2. 6. 2020  10:38 Xénia
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 149

StavNázov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Aktívne materiály pre senzory plynu a metódy ich prípravy (ENIAC 621272/2014)
20142017
-- Iný medzinárodný --
ÚEF FEI
Analýza a zber dát z fotovoltaických a senzorických systémov (SenzLAB)
20152015-- Iný domáci --ÚEF FEI
Analýza energetickej odolnosti moderných výkonových MOSFET tranzistorov integrovaných v DC-DC meničoch v podmienkach UIS testu podporená modelovaním a simuláciou (HEAT)
2012
2013
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Analýza hardvérovej realizovateľnosti jadra operačného systému reálneho času na čipe (RTOSoC)
2017
2017
Mladý výskumník
L. KohútkaÚEF FEI
Analýza návrhu UWB antény na čipe pre aktívne senzorické implantáty
20162016
-- Iný domáci --
M. KováčÚEF FEI
Analýza nízkofrekvenčných šumov GaN HEMT tranzistorov (NOISEGaN)
20192019Mladý výskumník
ÚEF FEI
Aplikácia optických a elektrochemických meracích metód pre selektívnu identifikáciu rôznych typov sacharidov v roztokoch (TECH4SUGAR)2019
2019
Mladý výskumník
ÚEF FEI
Aspekty a faktory vedúce k malému záujmu o štúdium technických odborov (SK-CZ-2013-0174)
2014
2015
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
Ľ. Stuchlíková
ÚEF FEI
Assembling Langmuir Architectures Through the use of Roll-to-Roll Systems. (324449-FP7-ALBATROSS-Weis)
2013
2018
Initial training
M. WeisÚEF FEI
Bórom dopované diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie (BDDSENS)
2012
2013
-- Iný domáci --ÚEF FEI
Budúce generácie kremíkových technológií v oblasti mobility, priemyslu a sietí pre udržateľné znižovanie emisií v nasledujúcom desaťročí (826417)2019
2021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
ÚEF FEI
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku - NanoNet (26240120010)20092011
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku 2 - NanoNet 2 (26240120018)
2010
2012
-- Iný domáci --D. Donoval
ÚEF FEI
CONNECT - Innovative smart components, modules and appliances for a truly connected, efficient and secure smart grid (737434)
2017
2020
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
ÚEF FEI
Čisté priestory vo virtuálnej realite (CLE-VR)2019
2019
Mladý výskumník
ÚEF FEI
De-identification for privacy protection in multimedia content COST IC1206
2013
2017
COSTA. PřibilováÚEF FEI
Diamond electrodes for decontamination of industrial wastewaters and hydrogen generation (Diaclean) (DAAD 2018-2019)
2018
2019
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
M. Vojs
ÚEF FEI
Elektrostimulácia, monitoring biosignálov a kategorizácia signálov u detí s DMO (EMBKSDD)
2012
2013
-- Iný domáci --
M. NováčekÚEF FEI
Energia pre inteligentné siete (296131-2-ENIAC-E2SG-Stopjakova)20122015Joint Technology Initiatives (ENIAC)ÚEF FEI
Energia pre smart siete (ENIAC-296131-2)
2012
2015-- Iný medzinárodný --V. Stopjaková
ÚEF FEI
"Energia pre zelenú spoločnosť: Od trvalého získavania energie k jej SMART distribúcii. Prístroje, materiály, návrhové riešenia a ich aplikácie." (270722-2-ENIAC-ERG-Kovac)
2011
2014
Joint Technology Initiatives (ENIAC)J. KováčÚEF FEI
Excelentnosť v rýchlosti a spoľahlivosti elektronických prvkov využitím More than Moore technológií (ENIAC - 621270/2013-2)
20142017
-- Iný medzinárodný --
ÚEF FEI
Flexibilná FE/BE senzorová pilotná linka pre súčiastky typu Internet pre všetko (692480)
2016
2019
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
D. Donoval
ÚEF FEI
Flexibilné senzorické štruktúry pre snímanie biofyzikálnych parametrov (1/0886/17)
2017
2020
VEGA
ÚEF FEI
Flexibilné SMART senzorické prvky ako súčasť Internetu vecí (1/0758/19)2019
2022
VEGAÚEF FEI
Flexibilný systém Internetu vecí s využitím integrovaných SMART senzorických prvkov (APVV-16-0626)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
D. Donoval
ÚEF FEI
Fotonické nanoštruktúry pripravené 3D laserovou litografiou pre biosenzorické aplikácie (APVV-16-0129)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzvaF. Uherek
ÚEF FEI
Fotonické štruktúry pre integrovanú optoelektroniku (APVV-0395-12)
2013
2016APVV - Všeobecná výzvaF. Uherek
ÚEF FEI
GaN monolitické integrované obvody (APVV-15-0673)2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
ÚEF FEI
Hybridizácia partikulárnych a pórovitých anorganických materiálov uhlíkovými nanorúrkami (1/0947/16)
2016
2018
VEGA
ÚEF FEI
Hybridné heteroštruktúry na báze diamantu a ZnO pre využitie v elektronike a fotovoltaike (SK-CZ-2013-0043)20142015
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
M. MartonÚEF FEI
Hybridný systém riadenia oscilátorov s vysokou frekvenčnou stabilitou a jej vyhodnocovanie pomocou progresívnych metód (HaSRO)
2017
2017Mladý výskumníkT. BagalaÚEF FEI
Charakterizácia a diagnostika polovodičových štruktúr a prvkov mikroskopickými metódami (1/0746/19)
2019
2022VEGAA. ŠatkaÚEF FEI
Charakterizácia a modelovanie substrátom riadeného MOS tranzistora prostredníctvom meraní experimentálnych čipov (BAsIC LoV2)
20172017Mladý výskumníkÚEF FEI
Charakterizácia parazitických parametrov tranzistorov HEMT na báze GaN metódou TDR (PARAHEMT)
2015
2015
-- Iný domáci --
M. Bernát
ÚEF FEI
Implementácia "on-chip" metód testovania zmiešaných integrovaných obvodov a systémov v nanotechnológiách (1/0823/13)
2013
2016VEGAÚEF FEI
Inovácia vo výučbe aktuálnych a interdisciplinárnych aspektov multimediálnej techniky (022STU-4/2014)2014
2016
KEGA
J. Púčik
ÚEF FEI
Inovatívne, energicky efektívne organické LED štruktúry integrovateľné v osvetľovacích a zobrazovacích aplikáciách (APVV-0865-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
D. DonovalÚEF FEI
Inovatívne metódy a metodiky pri kombinovanej simlácii v posturogafii (IMMKSP)
2014
2014-- Iný domáci --T. Lukáč
ÚEF FEI
Inovatívne typy senzorov plynov na báze oxidov kovov (APVV-16-0266)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
I. Hotový
ÚEF FEI
Inteligentná čistička odpadových vôd20162016-- Iný domáci --M. BehúlÚEF FEI
Inteligentné senzorové systémy na báze organickej elektroniky pre monitorovanie zdravia a zvyšovanie úrovne prevencie a kvality života (APVV-0819-12)20132016
APVV - Všeobecná výzva
ÚEF FEI
Inteligentný systém monitorovania a prevencie zdravého srdca (na báze smart technológií a organickej elektroniky) (APVV-15-0763)
2016
2019APVV - Všeobecná výzvaD. Donoval
ÚEF FEI
Interaktívne formy podpory v edukačnom procese technickej výchovy na základných a stredných školách (020STU-4/2015)
2015
2017
KEGA
ÚEF FEI
Interaktívny showroom FINE – Fotoniky, Informatiky, Nanotechnológií a Elektroniky (026STU-4/2019)20192021
KEGA
ÚEF FEI
Kľúčové technológie pre progresívne elektronické a optoelektronické aplikácie (SK-PL-18-0068)20192020
APVV - Bilaterálna spolupráca
Ľ. Stuchlíková
ÚEF FEI
Kognitívne, osobnostné a psychofyziologické faktory zvládania stresu v kontexte vzťahu anxiety a alergie a možnosti optimalizácie (APVV-0496-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzvaÚEF FEI
Kompozity na báze uhlíkových nanorúrok a vláknitých alebo mikropórovitých uhlíkových materiálov (1/0532/19)2019
2022
VEGA
ÚEF FEI
Konverzia energie pre energeticky-autonómne systémy integrované na čipe (1/0905/17)20172020
VEGA
ÚEF FEI
Laserový opto-komunikačný systém -- "Laser Light Line" (L3)
2015
2015-- Iný domáci --M. Hanic
ÚEF FEI
Mapovanie a vytváranie objektov pre aplikácie virtuálnej reality v čistých, medicínskych a nemocničných priestoroch (MAVOVR)
2019
2019
Mladý výskumníkM. Hinca
ÚEF FEI
MEMS senzory na báze nanoštruktúr tenkých vrstiev pre detekciu plynov a stopových ťažkých kovov (1/1106/12)20122015
VEGA
I. Hotový
ÚEF FEI
Metódy znižovania fázového šumu miniatúrnych atómových etalónov frekvencie
2016
2016
-- Iný domáci --
A. FibichÚEF FEI
Modelovanie a diagnostika kvantovo viazaných polovodičových štruktúr (1/0712/12)2012
2015
VEGA
ÚEF FEI
Modelovanie a charakterizácia elektrofyzikálnych vlastností výkonových prvkov na báze GaN (ENIAC-324280/2012)
2013
2016
-- Iný medzinárodný --ÚEF FEI
Modely, riešenia, metódy a prostriedky pre energeticky úsporný návrh (120214-ENIAC-END-Donoval)
2010
2013
Joint Technology Initiatives (ENIAC)
D. DonovalÚEF FEI
Moderné metódy návrhu a diagnostiky energeticky efektívnych výkonových prvkov (APVV-14-0749)
2015
2018
APVV - Všeobecná výzvaD. Donoval
ÚEF FEI
Monitoring a rozvoj spôsobilostí vedeckej práce u študentov lekárskych a biomedicínskych odborov vysokých škôl (037UK-4/2016)
2016
2018
KEGA
ÚEF FEI
Monitoring analýza psychofyziologických korelátov, ako ukazovateľov emocionálnych stavov a osobnostných premenných (1/1110/12)
2012
2015
VEGA
ÚEF FEI
Monolitická integrácia ochudobňovacích a obohacovacích InAIN/GaN HFET tranzistorov (APVV-0367-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
ÚEF FEI
Morfológia nanoštrukturovaných tenkých vrstiev pre povrchovo zosilnenú Ramanovu spektroskopiu (MORTEV)
2012
2013
-- Iný domáci --
Ľ. VančoÚEF FEI
Nanokompozity a nanoštruktúry na báze uhlíka pre špeciálne aplikácie (1/0601/13)2013
2015
VEGA
M. KadlečíkováÚEF FEI
Nanokryštalické diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie
2011
2012
-- Iný domáci --M. Vojs
ÚEF FEI
Nanostructured active materials for gas detection and determination of heavy metals (DAAD)
2016
2017
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
I. HotovýÚEF FEI
Nanoštruktúrne tenkovrstvové materiály a inovatívne technológie pre MEMS senzory plynov a ťažkých kovov (1/0828/16)
2016
2019
VEGA
I. HotovýÚEF FEI
Nanoštrukturované tenké vrstvy a rozhrania pre fotovoltaické články a mikrosenzory (1/0459/12)
2012
2015
VEGAV. TvarožekÚEF FEI
Nanotechnológia prípravy MIS fotoelektród s oxidmi kovov pre systémy na výrobu solárnych palív (APVV-17-0169)20182021
APVV - Všeobecná výzva
ÚEF FEI
Návrh a výroba flexibilných organických poľom riadených tranzistorov
20182018Mladý výskumníkM. Mičjan
ÚEF FEI
Návrh a výroba tlačených flexibilných elektronických prvkov s využitím technológie inkjet tlače. (FLEXDEV)
2017
2019
Excelentné tímy mladých výskumníkov
M. MičjanÚEF FEI
Návrh, príprava a charakterizácia materiálov a štruktúr anorganicko organickej hybridnej integrovanej fotoniky (APVV-14-0716)2015
2016
APVV - Všeobecná výzvaÚEF FEI
Návrh, simulácie a realizácie progresívnych fotonických štruktúr pre OLED (FOTOSTRUCT)
2014
2014-- Iný domáci --A. KuzmaÚEF FEI
Návrh simulácie fotonických štruktúr (FOTOSIM)
2012
2013-- Iný domáci --A. Kuzma
ÚEF FEI
Návrh systému automatizovaného monitorovania pacientov na báze progresívnych systémov IoT (AMPI)
2019
2019
Mladý výskumník
J. ŠubjakÚEF FEI
Nové návrhové prístupy pri VLSI implementáciách neuročipov a ich využitie pre spracovanie signálov v bioaplikáciach a neuroprotézach (1/0987/12)
2012
2015
VEGA
ÚEF FEI
Nové trendy v riešení ohmických kontaktov s p-GaN (1/1197/12)
20122015VEGAJ. LidayÚEF FEI
Optimalizácia návrhu nízkopríkonových digitálnych a zmiešaných integrovaných systémov (1/1008/12)
20122015VEGAE. Gramatová
UPSS FIIT
Optimalizácia technológie depozície tenkých vrstiev niklu pre využitie v OFET prvkoch a na foto-elektrochemickú oxidáciu vody (Ni-FET-PEC)
2020
2021
Mladý výskumník
F. ChymoÚEF FEI
Optimalizovanie šumových vlastností dvojmódových oscilátorov (LiNDOX)
2017
2017
Mladý výskumník
ÚEF FEI
Optimálne SiC substráty pre milrovlnné a výkonové obvody (662322 - ECSEL - RIA)
2015
2018H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)ÚEF FEI
Optoelektornické prvky a analýza ich parametrov v laboratórnych podmienkach
2016
2016
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Opto-elektrická diagnostika alternatívnych polovodičových materiálov a štruktúr pre fotovoltické aplikácie (1/0668/17)20172020VEGAĽ. StuchlíkováÚEF FEI
Organické integrované obvody využívajúce pokročilé OFET prvky
20182018Mladý výskumníkÚEF FEI
Pokročilá technológia senzorov na báze organickej elektroniky (APVV-17-0501)20182021APVV - Všeobecná výzvaÚEF FEI
Pokročilé RF vysielače pre základňové stanice 5G založené na technológii GaN (783274)2018
2021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
J. KováčÚEF FEI
Posturografický výskum s využitím HMD okuliarov (PVVHMDO)
2013
2013
-- Iný domáci --ÚEF FEI
Povrchovo zosilnená Ramanova spektroskopia na štruktúrach nanokryštalický diamant a striebro (NCD/Ag) (RAMSPEC)
2013
2013
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Príprava a analýza diamantových vrstiev (PADV)
2013
2013
-- Iný domáci --ÚEF FEI
Príprava a diagnostika heteroštruktúr pre pokročilé fotovoltické aplikácie (1/0377/13)2013
2016
VEGAL. Harmatha
ÚEF FEI
Príprava a optimalizácia organo-gélových elektród využívajúcich vysoko vodivé polyméry (ORGEL)2020
2021
Mladý výskumník
M. FeilerÚEF FEI
Príprava diamantových a DLC nanoštruktúr pre elektroniku a senzoriku20112012-- Iný domáci --M. Marton
ÚEF FEI
Príprava diamantu-podobných vrstiev pre použitie v medicíne (BioDLC)
20122013
-- Iný domáci --
M. MartonÚEF FEI
Príprava n nových dusíkatých OLED materiálov a štúdium ich optoelektronických vlastností (APVV-15-0087)2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
ÚEF FEI
Prvé a európske silikónové kremíkové karbity pilotnej linky (783158)
2018
2022H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)D. Donoval
ÚEF FEI
Rast uhlíkových nanorúrok a ich využitie pre senzorické aplikácie
2011
2012
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Rastrovací nábojový tranzientový mikroskop na zobrazovanie a anlýzu mäkkých vzoriek (2/0099/14)
2014
2016VEGAP. Kubinec
ÚEF FEI
Rozvoj a implementácia analógových integrovaných systémov pre ultra-nízkonapäťové aplikácie (APVV-15-0254)
2016
2019APVV - Všeobecná výzvaÚEF FEI
Rozvoj a implementácia metód návrhu integrovaných systémov s ultra nízkym napájacím napätím v nanotechnológiách (1/0762/16)
2016
2019
VEGA
ÚEF FEI
Rozvoj analýzy a zberu dát zo senzorických systémov (SENZA)
2014
2014
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Rozvoj diagnostiky tranzistorov GaN HEMT optickými metódami (OPTIGaN)
2015
2015
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Rozvoj diagnostiky tranzistorov GaN HEMT využitím elektroluminiscencie (LUMIGaN)
20142014
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Rozvoj metód charakterizácie a analýza spoľahlivosti inovatívnych výkonových prvkov na báze GaN podporená 2/3D modelovaním a simuláciou (1/0727/19)
2019
2022
VEGA
ÚEF FEI
Rozvoj metód merania prechodových charakteristík HEMT tranzistorov (ROZHEMT)2013
2013
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Rozvoj metód zvyšovania efektivity systémov na konverziu energie na čipe (1/0731/20)
2020
2023
VEGA
ÚEF FEI
Rozvoj moderných metód analýzy nových výkonových prvkov GaN a Si (662133 - ECSEL - IA)2015
2018
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
ÚEF FEI
Rozvoj nových technológií prípravy metód charakterizácie perspektívnych elektronických a fotonických štruktúr a prvkov (SK-PL-0005-12)
2013
2014
Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoJ. Kováč
ÚEF FEI
R3-PowerUP - 300mm Pilot Line for Smart Power and Power Discretes (737417)
2017
2021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
ÚEF FEI
Skúmanie vplyvu technologických podmienok rastu na kvalitu InGaAsN/GaAs heteroštruktúr pre solárne aplikácie (SOLAR2)
2015
2015
-- Iný domáci --
A. Kósa
ÚEF FEI
SMArt systémy a Co-dizajn (288827-7RP-SMAC-Donoval)2011
2014
International cooperationD. DonovalME ÚEF FEI
Syntéza uhlíkových nanomateriálov z kvapalných prekurzorov (1/0554/20)
2020
2023
VEGA
M. MartonÚEF FEI
Špeciálne metódy charakterizácie a diagnostiky progresívnych polovodičových mikro-/nanoštruktúr a prvkov (1/0921/13)
2013
2016VEGAA. ŠatkaÚEF FEI
Štúdium kontaktného odporu v organických tenkovrstvových tranzistoroch (OTFT)
2017
2017
Mladý výskumníkÚEF FEI
Štúdium kvality InGaAsN/GaAs heteroštruktúr pre aplikácie v solárnych článkoch (SOLAR)
2014
2014
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Štúdium nanokryštalických diamantových vrstiev v spojení so solárnymi článkami pre fotoelektrochemické aplikácie (1/0887/16)2016
2018
VEGA
R. RedhammerÚEF FEI
Štúdium transportu náboja v organických elektroluminiscenčných diód (OLED)
2015
2015
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Štúdium transportu náboja v organických elektroluminisenčných diódach 22016
2016
-- Iný domáci --P. Juhász
ÚEF FEI
Technológia injekt tlače organických polovodičov pre flexibilnú elektroniku (1/0452/19)
2019
2022
VEGA
ÚEF FEI
Teória a technológia rozhraní pre rýchlu organickú elektroniku (APVV-14-0739)
2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
D. DonovalÚEF FEI
Towards Indium Free TCOs (641864 - INREP- RIA)
2015
2017
H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
A. Šatka
ÚEF FEI
Tranzientné metódy charakterizácie a diagnostiky prvkov organickej elektroniky (1/0776/15)
2015
2018
VEGA
M. WeisÚEF FEI
Tranzistory na báze progresívnych materiálov pre vysoké teploty (APVV-0455-12)
2013
2016APVV - Všeobecná výzva
ÚEF FEI
Tvarovanie vodivého polyméru PEDOT:PSS využitím nanoimprint litografie (TOPNIL)
2017
2017
Mladý výskumník
ÚEF FEI
Uhlíkové elektródy pre elektrochémiu (UEE)20142014-- Iný domáci --ÚEF FEI
Uhlíkové nanomateriály pre senzorické aplikácie (APVV-0365-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
R. RedhammerÚEF FEI
Univerzálna nanoštrukturovaná platforma pre interdisciplinárne použitie (APVV-14-0297)
2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
ÚEF FEI
Viacmódové piezoelektrické rezonátory a senzory (1/0664/14)
20142017VEGAV. ŠtofanikÚEF FEI
Vlastnosti rozhrania grafén-diamant: štúdium na atomárnej úrovni (APVV-16-0319)20172020APVV - Všeobecná výzva
ÚEF FEI
Výroba progresívnych PhC štruktúr pre OLED za využitia nanoimprint litografie
2018
2018
Mladý výskumník
ÚEF FEI
Výskum a charakterizácia moderných výkonových elektronických prvkov podporený 2/3 rozmerným elektrotepelným modelovaním a simuláciou (1/0491/15)
20152018VEGA
ÚEF FEI
Výskum bórom dopovaných diamantových elektród pre detekciu a odstraňovanie liečiv, drog a vybraných rezistentných baktérií z odpadových vôd (1/0558/17)
20172020VEGAM. VojsÚEF FEI
Výskum bórom dopovaných diamantových vrstiev pre vysokoúčinné odstraňovanie liečiv, drog a rezistentných typov mikroorganizmov z vôd (APVV-16-0124)2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
ÚEF FEI
Výskum fyzikálnych vlastností a kinetiky formovania vrstiev čierneho kremíka (APVV-15-0152)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzvaÚEF FEI
Výskum GaN technológií, prvkov, púzdrenia a aplikácií pre nové výzvy smerovania GaN technológií (826392)2019
2021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)J. MarekÚEF FEI
Výskum inovatívnych technológií realizácie systémov určených na snímanie a diagnostiku ľudských biosignálov (1/0854/16)
20162019
VEGA
M. Daříček
ÚEF FEI
Výskum nanomateriálov na báze uhlíka pre ochranu a zlepšovanie životného prostredia a ľudského zdravia (1/0785/14)
2014
2016VEGAÚEF FEI
Výskum progresívnych heteroštruktúr pre foto-elektrochemické a optoelektronické aplikácie (1/0529/20)2020
2023
VEGA
ÚEF FEI
Výskum progresívnych materiálov a štruktúr pre foto-elektrochemické aplikácie (1/0651/16 )
20162019
VEGA
ÚEF FEI
Vysoko výkonná širokopásmová sieťová elektronika pre spoľahlivé, energeticky úsporné pohony a optimalizáciu simulácie Multi-fyzika (783174 )
2018
2021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
D. DonovalÚEF FEI
Vysokoteplotná charakterizácia, integrácia a spoľahlivosť MEMS senzorov tlaku na báze AlGaN/GaN (2/0150/17)
2017
2019
VEGA
ÚEF FEI
Vysokoteplotná mikrovlnná charakterizácia pokročilých polovodičových prvkov (1/0839/12)
2012
2015
VEGA
M. Tomáška
ÚEF FEI
Využitie substrátom riadeného MOS tranzistora pre návrh análogových IO s ultra napájacím napätím2016
2016
-- Iný domáci --
M. RakúsÚEF FEI
Vývoj a charakterizácia moderných mikro a nanoštruktúr pre optoelektronické a fotonické prvky (1/0739/16)
2016
2019
VEGA
ÚEF FEI
Vývoj a charakterizácia perspektívnych heteroštruktúr a nanoštruktúr pre solárne články a fotonické prvky (1/0439/13)2013
2015
VEGAJ. KováčÚEF FEI
Vývoj a charakterizácia progresívnych substrátov pre povrchovo zosilnený Ramanovský rozptyl (SERS) vhodných pre enviromentálne senzory (1/0733/20)
20202023VEGAÚEF FEI
Vývoj automatizovaného dávkovača liekov na báze IoT ako súčasť komplexného systému monitorovania zdravia (DDIoT)
2020
2021
Mladý výskumník
J. ŠubjakÚEF FEI
Vývoj bórom dopovaných diamantových tenkých vrstiev pre čistenie odpadových vôd (BDD-ČOV)20152015
-- Iný domáci --
M. BehúlÚEF FEI
Vývoj technológie a charakterizácia vlastností prvkov flexibilnej organickej elektroniky (1/0497/15)
2015
2018
VEGA
J. JakabovičÚEF FEI
Vývoj technológie prípravy sol-gel tenko-vrstvových tranzistorov a vyhodnocovanie ich kontaktného odporu. (CuOTFT)
2020
2021
Mladý výskumník
ÚEF FEI
Vývoj technológií prípravy a charakterizácia pokročilých OFET prvkov (DOT4OFET)
2017
2017
Mladý výskumník
M. NovotaÚEF FEI
Wearable Robots for Augmentation, Assistance or Substitution of Human Motor Functions (COST Action CA16116)
20172021
COST
A. Přibilová
ÚEF FEILegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne