19. 10. 2019  11:45 Kristián
Akademický informačný systém

Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 35

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Cieľavedomý rozvoj osobnosti a kritického myslenia v rámci predmetu Základy komunikácie na STU (043STU-4/2017)20172019KEGAI. NovotnáCJHŠ MTF
CLIL - Vysokoškolský učiteľ20192020International Visegrad Fund - Grant programsĽ. HurajováCJHŠ MTF
Dominantné determinanty inžinierskej pedagogiky a jej úlohy po vstupe Slovenska do EÚ (1/2531/05)20052007VEGAD. DrienskyCJHŠ MTF
E-lab ako nová progresívna forma interdisciplinárneho vzdelávania a podpory rozvoja štúdia odborných predmetov v univerzitnom prostredí (027STU-4/2020)20202022KEGAG. ChmelíkováCJHŠ MTF
Inovácia doplňujúceho pedagogického štúdia učiteľov odborných predmetov stredných škôl (3/0212/02)20022004KEGAI. TurekCJHŠ MTF
Inovácia študijného programu Učiteľstvo technických profesijných predmetov na MTF STU (3/6026/08)20082010KEGAR. HrmoCJHŠ MTF
Kauzalita zmien športovej výkonnosti a obsahu športovej prípravy (1/9100/02)20022004VEGAM. MericaCJHŠ MTF
Kľúčové kompetencie študentov technických študijných odborov v národnom a európskom kontexte (1/2533/05)20052007VEGAĽ. VaškováCJHŠ MTF
Korešpondencia Jána Kvačalu 1860-1934 (1/0226/12)20122014VEGAM. PetrášCJHŠ MTF
MIkuláš Drábik - "prorok", mystik a chiliasta (1/4547/07)20072008VEGAL. BernátCJHŠ MTF
Model hodnotenia kvality odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách v SR (026 STU-4/2011)20112012KEGAR. HrmoCJHŠ MTF
Modelovanie adaptačných mechanizmov vo vybraných športoch (1/2532/05)20052007VEGAM. MericaCJHŠ MTF
Modely projektového vyučovania na SOŠ (031-035STU-4/2010)20102011KEGAK. TinákováCJHŠ MTF
Najväčší z veľkých. Korešpondencia Prof. Ing. Aurela Boleslava Stodolu /1859-1942/ (3/6253/08)20082010KEGAM. PetrášCJHŠ MTF
Návrh kurikula a experimentálne overenie výučby predmetu Úvod do štúdia na vysokej škole (3/0213/02)20022004KEGAM. KundrátováCJHŠ MTF
Návrh modelu systematického rozvoja argumentačnej schopnosti študentov s využitím softvérových programov v rámci vyuč (042STU-4/2017)20172019KEGAM. BednárikováCJHŠ MTF
Optimalizácia pohybových programov ako predpoklad zlepšovania zdravia a zvyšovania telesnej zdatnosti a športovej výkonnosti. (1/0185/08)20082010VEGAM. MericaCJHŠ MTF
Psychologické, pedagogické a spirituálne metódy diagnostikovania psychospirituálnej krízy a možnosti jej rámcového ovplyvňovania (1/3640/06)20062008VEGAS. SawickiCJHŠ MTF
Rozvoj argumentačnej schopnosti študentov s využitím softwérových programov v rámci vyučovania humanitných predmetov na STU. (009STU-4/2016)20162018KEGAM. BednárikováCJHŠ MTF
Rozvoj argumentačnej schopnosti študentov s využitím softwérových programov v rámci vyučovania humanitných predmetov na STU.20162016inštitucionálny projektM. BednárikováCJHŠ MTF
Rozvoj pedagogických spôsobilostí doktorandov MTF STU (26110230023)20102014SOP Ľudské zdrojeR. HrmoCJHŠ MTF
Študenti zo Slovenska na pražských a brnianskych technických školách v medzivojnovom období (026STU-4/2012)20122014KEGAM. PetrášCJHŠ MTF
Študentské on-line konferencie medzi MTF STU (Slovensko) a FEE, Univerzita v NIši (Srbsko) na účely rozvoja špecifických jazykových a iných zručností (SK-SRB-2013-0034)20152016APVV - Bilaterálna spolupráca G. ChmelíkováCJHŠ MTF
Teoretická analýza a návrh modelu konceptu kritického myslenia v rámci neformálnej logiky a v kontexte argumentačných schém (1/0317/16)20162018VEGAM. BednárikováCJHŠ MTF
Transnational exchange of good CLIL practice among European Educational Institutions (2015-1-SK01-KA201-008937)20152017ERASMUS+Ľ. HurajováCJHŠ MTF
Tvorba edukačnej aplikácie pre študentov STU MTF na zvýšenie úrovne odborného anglického jazyka v rámci riadeného samoštúdia so zameraním sa na študijný odbor Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle. (033STU-4/2016)20162017KEGAG. ChmelíkováCJHŠ MTF
Tvorba interaktívneho multimediálneho programu metodického vzdelávania učiteľov v oblasti cudzích jazykov na profesijné účely (3/107803)20032005KEGAJ. MištinaCJHŠ MTF
Významní slovenskí pedagógovia 20.stor. (J.Čečetka, J.Mátej., J.Brťka, A.Šťepitová a V. Václavík) (1/4512/07)20072009VEGAM. KipsCJHŠ MTF
Zavedenie predmetu KVALITA ŠKOLY do učebného plánu doplňujúceho pedagogického štúdia a experimentálne overenie výučby tohto predmetu (3/2380/04)20042006KEGAI. TurekCJHŠ MTF
Zavedenie predmetu "Vedenie k podnikavosti" do študijného programu Učiteľstvo technických profesijných predmetov II. stupeň na MTF STU v Trnave (3/6216/08)20082010KEGAK. Krpálková-KrelováCJHŠ MTF
Zavedenie prvkov osobnostného rozvoja ako súčasti predmetu Základy komunikácie pre študentov MTF STU (017STU-4/2016)20162018KEGAI. NovotnáCJHŠ MTF
Zavedenie štandardov kritického myslenia v rámci inovácie predmetu Úvod do vedeckej práce na STU (052STU-4/2013)20132015KEGAM. BednárikováCJHŠ MTF
Zisťovanie predpokladov na zvýšenie internacionalizácie edukačného prostredia na MTF STU v Trnave20172017inštitucionálny projektĽ. HurajováCJHŠ MTF
Zisťovanie predpokladov na zvýšenie internacionalizácie edukačného prostredia na MTF STU v Trnave so zameraním sa na študentov (INTER MTF II)20182018inštitucionálny projektĽ. HurajováCJHŠ MTF
Zisťovanie predpokladov na zvýšenie internacionalizácie edukačného prostredia na MTF STU v Trnave so zameraním sa na študentov20192020inštitucionálny projektĽ. HurajováCJHŠ MTFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne