Oct 15, 2019   11:33 p.m. Terézia
Academic information system

Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 34

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
A comparison between mechanical and electrical degradation of photovoltaic devices after forced ageing (SK-AT-0008-12)20132014Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoV. ŠályIPAEE FEEIT
Algoritmy riadenia rekuperácie energie pri brzdení elektromobilu (ALRIREK)20132013-- Iný domáci --V. StaňákIPAEE FEEIT
Analýza elektromagnetických polí vonkajších elektrických vedení (2015et008 )20162016-- Iný domáci --Ž. EleschováIPAEE FEEIT
Aplikovaný výskum v oblasti optimalizácie a riadenia energetických sústav v dobe smart grid (26240220069)20112014-- Iný domáci --F. JaníčekIPAEE FEEIT
Dobudovanie Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie (26240120028)20112012-- Iný domáci --F. JaníčekIPAEE FEEIT
Elektromobilita ako súčasť virtuálnej elektrárne (317/17_RT )20172018-- Iný domáci --M. ChudýIPAEE FEEIT
Elektronický systém riadenia hybridnej zdrojovej sústavy (2012et002)20132013-- Iný domáci --V. StaňákIPAEE FEEIT
Energy efficiency of lighting systems in buildings (1/0988/12)20122015VEGAD. GašparovskýIPAEE FEEIT
From the laws of nature to technology by experience - A project of informal interactive learning of pupils and students encouraging interest for technical fields (038STU-4/2017)20172019KEGAF. JaníčekIPAEE FEEIT
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a eneregetiku (26240220073)20112014-- Iný domáci --J. KubicaIPAEE FEEIT
Numerical and experimental analyses of non-uniform torsion of beam constructions (SK-AT-0001-12)20132014Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoJ. MurínIPAEE FEEIT
Optimization of silane cross-linking process for cables insulation (APVV-0097-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaJ. LelákIPAEE FEEIT
Podpora technického návrhu a stavby vozidla s elektrickým pohonom na FEI STU20112012-- Iný domáci --J. MatejIPAEE FEEIT
Podpora výskumu a transferu technológií v oblasti decentralizovaných zdrojov energie na STU s využitím dostupnej biomasy (26240220016)20092011-- Iný domáci --M. PípaIPAEE FEEIT
Podpora výskumu a transferu technológií v oblasti využitia nizkopotenciálového tepla na výrobu elektriny na STU (26220220023)20092011-- Iný domáci --F. JaníčekIPAEE FEEIT
Príprava virtuálnej elektrárne (2016et008)20172017-- Iný domáci --M. ChudýIPAEE FEEIT
Research and development of silicon carbide thin film technologies for applications in solar cells and thin film devices (APVV-0443-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaV. ŠályIPAEE FEEIT
Research and evaluation of quality and efficiency of impregnating materials (APVV-15-0108)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. VáryIPAEE FEEIT
Research of hybrid powertrain control strategies of vehicles in the term of ecological parameters, economical efficiency and vehicle performances (1/0627/10)20102012VEGAV. FerenceyIPAEE FEEIT
Research of new design and material solutions for cables to demanding environments with fire hazards, flooding and other. (APVV-15-0110)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. VáryIPAEE FEEIT
Research of Reactive Monomer-free Resins (APVV-0181-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaJ. LelákIPAEE FEEIT
Smart cities and smart energy backbone (APVV-15-0326)20162019APVV - Všeobecná výzvaF. JaníčekIPAEE FEEIT
Smart grid as part of power distribution networks - new measurement methods and consumption control methods (1/1100/12)20122015VEGAA. BeláňIPAEE FEEIT
Smart Grids, Energy Self-Sufficient Regions and their Integration in Existing Power System (1/0640/17)20172020VEGAA. BeláňIPAEE FEEIT
Support of education in the field of power engineering in secondary and primary schools (018STU-4/2012)20122014KEGAF. JaníčekIPAEE FEEIT
Surpassing Energy Targets through Efficient Public Buildings (1069 R4 SERPENTE)20112014INTERREG IVCF. JaníčekIPAEE FEEIT
Transformátory pre energetické celky na báze obnoviteľných zdrojov energie (26240220066)20112014-- Iný domáci --F. JaníčekIPAEE FEEIT
Veterno-solárny elektrický akumulačný systém (26220220133)20112014-- Iný domáci --F. JaníčekIPAEE FEEIT
Virtual Power Plant Laboratory (VPPL)20172018Excelentné tímy mladých výskumníkovM. ChudýIPAEE FEEIT
Výskum a vývoj nových informačných technlógií na predvídanie a riešenie krízových situácií a bezpečnosť obyvateľstva (26240220060)20112013-- Iný domáci --Š. KozákIRC FEEIT
Výskum zliatin amorfného karbidu kremíka pre fotovoltiku (VZAKAR)20142014-- Iný domáci --M. PernýIPAEE FEEIT
Výskumné centrum svetla a svetelnej techniky (26220220150)20112014-- Iný domáci --A. SmolaIPAEE FEEIT
Vývoj nízkonákladového snímača na detekciu porúch rotorovej klietky v indukčných motoroch (VNSDPRKIM)20132013-- Iný domáci --M. UhríkIPAEE FEEIT
Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR (26220220077)20102013-- Iný domáci --V. NečasINPE FEEITKey:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed