27. 10. 2020  13:43 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informační systém

Ústav urbanizmu a územného plánovania (FAD) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 18

Stav
NázevOd
Do
Druh
GarantPracoviště
Analýza pohybových javov sídla na stredne veľkých mestách pomocou axiálnych a hĺbkových máp.
2018
2018
Mladý výskumníkM. DiežkaÚUaUP FAD
Comprehensive Urban Governance
2019
--Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidK. Smatanová
ÚUaUP FAD
Členstvá FA STU v medzinárodných organizáciách a účasť na podujatiach (17-380-04169)
2017
2018
-- Iný domáci --
ÚUaUP FAD
DANUrB - DANube Urban Brand (DTP1-249-2.2)
20172019
Interreg Danube Transnational Programme (DTP)
ÚUaUP FAD
Efektívnosť a únosnosť intenzity využitia územia Slovenských miest a obcí. (1/0896/10)
2010
2012
VEGA
Ľ. Vitková
ÚUaUP FAD
Európsky presah urbanistickej školy - 110. výročie narodenia profesora Hrušku20162017Štátny programS. Bašová
ÚUaUP FAD
Generátory urbánnej vitality v nevyužitých územiach mesta
2020
--
VEGAĽ. Vitková
ÚUaUP FAD
Challenges of Conterporary Urban Planning (SMARS/2016/RV/1/1)
2016
2018
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
K. Smatanová
ÚUaUP FAD
2017
2019KEGAB. Kováč
ÚUaUP FAD
Interdisciplinárny prístup k ochrane prírodného a kultúrne dedičstva.
2017
2019
KEGAB. KováčÚUaUP FAD
2019
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca K. KristiánováÚUaUP FAD
Kultúrne súvislosti suburbanizácie Bratislavského regiónu20172017
-- Iný domáci --
M. Bogár
ÚUaUP FAD
Overenie potenciálu vnútorného rozvoja malých a stredných miest na Dunaji
2018
2018
Mladý výskumníkA. Šeligová
ÚUaUP FAD
Potenciál recyklácie nevyužitých priestorov intravilánu sídla20172017
VEGA
Ľ. Vitková
ÚUaUP FAD
Prezentácia diel krajinnej architektúry vo svetle historického a kultúrneho dedičstva krajín strednej Európy (16-510-00525)
2016
2016-- Iný domáci --I. Stankoci
ÚUaUP FAD
Viacdimenzionálny model Bratislavy - inovatívny edukačno-tvorivý nástroj pre architektov a urbanistov formou zmiešanej reality2020--
KEGA
K. FejoÚUaUP FAD
Vitajte doma
2019--
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
K. SmatanováÚUaUP FAD
Výskumné koncepcie systémom "URBAN WALK"20182019-- Iný domáci --T. HanáčekÚUaUP FADLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšně
ukončený úspěšně