22. 10. 2020  12:10 Sergej
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 1240

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Experimentálne štúdium produkcie gama-dekalaktónu mikrobiálnou biotransformáciou. (APVT-99-019604)
2005
2007
APVV
OChBI ÚCHEI FCHPT
A Euro-Asia partnership for development human resource capacity of engineering education in Afghanistan. (147-063)
2008
2011
Asia Link Programme
OChBI ÚCHEI FCHPT
2005
2007
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidOChBI ÚCHEI FCHPT
A new extractive methods for recovery of organic acids from biotechnological and waste solutions. (SK-BG-0042-08)20092010
Bilaterálna spolupráca - SR - Bulharsko
OChBI ÚCHEI FCHPT
ABC transportné proteíny v mnohonásobnej rezistencii kvasiniek a fyziológii vláknitých húb. (APVV-0282-10)
20112014APVV - Všeobecná výzvaS. Kryštofová
OBaM ÚBM FCHPT
2001
2003
VEGAA. MészárosOIaRP ÚIAM FCHPT
Additive manufacturing of ceramic components by FDM technology (AO/1-8673/16/NL/NDE)
2018
2020
-- Iný medzinárodný --
Ľ. Bača
OAM ÚACHTM FCHPT
Adsorpčné procesy v biotechnologických výrobách proteínov, oligosacharidov a aromatických alkoholov. (1/0531/13)
20132015
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
2004
2009
6. rámcový program
OChBI ÚCHEI FCHPT
Advanced optimization and control strategies in energy saving processes. (SK-HU-0023-08)
2009
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Maďarsko
A. Mészáros
OIaRP ÚIAM FCHPT
Advanced portable system for explosive agents sampling, detection and analysis. (E!3109)
2004
2007
EUREKA
E. Matisová
OALCh ÚACH FCHPT
Afinitná chromatografia rastlinných β-tioglykozidáz pomocou sulforafanu chemicky viazaného na celulózovú matricu
20202021
Mladý výskumník
ÚBM FCHPT
Afinitné mikročastice, nanočastice a micely a ich použitie na uskutočnenie separácií a reakcií v sústavách s membránami. (1/0876/08)
2008
2010
VEGAŠ. Schlosser
OChBI ÚCHEI FCHPT
Agregácia prechodných kovov v živých organizmoch (APVV-16-0039)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
OACh ÚACHTM FCHPT
Agregačné funkcie: konštrukčné metódy, rozširovania, aplikácie. (1/0419/13)
2013
2015
VEGAOM ÚIAM FCHPT
Achirálno-chirálna HPLC na separáciu enantiomérov vo vzorkách so zložitou matricou20192019
Mladý výskumník
A. LomenovaÚACH FCHPT
Akreditovaný kurz - GALVANOCHEMIKOV (29041)
2009
2009
-- Iný domáci --M. ChovancováOAT ÚACHTM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
J. Karovičová
OPT ÚBT FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OPT ÚBT FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29032)2009
2009
-- Iný domáci --
OVaHP ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29036)
2009
2009-- Iný domáci --Ľ. Valík
OVaHP ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29038)2009
2009
-- Iný domáci --OVaHP ÚBM FCHPT
20092009-- Iný domáci --Ľ. Valík
OVaHP ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29065)2009
2009
-- Iný domáci --OVaHP ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29071)20092009-- Iný domáci --
OVaHP ÚBM FCHPT
Aktionen im Bereich Erneuerbare Energie und Energieeffizienz. (ATMOS Code N00149)
2013
2014
Cezhraničná spolupráca - SK - AT
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Aldoketoreduktázy v chronických ochoreniach - in silico modelovanie významných enzýmov a ich komplexov s indolovými derivátmi. (2/0033/14)20142017
VEGA
OALCh ÚACH FCHPT
Algorithms for control of processes with mass and heat transfer. (SK-CZ-0042-07)
2008
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
M. Bakošová
OIaRP ÚIAM FCHPT
Algoritmy pre optimálne riadenie procesov prestupu tepla a látky s hybridnou dynamikou. (APVV-0029-07)2008
2011
APVV - Všeobecná výzva
OIaRP ÚIAM FCHPT
Alternatívne prostriedky v boji proti mikrobiálnym infekciám
2020
2021
Mladý výskumník
J. Víglaš
ÚBM FCHPT
Alternatívne suroviny v uhľovodíkových technológiách na výrobu ekologických palív a petrochemikálií. (1/3587/06)
2006
2008VEGAM. Bajus
OTRP ÚOCHKP FCHPT
Anaerobná produkcia bioplynu na čistenie kalových vôd z biomasy s vysokým obsahom dusíka a síry (1/0772/16)
2016
2019
VEGAM. Hutňan
OEI ÚCHEI FCHPT
Analysing, Understanding and Understanding the Adhesion Strength in Modern Tires (PP-H2020-18-0014)
20182019APVV - PP H2020I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
Analysis of phenolic and flavour compounds of the mead varieties in South Africa and Slovakia. (SK-ZA-0010-07)
2008
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - Juhoafrická republika
OBT ÚBT FCHPT
Analytická charakterizácia štruktúry a vlastností vybraných nanomateriálov2016
2016
Mladý výskumník
ÚACH FCHPT
2008
2010
VEGA
J. LehotayOALCh ÚACH FCHPT
Analytické metódy pre kvalitné a bezpečné potraviny a životné prostredie20192021
Excelentné tvorivé tímy na STU
ÚACH FCHPT
Analytické metódy pre kvalitné a bezpečné tradičné potravinové výrobky. (SK 0010)
2008
2010
-- Iný domáci --
I. ŠpánikOALCh ÚACH FCHPT
Analyticko-chemické (bio)senzory a testy ako alternatíva biologických skúšok toxicity (1/0489/16)
2016
2019
VEGAÚACH FCHPT
Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33 (2/0057/18)
2018
2021VEGAÚBM FCHPT
Analýza fyzikálno-chemických vlastností nových ternárnych hlboko eutektických rozpúšťadiel a ich schopnosť rozpúšťať zložky biomasy
20182018Mladý výskumníkODCP ÚPSP FCHPT
Analýza klastra génov potrebného pre syntézu konídiálneho pigmentu v Trichoderma spp.
20182018Mladý výskumníkÚBM FCHPT
Analýza zdraviu prospešných látok cereálií a ich využitie v pekárskych výrobkoch s preventívno-lekárskymi vlastnosťami. (1/0845/08)2008
2010
VEGA
E. HybenováOVaHP ÚBM FCHPT
20092009-- Iný domáci --OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Anorganické peny a nové keramické penové materiály (1/0460/10)
2010
2011
VEGAJ. Lokaj
OAM ÚACHTM FCHPT
20062008Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoV. Brezová
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2008
2010
VEGAOBaM ÚBM FCHPT
20042007-- Iný medzinárodný --M. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Aplikácia bakteriálnych kultúr pre lokálne čistenie textílií znečistených produktami korózie20192019Mladý výskumníkOPAF ÚPSP FCHPT
Aplikácia biokrmív vo výžive hydiny na produkciu funkčných potravín obohatených o významné polynenasýtené mastné kyseliny (APVV-14-0397)
2015
2019APVV - Všeobecná výzvaOBT ÚBT FCHPT
Aplikácia biosurfaktantov a biosurfaktant-produkujúcich bakteriálnych kmeňov v bioremediácii polychlórovaných bifenylov
2015
2015
Mladý výskumník
OBT ÚBT FCHPT
Aplikácia EPR spektroskopie pri štúdiu fotoindukovaných procesov na TiO2 nanoštruktúrach - štruktúra vs. fotokatalytická aktivita2015
2015
Mladý výskumník
Z. Barbieriková
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Aplikácia fermentovaných bioproduktov a humínových látok vo výžive hydiny, nový prístup ku zlepšeniu zdravia zvierat a produkcii bezpečných a funkčných potravín (APVV-18-0039)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzvaT. KlempováÚBT FCHPT
2006
2008
APVVP. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
Aplikácia multimédií vo výučbe fyziky. (Rozvoj.proj.)20062007-- Iný domáci --OChF ÚFCHCHF FCHPT
Aplikácia paralelného programovania pri identifikácii nebezpečenstiev v chemických procesoch20192019Mladý výskumníkM. Danko
OChBI ÚCHEI FCHPT
Aplikácia paralelných výpočtov pri identifikácii nebezpečenstiev v chemických procesoch
2018
2018
Mladý výskumník
M. DankoOChBI ÚCHEI FCHPT
Aplikácia probiotických a potenciálne probiotických mikroorganizmov vo výrobe nových cereálnych a pseudocereálnych fermentovaných produktov20162016
Mladý výskumník
Z. MatejčekováOVHKP ÚPV FCHPT
Aplikácie membránových reaktorov na čistenie priemyselných odpadových vôd v a.s. Duslo, Šaľa. (APVV-0144-07)
2008
2009
APVV - Všeobecná výzva
I. Bodík
OEI ÚCHEI FCHPT
Aproximované prediktívne riadenie energetických systémov
2017
2017Mladý výskumník
OIaRP ÚIAM FCHPT
APVV MVP 2019 Czölderová (MVP-2019-0024)2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
M. CzölderováOEI ÚCHEI FCHPT
APVV MVP 2019 Čížová (MVP-2019-0003)
20192019APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
ODCP ÚPSP FCHPT
APVV MVP 2019 Elefantová (MVP-2019-0005)
2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
K. Elefantová
ÚBM FCHPT
APVV MVP 2019 Ház (MVP-2019-0002)2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
ODCP ÚPSP FCHPT
APVV MVP 2019 Klempová (MVP-2019-0006)20192019APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)ÚBT FCHPT
APVV MVP 2019 Kreps (MVP-2019-0004)20192019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
OPT ÚPV FCHPT
APVV MVP 2019 Kuchtanín (MVP-2019-0064)
2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
OACh ÚACHTM FCHPT
APVV MVP 2019 Pogány (MVP-2019-0012)
20192019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
L. PogányOACh ÚACHTM FCHPT
APVV MVP 2019 Vyviurska (MVP-2019-0014)
20192019APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)O. VyviurskaÚACH FCHPT
Aromaticita organických molekúl – teória vs. experiment
2020
2021
Mladý výskumníkD. CagardováOChF ÚFCHCHF FCHPT
Asymetrická syntéza s využitím templátu pre kryštalizáciou indukovanú asymetrickú transformáciu (CIAT). (LPP-0238-06)20062009
APVV
Ľ. FišeraOOCh ÚOCHKP FCHPT
Asymetrické a stereoselektívne reakcie. Dipolárne cykloadície, Sm(II)-indukované adície, cyklizácie a oxykarbonylácie v totálnych syntézach prírodných látok a ich analógov. (1/3549/06)20062008
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Asymetrické a stereoselektívne syntézy prírodných látok a ich analógov (1/0552/18)
2018
2021
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Asymetrické Pd(II)-katalyzované reakcie ako metodika prípravy chirálnych stavebných blokov pre syntézu biologicky účinných prírodných látok a ich analógov. (APVT-20-000904)2005
2007
APVV
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Automatické generovanie efektívnych algoritmov na implementáciu prediktívneho riadenia
2015
2015
Mladý výskumník
OIaRP ÚIAM FCHPT
Automatický modelový HAZOP systém na analýzu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve (1/0659/18)
2018
2021VEGAJ. Markoš
OChBI ÚCHEI FCHPT
Autonómna smart HAZOP analýza
2017
2017
Mladý výskumník
J. JanošovskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Bacteria ID (29061)
2009
2009
-- Iný domáci --
OBT ÚBT FCHPT
Benzazíny a ich kondenzované analógy - príprava, vlastnosti a využitie. (1/0058/03)20032005VEGAŠ. Stankovský
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Bezpečné optimálne riadenie technologických procesov
2015
2016Excelentné tímy mladých výskumníkovOIaRP ÚIAM FCHPT
Bezpečné riadenie chemicko-technologických procesov zamerané na úspory energií a nákladov2020
2021
Mladý výskumníkM. HorváthováDek FCHPT
20062009APVVĽ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Bioaktívne komplexy prechodných kovov s magnetickou bistabilitou (APVV-19-0087)
2020
2024
APVV - Všeobecná výzva
OACh ÚACHTM FCHPT
Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového a ich uplatnenie vo funkčných potravinách (APVV-17-0212)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
OPT ÚPV FCHPT
Bioconversion of low-cost fat materials into high-value PUFA-Carotenoid-rich biomass (ES581046)
2017
2019
-- Iný medzinárodný --
ÚBT FCHPT
Biodegradácia a bioremediácia perzistentných a toxických organických chlórovaných prioritných látok -- kontaminantov pôd, sedimentov a vôd . (1/0734/12)
2012
2014
VEGA
K. Dercová
OBT ÚBT FCHPT
Biodegradovateľné polymérne materiály pre obalovú techniku.
2014
2014
-- Iný domáci --
K. Tomanová
OPKV ÚPSP FCHPT
Biodiverzita a antimikrobiálny potenciál divokých kyslomliečnych baktérií a ich dopad na technologický proces a ľudské zdravie. (1/0879/12)
2012
2014
VEGAM. GreifováOPT ÚBT FCHPT
2005
2007
APVVB. LakatošOBaM ÚBM FCHPT
Biokatalytická produkcia prírodných aróm v hybridných systémoch. (APVV-0656-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
OChBI ÚCHEI FCHPT
20042005Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. Drtil
OEI ÚCHEI FCHPT
Biologicky aktívne látky rakytníka rešetliakového a ich aplikácia v potravinách20192020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
OPT ÚPV FCHPT
Biomasa - Zdroj chemických zlúčenín a biopalív. (021STU-4/2014)
20142016
KEGA
I. ŠurinaODCP ÚPSP FCHPT
Biomasa - Zdroj chemikálií a biopalív. (APVV-0850-11)2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
I. ŠurinaODCP ÚPSP FCHPT
Biomembrány: Štruktúra a dynamika biologických membrán vo vzťahu k bunkovým funkciám. (VVCE-0064-07)2008
2011
APVV - Program VVCEM. Čertík
OBT ÚBT FCHPT
Bioreactor for Innovative Mass Bacteria Culture (E! 2497)2001
2003
EUREKA
M. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Bioremedácia polychlórovaných bifenylov (PCB) kombináciou nanotechnológie a biotechnológie
20172017Mladý výskumníkH. Horváthová
ÚBT FCHPT
Bioremediácia pôd a sedimentov kontaminovaných organickými polutantmi - polychlórovanými bifenylmi (PCB) (1/0399/10)
2010
2011
VEGA
OBT ÚBT FCHPT
Bioremediácia pôd kontaminovaných degradačnými produktami pesticídov typu chlórfenolov: potenciálne využitie organominerálneho komplexu (OMK), zeolitu a humínových kyselín. (1/4357/07)
2007
2009VEGAK. Dercová
OBT ÚBT FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --
OEI ÚCHEI FCHPT
Biorozložiteľnosť odpadovej vody s farbou (29050)
2009
2009-- Iný domáci --I. Bodík
OEI ÚCHEI FCHPT
200420076. rámcový programA. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
2005
2006
Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoM. Čertík
OBT ÚBT FCHPT
Biotechnologická modifikácia fungálnych producentov karotenoidov a lipidov (SK-HU-2013-0014)
2015
2016
APVV - Bilaterálna spolupráca
OBT ÚBT FCHPT
Biotechnologická príprava nových typov funkčných obilnín a cereálnych produktov obohatených o polynenasýtené mastné kyseliny a pigmenty. (APVV-0662-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
OBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické aplikácie etanolovej fermentácie ? biologické, chemické a bioinžinierske aspekty zefektívnenia produkcie fermentovaných nápojov a palivového bioetanolu. (1/2391/05)20052007
VEGA
D. ŠmogrovičováOBT ÚBT FCHPT
20022004VEGAOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické spracovanie odpadových olejov a tukov (1/0323/19)
2019
2021VEGA
ÚBT FCHPT
2004
2006
VEGAK. DercováOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické zhodnotenie domácich obnoviteľných zdrojov na biologicky aktívne produkty využiteľných v potravinárstve, farmácii a veterinárnej praxi. (1/0747/08)2008
2010
VEGA
OBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické zhodnotenie domácich poľnohospodárskych zdrojov na bioprodukty s cielenými nutričnými a funkčnými vlastnosťami. (1/0975/12)
2012
2014
VEGA
OBT ÚBT FCHPT
Bórom dopovaný diamant ako elektrochemický senzor pre stanovenie významných látok v klinickej, potravinárskej a environmentálnej chémii20152015
Mladý výskumník
J. Sochr
OALCh ÚACH FCHPT
Bórom dopovaný diamant ako perspektívny elektrochemický senzor v analýze potravín
2020
2021Mladý výskumník
ÚACH FCHPT
Budovanie kapacít v sektore vysokých škôl Afganistanu (SAMRS/2018/AFG/1/1)
2018
2021Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. Haydary
OChBI ÚCHEI FCHPT
Budovanie virtuálnych a vzdialených experimentov pre sieť on-line laboratórií. (3/7245/09)
2009
2011
KEGA
M. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
Ca2+ homeostáza a signalizácia vo fyziológii a vývoji Trichoderma spp. (APVV-0719-12)2013
2017
APVV - Všeobecná výzvaOBaM ÚBM FCHPT
Centrálny register študentov (CRŠ) off-line. (Centrálny rozvojový projekt 4d 001ŽU-5/2008)
2008
2008
-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
Centrálny register študentovov - fáza 2 (004-001ŽU-5/2009)20092009
-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií (ITMS 26240220088)
20132015
OP VaV
V. DanielikOAT ÚACHTM FCHPT
Centrum excelencie bezpečnostného výskumu. (26240120034)
2010
2015
OP VaV
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany územia. (ITMS 26240120004)
20092011
OP VaV
M. Drtil
OEI ÚCHEI FCHPT
Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie. (ITMS - 26240120001)
20092011OP VaVOOCh ÚOCHKP FCHPT
Centrum pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov (Centre for applied research of environmentally friendly polymer materials) (SK 0094)2009
2011
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
D. Bakoš
OPKV ÚPSP FCHPT
Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach. (ITMS 26240120007)20092011
OP VaV
J. Híveš
OAT ÚACHTM FCHPT
Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach -- Etapa II. (ITMS 26240120021)
2010
2012
OP VaV
OAT ÚACHTM FCHPT
Centrum pre priemyselný výskum optimálneho spôsobu syntézy vysoko účinných liečiv. (26240220061)
2011
2015
OP VaV
Š. Marchalín
OOCh ÚOCHKP FCHPT
CIAT ako praktický nástroj v syntéze biologicky účinných substituovaných pyrolidínov (1/0489/19)
20192021
VEGA
P. Jakubec
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Cielená selekcia kvasiniek pre produkciu alkoholických nápojov špecifických vlastností (1/0063/18)20182021VEGA
ÚBT FCHPT
Cielená syntéza atraktívnych a biorelevantných zlúčenín s využitím moderných syntetických metód (1/0766/20)
2020
2023
VEGAP. KoóšOOCh ÚOCHKP FCHPT
Cielené syntézy a štúdium nových definovaných pí-konjugovaných heterocyklických zlúčenín a ich oligomérov s vodivými, optoelektronickými vlastnosťami a biologickou aktivitou pre prípravu molekulových a supramolekulových funkčných jednotiek. (1/8109/01)20012003VEGAD. VéghOOCh ÚOCHKP FCHPT
2004
2006
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Cielený výskum elektrónovej štruktúry s dôsledkom na chemické a fyzikálnochemické vlastnosti (1/0871/16)
2016
2018VEGAJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cielený výskum elektrónovej štruktúry s dôsledkom na chemické a fyzikálno-chemické vlastnosti II. (1/0718/19)
2019
2022
VEGAJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cirkulárne zužitkovanie biomasy v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne: výskum a vzdelávanie (SKHU / WETA / 1801 / 4.1 / 007)
20192020
Interreg VA: SR - Maďarsko
A. Kaszonyi
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Complexity, sensitivity and robustness in explicit model predictive control. (SK-FR-2013-0026)
2014
2015
APVV - Bilaterálna spolupráca
M. KvasnicaOIaRP ÚIAM FCHPT
Composite materials based on rubber with magnetic fillers and study of influence of surface modification by plasma on the properties of materials which applied in rubber products. (Nem/SR/STU07)2007
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
OPKV ÚPSP FCHPT
Cooperativenss in spin crossover systems. (DAAD/2012-13)2012
2013
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
2008
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
OACh ÚACHTM FCHPT
Coordination of nanostructured catalytic oxides research and development in Europe. (NMP2-CT-2004-505834)200420096. rámcový programM. HronecOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Cyklická zmena oxidačného stavu a DNA interkalačné vlastnosti bifunkčných komplexov prechodných kovov s halogénderivátmi nesteroidných protizápalových liečiv: Syntéza, štruktúrna charakterizácia, biologická aktivita a protirakovinové vlastnosti. (1/0482/20)
2020
2023
VEGAM. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cyklické nitróny a ich 1,3-dipolárne cykloadície v syntéze prírodných látok
2015
2015
Mladý výskumník
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Cytotoxicita novopripravených xenobiotík a mechanizmus ich pôsobenia. (1/1173/04)2004
2006
VEGAOBaM ÚBM FCHPT
Čiastočne fluórované pí-konjugované heterocykly - štúdium ich prípravy, reaktivity a vlastností. (1/0829/14)
2014
2016
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Čisté kultúry kvasiniek verzus senzorické a antioxidačné vlastnosti vína. (APVV-0488-07)
20082011
APVV - Všeobecná výzva
F. Malík
OBT ÚBT FCHPT
Čistenie odpadových vôd vo vidieckych sídlach v súbehu s využitím biomasy ako obnoviteľného zdroja (VMSP-P-0101-09)
2009
2011
APVV - Program VMSP
I. Bodík
OEI ÚCHEI FCHPT
Dairy industry waste as source for sustainable polymeric material production. (GRD 2-2000-30385/dodatok)2005
2005
5. rámcový program
OPKV ÚPSP FCHPT
2001
2004
5. rámcový program
OPKV ÚPSP FCHPT
Dávkovanie veľkých objemov v konvenčnej a rýchlej plynovej chromatogtafii. (1/9126/02)
2002
2004
VEGA
E. MatisováOALCh ÚACH FCHPT
D-correlations in Magnetism of Cobalt (II) Compl. (DAAD 3/2008)2008
2009
DAAD
OACh ÚACHTM FCHPT
20082009
NATO
J. Híveš
OAT ÚACHTM FCHPT
20042006
APVV
M. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Degradation of selected harmful compounds by ozonation. (SK-SI-0019-10)
2011
2012
Bilaterálna spolupráca - SR - Slovinsko
J. Derco
OEI ÚCHEI FCHPT
Dehydroaromatizácia metánu na katalyzátoroch Mo/ZSM-5: sledovanie vplyvu promotorov.
20142014-- Iný domáci --OTRP ÚOCHKP FCHPT
Dejiny celulózy a papiera na Slovenksu vo výrobe, výskume a odbornom školstve (2/0042/16)
2016
2018
VEGA
V. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskume a v odbornom školstve. (2/0164/13)
2013
2015VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve (2/0035/19)20192021
VEGA
M. UherOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dekontaminácia a čistenie historických fotografií nízkoteplotnou plazmou pri atmosférickom tlaku a ich dlhodobá stabilita20192019Mladý výskumníkK. Haberová
OPAF ÚPSP FCHPT
Denitrifikácia v reaktoroch s anoxickou granulovanou biomasou. (APVV-0417-07)
2008
2011
APVV - Všeobecná výzva
OEI ÚCHEI FCHPT
Designed nanostructured hybrid polymers: Polymerisation catalysis and tecton assembly. (NMP3-CT-2005-516972)
2005
20096. rámcový programOVT ÚPSP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Detekcia potencionálneho poškodenia DNA kyslíkovými radikálmi generovanými svetlocitlivými nanomateriálmi
2019
2019
Mladý výskumník
ÚACH FCHPT
Developing and strengthening cross-sectoral linkages among actors in sustainable biocomposite packaging innovation systems in a Central European circular economy (CE1237)20172020Interreg Central EuropeD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Developing the next generation of biocatalysts for industrial chemical synthesis. (DO7RP-0042-11)20122014
APVV - Program DO7RP
M. RebrošOBT ÚBT FCHPT
Developing the Next Generation of Biocatalysts for Industrial Chemical Synthesis. (KBBE-2010-4-266025)2011
2014
Food, Agriculture and Fisheries, BiotechnologyM. Rebroš
OBT ÚBT FCHPT
Development and installation of early warning system to ensure a safe drinking water quality and improve risk assessment and prevention in Novi Sad municipality. (ESP.EAP.SFPP 984087)
2011
2014
NATO
OALCh ÚACH FCHPT
Development and improvement of modern analytical methods for monitoring the environmental pollution and introduction of the quality systems and accreditation to routine analytical laboratories. (PL-110 02/03)
2002
2003CEEPUSJ. MocákOALCh ÚACH FCHPT
Development and improvement of modern analytical methods for monitoring the environmental pollution and introduction of the quality systems and accreditation to routine analytical laboratories. (PL-110 03/04)
2003
2004
CEEPUSJ. MocákOALCh ÚACH FCHPT
Development of a novel solvent-free coating process for wooden facades. (SME-2008-1-232296)
2009
2011
Research for the benefit of SMEs
ODCP ÚPSP FCHPT
Development of human resource capacity of Kabul Polytechnic University. (SAMRS/2009/09/02)
2010
2012
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
J. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Diagnostika srdcových chorôb v reálnom čase pomocou neurónových sietí
20192021Excelentné tímy mladých výskumníkov
OIaRP ÚIAM FCHPT
Digitalizácia informačných fondov z oblasti spracovania drevnej hmoty (045-009STU-8/2008)
2008
2009
-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
20072007
-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
Digitálna kriminalistika
2017
2018
-- Iný domáci --
OPAF ÚPSP FCHPT
Disperzie organických pigmentov v syntetických polyméroch s veľkosťou častíc blízkou nano-rozmerom. (1/8106/01)2001
2003
VEGA
A. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
Dizajn, syntéza a antiproliferatívna aktivita tetrahydrofuránov odvodených od (+)-varitriolu. (APVV-0203-10)
20112014APVV - Všeobecná výzvaT. Gracza
OOCh ÚOCHKP FCHPT
20072007-- Iný domáci --J. Šajbidor
OBT ÚBT FCHPT
Dobudovanie centra excelentného výskumu pre priemyselné biotechnológie. (07713)2007
2007
-- Iný domáci --OBT ÚBT FCHPT
Dobudovanie Centra excelentnosti metód a procesov zelenej chémie (CEGreenII). (ITMS - 26240120025)
2010
2012
OP VaV
T. Gracza
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení (ITMS26230120006)
2015
2015OP VaVA. BreierOBaM ÚBM FCHPT
Dobudovanie národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie. (ITMS:26240120028)
2010
2012
OP VaVĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu. (2003SP200280203)20032011
Štátny program
ONMRaHS ÚACH FCHPT
Domácnosti ako potenciálny zdroj mikrovlákien pre životné prostredie
20202021Mladý výskumníkN. BelišováOEI ÚCHEI FCHPT
2008
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Dopytovo orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny (NFP313011V336)
2019
2023OP VaI
OPT ÚPV FCHPT
Dvojreaktorový membránový hybridný systém.
2014
2014
-- Iný domáci --
M. MihaľOChBI ÚCHEI FCHPT
Dvojstupňové splyňovanie zmesného tuhého odpadu s katalytickou redukciou dechtov (APVV-15-0148)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
OChBI ÚCHEI FCHPT
Dynamic and global optimisation of processes. (37 FRN)
2004
2005
Slovensko/FrancúzkoOIaRP ÚIAM FCHPT
Dynamic and global optimisation of processes. (SK-FR-0004-11)
2012
2013
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
OIaRP ÚIAM FCHPT
2008
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
OIaRP ÚIAM FCHPT
Ecological Liquidation of Rubber Waste by Mobile Equipment. (EUR3866/UK07 (komplementárny projekt k E!3866) )
2007
2008
EUREKA
OPKV ÚPSP FCHPT
Education in separation and identification of organic xenobiotics in envirnmental samples and foodproducts. (CII-PL-0004-01-0506-PL-130-05/06)2005
2006
CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)
J. KrupčíkOALCh ÚACH FCHPT
2003
2005CEEPUS
OALCh ÚACH FCHPT
Efektívna syntéza čistých beta-aminokyselín a ich funkčných derivátov (VMSP-P-0130-09 )20092011APVV - Program VMSPP. Szolcsányi
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Efektívna škálovateľná syntéza nových vonných molekúl (1/0162/20)2020
2022
VEGAP. SzolcsányiOOCh ÚOCHKP FCHPT
Ekologická a rýchla metóda analýzy povýbuchových zvyškov (2017vs034)20182018
-- Iný domáci --
ÚACH FCHPT
Ekologická likvidace odpadu gumy mobilním zařízením. (EURB-0013-06 (E!3866))2007
2009
EUREKA
OPKV ÚPSP FCHPT
Ekologické analytické metódy na sledovanie rezíduí pesticídov a na degradačné štúdie v potravinách a rastlinných materiáloch (SK-SRB-2016-0006)
2017
2018
APVV - Bilaterálna spolupráca
ÚACH FCHPT
Ekologické postupy prípravy dusíkatých zlúčenín a ich prekurzorov. (1/9142/02)
2002
2004
VEGA
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Ekologické technológie a produkty na báze bioglycerolu. (APVV-0133-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
A. KaszonyiOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Ekonomicky Efektívne Riadenie Energeticky Náročných Chemicko-Technologických Procesov20182019Excelentné tímy mladých výskumníkovOIaRP ÚIAM FCHPT
Elastomérne kompozitné a zmesné materiály so zložkami z obnoviteľných zdrojov (APVV-19-0091)
2020
2023
APVV - Všeobecná výzvaJ. KruželákOPKV ÚPSP FCHPT
Elastomérne magnetické kompozity s magnetickými plnivami.
2012
2013-- Iný domáci --OPKV ÚPSP FCHPT
Elastomérne zmesi a kompozitné materiály pre špeciálne aplikácie (APVV-16-0136)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
20062007Bilaterálna spolupráca - SR - UkrajinaP. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Electrochemical biosensor based on nucleic acids for the detection of effetcs of chemical agents on DNA. (SK-RO-0028-10)
2011
2012
Bilaterálna spolupráca - SR - RumunskoJ. Labuda
OALCh ÚACH FCHPT
Electronic Structure od Coordination Compounds II. (SK-AT-0027-12)
2013
2014
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Electronic structure of coordination compounds (SK-AT-0018-08)
2009
2011Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Electronic structure of the coordination compounds. (SK-AT-0018-10)
2011
2012
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
M. Fronc
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Electron-transfer induced processes in technology and biology. Reactivity and structural aspects. (SK-AT-0016-08)2009
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrická konduktivita nízkotaviteľných fluoridových elektrolytov
2017
2017Mladý výskumníkOAT ÚACHTM FCHPT
Elektricky nabité biologicky aktívne látky a ich následné reakcie v roztokoch sledované simultánnymi spektroelektrochemickými technikami. (1/0307/14)
2014
2016
VEGA
P. Rapta
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2002
2004
VEGA
OALCh ÚACH FCHPT
Elektrochémia železanov v prostredí roztavených solí (1/0579/10)
2010
2011
VEGA
OAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemická príprava železanov pre degradáciu mikropolutantov v odpadových vodách (1/0343/19)
2019
2022VEGAOAT ÚACHTM FCHPT
20022004
VEGA
J. Labuda
OALCh ÚACH FCHPT
Elektrochemické generovanie hydridov pre stanovenie niektorých polokovov atómovou absorpčnou spektrometriou. (1/0419/12)
2012
2014
VEGA
OALCh ÚACH FCHPT
Elektrochemické meranie rozpustnosti oxidu chromitého (28105)2008
2009
-- Iný domáci --OAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemické oxidačno-redukčné procesy na kovových materiáloch. (1/0985/12)
2012
2014
VEGA
OAT ÚACHTM FCHPT
2005
2007
APVVM. Ambrová
OAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemicky a fotochemicky iniciované reakcie koordinačných zlúčenín s biologicky aktívnymi ligandami (APVV-15-0053)2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
P. Rapta
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrochemicky a fotochemicky iniciované redoxné reakcie novo pripravených koordinačných zlúčenín pre selektívnu katalýzu oxidácie uhľovodíkov (1/0416/17)2017
2019
VEGAP. RaptaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrochemický proces prípravy "zeleného" oxidovadla-železanov pre dočisťovanie odpadných vôd (1/0543/15)20152018VEGAJ. HívešÚACHTM FCHPT
2008
2010VEGAP. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Elektronická zbierka úloh z analytickej chémie. (3/3071/05)20052006
KEGA
OALCh ÚACH FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy. (Centrálny rozvojový projekt 4f)
2008
2008
-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
Elektrónová štruktúra - prostriedok k pochopeniu chemických a fyzikálnochemických vlastností. (1/0679/11)
2011
2014
VEGA
J. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra a vlastnosti materiálov v tuhej fáze. (1/9255/02)2002
2004
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra komplexov kovov s "non-innocent" ligandami ako kľúč k interpretácii a predikcii ich vlastností (1/0598/16)
2016
2019
VEGA
S. Biskupič
ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra komplexov kovov s "non-innocent" ligandami ako kľúč k interpretácii a predikcii ich vlastností II. (1/0139/20)2020
2023
VEGAM. Breza
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2005
2007VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónový transport v dopovaných konjugovaných systémoch. Teória a experiment. (SK-FR-0001-07)2008
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoP. Fedorko
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Embedded Optimal Control (AvH-1065182-SVK)
20172020
-- Iný medzinárodný --
M. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Energeticky efektívne procesné riadenie (1/0004/17)20172020
VEGA
M. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
Enhacement of the stability of lipase enzymes in aionic liquids. (č. 11)20052006
Bilaterálna spolupráca - SR - Maďarsko
OChBI ÚCHEI FCHPT
Enviromentálne spracovanie zmesných odpadových plastov s výstupom ropných frakcií (29002)20082009
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Enzýmová transformácia flavonoidov a ich prírodných koncentrátov s cieľom zvýšiť ich stabilitu a účinnosť v reálnych potravinových matriciach. (08W031 ČU090 )2007
2007
-- Iný domáci --
OVaHP ÚBM FCHPT
EPR štúdium radikálových mechanizmov a výpočet pásovej štruktúry tuhých látok. (139/002)2002
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Establish a research and training platform to create an innovative rubber compound using bionically inspired functionalized polymers and silicas (PP-H2020-18-0009)20182019APVV - PP H2020I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Establishment of a Pan-European Network on the Sustainable Valorisation of Lignin (CA17128)
2018
2022
COST
ÚBT FCHPT
Establishment of a Slovak centre of excellence for utilization of renewable energy sources. (SK0023)
2008
2011
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
I. Bodík
OEI ÚCHEI FCHPT
Etude par méthode FORC du comportement hystérétique de solides moléculaires commutables. (ECONET, N° 10217UL)
2005
2006
-- Iný medzinárodný --
OACh ÚACHTM FCHPT
Eurocompetencies Transfer in Vocational Guidance for Young Specialists in Bioscience Field. (RO/00/B/F/PP 141028)
2000
2004
Leonardo da Vinci
OChBI ÚCHEI FCHPT
20052005
Leonardo da Vinci
V. BálešOChBI ÚCHEI FCHPT
European Human Biomonitoring Initiative (733032)
2017
2021H2020: SC1 - Zdravie, demografické zmeny a kvalita života I. ŠpánikÚACH FCHPT
European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial Treatment (CA18217)2019
2023
COST
L. BírošováOVHKP ÚPV FCHPT
European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (CA15136)
2016
2020
COST
ÚBT FCHPT
European Training Network for the Sustainable Utilisation of Fats and Oils Using Catalysis (PP-H2020-18-0001)
2018
2019
APVV - PP H2020M. Rebroš
ÚBT FCHPT
European Training Network for the Sustainable Utilization of Fats and Oils Using Catalysis
2016
2016
H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
ÚBT FCHPT
Experimentálne a matematické modelovanie hybridných systémov integrujúcich bioreaktor z membránovou separáciou a adsorbciou (1/0687/16)
2016
2019
VEGA
M. MihaľOChBI ÚCHEI FCHPT
Experimentálne a teoretické štúdium molekulóvej štruktúry, elektrónových vlastností, reaktivity a biologickej aktivity komplexných zlúčenín redoxne aktívnych kovov (APVV-15-0079)2016
2020
APVV - Všeobecná výzvaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Experimentálne a teoretické štúdium molekulovej štruktúry, elektrónových vlastností, reaktivy a biologickej aktivity komplexných zlúčenín redoxne aktívnych kovov (1/0686/17)
2017
2019VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Experimentálne overenie matematického modelu pyrolýzneho skrutkového reaktora
20202021Mladý výskumník
OChBI ÚCHEI FCHPT
Experimentálne práce (29029)2009
2009
-- Iný domáci --
OAM ÚACHTM FCHPT
Expertný systém na automatickú identifikáciu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve (1/0749/15)
2015
2017
VEGAOChBI ÚCHEI FCHPT
20082010VEGAJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2 (APVV-15-0455)2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
P. MájekÚACH FCHPT
Fermentované cereálne a pseudocereálne výrobky pre nutrične hendikepované skupiny konzumentov: optimalizácia podmienok fermentácie a zloženia zákysových a doplnkových kultúr s probiotickým potenciálom vo fermentovaných matriciach (1/0363/19)
2019
2021
VEGA
OVHKP ÚPV FCHPT
Filozofické, etické, spoločenské a environmentálne aspekty inžiniersko-technologických a manažérskych aktivít - profesionálna, spoločenská a environmentálna zodpovednosť inžiniera a manažéra. (1/3610/06)
2006
2007
VEGAD. Špirko
OMŽ FCHPT
Flavonoidy v prítomnosti iónov kovov: pomáhajú alebo škodia?2020
2021
Mladý výskumníkM. ŠimunkováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Fluorescenčná analýza materiálov kultúrneho dedičstva (2016vs024)
2017
2017
-- Iný domáci --
OPAF ÚPSP FCHPT
For Safe and Healthy Food in Middle-Europe (CII-HU-0023-00-0506 – CIII-HR-0306-09-1617)
2005
2017
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
ÚBT FCHPT
Fotobiologické vlastnosti vybratých heterocyklických zlúčenín. (1/0191/12)2012
2014
VEGAS. JantováOBaM ÚBM FCHPT
Fotochemicky indukovaná meďou sprostredkovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu (APVV-15-0545)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzvaT. Liptaj
CL FCHPT
Fotoindukované procesy N-heterocyklov v homogénnych a heterogénnych systémoch: štruktúra versus reaktivita (1/0041/15)
2015
2017
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Fotoindukované procesy prírodných a syntetických heterocyklických zlúčenín s biologickým impaktom. (APVV-0339-10)2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Fotoredukcia skleníkového typu - CO2 modifikovanými zeolitmi2015
2015
Mladý výskumník
OEI ÚCHEI FCHPT
Frakcionácia destilačného zvyšku z výroby δ-dodeka- laktónu na molekulovej odparke (29068)
2009
2009
-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Frakcionácia lignocelulózových surovín s eutektickými rozpúšťadlami (APVV-15-0052)
20162020APVV - Všeobecná výzvaODCP ÚPSP FCHPT
Free radical oxidation of cholesterol and PUFA on liquid-liquid interfaces. First insights. (2016-05-15-003)
2016
2017
Akcia Rakúsko - Slovensko 2014 - 2019
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
FROM MOLECULES TO MOLECULAR DEVICES (COST D-35 (COST-0006-06))
2007
2009
COST
R. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
Full-Authority Vehicle Control Strategy (DS-FR-19-0031)
2020
2021
APVV - Dunajská stratégia
M. KlaučoOIaRP ÚIAM FCHPT
Funkčná analýza a produkcia bioaktívnych látok hmyzu a kliešťov (APVV-18-0201)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
ÚBT FCHPT
Funkčná supramolekulová povrchová nanoštruktúra na báze cyklodextrínov. (APVT-20-029804)2005
2007
APVVOChF ÚFCHCHF FCHPT
Funkčné anorganické nanokompozity pre keramické objekty pripravované 3-D tlačou (1/0906/17)
2017
2020
VEGA
M. JanekOAM ÚACHTM FCHPT
Funkčné hybridné materiály pre extraktívne separácie produktov biorafinérií. (1/0757/14)20142016
VEGA
J. MartákOChBI ÚCHEI FCHPT
Funkčný model miniatúrneho chemického reaktora pre edukačné a výskumné účely
20182018Mladý výskumníkP. Bakaráč
OIaRP ÚIAM FCHPT
Fytosteroly a deriváty mastných kyselín. (2004 ŠP 26 028 0C 05 VE3.2.)
2004
2007
Štátny program
M. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Fyzika a chémia v našom živote dnes a zajtra (LPP-0230-09)
2009
2012
APVV - Program LPP
OChF ÚFCHCHF FCHPT
2005
2007
VEGAA. Murárová
OVT ÚPSP FCHPT
Fyzikálne vlastnosti vodivých plymérov, vodivých polymérnych nanokompozitov a nových konjugovaných systémov. (1/2021/05)
2005
2007
VEGA
P. FedorkoOChF ÚFCHCHF FCHPT
Fyzikálnochemické procesy v bublinách/póroch penového betónu.
20122013-- Iný domáci --Z. HajdúchováOAM ÚACHTM FCHPT
Fyzikálno-chemické vlastností a štruktúry látok
2015
2020
-- Iný domáci --
M. Valko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Geneticky modifikované mikroorganizmy ako celobunkové katalyzátory enantioselektívnych biooxidácií pre nové imobilizované biotechnológie. (APVV-51-033205)2006
2009
APVV
OChBI ÚCHEI FCHPT
Geometria interakcie atómov prechodných prvkov s ligandami v štruktúrach koordinačných zlúčenín a metaloproteínov. (1/0056/03)20032005VEGAF. Valach
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Glycerol biorefinery approach for the production of high quality products of industrial value (DO7RP-0045-12)2013
2017
APVV - Program DO7RP
OBT ÚBT FCHPT
Glycerol Biorefinery Approach for the Production of High Quality Products of Industrial Value. (FP7-613667)
2013
2017
Food, Agriculture and Fisheries, BiotechnologyOBT ÚBT FCHPT
Gumárske zmesi s novými netradičnými plnivami pre špeciálne aplikácie. (APVV-0694-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
OPKV ÚPSP FCHPT
Harmonizácia analytických metód v Národnej agentúre životného prostredia Gruzínska s požiadavkami novelizovanej Rámcovej smernice o vode 2013/39/EÚ (SAMRS/2016/VP/1/1)2017
2017
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
I. ŠpánikÚACH FCHPT
Hazardous pollutants in urban and industrial water cycle. (042)
2007
2008
-- Iný medzinárodný --
OEI ÚCHEI FCHPT
Health and environment network. (HENVINET No 037019)20062010Sustainable development, global change and ecosystemsA. Šovčíková
OBaM ÚBM FCHPT
Heterogénna katalytická ozonizácia alkylfenolov v reaktore s fluidizovanou vrstvou
2020
2021
Mladý výskumník
OEI ÚCHEI FCHPT
High level Integrated Sensor for NanoToxicity Screening (685817)
20162019H2020: Excellence: Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)P. Šimon
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
High Productivity and Low Cost for the Encapsulation of Thin Film Solar Cells. (ENK5-CT-2000-00325)
2002
2007
Energy, environment and sustainable development (EESD)OPAF ÚPSP FCHPT
Hlboko eutektické zmesi a ich využitie na predúpravu biomasy20162016Mladý výskumníkA. Butor Škulcová
ODCP ÚPSP FCHPT
Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. (2/0136/20)20202023
VEGA
OPT ÚPV FCHPT
2003
2005
Štátny programOVaHP ÚBM FCHPT
Hodnotenie bioaktívnych prírodných látok a ich využitie v potravinách s preventívno-lekárskymi vlastnosťami (1/0980/15)
2015
2017
VEGAE. HybenováOVaHP ÚBM FCHPT
Hodnotenie fotokatalytickej aktivity TiO2 nanoštruktúr pomocou EPR spektroskopie.
2014
2014
-- Iný domáci --OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Hodnotenie potenciálu alternatívnych surovín pri výrobe cereálnych výrobkov s pridanou hodnotou (1/0583/20)
2020
2023
VEGAZ. KohajdováOPT ÚPV FCHPT
Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení. (26240220040)
2010
2013OP VaVE. Šturdík
OVaHP ÚBM FCHPT
Hodnotenie účinnosti chemických a mechanických ochranných pracovných prostriedkov voči kožnému prieniku postrekových pesticídov aplikovaných záhradkármi
20172017Mladý výskumníkM. BeránkováOPT ÚPV FCHPT
HPLC separácia enantiomérov aminokyselín. Využitie laboratórne pripravených a komerčných chirálnych stacionárnych fáz
2018
2018
Mladý výskumník
ÚACH FCHPT
2005
2007
VEGAD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Hybridné kompozitné vlákna pre tavné nanášanie keramických prototypov (APVV-16-0341)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
M. Janek
OAM ÚACHTM FCHPT
Hybridné organicko-anorganické solárne články na báze kompozitných vodivých vrstiev pripravených tlačovými technikami (1/0900/16)
20162019
VEGA
M. Mikula
OPAF ÚPSP FCHPT
Hybridné procesy na produkciu organických kyselín a ich esterov. (SK-MAD-014-06)
2007
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - Maďarsko
OChBI ÚCHEI FCHPT
20052007VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Hybridný systém na produkciu 2-fenyletanolu pozostávajúci z bioreaktora, membránovej separácie a adsorpčnej kolóny
2016
2016
Mladý výskumník
I. Červeňanský
OChBI ÚCHEI FCHPT
Hypertextová učebnica analytickej chémie. (3/3072/05)2005
2006
KEGAP. MájekOALCh ÚACH FCHPT
Hypertextová učebnica: Plasty ? technické materiály. (3/5200/07)
2007
2009KEGAOPKV ÚPSP FCHPT
Characterization of structure-spectroscopic properties relationship for novel organic materials. (SK-AT-0004-10)
2011
2012Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Characterization of Surfaces of Electrodeposited Layers of Refractory Metals. (Ukr/SR/STU/08 )20082008Bilaterálna spolupráca - SR - Ukrajina
OAT ÚACHTM FCHPT
Charakterizácia a fenotypizácia koliformných baktérií izolovaných z odpadových vôd
2017
2017
Mladý výskumníkOVHKP ÚPV FCHPT
Charakterizácia autochtónnych vínnych kvasiniek pomocou moderných molekulárnych metód
2017
2017
Mladý výskumníkT. Drtilová
ÚBT FCHPT
Charakterizácia génov sekundárneho metabolizmu húb rodu Trichoderma2017
2017
Mladý výskumníkL. HoppanováÚBM FCHPT
Charakterizácia kvasinkových kmeňov Saccharomyces cerevisiae na základe ich technologických vlastností
2019
2019
Mladý výskumník
ÚBT FCHPT
2004
2004
APVV
OAM ÚACHTM FCHPT
Charakterizácia ovocných destilátov fluorescenčnou spektrometriou.
2014
2014
-- Iný domáci --M. Jakubíková
OALCh ÚACH FCHPT
2007
2009
VEGAJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Charakterization of a natural mineral based catalyst from Afganistan. (5A40 AFRC)20122014-- Iný medzinárodný --J. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
20032005
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OAM ÚACHTM FCHPT
2004
2006
National Science Foundation
J. Kožíšek
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
1999
2003
National Science Foundation
OACh ÚACHTM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
P. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
2008
2010
COST
OPAF ÚPSP FCHPT
Chemical processes of utilization of biomass from Slovak-Hungarian frontier region. (HUSK/1101/1.2.1/0318)
2012
2014
Cezhraničná spolupráca - SK - HU
A. KaszonyiOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Chemická analýza odpraškov (29025)20092009-- Iný domáci --P. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --OAM ÚACHTM FCHPT
Chemické a biotechnologické transformácie glycerolu z obnoviteľných zdrojov na chemické špeciality a bezsírne zložky do palív. (APVV-20-036805)20062009
APVV
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Chemické a elektrochemické reakcie zlúčenín síry pri elektrolytickej výrobe hliníka. (1/2108/05)
2005
2007
VEGA
P. Fellner
OAT ÚACHTM FCHPT
Chemické, biologické a inžinierske aspekty výskumu a prípravy cereálnych výrobkov so zdraviu prospešnými vlastnosťami a predĺženou trvanlivosťou. (VMSP-II-0024-09)
2011
2012APVV - Program VMSP
OVaHP ÚBM FCHPT
Chemické, biologické a inžinierske aspekty zefektívňovania biotechnologických procesov využívaním imobilizovaných systémov. (1/0067/03)
2003
2005VEGAE. Šturdík
OVaHP ÚBM FCHPT
Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska. (014-013STU-4/2010)
2010
2011
KEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska II. (069STU-4/2012)
2012
2014
KEGA
V. Milata
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska IV (034STU-4/2017)
2017
2019
KEGAOOCh ÚOCHKP FCHPT
Chemizmus pokročilých nízkoenergetických anorganických spojív2016
2016
Mladý výskumník
OAM ÚACHTM FCHPT
Chemoenzymatická syntéza látok s farmaceutickýmpotenciálom: optimalizácia procesov produkcie fenyletanoidných glykozidov (APVV-18-0188)2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
M. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Chemometrical Classification of Food and Biologically Important Samples. (37s15)
2003
2003
Akcia Rakúsko - Slovensko
J. Mocák
OALCh ÚACH FCHPT
China In Europe Research Network (CA18215)
2019
2023
COSTDek FCHPT
Chromatografická separácia fruktooligosacharidov. (LPP-0234-06)2006
2009
APVV
OChBI ÚCHEI FCHPT
Identifikácia a charakterizácia koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám izolovaných z odpadových vôd, kalov a črevného traktu človeka
2016
2016
Mladý výskumníkK. LépesováOVHKP ÚPV FCHPT
Identifikácia drog a liečiv v odpadových vodách a možnosti ich odstraňovania v ČOV. (APVV-0122-12)2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
I. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Identifikácia prchavých organických zlúčenín v ovocných destilátoch pomocou plynovej chromatografie.20142014-- Iný domáci --O. Vyviurska
OALCh ÚACH FCHPT
Identifikácia vhodných autentifikačných markerov a vývoj optimálnych analytických postupov na ich stanovenie vo vybraných potravinárskych komoditách. (APVT-20-002904)2005
2007
APVVOALCh ÚACH FCHPT
Identifikácia výtlačkov laserových tlačiarní pre potreby kriminalisticko-technických analýz
2015
2015
Mladý výskumníkM. Belovičová
OChBI ÚCHEI FCHPT
Imobilizačné techniky pre prípravu biokatalyzátorov na priemyselnú prípravu prírodných aróm. (APVV-0302-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
OBT ÚBT FCHPT
Imobilizované rekombinantné mikroorganizmy pre biotechnologickú produkciu chemických špecialít pomocou biokatalytických kaskádových reakcií (APVV-15-0227)
2016
2020APVV - Všeobecná výzvaM. Polakovič
OChBI ÚCHEI FCHPT
Implementácia explicitného prediktívneho riadenia na chemicko-technologickom procese
20162016
Mladý výskumník
OIaRP ÚIAM FCHPT
Implementácia in vitro metódy OECD pre hodnotenie dermálnej absorpcie pesticídov a jej modifikácia na posúdenie odolnosti pracovných rukavíc voči pesticídom. (1/0593/14)2014
2017
VEGA
OPT ÚBT FCHPT
Implementácia smernice OECD/WHO/Európskej komisie pri hodnotení kožného prieniku zdravotne rizikových endokrinne disrupčných zlúčenín.
2012
2013
-- Iný domáci --
S. MartiniakováOPT ÚBT FCHPT
2008
2009
-- Iný domáci --
I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
Improving teaching effectiveness in chemical engineering education. (539959-LLP-1-2013-1-UK-ERASMUS-EQR)20132017
Erasmus
M. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
In search for new molecular nanomagnets: synthesis, structural characterization and magnetic studies of polynuclear transition metal complexes. (SK-GR-0022-11)
2013
2014
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
OACh ÚACHTM FCHPT
In situ spectroelectrochemistry of new materials with extended pi-system for applications in optoelectronic devices, sensors and catalysis. (3 Fokoop DEU/1063827)
2007
2008Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoP. RaptaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
In vitro hodnotenie antioxidačnej a fotoprotektívnej účinnosti astaxantínu produkovaného biotechnologickou kultiváciou
2019
2019
Mladý výskumník
OPT ÚPV FCHPT
2008
2010
VEGAJ. HojerováOPT ÚBT FCHPT
Informačný systém na administráciu grantových schém MŠ SR (003-004ŽU-5/2009 )20092009
-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
Inhibítory syntézy a metabolizmu glykosfingolipidov. Syntetická štúdia. (1/0441/11)20112013
VEGA
D. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Innovating Education of Talents in Chemistry for Business Success in SME's Innovation (2014-1-SK01-KA203-000507)
2014
2017ERASMUS+J. ŠajbidorOBT ÚBT FCHPT
2004
2009
6. rámcový program
P. Šimon
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Innovative value chain development for sustainable plastics in Central Europe. (3CE368 P1)
2011
2015
Central EuropeOPKV ÚPSP FCHPT
Innovative value chain development for sustainable plastics in Central Europe. (3CE368P1)
2011
2014
Central Europe
D. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Inovácia HPLC vo výučbe analytickej chémie (2017vs023)20182018-- Iný domáci --K. HroboňováÚACH FCHPT
Inovácia výučby skupiny predmetov zameraných na analýzu a spracovanie vedeckých údajov s využitím platforiem pre e-vzdelávanie (047STU-4/2016)2016
2017
KEGA
OM ÚIAM FCHPT
Inovácie v analytických systémoch pre udržateľné a bezpečné životné prostredie (APVV-19-0149)
20202024
APVV - Všeobecná výzva
ÚACH FCHPT
Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny (APVV-15-0641)
2016
2020APVV - Všeobecná výzva
ÚBM FCHPT
Inovatívne metódy delignifikácie buničín s použitím hlboko eutektických rozpúšťadiel20172017Mladý výskumníkODCP ÚPSP FCHPT
Inštalácia analytických metód pre stanovenie organických znečisťujúcich zlúčenín vyžadovaných podľa rámcovej smernice o vodách 2013/39/EÚ v Centre pre ekotoxikologický výskum v Podgorici (SAMRS/2020/ZB/1/4)2020
2022
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
ÚACH FCHPT
Integrácia bakteriálneho metabolizmu a redukčnej sily nanočastíc železa na odstránenie chlórovaných kontaminantov20192019
Mladý výskumník
ÚBT FCHPT
Integrácia progresívnych techník imobilizácie pre vývoj robustných oxido-redukčných biokatalyzátorov, umožňujúcich efektívnu produkciu bioaktívnych látok (1/0335/10)2010
2011
VEGA
OBT ÚBT FCHPT
Integrované reakčné systémy na biokatalytickú redukciu prochirálnych karbonylových zlúčenín. (APVV-0518-07)20082011
APVV - Všeobecná výzva
J. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Integrované reakčno-separačné systémy s membránami a zákonitosti a modelovanie prestupu látky a interakcií v nich. (1/9136/02)2002
2004
VEGA
Š. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
20012003
VEGA
Ľ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Inteligentné monitorovanie odpadových vôd za účelom vytvorenia systému včasného varovania populácie SR pred šírením ochorenia COVID-19 (PP-COVID-20-0019)2020
2021
PP-COVID 2020
OAT ÚACHTM FCHPT
Inteligentný systém na identifikáciu nebezpečenstva v komplexných výrobných procesoch (APVV-14-0317)2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
Ľ. Jelemenský
OChBI ÚCHEI FCHPT
Intenzifikácia a optimalizácia hybridných destilačných procesov20202021Mladý výskumníkOChBI ÚCHEI FCHPT
Intenzifikácia biotechnologickej prodikcie prírodných aróm pomocou neporéznych membrán
2017
2017
Mladý výskumníkI. Červeňanský
OChBI ÚCHEI FCHPT
Intenzifikácia procesov na separáciu bioproduktov pomocou kompozitných afinitných činidiel na báze iónových kvapalín a nanočastíc (1/0888/17)
20172019
VEGA
M. Blahušiak
OChBI ÚCHEI FCHPT
Intenzifikácia vývoja, produkcie a neinvazívnej charakterizácie nových imobilizovaných celobunkových biokatalyzátorov na báze enzýmových kaskád pre produkciu chemických špecialít (2/0130/20)
2020
2023
VEGA
ÚBT FCHPT
Interakcia redoxne aktívnych kovov s neuroprotektívnymi látkami: efektívny spôsob boja s oxidačným stresom v neurologických chorobách ? (1/0765/14)
2014
2016
VEGA
M. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Interakcie biologicky aktívnych látok s nanomateriálmi a ich využitie v (bio)senzoroch. (1/0182/11)2011
2013
VEGAOALCh ÚACH FCHPT
Interakcie neprocesových látok v podmienkach výroby buničín. (1/8100/01)20012003
VEGA
I. ŠurinaODCP ÚPSP FCHPT
Interaktívny multimediálny projekt výučby fyziky pre technické univerzity SR. (3/108003/FCHPT)
2003
2005
KEGA
V. LaurincOChF ÚFCHCHF FCHPT
Investigation of the preparation, composition, structure and speciation of copper(II) complexes with therapeutically active ligands of quinolone types. (č. 10)
2005
2006Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoOACh ÚACHTM FCHPT
Investigation/detection of environmental risk species by DNA-based biosensors. (5/2002)20032004
Bilaterálna spolupráca
OALCh ÚACH FCHPT
2006
2008
VEGA
M. Polakovič
OChBI ÚCHEI FCHPT
Izokonverzné metódy - teória a aplikácie (APVV-15-0124)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
P. Šimon
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Izolácia a charakterizácia novej limonén-1,2-epoxidhydrolázy ako katalyzátora enantioselektívnych hydrolýz vybraných epoxidov2020
2021
Mladý výskumník
ÚBT FCHPT
Izolácia a následná modifikácia lignínu z čiernych lúhov za účelom využitia jeho vlastností pri výrobe kompozitných materiálov
2019
2019Mladý výskumníkODCP ÚPSP FCHPT
Izolácia a výskum vlastností bioaktívnych látok amarantu a ich aplikácia v humánnej výžive. (ČÚ 14b)20032003
Štátny program
OChBI ÚCHEI FCHPT
Izolácia akcesorických látok prostredníctvom superkritickej extrakcie s oxidom uhličitým
2016
2018
Excelentné tímy mladých výskumníkov
ODCP ÚPSP FCHPT
Izolácia prírodných látok a charakterizácia ich biologických vlastností.
2012
2013
-- Iný domáci --
OVaHP ÚBM FCHPT
20022004
VEGA
J. ŠajbidorOBT ÚBT FCHPT
Izoxazolidín-4,5-dioly ako východiskové látky v syntéze polyhydroxylovaných piperidínových alkaloidov
2018
2018
Mladý výskumník
L. Dikošová
OOCh ÚOCHKP FCHPT
20092009
-- Iný domáci --
OJ FCHPT
Jazykový kurz- Ruský jazyk (29007)
2009
2009
-- Iný domáci --
M. VrábelováOJ FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OAM ÚACHTM FCHPT
Kapsulácia elektrochemicky pripravovaných ekologických oxidačných činidiel - železanov a ich následná aplikácia do znečistených vôd20192021
Excelentné tímy mladých výskumníkov
OAT ÚACHTM FCHPT
Katalytická depolymerizácia lignínu zo surovín na výrobu pokročilých biopalív (APVV-18-0255)
2019
2022
APVV - Všeobecná výzva
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Katalytická konverzia rastlinných olejov a alternatívnych olejových frakcií s vysokým obsahom kyslíka na motorové palivá v procese fluidného katalytického krakovania.2014
2014
-- Iný domáci --P. Lovás
OTRP ÚOCHKP FCHPT
Katalytická redukcia dechtov z termochemického rozkladu biomasy. (1/0757/13)20132016VEGAĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Katalytická transformácia dechtov zo splyňovania prírodných (biomasy) a syntetických (odpadov) polymérov (1/0796/10)
2010
2011
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Katalytická transformácia lignocelulózy na priemyselne významné chemikálie (1/0808/18)
2018
2020
VEGAOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Katalytické a termické premeny uhľovodíkov z ropy a zemného plynu na petrochemikálie. (1/9143/02)
2002
2004VEGAOTRP ÚOCHKP FCHPT
Katalytické heterocyklizácie v syntéze bioaktívnych prírodných látok a ich funkčných analógov. (APVV-0428-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
P. Szolcsányi
OOCh ÚOCHKP FCHPT
20052007
VEGA
M. Hronec
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Katalyzátory typu hydrotalcit a zeolit na záchyt a redukciu NOx emisií (APVV-15-0449)
20162018APVV - Všeobecná výzvaP. HudecOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
20032005VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
2007
2007
APVV
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Koloidné kryštály pre fotoniku. (2/3200/23)20032005VEGAL. PachOAM ÚACHTM FCHPT
Kombinácia fluorescenčnej spektroskopie a chemometrie pre analýzu mnohozložkových zmesí. (1/0318/08)2008
2010
VEGAJ. Sádecká
OALCh ÚACH FCHPT
Kombinácia kryštalizáciou indukovanej asymetrickej transformácie a kovom katalyzovaných transformácií ako efektívneho spôsobu využitia syntetického potenciálu aminokyselín v príprave biologicky účinných prírodných látok a ich funkčných analógov (1/0340/10)
2010
2011
VEGA
A. KolarovičOOCh ÚOCHKP FCHPT
Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. (APVV-15-0119)20162020
APVV - Všeobecná výzva
T. LiptajCL FCHPT
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb. (ITMS 26240220072 )
2011
2014
OP VaV
OALCh ÚACH FCHPT
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku. (26240220178)2011
2015
OP VaV
OAT ÚACHTM FCHPT
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku. (ITMS: 26240220073)
2011
2015
OP VaVĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Komplexná izolácia látok s vysokou pridanou hodnotou zo skorocelu Plantago lanceolata (APVV-14-0538)20152019APVV - Všeobecná výzva
OBT ÚBT FCHPT
2002
2005
APVV
OBT ÚBT FCHPT
Komplexné využitie extraktívnych zlúčenín kôry. (APVV-14-0393)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
ÚPSP FCHPT
Komplexné využitie pribudliny na prípravu látok s vysokou pridanou hodnotou (APVV-17-0109)
2018
2022APVV - Všeobecná výzva
OEI ÚCHEI FCHPT
Komplexné využitie rastlinnej biomasy v biopotravinách s pridanou hodnotou (APVV-16-0088)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
OPT ÚPV FCHPT
Komplexné zlúčeniny kovov s mechanizmom redoxného cyklu ako potenciálne protirakovinové liečivá
2019
2019
Mladý výskumník
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2008
2010
VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Komplexy prechodných kovov s aktivitou metaloenzýmov (1/0639/18)
2018
2021
VEGA
J. Moncoľ
OACh ÚACHTM FCHPT
Komplexy prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivami
20182018Mladý výskumníkF. Jozefíková
OACh ÚACHTM FCHPT
Kompozitné materiály s elektromagnetickými vlastnosťami
2018
2018
Mladý výskumníkOPKV ÚPSP FCHPT
2005
2008
APVVOVT ÚPSP FCHPT
2005
2007VEGA
OVT ÚPSP FCHPT
2009
2011
VEGAA. UjhelyiováOVT ÚPSP FCHPT
2003
2005
Štátny program
OAT ÚACHTM FCHPT
Koncept potravinovej bezpečnosti - Fusarium poae
2016
2016Mladý výskumníkOVHKP ÚPV FCHPT
Konduktivita vodivých polymérov a sietí z uhlíkových nanotrubíc. (1/1072/11)20112014VEGAOChF ÚFCHCHF FCHPT
Konjunktívne agregačné operátory. (1/3012/06)2006
2008
VEGA
OM ÚIAM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Konverzia lignocelulózy v prítomnosti nanoštruktúrovaných katalyzátorov20152015
Mladý výskumník
T. Soták
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Konzervovanie a stabilizácia objektov kultúrneho dedičstva z prírodných organických materiálov nízkoteplotnou plazmou (APVV-15-0460)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
K. Vizárová
ODCP ÚPSP FCHPT
Koordinačné polyméry prechodných kovov s pórovitými metalo-organickými sieťami ako nové funkčné materiály. (1/0472/13)
2013
2015
VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Koordinačné zlúčeniny medi, ako prostriedok sledovania transportných dejov v biologických systémoch s využitím izotopu 64Cu. (1/0056/13)
2013
2016
VEGA
M. KomanOACh ÚACHTM FCHPT
Korózia kovových materiálov v anorganických taveninách. (1/0588/11)
20112013VEGAOAT ÚACHTM FCHPT
Korózia pri tepelnom zaťažení. (1/0101/14)
2014
2016
VEGA
V. DanielikOAT ÚACHTM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --P. Fellner
OAT ÚACHTM FCHPT
Kryštalizáciou indukovaná dynamická rezolúcia v syntéze enantiomérne čistých aminokyselín a ich derivátov. (1/9250/02)
2002
2004
VEGAOOCh ÚOCHKP FCHPT
Kryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia ako praktická metóda na syntézu aminokyselín
2017
2017
Mladý výskumník
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Kryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia v syntéze biologicky účinných látok (APVV-16-0258)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzvaP. Jakubec
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Kultivácia buniek na biomateriálovom nosiči pre tkanivové inžinierstvo. (1/0864/11)
2011
2012
VEGA
D. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OM ÚIAM FCHPT
2005
2007
APVVS. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
2006
2009
APVV
J. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Kvasinky ako nástroj pre produkciu biotechnologicky hodnotných steroidov: biochemický a genetický prístup. (APVV-0681-07)
20082010
APVV
M. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Kyselina glyoxylová ako zdroj oxidu uhoľnatého v karbonylačných reakciách20162016Mladý výskumník
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Kyselina puniková: produkcia a mechanizmy jej účinku v kvasinkách (2/0012/20)
2020
2023
VEGAÚBT FCHPT
Laboratórium analýzy potravín a vody pre Kábulskú polytechnickú univerzitu (SAMRS/2016/AFG/1/1)
2016
2018
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
J. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Laboratórium všeobecnej chemickej a potravinárskej technológie a študijné programy pre odbory "anorganická technológia" a "metalurgia" Kábulskej polytechnickej univerzity. (SAMRS/2013/AFG/01/04)
2013
2015
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
J. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Ladenie magnetoaktivity koordinačných zlúčenín. (1/2453/05)20052007
VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Laditeľné explicitné prediktívne regulátory pre systémy s rýchlou dynamikou (1/0585/19)
2019
2022
VEGA
M. Kvasnica
OIaRP ÚIAM FCHPT
Látky s terapeutickým účinkom ako ligandy - Štúdium prípravy, chemických vlastností, rovnováh a štruktúry komplexov s ligandami s terapeutickými účinkami. (APVT-20-010902)20022003APVVM. Melník
OACh ÚACHTM FCHPT
Latrofilín-1 ako nový marker leukemických myeloidných blastov
2018
2018Mladý výskumník
ÚBM FCHPT
Magnetické kompozity schopné absorbovať elektromagnetický smog2020
2021
Mladý výskumník
A. Kvasničáková
OPKV ÚPSP FCHPT
Magnetizmus a fotomagnetizmus koordinačných zlúčenín železa
2016
2016
Mladý výskumník
L. PogányOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoaktivita, elektroaktivita a fotoaktivita koordinačných zlúčenín. (VVCE-0004-07)
2008
2011
APVV - Program VVCER. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoaktívne koordinačné zlúčeniny. (1/9252/02)
2002
2004
VEGA
R. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
Magnetokalorický jav v kvantových a nanoskopických systémoch (APVV-14-0073)20152019APVV - Všeobecná výzvaOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetostructural correlations for the zero-field splitting parameters. (DAAD/2010-11)
2010
2011
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
OACh ÚACHTM FCHPT
Magneto-structural correlations in molecular magnetism. (DAAD 2/2005)
2006
2007
DAAD
OACh ÚACHTM FCHPT
2005
2008
Dohoda STUR. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoštruktúrne korelácie v nekonvenčných magnetických materiáloch. (APVT 20-005204)2005
2007
APVV
OACh ÚACHTM FCHPT
Magnetotepelné vlastnosti nových nízkorozmerných magnetických materiálov. (APVV-0006-07)2008
2010
APVV
OACh ÚACHTM FCHPT
Mapovanie diverzity kvasiniek osídľujúcich habitus viniča.
2012
2013-- Iný domáci --K. ĎurčanskáOBT ÚBT FCHPT
Matematické a experimentálne modelovanie hybridných reakčne-separačných systémov na biochemickú produkciu chemických špecialít (1/0526/10)
20102011
VEGA
J. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Matematický popis dynamiky rastu mikrobiálnych kontaminantov v syroch remeselne vyrábaných zo surového mlieka a ich interakcie s baktériami mliečneho kysnutia (1/0094/10)20102011
VEGA
OVaHP ÚBM FCHPT
20092011
VEGA
P. Šimon
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Materiály - fyzikálnochemické metódy štúdia ich vlastností. (1/0054/03)20032005VEGAOFCh ÚFCHCHF FCHPT
2006
2008
VEGAP. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPT
20042005Slovensko/FrancúzkoM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
MEDITECH -inovačný program moderných biomedicínskych technológií. (ESF/JPD 3 2005/1-041)2006
2008
-- Iný domáci --
J. Labuda
OALCh ÚACH FCHPT
1999
2002
Bilaterálna spolupráca
J. Krupčík
OALCh ÚACH FCHPT
2003
2005
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
2006
2008
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Mechanizmy korózie a mikromechanické vlastnosti dentálnych materiálov. (APVV-0218-11)
2012
2015APVV - Všeobecná výzvaE. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
2008
2010
VEGAOBaM ÚBM FCHPT
Mechanizmy zabezpečujúce špecifickosť Ca2+ signálov v živočíšnych bunkách. (1/0650/09)
20092011
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
Meranie a vyhodnocovanie 1H a 13C NMR spektier organických zlúčenín (29005)
2009
2009
-- Iný domáci --
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --T. Liptaj
ONMRaHS ÚACH FCHPT
Metabolizmus komplexných lipidov a bunková smrť
20152015Mladý výskumníkOBaM ÚBM FCHPT
Metallization of nature and synthetic diamonds by molybdenum, tungsten and their carbides from ionic melts. (SK-UA-0034-09)
2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Ukrajina
OAT ÚACHTM FCHPT
Methodology for evaluation of biotreatability improvement of heavily polluted wastewaters after chemical treatment. (SK-SI-01506)
2006
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Slovinsko
J. DercoOEI ÚCHEI FCHPT
Metodický manuál pre zabezpečenie procesu deacidifikácie a reštaurovania (29054)2009
2009
-- Iný domáci --
D. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Metodiky spektroskopického skúmania dokumentov pre potreby kriminalisticko-technických analýz. (APVV-0324-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
OPAF ÚPSP FCHPT
2003
2005
VEGAI. Šurina
ODCP ÚPSP FCHPT
2005
2007
VEGA
OPT ÚBT FCHPT
Metódy viacrozmernej kalibrácie aplikované na stanovenie enantiomérneho zloženia účinnej látky fluoxetínu v rôznych matriciach2015
2015
Mladý výskumníkR. Poláček
OALCh ÚACH FCHPT
Mikrobiálna tvorba a modifikácia senzoricky žiadúcich a nežiadúcich zlúčenín vo fermentovaných nápojoch. (1/0560/14)
2014
2017VEGAOBT ÚBT FCHPT
Mikrobiálne kontaminanty v tradičných slovenských syroch: ich eliminácia vedeckými nástrojmi založenými na kvantitatívnej analýze a matematickom modelovaní (APVV-19-0031)2020
2023
APVV - Všeobecná výzva
OVHKP ÚPV FCHPT
Mikroorganizmy izolované z lignitu - impulz pre štúdium regulácie metabolického obratu a potenciálny zdroj nových sekundárnych metabolitov. (1/0462/08)20082010VEGAD. Hudecová
OBaM ÚBM FCHPT
Mikroplasty – riziko pre životné prostredie na Slovensku
2019
2019
Mladý výskumníkN. BelišováOEI ÚCHEI FCHPT
Mikroplasty a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov
2018
2018
Mladý výskumník
A. GrenčíkováOEI ÚCHEI FCHPT
Mikroplasty vo vodách Slovenska monitoring a možnosti použitia inovatívnych postupov na ich odstránenie2019
2021
Excelentné tímy mladých výskumníkovOEI ÚCHEI FCHPT
Mikropolutanty a rezistentné kmene baktérií ich monitoring a možnosti použitia inovatívnych postupov na ich odstránenie - nanomateriály a železany
2017
2019
Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. Tichý
OEI ÚCHEI FCHPT
Mikroskopická analýza vzoriek alkylovaného DFA (29049)
2009
2009
-- Iný domáci --J. Kozánková
OAM ÚACHTM FCHPT
20092009
-- Iný domáci --
J. Kozánková
OAM ÚACHTM FCHPT
Mikroskopický rozbor vzoriek keramickej dlažby (29006)2009
2009
-- Iný domáci --
OAM ÚACHTM FCHPT
20032006NATOE. Matisová
OALCh ÚACH FCHPT
2002
2005
NATO
E. Matisová
OALCh ÚACH FCHPT
2006
2007
Štefánik
OACh ÚACHTM FCHPT
20052006Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoOIaRP ÚIAM FCHPT
2009
2011VEGAM. Polakovič
OChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie a štúdium hydrodynamiky a prestupu kyslíka v airlift bioreaktore. (1/3573/06)
2006
2008VEGAOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie disperzie nebezpečných látok v atmosfére pomocou CFD prístupu. (APVV ? 0492-06)
2007
2009
APVV
OChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie energeticky efektívnych technológií a procesov
2020
2021
Mladý výskumníkM. Hruška
OChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie hybridných systémov airlift bioreaktor -- membránové separácie. (1/0866/12)
2012
2015
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie membránových reaktorov. (APVV-0355-07)
2008
2011
APVV - Všeobecná výzvaZ. LabovskáOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie, optimalizácia a riadenie procesov prestupu tepla a látky. (SK-MAD-001-06)2007
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - Maďarsko
M. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
Modelovanie procesov reaktívnej separácie. (LPP-0181-06)2006
2009
APVVJ. MarkošOIaRP ÚIAM FCHPT
Modelovanie separácie azeotropických zmesí prostredníctvom extrakcie/extrakčnej destilácie a simulácia regenerácie rozpúšťadiel. (APVV-0858-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
E. GraczováOChBI ÚCHEI FCHPT
2003
2005
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie, simulácia a bezpečnostná analýza zariadení reakčnej destilácie v chemickom priemysle. (APVT-20-000804)
2005
2007
APVV
J. Markoš
OChBI ÚCHEI FCHPT
20062008VEGAOChF ÚFCHCHF FCHPT
Modern control methods for chemical and food technological processes. (SK-CZ-11106)2006
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
OIaRP ÚIAM FCHPT
Moderné interaktívne vzdelávanie v NMR spektroskopii (037STU-4/2020)2020
2022
KEGA
M. Kaliňák
CL FCHPT
Moderné kombinované analytické metódy pri určovaní pôvodu potravín (1/0710/10)
20102011VEGAI. Špánik
OALCh ÚACH FCHPT
2002
2003Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoJ. MiklešOIaRP ÚIAM FCHPT
Moderné metódy riadenia procesov chemických a potravinárskych technológií. (041 CZE)
2004
2005Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoJ. MiklešOIaRP ÚIAM FCHPT
Moderné plazmové technológie pre ekologické poľnohospodárstvo a potravinárstvo (APVV-16-0216)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
D. HudecováÚBM FCHPT
Moderné prístupy k riadeniu chemických a biochemických procesov s neurčitosťami. (1/4055/07)
2007
2009
VEGAM. BakošováOIaRP ÚIAM FCHPT
Moderné trendy v spracovaní ropy a v petrochémii. (1/9144/02)
2002
2004
VEGA
P. Hudec
OTRP ÚOCHKP FCHPT
Modernizácia a dobudovanie výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia Centra pre aplikovaný výskum a environmentálne vhodných polymérnych materiálov. (26210120008)
2012
2015
OP VaVI. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
Modernizácia výučby anorganickej chémie v pedagogickom procese (017STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
P. SegľaOACh ÚACHTM FCHPT
Modernizácia výučby predmetu Potravinárska mikrobiológia (2015vs047)2015
2016
-- Iný domáci --
T. MančuškováOVHKP ÚPV FCHPT
Modifikácia parametrov kovových nanočastíc v povrchovom zosilnenej Ramanovej spektroskopii pre kriminalisticko-technické analyzovanie dokumentov20162016Mladý výskumníkM. Oravec
OPAF ÚPSP FCHPT
2007
2009
VEGAOPKV ÚPSP FCHPT
Modulátory bunkových tiolov s DNA väzbovou aktivitou - príprava a testovanie nových multiterčových látok s protinádorovým účinkom (1/0097/10)20102011VEGAH. PaulíkováOBaM ÚBM FCHPT
Modulovanie viability neuroblastomových buniek novými inhibítormi acetylcholínesterázy.
2012
2013-- Iný domáci --L. KrajňákováOBaM ÚBM FCHPT
Molecular Electronic Multistability. (RE 1627/1-1)20022007-- Iný medzinárodný --OACh ÚACHTM FCHPT
Molekulárne mechanizmy tvorby extracelulárnych proteáz vláknitou hubou Trichoderma viride. (1/0854/11)2011
2013
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
Molekulárno-biochemické štúdie metabolizmu mikrobiálnych pigmentov.
2014
2014
-- Iný domáci --
OBT ÚBT FCHPT
Molekulová a biologická funkcia indolových zlúčenín v medzidruhových interakciách vláknitých húb rodu Trichoderma. (1/0870/14)
2014
2016
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
Molekulové mechanizmy pôsobenia nových liečiv ovplyvňujúcich oxidačný stres - významný etiopatogenetický faktor početných chorôb. (APVV-51-017905)2006
2009
APVV
T. LiptajONMRaHS ÚACH FCHPT
Molekulové nanomagnety zložené z komplexov prechodných kovov (APVV-18-0016)2019
2023
APVV - Všeobecná výzvaM. KomanOACh ÚACHTM FCHPT
Molekulový dizajn modelových systémov "modrých" meďnatých proteínov ako zdrojov energie. (APVV-0093-07)2008
2011
APVV - Všeobecná výzvaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Molekulový magnetizmus jednojadrových kobaltnatých zlúčenín s N-donorovými aromatickými ligandami2018
2018
Mladý výskumník
B. BrachňakováOACh ÚACHTM FCHPT
Molekulový magnetizmus komplexov prechodných kovov. (1/0052/11)
2011
2013
VEGA
R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Molekulový magnetizmus na báze koordinačných zlúčenín. (1/0522/14)
2014
2017
VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Monitoring a odstraňovanie fragmentov RNA vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách pomocou železanov
2020
2022
Excelentné tímy mladých výskumníkov
N. Belišová
OEI ÚCHEI FCHPT
Monitoring ciest farmaceutík z čistiarenských kalov do pôd, rastlín a podzemných vôd (APVV-17-0119)
2018
2022APVV - Všeobecná výzvaOEI ÚCHEI FCHPT
Monitoring, frakcionácia a využitie cereálií pre produkciu zdraviu prospešných potravinárskych výrobkov. (4/0013/07)
2007
2009RAV MŠ SROVaHP ÚBM FCHPT
20062008VEGAJ. Karovičová
OPT ÚBT FCHPT
Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín (APVV-14-0334)
2015
2018APVV - Všeobecná výzvaA. BreierOBaM ÚBM FCHPT
Možnosti energetického využitia opotrebovaných motorových olejov v mieste ich odberu. (P 11565/2013)
20142014
-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Možnosti hľadania nových špecifických miest zásahu pre antifungálne aktívne zlúčeniny. (1/0697/18)20182021
VEGA
ÚBM FCHPT
Možnosti hľadania nových špecifických miest zásahu pre antifungálne zlúčeniny
2019
2019
Mladý výskumníkZ. JežíkováÚBM FCHPT
Možnosti odstraňovania a nakladania s nutrientmi z odpadových vôd2018
2018
Mladý výskumníkS. Kecskésová
OEI ÚCHEI FCHPT
Možnosti odstraňovania a opätovného získavania fosforu z odpadových vôd
2019
2019Mladý výskumníkOEI ÚCHEI FCHPT
2006
2008
VEGAA. SmieškováOTRP ÚOCHKP FCHPT
Možnosti zvýšenia obsahu výživovo dôležitých zložiek v cereálnych výrobkoch. (1/0453/13)
2013
2015
VEGAZ. Kohajdová
OPT ÚBT FCHPT
Multifunctional high-value fungal biomass from the Norwegian agriculture supply chain by-products (301834)20202024
-- Iný medzinárodný --
M. Čertík
ÚBT FCHPT
Multifunkčné anorganické materiály zložené z koordinačných zlúčenín (COST-0006-06)
2007
2009
APVVR. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
Multifunkčné kovmi modifikované TiO2 fotokatalyzátory na environmentálnu remediáciu (SK-PT-18-0007)20192021
APVV - Bilaterálna spolupráca
D. DvoranováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Multifunkčné monolitické aerogély pre účinné čistenie vôd (DS-FR-19-0001)
2020
2021
APVV - Dunajská stratégia
Z. BarbierikováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Multimediálna učebnica "Analytické metódy v klinickej chémii". (3/5207/07)
2007
2008KEGAJ. SádeckáOALCh ÚACH FCHPT
Multimediálna učebnica "Lignocelulózové materiály, časť 1 - Výroba a spracovanie buničín" (3/7222/09)20092011KEGA
ODCP ÚPSP FCHPT
Multimediálny program vzdelávania v oblasti ionizujúceho žiarenia a radiačnej ochrany. (3/3062/05)
2005
2008KEGA
OChF ÚFCHCHF FCHPT
2005
2006
RAV MŠ SRO. HoláOChF ÚFCHCHF FCHPT
Multimodálne adsorpčné interakcie v biotechnologických separáciách (1/0573/17)20172020VEGAOChBI ÚCHEI FCHPT
Nanokompozitné vlákna na báze syntetických polymérov. (APVT-20-010102)20022005APVVOVT ÚPSP FCHPT
Nanokryštalické fotokatalyzátory na báze oxidov kovov: fotoindukovaný prenos náboja a reaktivita (1/0026/18)
20182020
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Nanomateriály - inovatívny postup odstraňovania mikropolutantov
2017
2017
Mladý výskumník
P. Bimová
OEI ÚCHEI FCHPT
Nanosegregované afinitné činidlá pre hybridné fermentačno-separačné procesy (APVV-15-0494)
2016
2020APVV - Všeobecná výzvaŠ. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Nanoštrukturálna modifikácia povrchu vlákenných a textilných materiálov. (APVT ? 099 - 035004)
2005
2007APVV
OPKV ÚPSP FCHPT
Nanoštruktúrované katalyzátory na katalytickú oxidáciu furfuralu.
2014
2014-- Iný domáci --T. Soták
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
20082009
-- Iný domáci --
D. Bakoš
OPKV ÚPSP FCHPT
Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie. (ITMS:26240120016)2009
2011
OP VaVĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
2008
2010
VEGA
T. Liptaj
ONMRaHS ÚACH FCHPT
Natierané ink jet papiere pre atramentové tlačiarne. (APVT-99-007302)
2002
2005
APVV
ODCP ÚPSP FCHPT
2003
2005
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
20042006VEGAOChBI ÚCHEI FCHPT
Návrh optimálneho riadenia pre membránové separačné procesy
2015
2015
Mladý výskumníkM. JelemenskýOIaRP ÚIAM FCHPT
Návrh, simulácia a optimalizácia hybridných reaktívne separačných systémov na biokatalytickú produckciu prírodných látok (APVV-16-0111)
20172021
APVV - Všeobecná výzva
OChBI ÚCHEI FCHPT
Názov projektu Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. (APVV-19-0093)20202024
APVV - Všeobecná výzva
ÚBM FCHPT
20022004
VEGA
P. Fellner
OAT ÚACHTM FCHPT
Nekonvenčné kvantové stavy v nanoskopických magnetických systémoch. (APVV-0132-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
R. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
Nekonvenčný prístup prípravy obilnín so zvýšeným hospodárskym potenciálom. (APVV-0294-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaM. Čertík
OBT ÚBT FCHPT
Nereaktívne tavné lepidlá na báze metalocénových polymérov pre priemyselné aplikácie (APVV-14-0566)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
OPKV ÚPSP FCHPT
2002
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoV. BálešOChBI ÚCHEI FCHPT
Network for education and training for public environmental laboratories. (530554-TEMPUS-1-2012-1-SK-TEMPUS-JPHES )
2012
2016
Joint Projects
OALCh ÚACH FCHPT
Neurodegeneratívne ochorenia skúmané spolu s terapeutickým vplyvom na zvieracích modeloch in vivo zobrazovaním a spektroskopiou magnetickej rezonancie (metabolický profil a bioenergetika mozgu) (1/0272/10)
2010
2011
VEGAS. KašparováONMRaHS ÚACH FCHPT
New biomaterials based on chitosan complexes. (2-3-5 CHN)
2002
2004Bilaterálna spolupráca - SR - ČínaD. Bakoš
OPKV ÚPSP FCHPT
New crystal, molecular, electronic and magnetic structures with functional properties. (6/2002)
2003
2004
Bilaterálna spoluprácaOACh ÚACHTM FCHPT
New Directions in Guaranteed Estimation of Nonlinear Dynamic Systems and Their Applications to Chemical Engineering Problems (790017)
2018
2020
H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)OIaRP ÚIAM FCHPT
New Magnetic Materials. (Nem/Slov/DAAD/CH)
2002
2004Bilaterálna spoluprácaR. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
2002
2004
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
OPKV ÚPSP FCHPT
Niektoré fenotypové zmeny v expresii proteínov vyvolané viacliekovou rezistenciou v leukemických bunkách
2018
2020Excelentné tímy mladých výskumníkov
ÚBM FCHPT
Nízkorozmerné magnetické materiály. (APVT-20-009902)
2002
2004
APVVR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Nízkotaviteľné elektrolyty pre výrobu hliníka
2015
2015
Mladý výskumník
E. MališováOAT ÚACHTM FCHPT
Non-conventional yeasts for the production of bioproducts (CA18229)2019
2023
COST
ÚBT FCHPT
20032005Bilaterálna spoluprácaV. Báleš
OChBI ÚCHEI FCHPT
Nová hodnota primárnych produktov domácej rastlinnej výroby (357/2012-510/MPRV SR)
20132015-- Iný domáci --M. Čertík
OBT ÚBT FCHPT
Nové afinitné činidla a ich využitie v separačných a hybridných procesoch. (1/1184/11)
2011
2013
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Nové alternatívne spôsoby ekologického využitia modifikovaných lignínových polymérnych produktov izolovaných z odpadov chemického spracovania dreva. (2/1052/21)
2001
2003VEGAOBaM ÚBM FCHPT
2005
2007
APVV
J. Labuda
OALCh ÚACH FCHPT
Nové efektívne stratégie pre stereoselektívne syntézy analógov biologicky aktívnych indolizidínových alkaloidov z aminokyselín. (APVV-0210-07)
2008
2010APVV - Všeobecná výzvaOOCh ÚOCHKP FCHPT
20072009
APVV
OALCh ÚACH FCHPT
Nové elektroanalytické techniky na stanovenie stopových koncentrácií a chemických foriem arzénu, antimónu a selénu vo vodách pre použitie v laboratóriách i v teréne. (1/0500/08)
2008
2010
VEGAE. BeinrohrOALCh ÚACH FCHPT
Nové environmentálne prijateľné biodegradovateľné zmesi polymérov z obnoviteľných zdrojov (APVV-17-0304)
2018
2021APVV - Všeobecná výzvaP. Alexy
OPKV ÚPSP FCHPT
Nové environmentálne prijateľné polymérne materiály z obnoviteľných zdrojov (APVV-14-0301)
2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
J. Feranc
OPKV ÚPSP FCHPT
Nové fotosenzibilizátory pre onkologickú fotodynamickú terapiu: fotocytotoxicita derivátov proflavínu. (1/0790/14)
20142016
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
Nové katalyzátory pre produkciu energeticky bohatých materiálov (1/0466/18)2018
2020
VEGAM. ZaliberaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
2005
2007
VEGAM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Nové koordinačné zlúčeniny a materiály s laditeľnou magnetickou aktivitou (1/0125/18)
2018
2021
VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy (2/0127/18)
2018
2021
VEGAP. MájekÚACH FCHPT
2008
2010
VEGAR. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
Nové magneticky zaujímavé koordinačné zlúčeníny na báze 3d-4f prvkov so Schiffovými zásadami ako ligandami. Syntéza, charakterizácia a štúdium látok.
2014
2014
-- Iný domáci --
OACh ÚACHTM FCHPT
Nové materiály a konštrukcie elektrochemických biosenzorov ako alternatíva biologických testov toxicity
2017
2017
Mladý výskumník
ÚACH FCHPT
Nove materiály na báze koordinačných zlúčenín (APVV-14-0078)20152019APVV - Všeobecná výzvaM. Koman
OACh ÚACHTM FCHPT
2009
2011
VEGAOALCh ÚACH FCHPT
Nové paládiom katalyzované transformácie v totálnej syntéze biologicky aktívnych prírodných látok a ich analógov. (APVV-0164-07)
2008
2011
APVV - Všeobecná výzva
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové pokročilé materiály vo vývoji rýchlych a ekologických postupov sledovania pesticídov v potravinách a v prevencii kontaminácie životného prostredia
2015
2017
Excelentné tímy mladých výskumníkov
A. Szarka
OALCh ÚACH FCHPT
Nové prístupy k úprave zložitých vzoriek pre HPLC analýzu. (1/9128/02)
2002
2004
VEGA
J. LehotayOALCh ÚACH FCHPT
Nové prístupy v syntéze bioaktívnych funkcionalizovaných analógov polyhydroxylovaných indolizidínových alkaloidov (1/0262/19)
2019
2022
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové stabilizované a štruktúrne usporiadané opticky a fotoelektricky aktívne organické materiály (V1/0501/15)
2015
2018
VEGA
OEI ÚCHEI FCHPT
2006
2009
APVV
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové supramolekulové zlúčeniny na báze komplexov vybraných prechodných prvkov (1/0562/10)
20102011VEGAM. KomanOACh ÚACHTM FCHPT
Nové syntetické metódy a syntézy biologicky aktívnych molekúl pre trvalo udržateľný rozvoj zelenej chémie (APVV-14-0147)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2008
2009
RAV MŠ SROAM ÚACHTM FCHPT
Nové typy kompozitných a viaczložkových impregnantov pre elektrotechniku na báze polyesterových a polyesterimidových živíc (APVV-14-0125)20152018
APVV - Všeobecná výzva
I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
2003
2005
VEGA
OPKV ÚPSP FCHPT
Nové, výkonnejšie imobilizačné technológie pre biokatalyzátory oxidačno-redukčných reakcií a konštrukciu biosenzorov a biobatérií. (1/0229/12)2012
2015
VEGA
M. RosenbergOBT ÚBT FCHPT
Nový systém poskytovania vedecko-technických a ekonomických informácií pre drevospracujúci priemysel Slovenskej republiky. (APVT-99-P07005)
2005
2007
APVV
ODCP ÚPSP FCHPT
20052007VEGAM. Valko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny (APVV-19-0094)
2020
2024
APVV - Všeobecná výzva
ÚBM FCHPT
Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu (APVV-15-0303)20162020
APVV - Všeobecná výzva
ÚBM FCHPT
Od magnetoaktívnych koordinačných zlúčenín k funkčným materiálom. (APVV-0014-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaOACh ÚACHTM FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --
OEI ÚCHEI FCHPT
2001
2003
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Odstránenie prioritných polutantov životného prostredia z vôd novými oxidačnými metódami
2015
2015Mladý výskumníkOEI ÚCHEI FCHPT
Odstraňovanie arzénu z pitných vôd a jeho ekotoxický účinok na mikroorganizmy aktivovaného kalu
2019
2019
Mladý výskumníkR. ZakharOEI ÚCHEI FCHPT
Odstraňovanie arzénu z vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvou a jeho vplyv na vybrané druhy organizmov
2020
2021
Mladý výskumník
R. Zakhar
OEI ÚCHEI FCHPT
Odstraňovanie vybraných mikropolutantov kombinovanými procesmi
2019
2019Mladý výskumníkO. Čižmárová
OEI ÚCHEI FCHPT
Odstraňovanie vybraných špecifických syntetických látok z vôd procesmi s využitím ozónu. (APVV-0656-12)
2013
2017APVV - Všeobecná výzva
OEI ÚCHEI FCHPT
Ohmic heating for food processing. (COOP-CT-2003-508374)20042006
6. rámcový program
M. Polakovič
OChBI ÚCHEI FCHPT
Ochrana materiálov a objektov v špecializovaných múzeách SNM. (SNM-R-INÉ-2014/1572)20142015
-- Iný domáci --
K. VizárováODCP ÚPSP FCHPT
Ochrana zdravia záhradkárov pred expozíciou pesticídom
2016
2016
Mladý výskumník
M. BeránkováOPT ÚPV FCHPT
Opotrebované fritovacie oleje/tuky ako zdroj palív pre dieselové motory. (1/0539/13)
20132015VEGAK. LušpaiOFCh ÚFCHCHF FCHPT
2005
2007
VEGA
OPAF ÚPSP FCHPT
20062008VEGAM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Optimalizácia extrakcie bioaktívnych zlúčenín zo smrekovej kôry použitím superkritickej extrakcie
2017
2017
Mladý výskumník
ODCP ÚPSP FCHPT
Optimalizácia procesu rekarbonizácie v reaktore s fluidizovanou vrstvou
2018
2018
Mladý výskumník
M. VrabeľOEI ÚCHEI FCHPT
Optimálna Prevádzka Chemicko-Technologických Procesov
2018
2018Mladý výskumník
OIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálne a prediktívne procesné riadenie2019
2021
Excelentné tvorivé tímy na STU
OIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálne procesné riadenie. (1/0053/13)
20132016VEGA
OIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálne riadenie pre procesný priemysel (APVV-15-0007)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
OIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálne riadenie procesov v reálnom čase (SK-FR-2015-0001)2016
2017
APVV - Bilaterálna spolupráca
M. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálny návrh a riadenie procesov (SK-FR-19-0004)2020
2021
Slovensko - Francúzsko
OIaRP ÚIAM FCHPT
Optimisation polynomiale pour les systèmes complexes. (ECO-NET 2006)
2006
2007
Bilaterálna spoluprácaM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Orto-substituentom kontrolovaná regioselektívna cyklizácia 1,4-fenyléndiakrylovej kyseliny za vzniku lineárnych benzo[1,2-b:4,5-b’]ditiofénových derivátov s využitím v organických polovodičových materiáloch2019
2019
Mladý výskumník
B. PavilekOOCh ÚOCHKP FCHPT
Overenie vplyvu modifikácie povrchov na kvalitu a odolnosť LCM voči starnutiu. (26 SP 484 03 03 2002)
2003
2003
Štátny program
S. Katuščák
ODCP ÚPSP FCHPT
Overiteľne bezpečné optimálne riadenie (1/0403/15)
2015
2018VEGAOIaRP ÚIAM FCHPT
Palivá a chemikálie z odpadov a biomasy. (1/0012/09)
2009
2011
VEGAOTRP ÚOCHKP FCHPT
20082009-- Iný domáci --
ODCP ÚPSP FCHPT
PDR transportéry Trichoderma atroviride a ich úloha v mykoparazitizme. (1/0687/10)20102011
VEGA
S. KryštofováOBaM ÚBM FCHPT
Pentakarbonxyl železa ako zdroj oxidu uhoľnatého v karbonylačných flow reakciách
2017
2017
Mladý výskumník
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Perspektívne elektródové materiály v organickej elektroanalýze
2016
2016
Mladý výskumník
K. Poláčeková CinkováÚACH FCHPT
20082008
Bilaterálna spolupráca - SR - Mexiko
J. Kožíšek
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Photoactivity of anatase nanostructures with {001} exposed facets. (SK-GR-0020-11)
2013
2014Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoD. Dvoranová
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
20062009
APVV
OBaM ÚBM FCHPT
Plávajúci fotokatalyzátor so synergiskou adsorpčnou funkciou (DS-2016-0016)
2017
2018
APVV - Dunajská stratégiaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Počiatočné štádia a progres neurodegenerácie mozgu skúmané in vivo MRI a 1H, 31P MR spektroskopiou na animálnom modeli.
2014
2015
Pokračujúci mladý výskumník
OBaM ÚBM FCHPT
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby. (ITMS: 26240120005)
20092011
OP VaV
OIaRP ÚIAM FCHPT
Podpora dobudovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II. (ITMS: 26240120029)20102013
OP VaV
M. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
2006
2006
-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
Podpora udržateľnosti projektov SlovakAid, realizovaných vo vysokoškolskom sektore Afganistanu (SAMRS/2020/AFG/1/1)
2020
2022Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. Haydary
OChBI ÚCHEI FCHPT
Podpora vzdelávania v oblasti obnoviteľných zdrojov energie na Kábulskej univerzite (SAMRS/2019/AFG/1/1)2019
2020
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
J. Haydary
OChBI ÚCHEI FCHPT
Pokročilá fotochemicky indukovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu tolerantná k prítomnosti kyslíka (APVV-19-0338)20202024APVV - Všeobecná výzvaT. Liptaj
CL FCHPT
Pokročilé a efektívne metódy optimálneho procesného riadenia. (APVV-0551-11)2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaM. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
Pokročilé ekologické analytické metódy na extrakciu a stanovenie xenobiotík vo vzorkách životného prostredia (1/0412/20)2020
2023
VEGA
S. HrouzkováÚACH FCHPT
20092011
VEGA
OIaRP ÚIAM FCHPT
Pokročilé Optimálne a Bezpečné Riadenie Energeticky Náročných Chemicko-Technologických Procesov20172017Mladý výskumník
OIaRP ÚIAM FCHPT
Pokročilé prediktívne riadenie energeticky náročných chemicko-technologických procesov
2016
2016
Mladý výskumník
OIaRP ÚIAM FCHPT
Pokročilé prístupy bioremediácie - biostimulácia a bioaugmentácia - na dekontamináciu organických chlórovaných zlúčenín zo znečistených sedimentov, vôd a pôd (1/0295/15)
2015
2018
VEGAK. DercováOBT ÚBT FCHPT
Pokročilé riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických, biochemických a potravinárskych technológiách (1/0545/20)2020
2023
VEGAM. BakošováOIaRP ÚIAM FCHPT
Polosuché kultivácie ako prostriedok biotechnologickej prípravy bioproduktov obohatených o biologicky aktívne látky a enzýmy (1/0574/15)
20152017VEGAM. Čertík
OBT ÚBT FCHPT
Polyaplikovateľné heterocykly - návrh štruktúry, syntéza a vlastnosti. (APVV-0038-11)
20122015APVV - Všeobecná výzva
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2005
2007
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Polymer blends and composites based on biopolymers and biodegradable polymers. (Nem/SR/STU1/07)2007
2008
MVTSP. Alexy
OPKV ÚPSP FCHPT
2006
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Čína
OPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne kompozitné materiály so schopnosťami tieniť elektromagnetické žiarenie.
2014
2014-- Iný domáci --R. SýkoraOPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne materiály a technológie
2019
2021
Excelentné tvorivé tímy na STU
OPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne materiály s vyššími úžitkovými vlastnosťami. (APVT?99-013704)
2005
2006
APVVI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne nanokompozitné materiály na báze polyolefínov, uhlíkových nanotrubičiek a vrstevnatých anorganických plnív. (1/2110/05)
2005
2007
VEGA
V. Khunová
OPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne systémy z obnoviteľných zdrojov pre vlákna a textílie (APVV-17-0078)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
OPKV ÚPSP FCHPT
2002
2004
VEGA
OVT ÚPSP FCHPT
Polymorfizmus génov pre vybrané subjednotky proteínkinázy závislej na 5´-AMP (AMPK) a jej vzťah ku obezite a pohybovej výkonnosti. (1/0589/08)
2008
2010
VEGAB. LakatošOBaM ÚBM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OPAF ÚPSP FCHPT
2005
2007
VEGA
ONMRaHS ÚACH FCHPT
Portál vysokých škôl (Centrálny rozvojový projekt 4c)
2008
2008
-- Iný domáci --
D. TóthováSCHK FCHPT
Portál vysokých škôl 2009 (006-001SPU-5/2009)
2009
2009-- Iný domáci --J. DzivákSCHK FCHPT
2007
2008
-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
2006
2009
Marie Curie Actions - Human resources and mobility
G. Čík
OEI ÚCHEI FCHPT
Potenciál cereálnych, pseudocereálnych a strukovinových substrátov pre rast a metabolickú aktivitu probiotických baktérií.
2012
2013
-- Iný domáci --M. PetrulákováOVaHP ÚBM FCHPT
Potraviny so zníženým obsahom cholesterolu (APVV-18-0061)
20192023APVV - Všeobecná výzvaP. ŠimkoOPT ÚPV FCHPT
Potreba viacúrovňového kritického myslenia v rozvoji mediálnych kompetencií (010ŽU-4/2015)
2015
2017
KEGAN. KrivoňákováOM ÚIAM FCHPT
Použitie nanočastíc v povrchovo zosilnenej vibračnej spektroskopii pre kriminalisticko-technické skúmanie dokumentov
2015
2015Mladý výskumníkM. OravecOPAF ÚPSP FCHPT
2005
2007
VEGA
OAT ÚACHTM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Povrchová úprava plazmou a hodnotenie vlastností (29057)20092009-- Iný domáci --OVT ÚPSP FCHPT
20092009
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Povrchové úpravy materiálov plazmou pri atmosferickom tlaku. (1/4095/07)2007
2009
VEGA
Ľ. ČernákováOPKV ÚPSP FCHPT
Povrchové úpravy papiera a plastových fólií pre tlač elektronických a informačných štruktúr štandardnými tlačovými technikami. (1/0815/08)20082010VEGA
OPAF ÚPSP FCHPT
Poznanie elektrónovej štruktúry ako cesta k predikcii potenciálnych liečiv. (APVV-0202-10)
20112014
APVV - Všeobecná výzva
S. Biskupič
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Poznaním detailov elektrónovej štruktúry k interpretácii a predikcii fyzikálno-chemických vlastností látok. (1/0327/12)
2012
2015VEGAS. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Prediktívne riadenie hybridných systémov. (LPP-0092-07)
2008
2011
APVV - Program LPP
M. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
Prediktívne riadenie na platformách s obmedzeným výpočtovým výkonom. (1/0095/11)
2011
2014
VEGAM. KvasnicaOIaRP ÚIAM FCHPT
Prediktívne riadenie procesov s rýchlou dynamikou
2015
2015
Mladý výskumník
OIaRP ÚIAM FCHPT
Predĺženie trvanlivosti a zvýšenie nutričnej hodnoty pekárenských výrobkov. (1/0570/08)
2008
2010
VEGA
OPT ÚBT FCHPT
Prenikajú lieky z čistiarenských kalov do podzemných vôd?20182018
Mladý výskumník
P. Szabová
OEI ÚCHEI FCHPT
2001
2003
VTP
Ľ. VarečkaOBaM ÚBM FCHPT
Priemyselný výskum nových technologických postupov výroby závlahovej vody (NFP313020V911)
2020
2023OP VaI
OEI ÚCHEI FCHPT
Priemyselný výskum zameraný na materiálové zhodnotenie kvapalných odpadov najmä z automobilového priemyslu. (ITMS 26220220074)20112015OP VaVP. TimárOChBI ÚCHEI FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --D. VéghOOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava a biologická aktivita nových biomateriálov využiteľných v rekonštrukčnej medicíne (1/0165/10)
2010
2011
VEGA
S. Jantová
OBaM ÚBM FCHPT
Príprava a hodnotenie polyméru s odtlačkom molekuly ako sorbentu pre off-line SPE extrakciu kumarínov.2014
2014
-- Iný domáci --A. Machyňáková
OALCh ÚACH FCHPT
Príprava a hodnotenie vlastností flexibilných farbivom senzibilizovaných solárnych článkov.
2013
2014
-- Iný domáci --
P. GemeinerOPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a charakterizácia vodivých uhlíkových disperzií pre tlač elektródových systémov
2017
2017
Mladý výskumníkOPAF ÚPSP FCHPT
2002
2004
VEGAM. Mikula
OPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a prášková štruktúrna analýza meďnatých komplexov2018
2018
Mladý výskumníkS. MatejováOACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a reaktivita pentafluórfenyl substituovaných zlúčenín
2019
2019Mladý výskumníkD. BortňákOOCh ÚOCHKP FCHPT
20052007-- Iný domáci --V. Frank
OVaHP ÚBM FCHPT
Príprava a štúdium fyzikálno-chemických vlastností koordinačných polymérov prechodných prvkov obsahujúcich metaloorganické siete (MOF)
20202021
Mladý výskumník
M. Brezovan
OACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a štúdium nesteroidných antiflogistík na báze komplexov medi(II). (APVT-20-005504)
2005
2007
APVV
OACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a štúdium nových ?malých molekúl? s vopred očakávanou štruktúrou a vlastnosťami. (1/4454/07)
2007
2009
VEGA
M. KomanOACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a štúdium nových nesteroidných koordinačných antiflogistík a antituberkulotík. (1/9251/02)
2002
2004
VEGAOACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a štúdium polymérnych gélov s využitím v ochrane kultúrneho dedičstva (1/0602/19)
20192022VEGAOPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a vlastnosti kompozitných a zliatinových povlakov na kovových materiáloch. (1/9425/02)
2002
2004
VEGA
M. ChovancováOAT ÚACHTM FCHPT
Príprava a vlastnosti nových potenciálne polyaplikovateľných fluórovaných heterocyklov. (1/0660/11)
2011
2013
VEGA
V. Milata
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava a vlastnosti polypropylénových vlákien aditivovaných anorganickými nanoplnivami pre zlepšenie cementových kompozitov.
2012
2013
-- Iný domáci --OVT ÚPSP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
A. Ujhelyiová
OVT ÚPSP FCHPT
Príprava a využitie 4-halogén-2,3-dihydroizoxazolov.
2014
2014
-- Iný domáci --
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava aktivovaných a pillarovaných prírodných hliniek montmorilonitového typu pre katalytické účely.
2012
2013
-- Iný domáci --
OTRP ÚOCHKP FCHPT
Príprava Al2O3 keramiky z častíc nanometrových rozmerov. (1//1380/04)2004
2006
VEGAV. Kovár
OAM ÚACHTM FCHPT
Príprava automobilových palív z odpadných plastov. (039/13_RT)
2013
2014
-- Iný domáci --E. HájekováOTRP ÚOCHKP FCHPT
Príprava biokatalyzátorov z priemyselných vedľajších produktov a ich využitie v biorafinériách (APVV-18-0254)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
M. RebrošÚBT FCHPT
Príprava, biologické a fyzikálnochemické vlastnosti nových heterocyklických zlúčenín s potenciálnym využitím v medicíne, nanotechnológiách, ochrane dreva a papiera a iných aplikáciách. (1/0225/08)20082010VEGAV. Milata
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava erytropoetínu, terapeutického hormónu ovplyvňujúceho tvorbu červených krviniek, expresiou v eukaryotickom bunkovom systéme a jeho ďalšia purifikácia (APVV-14-0474)2015
2019
APVV - Všeobecná výzvaOChBI ÚCHEI FCHPT
Príprava chemického povlaku na povrchu sklených vlákien. (APVV-0491-07)20082010APVVG. ČíkOEI ÚCHEI FCHPT
Príprava chirálnych zlúčenín pomocou rekombinantnej
2019
2019
Mladý výskumník
D. GyuranováÚBT FCHPT
Príprava katalyzátorov na rozklad dechtov z lacných materiálov20182018
Mladý výskumník
J. Husár
OChBI ÚCHEI FCHPT
Príprava kompozitov na výrobu neoxidových keramických materiálov s použitím 3D tlače
2020
2021
Mladý výskumník
M. VozárováOAM ÚACHTM FCHPT
Príprava modernej vysokoškolskej učebnice z oblasti analytických separačných metód. (3/2238/04)
2004
2006
KEGA
J. LehotayOALCh ÚACH FCHPT
Príprava polovodivých štruktúr na báze TiO2 a ich aplikácia v tlačených perovskitových solárnych článkoch so zadnou uhlíkovou elektródou
2020
2021
Mladý výskumníkOPAF ÚPSP FCHPT
Príprava polyhydroxylovaných pyrolizidínových alkaloidov s využitím olefinačných reakcií
2020
2021
Mladý výskumníkL. DikošováOOCh ÚOCHKP FCHPT
2002
2004
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Prírodné vs. syntetické komplexné zlúčeniny Cu(II) ako potenciálne liečivá20202021
Excelentné tímy mladých výskumníkov
D. Darvasiová
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Probiotické baktérie a netradičné suroviny pri výrobe funkčných potravín za účelom zvýšenia ich výživovej a senzorickej hodnoty. (1/0102/03)20032005
VEGA
OPT ÚBT FCHPT
Problematika bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám v potravinách rastlinného pôvodu konzumovaných v surovom stave
20192019
Mladý výskumník
M. Krahulcová
OVHKP ÚPV FCHPT
Problematika bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám v potravinách typu „sushi“ a u rýb určených na konzumáciu, ako aj možnosti eliminácie rezistentných baktérií
2020
2021
Mladý výskumník
OVHKP ÚPV FCHPT
Problematika biogénnych amínov vo fermentovaných potravinách a použitie mikroorganizmov degradujúcich biogénne amíny ako možné riešenie pre zabezpečenie zdravotne bezpečných potravín (1/0569/16)
2016
2019
VEGA
OPT ÚPV FCHPT
2003
2006
5. rámcový programV. ŠtefucaOChBI ÚCHEI FCHPT
2002
2004
5. rámcový program
OChBI ÚCHEI FCHPT
Procesy a faktory vplývajúce na trvanlivosť a bezpečnosť potravín a predmetov denného užívania. (1/9132/02)20022004VEGAŠ. Schmidt
OPT ÚBT FCHPT
Produkcia antimikrobiálnych látok baktériami mliečneho kysnutia.
2014
2014
-- Iný domáci --
T. Mančušková
OVaHP ÚBM FCHPT
Produkcia bioplynu z biologicky rozložiteľných odpadov (LPP-0019-09)
2009
2013
APVV - Program LPP
I. Bodík
OEI ÚCHEI FCHPT
Produkcia konjugovanej linolovej kyseliny ovplyvňovaním diét u prežúvavcov. (APVV-0043-07)
2008
2010
APVVM. Čertík
OBT ÚBT FCHPT
Produkcia senzoricky a biologicky aktívnych metabolitov kvasiniek. (1/0096/11)2011
2013
VEGAD. Šmogrovičová
OBT ÚBT FCHPT
20052008
-- Iný domáci --
OIaRP ÚIAM FCHPT
Progresívna oxidová keramika pripravená technológiou 3D tlače
2020
2021
Mladý výskumník
OAM ÚACHTM FCHPT
Progresívne katalytické transformácie na báze Cu a Fe. (APVV-0457-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
A. Kolarovič
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Progresívne katalytické transformácie na báze Cu a Fe. (1/0133/13)
2013
2013
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2004
2006
VEGA
A. MészárosOIaRP ÚIAM FCHPT
Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám (APVV-16-0171)
2017
2020APVV - Všeobecná výzvaL. BírošováOVHKP ÚPV FCHPT
Progresívne polypropylénové vlákna pre silikátové kompozity. (VMSP-P-0007-09)
2009
2011APVV - Program VMSP
OVT ÚPSP FCHPT
Progresívne postupy úpravy vôd, čistenia odpadových vôd, spracovania kalov a organických odpadov. (1/1382/04)
2004
2006VEGAOEI ÚCHEI FCHPT
2003
2005
Štátny program
A. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
2006
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. BakošováOIaRP ÚIAM FCHPT
Projekt dobudovania laboratórií bezpečnostného a bioprocesorového inžinierstva na Oddelení chemického a biochemického inžinierstva. (VV_RP_UP4)
2006
2006
-- Iný domáci --
OChBI ÚCHEI FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Prototyp laboratória biotechnologického výskumu pre rozvoj experimentálnych schopností študentov stredných škôl (LPP-0079-09)
2009
2013
APVV - Program LPPD. ŠmogrovičováOBT ÚBT FCHPT
Pyrolýzne a katalytické premeny biomasy a organických odpadov na palivá druhej generácie. (1/0228/12)
20122014
VEGA
M. BajusOTRP ÚOCHKP FCHPT
Rámcová zmluva -Fyzikálno-chemické charakteristiky (29019)
2009
2009
-- Iný domáci --
D. Berkeš
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Rámcová zmluva na bázi LentiKat´s - Know-how (29023)
2009
2009
-- Iný domáci --
M. Rosenberg
OBT ÚBT FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --OBT ÚBT FCHPT
Rámcová zmluva -NMR spektrálna štúdia (29016)
2009
2009
-- Iný domáci --
D. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Rámcová zmluva -syntéza a spektrálne charakteristiky intermediátov (29017)2009
2009
-- Iný domáci --
D. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Rastliny maku siateho produkujúce semeno s lepšími vlastnosťami pre potravinársky priemysel. (APVV-0248-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
M. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Reaktivita koordinačných zlúčenín Ni/II/ na báze Schiffových zásad
2015
2015Mladý výskumníkV. KuchtaninOACh ÚACHTM FCHPT
Re-dizajn metabolizmu tukotvorných mikroorganizmov pre biotechnologickú prípravu priemyselne atraktívnych olejov (APVV-17-0262)20182022
APVV - Všeobecná výzva
M. Čertík
ÚBT FCHPT
Redoxne aktívne komplexy kovov ako katalyzátory pre produkciu energeticky bohatých materiálov (DS-FR-19-0035)20202021APVV - Dunajská stratégiaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Redoxne aktívne komplexy kovov vykazujúce duálne protirakovinové a antibakteriálne účinky (APVV-19-0024)
2020
2024
APVV - Všeobecná výzva
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Redoxné reakcie koordinačných zlúčenín pre katalýzu a farmáciu (SK-AT-2017-0017)
2018
2019
APVV - Bilaterálna spolupráca
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Reduction of CO2 to C1 organic species - approaching the edge where experiment and theory meet (2016-10-15-001)
2017
2018
Akcia Rakúsko - Slovensko 2014 - 2019
L. Bučinský
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Regenerácia iónových kvapalín používaných v separačných procesoch (APVV-18-0232)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzvaE. Graczová
OChBI ÚCHEI FCHPT
Regenerácia špecifických regiónov mozgu dospelých spevavcov skúmaná pomocou in vivo magnetickej rezonancie. (2/0177/14)
2014
2017
VEGAS. KašparováONMRaHS ÚACH FCHPT
Regulácia biotechnologickej prípravy konjugovaných mastných kyselín. (2003 SP 27)
2004
2004
Štátny program
M. RosenbergOBT ÚBT FCHPT
Reinžiniering produktového portfólia VIPO a.s. Participácia FCHPT STU len v časti 2.3 "Aplikácia inovatívnych komponentov gumových zmesí". (26220220091)
2010
2013OP VaVI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Rekombinantná príprava nešpecifickej peroxygenázy ako univerzálneho biokatalyzátora pre modernú chémiu
2019
2019
Mladý výskumník
ÚBT FCHPT
Relaxačné procesy v kvantových magnetických systémoch (APVV-18-0197)20192023
APVV - Všeobecná výzva
OACh ÚACHTM FCHPT
Reliable and Real-time Feasible Estimation and Control of Chemical Plants20182019
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
OIaRP ÚIAM FCHPT
Reliable Predictive Control Exploiting Operational Data with Real-time Applications (895377)
2020
2022
H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
OIaRP ÚIAM FCHPT
2003
2004
-- Iný domáci --G. Čík
OEI ÚCHEI FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
A. Ujhelyiová
OVT ÚPSP FCHPT
Research and Education in the Field of Graphic Engineering and Design (CIII-RS-0704-04-1516)
2015
2030
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlV. Jančovičová
OPAF ÚPSP FCHPT
20092009-- Iný domáci --Š. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
Reziduálne dipólové interakcie - nový prostriedok NMR štruktúrnej analýzy (1/0770/15)
2015
2017
VEGA
ONMRaHS ÚACH FCHPT
Riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických technológiách a biotechnológiách (1/0112/16)
2016
2019
VEGA
ÚIAM FCHPT
Riadenie chemických a biochemických procesov s neurčitosťami. (1/0537/10)
2010
2011
VEGA
M. BakošováOIaRP ÚIAM FCHPT
Riadenie chemických a biochemických procesov s neurčitosťami. (1/0973/12)
2012
2015
VEGA
M. BakošováOIaRP ÚIAM FCHPT
Riešenie priamych a inverzných úloh s variačnou štruktúrou pomocou moderných metód kónického programovania (1/0062/18)
2018
2021VEGAS. PavlíkováOM ÚIAM FCHPT
Robustné prediktívne riadenie a robotika (SK-CN-2015-0016)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca M. Kvasnica
OIaRP ÚIAM FCHPT
Robustné prediktívne riadenie procesov v chemickom a potravinárskom priemysle.20142014-- Iný domáci --J. Oravec
OIaRP ÚIAM FCHPT
Rovnováha a kinetika adsorpcie proteínov na iónomeničových chromatografických membránach s vrúbľovanou polymérnou vrstvou (LPP-0258-09)
2009
2013
APVV - Program LPPOChBI ÚCHEI FCHPT
Rozdelenie elektrónovej a spinovej hustoty v organokovových komplexoch (SK-FR-2017-0014)2018
2019
APVV - Bilaterálna spolupráca
J. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Rozklad vybraných špecifických syntetických organických látok z vôd procesmi s využitím ozónu. (1/0859/14)
2014
2017
VEGAJ. DercoOEI ÚCHEI FCHPT
Rozšírenie vedeckých poznatkov o kvalite a bezpečnosti Slovenskej bryndze modernými mikrobiologickými, molekulárno--biologickými a chromatografickými metódami. (APVV-0590-10)2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaOVaHP ÚBM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
Rozvoj controllingu ako nástroja riadenia, v podnikoch chemického, celulózo-papierenského a potravinárskeho priemyslu. (1/3768/06)2006
2008
VEGAOMŽ FCHPT
Rozvoj multidrug rezistencie na liečivá používané v liečbe myelodysplastického syndrómu a akútnej myeloidnej leukémie
2016
2018
Excelentné tímy mladých výskumníkovK. ElefantováÚBM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
E. Smrčková
OAM ÚACHTM FCHPT
RTG skúšky fázového zloženia vzoriek (29012)2009
2009
-- Iný domáci --
E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Rýchla plynová chromatografia - hmotnostná spektrometria pre analýzu vybraných organických polutantov v environmentálnych a potravinových matriciach. (APVV-20-000705)2006
2009
APVV
E. MatisováOALCh ÚACH FCHPT
Rýchla plynová chromatografia na analýzu endokrinných disruptorov v matriciach životného prostredia. (1/0390/09)2009
2011
VEGA
S. HrouzkováOALCh ÚACH FCHPT
Rýchla plynová chromatografia pre (ultra)stopovú analýzu organických zlúčenín v zložitých vzorkách. (1/2463/05)20052007VEGA
OALCh ÚACH FCHPT
Screening vzájomných vzťahov mykobioty v potravinách
2015
2015
Mladý výskumníkOVaHP ÚBM FCHPT
Selektívna katalytická transformácia bioglycerolu z obnoviteľných surovín na cenné chemikálie. (1/0556/13)
2013
2015VEGAA. Kaszonyi
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Selektívna konverzia odpadovej biomasy chemickými a biotechnologickými procesmi (APVV-17-0302)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzvaOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
2008
2010
VEGA
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Semiempirical molecular dynamics study of pi-conjugated systems (SK-AT-0002-08)
2009
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoOChF ÚFCHCHF FCHPT
20092009
-- Iný domáci --
M. Hutňan
OEI ÚCHEI FCHPT
Senzory chemickej toxicity ? vyšetrenie vybraných environmentálnych chemických rizikových faktorov pomocou biosenzorov na báze DNA a LDL. (1/2462/05)2005
2007
VEGAOALCh ÚACH FCHPT
Separácia enantiomérov v potravinových matriciach viacrozmernou plynovou chromatografiou.
2012
2013
-- Iný domáci --
A. PažitnáOALCh ÚACH FCHPT
Sewage biomarker analysis for community health assessment. (Action ES1307)
2014
2018
COST
OEI ÚCHEI FCHPT
2005
2005KEGAM. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
Sklá na báze akermanitu s prídavkom opticky aktívnych dopantov.20142014-- Iný domáci --P. VeteškaOAM ÚACHTM FCHPT
2008
2009
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Sledovanie TvoRby A Transferu Enantiomérov prchavých orGanických zlúčenín v procese výrobY tokajských vín
2018
2018
Mladý výskumníkL. Khvalbota
ÚACH FCHPT
Sledovanie účinku a aplikácia extraktov získaných pomocou superkritickej extrakcie smrekovej kôry
2016
2016Mladý výskumníkA. SládkováODCP ÚPSP FCHPT
Sledovanie vplyvu procesných parametrov na zloženie plynu pri splyňovaní tuhého alternatívneho paliva
20182018Mladý výskumníkOChBI ÚCHEI FCHPT
Smart chromogénne heterocykly (APVV-17-0513)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
OOCh ÚOCHKP FCHPT