Jul 9, 2020   8:32 p.m. Lujza
Academic information system

Faculty of Architecture - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 324

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
2006
2008
KEGA
Ľ. PetránskyKD UD FA
2016
2016
Štátny programJ. Gregorová
ÚDTAaOP FA
2003
2003
KEGAM. BudiakováUA2 FA
Akvizícia Knižnice Fakulty architektúry STU
2016
2017
Štátny program
Kni FA
Akvizícia Knižnice Fakulty architektúry STU (16-613-03703)20162017
-- Iný domáci --
K. RaitlováKni FA
Analýza pohybových javov sídla na stredne veľkých mestách pomocou axiálnych a hĺbkových máp.
2018
2018
Mladý výskumník
M. Diežka
ÚUaUP FA
Aplikácia vizualizačných metód pri výskume architektúry historických železiarskych areálov (AVIME)2016
2016
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FA
Aplikovaný výskum s problematikou riešenia architektonických a urbanistických problémov mesta Bratislava - zóna Chalupkova
2019
2020
-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FA
Aplikovaný výskum s problematikou riešenia architektonických a urbanistických problémov mesta Bratislava - zóna Chalupkova20172018
-- Iný domáci --
ÚKAaIS FA
Aplikovaný výskum s problematikou riešenia architektonických problémov konverzie a adaptácie historického objektu - liehovar Solčany
2019
2020
-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FA
APPLICATION OF SOLAR CITIES STRATEGY IN SLOVAKIA (1/0847/08)2008
2010
VEGAKE a EVT UA2 FA
2016
2016
Štátny program
ÚDTAaOP FA
ARCH+A days (16-362-03068 )
20162016-- Iný domáci --P. GregorÚDTAaOP FA
ARCHITECT EMIL BELLUŠ (1/0518/08)2008
2010
VEGAM. Dulla
KDAaU UDTA FA
2006
2008
VEGAB. PolomováKO a TvPP UA2 FA
Architectural Heritage and Tourism. Theoretical and conceptual viewpoints of the new function implementation in to the Architectural Heritage and their optimization on the example of tourism. (1/3300/06)
2006
2008VEGAE. KráľováKO a TvPP UA2 FA
Architectural/Urban and Hygiene Principles of Creating Small-Scale Production Facilities Due to Restructuring of Industrial Production (1/1146/04)
2004
2006VEGAUA2 FA
Architecture and Arts of the 19th Century ? bases, artistic and technical contribution, context. (3/2216/04)2004
2006
KEGA
J. KrivošováUDTA FA
Architecture of Cyber Culture (1/0334/03)
2003
2005
VEGA
KDAaU UDTA FA
2003
2003
-- Iný medzinárodný --
UA2 FA
2016
2017Štátny programÚKAaIS FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie
2016
2017Štátny programĽ. IlkovičováÚKAaIS FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie (16-142-01590)2016
2017
-- Iný domáci --ÚKAaIS FA
2013
2015
VEGA
L. Krajcsovics
ÚEEA FA
ARCHIZINES, Výstava novej generácie magazínov, fanzínov a žurnálov o architektúre (Kultúra 2012)20122012
-- Iný domáci --
Ľ. Vitková
Dek FA
2005
2007
KEGA
Ľ. Horník
UD FA
2001
2002Štátna objednávkaFA
2008
2010
VEGAM. SamováÚAOB FA
Bauoekologische Qualität von Wohnhabitaten (SPF CBC Project Nr. 1206)2002
2003
INTERREG IIIA
UU FA
2002
2003
INTERREG IIIA
FA
Belgrade and Nis Environmental Planning Centre (IB-JEP_41059-2006)20072009
-- Iný medzinárodný --
UU FA
Bionika a inspirace ekosystémem lesa, biosystémem stromu a dřevem
2018
2018
Mladý výskumníkM. Kučerová
ÚD FA
Bratislavský prístav a jeho medzinárodné kontexty (BP_MK)
2016
2016
Mladý výskumník
M. Dubiny
ÚDTAaOP FA
Bridging the City - Water in Architecture, Urban Spaces and Planning (48004-IC-1-2005-1-PL-Erasmus-IPUC-1)2007
2010
Intensive Programmes
M. Finka
KKaPA UKA FA
CA17133 - Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city
2018
2022
COST
UKZA FA
2006
2007
-- Iný medzinárodný --
UU FA
CLAY NEXT - Kolekcia generatívnej keramiky (17-161-04245 )
2017
2018
-- Iný domáci --
M. Lipková
ÚD FA
20052007
VEGA
UDTA FA
Common best practices in spatial planning for the promotion of sustainable POLYcentric DEVelopment (EU/Interreg/Poly.dev 5C 007/06)2006
2008
INTERREG IIIA
KU - AS UU FA
Common Urban Values of Historic Towns in the Danube Region (DS-2016-0047)
2017
2018
APVV - Dunajská stratégiaJ. Legény
ÚEEA FA
2005
2007
MVTS
E. Kráľová
KO a TvPP UA2 FA
Comprehensive Urban Governance2019--Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidK. Smatanová
ÚUaUP FA
2002
2005
5. rámcový program
FA
Correlation Between Architectural and Constructional Factors in the Design of New Generation Multipurpose Buildings. (1/9051/02)
2002
2004
VEGA
I. Tužinský
KK - TD UKA FA
Creating Liveable Urban Environment: Urban Strategies for Sustainable City (CE323)2016
2018
Interreg Central Europe
ÚEEA FA
Creation and coordination of transformation of sectional training programs of interbranch study ? Furniture design and Interior, exhibition and stage design for new training program INTERIOR DESIGN. (3/2212/04)
2004
2006KEGAUA2 FA
Creative ways of architectural design using advanced digital technologies
2017
2019KEGAV. Šimkovič
ÚABB FA
Crime prevention through environmental action (JLS/2007/ISE/CFPA/C1024)20092010
-- Iný medzinárodný --
J. Keppl
ÚEEA FA
Current Problems in Spatial Development in Central and Eastern Europe - spatial innovation in the information society (NEm/SR/STU4/07)
2007
2009
MVTS
M. Finka
UU FA
České a slovenské školy dizajnu 2018 (17-380-03822)2017
2017
-- Iný domáci --
ÚD FA
Členstvá FA STU v medzinárodných organizáciách a účasť na podujatiach (17-380-04169)
2017
2018
-- Iný domáci --
K. Kristiánová
ÚUaUP FA
Danube Docklands Zone in Bratislava (Collaborative Project for Architectural and Urban Development - International Studio via Internet) (Brit/Slov/2001)
2003
2003
-- Iný medzinárodný --I. KoščoUD FA
DANube Urban Brand - a regional network building through tourism and education to strengthen the “Danube” cultural identity and solidarity - DANUrB (DTP1-249-2.2)2017
2019
Interreg Danube Transnational Programme (DTP)
ÚUaUP FA
DEFINITION AND TRANSFORMATION OF INFLUENCE NEW TECHNOLOGICAL SYSTEMS INTO PRINCIPLES OF DESIGN OF HOUSING AND CIVIL BUILDINGS (1/0859/08)
2008
2010
VEGA
M. BudiakováKATOB UA1I FA
Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov
2018
2023Štátny program
ÚAOB FA
Dejiny obnovy Bratislavského hradu: komparatívna štúdia obnov Bratislavského hradu na základe archívneho a terénneho výskumu (DOBBAH)20152015
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FA
Depozit spomienok (17-142-01827)
20172017
-- Iný domáci --
B. KubinskýOVV Dek FA
20032004KEGAUU FA
Design for All - new method of seamless design in architecture, urbanism and product design supporting the integration of diskriminated groups of people into the life of society (Tal/SR/STU07)20072008
MVTS
UA1I FA
20092011
VEGA
I. Petelen
Design Sketching Mission (17-144-03516 )20172017
-- Iný domáci --
ÚD FA
Design v pohybe alebo pohyb v designe (16-142-02621)
2016
2017
-- Iný domáci --
M. ZvonekÚD FA
2000
2002
VEGA
KK - TD UKA FA
"Development of recreational activities in protected natural2010
2011
-- Iný medzinárodný --
UKZA FA
Diela záhradnej architektúry ako súčasť kultúrneho dedičstva a možnosti ich interpretácie ( MŠ 017STU-4/2014)2014
2016
KEGAI. StankociUKZA FA
Dizajn vnútorného prostredia -- inovácia výukového modelu s orientáciou na prax (MŠ 042STU-4/2015)
2015
2017
KEGAJ. VinárčikováÚIV FA
Dizajn vnútorného prostredia – inovácia výukového modelu s orientáciou na prax
2015
2017
KEGAJ. Vinárčiková
ÚIV FA
dizajnerskakresba.sk - designzeichnung.de
2016
2016
Štátny program
M. BalážÚD FA
dizajnerskakresba.sk - designzeichnung.de (16-510-00523)
2016
2016
-- Iný domáci --
M. BalážÚD FA
2006
2008
-- Iný medzinárodný --
KO a TvPP UA2 FA
2016
2019APVV - Všeobecná výzvaI. Petelen
ÚIV FA
ECOPOLIS, Sustainable Planning and Design Principles (29134-IC-2-2004-1-IT-Erasmus IPUC-2)2006
2007
ErasmusUU FA
Efemérna festivalová architektúra na Grape festivale
2016
2016
Štátny program
B. Kubinský
KVT FA
Efficiency and Capacity of Slovak Settlements Land Use. (1/0896/10)
2010
2012
VEGA
ÚUaUP FA
ECHO (SK/02/A/F/PL - 201233)2002
2003
Leonardo da Vinci
P. GálDek FA
20162017Štátny program
ÚDTAaOP FA
Elektrárenstvo na Slovensku interaktívne - Neformálne interaktívne vzdelávanie približujúce problematiku priemyselného kultúrneho dedičstva (16-362-03415)2016
2017
-- Iný domáci --
M. Ganobjak
ÚDTAaOP FA
Eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér na STU
2015
2017-- Iný domáci --L. RollováÚAOB FA
Energetická efektívnosť budov, ekológia, tepelná pohoda, sekundárne zdroje energie. (MŠ 1/2121/05)
2005
2007VEGAI. Tužinský
OVV Dek FA
2005
2007
VEGA
UKA FA
Enviromental Wooden Climatic Chamber (EWCC) (SK06-IV-02-004)2015
2016
-- Iný domáci --V. Kotradyová
ÚIV FA
20052007
MVTS
I. BelčákováUU FA
2009
2009
Intensive Programme
UA1I FA
ERASMUS Academic Networks LE:NOTRE (Lifelong Learning Programme)
2010
2013Academic and Structural NetworksI. BelčákováUKZA FA
ERASMUS -Intensive Programmes: Design for All - Universal Design: THE SPECIFIC TOPIC for IP 2007/2008: "Tourism for All" (7203-0391/IP/BRATISL01)
2007
2008Intensive Programme
UA1I FA
2016
2017
Štátny program
M. Brašeň
ÚD FA
20032004KEGAĽ. PetránskyKD UD FA
20062008Európsky sociálny fondKO a TvPP UA2 FA
Európsky presah urbanistickej školy - 110. výročie narodenia profesora Hrušku
2016
2017Štátny programÚUaUP FA
Euroscapes - green management plans for Euroepan urban and periurban landscapes (0835 R2)
2010
2013
INTERREG IVCUKZA FA
2000
2002
VEGA
P. KardošKU - AS UU FA
Evalvácia priestorov užívateľom s použitím nástrojov virtuálnej reality a strojového učenia.
2019
2020
Mladý výskumník
ÚAOB FA
Fenomén osobností v architektúre 19. a 20. storočia
2020
--VEGAÚDTAaOP FA
FIT II. AGE PROJECT2010
2010
-- Iný medzinárodný --
ÚD FA
FIT 2 AGE PROJECT
2010
2011-- Iný medzinárodný --ÚD FA
Flowers for Slovakia2009
2011
-- Iný medzinárodný --KVT FA
Flowers for Slovakia (FLV FOR SVK)
20152015
Mladý výskumník
ÚD FA
2016
2016
Štátny program
ÚD FA
Flowers for Slovakia - Pass it on Tour 2016 – Berlín (16-510-00456)20162016
-- Iný domáci --
ÚD FA
20152016
-- Iný domáci --
ÚD FA
FPS COST Action FP1204 Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests
2013
2017
COST
UKZA FA
Free - form modelling in architecture (1/0851/8)20082010VEGA
FreshArt (16-142-02615)
2016
2017
-- Iný domáci --
OVV Dek FA
FUTURE - Future Urban Research in Europe (6RPMSCF - CT -2004 - 516556)
2005
2008
Marie Curie Actions - Human resources and mobilityĽ. Vitková
UU FA
Gardens of MoMo in Slovakia20132013-- Iný medzinárodný --K. KristiánováUKZA FA
Generátory urbánnej vitality v nevyužitých územiach mesta
2020
--
VEGAĽ. Vitková
ÚUaUP FA
Geographic information systems in the field of architecture with the emphasis on urban and landscape planning (1/7081/20)
2000
2002
VEGA
J. FurdíkKPPaUT UD FA
Get the heads together ? Crossroads of ideas (3/3262/05)
2005
2007
KEGA
I. Koščo
UD FA
Grand Commercial Investments and Urban Structure of the Towns. (1/1130/04)
2004
2006
VEGAĽ. VitkováUU FA
HERITAGE FOR FUTURE (Tal/Slov/02)
20022004Dohoda STUE. KráľováFA
Historic Architecture of Production Areal in Slovakia as a Development Potential (APVV-15-0518)20162020APVV - Všeobecná výzva
ÚDTAaOP FA
2002
2004
VEGA
KO a TvPP UA2 FA
Historical roofs landscape in Slovakia (Forms and materials of the territory of Slovakia - historical evolution and territorial extension) (1/9047/02)
2002
2004
VEGA
P. Gregor
KO a TvPP UA2 FA
Historicism - permanent phenomenon (1/0741/08)
2008
2010
VEGA
KDAaU UDTA FA
2008
2010
KEGA
J. Lalková
ÚDTAaOP FA
20022002
Phare
M. Finka
FA
Challenges of Conterporary Urban Planning (SMARS/2016/RV/1/1)
2016
2018
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
K. Smatanová
ÚUaUP FA
IDENTITA.SK - spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied (APVV-16-0567)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
V. KotradyováÚIV FA
Identity (Programme) of Urban Structure (projekt trilaterálnej spolupráce)
2004
2005
-- Iný medzinárodný --
UU FA
2004
2005
MVTS
P. Kardoš
UU FA
IMPACT OF THE URBAN AND EXTERIOR COMPOSITION ON THE MICRO CLIME OF THE INTERNAL ENVIRONMENT (1/4211/07)
2007
2009
VEGA
KE a EVT UA2 FA
20172019
KEGA
P. PaulinyÚDTAaOP FA
Improvement of Medial Communication in the Creative Processes of Architecture and in the Processes of Urban Enviroment Valorization (1/0333/03)
2003
2005
VEGA
UA2 FA
2003
2006
5. rámcový programM. Finka
UU FA
Industriál očami odborníkov/pamätníkov (MK-937/2016/1.3)20162016
Štátny program
N. Bartošová
ÚDTAaOP FA
Informačný systém pre pozorovateľňu vtáctva na Dunaji (Enviromental Wooden Climatic Chamber)20152017-- Iný domáci --ÚIV FA
INNOVATIVE FORMS OF A SOLUTION OF THE PARTERRE, OF BUILDINGS AND THEIR APLICATION IN THE PROCESS OF REVITALIZATION OF TOWN ENVIRONMENT. (1/2125/05)
2005
2007
VEGA
UDTA FA
Inovácie v architektúra 20. storočia na Slovensku
2020
--VEGAH. Moravčíková
ÚDTAaOP FA
Intaraction of Human and Wood -- Humanization Potential of Wood in Interior /Microenvironment
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
ÚIV FA
INTELCITIES (6RP/507860)
2004
20056. rámcový programM. Finka
UU FA
2002
2003-- Iný medzinárodný --M. Finka
UU FA
2020
2020
-- Iný medzinárodný --
J. Legény
Dek FA
Interakcia hotela a mestského prostredia – koncepcie urbanity
2019
2020
Mladý výskumníkR. KubaliakováÚABB FA
2017
2019
KEGA
B. KováčÚUaUP FA
Interdisciplinary approach of the protection of cultural and natural heritage20172019
KEGA
ÚUaUP FA
Interior design as a tool for prevention and healing of civilisation disseases (APVV-0469-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaI. Petelen
ÚIV FA
Interior in Slovakia
2017
2019
KEGA
D. Kočlík
ÚIV FA
International innovation transport support using the integration of R&D capacities of SPECTRA Centre of Excellence EU. (13120200084)20062008Európsky sociálny fondM. FinkaKKaPA UKA FA
INTERPRETATION OF MEMBRANE STRUCTURE IN CURRENT ARCHITECTURAL DESIGN (1/2124/05)
2005
2007
VEGA
UKA FA
Jesenná architektúra architektúry 2012
2012
2012Letné školyP. GregorÚDTAaOP FA
Jesenná univerzita architektúry 2016 "Dokumentovanie ľudovej architektúry v banskoštiavnickej lokalite UNESCO" - 7. ročník medzinárodného študentského workshopu
2016
2016
Štátny program
ÚDTAaOP FA
Kafkas Raum/ Kafkov Priestor
2016
2017
Štátny program
ÚIV FA
Kognitívne procesy pri vnímaní architektonického priestoru vo virtuálnej realite
2019
2020
-- Iný domáci --M. KacejOVV Dek FA
Kognitívne procesy pri vnímaní architektonického priestoru vo virtuálnej realite
2019
2020Mladý výskumníkM. KacejÚAOB FA
Kultúrne súvislosti suburbanizácie Bratislavského regiónu2017
2017
-- Iný domáci --
ÚUaUP FA
Laboratory of art. Laboratory of fine art media as a platform for bridging art with architecture. (3/4310/06)2006
2008
KEGA
D. KrálikKVD UDTA FA
20032004
KEGA
UU FA
2000
2002
VEGAP. GálKKaPA UKA FA
Laureáti ceny Dušana Jurkoviča
2016
2016
Štátny program
ÚDTAaOP FA
Laureáti ceny Dušana Jurkoviča (16-142-02614)
2016
2017
-- Iný domáci --
N. BartošováÚDTAaOP FA
LE NOTRE Tematic network assistant (104368-CP-I-AT)
2002
2005
SocratesD. GažováUU FA
Le Notre II + (156030-LLP-1-AT-ERASMUS)20092010
ERASMUS+
UKZA FA
LENNE - Príprava študijného programu pre krajinné plánovanie a manažment (TEMPUS CD-JEPO-19106-2004)
2005
2008
-- Iný medzinárodný --
M. FinkaUU FA
LENNÉ - TEMPUS: Joint European Curriculum Development Project (TEMPUS CD_JEP-19106-2004)
2005
2008
-- Iný medzinárodný --
UU FA
Level2016
2017
Štátny programB. Kubinský
KVT FA
Level - projekt pre synagógu v Lučenci (16-142-01886)
2016
2017
-- Iný domáci --
ÚVTaM FA
2004
2006
Leonardo da Vinci
UU FA
M. M. Harminc - od historizmov k moderne a funkcionalizmu (1/0417/11)
2011
2013
VEGAJ. PohaničováÚDTAaOP FA
2002
2004
INTERACT IIM. Finka
UU FA
Mapovanie architektonického dedičstva dunajských miest Komárno a Štúrovo na základe teréneho a archívneho výskumu
2017
2018
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FA
Mapovanie ekologicky motivovanej architektúry na Slovensku (EkoIASK)2015
2015
Mladý výskumníkA. Děcká
ÚEEA FA
2007
2009VEGAJ. Ilkovič
UKA FA
Methodology of exploitation ICT in education, application for international art cooperation (MVTS 5/05)
2005
2007
MVTSV. JoklováUD FA
Methodology of exploitation ICT in education, application for international art cooperation (Ang/Slov/VŠMU/05)
2005
2007
MVTSI. Koščo
UD FA
Metodika architektonickej tvorby v kontexte udržateľnosti kultúrnej krajiny vinohradov Slovenska2017
2017
VEGAÚABB FA
Microscopic mystery (17-161-04320)
2017
2018
-- Iný domáci --
ÚD FA
Michal Milan Harminc -- život a dielo nestora slovenskej architektúry (1/0555/14/6/ )
2014
2016
VEGA
ÚDTAaOP FA
2006
2008MVTSUDTA FA
MobEx 2013--2014. Water and City -- Brownfields (21310101)
2013
2014
International Visegrad Fund - Grant programs
Kabinet PaMD FA
Mobile Exhibition of Urbanism, Landscape Design, Land-Use Planning and GIS (Višegrátsky fond - 10940098 )
2010
2010
-- Iný domáci --
J. Furdík
Kabinet PaMD FA
2005
2007
VEGA
UDTA FA
Modernizácia služieb Knižnice Fakulty architektúry STU20162016
Štátny program
Kni FA
Modernizácia služieb Knižnice Fakulty architektúry STU (16-611-03686)2016
2017
-- Iný domáci --
K. Raitlová
Kni FA
Monasteries and order community houses in Slovakia (1/2127/05)
2005
2007VEGA
UA2 FA
2016
2017
International Visegrad Fund - Standard grants
ÚDTAaOP FA
Možnosti intenzifikácie slovenských sídlisk (MISS)2015
2015
Mladý výskumníkÚDTAaOP FA
Multidimensional model of Bratislava - New educational and creative tool in the form of mixed reality for architects and urban planners
2020
--
KEGA
K. Fejo
ÚUaUP FA
2016
2017
Štátny programK. VoškováÚDTAaOP FA
Multiplikačné efekty kooperácie škôl architektúry v sieti REA
2020
--KEGAÚKAaIS FA
N/A (VEGA 1/0859/08)
2008
2008
VEGAÚKAaIS FA
Na spoločných základoch: Feiglerovci a architektúra 19. storočia v Bratislave a Ostrihome20162016Štátny programJ. Pohaničová
ÚDTAaOP FA
Na spoločných základoch: Feiglerovci a architektúra 19. storočia v Bratislave a Ostrihome (16-510-03829)
2016
2016-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FA
Nástroje na zapájanie obyvateľov do rozvoja mesta
20192020Mladý výskumníkV. KasalaOVV Dek FA
2017
2019
VEGA
ÚDTAaOP FA
NETARCH - New Research Technologies in Architecture and Urban Design (koscomvtsminedu.sk)20082008MVTSKPPaUT UD FA
New approaches in computational spatial design in architecture
2020
--
KEGA
V. ŠimkovičÚAOB FA
New methods of strategic impact assessment in the field of spatial planning (Angl/SR/STU1/07)2007
2008
MVTS
I. BelčákováKKaPA UKA FA
NEW PRINCIPLES FOR DESIGN OF HOUSING AND CIVIL LOW ENERGY BUILDINGS (1/2642/05)
2005
2007
VEGA
M. ŠarafínUA2 FA
"New Strategies for conversion of Industrial Cities" (Fr/SR/STU07)
2007
2008MVTSUU FA
2001
2003
VEGA
V. LichardováKI V a S UA2 FA
Neznáme kapitoly architektonicko-historického vývoja bratislavského dómu (NEKABADO )2019
2020
Mladý výskumník
P. Baxa
ÚDTAaOP FA
20072009VEGAUU FA
Obnova Bratislavského hradu v európskom kontexte
2016
2016
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FA
OIKODOMOS ? a virtual campus to promote the study of dwelling in contemporary Europe (134370-LLP-1-2007-1-ES-Erasmus-EVC)20072009
Multirateral Projects
UD FA
2010
2012
Projects
V. JoklováKabinet PaMD FA
OIKOnet - A global multidisciplinary network on housing research and learning (539369-LLP1-2013-1-ES-ERASMUS)
2013
2016
ERASMUS+
ÚVTaM FA
2002
2004
VEGAUDTA FA
Overenie potenciálu vnútorného rozvoja malých a stredných miest na Dunaji20182018
Mladý výskumník
ÚUaUP FA
2016
2016Štátny programM. KvasnicováÚDTAaOP FA
Participation of Architecture of Production Facilities in the Creation of Countryside Area in Continually Sustainable Life Context (1/7080/20)
2000
2002
VEGA
KV a IS UA1I FA
Participative Forms of Art as Part of Innovative Methods in Architectural Designing
2020
--
KEGA
P. Mazalán
ÚIV FA
Participative Planning in Spatial Development - Methods and Instruments (1/9052/02)
2002
2004
VEGA
KKaPA UKA FA
PENTA Európske enviromentálne vzdelanie pre tretie krajiny ("2005-3240/001-001)
2005
2008
Erasmus Mundus
KKaPA UKA FA
PENTA-Promotion of European Education on Environmental Assessment for Third Country Audience (2005-3240/001-001 MUN MUNB41)
2005
2007
Erasmus Mundus
I. Belčáková
KKaPA UKA FA
2003
2005
5. rámcový program
M. FinkaFA
Personalizácia axilárnej barly pre hendikepovaného užívateľa.
2017
2017
Mladý výskumník
J. Požgayová
ÚD FA
Píše ti architektúra?
2016
2017Štátny programÚDTAaOP FA
2016
2017
Štátny program
ÚDTAaOP FA
Planning, Ethics and Religion (2001 Development Grant)
20022002Science and Religion Course ProgramD. PetríkováFA
Plastlab
2019
2020-- Iný domáci --M. MjartanOVV Dek FA
Plastlab20192020
Mladý výskumník
M. Mjartan
ÚD FA
2013
2015
Štátny program
L. RollováÚAOB FA
Podpora rastu vedomostí a ľudského potenciálu pre zvládnutie budúcich zmien v rozšírenej Európe vo vzťahu k rozvoju územia Bratislavského regiónu? (13120200045)20062008Európsky sociálny fond
FA
Porovnávacia analýza vybraných lokalít historických železiarskych areálov v Banskobystrickom a Košickom kraji (PAHIŽA)
2015
2015Mladý výskumníkÚDTAaOP FA
2006
2006
Akcia Rakúsko - Slovensko
M. Finka
KKaPA UKA FA
Potenciál recyklácie nevyužitých priestorov intravilánu sídla
20172017VEGAÚUaUP FA
Praktický seminár pre študentov "Návrh mesta budúcnosti" (PSŠNMB)
2015
2015
Mladý výskumník
A. Mareková
ÚEEA FA
Prehĺbenie architektonicko-stavebného prieskumu objektu Slovenského rozhlasu v Bratislave
2017
2018
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FA
Prehĺbenie architektonicko-stavebného prieskumu objektu Slovenského rozhlasu v Bratislave
2017
2017
Mladý výskumník
Š. BekešÚDTAaOP FA
20002002
VEGA
KO a TvPP UA2 FA
2003
2005
Štátna objednávka
FA
2016
2016Štátny programI. Stankoci
UKZA FA
Prezentácia diel krajinnej architektúry vo svetle historického a kultúrneho dedičstva krajín strednej Európy (16-510-00525)
2016
2016-- Iný domáci --I. Stankoci
ÚUaUP FA
Priemyselné dedičstvo – teória a metodológia ochrany aplikovaná vo výskume územia Bratislavy (2/0095/14)
2017
2017
-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FA
Prieniky vo vzdelávaní v rámci siete škôl architektúry REA (059STU-4/2016)20162018
KEGA
ÚKAaIS FA
2016
2017
APVV - Bilaterálna spolupráca
M. BudiakováÚKAaIS FA
Progresívne technológie pri tvorbe architektonických diel (MŠ 039STU-4/2014)
2014
2016KEGA
ÚKAaIS FA
Public Spaces 2017 (17-342-01894)
2017
2018
-- Iný domáci --
K. Fejo
OVV Dek FA
READY Rehabilitation and Development in mining regions (164/2004)2003
2006
INTERREG III B Cadses
UU FA
Redukcia energetickej spotreby mesta interdisciplinárnymi presahmi20162016Mladý výskumníkJ. Legény
ÚEEA FA
Reflections of architecture
2020
--
KEGA
H. Moravčíková
ÚDTAaOP FA
Reflexie architektúry2016
2017
Štátny programH. Moravčíková
ÚDTAaOP FA
Reflexie architektúry (16-342-03179 )
2016
2017
-- Iný domáci --
H. MoravčíkováÚDTAaOP FA
REGIOGOES
2013
2014
-- Iný medzinárodný --
A. Bacová
ÚABB FA
2013
2014
SK - AT
A. BacováÚAOB FA
Regiogoes, Creating the Future
2007
2013
-- Iný domáci --
ÚABB FA
Reprezentácia výsledkov Fakulty architektúry STU v Bratislave v oblasti environmentálneho dizajnu na renomovaných architektonických podujatiach20162016
Štátny program
ÚIV FA
Reprezentácia výsledkov Fakulty architektúry STU v Bratislave v oblasti environmentálneho dizajnu na renomovaných architektonických podujatiach (16-510-00547)20162016-- Iný domáci --ÚIV FA
Reworking the Energies of Modern Movement2012
2013
ERASMUS+
H. Moravčíková
ÚDTAaOP FA
2006
2008
KEGA
UDTA FA
Rozvoj architektonických študijných programov 1. a 2. stupňa s ohľadom na medzinárodné kontexty vzdelávania v architektúre (3/2213/04)2004
2006
KEGA
B. Kováč
UU FA
Safeguarding the Modern Movement under threatStrategies to Protect Icons of Modern European Architecture and Urbanism
2015
2018
ERASMUS+H. Moravčíková
ÚDTAaOP FA
Safer Cities Education (SAMRS/2015/RV/1/1)20152016Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidÚEEA FA
SCEI-Kremnica - Slovak Centre for Europaen Integration - Kremnica (Nem/Slov/SCEI)
20022005
Bilaterálna spolupráca
N. Hrašková
UDTA FA
Skvalitnenie ergonomických parametrov axilárnej barly vzhľadom na špecifické potreby dlhodobo hendikepovaných jednotlivcov.
2016
2016
Mladý výskumník
ÚD FA
Slovak Family House 2000-2015 (17-142-01822)20172017-- Iný domáci --
OVV Dek FA
2007
2009
MVTS
E. Kráľová
KATOB UA1I FA
SMART History (No.2004 - 1375/001-001 CLT CA12)
2004
2005Culture 2000E. Kráľová
FA
Solar potential in urban areas and its application to the SmartCity concept
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
P. Morgenstein
OVV Dek FA
Solárny kataster ako základ plošného využívania slnečnej energie v sídle
2017
2019
VEGA
R. ŠpačekÚEEA FA
2004
2006
VEGAUU FA
2003
2005
VEGAKU - AS UU FA
Strategic Assessment of National Spatial Development Policy (Bil/ČR/SR/FA/2/06)2006
2007
-- Iný medzinárodný --
I. BelčákováUU FA
2006
2008
KEGA
UDTA FA
Subjektívne determinácie priestoru2018
2018
Mladý výskumník
ÚAOB FA
Subjektívne preferencie tvorby a vnímania architektonického priestoru
2019
--
Mladý výskumník
L. VozárováÚAOB FA
Sustainability principles in the context of historic urban structures (SK-AT-2017-0014)2018
2019
APVV - Bilaterálna spolupráca
ÚEEA FA
Synagogo Slovaca Synagogue Architecture in Slovakia - Influence of the Location, Topography, Systematization (1/9054/02)2002
2004
VEGA
M. DullaKDAaU UDTA FA
Systematization and methodology for evaluation of historic parks revitalization in Middleeuropean context (gazovamvtsminedu.sk)20082010MVTSD. GažováKKaPA UKA FA
Školy architektúry (ŠA)20162016
Mladý výskumník
ÚAOB FA
Školy architektúry
2017
2017
-- Iný domáci --J. FečkaninováÚAOB FA
Školy architektúry
2017
2017
Mladý výskumníkJ. FečkaninováÚAOB FA
Tectonics of architectural roof structures - innovative methods in education
2017
2019KEGAJ. IlkovičÚKAaIS FA
Temperature of urban surfaces assessed by the open-source software toolbox and multispectral satellite data
2019
2021
-- Iný medzinárodný --P. Morgenstein
ÚEEA FA
Territorial Cohesion as a New Quality of the EU Spatial Development (1/3298/06)2006
2008
VEGAM. FinkaUU FA
The Assessment Model of conjunction Bratislava montane belt and cadastre of Rača Municipality. (furdikmvtsminedu)20082008
-- Iný medzinárodný --
J. FurdíkKPPaUT UD FA
2006
2008
VEGA
UU FA
20042006
VEGA
J. Keppl
UA2 FA
2019
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca K. Kristiánová
ÚUaUP FA
The Future of Industrialise Cities and Regions under Structural Changes (FOCUS)2000
2002
INTERREG IIC
FA
2007
2008
Európsky sociálny fondV. KotradyováKI V a S UA2 FA
2009
2009
VEGAE. KráľováKO a TvPP UA2 FA
2008
2010
VEGA
KO a TvPP UA2 FA
The suggestion of the study plans integrated structure for a new interbranch study program "The technics of monument preservation" (3/11898/03)
2003
2004KEGAE. Kráľová
KO a TvPP UA2 FA
Theoretic and conception aspects of town planning-architectonic restructuration of residential environment. (1/7078/20)20002002VEGAS. Bašová
KU - AS UU FA
Theory and Methodology of Design (3/0006/02)
2002
2003
KEGA
Ľ. PetránskyKD UD FA
20172019
VEGA
J. Pohaničová
ÚDTAaOP FA
Trajektórie priestorového rozvoja vedomostne orientovanej spoločnosti. Priestorové inovácie v dynamike teritoriálnej kohézie (APVV-20-025705)20062007APVVUU FA
Transformácia historických jadier mestkých pamiatkových zón v 2. polovici 20. storočia
20182018Mladý výskumníkL. Šišláková
ÚDTAaOP FA
Transformácia vplyvu progresívnych technológií do princípov navrhovania nulových budov vo väzbe na vnútornú klímu
2017
2019
VEGAÚKAaIS FA
2002
2004VEGAJ. Antal
KATOB UA1I FA
Transpatentné a translucentné konštrukcie uplatňované na architektonických objektoch v špecifických podmienkach.
2016
2018
VEGA
E. VojtekováÚKAaIS FA
2002
2003
5. rámcový program
FA
Trend forecasting research on digitalisation of mobility
2015
2015
-- Iný medzinárodný --M. Lipková
OVV Dek FA
Trend forecasting research on sustainable city mobility20122015-- Iný medzinárodný --
OVV Dek FA
TUD COST Action TU1204 People Friendly Cities in a Data Rich World20132017
COST
UKZA FA
Tvorba architektonických konštrukcií - od logiky konceptu po detail2020
--
KEGAÚKAaIS FA
20092011ProjectsI. Belčáková
KTAaD UDTA FA
2008
2010
-- Iný medzinárodný --I. BelčákováKKaPA UKA FA
Two-EA-M-Enhancing Attractiveness of Environmental Assessment and Managment Higher Education (2008-2448/001-001)
2008
2010
Erasmus Mundus joint programmesI. Belčáková
UKZA FA
2015
2018
ERASMUS+Z. ČerešňováÚAOB FA
Universal Design of Built-Environment Focused on Inclusion of People with Disabilities in Education and Work Process (1/0996/11)
20112014
VEGA
ÚAOB FA
Univerzálne navrhovanie budov sociálnej starostlivosti
20152015VEGAL. RollováÚAOB FA
200220055. rámcový programJ. Komrska
UU FA
User-centered research on elderly drivers2007
2010
-- Iný medzinárodný --
OVV Dek FA
Územné a krajinné plánovanie ako akcelerátor rozvoja lokálnej ekonomiky20162016Štátny programK. Kristiánová
UKZA FA
20162016
Štátny program
ÚDTAaOP FA
Verejné priestory v segregovaných osídleniach (VPVSO)
2015
2015
Mladý výskumník
K. Smatanová
OVV Dek FA
20042005
Erasmus
M. FinkaUU FA
20152016-- Iný domáci --V. ŠimkovičÚAOB FA
Vízie Rybného námestia
2017
--
-- Iný domáci --
V. Šimkovič
ÚAOB FA
Vizuálne intervencie20162016
Štátny program
ÚKAaIS FA
Vplyv nových prvkov techniky prostredia budov na architektonické riešenie (511-047STU-4/2010 )2010
2010
KEGA
M. Budiaková
ÚKAaIS FA
Vybudovanie základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov výskumu architektonického dedičstva (064STU-4/2011)
2011
2013
KEGAÚDTAaOP FA
Vypracovanie akčného plánu - analýza využitia priestorov časti komárňanskej pevnosti - Stará a Nová pevnosť (2002/000.610-13-213)
2004
2005
Phare
KE a EVT UA2 FA
Výskum dejín a teórie ochrany pamiatkových zón na Slovensku na príklade stavebno-historických premien štyroch prípadových štúdií miest
20172018
Mladý výskumník
L. Šišláková
ÚDTAaOP FA
Výskum novodobých technológií formujúcich architektúru
2012
2014VEGA
ÚKAaIS FA
Výskum špecifických znakov architektúry prístavov na slovenskom úseku Dunaja20172017
Mladý výskumník
M. DubinyÚDTAaOP FA
Výskum vplyvu popkultúry na tvorbu študentov architektúry (VVPTŠA)
2016
2016
Mladý výskumníkA. MarekováÚEEA FA
Výskumné koncepcie systémom "URBAN WALK"
2018
2019-- Iný domáci --
ÚUaUP FA
Výskumné koncepcie systému vzdelávania "Zážitkom od prírodných zákonov k technike - projekt neformálneho interaktívneho vzdelávania žiakov a študentov podnecujúci záujem o techniku"
2019
2019-- Iný domáci --E. KráľováÚDTAaOP FA
Vytvorenie podmienok na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave20132014
-- Iný domáci --
L. RollováÚAOB FA
Význam simulácie v dizajnérskom navrhovani2017
2017
Mladý výskumníkM. Šimková
ÚD FA
Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum FA STU Banská Štiavnica (112301100148)2006
2008
Európsky sociálny fondKO a TvPP UA2 FA
V4-by acting small we can make a big change20162017
International Visegrad Fund - Small grants
K. Kristiánová
UKZA FA
Welcome Home
2019
--
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
K. Smatanová
ÚUaUP FA
Wettbewerb der Städte - Chancen und Risiken der Kooperation (ARL MS0 AG/01)
2002
2004
INTERACT II
M. FinkaUU FA
2016
2016
Štátny program
ÚABB FA
2008
2010
VEGA
KO a TvPP UA2 FA
Zabudnuté industriálne dedičstvo vo virtuálnej realite (17-144-03552)
2017
2017
-- Iný domáci --
ÚKAaIS FA
Zaľudnená história: sto rokov modernej architektúry na Slovensku (003STU-4/2016)20162018KEGAM. DullaÚDTAaOP FA
Zážitkom od prírodných zákonov k technike - projekt neformálneho interaktívneho vzdelávania žiakov a študentov podnecujúci záujem o technicku
2017
2019
KEGA
ÚDTAaOP FA
Znovuobjavenie strateného miesta - Rybné námestie (17-161-04221)
2017
2018
-- Iný domáci --
V. ŠimkovičOVV Dek FA
3D solar city model2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
FAKey:
Active states:
approved
in progress
submitted
Inactive states:
failed
not approved
successfully completed