16. 9. 2019  14:18 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 16

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Analýza pohybových javov sídla na stredne veľkých mestách pomocou axiálnych a hĺbkových máp.20182018Mladý výskumníkM. DiežkaÚUaUP FA
Členstvá FA STU v medzinárodných organizáciách a účasť na podujatiach (17-380-04169)20172018-- Iný domáci --K. KristiánováÚUaUP FA
DANube Urban Brand (DTP1-249-2.2)20172019Interreg Danube Transnational Programme (DTP)Ľ. VitkováÚUaUP FA
Efektívnosť a únosnosť intenzity využitia územia Slovenských miest a obcí. (1/0896/10)20102012VEGAĽ. VitkováÚUaUP FA
Európsky presah urbanistickej školy - 110. výročie narodenia profesora Hrušku20162017Štátny programS. BašováÚUaUP FA
Generátory urbánnej vitality v nevyužitých územiach mesta2020--VEGAĽ. VitkováÚUaUP FA
Challenges of Conterporary Urban Planning (SMARS/2016/RV/1/1)20162018Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidK. SmatanováÚUaUP FA
Interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva20172019KEGAB. KováčÚUaUP FA
Komplexná mestská správa2019--Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidK. SmatanováÚUaUP FA
Koncept "liveability" v kontexte malých miest20192020APVV - Bilaterálna spolupráca K. KristiánováÚUaUP FA
Kultúrne súvislosti suburbanizácie Bratislavského regiónu20172017-- Iný domáci --M. BogárÚUaUP FA
Overenie potenciálu vnútorného rozvoja malých a stredných miest na Dunaji20182018Mladý výskumníkA. ŠeligováÚUaUP FA
Potenciál recyklácie nevyužitých priestorov intravilánu sídla20172017VEGAĽ. VitkováÚUaUP FA
Prezentácia diel krajinnej architektúry vo svetle historického a kultúrneho dedičstva krajín strednej Európy (16-510-00525)20162016-- Iný domáci --I. StankociÚUaUP FA
Viacdimenzionálny model Bratislavy - inovatívny edukačno-tvorivý nástroj pre architektov a urbanistov formou zmiešanej reality2020--KEGAK. FejoÚUaUP FA
Vitajte doma2019--Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidK. SmatanováÚUaUP FALegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne