20. 9. 2020  6:21 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Ústav urbanizmu a územného plánovania (FAD) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 18

Stav
NázovOd
Do
Druh
GarantPracovisko
Analýza pohybových javov sídla na stredne veľkých mestách pomocou axiálnych a hĺbkových máp.
2018
2018
Mladý výskumník
ÚUaUP FAD
Členstvá FA STU v medzinárodných organizáciách a účasť na podujatiach (17-380-04169)
2017
2018
-- Iný domáci --K. KristiánováÚUaUP FAD
DANube Urban Brand (DTP1-249-2.2)2017
2019
Interreg Danube Transnational Programme (DTP)Ľ. Vitková
ÚUaUP FAD
Efektívnosť a únosnosť intenzity využitia územia Slovenských miest a obcí. (1/0896/10)
2010
2012VEGA
ÚUaUP FAD
Európsky presah urbanistickej školy - 110. výročie narodenia profesora Hrušku
2016
2017Štátny program
ÚUaUP FAD
Generátory urbánnej vitality v nevyužitých územiach mesta
2020
--
VEGAÚUaUP FAD
Challenges of Conterporary Urban Planning (SMARS/2016/RV/1/1)
2016
2018
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
ÚUaUP FAD
Interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva2017
2019
KEGAB. KováčÚUaUP FAD
2017
2019
KEGAÚUaUP FAD
Komplexná mestská správa
2019
--
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
K. SmatanováÚUaUP FAD
2019
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca K. KristiánováÚUaUP FAD
Kultúrne súvislosti suburbanizácie Bratislavského regiónu
2017
2017
-- Iný domáci --
ÚUaUP FAD
Overenie potenciálu vnútorného rozvoja malých a stredných miest na Dunaji20182018Mladý výskumníkA. ŠeligováÚUaUP FAD
Potenciál recyklácie nevyužitých priestorov intravilánu sídla
20172017
VEGA
Ľ. VitkováÚUaUP FAD
Prezentácia diel krajinnej architektúry vo svetle historického a kultúrneho dedičstva krajín strednej Európy (16-510-00525)
2016
2016
-- Iný domáci --
I. StankociÚUaUP FAD
Viacdimenzionálny model Bratislavy - inovatívny edukačno-tvorivý nástroj pre architektov a urbanistov formou zmiešanej reality
2020
--KEGAÚUaUP FAD
Vitajte doma
2019
--
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
ÚUaUP FAD
Výskumné koncepcie systémom "URBAN WALK"
2018
2019-- Iný domáci --ÚUaUP FADLegenda:
Aktívne stavy:
podanýriešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešneukončený úspešne