19. 10. 2018  19:23 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 280

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Aktivity kultúrnej politiky v oblasti obnovy torz architektúry II.20162016Štátny programJ. GregorováÚDTAaOP FA
Aktivizácia dizajnu ako formy kultúrnej a ekonomickej reprezentácie Slovenska v EU. (3/4309/06)20062008KEGAĽ. PetránskyKD UD FA
Aktuálne aspekty ochrany a obnovy architektonického pamiatkového fondu na Slovensku. (Determinanty a kritériá pamiatkovej starostlivosti ako súčasti architektonickej a urbanistickej tvorby) (1/7082/20)20002002VEGAP. VodrážkaKO a TvPP UA2 FA
Aktuálne problémy priestorového rozvoja v strednej a východnej Európe - priestorove inovacie v informacnej spolocnosti (NEm/SR/STU4/07)20072009MVTSM. FinkaUU FA
Akvizícia Knižnice Fakulty architektúry STU20162017Štátny programK. RaitlováKni FA
Akvizícia Knižnice Fakulty architektúry STU (16-613-03703)20162017-- Iný domáci --K. RaitlováKni FA
Analýza pohybových javov sídla na stredne veľkých mestách pomocou axiálnych a hĺbkových máp.20182018Mladý výskumníkM. DiežkaÚUaUP FA
Aplikácia vizualizačných metód pri výskume architektúry historických železiarskych areálov (AVIME)20162016Mladý výskumníkE. BellákováÚDTAaOP FA
ARCH+A days20162016Štátny programP. GregorÚDTAaOP FA
ARCH+A dni (16-362-03068 )20162016-- Iný domáci --P. GregorÚDTAaOP FA
Architekt Emil Belluš (1/0518/08)20082010VEGAM. DullaKDAaU UDTA FA
ARCHITEKTONICKÉ ASPEKTY VONKAJŠIEHO OSVETĽOVANIA PAMIATKOVÝCH OBJEKTOV A SÚBOROV (1/3302/06)20062008VEGAB. PolomováKO a TvPP UA2 FA
Architektonické dedičstvo a turizmus. Teoretické a koncepčné hľadiská implementácie novej funkcie do štruktúr architektonického dedičstva a ich optimalizácia na príklade turizmu (1/3300/06)20062008VEGAE. KráľováKO a TvPP UA2 FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie20162017Štátny programĽ. IlkovičováÚKAaIS FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie20162017Štátny programĽ. IlkovičováÚKAaIS FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie (16-142-01590)20162017-- Iný domáci --Ľ. IlkovičováÚKAaIS FA
Architektonicko-urbanistické a hygienické princípy tvorby malovýrobných zariadení v dôsledku reštrukturalizácie priemyselnej výroby. (1/1146/04)20042006VEGAJ. HavajUA2 FA
Architektúra a umenie 19. storočia - východiská, umelecký a technický prínos, kontext (3/2216/04)20042006KEGAJ. KrivošováUDTA FA
Architektúra a urbanizmus 2020 - smerovanie k takmer nulovému energetickému štandardu (MŠ 1/0559/13 )20132015VEGAL. KrajcsovicsÚEEA FA
Architektúra bez bariér - architektúra pre všetkých (2002/8)20032003-- Iný medzinárodný --M. SamováUA2 FA
Architektúra kyberkultúry Nová paradigma života v globálnej "sieti" - nové podmienky pre architektonickú tvorbu. (1/0334/03)20032005VEGAN. HraškováKDAaU UDTA FA
ARCHIZINES, Výstava novej generácie magazínov, fanzínov a žurnálov o o architektúre (Kultúra 2012)20122012-- Iný domáci --Ľ. VitkováDek FA
Asistenia tématickej siete (104368-CP-I-AT)20022005SocratesD. GažováUU FA
Atlas krajiny SR (bez oznacenia)20012002Štátna objednávkaM. FinkaFA
Audítorský program - univerzálna prístupnosť hmotného životného prostredia (1/0707/08)20082010VEGAM. SamováÚAOB FA
Bionika a inspirace ekosystémem lesa, biosystémem stromu a dřevem20182018Mladý výskumníkM. KučerováÚD FA
Bratislavský prístav a jeho medzinárodné kontexty (BP_MK)20162016Mladý výskumníkM. DubinyÚDTAaOP FA
Budúcnosť priemyselných miest a regiónov prechádzajúcich štrukturálymi zmenami (FOCUS)20002002INTERREG IICM. FinkaFA
Central European park for innovative technologies Bratislava (CEPIT Managment)20062007-- Iný medzinárodný --D. PetríkováUU FA
Centrum celoživotného vzdelávania - zvyšovanie odborných zručností zamestnancov (13120110152)20062008Európsky sociálny fondP. GregorKO a TvPP UA2 FA
Centrum environmentálneho plánovania v Belehrade a Nisi (IB-JEP_41059-2006)20072009-- Iný medzinárodný --D. PetríkováUU FA
Cesty za zabudnutou architektúrou (3/4311/06)20062008KEGAM. DullaUDTA FA
Cielená akcia k riešeniu zanedbaných brownfield oblastí a vytváranie siete ich ekonomickej regenerácie - CABERNET (EVK 4 - CT - 2001 - 2004)200220055. rámcový programD. PetríkováFA
CLAY NEXT - Kolekcia generatívnej keramiky (17-161-04245 )20172018-- Iný domáci --M. LipkováÚD FA
Časť A :Posudzovanie environmentálnej kvality obytného prostredia (SPF CBC Project Nr. 1206)20022003INTERREG IIIAH. PifkoFA
České a slovenské školy dizajnu 2018 (17-380-03822)20172017-- Iný domáci --M. ZvonekÚD FA
Členstvá FA STU v medzinárodných organizáciách a účasť na podujatiach (17-380-04169)20172018-- Iný domáci --K. KristiánováÚUaUP FA
"Dajme hlavy dohromady" "Križovatky myšlienok a nápadov - (3/3262/05)20052007KEGAI. KoščoUD FA
DANube Urban Brand (DTP1-249-2.2)20172019Interreg Danube Transnational Programme (DTP)Ľ. VitkováÚUaUP FA
Dedičstvo pre budúcnosť - ochrana a nové využitie kultúrneho dedičstva v profesnej príprave budúcich architektov (Tal/Slov/02)20022004Dohoda STUE. KráľováFA
DEFINOVANIE A TRANSPORMÁCIA VPLYVU NOVÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMOV DO PRINCÍPOV NAVRHOVANIA OBYTNÝCH A OBČIANSKYCH BUDOV (1/0859/08)20082010VEGAM. BudiakováKATOB UA1 FA
Dejiny obnovy Bratislavského hradu: komparatívna štúdia obnov Bratislavského hradu na základe archívneho a terénneho výskumu (DOBBAH)20152015Mladý výskumníkA. GondováÚDTAaOP FA
Depozit spomienok (17-142-01827)20172017-- Iný domáci --B. KubinskýOVV Dek FA
Design Sketching Mission (17-144-03516 )20172017-- Iný domáci --M. BalážÚD FA
Design v pohybe alebo pohyb v designe (16-142-02621)20162017-- Iný domáci --M. ZvonekÚD FA
Diela záhradnej architektúry ako súčasť kultúrneho dedičstva a možnosti ich interpretácie ( MŠ 017STU-4/2014)20142016KEGAI. StankociUKZA FA
Dizajn vnútorného prostredia -- inovácia výukového modelu s orientáciou na prax (MŠ 042STU-4/2015)20152017KEGAJ. VinárčikováÚIV FA
Dizajn vnútorného prostredia a jeho vplyv na správanie sa, schopnosť sústrediť sa a kreativitu jeho užívateľov (1/0903/09)20092011VEGAI. Petelen
dizajnerskakresba.sk - designzeichnung.de20162016Štátny programM. BalážÚD FA
dizajnerskakresba.sk - designzeichnung.de (16-510-00523)20162016-- Iný domáci --M. BalážÚD FA
Doprava, priestorové plánovanie a udržateľnosť - TRANSPLUS (EVKA4-CT 1999 - 00009)200220035. rámcový programD. PetríkováFA
DREVENÁ SAKRÁLNA ARCHITEKTÚRA V KARPATSKEJ OBLASTI: medzinárodná metodológia pre implementovanie databázy pre projekty obnovy (EU/2005-0739/001-001 CLT CA12/06)20062008-- Iný medzinárodný --E. KráľováKO a TvPP UA2 FA
Drevené dvere a brány v dejinách architektúry na Slovensku (1/0793/08)20082010VEGAM. KvasnicováKO a TvPP UA2 FA
DWELL - Drevené ekologické bývanie (APVV-15-0551)20162019APVV - Všeobecná výzvaI. PetelenÚIV FA
ECOPOLIS, Plánovacie a tvorivé princípy udržateľnosti (29134-IC-2-2004-1-IT-Erasmus IPUC-2)20062007ErasmusĽ. VitkováUU FA
Efektívnosť a únosnosť intenzity využitia územia Slovenských miest a obcí. (1/0896/10)20102012VEGAĽ. VitkováÚUaUP FA
Efemérna festivalová architektúra na Grape festivale20162016Štátny programB. KubinskýKVT FA
Elektrárenstvo na Slovensku interaktívne - Neformálne interaktívne vzdelávanie približujúce problematiku priemyselného kultúrneho dedičstva20162017Štátny programM. GanobjakÚDTAaOP FA
Elektrárenstvo na Slovensku interaktívne - Neformálne interaktívne vzdelávanie približujúce problematiku priemyselného kultúrneho dedičstva (16-362-03415)20162017-- Iný domáci --M. GanobjakÚDTAaOP FA
Energetická efektívnosť budov, ekológia, tepelná pohoda, sekundárne zdroje energie. (MŠ 1/2121/05)20052007VEGAI. TužinskýOVV Dek FA
Energeticky úsporné budovy (41s14)20032003KEGAM. BudiakováUA2 FA
Enviromental Wooden Climatic Chamber (EWCC) (SK06-IV-02-004)20152016-- Iný domáci --V. KotradyováÚIV FA
Environmental implications of spatial development in selected European countries (Nem/Slov/FA/05)20052007MVTSI. BelčákováUU FA
Ergonómia v grafickom dizajne20162017Štátny programM. BrašeňÚD FA
Európsky presah urbanistickej školy - 110. výročie narodenia profesora Hrušku20162017Štátny programS. BašováÚUaUP FA
Faktory rozvoja malých európskych miest - stratégie a nástroje rozvoja na báze využitia lokálneho prírodného a kultúrneho dedičstva (Ang/SR/STU2/07)20072009MVTSE. KráľováKATOB UA1 FA
Faktory znižovania energetickej náročnosti a ich kvantifikácia v procese revitalizácie budov (1/2121/05)20052007VEGAI. TužinskýUKA FA
FARBA - KVALITATÍVNE KRITÉRIUM URBÁNNEHO PROSTREDIA Teoretické a koncepčné hľadiská farebnosti urbánneho prostredia (1/2122/05)20052007VEGAA. UrlandováUDTA FA
FIT II. AGE PROJECT20102010-- Iný medzinárodný --P. PaliatkaÚD FA
Flowers for Slovakia (FLV FOR SVK)20152015Mladý výskumníkA. OlahÚD FA
Flowers for Slovakia - Pass it on Tour 2016 -- Berlín20162016Štátny programM. LipkováÚD FA
Flowers for Slovakia - Pass it on Tour 2016 – Berlín (16-510-00456)20162016-- Iný domáci --M. LipkováÚD FA
FPS COST Action FP1204 Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests20132017COSTK. KristiánováUKZA FA
FreshArt (16-142-02615)20162017-- Iný domáci --P. EbringerováOVV Dek FA
FUTURE - Budúcnosť urbanistického výskumu v Európe (6RPMSCF - CT -2004 - 516556)20052008Marie Curie Actions - Human resources and mobilityĽ. VitkováUU FA
Gardens of MoMo in Slovakia20132013-- Iný medzinárodný --K. KristiánováUKZA FA
Geografické informačné systémy v oblasti architektúry s dôrazom na urbanizmus a územné plánovanie (1/7081/20)20002002VEGAJ. FurdíkKPPaUT UD FA
História v kocke (No.2004 - 1375/001-001 CLT CA12)20042005Culture 2000E. KráľováFA
Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičsta - ich ochrana a rehabilitácia na príklade cintorína "Zvonový vŕšok" v Banskej Štiavnici (3/6269/08)20082010KEGAJ. LalkováÚDTAaOP FA
Historické drevené výplne v dejinách architektúry a v pamiatkovej obnove (1/9050/02)20022004VEGAM. KvasnicováKO a TvPP UA2 FA
Historické štruktúry výrobných areálov na Slovensku ako potenciál rozvoja (APVV-15-0518)20162020APVV - Všeobecná výzvaE. KráľováÚDTAaOP FA
Historizmus - permanentný fenomén (1/0741/08)20082010VEGAJ. PohaničováKDAaU UDTA FA
Hodnotenie dopadu na životné prostredie pre vybrané podniky v garancii Zväzu sklárskeho priemyslu (Phare 2002)20022002PhareM. FinkaFA
Hodnotiaci model územného prieniku Bratislavského podhorského pásu s katastrom MČ Rača. (furdikmvtsminedu)20082008-- Iný medzinárodný --J. FurdíkKPPaUT UD FA
Challenges of Conterporary Urban Planning (SMARS/2016/RV/1/1)20162018Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidK. SmatanováÚUaUP FA
IDENTITA.SK - spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied (APVV-16-0567)20172020APVV - Všeobecná výzvaV. KotradyováÚIV FA
Implementácia praktických zručností predprojektovej a realizačnej prípravy obnovy historockých objektov do vzdelávania študijných programov architektonického zamerania20172019KEGAP. PaulinyÚDTAaOP FA
Industriál očami odborníkov/pamätníkov (MK-937/2016/1.3)20162016Štátny programN. BartošováÚDTAaOP FA
Informačný systém pre pozorovateľňu vtáctva na Dunaji (Enviromental Wooden Climatic Chamber)20152017-- Iný domáci --V. KotradyováÚIV FA
Inovatívne formy riešenia parteru objektov a ich uplatňovanie v procese revitalizácie mestského prostredia. (1/2125/05)20052007VEGAJ. VinárčikováUDTA FA
Inteligentné mestá (6RP/507860)200420056. rámcový programM. FinkaUU FA
Interakcia človeka a dreva - humanizačný potenciál dreva v interiéri20132017APVV - Všeobecná výzvaV. KotradyováÚIV FA
Interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva20172019KEGAB. KováčÚUaUP FA
Interiér na Slovensku20172019KEGAS. HusárováÚIV FA
Interiérový dizajn ako prostriedok prevencie a liečenia civilizačných chorôb (APVV-0469-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaI. PetelenÚIV FA
Interpretácia membránových konštrukcií v súčasnej architektonickej tvorbe (1/2124/05)20052007VEGAF. KalesnýUKA FA
Jesenná architektúra architektúry 201220122012Letné školyP. GregorÚDTAaOP FA
Jesenná univerzita architektúry 2016 "Dokumentovanie ľudovej architektúry v banskoštiavnickej lokalite UNESCO" - 7. ročník medzinárodného študentského workshopu20162016Štátny programK. VoškováÚDTAaOP FA
Kafkas Raum/ Kafkov Priestor20162017Štátny programP. MazalánÚIV FA
Klasické mesto, jeho istoty a stresory (1/3303/06)20062008VEGAS. BašováUU FA
Kláštory a reholné domy na Slovensku (1/2127/05)20052007VEGAM. KvasnicováUA2 FA
Komparácia stavu a tendencií pamiatkovej ochrany medzi SR a ČR v oblasti dokumentácie, prípravy, manažmentu a využívania historického stavebného fondu . (Bil/ČR/SR/FA/06)20052007MVTSE. KráľováKO a TvPP UA2 FA
Komplexné vnímanie architektonického priestoru (1/1147/04)20042006VEGAJ. KepplUA2 FA
Koncepcia údržby zelene v urbánnych a suburbánnych európskych krajinách (0835 R2)20102013INTERREG IVCI. BelčákováUKZA FA
Konkurenčný boj miest - šance a riziká spolupráce (ARL MS0 AG/01)20022004INTERACT IIM. FinkaUU FA
Korelácia architektonických a konštrukčných determinantov v tvorbe polyfunkčných budov novej generácie (1/9051/02)20022004VEGAI. TužinskýKK - TD UKA FA
Krajinná a záhradná architektúra -študijný odbor, tvorba učebných plánov učebníc ( 3/109503)20032004KEGAM. FinkaUU FA
Krajinná architektúra ? systematika a klasifikácia tvorivých metód (1/7084/20)20002002VEGAP. GálKKaPA UKA FA
Kreatívne spôsoby architektonického navrhovania vyspelými digitálnymi technológiami20172019KEGAV. ŠimkovičÚABB FA
Kultúrne súvislosti suburbanizácie Bratislavského regiónu20172017-- Iný domáci --M. BogárÚUaUP FA
Kvety pre Slovensko20092011-- Iný medzinárodný --M. LukáčKVT FA
Kvety pre Slovensko III. (2015vu077)20152016-- Iný domáci --M. LipkováÚD FA
Laboratórium umenia. Laboratórium pre výtvarné médiá ako platforma premostenia umenia a architektúry (3/4310/06)20062008KEGAD. KrálikKVD UDTA FA
Laureáti ceny Dušana Jurkoviča20162016Štátny programN. BartošováÚDTAaOP FA
Laureáti ceny Dušana Jurkoviča (16-142-02614)20162017-- Iný domáci --N. BartošováÚDTAaOP FA
LENNE - Príprava študijného programu pre krajinné plánovanie a manažment (TEMPUS CD-JEPO-19106-2004)20052008-- Iný medzinárodný --M. FinkaUU FA
LENNE - Príprava študijného programu pre krajinné plánovanie a manažment (TEMPUS CD_JEP-19106-2004)20052008-- Iný medzinárodný --M. FinkaUU FA
LEPOB Celoživotné vzdelávanie v oblasti regenerácie brownfields (CZ/40/B/P/PP/168014)20042006Leonardo da VinciD. PetríkováUU FA
Level - projekt pre synagógu v Lučenci20162017Štátny programB. KubinskýKVT FA
Level - projekt pre synagógu v Lučenci (16-142-01886)20162017-- Iný domáci --B. KubinskýÚVTaM FA
M. M. Harminc - od historizmov k moderne a funkcionalizmu (1/0417/11)20112013VEGAJ. PohaničováÚDTAaOP FA
Management krajiny v povodiach riek (ARL MSO AG/02)20022004INTERACT IIM. FinkaUU FA
Mapovanie architektonického dedičstva dunajských miest Komárno a Štúrovo na základe teréneho a archívneho výskumu20172018Mladý výskumníkK. KalašováÚDTAaOP FA
Mapovanie ekologicky motivovanej architektúry na Slovensku (EkoIASK)20152015Mladý výskumníkA. KrižánkováÚEEA FA
Materiálová podstata architektúry - nové trendy (1/4212/07)20072009VEGAJ. IlkovičUKA FA
Metodika výskumu, hodnotenia a zásady prezentácie kultúrno-historických hodnôt nekropolnej architektúry v Banskej Štiavnici ako súčasti Svetového kultúrneho dedičstva (1/0856/08)20082010VEGAJ. LalkováKO a TvPP UA2 FA
Metodológia využitia IKT vo vzdelávaní , s aplikáciou na medzinárodnú umeleckú spoluprácu (MVTS 5/05)20052007MVTSV. JoklováUD FA
Metodológia využitia IKT vo vzdelávaní, s aplikáciou na medzinárodnú umeleckú spoluprácu (Ang/Slov/VŠMU/05)20052007MVTSI. KoščoUD FA
Microscopic mystery (17-161-04320)20172018-- Iný domáci --M. BalážÚD FA
Michal Milan Harminc -- život a dielo nestora slovenskej architektúry (1/0555/14/6/ )20142016VEGAJ. PohaničováÚDTAaOP FA
mind(21)factory, sieťová kultúrna, vedecko-výskumná a vzdelávacia točňa (Bil/Rak/Nem/SR/FA/06)20062008MVTSN. HraškováUDTA FA
MobEx 2013--2014. Voda a mesto -- brownfieldy (21310101)20132014International Visegrad Fund - Grant programsJ. FurdíkKabinet PaMD FA
Modernizácia služieb Knižnice Fakulty architektúry STU20162016Štátny programK. RaitlováKni FA
Modernizácia služieb Knižnice Fakulty architektúry STU (16-611-03686)20162017-- Iný domáci --K. RaitlováKni FA
Modernosť:Štruktúra osobností a dosah vplyvov (1/2123/05)20052007VEGAM. DullaUDTA FA
Monitoring of Cultural Heritage Conservation20162017International Visegrad Fund - Standard grantsP. GregorÚDTAaOP FA
Možnosti intenzifikácie slovenských sídlisk (MISS)20152015Mladý výskumníkK. GörnerÚDTAaOP FA
Multidisciplinárny študentský workshop "Architektúra - história umenia - etnológia - výtvarné umenie..."20162017Štátny programK. VoškováÚDTAaOP FA
Na spoločných základoch: Feiglerovci a architektúra 19. storočia v Bratislave a Ostrihome20162016Štátny programJ. PohaničováÚDTAaOP FA
Na spoločných základoch: Feiglerovci a architektúra 19. storočia v Bratislave a Ostrihome (16-510-03829)20162016-- Iný domáci --J. PohaničováÚDTAaOP FA
Najlepšie spoločné skúsenosti v priestorovom plánovaní k podpore udržateľného polycentrického rozvoja (EU/Interreg/Poly.dev 5C 007/06)20062008INTERREG IIIAI. BelčákováKU - AS UU FA
Námestie - priestorový fenomén mestskej štruktúry (1/0331/03)20032005VEGAS. BašováKU - AS UU FA
Návrh integrovanej štruktúry študijných plánov nového medziodborového študijného programu "Techniky zachovania pamiatok" (3/11898/03)20032004KEGAE. KráľováKO a TvPP UA2 FA
Návrh koncepcie transformovaného študijného programu multimediálneho a grafického dizajnu. Umelecké formy v komunikačnom dizajne (3/3253/05)20052007KEGAĽ. HorníkUD FA
Navrhovanie pre všetkých ? univerzálne navrhovanie, téma pre IP 2007/2008 -Turizmus pre všetkých (7203-0391/IP/BRATISL01)20072008Intensive ProgrammeM. SamováUA1 FA
Navrhovanie pre všetkých - univerzálny dizajn (8203-0512/IP/BRATISL01)20092009Intensive ProgrammeZ. ČerešňováUA1 FA
Nekonvenčné princípy a metódy exaktnej evaluácie transformačných procesov urbanistických štruktúr (1/4213/07)20072009VEGAP. KardošUU FA
Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy20172019VEGAM. DullaÚDTAaOP FA
NETARCH - Nové technológie výskumu v architektúre a urbanizme (koscomvtsminedu.sk)20082008MVTSI. KoščoKPPaUT UD FA
Nové metódy a techniky strategického hodnotenia vplyvov v oblasti priestorového plánovania (Angl/SR/STU1/07)20072008MVTSI. BelčákováKKaPA UKA FA
Nové princípy jpre navrhovanie obytných a občianskych nízkoenergetických budov. (1/2642/05)20052007VEGAM. ŠarafínUA2 FA
Nové stratégie pre konverziu priemyselných miest (Fr/SR/STU07)20072008MVTSĽ. VitkováUU FA
Nové trendy v interiérovej tvorbe bytových systémov a ich aplikácia pri rekonštrukcii a humanizácii objektov hromadnej bytovej výstavby (1/8086/01)20012003VEGAV. LichardováKI V a S UA2 FA
Obnova Bratislavského hradu v európskom kontexte20162016Mladý výskumníkA. GondováÚDTAaOP FA
Odísť, získať, vrátiť sa (SK/02/A/F/PL - 201233)20022003Leonardo da VinciP. GálDek FA
Ochrana a záchrana historických pamiatok na Slovensku ako integrálna súčasť európskeho kultúrneho dedičstva (koncepcia a realizácia). (SP 51/028 09 00/028 09 02)20032005Štátna objednávkaJ. GregorováFA
OIKODOMOS - Konsolidácia a rozšírenie virtuálneho kampusu (177090-LLP-1-2010-1-ES-ERASMUS-EAM)20102012ProjectsV. JoklováKabinet PaMD FA
OIKODOMOS ? virtuálna univerzita v oblasti štúdia (sociálneho) bývania v súčasnej Európe (134370-LLP-1-2007-1-ES-Erasmus-EVC)20072009Multirateral ProjectsV. JoklováUD FA
OIKOnet - A global multidisciplinary network on housing research and learning (539369-LLP1-2013-1-ES-ERASMUS)20132016ERASMUS+V. JoklováÚVTaM FA
Osobnosť Ernesta Zmetáka v tvorbe a ochrane národného a kultúrneho dedičstva (3/103903)20032004KEGAĽ. PetránskyKD UD FA
Overenie potenciálu vnútorného rozvoja malých a stredných miest na Dunaji20182018Mladý výskumníkA. ŠeligováÚUaUP FA
PAMIATKOVÝ VÝSKUM ARCHITEKTÚRY. História a aplikácia na Slovensku.20162016Štátny programM. KvasnicováÚDTAaOP FA
Participácia architektúry výrobných zariadení na tvorbe vidieckeho priestoru v kontexte trvalo udržateľného života (1/7080/20)20002002VEGAJ. IlkovičKV a IS UA1 FA
Participatívne plánovanie v priestorovom rozvoji-metódy a techniky (1/9052/02)20022004VEGAD. PetríkováKKaPA UKA FA
PENTA Európske enviromentálne vzdelanie pre tretie krajiny ("2005-3240/001-001)20052008Erasmus MundusI. BelčákováKKaPA UKA FA
Percentuálna evaluácia transformačných procesov kryštalizácie urbanistických priestorových štruktúr a urbánneho verejného prostredia. (1/7083/20)20002002VEGAP. KardošKU - AS UU FA
Permanentný výskum v priestorovom rozvoji v kontexte rozširovania EÚ a rozvoja informačnej spoločnosti PERSEUS (5RP/EVK4-2002-00508)200320055. rámcový programM. FinkaFA
Personalizácia axilárnej barly pre hendikepovaného užívateľa.20172017Mladý výskumníkJ. PožgayováÚD FA
Píše ti architektúra?20162017Štátny programM. ZaičekÚDTAaOP FA
      Píše ti architektúra?20162017Štátny programM. ZaičekÚDTAaOP FA
Podpora európskeho vzdelania v oblasti EA pre tretie krajiny (2005-3240/001-001 MUN MUNB41)20052007Erasmus MundusI. BelčákováKKaPA UKA FA
Podpora rastu vedomostí a ľudského potenciálu pre zvládnutie budúcich zmien v rozšírenej Európe vo vzťahu k rozvoju územia Bratislavského regiónu? (13120200045)20062008Európsky sociálny fondĽ. VitkováFA
Podpora rozvoja medzinárodného transferu invoácií s využitím európskej integrácie vedecko-výskumných kapacít SPECTRA Centra excelencie EU. (13120200084)20062008Európsky sociálny fondM. FinkaKKaPA UKA FA
Polohovanie Viedne a Bratislavy - potenciály a vízie z hľadiska mestekého marketingu a spolupráce (53s09)20062006Akcia Rakúsko - SlovenskoM. FinkaKKaPA UKA FA
Porovnávacia analýza vybraných lokalít historických železiarskych areálov v Banskobystrickom a Košickom kraji (PAHIŽA)20152015Mladý výskumníkE. BellákováÚDTAaOP FA
Posudzovanie stavebno - ekologickej kvality obytných budov (SPF CBC Project Nr. 1206)20022003INTERREG IIIAA. UrlandováUU FA
Praktický seminár pre študentov "Návrh mesta budúcnosti" (PSŠNMB)20152015Mladý výskumníkA. MarekováÚEEA FA
Predpovedanie výskumnhých trendov v digitalizácii mobility20152015-- Iný medzinárodný --M. LipkováOVV Dek FA
Predpovedanie výskumných trendov v udržateľnej mestskej mobilite20122015-- Iný medzinárodný --M. LipkováOVV Dek FA
Prehĺbenie architektonicko-stavebného prieskumu objektu Slovenského rozhlasu v Bratislave2018--Mladý výskumníkR. ŠubinováOVV Dek FA
Prehĺbenie architektonicko-stavebného prieskumu objektu Slovenského rozhlasu v Bratislave20172017Mladý výskumníkŠ. BekešÚDTAaOP FA
Premostenie mesta - voda v architektúre, mestských priestoroch a územnom plánovaní (48004-IC-1-2005-1-PL-Erasmus-IPUC-1)20072010Intensive ProgrammesM. FinkaKKaPA UKA FA
Prevencia protizločinnosti prostredníctvom tvorby prostredia (JLS/2007/ISE/CFPA/C1024)20092010-- Iný medzinárodný --J. KepplÚEEA FA
Prezentácia diel krajinnej architektúry vo svetle historického a kultúrneho dedičstva krajín strednej Európy20162016Štátny programI. StankociUKZA FA
Prezentácia diel krajinnej architektúry vo svetle historického a kultúrneho dedičstva krajín strednej Európy (16-510-00525)20162016-- Iný domáci --I. StankociÚUaUP FA
Priemyselné dedičstvo – teória a metodológia ochrany aplikovaná vo výskume územia Bratislavy (2/0095/14)20172017-- Iný domáci --N. BartošováÚDTAaOP FA
Priemyselné dedičstvo Slovenska, jeho mapovanie, metodika hodnotenia a identifikácie využiteľného potenciálu (1/0904/09)20092009VEGAE. KráľováKO a TvPP UA2 FA
Prieniky vo vzdelávaní v rámci siete škôl architektúry REA (059STU-4/2016)20162018KEGAY. MezianiÚKAaIS FA
Priestorové aspekty diverzifikácie a reštrukturácie priemyselnej výroby v kontexte integračných tendencií. (1/1132/04)20042006VEGAJ. IlkovičUU FA
priestorové plánovanie, etika a náboženstvo (2001 Development Grant)20022002Science and Religion Course ProgramD. PetríkováFA
Princípy udržateľnosti v kontexte historických urbánnych štruktúr (SK-AT-2017-0014)20182019APVV - Bilaterálna spolupráca J. LegényÚEEA FA
Program identity mestskej štruktúry (Fr/Nem/Slov/FA/04)20042005MVTSP. KardošUU FA
Program identity urbánnej štruktúry (projekt trilaterálnej spolupráce)20042005-- Iný medzinárodný --P. KardošUU FA
Progresívne technollógie pre vytvorenie nulových budov (SK-AT-2015-0026)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca M. BudiakováÚKAaIS FA
Progresívne technológie pri tvorbe architektonických diel (MŠ 039STU-4/2014)20142016KEGAM. BudiakováÚKAaIS FA
Public Spaces 2017 (17-342-01894)20172018-- Iný domáci --K. FejoOVV Dek FA
Putovná výstava o urbanizme, krajinotvorbe, územnom plánovaní a GIS (Višegrátsky fond - 10940098 )20102010-- Iný domáci --J. FurdíkKabinet PaMD FA
Putovná výstava Slovenský rodinný dom 2000-2015 (17-142-01822)20172017-- Iný domáci --A. BacováOVV Dek FA
Redukcia energetickej spotreby mesta interdisciplinárnymi presahmi20162016Mladý výskumníkJ. LegényÚEEA FA
Reflexie architektúry20162017Štátny programH. MoravčíkováÚDTAaOP FA
Reflexie architektúry (16-342-03179 )20162017-- Iný domáci --H. MoravčíkováÚDTAaOP FA
REGIOGOES - Regionálny potenciál v pohraničnej oblasti Rakúsko-Slovensko. Vývoj nových modelov bývania, práce a voľného času pre pohraničnú oblasť.20132014-- Iný medzinárodný --A. BacováÚABB FA
REGIOGOES - Regionálny potenciál v pohraničnej oblasti Rakúsko-Slovensko. Vývoj nových modelov bývania, práce a voľného času pre pohraničnú oblasť. Doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.20132014Cezhraničná spolupráca - SK - ATA. BacováÚAOB FA
Rehabilitácia a rozvoj banských regiónov (164/2004)20032006INTERREG III B CadsesM. FinkaUU FA
Reprezentácia výsledkov Fakulty architektúry STU v Bratislave v oblasti environmentálneho dizajnu na renomovaných architektonických podujatiach20162016Štátny programV. KotradyováÚIV FA
Reprezentácia výsledkov Fakulty architektúry STU v Bratislave v oblasti environmentálneho dizajnu na renomovaných architektonických podujatiach (16-510-00547)20162016-- Iný domáci --V. KotradyováÚIV FA
Rozvoj architektonických študijných programov 1. a 2. stupňa s ohľadom na medzinárodné kontexty vzdelávania v architektúre (3/2213/04)20042006KEGAB. KováčUU FA
Rozvoj mediálnej komunikácie v tvorivých procesoch architektúry a v procesoch valorizácie mestského prostredia (1/0333/03)20032005VEGAP. KardošUA2 FA
Safeguarding the Modern Movement under threatStrategies to Protect Icons of Modern European Architecture and Urbanism20152018ERASMUS+H. MoravčíkováÚDTAaOP FA
Safer Cities Education (SAMRS/2015/RV/1/1)20152016Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. KepplÚEEA FA
SCEI-Kremnica - Slovenské centrum pre európsku integráciu (Nem/Slov/SCEI)20022005Bilaterálna spoluprácaN. HraškováUDTA FA
Sieť vzdelávacích inštitúcií v oblasti krajinnej architektúry (Lifelong Learning Programme)20102013Academic and Structural NetworksI. BelčákováUKZA FA
Skvalitnenie ergonomických parametrov axilárnej barly vzhľadom na špecifické potreby dlhodobo hendikepovaných jednotlivcov.20162016Mladý výskumníkJ. PožgayováÚD FA
Solárny kataster ako základ plošného využívania slnečnej energie v sídle20172019VEGAR. ŠpačekÚEEA FA
Spoločné urbanistické hodnoty historických miest v Podunají (DS-2016-0047)20172018APVV - Dunajská stratégiaJ. LegényÚEEA FA
Strategické hodnotenie politiky územného rozvoja (Bil/ČR/SR/FA/2/06)20062007-- Iný medzinárodný --I. BelčákováUU FA
Subjektívne determinácie priestoru20182018Mladý výskumníkT. VozárováÚAOB FA
Synagoga Slovaca Architektúra synagóg na Slovensku - vplyv lokality, topografia, systematizácia. (1/9054/02)20022004VEGAM. DullaKDAaU UDTA FA
Systematizácia a metodológia hodnotenia obnovy historických parkov v stredoeurópskom kontexte (gazovamvtsminedu.sk)20082010MVTSD. GažováKKaPA UKA FA
Škoda Fit 2-CAR20102011-- Iný medzinárodný --P. PaliatkaÚD FA
Školy architektúry (ŠA)20162016Mladý výskumníkJ. FečkaninováÚAOB FA
Školy architektúry20172017-- Iný domáci --J. FečkaninováÚAOB FA
Školy architektúry20172017Mladý výskumníkJ. FečkaninováÚAOB FA
Tektonika architektonických konštrukcií zastrešenia - inovačné metódy vo výučbe20172019KEGAJ. IlkovičÚKAaIS FA
Tématická sieť vzdelávacich inštitúcii v oblasti krajinnej architektúry (156030-LLP-1-AT-ERASMUS)20092010ERASMUS+I. BelčákováUKZA FA
Teoretické a koncepčné hľadiská urbanisticko-architektonickej reštrukturácie obytného prostredia (1/7078/20)20002002VEGAS. BašováKU - AS UU FA
Teória a metodológia dizajnu (3/0006/02)20022003KEGAĽ. PetránskyKD UD FA
Teritoriálna kohézia ako nová kvalita priestorového rozvoja EU (1/3298/06)20062008VEGAM. FinkaUU FA
Terminologické štúdia architektúry (3/4312/06)20062008KEGAJ. BencováUDTA FA
Tradícia a inovácia v architektúre ako fenomén dlhého storočia20172017VEGAJ. PohaničováÚDTAaOP FA
Trajektórie priestorového rozvoja vedomostne orientovanej spoločnosti. Priestorové inovácie v dynamike teritoriálnej kohézie (APVV-20-025705)20062007APVVM. FinkaUU FA
Transformácia historických jadier mestkých pamiatkových zón v 2. polovici 20. storočia20182018Mladý výskumníkL. ŠišlákováÚDTAaOP FA
Transformácia prechodných foriem ubytovania v trhových spoločensko-ekonomických (1/9049/02)20022004VEGAJ. AntalKATOB UA1 FA
Transformácia vplyvu progresívnych technológií do princípov navrhovania nulových budov vo väzbe na vnútornú klímu20172019VEGAM. BudiakováÚKAaIS FA
TUD COST Action TU1204 People Friendly Cities in a Data Rich World20132017COSTK. KristiánováUKZA FA
Tvorba a koordinácia prípravy nových prierezových študijných programov so zameraním na plánovanie udržateľného rozvoja územie (priestorové plánovanie, environmentálne plánovanie a manažment, krajinné plánovanie). (3/124603)20032004KEGAM. FinkaUU FA
Tvorba a koordinácia transformácie prierezových študijných programov medziodborového štúdia - PDN (priemyselný dizajn nábytku) a IVS (Interiér, výstavníctvo a scénografia) pre študijný program Interiérový dizajn (3/2212/04)20042006KEGAI. PetelenUA2 FA
Udržateľný rozvoj mesta podporovaný vhodnou dopravou (EVK4-CT-2001-00056)200220055. rámcový programJ. KomrskaUU FA
Univerzálne navrhovanie - nová metóda bezbariérového navrhovania v architektúre, urbanizme a dizajne, ktorá podporuje integráciu diskriminovaných skupín ľudí do života spoločnosti (Tal/SR/STU07)20072008MVTSM. SamováUA1 FA
Univerzálne navrhovanie prostredia v súlade s požiadavkou inklúzie zdravotne limitovanej populácie do vzdelávacieho a pracovného procesu (1/0996/11)20112014VEGAM. SamováÚAOB FA
Uplatnenie stratégie solárnych miest v podmienkach Slovenska (1/0847/08)20082010VEGAR. ŠpačekKE a EVT UA2 FA
urbANNAtur -- "Rozvoj rekreačných aktivít v prírodne chránených územiach"20102011-- Iný medzinárodný --P. GálUKZA FA
Územné a krajinné plánovanie ako akcelerátor rozvoja lokálnej ekonomiky20162016Štátny programK. KristiánováUKZA FA
Užívateľský výskum zameraný na staršieho vodiča20072010-- Iný medzinárodný --M. LipkováOVV Dek FA
Vedecká monografia "Banskoštiavnická kalvária - 7 rokov intenzívnej pamiatkovej obnovy a perspektívy ďalšej revitalizácie" -- výsledky a skúsenosti z pamiatkovej obnovy20162016Štátny programK. VoškováÚDTAaOP FA
Veľké komerčné investície a urbanistická štruktúra miest. (1/1130/04)20042006VEGAĽ. VitkováUU FA
Verejné priestory v segregovaných osídleniach (VPVSO)20152015Mladý výskumníkK. SmatanováOVV Dek FA
Virtuálne dunajské nábrežia20152016-- Iný domáci --V. ŠimkovičÚAOB FA
Vízie Rybného námestia2017---- Iný domáci --V. ŠimkovičÚAOB FA
Vízie, scenáre a potreby konečných užívateľov vo vzťahu k využitiu ICT pre udržateľný urbánny rozvoj (INTELCITY)20022003-- Iný medzinárodný --M. FinkaUU FA
Vizuálne intervencie20162016Štátny programY. MezianiÚKAaIS FA
Voľné modelovanie v architektúre (1/0851/8)20082010VEGAV. Šimkovič
Vplyv nových prvkov techniky prostredia budov na architektonické riešenie (511-047STU-4/2010 )20102010KEGAM. BudiakováÚKAaIS FA
VPLYV URBÁNNEJ A EXTERIÉROVEJ ŠTRUKTÚRY NA MIKROKLÍMU VNÚTORNÉHO PROSTREDIA (1/4211/07)20072009VEGAA. IringováKE a EVT UA2 FA
Vybudovanie základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov výskumu architektonického dedičstva (064STU-4/2011)20112013KEGAE. KráľováÚDTAaOP FA
Výkladový slovník architektúry II. (1/9053/02)20022004VEGAJ. BencováUDTA FA
Vypracovanie akčného plánu - analýza využitia priestorov časti komárňanskej pevnosti - Stará a Nová pevnosť (2002/000.610-13-213)20042005PhareJ. GregorováKE a EVT UA2 FA
Výskum dejín a teórie ochrany pamiatkových zón na Slovensku na príklade stavebno-historických premien štyroch prípadových štúdií miest20172018Mladý výskumníkL. ŠišlákováÚDTAaOP FA
Výskum novodobých technológií formujúcich architektúru20122014VEGAM. BudiakováÚKAaIS FA
Výskum špecifických znakov architektúry prístavov na slovenskom úseku Dunaja20172017Mladý výskumníkM. DubinyÚDTAaOP FA
Výskum vplyvu popkultúry na tvorbu študentov architektúry (VVPTŠA)20162016Mladý výskumníkA. MarekováÚEEA FA
Vytváranie živého mestského prostredia: urbanistické stratégie pre trvalo udržateľné mesto (CE323)20162018Interreg Central EuropeJ. LegényÚEEA FA
Využívanie a ochrana pôdy v rámci regionálneho rozvoja (29812-IC-1-2004-1-AT-ERASMUS-EVC)20042005ErasmusM. FinkaUU FA
Vývoj a využitie progresívnych foriem obnoviteľných zdrojov energie pri architektonickom riešení (1/8088/01)20002002VEGAM. BudiakováKK - TD UKA FA
Význam simulácie v dizajnérskom navrhovani20172017Mladý výskumníkM. ŠimkováÚD FA
Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum FA STU Banská Štiavnica (112301100148)20062008Európsky sociálny fondJ. PaučulaKO a TvPP UA2 FA
V4-by acting small we can make a big change20162017International Visegrad Fund - Small grantsK. KristiánováUKZA FA
WHISPER BWB - Medzinárodný umelecko-výskumný projekt pre tri mestá na Dunaji20162016Štátny programE. KocherginaÚABB FA
Zabudnuté industriálne dedičstvo vo virtuálnej realite (17-144-03552)20172017-- Iný domáci --V. HainÚKAaIS FA
Zaľudnená história: sto rokov modernej architektúry na Slovensku (003STU-4/2016)20162018KEGAM. DullaÚDTAaOP FA
Zážitkom od prírodných zákonov k technike - projekt neformálneho interaktívneho vzdelávania žiakov a študentov podnecujúci záujem o technicku20162018KEGAE. KráľováÚDTAaOP FA
Zlepšenie kvality urbánneho života vo veľkých urbánnych postihnutých územiach LUDA (5RP/EVKA-2002-00081)200320065. rámcový programM. FinkaUU FA
Znovuobjavenie strateného miesta - Rybné námestie (17-161-04221)20172018-- Iný domáci --V. ŠimkovičOVV Dek FA
Zóna Zimný prístav v Bratislave (Virtuálny ateliér s využitím Internetu) (Brit/Slov/2001)20032003-- Iný medzinárodný --I. KoščoUD FA
Zvýšenie atraktivity univerzitného vzdelania v oblasti environmentálneho posudzovania a manažmentu (2008 - 2448/001- 001)20092011ProjectsI. BelčákováKTAaD UDTA FA
Zvýšenie atraktivity vysokoškolského vzdelania v oblasti environmentálneho hodnotenia a manažmentu (2008-2448/001-001)20082010-- Iný medzinárodný --I. BelčákováKKaPA UKA FA
Zvýšenie atraktivity vysokoškolského vzdelania v oblasti environmentálneho hodnotenia a manažmentu (2008-2448/001-001)20082010Erasmus Mundus joint programmesI. BelčákováUKZA FA
Zvyšovanie kvality vzdelania v architektúre a dizajne (13120110487)20072008Európsky sociálny fondV. KotradyováKI V a S UA2 FA
02 Historická strešná krajina na Slovenska (Tvaroslovie a materiál striech na území Slovenska, z hľadiska časového vývoja a teritoriálneho uplatnenia) (1/9047/02)20022004VEGAP. GregorKO a TvPP UA2 FA
3D solárny model mesta20182021APVV - Všeobecná výzvaP. MorgensteinFALegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne