Mar 21, 2019   5:26 p.m. Blahoslav
Academic information system

Institute of Architectural Constructions and Civil Engineering Structures (FA) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 13

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie20162017Štátny programĽ. IlkovičováÚKAaIS FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie20162017Štátny programĽ. IlkovičováÚKAaIS FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie (16-142-01590)20162017-- Iný domáci --Ľ. IlkovičováÚKAaIS FA
N/A (VEGA 1/0859/08)20082008VEGAM. BudiakováÚKAaIS FA
Prieniky vo vzdelávaní v rámci siete škôl architektúry REA (059STU-4/2016)20162018KEGAY. MezianiÚKAaIS FA
Progresívne technollógie pre vytvorenie nulových budov (SK-AT-2015-0026)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca M. BudiakováÚKAaIS FA
Progresívne technológie pri tvorbe architektonických diel (MŠ 039STU-4/2014)20142016KEGAM. BudiakováÚKAaIS FA
Tectonics of architectural roof structures - innovative methods in education20172019KEGAJ. IlkovičÚKAaIS FA
Transformácia vplyvu progresívnych technológií do princípov navrhovania nulových budov vo väzbe na vnútornú klímu20172019VEGAM. BudiakováÚKAaIS FA
Vizuálne intervencie20162016Štátny programY. MezianiÚKAaIS FA
Vplyv nových prvkov techniky prostredia budov na architektonické riešenie (511-047STU-4/2010 )20102010KEGAM. BudiakováÚKAaIS FA
Výskum novodobých technológií formujúcich architektúru20122014VEGAM. BudiakováÚKAaIS FA
Zabudnuté industriálne dedičstvo vo virtuálnej realite (17-144-03552)20172017-- Iný domáci --V. HainÚKAaIS FAKey:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed