25. 8. 2019  7:37 Ľudovít
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 305

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Current Problems in Spatial Development in Central and Eastern Europe - spatial innovation in the information society (NEm/SR/STU4/07)20072009MVTSM. FinkaUU FA
Aktivity kultúrnej politiky v oblasti obnovy torz architektúry II.20162016Štátny programJ. GregorováÚDTAaOP FA
Aktivizácia dizajnu ako formy kultúrnej a ekonomickej reprezentácie Slovenska v EU. (3/4309/06)20062008KEGAĽ. PetránskyKD UD FA
Aktuálne aspekty ochrany a obnovy architektonického pamiatkového fondu na Slovensku. (Determinanty a kritériá pamiatkovej starostlivosti ako súčasti architektonickej a urbanistickej tvorby) (1/7082/20)20002002VEGAP. VodrážkaKO a TvPP UA2 FA
Aktuelle Entwicklengen (41s14)20032003KEGAM. BudiakováUA2 FA
Akvizícia Knižnice Fakulty architektúry STU20162017Štátny programK. RaitlováKni FA
Akvizícia Knižnice Fakulty architektúry STU (16-613-03703)20162017-- Iný domáci --K. RaitlováKni FA
Analýza pohybových javov sídla na stredne veľkých mestách pomocou axiálnych a hĺbkových máp.20182018Mladý výskumníkM. DiežkaÚUaUP FA
Aplikácia vizualizačných metód pri výskume architektúry historických železiarskych areálov (AVIME)20162016Mladý výskumníkE. BellákováÚDTAaOP FA
ARCH+A days20162016Štátny programP. GregorÚDTAaOP FA
ARCH+A days (16-362-03068 )20162016-- Iný domáci --P. GregorÚDTAaOP FA
Architecture without Barriers-Architecture for All (2002/8)20032003-- Iný medzinárodný --M. SamováUA2 FA
Architekt Emil Belluš (1/0518/08)20082010VEGAM. DullaKDAaU UDTA FA
ARCHITEKTONICKÉ ASPEKTY VONKAJŠIEHO OSVETĽOVANIA PAMIATKOVÝCH OBJEKTOV A SÚBOROV (1/3302/06)20062008VEGAB. PolomováKO a TvPP UA2 FA
Architektonické dedičstvo a turizmus. Teoretické a koncepčné hľadiská implementácie novej funkcie do štruktúr architektonického dedičstva a ich optimalizácia na príklade turizmu (1/3300/06)20062008VEGAE. KráľováKO a TvPP UA2 FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie20162017Štátny programĽ. IlkovičováÚKAaIS FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie20162017Štátny programĽ. IlkovičováÚKAaIS FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie (16-142-01590)20162017-- Iný domáci --Ľ. IlkovičováÚKAaIS FA
Architektonicko-urbanistické a hygienické princípy tvorby malovýrobných zariadení v dôsledku reštrukturalizácie priemyselnej výroby. (1/1146/04)20042006VEGAJ. HavajUA2 FA
Architektúra a umenie 19. storočia - východiská, umelecký a technický prínos, kontext (3/2216/04)20042006KEGAJ. KrivošováUDTA FA
Architektúra a urbanizmus 2020 - smerovanie k takmer nulovému energetickému štandardu (MŠ 1/0559/13 )20132015VEGAL. KrajcsovicsÚEEA FA
Architektúra kyberkultúry Nová paradigma života v globálnej "sieti" - nové podmienky pre architektonickú tvorbu. (1/0334/03)20032005VEGAN. HraškováKDAaU UDTA FA
ARCHIZINES, Výstava novej generácie magazínov, fanzínov a žurnálov o architektúre (Kultúra 2012)20122012-- Iný domáci --Ľ. VitkováDek FA
Atlas krajiny SR (bez oznacenia)20012002Štátna objednávkaM. FinkaFA
Audítorský program - univerzálna prístupnosť hmotného životného prostredia (1/0707/08)20082010VEGAM. SamováÚAOB FA
Bauoekologische Qualität von Wohnhabitaten (SPF CBC Project Nr. 1206)20022003INTERREG IIIAA. UrlandováUU FA
Bauoekologische Qualität von Wohnhabitaten (SPF CBC Project Nr. 1206)20022003INTERREG IIIAH. PifkoFA
Belgrade and Nis Environmental Planning Centre (IB-JEP_41059-2006)20072009-- Iný medzinárodný --D. PetríkováUU FA
Bionika a inspirace ekosystémem lesa, biosystémem stromu a dřevem20182018Mladý výskumníkM. KučerováÚD FA
Bratislavský prístav a jeho medzinárodné kontexty (BP_MK)20162016Mladý výskumníkM. DubinyÚDTAaOP FA
Bridging the City - Water in Architecture, Urban Spaces and Planning (48004-IC-1-2005-1-PL-Erasmus-IPUC-1)20072010Intensive ProgrammesM. FinkaKKaPA UKA FA
CA17133 - Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city20182022COSTK. KristiánováUKZA FA
Central European park for innovative technologies Bratislava (CEPIT Managment)20062007-- Iný medzinárodný --D. PetríkováUU FA
Cesty za zabudnutou architektúrou (3/4311/06)20062008KEGAM. DullaUDTA FA
CLAY NEXT - Kolekcia generatívnej keramiky (17-161-04245 )20172018-- Iný domáci --M. LipkováÚD FA
Common best practices in spatial planning for the promotion of sustainable POLYcentric DEVelopment (EU/Interreg/Poly.dev 5C 007/06)20062008INTERREG IIIAI. BelčákováKU - AS UU FA
Comparison of the monument preservation state and trends in the field of documentation, preparation, renewal and enjoyment managemnt of historic architectural fund between Slovak republik and Czech re (Bil/ČR/SR/FA/06)20052007MVTSE. KráľováKO a TvPP UA2 FA
Comprehensive Urban Governance2019--Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidK. SmatanováÚUaUP FA
Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network - CABERNET (EVK 4 - CT - 2001 - 2004)200220055. rámcový programD. PetríkováFA
Creating Liveable Urban Environment: Urban Strategies for Sustainable City (CE323)20162018Interreg Central EuropeJ. LegényÚEEA FA
Crime prevention through environmental action (JLS/2007/ISE/CFPA/C1024)20092010-- Iný medzinárodný --J. KepplÚEEA FA
České a slovenské školy dizajnu 2018 (17-380-03822)20172017-- Iný domáci --M. ZvonekÚD FA
Členstvá FA STU v medzinárodných organizáciách a účasť na podujatiach (17-380-04169)20172018-- Iný domáci --K. KristiánováÚUaUP FA
"Dajme hlavy dohromady" "Križovatky myšlienok a nápadov - (3/3262/05)20052007KEGAI. KoščoUD FA
Danube Docklands Zone in Bratislava (Collaborative Project for Architectural and Urban Development - International Studio via Internet) (Brit/Slov/2001)20032003-- Iný medzinárodný --I. KoščoUD FA
DANUrB - DANube Urban Brand (DTP1-249-2.2)20172019Interreg Danube Transnational Programme (DTP)Ľ. VitkováÚUaUP FA
Definovanie a transformácia vplyvu nových technologických systémov do princípov navrhovania obytných a občianskych budov (VEGA 1/0859/08)20082008VEGAM. BudiakováÚKAaIS FA
DEFINOVANIE A TRANSPORMÁCIA VPLYVU NOVÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMOV DO PRINCÍPOV NAVRHOVANIA OBYTNÝCH A OBČIANSKYCH BUDOV (1/0859/08)20082010VEGAM. BudiakováKATOB UA1 FA
Dejiny obnovy Bratislavského hradu: komparatívna štúdia obnov Bratislavského hradu na základe archívneho a terénneho výskumu (DOBBAH)20152015Mladý výskumníkA. GondováÚDTAaOP FA
Depozit spomienok (17-142-01827)20172017-- Iný domáci --B. KubinskýOVV Dek FA
Design for All - new method of seamless design in architecture, urbanism and product design supporting the integration of diskriminated groups of people into the life of society (Tal/SR/STU07)20072008MVTSM. SamováUA1 FA
Design Sketching Mission (17-144-03516 )20172017-- Iný domáci --M. BalážÚD FA
Design v pohybe alebo pohyb v designe (16-142-02621)20162017-- Iný domáci --M. ZvonekÚD FA
Diela záhradnej architektúry ako súčasť kultúrneho dedičstva a možnosti ich interpretácie ( MŠ 017STU-4/2014)20142016KEGAI. StankociUKZA FA
Dizajn vnútorného prostredia -- inovácia výukového modelu s orientáciou na prax (MŠ 042STU-4/2015)20152017KEGAJ. VinárčikováÚIV FA
Dizajn vnútorného prostredia – inovácia výukového modelu s orientáciou na prax20152017KEGAJ. VinárčikováÚIV FA
Dizajn vnútorného prostredia a jeho vplyv na správanie sa, schopnosť sústrediť sa a kreativitu jeho užívateľov (1/0903/09)20092011VEGAI. Petelen
dizajnerskakresba.sk - designzeichnung.de20162016Štátny programM. BalážÚD FA
dizajnerskakresba.sk - designzeichnung.de (16-510-00523)20162016-- Iný domáci --M. BalážÚD FA
DREVENÁ SAKRÁLNA ARCHITEKTÚRA V KARPATSKEJ OBLASTI: medzinárodná metodológia pre implementovanie databázy pre projekty obnovy (EU/2005-0739/001-001 CLT CA12/06)20062008-- Iný medzinárodný --E. KráľováKO a TvPP UA2 FA
Drevené dvere a brány v dejinách architektúry na Slovensku (1/0793/08)20082010VEGAM. KvasnicováKO a TvPP UA2 FA
DWELL - Drevené ekologické bývanie (APVV-15-0551)20162019APVV - Všeobecná výzvaI. PetelenÚIV FA
ECOPOLIS, Sustainable Planning and Design Principles (29134-IC-2-2004-1-IT-Erasmus IPUC-2)20062007ErasmusĽ. VitkováUU FA
Efektívnosť a únosnosť intenzity využitia územia Slovenských miest a obcí. (1/0896/10)20102012VEGAĽ. VitkováÚUaUP FA
Efemérna festivalová architektúra na Grape festivale20162016Štátny programB. KubinskýKVT FA
ECHO (SK/02/A/F/PL - 201233)20022003Leonardo da VinciP. GálDek FA
Elektrárenstvo na Slovensku interaktívne - Neformálne interaktívne vzdelávanie približujúce problematiku priemyselného kultúrneho dedičstva20162017Štátny programM. GanobjakÚDTAaOP FA
Elektrárenstvo na Slovensku interaktívne - Neformálne interaktívne vzdelávanie približujúce problematiku priemyselného kultúrneho dedičstva (16-362-03415)20162017-- Iný domáci --M. GanobjakÚDTAaOP FA
Eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér na STU20152017-- Iný domáci --L. RollováÚAOB FA
Energetická efektívnosť budov, ekológia, tepelná pohoda, sekundárne zdroje energie. (MŠ 1/2121/05)20052007VEGAI. TužinskýOVV Dek FA
Enviromental Wooden Climatic Chamber (EWCC) (SK06-IV-02-004)20152016-- Iný domáci --V. KotradyováÚIV FA
Environmentálne determinanty priestorového rozvoja sídiel vo vybraných štátoch Európy (Nem/Slov/FA/05)20052007MVTSI. BelčákováUU FA
Erasmus - Intensive Programme: Design for All - Universal Design (8203-0512/IP/BRATISL01)20092009Intensive ProgrammeZ. ČerešňováUA1 FA
ERASMUS Academic Networks LE:NOTRE (Lifelong Learning Programme)20102013Academic and Structural NetworksI. BelčákováUKZA FA
ERASMUS -Intensive Programmes: Design for All - Universal Design: THE SPECIFIC TOPIC for IP 2007/2008: "Tourism for All" (7203-0391/IP/BRATISL01)20072008Intensive ProgrammeM. SamováUA1 FA
Ergonómia v grafickom dizajne20162017Štátny programM. BrašeňÚD FA
ESF-HPD NUTS II Bratislava Cieľ 3 (13120110152)20062008Európsky sociálny fondP. GregorKO a TvPP UA2 FA
Európsky presah urbanistickej školy - 110. výročie narodenia profesora Hrušku20162017Štátny programS. BašováÚUaUP FA
Euroscapes - green management plans for Euroepan urban and periurban landscapes (0835 R2)20102013INTERREG IVCI. BelčákováUKZA FA
Faktory znižovania energetickej náročnosti a ich kvantifikácia v procese revitalizácie budov (1/2121/05)20052007VEGAI. TužinskýUKA FA
FARBA - KVALITATÍVNE KRITÉRIUM URBÁNNEHO PROSTREDIA Teoretické a koncepčné hľadiská farebnosti urbánneho prostredia (1/2122/05)20052007VEGAA. UrlandováUDTA FA
Fenomén osobností v architektúre 19. a 20. storočia2020--VEGAJ. PohaničováÚDTAaOP FA
FIT II. AGE PROJECT20102010-- Iný medzinárodný --P. PaliatkaÚD FA
Flowers for Slovakia (FLV FOR SVK)20152015Mladý výskumníkA. OlahÚD FA
Flowers for Slovakia - Pass it on Tour 2016 -- Berlín20162016Štátny programM. LipkováÚD FA
Flowers for Slovakia - Pass it on Tour 2016 – Berlín (16-510-00456)20162016-- Iný domáci --M. LipkováÚD FA
Flowers for Slovakia III. (2015vu077)20152016-- Iný domáci --M. LipkováÚD FA
FPS COST Action FP1204 Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests20132017COSTK. KristiánováUKZA FA
FreshArt (16-142-02615)20162017-- Iný domáci --P. EbringerováOVV Dek FA
FUTURE - Future Urban Research in Europe (6RPMSCF - CT -2004 - 516556)20052008Marie Curie Actions - Human resources and mobilityĽ. VitkováUU FA
Gardens of MoMo in Slovakia20132013-- Iný medzinárodný --K. KristiánováUKZA FA
Generátory urbánnej vitality v nevyužitých územiach mesta2020--VEGAĽ. VitkováÚUaUP FA
Geografické informačné systémy v oblasti architektúry s dôrazom na urbanizmus a územné plánovanie (1/7081/20)20002002VEGAJ. FurdíkKPPaUT UD FA
HERITAGE FOR FUTURE (Tal/Slov/02)20022004Dohoda STUE. KráľováFA
Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičsta - ich ochrana a rehabilitácia na príklade cintorína "Zvonový vŕšok" v Banskej Štiavnici (3/6269/08)20082010KEGAJ. LalkováÚDTAaOP FA
Historické drevené výplne v dejinách architektúry a v pamiatkovej obnove (1/9050/02)20022004VEGAM. KvasnicováKO a TvPP UA2 FA
Historické štruktúry výrobných areálov na Slovensku ako potenciál rozvoja (APVV-15-0518)20162020APVV - Všeobecná výzvaE. KráľováÚDTAaOP FA
Historizmus ? permanentný fenomén (1/0741/08)20082010VEGAJ. PohaničováKDAaU UDTA FA
Hodnotenie dopadu na životné prostredie pre vybrané podniky v garancii Zväzu sklárskeho priemyslu (Phare 2002)20022002PhareM. FinkaFA
Challenges of Conterporary Urban Planning (SMARS/2016/RV/1/1)20162018Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidK. SmatanováÚUaUP FA
IDENTITA.SK - spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied (APVV-16-0567)20172020APVV - Všeobecná výzvaV. KotradyováÚIV FA
Identity (Programme) of Urban Structure (projekt trilaterálnej spolupráce)20042005-- Iný medzinárodný --P. KardošUU FA
Identity Programme of Urban Structure (Fr/Nem/Slov/FA/04)20042005MVTSP. KardošUU FA
Implementácia praktických zručností predprojektovej a realizačnej prípravy obnovy historockých objektov do vzdelávania študijných programov architektonického zamerania20172019KEGAP. PaulinyÚDTAaOP FA
Improving the Quality of Life in Large Urban Distressed Areas. LUDA (5RP/EVKA-2002-00081)200320065. rámcový programM. FinkaUU FA
Industriál očami odborníkov/pamätníkov (MK-937/2016/1.3)20162016Štátny programN. BartošováÚDTAaOP FA
Informačný systém pre pozorovateľňu vtáctva na Dunaji (Enviromental Wooden Climatic Chamber)20152017-- Iný domáci --V. KotradyováÚIV FA
Inovácie v architektúra 20. storočia na Slovensku2020--VEGAH. MoravčíkováÚDTAaOP FA
Inovatívne formy riešenia parteru objektov a ich uplatňovanie v procese revitalizácie mestského prostredia. (1/2125/05)20052007VEGAJ. VinárčikováUDTA FA
INTELCITIES (6RP/507860)200420056. rámcový programM. FinkaUU FA
INTELCITY - Visions, Scenarios and End User Needs Concerning the Use of ICT for a Sustainable Urban Development (INTELCITY)20022003-- Iný medzinárodný --M. FinkaUU FA
Interakcia človeka a dreva - humanizačný potenciál dreva v interiéri20132017APVV - Všeobecná výzvaV. KotradyováÚIV FA
Interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva20172019KEGAB. KováčÚUaUP FA
Interiér na Slovensku20172019KEGAD. KočlíkÚIV FA
Interiérový dizajn ako prostriedok prevencie a liečenia civilizačných chorôb (APVV-0469-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaI. PetelenÚIV FA
International innovation transport support using the integration of R&D capacities of SPECTRA Centre of Excellence EU. (13120200084)20062008Európsky sociálny fondM. FinkaKKaPA UKA FA
Interpretácia membránových konštrukcií v súčasnej architektonickej tvorbe (1/2124/05)20052007VEGAF. KalesnýUKA FA
Jesenná architektúra architektúry 201220122012Letné školyP. GregorÚDTAaOP FA
Jesenná univerzita architektúry 2016 "Dokumentovanie ľudovej architektúry v banskoštiavnickej lokalite UNESCO" - 7. ročník medzinárodného študentského workshopu20162016Štátny programK. VoškováÚDTAaOP FA
Kafkas Raum/ Kafkov Priestor20162017Štátny programP. MazalánÚIV FA
Klasické mesto, jeho istoty a stresory (1/3303/06)20062008VEGAS. BašováUU FA
Kláštory a reholné domy na Slovensku (1/2127/05)20052007VEGAM. KvasnicováUA2 FA
Komplexné vnímanie architektonického priestoru (1/1147/04)20042006VEGAJ. KepplUA2 FA
Koncept "liveability" v kontexte malých miest20192020APVV - Bilaterálna spolupráca K. KristiánováÚUaUP FA
Korelácia architektonických a konštrukčných determinantov v tvorbe polyfunkčných budov novej generácie (1/9051/02)20022004VEGAI. TužinskýKK - TD UKA FA
Krajinná a záhradná architektúra -študijný odbor, tvorba učebných plánov učebníc ( 3/109503)20032004KEGAM. FinkaUU FA
Krajinná architektúra ? systematika a klasifikácia tvorivých metód (1/7084/20)20002002VEGAP. GálKKaPA UKA FA
Kreatívne spôsoby architektonického navrhovania vyspelými digitálnymi technológiami20172019KEGAV. ŠimkovičÚABB FA
Kultúrne súvislosti suburbanizácie Bratislavského regiónu20172017-- Iný domáci --M. BogárÚUaUP FA
Kvety pre Slovensko20092011-- Iný medzinárodný --M. LukáčKVT FA
Laboratórium umenia. Laboratórium pre výtvarné médiá ako platforma premostenia umenia a architektúry (3/4310/06)20062008KEGAD. KrálikKVD UDTA FA
Laureáti ceny Dušana Jurkoviča20162016Štátny programN. BartošováÚDTAaOP FA
Laureáti ceny Dušana Jurkoviča (16-142-02614)20162017-- Iný domáci --N. BartošováÚDTAaOP FA
LE NOTRE Tematic network assistant (104368-CP-I-AT)20022005SocratesD. GažováUU FA
LENNE - Príprava študijného programu pre krajinné plánovanie a manažment (TEMPUS CD-JEPO-19106-2004)20052008-- Iný medzinárodný --M. FinkaUU FA
LENNÉ - TEMPUS: Joint European Curriculum Development Project (TEMPUS CD_JEP-19106-2004)20052008-- Iný medzinárodný --M. FinkaUU FA
Level - projekt pre synagógu v Lučenci20162017Štátny programB. KubinskýKVT FA
Level - projekt pre synagógu v Lučenci (16-142-01886)20162017-- Iný domáci --B. KubinskýÚVTaM FA
Lifelong educational Project on Brownfields (CZ/40/B/P/PP/168014)20042006Leonardo da VinciD. PetríkováUU FA
M. M. Harminc - od historizmov k moderne a funkcionalizmu (1/0417/11)20112013VEGAJ. PohaničováÚDTAaOP FA
Management der Flusslandschaften (ARL MSO AG/02)20022004INTERACT IIM. FinkaUU FA
Mapovanie architektonického dedičstva dunajských miest Komárno a Štúrovo na základe teréneho a archívneho výskumu20172018Mladý výskumníkK. KalašováÚDTAaOP FA
Mapovanie ekologicky motivovanej architektúry na Slovensku (EkoIASK)20152015Mladý výskumníkA. DěckáÚEEA FA
Materiálová podstata architektúry - nové trendy (1/4212/07)20072009VEGAJ. IlkovičUKA FA
Methodology of exploitation ICT in education, application for international art cooperation (MVTS 5/05)20052007MVTSV. JoklováUD FA
Methodology of exploitation ICT in education, application for international art cooperation (Ang/Slov/VŠMU/05)20052007MVTSI. KoščoUD FA
Metodika architektonickej tvorby v kontexte udržateľnosti kultúrnej krajiny vinohradov Slovenska20172017VEGAA. BacováÚABB FA
Metodika výskumu, hodnotenia a zásady prezentácie kultúrno-historických hodnôt nekropolnej architektúry v Banskej Štiavnici ako súčasti Svetového kultúrneho dedičstva (1/0856/08)20082010VEGAJ. LalkováKO a TvPP UA2 FA
Microscopic mystery (17-161-04320)20172018-- Iný domáci --M. BalážÚD FA
Michal Milan Harminc -- život a dielo nestora slovenskej architektúry (1/0555/14/6/ )20142016VEGAJ. PohaničováÚDTAaOP FA
mind(21)factory, "networked cultural and educational hub" (Bil/Rak/Nem/SR/FA/06)20062008MVTSN. HraškováUDTA FA
MobEx 2013--2014. Water and City -- Brownfields (21310101)20132014International Visegrad Fund - Grant programsJ. FurdíkKabinet PaMD FA
Modernizácia služieb Knižnice Fakulty architektúry STU20162016Štátny programK. RaitlováKni FA
Modernizácia služieb Knižnice Fakulty architektúry STU (16-611-03686)20162017-- Iný domáci --K. RaitlováKni FA
Modernosť:Štruktúra osobností a dosah vplyvov (1/2123/05)20052007VEGAM. DullaUDTA FA
Monitoring of Cultural Heritage Conservation20162017International Visegrad Fund - Standard grantsP. GregorÚDTAaOP FA
Možnosti intenzifikácie slovenských sídlisk (MISS)20152015Mladý výskumníkK. GörnerÚDTAaOP FA
Multidisciplinárny študentský workshop "Architektúra - história umenia - etnológia - výtvarné umenie..."20162017Štátny programK. VoškováÚDTAaOP FA
Multiplikačné efekty kooperácie škôl architektúry v sieti REA2020--KEGAĽ. IlkovičováÚKAaIS FA
Na spoločných základoch: Feiglerovci a architektúra 19. storočia v Bratislave a Ostrihome20162016Štátny programJ. PohaničováÚDTAaOP FA
Na spoločných základoch: Feiglerovci a architektúra 19. storočia v Bratislave a Ostrihome (16-510-03829)20162016-- Iný domáci --J. PohaničováÚDTAaOP FA
Námestie - priestorový fenomén mestskej štruktúry (1/0331/03)20032005VEGAS. BašováKU - AS UU FA
Návrh integrovanej štruktúry študijných plánov nového medziodborového študijného programu "Techniky zachovania pamiatok" (3/11898/03)20032004KEGAE. KráľováKO a TvPP UA2 FA
Návrh koncepcie transformovaného študijného programu multimediálneho a grafického dizajnu. Umelecké formy v komunikačnom dizajne (3/3253/05)20052007KEGAĽ. HorníkUD FA
Nekonvenčné princípy a metódy exaktnej evaluácie transformačných procesov urbanistických štruktúr (1/4213/07)20072009VEGAP. KardošUU FA
Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy20172019VEGAM. DullaÚDTAaOP FA
NETARCH - New Research Technologies in Architecture and Urban Design (koscomvtsminedu.sk)20082008MVTSI. KoščoKPPaUT UD FA
New methods of strategic impact assessment in the field of spatial planning (Angl/SR/STU1/07)20072008MVTSI. BelčákováKKaPA UKA FA
"New Strategies for conversion of Industrial Cities" (Fr/SR/STU07)20072008MVTSĽ. VitkováUU FA
Nové princípy jpre navrhovanie obytných a občianskych nízkoenergetických budov. (1/2642/05)20052007VEGAM. ŠarafínUA2 FA
Nové prístupy výpočtovej priestorovej tvorby v architektúre2020--KEGAV. ŠimkovičÚAOB FA
Nové trendy v interiérovej tvorbe bytových systémov a ich aplikácia pri rekonštrukcii a humanizácii objektov hromadnej bytovej výstavby (1/8086/01)20012003VEGAV. LichardováKI V a S UA2 FA
Obnova Bratislavského hradu v európskom kontexte20162016Mladý výskumníkA. GondováÚDTAaOP FA
Ochrana a záchrana historických pamiatok na Slovensku ako integrálna súčasť európskeho kultúrneho dedičstva (koncepcia a realizácia). (SP 51/028 09 00/028 09 02)20032005Štátna objednávkaJ. GregorováFA
OIKODOMOS ? a virtual campus to promote the study of dwelling in contemporary Europe (134370-LLP-1-2007-1-ES-Erasmus-EVC)20072009Multirateral ProjectsV. JoklováUD FA
OIKODOMOS - Consolidation and expansion of a Virtual Campus (177090-LLP-1-2010-1-ES-ERASMUS-EAM)20102012ProjectsV. JoklováKabinet PaMD FA
OIKOnet - A global multidisciplinary network on housing research and learning (539369-LLP1-2013-1-ES-ERASMUS)20132016ERASMUS+V. JoklováÚVTaM FA
Osobnosť Ernesta Zmetáka v tvorbe a ochrane národného a kultúrneho dedičstva (3/103903)20032004KEGAĽ. PetránskyKD UD FA
Overenie potenciálu vnútorného rozvoja malých a stredných miest na Dunaji20182018Mladý výskumníkA. ŠeligováÚUaUP FA
PAMIATKOVÝ VÝSKUM ARCHITEKTÚRY. História a aplikácia na Slovensku.20162016Štátny programM. KvasnicováÚDTAaOP FA
Participácia architektúry výrobných zariadení na tvorbe vidieckeho priestoru v kontexte trvalo udržateľného života (1/7080/20)20002002VEGAJ. IlkovičKV a IS UA1 FA
Participatívne formy umenia ako súčasť inovatívnych metód v architektonickom navrhovaní2020--KEGAP. MazalánÚIV FA
Participatívne plánovanie v priestorovom rozvoji-metódy a techniky (1/9052/02)20022004VEGAD. PetríkováKKaPA UKA FA
PENTA Európske enviromentálne vzdelanie pre tretie krajiny ("2005-3240/001-001)20052008Erasmus MundusI. BelčákováKKaPA UKA FA
PENTA-Promotion of European Education on Environmental Assessment for Third Country Audience (2005-3240/001-001 MUN MUNB41)20052007Erasmus MundusI. BelčákováKKaPA UKA FA
Percentuálna evaluácia transformačných procesov kryštalizácie urbanistických priestorových štruktúr a urbánneho verejného prostredia. (1/7083/20)20002002VEGAP. KardošKU - AS UU FA
Permanent Research in Spatial Planning in the context of European Enlargement and Information Society Advancement /SPECTRA-PERSEUS/ (5RP/EVK4-2002-00508)200320055. rámcový programM. FinkaFA
Personalizácia axilárnej barly pre hendikepovaného užívateľa.20172017Mladý výskumníkJ. PožgayováÚD FA
Píše ti architektúra?20162017Štátny programM. ZaičekÚDTAaOP FA
      Píše ti architektúra?20162017Štátny programM. ZaičekÚDTAaOP FA
Planning, Ethics and Religion (2001 Development Grant)20022002Science and Religion Course ProgramD. PetríkováFA
Podpora rastu vedomostí a ľudského potenciálu pre zvládnutie budúcich zmien v rozšírenej Európe vo vzťahu k rozvoju územia Bratislavského regiónu? (13120200045)20062008Európsky sociálny fondĽ. VitkováFA
Porovnávacia analýza vybraných lokalít historických železiarskych areálov v Banskobystrickom a Košickom kraji (PAHIŽA)20152015Mladý výskumníkE. BellákováÚDTAaOP FA
Positioning of Vienna and Bratislava - Potentials and Visions of City Marketing and Cooperation (53s09)20062006Akcia Rakúsko - SlovenskoM. FinkaKKaPA UKA FA
Potenciál recyklácie nevyužitých priestorov intravilánu sídla20172017VEGAĽ. VitkováÚUaUP FA
Praktický seminár pre študentov "Návrh mesta budúcnosti" (PSŠNMB)20152015Mladý výskumníkA. MarekováÚEEA FA
Prehĺbenie architektonicko-stavebného prieskumu objektu Slovenského rozhlasu v Bratislave2018--Mladý výskumníkR. ŠubinováOVV Dek FA
Prehĺbenie architektonicko-stavebného prieskumu objektu Slovenského rozhlasu v Bratislave20172017Mladý výskumníkŠ. BekešÚDTAaOP FA
Prezentácia diel krajinnej architektúry vo svetle historického a kultúrneho dedičstva krajín strednej Európy20162016Štátny programI. StankociUKZA FA
Prezentácia diel krajinnej architektúry vo svetle historického a kultúrneho dedičstva krajín strednej Európy (16-510-00525)20162016-- Iný domáci --I. StankociÚUaUP FA
Priemyselné dedičstvo – teória a metodológia ochrany aplikovaná vo výskume územia Bratislavy (2/0095/14)20172017-- Iný domáci --N. BartošováÚDTAaOP FA
Priemyselné dedičstvo Slovenska, jeho mapovanie, metodika hodnotenia a identifikácie využiteľného potenciálu (1/0904/09)20092009VEGAE. KráľováKO a TvPP UA2 FA
Prieniky vo vzdelávaní v rámci siete škôl architektúry REA (059STU-4/2016)20162018KEGAY. MezianiÚKAaIS FA
Priestorové aspekty diverzifikácie a reštrukturácie priemyselnej výroby v kontexte integračných tendencií. (1/1132/04)20042006VEGAJ. IlkovičUU FA
Princípy udržateľnosti v kontexte historických urbánnych štruktúr (SK-AT-2017-0014)20182019APVV - Bilaterálna spolupráca J. LegényÚEEA FA
Progresívne technollógie pre vytvorenie nulových budov (SK-AT-2015-0026)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca M. BudiakováÚKAaIS FA
Progresívne technológie pri tvorbe architektonických diel (MŠ 039STU-4/2014)20142016KEGAM. BudiakováÚKAaIS FA
Public Spaces 2017 (17-342-01894)20172018-- Iný domáci --K. FejoOVV Dek FA
Putovná výstava o urbanizme, krajinotvorbe, územnom plánovaní a GIS (Višegrátsky fond - 10940098 )20102010-- Iný domáci --J. FurdíkKabinet PaMD FA
Putovná výstava Slovenský rodinný dom 2000-2015 / Slovak Family House 2000-2015 (17-142-01822)20172017-- Iný domáci --A. BacováOVV Dek FA
READY Rehabilitation and Development in mining regions (164/2004)20032006INTERREG III B CadsesM. FinkaUU FA
Redukcia energetickej spotreby mesta interdisciplinárnymi presahmi20162016Mladý výskumníkJ. LegényÚEEA FA
Reflexie architektúry20162017Štátny programH. MoravčíkováÚDTAaOP FA
Reflexie architektúry (16-342-03179 )20162017-- Iný domáci --H. MoravčíkováÚDTAaOP FA
Reflexie architektúry2020--KEGAH. MoravčíkováÚDTAaOP FA
REGIOGOES20132014-- Iný medzinárodný --A. BacováÚABB FA
REGIOGOES - Regionálny potenciál v pohraničnej oblasti Rakúsko-Slovensko. Vývoj nových modelov bývania, práce a voľného času pre pohraničnú oblasť. Doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.20132014Cezhraničná spolupráca - SK - ATA. BacováÚAOB FA
Regiogoes, Creating the Future20072013-- Iný domáci --A. BacováÚABB FA
Reprezentácia výsledkov Fakulty architektúry STU v Bratislave v oblasti environmentálneho dizajnu na renomovaných architektonických podujatiach20162016Štátny programV. KotradyováÚIV FA
Reprezentácia výsledkov Fakulty architektúry STU v Bratislave v oblasti environmentálneho dizajnu na renomovaných architektonických podujatiach (16-510-00547)20162016-- Iný domáci --V. KotradyováÚIV FA
Reworking the Energies of Modern Movement20122013ERASMUS+H. MoravčíkováÚDTAaOP FA
Rozvoj architektonických študijných programov 1. a 2. stupňa s ohľadom na medzinárodné kontexty vzdelávania v architektúre (3/2213/04)20042006KEGAB. KováčUU FA
Rozvoj mediálnej komunikácie v tvorivých procesoch architektúry a v procesoch valorizácie mestského prostredia (1/0333/03)20032005VEGAP. KardošUA2 FA
"Rozvoj rekreačných aktivít v prírodne chránených územiach"20102011-- Iný medzinárodný --P. GálUKZA FA
Safeguarding the Modern Movement under threatStrategies to Protect Icons of Modern European Architecture and Urbanism20152018ERASMUS+H. MoravčíkováÚDTAaOP FA
Safer Cities Education (SAMRS/2015/RV/1/1)20152016Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. KepplÚEEA FA
SCEI-Kremnica - Slovak Centre for Europaen Integration - Kremnica (Nem/Slov/SCEI)20022005Bilaterálna spoluprácaN. HraškováUDTA FA
Skvalitnenie ergonomických parametrov axilárnej barly vzhľadom na špecifické potreby dlhodobo hendikepovaných jednotlivcov.20162016Mladý výskumníkJ. PožgayováÚD FA
Small European Towns and the Factors of their Development - the development strategies and instruments based on the local natural and cultural heritage utilization (Ang/SR/STU2/07)20072009MVTSE. KráľováKATOB UA1 FA
SMART History (No.2004 - 1375/001-001 CLT CA12)20042005Culture 2000E. KráľováFA
Solárny kataster ako základ plošného využívania slnečnej energie v sídle20172019VEGAR. ŠpačekÚEEA FA
Solárny potenciál urbanizovaných území a jeho využitie v koncepte Smart City2019--APVV - Všeobecná výzvaP. MorgensteinOVV Dek FA
Spoločné urbanistické hodnoty historických miest v Podunají (DS-2016-0047)20172018APVV - Dunajská stratégiaJ. LegényÚEEA FA
Strategic Assessment of National Spatial Development Policy (Bil/ČR/SR/FA/2/06)20062007-- Iný medzinárodný --I. BelčákováUU FA
Subjektívne determinácie priestoru20182018Mladý výskumníkT. VozárováÚAOB FA
Synagoga Slovaca Architektúra synagóg na Slovensku - vplyv lokality, topografia, systematizácia. (1/9054/02)20022004VEGAM. DullaKDAaU UDTA FA
Systematization and methodology for evaluation of historic parks revitalization in Middleeuropean context (gazovamvtsminedu.sk)20082010MVTSD. GažováKKaPA UKA FA
Škoda Fit 2 E-CAR20102011-- Iný medzinárodný --P. PaliatkaÚD FA
Školy architektúry (ŠA)20162016Mladý výskumníkJ. FečkaninováÚAOB FA
Školy architektúry20172017-- Iný domáci --J. FečkaninováÚAOB FA
Školy architektúry20172017Mladý výskumníkJ. FečkaninováÚAOB FA
Tektonika architektonických konštrukcií zastrešenia - inovačné metódy vo výučbe20172019KEGAJ. IlkovičÚKAaIS FA
Tématická sieť vzdelávacich inštitúcii v oblasti krajinnej architektúry (156030-LLP-1-AT-ERASMUS)20092010ERASMUS+I. BelčákováUKZA FA
Temperature of urban surfaces assessed by the open-source software toolbox and multispectral satellite data20192021-- Iný medzinárodný --P. MorgensteinÚEEA FA
Teoretické a koncepčné hľadiská urbanisticko-architektonickej reštrukturácie obytného prostredia (1/7078/20)20002002VEGAS. BašováKU - AS UU FA
Teória a metodológia dizajnu (3/0006/02)20022003KEGAĽ. PetránskyKD UD FA
Teritoriálna kohézia ako nová kvalita priestorového rozvoja EU (1/3298/06)20062008VEGAM. FinkaUU FA
Terminologické štúdia architektúry (3/4312/06)20062008KEGAJ. BencováUDTA FA
The Assessment Model of conjunction Bratislava montane belt and cadastre of Rača Municipality. (furdikmvtsminedu)20082008-- Iný medzinárodný --J. FurdíkKPPaUT UD FA
The Future of Industrialise Cities and Regions under Structural Changes (FOCUS)20002002INTERREG IICM. FinkaFA
The Increasing the Quality of an Education in an Architecture and Design (13120110487)20072008Európsky sociálny fondV. KotradyováKI V a S UA2 FA
Tradícia a inovácia v architektúre ako fenomén dlhého storočia20172017VEGAJ. PohaničováÚDTAaOP FA
Trajektórie priestorového rozvoja vedomostne orientovanej spoločnosti. Priestorové inovácie v dynamike teritoriálnej kohézie (APVV-20-025705)20062007APVVM. FinkaUU FA
Transformácia historických jadier mestkých pamiatkových zón v 2. polovici 20. storočia20182018Mladý výskumníkL. ŠišlákováÚDTAaOP FA
Transformácia prechodných foriem ubytovania v trhových spoločensko-ekonomických (1/9049/02)20022004VEGAJ. AntalKATOB UA1 FA
Transformácia vplyvu progresívnych technológií do princípov navrhovania nulových budov vo väzbe na vnútornú klímu20172019VEGAM. BudiakováÚKAaIS FA
Transport, Planning, Land Use and Sustainability - TRANSPLUS (EVKA4-CT 1999 - 00009)200220035. rámcový programD. PetríkováFA
Trend forecasting research on digitalisation of mobility20152015-- Iný medzinárodný --M. LipkováOVV Dek FA
Trend forecasting research on sustainable city mobility20122015-- Iný medzinárodný --M. LipkováOVV Dek FA
TUD COST Action TU1204 People Friendly Cities in a Data Rich World20132017COSTK. KristiánováUKZA FA
Tvorba a koordinácia prípravy nových prierezových študijných programov so zameraním na plánovanie udržateľného rozvoja územie (priestorové plánovanie, environmentálne plánovanie a manažment, krajinné plánovanie). (3/124603)20032004KEGAM. FinkaUU FA
Tvorba a koordinácia transformácie prierezových študijných programov medziodborového štúdia - PDN (priemyselný dizajn nábytku) a IVS (Interiér, výstavníctvo a scénografia) pre študijný program Interiérový dizajn (3/2212/04)20042006KEGAI. PetelenUA2 FA
Tvorba architektonických konštrukcií - od logiky konceptu po detail2020--KEGAJ. IlkovičÚKAaIS FA
TwoEA-M - Enhancing Attractiveness of Environmental Assessment and Management Higher Education (2008 - 2448/001- 001)20092011ProjectsI. BelčákováKTAaD UDTA FA
Two-EA-M - Enhancing Attractiveness of Environmental Assessment and Managment Higher Education (2008-2448/001-001)20082010-- Iný medzinárodný --I. BelčákováKKaPA UKA FA
Two-EA-M-Enhancing Attractiveness of Environmental Assessment and Managment Higher Education (2008-2448/001-001)20082010Erasmus Mundus joint programmesI. BelčákováUKZA FA
UNIALL - Sprístupňovanie vysokoškolského vzdelávania pre študentov so špecifickými potrebami20152018ERASMUS+Z. ČerešňováÚAOB FA
Univerzálne navrhovanie budov sociálnej starostlivosti20152015VEGAL. RollováÚAOB FA
Univerzálne navrhovanie prostredia v súlade s požiadavkou inklúzie zdravotne limitovanej populácie do vzdelávacieho a pracovného procesu (1/0996/11)20112014VEGAM. SamováÚAOB FA
Uplatnenie stratégie solárnych miest v podmienkach Slovenska (1/0847/08)20082010VEGAR. ŠpačekKE a EVT UA2 FA
Urban Development towards Appropriate Structures for Sustainable Transport ECOCITY (EVK4-CT-2001-00056)200220055. rámcový programJ. KomrskaUU FA
User-centered research on elderly drivers20072010-- Iný medzinárodný --M. LipkováOVV Dek FA
Územné a krajinné plánovanie ako akcelerátor rozvoja lokálnej ekonomiky20162016Štátny programK. KristiánováUKZA FA
Vedecká monografia "Banskoštiavnická kalvária - 7 rokov intenzívnej pamiatkovej obnovy a perspektívy ďalšej revitalizácie" -- výsledky a skúsenosti z pamiatkovej obnovy20162016Štátny programK. VoškováÚDTAaOP FA
Veľké komerčné investície a urbanistická štruktúra miest. (1/1130/04)20042006VEGAĽ. VitkováUU FA
Verejné priestory v segregovaných osídleniach (VPVSO)20152015Mladý výskumníkK. SmatanováOVV Dek FA
Verentwortungs volle Bodeunutzung und Regional entwicklung (29812-IC-1-2004-1-AT-ERASMUS-EVC)20042005ErasmusM. FinkaUU FA
Viacdimenzionálny model Bratislavy - inovatívny edukačno-tvorivý nástroj pre architektov a urbanistov formou zmiešanej reality2020--KEGAK. FejoÚUaUP FA
Virtuálne dunajské nábrežia20152016-- Iný domáci --V. ŠimkovičÚAOB FA
Vitajte doma2019--Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidK. SmatanováÚUaUP FA
Vízie Rybného námestia2017---- Iný domáci --V. ŠimkovičÚAOB FA
Vizuálne intervencie20162016Štátny programY. MezianiÚKAaIS FA
Voľné modelovanie v architektúre (1/0851/8)20082010VEGAV. Šimkovič
Vplyv nových prvkov techniky prostredia budov na architektonické riešenie (511-047STU-4/2010 )20102010KEGAM. BudiakováÚKAaIS FA
VPLYV URBÁNNEJ A EXTERIÉROVEJ ŠTRUKTÚRY NA MIKROKLÍMU VNÚTORNÉHO PROSTREDIA (1/4211/07)20072009VEGAA. IringováKE a EVT UA2 FA
Vybudovanie základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov výskumu architektonického dedičstva (064STU-4/2011)20112013KEGAE. KráľováÚDTAaOP FA
Výkladový slovník architektúry II. (1/9053/02)20022004VEGAJ. BencováUDTA FA
Vypracovanie akčného plánu - analýza využitia priestorov časti komárňanskej pevnosti - Stará a Nová pevnosť (2002/000.610-13-213)20042005PhareJ. GregorováKE a EVT UA2 FA
Výskum dejín a teórie ochrany pamiatkových zón na Slovensku na príklade stavebno-historických premien štyroch prípadových štúdií miest20172018Mladý výskumníkL. ŠišlákováÚDTAaOP FA
Výskum novodobých technológií formujúcich architektúru20122014VEGAM. BudiakováÚKAaIS FA
Výskum špecifických znakov architektúry prístavov na slovenskom úseku Dunaja20172017Mladý výskumníkM. DubinyÚDTAaOP FA
Výskum vplyvu popkultúry na tvorbu študentov architektúry (VVPTŠA)20162016Mladý výskumníkA. MarekováÚEEA FA
Vytvorenie podmienok na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave20132014-- Iný domáci --L. RollováÚAOB FA
Vývoj a využitie progresívnych foriem obnoviteľných zdrojov energie pri architektonickom riešení (1/8088/01)20002002VEGAM. BudiakováKK - TD UKA FA
Význam simulácie v dizajnérskom navrhovani20172017Mladý výskumníkM. ŠimkováÚD FA
Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum FA STU Banská Štiavnica (112301100148)20062008Európsky sociálny fondJ. PaučulaKO a TvPP UA2 FA
V4-by acting small we can make a big change20162017International Visegrad Fund - Small grantsK. KristiánováUKZA FA
Wettbewerb der Städte - Chancen und Risiken der Kooperation (ARL MS0 AG/01)20022004INTERACT IIM. FinkaUU FA
WHISPER BWB - Medzinárodný umelecko-výskumný projekt pre tri mestá na Dunaji20162016Štátny programE. KocherginaÚABB FA
Zabudnuté industriálne dedičstvo vo virtuálnej realite (17-144-03552)20172017-- Iný domáci --V. HainÚKAaIS FA
Zaľudnená história: sto rokov modernej architektúry na Slovensku (003STU-4/2016)20162018KEGAM. DullaÚDTAaOP FA
Zážitkom od prírodných zákonov k technike - projekt neformálneho interaktívneho vzdelávania žiakov a študentov podnecujúci záujem o technicku20172019KEGAE. KráľováÚDTAaOP FA
Znovuobjavenie strateného miesta - Rybné námestie (17-161-04221)20172018-- Iný domáci --V. ŠimkovičOVV Dek FA
02 Historická strešná krajina na Slovenska (Tvaroslovie a materiál striech na území Slovenska, z hľadiska časového vývoja a teritoriálneho uplatnenia) (1/9047/02)20022004VEGAP. GregorKO a TvPP UA2 FA
3D solar city model20182021APVV - Všeobecná výzvaP. MorgensteinFALegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně