Oct 19, 2019   4:55 p.m. Kristián
Academic information system

Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 141

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Advanced RF Transceivers for 5G base stations based on GaN Technology (783274)20182021H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)J. KováčIEP FEEIT
Advanced technology of organic electronics-based sensors (APVV-17-0501)20182021APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalIEP FEEIT
Analysis and characterization of advanced power electronic devices supported by 2/3D electrothermal modeling and simulation (1/0491/15)20152018VEGAD. DonovalIEP FEEIT
Analýza a zber dát z fotovoltaických a senzorických systémov (SenzLAB)20152015-- Iný domáci --O. SzabóIEP FEEIT
Analýza energetickej odolnosti moderných výkonových MOSFET tranzistorov integrovaných v DC-DC meničoch v podmienkach UIS testu podporená modelovaním a simuláciou (HEAT)20122013-- Iný domáci --J. MarekIEP FEEIT
Analýza hardvérovej realizovateľnosti jadra operačného systému reálneho času na čipe (RTOSoC)20172017Mladý výskumníkL. KohútkaIEP FEEIT
Analýza návrhu UWB antény na čipe pre aktívne senzorické implantáty20162016-- Iný domáci --M. KováčIEP FEEIT
Analýza nízkofrekvenčných šumov GaN HEMT tranzistorov (NOISEGaN)20192019Mladý výskumníkE. TisovskýIEP FEEIT
Aplikácia optických a elektrochemických meracích metód pre selektívnu identifikáciu rôznych typov sacharidov v roztokoch (TECH4SUGAR)20192019Mladý výskumníkJ. DrobnýIEP FEEIT
Aspekty a faktory vedúce k malému záujmu o štúdium technických odborov (SK-CZ-2013-0174)20142015Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoĽ. StuchlíkováIEP FEEIT
Bórom dopované diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie (BDDSENS)20122013-- Iný domáci --M. VojsIEP FEEIT
Carbon nanomaterials for sensoric applications (APVV-0365-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaR. RedhammerIEP FEEIT
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku - NanoNet (26240120010)20092011-- Iný domáci --D. DonovalIEP FEEIT
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku 2 - NanoNet 2 (26240120018)20102012-- Iný domáci --D. DonovalIEP FEEIT
Cognitive, personal and psychophysiological factors of the stress in the context of the relationship between anxiety and allergies and their optimalisation (APVV-0496-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaE. VavrinskýIEP FEEIT
CONNECT - Innovative smart components, modules and appliances for a truly connected, efficient and secure smart grid (737434)20172020H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)V. StopjakováIEP FEEIT
Čisté priestory vo virtuálnej realite (CLE-VR)20192019Mladý výskumníkS. SedlákIEP FEEIT
De-identification for privacy protection in multimedia content COST IC120620132017COSTA. PřibilováIEP FEEIT
Design optimization of low-power digital and mixed integrated systems (1/1008/12)20122015VEGAE. GramatováICSN FIIT
Design, preparation and characterization of materials and structures inorganic organic hybrid integrated photonics (APVV-14-0716)20152016APVV - Všeobecná výzvaJ. JakabovičIEP FEEIT
Development and characterization of modern micro and nanostructures for optoelectronic and photonic devices (1/0739/16)20162019VEGAJ. KováčIEP FEEIT
Development and implementation of analog integrated systems for ultra low-voltage applications (APVV-15-0254)20162019APVV - Všeobecná výzvaV. StopjakováIEP FEEIT
Development of characterisation methods and analysis of reliability of modern GaN power devices supported by 2/3D modelling and simulation (1/0727/19)20192022VEGAJ. MarekIEP FEEIT
Development of new technology processing and characterization methods of advanced electronic and photonics structures and devices (SK-PL-0005-12)20132014Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoJ. KováčIEP FEEIT
Diamond electrodes for decontamination of industrial wastewaters and hydrogen generation (Diaclean) (DAAD 2018-2019)20182019Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/M. VojsIEP FEEIT
Electrodes based on doped diamond layers for advanced photoelectrochemical systems of water splitting (1/0887/16)20162018VEGAR. RedhammerIEP FEEIT
Elektrostimulácia, monitoring biosignálov a kategorizácia signálov u detí s DMO (EMBKSDD)20122013-- Iný domáci --M. NováčekIEP FEEIT
Energy Efficient Converters using GaN Power Devices (ENIAC-324280/2012)20132016-- Iný medzinárodný --D. DonovalIEP FEEIT
Energy for a green society: From sustainable harvesting to smart distribution. Equpiments, materials, design solutions and their applications. (270722-2-ENIAC-ERG-Kovac)20112014Joint Technology Initiatives (ENIAC)J. KováčIEP FEEIT
Energy to a Smat Grid - E2SG (296131-2-ENIAC-E2SG-Stopjakova)20122015Joint Technology Initiatives (ENIAC)V. StopjakováIEP FEEIT
Energy to Smart Grid (ENIAC-296131-2)20122015-- Iný medzinárodný --V. StopjakováIEP FEEIT
Enhanced substrates and GaN pilotlines enabling advanced compact power applications. (662133 - ECSEL - IA)20152018H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)A. ŠatkaIEP FEEIT
eRAMP – Excellence in Speed and Reliability for More than Moore Technology (ENIAC - 621270/2013-2)20142017-- Iný medzinárodný --D. DonovalIEP FEEIT
first and euRopEAn siC eigTh Inches pilOt liNe (783158)20182022H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)D. DonovalIEP FEEIT
Flexibilné SMART senzorické prvky ako súčasť Internetu vecí (1/0758/19)20192022VEGAM. DonovalIEP FEEIT
Flexible electronic devices: Design and fabrication by inkjet printing. (FLEXDEV)20172019Excelentné tímy mladých výskumníkovM. MičjanIEP FEEIT
Flexible FE/BE Sensor Pilot Line for the Internet of Everything (692480)20162019H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)D. DonovalIEP FEEIT
Flexible organic semiconductor devices characterization and technology development (1/0497/15)20152018VEGAJ. JakabovičIEP FEEIT
Flexible sensoric structures for sensing biophysical parameters (1/0886/17)20172020VEGAA. KuzmaIEP FEEIT
Flexible system for Internet of things with use of SMART sensors (APVV-16-0626)20172020APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalIEP FEEIT
GaN Monolithic Integrated Circuits (APVV-15-0673)20162019APVV - Všeobecná výzvaA. ŠatkaIEP FEEIT
High performant Wide Band Gap Power Electronics for Reliable, energy eFficient drivetrains and Optimization thRough Multi-physics simulation (783174 )20182021H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)D. DonovalIEP FEEIT
High temperature characterization, integration and reliability of MEMS pressure sensors based on AlGaN/GaN (2/0150/17)20172019VEGAM. TomáškaIEP FEEIT
High Temperature Microwave Characterization of Advanced Semiconductor Devices (1/0839/12)20122015VEGAM. TomáškaIEP FEEIT
Hybridization of particulate and porous inorganic materials by carbon nanotubes (1/0947/16)20162018VEGAM. KadlečíkováIEP FEEIT
Hybridné heteroštruktúry na báze diamantu a ZnO pre využitie v elektronike a fotovoltaike (SK-CZ-2013-0043)20142015Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. MartonIEP FEEIT
Hybridný systém riadenia oscilátorov s vysokou frekvenčnou stabilitou a jej vyhodnocovanie pomocou progresívnych metód (HaSRO)20172017Mladý výskumníkT. BagalaIEP FEEIT
Characteriaztion and diagnostics of semiconductor structures and devices by special microscopic methods (1/0746/19)20192022VEGAA. ŠatkaIEP FEEIT
Charakterizácia a modelovanie substrátom riadeného MOS tranzistora prostredníctvom meraní experimentálnych čipov (BAsIC LoV2)20172017Mladý výskumníkM. RakúsIEP FEEIT
Charakterizácia parazitických parametrov tranzistorov HEMT na báze GaN metódou TDR (PARAHEMT)20152015-- Iný domáci --M. BernátIEP FEEIT
Implementation of on-chip test methods for mixed-signal integrated circuits and systems in nanotechnologies (1/0823/13)20132016VEGAV. StopjakováIEP FEEIT
Innovation of education in current and interdisciplinary aspects of mulimedia technology (022STU-4/2014)20142016KEGAJ. PúčikIEP FEEIT
Innovative and energetic effective organic LED structures integrable in illuminating applications and low resolution displays (APVV-0865-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalIEP FEEIT
Innovative types of gas sensors based on metal oxides (APVV-16-0266)20172020APVV - Všeobecná výzvaI. HotovýIEP FEEIT
Inovatívne metódy a metodiky pri kombinovanej simlácii v posturogafii (IMMKSP)20142014-- Iný domáci --T. LukáčIEP FEEIT
Inštalácia Langmuirovych architektúr prostredníctvom roll-to-roll systémov (324449-FP7-ALBATROSS-Weis)20132018Initial trainingM. WeisIEP FEEIT
Inteligentná čistička odpadových vôd20162016-- Iný domáci --M. BehúlIEP FEEIT
Interactive forms of support of the technical education in primary and secondary schools (020STU-4/2015)20152017KEGAĽ. StuchlíkováIEP FEEIT
Interactive showroom FINE – Fotonics, Informatics, Nanotechnologies and Electronics (026STU-4/2019)20192021KEGAĽ. StuchlíkováIEP FEEIT
Investigation of advanced materials and structures for photoelectrochemical applications (1/0651/16 )20162019VEGAM. MikolášekIEP FEEIT
Key enabling technologies for advanced electronic and optoelectronic applications (SK-PL-18-0068)20192020APVV - Bilaterálna spolupráca Ľ. StuchlíkováIEP FEEIT
Kompozity na báze uhlíkových nanorúrok a vláknitých alebo mikropórovitých uhlíkových materiálov (1/0532/19)20192022VEGAM. KadlečíkováIEP FEEIT
Konverzia energie pre energeticky-autonómne systémy integrované na čipe (1/0905/17)20172020VEGAV. StopjakováIEP FEEIT
Laserový opto-komunikačný systém -- "Laser Light Line" (L3)20152015-- Iný domáci --M. HanicIEP FEEIT
Mapovanie a vytváranie objektov pre aplikácie virtuálnej reality v čistých, medicínskych a nemocničných priestoroch (MAVOVR)20192019Mladý výskumníkM. HincaIEP FEEIT
MEMS sensors based on nanostructured thin films for gas detection and determination of heavy metals (1/1106/12)20122015VEGAI. HotovýIEP FEEIT
Metódy znižovania fázového šumu miniatúrnych atómových etalónov frekvencie20162016-- Iný domáci --A. FibichIEP FEEIT
Modelling and diagnostics of quantum-coupled structures (1/0712/12)20122015VEGAJ. RackoIEP FEEIT
Models, Solutions, Methods and Tools for Energy - Aware Design (120214-ENIAC-END-Donoval)20102013Joint Technology Initiatives (ENIAC)D. DonovalIEP FEEIT
Monitoring a rozvoj spôsobilostí vedeckej práce u študentov lekárskych a biomedicínskych odborov vysokých škôl (037UK-4/2016)20162018KEGAE. CocherováIEP FEEIT
Monitoring analýza psychofyziologických korelátov, ako ukazovateľov emocionálnych stavov a osobnostných premenných (1/1110/12)20122015VEGAJ. KováčIEP FEEIT
Monolithic Integration of Depletion- and Enhancement-mode InAIN/GaN HFET Transistors (APVV-0367-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaA. ŠatkaIEP FEEIT
Morfológia nanoštrukturovaných tenkých vrstiev pre povrchovo zosilnenú Ramanovu spektroskopiu (MORTEV)20122013-- Iný domáci --Ľ. VančoIEP FEEIT
Multimode piezoelectric resonators and sensors (1/0664/14)20142017VEGAV. ŠtofanikIEP FEEIT
Nanocomposites and nanostructures based on carbon for special aplications (1/0601/13)20132015VEGAM. KadlečíkováIEP FEEIT
Nanokryštalické diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie20112012-- Iný domáci --M. VojsIEP FEEIT
Nanostructured active materials for gas detection and determination of heavy metals (DAAD)20162017Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/I. HotovýIEP FEEIT
Nanostructured thin films and innovative technologies for MEMS sensors of gases and heavy metals (1/0828/16)20162019VEGAI. HotovýIEP FEEIT
Nanostructured thin films and interfaces for photovoltaic cells and microsensors (1/0459/12)20122015VEGAV. TvarožekIEP FEEIT
Nanotechnology preparation of a MIS photoelectrode with metallic oxides for systems for production of solar fuels (APVV-17-0169)20182021APVV - Všeobecná výzvaM. MikolášekIEP FEEIT
Návrh a výroba flexibilných organických poľom riadených tranzistorov20182018Mladý výskumníkM. MičjanIEP FEEIT
Návrh, simulácie a realizácie progresívnych fotonických štruktúr pre OLED (FOTOSTRUCT)20142014-- Iný domáci --A. KuzmaIEP FEEIT
Návrh simulácie fotonických štruktúr (FOTOSIM)20122013-- Iný domáci --A. KuzmaIEP FEEIT
Návrh systému automatizovaného monitorovania pacientov na báze progresívnych systémov IoT (AMPI)20192019Mladý výskumníkJ. ŠubjakIEP FEEIT
New design approaches for VLSI implementations of neurochips and their use for signal processing in bioapplications and neuroimplants (1/0987/12)20122015VEGAD. ĎuračkováIEP FEEIT
Novel trends in preparation of ohmic contacts to p-GaN (1/1197/12)20122015VEGAJ. LidayIEP FEEIT
Optimal SIC substRates for Integrated Microwave and Power CircuitS (662322 - ECSEL - RIA)20152018H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)J. KováčIEP FEEIT
Optimalizovanie šumových vlastností dvojmódových oscilátorov (LiNDOX)20172017Mladý výskumníkA. FibichIEP FEEIT
Opto-electrical diagnostics of alternative semiconductor materials and structures for photovoltaic applications (1/0668/17)20172020VEGAĽ. StuchlíkováIEP FEEIT
Optoelektornické prvky a analýza ich parametrov v laboratórnych podmienkach20162016-- Iný domáci --R. SzobolovszkýIEP FEEIT
Organické integrované obvody využívajúce pokročilé OFET prvky20182018Mladý výskumníkM. NovotaIEP FEEIT
Photonic nanostructures prepared by 3D laser lithography for biosensing applications (APVV-16-0129)20172020APVV - Všeobecná výzvaF. UherekIEP FEEIT
Photonics structures for integrated optoelectronics (APVV-0395-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaF. UherekIEP FEEIT
Posturografický výskum s využitím HMD okuliarov (PVVHMDO)20132013-- Iný domáci --T. LukáčIEP FEEIT
Povrchovo zosilnená Ramanova spektroskopia na štruktúrach nanokryštalický diamant a striebro (NCD/Ag) (RAMSPEC)20132013-- Iný domáci --Ľ. VančoIEP FEEIT
Preparation and diagnostics of heterostructures for advanced photovoltaic applications (1/0377/13)20132016VEGAL. HarmathaIEP FEEIT
Príprava a analýza diamantových vrstiev (PADV)20132013-- Iný domáci --P. MichniakIEP FEEIT
Príprava diamantových a DLC nanoštruktúr pre elektroniku a senzoriku20112012-- Iný domáci --M. MartonIEP FEEIT
Príprava diamantu-podobných vrstiev pre použitie v medicíne (BioDLC)20122013-- Iný domáci --M. MartonIEP FEEIT
Progressive design and diagnostics methods for energy efficient power devices (APVV-14-0749)20152018APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalIEP FEEIT
Properties of the graphene-diamond interface: study on the atomic level (APVV-16-0319)20172020APVV - Všeobecná výzvaM. VojsIEP FEEIT
Providing next-generation Silicon-based power solutions in transport and machinery for significant decarbonisation in the next decade (826417)20192021H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)A. ChválaIEP FEEIT
Rast uhlíkových nanorúrok a ich využitie pre senzorické aplikácie20112012-- Iný domáci --M. KotlárIEP FEEIT
Research for GaN technologies, devices, packages and applications to address the challenges of the future GaN roadmap (826392)20192021H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)J. MarekIEP FEEIT
Research of boron doped diamond films for highly effective removal of pharmaceuticals, drugs and resistant types of microorganisms from waters (APVV-16-0124)20172020APVV - Všeobecná výzvaM. VojsIEP FEEIT
Research of physical properties and growth kinetics of black silicon layers (APVV-15-0152)20162019APVV - Všeobecná výzvaL. HarmathaIEP FEEIT
Research on carbon-based nanomaterials for the protection and improvement of the environment and human health (1/0785/14)20142016VEGAM. VojsIEP FEEIT
Rozvoj a implementácia metód návrhu integrovaných systémov s ultra nízkym napájacím napätím v nanotechnológiách (1/0762/16)20162019VEGAD. ArbetIEP FEEIT
Rozvoj analýzy a zberu dát zo senzorických systémov (SENZA)20142014-- Iný domáci --I. KoščIEP FEEIT
Rozvoj diagnostiky tranzistorov GaN HEMT optickými metódami (OPTIGaN)20152015-- Iný domáci --J. PriesolIEP FEEIT
Rozvoj diagnostiky tranzistorov GaN HEMT využitím elektroluminiscencie (LUMIGaN)20142014-- Iný domáci --J. PriesolIEP FEEIT
Rozvoj metód merania prechodových charakteristík HEMT tranzistorov (ROZHEMT)20132013-- Iný domáci --M. BernátIEP FEEIT
R3-PowerUP - 300mm Pilot Line for Smart Power and Power Discretes (737417)20172021H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)D. DonovalIEP FEEIT
Scanning hub tranzientový microscope for imaging soft samples and anlýzu (2/0099/14)20142016VEGAP. KubinecIEP FEEIT
Sensor Technologies enhanced safety and security of buildings and its occupants (ENIAC 621272/2014)20142017-- Iný medzinárodný --I. HotovýIEP FEEIT
Skúmanie vplyvu technologických podmienok rastu na kvalitu InGaAsN/GaAs heteroštruktúr pre solárne aplikácie (SOLAR2)20152015-- Iný domáci --A. KósaIEP FEEIT
SMART sensor systems based on organic electronics for helath monitoring and improvement of life quality (APVV-0819-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaM. WeisIEP FEEIT
"SMArt systems Co-design" (288827-7RP-SMAC-Donoval)20112014International cooperationD. DonovalME IEP FEEIT
Smart-system for monitoring and prevention of healty heart based on latest organic electronics technologies (APVV-15-0763)20162019APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalIEP FEEIT
Special methods for characterization and diagnostics of advanced semiconductor micro/nanostructures and devices. (1/0921/13)20132016VEGAA. ŠatkaIEP FEEIT
Study of boron doped diamond electrodes for detection and elimination of pharmaceuticals, drugs and selected resistant bacteria In wastewaters. (1/0558/17)20172020VEGAM. VojsIEP FEEIT
Study of innovative technologies for fabrication of human biosignal measurement systems (1/0854/16)20162019VEGAM. DaříčekIEP FEEIT
Štúdium kontaktného odporu v organických tenkovrstvových tranzistoroch (OTFT)20172017Mladý výskumníkM. MičjanIEP FEEIT
Štúdium kvality InGaAsN/GaAs heteroštruktúr pre aplikácie v solárnych článkoch (SOLAR)20142014-- Iný domáci --A. KósaIEP FEEIT
Štúdium transportu náboja v organických elektroluminiscenčných diód (OLED)20152015-- Iný domáci --P. JuhászIEP FEEIT
Štúdium transportu náboja v organických elektroluminisenčných diódach 220162016-- Iný domáci --P. JuhászIEP FEEIT
Technológia injekt tlače organických polovodičov pre flexibilnú elektroniku (1/0452/19)20192022VEGAM. WeisIEP FEEIT
Teória a technológia rozhraní pre rýchlu organickú elektroniku (APVV-14-0739)20152018APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalIEP FEEIT
The preparation of novel nitrogen OLED materials and study of their optoelectronic properties (APVV-15-0087)20162019APVV - Všeobecná výzvaJ. JakabovičIEP FEEIT
Towards Indium Free TCOs (641864 - INREP- RIA)20152017H2020: SC5 - Climate action, environment, resource efficiency and raw materialsA. ŠatkaIEP FEEIT
Transient methods for organic electronics devices characterization (1/0776/15)20152018VEGAM. WeisIEP FEEIT
Transistors on the base of progressive materials for high temperatures (APVV-0455-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaM. VojsIEP FEEIT
Tvarovanie vodivého polyméru PEDOT:PSS využitím nanoimprint litografie (TOPNIL)20172017Mladý výskumníkJ. NevřelaIEP FEEIT
Uhlíkové elektródy pre elektrochémiu (UEE)20142014-- Iný domáci --P. MichniakIEP FEEIT
Universal nanowire platform for interdisiplinary applications (APVV-14-0297)20152018APVV - Všeobecná výzvaJ. KováčIEP FEEIT
Výroba progresívnych PhC štruktúr pre OLED za využitia nanoimprint litografie20182018Mladý výskumníkJ. NevřelaIEP FEEIT
Využitie substrátom riadeného MOS tranzistora pre návrh análogových IO s ultra napájacím napätím20162016-- Iný domáci --M. RakúsIEP FEEIT
Vývoj a charakterizácia perspektívnych heteroštruktúr a nanoštruktúr pre solárne články a fotonické prvky (1/0439/13)20132015VEGAJ. KováčIEP FEEIT
Vývoj bórom dopovaných diamantových tenkých vrstiev pre čistenie odpadových vôd (BDD-ČOV)20152015-- Iný domáci --M. BehúlIEP FEEIT
Vývoj technológií prípravy a charakterizácia pokročilých OFET prvkov (DOT4OFET)20172017Mladý výskumníkM. NovotaIEP FEEIT
Wearable Robots for Augmentation, Assistance or Substitution of Human Motor Functions (COST Action CA16116)20172021COSTA. PřibilováIEP FEEITKey:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed