4. 6. 2020  14:28 Lenka
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 319

Stav
Název
OdDoDruh
Garant
Pracoviště
2007
2009
MVTSM. FinkaUU FA
Aktivity kultúrnej politiky v oblasti obnovy torz architektúry II.20162016
Štátny program
ÚDTAaOP FA
2006
2008
KEGAĽ. Petránsky
KD UD FA
2000
2002
VEGA
P. Vodrážka
KO a TvPP UA2 FA
20032003KEGA
UA2 FA
Akvizícia Knižnice Fakulty architektúry STU
2016
2017Štátny program
Kni FA
Akvizícia Knižnice Fakulty architektúry STU (16-613-03703)2016
2017
-- Iný domáci --
K. Raitlová
Kni FA
Analýza pohybových javov sídla na stredne veľkých mestách pomocou axiálnych a hĺbkových máp.2018
2018
Mladý výskumník
M. DiežkaÚUaUP FA
Aplikácia vizualizačných metód pri výskume architektúry historických železiarskych areálov (AVIME)
2016
2016
Mladý výskumníkE. BellákováÚDTAaOP FA
20162016Štátny programP. GregorÚDTAaOP FA
ARCH+A days (16-362-03068 )2016
2016
-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FA
Architecture without Barriers-Architecture for All (2002/8)
2003
2003
-- Iný medzinárodný --M. SamováUA2 FA
Architekt Emil Belluš (1/0518/08)2008
2010
VEGA
KDAaU UDTA FA
ARCHITEKTONICKÉ ASPEKTY VONKAJŠIEHO OSVETĽOVANIA PAMIATKOVÝCH OBJEKTOV A SÚBOROV (1/3302/06)
2006
2008
VEGA
B. PolomováKO a TvPP UA2 FA
2006
2008
VEGAE. Kráľová
KO a TvPP UA2 FA
2016
2017
Štátny programÚKAaIS FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie
2016
2017Štátny programĽ. Ilkovičová
ÚKAaIS FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie (16-142-01590)
2016
2017
-- Iný domáci --
ÚKAaIS FA
20042006VEGAUA2 FA
2004
2006
KEGA
J. Krivošová
UDTA FA
20132015
VEGA
L. Krajcsovics
ÚEEA FA
Architektúra kyberkultúry Nová paradigma života v globálnej "sieti" - nové podmienky pre architektonickú tvorbu. (1/0334/03)
20032005
VEGA
KDAaU UDTA FA
ARCHIZINES, Výstava novej generácie magazínov, fanzínov a žurnálov o architektúre (Kultúra 2012)
2012
2012
-- Iný domáci --Ľ. Vitková
Dek FA
Atlas krajiny SR (bez oznacenia)
2001
2002
Štátna objednávka
M. FinkaFA
Audítorský program - univerzálna prístupnosť hmotného životného prostredia (1/0707/08)
2008
2010VEGAM. SamováÚAOB FA
Bauoekologische Qualität von Wohnhabitaten (SPF CBC Project Nr. 1206)
2002
2003
INTERREG IIIA
A. UrlandováUU FA
Bauoekologische Qualität von Wohnhabitaten (SPF CBC Project Nr. 1206)20022003INTERREG IIIA
FA
Belgrade and Nis Environmental Planning Centre (IB-JEP_41059-2006)
2007
2009
-- Iný medzinárodný --
UU FA
Bionika a inspirace ekosystémem lesa, biosystémem stromu a dřevem
2018
2018
Mladý výskumníkM. KučerováÚD FA
Bratislavský prístav a jeho medzinárodné kontexty (BP_MK)
20162016
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FA
20072010
Intensive Programmes
M. Finka
KKaPA UKA FA
CA17133 - Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city
2018
2022
COST
K. Kristiánová
UKZA FA
Central European park for innovative technologies Bratislava (CEPIT Managment)20062007-- Iný medzinárodný --D. Petríková
UU FA
2006
2008
KEGA
M. DullaUDTA FA
CLAY NEXT - Kolekcia generatívnej keramiky (17-161-04245 )2017
2018
-- Iný domáci --
ÚD FA
Common best practices in spatial planning for the promotion of sustainable POLYcentric DEVelopment (EU/Interreg/Poly.dev 5C 007/06)2006
2008
INTERREG IIIAKU - AS UU FA
Comparison of the monument preservation state and trends in the field of documentation, preparation, renewal and enjoyment managemnt of historic architectural fund between Slovak republik and Czech re (Bil/ČR/SR/FA/06)20052007
MVTS
E. KráľováKO a TvPP UA2 FA
Comprehensive Urban Governance
2019
--
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
ÚUaUP FA
Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network - CABERNET (EVK 4 - CT - 2001 - 2004)2002
2005
5. rámcový program
D. PetríkováFA
Creating Liveable Urban Environment: Urban Strategies for Sustainable City (CE323)
2016
2018
Interreg Central Europe
ÚEEA FA
Crime prevention through environmental action (JLS/2007/ISE/CFPA/C1024)
2009
2010-- Iný medzinárodný --
ÚEEA FA
České a slovenské školy dizajnu 2018 (17-380-03822)
2017
2017-- Iný domáci --ÚD FA
Členstvá FA STU v medzinárodných organizáciách a účasť na podujatiach (17-380-04169)2017
2018
-- Iný domáci --
ÚUaUP FA
2005
2007
KEGA
I. KoščoUD FA
2003
2003
-- Iný medzinárodný --I. Koščo
UD FA
DANUrB - DANube Urban Brand (DTP1-249-2.2)20172019Interreg Danube Transnational Programme (DTP)Ľ. VitkováÚUaUP FA
Definovanie a transformácia vplyvu nových technologických systémov do princípov navrhovania obytných a občianskych budov (VEGA 1/0859/08)2008
2008
VEGAÚKAaIS FA
DEFINOVANIE A TRANSPORMÁCIA VPLYVU NOVÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMOV DO PRINCÍPOV NAVRHOVANIA OBYTNÝCH A OBČIANSKYCH BUDOV (1/0859/08)
2008
2010
VEGA
KATOB UA1 FA
Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov20182023
Štátny program
ÚAOB FA
Dejiny obnovy Bratislavského hradu: komparatívna štúdia obnov Bratislavského hradu na základe archívneho a terénneho výskumu (DOBBAH)
2015
2015
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FA
Depozit spomienok (17-142-01827)
2017
2017
-- Iný domáci --
B. KubinskýOVV Dek FA
Design for All - new method of seamless design in architecture, urbanism and product design supporting the integration of diskriminated groups of people into the life of society (Tal/SR/STU07)2007
2008
MVTS
UA1 FA
Design Sketching Mission (17-144-03516 )2017
2017
-- Iný domáci --M. BalážÚD FA
Design v pohybe alebo pohyb v designe (16-142-02621)
2016
2017
-- Iný domáci --
ÚD FA
Diela záhradnej architektúry ako súčasť kultúrneho dedičstva a možnosti ich interpretácie ( MŠ 017STU-4/2014)20142016
KEGA
I. Stankoci
UKZA FA
Dizajn vnútorného prostredia -- inovácia výukového modelu s orientáciou na prax (MŠ 042STU-4/2015)
2015
2017
KEGA
J. VinárčikováÚIV FA
Dizajn vnútorného prostredia – inovácia výukového modelu s orientáciou na prax20152017KEGAJ. Vinárčiková
ÚIV FA
Dizajn vnútorného prostredia a jeho vplyv na správanie sa, schopnosť sústrediť sa a kreativitu jeho užívateľov (1/0903/09)2009
2011
VEGA
dizajnerskakresba.sk - designzeichnung.de2016
2016
Štátny programM. Baláž
ÚD FA
dizajnerskakresba.sk - designzeichnung.de (16-510-00523)20162016
-- Iný domáci --
ÚD FA
2006
2008
-- Iný medzinárodný --E. KráľováKO a TvPP UA2 FA
Drevené dvere a brány v dejinách architektúry na Slovensku (1/0793/08)
2008
2010
VEGA
M. KvasnicováKO a TvPP UA2 FA
20162019
APVV - Všeobecná výzva
ÚIV FA
ECOPOLIS, Sustainable Planning and Design Principles (29134-IC-2-2004-1-IT-Erasmus IPUC-2)
2006
2007
ErasmusĽ. Vitková
UU FA
Efektívnosť a únosnosť intenzity využitia územia Slovenských miest a obcí. (1/0896/10)
2010
2012
VEGAÚUaUP FA
2016
2016
Štátny program
KVT FA
ECHO (SK/02/A/F/PL - 201233)
2002
2003
Leonardo da Vinci
P. Gál
Dek FA
Elektrárenstvo na Slovensku interaktívne - Neformálne interaktívne vzdelávanie približujúce problematiku priemyselného kultúrneho dedičstva20162017Štátny programÚDTAaOP FA
Elektrárenstvo na Slovensku interaktívne - Neformálne interaktívne vzdelávanie približujúce problematiku priemyselného kultúrneho dedičstva (16-362-03415)
2016
2017
-- Iný domáci --
M. GanobjakÚDTAaOP FA
Eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér na STU
2015
2017
-- Iný domáci --ÚAOB FA
Energetická efektívnosť budov, ekológia, tepelná pohoda, sekundárne zdroje energie. (MŠ 1/2121/05)
2005
2007
VEGA
OVV Dek FA
Enviromental Wooden Climatic Chamber (EWCC) (SK06-IV-02-004)
2015
2016-- Iný domáci --
ÚIV FA
Environmentálne determinanty priestorového rozvoja sídiel vo vybraných štátoch Európy (Nem/Slov/FA/05)
2005
2007
MVTS
UU FA
2009
2009
Intensive ProgrammeUA1 FA
ERASMUS Academic Networks LE:NOTRE (Lifelong Learning Programme)
2010
2013
Academic and Structural Networks
UKZA FA
ERASMUS -Intensive Programmes: Design for All - Universal Design: THE SPECIFIC TOPIC for IP 2007/2008: "Tourism for All" (7203-0391/IP/BRATISL01)
2007
2008Intensive ProgrammeUA1 FA
2016
2017Štátny programM. BrašeňÚD FA
20062008
Európsky sociálny fond
P. GregorKO a TvPP UA2 FA
Európsky presah urbanistickej školy - 110. výročie narodenia profesora Hrušku
2016
2017
Štátny program
S. BašováÚUaUP FA
Euroscapes - green management plans for Euroepan urban and periurban landscapes (0835 R2)
2010
2013
INTERREG IVC
UKZA FA
Evalvácia priestorov užívateľom s použitím nástrojov virtuálnej reality a strojového učenia.2019
2020
Mladý výskumník
ÚAOB FA
2005
2007VEGAI. Tužinský
UKA FA
2005
2007
VEGA
UDTA FA
Fenomén osobností v architektúre 19. a 20. storočia
2020
--
VEGA
ÚDTAaOP FA
FIT II. AGE PROJECT
20102010
-- Iný medzinárodný --
ÚD FA
Flowers for Slovakia (FLV FOR SVK)2015
2015
Mladý výskumník
A. OlahÚD FA
Flowers for Slovakia - Pass it on Tour 2016 -- Berlín20162016Štátny programÚD FA
Flowers for Slovakia - Pass it on Tour 2016 – Berlín (16-510-00456)
2016
2016
-- Iný domáci --
ÚD FA
Flowers for Slovakia III. (2015vu077)
2015
2016
-- Iný domáci --
ÚD FA
FPS COST Action FP1204 Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests
2013
2017
COST
UKZA FA
FreshArt (16-142-02615)
2016
2017
-- Iný domáci --
P. Ebringerová
OVV Dek FA
FUTURE - Future Urban Research in Europe (6RPMSCF - CT -2004 - 516556)
2005
2008
Marie Curie Actions - Human resources and mobility
Ľ. VitkováUU FA
Gardens of MoMo in Slovakia20132013
-- Iný medzinárodný --
K. Kristiánová
UKZA FA
Generátory urbánnej vitality v nevyužitých územiach mesta
2020
--
VEGAÚUaUP FA
20002002VEGAJ. Furdík
KPPaUT UD FA
HERITAGE FOR FUTURE (Tal/Slov/02)
2002
2004Dohoda STUFA
2008
2010KEGAJ. LalkováÚDTAaOP FA
20022004VEGA
KO a TvPP UA2 FA
Historické štruktúry výrobných areálov na Slovensku ako potenciál rozvoja (APVV-15-0518)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
ÚDTAaOP FA
Historizmus ? permanentný fenomén (1/0741/08)2008
2010
VEGAKDAaU UDTA FA
Hodnotenie dopadu na životné prostredie pre vybrané podniky v garancii Zväzu sklárskeho priemyslu (Phare 2002)
2002
2002PhareM. Finka
FA
Challenges of Conterporary Urban Planning (SMARS/2016/RV/1/1)
2016
2018
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidÚUaUP FA
IDENTITA.SK - spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied (APVV-16-0567)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzvaV. Kotradyová
ÚIV FA
Identity (Programme) of Urban Structure (projekt trilaterálnej spolupráce)
20042005-- Iný medzinárodný --P. KardošUU FA
Identity Programme of Urban Structure (Fr/Nem/Slov/FA/04)2004
2005
MVTS
P. KardošUU FA
Implementácia praktických zručností predprojektovej a realizačnej prípravy obnovy historockých objektov do vzdelávania študijných programov architektonického zamerania
2017
2019
KEGAP. Pauliny
ÚDTAaOP FA
Improving the Quality of Life in Large Urban Distressed Areas. LUDA (5RP/EVKA-2002-00081)20032006
5. rámcový program
M. FinkaUU FA
2016
2016
Štátny program
ÚDTAaOP FA
Informačný systém pre pozorovateľňu vtáctva na Dunaji (Enviromental Wooden Climatic Chamber)
2015
2017
-- Iný domáci --V. Kotradyová
ÚIV FA
Inovácie v architektúra 20. storočia na Slovensku
2020
--
VEGA
ÚDTAaOP FA
2005
2007
VEGAUDTA FA
INTELCITIES (6RP/507860)2004
2005
6. rámcový programM. FinkaUU FA
2002
2003-- Iný medzinárodný --M. FinkaUU FA
Interactive Manufacturing @ Schools (20147)20202020
-- Iný medzinárodný --
Dek FA
Interakcia človeka a dreva - humanizačný potenciál dreva v interiéri2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
ÚIV FA
Interakcia hotela a mestského prostredia – koncepcie urbanity
2019
2020
Mladý výskumník
R. KubaliakováÚABB FA
Interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva
2017
2019
KEGA
ÚUaUP FA
2017
2019
KEGA
B. Kováč
ÚUaUP FA
Interiér na Slovensku
2017
2019KEGA
ÚIV FA
Interiérový dizajn ako prostriedok prevencie a liečenia civilizačných chorôb (APVV-0469-11)
20122015
APVV - Všeobecná výzva
I. Petelen
ÚIV FA
International innovation transport support using the integration of R&D capacities of SPECTRA Centre of Excellence EU. (13120200084)20062008Európsky sociálny fond
KKaPA UKA FA
2005
2007
VEGA
UKA FA
Jesenná architektúra architektúry 2012
2012
2012
Letné školy
P. GregorÚDTAaOP FA
Jesenná univerzita architektúry 2016 "Dokumentovanie ľudovej architektúry v banskoštiavnickej lokalite UNESCO" - 7. ročník medzinárodného študentského workshopu
2016
2016
Štátny program
ÚDTAaOP FA
Kafkas Raum/ Kafkov Priestor
2016
2017Štátny programP. MazalánÚIV FA
2006
2008
VEGA
UU FA
Kláštory a reholné domy na Slovensku (1/2127/05)
2005
2007
VEGAUA2 FA
Kognitívne procesy pri vnímaní architektonického priestoru vo virtuálnej realite2019
2020
-- Iný domáci --M. KacejOVV Dek FA
Kognitívne procesy pri vnímaní architektonického priestoru vo virtuálnej realite
2019
2020
Mladý výskumník
ÚAOB FA
Komplexné vnímanie architektonického priestoru (1/1147/04)20042006
VEGA
J. KepplUA2 FA
Koncept "liveability" v kontexte malých miest20192020
APVV - Bilaterálna spolupráca
K. Kristiánová
ÚUaUP FA
2002
2004
VEGA
I. Tužinský
KK - TD UKA FA
Krajinná a záhradná architektúra -študijný odbor, tvorba učebných plánov učebníc ( 3/109503)20032004
KEGA
UU FA
Krajinná architektúra ? systematika a klasifikácia tvorivých metód (1/7084/20)
2000
2002
VEGAP. GálKKaPA UKA FA
Kreatívne spôsoby architektonického navrhovania vyspelými digitálnymi technológiami
2017
2019
KEGA
ÚABB FA
Kultúrne súvislosti suburbanizácie Bratislavského regiónu
2017
2017
-- Iný domáci --M. BogárÚUaUP FA
Kvety pre Slovensko
2009
2011-- Iný medzinárodný --M. Lukáč
KVT FA
2006
2008
KEGA
KVD UDTA FA
Laureáti ceny Dušana Jurkoviča
2016
2016
Štátny program
N. BartošováÚDTAaOP FA
Laureáti ceny Dušana Jurkoviča (16-142-02614)
2016
2017
-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FA
2002
2005
Socrates
UU FA
2005
2008
-- Iný medzinárodný --UU FA
2005
2008
-- Iný medzinárodný --M. Finka
UU FA
Level - projekt pre synagógu v Lučenci20162017
Štátny program
B. Kubinský
KVT FA
Level - projekt pre synagógu v Lučenci (16-142-01886)20162017-- Iný domáci --
ÚVTaM FA
20042006Leonardo da VinciD. Petríková
UU FA
M. M. Harminc - od historizmov k moderne a funkcionalizmu (1/0417/11)
2011
2013
VEGA
ÚDTAaOP FA
2002
2004INTERACT IIM. FinkaUU FA
Mapovanie architektonického dedičstva dunajských miest Komárno a Štúrovo na základe teréneho a archívneho výskumu20172018
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FA
Mapovanie ekologicky motivovanej architektúry na Slovensku (EkoIASK)2015
2015
Mladý výskumník
ÚEEA FA
Materiálová podstata architektúry - nové trendy (1/4212/07)2007
2009
VEGAJ. Ilkovič
UKA FA
2005
2007
MVTS
V. JoklováUD FA
Methodology of exploitation ICT in education, application for international art cooperation (Ang/Slov/VŠMU/05)
2005
2007
MVTSI. KoščoUD FA
Metodika architektonickej tvorby v kontexte udržateľnosti kultúrnej krajiny vinohradov Slovenska
2017
2017
VEGA
ÚABB FA
Metodika výskumu, hodnotenia a zásady prezentácie kultúrno-historických hodnôt nekropolnej architektúry v Banskej Štiavnici ako súčasti Svetového kultúrneho dedičstva (1/0856/08)
2008
2010VEGAKO a TvPP UA2 FA
Microscopic mystery (17-161-04320)
20172018
-- Iný domáci --
M. Baláž
ÚD FA
Michal Milan Harminc -- život a dielo nestora slovenskej architektúry (1/0555/14/6/ )20142016VEGA
ÚDTAaOP FA
mind(21)factory, "networked cultural and educational hub" (Bil/Rak/Nem/SR/FA/06)
2006
2008
MVTS
N. HraškováUDTA FA
MobEx 2013--2014. Water and City -- Brownfields (21310101)
2013
2014
International Visegrad Fund - Grant programs
Kabinet PaMD FA
2016
2016
Štátny program
Kni FA
Modernizácia služieb Knižnice Fakulty architektúry STU (16-611-03686)20162017-- Iný domáci --K. RaitlováKni FA
20052007
VEGA
M. Dulla
UDTA FA
2016
2017
International Visegrad Fund - Standard grants
ÚDTAaOP FA
Možnosti intenzifikácie slovenských sídlisk (MISS)
2015
2015
Mladý výskumníkK. GörnerÚDTAaOP FA
Multidisciplinárny študentský workshop "Architektúra - história umenia - etnológia - výtvarné umenie..."
2016
2017
Štátny programÚDTAaOP FA
Multiplikačné efekty kooperácie škôl architektúry v sieti REA
2020
--
KEGAĽ. Ilkovičová
ÚKAaIS FA
Na spoločných základoch: Feiglerovci a architektúra 19. storočia v Bratislave a Ostrihome20162016Štátny program
ÚDTAaOP FA
Na spoločných základoch: Feiglerovci a architektúra 19. storočia v Bratislave a Ostrihome (16-510-03829)
2016
2016
-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FA
Námestie - priestorový fenomén mestskej štruktúry (1/0331/03)20032005VEGAS. BašováKU - AS UU FA
Nástroje na zapájanie obyvateľov do rozvoja mesta
2019
2020Mladý výskumníkV. KasalaOVV Dek FA
Návrh integrovanej štruktúry študijných plánov nového medziodborového študijného programu "Techniky zachovania pamiatok" (3/11898/03)
2003
2004
KEGA
KO a TvPP UA2 FA
Návrh koncepcie transformovaného študijného programu multimediálneho a grafického dizajnu. Umelecké formy v komunikačnom dizajne (3/3253/05)
2005
2007
KEGA
Ľ. Horník
UD FA
Nekonvenčné princípy a metódy exaktnej evaluácie transformačných procesov urbanistických štruktúr (1/4213/07)2007
2009
VEGA
UU FA
2017
2019
VEGA
ÚDTAaOP FA
2008
2008
MVTSKPPaUT UD FA
New methods of strategic impact assessment in the field of spatial planning (Angl/SR/STU1/07)
2007
2008
MVTS
KKaPA UKA FA
"New Strategies for conversion of Industrial Cities" (Fr/SR/STU07)2007
2008
MVTS
UU FA
Neznáme kapitoly architektonicko-historického vývoja bratislavského dómu (NEKABADO )
2019
2020
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FA
Nové princípy jpre navrhovanie obytných a občianskych nízkoenergetických budov. (1/2642/05)2005
2007
VEGA
M. ŠarafínUA2 FA
Nové prístupy výpočtovej priestorovej tvorby v architektúre
2020
--
KEGA
ÚAOB FA
2001
2003
VEGA
KI V a S UA2 FA
Obnova Bratislavského hradu v európskom kontexte
20162016Mladý výskumníkA. GondováÚDTAaOP FA
Ochrana a záchrana historických pamiatok na Slovensku ako integrálna súčasť európskeho kultúrneho dedičstva (koncepcia a realizácia). (SP 51/028 09 00/028 09 02)2003
2005
Štátna objednávkaFA
2007
2009
Multirateral Projects
UD FA
20102012
Projects
Kabinet PaMD FA
OIKOnet - A global multidisciplinary network on housing research and learning (539369-LLP1-2013-1-ES-ERASMUS)
2013
2016
ERASMUS+V. Joklová
ÚVTaM FA
2003
2004KEGAĽ. PetránskyKD UD FA
Overenie potenciálu vnútorného rozvoja malých a stredných miest na Dunaji
20182018
Mladý výskumník
A. ŠeligováÚUaUP FA
PAMIATKOVÝ VÝSKUM ARCHITEKTÚRY. História a aplikácia na Slovensku.
2016
2016
Štátny program
M. Kvasnicová
ÚDTAaOP FA
Participácia architektúry výrobných zariadení na tvorbe vidieckeho priestoru v kontexte trvalo udržateľného života (1/7080/20)
2000
2002VEGA
KV a IS UA1 FA
Participatívne formy umenia ako súčasť inovatívnych metód v architektonickom navrhovaní
2020
--
KEGA
P. MazalánÚIV FA
20022004
VEGA
KKaPA UKA FA
20052008
Erasmus Mundus
I. BelčákováKKaPA UKA FA
2005
2007
Erasmus MundusI. BelčákováKKaPA UKA FA
2000
2002
VEGA
P. KardošKU - AS UU FA
2003
2005
5. rámcový program
FA
Personalizácia axilárnej barly pre hendikepovaného užívateľa.
2017
2017
Mladý výskumník
ÚD FA
Píše ti architektúra?20162017Štátny programM. ZaičekÚDTAaOP FA
2016
2017
Štátny program
M. Zaiček
ÚDTAaOP FA
Planning, Ethics and Religion (2001 Development Grant)
2002
2002
Science and Religion Course ProgramD. PetríkováFA
Plastlab20192020-- Iný domáci --
OVV Dek FA
Plastlab
2019
2020
Mladý výskumník
ÚD FA
20132015Štátny programL. Rollová
ÚAOB FA
2006
2008Európsky sociálny fondĽ. VitkováFA
Porovnávacia analýza vybraných lokalít historických železiarskych areálov v Banskobystrickom a Košickom kraji (PAHIŽA)
20152015
Mladý výskumník
E. BellákováÚDTAaOP FA
20062006Akcia Rakúsko - SlovenskoKKaPA UKA FA
Potenciál recyklácie nevyužitých priestorov intravilánu sídla
2017
2017
VEGA
Ľ. VitkováÚUaUP FA
Praktický seminár pre študentov "Návrh mesta budúcnosti" (PSŠNMB)2015
2015
Mladý výskumník
A. MarekováÚEEA FA
Prehĺbenie architektonicko-stavebného prieskumu objektu Slovenského rozhlasu v Bratislave2017
2018
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FA
Prehĺbenie architektonicko-stavebného prieskumu objektu Slovenského rozhlasu v Bratislave
2017
2017
Mladý výskumník
Š. BekešÚDTAaOP FA
Prezentácia diel krajinnej architektúry vo svetle historického a kultúrneho dedičstva krajín strednej Európy20162016
Štátny program
UKZA FA
Prezentácia diel krajinnej architektúry vo svetle historického a kultúrneho dedičstva krajín strednej Európy (16-510-00525)20162016
-- Iný domáci --
ÚUaUP FA
Priemyselné dedičstvo – teória a metodológia ochrany aplikovaná vo výskume územia Bratislavy (2/0095/14)
2017
2017-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FA
Priemyselné dedičstvo Slovenska, jeho mapovanie, metodika hodnotenia a identifikácie využiteľného potenciálu (1/0904/09)2009
2009
VEGAE. KráľováKO a TvPP UA2 FA
Prieniky vo vzdelávaní v rámci siete škôl architektúry REA (059STU-4/2016)
2016
2018
KEGA
ÚKAaIS FA
20042006VEGAJ. Ilkovič
UU FA
Princípy udržateľnosti v kontexte historických urbánnych štruktúr (SK-AT-2017-0014)
2018
2019APVV - Bilaterálna spolupráca ÚEEA FA
20162017APVV - Bilaterálna spolupráca M. Budiaková
ÚKAaIS FA
Progresívne technológie pri tvorbe architektonických diel (MŠ 039STU-4/2014)
2014
2016
KEGA
M. BudiakováÚKAaIS FA
Public Spaces 2017 (17-342-01894)20172018-- Iný domáci --OVV Dek FA
Putovná výstava o urbanizme, krajinotvorbe, územnom plánovaní a GIS (Višegrátsky fond - 10940098 )
2010
2010-- Iný domáci --Kabinet PaMD FA
Putovná výstava Slovenský rodinný dom 2000-2015 / Slovak Family House 2000-2015 (17-142-01822)2017
2017
-- Iný domáci --OVV Dek FA
READY Rehabilitation and Development in mining regions (164/2004)
2003
2006
INTERREG III B Cadses
UU FA
Redukcia energetickej spotreby mesta interdisciplinárnymi presahmi
2016
2016
Mladý výskumník
J. LegényÚEEA FA
20162017Štátny programÚDTAaOP FA
Reflexie architektúry (16-342-03179 )
2016
2017-- Iný domáci --H. MoravčíkováÚDTAaOP FA
Reflexie architektúry
2020
--
KEGAH. Moravčíková
ÚDTAaOP FA
REGIOGOES
2013
2014
-- Iný medzinárodný --ÚABB FA
20132014Cezhraničná spolupráca - SK - AT
ÚAOB FA
Regiogoes, Creating the Future2007
2013
-- Iný domáci --
A. Bacová
ÚABB FA
Reprezentácia výsledkov Fakulty architektúry STU v Bratislave v oblasti environmentálneho dizajnu na renomovaných architektonických podujatiach2016
2016
Štátny program
ÚIV FA
Reprezentácia výsledkov Fakulty architektúry STU v Bratislave v oblasti environmentálneho dizajnu na renomovaných architektonických podujatiach (16-510-00547)
2016
2016
-- Iný domáci --V. KotradyováÚIV FA
Reworking the Energies of Modern Movement
2012
2013
ERASMUS+
ÚDTAaOP FA
Rozvoj architektonických študijných programov 1. a 2. stupňa s ohľadom na medzinárodné kontexty vzdelávania v architektúre (3/2213/04)20042006
KEGA
B. Kováč
UU FA
2003
2005VEGAP. Kardoš
UA2 FA
"Rozvoj rekreačných aktivít v prírodne chránených územiach"
2010
2011
-- Iný medzinárodný --
P. Gál
UKZA FA
Safeguarding the Modern Movement under threatStrategies to Protect Icons of Modern European Architecture and Urbanism
20152018
ERASMUS+
H. MoravčíkováÚDTAaOP FA
Safer Cities Education (SAMRS/2015/RV/1/1)20152016
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
ÚEEA FA
SCEI-Kremnica - Slovak Centre for Europaen Integration - Kremnica (Nem/Slov/SCEI)
2002
2005Bilaterálna spoluprácaN. Hrašková
UDTA FA
Skvalitnenie ergonomických parametrov axilárnej barly vzhľadom na špecifické potreby dlhodobo hendikepovaných jednotlivcov.
2016
2016
Mladý výskumníkJ. Požgayová
ÚD FA
2007
2009
MVTS
E. KráľováKATOB UA1 FA
SMART History (No.2004 - 1375/001-001 CLT CA12)
2004
2005
Culture 2000E. KráľováFA
Solárny kataster ako základ plošného využívania slnečnej energie v sídle
2017
2019
VEGAR. Špaček
ÚEEA FA
2019
--APVV - Všeobecná výzvaP. MorgensteinOVV Dek FA
2017
2018
APVV - Dunajská stratégiaJ. Legény
ÚEEA FA
Strategic Assessment of National Spatial Development Policy (Bil/ČR/SR/FA/2/06)
2006
2007
-- Iný medzinárodný --
UU FA
Subjektívne determinácie priestoru
2018
2018
Mladý výskumník
ÚAOB FA
Subjektívne preferencie tvorby a vnímania architektonického priestoru2019
--
Mladý výskumník
ÚAOB FA
2002
2004
VEGA
KDAaU UDTA FA
2008
2010
MVTS
D. Gažová
KKaPA UKA FA
Škoda Fit 2 E-CAR20102011
-- Iný medzinárodný --
ÚD FA
Školy architektúry (ŠA)
20162016Mladý výskumníkJ. Fečkaninová
ÚAOB FA
Školy architektúry
2017
2017
-- Iný domáci --
J. FečkaninováÚAOB FA
Školy architektúry
2017
2017
Mladý výskumník
ÚAOB FA
Tektonika architektonických konštrukcií zastrešenia - inovačné metódy vo výučbe
2017
2019KEGA
ÚKAaIS FA
Tématická sieť vzdelávacich inštitúcii v oblasti krajinnej architektúry (156030-LLP-1-AT-ERASMUS)
2009
2010
ERASMUS+
UKZA FA
Temperature of urban surfaces assessed by the open-source software toolbox and multispectral satellite data2019
2021
-- Iný medzinárodný --
P. Morgenstein
ÚEEA FA
Teoretické a koncepčné hľadiská urbanisticko-architektonickej reštrukturácie obytného prostredia (1/7078/20)
2000
2002
VEGA
KU - AS UU FA
Teória a metodológia dizajnu (3/0006/02)20022003
KEGA
KD UD FA
2006
2008
VEGA
UU FA
20062008
KEGA
UDTA FA
The Assessment Model of conjunction Bratislava montane belt and cadastre of Rača Municipality. (furdikmvtsminedu)
2008
2008
-- Iný medzinárodný --
KPPaUT UD FA
The Future of Industrialise Cities and Regions under Structural Changes (FOCUS)20002002
INTERREG IIC
FA
2007
2008
Európsky sociálny fond
KI V a S UA2 FA
2017
2019
VEGA
J. Pohaničová
ÚDTAaOP FA
Trajektórie priestorového rozvoja vedomostne orientovanej spoločnosti. Priestorové inovácie v dynamike teritoriálnej kohézie (APVV-20-025705)2006
2007
APVVM. Finka
UU FA
Transformácia historických jadier mestkých pamiatkových zón v 2. polovici 20. storočia
2018
2018
Mladý výskumník
L. ŠišlákováÚDTAaOP FA
Transformácia prechodných foriem ubytovania v trhových spoločensko-ekonomických (1/9049/02)
2002
2004
VEGA
J. Antal
KATOB UA1 FA
2017
2019
VEGA
M. BudiakováÚKAaIS FA
Transpatentné a translucentné konštrukcie uplatňované na architektonických objektoch v špecifických podmienkach.2016
2018
VEGAE. Vojteková
ÚKAaIS FA
2002
2003
5. rámcový program
FA
Trend forecasting research on digitalisation of mobility
2015
2015
-- Iný medzinárodný --M. Lipková
OVV Dek FA
Trend forecasting research on sustainable city mobility
2012
2015-- Iný medzinárodný --
OVV Dek FA
TUD COST Action TU1204 People Friendly Cities in a Data Rich World
2013
2017
COST
UKZA FA
Tvorba a koordinácia prípravy nových prierezových študijných programov so zameraním na plánovanie udržateľného rozvoja územie (priestorové plánovanie, environmentálne plánovanie a manažment, krajinné plánovanie). (3/124603)2003
2004
KEGA
UU FA
2004
2006
KEGA
I. Petelen
UA2 FA
Tvorba architektonických konštrukcií - od logiky konceptu po detail
2020
--
KEGA
ÚKAaIS FA
2009
2011
Projects
I. BelčákováKTAaD UDTA FA
2008
2010
-- Iný medzinárodný --
KKaPA UKA FA
Two-EA-M-Enhancing Attractiveness of Environmental Assessment and Managment Higher Education (2008-2448/001-001)2008
2010
Erasmus Mundus joint programmesI. Belčáková
UKZA FA
2015
2018ERASMUS+ÚAOB FA
Univerzálne navrhovanie budov sociálnej starostlivosti
2015
2015
VEGA
L. RollováÚAOB FA
Univerzálne navrhovanie prostredia v súlade s požiadavkou inklúzie zdravotne limitovanej populácie do vzdelávacieho a pracovného procesu (1/0996/11)
2011
2014
VEGA
ÚAOB FA
Uplatnenie stratégie solárnych miest v podmienkach Slovenska (1/0847/08)
2008
2010
VEGA
KE a EVT UA2 FA
2002
2005
5. rámcový program
UU FA
User-centered research on elderly drivers2007
2010
-- Iný medzinárodný --M. LipkováOVV Dek FA
Územné a krajinné plánovanie ako akcelerátor rozvoja lokálnej ekonomiky
2016
2016
Štátny program
UKZA FA
Vedecká monografia "Banskoštiavnická kalvária - 7 rokov intenzívnej pamiatkovej obnovy a perspektívy ďalšej revitalizácie" -- výsledky a skúsenosti z pamiatkovej obnovy
2016
2016
Štátny programK. VoškováÚDTAaOP FA
Veľké komerčné investície a urbanistická štruktúra miest. (1/1130/04)
2004
2006VEGAUU FA
Verejné priestory v segregovaných osídleniach (VPVSO)
2015
2015
Mladý výskumník
K. Smatanová
OVV Dek FA
20042005ErasmusM. Finka
UU FA
Viacdimenzionálny model Bratislavy - inovatívny edukačno-tvorivý nástroj pre architektov a urbanistov formou zmiešanej reality2020
--
KEGA
K. FejoÚUaUP FA
2015
2016
-- Iný domáci --
ÚAOB FA
Vitajte doma
2019
--
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
ÚUaUP FA
Vízie Rybného námestia
2017
---- Iný domáci --V. ŠimkovičÚAOB FA
Vizuálne intervencie2016
2016
Štátny program
ÚKAaIS FA
20082010VEGAV. Šimkovič
Vplyv nových prvkov techniky prostredia budov na architektonické riešenie (511-047STU-4/2010 )
2010
2010
KEGA
ÚKAaIS FA
VPLYV URBÁNNEJ A EXTERIÉROVEJ ŠTRUKTÚRY NA MIKROKLÍMU VNÚTORNÉHO PROSTREDIA (1/4211/07)20072009VEGAA. Iringová
KE a EVT UA2 FA
Vybudovanie základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov výskumu architektonického dedičstva (064STU-4/2011)
2011
2013
KEGA
E. Kráľová
ÚDTAaOP FA
Výkladový slovník architektúry II. (1/9053/02)2002
2004
VEGA
J. BencováUDTA FA
2004
2005
PhareKE a EVT UA2 FA
Výskum dejín a teórie ochrany pamiatkových zón na Slovensku na príklade stavebno-historických premien štyroch prípadových štúdií miest2017
2018
Mladý výskumník
L. Šišláková
ÚDTAaOP FA
Výskum novodobých technológií formujúcich architektúru
2012
2014
VEGA
M. BudiakováÚKAaIS FA
Výskum špecifických znakov architektúry prístavov na slovenskom úseku Dunaja20172017Mladý výskumníkÚDTAaOP FA
Výskum vplyvu popkultúry na tvorbu študentov architektúry (VVPTŠA)
2016
2016
Mladý výskumník
A. Mareková
ÚEEA FA
Vytvorenie podmienok na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
2013
2014
-- Iný domáci --
L. RollováÚAOB FA
2000
2002
VEGA
KK - TD UKA FA
Význam simulácie v dizajnérskom navrhovani
2017
2017Mladý výskumníkM. ŠimkováÚD FA
2006
2008
Európsky sociálny fond
KO a TvPP UA2 FA
V4-by acting small we can make a big change2016
2017
International Visegrad Fund - Small grants
UKZA FA
Wettbewerb der Städte - Chancen und Risiken der Kooperation (ARL MS0 AG/01)2002
2004
INTERACT II
UU FA
WHISPER BWB - Medzinárodný umelecko-výskumný projekt pre tri mestá na Dunaji20162016Štátny programE. KocherginaÚABB FA
Zabudnuté industriálne dedičstvo vo virtuálnej realite (17-144-03552)2017
2017
-- Iný domáci --
ÚKAaIS FA
Zaľudnená história: sto rokov modernej architektúry na Slovensku (003STU-4/2016)
2016
2018
KEGAM. Dulla
ÚDTAaOP FA
Zážitkom od prírodných zákonov k technike - projekt neformálneho interaktívneho vzdelávania žiakov a študentov podnecujúci záujem o technicku20172019KEGAE. KráľováÚDTAaOP FA
Znovuobjavenie strateného miesta - Rybné námestie (17-161-04221)
2017
2018
-- Iný domáci --
OVV Dek FA
2002
2004
VEGA
KO a TvPP UA2 FA
3D solar city model
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
FALegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšně
ukončený úspěšně