28. 3. 2020  13:57 Soňa
Akademický informačný systém

ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 4

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Medzinárodná medziuniverzitná študentská súťaž20162017-- Iný domáci --V. OndrejičkaOPPaM ÚM OUP REK
Príprava nových kapacít pre EŠIF20172019-- Iný domáci --M. FinkaOPPaM ÚM OUP REK
Socio-ekonomické a politické odozvy na regionálnu polarizáciu v strednej a východnej Európe (ITN RegPol2 REA grant agreement n° 607022)20142017-- Iný medzinárodný --M. FinkaOPPaM ÚM OUP REK
Zelená a šedá infraštruktúra v Karpatoch20172019-- Iný medzinárodný --M. FinkaOPPaM ÚM OUP REKLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne