16. 9. 2019  14:20 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 27

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Antiplagiatorská analýza netextových dát (APVV-0469-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. GrmanÚE FEI
Dopravný smart monitorig -- optický vláknový senzorický systém (088/15_RT)20152016-- Iný domáci --B. KorenkoÚE FEI
Elektromagnetická kompatibilita technologických zariadení v gumárenskom priemysle (APVV-0333-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaM. BitteraÚE FEI
Elektromagnetická kompatibilita v podmienkach vzájomnej interakcie meracieho a testovaného systému (1/0431/15)20152018VEGAV. SmieškoÚE FEI
MEMS štruktúry na báze poddajných mechanizmov (APVV-14-0076)20152019APVV - Všeobecná výzvaR. HarťanskýÚE FEI
Metódy validácie vybraných skúšok elektromagnetickej kompatibity (EMC) (1/0963/12)20122014VEGAV. SmieškoÚE FEI
Návrh a realizácia MEMS štruktúry na meranie síl (F MEMS)20122013-- Iný domáci --L. MaršálkaÚE FEI
Návrh a realizácia senzora pre meranie síl (NRSS)20142014-- Iný domáci --L. MaršálkaÚE FEI
Optické vláknové senzory s dlhou Braggovou mriežkou na báze OFDR (OVS)20172017Mladý výskumníkN. KaplanÚE FEI
Počítačom riadený modulárny laserový zdroj pre špeciálne optické meracie metódy (PR LAD)20122013-- Iný domáci --B. KorenkoÚE FEI
Pokročilé materiály a štruktúry pre elektrotechniku, elektroniku a biomedicínske aplikácie na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov (APVV-0062-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaE. UšákÚE FEI
Pokročilé materiály a štruktúry pre perspektívne aplikácie v elektrotechnike, elektronike a iných oblastiach na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov (APVV-15-0257)20162020APVV - Všeobecná výzvaE. UšákÚE FEI
Pokročilé metódy identifikácie magnetických parametrov feromagnetických materiálov so zameraním na defektoskopiu konštrukčných materiálov a diagnostiku elektrotechnických ocelí (1/1325/12)20122014VEGAE. UšákÚE FEI
Pokročilé metódy nedeštruktívnej defektoskopie a diagnostiky konštrukčných dielov založené na analýze magnetizačných procesov prebiehajúcich vo feromagnetických a ferimagnetických materiáloch (1/0320/19)20192021VEGAV. JančárikÚE FEI
Príprava a analýza vybraných elektromagnetických, mikroštrukturálnych a fyzikálnochemických vlastností pokročilých magnetických, magnetodielektrických, kompozitných a nanokompozitných materiálových štruktúr (1/0405/16)20162019VEGAR. DosoudilÚE FEI
Riadený bezdrôtový prenos výkonu20162016-- Iný domáci --F. VavríkÚE FEI
Riadený bezdrôtový prenos výkonu II. (RBPV II.)20172017Mladý výskumníkF. VavríkÚE FEI
Strategické smerovanie elektrotechniky na európskych vysokých školách20122016Academic and Structural NetworksJ. JasenekÚE FEI
Syntéza elektronických kompozitných materiálových štruktúr a analýza ich elektromagnetických a mikrovlnných absorpčných vlastností (SEKMAV)20192019Mladý výskumníkK. LisýÚE FEI
Teoretická a praktická štúdia využitia SLAM metód (SLAM)20132013-- Iný domáci --L. ŠrobaÚE FEI
Vplyv substitúcie iónov vzácnych zemín na elektromagnetické vlastnosti nikelnao-zinočnatych feritov (RESFE)20192019Mladý výskumníkE. ĎurišováÚE FEI
Výskum a optimalizácia vybraných parametrov progresívnych magnetických a viaczložkových kompozitných materiálov a nanomateriálov s požadovanými vlastnosťami pre aplikácie v elektrotechnickom a strojárskom priemysle (1/1163/12)20122015VEGAR. DosoudilÚE FEI
Výskum nových magnetodielektrických keramických a kompozitných materiálových štruktúr (APVV-16-0059)20172021APVV - Všeobecná výzvaR. DosoudilÚE FEI
Výučba diagnostiky mechatronických systémov s využitím vzdialeného prístupu (016STU-4/2014)20142016KEGAM. KamenskýÚE FEI
Vývoj nových metód merania magnetických vlastností feromagnetických materiálov so zameraním na nedeštruktívne testovanie konštrukčných materiálov a diagnostiku elektrotechnických ocelí. (1/0571/15)20152017VEGAV. JančárikÚE FEI
Zabezpečenie elektromagnetickej kompatibility monitorovacích systémov mimoriadnych prevádzkových stavov jadrovej elektrárne (APVV-15-0062)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. HallonÚE FEI
Zariadenie na generovanie a meranie vysokofrekvenčného signálu pre snímače neelektrických veličín (GEMERO LC)20192019Mladý výskumníkM. MierkaÚE FEI



Legenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne