27. 5. 2020  11:52 Iveta
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 319

StavNázovOd
Do
Druh
Garant
Pracovisko
2016
2016
Štátny program
ÚDTAaOP FA
Aktivizácia dizajnu ako formy kultúrnej a ekonomickej reprezentácie Slovenska v EU. (3/4309/06)2006
2008
KEGAĽ. PetránskyKD UD FA
20002002VEGAP. VodrážkaKO a TvPP UA2 FA
20072009
MVTS
M. Finka
UU FA
Akvizícia Knižnice Fakulty architektúry STU
2016
2017
Štátny program
Kni FA
Akvizícia Knižnice Fakulty architektúry STU (16-613-03703)20162017-- Iný domáci --
Kni FA
Analýza pohybových javov sídla na stredne veľkých mestách pomocou axiálnych a hĺbkových máp.20182018
Mladý výskumník
ÚUaUP FA
Aplikácia vizualizačných metód pri výskume architektúry historických železiarskych areálov (AVIME)20162016
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FA
ARCH+A days
2016
2016
Štátny programP. GregorÚDTAaOP FA
ARCH+A dni (16-362-03068 )
2016
2016
-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FA
2008
2010
VEGA
M. Dulla
KDAaU UDTA FA
2006
2008
VEGA
KO a TvPP UA2 FA
Architektonické dedičstvo a turizmus. Teoretické a koncepčné hľadiská implementácie novej funkcie do štruktúr architektonického dedičstva a ich optimalizácia na príklade turizmu (1/3300/06)2006
2008
VEGA
KO a TvPP UA2 FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie2016
2017
Štátny program
Ľ. IlkovičováÚKAaIS FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie
2016
2017
Štátny program
Ľ. IlkovičováÚKAaIS FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie (16-142-01590)
2016
2017
-- Iný domáci --
ÚKAaIS FA
20042006VEGAUA2 FA
2004
2006
KEGAJ. Krivošová
UDTA FA
Architektúra a urbanizmus 2020 - smerovanie k takmer nulovému energetickému štandardu (MŠ 1/0559/13 )
2013
2015
VEGA
L. Krajcsovics
ÚEEA FA
Architektúra bez bariér - architektúra pre všetkých (2002/8)
2003
2003
-- Iný medzinárodný --
M. Samová
UA2 FA
Architektúra kyberkultúry Nová paradigma života v globálnej "sieti" - nové podmienky pre architektonickú tvorbu. (1/0334/03)
2003
2005
VEGA
KDAaU UDTA FA
ARCHIZINES, Výstava novej generácie magazínov, fanzínov a žurnálov o o architektúre (Kultúra 2012)
2012
2012-- Iný domáci --
Dek FA
2002
2005
SocratesD. Gažová
UU FA
Atlas krajiny SR (bez oznacenia)
2001
2002Štátna objednávkaFA
Audítorský program - univerzálna prístupnosť hmotného životného prostredia (1/0707/08)2008
2010
VEGA
M. SamováÚAOB FA
Bionika a inspirace ekosystémem lesa, biosystémem stromu a dřevem
2018
2018
Mladý výskumník
ÚD FA
Bratislavský prístav a jeho medzinárodné kontexty (BP_MK)20162016Mladý výskumníkM. DubinyÚDTAaOP FA
Budúcnosť priemyselných miest a regiónov prechádzajúcich štrukturálymi zmenami (FOCUS)2000
2002
INTERREG IIC
FA
CA17133 - Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city
2018
2022COSTUKZA FA
20062007-- Iný medzinárodný --
UU FA
2006
2008Európsky sociálny fondKO a TvPP UA2 FA
Centrum environmentálneho plánovania v Belehrade a Nisi (IB-JEP_41059-2006)20072009-- Iný medzinárodný --
UU FA
Cesty za zabudnutou architektúrou (3/4311/06)20062008
KEGA
UDTA FA
Cielená akcia k riešeniu zanedbaných brownfield oblastí a vytváranie siete ich ekonomickej regenerácie - CABERNET (EVK 4 - CT - 2001 - 2004)
2002
20055. rámcový program
FA
CLAY NEXT - Kolekcia generatívnej keramiky (17-161-04245 )
2017
2018-- Iný domáci --M. LipkováÚD FA
Časť A :Posudzovanie environmentálnej kvality obytného prostredia (SPF CBC Project Nr. 1206)20022003INTERREG IIIA
FA
České a slovenské školy dizajnu 2018 (17-380-03822)
20172017
-- Iný domáci --
M. ZvonekÚD FA
Členstvá FA STU v medzinárodných organizáciách a účasť na podujatiach (17-380-04169)
20172018-- Iný domáci --K. Kristiánová
ÚUaUP FA
"Dajme hlavy dohromady" "Križovatky myšlienok a nápadov - (3/3262/05)2005
2007
KEGA
UD FA
DANube Urban Brand (DTP1-249-2.2)
2017
2019Interreg Danube Transnational Programme (DTP)Ľ. Vitková
ÚUaUP FA
Dedičstvo pre budúcnosť - ochrana a nové využitie kultúrneho dedičstva v profesnej príprave budúcich architektov (Tal/Slov/02)
2002
2004Dohoda STUFA
Definovanie a transformácia vplyvu nových technologických systémov do princípov navrhovania obytných a občianskych budov (VEGA 1/0859/08)
2008
2008VEGAÚKAaIS FA
2008
2010
VEGA
KATOB UA1 FA
Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov2018
2023
Štátny program
ÚAOB FA
Dejiny obnovy Bratislavského hradu: komparatívna štúdia obnov Bratislavského hradu na základe archívneho a terénneho výskumu (DOBBAH)
2015
2015Mladý výskumníkA. GondováÚDTAaOP FA
Depozit spomienok (17-142-01827)
2017
2017
-- Iný domáci --
B. Kubinský
OVV Dek FA
Design Sketching Mission (17-144-03516 )20172017
-- Iný domáci --
ÚD FA
Design v pohybe alebo pohyb v designe (16-142-02621)20162017
-- Iný domáci --
M. Zvonek
ÚD FA
Diela záhradnej architektúry ako súčasť kultúrneho dedičstva a možnosti ich interpretácie ( MŠ 017STU-4/2014)
2014
2016KEGAI. StankociUKZA FA
Dizajn vnútorného prostredia -- inovácia výukového modelu s orientáciou na prax (MŠ 042STU-4/2015)
2015
2017
KEGA
ÚIV FA
Dizajn vnútorného prostredia – inovácia výukového modelu s orientáciou na prax2015
2017
KEGAJ. VinárčikováÚIV FA
Dizajn vnútorného prostredia a jeho vplyv na správanie sa, schopnosť sústrediť sa a kreativitu jeho užívateľov (1/0903/09)
2009
2011
VEGAI. Petelen
2016
2016
Štátny program
M. BalážÚD FA
dizajnerskakresba.sk - designzeichnung.de (16-510-00523)20162016
-- Iný domáci --
M. Baláž
ÚD FA
Doprava, priestorové plánovanie a udržateľnosť - TRANSPLUS (EVKA4-CT 1999 - 00009)
2002
2003
5. rámcový programD. PetríkováFA
2006
2008
-- Iný medzinárodný --
E. KráľováKO a TvPP UA2 FA
2008
2010
VEGA
KO a TvPP UA2 FA
2016
2019
APVV - Všeobecná výzvaÚIV FA
ECOPOLIS, Plánovacie a tvorivé princípy udržateľnosti (29134-IC-2-2004-1-IT-Erasmus IPUC-2)2006
2007
Erasmus
UU FA
Efektívnosť a únosnosť intenzity využitia územia Slovenských miest a obcí. (1/0896/10)
2010
2012
VEGA
ÚUaUP FA
Efemérna festivalová architektúra na Grape festivale
2016
2016
Štátny program
KVT FA
2016
2017
Štátny program
ÚDTAaOP FA
Elektrárenstvo na Slovensku interaktívne - Neformálne interaktívne vzdelávanie približujúce problematiku priemyselného kultúrneho dedičstva (16-362-03415)
2016
2017
-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FA
Eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér na STU
2015
2017
-- Iný domáci --
ÚAOB FA
Energetická efektívnosť budov, ekológia, tepelná pohoda, sekundárne zdroje energie. (MŠ 1/2121/05)20052007
VEGA
I. TužinskýOVV Dek FA
2003
2003
KEGAM. BudiakováUA2 FA
Enviromental Wooden Climatic Chamber (EWCC) (SK06-IV-02-004)20152016
-- Iný domáci --
V. Kotradyová
ÚIV FA
20052007
MVTS
UU FA
Ergonómia v grafickom dizajne
2016
2017
Štátny program
ÚD FA
Európsky presah urbanistickej školy - 110. výročie narodenia profesora Hrušku
2016
2017
Štátny program
ÚUaUP FA
Evalvácia priestorov užívateľom s použitím nástrojov virtuálnej reality a strojového učenia.
2019
2020
Mladý výskumník
R. Hajtmanek
ÚAOB FA
2007
2009MVTS
KATOB UA1 FA
Faktory znižovania energetickej náročnosti a ich kvantifikácia v procese revitalizácie budov (1/2121/05)
2005
2007VEGAI. TužinskýUKA FA
FARBA - KVALITATÍVNE KRITÉRIUM URBÁNNEHO PROSTREDIA Teoretické a koncepčné hľadiská farebnosti urbánneho prostredia (1/2122/05)
2005
2007VEGAA. UrlandováUDTA FA
Fenomén osobností v architektúre 19. a 20. storočia
2020
--
VEGA
ÚDTAaOP FA
FIT II. AGE PROJECT
2010
2010
-- Iný medzinárodný --P. PaliatkaÚD FA
Flowers for Slovakia (FLV FOR SVK)
2015
2015
Mladý výskumník
A. OlahÚD FA
2016
2016
Štátny program
M. Lipková
ÚD FA
Flowers for Slovakia - Pass it on Tour 2016 – Berlín (16-510-00456)2016
2016
-- Iný domáci --
ÚD FA
FPS COST Action FP1204 Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests
2013
2017COSTK. Kristiánová
UKZA FA
FreshArt (16-142-02615)
2016
2017
-- Iný domáci --
P. Ebringerová
OVV Dek FA
2005
2008Marie Curie Actions - Human resources and mobilityĽ. VitkováUU FA
Gardens of MoMo in Slovakia
2013
2013
-- Iný medzinárodný --K. KristiánováUKZA FA
Generátory urbánnej vitality v nevyužitých územiach mesta2020
--
VEGAÚUaUP FA
2000
2002
VEGAJ. FurdíkKPPaUT UD FA
História v kocke (No.2004 - 1375/001-001 CLT CA12)
2004
2005
Culture 2000
E. Kráľová
FA
Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičsta - ich ochrana a rehabilitácia na príklade cintorína "Zvonový vŕšok" v Banskej Štiavnici (3/6269/08)
2008
2010
KEGA
J. Lalková
ÚDTAaOP FA
Historické drevené výplne v dejinách architektúry a v pamiatkovej obnove (1/9050/02)
2002
2004VEGAKO a TvPP UA2 FA
Historické štruktúry výrobných areálov na Slovensku ako potenciál rozvoja (APVV-15-0518)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
ÚDTAaOP FA
2008
2010
VEGAKDAaU UDTA FA
Hodnotenie dopadu na životné prostredie pre vybrané podniky v garancii Zväzu sklárskeho priemyslu (Phare 2002)20022002PhareM. FinkaFA
20082008
-- Iný medzinárodný --
J. FurdíkKPPaUT UD FA
Challenges of Conterporary Urban Planning (SMARS/2016/RV/1/1)
2016
2018
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidK. SmatanováÚUaUP FA
IDENTITA.SK - spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied (APVV-16-0567)
20172020APVV - Všeobecná výzvaV. KotradyováÚIV FA
20172019KEGAP. PaulinyÚDTAaOP FA
2016
2016
Štátny program
N. Bartošová
ÚDTAaOP FA
Informačný systém pre pozorovateľňu vtáctva na Dunaji (Enviromental Wooden Climatic Chamber)
2015
2017
-- Iný domáci --V. Kotradyová
ÚIV FA
Inovácie v architektúra 20. storočia na Slovensku
2020
--VEGAH. MoravčíkováÚDTAaOP FA
20052007
VEGA
UDTA FA
2004
2005
6. rámcový program
M. FinkaUU FA
Interakcia človeka a dreva - humanizačný potenciál dreva v interiéri
20132017
APVV - Všeobecná výzva
ÚIV FA
Interakcia hotela a mestského prostredia – koncepcie urbanity
2019
2020
Mladý výskumník
R. KubaliakováÚABB FA
Interaktívna výroba @ Školy (20147)2020
2020
-- Iný medzinárodný --
J. Legény
Dek FA
2017
2019
KEGA
ÚUaUP FA
Interdisciplinárny prístup k ochrane prírodného a kultúrne dedičstva.
2017
2019KEGAÚUaUP FA
Interiér na Slovensku
20172019
KEGA
D. KočlíkÚIV FA
Interiérový dizajn ako prostriedok prevencie a liečenia civilizačných chorôb (APVV-0469-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaI. PetelenÚIV FA
Interpretácia membránových konštrukcií v súčasnej architektonickej tvorbe (1/2124/05)2005
2007
VEGAF. KalesnýUKA FA
Jesenná architektúra architektúry 2012
2012
2012Letné školyP. GregorÚDTAaOP FA
Jesenná univerzita architektúry 2016 "Dokumentovanie ľudovej architektúry v banskoštiavnickej lokalite UNESCO" - 7. ročník medzinárodného študentského workshopu20162016
Štátny program
K. VoškováÚDTAaOP FA
Kafkas Raum/ Kafkov Priestor20162017Štátny programP. MazalánÚIV FA
Klasické mesto, jeho istoty a stresory (1/3303/06)
2006
2008VEGAS. BašováUU FA
Kláštory a reholné domy na Slovensku (1/2127/05)
2005
2007
VEGAM. KvasnicováUA2 FA
Kognitívne procesy pri vnímaní architektonického priestoru vo virtuálnej realite
2019
2020
-- Iný domáci --
M. Kacej
OVV Dek FA
Kognitívne procesy pri vnímaní architektonického priestoru vo virtuálnej realite
2019
2020
Mladý výskumník
ÚAOB FA
Komparácia stavu a tendencií pamiatkovej ochrany medzi SR a ČR v oblasti dokumentácie, prípravy, manažmentu a využívania historického stavebného fondu . (Bil/ČR/SR/FA/06)
2005
2007MVTSKO a TvPP UA2 FA
Komplexná mestská správa
2019
--
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidK. SmatanováÚUaUP FA
2004
2006
VEGAJ. KepplUA2 FA
Koncepcia údržby zelene v urbánnych a suburbánnych európskych krajinách (0835 R2)
2010
2013INTERREG IVCI. BelčákováUKZA FA
Koncept "liveability" v kontexte malých miest
2019
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca
ÚUaUP FA
Konkurenčný boj miest - šance a riziká spolupráce (ARL MS0 AG/01)2002
2004
INTERACT II
UU FA
20022004VEGA
KK - TD UKA FA
Krajinná a záhradná architektúra -študijný odbor, tvorba učebných plánov učebníc ( 3/109503)
2003
2004
KEGAUU FA
Krajinná architektúra ? systematika a klasifikácia tvorivých metód (1/7084/20)
2000
2002
VEGA
P. GálKKaPA UKA FA
Kreatívne spôsoby architektonického navrhovania vyspelými digitálnymi technológiami
2017
2019
KEGAV. Šimkovič
ÚABB FA
Kultúrne súvislosti suburbanizácie Bratislavského regiónu2017
2017
-- Iný domáci --
M. Bogár
ÚUaUP FA
Kvety pre Slovensko
2009
2011-- Iný medzinárodný --KVT FA
2015
2016
-- Iný domáci --M. Lipková
ÚD FA
Laboratórium umenia. Laboratórium pre výtvarné médiá ako platforma premostenia umenia a architektúry (3/4310/06)
2006
2008
KEGA
D. Králik
KVD UDTA FA
2016
2016
Štátny program
ÚDTAaOP FA
Laureáti ceny Dušana Jurkoviča (16-142-02614)20162017
-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FA
LENNE - Príprava študijného programu pre krajinné plánovanie a manažment (TEMPUS CD-JEPO-19106-2004)
2005
2008-- Iný medzinárodný --
UU FA
2005
2008-- Iný medzinárodný --UU FA
LEPOB Celoživotné vzdelávanie v oblasti regenerácie brownfields (CZ/40/B/P/PP/168014)
2004
2006
Leonardo da Vinci
D. Petríková
UU FA
2016
2017
Štátny program
B. KubinskýKVT FA
Level - projekt pre synagógu v Lučenci (16-142-01886)
2016
2017-- Iný domáci --
ÚVTaM FA
M. M. Harminc - od historizmov k moderne a funkcionalizmu (1/0417/11)
2011
2013
VEGA
ÚDTAaOP FA
20022004INTERACT IIM. Finka
UU FA
Mapovanie architektonického dedičstva dunajských miest Komárno a Štúrovo na základe teréneho a archívneho výskumu2017
2018
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FA
Mapovanie ekologicky motivovanej architektúry na Slovensku (EkoIASK)
2015
2015
Mladý výskumníkA. DěckáÚEEA FA
2007
2009
VEGAUKA FA
Metodika architektonickej tvorby v kontexte udržateľnosti kultúrnej krajiny vinohradov Slovenska
20172017VEGAA. Bacová
ÚABB FA
Metodika výskumu, hodnotenia a zásady prezentácie kultúrno-historických hodnôt nekropolnej architektúry v Banskej Štiavnici ako súčasti Svetového kultúrneho dedičstva (1/0856/08)2008
2010
VEGAJ. Lalková
KO a TvPP UA2 FA
2005
2007
MVTS
UD FA
2005
2007
MVTS
I. Koščo
UD FA
Microscopic mystery (17-161-04320)
2017
2018
-- Iný domáci --ÚD FA
Michal Milan Harminc -- život a dielo nestora slovenskej architektúry (1/0555/14/6/ )
2014
2016
VEGAJ. Pohaničová
ÚDTAaOP FA
mind(21)factory, sieťová kultúrna, vedecko-výskumná a vzdelávacia točňa (Bil/Rak/Nem/SR/FA/06)
2006
2008
MVTS
UDTA FA
MobEx 2013--2014. Voda a mesto -- brownfieldy (21310101)20132014
International Visegrad Fund - Grant programs
Kabinet PaMD FA
20162016
Štátny program
K. RaitlováKni FA
Modernizácia služieb Knižnice Fakulty architektúry STU (16-611-03686)20162017
-- Iný domáci --
K. Raitlová
Kni FA
2005
2007
VEGA
UDTA FA
20162017
International Visegrad Fund - Standard grants
ÚDTAaOP FA
Možnosti intenzifikácie slovenských sídlisk (MISS)
2015
2015
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FA
Multidisciplinárny študentský workshop "Architektúra - história umenia - etnológia - výtvarné umenie..."
2016
2017Štátny programK. Vošková
ÚDTAaOP FA
Multiplikačné efekty kooperácie škôl architektúry v sieti REA2020
--
KEGAĽ. IlkovičováÚKAaIS FA
N/A
2007
2013
-- Iný domáci --
ÚABB FA
20162016
Štátny program
ÚDTAaOP FA
Na spoločných základoch: Feiglerovci a architektúra 19. storočia v Bratislave a Ostrihome (16-510-03829)
2016
2016
-- Iný domáci --J. PohaničováÚDTAaOP FA
Najlepšie spoločné skúsenosti v priestorovom plánovaní k podpore udržateľného polycentrického rozvoja (EU/Interreg/Poly.dev 5C 007/06)2006
2008
INTERREG IIIAI. BelčákováKU - AS UU FA
Námestie - priestorový fenomén mestskej štruktúry (1/0331/03)
2003
2005
VEGA
KU - AS UU FA
Nástroje na zapájanie obyvateľov do rozvoja mesta2019
2020
Mladý výskumníkV. Kasala
OVV Dek FA
2003
2004
KEGA
E. KráľováKO a TvPP UA2 FA
20052007KEGAĽ. HorníkUD FA
Navrhovanie pre všetkých ? univerzálne navrhovanie, téma pre IP 2007/2008 -Turizmus pre všetkých (7203-0391/IP/BRATISL01)
2007
2008
Intensive Programme
UA1 FA
Navrhovanie pre všetkých - univerzálny dizajn (8203-0512/IP/BRATISL01)2009
2009
Intensive Programme
Z. ČerešňováUA1 FA
20072009VEGAP. KardošUU FA
Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy20172019VEGAM. Dulla
ÚDTAaOP FA
NETARCH - Nové technológie výskumu v architektúre a urbanizme (koscomvtsminedu.sk)2008
2008
MVTS
KPPaUT UD FA
Neznáme kapitoly architektonicko-historického vývoja bratislavského dómu (NEKABADO )20192020
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FA
Nové metódy a techniky strategického hodnotenia vplyvov v oblasti priestorového plánovania (Angl/SR/STU1/07)20072008MVTSI. BelčákováKKaPA UKA FA
2005
2007
VEGA
M. ŠarafínUA2 FA
Nové prístupy výpočtovej priestorovej tvorby v architektúre2020--KEGAV. Šimkovič
ÚAOB FA
2007
2008MVTSUU FA
Nové trendy v interiérovej tvorbe bytových systémov a ich aplikácia pri rekonštrukcii a humanizácii objektov hromadnej bytovej výstavby (1/8086/01)2001
2003
VEGAKI V a S UA2 FA
Obnova Bratislavského hradu v európskom kontexte2016
2016
Mladý výskumník
A. Gondová
ÚDTAaOP FA
Odísť, získať, vrátiť sa (SK/02/A/F/PL - 201233)
2002
2003
Leonardo da Vinci
P. Gál
Dek FA
Ochrana a záchrana historických pamiatok na Slovensku ako integrálna súčasť európskeho kultúrneho dedičstva (koncepcia a realizácia). (SP 51/028 09 00/028 09 02)20032005
Štátna objednávka
J. GregorováFA
2010
2012
ProjectsKabinet PaMD FA
2007
2009
Multirateral Projects
V. Joklová
UD FA
OIKOnet - A global multidisciplinary network on housing research and learning (539369-LLP1-2013-1-ES-ERASMUS)
2013
2016
ERASMUS+
ÚVTaM FA
Osobnosť Ernesta Zmetáka v tvorbe a ochrane národného a kultúrneho dedičstva (3/103903)20032004KEGAĽ. PetránskyKD UD FA
Overenie potenciálu vnútorného rozvoja malých a stredných miest na Dunaji
2018
2018
Mladý výskumník
ÚUaUP FA
20162016
Štátny program
M. KvasnicováÚDTAaOP FA
20002002
VEGA
KV a IS UA1 FA
Participatívne formy umenia ako súčasť inovatívnych metód v architektonickom navrhovaní
2020
--
KEGA
ÚIV FA
2002
2004VEGA
KKaPA UKA FA
PENTA Európske enviromentálne vzdelanie pre tretie krajiny ("2005-3240/001-001)
2005
2008Erasmus MundusI. BelčákováKKaPA UKA FA
2000
2002
VEGA
KU - AS UU FA
Permanentný výskum v priestorovom rozvoji v kontexte rozširovania EÚ a rozvoja informačnej spoločnosti PERSEUS (5RP/EVK4-2002-00508)
2003
2005
5. rámcový programM. FinkaFA
Personalizácia axilárnej barly pre hendikepovaného užívateľa.
20172017
Mladý výskumník
ÚD FA
Píše ti architektúra?2016
2017
Štátny program
ÚDTAaOP FA
2016
2017
Štátny program
ÚDTAaOP FA
Plastlab
20192020
-- Iný domáci --
OVV Dek FA
Plastlab2019
2020
Mladý výskumník
ÚD FA
Podpora európskeho vzdelania v oblasti EA pre tretie krajiny (2005-3240/001-001 MUN MUNB41)20052007
Erasmus Mundus
KKaPA UKA FA
2013
2015Štátny programÚAOB FA
Podpora rastu vedomostí a ľudského potenciálu pre zvládnutie budúcich zmien v rozšírenej Európe vo vzťahu k rozvoju územia Bratislavského regiónu? (13120200045)2006
2008
Európsky sociálny fondFA
2006
2008Európsky sociálny fondM. FinkaKKaPA UKA FA
2006
2006Akcia Rakúsko - SlovenskoM. Finka
KKaPA UKA FA
Porovnávacia analýza vybraných lokalít historických železiarskych areálov v Banskobystrickom a Košickom kraji (PAHIŽA)
2015
2015Mladý výskumníkE. BellákováÚDTAaOP FA
Posudzovanie stavebno - ekologickej kvality obytných budov (SPF CBC Project Nr. 1206)2002
2003
INTERREG IIIA
A. Urlandová
UU FA
Potenciál recyklácie nevyužitých priestorov intravilánu sídla
2017
2017
VEGA
ÚUaUP FA
Praktický seminár pre študentov "Návrh mesta budúcnosti" (PSŠNMB)
2015
2015
Mladý výskumník
ÚEEA FA
Predpovedanie výskumnhých trendov v digitalizácii mobility
20152015
-- Iný medzinárodný --
OVV Dek FA
Predpovedanie výskumných trendov v udržateľnej mestskej mobilite
2012
2015
-- Iný medzinárodný --
M. LipkováOVV Dek FA
Prehĺbenie architektonicko-stavebného prieskumu objektu Slovenského rozhlasu v Bratislave
2017
2018
Mladý výskumníkÚDTAaOP FA
Prehĺbenie architektonicko-stavebného prieskumu objektu Slovenského rozhlasu v Bratislave
2017
2017
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FA
Premostenie mesta - voda v architektúre, mestských priestoroch a územnom plánovaní (48004-IC-1-2005-1-PL-Erasmus-IPUC-1)
2007
2010
Intensive ProgrammesM. Finka
KKaPA UKA FA
Prevencia protizločinnosti prostredníctvom tvorby prostredia (JLS/2007/ISE/CFPA/C1024)
20092010
-- Iný medzinárodný --
ÚEEA FA
2016
2016
Štátny programUKZA FA
Prezentácia diel krajinnej architektúry vo svetle historického a kultúrneho dedičstva krajín strednej Európy (16-510-00525)20162016-- Iný domáci --ÚUaUP FA
Priemyselné dedičstvo – teória a metodológia ochrany aplikovaná vo výskume územia Bratislavy (2/0095/14)20172017-- Iný domáci --N. Bartošová
ÚDTAaOP FA
Priemyselné dedičstvo Slovenska, jeho mapovanie, metodika hodnotenia a identifikácie využiteľného potenciálu (1/0904/09)20092009VEGA
KO a TvPP UA2 FA
Prieniky vo vzdelávaní v rámci siete škôl architektúry REA (059STU-4/2016)
2016
2018
KEGAY. Meziani
ÚKAaIS FA
2004
2006
VEGA
J. Ilkovič
UU FA
2002
2002
Science and Religion Course Program
D. PetríkováFA
Princípy udržateľnosti v kontexte historických urbánnych štruktúr (SK-AT-2017-0014)
2018
2019
APVV - Bilaterálna spolupráca
J. Legény
ÚEEA FA
Program identity mestskej štruktúry (Fr/Nem/Slov/FA/04)
2004
2005
MVTSUU FA
Program identity urbánnej štruktúry (projekt trilaterálnej spolupráce)
2004
2005
-- Iný medzinárodný --
P. KardošUU FA
Progresívne technollógie pre vytvorenie nulových budov (SK-AT-2015-0026)2016
2017
APVV - Bilaterálna spolupráca
M. BudiakováÚKAaIS FA
Progresívne technológie pri tvorbe architektonických diel (MŠ 039STU-4/2014)20142016KEGAM. Budiaková
ÚKAaIS FA
Public Spaces 2017 (17-342-01894)
2017
2018-- Iný domáci --
OVV Dek FA
Putovná výstava o urbanizme, krajinotvorbe, územnom plánovaní a GIS (Višegrátsky fond - 10940098 )
2010
2010
-- Iný domáci --J. Furdík
Kabinet PaMD FA
Putovná výstava Slovenský rodinný dom 2000-2015 (17-142-01822)
2017
2017
-- Iný domáci --
OVV Dek FA
Redukcia energetickej spotreby mesta interdisciplinárnymi presahmi
2016
2016Mladý výskumníkJ. LegényÚEEA FA
2016
2017
Štátny program
H. MoravčíkováÚDTAaOP FA
Reflexie architektúry (16-342-03179 )
2016
2017-- Iný domáci --H. Moravčíková
ÚDTAaOP FA
Reflexie architektúry
2020
--
KEGA
H. Moravčíková
ÚDTAaOP FA
REGIOGOES - Regionálny potenciál v pohraničnej oblasti Rakúsko-Slovensko. Vývoj nových modelov bývania, práce a voľného času pre pohraničnú oblasť.2013
2014
-- Iný medzinárodný --
ÚABB FA
2013
2014
Cezhraničná spolupráca - SK - AT
A. Bacová
ÚAOB FA
Rehabilitácia a rozvoj banských regiónov (164/2004)
2003
2006INTERREG III B CadsesM. FinkaUU FA
Reprezentácia výsledkov Fakulty architektúry STU v Bratislave v oblasti environmentálneho dizajnu na renomovaných architektonických podujatiach
2016
2016
Štátny program
ÚIV FA
Reprezentácia výsledkov Fakulty architektúry STU v Bratislave v oblasti environmentálneho dizajnu na renomovaných architektonických podujatiach (16-510-00547)
20162016-- Iný domáci --V. Kotradyová
ÚIV FA
Reworking the Energies of Modern Movement2012
2013
ERASMUS+
H. Moravčíková
ÚDTAaOP FA
20042006
KEGA
UU FA
Rozvoj mediálnej komunikácie v tvorivých procesoch architektúry a v procesoch valorizácie mestského prostredia (1/0333/03)20032005VEGAP. Kardoš
UA2 FA
Safeguarding the Modern Movement under threatStrategies to Protect Icons of Modern European Architecture and Urbanism
2015
2018ERASMUS+H. MoravčíkováÚDTAaOP FA
Safer Cities Education (SAMRS/2015/RV/1/1)
2015
2016
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. KepplÚEEA FA
SCEI-Kremnica - Slovenské centrum pre európsku integráciu (Nem/Slov/SCEI)2002
2005
Bilaterálna spolupráca
N. HraškováUDTA FA
Sieť vzdelávacích inštitúcií v oblasti krajinnej architektúry (Lifelong Learning Programme)2010
2013
Academic and Structural NetworksI. BelčákováUKZA FA
Skvalitnenie ergonomických parametrov axilárnej barly vzhľadom na špecifické potreby dlhodobo hendikepovaných jednotlivcov.20162016Mladý výskumníkÚD FA
Solárny kataster ako základ plošného využívania slnečnej energie v sídle20172019
VEGA
R. Špaček
ÚEEA FA
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
OVV Dek FA
Spoločné urbanistické hodnoty historických miest v Podunají (DS-2016-0047)2017
2018
APVV - Dunajská stratégia
J. LegényÚEEA FA
Strategické hodnotenie politiky územného rozvoja (Bil/ČR/SR/FA/2/06)
2006
2007
-- Iný medzinárodný --
I. Belčáková
UU FA
Subjektívne determinácie priestoru
2018
2018
Mladý výskumník
ÚAOB FA
Subjektívne preferencie tvorby a vnímania architektonického priestoru2019--
Mladý výskumník
L. Vozárová
ÚAOB FA
Synagoga Slovaca Architektúra synagóg na Slovensku - vplyv lokality, topografia, systematizácia. (1/9054/02)
2002
2004VEGA
KDAaU UDTA FA
2008
2010
MVTSD. GažováKKaPA UKA FA
Škoda Fit 2-CAR
2010
2011
-- Iný medzinárodný --
ÚD FA
Školy architektúry (ŠA)
2016
2016
Mladý výskumník
J. FečkaninováÚAOB FA
Školy architektúry
20172017-- Iný domáci --J. FečkaninováÚAOB FA
Školy architektúry
2017
2017
Mladý výskumníkÚAOB FA
2017
2019KEGAJ. Ilkovič
ÚKAaIS FA
Tématická sieť vzdelávacich inštitúcii v oblasti krajinnej architektúry (156030-LLP-1-AT-ERASMUS)
2009
2010
ERASMUS+UKZA FA
Temperature of urban surfaces assessed by the open-source software toolbox and multispectral satellite data20192021
-- Iný medzinárodný --
P. MorgensteinÚEEA FA
Teoretické a koncepčné hľadiská urbanisticko-architektonickej reštrukturácie obytného prostredia (1/7078/20)
2000
2002
VEGAKU - AS UU FA
Teória a metodológia dizajnu (3/0006/02)20022003
KEGA
KD UD FA
2006
2008
VEGA
M. FinkaUU FA
2006
2008
KEGA
UDTA FA
Tradícia a inovácia v architektúre ako fenomén dlhého storočia
2017
2019
VEGAJ. Pohaničová
ÚDTAaOP FA
Trajektórie priestorového rozvoja vedomostne orientovanej spoločnosti. Priestorové inovácie v dynamike teritoriálnej kohézie (APVV-20-025705)
2006
2007APVVM. FinkaUU FA
Transformácia historických jadier mestkých pamiatkových zón v 2. polovici 20. storočia
2018
2018
Mladý výskumníkÚDTAaOP FA
2002
2004
VEGAKATOB UA1 FA
Transformácia vplyvu progresívnych technológií do princípov navrhovania nulových budov vo väzbe na vnútornú klímu2017
2019
VEGAM. BudiakováÚKAaIS FA
2016
2018
VEGAÚKAaIS FA
TUD COST Action TU1204 People Friendly Cities in a Data Rich World2013
2017
COSTK. KristiánováUKZA FA
2003
2004
KEGAM. Finka
UU FA
Tvorba a koordinácia transformácie prierezových študijných programov medziodborového štúdia - PDN (priemyselný dizajn nábytku) a IVS (Interiér, výstavníctvo a scénografia) pre študijný program Interiérový dizajn (3/2212/04)
2004
2006
KEGA
UA2 FA
Tvorba architektonických konštrukcií - od logiky konceptu po detail
2020
--
KEGA
ÚKAaIS FA
Udržateľný rozvoj mesta podporovaný vhodnou dopravou (EVK4-CT-2001-00056)
2002
2005
5. rámcový program
UU FA
2015
2018
ERASMUS+Z. Čerešňová
ÚAOB FA
2007
2008
MVTS
M. Samová
UA1 FA
Univerzálne navrhovanie budov sociálnej starostlivosti
2015
2015VEGAL. RollováÚAOB FA
Univerzálne navrhovanie prostredia v súlade s požiadavkou inklúzie zdravotne limitovanej populácie do vzdelávacieho a pracovného procesu (1/0996/11)2011
2014
VEGA
ÚAOB FA
Uplatnenie stratégie solárnych miest v podmienkach Slovenska (1/0847/08)
2008
2010
VEGA
R. Špaček
KE a EVT UA2 FA
urbANNAtur -- "Rozvoj rekreačných aktivít v prírodne chránených územiach"2010
2011
-- Iný medzinárodný --P. GálUKZA FA
2016
2016
Štátny programK. KristiánováUKZA FA
Užívateľský výskum zameraný na staršieho vodiča
20072010-- Iný medzinárodný --M. Lipková
OVV Dek FA
Vedecká monografia "Banskoštiavnická kalvária - 7 rokov intenzívnej pamiatkovej obnovy a perspektívy ďalšej revitalizácie" -- výsledky a skúsenosti z pamiatkovej obnovy
2016
2016
Štátny program
K. Vošková
ÚDTAaOP FA
2004
2006
VEGA
UU FA
Verejné priestory v segregovaných osídleniach (VPVSO)
2015
2015
Mladý výskumníkOVV Dek FA
Viacdimenzionálny model Bratislavy - inovatívny edukačno-tvorivý nástroj pre architektov a urbanistov formou zmiešanej reality
2020--KEGA
ÚUaUP FA
2015
2016
-- Iný domáci --
V. ŠimkovičÚAOB FA
Vitajte doma
2019
--
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidK. SmatanováÚUaUP FA
Vízie Rybného námestia2017--
-- Iný domáci --
V. Šimkovič
ÚAOB FA
Vízie, scenáre a potreby konečných užívateľov vo vzťahu k využitiu ICT pre udržateľný urbánny rozvoj (INTELCITY)2002
2003
-- Iný medzinárodný --M. Finka
UU FA
2016
2016
Štátny program
Y. Meziani
ÚKAaIS FA
2008
2010
VEGA
V. Šimkovič
Vplyv nových prvkov techniky prostredia budov na architektonické riešenie (511-047STU-4/2010 )
2010
2010
KEGA
M. BudiakováÚKAaIS FA
2007
2009
VEGA
A. Iringová
KE a EVT UA2 FA
Vybudovanie základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov výskumu architektonického dedičstva (064STU-4/2011)
20112013
KEGA
ÚDTAaOP FA
Výkladový slovník architektúry II. (1/9053/02)
2002
2004
VEGA
UDTA FA
Vypracovanie akčného plánu - analýza využitia priestorov časti komárňanskej pevnosti - Stará a Nová pevnosť (2002/000.610-13-213)
2004
2005
Phare
J. GregorováKE a EVT UA2 FA
Výskum dejín a teórie ochrany pamiatkových zón na Slovensku na príklade stavebno-historických premien štyroch prípadových štúdií miest
2017
2018Mladý výskumníkL. ŠišlákováÚDTAaOP FA
Výskum novodobých technológií formujúcich architektúru
2012
2014
VEGA
M. Budiaková
ÚKAaIS FA
Výskum špecifických znakov architektúry prístavov na slovenskom úseku Dunaja20172017Mladý výskumníkÚDTAaOP FA
Výskum vplyvu popkultúry na tvorbu študentov architektúry (VVPTŠA)
20162016
Mladý výskumník
ÚEEA FA
Vytváranie živého mestského prostredia: urbanistické stratégie pre trvalo udržateľné mesto (CE323)
2016
2018Interreg Central EuropeJ. Legény
ÚEEA FA
Vytvorenie podmienok na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
2013
2014
-- Iný domáci --
ÚAOB FA
2004
2005ErasmusUU FA
2000
2002
VEGA
M. BudiakováKK - TD UKA FA
Význam simulácie v dizajnérskom navrhovani
2017
2017Mladý výskumníkÚD FA
20062008Európsky sociálny fondJ. PaučulaKO a TvPP UA2 FA
V4-by acting small we can make a big change
2016
2017
International Visegrad Fund - Small grantsUKZA FA
WHISPER BWB - Medzinárodný umelecko-výskumný projekt pre tri mestá na Dunaji
2016
2016
Štátny program
E. Kochergina
ÚABB FA
Zabudnuté industriálne dedičstvo vo virtuálnej realite (17-144-03552)
2017
2017
-- Iný domáci --
ÚKAaIS FA
Zaľudnená história: sto rokov modernej architektúry na Slovensku (003STU-4/2016)2016
2018
KEGAM. DullaÚDTAaOP FA
Zážitkom od prírodných zákonov k technike - projekt neformálneho interaktívneho vzdelávania žiakov a študentov podnecujúci záujem o technicku20172019KEGAE. Kráľová
ÚDTAaOP FA
Zlepšenie kvality urbánneho života vo veľkých urbánnych postihnutých územiach LUDA (5RP/EVKA-2002-00081)
2003
2006
5. rámcový program
M. FinkaUU FA
Znovuobjavenie strateného miesta - Rybné námestie (17-161-04221)
2017
2018
-- Iný domáci --
V. Šimkovič
OVV Dek FA
2003
2003
-- Iný medzinárodný --I. Koščo
UD FA
Zvýšenie atraktivity univerzitného vzdelania v oblasti environmentálneho posudzovania a manažmentu (2008 - 2448/001- 001)2009
2011
ProjectsKTAaD UDTA FA
Zvýšenie atraktivity vysokoškolského vzdelania v oblasti environmentálneho hodnotenia a manažmentu (2008-2448/001-001)20082010-- Iný medzinárodný --I. BelčákováKKaPA UKA FA
Zvýšenie atraktivity vysokoškolského vzdelania v oblasti environmentálneho hodnotenia a manažmentu (2008-2448/001-001)
2008
2010
Erasmus Mundus joint programmes
UKZA FA
2007
2008
Európsky sociálny fond
V. KotradyováKI V a S UA2 FA
02 Historická strešná krajina na Slovenska (Tvaroslovie a materiál striech na území Slovenska, z hľadiska časového vývoja a teritoriálneho uplatnenia) (1/9047/02)2002
2004
VEGA
KO a TvPP UA2 FA
3D solárny model mesta
2018
2021APVV - Všeobecná výzvaP. MorgensteinFALegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne