18. 7. 2018  22:29 Kamila
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 265

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Aktivity kultúrnej politiky v oblasti obnovy torz architektúry II.20162016Štátny programJ. GregorováÚDTAaOP FA
Aktivizácia dizajnu ako formy kultúrnej a ekonomickej reprezentácie Slovenska v EU. (3/4309/06)20062008KEGAĽ. PetránskyKD UD FA
Aktuálne aspekty ochrany a obnovy architektonického pamiatkového fondu na Slovensku. (Determinanty a kritériá pamiatkovej starostlivosti ako súčasti architektonickej a urbanistickej tvorby) (1/7082/20)20002002VEGAP. VodrážkaKO a TvPP UA2 FA
Aktuálne problémy priestorového rozvoja v strednej a východnej Európe - priestorove inovacie v informacnej spolocnosti (NEm/SR/STU4/07)20072009MVTSM. FinkaUU FA
Akvizícia Knižnice Fakulty architektúry STU20162017Štátny programK. RaitlováKni FA
Akvizícia Knižnice Fakulty architektúry STU (16-613-03703)20162017-- Iný domáci --K. RaitlováKni FA
Aplikácia vizualizačných metód pri výskume architektúry historických železiarskych areálov (AVIME)20162016Mladý výskumníkE. BellákováÚDTAaOP FA
ARCH+A days20162016Štátny programP. GregorÚDTAaOP FA
ARCH+A dni (16-362-03068 )20162016-- Iný domáci --P. GregorÚDTAaOP FA
Architekt Emil Belluš (1/0518/08)20082010VEGAM. DullaKDAaU UDTA FA
ARCHITEKTONICKÉ ASPEKTY VONKAJŠIEHO OSVETĽOVANIA PAMIATKOVÝCH OBJEKTOV A SÚBOROV (1/3302/06)20062008VEGAB. PolomováKO a TvPP UA2 FA
Architektonické dedičstvo a turizmus. Teoretické a koncepčné hľadiská implementácie novej funkcie do štruktúr architektonického dedičstva a ich optimalizácia na príklade turizmu (1/3300/06)20062008VEGAE. KráľováKO a TvPP UA2 FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie20162017Štátny programĽ. IlkovičováÚKAaIS FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie20162017Štátny programĽ. IlkovičováÚKAaIS FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie (16-142-01590)20162017-- Iný domáci --Ľ. IlkovičováÚKAaIS FA
Architektonicko-urbanistické a hygienické princípy tvorby malovýrobných zariadení v dôsledku reštrukturalizácie priemyselnej výroby. (1/1146/04)20042006VEGAJ. HavajUA2 FA
Architektúra a umenie 19. storočia - východiská, umelecký a technický prínos, kontext (3/2216/04)20042006KEGAJ. KrivošováUDTA FA
Architektúra a urbanizmus 2020 - smerovanie k takmer nulovému energetickému štandardu (MŠ 1/0559/13 )20132015VEGAL. KrajcsovicsÚEEA FA
Architektúra bez bariér - architektúra pre všetkých (2002/8)20032003-- Iný medzinárodný --M. SamováUA2 FA
Architektúra kyberkultúry Nová paradigma života v globálnej "sieti" - nové podmienky pre architektonickú tvorbu. (1/0334/03)20032005VEGAN. HraškováKDAaU UDTA FA
ARCHIZINES, Výstava novej generácie magazínov, fanzínov a žurnálov o o architektúre (Kultúra 2012)20122012-- Iný domáci --Ľ. VitkováDek FA
Asistenia tématickej siete (104368-CP-I-AT)20022005SocratesD. GažováUU FA
Atlas krajiny SR (bez oznacenia)20012002Štátna objednávkaM. FinkaFA
Audítorský program - univerzálna prístupnosť hmotného životného prostredia (1/0707/08)20082010VEGAM. SamováÚAOB FA
Bratislavský prístav a jeho medzinárodné kontexty (BP_MK)2016--Mladý výskumníkM. DubinyÚDTAaOP FA
Budúcnosť priemyselných miest a regiónov prechádzajúcich štrukturálymi zmenami (FOCUS)20002002INTERREG IICM. FinkaFA
Central European park for innovative technologies Bratislava (CEPIT Managment)20062007-- Iný medzinárodný --D. PetríkováUU FA
Centrum celoživotného vzdelávania - zvyšovanie odborných zručností zamestnancov (13120110152)20062008Európsky sociálny fondP. GregorKO a TvPP UA2 FA
Centrum environmentálneho plánovania v Belehrade a Nisi (IB-JEP_41059-2006)20072009-- Iný medzinárodný --D. PetríkováUU FA
Cesty za zabudnutou architektúrou (3/4311/06)20062008KEGAM. DullaUDTA FA
Cielená akcia k riešeniu zanedbaných brownfield oblastí a vytváranie siete ich ekonomickej regenerácie - CABERNET (EVK 4 - CT - 2001 - 2004)200220055. rámcový programD. PetríkováFA
CLAY NEXT - Kolekcia generatívnej keramiky (17-161-04245 )20172018-- Iný domáci --M. LipkováÚD FA
Časť A :Posudzovanie environmentálnej kvality obytného prostredia (SPF CBC Project Nr. 1206)20022003INTERREG IIIAH. PifkoFA
České a slovenské školy dizajnu 2018 (17-380-03822)20172017-- Iný domáci --M. ZvonekÚD FA
Členstvá FA STU v medzinárodných organizáciách a účasť na podujatiach (17-380-04169)20172018-- Iný domáci --K. KristiánováÚUaUP FA
"Dajme hlavy dohromady" "Križovatky myšlienok a nápadov - (3/3262/05)20052007KEGAI. KoščoUD FA
DANube Urban Brand (DTP1-249-2.2)20172019Interreg Danube Transnational Programme (DTP)Ľ. VitkováÚUaUP FA
Dedičstvo pre budúcnosť - ochrana a nové využitie kultúrneho dedičstva v profesnej príprave budúcich architektov (Tal/Slov/02)20022004Dohoda STUE. KráľováFA
DEFINOVANIE A TRANSPORMÁCIA VPLYVU NOVÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMOV DO PRINCÍPOV NAVRHOVANIA OBYTNÝCH A OBČIANSKYCH BUDOV (1/0859/08)20082010VEGAM. BudiakováKATOB UA1 FA
Dejiny obnovy Bratislavského hradu: komparatívna štúdia obnov Bratislavského hradu na základe archívneho a terénneho výskumu (DOBBAH)20152015Mladý výskumníkA. GondováÚDTAaOP FA
Depozit spomienok (17-142-01827)20172017-- Iný domáci --B. KubinskýOVV Dek FA
Design Sketching Mission (17-144-03516 )20172017-- Iný domáci --M. BalážÚD FA
Design v pohybe alebo pohyb v designe (16-142-02621)20162017-- Iný domáci --M. ZvonekÚD FA
Diela záhradnej architektúry ako súčasť kultúrneho dedičstva a možnosti ich interpretácie ( MŠ 017STU-4/2014)20142016KEGAI. StankociUKZA FA
Dizajn vnútorného prostredia -- inovácia výukového modelu s orientáciou na prax (MŠ 042STU-4/2015)20152017KEGAJ. VinárčikováÚIV FA
Dizajn vnútorného prostredia a jeho vplyv na správanie sa, schopnosť sústrediť sa a kreativitu jeho užívateľov (1/0903/09)20092011VEGAI. Petelen
dizajnerskakresba.sk - designzeichnung.de20162016Štátny programM. BalážÚD FA
dizajnerskakresba.sk - designzeichnung.de (16-510-00523)20162016-- Iný domáci --M. BalážÚD FA
Doprava, priestorové plánovanie a udržateľnosť - TRANSPLUS (EVKA4-CT 1999 - 00009)200220035. rámcový programD. PetríkováFA
DREVENÁ SAKRÁLNA ARCHITEKTÚRA V KARPATSKEJ OBLASTI: medzinárodná metodológia pre implementovanie databázy pre projekty obnovy (EU/2005-0739/001-001 CLT CA12/06)20062008-- Iný medzinárodný --E. KráľováKO a TvPP UA2 FA
Drevené dvere a brány v dejinách architektúry na Slovensku (1/0793/08)20082010VEGAM. KvasnicováKO a TvPP UA2 FA
DWELL - Drevené ekologické bývanie (APVV-15-0551)20162019APVV - Všeobecná výzvaI. PetelenÚIV FA
ECOPOLIS, Plánovacie a tvorivé princípy udržateľnosti (29134-IC-2-2004-1-IT-Erasmus IPUC-2)20062007ErasmusĽ. VitkováUU FA
Efektívnosť a únosnosť intenzity využitia územia Slovenských miest a obcí. (1/0896/10)20102012VEGAĽ. VitkováÚUaUP FA
Efemérna festivalová architektúra na Grape festivale20162016Štátny programB. KubinskýKVT FA
Elektrárenstvo na Slovensku interaktívne - Neformálne interaktívne vzdelávanie približujúce problematiku priemyselného kultúrneho dedičstva20162017Štátny programM. GanobjakÚDTAaOP FA
Elektrárenstvo na Slovensku interaktívne - Neformálne interaktívne vzdelávanie približujúce problematiku priemyselného kultúrneho dedičstva (16-362-03415)20162017-- Iný domáci --M. GanobjakÚDTAaOP FA
Energetická efektívnosť budov, ekológia, tepelná pohoda, sekundárne zdroje energie. (MŠ 1/2121/05)20052007VEGAI. TužinskýOVV Dek FA
Energeticky úsporné budovy (41s14)20032003KEGAM. BudiakováUA2 FA
Enviromental Wooden Climatic Chamber (EWCC) (SK06-IV-02-004)20152016-- Iný domáci --V. KotradyováÚIV FA
Environmental implications of spatial development in selected European countries (Nem/Slov/FA/05)20052007MVTSI. BelčákováUU FA
Ergonómia v grafickom dizajne20162017Štátny programM. BrašeňÚD FA
Európsky presah urbanistickej školy - 110. výročie narodenia profesora Hrušku20162017Štátny programS. BašováÚUaUP FA
Faktory rozvoja malých európskych miest - stratégie a nástroje rozvoja na báze využitia lokálneho prírodného a kultúrneho dedičstva (Ang/SR/STU2/07)20072009MVTSE. KráľováKATOB UA1 FA
Faktory znižovania energetickej náročnosti a ich kvantifikácia v procese revitalizácie budov (1/2121/05)20052007VEGAI. TužinskýUKA FA
FARBA - KVALITATÍVNE KRITÉRIUM URBÁNNEHO PROSTREDIA Teoretické a koncepčné hľadiská farebnosti urbánneho prostredia (1/2122/05)20052007VEGAA. UrlandováUDTA FA
FIT II. AGE PROJECT20102010-- Iný medzinárodný --P. PaliatkaÚD FA
Flowers for Slovakia (FLV FOR SVK)20152015Mladý výskumníkA. OlahÚD FA
Flowers for Slovakia - Pass it on Tour 2016 -- Berlín20162016Štátny programM. LipkováÚD FA
Flowers for Slovakia - Pass it on Tour 2016 – Berlín (16-510-00456)20162016-- Iný domáci --M. LipkováÚD FA
FPS COST Action FP1204 Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests20132017COSTK. KristiánováUKZA FA
FreshArt (16-142-02615)20162017-- Iný domáci --P. EbringerováOVV Dek FA
FUTURE - Budúcnosť urbanistického výskumu v Európe (6RPMSCF - CT -2004 - 516556)20052008Marie Curie Actions - Human resources and mobilityĽ. VitkováUU FA
Gardens of MoMo in Slovakia20132013-- Iný medzinárodný --K. KristiánováUKZA FA
Geografické informačné systémy v oblasti architektúry s dôrazom na urbanizmus a územné plánovanie (1/7081/20)20002002VEGAJ. FurdíkKPPaUT UD FA
História v kocke (No.2004 - 1375/001-001 CLT CA12)20042005Culture 2000E. KráľováFA
Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičsta - ich ochrana a rehabilitácia na príklade cintorína "Zvonový vŕšok" v Banskej Štiavnici (3/6269/08)20082010KEGAJ. LalkováÚDTAaOP FA
Historické drevené výplne v dejinách architektúry a v pamiatkovej obnove (1/9050/02)20022004VEGAM. KvasnicováKO a TvPP UA2 FA
Historické štruktúry výrobných areálov na Slovensku ako potenciál rozvoja (APVV-15-0518)20162020APVV - Všeobecná výzvaE. KráľováÚDTAaOP FA
Historizmus - permanentný fenomén (1/0741/08)20082010VEGAJ. PohaničováKDAaU UDTA FA
Hodnotenie dopadu na životné prostredie pre vybrané podniky v garancii Zväzu sklárskeho priemyslu (Phare 2002)20022002PhareM. FinkaFA
Hodnotiaci model územného prieniku Bratislavského podhorského pásu s katastrom MČ Rača. (furdikmvtsminedu)20082008-- Iný medzinárodný --J. FurdíkKPPaUT UD FA
Challenges of Conterporary Urban Planning (SMARS/2016/RV/1/1)20162018Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidK. SmatanováÚUaUP FA
IDENTITA.SK - spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied (APVV-16-0567)20172020APVV - Všeobecná výzvaV. KotradyováÚIV FA
Implementácia praktických zručností predprojektovej a realizačnej prípravy obnovy historockých objektov do vzdelávania študijných programov architektonického zamerania20172019KEGAP. PaulinyÚDTAaOP FA
Industriál očami odborníkov/pamätníkov (MK-937/2016/1.3)20162016Štátny programN. BartošováÚDTAaOP FA
Informačný systém pre pozorovateľňu vtáctva na Dunaji (Enviromental Wooden Climatic Chamber)20152017-- Iný domáci --V. KotradyováÚIV FA
Inovatívne formy riešenia parteru objektov a ich uplatňovanie v procese revitalizácie mestského prostredia. (1/2125/05)20052007VEGAJ. VinárčikováUDTA FA
Inteligentné mestá (6RP/507860)200420056. rámcový programM. FinkaUU FA
Interakcia človeka a dreva - humanizačný potenciál dreva v interiéri20132017APVV - Všeobecná výzvaV. KotradyováÚIV FA
Interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva20172019KEGAB. KováčÚUaUP FA
Interiér na Slovensku20172019KEGAS. HusárováÚIV FA
Interiérový dizajn ako prostriedok prevencie a liečenia civilizačných chorôb (APVV-0469-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaI. PetelenÚIV FA
Interpretácia membránových konštrukcií v súčasnej architektonickej tvorbe (1/2124/05)20052007VEGAF. KalesnýUKA FA
Jesenná architektúra architektúry 201220122012Letné školyP. GregorÚDTAaOP FA
Jesenná univerzita architektúry 2016 "Dokumentovanie ľudovej architektúry v banskoštiavnickej lokalite UNESCO" - 7. ročník medzinárodného študentského workshopu20162016Štátny programK. VoškováÚDTAaOP FA
Kafkas Raum/ Kafkov Priestor20162017Štátny programP. MazalánÚIV FA
Klasické mesto, jeho istoty a stresory (1/3303/06)20062008VEGAS. BašováUU FA
Kláštory a reholné domy na Slovensku (1/2127/05)20052007VEGAM. KvasnicováUA2 FA
Komparácia stavu a tendencií pamiatkovej ochrany medzi SR a ČR v oblasti dokumentácie, prípravy, manažmentu a využívania historického stavebného fondu . (Bil/ČR/SR/FA/06)20052007MVTSE. KráľováKO a TvPP UA2 FA
Komplexné vnímanie architektonického priestoru (1/1147/04)20042006VEGAJ. KepplUA2 FA
Koncepcia údržby zelene v urbánnych a suburbánnych európskych krajinách (0835 R2)20102013INTERREG IVCI. BelčákováUKZA FA
Konkurenčný boj miest - šance a riziká spolupráce (ARL MS0 AG/01)20022004INTERACT IIM. FinkaUU FA
Korelácia architektonických a konštrukčných determinantov v tvorbe polyfunkčných budov novej generácie (1/9051/02)20022004VEGAI. TužinskýKK - TD UKA FA
Krajinná a záhradná architektúra -študijný odbor, tvorba učebných plánov učebníc ( 3/109503)20032004KEGAM. FinkaUU FA
Krajinná architektúra ? systematika a klasifikácia tvorivých metód (1/7084/20)20002002VEGAP. GálKKaPA UKA FA
Kreatívne spôsoby architektonického navrhovania vyspelými digitálnymi technológiami20172019KEGAV. ŠimkovičÚABB FA
Kultúrne súvislosti suburbanizácie Bratislavského regiónu20172017-- Iný domáci --M. BogárÚUaUP FA
Kvety pre Slovensko20092011-- Iný medzinárodný --M. LukáčKVT FA
Kvety pre Slovensko III. (2015vu077)20152016-- Iný domáci --M. LipkováÚD FA
Laboratórium umenia. Laboratórium pre výtvarné médiá ako platforma premostenia umenia a architektúry (3/4310/06)20062008KEGAD. KrálikKVD UDTA FA
Laureáti ceny Dušana Jurkoviča20162016Štátny programN. BartošováÚDTAaOP FA
Laureáti ceny Dušana Jurkoviča (16-142-02614)20162017-- Iný domáci --N. BartošováÚDTAaOP FA
LENNE - Príprava študijného programu pre krajinné plánovanie a manažment (TEMPUS CD-JEPO-19106-2004)20052008-- Iný medzinárodný --M. FinkaUU FA
LENNE - Príprava študijného programu pre krajinné plánovanie a manažment (TEMPUS CD_JEP-19106-2004)20052008-- Iný medzinárodný --M. FinkaUU FA
LEPOB Celoživotné vzdelávanie v oblasti regenerácie brownfields (CZ/40/B/P/PP/168014)20042006Leonardo da VinciD. PetríkováUU FA
Level - projekt pre synagógu v Lučenci20162017Štátny programB. KubinskýKVT FA
Level - projekt pre synagógu v Lučenci (16-142-01886)20162017-- Iný domáci --B. KubinskýÚVTaM FA
M. M. Harminc - od historizmov k moderne a funkcionalizmu (1/0417/11)20112013VEGAJ. PohaničováÚDTAaOP FA
Management krajiny v povodiach riek (ARL MSO AG/02)20022004INTERACT IIM. FinkaUU FA
Mapovanie ekologicky motivovanej architektúry na Slovensku (EkoIASK)20152015Mladý výskumníkA. KrižánkováÚEEA FA
Materiálová podstata architektúry - nové trendy (1/4212/07)20072009VEGAJ. IlkovičUKA FA
Metodika výskumu, hodnotenia a zásady prezentácie kultúrno-historických hodnôt nekropolnej architektúry v Banskej Štiavnici ako súčasti Svetového kultúrneho dedičstva (1/0856/08)20082010VEGAJ. LalkováKO a TvPP UA2 FA
Metodológia využitia IKT vo vzdelávaní , s aplikáciou na medzinárodnú umeleckú spoluprácu (MVTS 5/05)20052007MVTSV. JoklováUD FA
Metodológia využitia IKT vo vzdelávaní, s aplikáciou na medzinárodnú umeleckú spoluprácu (Ang/Slov/VŠMU/05)20052007MVTSI. KoščoUD FA
Microscopic mystery (17-161-04320)20172018-- Iný domáci --M. BalážÚD FA
Michal Milan Harminc -- život a dielo nestora slovenskej architektúry (1/0555/14/6/ )20142016VEGAJ. PohaničováÚDTAaOP FA
mind(21)factory, sieťová kultúrna, vedecko-výskumná a vzdelávacia točňa (Bil/Rak/Nem/SR/FA/06)20062008MVTSN. HraškováUDTA FA
MobEx 2013--2014. Voda a mesto -- brownfieldy (21310101)20132014International Visegrad Fund - Grant programsJ. FurdíkKabinet PaMD FA
Modernizácia služieb Knižnice Fakulty architektúry STU20162016Štátny programK. RaitlováKni FA
Modernizácia služieb Knižnice Fakulty architektúry STU (16-611-03686)20162017-- Iný domáci --K. RaitlováKni FA
Modernosť:Štruktúra osobností a dosah vplyvov (1/2123/05)20052007VEGAM. DullaUDTA FA
Monitoring of Cultural Heritage Conservation20162017International Visegrad Fund - Standard grantsP. GregorÚDTAaOP FA
Možnosti intenzifikácie slovenských sídlisk (MISS)20152015Mladý výskumníkK. GörnerÚDTAaOP FA
Multidisciplinárny študentský workshop "Architektúra - história umenia - etnológia - výtvarné umenie..."20162017Štátny programK. VoškováÚDTAaOP FA
Na spoločných základoch: Feiglerovci a architektúra 19. storočia v Bratislave a Ostrihome20162016Štátny programJ. PohaničováÚDTAaOP FA
Na spoločných základoch: Feiglerovci a architektúra 19. storočia v Bratislave a Ostrihome (16-510-03829)20162016-- Iný domáci --J. PohaničováÚDTAaOP FA
Najlepšie spoločné skúsenosti v priestorovom plánovaní k podpore udržateľného polycentrického rozvoja (EU/Interreg/Poly.dev 5C 007/06)20062008INTERREG IIIAI. BelčákováKU - AS UU FA
Námestie - priestorový fenomén mestskej štruktúry (1/0331/03)20032005VEGAS. BašováKU - AS UU FA
Návrh integrovanej štruktúry študijných plánov nového medziodborového študijného programu "Techniky zachovania pamiatok" (3/11898/03)20032004KEGAE. KráľováKO a TvPP UA2 FA
Návrh koncepcie transformovaného študijného programu multimediálneho a grafického dizajnu. Umelecké formy v komunikačnom dizajne (3/3253/05)20052007KEGAĽ. HorníkUD FA
Navrhovanie pre všetkých ? univerzálne navrhovanie, téma pre IP 2007/2008 -Turizmus pre všetkých (7203-0391/IP/BRATISL01)20072008Intensive ProgrammeM. SamováUA1 FA
Navrhovanie pre všetkých - univerzálny dizajn (8203-0512/IP/BRATISL01)20092009Intensive ProgrammeZ. ČerešňováUA1 FA
Nekonvenčné princípy a metódy exaktnej evaluácie transformačných procesov urbanistických štruktúr (1/4213/07)20072009VEGAP. KardošUU FA
Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy20172019VEGAM. DullaÚDTAaOP FA
NETARCH - Nové technológie výskumu v architektúre a urbanizme (koscomvtsminedu.sk)20082008MVTSI. KoščoKPPaUT UD FA
Nové metódy a techniky strategického hodnotenia vplyvov v oblasti priestorového plánovania (Angl/SR/STU1/07)20072008MVTSI. BelčákováKKaPA UKA FA
Nové princípy jpre navrhovanie obytných a občianskych nízkoenergetických budov. (1/2642/05)20052007VEGAM. ŠarafínUA2 FA
Nové stratégie pre konverziu priemyselných miest (Fr/SR/STU07)20072008MVTSĽ. VitkováUU FA
Nové trendy v interiérovej tvorbe bytových systémov a ich aplikácia pri rekonštrukcii a humanizácii objektov hromadnej bytovej výstavby (1/8086/01)20012003VEGAV. LichardováKI V a S UA2 FA
Obnova Bratislavského hradu v európskom kontexte2016--Mladý výskumníkA. GondováÚDTAaOP FA
Odísť, získať, vrátiť sa (SK/02/A/F/PL - 201233)20022003Leonardo da VinciP. GálDek FA
Ochrana a záchrana historických pamiatok na Slovensku ako integrálna súčasť európskeho kultúrneho dedičstva (koncepcia a realizácia). (SP 51/028 09 00/028 09 02)20032005Štátna objednávkaJ. GregorováFA
OIKODOMOS - Konsolidácia a rozšírenie virtuálneho kampusu (177090-LLP-1-2010-1-ES-ERASMUS-EAM)20102012ProjectsV. JoklováKabinet PaMD FA
OIKODOMOS ? virtuálna univerzita v oblasti štúdia (sociálneho) bývania v súčasnej Európe (134370-LLP-1-2007-1-ES-Erasmus-EVC)20072009Multirateral ProjectsV. JoklováUD FA
OIKOnet - A global multidisciplinary network on housing research and learning (539369-LLP1-2013-1-ES-ERASMUS)20132016ERASMUS+V. JoklováÚVTaM FA
Osobnosť Ernesta Zmetáka v tvorbe a ochrane národného a kultúrneho dedičstva (3/103903)20032004KEGAĽ. PetránskyKD UD FA
PAMIATKOVÝ VÝSKUM ARCHITEKTÚRY. História a aplikácia na Slovensku.20162016Štátny programM. KvasnicováÚDTAaOP FA
Participácia architektúry výrobných zariadení na tvorbe vidieckeho priestoru v kontexte trvalo udržateľného života (1/7080/20)20002002VEGAJ. IlkovičKV a IS UA1 FA
Participatívne plánovanie v priestorovom rozvoji-metódy a techniky (1/9052/02)20022004VEGAD. PetríkováKKaPA UKA FA
PENTA Európske enviromentálne vzdelanie pre tretie krajiny ("2005-3240/001-001)20052008Erasmus MundusI. BelčákováKKaPA UKA FA
Percentuálna evaluácia transformačných procesov kryštalizácie urbanistických priestorových štruktúr a urbánneho verejného prostredia. (1/7083/20)20002002VEGAP. KardošKU - AS UU FA
Permanentný výskum v priestorovom rozvoji v kontexte rozširovania EÚ a rozvoja informačnej spoločnosti PERSEUS (5RP/EVK4-2002-00508)200320055. rámcový programM. FinkaFA
Píše ti architektúra?20162017Štátny programM. ZaičekÚDTAaOP FA
      Píše ti architektúra?20162017Štátny programM. ZaičekÚDTAaOP FA
Podpora európskeho vzdelania v oblasti EA pre tretie krajiny (2005-3240/001-001 MUN MUNB41)20052007Erasmus MundusI. BelčákováKKaPA UKA FA
Podpora rastu vedomostí a ľudského potenciálu pre zvládnutie budúcich zmien v rozšírenej Európe vo vzťahu k rozvoju územia Bratislavského regiónu? (13120200045)20062008Európsky sociálny fondĽ. VitkováFA
Podpora rozvoja medzinárodného transferu invoácií s využitím európskej integrácie vedecko-výskumných kapacít SPECTRA Centra excelencie EU. (13120200084)20062008Európsky sociálny fondM. FinkaKKaPA UKA FA
Polohovanie Viedne a Bratislavy - potenciály a vízie z hľadiska mestekého marketingu a spolupráce (53s09)20062006Akcia Rakúsko - SlovenskoM. FinkaKKaPA UKA FA
Porovnávacia analýza vybraných lokalít historických železiarskych areálov v Banskobystrickom a Košickom kraji (PAHIŽA)20152015Mladý výskumníkE. BellákováÚDTAaOP FA
Posudzovanie stavebno - ekologickej kvality obytných budov (SPF CBC Project Nr. 1206)20022003INTERREG IIIAA. UrlandováUU FA
Praktický seminár pre študentov "Návrh mesta budúcnosti" (PSŠNMB)20152015Mladý výskumníkA. MarekováÚEEA FA
Predpovedanie výskumnhých trendov v digitalizácii mobility20152015-- Iný medzinárodný --M. LipkováOVV Dek FA
Predpovedanie výskumných trendov v udržateľnej mestskej mobilite20122015-- Iný medzinárodný --M. LipkováOVV Dek FA
Premostenie mesta - voda v architektúre, mestských priestoroch a územnom plánovaní (48004-IC-1-2005-1-PL-Erasmus-IPUC-1)20072010Intensive ProgrammesM. FinkaKKaPA UKA FA
Prevencia protizločinnosti prostredníctvom tvorby prostredia (JLS/2007/ISE/CFPA/C1024)20092010-- Iný medzinárodný --J. KepplÚEEA FA
Prezentácia diel krajinnej architektúry vo svetle historického a kultúrneho dedičstva krajín strednej Európy20162016Štátny programI. StankociUKZA FA
Prezentácia diel krajinnej architektúry vo svetle historického a kultúrneho dedičstva krajín strednej Európy (16-510-00525)20162016-- Iný domáci --I. StankociÚUaUP FA
Priemyselné dedičstvo – teória a metodológia ochrany aplikovaná vo výskume územia Bratislavy (2/0095/14)20172017-- Iný domáci --N. BartošováÚDTAaOP FA
Priemyselné dedičstvo Slovenska, jeho mapovanie, metodika hodnotenia a identifikácie využiteľného potenciálu (1/0904/09)20092009VEGAE. KráľováKO a TvPP UA2 FA
Prieniky vo vzdelávaní v rámci siete škôl architektúry REA (059STU-4/2016)20162018KEGAY. MezianiÚKAaIS FA
Priestorové aspekty diverzifikácie a reštrukturácie priemyselnej výroby v kontexte integračných tendencií. (1/1132/04)20042006VEGAJ. IlkovičUU FA
priestorové plánovanie, etika a náboženstvo (2001 Development Grant)20022002Science and Religion Course ProgramD. PetríkováFA
Princípy udržateľnosti v kontexte historických urbánnych štruktúr (SK-AT-2017-0014)20182019APVV - Bilaterálna spolupráca J. LegényÚEEA FA
Program identity mestskej štruktúry (Fr/Nem/Slov/FA/04)20042005MVTSP. KardošUU FA
Program identity urbánnej štruktúry (projekt trilaterálnej spolupráce)20042005-- Iný medzinárodný --P. KardošUU FA
Progresívne technollógie pre vytvorenie nulových budov (SK-AT-2015-0026)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca M. BudiakováÚKAaIS FA
Progresívne technológie pri tvorbe architektonických diel (MŠ 039STU-4/2014)20142016KEGAM. BudiakováÚKAaIS FA
Public Spaces 2017 (17-342-01894)20172018-- Iný domáci --K. FejoOVV Dek FA
Putovná výstava o urbanizme, krajinotvorbe, územnom plánovaní a GIS (Višegrátsky fond - 10940098 )20102010-- Iný domáci --J. FurdíkKabinet PaMD FA
Putovná výstava Slovenský rodinný dom 2000-2015 (17-142-01822)20172017-- Iný domáci --A. BacováOVV Dek FA
Redukcia energetickej spotreby mesta interdisciplinárnymi presahmi20162016Mladý výskumníkJ. LegényÚEEA FA
Reflexie architektúry20162017Štátny programH. MoravčíkováÚDTAaOP FA
Reflexie architektúry (16-342-03179 )20162017-- Iný domáci --H. MoravčíkováÚDTAaOP FA
REGIOGOES - Regionálny potenciál v pohraničnej oblasti Rakúsko-Slovensko. Vývoj nových modelov bývania, práce a voľného času pre pohraničnú oblasť.20132014-- Iný medzinárodný --A. BacováÚABB FA
REGIOGOES - Regionálny potenciál v pohraničnej oblasti Rakúsko-Slovensko. Vývoj nových modelov bývania, práce a voľného času pre pohraničnú oblasť. Doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.20132014Cezhraničná spolupráca - SK - ATA. BacováÚAOB FA
Rehabilitácia a rozvoj banských regiónov (164/2004)20032006INTERREG III B CadsesM. FinkaUU FA
Reprezentácia výsledkov Fakulty architektúry STU v Bratislave v oblasti environmentálneho dizajnu na renomovaných architektonických podujatiach20162016Štátny programV. KotradyováÚIV FA
Reprezentácia výsledkov Fakulty architektúry STU v Bratislave v oblasti environmentálneho dizajnu na renomovaných architektonických podujatiach (16-510-00547)20162016-- Iný domáci --V. KotradyováÚIV FA
Rozvoj architektonických študijných programov 1. a 2. stupňa s ohľadom na medzinárodné kontexty vzdelávania v architektúre (3/2213/04)20042006KEGAB. KováčUU FA
Rozvoj mediálnej komunikácie v tvorivých procesoch architektúry a v procesoch valorizácie mestského prostredia (1/0333/03)20032005VEGAP. KardošUA2 FA
Safeguarding the Modern Movement under threatStrategies to Protect Icons of Modern European Architecture and Urbanism20152018ERASMUS+H. MoravčíkováÚDTAaOP FA
Safer Cities Education (SAMRS/2015/RV/1/1)20152016Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. KepplÚEEA FA
SCEI-Kremnica - Slovenské centrum pre európsku integráciu (Nem/Slov/SCEI)20022005Bilaterálna spoluprácaN. HraškováUDTA FA
Sieť vzdelávacích inštitúcií v oblasti krajinnej architektúry (Lifelong Learning Programme)20102013Academic and Structural NetworksI. BelčákováUKZA FA
Skvalitnenie ergonomických parametrov axilárnej barly vzhľadom na špecifické potreby dlhodobo hendikepovaných jednotlivcov.2016--Mladý výskumníkJ. PožgayováÚD FA
Solárny kataster ako základ plošného využívania slnečnej energie v sídle20172019VEGAR. ŠpačekÚEEA FA
Spoločné urbanistické hodnoty historických miest v Podunají (DS-2016-0047)20172018APVV - Dunajská stratégiaJ. LegényÚEEA FA
Strategické hodnotenie politiky územného rozvoja (Bil/ČR/SR/FA/2/06)20062007-- Iný medzinárodný --I. BelčákováUU FA
Synagoga Slovaca Architektúra synagóg na Slovensku - vplyv lokality, topografia, systematizácia. (1/9054/02)20022004VEGAM. DullaKDAaU UDTA FA
Systematizácia a metodológia hodnotenia obnovy historických parkov v stredoeurópskom kontexte (gazovamvtsminedu.sk)20082010MVTSD. GažováKKaPA UKA FA
Škoda Fit 2-CAR20102011-- Iný medzinárodný --P. PaliatkaÚD FA
Školy architektúry (ŠA)20162016Mladý výskumníkJ. FečkaninováÚAOB FA
Tektonika architektonických konštrukcií zastrešenia - inovačné metódy vo výučbe20172019KEGAJ. IlkovičÚKAaIS FA
Tématická sieť vzdelávacich inštitúcii v oblasti krajinnej architektúry (156030-LLP-1-AT-ERASMUS)20092010ERASMUS+I. BelčákováUKZA FA
Teoretické a koncepčné hľadiská urbanisticko-architektonickej reštrukturácie obytného prostredia (1/7078/20)20002002VEGAS. BašováKU - AS UU FA
Teória a metodológia dizajnu (3/0006/02)20022003KEGAĽ. PetránskyKD UD FA
Teritoriálna kohézia ako nová kvalita priestorového rozvoja EU (1/3298/06)20062008VEGAM. FinkaUU FA
Terminologické štúdia architektúry (3/4312/06)20062008KEGAJ. BencováUDTA FA
Tradícia a inovácia v architektúre ako fenomén dlhého storočia20172017VEGAJ. PohaničováÚDTAaOP FA
Trajektórie priestorového rozvoja vedomostne orientovanej spoločnosti. Priestorové inovácie v dynamike teritoriálnej kohézie (APVV-20-025705)20062007APVVM. FinkaUU FA
Transformácia prechodných foriem ubytovania v trhových spoločensko-ekonomických (1/9049/02)20022004VEGAJ. AntalKATOB UA1 FA
Transformácia vplyvu progresívnych technológií do princípov navrhovania nulových budov vo väzbe na vnútornú klímu20172019VEGAM. BudiakováÚKAaIS FA
TUD COST Action TU1204 People Friendly Cities in a Data Rich World20132017COSTK. KristiánováUKZA FA
Tvorba a koordinácia prípravy nových prierezových študijných programov so zameraním na plánovanie udržateľného rozvoja územie (priestorové plánovanie, environmentálne plánovanie a manažment, krajinné plánovanie). (3/124603)20032004KEGAM. FinkaUU FA
Tvorba a koordinácia transformácie prierezových študijných programov medziodborového štúdia - PDN (priemyselný dizajn nábytku) a IVS (Interiér, výstavníctvo a scénografia) pre študijný program Interiérový dizajn (3/2212/04)20042006KEGAI. PetelenUA2 FA
Udržateľný rozvoj mesta podporovaný vhodnou dopravou (EVK4-CT-2001-00056)200220055. rámcový programJ. KomrskaUU FA
Univerzálne navrhovanie - nová metóda bezbariérového navrhovania v architektúre, urbanizme a dizajne, ktorá podporuje integráciu diskriminovaných skupín ľudí do života spoločnosti (Tal/SR/STU07)20072008MVTSM. SamováUA1 FA
Univerzálne navrhovanie prostredia v súlade s požiadavkou inklúzie zdravotne limitovanej populácie do vzdelávacieho a pracovného procesu (1/0996/11)20112014VEGAM. SamováÚAOB FA
Uplatnenie stratégie solárnych miest v podmienkach Slovenska (1/0847/08)20082010VEGAR. ŠpačekKE a EVT UA2 FA
urbANNAtur -- "Rozvoj rekreačných aktivít v prírodne chránených územiach"20102011-- Iný medzinárodný --P. GálUKZA FA
Územné a krajinné plánovanie ako akcelerátor rozvoja lokálnej ekonomiky20162016Štátny programK. KristiánováUKZA FA
Užívateľský výskum zameraný na staršieho vodiča20072010-- Iný medzinárodný --M. LipkováOVV Dek FA
Vedecká monografia "Banskoštiavnická kalvária - 7 rokov intenzívnej pamiatkovej obnovy a perspektívy ďalšej revitalizácie" -- výsledky a skúsenosti z pamiatkovej obnovy20162016Štátny programK. VoškováÚDTAaOP FA
Veľké komerčné investície a urbanistická štruktúra miest. (1/1130/04)20042006VEGAĽ. VitkováUU FA
Verejné priestory v segregovaných osídleniach (VPVSO)20152015Mladý výskumníkK. SmatanováOVV Dek FA
Virtuálne dunajské nábrežia20152016-- Iný domáci --V. ŠimkovičÚAOB FA
Vízie Rybného námestia2017---- Iný domáci --V. ŠimkovičÚAOB FA
Vízie, scenáre a potreby konečných užívateľov vo vzťahu k využitiu ICT pre udržateľný urbánny rozvoj (INTELCITY)20022003-- Iný medzinárodný --M. FinkaUU FA
Vizuálne intervencie20162016Štátny programY. MezianiÚKAaIS FA
Voľné modelovanie v architektúre (1/0851/8)20082010VEGAV. Šimkovič
Vplyv nových prvkov techniky prostredia budov na architektonické riešenie (511-047STU-4/2010 )20102010KEGAM. BudiakováÚKAaIS FA
VPLYV URBÁNNEJ A EXTERIÉROVEJ ŠTRUKTÚRY NA MIKROKLÍMU VNÚTORNÉHO PROSTREDIA (1/4211/07)20072009VEGAA. IringováKE a EVT UA2 FA
Vybudovanie základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov výskumu architektonického dedičstva (064STU-4/2011)20112013KEGAE. KráľováÚDTAaOP FA
Výkladový slovník architektúry II. (1/9053/02)20022004VEGAJ. BencováUDTA FA
Vypracovanie akčného plánu - analýza využitia priestorov časti komárňanskej pevnosti - Stará a Nová pevnosť (2002/000.610-13-213)20042005PhareJ. GregorováKE a EVT UA2 FA
Výskum novodobých technológií formujúcich architektúru20122014VEGAM. BudiakováÚKAaIS FA
Výskum vplyvu popkultúry na tvorbu študentov architektúry (VVPTŠA)20162016Mladý výskumníkA. MarekováÚEEA FA
Vytváranie živého mestského prostredia: urbanistické stratégie pre trvalo udržateľné mesto (CE323)20162018Interreg Central EuropeJ. LegényÚEEA FA
Využívanie a ochrana pôdy v rámci regionálneho rozvoja (29812-IC-1-2004-1-AT-ERASMUS-EVC)20042005ErasmusM. FinkaUU FA
Vývoj a využitie progresívnych foriem obnoviteľných zdrojov energie pri architektonickom riešení (1/8088/01)20002002VEGAM. BudiakováKK - TD UKA FA
Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum FA STU Banská Štiavnica (112301100148)20062008Európsky sociálny fondJ. PaučulaKO a TvPP UA2 FA
V4-by acting small we can make a big change20162017International Visegrad Fund - Small grantsK. KristiánováUKZA FA
WHISPER BWB - Medzinárodný umelecko-výskumný projekt pre tri mestá na Dunaji20162016Štátny programE. KocherginaÚABB FA
Zabudnuté industriálne dedičstvo vo virtuálnej realite (17-144-03552)20172017-- Iný domáci --V. HainÚKAaIS FA
Zaľudnená história: sto rokov modernej architektúry na Slovensku (003STU-4/2016)20162018KEGAM. DullaÚDTAaOP FA
Zážitkom od prírodných zákonov k technike - projekt neformálneho interaktívneho vzdelávania žiakov a študentov podnecujúci záujem o technicku20162018KEGAE. KráľováÚDTAaOP FA
Zlepšenie kvality urbánneho života vo veľkých urbánnych postihnutých územiach LUDA (5RP/EVKA-2002-00081)200320065. rámcový programM. FinkaUU FA
Znovuobjavenie strateného miesta - Rybné námestie (17-161-04221)20172018-- Iný domáci --V. ŠimkovičOVV Dek FA
Zóna Zimný prístav v Bratislave (Virtuálny ateliér s využitím Internetu) (Brit/Slov/2001)20032003-- Iný medzinárodný --I. KoščoUD FA
Zvýšenie atraktivity univerzitného vzdelania v oblasti environmentálneho posudzovania a manažmentu (2008 - 2448/001- 001)20092011ProjectsI. BelčákováKTAaD UDTA FA
Zvýšenie atraktivity vysokoškolského vzdelania v oblasti environmentálneho hodnotenia a manažmentu (2008-2448/001-001)20082010-- Iný medzinárodný --I. BelčákováKKaPA UKA FA
Zvýšenie atraktivity vysokoškolského vzdelania v oblasti environmentálneho hodnotenia a manažmentu (2008-2448/001-001)20082010Erasmus Mundus joint programmesI. BelčákováUKZA FA
Zvyšovanie kvality vzdelania v architektúre a dizajne (13120110487)20072008Európsky sociálny fondV. KotradyováKI V a S UA2 FA
02 Historická strešná krajina na Slovenska (Tvaroslovie a materiál striech na území Slovenska, z hľadiska časového vývoja a teritoriálneho uplatnenia) (1/9047/02)20022004VEGAP. GregorKO a TvPP UA2 FALegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne