Aug 14, 2020   4:35 p.m. Mojmír
Academic information system

Institute of Interior and Exhibition Design (FA) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 13

State
NameFrom
Until
Type
SupervisorDepartment
Dizajn vnútorného prostredia -- inovácia výukového modelu s orientáciou na prax (MŠ 042STU-4/2015)
2015
2017
KEGA
J. VinárčikováÚIV FA
Dizajn vnútorného prostredia – inovácia výukového modelu s orientáciou na prax20152017
KEGA
J. VinárčikováÚIV FA
DWELL - Design of Wooden Ecological Living Lab (APVV-15-0551)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
I. PetelenÚIV FA
Enviromental Wooden Climatic Chamber (EWCC) (SK06-IV-02-004)
2015
2016
-- Iný domáci --
ÚIV FA
IDENTITA.SK - spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied (APVV-16-0567)20172020
APVV - Všeobecná výzva
ÚIV FA
Informačný systém pre pozorovateľňu vtáctva na Dunaji (Enviromental Wooden Climatic Chamber)
2015
2017
-- Iný domáci --
V. KotradyováÚIV FA
Intaraction of Human and Wood -- Humanization Potential of Wood in Interior /Microenvironment
2013
2017APVV - Všeobecná výzvaV. KotradyováÚIV FA
Interior design as a tool for prevention and healing of civilisation disseases (APVV-0469-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
ÚIV FA
Interior in Slovakia
2017
2019
KEGAÚIV FA
Kafkas Raum/ Kafkov Priestor20162017Štátny programP. Mazalán
ÚIV FA
Participative Forms of Art as Part of Innovative Methods in Architectural Designing2020
--
KEGA
ÚIV FA
2016
2016
Štátny program
V. Kotradyová
ÚIV FA
Reprezentácia výsledkov Fakulty architektúry STU v Bratislave v oblasti environmentálneho dizajnu na renomovaných architektonických podujatiach (16-510-00547)
2016
2016
-- Iný domáci --
V. Kotradyová
ÚIV FAKey:
Active states:
approved
in progress
submitted
Inactive states:
failed
not approved
successfully completed