Dean´s Office (FME) - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 5

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
podaný Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (1/0284/19)20192021VEGAG. TakácsDek FME
podaný Laboratory of Back Biomechanics (014STU-4/2019)20192021KEGAA. CepkováDek FME
podaný Objective and thermodynamically consistent material model proposal for deformable bodies undergoing finite irreversible deformations within the framework of finite-strain elastoplasticity and thermoelasto (1/0783/19)20192021VEGAL. ÉcsiDek FME
obhájený Research on mechanical properties of various assembly joints of composite sandwich structure (SK-FR-2015-0016)20162017Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoL. GulanDek FME
obhájený Slovak University Students in the Enterprises of EU Countries (SK/04/A/F/PL-402295)20042005-- Iný domáci --M. BavlšíkováDek FMEKey:
Active states:přijatýapprovedřešenýin progresspodanýsubmitted
Inactive states:neobhájenýfailedzamítnutýnot approvedobhájenýsuccessfully completed