16. 7. 2020  18:13 Drahomír
Akademický informačný systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 28

Stav
Názov
OdDo
Druh
Garant
Pracovisko
Antiplagiatorská analýza netextových dát (APVV-0469-12)2013
2017
APVV - Všeobecná výzvaJ. GrmanÚE FEI
Dopravný smart monitorig -- optický vláknový senzorický systém (088/15_RT)
2015
2016-- Iný domáci --B. KorenkoÚE FEI
Elektromagnetická kompatibilita technologických zariadení v gumárenskom priemysle (APVV-0333-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaM. Bittera
ÚE FEI
Elektromagnetická kompatibilita v podmienkach vzájomnej interakcie meracieho a testovaného systému (1/0431/15)
20152018VEGAÚE FEI
Keramické a flexibilné kompozitné materiály s riadenou modifikáciou ich elektromagnetických vlastností (1/0135/20)
2020
2023VEGAR. DosoudilÚE FEI
MEMS štruktúry na báze poddajných mechanizmov (APVV-14-0076)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
R. Harťanský
ÚE FEI
Metódy validácie vybraných skúšok elektromagnetickej kompatibity (EMC) (1/0963/12)20122014VEGAV. Smieško
ÚE FEI
Návrh a realizácia MEMS štruktúry na meranie síl (F MEMS)
20122013-- Iný domáci --L. MaršálkaÚE FEI
Návrh a realizácia senzora pre meranie síl (NRSS)
20142014
-- Iný domáci --
ÚE FEI
Optické vláknové senzory s dlhou Braggovou mriežkou na báze OFDR (OVS)
20172017Mladý výskumník
ÚE FEI
Počítačom riadený modulárny laserový zdroj pre špeciálne optické meracie metódy (PR LAD)
2012
2013
-- Iný domáci --B. KorenkoÚE FEI
Pokročilé materiály a štruktúry pre elektrotechniku, elektroniku a biomedicínske aplikácie na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov (APVV-0062-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
E. UšákÚE FEI
Pokročilé materiály a štruktúry pre perspektívne aplikácie v elektrotechnike, elektronike a iných oblastiach na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov (APVV-15-0257)
2016
2020APVV - Všeobecná výzvaE. Ušák
ÚE FEI
Pokročilé metódy identifikácie magnetických parametrov feromagnetických materiálov so zameraním na defektoskopiu konštrukčných materiálov a diagnostiku elektrotechnických ocelí (1/1325/12)2012
2014
VEGAE. Ušák
ÚE FEI
Pokročilé metódy nedeštruktívnej defektoskopie a diagnostiky konštrukčných dielov založené na analýze magnetizačných procesov prebiehajúcich vo feromagnetických a ferimagnetických materiáloch (1/0320/19)
2019
2021VEGA
ÚE FEI
Príprava a analýza vybraných elektromagnetických, mikroštrukturálnych a fyzikálnochemických vlastností pokročilých magnetických, magnetodielektrických, kompozitných a nanokompozitných materiálových štruktúr (1/0405/16)2016
2019
VEGAÚE FEI
Riadený bezdrôtový prenos výkonu
2016
2016
-- Iný domáci --
ÚE FEI
Riadený bezdrôtový prenos výkonu II. (RBPV II.)2017
2017
Mladý výskumník
ÚE FEI
Strategické smerovanie elektrotechniky na európskych vysokých školách2012
2016
Academic and Structural Networks
ÚE FEI
Syntéza elektronických kompozitných materiálových štruktúr a analýza ich elektromagnetických a mikrovlnných absorpčných vlastností (SEKMAV)
2019
2019Mladý výskumníkÚE FEI
Teoretická a praktická štúdia využitia SLAM metód (SLAM)
2013
2013
-- Iný domáci --ÚE FEI
Vplyv substitúcie iónov vzácnych zemín na elektromagnetické vlastnosti nikelnao-zinočnatych feritov (RESFE)
2019
2019
Mladý výskumník
E. Ďurišová
ÚE FEI
Výskum a optimalizácia vybraných parametrov progresívnych magnetických a viaczložkových kompozitných materiálov a nanomateriálov s požadovanými vlastnosťami pre aplikácie v elektrotechnickom a strojárskom priemysle (1/1163/12)2012
2015
VEGAR. DosoudilÚE FEI
Výskum nových magnetodielektrických keramických a kompozitných materiálových štruktúr (APVV-16-0059)2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
R. Dosoudil
ÚE FEI
Výučba diagnostiky mechatronických systémov s využitím vzdialeného prístupu (016STU-4/2014)
2014
2016
KEGA
ÚE FEI
Vývoj nových metód merania magnetických vlastností feromagnetických materiálov so zameraním na nedeštruktívne testovanie konštrukčných materiálov a diagnostiku elektrotechnických ocelí. (1/0571/15)
20152017VEGAV. JančárikÚE FEI
Zabezpečenie elektromagnetickej kompatibility monitorovacích systémov mimoriadnych prevádzkových stavov jadrovej elektrárne (APVV-15-0062)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
ÚE FEI
Zariadenie na generovanie a meranie vysokofrekvenčného signálu pre snímače neelektrických veličín (GEMERO LC)2019
2019
Mladý výskumníkM. MierkaÚE FEILegenda:
Aktívne stavy:
podanýriešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne