Oct 15, 2019   5:31 a.m. Terézia
Academic information system

Faculty of Architecture - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 305

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Activation of design as a form of cultural and economic representation of the Slovak republic in the EU. (3/4309/06)20062008KEGAĽ. PetránskyKD UD FA
Aktivity kultúrnej politiky v oblasti obnovy torz architektúry II.20162016Štátny programJ. GregorováÚDTAaOP FA
Aktuelle Entwicklengen (41s14)20032003KEGAM. BudiakováUA2 FA
Akvizícia Knižnice Fakulty architektúry STU20162017Štátny programK. RaitlováKni FA
Akvizícia Knižnice Fakulty architektúry STU (16-613-03703)20162017-- Iný domáci --K. RaitlováKni FA
Analýza pohybových javov sídla na stredne veľkých mestách pomocou axiálnych a hĺbkových máp.20182018Mladý výskumníkM. DiežkaÚUaUP FA
Aplikácia vizualizačných metód pri výskume architektúry historických železiarskych areálov (AVIME)20162016Mladý výskumníkE. BellákováÚDTAaOP FA
APPLICATION OF SOLAR CITIES STRATEGY IN SLOVAKIA (1/0847/08)20082010VEGAR. ŠpačekKE a EVT UA2 FA
ARCH+A days20162016Štátny programP. GregorÚDTAaOP FA
ARCH+A days (16-362-03068 )20162016-- Iný domáci --P. GregorÚDTAaOP FA
ARCHITECT EMIL BELLUŠ (1/0518/08)20082010VEGAM. DullaKDAaU UDTA FA
ARCHITECTURAL ASPECTS OF FLOODLIGHTING OF HISTORIC BUILDINGS (1/3302/06)20062008VEGAB. PolomováKO a TvPP UA2 FA
Architectural Heritage and Tourism. Theoretical and conceptual viewpoints of the new function implementation in to the Architectural Heritage and their optimization on the example of tourism. (1/3300/06)20062008VEGAE. KráľováKO a TvPP UA2 FA
Architectural/Urban and Hygiene Principles of Creating Small-Scale Production Facilities Due to Restructuring of Industrial Production (1/1146/04)20042006VEGAJ. HavajUA2 FA
Architecture and Arts of the 19th Century ? bases, artistic and technical contribution, context. (3/2216/04)20042006KEGAJ. KrivošováUDTA FA
Architecture of Cyber Culture (1/0334/03)20032005VEGAN. HraškováKDAaU UDTA FA
Architecture without Barriers-Architecture for All (2002/8)20032003-- Iný medzinárodný --M. SamováUA2 FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie20162017Štátny programĽ. IlkovičováÚKAaIS FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie20162017Štátny programĽ. IlkovičováÚKAaIS FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie (16-142-01590)20162017-- Iný domáci --Ľ. IlkovičováÚKAaIS FA
Architektúra a urbanizmus 2020 - smerovanie k takmer nulovému energetickému štandardu (MŠ 1/0559/13 )20132015VEGAL. KrajcsovicsÚEEA FA
ARCHIZINES, Výstava novej generácie magazínov, fanzínov a žurnálov o architektúre (Kultúra 2012)20122012-- Iný domáci --Ľ. VitkováDek FA
Art forms in communication design. (3/3253/05)20052007KEGAĽ. HorníkUD FA
Atlas of the Landscape of Slovak Republic (bez oznacenia)20012002Štátna objednávkaM. FinkaFA
Audit program - universal accessibility of the buil environment (1/0707/08)20082010VEGAM. SamováÚAOB FA
Bauoekologische Qualität von Wohnhabitaten (SPF CBC Project Nr. 1206)20022003INTERREG IIIAA. UrlandováUU FA
Bauoekologische Qualität von Wohnhabitaten (SPF CBC Project Nr. 1206)20022003INTERREG IIIAH. PifkoFA
Belgrade and Nis Environmental Planning Centre (IB-JEP_41059-2006)20072009-- Iný medzinárodný --D. PetríkováUU FA
Bionika a inspirace ekosystémem lesa, biosystémem stromu a dřevem20182018Mladý výskumníkM. KučerováÚD FA
Bratislavský prístav a jeho medzinárodné kontexty (BP_MK)20162016Mladý výskumníkM. DubinyÚDTAaOP FA
Bridging the City - Water in Architecture, Urban Spaces and Planning (48004-IC-1-2005-1-PL-Erasmus-IPUC-1)20072010Intensive ProgrammesM. FinkaKKaPA UKA FA
CA17133 - Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city20182022COSTK. KristiánováUKZA FA
Central European park for innovative technologies Bratislava (CEPIT Managment)20062007-- Iný medzinárodný --D. PetríkováUU FA
CLAY NEXT - Kolekcia generatívnej keramiky (17-161-04245 )20172018-- Iný domáci --M. LipkováÚD FA
COLOUR AS A QUALITATIVE CRITERION OF THE URBAN ENVIRONMENT THEORETICAL AND CONCEPTUAL ASPECTS OF COLOUR IN THE URBAN INVIRONMENT (1/2122/05)20052007VEGAA. UrlandováUDTA FA
Common best practices in spatial planning for the promotion of sustainable POLYcentric DEVelopment (EU/Interreg/Poly.dev 5C 007/06)20062008INTERREG IIIAI. BelčákováKU - AS UU FA
Common Urban Values of Historic Towns in the Danube Region (DS-2016-0047)20172018APVV - Dunajská stratégiaJ. LegényÚEEA FA
Comparison of the monument preservation state and trends in the field of documentation, preparation, renewal and enjoyment managemnt of historic architectural fund between Slovak republik and Czech re (Bil/ČR/SR/FA/06)20052007MVTSE. KráľováKO a TvPP UA2 FA
Comprehensive Urban Governance2019--Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidK. SmatanováÚUaUP FA
Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network - CABERNET (EVK 4 - CT - 2001 - 2004)200220055. rámcový programD. PetríkováFA
Correlation Between Architectural and Constructional Factors in the Design of New Generation Multipurpose Buildings. (1/9051/02)20022004VEGAI. TužinskýKK - TD UKA FA
Creating Liveable Urban Environment: Urban Strategies for Sustainable City (CE323)20162018Interreg Central EuropeJ. LegényÚEEA FA
Creation and coordination of transformation of sectional training programs of interbranch study ? Furniture design and Interior, exhibition and stage design for new training program INTERIOR DESIGN. (3/2212/04)20042006KEGAI. PetelenUA2 FA
Creative ways of architectural design using advanced digital technologies20172019KEGAV. ŠimkovičÚABB FA
Crime prevention through environmental action (JLS/2007/ISE/CFPA/C1024)20092010-- Iný medzinárodný --J. KepplÚEEA FA
Current Problems in Spatial Development in Central and Eastern Europe - spatial innovation in the information society (NEm/SR/STU4/07)20072009MVTSM. FinkaUU FA
České a slovenské školy dizajnu 2018 (17-380-03822)20172017-- Iný domáci --M. ZvonekÚD FA
Členstvá FA STU v medzinárodných organizáciách a účasť na podujatiach (17-380-04169)20172018-- Iný domáci --K. KristiánováÚUaUP FA
Danube Docklands Zone in Bratislava (Collaborative Project for Architectural and Urban Development - International Studio via Internet) (Brit/Slov/2001)20032003-- Iný medzinárodný --I. KoščoUD FA
DANube Urban Brand - a regional network building through tourism and education to strengthen the “Danube” cultural identity and solidarity - DANUrB (DTP1-249-2.2)20172019Interreg Danube Transnational Programme (DTP)Ľ. VitkováÚUaUP FA
DEFINITION AND TRANSFORMATION OF INFLUENCE NEW TECHNOLOGICAL SYSTEMS INTO PRINCIPLES OF DESIGN OF HOUSING AND CIVIL BUILDINGS (1/0859/08)20082010VEGAM. BudiakováKATOB UA1I FA
Dejiny obnovy Bratislavského hradu: komparatívna štúdia obnov Bratislavského hradu na základe archívneho a terénneho výskumu (DOBBAH)20152015Mladý výskumníkA. GondováÚDTAaOP FA
Depozit spomienok (17-142-01827)20172017-- Iný domáci --B. KubinskýOVV Dek FA
Design and coordination of new cross section study programs orientated to sustainable landscape development (3/124603)20032004KEGAM. FinkaUU FA
Design for All - new method of seamless design in architecture, urbanism and product design supporting the integration of diskriminated groups of people into the life of society (Tal/SR/STU07)20072008MVTSM. SamováUA1I FA
Design of microenvironment and its influence on the behavior, concentration and ability creativity of its users. (1/0903/09)20092011VEGAI. Petelen
Design Sketching Mission (17-144-03516 )20172017-- Iný domáci --M. BalážÚD FA
Design v pohybe alebo pohyb v designe (16-142-02621)20162017-- Iný domáci --M. ZvonekÚD FA
Development and progressive forms utilisation of renewable energy sources in architectural design in Slovakia (1/8088/01)20002002VEGAM. BudiakováKK - TD UKA FA
"Development of recreational activities in protected natural20102011-- Iný medzinárodný --P. GálUKZA FA
Diela záhradnej architektúry ako súčasť kultúrneho dedičstva a možnosti ich interpretácie ( MŠ 017STU-4/2014)20142016KEGAI. StankociUKZA FA
Dizajn vnútorného prostredia -- inovácia výukového modelu s orientáciou na prax (MŠ 042STU-4/2015)20152017KEGAJ. VinárčikováÚIV FA
Dizajn vnútorného prostredia – inovácia výukového modelu s orientáciou na prax20152017KEGAJ. VinárčikováÚIV FA
dizajnerskakresba.sk - designzeichnung.de20162016Štátny programM. BalážÚD FA
dizajnerskakresba.sk - designzeichnung.de (16-510-00523)20162016-- Iný domáci --M. BalážÚD FA
DREVENÁ SAKRÁLNA ARCHITEKTÚRA V KARPATSKEJ OBLASTI: medzinárodná metodológia pre implementovanie databázy pre projekty obnovy (EU/2005-0739/001-001 CLT CA12/06)20062008-- Iný medzinárodný --E. KráľováKO a TvPP UA2 FA
DWELL - Design of Wooden Ecological Living Lab (APVV-15-0551)20162019APVV - Všeobecná výzvaI. PetelenÚIV FA
ECOPOLIS, Sustainable Planning and Design Principles (29134-IC-2-2004-1-IT-Erasmus IPUC-2)20062007ErasmusĽ. VitkováUU FA
Efemérna festivalová architektúra na Grape festivale20162016Štátny programB. KubinskýKVT FA
Efficiency and Capacity of Slovak Settlements Land Use. (1/0896/10)20102012VEGAĽ. VitkováÚUaUP FA
ECHO (SK/02/A/F/PL - 201233)20022003Leonardo da VinciP. GálDek FA
Elektrárenstvo na Slovensku interaktívne - Neformálne interaktívne vzdelávanie približujúce problematiku priemyselného kultúrneho dedičstva20162017Štátny programM. GanobjakÚDTAaOP FA
Elektrárenstvo na Slovensku interaktívne - Neformálne interaktívne vzdelávanie približujúce problematiku priemyselného kultúrneho dedičstva (16-362-03415)20162017-- Iný domáci --M. GanobjakÚDTAaOP FA
Energetická efektívnosť budov, ekológia, tepelná pohoda, sekundárne zdroje energie. (MŠ 1/2121/05)20052007VEGAI. TužinskýOVV Dek FA
ENERGY DEMAND REDUCING FACTORS AND THEIR QUANTIFICATION IN RETROFITTING BUILDING´S PROCESS (1/2121/05)20052007VEGAI. TužinskýUKA FA
Enviromental Wooden Climatic Chamber (EWCC) (SK06-IV-02-004)20152016-- Iný domáci --V. KotradyováÚIV FA
Environmentálne determinanty priestorového rozvoja sídiel vo vybraných štátoch Európy (Nem/Slov/FA/05)20052007MVTSI. BelčákováUU FA
Erasmus - Intensive Programme: Design for All - Universal Design (8203-0512/IP/BRATISL01)20092009Intensive ProgrammeZ. ČerešňováUA1I FA
ERASMUS Academic Networks LE:NOTRE (Lifelong Learning Programme)20102013Academic and Structural NetworksI. BelčákováUKZA FA
ERASMUS -Intensive Programmes: Design for All - Universal Design: THE SPECIFIC TOPIC for IP 2007/2008: "Tourism for All" (7203-0391/IP/BRATISL01)20072008Intensive ProgrammeM. SamováUA1I FA
Ergonómia v grafickom dizajne20162017Štátny programM. BrašeňÚD FA
Ernest Zmeták, a notable personality, artistic production and protection of national and cultural heritage (3/103903)20032004KEGAĽ. PetránskyKD UD FA
ESF-HPD NUTS II Bratislava Cieľ 3 (13120110152)20062008Európsky sociálny fondP. GregorKO a TvPP UA2 FA
Európsky presah urbanistickej školy - 110. výročie narodenia profesora Hrušku20162017Štátny programS. BašováÚUaUP FA
Euroscapes - green management plans for Euroepan urban and periurban landscapes (0835 R2)20102013INTERREG IVCI. BelčákováUKZA FA
Evaluation of Transformation Processes of Urban Spatial Structures and Urban Public (1/7083/20)20002002VEGAP. KardošKU - AS UU FA
Fenomén osobností v architektúre 19. a 20. storočia2020--VEGAJ. PohaničováÚDTAaOP FA
FIT II. AGE PROJECT20102010-- Iný medzinárodný --P. PaliatkaÚD FA
FIT 2 AGE PROJECT20102011-- Iný medzinárodný --P. PaliatkaÚD FA
Flowers for Slovakia20092011-- Iný medzinárodný --M. LukáčKVT FA
Flowers for Slovakia (FLV FOR SVK)20152015Mladý výskumníkA. OlahÚD FA
Flowers for Slovakia - Pass it on Tour 2016 -- Berlin20162016Štátny programM. LipkováÚD FA
Flowers for Slovakia - Pass it on Tour 2016 – Berlín (16-510-00456)20162016-- Iný domáci --M. LipkováÚD FA
Flowers for Slovakia III. (2015vu077)20152016-- Iný domáci --M. LipkováÚD FA
FPS COST Action FP1204 Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests20132017COSTK. KristiánováUKZA FA
Free - form modelling in architecture (1/0851/8)20082010VEGAV. Šimkovič
FreshArt (16-142-02615)20162017-- Iný domáci --P. EbringerováOVV Dek FA
FUTURE - Future Urban Research in Europe (6RPMSCF - CT -2004 - 516556)20052008Marie Curie Actions - Human resources and mobilityĽ. VitkováUU FA
Gardens of MoMo in Slovakia20132013-- Iný medzinárodný --K. KristiánováUKZA FA
Generátory urbánnej vitality v nevyužitých územiach mesta2020--VEGAĽ. VitkováÚUaUP FA
Geographic information systems in the field of architecture with the emphasis on urban and landscape planning (1/7081/20)20002002VEGAJ. FurdíkKPPaUT UD FA
Get the heads together ? Crossroads of ideas (3/3262/05)20052007KEGAI. KoščoUD FA
Grand Commercial Investments and Urban Structure of the Towns. (1/1130/04)20042006VEGAĽ. VitkováUU FA
HERITAGE FOR FUTURE (Tal/Slov/02)20022004Dohoda STUE. KráľováFA
Historic Architecture of Production Areal in Slovakia as a Development Potential (APVV-15-0518)20162020APVV - Všeobecná výzvaE. KráľováÚDTAaOP FA
Historic Wooden Panelling in the History of Architecture and Monument Restoration (1/9050/02)20022004VEGAM. KvasnicováKO a TvPP UA2 FA
Historical roofs landscape in Slovakia (Forms and materials of the territory of Slovakia - historical evolution and territorial extension) (1/9047/02)20022004VEGAP. GregorKO a TvPP UA2 FA
Historicism - permanent phenomenon (1/0741/08)20082010VEGAJ. PohaničováKDAaU UDTA FA
Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičsta - ich ochrana a rehabilitácia na príklade cintorína "Zvonový vŕšok" v Banskej Štiavnici (3/6269/08)20082010KEGAJ. LalkováÚDTAaOP FA
Hodnotenie dopadu na životné prostredie pre vybrané podniky v garancii Zväzu sklárskeho priemyslu (Phare 2002)20022002PhareM. FinkaFA
Challenges of Conterporary Urban Planning (SMARS/2016/RV/1/1)20162018Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidK. SmatanováÚUaUP FA
IDENTITA.SK - spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied (APVV-16-0567)20172020APVV - Všeobecná výzvaV. KotradyováÚIV FA
Identity (Programme) of Urban Structure (projekt trilaterálnej spolupráce)20042005-- Iný medzinárodný --P. KardošUU FA
Identity Programme of Urban Structure (Fr/Nem/Slov/FA/04)20042005MVTSP. KardošUU FA
IMPACT OF THE URBAN AND EXTERIOR COMPOSITION ON THE MICRO CLIME OF THE INTERNAL ENVIRONMENT (1/4211/07)20072009VEGAA. IringováKE a EVT UA2 FA
Implementácia praktických zručností predprojektovej a realizačnej prípravy obnovy historockých objektov do vzdelávania študijných programov architektonického zamerania20172019KEGAP. PaulinyÚDTAaOP FA
Improvement of Medial Communication in the Creative Processes of Architecture and in the Processes of Urban Enviroment Valorization (1/0333/03)20032005VEGAP. KardošUA2 FA
Improving the Quality of Life in Large Urban Distressed Areas. LUDA (5RP/EVKA-2002-00081)200320065. rámcový programM. FinkaUU FA
Industriál očami odborníkov/pamätníkov (MK-937/2016/1.3)20162016Štátny programN. BartošováÚDTAaOP FA
Informačný systém pre pozorovateľňu vtáctva na Dunaji (Enviromental Wooden Climatic Chamber)20152017-- Iný domáci --V. KotradyováÚIV FA
INNOVATIVE FORMS OF A SOLUTION OF THE PARTERRE, OF BUILDINGS AND THEIR APLICATION IN THE PROCESS OF REVITALIZATION OF TOWN ENVIRONMENT. (1/2125/05)20052007VEGAJ. VinárčikováUDTA FA
Inovácie v architektúra 20. storočia na Slovensku2020--VEGAH. MoravčíkováÚDTAaOP FA
Intaraction of Human and Wood -- Humanization Potential of Wood in Interior /Microenvironment20132017APVV - Všeobecná výzvaV. KotradyováÚIV FA
INTELCITIES (6RP/507860)200420056. rámcový programM. FinkaUU FA
INTELCITY - Visions, Scenarios and End User Needs Concerning the Use of ICT for a Sustainable Urban Development (INTELCITY)20022003-- Iný medzinárodný --M. FinkaUU FA
Interdisciplinary approach of the protection of cultural and natural heritage20172019KEGAB. KováčÚUaUP FA
Interior design as a tool for prevention and healing of civilisation disseases (APVV-0469-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaI. PetelenÚIV FA
Interior in Slovakia20172019KEGAD. KočlíkÚIV FA
International innovation transport support using the integration of R&D capacities of SPECTRA Centre of Excellence EU. (13120200084)20062008Európsky sociálny fondM. FinkaKKaPA UKA FA
INTERPRETATION OF MEMBRANE STRUCTURE IN CURRENT ARCHITECTURAL DESIGN (1/2124/05)20052007VEGAF. KalesnýUKA FA
Jesenná architektúra architektúry 201220122012Letné školyP. GregorÚDTAaOP FA
Jesenná univerzita architektúry 2016 "Dokumentovanie ľudovej architektúry v banskoštiavnickej lokalite UNESCO" - 7. ročník medzinárodného študentského workshopu20162016Štátny programK. VoškováÚDTAaOP FA
Kafkas Raum/ Kafkov Priestor20162017Štátny programP. MazalánÚIV FA
Kultúrne súvislosti suburbanizácie Bratislavského regiónu20172017-- Iný domáci --M. BogárÚUaUP FA
Laboratory of art. Laboratory of fine art media as a platform for bridging art with architecture. (3/4310/06)20062008KEGAD. KrálikKVD UDTA FA
Landscape and Garden Architecture, a new field of study. Syllabus and materials design ( 3/109503)20032004KEGAM. FinkaUU FA
Landscape Architecture - Systematic and Classification of Creative Methods (1/7084/20)20002002VEGAP. GálKKaPA UKA FA
Laureáti ceny Dušana Jurkoviča20162016Štátny programN. BartošováÚDTAaOP FA
Laureáti ceny Dušana Jurkoviča (16-142-02614)20162017-- Iný domáci --N. BartošováÚDTAaOP FA
LE NOTRE Tematic network assistant (104368-CP-I-AT)20022005SocratesD. GažováUU FA
Le Notre II + (156030-LLP-1-AT-ERASMUS)20092010ERASMUS+I. BelčákováUKZA FA
LENNE - Príprava študijného programu pre krajinné plánovanie a manažment (TEMPUS CD-JEPO-19106-2004)20052008-- Iný medzinárodný --M. FinkaUU FA
LENNÉ - TEMPUS: Joint European Curriculum Development Project (TEMPUS CD_JEP-19106-2004)20052008-- Iný medzinárodný --M. FinkaUU FA
Level20162017Štátny programB. KubinskýKVT FA
Level - projekt pre synagógu v Lučenci (16-142-01886)20162017-- Iný domáci --B. KubinskýÚVTaM FA
Lifelong educational Project on Brownfields (CZ/40/B/P/PP/168014)20042006Leonardo da VinciD. PetríkováUU FA
M. M. Harminc - od historizmov k moderne a funkcionalizmu (1/0417/11)20112013VEGAJ. PohaničováÚDTAaOP FA
Management der Flusslandschaften (ARL MSO AG/02)20022004INTERACT IIM. FinkaUU FA
Mapovanie architektonického dedičstva dunajských miest Komárno a Štúrovo na základe teréneho a archívneho výskumu20172018Mladý výskumníkK. KalašováÚDTAaOP FA
Mapovanie ekologicky motivovanej architektúry na Slovensku (EkoIASK)20152015Mladý výskumníkA. DěckáÚEEA FA
Material substance of architecture - new trends (1/4212/07)20072009VEGAJ. IlkovičUKA FA
Methodology of exploitation ICT in education, application for international art cooperation (MVTS 5/05)20052007MVTSV. JoklováUD FA
Methodology of exploitation ICT in education, application for international art cooperation (Ang/Slov/VŠMU/05)20052007MVTSI. KoščoUD FA
Metodika architektonickej tvorby v kontexte udržateľnosti kultúrnej krajiny vinohradov Slovenska20172017VEGAA. BacováÚABB FA
Microscopic mystery (17-161-04320)20172018-- Iný domáci --M. BalážÚD FA
Michal Milan Harminc -- život a dielo nestora slovenskej architektúry (1/0555/14/6/ )20142016VEGAJ. PohaničováÚDTAaOP FA
mind(21)factory, "networked cultural and educational hub" (Bil/Rak/Nem/SR/FA/06)20062008MVTSN. HraškováUDTA FA
MobEx 2013--2014. Water and City -- Brownfields (21310101)20132014International Visegrad Fund - Grant programsJ. FurdíkKabinet PaMD FA
Mobile Exhibition of Urbanism, Landscape Design, Land-Use Planning and GIS (Višegrátsky fond - 10940098 )20102010-- Iný domáci --J. FurdíkKabinet PaMD FA
MODERNITY:CONSTITUTION OF PERSONALITIES AND IMPACT OF INFLUENCIES (1/2123/05)20052007VEGAM. DullaUDTA FA
Modernizácia služieb Knižnice Fakulty architektúry STU20162016Štátny programK. RaitlováKni FA
Modernizácia služieb Knižnice Fakulty architektúry STU (16-611-03686)20162017-- Iný domáci --K. RaitlováKni FA
Monasteries and order community houses in Slovakia (1/2127/05)20052007VEGAM. KvasnicováUA2 FA
Monitoring of Cultural Heritage Conservation20162017International Visegrad Fund - Standard grantsP. GregorÚDTAaOP FA
Možnosti intenzifikácie slovenských sídlisk (MISS)20152015Mladý výskumníkK. GörnerÚDTAaOP FA
Multidimensional model of Bratislava - New educational and creative tool in the form of mixed reality for architects and urban planners2020--KEGAK. FejoÚUaUP FA
Multidisciplinárny študentský workshop "Architektúra - história umenia - etnológia - výtvarné umenie..."20162017Štátny programK. VoškováÚDTAaOP FA
Multiplikačné efekty kooperácie škôl architektúry v sieti REA2020--KEGAĽ. IlkovičováÚKAaIS FA
N/A (VEGA 1/0859/08)20082008VEGAM. BudiakováÚKAaIS FA
N/A20152017-- Iný domáci --L. RollováÚAOB FA
Na spoločných základoch: Feiglerovci a architektúra 19. storočia v Bratislave a Ostrihome20162016Štátny programJ. PohaničováÚDTAaOP FA
Na spoločných základoch: Feiglerovci a architektúra 19. storočia v Bratislave a Ostrihome (16-510-03829)20162016-- Iný domáci --J. PohaničováÚDTAaOP FA
Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy20172019VEGAM. DullaÚDTAaOP FA
NETARCH - New Research Technologies in Architecture and Urban Design (koscomvtsminedu.sk)20082008MVTSI. KoščoKPPaUT UD FA
New approaches in computational spatial design in architecture2020--KEGAV. ŠimkovičÚAOB FA
New methods of strategic impact assessment in the field of spatial planning (Angl/SR/STU1/07)20072008MVTSI. BelčákováKKaPA UKA FA
NEW PRINCIPLES FOR DESIGN OF HOUSING AND CIVIL LOW ENERGY BUILDINGS (1/2642/05)20052007VEGAM. ŠarafínUA2 FA
"New Strategies for conversion of Industrial Cities" (Fr/SR/STU07)20072008MVTSĽ. VitkováUU FA
New trends in interior creation of housing systems and their application in reconstruction and humanisation of objects of mass housing development. (1/8086/01)20012003VEGAV. LichardováKI V a S UA2 FA
Non-conventional Principles and Methods of Exact Evaluation of Urban Structures Transformation Processes (1/4213/07)20072009VEGAP. KardošUU FA
Obnova Bratislavského hradu v európskom kontexte20162016Mladý výskumníkA. GondováÚDTAaOP FA
OIKODOMOS ? a virtual campus to promote the study of dwelling in contemporary Europe (134370-LLP-1-2007-1-ES-Erasmus-EVC)20072009Multirateral ProjectsV. JoklováUD FA
OIKODOMOS - Consolidation and expansion of a Virtual Campus (177090-LLP-1-2010-1-ES-ERASMUS-EAM)20102012ProjectsV. JoklováKabinet PaMD FA
OIKOnet - A global multidisciplinary network on housing research and learning (539369-LLP1-2013-1-ES-ERASMUS)20132016ERASMUS+V. JoklováÚVTaM FA
One - Language Dictionary of Architecture. Volume I. (1/9053/02)20022004VEGAJ. BencováUDTA FA
Overenie potenciálu vnútorného rozvoja malých a stredných miest na Dunaji20182018Mladý výskumníkA. ŠeligováÚUaUP FA
PAMIATKOVÝ VÝSKUM ARCHITEKTÚRY. História a aplikácia na Slovensku.20162016Štátny programM. KvasnicováÚDTAaOP FA
Participation of Architecture of Production Facilities in the Creation of Countryside Area in Continually Sustainable Life Context (1/7080/20)20002002VEGAJ. IlkovičKV a IS UA1I FA
Participative Forms of Art as Part of Innovative Methods in Architectural Designing2020--KEGAP. MazalánÚIV FA
Participative Planning in Spatial Development - Methods and Instruments (1/9052/02)20022004VEGAD. PetríkováKKaPA UKA FA
PENTA Európske enviromentálne vzdelanie pre tretie krajiny ("2005-3240/001-001)20052008Erasmus MundusI. BelčákováKKaPA UKA FA
PENTA-Promotion of European Education on Environmental Assessment for Third Country Audience (2005-3240/001-001 MUN MUNB41)20052007Erasmus MundusI. BelčákováKKaPA UKA FA
Permanent Research in Spatial Planning in the context of European Enlargement and Information Society Advancement /SPECTRA-PERSEUS/ (5RP/EVK4-2002-00508)200320055. rámcový programM. FinkaFA
Personalizácia axilárnej barly pre hendikepovaného užívateľa.20172017Mladý výskumníkJ. PožgayováÚD FA
Píše ti architektúra?20162017Štátny programM. ZaičekÚDTAaOP FA
      Píše ti architektúra?20162017Štátny programM. ZaičekÚDTAaOP FA
Planning, Ethics and Religion (2001 Development Grant)20022002Science and Religion Course ProgramD. PetríkováFA
Podpora rastu vedomostí a ľudského potenciálu pre zvládnutie budúcich zmien v rozšírenej Európe vo vzťahu k rozvoju územia Bratislavského regiónu? (13120200045)20062008Európsky sociálny fondĽ. VitkováFA
Porovnávacia analýza vybraných lokalít historických železiarskych areálov v Banskobystrickom a Košickom kraji (PAHIŽA)20152015Mladý výskumníkE. BellákováÚDTAaOP FA
Positioning of Vienna and Bratislava - Potentials and Visions of City Marketing and Cooperation (53s09)20062006Akcia Rakúsko - SlovenskoM. FinkaKKaPA UKA FA
Potenciál recyklácie nevyužitých priestorov intravilánu sídla20172017VEGAĽ. VitkováÚUaUP FA
Praktický seminár pre študentov "Návrh mesta budúcnosti" (PSŠNMB)20152015Mladý výskumníkA. MarekováÚEEA FA
Prehĺbenie architektonicko-stavebného prieskumu objektu Slovenského rozhlasu v Bratislave2018--Mladý výskumníkR. ŠubinováOVV Dek FA
Prehĺbenie architektonicko-stavebného prieskumu objektu Slovenského rozhlasu v Bratislave20172017Mladý výskumníkŠ. BekešÚDTAaOP FA
Present Aspects of Cultural Heritage Preservation and Restoration in Slovakia (1/7082/20)20002002VEGAP. VodrážkaKO a TvPP UA2 FA
Preservation and rescue of archaeological and historical monuments as (SP 51/028 09 00/028 09 02)20032005Štátna objednávkaJ. GregorováFA
Prezentácia diel krajinnej architektúry vo svetle historického a kultúrneho dedičstva krajín strednej Európy20162016Štátny programI. StankociUKZA FA
Prezentácia diel krajinnej architektúry vo svetle historického a kultúrneho dedičstva krajín strednej Európy (16-510-00525)20162016-- Iný domáci --I. StankociÚUaUP FA
Priemyselné dedičstvo – teória a metodológia ochrany aplikovaná vo výskume územia Bratislavy (2/0095/14)20172017-- Iný domáci --N. BartošováÚDTAaOP FA
Prieniky vo vzdelávaní v rámci siete škôl architektúry REA (059STU-4/2016)20162018KEGAY. MezianiÚKAaIS FA
Progresívne technollógie pre vytvorenie nulových budov (SK-AT-2015-0026)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca M. BudiakováÚKAaIS FA
Progresívne technológie pri tvorbe architektonických diel (MŠ 039STU-4/2014)20142016KEGAM. BudiakováÚKAaIS FA
Public Spaces 2017 (17-342-01894)20172018-- Iný domáci --K. FejoOVV Dek FA
READY Rehabilitation and Development in mining regions (164/2004)20032006INTERREG III B CadsesM. FinkaUU FA
Redukcia energetickej spotreby mesta interdisciplinárnymi presahmi20162016Mladý výskumníkJ. LegényÚEEA FA
Reflections of architecture2020--KEGAH. MoravčíkováÚDTAaOP FA
Reflexie architektúry20162017Štátny programH. MoravčíkováÚDTAaOP FA
Reflexie architektúry (16-342-03179 )20162017-- Iný domáci --H. MoravčíkováÚDTAaOP FA
REGIOGOES20132014-- Iný medzinárodný --A. BacováÚABB FA
REGIOGOES - Regionálny potenciál v pohraničnej oblasti Rakúsko-Slovensko. Vývoj nových modelov bývania, práce a voľného času pre pohraničnú oblasť. Doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.20132014SK - ATA. BacováÚAOB FA
Regiogoes, Creating the Future20072013-- Iný domáci --A. BacováÚABB FA
Reprezentácia výsledkov Fakulty architektúry STU v Bratislave v oblasti environmentálneho dizajnu na renomovaných architektonických podujatiach20162016Štátny programV. KotradyováÚIV FA
Reprezentácia výsledkov Fakulty architektúry STU v Bratislave v oblasti environmentálneho dizajnu na renomovaných architektonických podujatiach (16-510-00547)20162016-- Iný domáci --V. KotradyováÚIV FA
Reworking the Energies of Modern Movement20122013ERASMUS+H. MoravčíkováÚDTAaOP FA
Roads to forgotten architecture (3/4311/06)20062008KEGAM. DullaUDTA FA
Rozvoj architektonických študijných programov 1. a 2. stupňa s ohľadom na medzinárodné kontexty vzdelávania v architektúre (3/2213/04)20042006KEGAB. KováčUU FA
Safeguarding the Modern Movement under threatStrategies to Protect Icons of Modern European Architecture and Urbanism20152018ERASMUS+H. MoravčíkováÚDTAaOP FA
Safer Cities Education (SAMRS/2015/RV/1/1)20152016Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. KepplÚEEA FA
SCEI-Kremnica - Slovak Centre for Europaen Integration - Kremnica (Nem/Slov/SCEI)20022005Bilaterálna spoluprácaN. HraškováUDTA FA
Skvalitnenie ergonomických parametrov axilárnej barly vzhľadom na špecifické potreby dlhodobo hendikepovaných jednotlivcov.20162016Mladý výskumníkJ. PožgayováÚD FA
Slovak Family House 2000-2015 (17-142-01822)20172017-- Iný domáci --A. BacováOVV Dek FA
Small European Towns and the Factors of their Development - the development strategies and instruments based on the local natural and cultural heritage utilization (Ang/SR/STU2/07)20072009MVTSE. KráľováKATOB UA1I FA
SMART History (No.2004 - 1375/001-001 CLT CA12)20042005Culture 2000E. KráľováFA
Solar potential in urban areas and its application to the SmartCity concept2019--APVV - Všeobecná výzvaP. MorgensteinOVV Dek FA
Solárny kataster ako základ plošného využívania slnečnej energie v sídle20172019VEGAR. ŠpačekÚEEA FA
Space Aspect of Diversification and Restruction of Industrial Production in Integration Trends Context (1/1132/04)20042006VEGAJ. IlkovičUU FA
Square - Spatial phenomenon of the inner city structure (1/0331/03)20032005VEGAS. BašováKU - AS UU FA
Strategic Assessment of National Spatial Development Policy (Bil/ČR/SR/FA/2/06)20062007-- Iný medzinárodný --I. BelčákováUU FA
Studies in Terminology of Architecture? (3/4312/06)20062008KEGAJ. BencováUDTA FA
Subjektívne determinácie priestoru20182018Mladý výskumníkT. VozárováÚAOB FA
Sustainability principles in the context of historic urban structures (SK-AT-2017-0014)20182019APVV - Bilaterálna spolupráca J. LegényÚEEA FA
Synagogo Slovaca Synagogue Architecture in Slovakia - Influence of the Location, Topography, Systematization (1/9054/02)20022004VEGAM. DullaKDAaU UDTA FA
Systematization and methodology for evaluation of historic parks revitalization in Middleeuropean context (gazovamvtsminedu.sk)20082010MVTSD. GažováKKaPA UKA FA
Školy architektúry (ŠA)20162016Mladý výskumníkJ. FečkaninováÚAOB FA
Školy architektúry20172017-- Iný domáci --J. FečkaninováÚAOB FA
Školy architektúry20172017Mladý výskumníkJ. FečkaninováÚAOB FA
Tectonics of architectural roof structures - innovative methods in education20172019KEGAJ. IlkovičÚKAaIS FA
Temperature of urban surfaces assessed by the open-source software toolbox and multispectral satellite data20192021-- Iný medzinárodný --P. MorgensteinÚEEA FA
Territorial Cohesion as a New Quality of the EU Spatial Development (1/3298/06)20062008VEGAM. FinkaUU FA
The Assessment Model of conjunction Bratislava montane belt and cadastre of Rača Municipality. (furdikmvtsminedu)20082008-- Iný medzinárodný --J. FurdíkKPPaUT UD FA
The classical town, its security and stress factors (1/3303/06)20062008VEGAS. BašováUU FA
The Complex Perception of Architectural Space (1/1147/04)20042006VEGAJ. KepplUA2 FA
The concept of livability in the context of small towns20192020APVV - Bilaterálna spolupráca K. KristiánováÚUaUP FA
The Future of Industrialise Cities and Regions under Structural Changes (FOCUS)20002002INTERREG IICM. FinkaFA
The Increasing the Quality of an Education in an Architecture and Design (13120110487)20072008Európsky sociálny fondV. KotradyováKI V a S UA2 FA
The Industrial Heritage of Slovakia ? its maping, methodics of evaluation and identifying its capacity of reutilize (1/0904/09)20092009VEGAE. KráľováKO a TvPP UA2 FA
The Methodology of Investigation, Evaluation and Principles of Cultural and Historical VAlues of Necropol Architekture in Banská Štiavnica as a Part of the World Cultural Heritage. (1/0856/08)20082010VEGAJ. LalkováKO a TvPP UA2 FA
The suggestion of the study plans integrated structure for a new interbranch study program "The technics of monument preservation" (3/11898/03)20032004KEGAE. KráľováKO a TvPP UA2 FA
Theoretic and conception aspects of town planning-architectonic restructuration of residential environment. (1/7078/20)20002002VEGAS. BašováKU - AS UU FA
Theory and Methodology of Design (3/0006/02)20022003KEGAĽ. PetránskyKD UD FA
Tradícia a inovácia v architektúre ako fenomén dlhého storočia20172017VEGAJ. PohaničováÚDTAaOP FA
Trajektórie priestorového rozvoja vedomostne orientovanej spoločnosti. Priestorové inovácie v dynamike teritoriálnej kohézie (APVV-20-025705)20062007APVVM. FinkaUU FA
Transformácia historických jadier mestkých pamiatkových zón v 2. polovici 20. storočia20182018Mladý výskumníkL. ŠišlákováÚDTAaOP FA
Transformácia vplyvu progresívnych technológií do princípov navrhovania nulových budov vo väzbe na vnútornú klímu20172019VEGAM. BudiakováÚKAaIS FA
Transformation of Forms of Temporary Accommodation in Market Social and Economic conditions (1/9049/02)20022004VEGAJ. AntalKATOB UA1I FA
Transport, Planning, Land Use and Sustainability - TRANSPLUS (EVKA4-CT 1999 - 00009)200220035. rámcový programD. PetríkováFA
Trend forecasting research on digitalisation of mobility20152015-- Iný medzinárodný --M. LipkováOVV Dek FA
Trend forecasting research on sustainable city mobility20122015-- Iný medzinárodný --M. LipkováOVV Dek FA
TUD COST Action TU1204 People Friendly Cities in a Data Rich World20132017COSTK. KristiánováUKZA FA
Tvorba architektonických konštrukcií - od logiky konceptu po detail2020--KEGAJ. IlkovičÚKAaIS FA
TwoEA-M - Enhancing Attractiveness of Environmental Assessment and Management Higher Education (2008 - 2448/001- 001)20092011ProjectsI. BelčákováKTAaD UDTA FA
Two-EA-M - Enhancing Attractiveness of Environmental Assessment and Managment Higher Education (2008-2448/001-001)20082010-- Iný medzinárodný --I. BelčákováKKaPA UKA FA
Two-EA-M-Enhancing Attractiveness of Environmental Assessment and Managment Higher Education (2008-2448/001-001)20082010Erasmus Mundus joint programmesI. BelčákováUKZA FA
UNIALL - Accessibility of Higher Education for Students with Special Needs20152018ERASMUS+Z. ČerešňováÚAOB FA
Universal Design of Built-Environment Focused on Inclusion of People with Disabilities in Education and Work Process (1/0996/11)20112014VEGAM. SamováÚAOB FA
Univerzálne navrhovanie budov sociálnej starostlivosti20152015VEGAL. RollováÚAOB FA
Urban Development towards Appropriate Structures for Sustainable Transport ECOCITY (EVK4-CT-2001-00056)200220055. rámcový programJ. KomrskaUU FA
User-centered research on elderly drivers20072010-- Iný medzinárodný --M. LipkováOVV Dek FA
Územné a krajinné plánovanie ako akcelerátor rozvoja lokálnej ekonomiky20162016Štátny programK. KristiánováUKZA FA
Vedecká monografia "Banskoštiavnická kalvária - 7 rokov intenzívnej pamiatkovej obnovy a perspektívy ďalšej revitalizácie" -- výsledky a skúsenosti z pamiatkovej obnovy20162016Štátny programK. VoškováÚDTAaOP FA
Verejné priestory v segregovaných osídleniach (VPVSO)20152015Mladý výskumníkK. SmatanováOVV Dek FA
Verentwortungs volle Bodeunutzung und Regional entwicklung (29812-IC-1-2004-1-AT-ERASMUS-EVC)20042005ErasmusM. FinkaUU FA
Virtuálne dunajské nábrežia20152016-- Iný domáci --V. ŠimkovičÚAOB FA
Vízie Rybného námestia2017---- Iný domáci --V. ŠimkovičÚAOB FA
Vizuálne intervencie20162016Štátny programY. MezianiÚKAaIS FA
Vplyv nových prvkov techniky prostredia budov na architektonické riešenie (511-047STU-4/2010 )20102010KEGAM. BudiakováÚKAaIS FA
Vybudovanie základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov výskumu architektonického dedičstva (064STU-4/2011)20112013KEGAE. KráľováÚDTAaOP FA
Vypracovanie akčného plánu - analýza využitia priestorov časti komárňanskej pevnosti - Stará a Nová pevnosť (2002/000.610-13-213)20042005PhareJ. GregorováKE a EVT UA2 FA
Výskum dejín a teórie ochrany pamiatkových zón na Slovensku na príklade stavebno-historických premien štyroch prípadových štúdií miest20172018Mladý výskumníkL. ŠišlákováÚDTAaOP FA
Výskum novodobých technológií formujúcich architektúru20122014VEGAM. BudiakováÚKAaIS FA
Výskum špecifických znakov architektúry prístavov na slovenskom úseku Dunaja20172017Mladý výskumníkM. DubinyÚDTAaOP FA
Výskum vplyvu popkultúry na tvorbu študentov architektúry (VVPTŠA)20162016Mladý výskumníkA. MarekováÚEEA FA
Vytvorenie podmienok na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave20132014-- Iný domáci --L. RollováÚAOB FA
Význam simulácie v dizajnérskom navrhovani20172017Mladý výskumníkM. ŠimkováÚD FA
Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum FA STU Banská Štiavnica (112301100148)20062008Európsky sociálny fondJ. PaučulaKO a TvPP UA2 FA
V4-by acting small we can make a big change20162017International Visegrad Fund - Small grantsK. KristiánováUKZA FA
Welcome Home2019--Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidK. SmatanováÚUaUP FA
Wettbewerb der Städte - Chancen und Risiken der Kooperation (ARL MS0 AG/01)20022004INTERACT IIM. FinkaUU FA
Whisper BWB: international urban-social-art research for 3 Danube capitals with interactive pavilions and artistic installations20162016Štátny programE. KocherginaÚABB FA
Wooden Doors and Gates in Slovakia in the History of Architecture (1/0793/08)20082010VEGAM. KvasnicováKO a TvPP UA2 FA
Zabudnuté industriálne dedičstvo vo virtuálnej realite (17-144-03552)20172017-- Iný domáci --V. HainÚKAaIS FA
Zaľudnená história: sto rokov modernej architektúry na Slovensku (003STU-4/2016)20162018KEGAM. DullaÚDTAaOP FA
Zážitkom od prírodných zákonov k technike - projekt neformálneho interaktívneho vzdelávania žiakov a študentov podnecujúci záujem o technicku20172019KEGAE. KráľováÚDTAaOP FA
Znovuobjavenie strateného miesta - Rybné námestie (17-161-04221)20172018-- Iný domáci --V. ŠimkovičOVV Dek FA
3D solar city model20182021APVV - Všeobecná výzvaP. MorgensteinFAKey:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed