17. 9. 2019  2:26 Olympia
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 27

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Antiplagiatorská analýza netextových dát (APVV-0469-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. GrmanÚE FEI
Dopravný smart monitorig -- optický vláknový senzorický systém (088/15_RT)20152016-- Iný domáci --B. KorenkoÚE FEI
Elektromagnetická kompatibilita technologických zariadení v gumárenskom priemysle (APVV-0333-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaM. BitteraÚE FEI
Elektromagnetická kompatibilita v podmienkach vzájomnej interakcie meracieho a testovaného systému (1/0431/15)20152018VEGAV. SmieškoÚE FEI
MEMS štruktúry na báze poddajných mechanizmov (APVV-14-0076)20152019APVV - Všeobecná výzvaR. HarťanskýÚE FEI
Metódy validácie vybraných skúšok elektromagnetickej kompatibity (EMC) (1/0963/12)20122014VEGAV. SmieškoÚE FEI
Návrh a realizácia MEMS štruktúry na meranie síl (F MEMS)20122013-- Iný domáci --L. MaršálkaÚE FEI
Návrh a realizácia senzora pre meranie síl (NRSS)20142014-- Iný domáci --L. MaršálkaÚE FEI
Optické vláknové senzory s dlhou Braggovou mriežkou na báze OFDR (OVS)20172017Mladý výskumníkN. KaplanÚE FEI
Počítačom riadený modulárny laserový zdroj pre špeciálne optické meracie metódy (PR LAD)20122013-- Iný domáci --B. KorenkoÚE FEI
Pokročilé materiály a štruktúry pre elektrotechniku, elektroniku a biomedicínske aplikácie na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov (APVV-0062-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaE. UšákÚE FEI
Pokročilé materiály a štruktúry pre perspektívne aplikácie v elektrotechnike, elektronike a iných oblastiach na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov (APVV-15-0257)20162020APVV - Všeobecná výzvaE. UšákÚE FEI
Pokročilé metódy identifikácie magnetických parametrov feromagnetických materiálov so zameraním na defektoskopiu konštrukčných materiálov a diagnostiku elektrotechnických ocelí (1/1325/12)20122014VEGAE. UšákÚE FEI
Pokročilé metódy nedeštruktívnej defektoskopie a diagnostiky konštrukčných dielov založené na analýze magnetizačných procesov prebiehajúcich vo feromagnetických a ferimagnetických materiáloch (1/0320/19)20192021VEGAV. JančárikÚE FEI
Príprava a analýza vybraných elektromagnetických, mikroštrukturálnych a fyzikálnochemických vlastností pokročilých magnetických, magnetodielektrických, kompozitných a nanokompozitných materiálových štruktúr (1/0405/16)20162019VEGAR. DosoudilÚE FEI
Riadený bezdrôtový prenos výkonu20162016-- Iný domáci --F. VavríkÚE FEI
Riadený bezdrôtový prenos výkonu II. (RBPV II.)20172017Mladý výskumníkF. VavríkÚE FEI
Strategic Alignment of Electrical Engineering in European Higher Education Institutions20122016Academic and Structural NetworksJ. JasenekÚE FEI
Syntéza elektronických kompozitných materiálových štruktúr a analýza ich elektromagnetických a mikrovlnných absorpčných vlastností (SEKMAV)20192019Mladý výskumníkK. LisýÚE FEI
Teoretická a praktická štúdia využitia SLAM metód (SLAM)20132013-- Iný domáci --L. ŠrobaÚE FEI
Vplyv substitúcie iónov vzácnych zemín na elektromagnetické vlastnosti nikelnao-zinočnatych feritov (RESFE)20192019Mladý výskumníkE. ĎurišováÚE FEI
Výskum a optimalizácia vybraných parametrov progresívnych magnetických a viaczložkových kompozitných materiálov a nanomateriálov s požadovanými vlastnosťami pre aplikácie v elektrotechnickom a strojárskom priemysle (1/1163/12)20122015VEGAR. DosoudilÚE FEI
Výskum nových magnetodielektrických keramických a kompozitných materiálových štruktúr (APVV-16-0059)20172021APVV - Všeobecná výzvaR. DosoudilÚE FEI
Výučba diagnostiky mechatronických systémov s využitím vzdialeného prístupu (016STU-4/2014)20142016KEGAM. KamenskýÚE FEI
Vývoj nových metód merania magnetických vlastností feromagnetických materiálov so zameraním na nedeštruktívne testovanie konštrukčných materiálov a diagnostiku elektrotechnických ocelí. (1/0571/15)20152017VEGAV. JančárikÚE FEI
Zabezpečenie elektromagnetickej kompatibility monitorovacích systémov mimoriadnych prevádzkových stavov jadrovej elektrárne (APVV-15-0062)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. HallonÚE FEI
Zariadenie na generovanie a meranie vysokofrekvenčného signálu pre snímače neelektrických veličín (GEMERO LC)20192019Mladý výskumníkM. MierkaÚE FEILegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně