15. 9. 2019  15:58 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informační systém

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 34

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Algoritmy riadenia rekuperácie energie pri brzdení elektromobilu (ALRIREK)20132013-- Iný domáci --V. StaňákÚEAE FEI
Analýza elektromagnetických polí vonkajších elektrických vedení (2015et008 )20162016-- Iný domáci --Ž. EleschováÚEAE FEI
Aplikovaný výskum v oblasti optimalizácie a riadenia energetických sústav v dobe smart grid (26240220069)20112014-- Iný domáci --F. JaníčekÚEAE FEI
Dobudovanie Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie (26240120028)20112012-- Iný domáci --F. JaníčekÚEAE FEI
Elektromobilita ako súčasť virtuálnej elektrárne (317/17_RT )20172018-- Iný domáci --M. ChudýÚEAE FEI
Elektronický systém riadenia hybridnej zdrojovej sústavy (2012et002)20132013-- Iný domáci --V. StaňákÚEAE FEI
Energetická hospodárnosť osvetlenia v budovách (1/0988/12)20122015VEGAD. GašparovskýÚEAE FEI
Inteligentné siete ako súčasť distribučných sietí -- nové metódy merania a riadenia spotreby (1/1100/12)20122015VEGAA. BeláňÚEAE FEI
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a eneregetiku (26240220073)20112014-- Iný domáci --J. KubicaÚEAE FEI
Laboratórium virtuálnych elektrární (VPPL)20172018Excelentné tímy mladých výskumníkovM. ChudýÚEAE FEI
Optimalizácia procesu silánového sieťovania žíl káblov (APVV-0097-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaJ. LelákÚEAE FEI
Podpora technického návrhu a stavby vozidla s elektrickým pohonom na FEI STU20112012-- Iný domáci --J. MatejÚEAE FEI
Podpora výskumu a transferu technológií v oblasti decentralizovaných zdrojov energie na STU s využitím dostupnej biomasy (26240220016)20092011-- Iný domáci --M. PípaÚEAE FEI
Podpora výskumu a transferu technológií v oblasti využitia nizkopotenciálového tepla na výrobu elektriny na STU (26220220023)20092011-- Iný domáci --F. JaníčekÚEAE FEI
Podpora vzdelávania v oblasti elektroenergetiky na stredných a základných školách (018STU-4/2012)20122014KEGAF. JaníčekÚEAE FEI
Porovnanie mechanickej a elektrickej degradácie fotovoltických prvkov po zrýchlenom starnutí (SK-AT-0008-12)20132014Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoV. ŠályÚEAE FEI
Príprava virtuálnej elektrárne (2016et008)20172017-- Iný domáci --M. ChudýÚEAE FEI
Sebestačné inteligentné siete a regióny a ich začlenenie do existujúcej elektrizačnej sústavy (1/0640/17)20172020VEGAA. BeláňÚEAE FEI
Smart mestá a ich inteligentná energetická chrbtica (APVV-15-0326)20162019APVV - Všeobecná výzvaF. JaníčekÚEAE FEI
Surpassing Energy Targets through Efficient Public Buildings (SERPENTE) (1069 R4 SERPENTE)20112014INTERREG IVCF. JaníčekÚEAE FEI
Transformátory pre energetické celky na báze obnoviteľných zdrojov energie (26240220066)20112014-- Iný domáci --F. JaníčekÚEAE FEI
Veterno-solárny elektrický akumulačný systém (26220220133)20112014-- Iný domáci --F. JaníčekÚEAE FEI
Výpočtové a experimentálne riešenie stiesneného krútenia nosníkových konštrukcií (SK-AT-0001-12)20132014Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoJ. MurínÚEAE FEI
Výskum a hodnotenie kvality a účinnosti impregnantov (APVV-15-0108)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. VáryÚEAE FEI
Výskum a vývoj nových informačných technlógií na predvídanie a riešenie krízových situácií a bezpečnosť obyvateľstva (26240220060)20112013-- Iný domáci --Š. KozákÚRK FEI
Výskum a vývoj technológií prípravy tenkých vrstiev karbidu kremíka pre aplikácie v solárnych článkoch a tenkovrstvých súčiastkach (APVV-0443-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaV. ŠályÚEAE FEI
Výskum impregnantov bez reaktívneho monoméru (monomer free) (APVV-0181-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaJ. LelákÚEAE FEI
Výskum nových konštrukčných a materiálových riešení káblov pre náročné prostredia s nebezpečenstvom požiaru, zaplavenia a pod. (APVV-15-0110)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. VáryÚEAE FEI
Výskum stratégií riadenia hybridnej hnacej jednotky motorového vozidla z hľadiska ekologických parametrov, hospodárnosti a jazdných vlastností (1/0627/10)20102012VEGAV. FerenceyÚEAE FEI
Výskum zliatin amorfného karbidu kremíka pre fotovoltiku (VZAKAR)20142014-- Iný domáci --M. PernýÚEAE FEI
Výskumné centrum svetla a svetelnej techniky (26220220150)20112014-- Iný domáci --A. SmolaÚEAE FEI
Vývoj nízkonákladového snímača na detekciu porúch rotorovej klietky v indukčných motoroch (VNSDPRKIM)20132013-- Iný domáci --M. UhríkÚEAE FEI
Zážitkom od prírodných zákonov k technike - projekt neformálneho interaktívneho vzdelávania žiakov a študentov podnecujúci záujem o techniku (038STU-4/2017)20172019KEGAF. JaníčekÚEAE FEI
Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR (26220220077)20102013-- Iný domáci --V. NečasÚJFI FEILegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně