15. 10. 2019  0:41 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 141

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Aktívne materiály pre senzory plynu a metódy ich prípravy (ENIAC 621272/2014)20142017-- Iný medzinárodný --I. HotovýÚEF FEI
Analýza a zber dát z fotovoltaických a senzorických systémov (SenzLAB)20152015-- Iný domáci --O. SzabóÚEF FEI
Analýza energetickej odolnosti moderných výkonových MOSFET tranzistorov integrovaných v DC-DC meničoch v podmienkach UIS testu podporená modelovaním a simuláciou (HEAT)20122013-- Iný domáci --J. MarekÚEF FEI
Analýza hardvérovej realizovateľnosti jadra operačného systému reálneho času na čipe (RTOSoC)20172017Mladý výskumníkL. KohútkaÚEF FEI
Analýza návrhu UWB antény na čipe pre aktívne senzorické implantáty20162016-- Iný domáci --M. KováčÚEF FEI
Analýza nízkofrekvenčných šumov GaN HEMT tranzistorov (NOISEGaN)20192019Mladý výskumníkE. TisovskýÚEF FEI
Aplikácia optických a elektrochemických meracích metód pre selektívnu identifikáciu rôznych typov sacharidov v roztokoch (TECH4SUGAR)20192019Mladý výskumníkJ. DrobnýÚEF FEI
Aspekty a faktory vedúce k malému záujmu o štúdium technických odborov (SK-CZ-2013-0174)20142015Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoĽ. StuchlíkováÚEF FEI
Assembling Langmuir Architectures Through the use of Roll-to-Roll Systems. (324449-FP7-ALBATROSS-Weis)20132018Initial trainingM. WeisÚEF FEI
Bórom dopované diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie (BDDSENS)20122013-- Iný domáci --M. VojsÚEF FEI
Budúce generácie kremíkových technológií v oblasti mobility, priemyslu a sietí pre udržateľné znižovanie emisií v nasledujúcom desaťročí (826417)20192021H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)A. ChválaÚEF FEI
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku - NanoNet (26240120010)20092011-- Iný domáci --D. DonovalÚEF FEI
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku 2 - NanoNet 2 (26240120018)20102012-- Iný domáci --D. DonovalÚEF FEI
CONNECT - Innovative smart components, modules and appliances for a truly connected, efficient and secure smart grid (737434)20172020H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)V. StopjakováÚEF FEI
Čisté priestory vo virtuálnej realite (CLE-VR)20192019Mladý výskumníkS. SedlákÚEF FEI
De-identification for privacy protection in multimedia content COST IC120620132017COSTA. PřibilováÚEF FEI
Diamond electrodes for decontamination of industrial wastewaters and hydrogen generation (Diaclean) (DAAD 2018-2019)20182019Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/M. VojsÚEF FEI
Elektrostimulácia, monitoring biosignálov a kategorizácia signálov u detí s DMO (EMBKSDD)20122013-- Iný domáci --M. NováčekÚEF FEI
Energia pre inteligentné siete (296131-2-ENIAC-E2SG-Stopjakova)20122015Joint Technology Initiatives (ENIAC)V. StopjakováÚEF FEI
Energia pre smart siete (ENIAC-296131-2)20122015-- Iný medzinárodný --V. StopjakováÚEF FEI
"Energia pre zelenú spoločnosť: Od trvalého získavania energie k jej SMART distribúcii. Prístroje, materiály, návrhové riešenia a ich aplikácie." (270722-2-ENIAC-ERG-Kovac)20112014Joint Technology Initiatives (ENIAC)J. KováčÚEF FEI
Excelentnosť v rýchlosti a spoľahlivosti elektronických prvkov využitím More than Moore technológií (ENIAC - 621270/2013-2)20142017-- Iný medzinárodný --D. DonovalÚEF FEI
Flexibilná FE/BE senzorová pilotná linka pre súčiastky typu Internet pre všetko (692480)20162019H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)D. DonovalÚEF FEI
Flexibilné senzorické štruktúry pre snímanie biofyzikálnych parametrov (1/0886/17)20172020VEGAA. KuzmaÚEF FEI
Flexibilné SMART senzorické prvky ako súčasť Internetu vecí (1/0758/19)20192022VEGAM. DonovalÚEF FEI
Flexibilný systém Internetu vecí s využitím integrovaných SMART senzorických prvkov (APVV-16-0626)20172020APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalÚEF FEI
Fotonické nanoštruktúry pripravené 3D laserovou litografiou pre biosenzorické aplikácie (APVV-16-0129)20172020APVV - Všeobecná výzvaF. UherekÚEF FEI
Fotonické štruktúry pre integrovanú optoelektroniku (APVV-0395-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaF. UherekÚEF FEI
GaN monolitické integrované obvody (APVV-15-0673)20162019APVV - Všeobecná výzvaA. ŠatkaÚEF FEI
Hybridizácia partikulárnych a pórovitých anorganických materiálov uhlíkovými nanorúrkami (1/0947/16)20162018VEGAM. KadlečíkováÚEF FEI
Hybridné heteroštruktúry na báze diamantu a ZnO pre využitie v elektronike a fotovoltaike (SK-CZ-2013-0043)20142015Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. MartonÚEF FEI
Hybridný systém riadenia oscilátorov s vysokou frekvenčnou stabilitou a jej vyhodnocovanie pomocou progresívnych metód (HaSRO)20172017Mladý výskumníkT. BagalaÚEF FEI
Charakterizácia a diagnostika polovodičových štruktúr a prvkov mikroskopickými metódami (1/0746/19)20192022VEGAA. ŠatkaÚEF FEI
Charakterizácia a modelovanie substrátom riadeného MOS tranzistora prostredníctvom meraní experimentálnych čipov (BAsIC LoV2)20172017Mladý výskumníkM. RakúsÚEF FEI
Charakterizácia parazitických parametrov tranzistorov HEMT na báze GaN metódou TDR (PARAHEMT)20152015-- Iný domáci --M. BernátÚEF FEI
Implementácia "on-chip" metód testovania zmiešaných integrovaných obvodov a systémov v nanotechnológiách (1/0823/13)20132016VEGAV. StopjakováÚEF FEI
Inovácia vo výučbe aktuálnych a interdisciplinárnych aspektov multimediálnej techniky (022STU-4/2014)20142016KEGAJ. PúčikÚEF FEI
Inovatívne, energicky efektívne organické LED štruktúry integrovateľné v osvetľovacích a zobrazovacích aplikáciách (APVV-0865-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalÚEF FEI
Inovatívne metódy a metodiky pri kombinovanej simlácii v posturogafii (IMMKSP)20142014-- Iný domáci --T. LukáčÚEF FEI
Inovatívne typy senzorov plynov na báze oxidov kovov (APVV-16-0266)20172020APVV - Všeobecná výzvaI. HotovýÚEF FEI
Inteligentná čistička odpadových vôd20162016-- Iný domáci --M. BehúlÚEF FEI
Inteligentné senzorové systémy na báze organickej elektroniky pre monitorovanie zdravia a zvyšovanie úrovne prevencie a kvality života (APVV-0819-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaM. WeisÚEF FEI
Inteligentný systém monitorovania a prevencie zdravého srdca (na báze smart technológií a organickej elektroniky) (APVV-15-0763)20162019APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalÚEF FEI
Interaktívne formy podpory v edukačnom procese technickej výchovy na základných a stredných školách (020STU-4/2015)20152017KEGAĽ. StuchlíkováÚEF FEI
Interaktívny showroom FINE – Fotoniky, Informatiky, Nanotechnológií a Elektroniky (026STU-4/2019)20192021KEGAĽ. StuchlíkováÚEF FEI
Kľúčové technológie pre progresívne elektronické a optoelektronické aplikácie (SK-PL-18-0068)20192020APVV - Bilaterálna spolupráca Ľ. StuchlíkováÚEF FEI
Kognitívne, osobnostné a psychofyziologické faktory zvládania stresu v kontexte vzťahu anxiety a alergie a možnosti optimalizácie (APVV-0496-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaE. VavrinskýÚEF FEI
Kompozity na báze uhlíkových nanorúrok a vláknitých alebo mikropórovitých uhlíkových materiálov (1/0532/19)20192022VEGAM. KadlečíkováÚEF FEI
Konverzia energie pre energeticky-autonómne systémy integrované na čipe (1/0905/17)20172020VEGAV. StopjakováÚEF FEI
Laserový opto-komunikačný systém -- "Laser Light Line" (L3)20152015-- Iný domáci --M. HanicÚEF FEI
Mapovanie a vytváranie objektov pre aplikácie virtuálnej reality v čistých, medicínskych a nemocničných priestoroch (MAVOVR)20192019Mladý výskumníkM. HincaÚEF FEI
MEMS senzory na báze nanoštruktúr tenkých vrstiev pre detekciu plynov a stopových ťažkých kovov (1/1106/12)20122015VEGAI. HotovýÚEF FEI
Metódy znižovania fázového šumu miniatúrnych atómových etalónov frekvencie20162016-- Iný domáci --A. FibichÚEF FEI
Modelovanie a diagnostika kvantovo viazaných polovodičových štruktúr (1/0712/12)20122015VEGAJ. RackoÚEF FEI
Modelovanie a charakterizácia elektrofyzikálnych vlastností výkonových prvkov na báze GaN (ENIAC-324280/2012)20132016-- Iný medzinárodný --D. DonovalÚEF FEI
Modely, riešenia, metódy a prostriedky pre energeticky úsporný návrh (120214-ENIAC-END-Donoval)20102013Joint Technology Initiatives (ENIAC)D. DonovalÚEF FEI
Moderné metódy návrhu a diagnostiky energeticky efektívnych výkonových prvkov (APVV-14-0749)20152018APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalÚEF FEI
Monitoring a rozvoj spôsobilostí vedeckej práce u študentov lekárskych a biomedicínskych odborov vysokých škôl (037UK-4/2016)20162018KEGAE. CocherováÚEF FEI
Monitoring analýza psychofyziologických korelátov, ako ukazovateľov emocionálnych stavov a osobnostných premenných (1/1110/12)20122015VEGAJ. KováčÚEF FEI
Monolitická integrácia ochudobňovacích a obohacovacích InAIN/GaN HFET tranzistorov (APVV-0367-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaA. ŠatkaÚEF FEI
Morfológia nanoštrukturovaných tenkých vrstiev pre povrchovo zosilnenú Ramanovu spektroskopiu (MORTEV)20122013-- Iný domáci --Ľ. VančoÚEF FEI
Nanokompozity a nanoštruktúry na báze uhlíka pre špeciálne aplikácie (1/0601/13)20132015VEGAM. KadlečíkováÚEF FEI
Nanokryštalické diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie20112012-- Iný domáci --M. VojsÚEF FEI
Nanostructured active materials for gas detection and determination of heavy metals (DAAD)20162017Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/I. HotovýÚEF FEI
Nanoštruktúrne tenkovrstvové materiály a inovatívne technológie pre MEMS senzory plynov a ťažkých kovov (1/0828/16)20162019VEGAI. HotovýÚEF FEI
Nanoštrukturované tenké vrstvy a rozhrania pre fotovoltaické články a mikrosenzory (1/0459/12)20122015VEGAV. TvarožekÚEF FEI
Nanotechnológia prípravy MIS fotoelektród s oxidmi kovov pre systémy na výrobu solárnych palív (APVV-17-0169)20182021APVV - Všeobecná výzvaM. MikolášekÚEF FEI
Návrh a výroba flexibilných organických poľom riadených tranzistorov20182018Mladý výskumníkM. MičjanÚEF FEI
Návrh a výroba tlačených flexibilných elektronických prvkov s využitím technológie inkjet tlače. (FLEXDEV)20172019Excelentné tímy mladých výskumníkovM. MičjanÚEF FEI
Návrh, príprava a charakterizácia materiálov a štruktúr anorganicko organickej hybridnej integrovanej fotoniky (APVV-14-0716)20152016APVV - Všeobecná výzvaJ. JakabovičÚEF FEI
Návrh, simulácie a realizácie progresívnych fotonických štruktúr pre OLED (FOTOSTRUCT)20142014-- Iný domáci --A. KuzmaÚEF FEI
Návrh simulácie fotonických štruktúr (FOTOSIM)20122013-- Iný domáci --A. KuzmaÚEF FEI
Návrh systému automatizovaného monitorovania pacientov na báze progresívnych systémov IoT (AMPI)20192019Mladý výskumníkJ. ŠubjakÚEF FEI
Nové návrhové prístupy pri VLSI implementáciách neuročipov a ich využitie pre spracovanie signálov v bioaplikáciach a neuroprotézach (1/0987/12)20122015VEGAD. ĎuračkováÚEF FEI
Nové trendy v riešení ohmických kontaktov s p-GaN (1/1197/12)20122015VEGAJ. LidayÚEF FEI
Optimalizácia návrhu nízkopríkonových digitálnych a zmiešaných integrovaných systémov (1/1008/12)20122015VEGAE. GramatováUPSS FIIT
Optimalizovanie šumových vlastností dvojmódových oscilátorov (LiNDOX)20172017Mladý výskumníkA. FibichÚEF FEI
Optimálne SiC substráty pre milrovlnné a výkonové obvody (662322 - ECSEL - RIA)20152018H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)J. KováčÚEF FEI
Optoelektornické prvky a analýza ich parametrov v laboratórnych podmienkach20162016-- Iný domáci --R. SzobolovszkýÚEF FEI
Opto-elektrická diagnostika alternatívnych polovodičových materiálov a štruktúr pre fotovoltické aplikácie (1/0668/17)20172020VEGAĽ. StuchlíkováÚEF FEI
Organické integrované obvody využívajúce pokročilé OFET prvky20182018Mladý výskumníkM. NovotaÚEF FEI
Pokročilá technológia senzorov na báze organickej elektroniky (APVV-17-0501)20182021APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalÚEF FEI
Pokročilé RF vysielače pre základňové stanice 5G založené na technológii GaN (783274)20182021H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)J. KováčÚEF FEI
Posturografický výskum s využitím HMD okuliarov (PVVHMDO)20132013-- Iný domáci --T. LukáčÚEF FEI
Povrchovo zosilnená Ramanova spektroskopia na štruktúrach nanokryštalický diamant a striebro (NCD/Ag) (RAMSPEC)20132013-- Iný domáci --Ľ. VančoÚEF FEI
Príprava a analýza diamantových vrstiev (PADV)20132013-- Iný domáci --P. MichniakÚEF FEI
Príprava a diagnostika heteroštruktúr pre pokročilé fotovoltické aplikácie (1/0377/13)20132016VEGAL. HarmathaÚEF FEI
Príprava diamantových a DLC nanoštruktúr pre elektroniku a senzoriku20112012-- Iný domáci --M. MartonÚEF FEI
Príprava diamantu-podobných vrstiev pre použitie v medicíne (BioDLC)20122013-- Iný domáci --M. MartonÚEF FEI
Príprava n nových dusíkatých OLED materiálov a štúdium ich optoelektronických vlastností (APVV-15-0087)20162019APVV - Všeobecná výzvaJ. JakabovičÚEF FEI
Prvé a európske silikónové kremíkové karbity pilotnej linky (783158)20182022H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)D. DonovalÚEF FEI
Rast uhlíkových nanorúrok a ich využitie pre senzorické aplikácie20112012-- Iný domáci --M. KotlárÚEF FEI
Rastrovací nábojový tranzientový mikroskop na zobrazovanie a anlýzu mäkkých vzoriek (2/0099/14)20142016VEGAP. KubinecÚEF FEI
Rozvoj a implementácia analógových integrovaných systémov pre ultra-nízkonapäťové aplikácie (APVV-15-0254)20162019APVV - Všeobecná výzvaV. StopjakováÚEF FEI
Rozvoj a implementácia metód návrhu integrovaných systémov s ultra nízkym napájacím napätím v nanotechnológiách (1/0762/16)20162019VEGAD. ArbetÚEF FEI
Rozvoj analýzy a zberu dát zo senzorických systémov (SENZA)20142014-- Iný domáci --I. KoščÚEF FEI
Rozvoj diagnostiky tranzistorov GaN HEMT optickými metódami (OPTIGaN)20152015-- Iný domáci --J. PriesolÚEF FEI
Rozvoj diagnostiky tranzistorov GaN HEMT využitím elektroluminiscencie (LUMIGaN)20142014-- Iný domáci --J. PriesolÚEF FEI
Rozvoj metód charakterizácie a analýza spoľahlivosti inovatívnych výkonových prvkov na báze GaN podporená 2/3D modelovaním a simuláciou (1/0727/19)20192022VEGAJ. MarekÚEF FEI
Rozvoj metód merania prechodových charakteristík HEMT tranzistorov (ROZHEMT)20132013-- Iný domáci --M. BernátÚEF FEI
Rozvoj moderných metód analýzy nových výkonových prvkov GaN a Si (662133 - ECSEL - IA)20152018H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)A. ŠatkaÚEF FEI
Rozvoj nových technológií prípravy metód charakterizácie perspektívnych elektronických a fotonických štruktúr a prvkov (SK-PL-0005-12)20132014Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoJ. KováčÚEF FEI
R3-PowerUP - 300mm Pilot Line for Smart Power and Power Discretes (737417)20172021H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)D. DonovalÚEF FEI
Skúmanie vplyvu technologických podmienok rastu na kvalitu InGaAsN/GaAs heteroštruktúr pre solárne aplikácie (SOLAR2)20152015-- Iný domáci --A. KósaÚEF FEI
SMArt systémy a Co-dizajn (288827-7RP-SMAC-Donoval)20112014International cooperationD. DonovalME ÚEF FEI
Špeciálne metódy charakterizácie a diagnostiky progresívnych polovodičových mikro-/nanoštruktúr a prvkov (1/0921/13)20132016VEGAA. ŠatkaÚEF FEI
Štúdium kontaktného odporu v organických tenkovrstvových tranzistoroch (OTFT)20172017Mladý výskumníkM. MičjanÚEF FEI
Štúdium kvality InGaAsN/GaAs heteroštruktúr pre aplikácie v solárnych článkoch (SOLAR)20142014-- Iný domáci --A. KósaÚEF FEI
Štúdium nanokryštalických diamantových vrstiev v spojení so solárnymi článkami pre fotoelektrochemické aplikácie (1/0887/16)20162018VEGAR. RedhammerÚEF FEI
Štúdium transportu náboja v organických elektroluminiscenčných diód (OLED)20152015-- Iný domáci --P. JuhászÚEF FEI
Štúdium transportu náboja v organických elektroluminisenčných diódach 220162016-- Iný domáci --P. JuhászÚEF FEI
Technológia injekt tlače organických polovodičov pre flexibilnú elektroniku (1/0452/19)20192022VEGAM. WeisÚEF FEI
Teória a technológia rozhraní pre rýchlu organickú elektroniku (APVV-14-0739)20152018APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalÚEF FEI
Towards Indium Free TCOs (641864 - INREP- RIA)20152017H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyA. ŠatkaÚEF FEI
Tranzientné metódy charakterizácie a diagnostiky prvkov organickej elektroniky (1/0776/15)20152018VEGAM. WeisÚEF FEI
Tranzistory na báze progresívnych materiálov pre vysoké teploty (APVV-0455-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaM. VojsÚEF FEI
Tvarovanie vodivého polyméru PEDOT:PSS využitím nanoimprint litografie (TOPNIL)20172017Mladý výskumníkJ. NevřelaÚEF FEI
Uhlíkové elektródy pre elektrochémiu (UEE)20142014-- Iný domáci --P. MichniakÚEF FEI
Uhlíkové nanomateriály pre senzorické aplikácie (APVV-0365-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaR. RedhammerÚEF FEI
Univerzálna nanoštrukturovaná platforma pre interdisciplinárne použitie (APVV-14-0297)20152018APVV - Všeobecná výzvaJ. KováčÚEF FEI
Viacmódové piezoelektrické rezonátory a senzory (1/0664/14)20142017VEGAV. ŠtofanikÚEF FEI
Vlastnosti rozhrania grafén-diamant: štúdium na atomárnej úrovni (APVV-16-0319)20172020APVV - Všeobecná výzvaM. VojsÚEF FEI
Výroba progresívnych PhC štruktúr pre OLED za využitia nanoimprint litografie20182018Mladý výskumníkJ. NevřelaÚEF FEI
Výskum a charakterizácia moderných výkonových elektronických prvkov podporený 2/3 rozmerným elektrotepelným modelovaním a simuláciou (1/0491/15)20152018VEGAD. DonovalÚEF FEI
Výskum bórom dopovaných diamantových elektród pre detekciu a odstraňovanie liečiv, drog a vybraných rezistentných baktérií z odpadových vôd (1/0558/17)20172020VEGAM. VojsÚEF FEI
Výskum bórom dopovaných diamantových vrstiev pre vysokoúčinné odstraňovanie liečiv, drog a rezistentných typov mikroorganizmov z vôd (APVV-16-0124)20172020APVV - Všeobecná výzvaM. VojsÚEF FEI
Výskum fyzikálnych vlastností a kinetiky formovania vrstiev čierneho kremíka (APVV-15-0152)20162019APVV - Všeobecná výzvaL. HarmathaÚEF FEI
Výskum GaN technológií, prvkov, púzdrenia a aplikácií pre nové výzvy smerovania GaN technológií (826392)20192021H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)J. MarekÚEF FEI
Výskum inovatívnych technológií realizácie systémov určených na snímanie a diagnostiku ľudských biosignálov (1/0854/16)20162019VEGAM. DaříčekÚEF FEI
Výskum nanomateriálov na báze uhlíka pre ochranu a zlepšovanie životného prostredia a ľudského zdravia (1/0785/14)20142016VEGAM. VojsÚEF FEI
Výskum progresívnych materiálov a štruktúr pre foto-elektrochemické aplikácie (1/0651/16 )20162019VEGAM. MikolášekÚEF FEI
Vysoko výkonná širokopásmová sieťová elektronika pre spoľahlivé, energeticky úsporné pohony a optimalizáciu simulácie Multi-fyzika (783174 )20182021H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)D. DonovalÚEF FEI
Vysokoteplotná charakterizácia, integrácia a spoľahlivosť MEMS senzorov tlaku na báze AlGaN/GaN (2/0150/17)20172019VEGAM. TomáškaÚEF FEI
Vysokoteplotná mikrovlnná charakterizácia pokročilých polovodičových prvkov (1/0839/12)20122015VEGAM. TomáškaÚEF FEI
Využitie substrátom riadeného MOS tranzistora pre návrh análogových IO s ultra napájacím napätím20162016-- Iný domáci --M. RakúsÚEF FEI
Vývoj a charakterizácia moderných mikro a nanoštruktúr pre optoelektronické a fotonické prvky (1/0739/16)20162019VEGAJ. KováčÚEF FEI
Vývoj a charakterizácia perspektívnych heteroštruktúr a nanoštruktúr pre solárne články a fotonické prvky (1/0439/13)20132015VEGAJ. KováčÚEF FEI
Vývoj bórom dopovaných diamantových tenkých vrstiev pre čistenie odpadových vôd (BDD-ČOV)20152015-- Iný domáci --M. BehúlÚEF FEI
Vývoj technológie a charakterizácia vlastností prvkov flexibilnej organickej elektroniky (1/0497/15)20152018VEGAJ. JakabovičÚEF FEI
Vývoj technológií prípravy a charakterizácia pokročilých OFET prvkov (DOT4OFET)20172017Mladý výskumníkM. NovotaÚEF FEI
Wearable Robots for Augmentation, Assistance or Substitution of Human Motor Functions (COST Action CA16116)20172021COSTA. PřibilováÚEF FEILegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne