5. 6. 2020  18:53 Laura
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 1197

Stav
NázevOdDoDruh
Garant
Pracoviště
20052007APVV
OChBI ÚCHEI FCHPT
A Euro-Asia partnership for development human resource capacity of engineering education in Afghanistan. (147-063)
2008
2011
Asia Link Programme
OChBI ÚCHEI FCHPT
20052007Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
A new extractive methods for recovery of organic acids from biotechnological and waste solutions. (SK-BG-0042-08)20092010
Bilaterálna spolupráca - SR - Bulharsko
Š. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
ABC transportné proteíny v mnohonásobnej rezistencii kvasiniek a fyziológii vláknitých húb. (APVV-0282-10)
2011
2014APVV - Všeobecná výzvaS. Kryštofová
OBaM ÚBM FCHPT
2001
2003
VEGA
OIaRP ÚIAM FCHPT
Additive manufacturing of ceramic components by FDM technology (AO/1-8673/16/NL/NDE)
2018
2020
-- Iný medzinárodný --
Ľ. BačaOAM ÚACHTM FCHPT
Adsorpčné procesy v biotechnologických výrobách proteínov, oligosacharidov a aromatických alkoholov. (1/0531/13)
2013
2015
VEGAM. Polakovič
OChBI ÚCHEI FCHPT
20042009
6. rámcový program
M. Polakovič
OChBI ÚCHEI FCHPT
Advanced optimization and control strategies in energy saving processes. (SK-HU-0023-08)
2009
2011Bilaterálna spolupráca - SR - Maďarsko
OIaRP ÚIAM FCHPT
Advanced portable system for explosive agents sampling, detection and analysis. (E!3109)
2004
2007
EUREKAE. MatisováOALCh ÚACH FCHPT
Afinitné mikročastice, nanočastice a micely a ich použitie na uskutočnenie separácií a reakcií v sústavách s membránami. (1/0876/08)20082010VEGAŠ. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Agregácia prechodných kovov v živých organizmoch (APVV-16-0039)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
Ľ. DlháňOACh ÚACHTM FCHPT
Agregačné funkcie: konštrukčné metódy, rozširovania, aplikácie. (1/0419/13)
20132015VEGA
OM ÚIAM FCHPT
Achirálno-chirálna HPLC na separáciu enantiomérov vo vzorkách so zložitou matricou
2019
2019
Mladý výskumníkA. LomenovaÚACH FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --OAT ÚACHTM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
J. Karovičová
OPT ÚBT FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29022)
2009
2009-- Iný domáci --J. Karovičová
OPT ÚBT FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29032)2009
2009
-- Iný domáci --
OVaHP ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29036)
2009
2009
-- Iný domáci --
OVaHP ÚBM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --OVaHP ÚBM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
Ľ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
20092009-- Iný domáci --
OVaHP ÚBM FCHPT
20092009-- Iný domáci --OVaHP ÚBM FCHPT
Aktionen im Bereich Erneuerbare Energie und Energieeffizienz. (ATMOS Code N00149)
2013
2014Cezhraničná spolupráca - SK - AT
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Aldoketoreduktázy v chronických ochoreniach - in silico modelovanie významných enzýmov a ich komplexov s indolovými derivátmi. (2/0033/14)2014
2017
VEGA
OALCh ÚACH FCHPT
Algorithms for control of processes with mass and heat transfer. (SK-CZ-0042-07)20082009
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
M. BakošováOIaRP ÚIAM FCHPT
Algoritmy pre optimálne riadenie procesov prestupu tepla a látky s hybridnou dynamikou. (APVV-0029-07)2008
2011
APVV - Všeobecná výzva
OIaRP ÚIAM FCHPT
Alternatívne suroviny v uhľovodíkových technológiách na výrobu ekologických palív a petrochemikálií. (1/3587/06)20062008VEGAM. BajusOTRP ÚOCHKP FCHPT
Anaerobná produkcia bioplynu na čistenie kalových vôd z biomasy s vysokým obsahom dusíka a síry (1/0772/16)2016
2019
VEGA
M. HutňanOEI ÚCHEI FCHPT
Analysing, Understanding and Understanding the Adhesion Strength in Modern Tires (PP-H2020-18-0014)20182019APVV - PP H2020OPKV ÚPSP FCHPT
2008
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - Juhoafrická republika
OBT ÚBT FCHPT
Analytická charakterizácia štruktúry a vlastností vybraných nanomateriálov
2016
2016
Mladý výskumník
V. Svitková
ÚACH FCHPT
2008
2010
VEGAJ. LehotayOALCh ÚACH FCHPT
Analytické metódy pre kvalitné a bezpečné potraviny a životné prostredie
2019
2021
Excelentné tvorivé tímy na STU
ÚACH FCHPT
Analytické metódy pre kvalitné a bezpečné tradičné potravinové výrobky. (SK 0010)2008
2010
-- Iný domáci --
I. ŠpánikOALCh ÚACH FCHPT
Analyticko-chemické (bio)senzory a testy ako alternatíva biologických skúšok toxicity (1/0489/16)
2016
2019VEGA
ÚACH FCHPT
Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33 (2/0057/18)2018
2021
VEGA
ÚBM FCHPT
Analýza fyzikálno-chemických vlastností nových ternárnych hlboko eutektických rozpúšťadiel a ich schopnosť rozpúšťať zložky biomasy20182018Mladý výskumníkV. Majová
ODCP ÚPSP FCHPT
Analýza klastra génov potrebného pre syntézu konídiálneho pigmentu v Trichoderma spp.20182018
Mladý výskumník
V. PaluškováÚBM FCHPT
Analýza zdraviu prospešných látok cereálií a ich využitie v pekárskych výrobkoch s preventívno-lekárskymi vlastnosťami. (1/0845/08)2008
2010
VEGA
E. Hybenová
OVaHP ÚBM FCHPT
Analýza znečistených odpadových vôd na obsah benzénu a ETBE (29055)
2009
2009
-- Iný domáci --
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Anorganické peny a nové keramické penové materiály (1/0460/10)2010
2011
VEGA
OAM ÚACHTM FCHPT
Anti-aging at the molecular level: Antioxidants in Slovak and Austrian wines. (SK-AT-00106)2006
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2008
2010
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
Antioxidant and prooxidant properties of carotenoids. (F/00754/B)20042007-- Iný medzinárodný --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Aplikácia bakteriálnych kultúr pre lokálne čistenie textílií znečistených produktami korózie
2019
2019
Mladý výskumníkOPAF ÚPSP FCHPT
Aplikácia biokrmív vo výžive hydiny na produkciu funkčných potravín obohatených o významné polynenasýtené mastné kyseliny (APVV-14-0397)20152019
APVV - Všeobecná výzva
OBT ÚBT FCHPT
Aplikácia biosurfaktantov a biosurfaktant-produkujúcich bakteriálnych kmeňov v bioremediácii polychlórovaných bifenylov
2015
2015
Mladý výskumníkK. LászlováOBT ÚBT FCHPT
Aplikácia EPR spektroskopie pri štúdiu fotoindukovaných procesov na TiO2 nanoštruktúrach - štruktúra vs. fotokatalytická aktivita
2015
2015
Mladý výskumník
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Aplikácia fermentovaných bioproduktov a humínových látok vo výžive hydiny, nový prístup ku zlepšeniu zdravia zvierat a produkcii bezpečných a funkčných potravín (APVV-18-0039)2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
ÚBT FCHPT
Aplikácia metódy plánovaných experimentov (DoE) a matematicko-štatistických postupov pri formulovaní receptúr elastomérnych zmesí. (APVV-99-038805)2006
2008
APVVP. Alexy
OPKV ÚPSP FCHPT
Aplikácia multimédií vo výučbe fyziky. (Rozvoj.proj.)2006
2007
-- Iný domáci --
O. HoláOChF ÚFCHCHF FCHPT
Aplikácia paralelného programovania pri identifikácii nebezpečenstiev v chemických procesoch
2019
2019
Mladý výskumník
OChBI ÚCHEI FCHPT
Aplikácia paralelných výpočtov pri identifikácii nebezpečenstiev v chemických procesoch20182018
Mladý výskumník
M. Danko
OChBI ÚCHEI FCHPT
Aplikácia probiotických a potenciálne probiotických mikroorganizmov vo výrobe nových cereálnych a pseudocereálnych fermentovaných produktov
2016
2016Mladý výskumníkZ. MatejčekováOVHKP ÚPV FCHPT
Aplikácie membránových reaktorov na čistenie priemyselných odpadových vôd v a.s. Duslo, Šaľa. (APVV-0144-07)
2008
2009
APVV - Všeobecná výzva
OEI ÚCHEI FCHPT
Aproximované prediktívne riadenie energetických systémov20172017
Mladý výskumník
J. Drgoňa
OIaRP ÚIAM FCHPT
APVV MVP 2019 Czölderová (MVP-2019-0024)20192019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
OEI ÚCHEI FCHPT
APVV MVP 2019 Čížová (MVP-2019-0003)
2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)ODCP ÚPSP FCHPT
APVV MVP 2019 Elefantová (MVP-2019-0005)2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)K. ElefantováÚBM FCHPT
APVV MVP 2019 Ház (MVP-2019-0002)
20192019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
A. HázODCP ÚPSP FCHPT
APVV MVP 2019 Klempová (MVP-2019-0006)
2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)T. KlempováÚBT FCHPT
APVV MVP 2019 Kreps (MVP-2019-0004)2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)OPT ÚPV FCHPT
APVV MVP 2019 Kuchtanín (MVP-2019-0064)
2019
2019APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)V. Kuchtanin
OACh ÚACHTM FCHPT
APVV MVP 2019 Pogány (MVP-2019-0012)
2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
L. Pogány
OACh ÚACHTM FCHPT
APVV MVP 2019 Vyviurska (MVP-2019-0014)
20192019APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)O. VyviurskaÚACH FCHPT
Asymetrická syntéza s využitím templátu pre kryštalizáciou indukovanú asymetrickú transformáciu (CIAT). (LPP-0238-06)
2006
2009
APVV
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Asymetrické a stereoselektívne reakcie. Dipolárne cykloadície, Sm(II)-indukované adície, cyklizácie a oxykarbonylácie v totálnych syntézach prírodných látok a ich analógov. (1/3549/06)20062008
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Asymetrické a stereoselektívne syntézy prírodných látok a ich analógov (1/0552/18)
20182021VEGAT. Gracza
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Asymetrické Pd(II)-katalyzované reakcie ako metodika prípravy chirálnych stavebných blokov pre syntézu biologicky účinných prírodných látok a ich analógov. (APVT-20-000904)2005
2007
APVV
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Automatické generovanie efektívnych algoritmov na implementáciu prediktívneho riadenia
2015
2015
Mladý výskumník
OIaRP ÚIAM FCHPT
Automatický modelový HAZOP systém na analýzu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve (1/0659/18)2018
2020
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Autonómna smart HAZOP analýza2017
2017
Mladý výskumník
OChBI ÚCHEI FCHPT
Bacteria ID (29061)
20092009-- Iný domáci --
OBT ÚBT FCHPT
Benzazíny a ich kondenzované analógy - príprava, vlastnosti a využitie. (1/0058/03)2003
2005
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Bezpečné optimálne riadenie technologických procesov2015
2016
Excelentné tímy mladých výskumníkov
OIaRP ÚIAM FCHPT
Bezpečnosť a originalita remeselne vyrábaných syrov zo surového mlieka - aplikácia metód prediktívnej mikrobiológie a PCR pri hodnotení rizika (risk assessment) (APVV-20-005605)
2006
2009APVVĽ. Valík
OVaHP ÚBM FCHPT
Bioaktívne komplexy prechodných kovov s magnetickou bistabilitou (APVV-19-0087)
2020
2024APVV - Všeobecná výzva
OACh ÚACHTM FCHPT
Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového a ich uplatnenie vo funkčných potravinách (APVV-17-0212)
20182021
APVV - Všeobecná výzva
F. KrepsOPT ÚPV FCHPT
Bioconversion of low-cost fat materials into high-value PUFA-Carotenoid-rich biomass (ES581046)
2017
2019-- Iný medzinárodný --M. Čertík
ÚBT FCHPT
Biodegradácia a bioremediácia perzistentných a toxických organických chlórovaných prioritných látok -- kontaminantov pôd, sedimentov a vôd . (1/0734/12)
2012
2014
VEGA
OBT ÚBT FCHPT
Biodegradovateľné polymérne materiály pre obalovú techniku.2014
2014
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Biodiverzita a antimikrobiálny potenciál divokých kyslomliečnych baktérií a ich dopad na technologický proces a ľudské zdravie. (1/0879/12)
20122014VEGA
OPT ÚBT FCHPT
Biochemické a genetické aspekty stárnutia a bunkovej smrti vláknitých húb. (APVT- 20-003904)2005
2007
APVV
OBaM ÚBM FCHPT
Biokatalytická produkcia prírodných aróm v hybridných systémoch. (APVV-0656-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
J. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
2004
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoOEI ÚCHEI FCHPT
Biologicky aktívne látky rakytníka rešetliakového a ich aplikácia v potravinách2019
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
Z. Burčová
OPT ÚPV FCHPT
Biomasa - Zdroj chemických zlúčenín a biopalív. (021STU-4/2014)
2014
2016
KEGA
ODCP ÚPSP FCHPT
Biomasa - Zdroj chemikálií a biopalív. (APVV-0850-11)
20122015
APVV - Všeobecná výzva
ODCP ÚPSP FCHPT
Biomembrány: Štruktúra a dynamika biologických membrán vo vzťahu k bunkovým funkciám. (VVCE-0064-07)
2008
2011APVV - Program VVCEOBT ÚBT FCHPT
Bioreactor for Innovative Mass Bacteria Culture (E! 2497)2001
2003
EUREKA
M. Polakovič
OChBI ÚCHEI FCHPT
Bioremedácia polychlórovaných bifenylov (PCB) kombináciou nanotechnológie a biotechnológie
2017
2017
Mladý výskumník
ÚBT FCHPT
Bioremediácia pôd a sedimentov kontaminovaných organickými polutantmi - polychlórovanými bifenylmi (PCB) (1/0399/10)
2010
2011
VEGAOBT ÚBT FCHPT
Bioremediácia pôd kontaminovaných degradačnými produktami pesticídov typu chlórfenolov: potenciálne využitie organominerálneho komplexu (OMK), zeolitu a humínových kyselín. (1/4357/07)2007
2009
VEGA
K. DercováOBT ÚBT FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OEI ÚCHEI FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --I. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
2004
2007
6. rámcový programA. Marcinčin
OVT ÚPSP FCHPT
Biotechnological production of bioactive lipids from agro-industrial byproducts. (Gr/Slov/FCHPT/05)
2005
2006Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoM. Čertík
OBT ÚBT FCHPT
Biotechnologická modifikácia fungálnych producentov karotenoidov a lipidov (SK-HU-2013-0014)2015
2016
APVV - Bilaterálna spolupráca M. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologická príprava nových typov funkčných obilnín a cereálnych produktov obohatených o polynenasýtené mastné kyseliny a pigmenty. (APVV-0662-11)2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
M. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
20052007
VEGA
OBT ÚBT FCHPT
20022004VEGAOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické spracovanie odpadových olejov a tukov (1/0323/19)
2019
2021
VEGA
ÚBT FCHPT
20042006
VEGA
K. DercováOBT ÚBT FCHPT
20082010
VEGA
M. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické zhodnotenie domácich poľnohospodárskych zdrojov na bioprodukty s cielenými nutričnými a funkčnými vlastnosťami. (1/0975/12)
2012
2014
VEGA
OBT ÚBT FCHPT
Bórom dopovaný diamant ako elektrochemický senzor pre stanovenie významných látok v klinickej, potravinárskej a environmentálnej chémii
2015
2015
Mladý výskumník
OALCh ÚACH FCHPT
Budovanie kapacít v sektore vysokých škôl Afganistanu (SAMRS/2018/AFG/1/1)
2018
2021Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. Haydary
OChBI ÚCHEI FCHPT
Budovanie virtuálnych a vzdialených experimentov pre sieť on-line laboratórií. (3/7245/09)
2009
2011
KEGA
M. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Ca2+ homeostáza a signalizácia vo fyziológii a vývoji Trichoderma spp. (APVV-0719-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
OBaM ÚBM FCHPT
Centrálny register študentov (CRŠ) off-line. (Centrálny rozvojový projekt 4d 001ŽU-5/2008)
2008
2008
-- Iný domáci --
J. DzivákSCHK FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
Centrálny register zamestnancov - fáza 0 (005-002ŽU-5/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --
J. Dzivák
SCHK FCHPT
Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií (ITMS 26240220088)
2013
2015
OP VaV
V. Danielik
OAT ÚACHTM FCHPT
Centrum excelencie bezpečnostného výskumu. (26240120034)
2010
2015
OP VaV
L. Štibrányi
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany územia. (ITMS 26240120004)
2009
2011
OP VaV
M. DrtilOEI ÚCHEI FCHPT
Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie. (ITMS - 26240120001)20092011
OP VaV
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Centrum pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov (Centre for applied research of environmentally friendly polymer materials) (SK 0094)
20092011
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
OPKV ÚPSP FCHPT
Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach. (ITMS 26240120007)2009
2011
OP VaV
OAT ÚACHTM FCHPT
Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach -- Etapa II. (ITMS 26240120021)
2010
2012OP VaVOAT ÚACHTM FCHPT
Centrum pre priemyselný výskum optimálneho spôsobu syntézy vysoko účinných liečiv. (26240220061)
2011
2015
OP VaV
Š. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
CIAT ako praktický nástroj v syntéze biologicky účinných substituovaných pyrolidínov (1/0489/19)20192021
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Cielená selekcia kvasiniek pre produkciu alkoholických nápojov špecifických vlastností (1/0063/18)
2018
2021
VEGA
ÚBT FCHPT
Cielená syntéza atraktívnych a biorelevantných zlúčenín s využitím moderných syntetických metód (1/0766/20)
2020
2023
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Cielené syntézy a štúdium nových definovaných pí-konjugovaných heterocyklických zlúčenín a ich oligomérov s vodivými, optoelektronickými vlastnosťami a biologickou aktivitou pre prípravu molekulových a supramolekulových funkčných jednotiek. (1/8109/01)
2001
2003
VEGA
D. VéghOOCh ÚOCHKP FCHPT
2004
2006
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Cielený výskum elektrónovej štruktúry s dôsledkom na chemické a fyzikálnochemické vlastnosti (1/0871/16)20162018VEGAJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cielený výskum elektrónovej štruktúry s dôsledkom na chemické a fyzikálno-chemické vlastnosti II. (1/0718/19)
2019
2022
VEGAJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cirkulárne zužitkovanie biomasy v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne: výskum a vzdelávanie (SKHU / WETA / 1801 / 4.1 / 007)2019
2020
Interreg VA: SR - Maďarsko
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Complexity, sensitivity and robustness in explicit model predictive control. (SK-FR-2013-0026)
2014
2015APVV - Bilaterálna spolupráca
OIaRP ÚIAM FCHPT
2007
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Cooperativenss in spin crossover systems. (DAAD/2012-13)20122013Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Coordination compounds as multifunctional nanoobjects. (Nem/SR/FCHPT1/08 )
2008
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Coordination of nanostructured catalytic oxides research and development in Europe. (NMP2-CT-2004-505834)
2004
20096. rámcový programOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Cyklická zmena oxidačného stavu a DNA interkalačné vlastnosti bifunkčných komplexov prechodných kovov s halogénderivátmi nesteroidných protizápalových liečiv: Syntéza, štruktúrna charakterizácia, biologická aktivita a protirakovinové vlastnosti. (1/0482/20)2020
2023
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cyklické nitróny a ich 1,3-dipolárne cykloadície v syntéze prírodných látok
2015
2015Mladý výskumníkOOCh ÚOCHKP FCHPT
Cytotoxicita novopripravených xenobiotík a mechanizmus ich pôsobenia. (1/1173/04)20042006
VEGA
S. JantováOBaM ÚBM FCHPT
Čiastočne fluórované pí-konjugované heterocykly - štúdium ich prípravy, reaktivity a vlastností. (1/0829/14)20142016
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Čisté kultúry kvasiniek verzus senzorické a antioxidačné vlastnosti vína. (APVV-0488-07)
2008
2011
APVV - Všeobecná výzva
F. Malík
OBT ÚBT FCHPT
Čistenie odpadových vôd vo vidieckych sídlach v súbehu s využitím biomasy ako obnoviteľného zdroja (VMSP-P-0101-09)
2009
2011
APVV - Program VMSP
I. Bodík
OEI ÚCHEI FCHPT
2005
2005
5. rámcový programOPKV ÚPSP FCHPT
20012004
5. rámcový program
D. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Dávkovanie veľkých objemov v konvenčnej a rýchlej plynovej chromatogtafii. (1/9126/02)20022004
VEGA
OALCh ÚACH FCHPT
D-correlations in Magnetism of Cobalt (II) Compl. (DAAD 3/2008)
2008
2009
DAAD
B. Papánková
OACh ÚACHTM FCHPT
Decontamination of chemical warfare agents by environmentally-friendly oxidants iron(IV) and iron(VI) (CBP.EAP.CLG 983119)20082009
NATO
J. Híveš
OAT ÚACHTM FCHPT
Degradácia historických rukopisov a dokumentov vplyvom prechodových prvkov v písacích látkach. (APVT-20-034202)
2004
2006
APVVM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Degradation of selected harmful compounds by ozonation. (SK-SI-0019-10)
2011
2012
Bilaterálna spolupráca - SR - Slovinsko
OEI ÚCHEI FCHPT
Dehydroaromatizácia metánu na katalyzátoroch Mo/ZSM-5: sledovanie vplyvu promotorov.20142014-- Iný domáci --OTRP ÚOCHKP FCHPT
Dejiny celulózy a papiera na Slovenksu vo výrobe, výskume a odbornom školstve (2/0042/16)
2016
2018
VEGAV. Milata
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskume a v odbornom školstve. (2/0164/13)
2013
2015
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve (2/0035/19)
2019
2021
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Dekontaminácia a čistenie historických fotografií nízkoteplotnou plazmou pri atmosférickom tlaku a ich dlhodobá stabilita
2019
2019
Mladý výskumník
OPAF ÚPSP FCHPT
Denitrifikácia v reaktoroch s anoxickou granulovanou biomasou. (APVV-0417-07)
2008
2011
APVV - Všeobecná výzva
OEI ÚCHEI FCHPT
Designed nanostructured hybrid polymers: Polymerisation catalysis and tecton assembly. (NMP3-CT-2005-516972)
2005
2009
6. rámcový program
A. Marcinčin
OVT ÚPSP FCHPT
Destilácia 2,2-diphenyl-4-brombutyronitr (29031)
2009
2009-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Detekcia potencionálneho poškodenia DNA kyslíkovými radikálmi generovanými svetlocitlivými nanomateriálmi
2019
2019Mladý výskumníkÚACH FCHPT
Developing and strengthening cross-sectoral linkages among actors in sustainable biocomposite packaging innovation systems in a Central European circular economy (CE1237)
2017
2020Interreg Central EuropeD. Bakoš
OPKV ÚPSP FCHPT
Developing the next generation of biocatalysts for industrial chemical synthesis. (DO7RP-0042-11)
2012
2014
APVV - Program DO7RPM. RebrošOBT ÚBT FCHPT
Developing the Next Generation of Biocatalysts for Industrial Chemical Synthesis. (KBBE-2010-4-266025)
2011
2014
Food, Agriculture and Fisheries, Biotechnology
OBT ÚBT FCHPT
Development and installation of early warning system to ensure a safe drinking water quality and improve risk assessment and prevention in Novi Sad municipality. (ESP.EAP.SFPP 984087)2011
2014
NATOI. Špánik
OALCh ÚACH FCHPT
2002
2003
CEEPUS
OALCh ÚACH FCHPT
Development and improvement of modern analytical methods for monitoring the environmental pollution and introduction of the quality systems and accreditation to routine analytical laboratories. (PL-110 03/04)
2003
2004
CEEPUS
OALCh ÚACH FCHPT
Development of a novel solvent-free coating process for wooden facades. (SME-2008-1-232296)20092011Research for the benefit of SMEsODCP ÚPSP FCHPT
Development of human resource capacity of Kabul Polytechnic University. (SAMRS/2009/09/02)
20102012
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
OChBI ÚCHEI FCHPT
Diagnostika srdcových chorôb v reálnom čase pomocou neurónových sietí
2019
2021
Excelentné tímy mladých výskumníkov
OIaRP ÚIAM FCHPT
Digitalizácia informačných fondov z oblasti spracovania drevnej hmoty (045-009STU-8/2008)
2008
2009
-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
2007
2007
-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
Digitálna kriminalistika
20172018-- Iný domáci --M. Oravec
OPAF ÚPSP FCHPT
2001
2003VEGAA. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
Dizajn, syntéza a antiproliferatívna aktivita tetrahydrofuránov odvodených od (+)-varitriolu. (APVV-0203-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaT. Gracza
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2007
2007
-- Iný domáci --J. ŠajbidorOBT ÚBT FCHPT
2007
2007
-- Iný domáci --J. ŠajbidorOBT ÚBT FCHPT
Dobudovanie Centra excelentnosti metód a procesov zelenej chémie (CEGreenII). (ITMS - 26240120025)20102012
OP VaV
T. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení (ITMS26230120006)
20152015OP VaVA. Breier
OBaM ÚBM FCHPT
Dobudovanie národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie. (ITMS:26240120028)
2010
2012
OP VaV
OChBI ÚCHEI FCHPT
Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu. (2003SP200280203)20032011Štátny programT. LiptajONMRaHS ÚACH FCHPT
2008
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dvojreaktorový membránový hybridný systém.
2014
2014
-- Iný domáci --M. MihaľOChBI ÚCHEI FCHPT
Dvojstupňové splyňovanie zmesného tuhého odpadu s katalytickou redukciou dechtov (APVV-15-0148)
2016
2020APVV - Všeobecná výzvaOChBI ÚCHEI FCHPT
Dynamic and global optimisation of processes. (37 FRN)
2004
2005
Slovensko/Francúzko
OIaRP ÚIAM FCHPT
Dynamic and global optimisation of processes. (SK-FR-0004-11)
2012
2013
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
OIaRP ÚIAM FCHPT
Dynamická a globálna optimalizácia procesov. (SK-FR-0003-07)2008
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
OIaRP ÚIAM FCHPT
Ecological Liquidation of Rubber Waste by Mobile Equipment. (EUR3866/UK07 (komplementárny projekt k E!3866) )
2007
2008EUREKAOPKV ÚPSP FCHPT
Education in separation and identification of organic xenobiotics in envirnmental samples and foodproducts. (CII-PL-0004-01-0506-PL-130-05/06)2005
2006
CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)OALCh ÚACH FCHPT
2003
2005
CEEPUSJ. KrupčíkOALCh ÚACH FCHPT
Efektívna syntéza čistých beta-aminokyselín a ich funkčných derivátov (VMSP-P-0130-09 )
2009
2011APVV - Program VMSP
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Efektívna škálovateľná syntéza nových vonných molekúl (1/0162/20)
2020
2022
VEGA
P. Szolcsányi
Dek FCHPT
Ekologická a rýchla metóda analýzy povýbuchových zvyškov (2017vs034)
2018
2018
-- Iný domáci --
ÚACH FCHPT
Ekologická likvidace odpadu gumy mobilním zařízením. (EURB-0013-06 (E!3866))
2007
2009
EUREKAOPKV ÚPSP FCHPT
Ekologické analytické metódy na sledovanie rezíduí pesticídov a na degradačné štúdie v potravinách a rastlinných materiáloch (SK-SRB-2016-0006)
2017
2018APVV - Bilaterálna spolupráca ÚACH FCHPT
2002
2004
VEGAOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Ekologické technológie a produkty na báze bioglycerolu. (APVV-0133-11)
2012
2015APVV - Všeobecná výzva
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Ekonomicky Efektívne Riadenie Energeticky Náročných Chemicko-Technologických Procesov
2018
2019Excelentné tímy mladých výskumníkovM. KlaučoOIaRP ÚIAM FCHPT
Elastomérne kompozitné a zmesné materiály so zložkami z obnoviteľných zdrojov (APVV-19-0091)2020
2023
APVV - Všeobecná výzva
J. Kruželák
OPKV ÚPSP FCHPT
Elastomérne magnetické kompozity s magnetickými plnivami.20122013-- Iný domáci --J. KruželákOPKV ÚPSP FCHPT
Elastomérne zmesi a kompozitné materiály pre špeciálne aplikácie (APVV-16-0136)
20172020
APVV - Všeobecná výzva
I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
2006
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Ukrajina
OAT ÚACHTM FCHPT
Electrochemical biosensor based on nucleic acids for the detection of effetcs of chemical agents on DNA. (SK-RO-0028-10)
2011
2012
Bilaterálna spolupráca - SR - Rumunsko
J. Labuda
OALCh ÚACH FCHPT
Electronic Structure od Coordination Compounds II. (SK-AT-0027-12)
20132014
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
M. Fronc
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Electronic structure of coordination compounds (SK-AT-0018-08)
2009
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Electronic structure of the coordination compounds. (SK-AT-0018-10)
2011
2012Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoM. Fronc
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Electron-transfer induced processes in technology and biology. Reactivity and structural aspects. (SK-AT-0016-08)20092011
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrická konduktivita nízkotaviteľných fluoridových elektrolytov
2017
2017
Mladý výskumníkE. MališováOAT ÚACHTM FCHPT
Elektricky nabité biologicky aktívne látky a ich následné reakcie v roztokoch sledované simultánnymi spektroelektrochemickými technikami. (1/0307/14)
2014
2016
VEGA
P. Rapta
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2002
2004
VEGA
OALCh ÚACH FCHPT
Elektrochémia železanov v prostredí roztavených solí (1/0579/10)
2010
2011VEGAJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemická príprava železanov pre degradáciu mikropolutantov v odpadových vodách (1/0343/19)
2019
2022
VEGA
J. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
2002
2004VEGAJ. LabudaOALCh ÚACH FCHPT
Elektrochemické generovanie hydridov pre stanovenie niektorých polokovov atómovou absorpčnou spektrometriou. (1/0419/12)
2012
2014
VEGA
OALCh ÚACH FCHPT
Elektrochemické meranie rozpustnosti oxidu chromitého (28105)
2008
2009
-- Iný domáci --
OAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemické oxidačno-redukčné procesy na kovových materiáloch. (1/0985/12)20122014VEGAJ. Híveš
OAT ÚACHTM FCHPT
2005
2007
APVV
M. AmbrováOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemicky a fotochemicky iniciované reakcie koordinačných zlúčenín s biologicky aktívnymi ligandami (APVV-15-0053)
20162020APVV - Všeobecná výzvaP. Rapta
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrochemicky a fotochemicky iniciované redoxné reakcie novo pripravených koordinačných zlúčenín pre selektívnu katalýzu oxidácie uhľovodíkov (1/0416/17)
2017
2019
VEGAP. Rapta
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrochemický proces prípravy "zeleného" oxidovadla-železanov pre dočisťovanie odpadných vôd (1/0543/15)
20152018
VEGA
J. HívešÚACHTM FCHPT
Elektrolytické vylučovanie kovov pulzným prúdom. (1/0535/08)
2008
2010
VEGA
OAT ÚACHTM FCHPT
Elektronická zbierka úloh z analytickej chémie. (3/3071/05)20052006KEGAP. Tarapčík
OALCh ÚACH FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
J. DzivákSCHK FCHPT
Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy. (Centrálny rozvojový projekt 4f)
20082008
-- Iný domáci --
J. DzivákSCHK FCHPT
Elektrónová štruktúra - prostriedok k pochopeniu chemických a fyzikálnochemických vlastností. (1/0679/11)
2011
2014
VEGA
J. Kožíšek
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2002
2004
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra komplexov kovov s "non-innocent" ligandami ako kľúč k interpretácii a predikcii ich vlastností (1/0598/16)
2016
2019
VEGA
S. BiskupičÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra komplexov kovov s "non-innocent" ligandami ako kľúč k interpretácii a predikcii ich vlastností II. (1/0139/20)
2020
2023
VEGAOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra 3d-komplexov v tuhej fáze. (1/2449/05)
2005
2007
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2008
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoP. Fedorko
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Embedded Optimal Control (AvH-1065182-SVK)
2017
2020
-- Iný medzinárodný --
M. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
Energeticky efektívne procesné riadenie (1/0004/17)2017
2020
VEGA
OIaRP ÚIAM FCHPT
20052006Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoM. Polakovič
OChBI ÚCHEI FCHPT
20082009
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Enzýmová transformácia flavonoidov a ich prírodných koncentrátov s cieľom zvýšiť ich stabilitu a účinnosť v reálnych potravinových matriciach. (08W031 ČU090 )
2007
2007-- Iný domáci --
OVaHP ÚBM FCHPT
2002
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Establish a research and training platform to create an innovative rubber compound using bionically inspired functionalized polymers and silicas (PP-H2020-18-0009)20182019
APVV - PP H2020
I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
Establishment of a Pan-European Network on the Sustainable Valorisation of Lignin (CA17128)
2018
2022
COSTM. RebrošÚBT FCHPT
Establishment of a Slovak centre of excellence for utilization of renewable energy sources. (SK0023)
2008
2011
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
I. Bodík
OEI ÚCHEI FCHPT
20052006
-- Iný medzinárodný --
OACh ÚACHTM FCHPT
Eurocompetencies Transfer in Vocational Guidance for Young Specialists in Bioscience Field. (RO/00/B/F/PP 141028)2000
2004
Leonardo da Vinci
V. Báleš
OChBI ÚCHEI FCHPT
2005
2005
Leonardo da Vinci
OChBI ÚCHEI FCHPT
European Human Biomonitoring Initiative (733032)
2017
2021H2020: SC1 - Zdravie, demografické zmeny a kvalita života ÚACH FCHPT
European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (CA15136)
2016
2020
COSTM. ČertíkÚBT FCHPT
European Training Network for the Sustainable Utilisation of Fats and Oils Using Catalysis (PP-H2020-18-0001)
20182019
APVV - PP H2020
ÚBT FCHPT
European Training Network for the Sustainable Utilization of Fats and Oils Using Catalysis
2016
2016
H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
ÚBT FCHPT
Experimentálne a matematické modelovanie hybridných systémov integrujúcich bioreaktor z membránovou separáciou a adsorbciou (1/0687/16)20162019
VEGA
M. Mihaľ
OChBI ÚCHEI FCHPT
Experimentálne a teoretické štúdium molekulóvej štruktúry, elektrónových vlastností, reaktivity a biologickej aktivity komplexných zlúčenín redoxne aktívnych kovov (APVV-15-0079)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Experimentálne a teoretické štúdium molekulovej štruktúry, elektrónových vlastností, reaktivy a biologickej aktivity komplexných zlúčenín redoxne aktívnych kovov (1/0686/17)20172019
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
E. Smrčková
OAM ÚACHTM FCHPT
Expertný systém na automatickú identifikáciu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve (1/0749/15)2015
2017
VEGAJ. LabovskýOChBI ÚCHEI FCHPT
2008
2010
VEGAJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2 (APVV-15-0455)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
P. MájekÚACH FCHPT
Fermentované cereálne a pseudocereálne výrobky pre nutrične hendikepované skupiny konzumentov: optimalizácia podmienok fermentácie a zloženia zákysových a doplnkových kultúr s probiotickým potenciálom vo fermentovaných matriciach (1/0363/19)
2019
2021
VEGA
Ľ. Valík
OVHKP ÚPV FCHPT
Filozofické, etické, spoločenské a environmentálne aspekty inžiniersko-technologických a manažérskych aktivít - profesionálna, spoločenská a environmentálna zodpovednosť inžiniera a manažéra. (1/3610/06)20062007VEGAD. ŠpirkoOMŽ FCHPT
Fluorescenčná analýza materiálov kultúrneho dedičstva (2016vs024)
2017
2017
-- Iný domáci --
OPAF ÚPSP FCHPT
For Safe and Healthy Food in Middle-Europe (CII-HU-0023-00-0506 – CIII-HR-0306-09-1617)2005
2017
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
ÚBT FCHPT
Fotobiologické vlastnosti vybratých heterocyklických zlúčenín. (1/0191/12)
20122014
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
Fotochemicky indukovaná meďou sprostredkovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu (APVV-15-0545)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzvaCL FCHPT
Fotoindukované procesy N-heterocyklov v homogénnych a heterogénnych systémoch: štruktúra versus reaktivita (1/0041/15)
2015
2017
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Fotoindukované procesy prírodných a syntetických heterocyklických zlúčenín s biologickým impaktom. (APVV-0339-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
V. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Fotoredukcia skleníkového typu - CO2 modifikovanými zeolitmi
2015
2015
Mladý výskumník
OEI ÚCHEI FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Frakcionácia lignocelulózových surovín s eutektickými rozpúšťadlami (APVV-15-0052)
20162020APVV - Všeobecná výzvaM. JablonskýODCP ÚPSP FCHPT
Free radical oxidation of cholesterol and PUFA on liquid-liquid interfaces. First insights. (2016-05-15-003)
2016
2017Akcia Rakúsko - Slovensko 2014 - 2019
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
FROM MOLECULES TO MOLECULAR DEVICES (COST D-35 (COST-0006-06))
2007
2009
COST
R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Full-Authority Vehicle Control Strategy (DS-FR-19-0031)
2020
2021
APVV - Dunajská stratégia
M. KlaučoOIaRP ÚIAM FCHPT
Funkčná analýza a produkcia bioaktívnych látok hmyzu a kliešťov (APVV-18-0201)
20192023APVV - Všeobecná výzvaÚBT FCHPT
Funkčná supramolekulová povrchová nanoštruktúra na báze cyklodextrínov. (APVT-20-029804)
2005
2007
APVV
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Funkčné anorganické nanokompozity pre keramické objekty pripravované 3-D tlačou (1/0906/17)
20172020
VEGA
OAM ÚACHTM FCHPT
Funkčné hybridné materiály pre extraktívne separácie produktov biorafinérií. (1/0757/14)
2014
2016
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Funkčný model miniatúrneho chemického reaktora pre edukačné a výskumné účely2018
2018
Mladý výskumníkP. Bakaráč
OIaRP ÚIAM FCHPT
Fytosteroly a deriváty mastných kyselín. (2004 ŠP 26 028 0C 05 VE3.2.)
2004
2007
Štátny programOBT ÚBT FCHPT
Fyzika a chémia v našom živote dnes a zajtra (LPP-0230-09)
20092012APVV - Program LPPO. Holá
OChF ÚFCHCHF FCHPT
2005
2007
VEGA
OVT ÚPSP FCHPT
Fyzikálne vlastnosti vodivých plymérov, vodivých polymérnych nanokompozitov a nových konjugovaných systémov. (1/2021/05)2005
2007
VEGAP. FedorkoOChF ÚFCHCHF FCHPT
Fyzikálnochemické procesy v bublinách/póroch penového betónu.
2012
2013
-- Iný domáci --
OAM ÚACHTM FCHPT
Fyzikálno-chemické vlastností a štruktúry látok2015
2020
-- Iný domáci --M. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
2006
2009
APVV
OChBI ÚCHEI FCHPT
Geometria interakcie atómov prechodných prvkov s ligandami v štruktúrach koordinačných zlúčenín a metaloproteínov. (1/0056/03)
2003
2005
VEGAF. Valach
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Glycerol biorefinery approach for the production of high quality products of industrial value (DO7RP-0045-12)
2013
2017
APVV - Program DO7RPM. RebrošOBT ÚBT FCHPT
Glycerol Biorefinery Approach for the Production of High Quality Products of Industrial Value. (FP7-613667)20132017Food, Agriculture and Fisheries, BiotechnologyM. RebrošOBT ÚBT FCHPT
Gumárske zmesi s novými netradičnými plnivami pre špeciálne aplikácie. (APVV-0694-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzvaI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Harmonizácia analytických metód v Národnej agentúre životného prostredia Gruzínska s požiadavkami novelizovanej Rámcovej smernice o vode 2013/39/EÚ (SAMRS/2016/VP/1/1)20172017Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidI. Špánik
ÚACH FCHPT
2007
2008
-- Iný medzinárodný --
OEI ÚCHEI FCHPT
20062010Sustainable development, global change and ecosystemsA. Šovčíková
OBaM ÚBM FCHPT
High level Integrated Sensor for NanoToxicity Screening (685817)
20162019H2020: Excellence: Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)P. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPT
High Productivity and Low Cost for the Encapsulation of Thin Film Solar Cells. (ENK5-CT-2000-00325)20022007
Energy, environment and sustainable development (EESD)
M. MikulaOPAF ÚPSP FCHPT
Hlboko eutektické zmesi a ich využitie na predúpravu biomasy
2016
2016
Mladý výskumník
A. ŠkulcováODCP ÚPSP FCHPT
Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. (2/0136/20)
20202023
VEGA
S. Martiniaková
OPT ÚPV FCHPT
Hodnotenie a výber primárnych potravinových zdrojov a príprava funkčných potravín s preventívno-lekárskymi vlastnosťami. (2003 SP 27/028 0E 02/028 0E 02, ČÚ 02 VE 06)2003
2005
Štátny program
E. Hybenová
OVaHP ÚBM FCHPT
Hodnotenie bioaktívnych prírodných látok a ich využitie v potravinách s preventívno-lekárskymi vlastnosťami (1/0980/15)
2015
2017
VEGA
E. HybenováOVaHP ÚBM FCHPT
Hodnotenie fotokatalytickej aktivity TiO2 nanoštruktúr pomocou EPR spektroskopie.
2014
2014-- Iný domáci --Z. Barbieriková
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Hodnotenie potenciálu alternatívnych surovín pri výrobe cereálnych výrobkov s pridanou hodnotou (1/0583/20)
2020
2023
VEGA
OPT ÚPV FCHPT
Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení. (26240220040)
2010
2013
OP VaV
E. Šturdík
OVaHP ÚBM FCHPT
Hodnotenie účinnosti chemických a mechanických ochranných pracovných prostriedkov voči kožnému prieniku postrekových pesticídov aplikovaných záhradkármi
2017
2017Mladý výskumník
OPT ÚPV FCHPT
HPLC separácia enantiomérov aminokyselín. Využitie laboratórne pripravených a komerčných chirálnych stacionárnych fáz
2018
2018
Mladý výskumník
A. LomenovaÚACH FCHPT
2005
2007
VEGA
D. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Hybridné kompozitné vlákna pre tavné nanášanie keramických prototypov (APVV-16-0341)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
OAM ÚACHTM FCHPT
Hybridné organicko-anorganické solárne články na báze kompozitných vodivých vrstiev pripravených tlačovými technikami (1/0900/16)
2016
2019
VEGAM. MikulaOPAF ÚPSP FCHPT
Hybridné procesy na produkciu organických kyselín a ich esterov. (SK-MAD-014-06)2007
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - Maďarsko
Š. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
2005
2007
VEGA
Š. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Hybridný systém na produkciu 2-fenyletanolu pozostávajúci z bioreaktora, membránovej separácie a adsorpčnej kolóny
2016
2016
Mladý výskumník
OChBI ÚCHEI FCHPT
2005
2006
KEGAOALCh ÚACH FCHPT
2007
2009
KEGA
OPKV ÚPSP FCHPT
Characterization of structure-spectroscopic properties relationship for novel organic materials. (SK-AT-0004-10)20112012
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
V. Lukeš
OChF ÚFCHCHF FCHPT
20082008Bilaterálna spolupráca - SR - UkrajinaV. Danielik
OAT ÚACHTM FCHPT
Charakterizácia a fenotypizácia koliformných baktérií izolovaných z odpadových vôd
2017
2017
Mladý výskumníkK. LépesováOVHKP ÚPV FCHPT
Charakterizácia autochtónnych vínnych kvasiniek pomocou moderných molekulárnych metód2017
2017
Mladý výskumník
T. DrtilováÚBT FCHPT
Charakterizácia génov sekundárneho metabolizmu húb rodu Trichoderma
2017
2017Mladý výskumníkÚBM FCHPT
Charakterizácia kvasinkových kmeňov Saccharomyces cerevisiae na základe ich technologických vlastností
2019
2019
Mladý výskumník
ÚBT FCHPT
20042004
APVV
M. Jamnický
OAM ÚACHTM FCHPT
Charakterizácia ovocných destilátov fluorescenčnou spektrometriou.
2014
2014
-- Iný domáci --
M. JakubíkováOALCh ÚACH FCHPT
Charakterizácia produktov pyrolýzy odpadových pneumatík. (1/4446/07)
2007
2009VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Charakterization of a natural mineral based catalyst from Afganistan. (5A40 AFRC)
2012
2014-- Iný medzinárodný --J. Haydary
OChBI ÚCHEI FCHPT
2003
2005VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --
OAM ÚACHTM FCHPT
Charge density analysis of transition metal komplexes by accurate X-ray difraction methods. (NSF-CHE96155)
2004
2006
National Science Foundation
J. Kožíšek
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Charge Density Analysis of Transition Metal Komplexes by Accurate X-Ray Difraction Methods. (CHE-96155)
1999
2003
National Science Foundation
J. Kožíšek
OACh ÚACHTM FCHPT
20092009
-- Iný domáci --
P. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
2008
2010COSTM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Chemical processes of utilization of biomass from Slovak-Hungarian frontier region. (HUSK/1101/1.2.1/0318)
2012
2014
Cezhraničná spolupráca - SK - HU
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
20092009-- Iný domáci --P. Fellner
OAT ÚACHTM FCHPT
20092009
-- Iný domáci --
OAM ÚACHTM FCHPT
Chemické a biotechnologické transformácie glycerolu z obnoviteľných zdrojov na chemické špeciality a bezsírne zložky do palív. (APVV-20-036805)20062009
APVV
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
2005
2007
VEGA
P. Fellner
OAT ÚACHTM FCHPT
Chemické, biologické a inžinierske aspekty výskumu a prípravy cereálnych výrobkov so zdraviu prospešnými vlastnosťami a predĺženou trvanlivosťou. (VMSP-II-0024-09)
2011
2012
APVV - Program VMSPE. ŠturdíkOVaHP ÚBM FCHPT
20032005
VEGA
E. Šturdík
OVaHP ÚBM FCHPT
Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska. (014-013STU-4/2010)
2010
2011KEGAV. Milata
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska II. (069STU-4/2012)
2012
2014
KEGAV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska IV (034STU-4/2017)
20172019
KEGA
V. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Chemizmus pokročilých nízkoenergetických anorganických spojív2016
2016
Mladý výskumník
M. ŽemličkaOAM ÚACHTM FCHPT
Chemoenzymatická syntéza látok s farmaceutickýmpotenciálom: optimalizácia procesov produkcie fenyletanoidných glykozidov (APVV-18-0188)2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
M. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
2003
2003
Akcia Rakúsko - SlovenskoOALCh ÚACH FCHPT
China In Europe Research Network (CA18215)20192023COST
Dek FCHPT
2006
2009
APVV
OChBI ÚCHEI FCHPT
Identifikácia a charakterizácia koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám izolovaných z odpadových vôd, kalov a črevného traktu človeka
2016
2016Mladý výskumníkK. LépesováOVHKP ÚPV FCHPT
Identifikácia drog a liečiv v odpadových vodách a možnosti ich odstraňovania v ČOV. (APVV-0122-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
OEI ÚCHEI FCHPT
Identifikácia prchavých organických zlúčenín v ovocných destilátoch pomocou plynovej chromatografie.
2014
2014
-- Iný domáci --
O. Vyviurska
OALCh ÚACH FCHPT
Identifikácia vhodných autentifikačných markerov a vývoj optimálnych analytických postupov na ich stanovenie vo vybraných potravinárskych komoditách. (APVT-20-002904)
2005
2007APVVOALCh ÚACH FCHPT
Identifikácia výtlačkov laserových tlačiarní pre potreby kriminalisticko-technických analýz
2015
2015Mladý výskumníkM. Belovičová
OChBI ÚCHEI FCHPT
Imobilizačné techniky pre prípravu biokatalyzátorov na priemyselnú prípravu prírodných aróm. (APVV-0302-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaM. Rosenberg
OBT ÚBT FCHPT
Imobilizované rekombinantné mikroorganizmy pre biotechnologickú produkciu chemických špecialít pomocou biokatalytických kaskádových reakcií (APVV-15-0227)20162020APVV - Všeobecná výzva
OChBI ÚCHEI FCHPT
Implementácia explicitného prediktívneho riadenia na chemicko-technologickom procese20162016Mladý výskumníkJ. HolazaOIaRP ÚIAM FCHPT
Implementácia in vitro metódy OECD pre hodnotenie dermálnej absorpcie pesticídov a jej modifikácia na posúdenie odolnosti pracovných rukavíc voči pesticídom. (1/0593/14)
20142017VEGAOPT ÚBT FCHPT
Implementácia smernice OECD/WHO/Európskej komisie pri hodnotení kožného prieniku zdravotne rizikových endokrinne disrupčných zlúčenín.
2012
2013
-- Iný domáci --S. MartiniakováOPT ÚBT FCHPT
Implementácia výskumného projektu (28099)2008
2009
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Improving teaching effectiveness in chemical engineering education. (539959-LLP-1-2013-1-UK-ERASMUS-EQR)
2013
2017
Erasmus
M. Polakovič
OChBI ÚCHEI FCHPT
In search for new molecular nanomagnets: synthesis, structural characterization and magnetic studies of polynuclear transition metal complexes. (SK-GR-0022-11)
2013
2014
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
OACh ÚACHTM FCHPT
2007
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoP. RaptaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
In vitro hodnotenie antioxidačnej a fotoprotektívnej účinnosti astaxantínu produkovaného biotechnologickou kultiváciou
2019
2019
Mladý výskumníkA. Ácsová
OPT ÚPV FCHPT
20082010
VEGA
OPT ÚBT FCHPT
Informačný systém na administráciu grantových schém MŠ SR (003-004ŽU-5/2009 )
2009
2009-- Iný domáci --J. DzivákSCHK FCHPT
Inhibítory syntézy a metabolizmu glykosfingolipidov. Syntetická štúdia. (1/0441/11)
2011
2013
VEGA
D. Berkeš
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Innovating Education of Talents in Chemistry for Business Success in SME's Innovation (2014-1-SK01-KA203-000507)
2014
2017
ERASMUS+
J. Šajbidor
OBT ÚBT FCHPT
Innovation and sustainable development in the fibre based packaging value chain. (NMP3-CT-2004-500311)2004
2009
6. rámcový program
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Innovative value chain development for sustainable plastics in Central Europe. (3CE368 P1)
2011
2015
Central Europe
D. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Innovative value chain development for sustainable plastics in Central Europe. (3CE368P1)
2011
2014
Central Europe
OPKV ÚPSP FCHPT
Inovácia HPLC vo výučbe analytickej chémie (2017vs023)20182018
-- Iný domáci --
ÚACH FCHPT
Inovácia výučby skupiny predmetov zameraných na analýzu a spracovanie vedeckých údajov s využitím platforiem pre e-vzdelávanie (047STU-4/2016)2016
2017
KEGA
OM ÚIAM FCHPT
Inovácie v analytických systémoch pre udržateľné a bezpečné životné prostredie (APVV-19-0149)20202024APVV - Všeobecná výzva
ÚACH FCHPT
Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny (APVV-15-0641)2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
ÚBM FCHPT
Inovatívne metódy delignifikácie buničín s použitím hlboko eutektických rozpúšťadiel20172017Mladý výskumníkODCP ÚPSP FCHPT
Integrácia bakteriálneho metabolizmu a redukčnej sily nanočastíc železa na odstránenie chlórovaných kontaminantov
20192019Mladý výskumníkH. HorváthováÚBT FCHPT
Integrácia progresívnych techník imobilizácie pre vývoj robustných oxido-redukčných biokatalyzátorov, umožňujúcich efektívnu produkciu bioaktívnych látok (1/0335/10)
2010
2011VEGAM. Rosenberg
OBT ÚBT FCHPT
Integrované reakčné systémy na biokatalytickú redukciu prochirálnych karbonylových zlúčenín. (APVV-0518-07)
2008
2011
APVV - Všeobecná výzva
OChBI ÚCHEI FCHPT
Integrované reakčno-separačné systémy s membránami a zákonitosti a modelovanie prestupu látky a interakcií v nich. (1/9136/02)20022004VEGAOChBI ÚCHEI FCHPT
2001
2003
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Inteligentný systém na identifikáciu nebezpečenstva v komplexných výrobných procesoch (APVV-14-0317)20152019APVV - Všeobecná výzvaOChBI ÚCHEI FCHPT
Intenzifikácia biotechnologickej prodikcie prírodných aróm pomocou neporéznych membrán
2017
2017
Mladý výskumník
OChBI ÚCHEI FCHPT
Intenzifikácia procesov na separáciu bioproduktov pomocou kompozitných afinitných činidiel na báze iónových kvapalín a nanočastíc (1/0888/17)
2017
2019
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Intenzifikácia vývoja, produkcie a neinvazívnej charakterizácie nových imobilizovaných celobunkových biokatalyzátorov na báze enzýmových kaskád pre produkciu chemických špecialít (2/0130/20)2020
2023
VEGAÚBT FCHPT
Interakcia redoxne aktívnych kovov s neuroprotektívnymi látkami: efektívny spôsob boja s oxidačným stresom v neurologických chorobách ? (1/0765/14)
2014
2016
VEGA
M. Valko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Interakcie biologicky aktívnych látok s nanomateriálmi a ich využitie v (bio)senzoroch. (1/0182/11)
2011
2013
VEGAJ. LabudaOALCh ÚACH FCHPT
20012003
VEGA
ODCP ÚPSP FCHPT
Interaktívny multimediálny projekt výučby fyziky pre technické univerzity SR. (3/108003/FCHPT)20032005KEGAOChF ÚFCHCHF FCHPT
20052006
Bilaterálna spolupráca - SR - Maďarsko
OACh ÚACHTM FCHPT
Investigation/detection of environmental risk species by DNA-based biosensors. (5/2002)
2003
2004
Bilaterálna spoluprácaJ. Labuda
OALCh ÚACH FCHPT
2006
2008
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Izokonverzné metódy - teória a aplikácie (APVV-15-0124)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzvaP. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Izolácia a následná modifikácia lignínu z čiernych lúhov za účelom využitia jeho vlastností pri výrobe kompozitných materiálov2019
2019
Mladý výskumník
A. LisýODCP ÚPSP FCHPT
Izolácia a výskum vlastností bioaktívnych látok amarantu a ich aplikácia v humánnej výžive. (ČÚ 14b)2003
2003
Štátny program
V. ŠtefucaOChBI ÚCHEI FCHPT
Izolácia akcesorických látok prostredníctvom superkritickej extrakcie s oxidom uhličitým
2016
2018
Excelentné tímy mladých výskumníkovA. Ház
ODCP ÚPSP FCHPT
Izolácia prírodných látok a charakterizácia ich biologických vlastností.2012
2013
-- Iný domáci --L. Žemlička
OVaHP ÚBM FCHPT
Izolácia, selekcia a využitie mikroorganizmov na produkciu potravinársky a poľnohospodársky využiteľných metabolitov a na dekontamináciu pôdy. (1/9131/02)2002
2004
VEGA
OBT ÚBT FCHPT
Izoxazolidín-4,5-dioly ako východiskové látky v syntéze polyhydroxylovaných piperidínových alkaloidov
2018
2018Mladý výskumník
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
M. VrábelováOJ FCHPT
Jazykový kurz- Ruský jazyk (29007)20092009
-- Iný domáci --
OJ FCHPT
Kalimetrické merania porovnanie a vyhodnotenie výsledkov (29030)2009
2009
-- Iný domáci --OAM ÚACHTM FCHPT
Kapsulácia elektrochemicky pripravovaných ekologických oxidačných činidiel - železanov a ich následná aplikácia do znečistených vôd20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovE. MališováOAT ÚACHTM FCHPT
Katalytická depolymerizácia lignínu zo surovín na výrobu pokročilých biopalív (APVV-18-0255)
2019
2022
APVV - Všeobecná výzva
P. Hudec
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Katalytická konverzia rastlinných olejov a alternatívnych olejových frakcií s vysokým obsahom kyslíka na motorové palivá v procese fluidného katalytického krakovania.
2014
2014
-- Iný domáci --
OTRP ÚOCHKP FCHPT
Katalytická redukcia dechtov z termochemického rozkladu biomasy. (1/0757/13)
2013
2016VEGAĽ. Jelemenský
OChBI ÚCHEI FCHPT
Katalytická transformácia dechtov zo splyňovania prírodných (biomasy) a syntetických (odpadov) polymérov (1/0796/10)
2010
2011VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Katalytická transformácia lignocelulózy na priemyselne významné chemikálie (1/0808/18)
2018
2020
VEGAOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Katalytické a termické premeny uhľovodíkov z ropy a zemného plynu na petrochemikálie. (1/9143/02)2002
2004
VEGA
M. Bajus
OTRP ÚOCHKP FCHPT
Katalytické heterocyklizácie v syntéze bioaktívnych prírodných látok a ich funkčných analógov. (APVV-0428-12)
20132016APVV - Všeobecná výzvaP. SzolcsányiOOCh ÚOCHKP FCHPT
2005
2007
VEGA
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Katalyzátory typu hydrotalcit a zeolit na záchyt a redukciu NOx emisií (APVV-15-0449)
2016
2018APVV - Všeobecná výzvaOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Kinetické a transportné javy v enzýmových technológiách. (1/0065/03)
2003
2005VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Kinetické modely charakterizujúce zmeny obsahu vitamínu C v dôsledku rôznych fyzikálno-chemických vplyvov vo fortifikovanej potravine počas skladovania. (APVV-27-001704)20072007
APVV
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2003
2005VEGA
OAM ÚACHTM FCHPT
Kombinácia fluorescenčnej spektroskopie a chemometrie pre analýzu mnohozložkových zmesí. (1/0318/08)
2008
2010
VEGA
J. Sádecká
OALCh ÚACH FCHPT
Kombinácia kryštalizáciou indukovanej asymetrickej transformácie a kovom katalyzovaných transformácií ako efektívneho spôsobu využitia syntetického potenciálu aminokyselín v príprave biologicky účinných prírodných látok a ich funkčných analógov (1/0340/10)
2010
2011
VEGAA. KolarovičOOCh ÚOCHKP FCHPT
Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. (APVV-15-0119)20162020
APVV - Všeobecná výzva
CL FCHPT
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb. (ITMS 26240220072 )
20112014OP VaVOALCh ÚACH FCHPT
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku. (26240220178)
2011
2015
OP VaVJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku. (ITMS: 26240220073)2011
2015
OP VaV
OChBI ÚCHEI FCHPT
Komplexná izolácia látok s vysokou pridanou hodnotou zo skorocelu Plantago lanceolata (APVV-14-0538)
20152019APVV - Všeobecná výzvaOBT ÚBT FCHPT
2002
2005
APVV
OBT ÚBT FCHPT
Komplexné využitie extraktívnych zlúčenín kôry. (APVV-14-0393)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
ÚPSP FCHPT
Komplexné využitie pribudliny na prípravu látok s vysokou pridanou hodnotou (APVV-17-0109)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzvaG. Čík
OEI ÚCHEI FCHPT
Komplexné využitie rastlinnej biomasy v biopotravinách s pridanou hodnotou (APVV-16-0088)
2017
2021APVV - Všeobecná výzvaOPT ÚPV FCHPT
Komplexné zlúčeniny kovov s mechanizmom redoxného cyklu ako potenciálne protirakovinové liečivá
20192019
Mladý výskumník
M. ŠimunkováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Komplexy kovov pre biologické procesy. (1/0353/08)
2008
2010
VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Komplexy prechodných kovov s aktivitou metaloenzýmov (1/0639/18)2018
2021
VEGAJ. MoncoľOACh ÚACHTM FCHPT
Komplexy prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivami2018
2018
Mladý výskumníkF. Jozefíková
OACh ÚACHTM FCHPT
Kompozitné materiály s elektromagnetickými vlastnosťami20182018Mladý výskumníkA. KvasničákováOPKV ÚPSP FCHPT
2005
2008
APVV
A. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
2005
2007
VEGAOVT ÚPSP FCHPT
20092011
VEGA
A. UjhelyiováOVT ÚPSP FCHPT
Koncepcia dvojstupňovej "transmutácie". Dopracovanie koncepcie úprav jadrového paliva a palivového cyklu. (ČÚ 02, E 02.02.01, E 02.02.02)20032005Štátny programP. Fellner
OAT ÚACHTM FCHPT
Koncept potravinovej bezpečnosti - Fusarium poae
2016
2016
Mladý výskumník
OVHKP ÚPV FCHPT
Konduktivita vodivých polymérov a sietí z uhlíkových nanotrubíc. (1/1072/11)
2011
2014
VEGA
OChF ÚFCHCHF FCHPT
2006
2008VEGAA. Kolesárová
OM ÚIAM FCHPT
20092009
-- Iný domáci --
J. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Konverzia lignocelulózy v prítomnosti nanoštruktúrovaných katalyzátorov
2015
2015
Mladý výskumník
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Konzervovanie a stabilizácia objektov kultúrneho dedičstva z prírodných organických materiálov nízkoteplotnou plazmou (APVV-15-0460)
2016
2019APVV - Všeobecná výzvaK. VizárováODCP ÚPSP FCHPT
Koordinačné polyméry prechodných kovov s pórovitými metalo-organickými sieťami ako nové funkčné materiály. (1/0472/13)
2013
2015
VEGAP. SegľaOACh ÚACHTM FCHPT
Koordinačné zlúčeniny medi, ako prostriedok sledovania transportných dejov v biologických systémoch s využitím izotopu 64Cu. (1/0056/13)
2013
2016
VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Korózia kovových materiálov v anorganických taveninách. (1/0588/11)2011
2013
VEGA
OAT ÚACHTM FCHPT
Korózia pri tepelnom zaťažení. (1/0101/14)
20142016
VEGA
OAT ÚACHTM FCHPT
Korózne skúšky dodaných vzoriek (29051)20092009-- Iný domáci --
OAT ÚACHTM FCHPT
2002
2004
VEGAD. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Kryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia ako praktická metóda na syntézu aminokyselín
2017
2017
Mladý výskumník
E. Puchľová
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Kryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia v syntéze biologicky účinných látok (APVV-16-0258)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzvaP. Jakubec
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Kultivácia buniek na biomateriálovom nosiči pre tkanivové inžinierstvo. (1/0864/11)
2011
2012
VEGA
D. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
M. Jasem
OM ÚIAM FCHPT
20052007
APVV
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Kvapalné palivá na báze rastlinných olejov a živočíšnych tukov pre dopravu a energetiku. (APVV-20-037105)2006
2009
APVV
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Kvasinky ako nástroj pre produkciu biotechnologicky hodnotných steroidov: biochemický a genetický prístup. (APVV-0681-07)
2008
2010
APVV
OBT ÚBT FCHPT
Kyselina glyoxylová ako zdroj oxidu uhoľnatého v karbonylačných reakciách
2016
2016
Mladý výskumníkOOCh ÚOCHKP FCHPT
Kyselina puniková: produkcia a mechanizmy jej účinku v kvasinkách (2/0012/20)
2020
2023VEGA
ÚBT FCHPT
Laboratórium analýzy potravín a vody pre Kábulskú polytechnickú univerzitu (SAMRS/2016/AFG/1/1)
2016
2018
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidOChBI ÚCHEI FCHPT
Laboratórium všeobecnej chemickej a potravinárskej technológie a študijné programy pre odbory "anorganická technológia" a "metalurgia" Kábulskej polytechnickej univerzity. (SAMRS/2013/AFG/01/04)
2013
2015Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. Haydary
OChBI ÚCHEI FCHPT
2005
2007
VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Laditeľné explicitné prediktívne regulátory pre systémy s rýchlou dynamikou (1/0585/19)
2019
2022
VEGA
OIaRP ÚIAM FCHPT
Látky s terapeutickým účinkom ako ligandy - Štúdium prípravy, chemických vlastností, rovnováh a štruktúry komplexov s ligandami s terapeutickými účinkami. (APVT-20-010902)2002
2003
APVVM. Melník
OACh ÚACHTM FCHPT
Latrofilín-1 ako nový marker leukemických myeloidných blastov
2018
2018
Mladý výskumníkZ. Kočibálová
ÚBM FCHPT
Magnetizmus a fotomagnetizmus koordinačných zlúčenín železa
2016
2016
Mladý výskumník
L. PogányOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoaktivita, elektroaktivita a fotoaktivita koordinačných zlúčenín. (VVCE-0004-07)
2008
2011
APVV - Program VVCER. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
20022004
VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Magnetokalorický jav v kvantových a nanoskopických systémoch (APVV-14-0073)
2015
2019APVV - Všeobecná výzva
OACh ÚACHTM FCHPT
Magnetostructural correlations for the zero-field splitting parameters. (DAAD/2010-11)
2010
2011
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
OACh ÚACHTM FCHPT
Magneto-structural correlations in molecular magnetism. (DAAD 2/2005)
2006
2007DAADR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Magneto-structural relationships for novel substances and materials. (Nem/Slov/DAAD/Darm05)
2005
2008
Dohoda STU
R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
20052007
APVV
OACh ÚACHTM FCHPT
Magnetotepelné vlastnosti nových nízkorozmerných magnetických materiálov. (APVV-0006-07)
2008
2010APVVOACh ÚACHTM FCHPT
Mapovanie diverzity kvasiniek osídľujúcich habitus viniča.
20122013-- Iný domáci --K. ĎurčanskáOBT ÚBT FCHPT
Matematické a experimentálne modelovanie hybridných reakčne-separačných systémov na biochemickú produkciu chemických špecialít (1/0526/10)
2010
2011VEGAOChBI ÚCHEI FCHPT
Matematický popis dynamiky rastu mikrobiálnych kontaminantov v syroch remeselne vyrábaných zo surového mlieka a ich interakcie s baktériami mliečneho kysnutia (1/0094/10)
2010
2011
VEGA
OVaHP ÚBM FCHPT
20092011
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Materiály - fyzikálnochemické metódy štúdia ich vlastností. (1/0054/03)
2003
2005VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2006
2008
VEGAP. Šimon
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Mécanisme d´adsorption sur les surfaces hétérogénes. Applications aux problémes environnementaux. (30 FRN)
2004
2005
Slovensko/Francúzko
OChBI ÚCHEI FCHPT
MEDITECH -inovačný program moderných biomedicínskych technológií. (ESF/JPD 3 2005/1-041)20062008-- Iný domáci --OALCh ÚACH FCHPT
Mechanistic Study of Chiral Recognition in HPLC and HRGC (002-98)
1999
2002
Bilaterálna spolupráca
J. KrupčíkOALCh ÚACH FCHPT
Mechanizmus horenia častice uhlia v prostredí s nízkou koncentráciou kyslíka. (1/0064/03)20032005
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Mechanizmy a kinetika inaktivácie enzýmov. (1/3582/06)2006
2008
VEGAOChBI ÚCHEI FCHPT
Mechanizmy korózie a mikromechanické vlastnosti dentálnych materiálov. (APVV-0218-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
E. Smrčková
OAM ÚACHTM FCHPT
2008
2010
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
Mechanizmy zabezpečujúce špecifickosť Ca2+ signálov v živočíšnych bunkách. (1/0650/09)
2009
2011
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OOCh ÚOCHKP FCHPT
20092009
-- Iný domáci --
ONMRaHS ÚACH FCHPT
Metabolizmus komplexných lipidov a bunková smrť
20152015Mladý výskumníkK. Elefantová
OBaM ÚBM FCHPT
Metallization of nature and synthetic diamonds by molybdenum, tungsten and their carbides from ionic melts. (SK-UA-0034-09)20102011Bilaterálna spolupráca - SR - UkrajinaV. Danielik
OAT ÚACHTM FCHPT
2006
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Slovinsko
OEI ÚCHEI FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --OPKV ÚPSP FCHPT
Metodiky spektroskopického skúmania dokumentov pre potreby kriminalisticko-technických analýz. (APVV-0324-10)
20112014APVV - Všeobecná výzva
OPAF ÚPSP FCHPT
2003
2005
VEGA
ODCP ÚPSP FCHPT
20052007VEGAOPT ÚBT FCHPT
Metódy viacrozmernej kalibrácie aplikované na stanovenie enantiomérneho zloženia účinnej látky fluoxetínu v rôznych matriciach
2015
2015
Mladý výskumník
OALCh ÚACH FCHPT
Mikrobiálna tvorba a modifikácia senzoricky žiadúcich a nežiadúcich zlúčenín vo fermentovaných nápojoch. (1/0560/14)20142017
VEGA
OBT ÚBT FCHPT
Mikrobiálne kontaminanty v tradičných slovenských syroch: ich eliminácia vedeckými nástrojmi založenými na kvantitatívnej analýze a matematickom modelovaní (APVV-19-0031)
20202023APVV - Všeobecná výzvaĽ. ValíkOVHKP ÚPV FCHPT
Mikroorganizmy izolované z lignitu - impulz pre štúdium regulácie metabolického obratu a potenciálny zdroj nových sekundárnych metabolitov. (1/0462/08)
2008
2010VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
Mikroplasty – riziko pre životné prostredie na Slovensku
2019
2019
Mladý výskumník
OEI ÚCHEI FCHPT
Mikroplasty a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov
2018
2018
Mladý výskumník
OEI ÚCHEI FCHPT
Mikroplasty vo vodách Slovenska monitoring a možnosti použitia inovatívnych postupov na ich odstránenie
2019
2021
Excelentné tímy mladých výskumníkovOEI ÚCHEI FCHPT
Mikropolutanty a rezistentné kmene baktérií ich monitoring a možnosti použitia inovatívnych postupov na ich odstránenie - nanomateriály a železany
2017
2019
Excelentné tímy mladých výskumníkov
J. Tichý
OEI ÚCHEI FCHPT
Mikroskopická analýza vzoriek alkylovaného DFA (29049)20092009
-- Iný domáci --
J. Kozánková
OAM ÚACHTM FCHPT
Mikroskopické merania ligníénových kompozitov (29048)
2009
2009
-- Iný domáci --J. Kozánková
OAM ÚACHTM FCHPT
Mikroskopický rozbor vzoriek keramickej dlažby (29006)
2009
2009-- Iný domáci --OAM ÚACHTM FCHPT
Minimisation of Pesticide Residues in Processed Products and the Environment. (NATO Project No SfP 977983)
2003
2006
NATO
OALCh ÚACH FCHPT
Minimization of Pesticide Residues in Processed Products and the Environment. (SfP 977983)2002
2005
NATO
OALCh ÚACH FCHPT
Modeling of the photoswitchable molecular magnetic materials. (SK-FR-00906)
2006
2007
Štefánik
OACh ÚACHTM FCHPT
20052006Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoA. Mészáros
OIaRP ÚIAM FCHPT
2009
2011VEGAOChBI ÚCHEI FCHPT
2006
2008
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie disperzie nebezpečných látok v atmosfére pomocou CFD prístupu. (APVV ? 0492-06)2007
2009
APVVOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie hybridných systémov airlift bioreaktor -- membránové separácie. (1/0866/12)
20122015VEGAJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie membránových reaktorov. (APVV-0355-07)
2008
2011APVV - Všeobecná výzvaZ. Labovská
OChBI ÚCHEI FCHPT
2007
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - Maďarsko
M. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
Modelovanie procesov reaktívnej separácie. (LPP-0181-06)
2006
2009APVVJ. Markoš
OIaRP ÚIAM FCHPT
Modelovanie separácie azeotropických zmesí prostredníctvom extrakcie/extrakčnej destilácie a simulácia regenerácie rozpúšťadiel. (APVV-0858-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
E. GraczováOChBI ÚCHEI FCHPT
2003
2005VEGAOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie, simulácia a bezpečnostná analýza zariadení reakčnej destilácie v chemickom priemysle. (APVT-20-000804)
2005
2007
APVV
J. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
2006
2008
VEGA
F. ValachOChF ÚFCHCHF FCHPT
2006
2007Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoOIaRP ÚIAM FCHPT
Moderné interaktívne vzdelávanie v NMR spektroskopii (037STU-4/2020)
20202022KEGA
CL FCHPT
Moderné kombinované analytické metódy pri určovaní pôvodu potravín (1/0710/10)
20102011
VEGA
OALCh ÚACH FCHPT
Moderné metódy riadenia procesov chemických a potravinárskych technológií. (112/189)
2002
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
J. Mikleš
OIaRP ÚIAM FCHPT
Moderné metódy riadenia procesov chemických a potravinárskych technológií. (041 CZE)20042005Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoOIaRP ÚIAM FCHPT
Moderné plazmové technológie pre ekologické poľnohospodárstvo a potravinárstvo (APVV-16-0216)
20172021APVV - Všeobecná výzvaD. HudecováÚBM FCHPT
2007
2009
VEGA
M. BakošováOIaRP ÚIAM FCHPT
Moderné trendy v spracovaní ropy a v petrochémii. (1/9144/02)20022004VEGA
OTRP ÚOCHKP FCHPT
Modernizácia a dobudovanie výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia Centra pre aplikovaný výskum a environmentálne vhodných polymérnych materiálov. (26210120008)
2012
2015
OP VaVI. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
Modernizácia výučby anorganickej chémie v pedagogickom procese (017STU-4/2017)20172019KEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Modernizácia výučby predmetu Potravinárska mikrobiológia (2015vs047)2015
2016
-- Iný domáci --
T. MančuškováOVHKP ÚPV FCHPT
Modifikácia parametrov kovových nanočastíc v povrchovom zosilnenej Ramanovej spektroskopii pre kriminalisticko-technické analyzovanie dokumentov
20162016Mladý výskumník
OPAF ÚPSP FCHPT
Modifikácia polymérnych zmesí a kompozitov s obsahom biodegradovateľných polymérov a biopolymérov z obnoviteľných zdrojov. (1/4455/07)
2007
2009
VEGA
P. Alexy
OPKV ÚPSP FCHPT
Modulátory bunkových tiolov s DNA väzbovou aktivitou - príprava a testovanie nových multiterčových látok s protinádorovým účinkom (1/0097/10)2010
2011
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
Modulovanie viability neuroblastomových buniek novými inhibítormi acetylcholínesterázy.
20122013-- Iný domáci --
OBaM ÚBM FCHPT
20022007-- Iný medzinárodný --OACh ÚACHTM FCHPT
Molekulárne mechanizmy tvorby extracelulárnych proteáz vláknitou hubou Trichoderma viride. (1/0854/11)
20112013
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
Molekulárno-biochemické štúdie metabolizmu mikrobiálnych pigmentov.
2014
2014
-- Iný domáci --OBT ÚBT FCHPT
Molekulová a biologická funkcia indolových zlúčenín v medzidruhových interakciách vláknitých húb rodu Trichoderma. (1/0870/14)
2014
2016
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
20062009
APVV
T. LiptajONMRaHS ÚACH FCHPT
Molekulové nanomagnety zložené z komplexov prechodných kovov (APVV-18-0016)2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
OACh ÚACHTM FCHPT
Molekulový dizajn modelových systémov "modrých" meďnatých proteínov ako zdrojov energie. (APVV-0093-07)20082011
APVV - Všeobecná výzva
S. Biskupič
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Molekulový magnetizmus jednojadrových kobaltnatých zlúčenín s N-donorovými aromatickými ligandami
2018
2018
Mladý výskumník
OACh ÚACHTM FCHPT
Molekulový magnetizmus komplexov prechodných kovov. (1/0052/11)
2011
2013
VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Molekulový magnetizmus na báze koordinačných zlúčenín. (1/0522/14)
2014
2017
VEGAOACh ÚACHTM FCHPT
Monitoring ciest farmaceutík z čistiarenských kalov do pôd, rastlín a podzemných vôd (APVV-17-0119)2018
2022
APVV - Všeobecná výzvaI. Bodík
OEI ÚCHEI FCHPT
2007
2009
RAV MŠ SR
E. Šturdík
OVaHP ÚBM FCHPT
Monitorovanie a prevencia tvorby biogénnych amínov v súvislosti so zabezpečením kvality a zdravotnej bezpečnosti potravín. (1/3546/06)
2006
2008
VEGA
J. Karovičová
OPT ÚBT FCHPT
Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín (APVV-14-0334)
20152018
APVV - Všeobecná výzva
OBaM ÚBM FCHPT
Možnosti energetického využitia opotrebovaných motorových olejov v mieste ich odberu. (P 11565/2013)2014
2014
-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Možnosti hľadania nových špecifických miest zásahu pre antifungálne aktívne zlúčeniny. (1/0697/18)
20182021VEGAP. OlejníkováÚBM FCHPT
Možnosti hľadania nových špecifických miest zásahu pre antifungálne zlúčeniny
2019
2019
Mladý výskumník
Z. JežíkováÚBM FCHPT
Možnosti odstraňovania a nakladania s nutrientmi z odpadových vôd2018
2018
Mladý výskumník
S. Kecskésová
OEI ÚCHEI FCHPT
Možnosti odstraňovania a opätovného získavania fosforu z odpadových vôd
20192019
Mladý výskumník
OEI ÚCHEI FCHPT
2006
2008
VEGA
A. Smiešková
OTRP ÚOCHKP FCHPT
Možnosti zvýšenia obsahu výživovo dôležitých zložiek v cereálnych výrobkoch. (1/0453/13)
2013
2015
VEGA
Z. KohajdováOPT ÚBT FCHPT
Multifunctional high-value fungal biomass from the Norwegian agriculture supply chain by-products (301834)
2020
2024
-- Iný medzinárodný --
ÚBT FCHPT
Multifunkčné anorganické materiály zložené z koordinačných zlúčenín (COST-0006-06)2007
2009
APVVR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Multifunkčné kovmi modifikované TiO2 fotokatalyzátory na environmentálnu remediáciu (SK-PT-18-0007)
2019
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca
D. DvoranováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Multifunkčné monolitické aerogély pre účinné čistenie vôd (DS-FR-19-0001)
2020
2021
APVV - Dunajská stratégia
Z. Barbieriková
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2007
2008
KEGA
OALCh ÚACH FCHPT
Multimediálna učebnica "Lignocelulózové materiály, časť 1 - Výroba a spracovanie buničín" (3/7222/09)
2009
2011
KEGA
M. VrškaODCP ÚPSP FCHPT
20052008
KEGA
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Multimediálny program vzdelávania vo fyzike. (Rozvojový projekt MŠ)20052006
RAV MŠ SR
O. HoláOChF ÚFCHCHF FCHPT
Multimodálne adsorpčné interakcie v biotechnologických separáciách (1/0573/17)
2017
2020
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Nanokompozitné vlákna na báze syntetických polymérov. (APVT-20-010102)20022005APVVA. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
Nanokryštalické fotokatalyzátory na báze oxidov kovov: fotoindukovaný prenos náboja a reaktivita (1/0026/18)
2018
2020
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Nanomateriály - inovatívny postup odstraňovania mikropolutantov20172017Mladý výskumníkOEI ÚCHEI FCHPT
Nanosegregované afinitné činidlá pre hybridné fermentačno-separačné procesy (APVV-15-0494)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
OChBI ÚCHEI FCHPT
Nanoštrukturálna modifikácia povrchu vlákenných a textilných materiálov. (APVT ? 099 - 035004)2005
2007
APVV
I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
Nanoštruktúrované katalyzátory na katalytickú oxidáciu furfuralu.20142014
-- Iný domáci --
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
2008
2009
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie. (ITMS:26240120016)
2009
2011
OP VaV
OChBI ÚCHEI FCHPT
Následky akútnej ischémie mozgu v závislosti od veku zvierat a ich ovplyvnenie pyridoindolmi a inými antioxadantami. (2/0093/08)2008
2010
VEGA
T. Liptaj
ONMRaHS ÚACH FCHPT
Natierané ink jet papiere pre atramentové tlačiarne. (APVT-99-007302)
2002
2005APVVODCP ÚPSP FCHPT
Návrh a optimalizácia prebublávaných kolónových reaktorov. (1/0066/03)2003
2005
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
20042006VEGAĽ. Jelemenský
OChBI ÚCHEI FCHPT
Návrh optimálneho riadenia pre membránové separačné procesy
20152015Mladý výskumníkOIaRP ÚIAM FCHPT
Návrh, simulácia a optimalizácia hybridných reaktívne separačných systémov na biokatalytickú produckciu prírodných látok (APVV-16-0111)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
OChBI ÚCHEI FCHPT
Názov projektu Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. (APVV-19-0093)
2020
2024
APVV - Všeobecná výzvaA. Breier
ÚBM FCHPT
Nečistoty v hliníku. Termodynamika a kinetika chemických a elektrochemických reakcií v elektrolyte a na fázovom rozhraní hliník - tavenina. (1/9426/02)2002
2004
VEGA
P. Fellner
OAT ÚACHTM FCHPT
Nekonvenčné kvantové stavy v nanoskopických magnetických systémoch. (APVV-0132-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
OACh ÚACHTM FCHPT
Nekonvenčný prístup prípravy obilnín so zvýšeným hospodárskym potenciálom. (APVV-0294-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
OBT ÚBT FCHPT
Nereaktívne tavné lepidlá na báze metalocénových polymérov pre priemyselné aplikácie (APVV-14-0566)20152019APVV - Všeobecná výzvaI. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
Netradičné bioprocesy a bioreaktory. (038/011)
2002
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
V. BálešOChBI ÚCHEI FCHPT
Network for education and training for public environmental laboratories. (530554-TEMPUS-1-2012-1-SK-TEMPUS-JPHES )
20122016
Joint Projects
OALCh ÚACH FCHPT
Neurodegeneratívne ochorenia skúmané spolu s terapeutickým vplyvom na zvieracích modeloch in vivo zobrazovaním a spektroskopiou magnetickej rezonancie (metabolický profil a bioenergetika mozgu) (1/0272/10)
2010
2011
VEGA
ONMRaHS ÚACH FCHPT
New biomaterials based on chitosan complexes. (2-3-5 CHN)20022004Bilaterálna spolupráca - SR - ČínaOPKV ÚPSP FCHPT
New crystal, molecular, electronic and magnetic structures with functional properties. (6/2002)
2003
2004
Bilaterálna spolupráca
OACh ÚACHTM FCHPT
New Directions in Guaranteed Estimation of Nonlinear Dynamic Systems and Their Applications to Chemical Engineering Problems (790017)
20182020
H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
OIaRP ÚIAM FCHPT
New Magnetic Materials. (Nem/Slov/DAAD/CH)20022004
Bilaterálna spolupráca
R. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
New materials, technologies and procedures of surface modification for reinforcing materials for rubber articles. (17/2001 GER)
2002
2004
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
Niektoré fenotypové zmeny v expresii proteínov vyvolané viacliekovou rezistenciou v leukemických bunkách2018
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
ÚBM FCHPT
2002
2004
APVV
OACh ÚACHTM FCHPT
Nízkotaviteľné elektrolyty pre výrobu hliníka2015
2015
Mladý výskumník
OAT ÚACHTM FCHPT
Non-conventional yeasts for the production of bioproducts (CA18229)
2019
2023
COSTM. RebrošÚBT FCHPT
2003
2005
Bilaterálna spolupráca
OChBI ÚCHEI FCHPT
Nová hodnota primárnych produktov domácej rastlinnej výroby (357/2012-510/MPRV SR)2013
2015
-- Iný domáci --OBT ÚBT FCHPT
Nové afinitné činidla a ich využitie v separačných a hybridných procesoch. (1/1184/11)
20112013
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
2001
2003
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
20052007APVV
OALCh ÚACH FCHPT
Nové efektívne stratégie pre stereoselektívne syntézy analógov biologicky aktívnych indolizidínových alkaloidov z aminokyselín. (APVV-0210-07)
20082010
APVV - Všeobecná výzva
Š. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové elektranalytické techniky a elektrochemické postupy na zvyšovanie efektivity atómovej spektroskopie ? stanovenie a chemometrická charakterizácia analytov. (APVV-0057-06)
2007
2009
APVVP. Tomčík
OALCh ÚACH FCHPT
Nové elektroanalytické techniky na stanovenie stopových koncentrácií a chemických foriem arzénu, antimónu a selénu vo vodách pre použitie v laboratóriách i v teréne. (1/0500/08)20082010
VEGA
OALCh ÚACH FCHPT
Nové environmentálne prijateľné biodegradovateľné zmesi polymérov z obnoviteľných zdrojov (APVV-17-0304)
20182021
APVV - Všeobecná výzva
OPKV ÚPSP FCHPT
Nové environmentálne prijateľné polymérne materiály z obnoviteľných zdrojov (APVV-14-0301)2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
J. FerancOPKV ÚPSP FCHPT
Nové fotosenzibilizátory pre onkologickú fotodynamickú terapiu: fotocytotoxicita derivátov proflavínu. (1/0790/14)2014
2016
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
Nové katalyzátory pre produkciu energeticky bohatých materiálov (1/0466/18)
20182020
VEGA
M. ZaliberaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
2005
2007
VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Nové koordinačné zlúčeniny a materiály s laditeľnou magnetickou aktivitou (1/0125/18)
2018
2021
VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy (2/0127/18)
2018
2021
VEGA
P. MájekÚACH FCHPT
2008
2010
VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Nové magneticky zaujímavé koordinačné zlúčeníny na báze 3d-4f prvkov so Schiffovými zásadami ako ligandami. Syntéza, charakterizácia a štúdium látok.
20142014-- Iný domáci --OACh ÚACHTM FCHPT
Nové materiály a konštrukcie elektrochemických biosenzorov ako alternatíva biologických testov toxicity
2017
2017
Mladý výskumník
ÚACH FCHPT
Nove materiály na báze koordinačných zlúčenín (APVV-14-0078)
20152019
APVV - Všeobecná výzva
M. KomanOACh ÚACHTM FCHPT
2009
2011
VEGA
OALCh ÚACH FCHPT
Nové paládiom katalyzované transformácie v totálnej syntéze biologicky aktívnych prírodných látok a ich analógov. (APVV-0164-07)
2008
2011APVV - Všeobecná výzva
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové pokročilé materiály vo vývoji rýchlych a ekologických postupov sledovania pesticídov v potravinách a v prevencii kontaminácie životného prostredia
2015
2017
Excelentné tímy mladých výskumníkovA. Szarka
OALCh ÚACH FCHPT
2002
2004
VEGA
OALCh ÚACH FCHPT
Nové prístupy v syntéze bioaktívnych funkcionalizovaných analógov polyhydroxylovaných indolizidínových alkaloidov (1/0262/19)
2019
2022
VEGAŠ. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové stabilizované a štruktúrne usporiadané opticky a fotoelektricky aktívne organické materiály (V1/0501/15)
2015
2018
VEGA
G. ČíkOEI ÚCHEI FCHPT
Nové stratégie pre stereoselektívne a asymetrické syntézy biologicky aktívnych prírodných látok. (APVV-20-000305)2006
2009
APVV
T. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové supramolekulové zlúčeniny na báze komplexov vybraných prechodných prvkov (1/0562/10)2010
2011
VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Nové syntetické metódy a syntézy biologicky aktívnych molekúl pre trvalo udržateľný rozvoj zelenej chémie (APVV-14-0147)2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2008
2009
RAV MŠ SR
J. LokajOAM ÚACHTM FCHPT
Nové typy kompozitných a viaczložkových impregnantov pre elektrotechniku na báze polyesterových a polyesterimidových živíc (APVV-14-0125)
20152018
APVV - Všeobecná výzva
OPKV ÚPSP FCHPT
2003
2005
VEGA
I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Nové, výkonnejšie imobilizačné technológie pre biokatalyzátory oxidačno-redukčných reakcií a konštrukciu biosenzorov a biobatérií. (1/0229/12)
2012
2015
VEGA
M. RosenbergOBT ÚBT FCHPT
Nový systém poskytovania vedecko-technických a ekonomických informácií pre drevospracujúci priemysel Slovenskej republiky. (APVT-99-P07005)
2005
2007
APVV
S. Katuščák
ODCP ÚPSP FCHPT
ntioxidačné a prooxidačné vlastnosti karotenoidov. (EPR štúdium). (1/2450/05)
2005
2007
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny (APVV-19-0094)2020
2024
APVV - Všeobecná výzva
A. BreierÚBM FCHPT
Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu (APVV-15-0303)2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
ÚBM FCHPT
Od magnetoaktívnych koordinačných zlúčenín k funkčným materiálom. (APVV-0014-11)20122015
APVV - Všeobecná výzva
R. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --I. Bodík
OEI ÚCHEI FCHPT
2001
2003VEGAJ. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Odstránenie prioritných polutantov životného prostredia z vôd novými oxidačnými metódami
20152015Mladý výskumníkL. Hrdlička
OEI ÚCHEI FCHPT
Odstraňovanie arzénu z pitných vôd a jeho ekotoxický účinok na mikroorganizmy aktivovaného kalu
2019
2019
Mladý výskumník
OEI ÚCHEI FCHPT
Odstraňovanie vybraných mikropolutantov kombinovanými procesmi
2019
2019
Mladý výskumník
OEI ÚCHEI FCHPT
Odstraňovanie vybraných špecifických syntetických látok z vôd procesmi s využitím ozónu. (APVV-0656-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
J. Derco
OEI ÚCHEI FCHPT
2004
2006
6. rámcový programM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Ochrana materiálov a objektov v špecializovaných múzeách SNM. (SNM-R-INÉ-2014/1572)20142015
-- Iný domáci --
K. VizárováODCP ÚPSP FCHPT
Ochrana zdravia záhradkárov pred expozíciou pesticídom
2016
2016
Mladý výskumník
M. Beránková
OPT ÚPV FCHPT
Opotrebované fritovacie oleje/tuky ako zdroj palív pre dieselové motory. (1/0539/13)
20132015VEGAK. LušpaiOFCh ÚFCHCHF FCHPT
20052007VEGAOPAF ÚPSP FCHPT
Optimalizácia a riadenie chemických a biochemických procesov. (1/3081/06 )
2006
2008
VEGA
OIaRP ÚIAM FCHPT
Optimalizácia extrakcie bioaktívnych zlúčenín zo smrekovej kôry použitím superkritickej extrakcie
2017
2017
Mladý výskumníkODCP ÚPSP FCHPT
Optimalizácia procesu rekarbonizácie v reaktore s fluidizovanou vrstvou20182018
Mladý výskumník
OEI ÚCHEI FCHPT
Optimálna Prevádzka Chemicko-Technologických Procesov
2018
2018Mladý výskumník
OIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálne a prediktívne procesné riadenie
2019
2021
Excelentné tvorivé tímy na STU
OIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálne procesné riadenie. (1/0053/13)20132016VEGAM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálne riadenie pre procesný priemysel (APVV-15-0007)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
M. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálne riadenie procesov v reálnom čase (SK-FR-2015-0001)
20162017
APVV - Bilaterálna spolupráca
OIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálny návrh a riadenie procesov (SK-FR-19-0004)
2020
2021
Slovensko - FrancúzskoOIaRP ÚIAM FCHPT
Optimisation polynomiale pour les systèmes complexes. (ECO-NET 2006)20062007
Bilaterálna spolupráca
OIaRP ÚIAM FCHPT
Orto-substituentom kontrolovaná regioselektívna cyklizácia 1,4-fenyléndiakrylovej kyseliny za vzniku lineárnych benzo[1,2-b:4,5-b’]ditiofénových derivátov s využitím v organických polovodičových materiáloch
20192019
Mladý výskumník
B. PavilekOOCh ÚOCHKP FCHPT
2003
2003Štátny programS. KatuščákODCP ÚPSP FCHPT
Overiteľne bezpečné optimálne riadenie (1/0403/15)
2015
2018
VEGA
M. KvasnicaOIaRP ÚIAM FCHPT
Palivá a chemikálie z odpadov a biomasy. (1/0012/09)2009
2011
VEGA
M. Bajus
OTRP ÚOCHKP FCHPT
Patentová ochrana výsledkov výskumu nových technológií, látok a zariadení na stabilizáciu materiálov a materiálových nosičov informácií vytvorených v roku 2008 (063-004STU-8/2008)
2008
2009
-- Iný domáci --
ODCP ÚPSP FCHPT
PDR transportéry Trichoderma atroviride a ich úloha v mykoparazitizme. (1/0687/10)2010
2011
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
Pentakarbonxyl železa ako zdroj oxidu uhoľnatého v karbonylačných flow reakciách
2017
2017
Mladý výskumníkP. LopatkaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Perspektívne elektródové materiály v organickej elektroanalýze
2016
2016
Mladý výskumník
K. Poláčeková CinkováÚACH FCHPT
2008
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - Mexiko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Photoactivity of anatase nanostructures with {001} exposed facets. (SK-GR-0020-11)
2013
2014
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Pilotný program rozvoja experimentálnych schopností z biológie a chémie u stredoškolských študentov. (LPP-0092-06)2006
2009
APVVOBaM ÚBM FCHPT
Plávajúci fotokatalyzátor so synergiskou adsorpčnou funkciou (DS-2016-0016)
2017
2018
APVV - Dunajská stratégia
V. Brezová
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Plazmová úprava textílií a kordových nití pre konštrukciu plášťou (29062)
2009
2009
-- Iný domáci --
I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Počiatočné štádia a progres neurodegenerácie mozgu skúmané in vivo MRI a 1H, 31P MR spektroskopiou na animálnom modeli.
2014
2015
Pokračujúci mladý výskumník
OBaM ÚBM FCHPT
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby. (ITMS: 26240120005)2009
2011
OP VaVOIaRP ÚIAM FCHPT
Podpora dobudovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II. (ITMS: 26240120029)
2010
2013OP VaVM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Podpora používateľov. (Rozv.projekt)
2006
2006
-- Iný domáci --
J. DzivákSCHK FCHPT
Podpora vzdelávania v oblasti obnoviteľných zdrojov energie na Kábulskej univerzite (SAMRS/2019/AFG/1/1)
2019
2020
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
J. Haydary
OChBI ÚCHEI FCHPT
Pokročilá fotochemicky indukovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu tolerantná k prítomnosti kyslíka (APVV-19-0338)2020
2024
APVV - Všeobecná výzva
T. LiptajCL FCHPT
Pokročilé a efektívne metódy optimálneho procesného riadenia. (APVV-0551-11)
20122015APVV - Všeobecná výzva
OIaRP ÚIAM FCHPT
Pokročilé ekologické analytické metódy na extrakciu a stanovenie xenobiotík vo vzorkách životného prostredia (1/0412/20)
2020
2023
VEGA
ÚACH FCHPT
Pokročilé metódy optimálneho riadenia chemických a biochemických procesov. (1/0071/09)20092011VEGAM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Pokročilé Optimálne a Bezpečné Riadenie Energeticky Náročných Chemicko-Technologických Procesov
20172017
Mladý výskumník
OIaRP ÚIAM FCHPT
Pokročilé prediktívne riadenie energeticky náročných chemicko-technologických procesov
20162016Mladý výskumníkOIaRP ÚIAM FCHPT
Pokročilé prístupy bioremediácie - biostimulácia a bioaugmentácia - na dekontamináciu organických chlórovaných zlúčenín zo znečistených sedimentov, vôd a pôd (1/0295/15)
2015
2018
VEGA
K. DercováOBT ÚBT FCHPT
Pokročilé riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických, biochemických a potravinárskych technológiách (1/0545/20)
20202023
VEGA
M. BakošováOIaRP ÚIAM FCHPT
Polosuché kultivácie ako prostriedok biotechnologickej prípravy bioproduktov obohatených o biologicky aktívne látky a enzýmy (1/0574/15)
2015
2017
VEGA
M. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Polyaplikovateľné heterocykly - návrh štruktúry, syntéza a vlastnosti. (APVV-0038-11)
2012
2015APVV - Všeobecná výzvaOOCh ÚOCHKP FCHPT
20052007VEGAV. Milata
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Polymer blends and composites based on biopolymers and biodegradable polymers. (Nem/SR/STU1/07)2007
2008
MVTSOPKV ÚPSP FCHPT
20062007Bilaterálna spolupráca - SR - ČínaD. Bakoš
OPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne kompozitné materiály so schopnosťami tieniť elektromagnetické žiarenie.
2014
2014
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne materiály a technológie
2019
2021
Excelentné tvorivé tímy na STU
OPKV ÚPSP FCHPT
2005
2006
APVV
OPKV ÚPSP FCHPT
20052007VEGAV. Khunová
OPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne systémy z obnoviteľných zdrojov pre vlákna a textílie (APVV-17-0078)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzvaOPKV ÚPSP FCHPT
2002
2004
VEGA
E. BorsigOVT ÚPSP FCHPT
Polymorfizmus génov pre vybrané subjednotky proteínkinázy závislej na 5´-AMP (AMPK) a jej vzťah ku obezite a pohybovej výkonnosti. (1/0589/08)2008
2010
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
Porovnávacie hodnotenie ofsetových farieb (29042)
2009
2009
-- Iný domáci --
J. PanákOPAF ÚPSP FCHPT
Porovnávacie štúdium metabolizmu kyseliny gama aminomaslovej ako prístup pre pochopenie jej funkcie v eukaryotických bunkách. (1/2334/05)2005
2007
VEGA
ONMRaHS ÚACH FCHPT
Portál vysokých škôl (Centrálny rozvojový projekt 4c)
2008
2008-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
Portál vysokých škôl 2009 (006-001SPU-5/2009)
20092009
-- Iný domáci --
J. Dzivák
SCHK FCHPT
Portálové riešenie vysokých škôl (044SPU)
2007
2008
-- Iný domáci --
J. DzivákSCHK FCHPT
2006
2009Marie Curie Actions - Human resources and mobilityG. ČíkOEI ÚCHEI FCHPT
Potenciál cereálnych, pseudocereálnych a strukovinových substrátov pre rast a metabolickú aktivitu probiotických baktérií.2012
2013
-- Iný domáci --
M. Petruláková
OVaHP ÚBM FCHPT
Potraviny so zníženým obsahom cholesterolu (APVV-18-0061)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
OPT ÚPV FCHPT
Potreba viacúrovňového kritického myslenia v rozvoji mediálnych kompetencií (010ŽU-4/2015)20152017
KEGA
N. Krivoňáková
OM ÚIAM FCHPT
Použitie nanočastíc v povrchovo zosilnenej vibračnej spektroskopii pre kriminalisticko-technické skúmanie dokumentov
20152015Mladý výskumníkM. Oravec
OPAF ÚPSP FCHPT
Použitie pulznej techniky na prípravu kompozitných a zliatinových povlakov na kovových materiáloch (1/2109/05)20052007VEGA
OAT ÚACHTM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OVT ÚPSP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --OPKV ÚPSP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --Ľ. Černáková
OPKV ÚPSP FCHPT
2007
2009VEGAĽ. Černáková
OPKV ÚPSP FCHPT
Povrchové úpravy papiera a plastových fólií pre tlač elektronických a informačných štruktúr štandardnými tlačovými technikami. (1/0815/08)
2008
2010
VEGA
M. MikulaOPAF ÚPSP FCHPT
Poznanie elektrónovej štruktúry ako cesta k predikcii potenciálnych liečiv. (APVV-0202-10)
2011
2014APVV - Všeobecná výzvaS. Biskupič
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Poznaním detailov elektrónovej štruktúry k interpretácii a predikcii fyzikálno-chemických vlastností látok. (1/0327/12)
2012
2015
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Prediktívne riadenie hybridných systémov. (LPP-0092-07)
2008
2011APVV - Program LPP
OIaRP ÚIAM FCHPT
Prediktívne riadenie na platformách s obmedzeným výpočtovým výkonom. (1/0095/11)
2011
2014
VEGA
OIaRP ÚIAM FCHPT
Prediktívne riadenie procesov s rýchlou dynamikou
2015
2015
Mladý výskumníkD. IngoleOIaRP ÚIAM FCHPT
2008
2010
VEGA
OPT ÚBT FCHPT
Prenikajú lieky z čistiarenských kalov do podzemných vôd?2018
2018
Mladý výskumník
OEI ÚCHEI FCHPT
2001
2003
VTPĽ. VarečkaOBaM ÚBM FCHPT
Priemyselný výskum zameraný na materiálové zhodnotenie kvapalných odpadov najmä z automobilového priemyslu. (ITMS 26220220074)
2011
2015
OP VaV
OChBI ÚCHEI FCHPT
Prieskum syntézy benzotiofénovýchderivátov (29074)
2009
2009
-- Iný domáci --
D. VéghOOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava a biologická aktivita nových biomateriálov využiteľných v rekonštrukčnej medicíne (1/0165/10)
2010
2011
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
Príprava a hodnotenie polyméru s odtlačkom molekuly ako sorbentu pre off-line SPE extrakciu kumarínov.
2014
2014
-- Iný domáci --
OALCh ÚACH FCHPT
Príprava a hodnotenie vlastností flexibilných farbivom senzibilizovaných solárnych článkov.20132014-- Iný domáci --P. Gemeiner
OPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a charakterizácia vodivých uhlíkových disperzií pre tlač elektródových systémov2017
2017
Mladý výskumník
OPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a modifikácia vlastností tenkých povrchových vrstiev obrazových štruktúr a ich podložiek. (1/9146/02)2002
2004
VEGA
OPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a prášková štruktúrna analýza meďnatých komplexov20182018Mladý výskumníkOACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a reaktivita pentafluórfenyl substituovaných zlúčenín
2019
2019
Mladý výskumníkD. BortňákOOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava a realizácia odborníkov v oblasti výživy ľudí. (ESF/DP 37/04-I/32)2005
2007
-- Iný domáci --V. FrankOVaHP ÚBM FCHPT
Príprava a štúdium nesteroidných antiflogistík na báze komplexov medi(II). (APVT-20-005504)
2005
2007
APVV
OACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a štúdium nových ?malých molekúl? s vopred očakávanou štruktúrou a vlastnosťami. (1/4454/07)
2007
2009
VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a štúdium nových nesteroidných koordinačných antiflogistík a antituberkulotík. (1/9251/02)2002
2004
VEGA
M. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a štúdium polymérnych gélov s využitím v ochrane kultúrneho dedičstva (1/0602/19)
2019
2022VEGAOPAF ÚPSP FCHPT
2002
2004
VEGAM. Chovancová
OAT ÚACHTM FCHPT
Príprava a vlastnosti nových potenciálne polyaplikovateľných fluórovaných heterocyklov. (1/0660/11)
20112013
VEGA
V. Milata
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava a vlastnosti polypropylénových vlákien aditivovaných anorganickými nanoplnivami pre zlepšenie cementových kompozitov.
20122013
-- Iný domáci --
J. RybaOVT ÚPSP FCHPT
Príprava a vyhodnotenie syntetických vlákien (29052)
2009
2009
-- Iný domáci --
A. Ujhelyiová
OVT ÚPSP FCHPT
Príprava a využitie 4-halogén-2,3-dihydroizoxazolov.
20142014
-- Iný domáci --
L. Kleščíková
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava aktivovaných a pillarovaných prírodných hliniek montmorilonitového typu pre katalytické účely.
2012
2013-- Iný domáci --M. Horňáček
OTRP ÚOCHKP FCHPT
Príprava Al2O3 keramiky z častíc nanometrových rozmerov. (1//1380/04)
2004
2006
VEGA
OAM ÚACHTM FCHPT
Príprava automobilových palív z odpadných plastov. (039/13_RT)20132014-- Iný domáci --
OTRP ÚOCHKP FCHPT
Príprava biokatalyzátorov z priemyselných vedľajších produktov a ich využitie v biorafinériách (APVV-18-0254)20192023
APVV - Všeobecná výzva
ÚBT FCHPT
Príprava, biologické a fyzikálnochemické vlastnosti nových heterocyklických zlúčenín s potenciálnym využitím v medicíne, nanotechnológiách, ochrane dreva a papiera a iných aplikáciách. (1/0225/08)
2008
2010
VEGA
V. Milata
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava erytropoetínu, terapeutického hormónu ovplyvňujúceho tvorbu červených krviniek, expresiou v eukaryotickom bunkovom systéme a jeho ďalšia purifikácia (APVV-14-0474)
20152019APVV - Všeobecná výzvaOChBI ÚCHEI FCHPT
Príprava chemického povlaku na povrchu sklených vlákien. (APVV-0491-07)
2008
2010
APVV
OEI ÚCHEI FCHPT
Príprava chirálnych zlúčenín pomocou rekombinantnej
2019
2019
Mladý výskumníkD. Gyuranová
ÚBT FCHPT
Príprava katalyzátorov na rozklad dechtov z lacných materiálov20182018
Mladý výskumník
OChBI ÚCHEI FCHPT
Príprava modernej vysokoškolskej učebnice z oblasti analytických separačných metód. (3/2238/04)2004
2006
KEGA
OALCh ÚACH FCHPT
2002
2004
VEGAOOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava vzoriek na lab.zar. typu dvojzávitovka (29064)
2009
2009
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
20032005VEGAOPT ÚBT FCHPT
Problematika bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám v potravinách rastlinného pôvodu konzumovaných v surovom stave
2019
2019
Mladý výskumníkM. Krahulcová
OVHKP ÚPV FCHPT
Problematika biogénnych amínov vo fermentovaných potravinách a použitie mikroorganizmov degradujúcich biogénne amíny ako možné riešenie pre zabezpečenie zdravotne bezpečných potravín (1/0569/16)
2016
2019
VEGA
M. GreifováOPT ÚPV FCHPT
2003
2006
5. rámcový program
OChBI ÚCHEI FCHPT
Process Industries Safety Management Thematic Network on Human Factors. (G1RT-CT-2001-05029)
2002
2004
5. rámcový program
Ľ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
20022004
VEGA
Š. SchmidtOPT ÚBT FCHPT
Produkcia antimikrobiálnych látok baktériami mliečneho kysnutia.
2014
2014
-- Iný domáci --T. Mančušková
OVaHP ÚBM FCHPT
Produkcia bioplynu z biologicky rozložiteľných odpadov (LPP-0019-09)
20092013
APVV - Program LPP
OEI ÚCHEI FCHPT
Produkcia konjugovanej linolovej kyseliny ovplyvňovaním diét u prežúvavcov. (APVV-0043-07)2008
2010
APVVM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Produkcia senzoricky a biologicky aktívnych metabolitov kvasiniek. (1/0096/11)2011
2013
VEGAD. Šmogrovičová
OBT ÚBT FCHPT
Program ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyselnej automatizácie a informačných technológií. (ESF/13/04-I/32-DP)
2005
2008
-- Iný domáci --
M. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
Progresívne katalytické transformácie na báze Cu a Fe. (APVV-0457-11)20122015
APVV - Všeobecná výzva
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Progresívne katalytické transformácie na báze Cu a Fe. (1/0133/13)
20132013
VEGA
A. Kolarovič
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2004
2006
VEGA
OIaRP ÚIAM FCHPT
Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám (APVV-16-0171)20172020APVV - Všeobecná výzva
OVHKP ÚPV FCHPT
Progresívne polypropylénové vlákna pre silikátové kompozity. (VMSP-P-0007-09)20092011APVV - Program VMSPOVT ÚPSP FCHPT
Progresívne postupy úpravy vôd, čistenia odpadových vôd, spracovania kalov a organických odpadov. (1/1382/04)20042006
VEGA
OEI ÚCHEI FCHPT
Progresívne typy polypropylénových vlákien. (E02)2003
2005
Štátny program
OVT ÚPSP FCHPT
2006
2007Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. BakošováOIaRP ÚIAM FCHPT
2006
2006-- Iný domáci --OChBI ÚCHEI FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Prototyp laboratória biotechnologického výskumu pre rozvoj experimentálnych schopností študentov stredných škôl (LPP-0079-09)
2009
2013
APVV - Program LPP
OBT ÚBT FCHPT
Pyrolýzne a katalytické premeny biomasy a organických odpadov na palivá druhej generácie. (1/0228/12)
2012
2014
VEGA
M. Bajus
OTRP ÚOCHKP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --OOCh ÚOCHKP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OBT ÚBT FCHPT
Rámcová zmluva na bázi LentiKat´s - Know-how :"Výroba biopalív 2.generácie...." (29037)
2009
2009
-- Iný domáci --
OBT ÚBT FCHPT
Rámcová zmluva -NMR spektrálna štúdia (29016)
2009
2009
-- Iný domáci --D. Berkeš
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --D. Berkeš
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Rámcová zmluva -syntéza a spektrálne charakteristiky intermediátov (29017)20092009
-- Iný domáci --
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Rastliny maku siateho produkujúce semeno s lepšími vlastnosťami pre potravinársky priemysel. (APVV-0248-10)
2011
2014APVV - Všeobecná výzvaOBT ÚBT FCHPT
Reaktivita koordinačných zlúčenín Ni/II/ na báze Schiffových zásad20152015Mladý výskumníkV. Kuchtanin
OACh ÚACHTM FCHPT
Re-dizajn metabolizmu tukotvorných mikroorganizmov pre biotechnologickú prípravu priemyselne atraktívnych olejov (APVV-17-0262)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
ÚBT FCHPT
Redoxne aktívne komplexy kovov ako katalyzátory pre produkciu energeticky bohatých materiálov (DS-FR-19-0035)
2020
2021
APVV - Dunajská stratégia
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Redoxne aktívne komplexy kovov vykazujúce duálne protirakovinové a antibakteriálne účinky (APVV-19-0024)
2020
2024
APVV - Všeobecná výzva
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Redoxné reakcie koordinačných zlúčenín pre katalýzu a farmáciu (SK-AT-2017-0017)2018
2019
APVV - Bilaterálna spolupráca OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Reduction of CO2 to C1 organic species - approaching the edge where experiment and theory meet (2016-10-15-001)20172018Akcia Rakúsko - Slovensko 2014 - 2019L. BučinskýOChF ÚFCHCHF FCHPT
Regenerácia iónových kvapalín používaných v separačných procesoch (APVV-18-0232)
2019
2023APVV - Všeobecná výzvaE. Graczová
OChBI ÚCHEI FCHPT
Regenerácia špecifických regiónov mozgu dospelých spevavcov skúmaná pomocou in vivo magnetickej rezonancie. (2/0177/14)
2014
2017
VEGA
ONMRaHS ÚACH FCHPT
20042004Štátny programM. RosenbergOBT ÚBT FCHPT
Reinžiniering produktového portfólia VIPO a.s. Participácia FCHPT STU len v časti 2.3 "Aplikácia inovatívnych komponentov gumových zmesí". (26220220091)
2010
2013
OP VaV
OPKV ÚPSP FCHPT
Rekombinantná príprava nešpecifickej peroxygenázy ako univerzálneho biokatalyzátora pre modernú chémiu20192019
Mladý výskumník
ÚBT FCHPT
Relaxačné procesy v kvantových magnetických systémoch (APVV-18-0197)2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
OACh ÚACHTM FCHPT
Reliable and Real-time Feasible Estimation and Control of Chemical Plants
2018
2019
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
R. PaulenOIaRP ÚIAM FCHPT
Reliable Predictive Control Exploiting Operational Data with Real-time Applications (895377)
2020
2022H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)R. Paulen
OIaRP ÚIAM FCHPT
Remediačné postupy PCB. (148/2003/6.2)2003
2004
-- Iný domáci --G. ČíkOEI ÚCHEI FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --
OVT ÚPSP FCHPT
Research and Education in the Field of Graphic Engineering and Design (CIII-RS-0704-04-1516)
2015
2030
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
OPAF ÚPSP FCHPT
Rešerš,návrh syntézy a interpretácia spektier vyselektovaných org.zlúčenín (29001)2009
2009
-- Iný domáci --
Š. Marchalín
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Reziduálne dipólové interakcie - nový prostriedok NMR štruktúrnej analýzy (1/0770/15)
2015
2017VEGAT. LiptajONMRaHS ÚACH FCHPT
Riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických technológiách a biotechnológiách (1/0112/16)
2016
2019
VEGAM. BakošováÚIAM FCHPT
Riadenie chemických a biochemických procesov s neurčitosťami. (1/0537/10)
2010
2011
VEGA
OIaRP ÚIAM FCHPT
Riadenie chemických a biochemických procesov s neurčitosťami. (1/0973/12)
2012
2015
VEGA
M. BakošováOIaRP ÚIAM FCHPT
Riešenie priamych a inverzných úloh s variačnou štruktúrou pomocou moderných metód kónického programovania (1/0062/18)
2018
2021
VEGA
S. PavlíkováOM ÚIAM FCHPT
Robustné prediktívne riadenie a robotika (SK-CN-2015-0016)
2016
2017
APVV - Bilaterálna spolupráca M. KvasnicaOIaRP ÚIAM FCHPT
Robustné prediktívne riadenie procesov v chemickom a potravinárskom priemysle.
2014
2014
-- Iný domáci --
OIaRP ÚIAM FCHPT
Rovnováha a kinetika adsorpcie proteínov na iónomeničových chromatografických membránach s vrúbľovanou polymérnou vrstvou (LPP-0258-09)
2009
2013
APVV - Program LPP
M. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Rozdelenie elektrónovej a spinovej hustoty v organokovových komplexoch (SK-FR-2017-0014)
20182019APVV - Bilaterálna spolupráca
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Rozklad vybraných špecifických syntetických organických látok z vôd procesmi s využitím ozónu. (1/0859/14)20142017VEGAJ. Derco
OEI ÚCHEI FCHPT
Rozšírenie vedeckých poznatkov o kvalite a bezpečnosti Slovenskej bryndze modernými mikrobiologickými, molekulárno--biologickými a chromatografickými metódami. (APVV-0590-10)2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
OVaHP ÚBM FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --J. Dzivák
SCHK FCHPT
2006
2008
VEGAOMŽ FCHPT
Rozvoj multidrug rezistencie na liečivá používané v liečbe myelodysplastického syndrómu a akútnej myeloidnej leukémie
2016
2018
Excelentné tímy mladých výskumníkovÚBM FCHPT
RTG difrakcia (29058)
2009
2009-- Iný domáci --
OAM ÚACHTM FCHPT
RTG skúšky fázového zloženia vzoriek (29012)2009
2009
-- Iný domáci --E. Smrčková
OAM ÚACHTM FCHPT
2006
2009
APVV
OALCh ÚACH FCHPT
Rýchla plynová chromatografia na analýzu endokrinných disruptorov v matriciach životného prostredia. (1/0390/09)
2009
2011VEGAS. Hrouzková
OALCh ÚACH FCHPT
2005
2007
VEGAE. MatisováOALCh ÚACH FCHPT
Screening vzájomných vzťahov mykobioty v potravinách
2015
2015
Mladý výskumníkM. KoňuchováOVaHP ÚBM FCHPT
Selektívna katalytická transformácia bioglycerolu z obnoviteľných surovín na cenné chemikálie. (1/0556/13)
2013
2015
VEGA
A. KaszonyiOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Selektívna konverzia odpadovej biomasy chemickými a biotechnologickými procesmi (APVV-17-0302)
2018
2022APVV - Všeobecná výzva
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
20082010
VEGA
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Semiempirical molecular dynamics study of pi-conjugated systems (SK-AT-0002-08)
2009
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
OChF ÚFCHCHF FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --OEI ÚCHEI FCHPT
2005
2007
VEGAOALCh ÚACH FCHPT
Separácia enantiomérov v potravinových matriciach viacrozmernou plynovou chromatografiou.
2012
2013-- Iný domáci --OALCh ÚACH FCHPT
Sewage biomarker analysis for community health assessment. (Action ES1307)20142018
COST
OEI ÚCHEI FCHPT
2005
2005
KEGA
M. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Sklá na báze akermanitu s prídavkom opticky aktívnych dopantov.
2014
2014
-- Iný domáci --
P. VeteškaOAM ÚACHTM FCHPT
20082009
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Sledovanie TvoRby A Transferu Enantiomérov prchavých orGanických zlúčenín v procese výrobY tokajských vín
2018
2018
Mladý výskumník
L. Khvalbota
ÚACH FCHPT
Sledovanie účinku a aplikácia extraktov získaných pomocou superkritickej extrakcie smrekovej kôry20162016
Mladý výskumník
ODCP ÚPSP FCHPT
Sledovanie vplyvu procesných parametrov na zloženie plynu pri splyňovaní tuhého alternatívneho paliva
2018
2018
Mladý výskumník
P. ŠuhajOChBI ÚCHEI FCHPT
Smart chromogénne heterocykly (APVV-17-0513)20182022APVV - Všeobecná výzvaV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Softvérová podpora používateľov FCHPT STU (351/07)2007
2007
-- Iný domáci --J. DzivákSCHK FCHPT
Solid-state cooperative interactions in spin crossover systems . (DAAD/2014-15)
2014
2015
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/OACh ÚACHTM FCHPT
Sourdough biotechnology network towards novel, healthier and sustainable food and bioprocesses (CA18101)
2019
2023
COST
ÚBT FCHPT
Spektroelektrochémia komplexov kovov s biologicky aktívnymi ligandmi
2018
2018
Mladý výskumník
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spektroskopická analýza antioxidačných a prooxidačných vlastností karotenoidov. (1/0856/11)
2011
2013
VEGAOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spektroskopická analýza prírodných a syntetických derivátov chinolínov s fotochemickými a fotobiologickými vlastnosťami (APVV-0055-07)
2008
2010APVV - Všeobecná výzvaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
2003
2005
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2006
2008VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Sphingolipids: a novel target in the treatment of Alzheimer Disease? (733050105)20142019-- Iný medzinárodný --D. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
2008
2008-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spracovanie lignocelulózových vlákien s použitím hlboko eutektických rozpúšťadiel (1/0403/19)
2019
2021
VEGA
M. Jablonský
ODCP ÚPSP FCHPT
Spracovanie odpadných polyolefínov na plynné monoméry a zmesné etylétery (APVV-18-0348(2))20192022
APVV - Všeobecná výzva
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
2006
2008
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
20072009APVV
OChBI ÚCHEI FCHPT
Stabilita a degradácia farebných vrstiev objektov kultúrneho dedičstva (1/0888/15)
2015
2018
VEGA
OPAF ÚPSP FCHPT
Stanovenie amylázovej aktivity v tekutých a práškových preparátoch (29044)
2009
2010
-- Iný domáci --
M. RosenbergOBT ÚBT FCHPT
Stanovenie arzénu vo vzorke pitnej vody (29067)
2009
2009
-- Iný domáci --
A. Manová
OALCh ÚACH FCHPT
Stanovenie CHNS a O vo vzorke 3HD921-0592 (29072)
2009
2009
-- Iný domáci --
OACh ÚACHTM FCHPT
Stanovenie koncentrácií chloridových aniónov metódou vysokorozlišovacej atómovej absorpčnej spektroskopie s kontinuálnym zdrojom žiarenia
2016
2016
Mladý výskumník
ÚACH FCHPT
20092009-- Iný domáci --OPKV ÚPSP FCHPT
Stanovenie obsahu uhličitanov (29009)
2009
2009-- Iný domáci --
OAM ÚACHTM FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --P. SegľaOACh ÚACHTM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --J. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
20092009
-- Iný domáci --
OACh ÚACHTM FCHPT
2003
2007
-- Iný medzinárodný --OOCh ÚOCHKP FCHPT
2008
2010
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne konštrukcie oxa- a azaheterocyklických zlúčenín v syntéze prírodných látok. (1/0488/14)
20142017VEGA