Mar 23, 2019   5:51 p.m. Adrián
Academic information system

Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 125

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Advanced technology of organic electronics-based sensors (APVV-17-0501)20182021APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalIEP FEEIT
Analysis and characterization of advanced power electronic devices supported by 2/3D electrothermal modeling and simulation (1/0491/15)20152018VEGAD. DonovalIEP FEEIT
Analýza a zber dát z fotovoltaických a senzorických systémov (SenzLAB)20152015-- Iný domáci --O. SzabóIEP FEEIT
Analýza energetickej odolnosti moderných výkonových MOSFET tranzistorov integrovaných v DC-DC meničoch v podmienkach UIS testu podporená modelovaním a simuláciou (HEAT)20122013-- Iný domáci --J. MarekIEP FEEIT
Analýza hardvérovej realizovateľnosti jadra operačného systému reálneho času na čipe (RTOSoC)20172017Mladý výskumníkL. KohútkaIEP FEEIT
Analýza návrhu UWB antény na čipe pre aktívne senzorické implantáty20162016-- Iný domáci --M. KováčIEP FEEIT
Aspekty a faktory vedúce k malému záujmu o štúdium technických odborov (SK-CZ-2013-0174)20142015Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoĽ. StuchlíkováIEP FEEIT
Bórom dopované diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie (BDDSENS)20122013-- Iný domáci --M. VojsIEP FEEIT
Carbon nanomaterials for sensoric applications (APVV-0365-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaR. RedhammerIEP FEEIT
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku - NanoNet (26240120010)20092011-- Iný domáci --D. DonovalIEP FEEIT
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku 2 - NanoNet 2 (26240120018)20102012-- Iný domáci --D. DonovalIEP FEEIT
Cognitive, personal and psychophysiological factors of the stress in the context of the relationship between anxiety and allergies and their optimalisation (APVV-0496-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaE. VavrinskýIEP FEEIT
CONNECT - Innovative smart components, modules and appliances for a truly connected, efficient and secure smart grid (737434)20172020H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)V. StopjakováIEP FEEIT
De-identification for privacy protection in multimedia content COST IC120620132017COSTA. PřibilováIEP FEEIT
Design optimization of low-power digital and mixed integrated systems (1/1008/12)20122015VEGAE. GramatováICSN FIIT
Design, preparation and characterization of materials and structures inorganic organic hybrid integrated photonics (APVV-14-0716)20152016APVV - Všeobecná výzvaJ. JakabovičIEP FEEIT
Development and characterization of modern micro and nanostructures for optoelectronic and photonic devices (1/0739/16)20162019VEGAJ. KováčIEP FEEIT
Development and implementation of analog integrated systems for ultra low-voltage applications (APVV-15-0254)20162019APVV - Všeobecná výzvaV. StopjakováIEP FEEIT
Development of new technology processing and characterization methods of advanced electronic and photonics structures and devices (SK-PL-0005-12)20132014Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoJ. KováčIEP FEEIT
Diamond electrodes for decontamination of industrial wastewaters and hydrogen generation (Diaclean) (DAAD 2018-2019)20182019Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/M. VojsIEP FEEIT
Electrodes based on doped diamond layers for advanced photoelectrochemical systems of water splitting (1/0887/16)20162018VEGAR. RedhammerIEP FEEIT
Elektrostimulácia, monitoring biosignálov a kategorizácia signálov u detí s DMO (EMBKSDD)20122013-- Iný domáci --M. NováčekIEP FEEIT
Energy Efficient Converters using GaN Power Devices (ENIAC-324280/2012)20132016-- Iný medzinárodný --D. DonovalIEP FEEIT
Energy for a green society: From sustainable harvesting to smart distribution. Equpiments, materials, design solutions and their applications. (270722-2-ENIAC-ERG-Kovac)20112014Joint Technology Initiatives (ENIAC)J. KováčIEP FEEIT
Energy to a Smat Grid - E2SG (296131-2-ENIAC-E2SG-Stopjakova)20122015Joint Technology Initiatives (ENIAC)V. StopjakováIEP FEEIT
Energy to Smart Grid (ENIAC-296131-2)20122015-- Iný medzinárodný --V. StopjakováIEP FEEIT
Enhanced substrates and GaN pilotlines enabling advanced compact power applications. (662133 - ECSEL - IA)20152018H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)A. ŠatkaIEP FEEIT
eRAMP – Excellence in Speed and Reliability for More than Moore Technology (ENIAC - 621270/2013-2)20142017-- Iný medzinárodný --D. DonovalIEP FEEIT
Flexible electronic devices: Design and fabrication by inkjet printing. (FLEXDEV)20172019Excelentné tímy mladých výskumníkovM. MičjanIEP FEEIT
Flexible FE/BE Sensor Pilot Line for the Internet of Everything (692480)20162019H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)D. DonovalIEP FEEIT
Flexible organic semiconductor devices characterization and technology development (1/0497/15)20152018VEGAJ. JakabovičIEP FEEIT
Flexible sensoric structures for sensing biophysical parameters (1/0886/17)20172020VEGAA. KuzmaIEP FEEIT
Flexible system for Internet of things with use of SMART sensors (APVV-16-0626)20172020APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalIEP FEEIT
GaN Monolithic Integrated Circuits (APVV-15-0673)20162019APVV - Všeobecná výzvaA. ŠatkaIEP FEEIT
High temperature characterization, integration and reliability of MEMS pressure sensors based on AlGaN/GaN (2/0150/17)20172019VEGAM. TomáškaIEP FEEIT
High Temperature Microwave Characterization of Advanced Semiconductor Devices (1/0839/12)20122015VEGAM. TomáškaIEP FEEIT
Hybridization of particulate and porous inorganic materials by carbon nanotubes (1/0947/16)20162018VEGAM. KadlečíkováIEP FEEIT
Hybridné heteroštruktúry na báze diamantu a ZnO pre využitie v elektronike a fotovoltaike (SK-CZ-2013-0043)20142015Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. MartonIEP FEEIT
Hybridný systém riadenia oscilátorov s vysokou frekvenčnou stabilitou a jej vyhodnocovanie pomocou progresívnych metód (HaSRO)20172017Mladý výskumníkT. BagalaIEP FEEIT
Charakterizácia a modelovanie substrátom riadeného MOS tranzistora prostredníctvom meraní experimentálnych čipov (BAsIC LoV2)20172017Mladý výskumníkM. RakúsIEP FEEIT
Charakterizácia parazitických parametrov tranzistorov HEMT na báze GaN metódou TDR (PARAHEMT)20152015-- Iný domáci --M. BernátIEP FEEIT
Implementation of on-chip test methods for mixed-signal integrated circuits and systems in nanotechnologies (1/0823/13)20132016VEGAV. StopjakováIEP FEEIT
Innovation of education in current and interdisciplinary aspects of mulimedia technology (022STU-4/2014)20142016KEGAJ. PúčikIEP FEEIT
Innovative and energetic effective organic LED structures integrable in illuminating applications and low resolution displays (APVV-0865-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalIEP FEEIT
Innovative types of gas sensors based on metal oxides (APVV-16-0266)20172020APVV - Všeobecná výzvaI. HotovýIEP FEEIT
Inovatívne metódy a metodiky pri kombinovanej simlácii v posturogafii (IMMKSP)20142014-- Iný domáci --T. LukáčIEP FEEIT
Inštalácia Langmuirovych architektúr prostredníctvom roll-to-roll systémov (324449-FP7-ALBATROSS-Weis)2013--Initial trainingM. WeisIEP FEEIT
Inteligentná čistička odpadových vôd20162016-- Iný domáci --M. BehúlIEP FEEIT
Interactive forms of support of the technical education in primary and secondary schools (020STU-4/2015)20152017KEGAĽ. StuchlíkováIEP FEEIT
Investigation of advanced materials and structures for photoelectrochemical applications (1/0651/16 )20162019VEGAM. MikolášekIEP FEEIT
Key enabling technologies for advanced electronic and optoelectronic applications (SK-PL-18-0068)20192020APVV - Bilaterálna spolupráca Ľ. StuchlíkováIEP FEEIT
Konverzia energie pre energeticky-autonómne systémy integrované na čipe (1/0905/17)20172020VEGAV. StopjakováIEP FEEIT
Laserový opto-komunikačný systém -- "Laser Light Line" (L3)20152015-- Iný domáci --M. HanicIEP FEEIT
MEMS sensors based on nanostructured thin films for gas detection and determination of heavy metals (1/1106/12)20122015VEGAI. HotovýIEP FEEIT
Metódy znižovania fázového šumu miniatúrnych atómových etalónov frekvencie20162016-- Iný domáci --A. FibichIEP FEEIT
Modelling and diagnostics of quantum-coupled structures (1/0712/12)20122015VEGAJ. RackoIEP FEEIT
Models, Solutions, Methods and Tools for Energy - Aware Design (120214-ENIAC-END-Donoval)20102013Joint Technology Initiatives (ENIAC)D. DonovalIEP FEEIT
Monitoring a rozvoj spôsobilostí vedeckej práce u študentov lekárskych a biomedicínskych odborov vysokých škôl (037UK-4/2016)20162018KEGAE. CocherováIEP FEEIT
Monitoring analýza psychofyziologických korelátov, ako ukazovateľov emocionálnych stavov a osobnostných premenných (1/1110/12)20122015VEGAJ. KováčIEP FEEIT
Monolithic Integration of Depletion- and Enhancement-mode InAIN/GaN HFET Transistors (APVV-0367-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaA. ŠatkaIEP FEEIT
Morfológia nanoštrukturovaných tenkých vrstiev pre povrchovo zosilnenú Ramanovu spektroskopiu (MORTEV)20122013-- Iný domáci --Ľ. VančoIEP FEEIT
Multimode piezoelectric resonators and sensors (1/0664/14)20142017VEGAV. ŠtofanikIEP FEEIT
Nanocomposites and nanostructures based on carbon for special aplications (1/0601/13)20132015VEGAM. KadlečíkováIEP FEEIT
Nanokryštalické diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie20112012-- Iný domáci --M. VojsIEP FEEIT
Nanostructured active materials for gas detection and determination of heavy metals (DAAD)20162017Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/I. HotovýIEP FEEIT
Nanostructured thin films and innovative technologies for MEMS sensors of gases and heavy metals (1/0828/16)20162019VEGAI. HotovýIEP FEEIT
Nanostructured thin films and interfaces for photovoltaic cells and microsensors (1/0459/12)20122015VEGAV. TvarožekIEP FEEIT
Nanotechnology preparation of a MIS photoelectrode with metallic oxides for systems for production of solar fuels (APVV-17-0169)20182021APVV - Všeobecná výzvaM. MikolášekIEP FEEIT
Návrh a výroba flexibilných organických poľom riadených tranzistorov20182018Mladý výskumníkM. MičjanIEP FEEIT
Návrh, simulácie a realizácie progresívnych fotonických štruktúr pre OLED (FOTOSTRUCT)20142014-- Iný domáci --A. KuzmaIEP FEEIT
Návrh simulácie fotonických štruktúr (FOTOSIM)20122013-- Iný domáci --A. KuzmaIEP FEEIT
New design approaches for VLSI implementations of neurochips and their use for signal processing in bioapplications and neuroimplants (1/0987/12)20122015VEGAD. ĎuračkováIEP FEEIT
Novel trends in preparation of ohmic contacts to p-GaN (1/1197/12)20122015VEGAJ. LidayIEP FEEIT
Optimal SIC substRates for Integrated Microwave and Power CircuitS (662322 - ECSEL - RIA)20152018H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)J. KováčIEP FEEIT
Optimalizovanie šumových vlastností dvojmódových oscilátorov (LiNDOX)20172017Mladý výskumníkA. FibichIEP FEEIT
Opto-electrical diagnostics of alternative semiconductor materials and structures for photovoltaic applications (1/0668/17)20172020VEGAĽ. StuchlíkováIEP FEEIT
Optoelektornické prvky a analýza ich parametrov v laboratórnych podmienkach20162016-- Iný domáci --R. SzobolovszkýIEP FEEIT
Organické integrované obvody využívajúce pokročilé OFET prvky20182018Mladý výskumníkM. NovotaIEP FEEIT
Photonic nanostructures prepared by 3D laser lithography for biosensing applications (APVV-16-0129)20172020APVV - Všeobecná výzvaF. UherekIEP FEEIT
Photonics structures for integrated optoelectronics (APVV-0395-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaF. UherekIEP FEEIT
Posturografický výskum s využitím HMD okuliarov (PVVHMDO)20132013-- Iný domáci --T. LukáčIEP FEEIT
Povrchovo zosilnená Ramanova spektroskopia na štruktúrach nanokryštalický diamant a striebro (NCD/Ag) (RAMSPEC)20132013-- Iný domáci --Ľ. VančoIEP FEEIT
Preparation and diagnostics of heterostructures for advanced photovoltaic applications (1/0377/13)20132016VEGAL. HarmathaIEP FEEIT
Príprava a analýza diamantových vrstiev (PADV)20132013-- Iný domáci --P. MichniakIEP FEEIT
Príprava diamantových a DLC nanoštruktúr pre elektroniku a senzoriku20112012-- Iný domáci --M. MartonIEP FEEIT
Príprava diamantu-podobných vrstiev pre použitie v medicíne (BioDLC)20122013-- Iný domáci --M. MartonIEP FEEIT
Progressive design and diagnostics methods for energy efficient power devices (APVV-14-0749)20152018APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalIEP FEEIT
Properties of the graphene-diamond interface: study on the atomic level (APVV-16-0319)20172020APVV - Všeobecná výzvaM. VojsIEP FEEIT
Rast uhlíkových nanorúrok a ich využitie pre senzorické aplikácie20112012-- Iný domáci --M. KotlárIEP FEEIT
Research of boron doped diamond films for highly effective removal of pharmaceuticals, drugs and resistant types of microorganisms from waters (APVV-16-0124)20172020APVV - Všeobecná výzvaM. VojsIEP FEEIT
Research of physical properties and growth kinetics of black silicon layers (APVV-15-0152)20162019APVV - Všeobecná výzvaL. HarmathaIEP FEEIT
Research on carbon-based nanomaterials for the protection and improvement of the environment and human health (1/0785/14)20142016VEGAM. VojsIEP FEEIT
Rozvoj a implementácia metód návrhu integrovaných systémov s ultra nízkym napájacím napätím v nanotechnológiách (1/0762/16)20162019VEGAD. ArbetIEP FEEIT
Rozvoj analýzy a zberu dát zo senzorických systémov (SENZA)20142014-- Iný domáci --I. KoščIEP FEEIT
Rozvoj diagnostiky tranzistorov GaN HEMT optickými metódami (OPTIGaN)20152015-- Iný domáci --J. PriesolIEP FEEIT
Rozvoj diagnostiky tranzistorov GaN HEMT využitím elektroluminiscencie (LUMIGaN)20142014-- Iný domáci --J. PriesolIEP FEEIT
Rozvoj metód merania prechodových charakteristík HEMT tranzistorov (ROZHEMT)20132013-- Iný domáci --M. BernátIEP FEEIT
R3-PowerUP - 300mm Pilot Line for Smart Power and Power Discretes (737417)20172021H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)D. DonovalIEP FEEIT
Scanning hub tranzientový microscope for imaging soft samples and anlýzu (2/0099/14)20142016VEGAP. KubinecIEP FEEIT
Sensor Technologies enhanced safety and security of buildings and its occupants (ENIAC 621272/2014)20142017-- Iný medzinárodný --I. HotovýIEP FEEIT
Skúmanie vplyvu technologických podmienok rastu na kvalitu InGaAsN/GaAs heteroštruktúr pre solárne aplikácie (SOLAR2)20152015-- Iný domáci --A. KósaIEP FEEIT
SMART sensor systems based on organic electronics for helath monitoring and improvement of life quality (APVV-0819-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaM. WeisIEP FEEIT
"SMArt systems Co-design" (288827-7RP-SMAC-Donoval)20112014International cooperationD. DonovalME IEP FEEIT
Smart-system for monitoring and prevention of healty heart based on latest organic electronics technologies (APVV-15-0763)20162019APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalIEP FEEIT
Special methods for characterization and diagnostics of advanced semiconductor micro/nanostructures and devices. (1/0921/13)20132016VEGAA. ŠatkaIEP FEEIT
Study of boron doped diamond electrodes for detection and elimination of pharmaceuticals, drugs and selected resistant bacteria In wastewaters. (1/0558/17)20172020VEGAM. VojsIEP FEEIT
Study of innovative technologies for fabrication of human biosignal measurement systems (1/0854/16)20162019VEGAM. DaříčekIEP FEEIT
Štúdium kontaktného odporu v organických tenkovrstvových tranzistoroch (OTFT)20172017Mladý výskumníkM. MičjanIEP FEEIT
Štúdium kvality InGaAsN/GaAs heteroštruktúr pre aplikácie v solárnych článkoch (SOLAR)20142014-- Iný domáci --A. KósaIEP FEEIT
Štúdium transportu náboja v organických elektroluminiscenčných diód (OLED)20152015-- Iný domáci --P. JuhászIEP FEEIT
Štúdium transportu náboja v organických elektroluminisenčných diódach 220162016-- Iný domáci --P. JuhászIEP FEEIT
Teória a technológia rozhraní pre rýchlu organickú elektroniku (APVV-14-0739)20152018APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalIEP FEEIT
The preparation of novel nitrogen OLED materials and study of their optoelectronic properties (APVV-15-0087)20162019APVV - Všeobecná výzvaJ. JakabovičIEP FEEIT
Towards Indium Free TCOs (641864 - INREP- RIA)20152017H2020: SC5 - Climate action, environment, resource efficiency and raw materialsA. ŠatkaIEP FEEIT
Transient methods for organic electronics devices characterization (1/0776/15)20152018VEGAM. WeisIEP FEEIT
Transistors on the base of progressive materials for high temperatures (APVV-0455-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaM. VojsIEP FEEIT
Tvarovanie vodivého polyméru PEDOT:PSS využitím nanoimprint litografie (TOPNIL)20172017Mladý výskumníkJ. NevřelaIEP FEEIT
Uhlíkové elektródy pre elektrochémiu (UEE)20142014-- Iný domáci --P. MichniakIEP FEEIT
Universal nanowire platform for interdisiplinary applications (APVV-14-0297)20152018APVV - Všeobecná výzvaJ. KováčIEP FEEIT
Výroba progresívnych PhC štruktúr pre OLED za využitia nanoimprint litografie20182018Mladý výskumníkJ. NevřelaIEP FEEIT
Využitie substrátom riadeného MOS tranzistora pre návrh análogových IO s ultra napájacím napätím20162016-- Iný domáci --M. RakúsIEP FEEIT
Vývoj a charakterizácia perspektívnych heteroštruktúr a nanoštruktúr pre solárne články a fotonické prvky (1/0439/13)20132015VEGAJ. KováčIEP FEEIT
Vývoj bórom dopovaných diamantových tenkých vrstiev pre čistenie odpadových vôd (BDD-ČOV)20152015-- Iný domáci --M. BehúlIEP FEEIT
Vývoj technológií prípravy a charakterizácia pokročilých OFET prvkov (DOT4OFET)20172017Mladý výskumníkM. NovotaIEP FEEIT
Wearable Robots for Augmentation, Assistance or Substitution of Human Motor Functions (COST Action CA16116)20172021COSTA. PřibilováIEP FEEITKey:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed