May 31, 2020   11:00 p.m. Petronela
Academic information system

Institute of Architectural Constructions and Civil Engineering Structures (FA) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 16

StateName
From
UntilType
Supervisor
Department
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie
2016
2017
Štátny program
ÚKAaIS FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie
2016
2017
Štátny program
Ľ. IlkovičováÚKAaIS FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie (16-142-01590)2016
2017
-- Iný domáci --Ľ. Ilkovičová
ÚKAaIS FA
Multiplikačné efekty kooperácie škôl architektúry v sieti REA
2020
--
KEGA
ÚKAaIS FA
N/A (VEGA 1/0859/08)
2008
2008
VEGA
ÚKAaIS FA
Prieniky vo vzdelávaní v rámci siete škôl architektúry REA (059STU-4/2016)2016
2018
KEGA
Y. MezianiÚKAaIS FA
2016
2017
APVV - Bilaterálna spolupráca
ÚKAaIS FA
Progresívne technológie pri tvorbe architektonických diel (MŠ 039STU-4/2014)
2014
2016
KEGA
M. BudiakováÚKAaIS FA
Tectonics of architectural roof structures - innovative methods in education
2017
2019KEGAÚKAaIS FA
2017
2019
VEGA
ÚKAaIS FA
Transpatentné a translucentné konštrukcie uplatňované na architektonických objektoch v špecifických podmienkach.
2016
2018VEGAÚKAaIS FA
Tvorba architektonických konštrukcií - od logiky konceptu po detail
2020
--
KEGA
J. IlkovičÚKAaIS FA
2016
2016
Štátny programY. Meziani
ÚKAaIS FA
Vplyv nových prvkov techniky prostredia budov na architektonické riešenie (511-047STU-4/2010 )
2010
2010KEGAM. BudiakováÚKAaIS FA
Výskum novodobých technológií formujúcich architektúru
2012
2014
VEGA
M. BudiakováÚKAaIS FA
Zabudnuté industriálne dedičstvo vo virtuálnej realite (17-144-03552)
2017
2017
-- Iný domáci --
V. Hain
ÚKAaIS FAKey:
Active states:
approved
in progress
submitted
Inactive states:
failed
not approvedsuccessfully completed