20. 9. 2020  6:22 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FAD) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 17

Stav
Názov
OdDoDruh
Garant
Pracovisko
Aplikovaný výskum s problematikou riešenia architektonických a urbanistických problémov mesta Bratislava - zóna Chalupkova
2017
2018
-- Iný domáci --
ÚKAaIS FAD
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie2016
2017
Štátny program
Ľ. IlkovičováÚKAaIS FAD
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie2016
2017
Štátny program
Ľ. Ilkovičová
ÚKAaIS FAD
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie (16-142-01590)
2016
2017
-- Iný domáci --
ÚKAaIS FAD
Definovanie a transformácia vplyvu nových technologických systémov do princípov navrhovania obytných a občianskych budov (VEGA 1/0859/08)
2008
2008
VEGA
ÚKAaIS FAD
Multiplikačné efekty kooperácie škôl architektúry v sieti REA
2020
--
KEGA
ÚKAaIS FAD
Prieniky vo vzdelávaní v rámci siete škôl architektúry REA (059STU-4/2016)
2016
2018KEGAÚKAaIS FAD
2016
2017
APVV - Bilaterálna spolupráca
ÚKAaIS FAD
Progresívne technológie pri tvorbe architektonických diel (MŠ 039STU-4/2014)
2014
2016
KEGA
ÚKAaIS FAD
2017
2019
KEGA
ÚKAaIS FAD
2017
2019
VEGA
ÚKAaIS FAD
2016
2018
VEGAE. VojtekováÚKAaIS FAD
Tvorba architektonických konštrukcií - od logiky konceptu po detail
2020
--KEGAJ. IlkovičÚKAaIS FAD
Vizuálne intervencie20162016Štátny programÚKAaIS FAD
Vplyv nových prvkov techniky prostredia budov na architektonické riešenie (511-047STU-4/2010 )
2010
2010
KEGA
M. Budiaková
ÚKAaIS FAD
Výskum novodobých technológií formujúcich architektúru
2012
2014
VEGA
ÚKAaIS FAD
Zabudnuté industriálne dedičstvo vo virtuálnej realite (17-144-03552)
2017
2017
-- Iný domáci --
V. HainÚKAaIS FADLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešenýschválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne