Aug 19, 2019   6:38 a.m. Lýdia
Academic information system

Institute of Urban Design and Planning (FA) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 16

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Analýza pohybových javov sídla na stredne veľkých mestách pomocou axiálnych a hĺbkových máp.20182018Mladý výskumníkM. DiežkaÚUaUP FA
Comprehensive Urban Governance2019--Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidK. SmatanováÚUaUP FA
Členstvá FA STU v medzinárodných organizáciách a účasť na podujatiach (17-380-04169)20172018-- Iný domáci --K. KristiánováÚUaUP FA
DANube Urban Brand - a regional network building through tourism and education to strengthen the “Danube” cultural identity and solidarity - DANUrB (DTP1-249-2.2)20172019Interreg Danube Transnational Programme (DTP)Ľ. VitkováÚUaUP FA
Efficiency and Capacity of Slovak Settlements Land Use. (1/0896/10)20102012VEGAĽ. VitkováÚUaUP FA
Európsky presah urbanistickej školy - 110. výročie narodenia profesora Hrušku20162017Štátny programS. BašováÚUaUP FA
Generátory urbánnej vitality v nevyužitých územiach mesta2020--VEGAĽ. VitkováÚUaUP FA
Challenges of Conterporary Urban Planning (SMARS/2016/RV/1/1)20162018Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidK. SmatanováÚUaUP FA
Interdisciplinary approach of the protection of cultural and natural heritage20172019KEGAB. KováčÚUaUP FA
Kultúrne súvislosti suburbanizácie Bratislavského regiónu20172017-- Iný domáci --M. BogárÚUaUP FA
Multidimensional model of Bratislava - New educational and creative tool in the form of mixed reality for architects and urban planners2020--KEGAK. FejoÚUaUP FA
Overenie potenciálu vnútorného rozvoja malých a stredných miest na Dunaji20182018Mladý výskumníkA. ŠeligováÚUaUP FA
Potenciál recyklácie nevyužitých priestorov intravilánu sídla20172017VEGAĽ. VitkováÚUaUP FA
Prezentácia diel krajinnej architektúry vo svetle historického a kultúrneho dedičstva krajín strednej Európy (16-510-00525)20162016-- Iný domáci --I. StankociÚUaUP FA
The concept of livability in the context of small towns20192020APVV - Bilaterálna spolupráca K. KristiánováÚUaUP FA
Welcome Home2019--Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidK. SmatanováÚUaUP FAKey:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed