28. 5. 2020  17:09 Viliam
Akademický informačný systém

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 34

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Algoritmy riadenia rekuperácie energie pri brzdení elektromobilu (ALRIREK)
2013
2013
-- Iný domáci --
V. Staňák
ÚEAE FEI
Analýza elektromagnetických polí vonkajších elektrických vedení (2015et008 )
2016
2016-- Iný domáci --
ÚEAE FEI
Aplikovaný výskum v oblasti optimalizácie a riadenia energetických sústav v dobe smart grid (26240220069)
2011
2014
-- Iný domáci --F. JaníčekÚEAE FEI
Dobudovanie Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie (26240120028)
2011
2012
-- Iný domáci --ÚEAE FEI
Elektromobilita ako súčasť virtuálnej elektrárne (317/17_RT )
2017
2018
-- Iný domáci --
ÚEAE FEI
Elektronický systém riadenia hybridnej zdrojovej sústavy (2012et002)2013
2013
-- Iný domáci --
ÚEAE FEI
Energetická hospodárnosť osvetlenia v budovách (1/0988/12)
2012
2015
VEGA
D. GašparovskýÚEAE FEI
Inteligentné siete ako súčasť distribučných sietí -- nové metódy merania a riadenia spotreby (1/1100/12)
2012
2015VEGAÚEAE FEI
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a eneregetiku (26240220073)
2011
2014
-- Iný domáci --J. KubicaÚEAE FEI
Laboratórium virtuálnych elektrární (VPPL)
2017
2018Excelentné tímy mladých výskumníkovM. ChudýÚEAE FEI
Optimalizácia procesu silánového sieťovania žíl káblov (APVV-0097-11)
20122015APVV - Všeobecná výzvaJ. LelákÚEAE FEI
Podpora technického návrhu a stavby vozidla s elektrickým pohonom na FEI STU20112012-- Iný domáci --J. MatejÚEAE FEI
Podpora výskumu a transferu technológií v oblasti decentralizovaných zdrojov energie na STU s využitím dostupnej biomasy (26240220016)
20092011
-- Iný domáci --
M. PípaÚEAE FEI
Podpora výskumu a transferu technológií v oblasti využitia nizkopotenciálového tepla na výrobu elektriny na STU (26220220023)
2009
2011
-- Iný domáci --
ÚEAE FEI
Podpora vzdelávania v oblasti elektroenergetiky na stredných a základných školách (018STU-4/2012)
2012
2014KEGAF. JaníčekÚEAE FEI
Porovnanie mechanickej a elektrickej degradácie fotovoltických prvkov po zrýchlenom starnutí (SK-AT-0008-12)
2013
2014
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
ÚEAE FEI
Príprava virtuálnej elektrárne (2016et008)
2017
2017
-- Iný domáci --
M. Chudý
ÚEAE FEI
Sebestačné inteligentné siete a regióny a ich začlenenie do existujúcej elektrizačnej sústavy (1/0640/17)
2017
2020VEGAÚEAE FEI
Smart mestá a ich inteligentná energetická chrbtica (APVV-15-0326)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzvaÚEAE FEI
20112014
INTERREG IVC
F. JaníčekÚEAE FEI
Transformátory pre energetické celky na báze obnoviteľných zdrojov energie (26240220066)
20112014
-- Iný domáci --
F. JaníčekÚEAE FEI
Veterno-solárny elektrický akumulačný systém (26220220133)
2011
2014-- Iný domáci --ÚEAE FEI
Výpočtové a experimentálne riešenie stiesneného krútenia nosníkových konštrukcií (SK-AT-0001-12)
2013
2014
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
J. MurínÚEAE FEI
Výskum a hodnotenie kvality a účinnosti impregnantov (APVV-15-0108)20162020
APVV - Všeobecná výzva
M. VáryÚEAE FEI
Výskum a vývoj nových informačných technlógií na predvídanie a riešenie krízových situácií a bezpečnosť obyvateľstva (26240220060)20112013-- Iný domáci --Š. KozákÚRK FEI
Výskum a vývoj technológií prípravy tenkých vrstiev karbidu kremíka pre aplikácie v solárnych článkoch a tenkovrstvých súčiastkach (APVV-0443-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
V. Šály
ÚEAE FEI
Výskum impregnantov bez reaktívneho monoméru (monomer free) (APVV-0181-11)
20122015APVV - Všeobecná výzvaÚEAE FEI
Výskum nových konštrukčných a materiálových riešení káblov pre náročné prostredia s nebezpečenstvom požiaru, zaplavenia a pod. (APVV-15-0110)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
M. Váry
ÚEAE FEI
Výskum stratégií riadenia hybridnej hnacej jednotky motorového vozidla z hľadiska ekologických parametrov, hospodárnosti a jazdných vlastností (1/0627/10)
2010
2012
VEGA
ÚEAE FEI
Výskum zliatin amorfného karbidu kremíka pre fotovoltiku (VZAKAR)
2014
2014
-- Iný domáci --
M. Perný
ÚEAE FEI
Výskumné centrum svetla a svetelnej techniky (26220220150)
20112014-- Iný domáci --A. SmolaÚEAE FEI
Vývoj nízkonákladového snímača na detekciu porúch rotorovej klietky v indukčných motoroch (VNSDPRKIM)
2013
2013-- Iný domáci --M. Uhrík
ÚEAE FEI
Zážitkom od prírodných zákonov k technike - projekt neformálneho interaktívneho vzdelávania žiakov a študentov podnecujúci záujem o techniku (038STU-4/2017)2017
2019
KEGA
F. Janíček
ÚEAE FEI
Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR (26220220077)
2010
2013
-- Iný domáci --V. Nečas
ÚJFI FEILegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne