16. 9. 2019  14:18 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Ústav krajinnej a záhradnej architektúry (FA) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 13

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
CA17133 - Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city20182022COSTK. KristiánováUKZA FA
Diela záhradnej architektúry ako súčasť kultúrneho dedičstva a možnosti ich interpretácie ( MŠ 017STU-4/2014)20142016KEGAI. StankociUKZA FA
FPS COST Action FP1204 Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests20132017COSTK. KristiánováUKZA FA
Gardens of MoMo in Slovakia20132013-- Iný medzinárodný --K. KristiánováUKZA FA
Koncepcia údržby zelene v urbánnych a suburbánnych európskych krajinách (0835 R2)20102013INTERREG IVCI. BelčákováUKZA FA
Prezentácia diel krajinnej architektúry vo svetle historického a kultúrneho dedičstva krajín strednej Európy20162016Štátny programI. StankociUKZA FA
Sieť vzdelávacích inštitúcií v oblasti krajinnej architektúry (Lifelong Learning Programme)20102013Academic and Structural NetworksI. BelčákováUKZA FA
Tématická sieť vzdelávacich inštitúcii v oblasti krajinnej architektúry (156030-LLP-1-AT-ERASMUS)20092010ERASMUS+I. BelčákováUKZA FA
TUD COST Action TU1204 People Friendly Cities in a Data Rich World20132017COSTK. KristiánováUKZA FA
urbANNAtur -- "Rozvoj rekreačných aktivít v prírodne chránených územiach"20102011-- Iný medzinárodný --P. GálUKZA FA
Územné a krajinné plánovanie ako akcelerátor rozvoja lokálnej ekonomiky20162016Štátny programK. KristiánováUKZA FA
V4-by acting small we can make a big change20162017International Visegrad Fund - Small grantsK. KristiánováUKZA FA
Zvýšenie atraktivity vysokoškolského vzdelania v oblasti environmentálneho hodnotenia a manažmentu (2008-2448/001-001)20082010Erasmus Mundus joint programmesI. BelčákováUKZA FALegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne