Oct 26, 2020   10:44 a.m. Demeter
Academic information system

Faculty of Architecture and Design - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 324

StateNameFrom
Until
Type
Supervisor
Department
2006
2008
KEGA
KD UD FAD
2016
2016
Štátny program
J. Gregorová
ÚDTAaOP FAD
2003
2003
KEGA
UA2 FAD
2016
2017
Štátny program
K. RaitlováKni FAD
Akvizícia Knižnice Fakulty architektúry STU (16-613-03703)
2016
2017
-- Iný domáci --
K. Raitlová
Kni FAD
Analýza pohybových javov sídla na stredne veľkých mestách pomocou axiálnych a hĺbkových máp.20182018
Mladý výskumník
ÚUaUP FAD
Aplikácia vizualizačných metód pri výskume architektúry historických železiarskych areálov (AVIME)2016
2016
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FAD
Aplikovaný výskum s problematikou riešenia architektonických a urbanistických problémov mesta Bratislava - zóna Chalupkova
2019
2020
-- Iný domáci --
E. KráľováÚDTAaOP FAD
Aplikovaný výskum s problematikou riešenia architektonických a urbanistických problémov mesta Bratislava - zóna Chalupkova
20172018
-- Iný domáci --
V. HainÚKAaIS FAD
Aplikovaný výskum s problematikou riešenia architektonických problémov konverzie a adaptácie historického objektu - liehovar Solčany2019
2020
-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FAD
APPLICATION OF SOLAR CITIES STRATEGY IN SLOVAKIA (1/0847/08)
2008
2010
VEGA
R. ŠpačekKE a EVT UA2 FAD
2016
2016
Štátny program
P. Gregor
ÚDTAaOP FAD
ARCH+A days (16-362-03068 )20162016-- Iný domáci --P. Gregor
ÚDTAaOP FAD
2008
2010
VEGA
KDAaU UDTA FAD
2006
2008
VEGA
B. PolomováKO a TvPP UA2 FAD
20062008
VEGA
KO a TvPP UA2 FAD
2004
2006
VEGA
UA2 FAD
Architecture and Arts of the 19th Century ? bases, artistic and technical contribution, context. (3/2216/04)
2004
2006
KEGA
UDTA FAD
Architecture of Cyber Culture (1/0334/03)2003
2005
VEGA
KDAaU UDTA FAD
2003
2003
-- Iný medzinárodný --UA2 FAD
2016
2017
Štátny programĽ. IlkovičováÚKAaIS FAD
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie
20162017
Štátny program
Ľ. IlkovičováÚKAaIS FAD
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie (16-142-01590)
2016
2017-- Iný domáci --Ľ. IlkovičováÚKAaIS FAD
Architektúra a urbanizmus 2020 - smerovanie k takmer nulovému energetickému štandardu (MŠ 1/0559/13 )2013
2015
VEGAL. KrajcsovicsÚEEA FAD
ARCHIZINES, Výstava novej generácie magazínov, fanzínov a žurnálov o architektúre (Kultúra 2012)
20122012-- Iný domáci --Dek FAD
Art forms in communication design. (3/3253/05)20052007
KEGA
Ľ. HorníkUD FAD
2001
2002
Štátna objednávka
FAD
2008
2010VEGAÚAOB FAD
2002
2003
INTERREG IIIA
A. Urlandová
UU FAD
Bauoekologische Qualität von Wohnhabitaten (SPF CBC Project Nr. 1206)20022003INTERREG IIIAFAD
Belgrade and Nis Environmental Planning Centre (IB-JEP_41059-2006)2007
2009
-- Iný medzinárodný --D. Petríková
UU FAD
Bionika a inspirace ekosystémem lesa, biosystémem stromu a dřevem2018
2018
Mladý výskumník
M. KučerováÚD FAD
Bratislavský prístav a jeho medzinárodné kontexty (BP_MK)
20162016
Mladý výskumník
M. Dubiny
ÚDTAaOP FAD
Bridging the City - Water in Architecture, Urban Spaces and Planning (48004-IC-1-2005-1-PL-Erasmus-IPUC-1)2007
2010
Intensive Programmes
M. Finka
KKaPA UKA FAD
CA17133 - Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city
2018
2022
COST
UKZA FAD
20062007-- Iný medzinárodný --UU FAD
CLAY NEXT - Kolekcia generatívnej keramiky (17-161-04245 )
2017
2018
-- Iný domáci --
ÚD FAD
2005
2007
VEGA
A. Urlandová
UDTA FAD
Common best practices in spatial planning for the promotion of sustainable POLYcentric DEVelopment (EU/Interreg/Poly.dev 5C 007/06)20062008
INTERREG IIIA
I. BelčákováKU - AS UU FAD
Common Urban Values of Historic Towns in the Danube Region (DS-2016-0047)2017
2018
APVV - Dunajská stratégiaJ. LegényÚEEA FAD
Comparison of the monument preservation state and trends in the field of documentation, preparation, renewal and enjoyment managemnt of historic architectural fund between Slovak republik and Czech re (Bil/ČR/SR/FA/06)
2005
2007
MVTSKO a TvPP UA2 FAD
Comprehensive Urban Governance
2019
--Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidK. Smatanová
ÚUaUP FAD
Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network - CABERNET (EVK 4 - CT - 2001 - 2004)2002
2005
5. rámcový program
FAD
2002
2004
VEGA
KK - TD UKA FAD
Creating Liveable Urban Environment: Urban Strategies for Sustainable City (CE323)
20162018Interreg Central Europe
ÚEEA FAD
Creation and coordination of transformation of sectional training programs of interbranch study ? Furniture design and Interior, exhibition and stage design for new training program INTERIOR DESIGN. (3/2212/04)
2004
2006
KEGAI. PetelenUA2 FAD
Creative ways of architectural design using advanced digital technologies
2017
2019KEGAV. Šimkovič
ÚABB FAD
Crime prevention through environmental action (JLS/2007/ISE/CFPA/C1024)
2009
2010
-- Iný medzinárodný --J. Keppl
ÚEEA FAD
2007
2009
MVTSUU FAD
České a slovenské školy dizajnu 2018 (17-380-03822)
2017
2017
-- Iný domáci --M. Zvonek
ÚD FAD
Členstvá FA STU v medzinárodných organizáciách a účasť na podujatiach (17-380-04169)
2017
2018-- Iný domáci --ÚUaUP FAD
2003
2003
-- Iný medzinárodný --
I. KoščoUD FAD
DANube Urban Brand - a regional network building through tourism and education to strengthen the “Danube” cultural identity and solidarity - DANUrB (DTP1-249-2.2)
2017
2019
Interreg Danube Transnational Programme (DTP)
Ľ. VitkováÚUaUP FAD
20082010VEGAM. BudiakováKATOB UA1I FAD
Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov
2018
2023Štátny programÚAOB FAD
Dejiny obnovy Bratislavského hradu: komparatívna štúdia obnov Bratislavského hradu na základe archívneho a terénneho výskumu (DOBBAH)
2015
2015
Mladý výskumník
A. Gondová
ÚDTAaOP FAD
Depozit spomienok (17-142-01827)
2017
2017
-- Iný domáci --
B. Kubinský
OVV Dek FAD
Design and coordination of new cross section study programs orientated to sustainable landscape development (3/124603)
2003
2004
KEGA
M. Finka
UU FAD
Design for All - new method of seamless design in architecture, urbanism and product design supporting the integration of diskriminated groups of people into the life of society (Tal/SR/STU07)
2007
2008MVTSUA1I FAD
2009
2011
VEGA
Design Sketching Mission (17-144-03516 )
2017
2017
-- Iný domáci --
ÚD FAD
Design v pohybe alebo pohyb v designe (16-142-02621)
2016
2017-- Iný domáci --M. ZvonekÚD FAD
Development and progressive forms utilisation of renewable energy sources in architectural design in Slovakia (1/8088/01)2000
2002
VEGAM. Budiaková
KK - TD UKA FAD
"Development of recreational activities in protected natural
2010
2011
-- Iný medzinárodný --
UKZA FAD
Diela záhradnej architektúry ako súčasť kultúrneho dedičstva a možnosti ich interpretácie ( MŠ 017STU-4/2014)
2014
2016
KEGA
I. Stankoci
UKZA FAD
Dizajn vnútorného prostredia -- inovácia výukového modelu s orientáciou na prax (MŠ 042STU-4/2015)
20152017
KEGA
ÚIV FAD
Dizajn vnútorného prostredia – inovácia výukového modelu s orientáciou na prax20152017
KEGA
ÚIV FAD
dizajnerskakresba.sk - designzeichnung.de2016
2016
Štátny program
ÚD FAD
dizajnerskakresba.sk - designzeichnung.de (16-510-00523)
20162016
-- Iný domáci --
M. BalážÚD FAD
DREVENÁ SAKRÁLNA ARCHITEKTÚRA V KARPATSKEJ OBLASTI: medzinárodná metodológia pre implementovanie databázy pre projekty obnovy (EU/2005-0739/001-001 CLT CA12/06)2006
2008
-- Iný medzinárodný --
E. KráľováKO a TvPP UA2 FAD
2016
2019
APVV - Všeobecná výzvaI. Petelen
ÚIV FAD
ECOPOLIS, Sustainable Planning and Design Principles (29134-IC-2-2004-1-IT-Erasmus IPUC-2)2006
2007
Erasmus
Ľ. Vitková
UU FAD
Efemérna festivalová architektúra na Grape festivale2016
2016
Štátny programKVT FAD
Efficiency and Capacity of Slovak Settlements Land Use. (1/0896/10)
2010
2012
VEGAĽ. VitkováÚUaUP FAD
ECHO (SK/02/A/F/PL - 201233)
2002
2003
Leonardo da Vinci
Dek FAD
2016
2017
Štátny program
ÚDTAaOP FAD
Elektrárenstvo na Slovensku interaktívne - Neformálne interaktívne vzdelávanie približujúce problematiku priemyselného kultúrneho dedičstva (16-362-03415)
2016
2017
-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FAD
Eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér na STU
2015
2017
-- Iný domáci --
L. RollováÚAOB FAD
Energetická efektívnosť budov, ekológia, tepelná pohoda, sekundárne zdroje energie. (MŠ 1/2121/05)
2005
2007VEGAOVV Dek FAD
ENERGY DEMAND REDUCING FACTORS AND THEIR QUANTIFICATION IN RETROFITTING BUILDING´S PROCESS (1/2121/05)2005
2007
VEGA
UKA FAD
Enviromental Wooden Climatic Chamber (EWCC) (SK06-IV-02-004)20152016-- Iný domáci --V. KotradyováÚIV FAD
Environmentálne determinanty priestorového rozvoja sídiel vo vybraných štátoch Európy (Nem/Slov/FA/05)
2005
2007
MVTS
I. Belčáková
UU FAD
Erasmus - Intensive Programme: Design for All - Universal Design (8203-0512/IP/BRATISL01)
2009
2009Intensive Programme
UA1I FAD
ERASMUS Academic Networks LE:NOTRE (Lifelong Learning Programme)
2010
2013
Academic and Structural Networks
I. BelčákováUKZA FAD
2007
2008Intensive Programme
UA1I FAD
2016
2017
Štátny program
ÚD FAD
Ernest Zmeták, a notable personality, artistic production and protection of national and cultural heritage (3/103903)20032004KEGAKD UD FAD
2006
2008
Európsky sociálny fond
KO a TvPP UA2 FAD
Európsky presah urbanistickej školy - 110. výročie narodenia profesora Hrušku
2016
2017
Štátny program
ÚUaUP FAD
Euroscapes - green management plans for Euroepan urban and periurban landscapes (0835 R2)2010
2013
INTERREG IVC
I. BelčákováUKZA FAD
2000
2002
VEGAKU - AS UU FAD
Evalvácia priestorov užívateľom s použitím nástrojov virtuálnej reality a strojového učenia.
2019
2020
Mladý výskumníkR. HajtmanekÚAOB FAD
Fenomén osobností v architektúre 19. a 20. storočia
2020
--
VEGA
ÚDTAaOP FAD
FIT II. AGE PROJECT
20102010-- Iný medzinárodný --ÚD FAD
FIT 2 AGE PROJECT
2010
2011
-- Iný medzinárodný --
ÚD FAD
Flowers for Slovakia
2009
2011-- Iný medzinárodný --KVT FAD
Flowers for Slovakia (FLV FOR SVK)
20152015Mladý výskumníkÚD FAD
Flowers for Slovakia - Pass it on Tour 2016 -- Berlin
2016
2016
Štátny programÚD FAD
Flowers for Slovakia - Pass it on Tour 2016 – Berlín (16-510-00456)
2016
2016
-- Iný domáci --
ÚD FAD
Flowers for Slovakia III. (2015vu077)20152016
-- Iný domáci --
ÚD FAD
FPS COST Action FP1204 Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests
2013
2017
COST
UKZA FAD
2008
2010
VEGA
FreshArt (16-142-02615)
2016
2017
-- Iný domáci --
OVV Dek FAD
FUTURE - Future Urban Research in Europe (6RPMSCF - CT -2004 - 516556)
2005
2008
Marie Curie Actions - Human resources and mobility
Ľ. Vitková
UU FAD
Gardens of MoMo in Slovakia
2013
2013
-- Iný medzinárodný --K. Kristiánová
UKZA FAD
Generátory urbánnej vitality v nevyužitých územiach mesta
2020
--
VEGA
ÚUaUP FAD
20002002
VEGA
KPPaUT UD FAD
2005
2007
KEGA
I. Koščo
UD FAD
Grand Commercial Investments and Urban Structure of the Towns. (1/1130/04)20042006VEGA
UU FAD
HERITAGE FOR FUTURE (Tal/Slov/02)
2002
2004
Dohoda STUE. Kráľová
FAD
2016
2020
APVV - Všeobecná výzvaE. KráľováÚDTAaOP FAD
Historic Wooden Panelling in the History of Architecture and Monument Restoration (1/9050/02)
2002
2004
VEGA
KO a TvPP UA2 FAD
Historical roofs landscape in Slovakia (Forms and materials of the territory of Slovakia - historical evolution and territorial extension) (1/9047/02)
2002
2004
VEGA
KO a TvPP UA2 FAD
20082010
VEGA
KDAaU UDTA FAD
Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičsta - ich ochrana a rehabilitácia na príklade cintorína "Zvonový vŕšok" v Banskej Štiavnici (3/6269/08)20082010
KEGA
J. LalkováÚDTAaOP FAD
2002
2002
PhareM. FinkaFAD
Challenges of Conterporary Urban Planning (SMARS/2016/RV/1/1)
20162018
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
K. Smatanová
ÚUaUP FAD
IDENTITA.SK - spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied (APVV-16-0567)2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
ÚIV FAD
Identity (Programme) of Urban Structure (projekt trilaterálnej spolupráce)
2004
2005
-- Iný medzinárodný --
UU FAD
2004
2005
MVTS
UU FAD
IMPACT OF THE URBAN AND EXTERIOR COMPOSITION ON THE MICRO CLIME OF THE INTERNAL ENVIRONMENT (1/4211/07)20072009
VEGA
KE a EVT UA2 FAD
2017
2019KEGAÚDTAaOP FAD
2003
2005
VEGA
UA2 FAD
Improving the Quality of Life in Large Urban Distressed Areas. LUDA (5RP/EVKA-2002-00081)200320065. rámcový programUU FAD
Industriál očami odborníkov/pamätníkov (MK-937/2016/1.3)20162016
Štátny program
ÚDTAaOP FAD
Informačný systém pre pozorovateľňu vtáctva na Dunaji (Enviromental Wooden Climatic Chamber)
20152017
-- Iný domáci --
V. KotradyováÚIV FAD
INNOVATIVE FORMS OF A SOLUTION OF THE PARTERRE, OF BUILDINGS AND THEIR APLICATION IN THE PROCESS OF REVITALIZATION OF TOWN ENVIRONMENT. (1/2125/05)20052007
VEGA
J. VinárčikováUDTA FAD
Inovácie v architektúra 20. storočia na Slovensku
2020
--
VEGAH. MoravčíkováÚDTAaOP FAD
Intaraction of Human and Wood -- Humanization Potential of Wood in Interior /Microenvironment
20132017
APVV - Všeobecná výzva
V. Kotradyová
ÚIV FAD
INTELCITIES (6RP/507860)
2004
20056. rámcový programM. Finka
UU FAD
2002
2003
-- Iný medzinárodný --
M. Finka
UU FAD
20202020
-- Iný medzinárodný --
J. LegényDek FAD
Interakcia hotela a mestského prostredia – koncepcie urbanity
20192020Mladý výskumníkR. KubaliakováÚABB FAD
2017
2019
KEGA
ÚUaUP FAD
2017
2019
KEGA
B. Kováč
ÚUaUP FAD
Interior design as a tool for prevention and healing of civilisation disseases (APVV-0469-11)2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
I. Petelen
ÚIV FAD
Interior in Slovakia2017
2019
KEGAD. KočlíkÚIV FAD
International innovation transport support using the integration of R&D capacities of SPECTRA Centre of Excellence EU. (13120200084)
2006
2008
Európsky sociálny fond
M. FinkaKKaPA UKA FAD
20052007VEGAF. KalesnýUKA FAD
Jesenná architektúra architektúry 2012
2012
2012
Letné školy
ÚDTAaOP FAD
Jesenná univerzita architektúry 2016 "Dokumentovanie ľudovej architektúry v banskoštiavnickej lokalite UNESCO" - 7. ročník medzinárodného študentského workshopu2016
2016
Štátny program
K. Terao Vošková
ÚDTAaOP FAD
Kafkas Raum/ Kafkov Priestor
2016
2017Štátny programP. Mazalán
ÚIV FAD
Kognitívne procesy pri vnímaní architektonického priestoru vo virtuálnej realite
2019
2020
-- Iný domáci --M. Kacej
OVV Dek FAD
Kognitívne procesy pri vnímaní architektonického priestoru vo virtuálnej realite2019
2020
Mladý výskumník
ÚAOB FAD
Kultúrne súvislosti suburbanizácie Bratislavského regiónu20172017-- Iný domáci --M. Bogár
ÚUaUP FAD
Laboratory of art. Laboratory of fine art media as a platform for bridging art with architecture. (3/4310/06)
2006
2008
KEGA
KVD UDTA FAD
Landscape and Garden Architecture, a new field of study. Syllabus and materials design ( 3/109503)
2003
2004
KEGAM. Finka
UU FAD
2000
2002
VEGA
P. Gál
KKaPA UKA FAD
2016
2016
Štátny programN. Bartošová
ÚDTAaOP FAD
Laureáti ceny Dušana Jurkoviča (16-142-02614)20162017-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FAD
2002
2005SocratesD. Gažová
UU FAD
Le Notre II + (156030-LLP-1-AT-ERASMUS)
2009
2010
ERASMUS+
UKZA FAD
2005
2008
-- Iný medzinárodný --
M. Finka
UU FAD
2005
2008
-- Iný medzinárodný --
UU FAD
Level
2016
2017
Štátny program
B. Kubinský
KVT FAD
Level - projekt pre synagógu v Lučenci (16-142-01886)2016
2017
-- Iný domáci --
B. KubinskýÚVTaM FAD
2004
2006
Leonardo da Vinci
UU FAD
M. M. Harminc - od historizmov k moderne a funkcionalizmu (1/0417/11)
2011
2013
VEGA
ÚDTAaOP FAD
2002
2004
INTERACT IIM. FinkaUU FAD
Mapovanie architektonického dedičstva dunajských miest Komárno a Štúrovo na základe teréneho a archívneho výskumu
20172018Mladý výskumníkK. Kiac
ÚDTAaOP FAD
Mapovanie ekologicky motivovanej architektúry na Slovensku (EkoIASK)
2015
2015
Mladý výskumník
A. Děcká
ÚEEA FAD
2007
2009
VEGA
UKA FAD
Methodology of exploitation ICT in education, application for international art cooperation (MVTS 5/05)2005
2007
MVTSUD FAD
2005
2007
MVTS
UD FAD
Metodika architektonickej tvorby v kontexte udržateľnosti kultúrnej krajiny vinohradov Slovenska
2017
2017
VEGA
ÚABB FAD
Microscopic mystery (17-161-04320)
2017
2018-- Iný domáci --
ÚD FAD
Michal Milan Harminc -- život a dielo nestora slovenskej architektúry (1/0555/14/6/ )2014
2016
VEGA
ÚDTAaOP FAD
mind(21)factory, "networked cultural and educational hub" (Bil/Rak/Nem/SR/FA/06)2006
2008
MVTSN. HraškováUDTA FAD
MobEx 2013--2014. Water and City -- Brownfields (21310101)20132014International Visegrad Fund - Grant programsJ. FurdíkKPaMD CpPV FAD
Mobile Exhibition of Urbanism, Landscape Design, Land-Use Planning and GIS (Višegrátsky fond - 10940098 )20102010
-- Iný domáci --
J. Furdík
KPaMD CpPV FAD
2005
2007VEGAUDTA FAD
20162016Štátny program
Kni FAD
Modernizácia služieb Knižnice Fakulty architektúry STU (16-611-03686)
2016
2017
-- Iný domáci --K. Raitlová
Kni FAD
2005
2007
VEGA
M. KvasnicováUA2 FAD
2016
2017
International Visegrad Fund - Standard grants
ÚDTAaOP FAD
Možnosti intenzifikácie slovenských sídlisk (MISS)
2015
2015Mladý výskumník
ÚDTAaOP FAD
Multidimensional model of Bratislava - New educational and creative tool in the form of mixed reality for architects and urban planners2020
--
KEGA
K. Fejo
ÚUaUP FAD
2016
2017
Štátny program
ÚDTAaOP FAD
Multiplikačné efekty kooperácie škôl architektúry v sieti REA
2020
--KEGAĽ. Ilkovičová
ÚKAaIS FAD
N/A (VEGA 1/0859/08)
2008
2008
VEGA
M. BudiakováÚKAaIS FAD
20162016
Štátny program
J. PohaničováÚDTAaOP FAD
Na spoločných základoch: Feiglerovci a architektúra 19. storočia v Bratislave a Ostrihome (16-510-03829)
2016
2016-- Iný domáci --J. Pohaničová
ÚDTAaOP FAD
Nástroje na zapájanie obyvateľov do rozvoja mesta
2019
2020
Mladý výskumník
OVV Dek FAD
2017
2019
VEGAM. DullaÚDTAaOP FAD
2008
2008
MVTS
KPPaUT UD FAD
New approaches in computational spatial design in architecture
2020
--
KEGA
V. ŠimkovičÚAOB FAD
New methods of strategic impact assessment in the field of spatial planning (Angl/SR/STU1/07)
2007
2008MVTS
KKaPA UKA FAD
2005
2007VEGAM. Šarafín
UA2 FAD
20072008
MVTS
UU FAD
New trends in interior creation of housing systems and their application in reconstruction and humanisation of objects of mass housing development. (1/8086/01)
2001
2003VEGAV. LichardováKI V a S UA2 FAD
Neznáme kapitoly architektonicko-historického vývoja bratislavského dómu (NEKABADO )
2019
2020Mladý výskumníkÚDTAaOP FAD
20072009
VEGA
P. Kardoš
UU FAD
Obnova Bratislavského hradu v európskom kontexte
20162016
Mladý výskumník
A. GondováÚDTAaOP FAD
2007
2009
Multirateral Projects
UD FAD
2010
2012
Projects
V. Joklová
KPaMD CpPV FAD
OIKOnet - A global multidisciplinary network on housing research and learning (539369-LLP1-2013-1-ES-ERASMUS)
20132016ERASMUS+V. Joklová
ÚVTaM FAD
One - Language Dictionary of Architecture. Volume I. (1/9053/02)
2002
2004
VEGAUDTA FAD
Overenie potenciálu vnútorného rozvoja malých a stredných miest na Dunaji
2018
2018
Mladý výskumník
ÚUaUP FAD
2016
2016Štátny programM. Kvasnicová
ÚDTAaOP FAD
Participation of Architecture of Production Facilities in the Creation of Countryside Area in Continually Sustainable Life Context (1/7080/20)2000
2002
VEGAJ. Ilkovič
KV a IS UA1I FAD
Participative Forms of Art as Part of Innovative Methods in Architectural Designing
2020
--
KEGA
ÚIV FAD
Participative Planning in Spatial Development - Methods and Instruments (1/9052/02)20022004VEGAD. PetríkováKKaPA UKA FAD
PENTA Európske enviromentálne vzdelanie pre tretie krajiny ("2005-3240/001-001)
2005
2008
Erasmus Mundus
KKaPA UKA FAD
2005
2007Erasmus Mundus
KKaPA UKA FAD
2003
2005
5. rámcový program
FAD
Personalizácia axilárnej barly pre hendikepovaného užívateľa.
2017
2017
Mladý výskumníkJ. Požgayová
ÚD FAD
2016
2017
Štátny program
ÚDTAaOP FAD
      Píše ti architektúra?20162017
Štátny program
M. Zaiček
ÚDTAaOP FAD
Planning, Ethics and Religion (2001 Development Grant)20022002
Science and Religion Course Program
FAD
Plastlab20192020-- Iný domáci --
OVV Dek FAD
Plastlab
2019
2020
Mladý výskumníkM. Mjartan
ÚD FAD
Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb2013
2015
Štátny program
ÚAOB FAD
20062008Európsky sociálny fondĽ. Vitková
FAD
Porovnávacia analýza vybraných lokalít historických železiarskych areálov v Banskobystrickom a Košickom kraji (PAHIŽA)20152015Mladý výskumník
ÚDTAaOP FAD
2006
2006
Akcia Rakúsko - SlovenskoKKaPA UKA FAD
Potenciál recyklácie nevyužitých priestorov intravilánu sídla
2017
2017
VEGA
ÚUaUP FAD
Praktický seminár pre študentov "Návrh mesta budúcnosti" (PSŠNMB)20152015
Mladý výskumník
A. Mareková
ÚEEA FAD
Prehĺbenie architektonicko-stavebného prieskumu objektu Slovenského rozhlasu v Bratislave
2017
2018
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FAD
Prehĺbenie architektonicko-stavebného prieskumu objektu Slovenského rozhlasu v Bratislave2017
2017
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FAD
Present Aspects of Cultural Heritage Preservation and Restoration in Slovakia (1/7082/20)20002002
VEGA
P. VodrážkaKO a TvPP UA2 FAD
Preservation and rescue of archaeological and historical monuments as (SP 51/028 09 00/028 09 02)
2003
2005
Štátna objednávka
J. Gregorová
FAD
Prezentácia diel krajinnej architektúry vo svetle historického a kultúrneho dedičstva krajín strednej Európy20162016Štátny programI. Stankoci
UKZA FAD
Prezentácia diel krajinnej architektúry vo svetle historického a kultúrneho dedičstva krajín strednej Európy (16-510-00525)
2016
2016-- Iný domáci --I. Stankoci
ÚUaUP FAD
Priemyselné dedičstvo – teória a metodológia ochrany aplikovaná vo výskume územia Bratislavy (2/0095/14)
2017
2017
-- Iný domáci --N. Bartošová
ÚDTAaOP FAD
Prieniky vo vzdelávaní v rámci siete škôl architektúry REA (059STU-4/2016)20162018
KEGA
ÚKAaIS FAD
Progresívne technollógie pre vytvorenie nulových budov (SK-AT-2015-0026)
2016
2017APVV - Bilaterálna spolupráca ÚKAaIS FAD
Progresívne technológie pri tvorbe architektonických diel (MŠ 039STU-4/2014)20142016
KEGA
ÚKAaIS FAD
Public Spaces 2017 (17-342-01894)
2017
2018
-- Iný domáci --K. Fejo
OVV Dek FAD
2003
2006
INTERREG III B Cadses
M. FinkaUU FAD
Redukcia energetickej spotreby mesta interdisciplinárnymi presahmi
2016
2016
Mladý výskumníkJ. LegényÚEEA FAD
Reflections of architecture2020--
KEGA
ÚDTAaOP FAD
20162017
Štátny program
ÚDTAaOP FAD
Reflexie architektúry (16-342-03179 )
2016
2017
-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FAD
REGIOGOES
2013
2014
-- Iný medzinárodný --
A. BacováÚABB FAD
REGIOGOES - Regionálny potenciál v pohraničnej oblasti Rakúsko-Slovensko. Vývoj nových modelov bývania, práce a voľného času pre pohraničnú oblasť. Doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
2013
2014
SK - AT
ÚAOB FAD
Regiogoes, Creating the Future2007
2013
-- Iný domáci --A. BacováÚABB FAD
Reprezentácia výsledkov Fakulty architektúry STU v Bratislave v oblasti environmentálneho dizajnu na renomovaných architektonických podujatiach20162016
Štátny program
ÚIV FAD
Reprezentácia výsledkov Fakulty architektúry STU v Bratislave v oblasti environmentálneho dizajnu na renomovaných architektonických podujatiach (16-510-00547)2016
2016
-- Iný domáci --V. KotradyováÚIV FAD
Reworking the Energies of Modern Movement
2012
2013
ERASMUS+
H. MoravčíkováÚDTAaOP FAD
2006
2008
KEGA
UDTA FAD
2004
2006KEGAB. Kováč
UU FAD
Safeguarding the Modern Movement under threatStrategies to Protect Icons of Modern European Architecture and Urbanism2015
2018
ERASMUS+H. Moravčíková
ÚDTAaOP FAD
Safer Cities Education (SAMRS/2015/RV/1/1)
2015
2016
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidÚEEA FAD
SCEI-Kremnica - Slovak Centre for Europaen Integration - Kremnica (Nem/Slov/SCEI)
20022005Bilaterálna spoluprácaUDTA FAD
Skvalitnenie ergonomických parametrov axilárnej barly vzhľadom na špecifické potreby dlhodobo hendikepovaných jednotlivcov.20162016
Mladý výskumník
ÚD FAD
Slovak Family House 2000-2015 (17-142-01822)2017
2017
-- Iný domáci --A. BacováOVV Dek FAD
Small European Towns and the Factors of their Development - the development strategies and instruments based on the local natural and cultural heritage utilization (Ang/SR/STU2/07)2007
2009
MVTSE. KráľováKATOB UA1I FAD
SMART History (No.2004 - 1375/001-001 CLT CA12)
2004
2005Culture 2000
FAD
2019--
APVV - Všeobecná výzva
P. Morgenstein
OVV Dek FAD
Solárny kataster ako základ plošného využívania slnečnej energie v sídle
2017
2019VEGAÚEEA FAD
Space Aspect of Diversification and Restruction of Industrial Production in Integration Trends Context (1/1132/04)
2004
2006
VEGA
J. IlkovičUU FAD
Square - Spatial phenomenon of the inner city structure (1/0331/03)2003
2005
VEGA
S. Bašová
KU - AS UU FAD
2006
2007
-- Iný medzinárodný --I. BelčákováUU FAD
20062008KEGAUDTA FAD
Subjektívne determinácie priestoru2018
2018
Mladý výskumníkÚAOB FAD
Subjektívne preferencie tvorby a vnímania architektonického priestoru
2019
--
Mladý výskumníkÚAOB FAD
Sustainability principles in the context of historic urban structures (SK-AT-2017-0014)
2018
2019
APVV - Bilaterálna spolupráca ÚEEA FAD
Synagogo Slovaca Synagogue Architecture in Slovakia - Influence of the Location, Topography, Systematization (1/9054/02)20022004
VEGA
KDAaU UDTA FAD
Systematization and methodology for evaluation of historic parks revitalization in Middleeuropean context (gazovamvtsminedu.sk)20082010
MVTS
D. GažováKKaPA UKA FAD
Školy architektúry (ŠA)
2016
2016Mladý výskumníkJ. FečkaninováÚAOB FAD
Školy architektúry20172017-- Iný domáci --J. Fečkaninová
ÚAOB FAD
Školy architektúry
20172017
Mladý výskumník
ÚAOB FAD
Tectonics of architectural roof structures - innovative methods in education20172019KEGAJ. Ilkovič
ÚKAaIS FAD
Temperature of urban surfaces assessed by the open-source software toolbox and multispectral satellite data2019
2021
-- Iný medzinárodný --P. MorgensteinÚEEA FAD
Territorial Cohesion as a New Quality of the EU Spatial Development (1/3298/06)
2006
2008
VEGA
M. FinkaUU FAD
20082008-- Iný medzinárodný --J. FurdíkKPPaUT UD FAD
2006
2008
VEGAS. Bašová
UU FAD
20042006VEGAJ. KepplUA2 FAD
The concept of livability in the context of small towns20192020APVV - Bilaterálna spolupráca
ÚUaUP FAD
20002002
INTERREG IIC
M. Finka
FAD
The Increasing the Quality of an Education in an Architecture and Design (13120110487)
2007
2008
Európsky sociálny fondKI V a S UA2 FAD
2009
2009
VEGAE. KráľováKO a TvPP UA2 FAD
2008
2010
VEGAJ. Lalková
KO a TvPP UA2 FAD
20032004KEGAKO a TvPP UA2 FAD
Theoretic and conception aspects of town planning-architectonic restructuration of residential environment. (1/7078/20)
2000
2002VEGAKU - AS UU FAD
Theory and Methodology of Design (3/0006/02)2002
2003
KEGA
KD UD FAD
Tradícia a inovácia v architektúre ako fenomén dlhého storočia2017
2019
VEGA
J. Pohaničová
ÚDTAaOP FAD
Trajektórie priestorového rozvoja vedomostne orientovanej spoločnosti. Priestorové inovácie v dynamike teritoriálnej kohézie (APVV-20-025705)
2006
2007
APVV
UU FAD
Transformácia historických jadier mestkých pamiatkových zón v 2. polovici 20. storočia
2018
2018
Mladý výskumník
L. Šišláková
ÚDTAaOP FAD
Transformácia vplyvu progresívnych technológií do princípov navrhovania nulových budov vo väzbe na vnútornú klímu2017
2019
VEGA
ÚKAaIS FAD
Transformation of Forms of Temporary Accommodation in Market Social and Economic conditions (1/9049/02)
2002
2004
VEGAJ. Antal
KATOB UA1I FAD
20162018
VEGA
ÚKAaIS FAD
2002
20035. rámcový programFAD
Trend forecasting research on digitalisation of mobility
2015
2015
-- Iný medzinárodný --
M. Lipková
OVV Dek FAD
Trend forecasting research on sustainable city mobility20122015
-- Iný medzinárodný --
OVV Dek FAD
TUD COST Action TU1204 People Friendly Cities in a Data Rich World
2013
2017COSTK. Kristiánová
UKZA FAD
Tvorba architektonických konštrukcií - od logiky konceptu po detail2020--
KEGA
ÚKAaIS FAD
TwoEA-M - Enhancing Attractiveness of Environmental Assessment and Management Higher Education (2008 - 2448/001- 001)
2009
2011
Projects
I. BelčákováKTAaD UDTA FAD
Two-EA-M - Enhancing Attractiveness of Environmental Assessment and Managment Higher Education (2008-2448/001-001)
2008
2010
-- Iný medzinárodný --KKaPA UKA FAD
Two-EA-M-Enhancing Attractiveness of Environmental Assessment and Managment Higher Education (2008-2448/001-001)
2008
2010
Erasmus Mundus joint programmesI. Belčáková
UKZA FAD
UNIALL - Sprístupňovanie vysokoškolského vzdelávania pre študentov so špecifickými potrebami20152018
ERASMUS+
Z. ČerešňováÚAOB FAD
Universal Design of Built-Environment Focused on Inclusion of People with Disabilities in Education and Work Process (1/0996/11)
2011
2014
VEGA
M. SamováÚAOB FAD
Univerzálne navrhovanie budov sociálnej starostlivosti
2015
2015
VEGA
ÚAOB FAD
2002
2005
5. rámcový program
UU FAD
User-centered research on elderly drivers
20072010
-- Iný medzinárodný --
M. Lipková
OVV Dek FAD
Územné a krajinné plánovanie ako akcelerátor rozvoja lokálnej ekonomiky20162016Štátny programK. Kristiánová
UKZA FAD
2016
2016
Štátny program
ÚDTAaOP FAD
Verejné priestory v segregovaných osídleniach (VPVSO)
2015
2015
Mladý výskumník
OVV Dek FAD
Verentwortungs volle Bodeunutzung und Regional entwicklung (29812-IC-1-2004-1-AT-ERASMUS-EVC)20042005ErasmusUU FAD
Virtuálne dunajské nábrežia
2015
2016
-- Iný domáci --ÚAOB FAD
Vízie Rybného námestia
2017
--
-- Iný domáci --
V. Šimkovič
ÚAOB FAD
20162016Štátny programÚKAaIS FAD
Vplyv nových prvkov techniky prostredia budov na architektonické riešenie (511-047STU-4/2010 )
2010
2010
KEGA
M. Budiaková
ÚKAaIS FAD
Vybudovanie základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov výskumu architektonického dedičstva (064STU-4/2011)
2011
2013
KEGA
E. KráľováÚDTAaOP FAD
Vypracovanie akčného plánu - analýza využitia priestorov časti komárňanskej pevnosti - Stará a Nová pevnosť (2002/000.610-13-213)20042005PhareJ. Gregorová
KE a EVT UA2 FAD
Výskum dejín a teórie ochrany pamiatkových zón na Slovensku na príklade stavebno-historických premien štyroch prípadových štúdií miest
2017
2018Mladý výskumníkL. ŠišlákováÚDTAaOP FAD
Výskum novodobých technológií formujúcich architektúru20122014VEGAM. Budiaková
ÚKAaIS FAD
Výskum špecifických znakov architektúry prístavov na slovenskom úseku Dunaja
2017
2017
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FAD
Výskum vplyvu popkultúry na tvorbu študentov architektúry (VVPTŠA)20162016Mladý výskumníkA. Mareková
ÚEEA FAD
Výskumné koncepcie systémom "URBAN WALK"
2018
2019
-- Iný domáci --
ÚUaUP FAD
Výskumné koncepcie systému vzdelávania "Zážitkom od prírodných zákonov k technike - projekt neformálneho interaktívneho vzdelávania žiakov a študentov podnecujúci záujem o techniku"
2019
2019
-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FAD
Vytvorenie podmienok na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
20132014-- Iný domáci --ÚAOB FAD
Význam simulácie v dizajnérskom navrhovani
2017
2017Mladý výskumníkM. ŠimkováÚD FAD
20062008Európsky sociálny fondJ. Paučula
KO a TvPP UA2 FAD
V4-by acting small we can make a big change2016
2017
International Visegrad Fund - Small grantsK. Kristiánová
UKZA FAD
Welcome Home
2019--
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
ÚUaUP FAD
Wettbewerb der Städte - Chancen und Risiken der Kooperation (ARL MS0 AG/01)20022004INTERACT II
UU FAD
2016
2016
Štátny programE. KocherginaÚABB FAD
Wooden Doors and Gates in Slovakia in the History of Architecture (1/0793/08)20082010
VEGA
KO a TvPP UA2 FAD
Zabudnuté industriálne dedičstvo vo virtuálnej realite (17-144-03552)
2017
2017
-- Iný domáci --ÚKAaIS FAD
Zaľudnená história: sto rokov modernej architektúry na Slovensku (003STU-4/2016)2016
2018
KEGA
ÚDTAaOP FAD
Zážitkom od prírodných zákonov k technike - projekt neformálneho interaktívneho vzdelávania žiakov a študentov podnecujúci záujem o technicku
2017
2019
KEGA
ÚDTAaOP FAD
Znovuobjavenie strateného miesta - Rybné námestie (17-161-04221)
2017
2018
-- Iný domáci --
OVV Dek FAD
3D solar city model
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
P. MorgensteinFADKey:
Active states:
approved
in progress
submitted
Inactive states:
failed
not approved
successfully completed