27. 5. 2020  12:33 Iveta
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 1197

Stav
NázovOd
Do
DruhGarant
Pracovisko
Experimentálne štúdium produkcie gama-dekalaktónu mikrobiálnou biotransformáciou. (APVT-99-019604)2005
2007
APVVOChBI ÚCHEI FCHPT
ABC transportné proteíny v mnohonásobnej rezistencii kvasiniek a fyziológii vláknitých húb. (APVV-0282-10)
2011
2014APVV - Všeobecná výzvaS. Kryštofová
OBaM ÚBM FCHPT
20012003
VEGA
A. MészárosOIaRP ÚIAM FCHPT
Adsorpčné procesy v biotechnologických výrobách proteínov, oligosacharidov a aromatických alkoholov. (1/0531/13)
2013
2015
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Afinitné mikročastice, nanočastice a micely a ich použitie na uskutočnenie separácií a reakcií v sústavách s membránami. (1/0876/08)
2008
2010
VEGA
Š. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Agregácia prechodných kovov v živých organizmoch (APVV-16-0039)2017
2021
APVV - Všeobecná výzvaĽ. DlháňOACh ÚACHTM FCHPT
Agregačné funkcie: konštrukčné metódy, rozširovania, aplikácie. (1/0419/13)2013
2015
VEGA
A. KolesárováOM ÚIAM FCHPT
Achirálno-chirálna HPLC na separáciu enantiomérov vo vzorkách so zložitou matricou
2019
2019
Mladý výskumníkA. Lomenova
ÚACH FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OAT ÚACHTM FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --OPT ÚBT FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
J. KarovičováOPT ÚBT FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29032)20092009-- Iný domáci --OVaHP ÚBM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OVaHP ÚBM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
Ľ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
Ľ. Valík
OVaHP ÚBM FCHPT
20092009-- Iný domáci --OVaHP ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29071)
2009
2009
-- Iný domáci --
OVaHP ÚBM FCHPT
Aldoketoreduktázy v chronických ochoreniach - in silico modelovanie významných enzýmov a ich komplexov s indolovými derivátmi. (2/0033/14)
2014
2017
VEGA
P. Májek
OALCh ÚACH FCHPT
Algoritmy pre optimálne riadenie procesov prestupu tepla a látky s hybridnou dynamikou. (APVV-0029-07)
2008
2011APVV - Všeobecná výzvaOIaRP ÚIAM FCHPT
2008
2009Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
OIaRP ÚIAM FCHPT
2006
2008
VEGAM. Bajus
OTRP ÚOCHKP FCHPT
Anaerobná produkcia bioplynu na čistenie kalových vôd z biomasy s vysokým obsahom dusíka a síry (1/0772/16)
2016
2019
VEGAM. HutňanOEI ÚCHEI FCHPT
Analytická charakterizácia štruktúry a vlastností vybraných nanomateriálov
20162016Mladý výskumníkÚACH FCHPT
20082010
VEGA
OALCh ÚACH FCHPT
Analytické metódy pre kvalitné a bezpečné potraviny a životné prostredie
2019
2021
Excelentné tvorivé tímy na STUÚACH FCHPT
Analytické metódy pre kvalitné a bezpečné tradičné potravinové výrobky. (SK 0010)2008
2010
-- Iný domáci --OALCh ÚACH FCHPT
Analyticko-chemické (bio)senzory a testy ako alternatíva biologických skúšok toxicity (1/0489/16)
2016
2019VEGA
ÚACH FCHPT
Analýza a porozumenie adhéznej sily v moderných pneumatikách (PP-H2020-18-0014)2018
2019
APVV - PP H2020
OPKV ÚPSP FCHPT
Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33 (2/0057/18)
2018
2021
VEGAÚBM FCHPT
Analýza biopolutantov v splaškových vodách na hodnotenie zdravia spoločnosti. (Action ES1307)
2014
2018COSTOEI ÚCHEI FCHPT
Analýza fenolových a aromatických látok medoviny v Juhoafrickej republike a Slovenskej republike. (SK-ZA-0010-07)20082009Bilaterálna spolupráca - SR - Juhoafrická republikaD. ŠmogrovičováOBT ÚBT FCHPT
Analýza fyzikálno-chemických vlastností nových ternárnych hlboko eutektických rozpúšťadiel a ich schopnosť rozpúšťať zložky biomasy
2018
2018
Mladý výskumník
ODCP ÚPSP FCHPT
Analýza klastra génov potrebného pre syntézu konídiálneho pigmentu v Trichoderma spp.
2018
2018
Mladý výskumník
V. PaluškováÚBM FCHPT
Analýza nábojovej hustoty komplexov prechodných kovov z presných RTG difrakčných metód. (CHE-96155)
1999
2003
National Science Foundation
OACh ÚACHTM FCHPT
Analýza nábojovej hustoty komplexov prechodných kovov z presných RTG difrakčných metód. (NSF-CHE96155)
2004
2006
National Science Foundation
J. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Analýza zdraviu prospešných látok cereálií a ich využitie v pekárskych výrobkoch s preventívno-lekárskymi vlastnosťami. (1/0845/08)2008
2010
VEGAE. HybenováOVaHP ÚBM FCHPT
Analýza znečistených odpadových vôd na obsah benzénu a ETBE (29055)
2009
2009
-- Iný domáci --
A. Kaszonyi
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Anorganické peny a nové keramické penové materiály (1/0460/10)
2010
2011
VEGA
J. LokajOAM ÚACHTM FCHPT
Antioxidačná génová terapia in vivo pri liečbe hypertenzie. (2/066/08)
2008
2010
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
2004
2007
-- Iný medzinárodný --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Aplikácia bakteriálnych kultúr pre lokálne čistenie textílií znečistených produktami korózie
2019
2019
Mladý výskumníkOPAF ÚPSP FCHPT
Aplikácia biokrmív vo výžive hydiny na produkciu funkčných potravín obohatených o významné polynenasýtené mastné kyseliny (APVV-14-0397)20152019APVV - Všeobecná výzvaM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Aplikácia biosurfaktantov a biosurfaktant-produkujúcich bakteriálnych kmeňov v bioremediácii polychlórovaných bifenylov
2015
2015
Mladý výskumník
K. LászlováOBT ÚBT FCHPT
Aplikácia EPR spektroskopie pri štúdiu fotoindukovaných procesov na TiO2 nanoštruktúrach - štruktúra vs. fotokatalytická aktivita20152015
Mladý výskumník
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Aplikácia fermentovaných bioproduktov a humínových látok vo výžive hydiny, nový prístup ku zlepšeniu zdravia zvierat a produkcii bezpečných a funkčných potravín (APVV-18-0039)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
ÚBT FCHPT
2006
2008
APVVP. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
Aplikácia multimédií vo výučbe fyziky. (Rozvoj.proj.)20062007
-- Iný domáci --
O. HoláOChF ÚFCHCHF FCHPT
Aplikácia paralelného programovania pri identifikácii nebezpečenstiev v chemických procesoch2019
2019
Mladý výskumník
M. DankoOChBI ÚCHEI FCHPT
Aplikácia paralelných výpočtov pri identifikácii nebezpečenstiev v chemických procesoch
2018
2018
Mladý výskumník
M. DankoOChBI ÚCHEI FCHPT
Aplikácia probiotických a potenciálne probiotických mikroorganizmov vo výrobe nových cereálnych a pseudocereálnych fermentovaných produktov
2016
2016
Mladý výskumník
OVHKP ÚPV FCHPT
Aplikácie membránových reaktorov na čistenie priemyselných odpadových vôd v a.s. Duslo, Šaľa. (APVV-0144-07)
2008
2009
APVV - Všeobecná výzva
I. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Aproximované prediktívne riadenie energetických systémov
2017
2017Mladý výskumník
OIaRP ÚIAM FCHPT
APVV MVP 2019 Czölderová (MVP-2019-0024)
20192019APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
OEI ÚCHEI FCHPT
APVV MVP 2019 Čížová (MVP-2019-0003)
2019
2019APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
ODCP ÚPSP FCHPT
APVV MVP 2019 Elefantová (MVP-2019-0005)
2019
2019APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)K. Elefantová
ÚBM FCHPT
APVV MVP 2019 Ház (MVP-2019-0002)
2019
2019APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)A. Ház
ODCP ÚPSP FCHPT
APVV MVP 2019 Klempová (MVP-2019-0006)
2019
2019APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)T. KlempováÚBT FCHPT
APVV MVP 2019 Kreps (MVP-2019-0004)
2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)OPT ÚPV FCHPT
APVV MVP 2019 Kuchtanín (MVP-2019-0064)2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
OACh ÚACHTM FCHPT
APVV MVP 2019 Pogány (MVP-2019-0012)
2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
L. PogányOACh ÚACHTM FCHPT
APVV MVP 2019 Vyviurska (MVP-2019-0014)
2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
O. VyviurskaÚACH FCHPT
2006
2009APVVĽ. FišeraOOCh ÚOCHKP FCHPT
2006
2008
VEGAĽ. FišeraOOCh ÚOCHKP FCHPT
Asymetrické a stereoselektívne syntézy prírodných látok a ich analógov (1/0552/18)
20182021VEGAOOCh ÚOCHKP FCHPT
2005
2007
APVV
P. Szolcsányi
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Automatické generovanie efektívnych algoritmov na implementáciu prediktívneho riadenia
2015
2015
Mladý výskumník
OIaRP ÚIAM FCHPT
Automatický modelový HAZOP systém na analýzu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve (1/0659/18)
2018
2020
VEGA
J. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Autonómna smart HAZOP analýza
20172017
Mladý výskumník
J. JanošovskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Bacteria ID (29061)
20092009-- Iný domáci --M. RebrošOBT ÚBT FCHPT
2003
2005
VEGAŠ. StankovskýOOCh ÚOCHKP FCHPT
Bezpečné optimálne riadenie technologických procesov
2015
2016Excelentné tímy mladých výskumníkovOIaRP ÚIAM FCHPT
2006
2009
APVV
OVaHP ÚBM FCHPT
Bioaktívne komplexy prechodných kovov s magnetickou bistabilitou (APVV-19-0087)20202024
APVV - Všeobecná výzva
OACh ÚACHTM FCHPT
Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového a ich uplatnenie vo funkčných potravinách (APVV-17-0212)
2018
2021APVV - Všeobecná výzvaF. Kreps
OPT ÚPV FCHPT
Biodegradácia a bioremediácia perzistentných a toxických organických chlórovaných prioritných látok -- kontaminantov pôd, sedimentov a vôd . (1/0734/12)2012
2014
VEGA
OBT ÚBT FCHPT
Biodegradovateľné polymérne materiály pre obalovú techniku.
2014
2014
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Biodiverzita a antimikrobiálny potenciál divokých kyslomliečnych baktérií a ich dopad na technologický proces a ľudské zdravie. (1/0879/12)
2012
2014
VEGAM. Greifová
OPT ÚBT FCHPT
2005
2007
APVV
OBaM ÚBM FCHPT
Biokatalytická produkcia prírodných aróm v hybridných systémoch. (APVV-0656-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
J. Markoš
OChBI ÚCHEI FCHPT
Biokonverzia nízkorozpočtových tukových materiálov na vysokohodnotnú biomasu bohatú na PUFA-karotenoidy (ES581046)20172019-- Iný medzinárodný --ÚBT FCHPT
Biologické čistenie odpadových vôd a biologické spracovanie čistiarenských kalov a organických materiálov. (042 CZE)
2004
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
OEI ÚCHEI FCHPT
Biologicky aktívne látky rakytníka rešetliakového a ich aplikácia v potravinách2019
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkovOPT ÚPV FCHPT
Biomasa - Zdroj chemických zlúčenín a biopalív. (021STU-4/2014)20142016
KEGA
ODCP ÚPSP FCHPT
Biomasa - Zdroj chemikálií a biopalív. (APVV-0850-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaI. Šurina
ODCP ÚPSP FCHPT
Biomembrány: Štruktúra a dynamika biologických membrán vo vzťahu k bunkovým funkciám. (VVCE-0064-07)
2008
2011
APVV - Program VVCEM. Čertík
OBT ÚBT FCHPT
Bioreaktor pre nové spôsoby kultivácie bakteriálnej hmoty (E! 2497)2001
2003
EUREKA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Bioremedácia polychlórovaných bifenylov (PCB) kombináciou nanotechnológie a biotechnológie
20172017Mladý výskumníkH. Horváthová
ÚBT FCHPT
Bioremediácia pôd a sedimentov kontaminovaných organickými polutantmi - polychlórovanými bifenylmi (PCB) (1/0399/10)
2010
2011
VEGA
K. Dercová
OBT ÚBT FCHPT
Bioremediácia pôd kontaminovaných degradačnými produktami pesticídov typu chlórfenolov: potenciálne využitie organominerálneho komplexu (OMK), zeolitu a humínových kyselín. (1/4357/07)
2007
2009
VEGAOBT ÚBT FCHPT
Biorozložiteľnosť odpadovej vody s farbou (29027)2009
2009
-- Iný domáci --
OEI ÚCHEI FCHPT
20092009
-- Iný domáci --
OEI ÚCHEI FCHPT
Biotechnologická modifikácia fungálnych producentov karotenoidov a lipidov (SK-HU-2013-0014)
2015
2016
APVV - Bilaterálna spolupráca
OBT ÚBT FCHPT
Biotechnologická príprava nových typov funkčných obilnín a cereálnych produktov obohatených o polynenasýtené mastné kyseliny a pigmenty. (APVV-0662-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
OBT ÚBT FCHPT
2005
2006
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
OBT ÚBT FCHPT
2005
2007
VEGA
OBT ÚBT FCHPT
20022004
VEGA
OBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické spracovanie odpadových olejov a tukov (1/0323/19)
20192021
VEGA
M. Čertík
ÚBT FCHPT
Biotechnologické využitie mikroorganizmov na biodegradáciu perzistentných organických polutantov (POP) za účelom dekontaminácie znečisteného životného prostredia (pôdy, vody); vplyv POP ako environmentálnych stresových faktorov na mikrobiálnu bunku. (1/1309/04)2004
2006
VEGA
OBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické zhodnotenie domácich obnoviteľných zdrojov na biologicky aktívne produkty využiteľných v potravinárstve, farmácii a veterinárnej praxi. (1/0747/08)2008
2010
VEGA
M. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické zhodnotenie domácich poľnohospodárskych zdrojov na bioprodukty s cielenými nutričnými a funkčnými vlastnosťami. (1/0975/12)
2012
2014
VEGA
OBT ÚBT FCHPT
2004
2007
6. rámcový program
A. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
Biotechnology research in the collaboration with academic institutions. (ITMS 26220220093)
2010
2014
OP VaVD. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Bórom dopovaný diamant ako elektrochemický senzor pre stanovenie významných látok v klinickej, potravinárskej a environmentálnej chémii
2015
2015
Mladý výskumník
OALCh ÚACH FCHPT
Budovanie kapacít v sektore vysokých škôl Afganistanu (SAMRS/2018/AFG/1/1)
2018
2021Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidOChBI ÚCHEI FCHPT
Budovanie virtuálnych a vzdialených experimentov pre sieť on-line laboratórií. (3/7245/09)20092011
KEGA
OIaRP ÚIAM FCHPT
Ca2+ homeostáza a signalizácia vo fyziológii a vývoji Trichoderma spp. (APVV-0719-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. Šimkovič
OBaM ÚBM FCHPT
Centrálny register študentov (CRŠ) off-line. (Centrálny rozvojový projekt 4d 001ŽU-5/2008)
2008
2008-- Iný domáci --J. DzivákSCHK FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
J. DzivákSCHK FCHPT
Centrálny register zamestnancov - fáza 0 (005-002ŽU-5/2009)20092009
-- Iný domáci --
J. DzivákSCHK FCHPT
Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií (ITMS 26240220088)20132015
OP VaV
OAT ÚACHTM FCHPT
Centrum excelencie bezpečnostného výskumu. (26240120034)
2010
2015
OP VaV
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany územia. (ITMS 26240120004)2009
2011
OP VaV
M. DrtilOEI ÚCHEI FCHPT
Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie. (ITMS - 26240120001)
20092011
OP VaV
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Centrum pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov. (SK 0094)
2009
2011Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
OPKV ÚPSP FCHPT
Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach. (ITMS 26240120007)
20092011OP VaVJ. Híveš
OAT ÚACHTM FCHPT
Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach -- Etapa II. (ITMS 26240120021)
2010
2012
OP VaV
J. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Centrum pre priemyselný výskum optimálneho spôsobu syntézy vysoko účinných liečiv. (26240220061)
20112015
OP VaV
Š. Marchalín
OOCh ÚOCHKP FCHPT
CIAT ako praktický nástroj v syntéze biologicky účinných substituovaných pyrolidínov (1/0489/19)
2019
2021VEGAP. Jakubec
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Cielená selekcia kvasiniek pre produkciu alkoholických nápojov špecifických vlastností (1/0063/18)
2018
2021
VEGA
ÚBT FCHPT
Cielená syntéza atraktívnych a biorelevantných zlúčenín s využitím moderných syntetických metód (1/0766/20)
2020
2023
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Cielené syntézy a štúdium nových definovaných pí-konjugovaných heterocyklických zlúčenín a ich oligomérov s vodivými, optoelektronickými vlastnosťami a biologickou aktivitou pre prípravu molekulových a supramolekulových funkčných jednotiek. (1/8109/01)
2001
2003
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Cielené syntézy a štúdium nových heterocyklických zlúčenín vykazujúcich optoelektronické vlastnosti, špecifickú biologickú aktivitu a apoptózu. (1/1379/04)
2004
2006
VEGA
D. VéghOOCh ÚOCHKP FCHPT
Cielený výskum elektrónovej štruktúry s dôsledkom na chemické a fyzikálnochemické vlastnosti (1/0871/16)
2016
2018
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cielený výskum elektrónovej štruktúry s dôsledkom na chemické a fyzikálno-chemické vlastnosti II. (1/0718/19)
2019
2022VEGAOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cirkulárne zužitkovanie biomasy v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne: výskum a vzdelávanie (SKHU / WETA / 1801 / 4.1 / 007)
2019
2020Interreg VA: SR - MaďarskoA. Kaszonyi
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Cyklická zmena oxidačného stavu a DNA interkalačné vlastnosti bifunkčných komplexov prechodných kovov s halogénderivátmi nesteroidných protizápalových liečiv: Syntéza, štruktúrna charakterizácia, biologická aktivita a protirakovinové vlastnosti. (1/0482/20)
20202023
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cyklické nitróny a ich 1,3-dipolárne cykloadície v syntéze prírodných látok20152015Mladý výskumník
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2004
2006
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
Čiastočne fluórované pí-konjugované heterocykly - štúdium ich prípravy, reaktivity a vlastností. (1/0829/14)20142016
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Činnosti v oblasti obnoviteľných energií a energetickej účinnosti. (ATMOS Code N00149)2013
2014
Cezhraničná spolupráca - SK - AT
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Čisté kultúry kvasiniek verzus senzorické a antioxidačné vlastnosti vína. (APVV-0488-07)
2008
2011APVV - Všeobecná výzvaOBT ÚBT FCHPT
Čistenie odpadových vôd vo vidieckych sídlach v súbehu s využitím biomasy ako obnoviteľného zdroja. (VMSP-P-0101-09)
20092011APVV - Program VMSPOEI ÚCHEI FCHPT
2002
2004
VEGA
E. Matisová
OALCh ÚACH FCHPT
2004
2006
APVV
OPAF ÚPSP FCHPT
Dehydroaromatizácia metánu na katalyzátoroch Mo/ZSM-5: sledovanie vplyvu promotorov.
2014
2014
-- Iný domáci --
K. Velebná
OTRP ÚOCHKP FCHPT
Dejiny celulózy a papiera na Slovenksu vo výrobe, výskume a odbornom školstve (2/0042/16)
2016
2018
VEGAV. Milata
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskume a v odbornom školstve. (2/0164/13)20132015VEGAV. Milata
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve (2/0035/19)
2019
2021VEGAM. Uher
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Dekontaminácia a čistenie historických fotografií nízkoteplotnou plazmou pri atmosférickom tlaku a ich dlhodobá stabilita
2019
2019
Mladý výskumníkK. HaberováOPAF ÚPSP FCHPT
20082009NATOOAT ÚACHTM FCHPT
Denitrifikácia v reaktoroch s anoxickou granulovanou biomasou. (APVV-0417-07)
2008
2011
APVV - Všeobecná výzva
OEI ÚCHEI FCHPT
Destilácia 2,2-diphenyl-4-brombutyronitr (29031)
2009
2009
-- Iný domáci --
J. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Detekcia potencionálneho poškodenia DNA kyslíkovými radikálmi generovanými svetlocitlivými nanomateriálmi
2019
2019
Mladý výskumník
ÚACH FCHPT
Developing the Next Generation of Biocatalysts for Industrial Chemical Synthesis. (KBBE-2010-4-266025)
2011
2014Food, Agriculture and Fisheries, Biotechnology
OBT ÚBT FCHPT
Diagnostika srdcových chorôb v reálnom čase pomocou neurónových sietí
2019
2021
Excelentné tímy mladých výskumníkov
M. Klaučo
OIaRP ÚIAM FCHPT
20082009
-- Iný domáci --
J. Dzivák
SCHK FCHPT
Digitálna knižnica STU (353/07)20072007
-- Iný domáci --
J. Dzivák
SCHK FCHPT
Digitálna kriminalistika
2017
2018
-- Iný domáci --
M. OravecOPAF ÚPSP FCHPT
Disperzie organických pigmentov v syntetických polyméroch s veľkosťou častíc blízkou nano-rozmerom. (1/8106/01)
2001
2003
VEGAA. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
Dizajn, syntéza a antiproliferatívna aktivita tetrahydrofuránov odvodených od (+)-varitriolu. (APVV-0203-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dizajnované nanoštruktúrované hybridné polyméry: Katalytická polymerizácia a usporiadanie tektonov. (NMP3-CT-2005-516972)200520096. rámcový programA. Marcinčin
OVT ÚPSP FCHPT
Dobudovanie centra excelentného výskumu pre priemyselné biotechnológie (1/STU)2007
2007
-- Iný domáci --OBT ÚBT FCHPT
2007
2007
-- Iný domáci --
J. Šajbidor
OBT ÚBT FCHPT
Dobudovanie Centra excelentnosti metód a procesov zelenej chémie (CEGreenII). (ITMS - 26240120025)2010
2012
OP VaV
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení (ITMS26230120006)
2015
2015
OP VaV
OBaM ÚBM FCHPT
Dobudovanie národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie. (ITMS:26240120028)20102012
OP VaV
Ľ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu. (2003SP200280203)20032011
Štátny program
T. Liptaj
ONMRaHS ÚACH FCHPT
Dofinancovanie projektu 7RP GRAIL (DO7RP-0045-12)
2013
2017
APVV - Program DO7RP
M. RebrošOBT ÚBT FCHPT
20082009Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoT. Gracza
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Dvojreaktorový membránový hybridný systém.
2014
2014-- Iný domáci --M. Mihaľ
OChBI ÚCHEI FCHPT
Dvojstupňové splyňovanie zmesného tuhého odpadu s katalytickou redukciou dechtov (APVV-15-0148)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzvaJ. Haydary
OChBI ÚCHEI FCHPT
2004
2005
Slovensko/FrancúzkoM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Dynamická a globálna optimalizácia procesov. (SK-FR-0003-07)2008
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
M. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
Dynamická a globálna optimalizácia procesov. (SK-FR-0004-11)
2012
2013
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
OIaRP ÚIAM FCHPT
Efektívna syntéza čistých beta-aminokyselín a ich funkčných derivátov. (VMSP-P-0130-09 )20092011
APVV - Program VMSP
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Efektívna škálovateľná syntéza nových vonných molekúl (1/0162/20)
2020
2022
VEGAP. SzolcsányiDek FCHPT
Ekologická a rýchla metóda analýzy povýbuchových zvyškov (2017vs034)
20182018-- Iný domáci --S. HrouzkováÚACH FCHPT
2007
2009EUREKA
OPKV ÚPSP FCHPT
Ekologické analytické metódy na sledovanie rezíduí pesticídov a na degradačné štúdie v potravinách a rastlinných materiáloch (SK-SRB-2016-0006)20172018APVV - Bilaterálna spolupráca S. HrouzkováÚACH FCHPT
2002
2004
VEGA
M. HronecOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Ekologické spracovanie odpadu z gumy mobilným zariadením. (EUR3866/UK07 (komplementárny projekt k E!3866) )
2007
2008
EUREKA
OPKV ÚPSP FCHPT
Ekologické technológie a produkty na báze bioglycerolu. (APVV-0133-11)
2012
2015APVV - Všeobecná výzvaA. KaszonyiOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Ekonomicky Efektívne Riadenie Energeticky Náročných Chemicko-Technologických Procesov
2018
2019
Excelentné tímy mladých výskumníkov
M. KlaučoOIaRP ÚIAM FCHPT
Elastomérne kompozitné a zmesné materiály so zložkami z obnoviteľných zdrojov (APVV-19-0091)
2020
2023
APVV - Všeobecná výzva
J. Kruželák
OPKV ÚPSP FCHPT
Elastomérne magnetické kompozity s magnetickými plnivami.
2012
2013
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Elastomérne zmesi a kompozitné materiály pre špeciálne aplikácie (APVV-16-0136)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzvaI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Elektrická konduktivita nízkotaviteľných fluoridových elektrolytov
2017
2017
Mladý výskumníkE. MališováOAT ÚACHTM FCHPT
Elektricky nabité biologicky aktívne látky a ich následné reakcie v roztokoch sledované simultánnymi spektroelektrochemickými technikami. (1/0307/14)
2014
2016
VEGAP. Rapta
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektroanalýza s využitím vnútroelektródových coulometrických titrácií a interdigitovaných mikroelektród. Optimalizácia krokov stopovej analýzy. (1/9129/02)20022004
VEGA
D. BustinOALCh ÚACH FCHPT
Elektrochémia železanov v prostredí roztavených solí (1/0579/10)
2010
2011
VEGA
J. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemická príprava železanov pre degradáciu mikropolutantov v odpadových vodách (1/0343/19)
2019
2022
VEGAJ. Híveš
OAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemické DNA biosenzory pre charakterizáciu chemických interakcií viazanej DNA, pre stanovenie stopových látok viažucich sa na DNA a iniciátorov a inhibítorov poškodenia DNA. (1/9253/02)
2002
2004
VEGA
OALCh ÚACH FCHPT
Elektrochemické generovanie hydridov pre stanovenie niektorých polokovov atómovou absorpčnou spektrometriou. (1/0419/12)
2012
2014
VEGA
OALCh ÚACH FCHPT
2008
2009
-- Iný domáci --
OAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemické oxidačno-redukčné procesy na kovových materiáloch. (1/0985/12)
2012
2014
VEGA
J. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
2005
2007
APVVM. Ambrová
OAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemicky a fotochemicky iniciované reakcie koordinačných zlúčenín s biologicky aktívnymi ligandami (APVV-15-0053)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
P. Rapta
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrochemicky a fotochemicky iniciované redoxné reakcie novo pripravených koordinačných zlúčenín pre selektívnu katalýzu oxidácie uhľovodíkov (1/0416/17)2017
2019
VEGAP. Rapta
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrochemický biosenzor na báze nukleových kyselín pre detekciu vplyvu chemických látok na DNA. (SK-RO-0028-10)20112012
Bilaterálna spolupráca - SR - Rumunsko
J. Labuda
OALCh ÚACH FCHPT
Elektrochemický proces prípravy "zeleného" oxidovadla-železanov pre dočisťovanie odpadných vôd (1/0543/15)
2015
2018
VEGA
ÚACHTM FCHPT
2008
2010VEGAOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrolytické vylučovanie žiaruvzdorných kovov a syntéza ich zlúčenín z taveninových elektrolytov. (Od štruktúry tavenín k mechanizmu syntézy a praktickým aplikáciám). (SK-UA-01206)2006
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Ukrajina
OAT ÚACHTM FCHPT
2005
2006
KEGA
P. TarapčíkOALCh ÚACH FCHPT
Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy (007-002SPU-5/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy. (Centrálny rozvojový projekt 4f)
2008
2008
-- Iný domáci --
J. DzivákSCHK FCHPT
Elektrónová štruktúra - prostriedok k pochopeniu chemických a fyzikálnochemických vlastností. (1/0679/11)
2011
2014
VEGAJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra a vlastnosti materiálov v tuhej fáze. (1/9255/02)20022004
VEGA
J. Kožíšek
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra komplexov kovov s "non-innocent" ligandami ako kľúč k interpretácii a predikcii ich vlastností (1/0598/16)2016
2019
VEGAS. Biskupič
ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra komplexov kovov s "non-innocent" ligandami ako kľúč k interpretácii a predikcii ich vlastností II. (1/0139/20)
2020
2023VEGAM. BrezaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra koordinačných zlúčenín. (SK-AT-0018-08)2009
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
J. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra koordinačných zlúčenín. (SK-AT-0018-10)
2011
2012
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
M. FroncOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra koordinačných zlúčenín II. (SK-AT-0027-12)2013
2014
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
M. FroncOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra 3d-komplexov v tuhej fáze. (1/2449/05)
2005
2007
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónový transport v dopovaných konjugovaných systémoch. Teória a experiment. (SK-FR-0001-07)20082009
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
P. Fedorko
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Energeticky efektívne procesné riadenie (1/0004/17)2017
2020
VEGA
M. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
2008
2009
-- Iný domáci --
I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
Enzýmová transformácia flavonoidov a ich prírodných koncentrátov s cieľom zvýšiť ich stabilitu a účinnosť v reálnych potravinových matriciach. (08W031 ČU090 )2007
2007
-- Iný domáci --
OVaHP ÚBM FCHPT
EPR štúdium radikálových mechanizmov a výpočet pásovej štruktúry tuhých látok. (139/002)
2002
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
S. Biskupič
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Európska iniciatíva ľudského biomonitoringu (733032)2017
2021
H2020: SC1 - Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
I. Špánik
ÚACH FCHPT
Európska sieť k urýchleniu výskumu karotenoidu a aplikácií v agro-potravinárstve a zdravotníctve (CA15136)
2016
2020
COST
ÚBT FCHPT
Európska sieť odbornej prípravy pre trvalo udržateľné využívanie tukov a olejov pomocou katalýzy (PP-H2020-18-0001)20182019
APVV - PP H2020
ÚBT FCHPT
Európska tréningová sieť pre udržateľné využitie tukov a olejov pomocou katalýzy
2016
2016
H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)M. RebrošÚBT FCHPT
Experimentálne a matematické modelovanie hybridných systémov integrujúcich bioreaktor z membránovou separáciou a adsorbciou (1/0687/16)
2016
2019
VEGA
M. MihaľOChBI ÚCHEI FCHPT
Experimentálne a teoretické štúdium molekulóvej štruktúry, elektrónových vlastností, reaktivity a biologickej aktivity komplexných zlúčenín redoxne aktívnych kovov (APVV-15-0079)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Experimentálne a teoretické štúdium molekulovej štruktúry, elektrónových vlastností, reaktivy a biologickej aktivity komplexných zlúčenín redoxne aktívnych kovov (1/0686/17)
2017
2019
VEGAOFCh ÚFCHCHF FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OAM ÚACHTM FCHPT
Expertný systém na automatickú identifikáciu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve (1/0749/15)
2015
2017
VEGA
J. Labovský
OChBI ÚCHEI FCHPT
Extrakcia chemických a fyzikálnochemických vlastností z difrakčných dát. (1/0817/08)2008
2010
VEGAOFCh ÚFCHCHF FCHPT
2006
2008
Bilaterálna spoluprácaS. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2 (APVV-15-0455)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
P. MájekÚACH FCHPT
Fermentované cereálne a pseudocereálne výrobky pre nutrične hendikepované skupiny konzumentov: optimalizácia podmienok fermentácie a zloženia zákysových a doplnkových kultúr s probiotickým potenciálom vo fermentovaných matriciach (1/0363/19)
2019
2021
VEGAOVHKP ÚPV FCHPT
Filozofické, etické, spoločenské a environmentálne aspekty inžiniersko-technologických a manažérskych aktivít - profesionálna, spoločenská a environmentálna zodpovednosť inžiniera a manažéra. (1/3610/06)
2006
2007
VEGA
OMŽ FCHPT
Fluorescenčná analýza materiálov kultúrneho dedičstva (2016vs024)
2017
2017-- Iný domáci --V. Dvonka
OPAF ÚPSP FCHPT
Fotoaktivita anatasových nanoštruktúr s exponovanými rovinami {001}. (SK-GR-0020-11)
20132014
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
D. Dvoranová
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Fotobiologické vlastnosti vybratých heterocyklických zlúčenín. (1/0191/12)
2012
2014VEGAS. JantováOBaM ÚBM FCHPT
Fotochemicky indukovaná meďou sprostredkovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu (APVV-15-0545)
20162020APVV - Všeobecná výzva
CL FCHPT
Fotoindukované procesy N-heterocyklov v homogénnych a heterogénnych systémoch: štruktúra versus reaktivita (1/0041/15)
2015
2017
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Fotoindukované procesy prírodných a syntetických heterocyklických zlúčenín s biologickým impaktom. (APVV-0339-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Fotoredukcia skleníkového typu - CO2 modifikovanými zeolitmi2015
2015
Mladý výskumníkOEI ÚCHEI FCHPT
Frakcionácia destilačného zvyšku z výroby δ-dodeka- laktónu na molekulovej odparke (29068)
2009
2009-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Frakcionácia lignocelulózových surovín s eutektickými rozpúšťadlami (APVV-15-0052)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
M. Jablonský
ODCP ÚPSP FCHPT
Funkčná analýza a produkcia bioaktívnych látok hmyzu a kliešťov (APVV-18-0201)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzvaM. Rebroš
ÚBT FCHPT
Funkčná supramolekulová povrchová nanoštruktúra na báze cyklodextrínov. (APVT-20-029804)20052007APVVT. Pálszegi
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Funkčné anorganické nanokompozity pre keramické objekty pripravované 3-D tlačou (1/0906/17)2017
2020
VEGAOAM ÚACHTM FCHPT
Funkčné hybridné materiály pre extraktívne separácie produktov biorafinérií. (1/0757/14)
2014
2016
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Funkčný model miniatúrneho chemického reaktora pre edukačné a výskumné účely
2018
2018Mladý výskumník
OIaRP ÚIAM FCHPT
Fytosteroly a deriváty mastných kyselín. (2004 ŠP 26 028 0C 05 VE3.2.)20042007Štátny programOBT ÚBT FCHPT
Fyzika a chémia v našom živote dnes a zajtra. (LPP-0230-09)
2009
2012
APVV - Program LPP
OChF ÚFCHCHF FCHPT
20052007VEGAA. Murárová
OVT ÚPSP FCHPT
2005
2007
VEGAP. Fedorko
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Fyzikálnochemické procesy v bublinách/póroch penového betónu.
2012
2013
-- Iný domáci --OAM ÚACHTM FCHPT
Fyzikálno-chemické vlastností a štruktúry látok
2015
2020
-- Iný domáci --
M. Valko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Geneticky modifikované mikroorganizmy ako celobunkové katalyzátory enantioselektívnych biooxidácií pre nové imobilizované biotechnológie. (APVV-51-033205)2006
2009
APVVV. Štefuca
OChBI ÚCHEI FCHPT
20032005
VEGA
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Glycerol - substrát pre biorafinérie a výrobu vysoko kvalitných produktov s priemyselnou hodnotou. (FP7-613667)
2013
2017
Food, Agriculture and Fisheries, BiotechnologyOBT ÚBT FCHPT
Gumárske zmesi s novými netradičnými plnivami pre špeciálne aplikácie. (APVV-0694-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
OPKV ÚPSP FCHPT
Harmonizácia analytických metód v Národnej agentúre životného prostredia Gruzínska s požiadavkami novelizovanej Rámcovej smernice o vode 2013/39/EÚ (SAMRS/2016/VP/1/1)
2017
2017
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
ÚACH FCHPT
Hlas administrátorov výskumu - budovanie siete administratívnej excelentnosti (BESTPRAC)2018
2019
COST
Dek FCHPT
Hlboko eutektické zmesi a ich využitie na predúpravu biomasy20162016Mladý výskumníkA. ŠkulcováODCP ÚPSP FCHPT
Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. (2/0136/20)
2020
2023VEGAOPT ÚPV FCHPT
2003
2005
Štátny programE. Hybenová
OVaHP ÚBM FCHPT
Hodnotenie bioaktívnych prírodných látok a ich využitie v potravinách s preventívno-lekárskymi vlastnosťami (1/0980/15)
2015
2017VEGAE. Hybenová
OVaHP ÚBM FCHPT
Hodnotenie fotokatalytickej aktivity TiO2 nanoštruktúr pomocou EPR spektroskopie.
2014
2014
-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Hodnotenie potenciálu alternatívnych surovín pri výrobe cereálnych výrobkov s pridanou hodnotou (1/0583/20)20202023VEGA
OPT ÚPV FCHPT
Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení. (26240220040)
2010
2013
OP VaV
OVaHP ÚBM FCHPT
Hodnotenie účinnosti chemických a mechanických ochranných pracovných prostriedkov voči kožnému prieniku postrekových pesticídov aplikovaných záhradkármi
2017
2017
Mladý výskumník
OPT ÚPV FCHPT
HPLC separácia enantiomérov aminokyselín. Využitie laboratórne pripravených a komerčných chirálnych stacionárnych fáz
2018
2018
Mladý výskumníkA. Lomenova
ÚACH FCHPT
HPLC štúdium enantioselektívnej separácie s využitím molekulového modelovania a umelých neurónových sietí na makrocyklickom chirálnom selektore. (035/2002)20022005
Bilaterálna spolupráca
J. Lehotay
OALCh ÚACH FCHPT
Hyaluronan - relevantná sonda pre testovanie antioxidačných vlastností protizápalových a antireumatických liečiv ako aj prírodných a syntetických antioxidantov. (2/5002/25)
2005
2007
VEGA
OPKV ÚPSP FCHPT
Hybridné kompozitné vlákna pre tavné nanášanie keramických prototypov (APVV-16-0341)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzvaM. Janek
OAM ÚACHTM FCHPT
Hybridné organicko-anorganické solárne články na báze kompozitných vodivých vrstiev pripravených tlačovými technikami (1/0900/16)
2016
2019
VEGA
M. MikulaOPAF ÚPSP FCHPT
Hybridné procesy na produkciu organických kyselín a ich esterov. (SK-MAD-014-06)
2007
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoŠ. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Hybridné systémy s membránami a rozpúštadlá na báze iónových kvapalín. (1/2468/05)20052007
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Hybridný systém na produkciu 2-fenyletanolu pozostávajúci z bioreaktora, membránovej separácie a adsorpčnej kolóny
20162016Mladý výskumník
OChBI ÚCHEI FCHPT
Hypertextová učebnica analytickej chémie. (3/3072/05)2005
2006
KEGA
P. MájekOALCh ÚACH FCHPT
2007
2009
KEGA
P. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
Charakterizácia a fenotypizácia koliformných baktérií izolovaných z odpadových vôd
2017
2017
Mladý výskumník
OVHKP ÚPV FCHPT
Charakterizácia autochtónnych vínnych kvasiniek pomocou moderných molekulárnych metód2017
2017
Mladý výskumník
T. DrtilováÚBT FCHPT
Charakterizácia génov sekundárneho metabolizmu húb rodu Trichoderma
2017
2017
Mladý výskumník
ÚBM FCHPT
Charakterizácia katalyzátora na báze prírodných minerálov z Afganistanu. (5A40 AFRC)
2012
2014
-- Iný medzinárodný --
OChBI ÚCHEI FCHPT
Charakterizácia kvasinkových kmeňov Saccharomyces cerevisiae na základe ich technologických vlastností
2019
2019
Mladý výskumníkÚBT FCHPT
Charakterizácia odolnosti skla voči zvetrávaniu - identifikácia a kvantifikácia parametrov ovplyvňujúcich zvetrávanie skla. (APVT-51-010402, E6)
2004
2004APVVOAM ÚACHTM FCHPT
Charakterizácia ovocných destilátov fluorescenčnou spektrometriou.
20142014-- Iný domáci --OALCh ÚACH FCHPT
2008
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - Ukrajina
OAT ÚACHTM FCHPT
Charakterizácia produktov pyrolýzy odpadových pneumatík. (1/4446/07)
2007
2009VEGAOChBI ÚCHEI FCHPT
Charakterizácia vzťahov medzi štruktúrou a spektroskopickými vlastnosťami nových organických materiálov. (SK-AT-0004-10)
20112012
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
V. Lukeš
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Charakterizovanie bazálneho transportu Ca2+ v nevzrušivých bunkách. (2/3188/23)
2003
2005
VEGA
Ľ. Varečka
OBaM ÚBM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --J. Kozánková
OAM ÚACHTM FCHPT
Chémia síry v hliníkovom elektrolyte (29008)2009
2009
-- Iný domáci --OAT ÚACHTM FCHPT
Chemická analýza odpraškov (29025)2009
2009
-- Iný domáci --OAT ÚACHTM FCHPT
Chemická analýza,stanovenie hustoty a špecifického povrchu (29010)
2009
2009
-- Iný domáci --
E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Chemické a biotechnologické transformácie glycerolu z obnoviteľných zdrojov na chemické špeciality a bezsírne zložky do palív. (APVV-20-036805)20062009APVVA. Kaszonyi
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
20052007
VEGA
P. Fellner
OAT ÚACHTM FCHPT
Chemické, biologické a inžinierske aspekty výskumu a prípravy cereálnych výrobkov so zdraviu prospešnými vlastnosťami a predĺženou trvanlivosťou. (VMSP-II-0024-09)
2011
2012
APVV - Program VMSPE. Šturdík
OVaHP ÚBM FCHPT
2003
2005
VEGA
OVaHP ÚBM FCHPT
Chemické interakcie medzi artefaktmi kultúrneho dedičstva a vnútorným prostredím (ENVIART) - Degradácia historických dokumentov so železogalovými atramentmi v znečistenej atmosfére. (COST D42/08 )20082010COSTM. Čeppan
OPAF ÚPSP FCHPT
Chemické postupy zužitkovania biomasy v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne. (HUSK/1101/1.2.1/0318)
2012
2014
Cezhraničná spolupráca - SK - HUA. Kaszonyi
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska. (014-013STU-4/2010)
20102011
KEGA
V. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska II. (069STU-4/2012)
2012
2014
KEGAV. Milata
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska IV (034STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Chemizmus pokročilých nízkoenergetických anorganických spojív20162016Mladý výskumníkOAM ÚACHTM FCHPT
Chemoenzymatická syntéza látok s farmaceutickýmpotenciálom: optimalizácia procesov produkcie fenyletanoidných glykozidov (APVV-18-0188)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
OChBI ÚCHEI FCHPT
2003
2003Akcia Rakúsko - SlovenskoJ. MocákOALCh ÚACH FCHPT
20062009
APVV
OChBI ÚCHEI FCHPT
Identifikácia a charakterizácia koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám izolovaných z odpadových vôd, kalov a črevného traktu človeka
2016
2016
Mladý výskumník
OVHKP ÚPV FCHPT
Identifikácia drog a liečiv v odpadových vodách a možnosti ich odstraňovania v ČOV. (APVV-0122-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
I. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Identifikácia prchavých organických zlúčenín v ovocných destilátoch pomocou plynovej chromatografie.
2014
2014
-- Iný domáci --O. Vyviurska
OALCh ÚACH FCHPT
Identifikácia vhodných autentifikačných markerov a vývoj optimálnych analytických postupov na ich stanovenie vo vybraných potravinárskych komoditách. (APVT-20-002904)20052007APVV
OALCh ÚACH FCHPT
Identifikácia výtlačkov laserových tlačiarní pre potreby kriminalisticko-technických analýz
20152015
Mladý výskumník
M. BelovičováOChBI ÚCHEI FCHPT
Imobilizačné techniky pre prípravu biokatalyzátorov na priemyselnú prípravu prírodných aróm. (APVV-0302-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
OBT ÚBT FCHPT
Imobilizované rekombinantné mikroorganizmy pre biotechnologickú produkciu chemických špecialít pomocou biokatalytických kaskádových reakcií (APVV-15-0227)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
M. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Implementácia explicitného prediktívneho riadenia na chemicko-technologickom procese
2016
2016
Mladý výskumníkOIaRP ÚIAM FCHPT
Implementácia in vitro metódy OECD pre hodnotenie dermálnej absorpcie pesticídov a jej modifikácia na posúdenie odolnosti pracovných rukavíc voči pesticídom. (1/0593/14)
2014
2017
VEGAJ. HojerováOPT ÚBT FCHPT
Implementácia smernice OECD/WHO/Európskej komisie pri hodnotení kožného prieniku zdravotne rizikových endokrinne disrupčných zlúčenín.2012
2013
-- Iný domáci --OPT ÚBT FCHPT
Implementácia výskumného projektu (28099)
2008
2009
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
In situ spektroelektrochémia nových materiálov s konjugovaným pí-systémom pre optoelektroniku, senzoriku a katalýzu. (3 Fokoop DEU/1063827)
2007
2008Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoP. Rapta
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
In vitro hodnotenie antioxidačnej a fotoprotektívnej účinnosti astaxantínu produkovaného biotechnologickou kultiváciou
2019
2019
Mladý výskumník
A. Ácsová
OPT ÚPV FCHPT
In vitro hodnotenie prestupu kožou a účinnosti antioxidačných a UV fotoprotektívnych látok. (1/0438/08)2008
2010
VEGA
OPT ÚBT FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
Inhibícia starnutia na molekulovej úrovni: Antioxidanty v slovenských a rakúskych vínach. (SK-AT-00106)2006
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Inhibítory syntézy a metabolizmu glykosfingolipidov. Syntetická štúdia. (1/0441/11)20112013VEGAD. Berkeš
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Innovating Education of Talents in Chemistry for Business Success in SME's Innovation (2014-1-SK01-KA203-000507)
2014
2017
ERASMUS+
J. ŠajbidorOBT ÚBT FCHPT
Inovácia a trvalo udržateľný rozvoj v hodnotovom reťazci obalov založených na celulózových vláknach. (NMP3-CT-2004-500311)
2004
20096. rámcový program
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Inovácia HPLC vo výučbe analytickej chémie (2017vs023)2018
2018
-- Iný domáci --
K. Hroboňová
ÚACH FCHPT
Inovácia výučby skupiny predmetov zameraných na analýzu a spracovanie vedeckých údajov s využitím platforiem pre e-vzdelávanie (047STU-4/2016)20162017KEGAOM ÚIAM FCHPT
Inovácie v analytických systémoch pre udržateľné a bezpečné životné prostredie (APVV-19-0149)
2020
2024
APVV - Všeobecná výzvaS. HrouzkováÚACH FCHPT
Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny (APVV-15-0641)
20162020APVV - Všeobecná výzvaÚBM FCHPT
Inovatívne metódy delignifikácie buničín s použitím hlboko eutektických rozpúšťadiel
2017
2017
Mladý výskumníkV. Majová
ODCP ÚPSP FCHPT
Integrácia bakteriálneho metabolizmu a redukčnej sily nanočastíc železa na odstránenie chlórovaných kontaminantov
2019
2019Mladý výskumníkH. HorváthováÚBT FCHPT
Integrácia progresívnych techník imobilizácie pre vývoj robustných oxido-redukčných biokatalyzátorov, umožňujúcich efektívnu produkciu bioaktívnych látok (1/0335/10)
2010
2011
VEGA
OBT ÚBT FCHPT
Integrované reakčné systémy na biokatalytickú redukciu prochirálnych karbonylových zlúčenín. (APVV-0518-07)20082011
APVV - Všeobecná výzva
J. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
2002
2004
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Integrovaný systém pre hodnotenie bezpečnosti chemických procesov a predchádzanie stratám. (1/8112/01)20012003
VEGA
Ľ. Jelemenský
OChBI ÚCHEI FCHPT
Inteligentný systém na identifikáciu nebezpečenstva v komplexných výrobných procesoch (APVV-14-0317)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
OChBI ÚCHEI FCHPT
Intenzifikácia biotechnologickej prodikcie prírodných aróm pomocou neporéznych membrán
2017
2017
Mladý výskumník
OChBI ÚCHEI FCHPT
Intenzifikácia procesov na separáciu bioproduktov pomocou kompozitných afinitných činidiel na báze iónových kvapalín a nanočastíc (1/0888/17)
2017
2019VEGAM. BlahušiakOChBI ÚCHEI FCHPT
Intenzifikácia vývoja, produkcie a neinvazívnej charakterizácie nových imobilizovaných celobunkových biokatalyzátorov na báze enzýmových kaskád pre produkciu chemických špecialít (2/0130/20)
2020
2023
VEGA
ÚBT FCHPT
Interakcia redoxne aktívnych kovov s neuroprotektívnymi látkami: efektívny spôsob boja s oxidačným stresom v neurologických chorobách ? (1/0765/14)
2014
2016
VEGAM. Valko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Interakcie biologicky aktívnych látok s nanomateriálmi a ich využitie v (bio)senzoroch. (1/0182/11)
2011
2013VEGAJ. LabudaOALCh ÚACH FCHPT
2001
2003
VEGA
ODCP ÚPSP FCHPT
Interaktívny multimediálny projekt výučby fyziky pre technické univerzity SR. (3/108003/FCHPT)2003
2005
KEGA
OChF ÚFCHCHF FCHPT
2006
2008
VEGAM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Izokonverzné metódy - teória a aplikácie (APVV-15-0124)20162020
APVV - Všeobecná výzva
P. Šimon
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Izolácia a následná modifikácia lignínu z čiernych lúhov za účelom využitia jeho vlastností pri výrobe kompozitných materiálov
2019
2019
Mladý výskumník
A. LisýODCP ÚPSP FCHPT
Izolácia a výskum vlastností bioaktívnych látok amarantu a ich aplikácia v humánnej výžive. (ČÚ 14b)
2003
2003
Štátny program
V. ŠtefucaOChBI ÚCHEI FCHPT
Izolácia akcesorických látok prostredníctvom superkritickej extrakcie s oxidom uhličitým
2016
2018
Excelentné tímy mladých výskumníkov
A. Ház
ODCP ÚPSP FCHPT
Izolácia prírodných látok a charakterizácia ich biologických vlastností.
20122013-- Iný domáci --L. Žemlička
OVaHP ÚBM FCHPT
2002
2004VEGAJ. ŠajbidorOBT ÚBT FCHPT
Izoxazolidín-4,5-dioly ako východiskové látky v syntéze polyhydroxylovaných piperidínových alkaloidov
2018
2018Mladý výskumník
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --M. VrábelováOJ FCHPT
Jazykový kurz- Ruský jazyk (29007)20092009-- Iný domáci --M. Vrábelová
OJ FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OAM ÚACHTM FCHPT
Kapsulácia elektrochemicky pripravovaných ekologických oxidačných činidiel - železanov a ich následná aplikácia do znečistených vôd
2019
2021
Excelentné tímy mladých výskumníkov
E. MališováOAT ÚACHTM FCHPT
Katalytická depolymerizácia lignínu zo surovín na výrobu pokročilých biopalív (APVV-18-0255)
20192022APVV - Všeobecná výzva
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Katalytická konverzia rastlinných olejov a alternatívnych olejových frakcií s vysokým obsahom kyslíka na motorové palivá v procese fluidného katalytického krakovania.
2014
2014-- Iný domáci --P. Lovás
OTRP ÚOCHKP FCHPT
Katalytická redukcia dechtov z termochemického rozkladu biomasy. (1/0757/13)
20132016VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Katalytická transformácia dechtov zo splyňovania prírodných (biomasy) a syntetických (odpadov) polymérov (1/0796/10)
20102011
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Katalytická transformácia lignocelulózy na priemyselne významné chemikálie (1/0808/18)
2018
2020
VEGA
T. Soták
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
2002
2004
VEGA
OTRP ÚOCHKP FCHPT
Katalytické heterocyklizácie v syntéze bioaktívnych prírodných látok a ich funkčných analógov. (APVV-0428-12)2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
P. SzolcsányiOOCh ÚOCHKP FCHPT
2005
2007
VEGA
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Katalyzátory typu hydrotalcit a zeolit na záchyt a redukciu NOx emisií (APVV-15-0449)
2016
2018
APVV - Všeobecná výzva
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
2003
2005
VEGAOChBI ÚCHEI FCHPT
Kinetické modely charakterizujúce zmeny obsahu vitamínu C v dôsledku rôznych fyzikálno-chemických vplyvov vo fortifikovanej potravine počas skladovania. (APVV-27-001704)20072007APVVZ. CibulkováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Koloidné kryštály pre fotoniku. (2/3200/23)2003
2005
VEGAOAM ÚACHTM FCHPT
Kombinácia fluorescenčnej spektroskopie a chemometrie pre analýzu mnohozložkových zmesí. (1/0318/08)
2008
2010
VEGAOALCh ÚACH FCHPT
2010
2011
VEGAA. Kolarovič
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. (APVV-15-0119)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
CL FCHPT
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb. (ITMS 26240220072 )
2011
2014
OP VaV
J. LabudaOALCh ÚACH FCHPT
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku. (26240220178)2011
2015
OP VaVJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku. (ITMS: 26240220073)2011
2015
OP VaV
OChBI ÚCHEI FCHPT
Komplexná izolácia látok s vysokou pridanou hodnotou zo skorocelu Plantago lanceolata (APVV-14-0538)20152019APVV - Všeobecná výzvaOBT ÚBT FCHPT
Komplexné spracovanie lucerny siatej ako obnoviteľného zdroja energie kombináciou klasických a biotechnologických postupov. (APVT-99-005002)
2002
2005APVVOBT ÚBT FCHPT
Komplexné využitie extraktívnych zlúčenín kôry. (APVV-14-0393)
2015
2019APVV - Všeobecná výzva
ÚPSP FCHPT
Komplexné využitie pribudliny na prípravu látok s vysokou pridanou hodnotou (APVV-17-0109)2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
OEI ÚCHEI FCHPT
Komplexné využitie rastlinnej biomasy v biopotravinách s pridanou hodnotou (APVV-16-0088)
2017
2021APVV - Všeobecná výzvaŠ. SchmidtOPT ÚPV FCHPT
Komplexné zlúčeniny kovov s mechanizmom redoxného cyklu ako potenciálne protirakovinové liečivá
2019
2019
Mladý výskumník
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2008
2010
VEGA
M. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Komplexy prechodných kovov s aktivitou metaloenzýmov (1/0639/18)
2018
2021
VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Komplexy prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivami
2018
2018Mladý výskumníkF. JozefíkováOACh ÚACHTM FCHPT
Kompozitné materiály na báze elastomérov s magnetickými plnivami a štúdium vplyvu povrchovej modifikácie plazmou na vlastnosti materiálov aplikovaných v gumárenských výrobkoch. (Nem/SR/STU07)
2007
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Kompozitné materiály s elektromagnetickými vlastnosťami
20182018Mladý výskumníkOPKV ÚPSP FCHPT
Kompozitné vlákna a textílie. (APVT 20-011404)2005
2008
APVV
OVT ÚPSP FCHPT
2005
2007VEGAOVT ÚPSP FCHPT
2009
2011
VEGA
A. UjhelyiováOVT ÚPSP FCHPT
2003
2005
Štátny program
OAT ÚACHTM FCHPT
Koncept potravinovej bezpečnosti - Fusarium poae
20162016Mladý výskumníkOVHKP ÚPV FCHPT
Konduktivita vodivých polymérov a sietí z uhlíkových nanotrubíc. (1/1072/11)
2011
2014
VEGA
P. Fedorko
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Konjunktívne agregačné operátory. (1/3012/06)20062008
VEGA
A. Kolesárová
OM ÚIAM FCHPT
Kontinuálna laboratórna molekulová odparka so stieraným filmom typ MO 30 (29059)
2009
2009-- Iný domáci --OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Konverzia lignocelulózy v prítomnosti nanoštruktúrovaných katalyzátorov
2015
2015Mladý výskumníkOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Konzervovanie a stabilizácia objektov kultúrneho dedičstva z prírodných organických materiálov nízkoteplotnou plazmou (APVV-15-0460)2016
2019
APVV - Všeobecná výzvaODCP ÚPSP FCHPT
Kooperativita systémov so spinovým prechodom. (DAAD/2012-13)
2012
2013Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Kooperatívne interakcie v systémoch spinového prechodu tuhej fázy . (DAAD/2014-15)2014
2015
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/OACh ÚACHTM FCHPT
2004
2009
6. rámcový programOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Koordinačné polyméry prechodných kovov s pórovitými metalo-organickými sieťami ako nové funkčné materiály. (1/0472/13)
2013
2015
VEGA
P. SegľaOACh ÚACHTM FCHPT
2008
2008Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoOACh ÚACHTM FCHPT
Koordinačné zlúčeniny medi, ako prostriedok sledovania transportných dejov v biologických systémoch s využitím izotopu 64Cu. (1/0056/13)20132016
VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Korózia kovových materiálov v anorganických taveninách. (1/0588/11)
2011
2013
VEGA
OAT ÚACHTM FCHPT
Korózia pri tepelnom zaťažení. (1/0101/14)2014
2016
VEGA
OAT ÚACHTM FCHPT
Korózne skúšky dodaných vzoriek (29051)
2009
2009
-- Iný domáci --P. Fellner
OAT ÚACHTM FCHPT
Kryštalizáciou indukovaná dynamická rezolúcia v syntéze enantiomérne čistých aminokyselín a ich derivátov. (1/9250/02)
2002
2004
VEGAOOCh ÚOCHKP FCHPT
Kryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia ako praktická metóda na syntézu aminokyselín
2017
2017
Mladý výskumník
E. Puchľová
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Kryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia v syntéze biologicky účinných látok (APVV-16-0258)2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
P. Jakubec
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Kultivácia buniek na biomateriálovom nosiči pre tkanivové inžinierstvo. (1/0864/11)
2011
2012
VEGA
D. Bakoš
OPKV ÚPSP FCHPT
Kurz - matemtiky, chémie a fyziky (29045)2009
2009
-- Iný domáci --M. Jasem
OM ÚIAM FCHPT
Kvalita a bezpečnosť potravín a liečiv. ( APVT-20-004504)
2005
2007APVVS. Biskupič
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Kvapalné palivá na báze rastlinných olejov a živočíšnych tukov pre dopravu a energetiku. (APVV-20-037105)
2006
2009
APVV
J. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Kvasinky ako nástroj pre produkciu biotechnologicky hodnotných steroidov: biochemický a genetický prístup. (APVV-0681-07)
2008
2010
APVV
OBT ÚBT FCHPT
Kvásková biotechnológia ako nástroj vedúci k novým, zdravším a udržateľným potravinám a bioprocesom (CA18101)
2019
2023
COST
ÚBT FCHPT
Kyselina glyoxylová ako zdroj oxidu uhoľnatého v karbonylačných reakciách
20162016
Mladý výskumník
P. LopatkaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Kyselina puniková: produkcia a mechanizmy jej účinku v kvasinkách (2/0012/20)
2020
2023
VEGAP. Gajdoš
ÚBT FCHPT
Laboratórium analýzy potravín a vody pre Kábulskú polytechnickú univerzitu (SAMRS/2016/AFG/1/1)
20162018
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
J. Haydary
OChBI ÚCHEI FCHPT
20052007
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
J. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Laboratórium všeobecnej chemickej a potravinárskej technológie a študijné programy pre odbory "anorganická technológia" a "metalurgia" Kábulskej polytechnickej univerzity. (SAMRS/2013/AFG/01/04)
2013
2015
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
OChBI ÚCHEI FCHPT
Laboratórium základných bioprocesov pre analýzu potravín na Heratskej univerzite. (SAMRS/2014/AFG/01/01)
20142016Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. Haydary
OChBI ÚCHEI FCHPT
Ladenie magnetoaktivity koordinačných zlúčenín. (1/2453/05)
2005
2007VEGAR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Laditeľné explicitné prediktívne regulátory pre systémy s rýchlou dynamikou (1/0585/19)
20192022
VEGA
M. KvasnicaOIaRP ÚIAM FCHPT
2002
2003
APVV
OACh ÚACHTM FCHPT
Latrofilín-1 ako nový marker leukemických myeloidných blastov
20182018
Mladý výskumník
Z. KočibálováÚBM FCHPT
2002
2004
5. rámcový program
OChBI ÚCHEI FCHPT
Magnetizmus a fotomagnetizmus koordinačných zlúčenín železa
2016
2016
Mladý výskumník
OACh ÚACHTM FCHPT
2008
2009
DAAD
B. PapánkováOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoaktivita, elektroaktivita a fotoaktivita koordinačných zlúčenín. (VVCE-0004-07)
2008
2011
APVV - Program VVCER. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoaktívne koordinačné zlúčeniny. (1/9252/02)20022004VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Magnetokalorický jav v kvantových a nanoskopických systémoch (APVV-14-0073)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
OACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoštruktúrne korelácie pre parametre štiepenia v nulovom poli. (DAAD/2010-11)
20102011Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
OACh ÚACHTM FCHPT
2006
2007
DAAD
R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoštruktúrne korelácie v nekonvenčných magnetických materiáloch. (APVT 20-005204)2005
2007
APVV
R. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
2005
2008
Dohoda STU
OACh ÚACHTM FCHPT
Magnetotepelné vlastnosti nových nízkorozmerných magnetických materiálov. (APVV-0006-07)
20082010APVVOACh ÚACHTM FCHPT
Mapovanie diverzity kvasiniek osídľujúcich habitus viniča.
2012
2013
-- Iný domáci --
K. Ďurčanská
OBT ÚBT FCHPT
Matematické a experimentálne modelovanie hybridných reakčne-separačných systémov na biochemickú produkciu chemických špecialít (1/0526/10)
20102011VEGAOChBI ÚCHEI FCHPT
Matematický popis dynamiky rastu mikrobiálnych kontaminantov v syroch remeselne vyrábaných zo surového mlieka a ich interakcie s baktériami mliečneho kysnutia (1/0094/10)
2010
2011VEGAĽ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
2009
2011
VEGAP. Šimon
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Materiály - fyzikálnochemické metódy štúdia ich vlastností. (1/0054/03)
2003
2005VEGAP. Šimon
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
20062008VEGAOFCh ÚFCHCHF FCHPT
MEDITECH -inovačný program moderných biomedicínskych technológií. (ESF/JPD 3 2005/1-041)
2006
2008
-- Iný domáci --
OALCh ÚACH FCHPT
Mechanistic Study of Chiral Recognition in HPLC and HRGC (002-98)
1999
2002
Bilaterálna spoluprácaJ. Krupčík
OALCh ÚACH FCHPT
2003
2005
VEGAJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
2006
2008
VEGAV. ŠtefucaOChBI ÚCHEI FCHPT
Mechanizmy adsorpcie na heterogénnych povrchoch. Aplikácie na problematiku životného prostredia. (30 FRN)
2004
2005
Slovensko/Francúzko
M. Polakovič
OChBI ÚCHEI FCHPT
Mechanizmy korózie a mikromechanické vlastnosti dentálnych materiálov. (APVV-0218-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
OAM ÚACHTM FCHPT
2008
2010
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
Mechanizmy zabezpečujúce špecifickosť Ca2+ signálov v živočíšnych bunkách. (1/0650/09)
2009
2011
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
20092009
-- Iný domáci --
P. ŠafařOOCh ÚOCHKP FCHPT
Meranie NMR spektier (29013)2009
2009
-- Iný domáci --
ONMRaHS ÚACH FCHPT
Metabolizmus komplexných lipidov a bunková smrť2015
2015
Mladý výskumník
K. ElefantováOBaM ÚBM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --D. Bakoš
OPKV ÚPSP FCHPT
2006
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Slovinsko
J. DercoOEI ÚCHEI FCHPT
Metodiky spektroskopického skúmania dokumentov pre potreby kriminalisticko-technických analýz. (APVV-0324-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Metodológia prípravy nových derivátov cyklodextrínu obsahujúcich iónovýmenné skupiny. (2/3161/23)20032005
VEGA
I. Šurina
ODCP ÚPSP FCHPT
2005
2007
VEGA
OPT ÚBT FCHPT
Metódy viacrozmernej kalibrácie aplikované na stanovenie enantiomérneho zloženia účinnej látky fluoxetínu v rôznych matriciach20152015
Mladý výskumník
R. PoláčekOALCh ÚACH FCHPT
Mikrobiálna tvorba a modifikácia senzoricky žiadúcich a nežiadúcich zlúčenín vo fermentovaných nápojoch. (1/0560/14)
2014
2017
VEGA
D. ŠmogrovičováOBT ÚBT FCHPT
Mikrobiálne kontaminanty v tradičných slovenských syroch: ich eliminácia vedeckými nástrojmi založenými na kvantitatívnej analýze a matematickom modelovaní (APVV-19-0031)
2020
2023
APVV - Všeobecná výzvaĽ. ValíkOVHKP ÚPV FCHPT
Mikroorganizmy izolované z lignitu - impulz pre štúdium regulácie metabolického obratu a potenciálny zdroj nových sekundárnych metabolitov. (1/0462/08)
2008
2010
VEGA
D. HudecováOBaM ÚBM FCHPT
Mikroplasty – riziko pre životné prostredie na Slovensku20192019
Mladý výskumník
OEI ÚCHEI FCHPT
Mikroplasty a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov
2018
2018
Mladý výskumník
OEI ÚCHEI FCHPT
Mikroplasty vo vodách Slovenska monitoring a možnosti použitia inovatívnych postupov na ich odstránenie
2019
2021
Excelentné tímy mladých výskumníkov
A. GrenčíkováOEI ÚCHEI FCHPT
Mikropolutanty a rezistentné kmene baktérií ich monitoring a možnosti použitia inovatívnych postupov na ich odstránenie - nanomateriály a železany2017
2019
Excelentné tímy mladých výskumníkovOEI ÚCHEI FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OAM ÚACHTM FCHPT
Mikroskopické merania ligníénových kompozitov (29048)
2009
2009
-- Iný domáci --
J. Kozánková
OAM ÚACHTM FCHPT
Mikroskopický rozbor vzoriek keramickej dlažby (29006)2009
2009
-- Iný domáci --
OAM ÚACHTM FCHPT
20022005NATOOALCh ÚACH FCHPT
Minimalizácia rezíduí pesticídov v spracovaných produktoch a v životnom prostredí. (NATO Project No SfP 977983)
2003
2006NATO
OALCh ÚACH FCHPT
Modelovanie a riadenie procesov s prestupom tepla a látky. (č. 21)
2005
2006Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoA. MészárosOIaRP ÚIAM FCHPT
Modelovanie a scale up membránovej chromatografie pre separácie proteínov. (1/0655/09)20092011
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
2006
2008
VEGAOChBI ÚCHEI FCHPT
2007
2009
APVVĽ. Jelemenský
OChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie fotoprepínateľných molekulových magnetických materiálov. (SK-FR-00906)
2006
2007
Štefánik
OACh ÚACHTM FCHPT
Modelovanie hybridných systémov airlift bioreaktor -- membránové separácie. (1/0866/12)
2012
2015
VEGAJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie membránových reaktorov. (APVV-0355-07)20082011
APVV - Všeobecná výzva
Z. LabovskáOChBI ÚCHEI FCHPT
2007
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - Maďarsko
M. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
2006
2009
APVV
OIaRP ÚIAM FCHPT
Modelovanie separácie azeotropických zmesí prostredníctvom extrakcie/extrakčnej destilácie a simulácia regenerácie rozpúšťadiel. (APVV-0858-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
E. GraczováOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie separácie škodlivín z tekutých zmesí. (1/0063/03)2003
2005
VEGA
D. BobokOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie, simulácia a bezpečnostná analýza zariadení reakčnej destilácie v chemickom priemysle. (APVT-20-000804)
2005
2007
APVVJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie štruktúrnych fragmentov obsahujúcich atómy prechodných prvkov v kryštálových štruktúrach metaloproteinov. (1/3572/06)2006
2008
VEGAOChF ÚFCHCHF FCHPT
Moderné interaktívne vzdelávanie v NMR spektroskopii (037STU-4/2020)2020
2022
KEGACL FCHPT
Moderné kombinované analytické metódy pri určovaní pôvodu potravín (1/0710/10)
2010
2011
VEGAI. Špánik
OALCh ÚACH FCHPT
Moderné metódy optimalizácie a riadenia v procesoch s úsporou energie. (SK-HU-0023-08)20092011Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoOIaRP ÚIAM FCHPT
20022003
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
J. MiklešOIaRP ÚIAM FCHPT
2004
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoOIaRP ÚIAM FCHPT
Moderné metódy riadenia procesov chemických a potravinárskych technológií. (SK-CZ-11106)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoOIaRP ÚIAM FCHPT
Moderné plazmové technológie pre ekologické poľnohospodárstvo a potravinárstvo (APVV-16-0216)2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
D. Hudecová
ÚBM FCHPT
Moderné prístupy k riadeniu chemických a biochemických procesov s neurčitosťami. (1/4055/07)20072009
VEGA
OIaRP ÚIAM FCHPT
2002
2004VEGAP. Hudec
OTRP ÚOCHKP FCHPT
Modernizácia a dobudovanie výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia Centra pre aplikovaný výskum a environmentálne vhodných polymérnych materiálov. (26210120008)
2012
2015
OP VaV
OPKV ÚPSP FCHPT
Modernizácia výučby anorganickej chémie v pedagogickom procese (017STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Modernizácia výučby predmetu Potravinárska mikrobiológia (2015vs047)20152016-- Iný domáci --
OVHKP ÚPV FCHPT
Modifikácia parametrov kovových nanočastíc v povrchovom zosilnenej Ramanovej spektroskopii pre kriminalisticko-technické analyzovanie dokumentov
2016
2016Mladý výskumníkM. OravecOPAF ÚPSP FCHPT
2007
2009
VEGAP. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
Modulátory bunkových tiolov s DNA väzbovou aktivitou - príprava a testovanie nových multiterčových látok s protinádorovým účinkom (1/0097/10)20102011VEGAOBaM ÚBM FCHPT
Modulovanie viability neuroblastomových buniek novými inhibítormi acetylcholínesterázy.
2012
2013
-- Iný domáci --
L. Krajňáková
OBaM ÚBM FCHPT
Molekulárne mechanizmy tvorby extracelulárnych proteáz vláknitou hubou Trichoderma viride. (1/0854/11)
20112013VEGAOBaM ÚBM FCHPT
Molekulárno-biochemické štúdie metabolizmu mikrobiálnych pigmentov.
20142014-- Iný domáci --
OBT ÚBT FCHPT
Molekulová a biologická funkcia indolových zlúčenín v medzidruhových interakciách vláknitých húb rodu Trichoderma. (1/0870/14)
2014
2016VEGAS. Kryštofová
OBaM ÚBM FCHPT
2002
2007
-- Iný medzinárodný --
R. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
Molekulové mechanizmy pôsobenia nových liečiv ovplyvňujúcich oxidačný stres - významný etiopatogenetický faktor početných chorôb. (APVV-51-017905)
2006
2009
APVV
ONMRaHS ÚACH FCHPT
Molekulové nanomagnety zložené z komplexov prechodných kovov (APVV-18-0016)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
OACh ÚACHTM FCHPT
Molekulový dizajn modelových systémov "modrých" meďnatých proteínov ako zdrojov energie. (APVV-0093-07)2008
2011
APVV - Všeobecná výzva
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Molekulový magnetizmus jednojadrových kobaltnatých zlúčenín s N-donorovými aromatickými ligandami
20182018Mladý výskumníkB. Brachňaková
OACh ÚACHTM FCHPT
Molekulový magnetizmus komplexov prechodných kovov. (1/0052/11)
20112013
VEGA
R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Molekulový magnetizmus na báze koordinačných zlúčenín. (1/0522/14)
2014
2017
VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Monitoring ciest farmaceutík z čistiarenských kalov do pôd, rastlín a podzemných vôd (APVV-17-0119)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzvaI. Bodík
OEI ÚCHEI FCHPT
2007
2009
RAV MŠ SR
E. Šturdík
OVaHP ÚBM FCHPT
Monitorovanie a prevencia tvorby biogénnych amínov v súvislosti so zabezpečením kvality a zdravotnej bezpečnosti potravín. (1/3546/06)20062008VEGAJ. KarovičováOPT ÚBT FCHPT
Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín (APVV-14-0334)
2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
A. BreierOBaM ÚBM FCHPT
Možnosti energetického využitia opotrebovaných motorových olejov v mieste ich odberu. (P 11565/2013)20142014
-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Možnosti hľadania nových špecifických miest zásahu pre antifungálne aktívne zlúčeniny. (1/0697/18)20182021
VEGA
P. OlejníkováÚBM FCHPT
Možnosti hľadania nových špecifických miest zásahu pre antifungálne zlúčeniny
2019
2019
Mladý výskumník
ÚBM FCHPT
Možnosti odstraňovania a nakladania s nutrientmi z odpadových vôd
2018
2018Mladý výskumník
OEI ÚCHEI FCHPT
Možnosti odstraňovania a opätovného získavania fosforu z odpadových vôd
2019
2019
Mladý výskumníkOEI ÚCHEI FCHPT
Možnosti spracovania kvapalných a pevných uhľovodíkových odpadov v katalytických štiepnych procesoch spracovania ropných frakcií - fluidnom katalytickom krakovaní a hydrokrakovaní na palivá. Modifikácia a charakterizácia zeolitov a zeolitových katalyzátorov (1/3575/06)2006
2008
VEGAA. Smiešková
OTRP ÚOCHKP FCHPT
Možnosti zvýšenia obsahu výživovo dôležitých zložiek v cereálnych výrobkoch. (1/0453/13)
2013
2015
VEGA
OPT ÚBT FCHPT
Multifunkčná fungálna biomasa s vysokou hodnotou získaná z vedľajších produktov nórskeho poľnohospodárstva (301834)20202024
-- Iný medzinárodný --
ÚBT FCHPT
Multifunkčné anorganické materiály zložené z koordinačných zlúčenín (COST-0006-06)
2007
2009
APVV
OACh ÚACHTM FCHPT
Multifunkčné kovmi modifikované TiO2 fotokatalyzátory na environmentálnu remediáciu (SK-PT-18-0007)
2019
2020APVV - Bilaterálna spolupráca OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Multifunkčné monolitické aerogély pre účinné čistenie vôd (DS-FR-19-0001)
2020
2021
APVV - Dunajská stratégia
Z. Barbieriková
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Multimediálna učebnica "Analytické metódy v klinickej chémii". (3/5207/07)2007
2008
KEGAJ. SádeckáOALCh ÚACH FCHPT
2009
2011
KEGA
ODCP ÚPSP FCHPT
2005
2008
KEGA
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Multimediálny program vzdelávania vo fyzike. (Rozvojový projekt MŠ)20052006
RAV MŠ SR
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Multimodálne adsorpčné interakcie v biotechnologických separáciách (1/0573/17)
2017
2020VEGAOChBI ÚCHEI FCHPT
Nanokompozitné vlákna na báze syntetických polymérov. (APVT-20-010102)
2002
2005
APVV
A. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
Nanokryštalické fotokatalyzátory na báze oxidov kovov: fotoindukovaný prenos náboja a reaktivita (1/0026/18)
2018
2020VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Nanomateriály - inovatívny postup odstraňovania mikropolutantov
2017
2017
Mladý výskumníkOEI ÚCHEI FCHPT
Nanosegregované afinitné činidlá pre hybridné fermentačno-separačné procesy (APVV-15-0494)20162020APVV - Všeobecná výzvaŠ. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Nanoštrukturálna modifikácia povrchu vlákenných a textilných materiálov. (APVT ? 099 - 035004)
2005
2007APVVOPKV ÚPSP FCHPT
Nanoštruktúrované katalyzátory na katalytickú oxidáciu furfuralu.
2014
2014-- Iný domáci --T. Soták
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Národná digitálna polytechnická knižnica (044-005STU-8/2008)
2008
2009
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie. (ITMS:26240120016)
2009
2011
OP VaV
OChBI ÚCHEI FCHPT
2008
2010
VEGAONMRaHS ÚACH FCHPT
Natierané ink jet papiere pre atramentové tlačiarne. (APVT-99-007302)
2002
2005
APVV
ODCP ÚPSP FCHPT
2003
2005
VEGAOChBI ÚCHEI FCHPT
Návrh kvantitatívneho systému hodnotenia bezpečnosti chemických reaktorov. (1/1377/04)
2004
2006
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Návrh optimálneho riadenia pre membránové separačné procesy
2015
2015
Mladý výskumníkM. Jelemenský
OIaRP ÚIAM FCHPT
Návrh, simulácia a optimalizácia hybridných reaktívne separačných systémov na biokatalytickú produckciu prírodných látok (APVV-16-0111)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
OChBI ÚCHEI FCHPT
Názov projektu Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. (APVV-19-0093)2020
2024
APVV - Všeobecná výzvaÚBM FCHPT
Nečistoty v hliníku. Termodynamika a kinetika chemických a elektrochemických reakcií v elektrolyte a na fázovom rozhraní hliník - tavenina. (1/9426/02)20022004
VEGA
P. Fellner
OAT ÚACHTM FCHPT
Nekonvenčné kvantové stavy v nanoskopických magnetických systémoch. (APVV-0132-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaR. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
Nekonvenčné kvasinky pre produkciu bioproduktov (CA18229)
2019
2023
COST
M. RebrošÚBT FCHPT
Nekonvenčný prístup prípravy obilnín so zvýšeným hospodárskym potenciálom. (APVV-0294-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaM. Čertík
OBT ÚBT FCHPT
Nereaktívne tavné lepidlá na báze metalocénových polymérov pre priemyselné aplikácie (APVV-14-0566)
2015
2019APVV - Všeobecná výzvaI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
2002
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
OChBI ÚCHEI FCHPT
Neurodegeneratívne ochorenia skúmané spolu s terapeutickým vplyvom na zvieracích modeloch in vivo zobrazovaním a spektroskopiou magnetickej rezonancie (metabolický profil a bioenergetika mozgu) (1/0272/10)
2010
2011
VEGAS. Kašparová
ONMRaHS ÚACH FCHPT
Niektoré fenotypové zmeny v expresii proteínov vyvolané viacliekovou rezistenciou v leukemických bunkách
20182020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
M. GuzyováÚBM FCHPT
2002
2004
APVVR. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
Nízkotaviteľné elektrolyty pre výrobu hliníka
20152015Mladý výskumníkE. Mališová
OAT ÚACHTM FCHPT
Nórske kompetencie na prenos študijných programov vo výučbe environmentálneho inžinierstva na Slovenskej technickej univerzita. (No 2032040)
2003
2005Bilaterálna spolupráca
OChBI ÚCHEI FCHPT
Nová hodnota primárnych produktov domácej rastlinnej výroby (357/2012-510/MPRV SR)2013
2015
-- Iný domáci --
OBT ÚBT FCHPT
Nové afinitné činidla a ich využitie v separačných a hybridných procesoch. (1/1184/11)
2011
2013VEGAŠ. Schlosser
OChBI ÚCHEI FCHPT
2001
2003
VEGAOBaM ÚBM FCHPT
Nové biomateriály a biosenzory pre klinické využitie. (APVT-20-015904)
2005
2007APVV
OALCh ÚACH FCHPT
Nové biomateriály na báze chitozanových komplexov (2-3-5 CHN)
2002
2004
Bilaterálna spolupráca - SR - Čína
D. Bakoš
OPKV ÚPSP FCHPT
Nové efektívne stratégie pre stereoselektívne syntézy analógov biologicky aktívnych indolizidínových alkaloidov z aminokyselín. (APVV-0210-07)
2008
2010
APVV - Všeobecná výzva
Š. Marchalín
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové elektranalytické techniky a elektrochemické postupy na zvyšovanie efektivity atómovej spektroskopie ? stanovenie a chemometrická charakterizácia analytov. (APVV-0057-06)
2007
2009APVVP. Tomčík
OALCh ÚACH FCHPT
Nové elektroanalytické techniky na stanovenie stopových koncentrácií a chemických foriem arzénu, antimónu a selénu vo vodách pre použitie v laboratóriách i v teréne. (1/0500/08)
2008
2010
VEGA
E. BeinrohrOALCh ÚACH FCHPT
Nové environmentálne prijateľné biodegradovateľné zmesi polymérov z obnoviteľných zdrojov (APVV-17-0304)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
OPKV ÚPSP FCHPT
Nové environmentálne prijateľné polymérne materiály z obnoviteľných zdrojov (APVV-14-0301)
20152018APVV - Všeobecná výzvaOPKV ÚPSP FCHPT
Nové extraktívne metódy získavania organických kyselín z biotechnologických a odpadových roztokov. (SK-BG-0042-08)
2009
2010
Bilaterálna spolupráca - SR - Bulharsko
Š. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Nové fotosenzibilizátory pre onkologickú fotodynamickú terapiu: fotocytotoxicita derivátov proflavínu. (1/0790/14)
2014
2016
VEGA
H. PaulíkováOBaM ÚBM FCHPT
Nové katalyzátory pre produkciu energeticky bohatých materiálov (1/0466/18)
2018
2020
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Nové komplexy bioligandov, ich príprava, štruktúra, vlastnosti a aplikácie. (1/2452/05)
2005
2007
VEGAOACh ÚACHTM FCHPT
Nové koordinačné zlúčeniny a materiály s laditeľnou magnetickou aktivitou (1/0125/18)
2018
2021
VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Nové kryštálové, molekulové, elektronické a magnetické štruktúry s funkčnými vlastnosťami. (6/2002)
2003
2004Bilaterálna spoluprácaR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy (2/0127/18)
2018
2021
VEGA
ÚACH FCHPT
Nové magnetické materiály. (Nem/Slov/DAAD/CH)2002
2004
Bilaterálna spolupráca
R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Nové magnetické materiály na báze koordinačných zlúčenín. (1/0213/08)2008
2010
VEGAR. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
Nové magneticky zaujímavé koordinačné zlúčeníny na báze 3d-4f prvkov so Schiffovými zásadami ako ligandami. Syntéza, charakterizácia a štúdium látok.2014
2014
-- Iný domáci --
OACh ÚACHTM FCHPT
Nové materiály a konštrukcie elektrochemických biosenzorov ako alternatíva biologických testov toxicity
2017
2017
Mladý výskumník
ÚACH FCHPT
Nove materiály na báze koordinačných zlúčenín (APVV-14-0078)20152019APVV - Všeobecná výzva
OACh ÚACHTM FCHPT
2002
2004
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
2009
2011
VEGA
OALCh ÚACH FCHPT
Nové paládiom katalyzované transformácie v totálnej syntéze biologicky aktívnych prírodných látok a ich analógov. (APVV-0164-07)
2008
2011
APVV - Všeobecná výzva
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové pokročilé materiály vo vývoji rýchlych a ekologických postupov sledovania pesticídov v potravinách a v prevencii kontaminácie životného prostredia
20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovOALCh ÚACH FCHPT
2002
2004
VEGA
OALCh ÚACH FCHPT
Nové prístupy v syntéze bioaktívnych funkcionalizovaných analógov polyhydroxylovaných indolizidínových alkaloidov (1/0262/19)2019
2022
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové smerovanie v garantovanom odhade nelineárnych dynamických systémov a ich aplikácie na problematiku chemického inžinierstva (790017)
2018
2020
H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)OIaRP ÚIAM FCHPT
Nové stabilizované a štruktúrne usporiadané opticky a fotoelektricky aktívne organické materiály (V1/0501/15)
2015
2018
VEGAOEI ÚCHEI FCHPT
2006
2009
APVV
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové supramolekulové zlúčeniny na báze komplexov vybraných prechodných prvkov (1/0562/10)2010
2011
VEGA
OACh ÚACHTM FCHPT
Nové syntetické metódy a syntézy biologicky aktívnych molekúl pre trvalo udržateľný rozvoj zelenej chémie (APVV-14-0147)
20152019APVV - Všeobecná výzva
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové technológie výroby slnečných kolektorov. (4/2006/08)
2008
2009
RAV MŠ SRJ. LokajOAM ÚACHTM FCHPT
Nové typy kompozitných a viaczložkových impregnantov pre elektrotechniku na báze polyesterových a polyesterimidových živíc (APVV-14-0125)20152018
APVV - Všeobecná výzva
OPKV ÚPSP FCHPT
Nové typy zmesných a kompozitných materiálov s využitím biodegradovateľných polymérov a plnív. (1/0283/03)
2003
2005
VEGAI. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
Nové, výkonnejšie imobilizačné technológie pre biokatalyzátory oxidačno-redukčných reakcií a konštrukciu biosenzorov a biobatérií. (1/0229/12)2012
2015
VEGAM. RosenbergOBT ÚBT FCHPT
Nový systém poskytovania vedecko-technických a ekonomických informácií pre drevospracujúci priemysel Slovenskej republiky. (APVT-99-P07005)20052007APVVS. Katuščák
ODCP ÚPSP FCHPT
20052007
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny (APVV-19-0094)
2020
2024
APVV - Všeobecná výzvaA. BreierÚBM FCHPT
Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu (APVV-15-0303)2016
2020
APVV - Všeobecná výzvaA. Breier
ÚBM FCHPT
Od magnetoaktívnych koordinačných zlúčenín k funkčným materiálom. (APVV-0014-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
OACh ÚACHTM FCHPT
Od mokekúl k molekulovým zariadeniam (COST D-35 (COST-0006-06))
2007
2009
COST
OACh ÚACHTM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --I. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Odpad mliekárenského priemyslu ako zdroj pre výrobu polymérov pre trvalo udržateľný život. (GRD 2-2000-30385)200120045. rámcový programD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
2005
2005
5. rámcový program
D. Bakoš
OPKV ÚPSP FCHPT
Odparný výkon a deliaca schopnosť pri molekulovej destilácii. (1/8110/01)
2001
2003
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Odporový ohrev na spracovanie potravín. (COOP-CT-2003-508374)2004
2006
6. rámcový program
OChBI ÚCHEI FCHPT
Odstránenie prioritných polutantov životného prostredia z vôd novými oxidačnými metódami
2015
2015
Mladý výskumník
OEI ÚCHEI FCHPT
Odstraňovanie arzénu z pitných vôd a jeho ekotoxický účinok na mikroorganizmy aktivovaného kalu
20192019Mladý výskumníkR. ZakharOEI ÚCHEI FCHPT
Odstraňovanie vybraných mikropolutantov kombinovanými procesmi
2019
2019
Mladý výskumník
OEI ÚCHEI FCHPT
Odstraňovanie vybraných špecifických syntetických látok z vôd procesmi s využitím ozónu. (APVV-0656-12)
20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. DercoOEI ÚCHEI FCHPT
Ochrana materiálov a objektov v špecializovaných múzeách SNM. (SNM-R-INÉ-2014/1572)2014
2015
-- Iný domáci --
K. VizárováODCP ÚPSP FCHPT
Ochrana zdravia záhradkárov pred expozíciou pesticídom
2016
2016
Mladý výskumníkM. BeránkováOPT ÚPV FCHPT
Opotrebované fritovacie oleje/tuky ako zdroj palív pre dieselové motory. (1/0539/13)
2013
2015
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Opracovanie papiera a materiálov na báze celulózových vlákien v atmosferickej plazme a modifikácia povrchových vlastností. (1/2454/05)
2005
2007
VEGA
OPAF ÚPSP FCHPT
2006
2008
VEGA
OIaRP ÚIAM FCHPT
Optimalizácia extrakcie bioaktívnych zlúčenín zo smrekovej kôry použitím superkritickej extrakcie
2017
2017
Mladý výskumník
ODCP ÚPSP FCHPT
Optimalizácia procesu rekarbonizácie v reaktore s fluidizovanou vrstvou
2018
2018Mladý výskumníkM. VrabeľOEI ÚCHEI FCHPT
Optimálna Prevádzka Chemicko-Technologických Procesov
2018
2018
Mladý výskumník
OIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálne a prediktívne procesné riadenie
2019
2021
Excelentné tvorivé tímy na STU
M. Kvasnica
OIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálne procesné riadenie. (1/0053/13)
2013
2016VEGA
OIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálne riadenie pre procesný priemysel (APVV-15-0007)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzvaOIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálne riadenie procesov v reálnom čase (SK-FR-2015-0001)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca OIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálny návrh a riadenie procesov (SK-FR-19-0004)
2020
2021
Slovensko - FrancúzskoR. PaulenOIaRP ÚIAM FCHPT
Orto-substituentom kontrolovaná regioselektívna cyklizácia 1,4-fenyléndiakrylovej kyseliny za vzniku lineárnych benzo[1,2-b:4,5-b’]ditiofénových derivátov s využitím v organických polovodičových materiáloch
2019
2019
Mladý výskumník
B. Pavilek
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2003
2003
Štátny programS. Katuščák
ODCP ÚPSP FCHPT
Overiteľne bezpečné optimálne riadenie (1/0403/15)
2015
2018
VEGA
OIaRP ÚIAM FCHPT
Oxidácia voľných radikálov cholesterolu a PUFA na rozhraní kvapalina-kvapalina. Prvé postrehy. (2016-05-15-003)
2016
2017
Akcia Rakúsko - Slovensko 2014 - 2019M. ZaliberaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Palivá a chemikálie z odpadov a biomasy. (1/0012/09)20092011VEGAM. BajusOTRP ÚOCHKP FCHPT
Patentová ochrana výsledkov výskumu nových technológií, látok a zariadení na stabilizáciu materiálov a materiálových nosičov informácií vytvorených v roku 2008 (063-004STU-8/2008)20082009-- Iný domáci --S. KatuščákODCP ÚPSP FCHPT
PDR transportéry Trichoderma atroviride a ich úloha v mykoparazitizme. (1/0687/10)
20102011
VEGA
S. Kryštofová
OBaM ÚBM FCHPT
Pentakarbonxyl železa ako zdroj oxidu uhoľnatého v karbonylačných flow reakciách
20172017Mladý výskumník
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Perspektívne elektródové materiály v organickej elektroanalýze20162016Mladý výskumníkÚACH FCHPT
Perspektívne organické materiály v elektro-optických aplikáciách (materiály pre solárne články). (Mex/SR/STU/08)
2008
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - MexikoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Pilotný program rozvoja experimentálnych schopností z biológie a chémie u stredoškolských študentov. (LPP-0092-06)
2006
2009
APVV
OBaM ÚBM FCHPT
Plávajúci fotokatalyzátor so synergiskou adsorpčnou funkciou (DS-2016-0016)20172018
APVV - Dunajská stratégia
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
20092009
-- Iný domáci --
I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
Plne centralizované riadenie vozidla (DS-FR-19-0031)
2020
2021
APVV - Dunajská stratégia
M. Klaučo
OIaRP ÚIAM FCHPT
Počiatočné štádia a progres neurodegenerácie mozgu skúmané in vivo MRI a 1H, 31P MR spektroskopiou na animálnom modeli.
2014
2015
Pokračujúci mladý výskumník
R. KlepochováOBaM ÚBM FCHPT
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby. (ITMS: 26240120005)
2009
2011
OP VaV
OIaRP ÚIAM FCHPT
Podpora dobudovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II. (ITMS: 26240120029)
20102013OP VaV
OIaRP ÚIAM FCHPT
Podpora používateľov. (Rozv.projekt)2006
2006
-- Iný domáci --
J. Dzivák
SCHK FCHPT
Podpora vzdelávania v oblasti obnoviteľných zdrojov energie na Kábulskej univerzite (SAMRS/2019/AFG/1/1)
2019
2020
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Pochopenie konverzie elektro-katalytického CO2 pomocou operandových techník (PP-H2020-18-0003)20182019
APVV - PP H2020
P. Rapta
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Pokovovanie prírodných a syntetických diamantov molybdénom, volfrámom a ich karbidmi z iónových tavenín. (SK-UA-0034-09)2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - UkrajinaOAT ÚACHTM FCHPT
Pokročilá fotochemicky indukovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu tolerantná k prítomnosti kyslíka (APVV-19-0338)
2020
2024
APVV - Všeobecná výzva
T. LiptajCL FCHPT
Pokročilé a efektívne metódy optimálneho procesného riadenia. (APVV-0551-11)
2012
2015APVV - Všeobecná výzvaM. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
Pokročilé ekologické analytické metódy na extrakciu a stanovenie xenobiotík vo vzorkách životného prostredia (1/0412/20)
2020
2023VEGAS. Hrouzková
ÚACH FCHPT
2009
2011
VEGA
M. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Pokročilé Optimálne a Bezpečné Riadenie Energeticky Náročných Chemicko-Technologických Procesov
2017
2017
Mladý výskumník
OIaRP ÚIAM FCHPT
Pokročilé prediktívne riadenie energeticky náročných chemicko-technologických procesov2016
2016
Mladý výskumník
M. Klaučo
OIaRP ÚIAM FCHPT
Pokročilé prístupy bioremediácie - biostimulácia a bioaugmentácia - na dekontamináciu organických chlórovaných zlúčenín zo znečistených sedimentov, vôd a pôd (1/0295/15)
2015
2018VEGAK. DercováOBT ÚBT FCHPT
Pokročilé riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických, biochemických a potravinárskych technológiách (1/0545/20)
20202023VEGAM. Bakošová
OIaRP ÚIAM FCHPT
Polosuché kultivácie ako prostriedok biotechnologickej prípravy bioproduktov obohatených o biologicky aktívne látky a enzýmy (1/0574/15)
2015
2017VEGAM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Polyaplikovateľné heterocykly - návrh štruktúry, syntéza a vlastnosti. (APVV-0038-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2005
2007
VEGA
V. Milata
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Polymérne kompozitné materiály so schopnosťami tieniť elektromagnetické žiarenie.
2014
2014
-- Iný domáci --R. SýkoraOPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne materiály a technológie20192021
Excelentné tvorivé tímy na STU
I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne materiály s vyššími úžitkovými vlastnosťami. (APVT?99-013704)
2005
2006
APVV
OPKV ÚPSP FCHPT
2005
2007VEGA
OPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne systémy z obnoviteľných zdrojov pre vlákna a textílie (APVV-17-0078)
20182021
APVV - Všeobecná výzva
A. Ujhelyiová
OPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne zmesi a kompozity na báze biopolymérov a biodegradovateľných polymérov. (Nem/SR/STU1/07)
2007
2008MVTS
OPKV ÚPSP FCHPT
Polymérové kompozitné vlákna. (1/9147/02)
2002
2004VEGAE. BorsigOVT ÚPSP FCHPT
Polymérové podporné systémy a hybridné systémy na základe chitosanov a hyalurónanov. (SK-CN-00106)
2006
2007Bilaterálna spolupráca - SR - ČínaD. Bakoš
OPKV ÚPSP FCHPT
Polymorfizmus génov pre vybrané subjednotky proteínkinázy závislej na 5'-AMP (AMPK) a jej vzťah ku obezite a pohybovej výkonnosti. (1/0589/08)
2008
2010
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
Polynomiálna optimizácia pre komplexné systémy (ECO-NET 2006)
2006
2007
Bilaterálna spolupráca
OIaRP ÚIAM FCHPT
Porovnávacie hodnotenie ofsetových farieb (29042)
2009
2009
-- Iný domáci --
OPAF ÚPSP FCHPT
20052007
VEGA
ONMRaHS ÚACH FCHPT
Porozumenie a využitie vplyvu nízkeho pH na mikroorganizmy (CA18113)
2019
2023
COST
M. Čertík
ÚBT FCHPT
Portál vysokých škôl (Centrálny rozvojový projekt 4c)
2008
2008
-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
Portál vysokých škôl 2009 (006-001SPU-5/2009)
2009
2009-- Iný domáci --J. Dzivák
SCHK FCHPT
Portálové riešenie vysokých škôl (044SPU)
2007
2008-- Iný domáci --J. Dzivák
SCHK FCHPT
Posilňovanie kompetencií vo vodíkových technológiách vo V4 (11520068)
2015
2016
International Visegrad Fund - Small grants
ÚACHTM FCHPT
Postgraduálna škola priemyselnej ekológie. (MSCF-CT-2005-029529)2006
2009
Marie Curie Actions - Human resources and mobilityG. Čík
OEI ÚCHEI FCHPT
Potenciál cereálnych, pseudocereálnych a strukovinových substrátov pre rast a metabolickú aktivitu probiotických baktérií.
2012
2013
-- Iný domáci --
OVaHP ÚBM FCHPT
Potraviny so zníženým obsahom cholesterolu (APVV-18-0061)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
OPT ÚPV FCHPT
Potreba viacúrovňového kritického myslenia v rozvoji mediálnych kompetencií (010ŽU-4/2015)20152017KEGA
OM ÚIAM FCHPT
Použitie metódy FORC pre hysteréziu tuhých molekulových látok s prepínateľnými vlastnosťami. (ECONET, N° 10217UL)2005
2006
-- Iný medzinárodný --
OACh ÚACHTM FCHPT
Použitie nanočastíc v povrchovo zosilnenej vibračnej spektroskopii pre kriminalisticko-technické skúmanie dokumentov
2015
2015
Mladý výskumník
M. Oravec
OPAF ÚPSP FCHPT
20052007
VEGA
OAT ÚACHTM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OVT ÚPSP FCHPT
Povrchová úprava plazmou a hodnotenie vlastností textilných výstužných materiálov (29066)
2009
2009
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Povrchová úprava textílií plazmou pri atm.tlaku (29033)
2009
2009
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Povrchové úpravy materiálov plazmou pri atmosferickom tlaku. (1/4095/07)
2007
2009
VEGA
OPKV ÚPSP FCHPT
2008
2010
VEGAOPAF ÚPSP FCHPT
Poznanie elektrónovej štruktúry ako cesta k predikcii potenciálnych liečiv. (APVV-0202-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Poznaním detailov elektrónovej štruktúry k interpretácii a predikcii fyzikálno-chemických vlastností látok. (1/0327/12)
2012
2015
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Pre bezpečné a zdravé potraviny v Strednej Európe (CII-HU-0023-00-0506 – CIII-HR-0306-09-1617)
2005
2017
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
ÚBT FCHPT
Prediktívne riadenie hybridných systémov. (LPP-0092-07)
2008
2011
APVV - Program LPPM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Prediktívne riadenie na platformách s obmedzeným výpočtovým výkonom. (1/0095/11)
20112014
VEGA
OIaRP ÚIAM FCHPT
Prediktívne riadenie procesov s rýchlou dynamikou
2015
2015
Mladý výskumník
OIaRP ÚIAM FCHPT
Predĺženie trvanlivosti a zvýšenie nutričnej hodnoty pekárenských výrobkov. (1/0570/08)20082010VEGAOPT ÚBT FCHPT
Prechodové prvky v papieri. (EVK4-CT-2002-20010)2003
2006
5. rámcový program
M. Čeppan
OPAF ÚPSP FCHPT
Prenikajú lieky z čistiarenských kalov do podzemných vôd?
2018
2018
Mladý výskumník
OEI ÚCHEI FCHPT
2000
2004
Leonardo da Vinci
OChBI ÚCHEI FCHPT
Prenos európskych skúseností v ďalšom vzdelávaní mladých odborníkov v biovedeckej oblasti. (RO/00/B/F/PP 141028/dodatok)
2005
2005
Leonardo da VinciOChBI ÚCHEI FCHPT
2004
2007EUREKA
OALCh ÚACH FCHPT
2001
2003VTPOBaM ÚBM FCHPT
2006
2010
Sustainable development, global change and ecosystems
A. Šovčíková
OBaM ÚBM FCHPT
Priemyselný výskum zameraný na materiálové zhodnotenie kvapalných odpadov najmä z automobilového priemyslu. (ITMS 26220220074)
20112015OP VaV
OChBI ÚCHEI FCHPT
Prieskum syntézy benzotiofénovýchderivátov (29074)
2009
2009
-- Iný domáci --
D. VéghOOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava a biologická aktivita nových biomateriálov využiteľných v rekonštrukčnej medicíne (1/0165/10)
20102011VEGAS. JantováOBaM ÚBM FCHPT
Príprava a hodnotenie polyméru s odtlačkom molekuly ako sorbentu pre off-line SPE extrakciu kumarínov.
2014
2014
-- Iný domáci --
A. Machyňáková
OALCh ÚACH FCHPT
Príprava a hodnotenie vlastností flexibilných farbivom senzibilizovaných solárnych článkov.
2013
2014
-- Iný domáci --
OPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a charakterizácia vodivých uhlíkových disperzií pre tlač elektródových systémov
20172017Mladý výskumník
OPAF ÚPSP FCHPT
2002
2004
VEGA
M. MikulaOPAF ÚPSP FCHPT
20032005
NATO
OAT ÚACHTM FCHPT
Príprava a prášková štruktúrna analýza meďnatých komplexov20182018Mladý výskumník
OACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a reaktivita pentafluórfenyl substituovaných zlúčenín
2019
2019
Mladý výskumníkD. BortňákOOCh ÚOCHKP FCHPT
2005
2007
-- Iný domáci --OVaHP ÚBM FCHPT
Príprava a štúdium nesteroidných antiflogistík na báze komplexov medi(II). (APVT-20-005504)2005
2007
APVV
OACh ÚACHTM FCHPT
2007
2009
VEGAOACh ÚACHTM FCHPT
2002
2004
VEGA
M. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a štúdium polymérnych gélov s využitím v ochrane kultúrneho dedičstva (1/0602/19)
20192022
VEGA
OPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a vlastnosti kompozitných a zliatinových povlakov na kovových materiáloch. (1/9425/02)20022004
VEGA
M. Chovancová
OAT ÚACHTM FCHPT
Príprava a vlastnosti nových potenciálne polyaplikovateľných fluórovaných heterocyklov. (1/0660/11)
2011
2013
VEGA
V. Milata
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava a vlastnosti polypropylénových vlákien aditivovaných anorganickými nanoplnivami pre zlepšenie cementových kompozitov.
2012
2013
-- Iný domáci --
OVT ÚPSP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
A. Ujhelyiová
OVT ÚPSP FCHPT
Príprava a využitie 4-halogén-2,3-dihydroizoxazolov.
2014
2014
-- Iný domáci --
L. KleščíkováOOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava aktivovaných a pillarovaných prírodných hliniek montmorilonitového typu pre katalytické účely.
2012
2013-- Iný domáci --OTRP ÚOCHKP FCHPT
20042006VEGAV. KovárOAM ÚACHTM FCHPT
Príprava automobilových palív z odpadných plastov. (039/13_RT)
2013
2014
-- Iný domáci --
E. HájekováOTRP ÚOCHKP FCHPT
Príprava biokatalyzátorov z priemyselných vedľajších produktov a ich využitie v biorafinériách (APVV-18-0254)20192023APVV - Všeobecná výzva
ÚBT FCHPT
Príprava, biologické a fyzikálnochemické vlastnosti nových heterocyklických zlúčenín s potenciálnym využitím v medicíne, nanotechnológiách, ochrane dreva a papiera a iných aplikáciách. (1/0225/08)
2008
2010VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava erytropoetínu, terapeutického hormónu ovplyvňujúceho tvorbu červených krviniek, expresiou v eukaryotickom bunkovom systéme a jeho ďalšia purifikácia (APVV-14-0474)2015
2019
APVV - Všeobecná výzvaOChBI ÚCHEI FCHPT
Príprava chemického povlaku na povrchu sklených vlákien. (APVV-0491-07)
2008
2010
APVV
G. Čík
OEI ÚCHEI FCHPT
Príprava chirálnych zlúčenín pomocou rekombinantnej
2019
2019
Mladý výskumníkD. GyuranováÚBT FCHPT
Príprava katalyzátorov na rozklad dechtov z lacných materiálov
2018
2018Mladý výskumník
OChBI ÚCHEI FCHPT
Príprava modernej vysokoškolskej učebnice z oblasti analytických separačných metód. (3/2238/04)
2004
2006
KEGAOALCh ÚACH FCHPT
Príprava, vlastnosti a reaktivita dusíkových heterocyklov s prikondenzovaným O, S, Se alebo N obsahujúcim kruhom. (1/9254/02)2002
2004
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava vzoriek na lab.zar. typu dvojzávitovka (29064)
2009
2009
-- Iný domáci --P. Alexy
OPKV ÚPSP FCHPT
Probiotické baktérie a netradičné suroviny pri výrobe funkčných potravín za účelom zvýšenia ich výživovej a senzorickej hodnoty. (1/0102/03)
2003
2005VEGAJ. KarovičováOPT ÚBT FCHPT
Problematika bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám v potravinách rastlinného pôvodu konzumovaných v surovom stave20192019Mladý výskumník
OVHKP ÚPV FCHPT
Problematika biogénnych amínov vo fermentovaných potravinách a použitie mikroorganizmov degradujúcich biogénne amíny ako možné riešenie pre zabezpečenie zdravotne bezpečných potravín (1/0569/16)
2016
2019
VEGAM. GreifováOPT ÚPV FCHPT
Procesy a faktory vplývajúce na trvanlivosť a bezpečnosť potravín a predmetov denného užívania. (1/9132/02)
2002
2004
VEGA
OPT ÚBT FCHPT
Procesy indukovaného prenosu elektrónu v technológii a biológii. Vzťahy medzi reaktivitou a štruktúrou. (SK-AT-0016-08)
2009
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
D. Dvoranová
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Produkcia antimikrobiálnych látok baktériami mliečneho kysnutia.2014
2014
-- Iný domáci --T. MančuškováOVaHP ÚBM FCHPT
Produkcia aromatických látok kvasinkami -- nové biokatalyzátory a nové molekulové mechanizmy. (COST FA0907)
2010
2014
COSTD. Šmogrovičová
OBT ÚBT FCHPT
Produkcia bioplynu z biologicky rozložiteľných odpadov. (LPP-0019-09)
2009
2013
APVV - Program LPPOEI ÚCHEI FCHPT
Produkcia konjugovanej linolovej kyseliny ovplyvňovaním diét u prežúvavcov. (APVV-0043-07)2008
2010
APVVOBT ÚBT FCHPT
Produkcia senzoricky a biologicky aktívnych metabolitov kvasiniek. (1/0096/11)2011
2013
VEGA
D. ŠmogrovičováOBT ÚBT FCHPT
2005
2008
-- Iný domáci --
M. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
200420096. rámcový program
OChBI ÚCHEI FCHPT
Progresívne katalytické transformácie na báze Cu a Fe. (APVV-0457-11)2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Progresívne katalytické transformácie na báze Cu a Fe. (1/0133/13)2013
2013
VEGAA. KolarovičOOCh ÚOCHKP FCHPT
Progresívne metódy adaptívneho a inteligentného riadenia pre procesy chemickej/biochemickej technológie. (1/1046/04)
2004
2006
VEGA
A. Mészáros
OIaRP ÚIAM FCHPT
2006
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. BakošováOIaRP ÚIAM FCHPT
Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám (APVV-16-0171)
2017
2020APVV - Všeobecná výzvaL. BírošováOVHKP ÚPV FCHPT
Progresívne polypropylénové vlákna pre silikátové kompozity. (VMSP-P-0007-09)20092011APVV - Program VMSPA. UjhelyiováOVT ÚPSP FCHPT
2004
2006
VEGAJ. Derco
OEI ÚCHEI FCHPT
Progresívne typy polypropylénových vlákien. (E02)
2003
2005
Štátny program
A. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
Projekt dobudovania laboratórií bezpečnostného a bioprocesorového inžinierstva na Oddelení chemického a biochemického inžinierstva. (VV_RP_UP4)
2006
2006
-- Iný domáci --
M. Polakovič
OChBI ÚCHEI FCHPT
Propagácia, vyhľadávanie a aplikácia nových technológií recyklácie opotrebovaných pneumatík a plastového odpadu zo spracovaných ojazdených vozidiel (RF-1009/09/30)2009
2009
-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Prototyp laboratória biotechnologického výskumu pre rozvoj experimentálnych schopností študentov stredných škôl (LPP-0079-09)
2009
2013
APVV - Program LPPOBT ÚBT FCHPT
Pyrolýzne a katalytické premeny biomasy a organických odpadov na palivá druhej generácie. (1/0228/12)20122014
VEGA
OTRP ÚOCHKP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Rámcová zmluva na bázi LentiKat´s - Know-how (29023)20092009-- Iný domáci --M. Rosenberg
OBT ÚBT FCHPT
Rámcová zmluva na bázi LentiKat´s - Know-how :"Výroba biopalív 2.generácie...." (29037)20092009
-- Iný domáci --
OBT ÚBT FCHPT
20092009-- Iný domáci --D. Berkeš
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Rámcová zmluva -NMR spektrálna štúdia (29018)2009
2009
-- Iný domáci --
OOCh ÚOCHKP FCHPT
20092009
-- Iný domáci --
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Rastliny maku siateho produkujúce semeno s lepšími vlastnosťami pre potravinársky priemysel. (APVV-0248-10)2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
M. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Reaktivita koordinačných zlúčenín Ni/II/ na báze Schiffových zásad2015
2015
Mladý výskumník
OACh ÚACHTM FCHPT
Re-dizajn metabolizmu tukotvorných mikroorganizmov pre biotechnologickú prípravu priemyselne atraktívnych olejov (APVV-17-0262)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
ÚBT FCHPT
Redoxne aktívne komplexy kovov ako katalyzátory pre produkciu energeticky bohatých materiálov (DS-FR-19-0035)20202021APVV - Dunajská stratégiaP. Rapta
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Redoxne aktívne komplexy kovov vykazujúce duálne protirakovinové a antibakteriálne účinky (APVV-19-0024)
20202024
APVV - Všeobecná výzva
P. RaptaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Redoxné reakcie koordinačných zlúčenín pre katalýzu a farmáciu (SK-AT-2017-0017)20182019
APVV - Bilaterálna spolupráca
P. Rapta
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Redukcia CO2 na C1 organické chemikálie - dosiahnutie hranice kde sa stretnú experiment a teória (2016-10-15-001)
2017
2018Akcia Rakúsko - Slovensko 2014 - 2019L. BučinskýOChF ÚFCHCHF FCHPT
Regenerácia iónových kvapalín používaných v separačných procesoch (APVV-18-0232)20192023APVV - Všeobecná výzva
OChBI ÚCHEI FCHPT
Regenerácia špecifických regiónov mozgu dospelých spevavcov skúmaná pomocou in vivo magnetickej rezonancie. (2/0177/14)20142017
VEGA
S. Kašparová
ONMRaHS ÚACH FCHPT
2004
2004
Štátny programOBT ÚBT FCHPT
Reinžiniering produktového portfólia VIPO a.s. Participácia FCHPT STU len v časti 2.3 "Aplikácia inovatívnych komponentov gumových zmesí". (26220220091)
2010
2013
OP VaVI. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
Rekombinantná príprava nešpecifickej peroxygenázy ako univerzálneho biokatalyzátora pre modernú chémiu
2019
2019
Mladý výskumníkZ. Rosenbergová
ÚBT FCHPT
Relaxačné procesy v kvantových magnetických systémoch (APVV-18-0197)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
OACh ÚACHTM FCHPT
2003
2004
-- Iný domáci --
OEI ÚCHEI FCHPT
Reologické vlastnosti tavenín PP koncentrátov (29060)20092009-- Iný domáci --A. UjhelyiováOVT ÚPSP FCHPT
Rešerš,návrh syntézy a interpretácia spektier vyselektovaných org.zlúčenín (29001)
2009
2009
-- Iný domáci --
Š. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
Reziduálne dipólové interakcie - nový prostriedok NMR štruktúrnej analýzy (1/0770/15)
2015
2017
VEGA
ONMRaHS ÚACH FCHPT
Riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických technológiách a biotechnológiách (1/0112/16)2016
2019
VEGA
ÚIAM FCHPT
Riadenie chemických a biochemických procesov s neurčitosťami. (1/0537/10)
2010
2011VEGA
OIaRP ÚIAM FCHPT
Riadenie chemických a biochemických procesov s neurčitosťami. (1/0973/12)20122015VEGAM. Bakošová
OIaRP ÚIAM FCHPT
Riešenie priamych a inverzných úloh s variačnou štruktúrou pomocou moderných metód kónického programovania (1/0062/18)
20182021VEGA
OM ÚIAM FCHPT
Rizikové látky v komunálnom a priemyselnom vodnom cykle. (042)20072008
-- Iný medzinárodný --
OEI ÚCHEI FCHPT
Robustné prediktívne riadenie a robotika (SK-CN-2015-0016)2016
2017
APVV - Bilaterálna spolupráca M. KvasnicaOIaRP ÚIAM FCHPT
Robustné prediktívne riadenie procesov v chemickom a potravinárskom priemysle.
2014
2014
-- Iný domáci --
OIaRP ÚIAM FCHPT
Rovnováha a kinetika adsorpcie proteínov na iónomeničových chromatografických membránach s vrúbľovanou polymérnou vrstvou. (LPP-0258-09)
2009
2013
APVV - Program LPPM. Polakovič
OChBI ÚCHEI FCHPT
Rozdelenie elektrónovej a spinovej hustoty v organokovových komplexoch (SK-FR-2017-0014)
2018
2019
APVV - Bilaterálna spolupráca J. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Rozklad vybraných škodlivých látok ozonizáciou. (SK-SI-0019-10)2011
2012
Bilaterálna spolupráca - SR - SlovinskoOEI ÚCHEI FCHPT
Rozklad vybraných špecifických syntetických organických látok z vôd procesmi s využitím ozónu. (1/0859/14)
2014
2017VEGAOEI ÚCHEI FCHPT
Rozšírenie vedeckých poznatkov o kvalite a bezpečnosti Slovenskej bryndze modernými mikrobiologickými, molekulárno--biologickými a chromatografickými metódami. (APVV-0590-10)
20112014APVV - Všeobecná výzva
OVaHP ÚBM FCHPT
Rozvoj a posilnenie medzisektorových prepojení medzi aktérmi v oblasti inovačných systémov udržateľných biokompozitných obalov v stredoeurópskom obehovom hospodárstve (CE1237)2017
2020
Interreg Central Europe
OPKV ÚPSP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
2006
2008
VEGA
D. Baran
OMŽ FCHPT
Rozvoj inovatívneho hodnotového reťazca pre udržateľné plasty v Centrálnej Európe. (3CE368P1)2011
2014
Central EuropeD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Rozvoj kapacity ľudských zdrojov na Kábulskej polytechnickej univerzite. (SAMRS/2009/09/02)20102012Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
OChBI ÚCHEI FCHPT
Rozvoj multidrug rezistencie na liečivá používané v liečbe myelodysplastického syndrómu a akútnej myeloidnej leukémie20162018Excelentné tímy mladých výskumníkov
ÚBM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OAM ÚACHTM FCHPT
RTG skúšky fázového zloženia vzoriek (29012)
2009
2009-- Iný domáci --E. Smrčková
OAM ÚACHTM FCHPT
Rýchla plynová chromatografia - hmotnostná spektrometria pre analýzu vybraných organických polutantov v environmentálnych a potravinových matriciach. (APVV-20-000705)
2006
2009
APVV
E. Matisová
OALCh ÚACH FCHPT
20092011VEGA
OALCh ÚACH FCHPT
2005
2007
VEGA
OALCh ÚACH FCHPT
Screening vzájomných vzťahov mykobioty v potravinách
2015
2015
Mladý výskumník
M. KoňuchováOVaHP ÚBM FCHPT
Selektívna katalytická transformácia bioglycerolu z obnoviteľných surovín na cenné chemikálie. (1/0556/13)
2013
2015
VEGA
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Selektívna konverzia odpadovej biomasy chemickými a biotechnologickými procesmi (APVV-17-0302)
2018
2022APVV - Všeobecná výzva
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Selektívne procesy pre chemické špeciality. (1/0768/08)2008
2010
VEGAM. Štolcová
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --OEI ÚCHEI FCHPT
2005
2007
VEGAJ. Labuda
OALCh ÚACH FCHPT
Separácia enantiomérov v potravinových matriciach viacrozmernou plynovou chromatografiou.20122013
-- Iný domáci --
OALCh ÚACH FCHPT
Sfingolipidy - nový cieľ v liečbe Alzheimerovej choroby (733050105)
2014
2019
-- Iný medzinárodný --D. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Sieť pracovísk pre vzdelávanie pracovníkov verejných laboratórií životného prostredia. (530554-TEMPUS-1-2012-1-SK-TEMPUS-JPHES )2012
2016
Joint Projects
I. ŠpánikOALCh ÚACH FCHPT
2005
2005
KEGA
M. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
Sklá na báze akermanitu s prídavkom opticky aktívnych dopantov.
2014
2014
-- Iný domáci --P. Veteška
OAM ÚACHTM FCHPT
Skúšobná prevádzka multifunkčných modelových zariadení UnilabSK a UnisaverSK, príprava podkladov na realizáciu a transfer poznatkov do VŠ vzdelávania (064-013STU-8/2008)20082009-- Iný domáci --OPKV ÚPSP FCHPT
Sledovanie TvoRby A Transferu Enantiomérov prchavých orGanických zlúčenín v procese výrobY tokajských vín
2018
2018
Mladý výskumníkL. KhvalbotaÚACH FCHPT
Sledovanie účinku a aplikácia extraktov získaných pomocou superkritickej extrakcie smrekovej kôry
2016
2016
Mladý výskumník
A. Sládková
ODCP ÚPSP FCHPT
Sledovanie vplyvu procesných parametrov na zloženie plynu pri splyňovaní tuhého alternatívneho paliva2018
2018
Mladý výskumníkP. Šuhaj
OChBI ÚCHEI FCHPT
Smart chromogénne heterocykly (APVV-17-0513)2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2007
2007-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
Spektroelektrochémia komplexov kovov s biologicky aktívnymi ligandmi
2018
2018
Mladý výskumník
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spektroskopická analýza antioxidačných a prooxidačných vlastností karotenoidov. (1/0856/11)
2011
2013
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spektroskopická analýza prírodných a syntetických derivátov chinolínov s fotochemickými a fotobiologickými vlastnosťami (APVV-0055-07)
2008
2010
APVV - Všeobecná výzva
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
20032005VEGAV. Brezová
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spektroskopická analýza štruktúry a reaktivity radikálov a komplexov kovov v chemických, biologických a fotochemických systémoch. (1/3579/06)
2006
2008
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spoľahlivé odhadovanie a kontrola chemických zariadení v reálnom čase
2018
2019
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
OIaRP ÚIAM FCHPT
Spoľahlivé prediktívne riadenie využívajúce prevádzkové údaje s aplikáciami v reálnom čase (895377)2020
2022
H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
OIaRP ÚIAM FCHPT
Spolupráca medzi európskymi a ázijskými univerzitami pre rozvoj kapacity ľudských zdrojov v oblasti technického vzdelávania v Afganistane. (147-063)
2008
2011
Asia Link ProgrammeOChBI ÚCHEI FCHPT
2008
2008-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spracovanie lignocelulózových vlákien s použitím hlboko eutektických rozpúšťadiel (1/0403/19)
2019
2021
VEGA
M. Jablonský
ODCP ÚPSP FCHPT
Spracovanie odpadných polyolefínov na plynné monoméry a zmesné etylétery (APVV-18-0348(2))
2019
2022APVV - Všeobecná výzvaE. HájekováOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
2006
2008VEGAOChBI ÚCHEI FCHPT
Spresnenie termodynamického opisu viaczložkovej rovnováhy kvapalina-para a kvapalina-kvapalina-para pre potreby modelovania separačných zariadení. (APVV-0353-06)
2007
2009
APVV
OChBI ÚCHEI FCHPT
Stabilita a degradácia farebných vrstiev objektov kultúrneho dedičstva (1/0888/15)
2015
2018
VEGA
OPAF ÚPSP FCHPT
Stanovenie amylázovej aktivity v tekutých a práškových preparátoch (29044)20092010-- Iný domáci --M. Rosenberg
OBT ÚBT FCHPT
Stanovenie arzénu vo vzorke pitnej vody (29067)2009
2009
-- Iný domáci --
A. Manová
OALCh ÚACH FCHPT
Stanovenie CHNS a O vo vzorke 3HD921-0592 (29072)
2009
2009
-- Iný domáci --
OACh ÚACHTM FCHPT
Stanovenie koncentrácií chloridových aniónov metódou vysokorozlišovacej atómovej absorpčnej spektroskopie s kontinuálnym zdrojom žiarenia
2016
2016Mladý výskumníkÚACH FCHPT
20092009
-- Iný domáci --
P. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Stanovenie obsahu uhličitanov (29009)
2009
2009
-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Stanovenie organického uhlíka (29073)20092009
-- Iný domáci --
P. SegľaOACh ÚACHTM FCHPT
20092009
-- Iný domáci --
OChBI ÚCHEI FCHPT
Stanovenie uhlíka v škváre (29011)20092009
-- Iný domáci --
P. SegľaOACh ÚACHTM FCHPT
2003
2007
-- Iný medzinárodný --Ľ. Fišera
OOCh ÚOCHKP FCHPT
20082010VEGAŠ. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne konštrukcie oxa- a azaheterocyklických zlúčenín v syntéze prírodných látok. (1/0488/14)
20142017
VEGA
T. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne paládiom katalyzované cyklizácie a "cross-coupling" reakcie v syntéze prírodných látok (1/0115/10)2010
2011
VEGAT. Gracza
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne Pd(II)-katalyzované cyklizácie v syntéze prírodných látok. (LPP-0071-09)
2009
2013
APVV - Program LPPOOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne syntézy analógov indolizidínových alkaloidov z kyseliny glutámovej. (1/0429/11)
2011
2013
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne syntézy bioaktívnych analógov indolizidínových a chinolizidínových alkaloidov (1/0371/16)2016
2018
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne syntézy bioaktívnych analógov indolizidínových alkaloidov. (APVV-0204-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2005
2007
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2002
2004
VEGAOOCh ÚOCHKP FCHPT
Structure-based drug design for diagnosis and treatment of neurological diseases: dissecting and modulating complex function in the monoaminergic systems of the brain. (CM1103)
2011
2015
COST
R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Substituované pyridoindoly ako potenciálne látky s "multi-target" účinkom v prevencii a liečbe niektorých chronických ochorení - teoretický screening. (2/0030/11)
2011
2013
VEGA
OALCh ÚACH FCHPT
Sum of Squares programovanie pre návrh a analýzu systému (PP-H2020-18-0002)
20182019
APVV - PP H2020
OIaRP ÚIAM FCHPT
Superiónovo vodivé oxidové sklené a sklokeramické kompozitné materiály obsahujúce katióny medi. (1/9141/02)20022004
VEGA
OAM ÚACHTM FCHPT
Svetlom indukovaný spinový prechod v železnatých koordinačných zlúčeninách
2017
2017
Mladý výskumník
B. BrachňakováOACh ÚACHTM FCHPT
Synergia experimentu a teórie: antioxidačný efekt derivátov fenolových zlúčenín (SK-SRB-18-0016)
2019
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca
V. Lukeš
OFCh ÚFCHCHF FCHPT