Aug 18, 2019   5:15 a.m. Elena, Helena
Academic information system

Institute of Architectural Constructions and Civil Engineering Structures (FA) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 15

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie20162017Štátny programĽ. IlkovičováÚKAaIS FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie20162017Štátny programĽ. IlkovičováÚKAaIS FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie (16-142-01590)20162017-- Iný domáci --Ľ. IlkovičováÚKAaIS FA
Multiplikačné efekty kooperácie škôl architektúry v sieti REA2020--KEGAĽ. IlkovičováÚKAaIS FA
N/A (VEGA 1/0859/08)20082008VEGAM. BudiakováÚKAaIS FA
Prieniky vo vzdelávaní v rámci siete škôl architektúry REA (059STU-4/2016)20162018KEGAY. MezianiÚKAaIS FA
Progresívne technollógie pre vytvorenie nulových budov (SK-AT-2015-0026)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca M. BudiakováÚKAaIS FA
Progresívne technológie pri tvorbe architektonických diel (MŠ 039STU-4/2014)20142016KEGAM. BudiakováÚKAaIS FA
Tectonics of architectural roof structures - innovative methods in education20172019KEGAJ. IlkovičÚKAaIS FA
Transformácia vplyvu progresívnych technológií do princípov navrhovania nulových budov vo väzbe na vnútornú klímu20172019VEGAM. BudiakováÚKAaIS FA
Tvorba architektonických konštrukcií - od logiky konceptu po detail2020--KEGAJ. IlkovičÚKAaIS FA
Vizuálne intervencie20162016Štátny programY. MezianiÚKAaIS FA
Vplyv nových prvkov techniky prostredia budov na architektonické riešenie (511-047STU-4/2010 )20102010KEGAM. BudiakováÚKAaIS FA
Výskum novodobých technológií formujúcich architektúru20122014VEGAM. BudiakováÚKAaIS FA
Zabudnuté industriálne dedičstvo vo virtuálnej realite (17-144-03552)20172017-- Iný domáci --V. HainÚKAaIS FAKey:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed