18. 8. 2019  5:29 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 1149

</
StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Experimentálne štúdium produkcie gama-dekalaktónu mikrobiálnou biotransformáciou. (APVT-99-019604)20052007APVVV. ŠtefucaOChBI ÚCHEI FCHPT
ABC transportné proteíny v mnohonásobnej rezistencii kvasiniek a fyziológii vláknitých húb. (APVV-0282-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaS. KryštofováOBaM ÚBM FCHPT
Adaptívne a inteligentné metódy riadenia pre procesy chemickej a biochemickej technológie. (1/8108/01)20012003VEGAA. MészárosOIaRP ÚIAM FCHPT
Adsorpčné procesy v biotechnologických výrobách proteínov, oligosacharidov a aromatických alkoholov. (1/0531/13)20132015VEGAM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Afinitné mikročastice, nanočastice a micely a ich použitie na uskutočnenie separácií a reakcií v sústavách s membránami. (1/0876/08)20082010VEGAŠ. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Agregácia prechodných kovov v živých organizmoch (APVV-16-0039)20172021APVV - Všeobecná výzvaĽ. DlháňOACh ÚACHTM FCHPT
Agregačné funkcie: konštrukčné metódy, rozširovania, aplikácie. (1/0419/13)20132015VEGAA. KolesárováOM ÚIAM FCHPT
Achirálno-chirálna HPLC na separáciu enantiomérov vo vzorkách so zložitou matricou20192019Mladý výskumníkA. LomenovaÚACH FCHPT
Akreditovaný kurz - GALVANOCHEMIKOV (29041)20092009-- Iný domáci --M. ChovancováOAT ÚACHTM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29014)20092009-- Iný domáci --J. KarovičováOPT ÚBT FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29022)20092009-- Iný domáci --J. KarovičováOPT ÚBT FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29032)20092009-- Iný domáci --Ľ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29036)20092009-- Iný domáci --Ľ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29038)20092009-- Iný domáci --Ľ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29046)20092009-- Iný domáci --Ľ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29065)20092009-- Iný domáci --Ľ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29071)20092009-- Iný domáci --Ľ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Aldoketoreduktázy v chronických ochoreniach - in silico modelovanie významných enzýmov a ich komplexov s indolovými derivátmi. (2/0033/14)20142017VEGAP. MájekOALCh ÚACH FCHPT
Algoritmy pre optimálne riadenie procesov prestupu tepla a látky s hybridnou dynamikou. (APVV-0029-07)20082011APVV - Všeobecná výzvaM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Algoritmy pre riadenie procesov prestupu látky a tepla. (SK-CZ-0042-07)20082009Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. BakošováOIaRP ÚIAM FCHPT
Alternatívne suroviny v uhľovodíkových technológiách na výrobu ekologických palív a petrochemikálií. (1/3587/06)20062008VEGAM. BajusOTRP ÚOCHKP FCHPT
Anaerobná produkcia bioplynu na čistenie kalových vôd z biomasy s vysokým obsahom dusíka a síry (1/0772/16)20162019VEGAM. HutňanOEI ÚCHEI FCHPT
Analytická charakterizácia štruktúry a vlastností vybraných nanomateriálov20162016Mladý výskumníkV. SvitkováÚACH FCHPT
Analytické a termodynamické štúdium separácie opticky aktívnych látok metódou HPLC v on-line spojení s DAD, NMR a polarimetrickou detekciou. Príprava nových selektívnych sorbentov použiteľných pri príprave vzorky. (1/0058/08)20082010VEGAJ. LehotayOALCh ÚACH FCHPT
Analytické metódy pre kvalitné a bezpečné tradičné potravinové výrobky. (SK 0010)20082010-- Iný domáci --I. ŠpánikOALCh ÚACH FCHPT
Analyticko-chemické (bio)senzory a testy ako alternatíva biologických skúšok toxicity (1/0489/16)20162019VEGAĽ. ŠvorcÚACH FCHPT
Analýza a porozumenie adhéznej sily v moderných pneumatikách (PP-H2020-18-0014)20182019APVV - PP H2020I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33 (2/0057/18)20182021VEGAL. MessingerováÚBM FCHPT
Analýza biopolutantov v splaškových vodách na hodnotenie zdravia spoločnosti. (Action ES1307)20142018COSTI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Analýza fenolových a aromatických látok medoviny v Juhoafrickej republike a Slovenskej republike. (SK-ZA-0010-07)20082009Bilaterálna spolupráca - SR - Juhoafrická republikaD. ŠmogrovičováOBT ÚBT FCHPT
Analýza fyzikálno-chemických vlastností nových ternárnych hlboko eutektických rozpúšťadiel a ich schopnosť rozpúšťať zložky biomasy20182018Mladý výskumníkV. MajováODCP ÚPSP FCHPT
Analýza klastra génov potrebného pre syntézu konídiálneho pigmentu v Trichoderma spp.20182018Mladý výskumníkV. PaluškováÚBM FCHPT
Analýza nábojovej hustoty komplexov prechodných kovov z presných RTG difrakčných metód. (CHE-96155)19992003National Science FoundationJ. KožíšekOACh ÚACHTM FCHPT
Analýza nábojovej hustoty komplexov prechodných kovov z presných RTG difrakčných metód. (NSF-CHE96155)20042006National Science FoundationJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Analýza zdraviu prospešných látok cereálií a ich využitie v pekárskych výrobkoch s preventívno-lekárskymi vlastnosťami. (1/0845/08)20082010VEGAE. HybenováOVaHP ÚBM FCHPT
Analýza znečistených odpadových vôd na obsah benzénu a ETBE (29055)20092009-- Iný domáci --A. KaszonyiOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Anorganické peny a nové keramické penové materiály (1/0460/10)20102011VEGAJ. LokajOAM ÚACHTM FCHPT
Antioxidačná génová terapia in vivo pri liečbe hypertenzie. (2/066/08)20082010VEGAH. PaulíkováOBaM ÚBM FCHPT
Antioxidačné a prooxidačné vlastnosti karotenoidov. (F/00754/B)20042007-- Iný medzinárodný --M. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Aplikácia bakteriálnych kultúr pre lokálne čistenie textílií znečistených produktami korózie20192019Mladý výskumníkA. JedrusikOPAF ÚPSP FCHPT
Aplikácia biokrmív vo výžive hydiny na produkciu funkčných potravín obohatených o významné polynenasýtené mastné kyseliny (APVV-14-0397)20152019APVV - Všeobecná výzvaM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Aplikácia biosurfaktantov a biosurfaktant-produkujúcich bakteriálnych kmeňov v bioremediácii polychlórovaných bifenylov20152015Mladý výskumníkK. LászlováOBT ÚBT FCHPT
Aplikácia EPR spektroskopie pri štúdiu fotoindukovaných procesov na TiO2 nanoštruktúrach - štruktúra vs. fotokatalytická aktivita20152015Mladý výskumníkZ. BarbierikováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Aplikácia fermentovaných bioproduktov a humínových látok vo výžive hydiny, nový prístup ku zlepšeniu zdravia zvierat a produkcii bezpečných a funkčných potravín (APVV-18-0039)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. ČertíkÚBT FCHPT
Aplikácia metódy plánovaných experimentov (DoE) a matematicko-štatistických postupov pri formulovaní receptúr elastomérnych zmesí. (APVV-99-038805)20062008APVVP. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
Aplikácia multimédií vo výučbe fyziky. (Rozvoj.proj.)20062007-- Iný domáci --O. HoláOChF ÚFCHCHF FCHPT
Aplikácia paralelného programovania pri identifikácii nebezpečenstiev v chemických procesoch20192019Mladý výskumníkM. DankoOChBI ÚCHEI FCHPT
Aplikácia paralelných výpočtov pri identifikácii nebezpečenstiev v chemických procesoch20182018Mladý výskumníkM. DankoOChBI ÚCHEI FCHPT
Aplikácia probiotických a potenciálne probiotických mikroorganizmov vo výrobe nových cereálnych a pseudocereálnych fermentovaných produktov20162016Mladý výskumníkZ. MatejčekováOVHKP ÚPV FCHPT
Aplikácie membránových reaktorov na čistenie priemyselných odpadových vôd v a.s. Duslo, Šaľa. (APVV-0144-07)20082009APVV - Všeobecná výzvaI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Aproximované prediktívne riadenie energetických systémov20172017Mladý výskumníkJ. DrgoňaOIaRP ÚIAM FCHPT
Asymetrická syntéza s využitím templátu pre kryštalizáciou indukovanú asymetrickú transformáciu (CIAT). (LPP-0238-06)20062009APVVĽ. FišeraOOCh ÚOCHKP FCHPT
Asymetrické a stereoselektívne reakcie. Dipolárne cykloadície, Sm(II)-indukované adície, cyklizácie a oxykarbonylácie v totálnych syntézach prírodných látok a ich analógov. (1/3549/06)20062008VEGAĽ. FišeraOOCh ÚOCHKP FCHPT
Asymetrické a stereoselektívne syntézy prírodných látok a ich analógov (1/0552/18)20182021VEGAT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Asymetrické Pd(II)-katalyzované reakcie ako metodika prípravy chirálnych stavebných blokov pre syntézu biologicky účinných prírodných látok a ich analógov. (APVT-20-000904)20052007APVVP. SzolcsányiOOCh ÚOCHKP FCHPT
Automatické generovanie efektívnych algoritmov na implementáciu prediktívneho riadenia20152015Mladý výskumníkB. TakácsOIaRP ÚIAM FCHPT
Automatický modelový HAZOP systém na analýzu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve (1/0659/18)20182020VEGAJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Autonómna smart HAZOP analýza20172017Mladý výskumníkJ. JanošovskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Bacteria ID (29061)20092009-- Iný domáci --M. RebrošOBT ÚBT FCHPT
Benzazíny a ich kondenzované analógy - príprava, vlastnosti a využitie. (1/0058/03)20032005VEGAŠ. StankovskýOOCh ÚOCHKP FCHPT
Bezpečné optimálne riadenie technologických procesov20152016Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. OravecOIaRP ÚIAM FCHPT
Bezpečnosť a originalita remeselne vyrábaných syrov zo surového mlieka - aplikácia metód prediktívnej mikrobiológie a PCR pri hodnotení rizika (risk assessment) (APVV-20-005605)20062009APVVĽ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového a ich uplatnenie vo funkčných potravinách (APVV-17-0212)20182021APVV - Všeobecná výzvaF. KrepsOPT ÚPV FCHPT
Biodegradácia a bioremediácia perzistentných a toxických organických chlórovaných prioritných látok -- kontaminantov pôd, sedimentov a vôd . (1/0734/12)20122014VEGAK. DercováOBT ÚBT FCHPT
Biodegradovateľné polymérne materiály pre obalovú techniku.20142014-- Iný domáci --K. TomanováOPKV ÚPSP FCHPT
Biodiverzita a antimikrobiálny potenciál divokých kyslomliečnych baktérií a ich dopad na technologický proces a ľudské zdravie. (1/0879/12)20122014VEGAM. GreifováOPT ÚBT FCHPT
Biochemické a genetické aspekty stárnutia a bunkovej smrti vláknitých húb. (APVT- 20-003904)20052007APVVB. LakatošOBaM ÚBM FCHPT
Biokatalytická produkcia prírodných aróm v hybridných systémoch. (APVV-0656-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Biokonverzia nízkorozpočtových tukových materiálov na vysokohodnotnú biomasu bohatú na PUFA-karotenoidy (ES581046)20172019-- Iný medzinárodný --M. ČertíkÚBT FCHPT
Biologické čistenie odpadových vôd a biologické spracovanie čistiarenských kalov a organických materiálov. (042 CZE)20042005Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. DrtilOEI ÚCHEI FCHPT
Biologicky aktívne látky rakytníka rešetliakového a ich aplikácia v potravinách20192020Excelentné tímy mladých výskumníkovZ. BurčováOPT ÚPV FCHPT
Biomasa - Zdroj chemických zlúčenín a biopalív. (021STU-4/2014)20142016KEGAI. ŠurinaODCP ÚPSP FCHPT
Biomasa - Zdroj chemikálií a biopalív. (APVV-0850-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaI. ŠurinaODCP ÚPSP FCHPT
Biomembrány: Štruktúra a dynamika biologických membrán vo vzťahu k bunkovým funkciám. (VVCE-0064-07)20082011APVV - Program VVCEM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Bioreaktor pre nové spôsoby kultivácie bakteriálnej hmoty (E! 2497)20012003EUREKAM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Bioremedácia polychlórovaných bifenylov (PCB) kombináciou nanotechnológie a biotechnológie20172017Mladý výskumníkH. HorváthováÚBT FCHPT
Bioremediácia pôd a sedimentov kontaminovaných organickými polutantmi - polychlórovanými bifenylmi (PCB) (1/0399/10)20102011VEGAK. DercováOBT ÚBT FCHPT
Bioremediácia pôd kontaminovaných degradačnými produktami pesticídov typu chlórfenolov: potenciálne využitie organominerálneho komplexu (OMK), zeolitu a humínových kyselín. (1/4357/07)20072009VEGAK. DercováOBT ÚBT FCHPT
Biorozložiteľnosť odpadovej vody s farbou (29027)20092009-- Iný domáci --I. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Biorozložiteľnosť odpadovej vody s farbou (29050)20092009-- Iný domáci --I. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Biotechnologická modifikácia fungálnych producentov karotenoidov a lipidov (SK-HU-2013-0014)20152016APVV - Bilaterálna spolupráca M. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologická príprava nových typov funkčných obilnín a cereálnych produktov obohatených o polynenasýtené mastné kyseliny a pigmenty. (APVV-0662-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologická produkcia bioaktívnych lipidov z agro-industriálnych vedľajších produktov. (Gr/Slov/FCHPT/05)20052006Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické aplikácie etanolovej fermentácie ? biologické, chemické a bioinžinierske aspekty zefektívnenia produkcie fermentovaných nápojov a palivového bioetanolu. (1/2391/05)20052007VEGAD. ŠmogrovičováOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické aspekty produkcie klasických a alternatívnych fermentovaných nápojov. (1/9130/02)20022004VEGAD. ŠmogrovičováOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické spracovanie odpadových olejov a tukov (1/0323/19)20192021VEGAM. ČertíkÚBT FCHPT
Biotechnologické využitie mikroorganizmov na biodegradáciu perzistentných organických polutantov (POP) za účelom dekontaminácie znečisteného životného prostredia (pôdy, vody); vplyv POP ako environmentálnych stresových faktorov na mikrobiálnu bunku. (1/1309/04)20042006VEGAK. DercováOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické zhodnotenie domácich obnoviteľných zdrojov na biologicky aktívne produkty využiteľných v potravinárstve, farmácii a veterinárnej praxi. (1/0747/08)20082010VEGAM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické zhodnotenie domácich poľnohospodárskych zdrojov na bioprodukty s cielenými nutričnými a funkčnými vlastnosťami. (1/0975/12)20122014VEGAM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologický proces výroby celulózových produktov s pridanou hodnotou. (NMP2-CT-2003-505567)200420076. rámcový programA. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
Biotechnology research in the collaboration with academic institutions. (ITMS 26220220093)20102014OP VaVD. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Bórom dopovaný diamant ako elektrochemický senzor pre stanovenie významných látok v klinickej, potravinárskej a environmentálnej chémii20152015Mladý výskumníkJ. SochrOALCh ÚACH FCHPT
Budovanie kapacít v sektore vysokých škôl Afganistanu (SAMRS/2018/AFG/1/1)20182021Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Budovanie virtuálnych a vzdialených experimentov pre sieť on-line laboratórií. (3/7245/09)20092011KEGAM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Ca2+ homeostáza a signalizácia vo fyziológii a vývoji Trichoderma spp. (APVV-0719-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. ŠimkovičOBaM ÚBM FCHPT
Centrálny register študentov (CRŠ) off-line. (Centrálny rozvojový projekt 4d 001ŽU-5/2008)20082008-- Iný domáci --J. DzivákSCHK FCHPT
Centrálny register študentovov - fáza 2 (004-001ŽU-5/2009)20092009-- Iný domáci --J. DzivákSCHK FCHPT
Centrálny register zamestnancov - fáza 0 (005-002ŽU-5/2009)20092009-- Iný domáci --J. DzivákSCHK FCHPT
Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií (ITMS 26240220088)20132015OP VaVV. DanielikOAT ÚACHTM FCHPT
Centrum excelencie bezpečnostného výskumu. (26240120034)20102015OP VaVL. ŠtibrányiOOCh ÚOCHKP FCHPT
Centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany územia. (ITMS 26240120004)20092011OP VaVM. DrtilOEI ÚCHEI FCHPT
Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie. (ITMS - 26240120001)20092011OP VaVT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Centrum pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov. (SK 0094)20092011Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmusD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach. (ITMS 26240120007)20092011OP VaVJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach -- Etapa II. (ITMS 26240120021)20102012OP VaVJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Centrum pre priemyselný výskum optimálneho spôsobu syntézy vysoko účinných liečiv. (26240220061)20112015OP VaVŠ. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
CIAT ako praktický nástroj v syntéze biologicky účinných substituovaných pyrolidínov (1/0489/19)20192021VEGAP. JakubecOOCh ÚOCHKP FCHPT
Cielená selekcia kvasiniek pre produkciu alkoholických nápojov špecifických vlastností (1/0063/18)20182021VEGAD. ŠmogrovičováÚBT FCHPT
Cielené syntézy a štúdium nových definovaných pí-konjugovaných heterocyklických zlúčenín a ich oligomérov s vodivými, optoelektronickými vlastnosťami a biologickou aktivitou pre prípravu molekulových a supramolekulových funkčných jednotiek. (1/8109/01)20012003VEGAD. VéghOOCh ÚOCHKP FCHPT
Cielené syntézy a štúdium nových heterocyklických zlúčenín vykazujúcich optoelektronické vlastnosti, špecifickú biologickú aktivitu a apoptózu. (1/1379/04)20042006VEGAD. VéghOOCh ÚOCHKP FCHPT
Cielený výskum elektrónovej štruktúry s dôsledkom na chemické a fyzikálnochemické vlastnosti (1/0871/16)20162018VEGAJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cielený výskum elektrónovej štruktúry s dôsledkom na chemické a fyzikálno-chemické vlastnosti II. (1/0718/19)20192022VEGAJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cirkulárne zužitkovanie biomasy v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne: výskum a vzdelávanie (SKHU / WETA / 1801 / 4.1 / 007)20192019Interreg VA: SR - MaďarskoA. KaszonyiOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Cyklické nitróny a ich 1,3-dipolárne cykloadície v syntéze prírodných látok20152015Mladý výskumníkT. MalatinskýOOCh ÚOCHKP FCHPT
Cytotoxicita novopripravených xenobiotík a mechanizmus ich pôsobenia. (1/1173/04)20042006VEGAS. JantováOBaM ÚBM FCHPT
Čiastočne fluórované pí-konjugované heterocykly - štúdium ich prípravy, reaktivity a vlastností. (1/0829/14)20142016VEGAV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Činnosti v oblasti obnoviteľných energií a energetickej účinnosti. (ATMOS Code N00149)20132014Cezhraničná spolupráca - SK - ATK. LušpaiOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Čisté kultúry kvasiniek verzus senzorické a antioxidačné vlastnosti vína. (APVV-0488-07)20082011APVV - Všeobecná výzvaF. MalíkOBT ÚBT FCHPT
Čistenie odpadových vôd vo vidieckych sídlach v súbehu s využitím biomasy ako obnoviteľného zdroja. (VMSP-P-0101-09)20092011APVV - Program VMSPI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Dávkovanie veľkých objemov v konvenčnej a rýchlej plynovej chromatogtafii. (1/9126/02)20022004VEGAE. MatisováOALCh ÚACH FCHPT
Degradácia historických rukopisov a dokumentov vplyvom prechodových prvkov v písacích látkach. (APVT-20-034202)20042006APVVM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Dehydroaromatizácia metánu na katalyzátoroch Mo/ZSM-5: sledovanie vplyvu promotorov.20142014-- Iný domáci --K. VelebnáOTRP ÚOCHKP FCHPT
Dejiny celulózy a papiera na Slovenksu vo výrobe, výskume a odbornom školstve (2/0042/16)20162018VEGAV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskume a v odbornom školstve. (2/0164/13)20132015VEGAV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve (2/0035/19)20192021VEGAM. UherOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dekontaminácia a čistenie historických fotografií nízkoteplotnou plazmou pri atmosférickom tlaku a ich dlhodobá stabilita20192019Mladý výskumníkK. HaberováOPAF ÚPSP FCHPT
Dekontaminácia chemických otravných látok pomocou ekologických oxidantov Fe(IV) a Fe(VI) (CBP.EAP.CLG 983119)20082009NATOJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Denitrifikácia v reaktoroch s anoxickou granulovanou biomasou. (APVV-0417-07)20082011APVV - Všeobecná výzvaM. DrtilOEI ÚCHEI FCHPT
Destilácia 2,2-diphenyl-4-brombutyronitr (29031)20092009-- Iný domáci --J. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Detekcia potencionálneho poškodenia DNA kyslíkovými radikálmi generovanými svetlocitlivými nanomateriálmi20192019Mladý výskumníkK. NemčekováÚACH FCHPT
Developing the Next Generation of Biocatalysts for Industrial Chemical Synthesis. (KBBE-2010-4-266025)20112014Food, Agriculture and Fisheries, BiotechnologyM. RebrošOBT ÚBT FCHPT
Diagnostika srdcových chorôb v reálnom čase pomocou neurónových sietí20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovM. KlaučoOIaRP ÚIAM FCHPT
Digitalizácia informačných fondov z oblasti spracovania drevnej hmoty (045-009STU-8/2008)20082009-- Iný domáci --J. DzivákSCHK FCHPT
Digitálna knižnica STU (353/07)20072007-- Iný domáci --J. DzivákSCHK FCHPT
Digitálna kriminalistika20172018-- Iný domáci --M. OravecOPAF ÚPSP FCHPT
Disperzie organických pigmentov v syntetických polyméroch s veľkosťou častíc blízkou nano-rozmerom. (1/8106/01)20012003VEGAA. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
Dizajn, syntéza a antiproliferatívna aktivita tetrahydrofuránov odvodených od (+)-varitriolu. (APVV-0203-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dizajnované nanoštruktúrované hybridné polyméry: Katalytická polymerizácia a usporiadanie tektonov. (NMP3-CT-2005-516972)200520096. rámcový programA. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
Dobudovanie centra excelentného výskumu pre priemyselné biotechnológie (1/STU)20072007-- Iný domáci --J. ŠajbidorOBT ÚBT FCHPT
Dobudovanie centra excelentného výskumu pre priemyselné biotechnológie. (07713)20072007-- Iný domáci --J. ŠajbidorOBT ÚBT FCHPT
Dobudovanie Centra excelentnosti metód a procesov zelenej chémie (CEGreenII). (ITMS - 26240120025)20102012OP VaVT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení (ITMS26230120006)20152015OP VaVA. BreierOBaM ÚBM FCHPT
Dobudovanie národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie. (ITMS:26240120028)20102012OP VaVĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu. (2003SP200280203)20032011Štátny programT. LiptajONMRaHS ÚACH FCHPT
Dofinancovanie projektu 7RP GRAIL (DO7RP-0045-12)20132017APVV - Program DO7RPM. RebrošOBT ÚBT FCHPT
Domino reakcie v iónových kvapalinách a ich využitie v syntéze prírodných alebo neprírodných produktov. (SK-FR-0005-07)20082009Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dvojreaktorový membránový hybridný systém.20142014-- Iný domáci --M. MihaľOChBI ÚCHEI FCHPT
Dvojstupňové splyňovanie zmesného tuhého odpadu s katalytickou redukciou dechtov (APVV-15-0148)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Dynamická a globálna optimalizácia procesov. (37 FRN)20042005Slovensko/FrancúzkoM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Dynamická a globálna optimalizácia procesov. (SK-FR-0003-07)20082009Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Dynamická a globálna optimalizácia procesov. (SK-FR-0004-11)20122013Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Efektívna syntéza čistých beta-aminokyselín a ich funkčných derivátov. (VMSP-P-0130-09 )20092011APVV - Program VMSPP. SzolcsányiOOCh ÚOCHKP FCHPT
Ekologická a rýchla metóda analýzy povýbuchových zvyškov (2017vs034)20182018-- Iný domáci --S. HrouzkováÚACH FCHPT
Ekologická likvidácia odpadu z gumy mobilným zariadením. (EURB-0013-06 (E!3866))20072009EUREKAI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Ekologické analytické metódy na sledovanie rezíduí pesticídov a na degradačné štúdie v potravinách a rastlinných materiáloch (SK-SRB-2016-0006)20172018APVV - Bilaterálna spolupráca S. HrouzkováÚACH FCHPT
Ekologické postupy prípravy dusíkatých zlúčenín a ich prekurzorov. (1/9142/02)20022004VEGAM. HronecOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Ekologické spracovanie odpadu z gumy mobilným zariadením. (EUR3866/UK07 (komplementárny projekt k E!3866) )20072008EUREKAI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Ekologické technológie a produkty na báze bioglycerolu. (APVV-0133-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaA. KaszonyiOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Ekonomicky Efektívne Riadenie Energeticky Náročných Chemicko-Technologických Procesov20182019Excelentné tímy mladých výskumníkovM. KlaučoOIaRP ÚIAM FCHPT
Elastomérne magnetické kompozity s magnetickými plnivami.20122013-- Iný domáci --J. KruželákOPKV ÚPSP FCHPT
Elastomérne zmesi a kompozitné materiály pre špeciálne aplikácie (APVV-16-0136)20172020APVV - Všeobecná výzvaI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Elektrická konduktivita nízkotaviteľných fluoridových elektrolytov20172017Mladý výskumníkE. KubiňákováOAT ÚACHTM FCHPT
Elektricky nabité biologicky aktívne látky a ich následné reakcie v roztokoch sledované simultánnymi spektroelektrochemickými technikami. (1/0307/14)20142016VEGAP. RaptaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektroanalýza s využitím vnútroelektródových coulometrických titrácií a interdigitovaných mikroelektród. Optimalizácia krokov stopovej analýzy. (1/9129/02)20022004VEGAD. BustinOALCh ÚACH FCHPT
Elektrochémia železanov v prostredí roztavených solí (1/0579/10)20102011VEGAJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemická príprava železanov pre degradáciu mikropolutantov v odpadových vodách (1/0343/19)20192022VEGAJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemické DNA biosenzory pre charakterizáciu chemických interakcií viazanej DNA, pre stanovenie stopových látok viažucich sa na DNA a iniciátorov a inhibítorov poškodenia DNA. (1/9253/02)20022004VEGAJ. LabudaOALCh ÚACH FCHPT
Elektrochemické generovanie hydridov pre stanovenie niektorých polokovov atómovou absorpčnou spektrometriou. (1/0419/12)20122014VEGAE. BeinrohrOALCh ÚACH FCHPT
Elektrochemické meranie rozpustnosti oxidu chromitého (28105)20082009-- Iný domáci --P. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemické oxidačno-redukčné procesy na kovových materiáloch. (1/0985/12)20122014VEGAJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemické vylučovanie lantánu z fluoridových tavenín. (APVT-20-000204)20052007APVVM. AmbrováOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemicky a fotochemicky iniciované reakcie koordinačných zlúčenín s biologicky aktívnymi ligandami (APVV-15-0053)20162020APVV - Všeobecná výzvaP. RaptaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrochemicky a fotochemicky iniciované redoxné reakcie novo pripravených koordinačných zlúčenín pre selektívnu katalýzu oxidácie uhľovodíkov (1/0416/17)20172019VEGAP. RaptaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrochemický biosenzor na báze nukleových kyselín pre detekciu vplyvu chemických látok na DNA. (SK-RO-0028-10)20112012Bilaterálna spolupráca - SR - RumunskoJ. LabudaOALCh ÚACH FCHPT
Elektrochemický proces prípravy "zeleného" oxidovadla-železanov pre dočisťovanie odpadných vôd (1/0543/15)20152018VEGAJ. HívešÚACHTM FCHPT
Elektrolytické vylučovanie kovov pulzným prúdom. (1/0535/08)20082010VEGAP. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrolytické vylučovanie žiaruvzdorných kovov a syntéza ich zlúčenín z taveninových elektrolytov. (Od štruktúry tavenín k mechanizmu syntézy a praktickým aplikáciám). (SK-UA-01206)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - UkrajinaP. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Elektronická zbierka úloh z analytickej chémie. (3/3071/05)20052006KEGAP. TarapčíkOALCh ÚACH FCHPT
Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy (007-002SPU-5/2009)20092009-- Iný domáci --J. DzivákSCHK FCHPT
Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy. (Centrálny rozvojový projekt 4f)20082008-- Iný domáci --J. DzivákSCHK FCHPT
Elektrónová štruktúra - prostriedok k pochopeniu chemických a fyzikálnochemických vlastností. (1/0679/11)20112014VEGAJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra a vlastnosti materiálov v tuhej fáze. (1/9255/02)20022004VEGAJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra komplexov kovov s "non-innocent" ligandami ako kľúč k interpretácii a predikcii ich vlastností (1/0598/16)20162019VEGAS. BiskupičÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra koordinačných zlúčenín. (SK-AT-0018-08)20092011Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra koordinačných zlúčenín. (SK-AT-0018-10)20112012Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoM. FroncOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra koordinačných zlúčenín II. (SK-AT-0027-12)20132014Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoM. FroncOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra 3d-komplexov v tuhej fáze. (1/2449/05)20052007VEGAJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónový transport v dopovaných konjugovaných systémoch. Teória a experiment. (SK-FR-0001-07)20082009Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoP. FedorkoOChF ÚFCHCHF FCHPT
Energeticky efektívne procesné riadenie (1/0004/17)20172020VEGAM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Enviromentálne spracovanie zmesných odpadových plastov s výstupom ropných frakcií (29002)20082009-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Enzýmová transformácia flavonoidov a ich prírodných koncentrátov s cieľom zvýšiť ich stabilitu a účinnosť v reálnych potravinových matriciach. (08W031 ČU090 )20072007-- Iný domáci --E. ŠturdíkOVaHP ÚBM FCHPT
EPR štúdium radikálových mechanizmov a výpočet pásovej štruktúry tuhých látok. (139/002)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoS. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Európska iniciatíva ľudského biomonitoringu (733032)20172021H2020: SC1 - Zdravie, demografické zmeny a kvalita života I. ŠpánikÚACH FCHPT
Európska sieť k urýchleniu výskumu karotenoidu a aplikácií v agro-potravinárstve a zdravotníctve (CA15136)20162020COSTM. ČertíkÚBT FCHPT
Európska sieť odbornej prípravy pre trvalo udržateľné využívanie tukov a olejov pomocou katalýzy (PP-H2020-18-0001)20182019APVV - PP H2020M. RebrošÚBT FCHPT
Európska tréningová sieť pre udržateľné využitie tukov a olejov pomocou katalýzy20162016H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)M. RebrošÚBT FCHPT
Experimentálne a matematické modelovanie hybridných systémov integrujúcich bioreaktor z membránovou separáciou a adsorbciou (1/0687/16)20162019VEGAM. MihaľOChBI ÚCHEI FCHPT
Experimentálne a teoretické štúdium molekulóvej štruktúry, elektrónových vlastností, reaktivity a biologickej aktivity komplexných zlúčenín redoxne aktívnych kovov (APVV-15-0079)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Experimentálne a teoretické štúdium molekulovej štruktúry, elektrónových vlastností, reaktivy a biologickej aktivity komplexných zlúčenín redoxne aktívnych kovov (1/0686/17)20172019VEGAM. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Experimentálne práce (29029)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Expertný systém na automatickú identifikáciu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve (1/0749/15)20152017VEGAJ. LabovskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Extrakcia chemických a fyzikálnochemických vlastností z difrakčných dát. (1/0817/08)20082010VEGAJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Extrakcia mikroskopických informácii o elektrónovej štruktúre molekúl z experimentálnych difrakčných údajov. (Bil/Austr/SR/STU/06)20062008Bilaterálna spoluprácaS. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2 (APVV-15-0455)20162020APVV - Všeobecná výzvaP. MájekÚACH FCHPT
Fermentované cereálne a pseudocereálne výrobky pre nutrične hendikepované skupiny konzumentov: optimalizácia podmienok fermentácie a zloženia zákysových a doplnkových kultúr s probiotickým potenciálom vo fermentovaných matriciach (1/0363/19)20192021VEGAĽ. ValíkOVHKP ÚPV FCHPT
Filozofické, etické, spoločenské a environmentálne aspekty inžiniersko-technologických a manažérskych aktivít - profesionálna, spoločenská a environmentálna zodpovednosť inžiniera a manažéra. (1/3610/06)20062007VEGAD. ŠpirkoOMŽ FCHPT
Fluorescenčná analýza materiálov kultúrneho dedičstva (2016vs024)20172017-- Iný domáci --V. DvonkaOPAF ÚPSP FCHPT
Fotoaktivita anatasových nanoštruktúr s exponovanými rovinami {001}. (SK-GR-0020-11)20132014Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoD. DvoranováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Fotobiologické vlastnosti vybratých heterocyklických zlúčenín. (1/0191/12)20122014VEGAS. JantováOBaM ÚBM FCHPT
Fotochemicky indukovaná meďou sprostredkovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu (APVV-15-0545)20162020APVV - Všeobecná výzvaT. LiptajCL FCHPT
Fotoindukované procesy N-heterocyklov v homogénnych a heterogénnych systémoch: štruktúra versus reaktivita (1/0041/15)20152017VEGAV. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Fotoindukované procesy prírodných a syntetických heterocyklických zlúčenín s biologickým impaktom. (APVV-0339-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaV. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Fotoredukcia skleníkového typu - CO2 modifikovanými zeolitmi20152015Mladý výskumníkJ. JokrllováOEI ÚCHEI FCHPT
Frakcionácia destilačného zvyšku z výroby δ-dodeka- laktónu na molekulovej odparke (29068)20092009-- Iný domáci --J. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Frakcionácia lignocelulózových surovín s eutektickými rozpúšťadlami (APVV-15-0052)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. JablonskýODCP ÚPSP FCHPT
Funkčná analýza a produkcia bioaktívnych látok hmyzu a kliešťov (APVV-18-0201)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. RebrošÚBT FCHPT
Funkčná supramolekulová povrchová nanoštruktúra na báze cyklodextrínov. (APVT-20-029804)20052007APVVT. PálszegiOChF ÚFCHCHF FCHPT
Funkčné anorganické nanokompozity pre keramické objekty pripravované 3-D tlačou (1/0906/17)20172020VEGAM. JanekOAM ÚACHTM FCHPT
Funkčné hybridné materiály pre extraktívne separácie produktov biorafinérií. (1/0757/14)20142016VEGAJ. MartákOChBI ÚCHEI FCHPT
Funkčný model miniatúrneho chemického reaktora pre edukačné a výskumné účely20182018Mladý výskumníkP. BakaráčOIaRP ÚIAM FCHPT
Fytosteroly a deriváty mastných kyselín. (2004 ŠP 26 028 0C 05 VE3.2.)20042007Štátny programM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Fyzika a chémia v našom živote dnes a zajtra. (LPP-0230-09)20092012APVV - Program LPPO. HoláOChF ÚFCHCHF FCHPT
Fyzikálna aktivácia povrchov polymérových vlákien. (1/2451/05)20052007VEGAA. MurárováOVT ÚPSP FCHPT
Fyzikálne vlastnosti vodivých plymérov, vodivých polymérnych nanokompozitov a nových konjugovaných systémov. (1/2021/05)20052007VEGAP. FedorkoOChF ÚFCHCHF FCHPT
Fyzikálnochemické procesy v bublinách/póroch penového betónu.20122013-- Iný domáci --Z. HajdúchováOAM ÚACHTM FCHPT
Fyzikálno-chemické vlastností a štruktúry látok20152020-- Iný domáci --M. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Geneticky modifikované mikroorganizmy ako celobunkové katalyzátory enantioselektívnych biooxidácií pre nové imobilizované biotechnológie. (APVV-51-033205)20062009APVVV. ŠtefucaOChBI ÚCHEI FCHPT
Geometria interakcie atómov prechodných prvkov s ligandami v štruktúrach koordinačných zlúčenín a metaloproteínov. (1/0056/03)20032005VEGAF. ValachOChF ÚFCHCHF FCHPT
Glycerol - substrát pre biorafinérie a výrobu vysoko kvalitných produktov s priemyselnou hodnotou. (FP7-613667)20132017Food, Agriculture and Fisheries, BiotechnologyM. RebrošOBT ÚBT FCHPT
Gumárske zmesi s novými netradičnými plnivami pre špeciálne aplikácie. (APVV-0694-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Harmonizácia analytických metód v Národnej agentúre životného prostredia Gruzínska s požiadavkami novelizovanej Rámcovej smernice o vode 2013/39/EÚ (SAMRS/2016/VP/1/1)20172017Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidI. ŠpánikÚACH FCHPT
Hlas administrátorov výskumu - budovanie siete administratívnej excelentnosti (BESTPRAC)20182019COSTM. GrančayDek FCHPT
Hlboko eutektické zmesi a ich využitie na predúpravu biomasy20162016Mladý výskumníkA. ŠkulcováODCP ÚPSP FCHPT
Hodnotenie a výber primárnych potravinových zdrojov a príprava funkčných potravín s preventívno-lekárskymi vlastnosťami. (2003 SP 27/028 0E 02/028 0E 02, ČÚ 02 VE 06)20032005Štátny programE. HybenováOVaHP ÚBM FCHPT
Hodnotenie bioaktívnych prírodných látok a ich využitie v potravinách s preventívno-lekárskymi vlastnosťami (1/0980/15)20152017VEGAE. HybenováOVaHP ÚBM FCHPT
Hodnotenie fotokatalytickej aktivity TiO2 nanoštruktúr pomocou EPR spektroskopie.20142014-- Iný domáci --Z. BarbierikováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení. (26240220040)20102013OP VaVE. ŠturdíkOVaHP ÚBM FCHPT
Hodnotenie účinnosti chemických a mechanických ochranných pracovných prostriedkov voči kožnému prieniku postrekových pesticídov aplikovaných záhradkármi20172017Mladý výskumníkM. BeránkováOPT ÚPV FCHPT
HPLC separácia enantiomérov aminokyselín. Využitie laboratórne pripravených a komerčných chirálnych stacionárnych fáz20182018Mladý výskumníkA. LomenovaÚACH FCHPT
HPLC štúdium enantioselektívnej separácie s využitím molekulového modelovania a umelých neurónových sietí na makrocyklickom chirálnom selektore. (035/2002)20022005Bilaterálna spoluprácaJ. LehotayOALCh ÚACH FCHPT
Hyaluronan - relevantná sonda pre testovanie antioxidačných vlastností protizápalových a antireumatických liečiv ako aj prírodných a syntetických antioxidantov. (2/5002/25)20052007VEGAD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Hybridné kompozitné vlákna pre tavné nanášanie keramických prototypov (APVV-16-0341)20172020APVV - Všeobecná výzvaM. JanekOAM ÚACHTM FCHPT
Hybridné organicko-anorganické solárne články na báze kompozitných vodivých vrstiev pripravených tlačovými technikami (1/0900/16)20162019VEGAM. MikulaOPAF ÚPSP FCHPT
Hybridné procesy na produkciu organických kyselín a ich esterov. (SK-MAD-014-06)20072008Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoŠ. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Hybridné systémy s membránami a rozpúštadlá na báze iónových kvapalín. (1/2468/05)20052007VEGAŠ. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Hybridný systém na produkciu 2-fenyletanolu pozostávajúci z bioreaktora, membránovej separácie a adsorpčnej kolóny20162016Mladý výskumníkI. ČerveňanskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Hypertextová učebnica analytickej chémie. (3/3072/05)20052006KEGAP. MájekOALCh ÚACH FCHPT
Hypertextová učebnica: Plasty ? technické materiály. (3/5200/07)20072009KEGAP. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
Charakterizácia a fenotypizácia koliformných baktérií izolovaných z odpadových vôd20172017Mladý výskumníkK. LépesováOVHKP ÚPV FCHPT
Charakterizácia autochtónnych vínnych kvasiniek pomocou moderných molekulárnych metód20172017Mladý výskumníkT. DrtilováÚBT FCHPT
Charakterizácia génov sekundárneho metabolizmu húb rodu Trichoderma20172017Mladý výskumníkL. HoppanováÚBM FCHPT
Charakterizácia katalyzátora na báze prírodných minerálov z Afganistanu. (5A40 AFRC)20122014-- Iný medzinárodný --J. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Charakterizácia kvasinkových kmeňov Saccharomyces cerevisiae na základe ich technologických vlastností20192019Mladý výskumníkT. DrtilováÚBT FCHPT
Charakterizácia odolnosti skla voči zvetrávaniu - identifikácia a kvantifikácia parametrov ovplyvňujúcich zvetrávanie skla. (APVT-51-010402, E6)20042004APVVM. JamnickýOAM ÚACHTM FCHPT
Charakterizácia ovocných destilátov fluorescenčnou spektrometriou.20142014-- Iný domáci --M. JakubíkováOALCh ÚACH FCHPT
Charakterizácia povrchov elektrolyticky vylúčených povlakov žiaruvzdorných kovov. (Ukr/SR/STU/08 )20082008Bilaterálna spolupráca - SR - UkrajinaV. DanielikOAT ÚACHTM FCHPT
Charakterizácia produktov pyrolýzy odpadových pneumatík. (1/4446/07)20072009VEGAJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Charakterizácia vzťahov medzi štruktúrou a spektroskopickými vlastnosťami nových organických materiálov. (SK-AT-0004-10)20112012Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoV. LukešOChF ÚFCHCHF FCHPT
Charakterizovanie bazálneho transportu Ca2+ v nevzrušivých bunkách. (2/3188/23)20032005VEGAĽ. VarečkaOBaM ÚBM FCHPT
Charakterizovanie povrchov a rezov voriek granúl (29035)20092009-- Iný domáci --J. KozánkováOAM ÚACHTM FCHPT
Chémia síry v hliníkovom elektrolyte (29008)20092009-- Iný domáci --P. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Chemická analýza odpraškov (29025)20092009-- Iný domáci --P. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Chemická analýza,stanovenie hustoty a špecifického povrchu (29010)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Chemické a biotechnologické transformácie glycerolu z obnoviteľných zdrojov na chemické špeciality a bezsírne zložky do palív. (APVV-20-036805)20062009APVVA. KaszonyiOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Chemické a elektrochemické reakcie zlúčenín síry pri elektrolytickej výrobe hliníka. (1/2108/05)20052007VEGAP. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Chemické, biologické a inžinierske aspekty výskumu a prípravy cereálnych výrobkov so zdraviu prospešnými vlastnosťami a predĺženou trvanlivosťou. (VMSP-II-0024-09)20112012APVV - Program VMSPE. ŠturdíkOVaHP ÚBM FCHPT
Chemické, biologické a inžinierske aspekty zefektívňovania biotechnologických procesov využívaním imobilizovaných systémov. (1/0067/03)20032005VEGAE. ŠturdíkOVaHP ÚBM FCHPT
Chemické interakcie medzi artefaktmi kultúrneho dedičstva a vnútorným prostredím (ENVIART) - Degradácia historických dokumentov so železogalovými atramentmi v znečistenej atmosfére. (COST D42/08 )20082010COSTM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Chemické postupy zužitkovania biomasy v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne. (HUSK/1101/1.2.1/0318)20122014Cezhraničná spolupráca - SK - HUA. KaszonyiOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska. (014-013STU-4/2010)20102011KEGAV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska II. (069STU-4/2012)20122014KEGAV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska IV (034STU-4/2017)20172019KEGAV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Chemizmus pokročilých nízkoenergetických anorganických spojív20162016Mladý výskumníkM. ŽemličkaOAM ÚACHTM FCHPT
Chemoenzymatická syntéza látok s farmaceutickýmpotenciálom: optimalizácia procesov produkcie fenyletanoidných glykozidov (APVV-18-0188)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Chemometrická klasifikácia potravín a biologicky dôležitých vzoriek. (37s15)20032003Akcia Rakúsko - SlovenskoJ. MocákOALCh ÚACH FCHPT
Chromatografická separácia fruktooligosacharidov. (LPP-0234-06)20062009APVVM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Identifikácia a charakterizácia koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám izolovaných z odpadových vôd, kalov a črevného traktu človeka20162016Mladý výskumníkK. LépesováOVHKP ÚPV FCHPT
Identifikácia drog a liečiv v odpadových vodách a možnosti ich odstraňovania v ČOV. (APVV-0122-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Identifikácia prchavých organických zlúčenín v ovocných destilátoch pomocou plynovej chromatografie.20142014-- Iný domáci --O. VyviurskaOALCh ÚACH FCHPT
Identifikácia vhodných autentifikačných markerov a vývoj optimálnych analytických postupov na ich stanovenie vo vybraných potravinárskych komoditách. (APVT-20-002904)20052007APVVI. ŠpánikOALCh ÚACH FCHPT
Identifikácia výtlačkov laserových tlačiarní pre potreby kriminalisticko-technických analýz20152015Mladý výskumníkM. BelovičováOChBI ÚCHEI FCHPT
Imobilizačné techniky pre prípravu biokatalyzátorov na priemyselnú prípravu prírodných aróm. (APVV-0302-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. RosenbergOBT ÚBT FCHPT
Imobilizované rekombinantné mikroorganizmy pre biotechnologickú produkciu chemických špecialít pomocou biokatalytických kaskádových reakcií (APVV-15-0227)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Implementácia explicitného prediktívneho riadenia na chemicko-technologickom procese20162016Mladý výskumníkJ. HolazaOIaRP ÚIAM FCHPT
Implementácia in vitro metódy OECD pre hodnotenie dermálnej absorpcie pesticídov a jej modifikácia na posúdenie odolnosti pracovných rukavíc voči pesticídom. (1/0593/14)20142017VEGAJ. HojerováOPT ÚBT FCHPT
Implementácia smernice OECD/WHO/Európskej komisie pri hodnotení kožného prieniku zdravotne rizikových endokrinne disrupčných zlúčenín.20122013-- Iný domáci --S. MartiniakováOPT ÚBT FCHPT
Implementácia výskumného projektu (28099)20082009-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
In situ spektroelektrochémia nových materiálov s konjugovaným pí-systémom pre optoelektroniku, senzoriku a katalýzu. (3 Fokoop DEU/1063827)20072008Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoP. RaptaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
In vitro hodnotenie antioxidačnej a fotoprotektívnej účinnosti astaxantínu produkovaného biotechnologickou kultiváciou20192019Mladý výskumníkA. ÁcsováOPT ÚPV FCHPT
In vitro hodnotenie prestupu kožou a účinnosti antioxidačných a UV fotoprotektívnych látok. (1/0438/08)20082010VEGAJ. HojerováOPT ÚBT FCHPT
Informačný systém na administráciu grantových schém MŠ SR (003-004ŽU-5/2009 )20092009-- Iný domáci --J. DzivákSCHK FCHPT
Inhibícia starnutia na molekulovej úrovni: Antioxidanty v slovenských a rakúskych vínach. (SK-AT-00106)20062008Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoV. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Inhibítory syntézy a metabolizmu glykosfingolipidov. Syntetická štúdia. (1/0441/11)20112013VEGAD. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Innovating Education of Talents in Chemistry for Business Success in SME's Innovation (2014-1-SK01-KA203-000507)20142017ERASMUS+J. ŠajbidorOBT ÚBT FCHPT
Inovácia a trvalo udržateľný rozvoj v hodnotovom reťazci obalov založených na celulózových vláknach. (NMP3-CT-2004-500311)200420096. rámcový programP. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Inovácia HPLC vo výučbe analytickej chémie (2017vs023)20182018-- Iný domáci --K. HroboňováÚACH FCHPT
Inovácia výučby skupiny predmetov zameraných na analýzu a spracovanie vedeckých údajov s využitím platforiem pre e-vzdelávanie (047STU-4/2016)20162017KEGAM. NehézOM ÚIAM FCHPT
Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny (APVV-15-0641)20162020APVV - Všeobecná výzvaB. LakatošÚBM FCHPT
Inovatívne metódy delignifikácie buničín s použitím hlboko eutektických rozpúšťadiel20172017Mladý výskumníkV. MajováODCP ÚPSP FCHPT
Integrácia bakteriálneho metabolizmu a redukčnej sily nanočastíc železa na odstránenie chlórovaných kontaminantov20192019Mladý výskumníkH. HorváthováÚBT FCHPT
Integrácia progresívnych techník imobilizácie pre vývoj robustných oxido-redukčných biokatalyzátorov, umožňujúcich efektívnu produkciu bioaktívnych látok (1/0335/10)20102011VEGAM. RosenbergOBT ÚBT FCHPT
Integrované reakčné systémy na biokatalytickú redukciu prochirálnych karbonylových zlúčenín. (APVV-0518-07)20082011APVV - Všeobecná výzvaJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Integrované reakčno-separačné systémy s membránami a zákonitosti a modelovanie prestupu látky a interakcií v nich. (1/9136/02)20022004VEGAŠ. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Integrovaný systém pre hodnotenie bezpečnosti chemických procesov a predchádzanie stratám. (1/8112/01)20012003VEGAĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Inteligentný systém na identifikáciu nebezpečenstva v komplexných výrobných procesoch (APVV-14-0317)20152019APVV - Všeobecná výzvaĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Intenzifikácia biotechnologickej prodikcie prírodných aróm pomocou neporéznych membrán20172017Mladý výskumníkI. ČerveňanskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Intenzifikácia procesov na separáciu bioproduktov pomocou kompozitných afinitných činidiel na báze iónových kvapalín a nanočastíc (1/0888/17)20172019VEGAM. BlahušiakOChBI ÚCHEI FCHPT
Interakcia redoxne aktívnych kovov s neuroprotektívnymi látkami: efektívny spôsob boja s oxidačným stresom v neurologických chorobách ? (1/0765/14)20142016VEGAM. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Interakcie biologicky aktívnych látok s nanomateriálmi a ich využitie v (bio)senzoroch. (1/0182/11)20112013VEGAJ. LabudaOALCh ÚACH FCHPT
Interakcie neprocesových látok v podmienkach výroby buničín. (1/8100/01)20012003VEGAI. ŠurinaODCP ÚPSP FCHPT
Interaktívny multimediálny projekt výučby fyziky pre technické univerzity SR. (3/108003/FCHPT)20032005KEGAV. LaurincOChF ÚFCHCHF FCHPT
Inžinierske aspekty chromatografickej separácie proteínov a sacharidov. (1/3565/06)20062008VEGAM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Izokonverzné metódy - teória a aplikácie (APVV-15-0124)20162020APVV - Všeobecná výzvaP. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Izolácia a následná modifikácia lignínu z čiernych lúhov za účelom využitia jeho vlastností pri výrobe kompozitných materiálov20192019Mladý výskumníkA. LisýODCP ÚPSP FCHPT
Izolácia a výskum vlastností bioaktívnych látok amarantu a ich aplikácia v humánnej výžive. (ČÚ 14b)20032003Štátny programV. ŠtefucaOChBI ÚCHEI FCHPT
Izolácia akcesorických látok prostredníctvom superkritickej extrakcie s oxidom uhličitým20162018Excelentné tímy mladých výskumníkovA. HázODCP ÚPSP FCHPT
Izolácia prírodných látok a charakterizácia ich biologických vlastností.20122013-- Iný domáci --L. ŽemličkaOVaHP ÚBM FCHPT
Izolácia, selekcia a využitie mikroorganizmov na produkciu potravinársky a poľnohospodársky využiteľných metabolitov a na dekontamináciu pôdy. (1/9131/02)20022004VEGAJ. ŠajbidorOBT ÚBT FCHPT
Izoxazolidín-4,5-dioly ako východiskové látky v syntéze polyhydroxylovaných piperidínových alkaloidov20182018Mladý výskumníkL. DikošováOOCh ÚOCHKP FCHPT
Jazykový kurz - Španielsky (29024)20092009-- Iný domáci --M. VrábelováOJ FCHPT
Jazykový kurz- Ruský jazyk (29007)20092009-- Iný domáci --M. VrábelováOJ FCHPT
Kalimetrické merania porovnanie a vyhodnotenie výsledkov (29030)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Kapsulácia elektrochemicky pripravovaných ekologických oxidačných činidiel - železanov a ich následná aplikácia do znečistených vôd20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovE. KubiňákováOAT ÚACHTM FCHPT
Katalytická depolymerizácia lignínu zo surovín na výrobu pokročilých biopalív (APVV-18-0255)20192022APVV - Všeobecná výzvaP. HudecOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Katalytická konverzia rastlinných olejov a alternatívnych olejových frakcií s vysokým obsahom kyslíka na motorové palivá v procese fluidného katalytického krakovania.20142014-- Iný domáci --P. LovásOTRP ÚOCHKP FCHPT
Katalytická redukcia dechtov z termochemického rozkladu biomasy. (1/0757/13)20132016VEGAĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Katalytická transformácia dechtov zo splyňovania prírodných (biomasy) a syntetických (odpadov) polymérov (1/0796/10)20102011VEGAĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Katalytická transformácia lignocelulózy na priemyselne významné chemikálie (1/0808/18)20182020VEGAT. SotákOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Katalytické a termické premeny uhľovodíkov z ropy a zemného plynu na petrochemikálie. (1/9143/02)20022004VEGAM. BajusOTRP ÚOCHKP FCHPT
Katalytické heterocyklizácie v syntéze bioaktívnych prírodných látok a ich funkčných analógov. (APVV-0428-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaP. SzolcsányiOOCh ÚOCHKP FCHPT
Katalyzátory pre chemické špeciality. (1/2459/05)20052007VEGAM. HronecOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Katalyzátory typu hydrotalcit a zeolit na záchyt a redukciu NOx emisií (APVV-15-0449)20162018APVV - Všeobecná výzvaP. HudecOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Kinetické a transportné javy v enzýmových technológiách. (1/0065/03)20032005VEGAM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Kinetické modely charakterizujúce zmeny obsahu vitamínu C v dôsledku rôznych fyzikálno-chemických vplyvov vo fortifikovanej potravine počas skladovania. (APVV-27-001704)20072007APVVZ. CibulkováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Koloidné kryštály pre fotoniku. (2/3200/23)20032005VEGAL. PachOAM ÚACHTM FCHPT
Kombinácia fluorescenčnej spektroskopie a chemometrie pre analýzu mnohozložkových zmesí. (1/0318/08)20082010VEGAJ. SádeckáOALCh ÚACH FCHPT
Kombinácia kryštalizáciou indukovanej asymetrickej transformácie a kovom katalyzovaných transformácií ako efektívneho spôsobu využitia syntetického potenciálu aminokyselín v príprave biologicky účinných prírodných látok a ich funkčných analógov (1/0340/10)20102011VEGAA. KolarovičOOCh ÚOCHKP FCHPT
Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. (APVV-15-0119)20162020APVV - Všeobecná výzvaT. LiptajCL FCHPT
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb. (ITMS 26240220072 )20112014OP VaVJ. LabudaOALCh ÚACH FCHPT
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku. (26240220178)20112015OP VaVJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku. (ITMS: 26240220073)20112015OP VaVĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Komplexná izolácia látok s vysokou pridanou hodnotou zo skorocelu Plantago lanceolata (APVV-14-0538)20152019APVV - Všeobecná výzvaM. RosenbergOBT ÚBT FCHPT
Komplexné spracovanie lucerny siatej ako obnoviteľného zdroja energie kombináciou klasických a biotechnologických postupov. (APVT-99-005002)20022005APVVV. ŠtefucaOBT ÚBT FCHPT
Komplexné využitie extraktívnych zlúčenín kôry. (APVV-14-0393)20152019APVV - Všeobecná výzvaD. BakošÚPSP FCHPT
Komplexné využitie pribudliny na prípravu látok s vysokou pridanou hodnotou (APVV-17-0109)20182022APVV - Všeobecná výzvaG. ČíkOEI ÚCHEI FCHPT
Komplexné využitie rastlinnej biomasy v biopotravinách s pridanou hodnotou (APVV-16-0088)20172021APVV - Všeobecná výzvaŠ. SchmidtOPT ÚPV FCHPT
Komplexné zlúčeniny kovov s mechanizmom redoxného cyklu ako potenciálne protirakovinové liečivá20192019Mladý výskumníkM. ŠimunkováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Komplexy kovov pre biologické procesy. (1/0353/08)20082010VEGAM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Komplexy prechodných kovov s aktivitou metaloenzýmov (1/0639/18)20182021VEGAJ. MoncoľOACh ÚACHTM FCHPT
Komplexy prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivami20182018Mladý výskumníkF. JozefíkováOACh ÚACHTM FCHPT
Kompozitné materiály na báze elastomérov s magnetickými plnivami a štúdium vplyvu povrchovej modifikácie plazmou na vlastnosti materiálov aplikovaných v gumárenských výrobkoch. (Nem/SR/STU07)20072008Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Kompozitné materiály s elektromagnetickými vlastnosťami20182018Mladý výskumníkA. KvasničákováOPKV ÚPSP FCHPT
Kompozitné vlákna a textílie. (APVT 20-011404)20052008APVVA. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
Kompozitné vlákna na báze polymérnych zmesí s fibrilárnou fázovou štruktúrou. (1/2475/05)20052007VEGAA. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
Kompozitné vlákna na báze polypropylénu a vláknitých nanoplnív. (1/0444/09)20092011VEGAA. UjhelyiováOVT ÚPSP FCHPT
Koncepcia dvojstupňovej "transmutácie". Dopracovanie koncepcie úprav jadrového paliva a palivového cyklu. (ČÚ 02, E 02.02.01, E 02.02.02)20032005Štátny programP. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Koncept potravinovej bezpečnosti - Fusarium poae20162016Mladý výskumníkM. KoňuchováOVHKP ÚPV FCHPT
Konduktivita vodivých polymérov a sietí z uhlíkových nanotrubíc. (1/1072/11)20112014VEGAP. FedorkoOChF ÚFCHCHF FCHPT
Konjunktívne agregačné operátory. (1/3012/06)20062008VEGAA. KolesárováOM ÚIAM FCHPT
Kontinuálna laboratórna molekulová odparka so stieraným filmom typ MO 30 (29059)20092009-- Iný domáci --J. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Konverzia lignocelulózy v prítomnosti nanoštruktúrovaných katalyzátorov20152015Mladý výskumníkT. SotákOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Konzervovanie a stabilizácia objektov kultúrneho dedičstva z prírodných organických materiálov nízkoteplotnou plazmou (APVV-15-0460)20162019APVV - Všeobecná výzvaK. VizárováODCP ÚPSP FCHPT
Kooperativita systémov so spinovým prechodom. (DAAD/2012-13)20122013Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Kooperatívne interakcie v systémoch spinového prechodu tuhej fázy . (DAAD/2014-15)20142015Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Koordinácia výskumu a vývoja katalytických nano oxidov v Európe. (NMP2-CT-2004-505834)200420096. rámcový programM. HronecOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Koordinačné polyméry prechodných kovov s pórovitými metalo-organickými sieťami ako nové funkčné materiály. (1/0472/13)20132015VEGAP. SegľaOACh ÚACHTM FCHPT
Koordinačné zlúčeniny ako multifunkčné nanoobjekty. (Nem/SR/FCHPT1/08 )20082008Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Koordinačné zlúčeniny medi, ako prostriedok sledovania transportných dejov v biologických systémoch s využitím izotopu 64Cu. (1/0056/13)20132016VEGAM. KomanOACh ÚACHTM FCHPT
Korózia kovových materiálov v anorganických taveninách. (1/0588/11)20112013VEGAV. DanielikOAT ÚACHTM FCHPT
Korózia pri tepelnom zaťažení. (1/0101/14)20142016VEGAV. DanielikOAT ÚACHTM FCHPT
Korózne skúšky dodaných vzoriek (29051)20092009-- Iný domáci --P. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Kryštalizáciou indukovaná dynamická rezolúcia v syntéze enantiomérne čistých aminokyselín a ich derivátov. (1/9250/02)20022004VEGAD. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Kryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia ako praktická metóda na syntézu aminokyselín20172017Mladý výskumníkE. PuchľováOOCh ÚOCHKP FCHPT
Kryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia v syntéze biologicky účinných látok (APVV-16-0258)20172021APVV - Všeobecná výzvaP. JakubecOOCh ÚOCHKP FCHPT
Kultivácia buniek na biomateriálovom nosiči pre tkanivové inžinierstvo. (1/0864/11)20112012VEGAD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Kurz - matemtiky, chémie a fyziky (29045)20092009-- Iný domáci --M. JasemOM ÚIAM FCHPT
Kvalita a bezpečnosť potravín a liečiv. ( APVT-20-004504)20052007APVVS. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Kvapalné palivá na báze rastlinných olejov a živočíšnych tukov pre dopravu a energetiku. (APVV-20-037105)20062009APVVJ. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Kvasinky ako nástroj pre produkciu biotechnologicky hodnotných steroidov: biochemický a genetický prístup. (APVV-0681-07)20082010APVVM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Kvásková biotechnológia ako nástroj vedúci k novým, zdravším a udržateľným potravinám a bioprocesom (CA18101)20192023COSTM. ČertíkÚBT FCHPT
Kyselina glyoxylová ako zdroj oxidu uhoľnatého v karbonylačných reakciách20162016Mladý výskumníkP. LopatkaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Laboratórium analýzy potravín a vody pre Kábulskú polytechnickú univerzitu (SAMRS/2016/AFG/1/1)20162018Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Laboratórium na testovanie stavebných materiálov pre Heratskú univerzitu. (ACU/2005/04/AF/02)20052007Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Laboratórium všeobecnej chemickej a potravinárskej technológie a študijné programy pre odbory "anorganická technológia" a "metalurgia" Kábulskej polytechnickej univerzity. (SAMRS/2013/AFG/01/04)20132015Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Laboratórium základných bioprocesov pre analýzu potravín na Heratskej univerzite. (SAMRS/2014/AFG/01/01)20142016Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Ladenie magnetoaktivity koordinačných zlúčenín. (1/2453/05)20052007VEGAR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Laditeľné explicitné prediktívne regulátory pre systémy s rýchlou dynamikou (1/0585/19)20192022VEGAM. KvasnicaOIaRP ÚIAM FCHPT
Látky s terapeutickým účinkom ako ligandy - Štúdium prípravy, chemických vlastností, rovnováh a štruktúry komplexov s ligandami s terapeutickými účinkami. (APVT-20-010902)20022003APVVM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Latrofilín-1 ako nový marker leukemických myeloidných blastov20182018Mladý výskumníkZ. KočibálováÚBM FCHPT
Ľudský faktor ako kľúčový problém v bezpečnosti chemického priemyslu. (G1RT-CT-2001-05029)200220045. rámcový programĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Magnetizmus a fotomagnetizmus koordinačných zlúčenín železa20162016Mladý výskumníkL. PogányOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetizmus kobaltnatých komplexov - D-korelácie. (DAAD 3/2008)20082009DAADB. PapánkováOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoaktivita, elektroaktivita a fotoaktivita koordinačných zlúčenín. (VVCE-0004-07)20082011APVV - Program VVCER. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoaktívne koordinačné zlúčeniny. (1/9252/02)20022004VEGAR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetokalorický jav v kvantových a nanoskopických systémoch (APVV-14-0073)20152019APVV - Všeobecná výzvaI. ŠalitrošOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoštruktúrne korelácie pre parametre štiepenia v nulovom poli. (DAAD/2010-11)20102011Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoštruktúrne korelácie v molekulovom magnetizme. (DAAD 2/2005)20062007DAADR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoštruktúrne korelácie v nekonvenčných magnetických materiáloch. (APVT 20-005204)20052007APVVR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetoštruktúrne vzťahy pre nové látky a materiály. (Nem/Slov/DAAD/Darm05)20052008Dohoda STUR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Magnetotepelné vlastnosti nových nízkorozmerných magnetických materiálov. (APVV-0006-07)20082010APVVR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Mapovanie diverzity kvasiniek osídľujúcich habitus viniča.20122013-- Iný domáci --K. ĎurčanskáOBT ÚBT FCHPT
Matematické a experimentálne modelovanie hybridných reakčne-separačných systémov na biochemickú produkciu chemických špecialít (1/0526/10)20102011VEGAJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Matematický popis dynamiky rastu mikrobiálnych kontaminantov v syroch remeselne vyrábaných zo surového mlieka a ich interakcie s baktériami mliečneho kysnutia (1/0094/10)20102011VEGAĽ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Materiály - fyzikálnochemické metódy štúdia ich stability a degradácie. (1/0660/09)20092011VEGAP. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Materiály - fyzikálnochemické metódy štúdia ich vlastností. (1/0054/03)20032005VEGAP. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Materiály ? fyzikálnochemické metódy štúdia ich vlastností (1/3567/06)20062008VEGAP. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPT
MEDITECH -inovačný program moderných biomedicínskych technológií. (ESF/JPD 3 2005/1-041)20062008-- Iný domáci --J. LabudaOALCh ÚACH FCHPT
Mechanistic Study of Chiral Recognition in HPLC and HRGC (002-98)19992002Bilaterálna spoluprácaJ. KrupčíkOALCh ÚACH FCHPT
Mechanizmus horenia častice uhlia v prostredí s nízkou koncentráciou kyslíka. (1/0064/03)20032005VEGAJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Mechanizmy a kinetika inaktivácie enzýmov. (1/3582/06)20062008VEGAV. ŠtefucaOChBI ÚCHEI FCHPT
Mechanizmy adsorpcie na heterogénnych povrchoch. Aplikácie na problematiku životného prostredia. (30 FRN)20042005Slovensko/FrancúzkoM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Mechanizmy korózie a mikromechanické vlastnosti dentálnych materiálov. (APVV-0218-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaE. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Mechanizmy sekrécie extracelulárnych proteáz vláknitej huby Trichoderma viride. (1/0434/08)20082010VEGAM. ŠimkovičOBaM ÚBM FCHPT
Mechanizmy zabezpečujúce špecifickosť Ca2+ signálov v živočíšnych bunkách. (1/0650/09)20092011VEGAĽ. VarečkaOBaM ÚBM FCHPT
Meranie a vyhodnocovanie 1H a 13C NMR spektier organických zlúčenín (29005)20092009-- Iný domáci --P. ŠafařOOCh ÚOCHKP FCHPT
Meranie NMR spektier (29013)20092009-- Iný domáci --T. LiptajONMRaHS ÚACH FCHPT
Metabolizmus komplexných lipidov a bunková smrť20152015Mladý výskumníkK. ElefantováOBaM ÚBM FCHPT
Metodický manuál pre zabezpečenie procesu deacidifikácie a reštaurovania (29054)20092009-- Iný domáci --D. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Metodika hodnotenia biologickej rozložiteľnosti veľmi znečistených odpadových vôd po ich chemickom čistení. (SK-SI-01506)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - SlovinskoJ. DercoOEI ÚCHEI FCHPT
Metodiky spektroskopického skúmania dokumentov pre potreby kriminalisticko-technických analýz. (APVV-0324-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Metodológia prípravy nových derivátov cyklodextrínu obsahujúcich iónovýmenné skupiny. (2/3161/23)20032005VEGAI. ŠurinaODCP ÚPSP FCHPT
Metódy riadenia kvality potravín a výrobkov pre ochranu zdravia (1/2392/05)20052007VEGAŠ. SchmidtOPT ÚBT FCHPT
Metódy viacrozmernej kalibrácie aplikované na stanovenie enantiomérneho zloženia účinnej látky fluoxetínu v rôznych matriciach20152015Mladý výskumníkR. PoláčekOALCh ÚACH FCHPT
Mikrobiálna tvorba a modifikácia senzoricky žiadúcich a nežiadúcich zlúčenín vo fermentovaných nápojoch. (1/0560/14)20142017VEGAD. ŠmogrovičováOBT ÚBT FCHPT
Mikroorganizmy izolované z lignitu - impulz pre štúdium regulácie metabolického obratu a potenciálny zdroj nových sekundárnych metabolitov. (1/0462/08)20082010VEGAD. HudecováOBaM ÚBM FCHPT
Mikroplasty – riziko pre životné prostredie na Slovensku20192019Mladý výskumníkN. BelišováOEI ÚCHEI FCHPT
Mikroplasty a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov20182018Mladý výskumníkA. GrenčíkováOEI ÚCHEI FCHPT
Mikroplasty vo vodách Slovenska monitoring a možnosti použitia inovatívnych postupov na ich odstránenie20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovA. GrenčíkováOEI ÚCHEI FCHPT
Mikropolutanty a rezistentné kmene baktérií ich monitoring a možnosti použitia inovatívnych postupov na ich odstránenie - nanomateriály a železany20172019Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. TichýOEI ÚCHEI FCHPT
Mikroskopická analýza vzoriek alkylovaného DFA (29049)20092009-- Iný domáci --J. KozánkováOAM ÚACHTM FCHPT
Mikroskopické merania ligníénových kompozitov (29048)20092009-- Iný domáci --J. KozánkováOAM ÚACHTM FCHPT
Mikroskopický rozbor vzoriek keramickej dlažby (29006)20092009-- Iný domáci --J. KozánkováOAM ÚACHTM FCHPT
Minimalizácia rezíduí pesticídov v spracovaných produktoch a v životnom prostredí. (SfP 977983)20022005NATOE. MatisováOALCh ÚACH FCHPT
Minimalizácia rezíduí pesticídov v spracovaných produktoch a v životnom prostredí. (NATO Project No SfP 977983)20032006NATOE. MatisováOALCh ÚACH FCHPT
Modelovanie a riadenie procesov s prestupom tepla a látky. (č. 21)20052006Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoA. MészárosOIaRP ÚIAM FCHPT
Modelovanie a scale up membránovej chromatografie pre separácie proteínov. (1/0655/09)20092011VEGAM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie a štúdium hydrodynamiky a prestupu kyslíka v airlift bioreaktore. (1/3573/06)20062008VEGAJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie disperzie nebezpečných látok v atmosfére pomocou CFD prístupu. (APVV ? 0492-06)20072009APVVĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie fotoprepínateľných molekulových magnetických materiálov. (SK-FR-00906)20062007ŠtefánikR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Modelovanie hybridných systémov airlift bioreaktor -- membránové separácie. (1/0866/12)20122015VEGAJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie membránových reaktorov. (APVV-0355-07)20082011APVV - Všeobecná výzvaZ. LabovskáOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie, optimalizácia a riadenie procesov prestupu tepla a látky. (SK-MAD-001-06)20072009Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Modelovanie procesov reaktívnej separácie. (LPP-0181-06)20062009APVVJ. MarkošOIaRP ÚIAM FCHPT
Modelovanie separácie azeotropických zmesí prostredníctvom extrakcie/extrakčnej destilácie a simulácia regenerácie rozpúšťadiel. (APVV-0858-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaE. GraczováOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie separácie škodlivín z tekutých zmesí. (1/0063/03)20032005VEGAD. BobokOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie, simulácia a bezpečnostná analýza zariadení reakčnej destilácie v chemickom priemysle. (APVT-20-000804)20052007APVVJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie štruktúrnych fragmentov obsahujúcich atómy prechodných prvkov v kryštálových štruktúrach metaloproteinov. (1/3572/06)20062008VEGAF. ValachOChF ÚFCHCHF FCHPT
Moderné kombinované analytické metódy pri určovaní pôvodu potravín (1/0710/10)20102011VEGAI. ŠpánikOALCh ÚACH FCHPT
Moderné metódy optimalizácie a riadenia v procesoch s úsporou energie. (SK-HU-0023-08)20092011Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoA. MészárosOIaRP ÚIAM FCHPT
Moderné metódy riadenia procesov chemických a potravinárskych technológií. (112/189)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoJ. MiklešOIaRP ÚIAM FCHPT
Moderné metódy riadenia procesov chemických a potravinárskych technológií. (041 CZE)20042005Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoJ. MiklešOIaRP ÚIAM FCHPT
Moderné metódy riadenia procesov chemických a potravinárskych technológií. (SK-CZ-11106)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Moderné plazmové technológie pre ekologické poľnohospodárstvo a potravinárstvo (APVV-16-0216)20172021APVV - Všeobecná výzvaD. HudecováÚBM FCHPT
Moderné prístupy k riadeniu chemických a biochemických procesov s neurčitosťami. (1/4055/07)20072009VEGAM. BakošováOIaRP ÚIAM FCHPT
Moderné trendy v spracovaní ropy a v petrochémii. (1/9144/02)20022004VEGAP. HudecOTRP ÚOCHKP FCHPT
Modernizácia a dobudovanie výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia Centra pre aplikovaný výskum a environmentálne vhodných polymérnych materiálov. (26210120008)20122015OP VaVI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Modernizácia výučby anorganickej chémie v pedagogickom procese (017STU-4/2017)20172019KEGAP. SegľaOACh ÚACHTM FCHPT
Modernizácia výučby predmetu Potravinárska mikrobiológia (2015vs047)20152016-- Iný domáci --T. MančuškováOVHKP ÚPV FCHPT
Modifikácia parametrov kovových nanočastíc v povrchovom zosilnenej Ramanovej spektroskopii pre kriminalisticko-technické analyzovanie dokumentov20162016Mladý výskumníkM. OravecOPAF ÚPSP FCHPT
Modifikácia polymérnych zmesí a kompozitov s obsahom biodegradovateľných polymérov a biopolymérov z obnoviteľných zdrojov. (1/4455/07)20072009VEGAP. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
Modulátory bunkových tiolov s DNA väzbovou aktivitou - príprava a testovanie nových multiterčových látok s protinádorovým účinkom (1/0097/10)20102011VEGAH. PaulíkováOBaM ÚBM FCHPT
Modulovanie viability neuroblastomových buniek novými inhibítormi acetylcholínesterázy.20122013-- Iný domáci --L. KrajňákováOBaM ÚBM FCHPT
Molekulárne mechanizmy tvorby extracelulárnych proteáz vláknitou hubou Trichoderma viride. (1/0854/11)20112013VEGAM. ŠimkovičOBaM ÚBM FCHPT
Molekulárno-biochemické štúdie metabolizmu mikrobiálnych pigmentov.20142014-- Iný domáci --J. TkáčováOBT ÚBT FCHPT
Molekulová a biologická funkcia indolových zlúčenín v medzidruhových interakciách vláknitých húb rodu Trichoderma. (1/0870/14)20142016VEGAS. KryštofováOBaM ÚBM FCHPT
Molekulová elektrónová multistabilita. (RE 1627/1-1)20022007-- Iný medzinárodný --R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Molekulové mechanizmy pôsobenia nových liečiv ovplyvňujúcich oxidačný stres - významný etiopatogenetický faktor početných chorôb. (APVV-51-017905)20062009APVVT. LiptajONMRaHS ÚACH FCHPT
Molekulové nanomagnety zložené z komplexov prechodných kovov (APVV-18-0016)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. KomanOACh ÚACHTM FCHPT
Molekulový dizajn modelových systémov "modrých" meďnatých proteínov ako zdrojov energie. (APVV-0093-07)20082011APVV - Všeobecná výzvaS. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Molekulový magnetizmus jednojadrových kobaltnatých zlúčenín s N-donorovými aromatickými ligandami20182018Mladý výskumníkB. BrachňakováOACh ÚACHTM FCHPT
Molekulový magnetizmus komplexov prechodných kovov. (1/0052/11)20112013VEGAR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Molekulový magnetizmus na báze koordinačných zlúčenín. (1/0522/14)20142017VEGAR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Monitoring ciest farmaceutík z čistiarenských kalov do pôd, rastlín a podzemných vôd (APVV-17-0119)20182022APVV - Všeobecná výzvaI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Monitoring, frakcionácia a využitie cereálií pre produkciu zdraviu prospešných potravinárskych výrobkov. (4/0013/07)20072009RAV MŠ SRE. ŠturdíkOVaHP ÚBM FCHPT
Monitorovanie a prevencia tvorby biogénnych amínov v súvislosti so zabezpečením kvality a zdravotnej bezpečnosti potravín. (1/3546/06)20062008VEGAJ. KarovičováOPT ÚBT FCHPT
Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín (APVV-14-0334)20152018APVV - Všeobecná výzvaA. BreierOBaM ÚBM FCHPT
Možnosti energetického využitia opotrebovaných motorových olejov v mieste ich odberu. (P 11565/2013)20142014-- Iný domáci --J. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Možnosti hľadania nových špecifických miest zásahu pre antifungálne aktívne zlúčeniny. (1/0697/18)20182021VEGAP. OlejníkováÚBM FCHPT
Možnosti hľadania nových špecifických miest zásahu pre antifungálne zlúčeniny20192019Mladý výskumníkZ. JežíkováÚBM FCHPT
Možnosti odstraňovania a nakladania s nutrientmi z odpadových vôd20182018Mladý výskumníkS. KecskésováOEI ÚCHEI FCHPT
Možnosti odstraňovania a opätovného získavania fosforu z odpadových vôd20192019Mladý výskumníkB. KožárováOEI ÚCHEI FCHPT
Možnosti spracovania kvapalných a pevných uhľovodíkových odpadov v katalytických štiepnych procesoch spracovania ropných frakcií - fluidnom katalytickom krakovaní a hydrokrakovaní na palivá. Modifikácia a charakterizácia zeolitov a zeolitových katalyzátorov (1/3575/06)20062008VEGAA. SmieškováOTRP ÚOCHKP FCHPT
Možnosti zvýšenia obsahu výživovo dôležitých zložiek v cereálnych výrobkoch. (1/0453/13)20132015VEGAZ. KohajdováOPT ÚBT FCHPT
Multifunkčné anorganické materiály zložené z koordinačných zlúčenín (COST-0006-06)20072009APVVR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Multifunkčné kovmi modifikované TiO2 fotokatalyzátory na environmentálnu remediáciu (SK-PT-18-0007)20192020APVV - Bilaterálna spolupráca D. DvoranováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Multimediálna učebnica "Analytické metódy v klinickej chémii". (3/5207/07)20072008KEGAJ. SádeckáOALCh ÚACH FCHPT
Multimediálna učebnica "Lignocelulózové materiály, časť 1 - Výroba a spracovanie buničín" (3/7222/09)20092011KEGAM. VrškaODCP ÚPSP FCHPT
Multimediálny program vzdelávania v oblasti ionizujúceho žiarenia a radiačnej ochrany. (3/3062/05)20052008KEGAO. HoláOChF ÚFCHCHF FCHPT
Multimediálny program vzdelávania vo fyzike. (Rozvojový projekt MŠ)20052006RAV MŠ SRO. HoláOChF ÚFCHCHF FCHPT
Multimodálne adsorpčné interakcie v biotechnologických separáciách (1/0573/17)20172020VEGAM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Nanokompozitné vlákna na báze syntetických polymérov. (APVT-20-010102)20022005APVVA. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
Nanokryštalické fotokatalyzátory na báze oxidov kovov: fotoindukovaný prenos náboja a reaktivita (1/0026/18)20182020VEGAV. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Nanomateriály - inovatívny postup odstraňovania mikropolutantov20172017Mladý výskumníkP. BrandeburováOEI ÚCHEI FCHPT
Nanosegregované afinitné činidlá pre hybridné fermentačno-separačné procesy (APVV-15-0494)20162020APVV - Všeobecná výzvaŠ. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Nanoštrukturálna modifikácia povrchu vlákenných a textilných materiálov. (APVT ? 099 - 035004)20052007APVVI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Nanoštruktúrované katalyzátory na katalytickú oxidáciu furfuralu.20142014-- Iný domáci --T. SotákOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Národná digitálna polytechnická knižnica (044-005STU-8/2008)20082009-- Iný domáci --D. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie. (ITMS:26240120016)20092011OP VaVĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Následky akútnej ischémie mozgu v závislosti od veku zvierat a ich ovplyvnenie pyridoindolmi a inými antioxadantami. (2/0093/08)20082010VEGAT. LiptajONMRaHS ÚACH FCHPT
Natierané ink jet papiere pre atramentové tlačiarne. (APVT-99-007302)20022005APVVŠ. ŠutýODCP ÚPSP FCHPT
Návrh a optimalizácia prebublávaných kolónových reaktorov. (1/0066/03)20032005VEGAV. BálešOChBI ÚCHEI FCHPT
Návrh kvantitatívneho systému hodnotenia bezpečnosti chemických reaktorov. (1/1377/04)20042006VEGAĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Návrh optimálneho riadenia pre membránové separačné procesy20152015Mladý výskumníkM. JelemenskýOIaRP ÚIAM FCHPT
Návrh, simulácia a optimalizácia hybridných reaktívne separačných systémov na biokatalytickú produckciu prírodných látok (APVV-16-0111)20172021APVV - Všeobecná výzvaJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Nečistoty v hliníku. Termodynamika a kinetika chemických a elektrochemických reakcií v elektrolyte a na fázovom rozhraní hliník - tavenina. (1/9426/02)20022004VEGAP. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Nekonvenčné kvantové stavy v nanoskopických magnetických systémoch. (APVV-0132-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Nekonvenčný prístup prípravy obilnín so zvýšeným hospodárskym potenciálom. (APVV-0294-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Nereaktívne tavné lepidlá na báze metalocénových polymérov pre priemyselné aplikácie (APVV-14-0566)20152019APVV - Všeobecná výzvaI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Netradičné bioprocesy a bioreaktory. (038/011)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoV. BálešOChBI ÚCHEI FCHPT
Neurodegeneratívne ochorenia skúmané spolu s terapeutickým vplyvom na zvieracích modeloch in vivo zobrazovaním a spektroskopiou magnetickej rezonancie (metabolický profil a bioenergetika mozgu) (1/0272/10)20102011VEGAS. KašparováONMRaHS ÚACH FCHPT
Niektoré fenotypové zmeny v expresii proteínov vyvolané viacliekovou rezistenciou v leukemických bunkách20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovM. GuzyováÚBM FCHPT
Nízkorozmerné magnetické materiály. (APVT-20-009902)20022004APVVR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Nízkotaviteľné elektrolyty pre výrobu hliníka20152015Mladý výskumníkE. KubiňákováOAT ÚACHTM FCHPT
Nórske kompetencie na prenos študijných programov vo výučbe environmentálneho inžinierstva na Slovenskej technickej univerzita. (No 2032040)20032005Bilaterálna spoluprácaV. BálešOChBI ÚCHEI FCHPT
Nová hodnota primárnych produktov domácej rastlinnej výroby (357/2012-510/MPRV SR)20132015-- Iný domáci --M. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Nové afinitné činidla a ich využitie v separačných a hybridných procesoch. (1/1184/11)20112013VEGAŠ. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Nové alternatívne spôsoby ekologického využitia modifikovaných lignínových polymérnych produktov izolovaných z odpadov chemického spracovania dreva. (2/1052/21)20012003VEGAM. MikulášováOBaM ÚBM FCHPT
Nové biomateriály a biosenzory pre klinické využitie. (APVT-20-015904)20052007APVVJ. LabudaOALCh ÚACH FCHPT
Nové biomateriály na báze chitozanových komplexov (2-3-5 CHN)20022004Bilaterálna spolupráca - SR - ČínaD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Nové efektívne stratégie pre stereoselektívne syntézy analógov biologicky aktívnych indolizidínových alkaloidov z aminokyselín. (APVV-0210-07)20082010APVV - Všeobecná výzvaŠ. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové elektranalytické techniky a elektrochemické postupy na zvyšovanie efektivity atómovej spektroskopie ? stanovenie a chemometrická charakterizácia analytov. (APVV-0057-06)20072009APVVP. TomčíkOALCh ÚACH FCHPT
Nové elektroanalytické techniky na stanovenie stopových koncentrácií a chemických foriem arzénu, antimónu a selénu vo vodách pre použitie v laboratóriách i v teréne. (1/0500/08)20082010VEGAE. BeinrohrOALCh ÚACH FCHPT
Nové environmentálne prijateľné biodegradovateľné zmesi polymérov z obnoviteľných zdrojov (APVV-17-0304)20182021APVV - Všeobecná výzvaP. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
Nové environmentálne prijateľné polymérne materiály z obnoviteľných zdrojov (APVV-14-0301)20152018APVV - Všeobecná výzvaJ. FerancOPKV ÚPSP FCHPT
Nové extraktívne metódy získavania organických kyselín z biotechnologických a odpadových roztokov. (SK-BG-0042-08)20092010Bilaterálna spolupráca - SR - BulharskoŠ. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Nové fotosenzibilizátory pre onkologickú fotodynamickú terapiu: fotocytotoxicita derivátov proflavínu. (1/0790/14)20142016VEGAH. PaulíkováOBaM ÚBM FCHPT
Nové katalyzátory pre produkciu energeticky bohatých materiálov (1/0466/18)20182020VEGAM. ZaliberaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Nové komplexy bioligandov, ich príprava, štruktúra, vlastnosti a aplikácie. (1/2452/05)20052007VEGAM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Nové koordinačné zlúčeniny a materiály s laditeľnou magnetickou aktivitou (1/0125/18)20182021VEGAI. ŠalitrošOACh ÚACHTM FCHPT
Nové kryštálové, molekulové, elektronické a magnetické štruktúry s funkčnými vlastnosťami. (6/2002)20032004Bilaterálna spoluprácaR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Nové magnetické materiály. (Nem/Slov/DAAD/CH)20022004Bilaterálna spoluprácaR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Nové magnetické materiály na báze koordinačných zlúčenín. (1/0213/08)20082010VEGAR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Nové magneticky zaujímavé koordinačné zlúčeníny na báze 3d-4f prvkov so Schiffovými zásadami ako ligandami. Syntéza, charakterizácia a štúdium látok.20142014-- Iný domáci --P. AugustínOACh ÚACHTM FCHPT
Nové materiály a konštrukcie elektrochemických biosenzorov ako alternatíva biologických testov toxicity20172017Mladý výskumníkV. SvitkováÚACH FCHPT
Nove materiály na báze koordinačných zlúčenín (APVV-14-0078)20152019APVV - Všeobecná výzvaM. KomanOACh ÚACHTM FCHPT
Nové materiály, technológie a postupy povrchovej úpravy výstužných materiálov gumárenských výrobkov. (17/2001 GER)20022004Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Nové metodologické a chemometrické prístupy pri riešení problémov environmentálnych a klinických analýz. (1/0066/09)20092011VEGAM. RievajOALCh ÚACH FCHPT
Nové paládiom katalyzované transformácie v totálnej syntéze biologicky aktívnych prírodných látok a ich analógov. (APVV-0164-07)20082011APVV - Všeobecná výzvaP. SzolcsányiOOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové pokročilé materiály vo vývoji rýchlych a ekologických postupov sledovania pesticídov v potravinách a v prevencii kontaminácie životného prostredia20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovA. SzarkaOALCh ÚACH FCHPT
Nové prístupy k úprave zložitých vzoriek pre HPLC analýzu. (1/9128/02)20022004VEGAJ. LehotayOALCh ÚACH FCHPT
Nové prístupy v syntéze bioaktívnych funkcionalizovaných analógov polyhydroxylovaných indolizidínových alkaloidov (1/0262/19)20192022VEGAŠ. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové smerovanie v garantovanom odhade nelineárnych dynamických systémov a ich aplikácie na problematiku chemického inžinierstva (790017)20182020H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)R. PaulenOIaRP ÚIAM FCHPT
Nové stabilizované a štruktúrne usporiadané opticky a fotoelektricky aktívne organické materiály (V1/0501/15)20152018VEGAG. ČíkOEI ÚCHEI FCHPT
Nové stratégie pre stereoselektívne a asymetrické syntézy biologicky aktívnych prírodných látok. (APVV-20-000305)20062009APVVT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové supramolekulové zlúčeniny na báze komplexov vybraných prechodných prvkov (1/0562/10)20102011VEGAM. KomanOACh ÚACHTM FCHPT
Nové syntetické metódy a syntézy biologicky aktívnych molekúl pre trvalo udržateľný rozvoj zelenej chémie (APVV-14-0147)20152019APVV - Všeobecná výzvaT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové technológie výroby slnečných kolektorov. (4/2006/08)20082009RAV MŠ SRJ. LokajOAM ÚACHTM FCHPT
Nové typy kompozitných a viaczložkových impregnantov pre elektrotechniku na báze polyesterových a polyesterimidových živíc (APVV-14-0125)20152018APVV - Všeobecná výzvaI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Nové typy zmesných a kompozitných materiálov s využitím biodegradovateľných polymérov a plnív. (1/0283/03)20032005VEGAI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Nové, výkonnejšie imobilizačné technológie pre biokatalyzátory oxidačno-redukčných reakcií a konštrukciu biosenzorov a biobatérií. (1/0229/12)20122015VEGAM. RosenbergOBT ÚBT FCHPT
Nový systém poskytovania vedecko-technických a ekonomických informácií pre drevospracujúci priemysel Slovenskej republiky. (APVT-99-P07005)20052007APVVS. KatuščákODCP ÚPSP FCHPT
ntioxidačné a prooxidačné vlastnosti karotenoidov. (EPR štúdium). (1/2450/05)20052007VEGAM. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu (APVV-15-0303)20162020APVV - Všeobecná výzvaA. BreierÚBM FCHPT
Od magnetoaktívnych koordinačných zlúčenín k funkčným materiálom. (APVV-0014-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Od mokekúl k molekulovým zariadeniam (COST D-35 (COST-0006-06))20072009COSTR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Odborné sledovanie prevádzky membrány ČOV v PP Lozorno (29034)20092009-- Iný domáci --I. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Odpad mliekárenského priemyslu ako zdroj pre výrobu polymérov pre trvalo udržateľný život. (GRD 2-2000-30385)200120045. rámcový programD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Odpad mliekárenského priemyslu ako zdroj pre výrobu polymérov pre trvalo udržateľný život. (GRD 2-2000-30385/dodatok)200520055. rámcový programD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Odparný výkon a deliaca schopnosť pri molekulovej destilácii. (1/8110/01)20012003VEGAJ. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Odporový ohrev na spracovanie potravín. (COOP-CT-2003-508374)200420066. rámcový programM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Odstránenie prioritných polutantov životného prostredia z vôd novými oxidačnými metódami20152015Mladý výskumníkL. HrdličkaOEI ÚCHEI FCHPT
Odstraňovanie arzénu z pitných vôd a jeho ekotoxický účinok na mikroorganizmy aktivovaného kalu20192019Mladý výskumníkR. ZakharOEI ÚCHEI FCHPT
Odstraňovanie vybraných mikropolutantov kombinovanými procesmi20192019Mladý výskumníkO. ČižmárováOEI ÚCHEI FCHPT
Odstraňovanie vybraných špecifických syntetických látok z vôd procesmi s využitím ozónu. (APVV-0656-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. DercoOEI ÚCHEI FCHPT
Ochrana materiálov a objektov v špecializovaných múzeách SNM. (SNM-R-INÉ-2014/1572)20142015-- Iný domáci --K. VizárováODCP ÚPSP FCHPT
Ochrana zdravia záhradkárov pred expozíciou pesticídom20162016Mladý výskumníkM. BeránkováOPT ÚPV FCHPT
Opotrebované fritovacie oleje/tuky ako zdroj palív pre dieselové motory. (1/0539/13)20132015VEGAK. LušpaiOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Opracovanie papiera a materiálov na báze celulózových vlákien v atmosferickej plazme a modifikácia povrchových vlastností. (1/2454/05)20052007VEGAM. MikulaOPAF ÚPSP FCHPT
Optimalizácia a riadenie chemických a biochemických procesov. (1/3081/06 )20062008VEGAM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Optimalizácia extrakcie bioaktívnych zlúčenín zo smrekovej kôry použitím superkritickej extrakcie20172017Mladý výskumníkP. StrižincováODCP ÚPSP FCHPT
Optimalizácia procesu rekarbonizácie v reaktore s fluidizovanou vrstvou20182018Mladý výskumníkM. VrabeľOEI ÚCHEI FCHPT
Optimálna Prevádzka Chemicko-Technologických Procesov20182018Mladý výskumníkJ. HolazaOIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálne procesné riadenie. (1/0053/13)20132016VEGAM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálne riadenie pre procesný priemysel (APVV-15-0007)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Optimálne riadenie procesov v reálnom čase (SK-FR-2015-0001)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca M. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Orto-substituentom kontrolovaná regioselektívna cyklizácia 1,4-fenyléndiakrylovej kyseliny za vzniku lineárnych benzo[1,2-b:4,5-b’]ditiofénových derivátov s využitím v organických polovodičových materiáloch20192019Mladý výskumníkB. PavilekOOCh ÚOCHKP FCHPT
Overenie vplyvu modifikácie povrchov na kvalitu a odolnosť LCM voči starnutiu. (26 SP 484 03 03 2002)20032003Štátny programS. KatuščákODCP ÚPSP FCHPT
Overiteľne bezpečné optimálne riadenie (1/0403/15)20152018VEGAM. KvasnicaOIaRP ÚIAM FCHPT
Oxidácia voľných radikálov cholesterolu a PUFA na rozhraní kvapalina-kvapalina. Prvé postrehy. (2016-05-15-003)20162017Akcia Rakúsko - Slovensko 2014 - 2019M. ZaliberaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Palivá a chemikálie z odpadov a biomasy. (1/0012/09)20092011VEGAM. BajusOTRP ÚOCHKP FCHPT
Patentová ochrana výsledkov výskumu nových technológií, látok a zariadení na stabilizáciu materiálov a materiálových nosičov informácií vytvorených v roku 2008 (063-004STU-8/2008)20082009-- Iný domáci --S. KatuščákODCP ÚPSP FCHPT
PDR transportéry Trichoderma atroviride a ich úloha v mykoparazitizme. (1/0687/10)20102011VEGAS. KryštofováOBaM ÚBM FCHPT
Pentakarbonxyl železa ako zdroj oxidu uhoľnatého v karbonylačných flow reakciách20172017Mladý výskumníkP. LopatkaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Perspektívne elektródové materiály v organickej elektroanalýze20162016Mladý výskumníkK. Poláčeková CinkováÚACH FCHPT
Perspektívne organické materiály v elektro-optických aplikáciách (materiály pre solárne články). (Mex/SR/STU/08)20082008Bilaterálna spolupráca - SR - MexikoJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Pilotný program rozvoja experimentálnych schopností z biológie a chémie u stredoškolských študentov. (LPP-0092-06)20062009APVVĽ. VarečkaOBaM ÚBM FCHPT
Plávajúci fotokatalyzátor so synergiskou adsorpčnou funkciou (DS-2016-0016)20172018APVV - Dunajská stratégiaV. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Plazmová úprava textílií a kordových nití pre konštrukciu plášťou (29062)20092009-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Počiatočné štádia a progres neurodegenerácie mozgu skúmané in vivo MRI a 1H, 31P MR spektroskopiou na animálnom modeli.20142015Pokračujúci mladý výskumníkR. KlepochováOBaM ÚBM FCHPT
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby. (ITMS: 26240120005)20092011OP VaVM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Podpora dobudovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II. (ITMS: 26240120029)20102013OP VaVM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Podpora používateľov. (Rozv.projekt)20062006-- Iný domáci --J. DzivákSCHK FCHPT
Podpora vzdelávania v oblasti obnoviteľných zdrojov energie na Kábulskej univerzite (SAMRS/2019/AFG/1/1)20192020Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Pochopenie konverzie elektro-katalytického CO2 pomocou operandových techník (PP-H2020-18-0003)20182019APVV - PP H2020P. RaptaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Pokovovanie prírodných a syntetických diamantov molybdénom, volfrámom a ich karbidmi z iónových tavenín. (SK-UA-0034-09)20102011Bilaterálna spolupráca - SR - UkrajinaV. DanielikOAT ÚACHTM FCHPT
Pokročilé a efektívne metódy optimálneho procesného riadenia. (APVV-0551-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Pokročilé metódy optimálneho riadenia chemických a biochemických procesov. (1/0071/09)20092011VEGAM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Pokročilé Optimálne a Bezpečné Riadenie Energeticky Náročných Chemicko-Technologických Procesov20172017Mladý výskumníkM. KlaučoOIaRP ÚIAM FCHPT
Pokročilé prediktívne riadenie energeticky náročných chemicko-technologických procesov20162016Mladý výskumníkM. KlaučoOIaRP ÚIAM FCHPT
Pokročilé prístupy bioremediácie - biostimulácia a bioaugmentácia - na dekontamináciu organických chlórovaných zlúčenín zo znečistených sedimentov, vôd a pôd (1/0295/15)20152018VEGAK. DercováOBT ÚBT FCHPT
Polosuché kultivácie ako prostriedok biotechnologickej prípravy bioproduktov obohatených o biologicky aktívne látky a enzýmy (1/0574/15)20152017VEGAM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Polyaplikovateľné heterocykly - návrh štruktúry, syntéza a vlastnosti. (APVV-0038-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Polyazaheterocykly a ich kyslíkové analógy. Ekologicky vhodnejšie syntézy, supramolekulárna štruktúra, biologicko ? fyzikálne vlastnosti. (1/2448/05)20052007VEGAV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Polymérne kompozitné materiály so schopnosťami tieniť elektromagnetické žiarenie.20142014-- Iný domáci --R. SýkoraOPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne materiály s vyššími úžitkovými vlastnosťami. (APVT?99-013704)20052006APVVI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne nanokompozitné materiály na báze polyolefínov, uhlíkových nanotrubičiek a vrstevnatých anorganických plnív. (1/2110/05)20052007VEGAV. KhunováOPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne systémy z obnoviteľných zdrojov pre vlákna a textílie (APVV-17-0078)20182021APVV - Všeobecná výzvaA. UjhelyiováOPKV ÚPSP FCHPT
Polymérne zmesi a kompozity na báze biopolymérov a biodegradovateľných polymérov. (Nem/SR/STU1/07)20072008MVTSP. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
Polymérové kompozitné vlákna. (1/9147/02)20022004VEGAE. BorsigOVT ÚPSP FCHPT
Polymérové podporné systémy a hybridné systémy na základe chitosanov a hyalurónanov. (SK-CN-00106)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - ČínaD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Polymorfizmus génov pre vybrané subjednotky proteínkinázy závislej na 5'-AMP (AMPK) a jej vzťah ku obezite a pohybovej výkonnosti. (1/0589/08)20082010VEGAB. LakatošOBaM ÚBM FCHPT
Polynomiálna optimizácia pre komplexné systémy (ECO-NET 2006)20062007Bilaterálna spoluprácaM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Porovnávacie hodnotenie ofsetových farieb (29042)20092009-- Iný domáci --J. PanákOPAF ÚPSP FCHPT
Porovnávacie štúdium metabolizmu kyseliny gama aminomaslovej ako prístup pre pochopenie jej funkcie v eukaryotických bunkách. (1/2334/05)20052007VEGAT. LiptajONMRaHS ÚACH FCHPT
Porozumenie a využitie vplyvu nízkeho pH na mikroorganizmy (CA18113)20192023COSTM. ČertíkÚBT FCHPT
Portál vysokých škôl (Centrálny rozvojový projekt 4c)20082008-- Iný domáci --D. TóthováSCHK FCHPT
Portál vysokých škôl 2009 (006-001SPU-5/2009)20092009-- Iný domáci --J. DzivákSCHK FCHPT
Portálové riešenie vysokých škôl (044SPU)20072008-- Iný domáci --J. DzivákSCHK FCHPT
Posilňovanie kompetencií vo vodíkových technológiách vo V4 (11520068)20152016International Visegrad Fund - Small grantsJ. HívešÚACHTM FCHPT
Postgraduálna škola priemyselnej ekológie. (MSCF-CT-2005-029529)20062009Marie Curie Actions - Human resources and mobilityG. ČíkOEI ÚCHEI FCHPT
Potenciál cereálnych, pseudocereálnych a strukovinových substrátov pre rast a metabolickú aktivitu probiotických baktérií.20122013-- Iný domáci --M. PetrulákováOVaHP ÚBM FCHPT
Potraviny so zníženým obsahom cholesterolu (APVV-18-0061)20192023APVV - Všeobecná výzvaP. ŠimkoOPT ÚPV FCHPT
Potreba viacúrovňového kritického myslenia v rozvoji mediálnych kompetencií (010ŽU-4/2015)20152017KEGAN. KrivoňákováOM ÚIAM FCHPT
Použitie metódy FORC pre hysteréziu tuhých molekulových látok s prepínateľnými vlastnosťami. (ECONET, N° 10217UL)20052006-- Iný medzinárodný --R. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Použitie nanočastíc v povrchovo zosilnenej vibračnej spektroskopii pre kriminalisticko-technické skúmanie dokumentov20152015Mladý výskumníkM. OravecOPAF ÚPSP FCHPT
Použitie pulznej techniky na prípravu kompozitných a zliatinových povlakov na kovových materiáloch (1/2109/05)20052007VEGAM. ChovancováOAT ÚACHTM FCHPT
Povrchová úprava plazmou a hodnotenie adhéznych vlastností aramidových textilných výstužných materiálov (29015)20092009-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Povrchová úprava plazmou a hodnotenie vlastností (29057)20092009-- Iný domáci --A. UjhelyiováOVT ÚPSP FCHPT
Povrchová úprava plazmou a hodnotenie vlastností textilných výstužných materiálov (29066)20092009-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Povrchová úprava textílií plazmou pri atm.tlaku (29033)20092009-- Iný domáci --Ľ. ČernákováOPKV ÚPSP FCHPT
Povrchové úpravy materiálov plazmou pri atmosferickom tlaku. (1/4095/07)20072009VEGAĽ. ČernákováOPKV ÚPSP FCHPT
Povrchové úpravy papiera a plastových fólií pre tlač elektronických a informačných štruktúr štandardnými tlačovými technikami. (1/0815/08)20082010VEGAM. MikulaOPAF ÚPSP FCHPT
Poznanie elektrónovej štruktúry ako cesta k predikcii potenciálnych liečiv. (APVV-0202-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaS. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Poznaním detailov elektrónovej štruktúry k interpretácii a predikcii fyzikálno-chemických vlastností látok. (1/0327/12)20122015VEGAS. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Pre bezpečné a zdravé potraviny v Strednej Európe (CII-HU-0023-00-0506 – CIII-HR-0306-09-1617)20052017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlD. ŠmogrovičováÚBT FCHPT
Prediktívne riadenie hybridných systémov. (LPP-0092-07)20082011APVV - Program LPPM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Prediktívne riadenie na platformách s obmedzeným výpočtovým výkonom. (1/0095/11)20112014VEGAM. KvasnicaOIaRP ÚIAM FCHPT
Prediktívne riadenie procesov s rýchlou dynamikou20152015Mladý výskumníkD. IngoleOIaRP ÚIAM FCHPT
Predĺženie trvanlivosti a zvýšenie nutričnej hodnoty pekárenských výrobkov. (1/0570/08)20082010VEGAZ. KohajdováOPT ÚBT FCHPT
Prechodové prvky v papieri. (EVK4-CT-2002-20010)200320065. rámcový programM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Prenikajú lieky z čistiarenských kalov do podzemných vôd?20182018Mladý výskumníkP. SzabováOEI ÚCHEI FCHPT
Prenos európskych skúseností v ďalšom vzdelávaní mladých odborníkov v biovedeckej oblasti. (RO/00/B/F/PP 141028)20002004Leonardo da VinciV. BálešOChBI ÚCHEI FCHPT
Prenos európskych skúseností v ďalšom vzdelávaní mladých odborníkov v biovedeckej oblasti. (RO/00/B/F/PP 141028/dodatok)20052005Leonardo da VinciV. BálešOChBI ÚCHEI FCHPT
Prenosný analyzátor výbušnín využívajúci pokročilé technológie vo vzorkovaní,detekcii a analýze. (E!3109)20042007EUREKAE. MatisováOALCh ÚACH FCHPT
Preparáty pre biologickú ochranu rastlín na báze huby Trichoderma. (VTR č. 2/9012/21)20012003VTPĽ. VarečkaOBaM ÚBM FCHPT
Prepojenie zdravia a životného prostredia. (HENVINET No 037019)20062010Sustainable development, global change and ecosystemsA. ŠovčíkováOBaM ÚBM FCHPT
Priemyselný výskum zameraný na materiálové zhodnotenie kvapalných odpadov najmä z automobilového priemyslu. (ITMS 26220220074)20112015OP VaVP. TimárOChBI ÚCHEI FCHPT
Prieskum syntézy benzotiofénovýchderivátov (29074)20092009-- Iný domáci --D. VéghOOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava a biologická aktivita nových biomateriálov využiteľných v rekonštrukčnej medicíne (1/0165/10)20102011VEGAS. JantováOBaM ÚBM FCHPT
Príprava a hodnotenie polyméru s odtlačkom molekuly ako sorbentu pre off-line SPE extrakciu kumarínov.20142014-- Iný domáci --A. MachyňákováOALCh ÚACH FCHPT
Príprava a hodnotenie vlastností flexibilných farbivom senzibilizovaných solárnych článkov.20132014-- Iný domáci --P. GemeinerOPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a charakterizácia vodivých uhlíkových disperzií pre tlač elektródových systémov20172017Mladý výskumníkM. HatalaOPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a modifikácia vlastností tenkých povrchových vrstiev obrazových štruktúr a ich podložiek. (1/9146/02)20022004VEGAM. MikulaOPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a použitie železanov na zabezpečenie kvality vody. (EST.CLG 979931)20032005NATOJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Príprava a prášková štruktúrna analýza meďnatých komplexov20182018Mladý výskumníkS. MatejováOACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a reaktivita pentafluórfenyl substituovaných zlúčenín20192019Mladý výskumníkD. BortňákOOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava a realizácia odborníkov v oblasti výživy ľudí. (ESF/DP 37/04-I/32)20052007-- Iný domáci --V. FrankOVaHP ÚBM FCHPT
Príprava a štúdium nesteroidných antiflogistík na báze komplexov medi(II). (APVT-20-005504)20052007APVVM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a štúdium nových ?malých molekúl? s vopred očakávanou štruktúrou a vlastnosťami. (1/4454/07)20072009VEGAM. KomanOACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a štúdium nových nesteroidných koordinačných antiflogistík a antituberkulotík. (1/9251/02)20022004VEGAM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Príprava a štúdium polymérnych gélov s využitím v ochrane kultúrneho dedičstva (1/0602/19)20192022VEGAM. RehákováOPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a vlastnosti kompozitných a zliatinových povlakov na kovových materiáloch. (1/9425/02)20022004VEGAM. ChovancováOAT ÚACHTM FCHPT
Príprava a vlastnosti nových potenciálne polyaplikovateľných fluórovaných heterocyklov. (1/0660/11)20112013VEGAV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava a vlastnosti polypropylénových vlákien aditivovaných anorganickými nanoplnivami pre zlepšenie cementových kompozitov.20122013-- Iný domáci --J. RybaOVT ÚPSP FCHPT
Príprava a vyhodnotenie syntetických vlákien (29052)20092009-- Iný domáci --A. UjhelyiováOVT ÚPSP FCHPT
Príprava a využitie 4-halogén-2,3-dihydroizoxazolov.20142014-- Iný domáci --L. KleščíkováOOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava aktivovaných a pillarovaných prírodných hliniek montmorilonitového typu pre katalytické účely.20122013-- Iný domáci --M. HorňáčekOTRP ÚOCHKP FCHPT
Príprava Al2O3 keramiky z častíc nanometrových rozmerov. (1//1380/04)20042006VEGAV. KovárOAM ÚACHTM FCHPT
Príprava automobilových palív z odpadných plastov. (039/13_RT)20132014-- Iný domáci --E. HájekováOTRP ÚOCHKP FCHPT
Príprava biokatalyzátorov z priemyselných vedľajších produktov a ich využitie v biorafinériách (APVV-18-0254)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. RebrošÚBT FCHPT
Príprava, biologické a fyzikálnochemické vlastnosti nových heterocyklických zlúčenín s potenciálnym využitím v medicíne, nanotechnológiách, ochrane dreva a papiera a iných aplikáciách. (1/0225/08)20082010VEGAV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava erytropoetínu, terapeutického hormónu ovplyvňujúceho tvorbu červených krviniek, expresiou v eukaryotickom bunkovom systéme a jeho ďalšia purifikácia (APVV-14-0474)20152019APVV - Všeobecná výzvaM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Príprava chemického povlaku na povrchu sklených vlákien. (APVV-0491-07)20082010APVVG. ČíkOEI ÚCHEI FCHPT
Príprava chirálnych zlúčenín pomocou rekombinantnej20192019Mladý výskumníkD. GyuranováÚBT FCHPT
Príprava katalyzátorov na rozklad dechtov z lacných materiálov20182018Mladý výskumníkJ. HusárOChBI ÚCHEI FCHPT
Príprava modernej vysokoškolskej učebnice z oblasti analytických separačných metód. (3/2238/04)20042006KEGAJ. LehotayOALCh ÚACH FCHPT
Príprava, vlastnosti a reaktivita dusíkových heterocyklov s prikondenzovaným O, S, Se alebo N obsahujúcim kruhom. (1/9254/02)20022004VEGAV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava vzoriek na lab.zar. typu dvojzávitovka (29064)20092009-- Iný domáci --P. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
Probiotické baktérie a netradičné suroviny pri výrobe funkčných potravín za účelom zvýšenia ich výživovej a senzorickej hodnoty. (1/0102/03)20032005VEGAJ. KarovičováOPT ÚBT FCHPT
Problematika bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám v potravinách rastlinného pôvodu konzumovaných v surovom stave20192019Mladý výskumníkM. KrahulcováOVHKP ÚPV FCHPT
Problematika biogénnych amínov vo fermentovaných potravinách a použitie mikroorganizmov degradujúcich biogénne amíny ako možné riešenie pre zabezpečenie zdravotne bezpečných potravín (1/0569/16)20162019VEGAM. GreifováOPT ÚPV FCHPT
Procesy a faktory vplývajúce na trvanlivosť a bezpečnosť potravín a predmetov denného užívania. (1/9132/02)20022004VEGAŠ. SchmidtOPT ÚBT FCHPT
Procesy indukovaného prenosu elektrónu v technológii a biológii. Vzťahy medzi reaktivitou a štruktúrou. (SK-AT-0016-08)20092011Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoD. DvoranováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Produkcia antimikrobiálnych látok baktériami mliečneho kysnutia.20142014-- Iný domáci --T. MančuškováOVaHP ÚBM FCHPT
Produkcia aromatických látok kvasinkami -- nové biokatalyzátory a nové molekulové mechanizmy. (COST FA0907)20102014COSTD. ŠmogrovičováOBT ÚBT FCHPT
Produkcia bioplynu z biologicky rozložiteľných odpadov. (LPP-0019-09)20092013APVV - Program LPPI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Produkcia konjugovanej linolovej kyseliny ovplyvňovaním diét u prežúvavcov. (APVV-0043-07)20082010APVVM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Produkcia senzoricky a biologicky aktívnych metabolitov kvasiniek. (1/0096/11)20112013VEGAD. ŠmogrovičováOBT ÚBT FCHPT
Program ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyselnej automatizácie a informačných technológií. (ESF/13/04-I/32-DP)20052008-- Iný domáci --M. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Progresívne interaktívne materiály pomocou navrhovania. (NMP3-CT-2004-500160)200420096. rámcový programM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Progresívne katalytické transformácie na báze Cu a Fe. (APVV-0457-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaA. KolarovičOOCh ÚOCHKP FCHPT
Progresívne katalytické transformácie na báze Cu a Fe. (1/0133/13)20132013VEGAA. KolarovičOOCh ÚOCHKP FCHPT
Progresívne metódy adaptívneho a inteligentného riadenia pre procesy chemickej/biochemickej technológie. (1/1046/04)20042006VEGAA. MészárosOIaRP ÚIAM FCHPT
Progresívne metódy robustného a adaptívneho riadenia procesov s prestupom tepla a látky. (SK-CZ-11206)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. BakošováOIaRP ÚIAM FCHPT
Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám (APVV-16-0171)20172020APVV - Všeobecná výzvaL. BírošováOVHKP ÚPV FCHPT
Progresívne polypropylénové vlákna pre silikátové kompozity. (VMSP-P-0007-09)20092011APVV - Program VMSPA. UjhelyiováOVT ÚPSP FCHPT
Progresívne postupy úpravy vôd, čistenia odpadových vôd, spracovania kalov a organických odpadov. (1/1382/04)20042006VEGAJ. DercoOEI ÚCHEI FCHPT
Progresívne typy polypropylénových vlákien. (E02)20032005Štátny programA. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
Projekt dobudovania laboratórií bezpečnostného a bioprocesorového inžinierstva na Oddelení chemického a biochemického inžinierstva. (VV_RP_UP4)20062006-- Iný domáci --M. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Propagácia, vyhľadávanie a aplikácia nových technológií recyklácie opotrebovaných pneumatík a plastového odpadu zo spracovaných ojazdených vozidiel (RF-1009/09/30)20092009-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Prototyp laboratória biotechnologického výskumu pre rozvoj experimentálnych schopností študentov stredných škôl (LPP-0079-09)20092013APVV - Program LPPD. ŠmogrovičováOBT ÚBT FCHPT
Pyrolýzne a katalytické premeny biomasy a organických odpadov na palivá druhej generácie. (1/0228/12)20122014VEGAM. BajusOTRP ÚOCHKP FCHPT
Rámcová zmluva -Fyzikálno-chemické charakteristiky (29019)20092009-- Iný domáci --D. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Rámcová zmluva na bázi LentiKat´s - Know-how (29023)20092009-- Iný domáci --M. RosenbergOBT ÚBT FCHPT
Rámcová zmluva na bázi LentiKat´s - Know-how :"Výroba biopalív 2.generácie...." (29037)20092009-- Iný domáci --M. RosenbergOBT ÚBT FCHPT
Rámcová zmluva -NMR spektrálna štúdia (29016)20092009-- Iný domáci --D. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Rámcová zmluva -NMR spektrálna štúdia (29018)20092009-- Iný domáci --D. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Rámcová zmluva -syntéza a spektrálne charakteristiky intermediátov (29017)20092009-- Iný domáci --D. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Rastliny maku siateho produkujúce semeno s lepšími vlastnosťami pre potravinársky priemysel. (APVV-0248-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Reaktivita koordinačných zlúčenín Ni/II/ na báze Schiffových zásad20152015Mladý výskumníkV. KuchtaninOACh ÚACHTM FCHPT
Re-dizajn metabolizmu tukotvorných mikroorganizmov pre biotechnologickú prípravu priemyselne atraktívnych olejov (APVV-17-0262)20182022APVV - Všeobecná výzvaM. ČertíkÚBT FCHPT
Redoxné reakcie koordinačných zlúčenín pre katalýzu a farmáciu (SK-AT-2017-0017)20182019APVV - Bilaterálna spolupráca P. RaptaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Redukcia CO2 na C1 organické chemikálie - dosiahnutie hranice kde sa stretnú experiment a teória (2016-10-15-001)20172018Akcia Rakúsko - Slovensko 2014 - 2019L. BučinskýOChF ÚFCHCHF FCHPT
Regenerácia iónových kvapalín používaných v separačných procesoch (APVV-18-0232)20192023APVV - Všeobecná výzvaE. GraczováOChBI ÚCHEI FCHPT
Regenerácia špecifických regiónov mozgu dospelých spevavcov skúmaná pomocou in vivo magnetickej rezonancie. (2/0177/14)20142017VEGAS. KašparováONMRaHS ÚACH FCHPT
Regulácia biotechnologickej prípravy konjugovaných mastných kyselín. (2003 SP 27)20042004Štátny programM. RosenbergOBT ÚBT FCHPT
Reinžiniering produktového portfólia VIPO a.s. Participácia FCHPT STU len v časti 2.3 "Aplikácia inovatívnych komponentov gumových zmesí". (26220220091)20102013OP VaVI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Rekombinantná príprava nešpecifickej peroxygenázy ako univerzálneho biokatalyzátora pre modernú chémiu20192019Mladý výskumníkZ. RosenbergováÚBT FCHPT
Relaxačné procesy v kvantových magnetických systémoch (APVV-18-0197)20192023APVV - Všeobecná výzvaI. ŠalitrošOACh ÚACHTM FCHPT
Remediačné postupy PCB. (148/2003/6.2)20032004-- Iný domáci --G. ČíkOEI ÚCHEI FCHPT
Reologické vlastnosti tavenín PP koncentrátov (29060)20092009-- Iný domáci --A. UjhelyiováOVT ÚPSP FCHPT
Rešerš,návrh syntézy a interpretácia spektier vyselektovaných org.zlúčenín (29001)20092009-- Iný domáci --Š. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
Reziduálne dipólové interakcie - nový prostriedok NMR štruktúrnej analýzy (1/0770/15)20152017VEGAT. LiptajONMRaHS ÚACH FCHPT
Riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických technológiách a biotechnológiách (1/0112/16)20162019VEGAM. BakošováÚIAM FCHPT
Riadenie chemických a biochemických procesov s neurčitosťami. (1/0537/10)20102011VEGAM. BakošováOIaRP ÚIAM FCHPT
Riadenie chemických a biochemických procesov s neurčitosťami. (1/0973/12)20122015VEGAM. BakošováOIaRP ÚIAM FCHPT
Riešenie priamych a inverzných úloh s variačnou štruktúrou pomocou moderných metód kónického programovania (1/0062/18)20182021VEGAS. PavlíkováOM ÚIAM FCHPT
Rizikové látky v komunálnom a priemyselnom vodnom cykle. (042)20072008-- Iný medzinárodný --M. DrtilOEI ÚCHEI FCHPT
Robustné prediktívne riadenie a robotika (SK-CN-2015-0016)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca M. KvasnicaOIaRP ÚIAM FCHPT
Robustné prediktívne riadenie procesov v chemickom a potravinárskom priemysle.20142014-- Iný domáci --J. OravecOIaRP ÚIAM FCHPT
Rovnováha a kinetika adsorpcie proteínov na iónomeničových chromatografických membránach s vrúbľovanou polymérnou vrstvou. (LPP-0258-09)20092013APVV - Program LPPM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Rozdelenie elektrónovej a spinovej hustoty v organokovových komplexoch (SK-FR-2017-0014)20182019APVV - Bilaterálna spolupráca J. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Rozklad vybraných škodlivých látok ozonizáciou. (SK-SI-0019-10)20112012Bilaterálna spolupráca - SR - SlovinskoJ. DercoOEI ÚCHEI FCHPT
Rozklad vybraných špecifických syntetických organických látok z vôd procesmi s využitím ozónu. (1/0859/14)20142017VEGAJ. DercoOEI ÚCHEI FCHPT
Rozšírenie vedeckých poznatkov o kvalite a bezpečnosti Slovenskej bryndze modernými mikrobiologickými, molekulárno--biologickými a chromatografickými metódami. (APVV-0590-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaĽ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Rozvoj a posilnenie medzisektorových prepojení medzi aktérmi v oblasti inovačných systémov udržateľných biokompozitných obalov v stredoeurópskom obehovom hospodárstve (CE1237)20172020Interreg Central EuropeD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Rozvoj, analýzy a prepojenia koncepcie systému mobility on-line (002-003ŽU-5/2009 )20092009-- Iný domáci --J. DzivákSCHK FCHPT
Rozvoj controllingu ako nástroja riadenia, v podnikoch chemického, celulózo-papierenského a potravinárskeho priemyslu. (1/3768/06)20062008VEGAD. BaranOMŽ FCHPT
Rozvoj inovatívneho hodnotového reťazca pre udržateľné plasty v Centrálnej Európe. (3CE368P1)20112014Central EuropeD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Rozvoj kapacity ľudských zdrojov na Kábulskej polytechnickej univerzite. (SAMRS/2009/09/02)20102012Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Rozvoj multidrug rezistencie na liečivá používané v liečbe myelodysplastického syndrómu a akútnej myeloidnej leukémie20162018Excelentné tímy mladých výskumníkovK. ElefantováÚBM FCHPT
RTG difrakcia (29058)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
RTG skúšky fázového zloženia vzoriek (29012)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Rýchla plynová chromatografia - hmotnostná spektrometria pre analýzu vybraných organických polutantov v environmentálnych a potravinových matriciach. (APVV-20-000705)20062009APVVE. MatisováOALCh ÚACH FCHPT
Rýchla plynová chromatografia na analýzu endokrinných disruptorov v matriciach životného prostredia. (1/0390/09)20092011VEGAS. HrouzkováOALCh ÚACH FCHPT
Rýchla plynová chromatografia pre (ultra)stopovú analýzu organických zlúčenín v zložitých vzorkách. (1/2463/05)20052007VEGAE. MatisováOALCh ÚACH FCHPT
Screening vzájomných vzťahov mykobioty v potravinách20152015Mladý výskumníkM. KoňuchováOVaHP ÚBM FCHPT
Selektívna katalytická transformácia bioglycerolu z obnoviteľných surovín na cenné chemikálie. (1/0556/13)20132015VEGAA. KaszonyiOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Selektívna konverzia odpadovej biomasy chemickými a biotechnologickými procesmi (APVV-17-0302)20182022APVV - Všeobecná výzvaT. SotákOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Selektívne procesy pre chemické špeciality. (1/0768/08)20082010VEGAM. ŠtolcováOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Seminár Produkcia bioplynu, pyrolýza a splynovanie - efektívny spôsob zhodnotenia biomasy (29053)20092009-- Iný domáci --M. HutňanOEI ÚCHEI FCHPT
Senzory chemickej toxicity ? vyšetrenie vybraných environmentálnych chemických rizikových faktorov pomocou biosenzorov na báze DNA a LDL. (1/2462/05)20052007VEGAJ. LabudaOALCh ÚACH FCHPT
Separácia enantiomérov v potravinových matriciach viacrozmernou plynovou chromatografiou.20122013-- Iný domáci --A. PažitnáOALCh ÚACH FCHPT
Sfingolipidy - nový cieľ v liečbe Alzheimerovej choroby (733050105)20142019-- Iný medzinárodný --D. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Sieť pracovísk pre vzdelávanie pracovníkov verejných laboratórií životného prostredia. (530554-TEMPUS-1-2012-1-SK-TEMPUS-JPHES )20122016Joint ProjectsI. ŠpánikOALCh ÚACH FCHPT
Sieť virtuálnych laboratórií pre riadenie reálnych systémov. (3/3121/05/FCHPT)20052005KEGAM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Sklá na báze akermanitu s prídavkom opticky aktívnych dopantov.20142014-- Iný domáci --P. VeteškaOAM ÚACHTM FCHPT
Skúšobná prevádzka multifunkčných modelových zariadení UnilabSK a UnisaverSK, príprava podkladov na realizáciu a transfer poznatkov do VŠ vzdelávania (064-013STU-8/2008)20082009-- Iný domáci --D. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Sledovanie TvoRby A Transferu Enantiomérov prchavých orGanických zlúčenín v procese výrobY tokajských vín20182018Mladý výskumníkL. KhvalbotaÚACH FCHPT
Sledovanie účinku a aplikácia extraktov získaných pomocou superkritickej extrakcie smrekovej kôry20162016Mladý výskumníkA. SládkováODCP ÚPSP FCHPT
Sledovanie vplyvu procesných parametrov na zloženie plynu pri splyňovaní tuhého alternatívneho paliva20182018Mladý výskumníkP. ŠuhajOChBI ÚCHEI FCHPT
Smart chromogénne heterocykly (APVV-17-0513)20182022APVV - Všeobecná výzvaV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Softvérová podpora používateľov FCHPT STU (351/07)20072007-- Iný domáci --J. DzivákSCHK FCHPT
Spektroelektrochémia komplexov kovov s biologicky aktívnymi ligandmi20182018Mladý výskumníkD. DarvasiováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spektroskopická analýza antioxidačných a prooxidačných vlastností karotenoidov. (1/0856/11)20112013VEGAM. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spektroskopická analýza prírodných a syntetických derivátov chinolínov s fotochemickými a fotobiologickými vlastnosťami (APVV-0055-07)20082010APVV - Všeobecná výzvaV. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spektroskopická analýza štruktúry a reaktivity radikálov a komplexov kovov v chemických, biologických a fotochemických systémoch. (1/0053/03)20032005VEGAV. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spektroskopická analýza štruktúry a reaktivity radikálov a komplexov kovov v chemických, biologických a fotochemických systémoch. (1/3579/06)20062008VEGAV. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spoľahlivé odhadovanie a kontrola chemických zariadení v reálnom čase20182019Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/R. PaulenOIaRP ÚIAM FCHPT
Spolupráca medzi európskymi a ázijskými univerzitami pre rozvoj kapacity ľudských zdrojov v oblasti technického vzdelávania v Afganistane. (147-063)20082011Asia Link ProgrammeJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Spôsob diagnostikovania stavu motorového oleja z prevádzky motorov spaľujúcich čistý rastlinný olej a jeho regenerácia (P 7191/07)20082008-- Iný domáci --J. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spracovanie lignocelulózových vlákien s použitím hlboko eutektických rozpúšťadiel (1/0403/19)20192021VEGAM. JablonskýODCP ÚPSP FCHPT
Spracovanie odpadných polyolefínov na plynné monoméry a zmesné etylétery (APVV-18-0348(2))20192022APVV - Všeobecná výzvaE. HájekováOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Spresnenie opisu viaczložkovej rovnováhy kvapalina ? para a kvapalina ? kvapalina pre potreby separácie kvapalín destiláciou, extrakciou a extrakčnou destiláciou. (1/3581/06)20062008VEGAE. GraczováOChBI ÚCHEI FCHPT
Spresnenie termodynamického opisu viaczložkovej rovnováhy kvapalina-para a kvapalina-kvapalina-para pre potreby modelovania separačných zariadení. (APVV-0353-06)20072009APVVE. GraczováOChBI ÚCHEI FCHPT
Stabilita a degradácia farebných vrstiev objektov kultúrneho dedičstva (1/0888/15)20152018VEGAM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Stanovenie amylázovej aktivity v tekutých a práškových preparátoch (29044)20092010-- Iný domáci --M. RosenbergOBT ÚBT FCHPT
Stanovenie arzénu vo vzorke pitnej vody (29067)20092009-- Iný domáci --A. ManováOALCh ÚACH FCHPT
Stanovenie CHNS a O vo vzorke 3HD921-0592 (29072)20092009-- Iný domáci --P. SegľaOACh ÚACHTM FCHPT
Stanovenie koncentrácií chloridových aniónov metódou vysokorozlišovacej atómovej absorpčnej spektroskopie s kontinuálnym zdrojom žiarenia20162016Mladý výskumníkM. NěmečekÚACH FCHPT
Stanovenie merného povrchu vzoriek kremičitého úletu (29070)20092009-- Iný domáci --P. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Stanovenie obsahu uhličitanov (29009)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Stanovenie organického uhlíka (29073)20092009-- Iný domáci --P. SegľaOACh ÚACHTM FCHPT
Stanovenie teplotných vodivostí penových polystyrénov (29047)20092009-- Iný domáci --J. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Stanovenie uhlíka v škváre (29011)20092009-- Iný domáci --P. SegľaOACh ÚACHTM FCHPT
Stereokontrolované syntézy derivátov uhľovodíkov z enantiomérnych 3,6-dihydro-2H-1,2-oxazínov. (Nem/SR/580-FCHPT)20032007-- Iný medzinárodný --Ľ. FišeraOOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívna syntéza indolizidinolov a ich analógov. (1/0161/08)20082010VEGAŠ. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne konštrukcie oxa- a azaheterocyklických zlúčenín v syntéze prírodných látok. (1/0488/14)20142017VEGAT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne paládiom katalyzované cyklizácie a "cross-coupling" reakcie v syntéze prírodných látok (1/0115/10)20102011VEGAT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne Pd(II)-katalyzované cyklizácie v syntéze prírodných látok. (LPP-0071-09)20092013APVV - Program LPPT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne syntézy analógov indolizidínových alkaloidov z kyseliny glutámovej. (1/0429/11)20112013VEGAŠ. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne syntézy bioaktívnych analógov indolizidínových a chinolizidínových alkaloidov (1/0371/16)20162018VEGAŠ. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne syntézy bioaktívnych analógov indolizidínových alkaloidov. (APVV-0204-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaŠ. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne syntézy chirálnych 1,4-dihydropyridínov a analógov alkaloidov indolizínového typu. (1/2456/05)20052007VEGAŠ. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne syntézy, reaktivita a vlastnosti hydroxyindolizidínov a substituovaných indolizínov. (1/9249/02)20022004VEGAŠ. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
Structure-based drug design for diagnosis and treatment of neurological diseases: dissecting and modulating complex function in the monoaminergic systems of the brain. (CM1103)20112015COSTR. BočaOACh ÚACHTM FCHPT
Substituované pyridoindoly ako potenciálne látky s "multi-target" účinkom v prevencii a liečbe niektorých chronických ochorení - teoretický screening. (2/0030/11)20112013VEGAP. MájekOALCh ÚACH FCHPT
Sum of Squares programovanie pre návrh a analýzu systému (PP-H2020-18-0002)20182019APVV - PP H2020M. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Superiónovo vodivé oxidové sklené a sklokeramické kompozitné materiály obsahujúce katióny medi. (1/9141/02)20022004VEGAM. JamnickýOAM ÚACHTM FCHPT
Svetlom indukovaný spinový prechod v železnatých koordinačných zlúčeninách20172017Mladý výskumníkB. BrachňakováOACh ÚACHTM FCHPT
Synergia experimentu a teórie: antioxidačný efekt derivátov fenolových zlúčenín (SK-SRB-18-0016)20192020APVV - Bilaterálna spolupráca V. LukešOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Syntetické štúdie modifikovaných oxoaminokyselín a ich derivátov. (1/0629/08)20082010VEGAD. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Syntéza a charakterizácia nanoštruktúrneho anatasu (TiO2) s lamelárnou morfológiou (SK-CZ-2013-0140)20152015APVV - Bilaterálna spolupráca V. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Syntéza a vlastnosti nových potenciálne biologicky aktívnych heterocyklických zlúčenín využiteľných v supramolekulárnej chémii a nanotechnológiách. (APVT-20-007304)20052007APVVV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Syntéza bioaktívnych prírodných látok a ich analógov. (1/0236/09)20092012VEGAĽ. FišeraOOCh ÚOCHKP FCHPT
Syntéza, kompatibilizácia a transport komponentov multifunkčných systémov vhodných na stabilizáciu celulózových materiálov (APVV-18-0155)20192022APVV - Všeobecná výzvaM. KrálikOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Syntéza koordinačných zlúčenín železa s potenciálnou π-π interakciou a výskum ich magnetických vlastností.20142014-- Iný domáci --L. PogányOACh ÚACHTM FCHPT
Syntéza, kryštálová štruktúra, spektroskopické vlastnosti a biochemické štúdie nových komplexných zlúčenín Cu(II) a Cr(III) s potenciálnymi medicínskymi aplikáciami (SK-KR-18-0010)20182019APVV - Bilaterálna spolupráca M. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Syntéza, kryštálová štruktúra, termodynamické a magnetické vlastnosti 3d-komplexov nelineárnych pseudohalogenidov s pyrimidínmi. (Spolupráca medzi TIM Mexiko a STU)20032006Bilaterálna spolupráca - SR - MexikoJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Syntéza, kryštálové štruktúry, termodynamické a magnetické vlastnosti 3d-komplexov nelineárnych pseudohalogénov s pyrimidínmi.l (Mexico/Slov)20032005Bilaterálna spoluprácaJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Syntéza opticky čistých stavebných blokov pre syntézy biologicky aktívnych prírodných látok a ich analógov ako moných chemoterapeutík. (APVT-20-010702)20022005APVVT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Syntéza polykryštalického indium fosfidu InP a jeho charakterizácia. (APVT-99-018602)20032009APVVJ. StopkaOChBI ÚCHEI FCHPT
Syntéza, spektroskopické vlastnosti a biologická aktivita komplexných zlúčenín prechodných prvkov s SOD aktivitou. (1/0575/08)20082010VEGAM. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Systémová biokatalýza (COST CM1303)20132017COSTM. RebrošOBT ÚBT FCHPT
Školenie podnikateľských zručností pre priemysel s biotechnologickou orientáciou. (ESF/DP 161/05-I/32-2.1)20062008-- Iný domáci --E. ŠturdíkOVaHP ÚBM FCHPT
Špeciálne aditivované vlákna a textílie (APVV-14-0175)20152018APVV - Všeobecná výzvaA. UjhelyiováOPKV ÚPSP FCHPT
Špeciálne sacharidy a komplexné využitie repných rezkov. (2003 SP 26/028 0C 05, VE 1.4.)20032005Štátny programM. RosenbergOBT ÚBT FCHPT
Špeciálne sacharidy a komplexné využitie repných rezkov. (2004 ŠP 26 028 0C 05 VE1.4.)20062007Štátny programM. RosenbergOBT ÚBT FCHPT
Špičkový tím biotechnologických separácií20152020-- Iný domáci --M. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Štruktúra a spektrálne vlastnosti komplexov prechodových kovov s kyselinou dipikolínovou a výskum ich katecholázovej aktivity20172017Mladý výskumníkP. MasárováOACh ÚACHTM FCHPT
Štruktúra povrchu a kvalita tlače nenatieraných a natieraných papierov. (2003 SP 26/028 0C 03, K1)20032005Štátny programŠ. ŠutýODCP ÚPSP FCHPT
Štrukturalizácia a funkcionalizácia povrchov vláknitých materiálov. (1/0406/08)20082010VEGAM. KrištofičOVT ÚPSP FCHPT
Štruktúrna identifikácia komplexov prechodných kovov a ich biometická aktivita20162018Excelentné tímy mladých výskumníkovM. PuchoňováOACh ÚACHTM FCHPT
Štruktúrne a funkčné mimetiká metaloenzýmov. (1/0388/14)20142017VEGAJ. MoncoľOACh ÚACHTM FCHPT
Štúdia o úspore energie (29040)20092009-- Iný domáci --Ľ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Štúdia o využití varne živíc a možnosti spracovania odpadu z plastov (29004)20082009-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Štúdia reaktivity surovinových múčok (SM) (29026)20092009-- Iný domáci --M. T. PalouOAM ÚACHTM FCHPT
Štúdium stabilizátorov v polymérnych matriciach - vzťah medzi ich štruktúrou a stabilizačnými účinkami. (APVT-20-005004)20052007APVVV. LukešOChF ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium syntézy nových pi-konjugovaných heterocyklických zlúčenín vykazujúcich optoelektronické vlastnosti, špecifickú biologickú aktivitu a apoptózu. (1/4453/07)20072009VEGAD. VéghOOCh ÚOCHKP FCHPT
Štúdium a aplikácia pokročilého oxidačného systému kovový hliník - kyselina20162016Mladý výskumníkL. HrdličkaOEI ÚCHEI FCHPT
Štúdium antioxidačného účinku polyfenolov a iných zdraviu prospešných látok stromovej kôry20152016Excelentné tímy mladých výskumníkovF. KrepsOPT ÚBT FCHPT
Štúdium Ca2+ homeostázy v mikroskopickej hube Trichoderma atroviride.20142014-- Iný domáci --T. MolnárOBaM ÚBM FCHPT
Štúdium cytotoxicity a mechanizmu účinku nových xenobiotík (1/4305/07)20072009VEGAS. JantováOBaM ÚBM FCHPT
Štúdium elektrických a optických vlastností nových pí-konjugovaných aromatických a heteroaromatických zlúčenín ako prekurzorov pre prípravu oligomérov a nanoštruktúr. (1/0055/03)20032005VEGAV. LaurincOChF ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium elektródových mechanizmov biologicky aktívnych látok a metódy ich stanovenia na nových elektródových materiáloch na báza uhlíka20172017Mladý výskumníkK. Poláčeková CinkováÚACH FCHPT
Štúdium fyzikálnochemických vlastností lignocelulózových materiálov po úprave ultrazvukom. (1/0775/13)20132015VEGAM. VrškaODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium GABA skratu v askomycétnych vláknitých hubách20182018Mladý výskumníkK. ĎurišováÚBM FCHPT
Štúdium hybridného procesu adsorpcia-membránová filtrácia (Amf) na odstraňovanie bóru z morskej vody. (04-AS-004)20052008-- Iný medzinárodný --Š. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Štúdium chemických zmien zdraviu prospešných sprievodných látok jedlých tukov a olejov pri ich skladovaní a tepelnej úprave (1/0353/16)20162019VEGAŠ. SchmidtOPT ÚPV FCHPT
Štúdium in vitro proteázového procesingu vybraných proteáz. (APVV-0119-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaM. GálOAT ÚACHTM FCHPT
Štúdium indukovaného prenosu elektrónu v prírodných a syntetických systémoch. (1/0018/09)20092011VEGAV. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium interakcie oxidačnýxch produktov lipidov na DNA. (APVT-27-010304)20052007APVVA. FerancováOALCh ÚACH FCHPT
Štúdium kinetiky reakcií s radikálovými medziproduktami metódami elektrónovej paramagnetickej rezonancie a termickej analýzy. (037 CZE)20042005Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoP. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium kinetiky splyňovania biomasy na procesný plyn. (LPP-0230-07)20082012APVV - Program LPPĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Štúdium manganatých a meďnatých komplexov s dusíkatými ligandami.20122013-- Iný domáci --D. ČechováOACh ÚACHTM FCHPT
Štúdium, matematický popis a predikcia správania sa technologicky a hygienicky relevantnej mikroflóry v opracovaných a originálnych slovenských fermentovaných potravinách s cieľom zvýšiť ich hygienickú bezchybnosť, funkčné vlastnosti a trvanlivosť (1/3488/06)20062008VEGAĽ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Štúdium meďnatých komplexov s potenciálnymi biologickými vlastnosťami.20142014-- Iný domáci --L. KuckováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium mechanizmu účinku nízkoteplotnej plazmy na vláknité huby20162016Mladý výskumníkJ. DylíkováÚBM FCHPT
Štúdium mikrobiálnych sekundárnych metabolitov ako inhibítorov enzýmov patofyziologických mechanizmov.20122013-- Iný domáci --E. SchwarczováOBT ÚBT FCHPT
Štúdium morfologických, chemických a fyzikálno-mechanických zmien lignocelulózových materiálov pri recyklácii. (1/0770/08)20082010VEGAM. VrškaODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium možností získavania extraktívnych zlúčenín a ich využitia20152015Mladý výskumníkA. SládkováODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium možností zvýšenia kvality,funkčnosti a bezpečnosti primárnej rybnej suroviny. (ČÚ 02 VE 08)20042004Štátny programP. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium nábojového prenosu v usporiadaných organických molekulárnych systémoch (1/0879/11)20112013VEGAJ. CirákKF FEI
Štúdium nanokryštalických zliatin na báze niklu ako dvojfunkčného katalyzátora pre tvorbu vodíka a kyslíka (1/0792/17)20172020VEGAM. ZemanováOAT ÚACHTM FCHPT
Štúdium neuroprotektínových účinkov nových pyridoindolových antioxidantov. (2/5010/25)20052007VEGAT. LiptajONMRaHS ÚACH FCHPT
Štúdium nikelnatých koordinačných zlúčenín so Schiffovými zásadami.20142014-- Iný domáci --V. KuchtaninOACh ÚACHTM FCHPT
Štúdium oxidačných procesov pri chemickom spracovaní dreva s využitím nových separačných a analytických metód. (1/0061/03)20032005VEGAS. KatuščákODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium potenciálu vybraných prírodných a modelových látok z hľadiska zhášania voľných radikálov (1/0594/16)20162018VEGAV. LukešOChF ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium prípravy palív pre dieselové motory katalytickým krakovaním rastlinných olejov a živočíšnych tukov. (SK-AU/2009)20092009Bilaterálna spoluprácaJ. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium prípravy, zloženia, štruktúry a špecializácie komplexov medi(II) s terapeuticky aktívnymi ligandami. (č. 10)20052006Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Štúdium procesov prenosu elektrónu v prírodných a syntetických systémoch: vzťah medzi štruktúrou a reaktivitou. (1/0289/12)20122014VEGAV. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium procesu autofágie v živočíšnych bunkách vo vzťahu k zmenám v homeostáze Ca2+ a metabolizmu komplexných lipidov. (1/0471/11)20112013VEGAB. LakatošOBaM ÚBM FCHPT
Štúdium redoxných mechanizmov biologicky aktívnych látok pomocou miniaturizovaného elektrochemického senzora na báze bórom dopovaného diamantu20192019Mladý výskumníkO. SarakhmanÚACH FCHPT
Štúdium separácie a izolácie kovov a rádionuklidov zo zložiek životného prostredia prírodnými a chemicky upravenými sorbentami. (1/1381/04)20042006VEGAV. KoprdaOEI ÚCHEI FCHPT
Štúdium SOD mimetickej aktivity meďnatých komplexov20162016Mladý výskumníkM. PuchoňováOACh ÚACHTM FCHPT
Štúdium stereoselektívnych transformácií neproteinogénnych gama-oxo-alfa-aminokarboxylových kyselín (1/2469/05)20052007VEGAD. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Štúdium štruktúry a vlastností presietených polymérov. (1/0059/03)20032005VEGAG. KyseláOPKV ÚPSP FCHPT
Štúdium termodynamiky antioxidačného pôsobenia prírodných látok a ich modelových analógov. (1/0735/13)20132015VEGAV. LukešOChF ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium transportu v sieťach z uhlíkových nanotrubíc. (DAAD 4/2008)20082009DAADP. FedorkoOChF ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium tvorby 2-fenyletanolu v integrovanom systéme s kontinuálnou separáciou produktu (APVV-99-004405)20062008APVVV. BálešOChBI ÚCHEI FCHPT
Štúdium účinkov elektrickej plazmy generovanej pri atmosferickom tlaku na povrch masívnych drevených materiálov. (APVT-20-033004)20052007APVVS. KatuščákODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium viacfázových systémov na báze environmentálne akceptovateľných polymérov. (2/3054/23)20032005VEGAD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Štúdium vlastností farebných a záznamových vrstiev objektov kultúrneho dedičstva. (1/0800/08)20082010VEGAM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Štúdium vlastností písacích látok, farieb a tlačových farieb v štruktúrach grafických zobrazení. (1/2455/05)20052007VEGAM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Štúdium vlastností vybraných potravín a ich vplyv na kvalitu a bezpečnosť potravín a zdravie obyvateľstva. (1/0234/09)20092011VEGAL. StaruchOPT ÚBT FCHPT
Štúdium vplyvu faktorov prostredia na rozvoj technologicky a zdravotne nežiadúcej mikroflóry v potravinách a vo výrobných priestoroch. (2003 SP 27/028 OE 01/028 OE 01/06)20032004Štátny programĽ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Štúdium vplyvu ionizujúceho žiarenia na zložky potravín a možnosti autentifikácie potravín pomocou metódy DSC. (2003 SP 27/028 OE 01/028 OE 01/07)20032003Štátny programV. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium vplyvu ionizujúceho žiarenia na zložky potravín a stanovenie DSC parametrov matríc vo väzbe na vznik akrylamidu. (2003 SP 27/028 OE 01/028 OE 01/01b)20042005Štátny programV. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium vplyvu rizikových faktorov na bezpečnosť požívatín a kozmetických prípravkov. (1/0746/08)20082010VEGAŠ. SchmidtOPT ÚBT FCHPT
Štúdium vplyvu vonkajších podmienok na stabilitu farebných vrstiev grafických objektov kultúrneho dedičstva. (1/0811/11)20112013VEGAM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Štúdium využitia bioaktívnych zlúčenín izolovaných z rastlinnej biomasy20182018Mladý výskumníkP. StrižincováODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium využitia fluorescenčných techník na stanovenie dekontaminačného účinku plazmovej úpravy v matrici papierového nosiča20192019Mladý výskumníkI. VajováODCP ÚPSP FCHPT
Štúdium vzťahov medzi fyzikálnymi vlastnosťami, energetikou a štruktúrou aromatických zlúčenín s potenciálnymi antioxidačnými účinkami. (1/0137/09)20092011VEGAV. LukešOChF ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium získavania zdraviu prospešných látok z rastlinnej biomasy a ich implementácia do potravín (1/0012/19)20192022VEGAF. KrepsOPT ÚPV FCHPT
Štúdium zloženia, štruktúry a vlastností komplexov Cu(II) a Fe(III) s fluorovanými biomolekulami v tuhej fáze a v roztokoch. (SK-HU-0001-08)20092010Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoM. MelníkOACh ÚACHTM FCHPT
Štúdium π-konjugovaných systémov semiempirickou molekulovou dynamikou (SK-AT-0002-08)20092011Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoV. LukešOChF ÚFCHCHF FCHPT
Štúium dynamiky tepelných procesov v potravinárskej technológii. (ČÚ 14a)20032004Štátny programP. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Technológie na znižovanie koncentrácie PCB. (161/2003/6.2)20032004-- Iný domáci --G. ČíkOEI ÚCHEI FCHPT
Tenké vrstvy pre elektroniku a fotovoltaiku pripravené tlačou na plastových fóliách a lakovaných papieroch. (1/0818/13)20132015VEGAM. MikulaOPAF ÚPSP FCHPT
Teoretické a spektroskopické štúdium chinolónových komplexov s iónmi biologicky aktívnych kovov20152015Mladý výskumníkS. DorotíkováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Teoretické štúdium elektrónovej štruktúry derivátov cirkulénu využiteľných v elektronike20192019Mladý výskumníkD. CagardováOChF ÚFCHCHF FCHPT
Teoretické štúdium foto-fyzikálnych vlastností malých substituovaných päť a šesťčlánkových aromatických molekúl metódami TD-DFT a CEO. (SK-AT-00506)20062008Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoV. LukešOChF ÚFCHCHF FCHPT
Teoretické štúdium nových organických materiálov s potenciálnym využitím v optoelektronike20182018Mladý výskumníkM. MichalíkOChF ÚFCHCHF FCHPT
Teoretické štúdium termodynamiky antioxidačného účinku fenolových látok.20122013-- Iný domáci --J. RimarčíkOChF ÚFCHCHF FCHPT
Teória a aplikácie relačných štruktúr ako nástrojov poznania. (274/2)20012005COSTA. KolesárováOM ÚIAM FCHPT
Teória čísel a jej aplikácie (SK-CZ-2013-0040)20152015APVV - Bilaterálna spolupráca V. BalážOM ÚIAM FCHPT
Teória čísiel a jej aplikácie. (SK-CZ-0075-11)20122013Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoV. BalážOM ÚIAM FCHPT
Tepelná stabilita celuláz (SK-HU-2013-0008)20152016APVV - Bilaterálna spolupráca M. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Teplotne a foto-indukovaný magnetizmus komplexov prechodných kovov20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovI. ŠalitrošOACh ÚACHTM FCHPT
Termická analýza dolomitu + RTG difrakcia (29020)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Termodynamické štúdium enantiomérnych separácií metódou HPLC, korelačné štúdie pomocou neurónových sietí, vývoj analytických metód na stanovenie biologicky aktívnych látok. (1/2460/05)20052007VEGAJ. LehotayOALCh ÚACH FCHPT
Termooxidačné a fotooxidačné procesy v chemických a biologických systémoch a ich vplyv na kvalitu života. (APVT-20-005702)20022005APVVS. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Termorezistencia mliečnych izolátov Escherichia coli a Staphylococcus aureus20172017Mladý výskumníkV. LehotováOVHKP ÚPV FCHPT
Tlačené funkčné vrstvy pre hybridné perovskitové solárne články (1/0488/19)20192022VEGAP. GemeinerOPAF ÚPSP FCHPT
Tlačené kompozitné elektródy na báze vodivých polymérov a uhlíkových nanomateriálov pre hybridné solárne články20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovP. GemeinerOPAF ÚPSP FCHPT
Totálna syntéza Dekarestriktínu L.20122013-- Iný domáci --J. PaštrnákOOCh ÚOCHKP FCHPT
Totálna syntéza heterokornólu C a D20192019Mladý výskumníkT. ČarnýOOCh ÚOCHKP FCHPT