20. 10. 2020  5:39 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav krajinnej a záhradnej architektúry (FAD) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 13

Stav
Názov
Od
Do
Druh
GarantPracovisko
CA17133 - Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city
2018
2022
COST
UKZA FAD
Diela záhradnej architektúry ako súčasť kultúrneho dedičstva a možnosti ich interpretácie ( MŠ 017STU-4/2014)
2014
2016
KEGA
UKZA FAD
FPS COST Action FP1204 Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests
2013
2017
COST
UKZA FAD
Gardens of MoMo in Slovakia
2013
2013
-- Iný medzinárodný --K. Kristiánová
UKZA FAD
Koncepcia údržby zelene v urbánnych a suburbánnych európskych krajinách (0835 R2)
2010
2013
INTERREG IVC
I. BelčákováUKZA FAD
20162016Štátny programI. Stankoci
UKZA FAD
Sieť vzdelávacích inštitúcií v oblasti krajinnej architektúry (Lifelong Learning Programme)20102013
Academic and Structural Networks
UKZA FAD
Tématická sieť vzdelávacich inštitúcii v oblasti krajinnej architektúry (156030-LLP-1-AT-ERASMUS)
2009
2010
ERASMUS+
UKZA FAD
TUD COST Action TU1204 People Friendly Cities in a Data Rich World
20132017COSTUKZA FAD
urbANNAtur -- "Rozvoj rekreačných aktivít v prírodne chránených územiach"
2010
2011-- Iný medzinárodný --UKZA FAD
Územné a krajinné plánovanie ako akcelerátor rozvoja lokálnej ekonomiky20162016
Štátny program
UKZA FAD
V4-by acting small we can make a big change
2016
2017
International Visegrad Fund - Small grants
K. Kristiánová
UKZA FAD
Zvýšenie atraktivity vysokoškolského vzdelania v oblasti environmentálneho hodnotenia a manažmentu (2008-2448/001-001)
2008
2010
Erasmus Mundus joint programmes
UKZA FADLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne