Oct 24, 2020   2:50 p.m. Kvetoslava
Academic information system

Faculty of Architecture and Design - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 324

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
2006
2008
KEGAĽ. Petránsky
KD UD FAD
20162016Štátny programJ. GregorováÚDTAaOP FAD
Aktuelle Entwicklengen (41s14)
2003
2003KEGAUA2 FAD
Akvizícia Knižnice Fakulty architektúry STU
2016
2017
Štátny program
Kni FAD
Akvizícia Knižnice Fakulty architektúry STU (16-613-03703)2016
2017
-- Iný domáci --
K. Raitlová
Kni FAD
Analýza pohybových javov sídla na stredne veľkých mestách pomocou axiálnych a hĺbkových máp.20182018Mladý výskumníkM. DiežkaÚUaUP FAD
Aplikácia vizualizačných metód pri výskume architektúry historických železiarskych areálov (AVIME)
2016
2016
Mladý výskumníkE. BellákováÚDTAaOP FAD
Aplikovaný výskum s problematikou riešenia architektonických a urbanistických problémov mesta Bratislava - zóna Chalupkova20192020
-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FAD
Aplikovaný výskum s problematikou riešenia architektonických a urbanistických problémov mesta Bratislava - zóna Chalupkova
2017
2018-- Iný domáci --V. HainÚKAaIS FAD
Aplikovaný výskum s problematikou riešenia architektonických problémov konverzie a adaptácie historického objektu - liehovar Solčany
2019
2020-- Iný domáci --E. KráľováÚDTAaOP FAD
2008
2010
VEGA
KE a EVT UA2 FAD
ARCH+A days
2016
2016
Štátny program
ÚDTAaOP FAD
ARCH+A days (16-362-03068 )
2016
2016
-- Iný domáci --
P. Gregor
ÚDTAaOP FAD
2008
2010
VEGAM. Dulla
KDAaU UDTA FAD
2006
2008
VEGA
KO a TvPP UA2 FAD
20062008
VEGA
E. KráľováKO a TvPP UA2 FAD
Architectural/Urban and Hygiene Principles of Creating Small-Scale Production Facilities Due to Restructuring of Industrial Production (1/1146/04)20042006VEGAJ. HavajUA2 FAD
2004
2006
KEGAJ. Krivošová
UDTA FAD
Architecture of Cyber Culture (1/0334/03)2003
2005
VEGA
KDAaU UDTA FAD
Architecture without Barriers-Architecture for All (2002/8)2003
2003
-- Iný medzinárodný --UA2 FAD
20162017Štátny programĽ. Ilkovičová
ÚKAaIS FAD
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie2016
2017
Štátny program
Ľ. IlkovičováÚKAaIS FAD
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie (16-142-01590)20162017
-- Iný domáci --
Ľ. Ilkovičová
ÚKAaIS FAD
2013
2015
VEGA
ÚEEA FAD
ARCHIZINES, Výstava novej generácie magazínov, fanzínov a žurnálov o architektúre (Kultúra 2012)
2012
2012
-- Iný domáci --
Dek FAD
2005
2007KEGA
UD FAD
2001
2002
Štátna objednávka
FAD
Audit program - universal accessibility of the buil environment (1/0707/08)
2008
2010VEGA
ÚAOB FAD
Bauoekologische Qualität von Wohnhabitaten (SPF CBC Project Nr. 1206)20022003
INTERREG IIIA
UU FAD
Bauoekologische Qualität von Wohnhabitaten (SPF CBC Project Nr. 1206)
2002
2003INTERREG IIIA
FAD
Belgrade and Nis Environmental Planning Centre (IB-JEP_41059-2006)2007
2009
-- Iný medzinárodný --D. Petríková
UU FAD
Bionika a inspirace ekosystémem lesa, biosystémem stromu a dřevem
2018
2018
Mladý výskumníkM. KučerováÚD FAD
Bratislavský prístav a jeho medzinárodné kontexty (BP_MK)
20162016Mladý výskumníkM. Dubiny
ÚDTAaOP FAD
2007
2010Intensive Programmes
KKaPA UKA FAD
CA17133 - Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city
2018
2022
COST
UKZA FAD
2006
2007
-- Iný medzinárodný --D. PetríkováUU FAD
CLAY NEXT - Kolekcia generatívnej keramiky (17-161-04245 )
20172018-- Iný domáci --M. LipkováÚD FAD
2005
2007
VEGA
A. Urlandová
UDTA FAD
Common best practices in spatial planning for the promotion of sustainable POLYcentric DEVelopment (EU/Interreg/Poly.dev 5C 007/06)2006
2008
INTERREG IIIAKU - AS UU FAD
Common Urban Values of Historic Towns in the Danube Region (DS-2016-0047)
2017
2018
APVV - Dunajská stratégiaÚEEA FAD
2005
2007MVTSE. Kráľová
KO a TvPP UA2 FAD
Comprehensive Urban Governance
2019
--
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
K. Smatanová
ÚUaUP FAD
200220055. rámcový programD. Petríková
FAD
2002
2004VEGAKK - TD UKA FAD
Creating Liveable Urban Environment: Urban Strategies for Sustainable City (CE323)
2016
2018
Interreg Central Europe
ÚEEA FAD
Creation and coordination of transformation of sectional training programs of interbranch study ? Furniture design and Interior, exhibition and stage design for new training program INTERIOR DESIGN. (3/2212/04)
2004
2006
KEGA
I. PetelenUA2 FAD
Creative ways of architectural design using advanced digital technologies
2017
2019
KEGA
V. Šimkovič
ÚABB FAD
Crime prevention through environmental action (JLS/2007/ISE/CFPA/C1024)
20092010-- Iný medzinárodný --J. Keppl
ÚEEA FAD
Current Problems in Spatial Development in Central and Eastern Europe - spatial innovation in the information society (NEm/SR/STU4/07)2007
2009
MVTSM. Finka
UU FAD
České a slovenské školy dizajnu 2018 (17-380-03822)
2017
2017
-- Iný domáci --
ÚD FAD
Členstvá FA STU v medzinárodných organizáciách a účasť na podujatiach (17-380-04169)20172018-- Iný domáci --K. Kristiánová
ÚUaUP FAD
Danube Docklands Zone in Bratislava (Collaborative Project for Architectural and Urban Development - International Studio via Internet) (Brit/Slov/2001)
2003
2003
-- Iný medzinárodný --
I. Koščo
UD FAD
DANube Urban Brand - a regional network building through tourism and education to strengthen the “Danube” cultural identity and solidarity - DANUrB (DTP1-249-2.2)20172019
Interreg Danube Transnational Programme (DTP)
ÚUaUP FAD
DEFINITION AND TRANSFORMATION OF INFLUENCE NEW TECHNOLOGICAL SYSTEMS INTO PRINCIPLES OF DESIGN OF HOUSING AND CIVIL BUILDINGS (1/0859/08)2008
2010
VEGA
M. Budiaková
KATOB UA1I FAD
20182023
Štátny program
ÚAOB FAD
Dejiny obnovy Bratislavského hradu: komparatívna štúdia obnov Bratislavského hradu na základe archívneho a terénneho výskumu (DOBBAH)
2015
2015
Mladý výskumník
A. GondováÚDTAaOP FAD
Depozit spomienok (17-142-01827)
2017
2017
-- Iný domáci --
OVV Dek FAD
Design and coordination of new cross section study programs orientated to sustainable landscape development (3/124603)
2003
2004
KEGA
UU FAD
20072008MVTSUA1I FAD
Design of microenvironment and its influence on the behavior, concentration and ability creativity of its users. (1/0903/09)20092011
VEGA
I. Petelen
Design Sketching Mission (17-144-03516 )
2017
2017-- Iný domáci --ÚD FAD
Design v pohybe alebo pohyb v designe (16-142-02621)
2016
2017
-- Iný domáci --
M. Zvonek
ÚD FAD
Development and progressive forms utilisation of renewable energy sources in architectural design in Slovakia (1/8088/01)2000
2002
VEGA
KK - TD UKA FAD
"Development of recreational activities in protected natural
2010
2011
-- Iný medzinárodný --
P. GálUKZA FAD
Diela záhradnej architektúry ako súčasť kultúrneho dedičstva a možnosti ich interpretácie ( MŠ 017STU-4/2014)20142016
KEGA
I. Stankoci
UKZA FAD
Dizajn vnútorného prostredia -- inovácia výukového modelu s orientáciou na prax (MŠ 042STU-4/2015)
2015
2017
KEGAJ. Vinárčiková
ÚIV FAD
Dizajn vnútorného prostredia – inovácia výukového modelu s orientáciou na prax
2015
2017KEGAJ. Vinárčiková
ÚIV FAD
dizajnerskakresba.sk - designzeichnung.de
2016
2016Štátny program
ÚD FAD
dizajnerskakresba.sk - designzeichnung.de (16-510-00523)
2016
2016
-- Iný domáci --M. Baláž
ÚD FAD
DREVENÁ SAKRÁLNA ARCHITEKTÚRA V KARPATSKEJ OBLASTI: medzinárodná metodológia pre implementovanie databázy pre projekty obnovy (EU/2005-0739/001-001 CLT CA12/06)
2006
2008-- Iný medzinárodný --KO a TvPP UA2 FAD
DWELL - Design of Wooden Ecological Living Lab (APVV-15-0551)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
ÚIV FAD
ECOPOLIS, Sustainable Planning and Design Principles (29134-IC-2-2004-1-IT-Erasmus IPUC-2)2006
2007
Erasmus
UU FAD
2016
2016
Štátny program
KVT FAD
Efficiency and Capacity of Slovak Settlements Land Use. (1/0896/10)2010
2012
VEGA
ÚUaUP FAD
ECHO (SK/02/A/F/PL - 201233)
2002
2003
Leonardo da Vinci
P. GálDek FAD
20162017
Štátny program
M. GanobjakÚDTAaOP FAD
Elektrárenstvo na Slovensku interaktívne - Neformálne interaktívne vzdelávanie približujúce problematiku priemyselného kultúrneho dedičstva (16-362-03415)
2016
2017
-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FAD
Eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér na STU2015
2017
-- Iný domáci --
L. Rollová
ÚAOB FAD
Energetická efektívnosť budov, ekológia, tepelná pohoda, sekundárne zdroje energie. (MŠ 1/2121/05)2005
2007
VEGA
OVV Dek FAD
2005
2007
VEGA
UKA FAD
Enviromental Wooden Climatic Chamber (EWCC) (SK06-IV-02-004)
2015
2016
-- Iný domáci --
V. Kotradyová
ÚIV FAD
Environmentálne determinanty priestorového rozvoja sídiel vo vybraných štátoch Európy (Nem/Slov/FA/05)2005
2007
MVTS
UU FAD
Erasmus - Intensive Programme: Design for All - Universal Design (8203-0512/IP/BRATISL01)
2009
2009
Intensive Programme
Z. ČerešňováUA1I FAD
ERASMUS Academic Networks LE:NOTRE (Lifelong Learning Programme)20102013
Academic and Structural Networks
I. Belčáková
UKZA FAD
2007
2008
Intensive Programme
M. Samová
UA1I FAD
2016
2017
Štátny program
M. BrašeňÚD FAD
Ernest Zmeták, a notable personality, artistic production and protection of national and cultural heritage (3/103903)20032004KEGAĽ. PetránskyKD UD FAD
ESF-HPD NUTS II Bratislava Cieľ 3 (13120110152)
2006
2008
Európsky sociálny fond
P. GregorKO a TvPP UA2 FAD
Európsky presah urbanistickej školy - 110. výročie narodenia profesora Hrušku
2016
2017
Štátny program
ÚUaUP FAD
Euroscapes - green management plans for Euroepan urban and periurban landscapes (0835 R2)2010
2013
INTERREG IVCI. BelčákováUKZA FAD
Evaluation of Transformation Processes of Urban Spatial Structures and Urban Public (1/7083/20)20002002
VEGA
KU - AS UU FAD
Evalvácia priestorov užívateľom s použitím nástrojov virtuálnej reality a strojového učenia.
2019
2020
Mladý výskumník
R. Hajtmanek
ÚAOB FAD
Fenomén osobností v architektúre 19. a 20. storočia
2020
--
VEGA
J. PohaničováÚDTAaOP FAD
FIT II. AGE PROJECT
2010
2010
-- Iný medzinárodný --P. Paliatka
ÚD FAD
FIT 2 AGE PROJECT2010
2011
-- Iný medzinárodný --
ÚD FAD
Flowers for Slovakia
2009
2011
-- Iný medzinárodný --
KVT FAD
Flowers for Slovakia (FLV FOR SVK)
2015
2015
Mladý výskumník
ÚD FAD
2016
2016
Štátny program
ÚD FAD
Flowers for Slovakia - Pass it on Tour 2016 – Berlín (16-510-00456)
2016
2016
-- Iný domáci --
ÚD FAD
2015
2016-- Iný domáci --ÚD FAD
FPS COST Action FP1204 Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests
20132017COSTUKZA FAD
Free - form modelling in architecture (1/0851/8)2008
2010
VEGAV. Šimkovič
FreshArt (16-142-02615)20162017-- Iný domáci --
OVV Dek FAD
FUTURE - Future Urban Research in Europe (6RPMSCF - CT -2004 - 516556)20052008Marie Curie Actions - Human resources and mobilityĽ. Vitková
UU FAD
Gardens of MoMo in Slovakia
2013
2013
-- Iný medzinárodný --
UKZA FAD
Generátory urbánnej vitality v nevyužitých územiach mesta
2020
--
VEGA
ÚUaUP FAD
Geographic information systems in the field of architecture with the emphasis on urban and landscape planning (1/7081/20)
2000
2002
VEGA
KPPaUT UD FAD
2005
2007KEGAI. KoščoUD FAD
Grand Commercial Investments and Urban Structure of the Towns. (1/1130/04)20042006
VEGA
Ľ. VitkováUU FAD
HERITAGE FOR FUTURE (Tal/Slov/02)
2002
2004
Dohoda STU
FAD
Historic Architecture of Production Areal in Slovakia as a Development Potential (APVV-15-0518)20162020APVV - Všeobecná výzvaE. KráľováÚDTAaOP FAD
2002
2004
VEGA
M. KvasnicováKO a TvPP UA2 FAD
20022004
VEGA
KO a TvPP UA2 FAD
2008
2010
VEGA
KDAaU UDTA FAD
Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičsta - ich ochrana a rehabilitácia na príklade cintorína "Zvonový vŕšok" v Banskej Štiavnici (3/6269/08)
2008
2010
KEGA
ÚDTAaOP FAD
Hodnotenie dopadu na životné prostredie pre vybrané podniky v garancii Zväzu sklárskeho priemyslu (Phare 2002)20022002
Phare
FAD
Challenges of Conterporary Urban Planning (SMARS/2016/RV/1/1)
2016
2018Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidÚUaUP FAD
IDENTITA.SK - spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied (APVV-16-0567)20172020
APVV - Všeobecná výzva
V. KotradyováÚIV FAD
Identity (Programme) of Urban Structure (projekt trilaterálnej spolupráce)2004
2005
-- Iný medzinárodný --P. KardošUU FAD
Identity Programme of Urban Structure (Fr/Nem/Slov/FA/04)2004
2005
MVTS
P. KardošUU FAD
2007
2009
VEGA
A. IringováKE a EVT UA2 FAD
20172019
KEGA
ÚDTAaOP FAD
2003
2005
VEGA
P. KardošUA2 FAD
Improving the Quality of Life in Large Urban Distressed Areas. LUDA (5RP/EVKA-2002-00081)
2003
2006
5. rámcový program
M. Finka
UU FAD
Industriál očami odborníkov/pamätníkov (MK-937/2016/1.3)
2016
2016Štátny program
ÚDTAaOP FAD
Informačný systém pre pozorovateľňu vtáctva na Dunaji (Enviromental Wooden Climatic Chamber)20152017-- Iný domáci --V. Kotradyová
ÚIV FAD
2005
2007
VEGA
UDTA FAD
Inovácie v architektúra 20. storočia na Slovensku2020
--
VEGA
ÚDTAaOP FAD
Intaraction of Human and Wood -- Humanization Potential of Wood in Interior /Microenvironment2013
2017
APVV - Všeobecná výzvaÚIV FAD
INTELCITIES (6RP/507860)
2004
2005
6. rámcový programM. Finka
UU FAD
2002
2003-- Iný medzinárodný --M. Finka
UU FAD
2020
2020
-- Iný medzinárodný --Dek FAD
Interakcia hotela a mestského prostredia – koncepcie urbanity
2019
2020
Mladý výskumník
ÚABB FAD
2017
2019
KEGA
ÚUaUP FAD
2017
2019
KEGA
ÚUaUP FAD
Interior design as a tool for prevention and healing of civilisation disseases (APVV-0469-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaÚIV FAD
Interior in Slovakia
2017
2019KEGAÚIV FAD
2006
2008Európsky sociálny fondKKaPA UKA FAD
2005
2007
VEGAUKA FAD
Jesenná architektúra architektúry 2012
20122012
Letné školy
ÚDTAaOP FAD
Jesenná univerzita architektúry 2016 "Dokumentovanie ľudovej architektúry v banskoštiavnickej lokalite UNESCO" - 7. ročník medzinárodného študentského workshopu
2016
2016
Štátny programK. Terao VoškováÚDTAaOP FAD
Kafkas Raum/ Kafkov Priestor
20162017Štátny programP. MazalánÚIV FAD
Kognitívne procesy pri vnímaní architektonického priestoru vo virtuálnej realite
2019
2020
-- Iný domáci --OVV Dek FAD
Kognitívne procesy pri vnímaní architektonického priestoru vo virtuálnej realite2019
2020
Mladý výskumník
M. KacejÚAOB FAD
Kultúrne súvislosti suburbanizácie Bratislavského regiónu
20172017-- Iný domáci --ÚUaUP FAD
Laboratory of art. Laboratory of fine art media as a platform for bridging art with architecture. (3/4310/06)20062008KEGAD. Králik
KVD UDTA FAD
Landscape and Garden Architecture, a new field of study. Syllabus and materials design ( 3/109503)
2003
2004KEGAM. Finka
UU FAD
20002002
VEGA
KKaPA UKA FAD
Laureáti ceny Dušana Jurkoviča
2016
2016
Štátny program
ÚDTAaOP FAD
Laureáti ceny Dušana Jurkoviča (16-142-02614)20162017
-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FAD
LE NOTRE Tematic network assistant (104368-CP-I-AT)20022005
Socrates
D. GažováUU FAD
Le Notre II + (156030-LLP-1-AT-ERASMUS)2009
2010
ERASMUS+UKZA FAD
LENNE - Príprava študijného programu pre krajinné plánovanie a manažment (TEMPUS CD-JEPO-19106-2004)2005
2008
-- Iný medzinárodný --UU FAD
LENNÉ - TEMPUS: Joint European Curriculum Development Project (TEMPUS CD_JEP-19106-2004)
2005
2008-- Iný medzinárodný --
UU FAD
20162017Štátny programKVT FAD
Level - projekt pre synagógu v Lučenci (16-142-01886)2016
2017
-- Iný domáci --
ÚVTaM FAD
2004
2006
Leonardo da VinciD. Petríková
UU FAD
M. M. Harminc - od historizmov k moderne a funkcionalizmu (1/0417/11)
2011
2013
VEGA
J. PohaničováÚDTAaOP FAD
2002
2004
INTERACT II
M. FinkaUU FAD
Mapovanie architektonického dedičstva dunajských miest Komárno a Štúrovo na základe teréneho a archívneho výskumu20172018Mladý výskumník
ÚDTAaOP FAD
Mapovanie ekologicky motivovanej architektúry na Slovensku (EkoIASK)2015
2015
Mladý výskumník
ÚEEA FAD
2007
2009
VEGAJ. Ilkovič
UKA FAD
Methodology of exploitation ICT in education, application for international art cooperation (MVTS 5/05)
2005
2007MVTSV. Joklová
UD FAD
Methodology of exploitation ICT in education, application for international art cooperation (Ang/Slov/VŠMU/05)20052007
MVTS
I. Koščo
UD FAD
Metodika architektonickej tvorby v kontexte udržateľnosti kultúrnej krajiny vinohradov Slovenska
2017
2017
VEGAÚABB FAD
Microscopic mystery (17-161-04320)
2017
2018
-- Iný domáci --
M. Baláž
ÚD FAD
Michal Milan Harminc -- život a dielo nestora slovenskej architektúry (1/0555/14/6/ )
20142016VEGAJ. PohaničováÚDTAaOP FAD
mind(21)factory, "networked cultural and educational hub" (Bil/Rak/Nem/SR/FA/06)
2006
2008MVTSN. Hrašková
UDTA FAD
MobEx 2013--2014. Water and City -- Brownfields (21310101)
2013
2014International Visegrad Fund - Grant programs
KPaMD CpPV FAD
Mobile Exhibition of Urbanism, Landscape Design, Land-Use Planning and GIS (Višegrátsky fond - 10940098 )
2010
2010
-- Iný domáci --J. FurdíkKPaMD CpPV FAD
MODERNITY:CONSTITUTION OF PERSONALITIES AND IMPACT OF INFLUENCIES (1/2123/05)
2005
2007VEGAUDTA FAD
2016
2016
Štátny program
K. RaitlováKni FAD
Modernizácia služieb Knižnice Fakulty architektúry STU (16-611-03686)
2016
2017-- Iný domáci --
Kni FAD
Monasteries and order community houses in Slovakia (1/2127/05)2005
2007
VEGA
M. Kvasnicová
UA2 FAD
Monitoring of Cultural Heritage Conservation
2016
2017
International Visegrad Fund - Standard grantsP. Gregor
ÚDTAaOP FAD
Možnosti intenzifikácie slovenských sídlisk (MISS)
20152015Mladý výskumníkÚDTAaOP FAD
Multidimensional model of Bratislava - New educational and creative tool in the form of mixed reality for architects and urban planners
2020
--
KEGA
K. FejoÚUaUP FAD
Multidisciplinárny študentský workshop "Architektúra - história umenia - etnológia - výtvarné umenie..."20162017Štátny programÚDTAaOP FAD
Multiplikačné efekty kooperácie škôl architektúry v sieti REA2020--
KEGA
Ľ. IlkovičováÚKAaIS FAD
N/A (VEGA 1/0859/08)
2008
2008
VEGA
ÚKAaIS FAD
Na spoločných základoch: Feiglerovci a architektúra 19. storočia v Bratislave a Ostrihome
2016
2016
Štátny program
ÚDTAaOP FAD
Na spoločných základoch: Feiglerovci a architektúra 19. storočia v Bratislave a Ostrihome (16-510-03829)20162016
-- Iný domáci --
J. Pohaničová
ÚDTAaOP FAD
Nástroje na zapájanie obyvateľov do rozvoja mesta
2019
2020
Mladý výskumník
V. KasalaOVV Dek FAD
Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy
2017
2019
VEGA
ÚDTAaOP FAD
20082008
MVTS
KPPaUT UD FAD
New approaches in computational spatial design in architecture
2020
--
KEGA
ÚAOB FAD
2007
2008
MVTS
KKaPA UKA FAD
2005
2007
VEGAM. Šarafín
UA2 FAD
"New Strategies for conversion of Industrial Cities" (Fr/SR/STU07)20072008MVTSĽ. Vitková
UU FAD
New trends in interior creation of housing systems and their application in reconstruction and humanisation of objects of mass housing development. (1/8086/01)
2001
2003
VEGA
V. LichardováKI V a S UA2 FAD
Neznáme kapitoly architektonicko-historického vývoja bratislavského dómu (NEKABADO )
2019
2020
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FAD
Non-conventional Principles and Methods of Exact Evaluation of Urban Structures Transformation Processes (1/4213/07)
2007
2009VEGAUU FAD
Obnova Bratislavského hradu v európskom kontexte
2016
2016
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FAD
OIKODOMOS ? a virtual campus to promote the study of dwelling in contemporary Europe (134370-LLP-1-2007-1-ES-Erasmus-EVC)
2007
2009
Multirateral Projects
V. JoklováUD FAD
OIKODOMOS - Consolidation and expansion of a Virtual Campus (177090-LLP-1-2010-1-ES-ERASMUS-EAM)
2010
2012ProjectsKPaMD CpPV FAD
OIKOnet - A global multidisciplinary network on housing research and learning (539369-LLP1-2013-1-ES-ERASMUS)
2013
2016ERASMUS+V. JoklováÚVTaM FAD
2002
2004
VEGAUDTA FAD
Overenie potenciálu vnútorného rozvoja malých a stredných miest na Dunaji
20182018
Mladý výskumník
A. ŠeligováÚUaUP FAD
2016
2016
Štátny programM. Kvasnicová
ÚDTAaOP FAD
2000
2002
VEGAKV a IS UA1I FAD
Participative Forms of Art as Part of Innovative Methods in Architectural Designing
2020--KEGAP. MazalánÚIV FAD
Participative Planning in Spatial Development - Methods and Instruments (1/9052/02)
2002
2004
VEGAD. Petríková
KKaPA UKA FAD
2005
2008
Erasmus Mundus
I. Belčáková
KKaPA UKA FAD
PENTA-Promotion of European Education on Environmental Assessment for Third Country Audience (2005-3240/001-001 MUN MUNB41)
2005
2007Erasmus MundusI. BelčákováKKaPA UKA FAD
200320055. rámcový programFAD
Personalizácia axilárnej barly pre hendikepovaného užívateľa.
2017
2017
Mladý výskumník
J. Požgayová
ÚD FAD
Píše ti architektúra?2016
2017
Štátny programM. ZaičekÚDTAaOP FAD
2016
2017
Štátny program
ÚDTAaOP FAD
Planning, Ethics and Religion (2001 Development Grant)
2002
2002Science and Religion Course ProgramD. Petríková
FAD
Plastlab
2019
2020
-- Iný domáci --M. Mjartan
OVV Dek FAD
Plastlab
2019
2020
Mladý výskumník
M. Mjartan
ÚD FAD
Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb
2013
2015
Štátny programL. RollováÚAOB FAD
Podpora rastu vedomostí a ľudského potenciálu pre zvládnutie budúcich zmien v rozšírenej Európe vo vzťahu k rozvoju územia Bratislavského regiónu? (13120200045)
2006
2008Európsky sociálny fondFAD
Porovnávacia analýza vybraných lokalít historických železiarskych areálov v Banskobystrickom a Košickom kraji (PAHIŽA)
20152015Mladý výskumníkÚDTAaOP FAD
2006
2006
Akcia Rakúsko - SlovenskoKKaPA UKA FAD
Potenciál recyklácie nevyužitých priestorov intravilánu sídla
2017
2017
VEGA
Ľ. VitkováÚUaUP FAD
Praktický seminár pre študentov "Návrh mesta budúcnosti" (PSŠNMB)
2015
2015
Mladý výskumník
A. Mareková
ÚEEA FAD
Prehĺbenie architektonicko-stavebného prieskumu objektu Slovenského rozhlasu v Bratislave
2017
2018
Mladý výskumníkÚDTAaOP FAD
Prehĺbenie architektonicko-stavebného prieskumu objektu Slovenského rozhlasu v Bratislave
2017
2017
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FAD
Present Aspects of Cultural Heritage Preservation and Restoration in Slovakia (1/7082/20)2000
2002
VEGA
KO a TvPP UA2 FAD
Preservation and rescue of archaeological and historical monuments as (SP 51/028 09 00/028 09 02)2003
2005
Štátna objednávkaJ. GregorováFAD
2016
2016
Štátny program
I. Stankoci
UKZA FAD
Prezentácia diel krajinnej architektúry vo svetle historického a kultúrneho dedičstva krajín strednej Európy (16-510-00525)
2016
2016
-- Iný domáci --
ÚUaUP FAD
Priemyselné dedičstvo – teória a metodológia ochrany aplikovaná vo výskume územia Bratislavy (2/0095/14)
2017
2017
-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FAD
Prieniky vo vzdelávaní v rámci siete škôl architektúry REA (059STU-4/2016)
20162018KEGAY. Meziani
ÚKAaIS FAD
2016
2017APVV - Bilaterálna spolupráca
ÚKAaIS FAD
Progresívne technológie pri tvorbe architektonických diel (MŠ 039STU-4/2014)
2014
2016
KEGAÚKAaIS FAD
Public Spaces 2017 (17-342-01894)
2017
2018
-- Iný domáci --
OVV Dek FAD
20032006
INTERREG III B Cadses
M. Finka
UU FAD
Redukcia energetickej spotreby mesta interdisciplinárnymi presahmi
20162016
Mladý výskumník
J. Legény
ÚEEA FAD
Reflections of architecture
2020
--
KEGA
ÚDTAaOP FAD
2016
2017
Štátny programÚDTAaOP FAD
Reflexie architektúry (16-342-03179 )
2016
2017
-- Iný domáci --H. MoravčíkováÚDTAaOP FAD
REGIOGOES2013
2014
-- Iný medzinárodný --
A. BacováÚABB FAD
2013
2014SK - AT
ÚAOB FAD
Regiogoes, Creating the Future
2007
2013
-- Iný domáci --A. BacováÚABB FAD
20162016Štátny program
ÚIV FAD
Reprezentácia výsledkov Fakulty architektúry STU v Bratislave v oblasti environmentálneho dizajnu na renomovaných architektonických podujatiach (16-510-00547)
2016
2016
-- Iný domáci --
ÚIV FAD
Reworking the Energies of Modern Movement
2012
2013
ERASMUS+ÚDTAaOP FAD
2006
2008
KEGA
UDTA FAD
2004
2006
KEGA
UU FAD
Safeguarding the Modern Movement under threatStrategies to Protect Icons of Modern European Architecture and Urbanism
20152018
ERASMUS+
ÚDTAaOP FAD
Safer Cities Education (SAMRS/2015/RV/1/1)2015
2016
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
ÚEEA FAD
SCEI-Kremnica - Slovak Centre for Europaen Integration - Kremnica (Nem/Slov/SCEI)
2002
2005Bilaterálna spolupráca
UDTA FAD
Skvalitnenie ergonomických parametrov axilárnej barly vzhľadom na špecifické potreby dlhodobo hendikepovaných jednotlivcov.
2016
2016
Mladý výskumník
ÚD FAD
Slovak Family House 2000-2015 (17-142-01822)
2017
2017-- Iný domáci --OVV Dek FAD
2007
2009
MVTS
KATOB UA1I FAD
SMART History (No.2004 - 1375/001-001 CLT CA12)
20042005
Culture 2000
FAD
2019
--APVV - Všeobecná výzvaOVV Dek FAD
Solárny kataster ako základ plošného využívania slnečnej energie v sídle
2017
2019
VEGAR. ŠpačekÚEEA FAD
2004
2006VEGA
UU FAD
2003
2005
VEGA
KU - AS UU FAD
Strategic Assessment of National Spatial Development Policy (Bil/ČR/SR/FA/2/06)
2006
2007-- Iný medzinárodný --I. BelčákováUU FAD
Studies in Terminology of Architecture? (3/4312/06)2006
2008
KEGA
J. BencováUDTA FAD
Subjektívne determinácie priestoru
2018
2018
Mladý výskumník
ÚAOB FAD
Subjektívne preferencie tvorby a vnímania architektonického priestoru
2019
--
Mladý výskumník
L. Vozárová
ÚAOB FAD
Sustainability principles in the context of historic urban structures (SK-AT-2017-0014)
20182019
APVV - Bilaterálna spolupráca
ÚEEA FAD
2002
2004
VEGA
M. DullaKDAaU UDTA FAD
Systematization and methodology for evaluation of historic parks revitalization in Middleeuropean context (gazovamvtsminedu.sk)
2008
2010
MVTSD. Gažová
KKaPA UKA FAD
Školy architektúry (ŠA)
2016
2016
Mladý výskumníkJ. FečkaninováÚAOB FAD
Školy architektúry
2017
2017
-- Iný domáci --ÚAOB FAD
Školy architektúry
2017
2017
Mladý výskumníkJ. Fečkaninová
ÚAOB FAD
Tectonics of architectural roof structures - innovative methods in education
2017
2019
KEGA
ÚKAaIS FAD
Temperature of urban surfaces assessed by the open-source software toolbox and multispectral satellite data
2019
2021
-- Iný medzinárodný --
ÚEEA FAD
Territorial Cohesion as a New Quality of the EU Spatial Development (1/3298/06)
2006
2008
VEGAUU FAD
2008
2008
-- Iný medzinárodný --
KPPaUT UD FAD
20062008
VEGA
UU FAD
20042006VEGAUA2 FAD
The concept of livability in the context of small towns2019
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca K. Kristiánová
ÚUaUP FAD
The Future of Industrialise Cities and Regions under Structural Changes (FOCUS)
2000
2002
INTERREG IIC
M. FinkaFAD
The Increasing the Quality of an Education in an Architecture and Design (13120110487)
2007
2008
Európsky sociálny fondKI V a S UA2 FAD
The Industrial Heritage of Slovakia ? its maping, methodics of evaluation and identifying its capacity of reutilize (1/0904/09)
2009
2009
VEGAE. Kráľová
KO a TvPP UA2 FAD
20082010
VEGA
KO a TvPP UA2 FAD
The suggestion of the study plans integrated structure for a new interbranch study program "The technics of monument preservation" (3/11898/03)2003
2004
KEGA
KO a TvPP UA2 FAD
Theoretic and conception aspects of town planning-architectonic restructuration of residential environment. (1/7078/20)
2000
2002VEGAKU - AS UU FAD
2002
2003
KEGA
KD UD FAD
Tradícia a inovácia v architektúre ako fenomén dlhého storočia
2017
2019
VEGA
ÚDTAaOP FAD
Trajektórie priestorového rozvoja vedomostne orientovanej spoločnosti. Priestorové inovácie v dynamike teritoriálnej kohézie (APVV-20-025705)20062007APVVUU FAD
Transformácia historických jadier mestkých pamiatkových zón v 2. polovici 20. storočia
2018
2018Mladý výskumníkÚDTAaOP FAD
Transformácia vplyvu progresívnych technológií do princípov navrhovania nulových budov vo väzbe na vnútornú klímu
2017
2019
VEGA
M. Budiaková
ÚKAaIS FAD
Transformation of Forms of Temporary Accommodation in Market Social and Economic conditions (1/9049/02)
2002
2004
VEGA
KATOB UA1I FAD
Transpatentné a translucentné konštrukcie uplatňované na architektonických objektoch v špecifických podmienkach.2016
2018
VEGA
E. Vojteková
ÚKAaIS FAD
2002
2003
5. rámcový program
FAD
Trend forecasting research on digitalisation of mobility
2015
2015
-- Iný medzinárodný --OVV Dek FAD
Trend forecasting research on sustainable city mobility
2012
2015
-- Iný medzinárodný --
M. Lipková
OVV Dek FAD
TUD COST Action TU1204 People Friendly Cities in a Data Rich World
2013
2017
COST
UKZA FAD
Tvorba architektonických konštrukcií - od logiky konceptu po detail
2020
--
KEGA
ÚKAaIS FAD
TwoEA-M - Enhancing Attractiveness of Environmental Assessment and Management Higher Education (2008 - 2448/001- 001)20092011
Projects
I. Belčáková
KTAaD UDTA FAD
Two-EA-M - Enhancing Attractiveness of Environmental Assessment and Managment Higher Education (2008-2448/001-001)2008
2010
-- Iný medzinárodný --I. BelčákováKKaPA UKA FAD
Two-EA-M-Enhancing Attractiveness of Environmental Assessment and Managment Higher Education (2008-2448/001-001)
2008
2010Erasmus Mundus joint programmesI. Belčáková
UKZA FAD
2015
2018
ERASMUS+
ÚAOB FAD
Universal Design of Built-Environment Focused on Inclusion of People with Disabilities in Education and Work Process (1/0996/11)2011
2014
VEGA
M. SamováÚAOB FAD
Univerzálne navrhovanie budov sociálnej starostlivosti
2015
2015VEGA
ÚAOB FAD
2002
2005
5. rámcový programJ. KomrskaUU FAD
User-centered research on elderly drivers
2007
2010
-- Iný medzinárodný --M. Lipková
OVV Dek FAD
20162016Štátny programUKZA FAD
2016
2016
Štátny programÚDTAaOP FAD
Verejné priestory v segregovaných osídleniach (VPVSO)
2015
2015Mladý výskumníkOVV Dek FAD
Verentwortungs volle Bodeunutzung und Regional entwicklung (29812-IC-1-2004-1-AT-ERASMUS-EVC)
2004
2005
Erasmus
UU FAD
2015
2016-- Iný domáci --V. Šimkovič
ÚAOB FAD
Vízie Rybného námestia
2017--
-- Iný domáci --
ÚAOB FAD
20162016Štátny program
ÚKAaIS FAD
Vplyv nových prvkov techniky prostredia budov na architektonické riešenie (511-047STU-4/2010 )
20102010KEGAÚKAaIS FAD
Vybudovanie základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov výskumu architektonického dedičstva (064STU-4/2011)
2011
2013
KEGAE. Kráľová
ÚDTAaOP FAD
2004
2005
PhareKE a EVT UA2 FAD
Výskum dejín a teórie ochrany pamiatkových zón na Slovensku na príklade stavebno-historických premien štyroch prípadových štúdií miest
2017
2018Mladý výskumníkL. ŠišlákováÚDTAaOP FAD
Výskum novodobých technológií formujúcich architektúru
2012
2014
VEGAM. BudiakováÚKAaIS FAD
Výskum špecifických znakov architektúry prístavov na slovenskom úseku Dunaja
2017
2017
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FAD
Výskum vplyvu popkultúry na tvorbu študentov architektúry (VVPTŠA)
20162016
Mladý výskumník
ÚEEA FAD
Výskumné koncepcie systémom "URBAN WALK"
2018
2019
-- Iný domáci --T. HanáčekÚUaUP FAD
Výskumné koncepcie systému vzdelávania "Zážitkom od prírodných zákonov k technike - projekt neformálneho interaktívneho vzdelávania žiakov a študentov podnecujúci záujem o techniku"
20192019-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FAD
Vytvorenie podmienok na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
2013
2014
-- Iný domáci --
L. Rollová
ÚAOB FAD
Význam simulácie v dizajnérskom navrhovani
2017
2017
Mladý výskumníkÚD FAD
Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum FA STU Banská Štiavnica (112301100148)
2006
2008Európsky sociálny fondJ. Paučula
KO a TvPP UA2 FAD
V4-by acting small we can make a big change
2016
2017International Visegrad Fund - Small grantsK. Kristiánová
UKZA FAD
Welcome Home
2019
--
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidÚUaUP FAD
Wettbewerb der Städte - Chancen und Risiken der Kooperation (ARL MS0 AG/01)2002
2004
INTERACT IIUU FAD
Whisper BWB: international urban-social-art research for 3 Danube capitals with interactive pavilions and artistic installations20162016Štátny programÚABB FAD
Wooden Doors and Gates in Slovakia in the History of Architecture (1/0793/08)
2008
2010
VEGA
M. KvasnicováKO a TvPP UA2 FAD
Zabudnuté industriálne dedičstvo vo virtuálnej realite (17-144-03552)
20172017
-- Iný domáci --
V. Hain
ÚKAaIS FAD
Zaľudnená história: sto rokov modernej architektúry na Slovensku (003STU-4/2016)2016
2018
KEGA
ÚDTAaOP FAD
Zážitkom od prírodných zákonov k technike - projekt neformálneho interaktívneho vzdelávania žiakov a študentov podnecujúci záujem o technicku
2017
2019
KEGA
E. KráľováÚDTAaOP FAD
Znovuobjavenie strateného miesta - Rybné námestie (17-161-04221)
20172018
-- Iný domáci --
V. ŠimkovičOVV Dek FAD
3D solar city model20182021
APVV - Všeobecná výzva
FADKey:
Active states:
approvedin progress
submitted
Inactive states:
failed
not approvedsuccessfully completed