21. 10. 2020  10:23 Uršuľa
Akademický informačný systém

Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 36

Stav
Názov
Od
Do
DruhGarant
Pracovisko
2017
2019
KEGA
I. Novotná
CJHŠ MTF
20192021International Visegrad Fund - Grant programsĽ. HurajováCJHŠ MTF
Dominantné determinanty inžinierskej pedagogiky a jej úlohy po vstupe Slovenska do EÚ (1/2531/05)20052007VEGACJHŠ MTF
2020
2022
KEGA
G. Chmelíková
CJHŠ MTF
2002
2004
KEGA
I. TurekCJHŠ MTF
Inovácia študijného programu Učiteľstvo technických profesijných predmetov na MTF STU (3/6026/08)20082010
KEGA
CJHŠ MTF
Kauzalita zmien športovej výkonnosti a obsahu športovej prípravy (1/9100/02)2002
2004
VEGA
CJHŠ MTF
2005
2007
VEGAĽ. VaškováCJHŠ MTF
Kognitívno-existenciálny profil a špecifiká posttraumatického rozvoja u odliečených onkologických pacientov (cancer survivors (1/0305/18)2018
2021
VEGA
Ľ. Hurajová
CJHŠ MTF
2012
2014
VEGA
M. PetrášCJHŠ MTF
2007
2008
VEGAL. BernátCJHŠ MTF
2011
2012
KEGA
CJHŠ MTF
Modelovanie adaptačných mechanizmov vo vybraných športoch (1/2532/05)20052007VEGAM. MericaCJHŠ MTF
Modely projektového vyučovania na SOŠ (031-035STU-4/2010)20102011
KEGA
K. TinákováCJHŠ MTF
2008
2010
KEGA
CJHŠ MTF
Návrh kurikula a experimentálne overenie výučby predmetu Úvod do štúdia na vysokej škole (3/0213/02)2002
2004
KEGAM. Kundrátová
CJHŠ MTF
2017
2019
KEGA
M. BednárikováCJHŠ MTF
2008
2010
VEGA
CJHŠ MTF
2006
2008
VEGA
CJHŠ MTF
Rozvoj argumentačnej schopnosti študentov s využitím softwérových programov v rámci vyučovania humanitných predmetov na STU. (009STU-4/2016)20162018KEGA
CJHŠ MTF
2016
2016
inštitucionálny projektCJHŠ MTF
Rozvoj pedagogických spôsobilostí doktorandov MTF STU (26110230023)2010
2014
SOP Ľudské zdroje
CJHŠ MTF
Študenti zo Slovenska na pražských a brnianskych technických školách v medzivojnovom období (026STU-4/2012)
2012
2014KEGAM. Petráš
CJHŠ MTF
2015
2016
APVV - Bilaterálna spolupráca
G. Chmelíková
CJHŠ MTF
2016
2018
VEGA
M. BednárikováCJHŠ MTF
Transnational exchange of good CLIL practice among European Educational Institutions (2015-1-SK01-KA201-008937)
2015
2017
ERASMUS+
CJHŠ MTF
2016
2017
KEGAG. Chmelíková
CJHŠ MTF
Tvorba interaktívneho multimediálneho programu metodického vzdelávania učiteľov v oblasti cudzích jazykov na profesijné účely (3/107803)20032005
KEGA
CJHŠ MTF
2007
2009
VEGA
CJHŠ MTF
2004
2006KEGA
CJHŠ MTF
Zavedenie predmetu "Vedenie k podnikavosti" do študijného programu Učiteľstvo technických profesijných predmetov II. stupeň na MTF STU v Trnave (3/6216/08)
2008
2010
KEGA
K. Krpálková-Krelová
CJHŠ MTF
2016
2018
KEGAI. Novotná
CJHŠ MTF
2013
2015
KEGA
M. Bednáriková
CJHŠ MTF
2017
2017
inštitucionálny projektĽ. HurajováCJHŠ MTF
Zisťovanie predpokladov na zvýšenie internacionalizácie edukačného prostredia na MTF STU v Trnave so zameraním sa na študentov (INTER MTF II)
2018
2018
inštitucionálny projekt
CJHŠ MTF
2019
2020
inštitucionálny projektCJHŠ MTFLegenda:
Aktívne stavy:
podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne