Jul 6, 2020   1:59 a.m. Patrik, Patrícia
Academic information system

Institute of Electrical Engineering (FEEIT) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 28

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
Advanced Materials and Smart Structures for Electrical Engineering, Electronics and Biomedical Applications Based on Micro- and Nano-sized Ferrite Particles (APVV-0062-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
IEE FEEIT
Advanced materilas and Smart Structures for progressive Applications in electrical Engineering, Elecronics and Other Fields Based on Micro-and Nano-siyed Ferrite Particles (APVV-15-0257)20162020
APVV - Všeobecná výzva
IEE FEEIT
Advanced methods for identification of magnetic parameters of ferromagnetic materials aimed at construction materials inspection and electrical steels diagnostics. (1/1325/12)
2012
2014VEGA
IEE FEEIT
Advanced methods of non-destructive defectoscopy and diagnostics of construction units based on analysis of magnetisation processes in ferromagnetic and ferrimagnetic materials. (1/0320/19)
2019
2021VEGAV. JančárikIEE FEEIT
Antiplagiarism analysis of non-textual data (APVV-0469-12)
20132017
APVV - Všeobecná výzva
IEE FEEIT
Development of new methods of ferromagnetic materials magnetic parameters measuremnet focused on non-destuctive testing of construction steel and diagnostics of electrical steel (1/0571/15)2015
2017
VEGAV. Jančárik
IEE FEEIT
Dopravný smart monitorig -- optický vláknový senzorický systém (088/15_RT)2015
2016
-- Iný domáci --
B. Korenko
IEE FEEIT
Electromagnetic compatibility ensuring of monitoring systems of abnormal operating condition of nuclear power plant (APVV-15-0062)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
J. Hallon
IEE FEEIT
Electromagnetic compatibility of technological equipment in tyre industry (APVV-0333-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaM. Bittera
IEE FEEIT
Keramické a flexibilné kompozitné materiály s riadenou modifikáciou ich elektromagnetických vlastností (1/0135/20)2020
2023
VEGA
R. DosoudilIEE FEEIT
MEMS structures based on load cell (APVV-14-0076)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
IEE FEEIT
Methods of selected electromagnetic compatibility (EMC) tests validation (1/0963/12)
20122014VEGAIEE FEEIT
Methods of selected electromagnetic compatibility (EMC) tests validation (1/0431/15)20152018VEGA
IEE FEEIT
Návrh a realizácia MEMS štruktúry na meranie síl (F MEMS)
20122013
-- Iný domáci --
L. MaršálkaIEE FEEIT
Návrh a realizácia senzora pre meranie síl (NRSS)
2014
2014
-- Iný domáci --
L. Maršálka
IEE FEEIT
Optické vláknové senzory s dlhou Braggovou mriežkou na báze OFDR (OVS)
2017
2017Mladý výskumníkN. Kaplan
IEE FEEIT
Počítačom riadený modulárny laserový zdroj pre špeciálne optické meracie metódy (PR LAD)
2012
2013
-- Iný domáci --
B. Korenko
IEE FEEIT
Preparation and analysis of selected electromagnetic, microstructural and physicochemical properties of advanced magnetic, magneto-dielectric, composite and nanocomposite material structures (1/0405/16)2016
2019
VEGAR. Dosoudil
IEE FEEIT
Remote access to resources for teaching diagnostics of mechatronic systems (016STU-4/2014)
2014
2016
KEGA
M. Kamenský
IEE FEEIT
Research and optimisation of selected parameters of progressive magnetic and multicomponent composite materials and nanomaterials with required properties for applications In electrical and mechanical engineering Industry (1/1163/12)
2012
2015
VEGAR. Dosoudil
IEE FEEIT
Research of new magnetodielectric ceramic and composite material structures (APVV-16-0059)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
IEE FEEIT
Riadený bezdrôtový prenos výkonu
2016
2016
-- Iný domáci --
IEE FEEIT
Riadený bezdrôtový prenos výkonu II. (RBPV II.)
2017
2017
Mladý výskumníkIEE FEEIT
Strategic Alignment of Electrical Engineering in european Higher Education Institutions
2012
2016Academic and Structural NetworksJ. JasenekIEE FEEIT
Syntéza elektronických kompozitných materiálových štruktúr a analýza ich elektromagnetických a mikrovlnných absorpčných vlastností (SEKMAV)
2019
2019
Mladý výskumník
K. LisýIEE FEEIT
Teoretická a praktická štúdia využitia SLAM metód (SLAM)
2013
2013
-- Iný domáci --L. ŠrobaIEE FEEIT
Vplyv substitúcie iónov vzácnych zemín na elektromagnetické vlastnosti nikelnao-zinočnatych feritov (RESFE)
2019
2019Mladý výskumníkE. ĎurišováIEE FEEIT
Zariadenie na generovanie a meranie vysokofrekvenčného signálu pre snímače neelektrických veličín (GEMERO LC)2019
2019
Mladý výskumník
IEE FEEITKey:
Active states:
approved
in progress
submitted
Inactive states:
failed
not approved
successfully completed