Aug 10, 2020   5:59 p.m. Vavrinec
Academic information system

Institute of Urban Design and Planning (FA) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 18

State
Name
From
Until
TypeSupervisor
Department
Analýza pohybových javov sídla na stredne veľkých mestách pomocou axiálnych a hĺbkových máp.
2018
2018
Mladý výskumník
ÚUaUP FA
Comprehensive Urban Governance
2019
--Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidK. Smatanová
ÚUaUP FA
Členstvá FA STU v medzinárodných organizáciách a účasť na podujatiach (17-380-04169)20172018-- Iný domáci --K. KristiánováÚUaUP FA
DANube Urban Brand - a regional network building through tourism and education to strengthen the “Danube” cultural identity and solidarity - DANUrB (DTP1-249-2.2)
20172019Interreg Danube Transnational Programme (DTP)ÚUaUP FA
Efficiency and Capacity of Slovak Settlements Land Use. (1/0896/10)20102012VEGA
ÚUaUP FA
Európsky presah urbanistickej školy - 110. výročie narodenia profesora Hrušku20162017Štátny program
ÚUaUP FA
Generátory urbánnej vitality v nevyužitých územiach mesta2020
--
VEGA
ÚUaUP FA
Challenges of Conterporary Urban Planning (SMARS/2016/RV/1/1)
2016
2018
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
K. Smatanová
ÚUaUP FA
Interdisciplinárny prístup k ochrane prírodného a kultúrne dedičstva.20172019KEGA
ÚUaUP FA
20172019KEGAB. Kováč
ÚUaUP FA
Kultúrne súvislosti suburbanizácie Bratislavského regiónu
2017
2017
-- Iný domáci --ÚUaUP FA
Multidimensional model of Bratislava - New educational and creative tool in the form of mixed reality for architects and urban planners
2020
--
KEGA
ÚUaUP FA
Overenie potenciálu vnútorného rozvoja malých a stredných miest na Dunaji
2018
2018
Mladý výskumníkA. ŠeligováÚUaUP FA
Potenciál recyklácie nevyužitých priestorov intravilánu sídla
2017
2017VEGAÚUaUP FA
Prezentácia diel krajinnej architektúry vo svetle historického a kultúrneho dedičstva krajín strednej Európy (16-510-00525)
2016
2016
-- Iný domáci --I. StankociÚUaUP FA
The concept of livability in the context of small towns
2019
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca
K. KristiánováÚUaUP FA
Výskumné koncepcie systémom "URBAN WALK"
2018
2019
-- Iný domáci --T. Hanáček
ÚUaUP FA
Welcome Home2019
--
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
ÚUaUP FAKey:
Active states:
approved
in progress
submitted
Inactive states:
failed
not approved
successfully completed