Sep 20, 2020   9:59 a.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 154

State
Name
From
UntilType
Supervisor
Department
Advanced RF Transceivers for 5G base stations based on GaN Technology (783274)
2018
2021H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)J. Kováč
IEP FEEIT
Advanced technology of organic electronics-based sensors (APVV-17-0501)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzvaD. Donoval
IEP FEEIT
Analysis and characterization of advanced power electronic devices supported by 2/3D electrothermal modeling and simulation (1/0491/15)20152018
VEGA
IEP FEEIT
Analýza a zber dát z fotovoltaických a senzorických systémov (SenzLAB)
2015
2015
-- Iný domáci --
O. SzabóIEP FEEIT
Analýza energetickej odolnosti moderných výkonových MOSFET tranzistorov integrovaných v DC-DC meničoch v podmienkach UIS testu podporená modelovaním a simuláciou (HEAT)
2012
2013
-- Iný domáci --
IEP FEEIT
Analýza hardvérovej realizovateľnosti jadra operačného systému reálneho času na čipe (RTOSoC)
2017
2017
Mladý výskumník
IEP FEEIT
Analýza návrhu UWB antény na čipe pre aktívne senzorické implantáty
2016
2016
-- Iný domáci --
M. KováčIEP FEEIT
Analýza nízkofrekvenčných šumov GaN HEMT tranzistorov (NOISEGaN)
2019
2019
Mladý výskumník
IEP FEEIT
Aplikácia optických a elektrochemických meracích metód pre selektívnu identifikáciu rôznych typov sacharidov v roztokoch (TECH4SUGAR)
2019
2019
Mladý výskumníkIEP FEEIT
Aspekty a faktory vedúce k malému záujmu o štúdium technických odborov (SK-CZ-2013-0174)
2014
2015Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoIEP FEEIT
Bórom dopované diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie (BDDSENS)
2012
2013
-- Iný domáci --
IEP FEEIT
Carbon nanomaterials for sensoric applications (APVV-0365-12)
2013
2016APVV - Všeobecná výzvaR. RedhammerIEP FEEIT
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku - NanoNet (26240120010)20092011-- Iný domáci --D. DonovalIEP FEEIT
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku 2 - NanoNet 2 (26240120018)
2010
2012
-- Iný domáci --D. Donoval
IEP FEEIT
Cognitive, personal and psychophysiological factors of the stress in the context of the relationship between anxiety and allergies and their optimalisation (APVV-0496-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
E. VavrinskýIEP FEEIT
CONNECT - Innovative smart components, modules and appliances for a truly connected, efficient and secure smart grid (737434)2017
2020
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
V. Stopjaková
IEP FEEIT
Čisté priestory vo virtuálnej realite (CLE-VR)
2019
2019
Mladý výskumníkIEP FEEIT
De-identification for privacy protection in multimedia content COST IC12062013
2017
COSTA. PřibilováIEP FEEIT
Design optimization of low-power digital and mixed integrated systems (1/1008/12)
2012
2015
VEGA
ICSN FIIT
Design, preparation and characterization of materials and structures inorganic organic hybrid integrated photonics (APVV-14-0716)
2015
2016APVV - Všeobecná výzvaJ. Jakabovič
IEP FEEIT
Development and characterization of modern micro and nanostructures for optoelectronic and photonic devices (1/0739/16)
2016
2019
VEGA
J. KováčIEP FEEIT
Development and implementation of analog integrated systems for ultra low-voltage applications (APVV-15-0254)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
V. Stopjaková
IEP FEEIT
Development of characterisation methods and analysis of reliability of modern GaN power devices supported by 2/3D modelling and simulation (1/0727/19)
2019
2022VEGAJ. MarekIEP FEEIT
Development of new technology processing and characterization methods of advanced electronic and photonics structures and devices (SK-PL-0005-12)
2013
2014
Bilaterálna spolupráca - SR - Poľsko
J. KováčIEP FEEIT
Development of on-chip energy harvesters towards self-powered electronic systems (APVV-19-0392)
20202023
APVV - Všeobecná výzva
V. Stopjaková
IEP FEEIT
Diamond electrodes for decontamination of industrial wastewaters and hydrogen generation (Diaclean) (DAAD 2018-2019)
20182019Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/M. Vojs
IEP FEEIT
Electrodes based on doped diamond layers for advanced photoelectrochemical systems of water splitting (1/0887/16)2016
2018
VEGA
IEP FEEIT
Elektrostimulácia, monitoring biosignálov a kategorizácia signálov u detí s DMO (EMBKSDD)
2012
2013
-- Iný domáci --
M. NováčekIEP FEEIT
Energy Efficient Converters using GaN Power Devices (ENIAC-324280/2012)2013
2016
-- Iný medzinárodný --IEP FEEIT
Energy for a green society: From sustainable harvesting to smart distribution. Equpiments, materials, design solutions and their applications. (270722-2-ENIAC-ERG-Kovac)
2011
2014Joint Technology Initiatives (ENIAC)IEP FEEIT
Energy to a Smat Grid - E2SG (296131-2-ENIAC-E2SG-Stopjakova)2012
2015
Joint Technology Initiatives (ENIAC)
IEP FEEIT
Energy to Smart Grid (ENIAC-296131-2)
2012
2015-- Iný medzinárodný --IEP FEEIT
Enhanced substrates and GaN pilotlines enabling advanced compact power applications. (662133 - ECSEL - IA)
2015
2018
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
A. Šatka
IEP FEEIT
eRAMP – Excellence in Speed and Reliability for More than Moore Technology (ENIAC - 621270/2013-2)
2014
2017-- Iný medzinárodný --
IEP FEEIT
first and euRopEAn siC eigTh Inches pilOt liNe (783158)2018
2022
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
IEP FEEIT
Flexibilné SMART senzorické prvky ako súčasť Internetu vecí (1/0758/19)
2019
2022
VEGA
IEP FEEIT
Flexible electronic devices: Design and fabrication by inkjet printing. (FLEXDEV)
2017
2019Excelentné tímy mladých výskumníkovM. MičjanIEP FEEIT
Flexible FE/BE Sensor Pilot Line for the Internet of Everything (692480)
20162019H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)D. DonovalIEP FEEIT
Flexible organic semiconductor devices characterization and technology development (1/0497/15)2015
2018
VEGA
J. JakabovičIEP FEEIT
Flexible sensoric structures for sensing biophysical parameters (1/0886/17)
20172020VEGAA. Kuzma
IEP FEEIT
Flexible system for Internet of things with use of SMART sensors (APVV-16-0626)20172020APVV - Všeobecná výzvaIEP FEEIT
GaN Monolithic Integrated Circuits (APVV-15-0673)
20162019
APVV - Všeobecná výzva
A. ŠatkaIEP FEEIT
High performant Wide Band Gap Power Electronics for Reliable, energy eFficient drivetrains and Optimization thRough Multi-physics simulation (783174 )20182021H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)D. DonovalIEP FEEIT
High temperature characterization, integration and reliability of MEMS pressure sensors based on AlGaN/GaN (2/0150/17)20172019
VEGA
M. TomáškaIEP FEEIT
High Temperature Microwave Characterization of Advanced Semiconductor Devices (1/0839/12)
2012
2015VEGAM. TomáškaIEP FEEIT
Hybridization of particulate and porous inorganic materials by carbon nanotubes (1/0947/16)
2016
2018
VEGAIEP FEEIT
Hybridné heteroštruktúry na báze diamantu a ZnO pre využitie v elektronike a fotovoltaike (SK-CZ-2013-0043)20142015
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
M. MartonIEP FEEIT
Hybridný systém riadenia oscilátorov s vysokou frekvenčnou stabilitou a jej vyhodnocovanie pomocou progresívnych metód (HaSRO)
2017
2017
Mladý výskumníkIEP FEEIT
Characteriaztion and diagnostics of semiconductor structures and devices by special microscopic methods (1/0746/19)
2019
2022
VEGA
A. Šatka
IEP FEEIT
Charakterizácia a modelovanie substrátom riadeného MOS tranzistora prostredníctvom meraní experimentálnych čipov (BAsIC LoV2)
2017
2017
Mladý výskumníkM. Rakús
IEP FEEIT
Charakterizácia parazitických parametrov tranzistorov HEMT na báze GaN metódou TDR (PARAHEMT)
20152015-- Iný domáci --M. Bernát
IEP FEEIT
Implementation of on-chip test methods for mixed-signal integrated circuits and systems in nanotechnologies (1/0823/13)
2013
2016
VEGAIEP FEEIT
Innovation of education in current and interdisciplinary aspects of mulimedia technology (022STU-4/2014)
2014
2016
KEGAJ. Púčik
IEP FEEIT
Innovative and energetic effective organic LED structures integrable in illuminating applications and low resolution displays (APVV-0865-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
D. DonovalIEP FEEIT
Innovative types of gas sensors based on metal oxides (APVV-16-0266)
20172020
APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
Inovatívne metódy a metodiky pri kombinovanej simlácii v posturogafii (IMMKSP)
20142014
-- Iný domáci --
T. LukáčIEP FEEIT
Inštalácia Langmuirovych architektúr prostredníctvom roll-to-roll systémov (324449-FP7-ALBATROSS-Weis)
2013
2018
Initial training
M. WeisIEP FEEIT
Inteligentná čistička odpadových vôd
2016
2016
-- Iný domáci --M. Behúl
IEP FEEIT
Interactive forms of support of the technical education in primary and secondary schools (020STU-4/2015)2015
2017
KEGAĽ. StuchlíkováIEP FEEIT
Interactive showroom FINE – Fotonics, Informatics, Nanotechnologies and Electronics (026STU-4/2019)2019
2021
KEGA
Ľ. Stuchlíková
IEP FEEIT
Investigation of advanced materials and structures for photoelectrochemical applications (1/0651/16 )
2016
2019VEGAM. MikolášekIEP FEEIT
Key enabling technologies for advanced electronic and optoelectronic applications (SK-PL-18-0068)
2019
2021
APVV - Bilaterálna spolupráca
IEP FEEIT
Kompozity na báze uhlíkových nanorúrok a vláknitých alebo mikropórovitých uhlíkových materiálov (1/0532/19)2019
2022
VEGA
M. Kadlečíková
IEP FEEIT
Konverzia energie pre energeticky-autonómne systémy integrované na čipe (1/0905/17)
2017
2020
VEGA
IEP FEEIT
Laserový opto-komunikačný systém -- "Laser Light Line" (L3)
2015
2015
-- Iný domáci --
IEP FEEIT
Mapovanie a vytváranie objektov pre aplikácie virtuálnej reality v čistých, medicínskych a nemocničných priestoroch (MAVOVR)
2019
2019
Mladý výskumník
M. Hinca
IEP FEEIT
MEMS sensors based on nanostructured thin films for gas detection and determination of heavy metals (1/1106/12)
2012
2015
VEGA
I. Hotový
IEP FEEIT
Metódy znižovania fázového šumu miniatúrnych atómových etalónov frekvencie
2016
2016
-- Iný domáci --
A. Fibich
IEP FEEIT
Modelling and diagnostics of quantum-coupled structures (1/0712/12)
20122015
VEGA
J. RackoIEP FEEIT
Models, Solutions, Methods and Tools for Energy - Aware Design (120214-ENIAC-END-Donoval)
20102013
Joint Technology Initiatives (ENIAC)
IEP FEEIT
Monitoring a rozvoj spôsobilostí vedeckej práce u študentov lekárskych a biomedicínskych odborov vysokých škôl (037UK-4/2016)
2016
2018
KEGA
IEP FEEIT
Monitoring analýza psychofyziologických korelátov, ako ukazovateľov emocionálnych stavov a osobnostných premenných (1/1110/12)20122015
VEGA
J. KováčIEP FEEIT
Monolithic Integration of Depletion- and Enhancement-mode InAIN/GaN HFET Transistors (APVV-0367-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
A. Šatka
IEP FEEIT
Morfológia nanoštrukturovaných tenkých vrstiev pre povrchovo zosilnenú Ramanovu spektroskopiu (MORTEV)2012
2013
-- Iný domáci --
Ľ. VančoIEP FEEIT
Multimode piezoelectric resonators and sensors (1/0664/14)2014
2017
VEGA
IEP FEEIT
Nanocomposites and nanostructures based on carbon for special aplications (1/0601/13)
2013
2015
VEGA
IEP FEEIT
Nanokryštalické diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie
20112012
-- Iný domáci --
IEP FEEIT
Nanostructured active materials for gas detection and determination of heavy metals (DAAD)
2016
2017Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
IEP FEEIT
Nanostructured thin films and innovative technologies for MEMS sensors of gases and heavy metals (1/0828/16)
2016
2019
VEGA
I. HotovýIEP FEEIT
Nanostructured thin films and interfaces for photovoltaic cells and microsensors (1/0459/12)
2012
2015
VEGA
V. TvarožekIEP FEEIT
Nanotechnology preparation of a MIS photoelectrode with metallic oxides for systems for production of solar fuels (APVV-17-0169)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
Návrh a výroba flexibilných organických poľom riadených tranzistorov
2018
2018Mladý výskumníkM. Mičjan
IEP FEEIT
Návrh, simulácie a realizácie progresívnych fotonických štruktúr pre OLED (FOTOSTRUCT)
2014
2014-- Iný domáci --A. KuzmaIEP FEEIT
Návrh simulácie fotonických štruktúr (FOTOSIM)
2012
2013
-- Iný domáci --
A. Kuzma
IEP FEEIT
Návrh systému automatizovaného monitorovania pacientov na báze progresívnych systémov IoT (AMPI)
2019
2019
Mladý výskumník
J. Šubjak
IEP FEEIT
New design approaches for VLSI implementations of neurochips and their use for signal processing in bioapplications and neuroimplants (1/0987/12)
2012
2015
VEGAD. Ďuračková
IEP FEEIT
Novel trends in preparation of ohmic contacts to p-GaN (1/1197/12)
2012
2015
VEGA
IEP FEEIT
Optimal SIC substRates for Integrated Microwave and Power CircuitS (662322 - ECSEL - RIA)
2015
2018
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)IEP FEEIT
Optimalizácia technológie depozície tenkých vrstiev niklu pre využitie v OFET prvkoch a na foto-elektrochemickú oxidáciu vody (Ni-FET-PEC)20202021Mladý výskumníkIEP FEEIT
Optimalizovanie šumových vlastností dvojmódových oscilátorov (LiNDOX)
2017
2017Mladý výskumníkA. Fibich
IEP FEEIT
Opto-electrical diagnostics of alternative semiconductor materials and structures for photovoltaic applications (1/0668/17)
2017
2020
VEGAĽ. Stuchlíková
IEP FEEIT
Optoelektornické prvky a analýza ich parametrov v laboratórnych podmienkach20162016
-- Iný domáci --
R. SzobolovszkýIEP FEEIT
Organické integrované obvody využívajúce pokročilé OFET prvky
2018
2018
Mladý výskumník
M. Novota
IEP FEEIT
Photoactive materials for detection and highefficiency removal of viruses, bacteria and micropollutants (SmartSurface)
2020
2022
Excelentné tímy mladých výskumníkovIEP FEEIT
Photonic nanostructures prepared by 3D laser lithography for biosensing applications (APVV-16-0129)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
Photonics structures for integrated optoelectronics (APVV-0395-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
Posturografický výskum s využitím HMD okuliarov (PVVHMDO)
2013
2013
-- Iný domáci --
IEP FEEIT
Povrchovo zosilnená Ramanova spektroskopia na štruktúrach nanokryštalický diamant a striebro (NCD/Ag) (RAMSPEC)20132013
-- Iný domáci --
Ľ. Vančo
IEP FEEIT
Preparation and diagnostics of heterostructures for advanced photovoltaic applications (1/0377/13)
2013
2016
VEGAL. HarmathaIEP FEEIT
Printed organic IoT sensors for health monitoring (APVV-18-0550)20192022APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalIEP FEEIT
Príprava a analýza diamantových vrstiev (PADV)
2013
2013
-- Iný domáci --
P. MichniakIEP FEEIT
Príprava a optimalizácia organo-gélových elektród využívajúcich vysoko vodivé polyméry (ORGEL)
2020
2021
Mladý výskumník
IEP FEEIT
Príprava diamantových a DLC nanoštruktúr pre elektroniku a senzoriku
20112012-- Iný domáci --M. Marton
IEP FEEIT
Príprava diamantu-podobných vrstiev pre použitie v medicíne (BioDLC)
20122013
-- Iný domáci --
IEP FEEIT
Progressive design and diagnostics methods for energy efficient power devices (APVV-14-0749)2015
2018
APVV - Všeobecná výzvaD. Donoval
IEP FEEIT
Properties of the graphene-diamond interface: study on the atomic level (APVV-16-0319)
20172020
APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
Providing next-generation Silicon-based power solutions in transport and machinery for significant decarbonisation in the next decade (826417)
2019
2021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
IEP FEEIT
Rast uhlíkových nanorúrok a ich využitie pre senzorické aplikácie20112012-- Iný domáci --M. Kotlár
IEP FEEIT
Research for GaN technologies, devices, packages and applications to address the challenges of the future GaN roadmap (826392)
2019
2021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
IEP FEEIT
Research of boron doped diamond films for highly effective removal of pharmaceuticals, drugs and resistant types of microorganisms from waters (APVV-16-0124)
20172020APVV - Všeobecná výzvaIEP FEEIT
Research of physical properties and growth kinetics of black silicon layers (APVV-15-0152)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzvaL. HarmathaIEP FEEIT
Research on carbon-based nanomaterials for the protection and improvement of the environment and human health (1/0785/14)20142016
VEGA
M. VojsIEP FEEIT
Rozvoj a implementácia metód návrhu integrovaných systémov s ultra nízkym napájacím napätím v nanotechnológiách (1/0762/16)2016
2019
VEGA
IEP FEEIT
Rozvoj analýzy a zberu dát zo senzorických systémov (SENZA)2014
2014
-- Iný domáci --I. KoščIEP FEEIT
Rozvoj diagnostiky tranzistorov GaN HEMT optickými metódami (OPTIGaN)
2015
2015
-- Iný domáci --J. PriesolIEP FEEIT
Rozvoj diagnostiky tranzistorov GaN HEMT využitím elektroluminiscencie (LUMIGaN)2014
2014
-- Iný domáci --
J. Priesol
IEP FEEIT
Rozvoj metód merania prechodových charakteristík HEMT tranzistorov (ROZHEMT)
2013
2013
-- Iný domáci --M. Bernát
IEP FEEIT
Rozvoj metód zvyšovania efektivity systémov na konverziu energie na čipe (1/0731/20)
2020
2023
VEGA
D. Arbet
IEP FEEIT
R3-PowerUP - 300mm Pilot Line for Smart Power and Power Discretes (737417)
2017
2021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
D. Donoval
IEP FEEIT
Scanning hub tranzientový microscope for imaging soft samples and anlýzu (2/0099/14)2014
2016
VEGA
IEP FEEIT
Sensor Technologies enhanced safety and security of buildings and its occupants (ENIAC 621272/2014)
2014
2017
-- Iný medzinárodný --
IEP FEEIT
Skúmanie vplyvu technologických podmienok rastu na kvalitu InGaAsN/GaAs heteroštruktúr pre solárne aplikácie (SOLAR2)
2015
2015
-- Iný domáci --A. Kósa
IEP FEEIT
SMART sensor systems based on organic electronics for helath monitoring and improvement of life quality (APVV-0819-12)2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
M. Weis
IEP FEEIT
"SMArt systems Co-design" (288827-7RP-SMAC-Donoval)
2011
2014
International cooperationD. Donoval
ME IEP FEEIT
Smart-system for monitoring and prevention of healty heart based on latest organic electronics technologies (APVV-15-0763)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
Special methods for characterization and diagnostics of advanced semiconductor micro/nanostructures and devices. (1/0921/13)
20132016
VEGA
IEP FEEIT
Study of boron doped diamond electrodes for detection and elimination of pharmaceuticals, drugs and selected resistant bacteria In wastewaters. (1/0558/17)2017
2020
VEGA
M. VojsIEP FEEIT
Study of innovative technologies for fabrication of human biosignal measurement systems (1/0854/16)
2016
2019
VEGA
IEP FEEIT
Syntéza uhlíkových nanomateriálov z kvapalných prekurzorov (1/0554/20)
2020
2023
VEGAIEP FEEIT
Štúdium kontaktného odporu v organických tenkovrstvových tranzistoroch (OTFT)
2017
2017
Mladý výskumníkM. MičjanIEP FEEIT
Štúdium kvality InGaAsN/GaAs heteroštruktúr pre aplikácie v solárnych článkoch (SOLAR)
2014
2014
-- Iný domáci --
A. KósaIEP FEEIT
Štúdium transportu náboja v organických elektroluminiscenčných diód (OLED)
2015
2015
-- Iný domáci --
P. JuhászIEP FEEIT
Štúdium transportu náboja v organických elektroluminisenčných diódach 22016
2016
-- Iný domáci --P. JuhászIEP FEEIT
Technológia injekt tlače organických polovodičov pre flexibilnú elektroniku (1/0452/19)
20192022
VEGA
M. WeisIEP FEEIT
Teória a technológia rozhraní pre rýchlu organickú elektroniku (APVV-14-0739)
2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
The preparation of novel nitrogen OLED materials and study of their optoelectronic properties (APVV-15-0087)
2016
2019APVV - Všeobecná výzvaJ. Jakabovič
IEP FEEIT
Towards Indium Free TCOs (641864 - INREP- RIA)
2015
2017H2020: SC5 - Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
IEP FEEIT
Transient methods for organic electronics devices characterization (1/0776/15)20152018
VEGA
IEP FEEIT
Transistors on the base of progressive materials for high temperatures (APVV-0455-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
Tvarovanie vodivého polyméru PEDOT:PSS využitím nanoimprint litografie (TOPNIL)2017
2017
Mladý výskumník
IEP FEEIT
Uhlíkové elektródy pre elektrochémiu (UEE)
2014
2014
-- Iný domáci --
P. Michniak
IEP FEEIT
Universal nanowire platform for interdisiplinary applications (APVV-14-0297)20152018APVV - Všeobecná výzvaJ. Kováč
IEP FEEIT
Vertical GaN MOSFET for power switching applications (APVV-18-0054)
2019
2022
APVV - Všeobecná výzvaA. ŠatkaIEP FEEIT
Výroba progresívnych PhC štruktúr pre OLED za využitia nanoimprint litografie
2018
2018
Mladý výskumník
IEP FEEIT
Výskum, modelovanie a simulácie procesov priemyselnej výroby s využitím progresívnych technológií20162019
OP VaI
IRC FEEIT
Výskum progresívnych heteroštruktúr pre foto-elektrochemické a optoelektronické aplikácie (1/0529/20)
2020
2023
VEGA
M. Mikolášek
IEP FEEIT
Využitie substrátom riadeného MOS tranzistora pre návrh análogových IO s ultra napájacím napätím
2016
2016-- Iný domáci --IEP FEEIT
Vývoj a charakterizácia perspektívnych heteroštruktúr a nanoštruktúr pre solárne články a fotonické prvky (1/0439/13)2013
2015
VEGA
IEP FEEIT
Vývoj a charakterizácia progresívnych substrátov pre povrchovo zosilnený Ramanovský rozptyl (SERS) vhodných pre enviromentálne senzory (1/0733/20)
2020
2023
VEGAJ. KováčIEP FEEIT
Vývoj automatizovaného dávkovača liekov na báze IoT ako súčasť komplexného systému monitorovania zdravia (DDIoT)
20202021
Mladý výskumník
IEP FEEIT
Vývoj bórom dopovaných diamantových tenkých vrstiev pre čistenie odpadových vôd (BDD-ČOV)
20152015
-- Iný domáci --
M. Behúl
IEP FEEIT
Vývoj technológie prípravy sol-gel tenko-vrstvových tranzistorov a vyhodnocovanie ich kontaktného odporu. (CuOTFT)
2020
2021
Mladý výskumníkIEP FEEIT
Vývoj technológií prípravy a charakterizácia pokročilých OFET prvkov (DOT4OFET)
20172017
Mladý výskumník
IEP FEEIT
Wearable Robots for Augmentation, Assistance or Substitution of Human Motor Functions (COST Action CA16116)
2017
2021
COST
A. Přibilová
IEP FEEITKey:
Active states:approved
in progress
submitted
Inactive states:
failed
not approved
successfully completed