16. 10. 2019  18:53 Vladimíra
Akademický informačný systém

Ústav architektúry občianskych budov (FA) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 14

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Audítorský program - univerzálna prístupnosť hmotného životného prostredia (1/0707/08)20082010VEGAM. SamováÚAOB FA
Eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér na STU20152017-- Iný domáci --L. RollováÚAOB FA
Nové prístupy výpočtovej priestorovej tvorby v architektúre2020--KEGAV. ŠimkovičÚAOB FA
REGIOGOES - Regionálny potenciál v pohraničnej oblasti Rakúsko-Slovensko. Vývoj nových modelov bývania, práce a voľného času pre pohraničnú oblasť. Doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.20132014Cezhraničná spolupráca - SK - ATA. BacováÚAOB FA
Subjektívne determinácie priestoru20182018Mladý výskumníkT. VozárováÚAOB FA
Školy architektúry (ŠA)20162016Mladý výskumníkJ. FečkaninováÚAOB FA
Školy architektúry20172017-- Iný domáci --J. FečkaninováÚAOB FA
Školy architektúry20172017Mladý výskumníkJ. FečkaninováÚAOB FA
UNIALL - Sprístupňovanie vysokoškolského vzdelávania pre študentov so špecifickými potrebami20152018ERASMUS+Z. ČerešňováÚAOB FA
Univerzálne navrhovanie budov sociálnej starostlivosti20152015VEGAL. RollováÚAOB FA
Univerzálne navrhovanie prostredia v súlade s požiadavkou inklúzie zdravotne limitovanej populácie do vzdelávacieho a pracovného procesu (1/0996/11)20112014VEGAM. SamováÚAOB FA
Virtuálne dunajské nábrežia20152016-- Iný domáci --V. ŠimkovičÚAOB FA
Vízie Rybného námestia2017---- Iný domáci --V. ŠimkovičÚAOB FA
Vytvorenie podmienok na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave20132014-- Iný domáci --L. RollováÚAOB FALegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne