Oct 21, 2019   12:01 p.m. Uršuľa
Academic information system

Faculty of Materials Science and Technology in Trnava - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 1033

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Plasma polishing of samples (33/2009)20092009-- Iný domáci --Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
A c omprehensive modernisation of material and non - material (information and communication) educational infrastructure of Bottova Campus (26250120053)20122015OP VaVJ. PeterkaUVTE MTF
A participatory open technology platform improving urbic planning through games and simulation (FP7_SST-2012-RTD-1)20142015H2020: Spreading excellence and widening participationD. CagáňováUPIM MTF
A Quality Management System for STU Bratislava (PTP II)20042004Dohoda STUO. MoravčíkDITA MTF
Ab initio calculations of NMR properties with electron correlation and relativistic effects and vibrational corrections (1/0840/08)20082010VEGAA. AntušekUMAT MTF
Accurary of machining and machine tools (SK-SRB-00407)20082008APVV - Bilaterálna spolupráca A. GörögKOPT UVTE MTF
Accurate ab-initio calculation of the potential energy hypersurface of ozone for the theoretical molecular (1/0648/10)20102011VEGAF. HolkaUMAT MTF
Accurate calculations and predictions of properties of increasingly complex molecules. (1/0520/10)20102011VEGAM. UrbanUIAM MTF
Accurate calculations, modeling and simulation of new surfaces based on physical causes of machined surfaces and additive technology surfaces in machinery and robotical machining conditions (1/0019/20)20202022VEGAP. BožekUVTE MTF
Adaptačné vzdelávanie pedagógov pre ovládanie inovatívnych technológií (11230100073)20052008Európsky sociálny fondP. TanuškaOPRO VPPT MTF
Adaptive coatings for structural and tool steels (APVV-0782-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaP. JurčiUMAT MTF
Advanced heat treatment of cold work tool steels (APVV-16-0085)20162020APVV - Všeobecná výzvaP. JurčiUMAT MTF
Advanced materials, processing and automation technologies (Bekaert, Zwevegem, Belgium)20082011-- Iný medzinárodný --M. KusýUMAT MTF
Advanced Teaching and LeArning System (SEP-210249216, H2020-ICT-2015)20162017H2020: Spreading excellence and widening participationM. StrémyUVPT MTF
Advanced tools in mobility smart planning for hubs enhancement and raising efficiency (CIP-IEE-2012-Promo-P/PDA)20142015H2020: Spreading excellence and widening participationD. CagáňováUPIM MTF
Advancement of knowledge in area of advanced metallic materials by use of up-to-date theoretical, experimental, and technological procedures (APVV-15-0049)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. JanovecUMAT MTF
Akvizičný program akademickej knižnice na podporu vzdelávania (16-613-02763)20162016-- Iný domáci --K. RešetováOPOM MTF
Akvizičný program na podporu výskumu a vzdelávania (18-513-03975)20182018-- Iný domáci --K. RešetováOPOM MTF
An extension types of convergence in fuzzy spaces (1/0582/08)20082010VEGAR. MasárováUIAM MTF
An innovative approach to legislative coordination of environmental protection through the visualization on the basis of the phenomenom Small World Networks (074TUKE-4/2015)20152017KEGAA. PaulikováUPIM MTF
An integral process value chain based on Hybrid Manufacturing process for a flexible and reconfigurable production of high complexity tooling (S0104-Flex-Tool)2019---- Iný medzinárodný --P. ŠugárUVTE MTF
Analysis of bearing particles (127/2008)20082008-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičDME UMAT MTF
Analysis of dynamic properties of selected mechatronic gear systems (4/0102/06)20062008RAV MŠ SRJ. MudrikDAM UVSM MTF
Analysis of dynamical systems with high-speed feedback (APVV-0084-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaR. VrábeľUIAM MTF
Analysis of environmental impacts of railway engines for the buying and modernization of engines park of Slovak railway (15/2009)20082008-- Iný domáci --I. TurekováDESE MTF
Analysis of International Trends in Project Management, Present State of Project Management in Slovakia and Proposal for its More Effective Implementation in Slovak Conditions (1/2578/05)20052007VEGAP. OnčákDIEM MTF
Analysis of irreversible changes in condensed non-crystalline structures. (1/0645/10)20102011VEGAS. MinárikUMAT MTF
Analysis of non-equilibrium thermal, metallurgical and stress-strain processes in production technologies involving rapid cooling and solidification of metallic materials. (1/1041/11)20112014VEGAM. BehúlováUVSM MTF
Analysis of radiation damages of materials for thermonuclear fusion reactors (APVV-0611-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. SkarbaUMAT MTF
Analysis of random failures and their prediction in industrial process control systems (ANPP)20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovM. NémethUIAM MTF
Analysis of samples (40/2009)20092009-- Iný domáci --J. JanovecDME UMAT MTF
Analysis of structural changes and characterization of electric properties of special glasses designed for optoelectronic applications (SK-FR-2015-0006)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca M. DománkováUMAT MTF
Analysis of the boundary layers for three and four points boundary value problem of singularly perturbed second-order ordinary differential eqiations (1/0068/08)20082010VEGAR. VrábeľUIAM MTF
Analysis of the influence of mechanical loading of high-temperature superconducting tapes on the degradation of their electrical properties20192020Excelentné tímy mladých výskumníkovŠ. VrtielUIAM MTF
Analysis of tool materials prepared by progressive powder metallurgy processes (1/0148/08)20082010VEGAR. MoravčíkUMAT MTF
Analýza a evaluácia bezpečnostne-kritických systémov iónových a plazmových technológií20162016Mladý výskumníkP. CuninkaUIAM MTF
Analýza a plánovanie montážnych systémov a pracovísk pomocou diskrétnej simulácie v priemysle (AaPMSaPPDSvP)20182018Mladý výskumníkŠ. LeckýUVTE MTF
Analýza deformácií zvarkov optickým D skenovaním20162016Mladý výskumníkJ. UrminskýUVTE MTF
Analýza dynamických vlastností vlnovodov pre aplikáciu mechatronických princípov v ultrazvukom podporovanom obrábaní (1336)20152015Mladý výskumníkL. KolíkováUIAM MTF
Analýza kvalitatívnych parametrov obrobenej plochy pri 5-osovom ultrazvukovom obrábaní ťažkoobrobiteľných materiálov. (1/1127/12)20122014VEGAF. PecháčekDTDS UVSM MTF
Analýza presnosti softvérov na modelovanie požiarov na základe porovnania s údajmi získanými pre reálnych požiaroch (APVV-0582-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaK. BalogUIBE MTF
Analýza radiačného poškodenia materiálov pre termonukleárne fúzne reaktory (1/0608/12)20122015VEGAM. KusýDME UMAT MTF
Analýza rýchlo stuhnutých zliatin na báze Zn20162016Mladý výskumníkM. BabinecUMAT MTF
Analýza vplyvu vybraných parametrov na oscilačné správanie nelineárneho dynamického systému20162016Mladý výskumníkZ. ŠutováUIAM MTF
Aplication intelligent fixtures in manufacturing and assembly process (1/3164/06)20062008VEGAP. KošťálDTDS UVSM MTF
Aplikácia inteligentných senzorov na báze nízkofrekvenčného dátového prenosu pre monitorovanie operačných cyklov v priemyselnej výrobe20192019Mladý výskumníkR. HusovičUPIM MTF
Aplikácia mechatronických princípov a analýza dynamických vlastností navrhnutého sústružníckeho noža20162016Mladý výskumníkL. RolníkUIAM MTF
Aplikácia metód kvantitatívnej analýzy štruktúry materiálu pre optimalizáciu technologického procesu vstrekovania plastov (1341)20152015Mladý výskumníkL. LikavčanUVTE MTF
Aplikácia povrchovo textúrovaných tvárniacich nástrojov v praxi (APPLE2)20182018Mladý výskumníkB. LudrovcováUVTE MTF
Application of advanced methods for organinic contaminants removing in terms of environmental safety (APVV-0213-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. SoldánUIBE MTF
Application of complex thermal analysis and computational thermodynamics at investigation of processes in advanced materials systems (1/0811/14)20142017VEGAR. ČičkaUMAT MTF
Application of innovative layers and coatings for reconstruction of tribologicaly loaded surfaces. (1/0390/11)20112013VEGAE. LabašováUVSM MTF
Application of PIXE and RBS analytical methods in the efficiency study of heavy metal absorption from solutions using natural zeolites20192020inštitucionálny projektM. BeňoUVPT MTF
Application of the subject "Guide to the enterprise" to the study program teaching of technical professions subjects II. level on MTF in Trnava (3/6216/08)20082010KEGAK. Krpálková-KrelováCJHŠ MTF
Applications of Rapid Manufacturing in Biomedical Fields (CIII-SI-0206-05-1112)20112012Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekDTDS UVSM MTF
Applying Gamification in project management (028STU-4/2018)20182020KEGAJ. ŠujanováUPIM MTF
Artifical intelligence in flexible manufacturing systems control (1/0368/08)20082010VEGAP. SchreiberUIAM MTF
Assembly Automation (A-0104-01/02)20012005CEEPUSK. VelíšekDTDS UVSM MTF
Austauschbau und Nanotechnologien (36s6)20012002Akcia Rakúsko - SlovenskoA. JanáčKOPT UVTE MTF
Austenitic chromium-nickel abrasion resistant cast iron (1/2114/05)20052007VEGAM. MurgašUVTE MTF
Automatization in design processes using VBA macros in CAD / CAE (050STU-4/2018)20182020KEGAŠ. HajduUIAM MTF
Automotive JUNIOR academy (PSA16_8)20162019-- Iný domáci --D. CagáňováUPIM MTF
Autonome Mikrosysteme fur die Biosensorik (DAAD - The German Academic Exchange Service)20112014-- Iný medzinárodný --P. TanuškaUIAM MTF
Autonomous mobile monitoring system (APVV-14-0526)20152018APVV - Všeobecná výzvaM. KopčekUIAM MTF
Big data analytics as a tool for increasing the competitiveness of enterprises and supporting informed decisions (1/373/18 FHI EU Bratislava)20182020VEGAH. MakyšováUPIM MTF
Biogas and Biofuel generation by an Efficient Low Carbon Process (horizon 2020)20162019Motivačný program STUK. GerulováUIBE MTF
Biogas and Biofuel generation by an Efficient Low Carbon Process (654134-1 SEP-210197653, LCE-11-2015)20152018H2020: SC5 - Climate action, environment, resource efficiency and raw materialsK. GerulováUIBE MTF
Biolúhovanie vzácnych kovov z ťažko recyklovateľného elektronického odpadu pomocou baktérií Aciditiobacillus ferooxidans a Acidithiobacillus thiooxidans (BIOLEACHING)20182018inštitucionálny projektK. GerulováUIBE MTF
Blended Learning principles implementation into teaching of programming of CNC machine tools with advanced kinematic structure (032STU-/2014)20142016KEGAP. ŠugárUVTE MTF
Box shaped workpieces fixturingt by modular systems (1/0307/03)20032005VEGAK. VelíšekDTDS UVSM MTF
Building of pneumatics and electro pneumatics system controling virtual laboratory (3/5211/07)20072009KEGAK. VelíšekUVSM MTF
Building of scientific and pedagogical centre "Gearing and Transmission" (3/4154/06)20062008KEGAJ. MudrikUVSM MTF
Canges in customer satisfaction in the context of the transport service quality (1/0387/16)20162018VEGAA. PoliakováUIBE MTF
Case study of coal transporting lines in ENO (29/2009)20092009-- Iný domáci --M. ŠantavýDESE MTF
C-Au chemical bond in gold ion implanted polyethylene: DFT modeling and experiment (SK-SRB-2016-0002)20172018APVV - Bilaterálna spolupráca A. AntušekUVPT MTF
Causal analysis of the impact of service quality on changes in customer behavior in passenger transport (APVV-14-0254)20152017APVV - Všeobecná výzvaA. PoliakováUIBE MTF
Center for Development and Application of Advanced Diagnostic Methods in Processing of Metallic and Non-metallic Materials (26220120048)20092011OP VaVJ. JanovecUMAT MTF
Central European Knowledge Transfer and Higher Education Society (CE/4CE463P1)20142015H2020: Spreading excellence and widening participationM. ČambálUPIM MTF
Centre for development of the competencies in the field of industrial engineering and management (26110230115)20132015SOP Ľudské zdrojeJ. ŠujanováUPIM MTF
Centre for research and development in the field of the electron-beam and progressive arc technologies of welding, cladding and surface-finishing (WeldCenter) (26210120017)20122015OP VaVM. MarônekUVTE MTF
Centre of development and application of progressive diagnostic methods for processing metal and non-metallic materials (26220120014)20092011OP VaVJ. JanovecUMAT MTF
Centre of excellence for functionalized multi-phase materials (FUN-MAT)20112015-- Iný domáci --J. JanovecUMAT MTF
Centre of knowledge management of intellectual property (26220220054)20102012OP VaVK. RešetováOPOM MTF
Centrum pre automatizované riadenie (7814)20092008-- Iný domáci --P. SchreiberDITA MTF
Centrum pre automatizované riadenie (7814/08)20082008-- Iný domáci --P. SchreiberDITA MTF
Cities Society 4.02019--H2020: SC5 - Climate action, environment, resource efficiency and raw materialsD. CagáňováUPIM MTF
Citizen Drivens Security in the large urban Environment (SEP-210199143, FCT 10)20152018H2020: SC3 - Secure, clean and efficient energyM. StrémyUVPT MTF
Citizen-Driven security by innovative instruments in Slovak Republic (APVV-14-0593)20152018APVV - Všeobecná výzvaG. MichaľčonokUIAM MTF
Clamping fixtures in imtelligent production systems (1/0163/10)20102011VEGAP. KošťálUVSM MTF
CLIL - Higher Education Teacher20192020International Visegrad Fund - Grant programsĽ. HurajováCJHŠ MTF
Complex metallographic and TEM analyses of delivered samples (52/2009)20092009-- Iný domáci --J. JanovecDME UMAT MTF
Complex modernisation of the educational, material, information and communication infrastructure of the CAMPUS Bottova II, and reconstruction of the Kočovce training centre (26250120070)20142015OP VaVP. HaladaVPPT MTF
Complex study of thermally activated transport and transformation processes in advanced metallic alloys with specific properties (APVV-0078-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. JanovecUMAT MTF
Computational design of novel functional materials (1/0223/19)20192022VEGAM. DerzsiUVPT MTF
Computer Aided Design and Optimisation of Production Technologies (2009-10-150001)20102010Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoM. BehúlováUVSM MTF
Computer Aided Design of automated systems for assembling (CIII-BG-0722-05-1617)20152017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. KošťálUVTE MTF
Computer Aided Design of automated systems for assembling (CIII-BG-0722-06-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. KošťálUVTE MTF
Computer Aided Design of automated systems for assembling (CIII-BG-0722-08-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. KošťálUVTE MTF
Computer Aided Design of automated systems for assembling (CIII-BG-0722-07-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. KošťálUVTE MTF
Computer modelling of transfer phenomena applied for chosen technological and assembly processes and processes of heat treatment (1/2101/05)20052007VEGAB. TarabaDAM UVSM MTF
Computer Systems of Manufacture and Measurement (PL-0001-2001/02)20012003CEEPUSA. JanáčKOPT UVTE MTF
Computer Systems of Manufacture and Measurement (PL-0001-2003/04)20042004CEEPUSA. JanáčKOPT UVTE MTF
Computer-Aided Systems for Manufacture and Measurement of Machine Elements - stage II (CII-PL-0007-06-1011)20112011-- Iný domáci --L. MorovičUVTE MTF
Concept of the HCS model 3E vs. concept of the Corporate Social Responsibility (CSR) (LPP-0384-09)20092013APVV - Program LPPP. SakálUPIM MTF
Confocal microscopy application in mini and microbody metrology (1/0130/16)20162018VEGAP. VažanUIAM MTF
Confocal microscopy application in mini and microbody metrology (1/0245/17)20172019VEGAG. MichaľčonokUIAM MTF
Constract on the Lump Sum Related to the Visegrad Scholarship (S-041-2003)20032005International Visegrad Fund - ScholarshipsM. KusýDME UMAT MTF
Construction of an educational laboratory for fire reconstruction on a laboratory scale (002STU-4/2013)20132015KEGAJ. MartinkaUIBE MTF
Contemporary manufacturing and measuring technologies in quality management systems (CIII-PL-0007-13-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Contemporary manufacturing and measuring technologies in quality management systems (CIII-PL-0007-15-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Contens Integration and Design of University Textbook "Specialized Robotic Systems" in Print and Interactive Modules for University of Technology in Zvolen, Trenčín University and Slovak University of Technology in Bratislava. (3/7285/09)20092011KEGAP. BožekUIAM MTF
Contract on the Lump Sum related to the Visegrad/ V4EaP Scholarship for Krzysztof Labisz 51601052 concluded for study/ research project (Visegrad/V4EaP Scholarship 51601052)20162017International Visegrad Fund - ScholarshipsM. KusýUMAT MTF
Controllability of the dynamical systems (1/0127/18)20182020VEGAR. VrábeľUIAM MTF
Conventional and sol-gel derived glasses/ ceramics for photonics (SK-FR-0040-11)20122013APVV - Bilaterálna spolupráca V. LabašUMAT MTF
Cooperation in measurements of the noise and the vibrations of the vessels (10/2009)20092009-- Iný domáci --J. SztankayVSKN MTF
CooperAtive Research for Logistics in Smart Cities (SEP-210278226, H2020-Twinn-2015: Twinning)20162018H2020: Spreading excellence and widening participationD. CagáňováUPIM MTF
Correspondence of Ján Kvačala 1860-1934 (1/0226/12)20122014VEGAM. PetrášCJHŠ MTF
Corrosion resistance and reliability of novel alloys and nanoalloys for lead-free soldering (APVV-2019-0001)20202024APVV - Všeobecná výzvaM. PalcutUMAT MTF
Corrosion stability of advanced zinc, aluminium and tin alloys (1/0068/14)20142017VEGAM. PalcutUMAT MTF
Cost effective FCL using advanced superconducting tapes for future HVDC grids (Project ID: 721019)20172020H2020: LEIT: Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and BiotechnologyM. PekarčíkováUMAT MTF
Co-workingové centrum kreatívneho manažérstva kvality (Nadácia Volkswagen Slovakia Nováková)20182019-- Iný domáci --R. NovákováUPIM MTF
Creating virtual robotized laboratory for teaching support of subject "Robots and manipulators" in new acredited educational program (3/3111/5)20052007KEGAP. BožekDITA MTF
Creation of high schoolbooks for study programmes Fire protection and safety and Integrated safety (012STU Z-4/2016)20162018KEGAK. BalogMTF
Creation of new study materials including multimedia textbook in field of technical preparation of production in welding and joining (013STU-4/2020)20202022KEGAR. KoleňákUVTE MTF
Creation of teaching material of the secondary school subject "security technology" with using of interactivity MM of education software and e-learning (144-039STU-4/2010)20102011KEGAR. RybanskýUPIM MTF
Creative Europe: Innovative methodologies for Young Social Enterpreneuship (Erasmus+ KA2)20162018ERASMUS+D. CagáňováUPIM MTF
Creative quality management as tool for implementation of innovations in engineering industry (1/0152/17)20172019VEGAR. NovákováUPIM MTF
Cultivate Excellence in Micro- and NAnostructured materials Research at the Slovak University of Technology (SEP-210216084)20152018H2020: Spreading excellence and widening participationO. MoravčíkUVPT MTF
Cultural Opening- diversity and intercultural competences in the context of the refugee crisis (BMBF Funds - Bundesministerium fur Bildung und Forschung)20172019-- Iný medzinárodný --D. CagáňováUPIM MTF
DAC Danube Academic Confederation (STAR-Danube Region Project Fund)20162018H2020: Spreading excellence and widening participationD. CagáňováUPIM MTF
Damage analysis of broken conrod /expertise/ (38/2009)20092009-- Iný domáci --M. HazlingerDME UMAT MTF
Damage causes analysis of tool for plastic moulding Frame A58 (121/2008)20082008-- Iný domáci --R. MoravčíkDME UMAT MTF
Data support of wildland fires modelling and simulation (APVV-0019-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. SirotiakUIBE MTF
Deburring complexly shaped workpieces by plasma discharges in electrolyte. (1/0070/17)20172019VEGAŠ. PodhorskýUVTE MTF
Design, analysis and optimization of processes of metallurgical joining for progressive materials using numerical simulation (1/1010/16)20162019VEGAM. BehúlováUIAM MTF
Design and Analysis of Mechatronical System for Elimination of Harmful Beam Structure Vibration (SBS)20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovL. RolníkUIAM MTF
Design and creation of parts suitable for teaching and automation of design process using macros in CAD/CAE systems (020STU-4/2017)20172019KEGAŠ. HajduUIAM MTF
Design and development of educational software and the development of complex study materials for subjects Risk Analysis Methods and Risk Management Methods (030STU-4/2016)20162018KEGAR. KuracinaUIBE MTF
Design and implementation of a system of prediction of the suitability of the selected type of treatment in patients with ischemic heart disease (ISCHYS)20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovA. NémethováUIAM MTF
Design and optimisation of innovative forming and heat treatment technologies supported by FEM simulation (1/0837/08)20082010VEGAM. BehúlováUVSM MTF
Design and preparation of high-temperature superconducting tapes joints using lead-free solders and characterization of their properties (1/0151/17)20172020VEGAM. PekarčíkováUMAT MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CEEPUS)20112012Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičKOPT UVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-04-1112)20112012Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-05-1213)20122013Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-06-1314)20132014Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-07-1415)20142015Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-08-1516)20152016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-09-1617)20162017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-10-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-12-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-11-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design of Al-TM alloys for on-board hydrogen production (1/0465/15)20152018VEGAM. ŠulkaUVPT MTF
Design of autonomic colaboration system (APVV-15-0634)20162019APVV - Všeobecná výzvaI. HalenárUIAM MTF
Design of intelligent manufacturing system in conditions of machine industry (1/0297/18)20182021VEGAŠ. VáclavUVTE MTF
Design of intelligent manufacturing system in conditions of machine industry (1/0744/20)20202023VEGAŠ. VáclavUVTE MTF
Design of the complex robotic workstation with a shared workspace based on the Industry 4.0 concept (008STU-4/2017)20172018KEGAM. JuhásUIAM MTF
Design of the online accesible virtual laboratory for use in e-learning education, based on VLCP protocol. (019STU-4/2016)20162018KEGAI. HalenárUIAM MTF
Designing an education application for STU MTF students to enhance their proficiency in professional English via guided self-learning targeting the study programme of Applied Informatics and Automation in industry. (033STU-4/2016)20162017KEGAG. ChmelíkováCJHŠ MTF
Detailed study of the morphology of flickering in accreting systems and identification of the source (1/0230/19)20192021VEGAA. DobrotkaUVPT MTF
Determinanty cieľovej a procesnej orientácie finančného riadenia v intenciách vývoja súčasného podnikateľského prostredia (1/0647/18 FM UK Bratislava)20182020VEGAD. BaranUPIM MTF
Determinanty nerovnosti vyplývajúce z rozličných foriem pracovných vzťahov (1/0803/12)20122014VEGAZ. Gyurák BabeľováKM UPIM MTF
Determination of defect admissibility in fusion welded joints. (1/2068/05)20052007VEGAK. UlrichKZSM UVTE MTF
Determination of emission quantification and indicators of atmosphere quality in European legislation cinditions (3/6431/08)20082010KEGAM. SoldánDESE MTF
Determination of optimal cryogenic treatment regime for tool steels. (1/0112/20)20202023VEGAP. JurčiUMAT MTF
Determination of optimal cryotreatment regime for tool steels (APVV-18-0072)20192023APVV - Všeobecná výzvaP. JurčiUMAT MTF
Determination of the residual power of spent nuclear fuel by hydromechanical calculation (APVV-16-0050)20172020APVV - Všeobecná výzvaR. VrábeľUIAM MTF
Determining of the accurate characteristics of production equipment, of their products and uncertainty of their measurement. (1/3162/06)20062008VEGAA. GörögKOPT UVTE MTF
Developing multimedia programs for the training of welding specialists (3/4157/06)20062008KEGAK. UlrichUVTE MTF
Developing the pedagogical competencies of the STU MTF PhD students (26110230023)20102014SOP Ľudské zdrojeR. HrmoCJHŠ MTF
Development of manufacturing technologies-new strategies and new challenges in education and research (CIII-BG-0614-01-1112)20112012Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. KošťálDTDS UVSM MTF
Development and construction of an universal control system for the study of fire properties of flammable and explosive dusts20192020inštitucionálny projektR. KuracinaUIBE MTF
Development and Implementation of Regional Innovation Strategy in the Self-Governing Region of Trnava (014637 IRE 6)200520086. rámcový programA. LinczényiDQE UPIM MTF
Development and utilization of small hydroenergetic power source combined with solar systems in machine technologies (1/0798/08)20082010VEGAK. GerulováUIBE MTF
Development of a laboratory for the design and maintenance of production systems supported by the use of Virtual Reality (021STU-4/2018)20182020KEGAP. KošťálUVTE MTF
Development of advanced models for design and optimization of heat treatment and joining processes of newly developed high-strength steels (1/0796/20)20202023VEGAM. BehúlováUIAM MTF
Development of argumentation skills of students using the software programs under the teaching of humanities courses at STU (009STU-4/2016)20162018KEGAM. BednárikováCJHŠ MTF
Development of argumentation skills of students using the software programs under the teaching of humanities courses at STU20162016inštitucionálny projektM. BednárikováCJHŠ MTF
Development of Autonomous Measuring and Archiving System (AMAS) for measuring manufacturing and assembly line productivity (AMAS (Projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry pri MH SR))20142015-- Iný domáci --P. TanuškaVV OPOM MTF
Development of impedance tube and measurement of acoustic attenuation properties of layered materials on higher frequencies20192020inštitucionálny projektE. LabašováUIAM MTF
Development of lead-free solder for higher application temperatures and research of material solderability of metallic and ceramic materials. (1/0211/11)20112013VEGAR. KoleňákUVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033)20152016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-12-1617)20162017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-13-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-15-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-14-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Development of mechatronics skills and innovative learning methods for Industry 4.020192021ERASMUS+P. KošťálUVTE MTF
Development of metallurgical processing of highly reactive Ti-based intermetallic alloys for extreme stress (4/2007/08)20082010-- Iný domáci --S. DemianUMAT MTF
Development of models for numerical simulation and optimisation of unconventional material processing in semi-solid state (SK-CZ-0180-09)20102011APVV - Bilaterálna spolupráca M. BehúlováUVSM MTF
Development of new multicomponent environmentally- friendly lead-free solder for low-cost electronic assembly (SK-CN-2015-0012)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca E. HodúlováUVTE MTF
Development of process for encapsulation of ferrates in nature mined zeolite structure for rapid waste water treatment20202022-- Iný medzinárodný --P. CuninkaZPZV MTF
Development of SCM (sheet moulding compound) materials with improved mechanical properties (FP7_PEOPLE-2012-IAPP)20142015H2020: Spreading excellence and widening participationJ. ŠujanováUPIM MTF
Development of skill Ecosystem in Visegrad four countries20202022-- Iný medzinárodný --P. CuninkaZPZV MTF
Development of Smart Aid for innovative Rehabilitation and Physiotherapy Procedures Using Artificial intelligence Methods (APVV-17-0084)20182021APVV - Všeobecná výzvaP. TanuškaUIAM MTF
Development of Smart Devices for Innovative Procedures in Rehabilitation and Physiotherapy (APVV-18-0097)20192022APVV - Všeobecná výzvaP. TanuškaUIAM MTF
Development of software solution for innovative measuring system - EMAS (EMAS (Projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry pri MH SR))20152015-- Iný domáci --P. TanuškaUIAM MTF
Development of STU research infrastructure (20161209141117010)20172017-- Iný domáci --R. RiedlmajerUVPT MTF
Development of the Fe based PM components with increased fatigue strength. (APVV-18-0508)20192022APVV - Všeobecná výzvaM. KusýUMAT MTF
Development of the leadfree active solder and research of material solderability of metallic and ceramic materials with the utilization of ultrasonic activation (APVT-20-010804)20052007APVVR. KoleňákUVTE MTF
Development of the next generation machine tool design methodologies in Europe (GTC2-2000-33031)19992002Competitive and sustainable growth (GROWTH)K. VelíšekDTDS UVSM MTF
Development of use cases for V4 Smart City pilot projects20172018International Visegrad Fund - Grant programsD. CagáňováUPIM MTF
Developnent and fabrication of physical model od device for dynamic forming (1/9103/02)20022004VEGAJ. BílikKTKP UVTE MTF
Diagnostics of special glasses with optimized ionic conductivity (1/0238/17)20172019VEGAO. BošákUMAT MTF
Diagnostika špeciálnych skiel určených pre aplikácie v infračervenej oblastitspektra pomocou fyzikálnych metód (1/0410/12)20122014VEGAM. KublihaDPH UMAT MTF
Difúzne spájanie kombinovaných ľahkých kovov (1338)20152015Mladý výskumníkM. VyskočUVTE MTF
Digital archive of the knowledge base in the field of quality management (045STU-4/2018)20182020KEGAK. ČekanováUPIM MTF
Digital phase control systems of high accuracy electric drives and their imitation through computer simulation means. (1/2055/05)20052007VEGAG. MichaľčonokDITA MTF
Digitálne úložisko knižnice (18-511-03971)20182018-- Iný domáci --K. RešetováOPOM MTF
Distance Education for Quality System Managers and Quality Control Staff (G/276/02/61300)20022003Open Society FoundationA. LinczényiDQE UPIM MTF
Distance Education in the Efficiency Improvement Methods and Total Quality Management Effectiveness area. (3/3113/05)20052007KEGAI. PaulováUPIM MTF
Dizajn databázových aplikácií na modelovanie automatizácie mentálnych procesov (EDU-BigDataDizajn)20182018inštitucionálny projektŠ. SvetskýUIAM MTF
Dobudovanie unikátneho pracoviska "Laboratórium tvorby a výroby tvarovo zložitých plôch" CA technologickým systémom 3D priestorového statického a mobilného scanovania (19)20052005-- Iný domáci --A. JanáčKOPT UVTE MTF
Dynamical analysis and synthesis of a rotational machine aggregates (1/9102/02)20022004VEGAJ. MudrikUVSM MTF
Early detection and identification of anomalies in NPP water chemistry based on state-of-the-art components of artificial intelligence (APVV-14-0117)20152019APVV - Všeobecná výzvaO. MoravčíkUVPT MTF
E-book of mathematics using program MATLAB (006STU-4/2016)20162018KEGAM. MišútováUIAM MTF
E-book study room (18-514-04086)20192019-- Iný domáci --K. RešetováOPOM MTF
Ecological aspects and control of major-accident hazards involving dangenerous substances (G/404/2000-2)20002001Open Society FoundationK. BalogKBI UIBE MTF
Education in practice: Virtual Commissioning as a technological tool of the future for virtual commissioning of production systems in the automotive industry within the concept of "Digital Factory"20142015-- Iný domáci --R. RužarovskýUVTE MTF
Educational Centre for Integrated Safety (030UMB-4/2017)20172019KEGAJ. MartinkaUIBE MTF
efektivity edukačného procesu študentov v študijnom programe Mechatronika v technologických zariadeniach 2/22 Identifikátor: 20150428071013110 Slovenská technická univerzita v Bratislave Zvyšovanie efektivity edukačného procesu študentov v študijnom programe Mechatronika v technologických zariadeniach Improving the effectiveness of the educational process of students in the study program Mechatronics in technological equipment (048STU-4/2016)20162018KEGAR. ĎurišUIAM MTF
Effects of inhomogeneities on functional properties of high-temperature superconducting wires (1/0162/11)20112014VEGAM. SkarbaUMAT MTF
E-lab as a new progressive form of interdisciplinary education and support for the development of the study of vocational subjects in the university environment (027STU-4/2020)20202022KEGAG. ChmelíkováCJHŠ MTF
Elaboration of interactive multimedia textbook "Mechatronics" for secondary vocational schools (003STU-4/2012)20122014KEGAI. HalenárUIAM MTF
E-learning and implementation of information technologies in teaching of materials-technology courses (006STU-4/2020)20202022KEGAR. MoravčíkUMAT MTF
E-learning as a Handbook of Health and Safety in Welding (028STU-4/2013)20132015KEGAZ. SzabováUIBE MTF
E-Learning Utilisation in Reaching of Production Logistics Subject (3/3068/05)20052007KEGAR. RybanskýDIEM MTF
Electronic packaging of transparent titanium dioxide nanotube arrays and their photo-voltaic properties (SK-CN-2017-0019)20182019APVV - Bilaterálna spolupráca E. HodúlováUVTE MTF
Elektronický interaktívny výkladový slovník materiálového inžinierstva (3/4057/06)20082008KEGAP. GrgačUMAT MTF
Emergence of Research Driven Clusters in Central Europe (ERDC)200820107th Framework ProgrammeR. NovákováDQE UPIM MTF
Encouraging Social Entrepreneurship among European Youth - YounGO (Erasmus Plus Key Action 2-Call-Capacity Building in the field of youth -EAC/S11/13)20162017ERASMUS+D. CagáňováUPIM MTF
Engineer pedagogy - its dominant determinants and functions after entering Slovakia the European UnionPr (1/2531/05)20052007VEGAD. DrienskyCJHŠ MTF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701)20122016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-05-1617)20162017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-06-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-08-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-07-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Enhance skills and competences to boost material innovations and eco innovations in automotive industry (SMF Project Code: DTP – SMF1-154)20182019Interreg Danube Transnational Programme (DTP)D. CagáňováUPIM MTF
Enviromental impacts of the fire-fighting foams from the extinguishing fires in nature (1/0488/08)20082010VEGAI. TurekováUIBE MTF
Enviromentally oriented management, marketing and logistics in strategic business units (1/9099/02)20022004VEGAP. SakálDIEM MTF
Enviroment-friendly filler materials and technologies for metal, nonmetal and mutual combination solid state joining (1/0122/03)20032005VEGAM. TurňaUVTE MTF
Environmentally-friendly, recyclable, lead-free and non-critical solder nanocomposites (685812-1, H2020-NMP-2015-two-stage)20152018H2020: SC5 - Climate action, environment, resource efficiency and raw materialsE. HodúlováUVTE MTF
E-platform for Improving Collaboration among Universities and Industrial Enterprises in the Area of Education (030STU-4/2018)20182019KEGAD. CagáňováUPIM MTF
Erasmus Mundus Joint Master Degree (574487-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA1-JMD-MOB, EAC-A04-2015)20162017ERASMUS+D. CagáňováUPIM MTF
ERGOVIA modul Kinematix - Big-data hand force-motion capture systém (NFP313010Q839 )20192021OP VaIP. TanuškaUIAM MTF
Establishing the patterns of the structure and properties formation in high-speed steels during melting and casting in vacuum (1/0520/15)20152018VEGAA. ČausUVTE MTF
Establishment of robotics and (027STU-4/2014)20142016KEGAK. VelíšekUVSM MTF
Establishment of the technical-consulting laboratory for the utilisation and consequent promotion of solar energy. (14150100019)20062008INTERREG IIIAK. BalogDESE MTF
Evaluation of the effect of extractives on fire characteristics of lignocellulosic materials20192020inštitucionálny projektP. RantuchUIBE MTF
Exact calculations, modeling and simulation of the roughness of the machined surface based on physical causes of machining surfaces under the conditions of mechanical and robotic machining (APVV-18-0127)20192023APVV - Všeobecná výzvaP. BožekUVTE MTF
Examination of the possibilities of utilisation of the process of plasma discharges in electrolyte for deburring complexy shaped workpieces. (1/0191/16)20162018VEGAŠ. PodhorskýUVTE MTF
Excellence Centre of 5-axis machining (26220120013)20092010OP VaVJ. PeterkaUVTE MTF
Excellence Centre of 5-axis machining - experimental basis of high-tech research (26220120045)20102013OP VaVJ. PeterkaUVTE MTF
Expansion of the control system laboratory and creation of new study materials (034STU-4/2020)20202022KEGAD. HorváthUIAM MTF
Experimental and simulation methods of dynamical analysis of mechatronic subsystems of technological equipments . (1/0256/09)20092011VEGAM. NaďUVSM MTF
Expertný posudok na využitie tiažovej sily pri generovaní horizontálneho pohybu mechanickej sústavy. (053-001STU-8/2008)20082009-- Iný domáci --V. LabašUMAT MTF
Exploitation of personnel indicators at human resource management in business practice in connection with slovak republic´s entry to the EU (1/2586/05)20052007VEGAA. ChlpekováDIEM MTF
Extension of the laboratory of mechatronic systems and creation of new study supports (029STU-4/2018)20182020KEGAR. ĎurišUIAM MTF
Facial composite system using genetic algorithm (1/0221/16)20162018VEGAP. SchreiberUIAM MTF
Fair Future - For Appreciating Intercultural Relations: A Policy Tool Kit for the Promotion of Intercultural Competence and Diversity Beliefs, Reduction of Discrimination and Integration of Migrants at the Labor Market2019--H2020: SC6 - Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societiesD. CagáňováUPIM MTF
Faktory podnikovej kultúry opvlyvňujúce výkonnosť priemyselných podnikov20172017Mladý výskumníkP. UrbanovičováUPIM MTF
Faktory podnikovej kultúry ovlyvňujúce výkonnosť priemyselných podnikov (PKVyK)20182018Mladý výskumníkP. UrbanovičováUPIM MTF
Feasibility study on improvement of high-temperature superconducting tapes properties (1/0155/16)20162019VEGAM. SkarbaUMAT MTF
FEM Analyse und Optimierung dynamischer und partieller Halbzeugerwarmung fur innovative Umformprozesse (DAAD)20042005Bilaterálna spoluprácaM. BehúlováDAM UVSM MTF
Festival of Science as a platform for intensifying cooperation between V4 region universities (V4, Grant No. 21310155)20132015-- Iný medzinárodný --D. CagáňováUPIM MTF
Fibroacoustical Energy Transfer in Nonhomogeneous Systems (1/2076/05)20052007VEGAM. NaďDAM UVSM MTF
Fire safe insulation systems based on natural materials (1/0222/16 FŠI ŽU)20162018VEGAJ. MartinkaUIBE MTF
Flexible Job Creation and Entrepreneurship to Support Graduate Employability (573948-EPP-1-2016-1-TR-EPPKA2-CBHE-JP)20162019ERASMUS+V. PrajováUPIM MTF
Flexible manufacturing systems in drawingless production (1/0170/16)20162019VEGAP. KošťálUVTE MTF
Follow the aging process of fire resistance coat on testing samples deposited in operations environment of nuclear power plants Bohunice (67/2009)20092011-- Iný domáci --I. TurekováUIBE MTF
Fostering sustainable partnership between academia and industry in improving applicability of logistics thinking (FINALIST)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlH. FidlerováUPIM MTF
Games Learning in Teaching "Basics of Industrial Engineering" (Nadácia Tatrabanka)20182018-- Iný domáci --M. KučerováUPIM MTF
Gender Equality Achievements in STEM Research (FP7_SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1 (FP7-CSA-A))20142015H2020: Spreading excellence and widening participationD. CagáňováUPIM MTF
Geometrical Product Specifications - a new tendency in the design and realization of technological processes (CII-PL-0007-03-0708)20072008-- Iný domáci --L. MorovičUVTE MTF
Globalization of education of the academical technical orientation undergraduates with aspect to increase their flexibility, mobility and skills (3/6140/08)20082010KEGAJ. PeterkaUVTE MTF
Go 4 it! Young people active agents for the social inclusion of migrants (Erasmus+KA1)20192020ERASMUS+D. CagáňováUPIM MTF
Gradientné nanokompozitné TiC vrstvy pripravené pomocou novej generácie PIII&D pre aplikácie v automobiliovom priemysle (PlasmaNanoCoat)20162018Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. BohovičováUVPT MTF
GROW-2000-7: Support to Research Infrastructures, GROW-2000-7.2: Setting up of Virtual Institutes (GTC1-2001-43020)20022004Competitive and sustainable growth (GROWTH)P. BlaškovitšKZSM UVTE MTF
Harmonizacia procesu vzdelavania v specializacii zvaranie-vytvorenie noveho studijneho zamerania v II. stupni vysokoskolskeho studia (3/106003)20032005KEGAM. MarônekUVTE MTF
High energy heavy ion-beam annealing of ion implantation synthesized silicon carbide (1/0219/16)20162018VEGAJ. DobrovodskýUVPT MTF
High performance manufacturing in the frame of Industry 4.0 - Tool and methods for evolution and competition20172018H2020: Excellence: Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)D. CagáňováUPIM MTF
Hodnotenie faktorov technologických operácií pri výrobe protipožiarnych dverí (AFTOPSD)20182018Mladý výskumníkM. PrachováUIBE MTF
Holistic approach for knowledge discovery from heterogonous control systems (680381, H2020-FoF-2015)20152018H2020: Spreading excellence and widening participationP. TanuškaUIAM MTF
Holistic approach of knowledge discovery from production data in compliance with Industry 4.0 concept (1/0272/18)20182021VEGAP. TanuškaUIAM MTF
Human Resources Development in the field of research and development for the UVP-CAMBO (26110230116)20132015SOP Ľudské zdrojeO. MoravčíkVPPT MTF
Hybrid power supply for technical consultancy laboratory of utilization and promotion of renewable energy sources (26220220056)20102012OP VaVK. BalogUIBE MTF
Hybridný elektrický zdroj pre technicko-poradenské laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie (26220220056)20102010-- Iný domáci --A. BujdákováMTF
Hybridný spôsob lokalizácie mobilných objektov v budovách (APVV-15-0398)20162019APVV - Všeobecná výzvaO. MoravčíkUVPT MTF
Challenges in joining of titanium alloys (SK-PT-2015-0017)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca E. HodúlováUVTE MTF
Changing structures and gender policies towards equality in universities and science system (SEP-210213601, GERI-2014)20152018H2020: Spreading excellence and widening participationD. CagáňováUPIM MTF
Characterisation of quasicrystals and quasicrystals and quasicrystalline approximants in Al-Pd-TM alloys (TM=transition metal) (1/4107/07)20072009VEGAJ. JanovecUMAT MTF
Characterization of selected special glasses (SK-FR-2013-0007)20152015APVV - Bilaterálna spolupráca V. LabašUMAT MTF
Characterization of special glasses via physical methods (SK-CZ-0195-11)20122013APVV - Bilaterálna spolupráca M. KublihaUMAT MTF
Characterization of structurally complex materials to improve their application possibilities. (1/0011/10)20102011VEGAJ. JanovecUMAT MTF
Charakteristika termofyzikálnych a mechanických vlastností polymérnych zliatin na báze PET a PBT (1345)20152015Mladý výskumníkF. PolakovičUMAT MTF
Charakteristika vybraných generačných skupín a implementácia konceptu AGE manažmentu v priemyselných podnikoch na Slovensku (GS-AM-PP-UPIM)20182018Mladý výskumníkN. VraňakováUPIM MTF
Charakteristika zliatin na báze Zn s prídavkom Sn a Ca20162016Mladý výskumníkJ. GondekUMAT MTF
Chemical sputtering: Computational modelling of interactions in the carbon-containing films exposed to molecular ions and hydrogen EUROATOM CU (FU07-CT-2007-00051/P1c)20102016EuratomM. UrbanUMAT MTF
ICT WIN - Winning Young ICT entrepreneurs20162016H2020: Spreading excellence and widening participationD. CagáňováUPIM MTF
Identification and evaluation of shapes and surfaces of materials scanned by laser confocal microscope (011STU-4/2012)20122014KEGAT. BezákUIAM MTF
Identification of methods for measuring tribological parameters in mechanical engineering and metallurgy (1/2099/05)20052007VEGAP. BlaškovitšKZSM UVTE MTF
Identification of priorities for sustainable human resources management with respect to disadvantaged employees in the context of Industry 4.0 (1/0721/20)20202023VEGAM. ČambálUPIM MTF
Implantation of differential and other mathematical methods into analytical theory of machining (1/4111/07)20072009VEGAZ. LipaUVTE MTF
Implementácia konceptu Age manažmentu ako nástroja na dosiahnutie (súčinnosti) synergie rôznych generačných skupín v kontexte s USZP20172017Mladý výskumníkN. VraňakováUPIM MTF
Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region (CIII-RO-0202)20082016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region (CIII-RO-0202-10-1617)20162017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region (CIII-RO-0202-11-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region (CIII-RO-0202-13-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region (CIII-RO-0202-12-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Implementation of measuring electrical parameters in to quality control and technology of non-metallic materials (APVT-20-011304)20052007APVVV. LabašUMAT MTF
Implementation of non-destructive methods for the description of the physical characteristics of advanced thin-layered materials (001STU-4/2014)20142016KEGAO. BošákUMAT MTF
Implementation of Production logistics in to learning system (SK-HU-0011-08)20092010APVV - Bilaterálna spolupráca P. KošťálUVSM MTF
Implementation of progressive technologies, methods and forms to education in the study branch Safety and Security Science (001TU Z-4/2020)20202022KEGAJ. MartinkaUIBE MTF
Implementation of Quality Management in Non-governmental Health-Service Institutions (1/3764/06)20062008VEGAJ. ŠalgovičováUPIM MTF
Implementation of subject "Quality of School" into curriculum of Complementary Teacher Training and experimental verification of teaching the subject (3/2380/04)20042006KEGAI. TurekCJHŠ MTF
Implementation of the Credit Transfer System into Technical Economical and Administrative Univesrity College of Technical University of Cluj Napoca (RO-0137-04/05)20042005CEEPUSM. ŠtefánekKOPT UVTE MTF
Implementation of the Elements of Personal Development in the Subject Communicational Rudiments for MTF STU Students (017STU-4/2016)20162018KEGAI. NovotnáCJHŠ MTF
Implementation of the internal system of quality assurance in education (26110230042)20122014SOP Ľudské zdrojeM. MišútováUIAM MTF
Implementation of the subject " Corporate Social Responsibility Entrepreneurship" into the study programme Industrial management in the second degree at MTF STU Trnava (037STU-4/2012)20122014KEGAP. SakálUPIM MTF
Improvement and modernisation of the educational technical, information and communication infrastructure of the STU workplaces (26250120019)20092011OP VaVJ. PeterkaUVTE MTF
Improvement of microstructural stability and corrosion resistance of stainless steels controlled by precipitation of secondary phases. (1/0126/08)20082010VEGAM. DománkováUMAT MTF
Improving cognitive skills of industrial robot (Horizon H2020)20152018Motivačný program STUP. BezákUVPT MTF
Improving cognitive skills of the industrial robot (645614, ICT-23-2014)20152018H2020: SC3 - Secure, clean and efficient energyP. BezákUVPT MTF
Improving cooperation (SEP-210199058, FCT 14)20152018H2020: Spreading excellence and widening participationM. StrémyUVPT MTF
Improving knowledge level of university students studying at bachelor and master degree at program of Integrated Safety in the core subjects of the study field of OSH by the implementation of innovative virtual laboratories in the education process (056STU-4/2017)20172019KEGAM. SoldánUIBE MTF
Improving profesional competences of the university graduates of the branch Manufacturing Technology by applying dual education principles (023STU-4/2018)20182020KEGAP. ŠugárUVTE MTF
Improving profesional competences of the university graduates of the branch Manufacturing Technology by applying dual education principles (022STU-4/2019)20192021KEGAP. ŠugárUVTE MTF
Improving the effectiveness of ultrasonic assisted technological processes (1/0296/17)20172020VEGAM. NaďUIAM MTF
Improving the gender diversity management in materials research institutions (Diversity)200920117th Framework ProgrammeO. MoravčíkUIAM MTF
Increase of adaptability and practical readiness of graduates study program forming for actual praxis (3/416/06)20062008KEGAJ. BílikUVTE MTF
Increasing of the Technical Knowledge Base and Practical Skills of Teachers and Students in the Institute of Industrial Engineering and Management within the concept of "Digital Factory" (043/13RT)20132014-- Iný domáci --R. BeňoUPIM MTF
Increasing the competencies and education of PhD students (11230100437)20072007Európsky sociálny fondJ. JasenákDESE MTF
Increasing the power security of the Slovak Republic (262202200771)20102013OP VaVĽ. ČaplovičUMAT MTF
Indukčné spájkovanie vzoriek pre testovanie vlastností spájky, taviva a technologických parametrov spájkovania20162017inštitucionálny projektM. DrienovskýUMAT MTF
Industrial Research and Development Center to the recovery of problematic plastics waste (ITMS2014+ : 313011B647)20172021OP VaIK. BalogUIBE MTF
Industrial research into silent blocks for excessive load in extreme temperatures in the field of industrial application (26220220137)20112015OP VaVJ. BílikUVTE MTF
Industry 4.0 - transfer jeho princípov do výučby a priemyselnej praxe (Tatrabanka)20182018-- Iný domáci --H. MakyšováUPIM MTF
Influence of exposure conditions on evolution of binary and ternary phases in aluminium-based complex metallic alloys (1/0143/12)20122014VEGAJ. JanovecUMAT MTF
Influence of 5-axis grinding parameters on shank cutter's geometric accuracy (1/0615/12)20122014VEGAŠ. VáclavUVTE MTF
Informatics, Mathematics and Technological Courses Teaching innovation to increase quality of education in accordance with the requirements Industry 4.0 (010STU-4/2018)20182020KEGAM. MišútováUIAM MTF
Information Quality Management in Project Management within the Industrial Enterprises in the Slovak Republic (1/1203/12)20122014VEGAJ. ŠujanováUPIM MTF
Innovation and new learning opportunities in industrial process management with PLC (005STU-4/2020)20202022KEGAA. NémethováUIAM MTF
Innovation of the structure, content and teaching methods for the subject "Strategic Management" in the context of new business model for the 21th century based on "win-win" strategy. (006STU-4/2017)20172019KEGAP. SakálUPIM MTF
Innovation study program teaching of technical professions subjects on MTF STU (3/6026/08)20082010KEGAR. HrmoCJHŠ MTF
Innovative concept of food packing, using an active thin multifunctional layer on a polymer matrix recycled by water based delamination and deinking process, having antibacterial and functional barrier properties. (SFS-35-2017)20172020H2020: LEIT: Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and BiotechnologyM. StrémyUVPT MTF
Innovative Emergency Services (SEP-210200011, DRS 19 2014)20152018H2020: Spreading excellence and widening participationA. EliášUVPT MTF
Innovative machine learning methods in recognizing objects in the modernization of the teaching of subject "Computer Graphics and Digital Image Processing" (012STU-4/2018)20182020KEGAP. BezákUIAM MTF
Innovative methods and forms of learning the subject "Basics of Industrial Engineering" (041STU-4/2017)20172019KEGAM. KučerováUPIM MTF
Innovative methods of sheet metal forming tools surfaces improvement - R&D (FormTool MANUNET-2014-11283)20152017Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologiesP. ŠugárUVTE MTF
INNOVAT:Social Innovation for Youth participation. Entre-& Intrapreneurship education to foster business-oriented thinking (565888-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBY-ACPALA)20152017ERASMUS+D. CagáňováUPIM MTF
Inovace laboratórní plazmové pece s horizontálním kryštalizátorem na plazmovou pěc s vertikálním kryštalizátorem (114/027)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. ŽitňanskýDME UMAT MTF
Inovácia doplňujúceho pedagogického štúdia učiteľov odborných predmetov stredných škôl (3/0212/02)20022004KEGAI. TurekCJHŠ MTF
Inovation in design processes using VBA macros in CAD/CAE (032STU-4/2019)20192021KEGAŠ. HajduUIAM MTF
Inovatívna výučba študentov na simulovanom pracovisku sériovej výroby s možnosťou časovej, priestorovej a výkonovej optimalizácie (Nadácia Volkswagen Slovakia Mesarosova)20182019-- Iný domáci --J. MesárošováUPIM MTF
Inovatívne postupy výučby výrobných technológií a materiálov na báze eletronického vzdelávania. (3/6370/08)20082010KEGAJ. ŠugárováKZSM UVTE MTF
Integrácia výrobnej linky s platformou Wonderware (INTEGWON)20182018Mladý výskumníkA. VáclavováUIAM MTF
Integrácia výrobnej linky s platformou Wonderware20192019Mladý výskumníkA. VáclavováUIAM MTF
Integrating the level of knowledge in the study program 5.2.57 Quality of production based on the principle "problem-based-learning" (043STU-4/2018)20182020KEGAR. NovákováUPIM MTF
Integrovaný manažment v systéme vzťahov človek - počítač. (1/0968/12)20122014VEGAK. HatiarUPIM MTF
Inteligent system for predictive maintenance according to Industry 4.0 concept (1/0094/18)20182020VEGAM. KebísekUIAM MTF
Inteligentné uchopovacie systémy (1/0126/15)20152017VEGAK. VelíšekUVTE MTF
Intelligent assembly cell (1/0206/09)20092012VEGAK. VelíšekUVSM MTF
Intelligent rehabilitation aid (APVV-16-0081)20172020APVV - Všeobecná výzvaP. TanuškaUIAM MTF
Interactions in bio and nanosystems (APVV-0059-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. UrbanUMAT MTF
Interactive model of practical presentations of real practicle solutions examples of quality-environment--safety (050STU-4/2016)20162018KEGAK. ČekanováUIBE MTF
Interdisciplinary approach for enhancing knowledge in supply chain analytics (SCAN) (CIII-RS-1412-01-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlH. FidlerováUPIM MTF
International project SK-AT: The Exchange of Knowledge within Alternative Economic Systems with Aim of Sustainable Regional Development20132014-- Iný medzinárodný --D. CagáňováUPIM MTF
Internet distance course of msocial management (G/238/01/13901)20012002Open Society FoundationĽ. HolkovičDHS UVPT MTF
Introduce a subject "Management of Quality" on Secondary schools (3/3016/05)20052007KEGAR. NovákováUPIM MTF
Introduction of innovative technologies into learning process and studying of their use to eliminate the current problems of teaching associated to loss of attention (045STU-4/2016)20162018KEGAI. BajčičákováUIAM MTF
Investigation of design and manufacturing methods for coils from round high-temperature superconducting conductor (APVV-14-0438)20152018APVV - Všeobecná výzvaM. PekarčíkováUMAT MTF
Investigation of duplex and superduplex stainless steels processing by conventional metal spinning (SK-PL-2015-0025)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca J. ŠugárováUVTE MTF
Investigation of dynamic characteristics of the cutting process in 5 - axis milling in conditions of Centre of Excellence of 5 - axis machining. (1/0250/11)20112013VEGAP. PokornýUVTE MTF
Investigation of fine structures in metallic materials using TEM (IFW MTF STU)20082015Bilaterálna spoluprácaJ. JanovecUMAT MTF
Investigation of flux-less soldering of metal-ceramic composites using ultrasonic energy (KOMPOZIT)20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovI. KostolnýUVTE MTF
Investigation of flux-less soldering of metal-ceramic composites using ultrasonic energy20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovI. KostolnýUVTE MTF
Investigation of metallurgical principles of changes in microstructure and properties of Cr-V ledeburitic steel due to sub-zero treatment (1/0735/14)20142016VEGAP. JurčiUMAT MTF
Investigation of new active lead-free solder alloy for space industry applications (ATVAIED)20182018inštitucionálny projektE. BuranskáUIBE MTF
Investigation of new active lead-free solder alloy for space industry applications (SPAJKA)20182018inštitucionálny projektI. KostolnýUVTE MTF
Investigation of special glass technology by physical methods (SK-CZ-0143-09)20102011APVV - Bilaterálna spolupráca V. LabašUMAT MTF
Investigation of special glasses and fibres suitable for preparation of active and passive elements exploiting in IR range (SKFR-00106)20062007APVVJ. KalužnýUMAT MTF
Investigation of special glasses and fibres suitable for preparation of active and passive elements exploiting in IR range. (SK-FR 00106)20062007APVVJ. KalužnýUMAT MTF
Investigation of the effect of sub-zero treatment in liquid (SZTHE)20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. PtačinováUMAT MTF
Investigation of the modifying effect of disperse additions with high melting temperature on the formation of structure and properties of cast high-speed steels (1/0306/03)20032005VEGAA. ČausKZPM UVTE MTF
Investigation of the next generation implantation and deposition processes to obtain atomic clean surfaces for increased adhesion and the preparation of hard TiAlN coatings with reduced internal stress. (1/0207/20)20202022VEGAM. MeškoUVPT MTF
Investigation of the next generation implantation and deposition processes to obtain dynamically atomic clean surfaces for increased adhesion and the preparation of hard coatings with reduced internal stress. (APVV-17-0138)20182021APVV - Všeobecná výzvaJ. LokajUMAT MTF
Investigation of the next generation implantation and deposition processes to obtain dynamically atomic clean surfaces for increased adhesion and the preparation of TiAlN and TiAlSiN coatings with reduced internal stress. (HARDCO)20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovP. BabincováUMAT MTF
Investigation of the temperature and duration of sub-zero treatment on the microstructure and properties of Cr-V tool steel (1/0264/17)20172019VEGAP. JurčiUMAT MTF
Investigation of tribological processes of processing, exploitation and maintenance of gears in modern agricultural engineering20122012CEEPUSL. MorovičUVTE MTF
Ion Beam Analysis for Archaeometry and Material Science (SK-SRB-18-0051)20192020APVV - Bilaterálna spolupráca J. DobrovodskýUVPT MTF
Ion beam synthesis and ion irradiation effects on structurally and configurationally complex alloys and compounds (1/0644/20)20202022VEGAP. NogaUVPT MTF
Ion beam synthesis of functional nanoparticles based on transition metals: ab initio modelling and experimental synthesis (DS-FR-19-0021)20192021APVV - Dunajská stratégiaP. NogaUVPT MTF
IT support of satellite observations of the Earth20192020inštitucionálny projektA. DobrotkaUVPT MTF
Joining of light metal alloys by technologies utilizing concentrated energy sources (SK-SRB-2016-0010)20172018APVV - Bilaterálna spolupráca J. BártaUVTE MTF
Joining of surface treated thin steel sheets by modern joining methods (1/0203/11)20112013VEGAM. MarônekUVTE MTF
Kauzalita zmien športovej výkonnosti a obsahu športovej prípravy (1/9100/02)20022004VEGAM. MericaCJHŠ MTF
Key manager competence in the range of specific functional management areas and their applicable development concept. (1/0156/08)20082010VEGAA. ChlpekováUPIM MTF
Knowledge Alliance for Bussiness Opportunities20192021ERASMUS+H. FidlerováUPIM MTF
Knowledge discovery for hierarchical control of technological and production processes (1/0673/15)20152017VEGAP. TanuškaUIAM MTF
Knowledge Management system of tools for monitoring the graduates' employability in the process of EU integration (26110230024)20102012SOP Ľudské zdrojeK. RešetováOPOM MTF
Knowledge-based Faculty for economic practice (26110230113)20132015SOP Ľudské zdrojeK. RešetováOPOM MTF
Komplexná príprava nezamestnaných pre získanie vybraných profesných zručností a kvalifikácie (11210300266)20062007Európsky sociálny fondJ. JasenákOPRO VPPT MTF
Koncept inteligentného pracovného prostredia v priemyselnej výrobe (APVV-15-0783)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠujanováUPIM MTF
Koordinácia integrovaných manažérskych systémov prostredníctvom vizualizácie na báze fenoménu bezškálových sietí a sietí Malého sveta (037STU-4/2019)20192021KEGAA. PaulikováUPIM MTF
Laboratórium pružných výrobných systémov s robotizovanou obsluhou pre prostredie bezvýkresovej výroby (26220220055)20102010-- Iný domáci --A. BujdákováMTF
Laboratory for planning and evaluating of the maintenaince activities in production systems (034STU-4/2016)20162018KEGAF. PecháčekUVTE MTF
Laboratory of Production System program Controll (3/7131/09)20092011KEGAP. KošťálUVSM MTF
Laboratory of flexible manufacturing systems with robotized manipulation supported by drawing-free production (26220220055)20102013OP VaVK. VelíšekUVSM MTF
Laboratory of mechatronic systems, experimental and diagnostic methods (050STU-4/2017)20172019KEGAR. ĎurišUIAM MTF
Laser beam fluxless soldering of Ti alloys with ultrasonic activation (SK-PT-18-0035)20192020APVV - Bilaterálna spolupráca E. HodúlováUVTE MTF
Laser microstructuring of material and its application for tribological parameters modification in the sheet metal processing (APVV-0278-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaP. ŠugárUVTE MTF
Laserom textúrované povrchy a ich aplikácia v procesoch tvárnenia20172017Mladý výskumníkM. FrnčíkUVTE MTF
Laserové zvaro-spájkovanie hliníkovej zliatiny EN AW 5083 s titánom Grade 220162016Mladý výskumníkM. VyskočUVTE MTF
Lead/ polymer bipolar baterry (SEP-210170612, LCE-10-2014)20152018H2020: SC3 - Secure, clean and efficient energyM. ŠulkaUVPT MTF
LEAD POLYMER BIPOLAR BATTERY (Horizon2020)20152017Motivačný program STUM. ŠulkaUVPT MTF
Life cycle asssessment of plastic packaging from supermarket chains (SK-CZ-0181-11)20122013APVV - Bilaterálna spolupráca M. RuskoUIBE MTF
Limiting Condition of Nonflaming and Flaming Initiation and Propagation of Burning Process of Wood and Wood Sawdust (1/2421/05)20052007VEGAK. BalogDESE MTF
Manažment zisku v priemyselnom podniku a holdingu. (1/0767/12)20122014VEGAJ. ŠnircováUPIM MTF
Manual of innovative pedagogical methods aimed at developing divergent (creative) and convergent (logical-critical) aspects of students' cognitive abilities (034STU-4/2018)20182020KEGAM. BednárikováZPZV MTF
Materials design of high-entropy alloys and their characterization (1/0224/17)20172020VEGAP. PriputenUMAT MTF
Materials design of high-entropy alloys and their characterization (1/0330/18)20182021VEGAP. PriputenUMAT MTF
Materials Designed for Applications in the Optoelectronics and Power Engineering with Disordered structure (APVV-17-0040)20182022APVV - Všeobecná výzvaM. KublihaUMAT MTF
Materials in fire protection - college textbook and recent educational tools in the field of protection to the persons and property and related fields (015-002TUZVO-4/2010)20102011KEGAK. BalogUIBE MTF
Mathematical methods in machinery production metrology (1/0303/03)20032005VEGAA. JanáčUVSM MTF
Mathematical modelling and simulation of the robotic systems (1/0214/17)20172019VEGAR. VrábeľUIAM MTF
Measurement noise in the cleaning room (73/2009)20092009-- Iný domáci --R. ŠantaváDESE MTF
Measurement of hardness HV10 of 3pcs of welded joints (27/2009)20092009-- Iný domáci --M. HudákováDME UMAT MTF
Measuring Technology in Advanced Machine Manufacturing Systems (PL-0127-04/05)20042005CEEPUSA. JanáčKOPT UVTE MTF
Measuring the hardness of the welds (58/2009)20092009-- Iný domáci --M. HudákováDME UMAT MTF
"MentorNET" Supporting SMEs in the Danube region facing generation change, brain drain and lacking skills through dedicated mentoring network20182021-- Iný medzinárodný --D. CagáňováUPIM MTF
Meranie minimálnej iniciačnej energie plynov a prachov20172017Mladý výskumníkD. PangrácováUIBE MTF
Meranie stopových množstiev prímesných prvkov na UVPT metódami PIXE a NRA20172018inštitucionálny projektM. BeňoUVPT MTF
Metal matrix composites reinforced with compelx metallic alloys (DAAD 1)20092010DAADJ. JanovecUMAT MTF
Metallographic analyses and mechanical tests of materials (2/2009)20092009-- Iný domáci --M. HazlingerDME UMAT MTF
Metallographic analysis (42/2009)20092009-- Iný domáci --M. HazlingerDME UMAT MTF
Metallurgy and development of novel intermetallic materials for extreme loading conditions (APVV-0009-07)20082010APVVS. DemianUMAT MTF
Metalografické rozbory a mechanické skúšky materiálov (3/2009)20092009-- Iný domáci --M. HazlingerDME UMAT MTF
Methods af Analysis and Systhesis of Rotational Machine Agregates with Gering (RF/ČR/SR 2)20042004MVTSJ. MudrikDAM UVSM MTF
Methods of Analysis and Systhesis of Rotational Machine Aggregates with Gear Box (RF/ČR/SR/2)19992002Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoJ. MudrikDAM UVSM MTF
Methods of Analysis and Systhesis of Rotational Machine Agregates with Gering (RF/ČR/SR/2)20032003-- Iný medzinárodný --J. MudrikDAM UVSM MTF
Metódy a technológie predikcie a optimalizácie zefektívnňovania procesov integrovaných dodávateľských reťazcov ako nástroje zabezpečovania trvalej udržateľnosti podniku. (1/0647/12)20122015VEGAV. CibulkaUPIM MTF
Microstructure analysis (62/2009)20092009-- Iný domáci --M. HazlingerDME UMAT MTF
Microstructure analysis of bearing steels (12/2009)20092009-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičDME UMAT MTF
Microstructure analysis of bearing steels (13/2009)20092009-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičDME UMAT MTF
Microstructure analysis of bearing steels (59/2009)20092009-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičDME UMAT MTF
Microstructure analysis of bearing steels (84/2009)20092009-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičDME UMAT MTF
microstucture analysis of the delivered samples (113/2008)20082008-- Iný domáci --M. DománkováDME UMAT MTF
Mictrostructure analysis and hardness of casting (22/2009)20092009-- Iný domáci --M. HazlingerDME UMAT MTF
Mikroobrobiteľnosť a obrobiteľnosť dokončovacími spôsobmi obrábania (1/8267/01)20012003VEGAZ. LipaUVTE MTF
MIkuláš Drábik - "prorok", mystik a chiliasta (1/4547/07)20072008VEGAL. BernátCJHŠ MTF
Model implementácie controllingu ako nástroja riadenia v skupine podnikov stredné podniky strojárskeho a elektrotechnického priemyslu_220162016inštitucionálny projektD. BaranUPIM MTF
Model of creativ quality management as a perspective of effective interconnection between internal and external processes in the quality assurance of products and services in industrial enterprises (1/0210/18)20182020VEGAR. NovákováUPIM MTF
Model of express diagnostics of innovativeness for SMEs (APVV-0561-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaM. JakábováUPIM MTF
Model of quality assessment of vocational education and training at secondary vocational schools in Slovakia (026 STU-4/2011)20112012KEGAR. HrmoCJHŠ MTF
Model of sustainable management and competitiveness assesment at industry (APVV-0565-11)20122014APVV - Všeobecná výzvaM. ČambálUPIM MTF
Modeling the dispersion of emmissions of dangerous substancess during major industrial accidents. (E!3266/STU/08)20082008EUREKAI. TurekováUIBE MTF
Modelling and numerical simulation of progressive methods for welding corrosion-resistant steels and copper20192020inštitucionálny projektH. KravárikováUIAM MTF
Modelling and Simulation of Robotic Dynamical Systems (1/0225/16)20162018VEGAR. VrábeľUIAM MTF
Modelovanie a simuláca robotického dynamického systému20162016inštitucionálny projektR. VrábeľUIAM MTF
Modelovo-simulačná tréningová hra20192020-- Iný domáci --P. SzabóUPIM MTF
Models of projekt-based learning at secondary vocational schools (031-035STU-4/2010)20102011KEGAK. TinákováCJHŠ MTF
Modern educational tools and methods for forming creativity and increasing practical skills and habits for graduates of technical university study programmes (013TUKE-4/2019)20192021KEGAP. BožekUVTE MTF
Modern methods of the constitution and measurement of geometrical surface structure (CIII-PL-0007-07-1112)20112012Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičKOPT UVTE MTF
Modern Methods of the Constitution and Measurement of Geometrical Surface Structure - stage II (CIII-PL-0007-08-1213)20122013Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Modern metrology in quality management systems - stageII (CII-PL-0007-02-0607)20062007-- Iný domáci --L. MorovičUVTE MTF
Modern Metrology in Quality Management Systems (CII-PL-007-01-0506)20062006CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)M. ŠtefánekKOPT UVTE MTF
Modernisation of education in the area of joining of engineering materials (001STU-4/2019)20192021KEGAM. MarônekUVTE MTF
Modernizácia výučby študijných programov Priemyselné manažérstvo a Personálna práca formou modulárneho virtuálneho priemyselného podniku (Nadácia Volkswagen Slovakia Prajová)20182019-- Iný domáci --V. PrajováUPIM MTF
Modernization of the Automatic Control Hardware course by applying the concept Industry 4.0 (040STU-4/2016)20162018KEGAB. JuhásováUIAM MTF
Modifikácia tribologických vlastností nástrojových materiálov aplikáciou laserového textúrovania20162016Mladý výskumníkM. FrnčíkUVTE MTF
Modifikácie vlastností skiel pre fotoniku implantáciou prvkov vzácnych zemín (SKLÁ PRE FOTONIKU)20182018inštitucionálny projektV. LabašUMAT MTF
Modular system of distance education in project management with e-learning and information technologies support (11230220391)20062008Európsky sociálny fondP. OnčákDIEM MTF
Modulárny virtuálny podnik (ESET)20182018-- Iný domáci --V. PrajováUPIM MTF
Monitoring spokojnosti zákazníkov v manažérstve kvality a marketingu (1/0103/03)20032005VEGAJ. ŠalgovičováDQE UPIM MTF
More-parametric translational objects based on elliptic curves (1/0092/16)20162018VEGAM. MišútováUIAM MTF
Motivačné centrum transferu vzdelávania pre adaptabilitu v strojárstve (Equal) (15130100006 s číslom 47/04-I/33-3 .1.)20052007Európsky sociálny fondI. TurekováDESE MTF
Mulltimedia tools for teaching of foundry technology in the Visegrad group countries (023STU-4/2017)20172019KEGAŠ. PodhorskýUVTE MTF
Multicomponent special glasses for optoelectronics, non-linear optics and fiber optics. (1/0184/14)20142016VEGAV. LabašUMAT MTF
Multidisciplinary Approach to Education and Research in the Field of Digital Media Production20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. KošťálUVTE MTF
Multidisciplinary Approach to Education and Research in the Field of Digital Media Production (CIII-RS-1311-01-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. KošťálUVTE MTF
Multifunkction manufacturing-assembly cell (1/3193/06)20062008VEGAK. VelíšekDTDS UVSM MTF
Multimedia tools for teaching foundry technology and its content optimization in the countries of the Visegrad group (007STU-4/2018)20182020KEGAŠ. PodhorskýUVTE MTF
Multimedial support and conception of subject named "Diagnostic methods in material engineering". (3/5178/07)20072009KEGAV. LabašUMAT MTF
Multivariate optimization of the metal spinning processes-research and development (6. RP EÚ)20092011-- Iný medzinárodný --P. ŠugárUVTE MTF
Nanomagnetit as a high efficient tool for magnetic harvesting of algae20192020inštitucionálny projektA. KucmanováUIBE MTF
Nanomodifikácia štruktúr komplexných kovových povrchov iónovým zväzkom20172018inštitucionálny projektA. ZávackáUVPT MTF
Nanoskopické zdroje svetla a optické antény pre kontrolovaný prenos energie vo viditeľnej oblasti elektromagnetického žiarenia bez difrakčného limitu pre použitie v biomedicíne a pri prenose informácií (APVV-15-0500)20162019APVV - Všeobecná výzvaM. MeškoUVPT MTF
Nanostructural changes induced by heavy ion irradiation with energies up to 50 MeV (APVV-14-0355)20152018APVV - Všeobecná výzvaJ. DobrovodskýUVPT MTF
National Training Centre for Fire Investigation (018STU-4/2016)20162018KEGAJ. MartinkaUIBE MTF
Natural phenomenon for small and big ones in experiments (LPP-0171-07)20082011APVV - Program LPPA. MichalíkováUIBE MTF
Návrh a analýza poradcu pre riadiaci program v PLC založený na umelej inteligencii.20162016Mladý výskumníkM. NeštickýUIAM MTF
Návrh a analýza technológií tvorby kombinovaných spojov progresívnych materiálov s podporou numerickej simulácie (PRO-MAT-ZVAR)20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovE. BabalováUIAM MTF
Návrh a implementácia matematického modelu ako alternatívnej metodiky pre výpočet zostatkového výkonu vyhoreného jadrového paliva (APVV-15-0028)20162019APVV - Všeobecná výzvaR. VrábeľUIAM MTF
Návrh a realizácia adaptívnych regulátorov s neurčitou logikou pre riadenia distribuovaných procesov v prostredí PC7 (PCS7F)20182018Mladý výskumníkG. SamsonovUIAM MTF
Návrh a realizácia Smithovho regulátora pre distribuovaný riadiaci systém PCS720172017Mladý výskumníkG. SamsonovUIAM MTF
Návrh a výroba segmentov pre tvorbu prípravkov na upínanie tvarovo zložitých súčiastok pri súradnicovom a optickom meraní. (NVSP)20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovM. KritikosUVTE MTF
Návrh algoritmov spracovania bezpečnostne-kritických funkcií integrovaných distribuovaných mechatronických systémov riadenia v prostredí PCS 7. (DMSR)20182018inštitucionálny projektG. MichaľčonokUIAM MTF
Návrh, analýza a optimalizácia procesov metalurgického spájania progresívnych materiálov s využitím numerickej simulácie20162016inštitucionálny projektM. BehúlováUIAM MTF
Návrh inteligentnej výrobnej prevádzky v podmienkach strojárskeho podniku20162016inštitucionálny projektŠ. VáclavUVTE MTF
Návrh kurikula a experimentálne overenie výučby predmetu Úvod do štúdia na vysokej škole (3/0213/02)20022004KEGAM. KundrátováCJHŠ MTF
Návrh meracieho systému pre komplexné posúdenie procesov horenia zvírených a usadených priemyselných prachov20172018inštitucionálny projektP. RantuchUIBE MTF
Návrh metodiky finančno-ekonomickej analýzy Ex Ante v podmienkach Slovenskej republiky20162016Mladý výskumníkA. PastýrUPIM MTF
Návrh metodiky na posúdenie vplyvu prioritných pravidiel v rozvrhovaní výroby (1/0482/12)20122014VEGAM. IringováUIAM MTF
Návrh metodiky posudzovania obmedzení prepráv nebezpečných látok a vecí ako súčasť zvyšovania kvality služieb v cestnej nákladnej doprave (APVV-15-0407)20162018APVV - Všeobecná výzvaA. PoliakováUIBE MTF
Návrh metodiky testovania sofvéru riadiacich systémov bezpečnostne kritických procesov (1/0976/12)20122014VEGAP. TanuškaUIAM MTF
Návrh metodiky získavania znalostí pre potreby hierarchického riadenia technologických a výrobných procesov20162016Mladý výskumníkL. HrčkaUIAM MTF
Návrh na zavedenie bodovo-motivačného systému v podmienkach vybraných priemyselných podnikov na Slovensku v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním20172017Mladý výskumníkR. JurenkaUPIM MTF
Návrh na zefektívnenie vybraných procesov výrobného systému v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním20172017Mladý výskumníkĽ. PechanováUPIM MTF
Návrh odporúčaní pre tvorbu equity based crowdfundingovej kampane20172017Mladý výskumníkR. PetrášUPIM MTF
Návrh programu na zlepšenie spokojnosti a motivácie zamestnancov v priemyselných podnikoch na území Slovenskej republiky (NP-ZSM)20182018Mladý výskumníkR. JurenkaUPIM MTF
Návrh SMART zariadenia pre zber a vyhodnocovanie vybraných parametrov procesnej kvapaliny (SMART UVTE)20182018Mladý výskumníkF. JurinaUVTE MTF
Návrh technologických parametrov zvárania vysokopevných ocelí elektrónovým lúčom s využitím numerickej simulácie20172017Mladý výskumníkŠ. VrtielUVTE MTF
Návrh vibračného systému pre ultrazvukom podporované technologické procesy20192019Mladý výskumníkŠ. ŠimonUIAM MTF
Návrh vibračného systému pre ultrazvukom podporované technologické procesy Akronym (VS-UPTP)20182018Mladý výskumníkŠ. ŠimonUIAM MTF
Návrh využitia technologických konceptov "Block chain" a "Tangle" v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním20192019Mladý výskumníkM. ŠarmírUPIM MTF
Network visualization of common and specific elements and documented information of integrated management systems with respect to relevant ISO standards (031STU-4/2020)20202022KEGAA. PaulikováUPIM MTF
New algorithms of power system control in primary and secondary control (1/2056/05)20052007VEGAD. MudrončíkDITA MTF
New Approaches to Geometrical Product Specification GSP (ANNEX 3)20042005Bilaterálna spoluprácaM. ŠtefánekKOPT UVTE MTF
New functional surfaces for structural parts in petrochemical and chemical industry (APVV-0514-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaĽ. ČaplovičUMAT MTF
New marketing-management trends leading to increase corporate competitiveness (1/2579/05)20052007VEGAM. JedličkaDIEM MTF
New production paradigms - Manufacturing systems of the future in the frame of Industry 4.0 (APVV-14-0200)20152019APVV - Všeobecná výzvaK. VelíšekUVTE MTF
New trends and next development of superfinishing technology. (1/4108/07)20072009VEGAI. BaránekUVTE MTF
New trends solving and other development of die forging technology. (1/3192/06)20062008VEGAM. KapustováKTKP UVTE MTF
Next Generation of Young Scientist: Towards a Contemporary Spirit of R&D (TN1301 Sci - Generation)20132017COSTD. CagáňováUPIM MTF
Nezávislý výskum a vývoj nových progresívnych materiálov so širokým spektrom využitia (NFP313010T606 )20162019OP VaIP. JurčiUMAT MTF
Nezávislý výskum a vývoj nových vysokotvrdých povlakov a ich charakterizácia pokročilými experimentálnymi technikami (NFP313010T598)20162019OP VaIĽ. ČaplovičUMAT MTF
Nitrooxidation of steel sheet metals and its influence on strength characteristics of pressed pieces (1/2102/05)20052007VEGAR. LazarKTKP UVTE MTF
Non-conventional technology for casting´s coating (1/2074/05)20052007VEGAA. PokusaKZPM UVTE MTF
Noncovalent interactions in systems of increasing complexity (APVV14-0476)20152019APVV - Všeobecná výzvaA. AntušekUMAT MTF
Noncovalent interactions in systems of increasing complexity (APVV-15-0105)20162020APVV - Všeobecná výzvaA. AntušekUVPT MTF
Non-deformation welding of indoor beams by four torches (VMSP-P0008-07)20082008APVV - Program VMSPK. UlrichUVTE MTF
Nové materiály eutektického typu odolné proti opotrebeniu (1/0305/03)20032005VEGAP. GrgačDME UMAT MTF
Nové metódy výroby, kontroly a montáže súčiastok s tvarovo zložitými a presnými plochami (1/0302/03)20032005VEGAJ. PeterkaDAM UVSM MTF
Novel methods of manufacturing and measurement of machine parts (CIII-PL-0007-09-1314)20132014Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Novel methods of manufacturing and measurement of machine parts - stage II (CIII-PL-0007-10-1415)20142015Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Nuclear and radiation safety demonstration methodology of containers for spent fuel transportation based on experimental achieved data (APVV-0308-07)20082010APVV - Všeobecná výzvaP. SchreiberUIAM MTF
Numerical simulation and experimental verification of laser welded tailored blanks formability for the automotive industry (1/0060/08)20082010VEGAJ. BílikUVTE MTF
Numerical,symbolic and experimental analysis of nonconservative mechanical systems (1/0389/11)20112013VEGAT. NánásiUVSM MTF
Numerická a experimentálna analýzy tvorby zvarových spojov vysokopevnej ocele L-IP a zliatiny AlMg4,5 pevnolátkovým laserom20172017Mladý výskumníkM. NagyUIAM MTF
Numerická simulácia a analýza tvorby kombinovaných spojov Al-Ti zliatin metódou FSW (1334)20152015Mladý výskumníkM. NagyUVTE MTF
Numerická simulácia procesov zvárania novovyvíjaných vysokopevných ocelí koncentrovanými zdrojmi energie20192019Mladý výskumníkŠ. VrtielUIAM MTF
Numerické simulácie špecifických technologických procesov20172017inštitucionálny projektM. NaďUIAM MTF
Numerische simulacion der Temperaturfelder under der induktiven Erwarmung (Az.: 4-7531.50-04-0380-03/6 SMWK)20032003-- Iný medzinárodný --M. BehúlováDAM UVSM MTF
Objective method of design of assembled product and assembly system (1/3163/06)20062008VEGAJ. PeterkaKOPT UVTE MTF
Objectivization and optimalization of the risks valuation in technological processes (1/2112/05)20052007VEGAI. TurekováDESE MTF
Offending Risk Assessment Tools (O.R.A.T.) in Fighting Violent - Non Violent- Organised- Ecrime and Internet Threat (700603, H2020-FCT-2015)20162017H2020: Excellence: Future and Emerging Technologies (FET)M. StrémyUVPT MTF
On stability of solutions of certain classes of ordinary nonlinear differential equations with quasiderivatives (1/0180/18)20182020VEGAO. PalumbínyUIAM MTF
Online collection of solved tasks from computer graphics algorithms and digital image processing for distance education (044STU-4/2016)20162018KEGAJ. VaskýUIAM MTF
Open policies enhancing networking empowerment for sustainable strategies (FP7_IC56T-2013-10)20142015H2020: Spreading excellence and widening participationD. CagáňováUPIM MTF
Optical 3D scanning of thin sheet metal pressings (85/2009)20092009-- Iný domáci --L. MorovičKOPT UVTE MTF
Optimalizácia procesných nákladov na zber plastového odpadu prostredníctvom automatizačných a regulačných prvkov v zberných nádobách ako súčasť implementácie konceptu Smart City (OPN-SC-UPIM)20182018Mladý výskumníkR. HusovičUPIM MTF
Optimalizácia výskumu komponentov paliet progresívnymi technológiami (VMSP-P-0054-07)20082008APVV - Program VMSPJ. JasenákUVTE MTF
Optimalization of advanced materials preparation technology by means of numerical modelling (1/1080/04)20042006VEGAS. MinárikDNM UMAT MTF
Optimalization of electrical properties measurement of glasses by neuron network20192020inštitucionálny projektV. LabašUMAT MTF
Optimalization of motor programs as the basis for health improvement and the development of fitness and sports performance capacity. (1/0185/08)20082010VEGAM. MericaCJHŠ MTF
Optimalization of welding technology at processing of distinguished fragments manufacture in progressive agriculture equipments (20-011004)20052007APVVP. BlaškovitšUVTE MTF
Optimalized systems and processes of performance ultrasound (1/0090/08)20082010VEGAF. PecháčekUVSM MTF
Optimisation of heat treatment conditions of steels for cast cutting and forging tools. (1/4109/07)20072009VEGAA. ČausUVTE MTF
Optimization of cutting tool geometry and tool finishig as a substrate for nanolayer coating to increase the cutting tool durability and performance during the high-speed machining process. (ITMS2014+ : 313011C061 )20172023OP VaIŠ. VáclavUVTE MTF
Optimization of geometry of cutting tools produced by foundry technology and powder metallurgy to increase durability (1/0747/19)20192022VEGAA. ČausUVTE MTF
Outstanding Slovak educators of the 20th century (Professor Čečetka, Professor Mátej, Professor Brťka, Professor Václavík) (1/4512/07)20072009VEGAM. KipsCJHŠ MTF
Oxidačná odolnosť moderných typov PVD povlakov20162016Mladý výskumníkP. BabincováUMAT MTF
Oxidačná odolnosť moderných typov PVD povlakov20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovP. BabincováUMAT MTF
Pan-European Language Network 21+3 for designing the infrastructure of Human Processes - driven Systems of Machine Translation for specialised high-quality Translation (Horizon 2020: H2020-ICT-2014-1)20152018Motivačný program STUŠ. SvetskýVSDU MTF
Pan-European Language Network 21+3 for designing the infrastructure of Human Processes - driven Systems of Machine Translation for specialised high-quality Translation (SEP-210159361, ICT-17-2014)20152018H2020: SC3 - Secure, clean and efficient energyŠ. SvetskýVSDU MTF
Pan-European Language Network 21+3 for designing the infrastructure of Human Processes - driven Systems of Machine Translation for specialised high-quality Translation20162016inštitucionálny projektŠ. SvetskýVSDU MTF
Pedagogical study of higher education teachers (G/600/2000)20002002Open Society FoundationM. KundrátováDEPP UVPT MTF
Perspectives of quality management development in coherence with requirements of Slovak republic market (1/0229/08)20082010VEGAI. PaulováUPIM MTF
PHC-11-2015 (SEP-210220425 (668675-1), H2020-PHC-2015-two-stage)20152018H2020: Spreading excellence and widening participationM. StrémyUVPT MTF
Physical properties of confined systems (1/0279/16)20162018VEGAA. AntušekUVPT MTF
Physical properties of glasses designed for applications in infrared region of spectrum and memory devices (DS-2016-0038)20172018APVV - Dunajská stratégiaM. KublihaUMAT MTF
Physical properties of heavy metal oxide glasses (1/0144/20)20202022VEGAO. BošákUMAT MTF
Physical properties of optical crystals and glasses of heavy metal halides, chalcogenides and oxides (1/0173/08)20082010VEGAV. TrnovcováUMAT MTF
Plasma cleaning of metallic surfaces in electrolyte used for adhesion improvement in the system coating–substrate with low environmental load. (1/0164/18)20182020VEGAŠ. PodhorskýUVTE MTF
Plasma polishing of samples (63/2009)20092009-- Iný domáci --Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
Plasma polishing of samples (25/2009)20092009-- Iný domáci --Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
Plasma polishing of samples (31/2009)20092009-- Iný domáci --Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
Plasma polishing of samples (47/2009)20092009-- Iný domáci --Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
Plasmonic Resonances in Photonic Crystals and Carbon Nanotubes (APVV-17-0343)20182022APVV - Všeobecná výzvaJ. BohovičováUVPT MTF
Plasmonic Resonances in 2D Photonic Crystals and Carbon Nanotubes (APVV-18-0192)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. MeškoUVPT MTF
Podniková kultúra ako nástroj podporujúci výkonnosť priemyselných podnikov v multikultúrnom prostredí20162016Mladý výskumníkJ. MikuláškováUPIM MTF
Pohybová aktivita ako súčasť zdravého životného štýlu vysokoškolských študentov (1/0088/12)20122014VEGAM. MericaDS UVPT MTF
Pollinating science attractiveness for growing potent scientific STEM in order to initiate a glowing future (664731, H2020-SEAC-2014-1)20142015H2020: Spreading excellence and widening participationO. MoravčíkUVPT MTF
Porovnanie možností technických zariadení pre využitie hlbokých neurónových sietí určených na klasifikáciu obrazu (TECH-NN-KO)20182019Mladý výskumníkM. NikmonUIAM MTF
Possibilities of production goals achievement by using multiobjective optimization methods applied in simulation optimization (1/0236/17)20172019VEGAP. VažanUIAM MTF
Possibilities of using hazardous waste and nanoparticles to innovate progressive oxidation methods of wastewater treatment from the engineering industry in order to intensify their biodegradability (1/0275/18)20182021VEGAM. SoldánUIBE MTF
Použitie techník dolovania dát pri identifikácii systémov riadenia reálneho času. (1/0442/12)20122014VEGAG. MichaľčonokUIAM MTF
Požiarne riziko azeotropických zmesí horľavých kvapalín20172017Mladý výskumníkD. BenkoUIBE MTF
Prediction of arrhythmiabased on EKG data and other examinations with the use of machine learning methods20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovA. NémethováUIAM MTF
Prediction of stochastic events in production control systems with the use of artificial intelligence methods20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovM. NémethUIAM MTF
Predictive modelling of new finctional materials for technological applications (Schéma Návraty)20182019-- Iný domáci --M. StrémyUVPT MTF
Predikcia porúch výrobného procesu s využitím metód dolovania dát20162016Mladý výskumníkM. NémethUIAM MTF
Preparation and diagnosis of textured materials using physical methods (003STU-4/2018)20182020KEGAM. KublihaUMAT MTF
Preparation and characterization of composites with the polymer matrix-elastomer, reactoplast (SK-CZ--0168-11)20122013APVV - Bilaterálna spolupráca O. BošákUMAT MTF
Preparation and characterization of the properties of new types of hard coatings for tool materials (1/0876/15)20152018VEGAĽ. ČaplovičUMAT MTF
Preparation and characterization TiC nanocomposite coatings by HiPIMS method for automotive applications (1/0503/15)20152017VEGAJ. LokajUMAT MTF
Preparation and chracterisation of disordered materials for aplication in infrared spectra (DS-FR-19-0036)20202021APVV - Dunajská stratégiaV. LabašUMAT MTF
Preparation and investigation of inorganic glasses: perspective materials for photonic applications (SK-BG-2013-0001)20142015APVV - Bilaterálna spolupráca O. BošákUMAT MTF
Preparation and physical properties of lead/free solders (1/3032/06)20062008VEGAM. OžvoldDME UMAT MTF
PREPARATION FOR ATHENA MISSION BY ESTABLISHING SLOVAK RESEARCH TEAM ORIENTED TO EXISTING X-RAY MISSIONS AND AGN STUDY20192021-- Iný medzinárodný --A. DobrotkaUVPT MTF
Príprava a charakterizácia gradientných nanokompozitných a oteruvzdorných TiC vrstiev pomocou HiPIMS20162016Mladý výskumníkJ. BohovičováUVPT MTF
Príprava polymérnych kompozitov so spevňujúcou zložkou vo forme kvázikryštalických častíc a štúdium ich vlastností (QCPAPC)20182018Mladý výskumníkL. ĎuriškaUMAT MTF
Processing and Characterisation of Lead-Free Solders (MP0602 (COST))20082008COSTJ. JanovecUMAT MTF
Programový systém generovania 3D modelu z technického výkresu súčiastky (1/0304/03)20032005VEGAJ. VaskýDITA MTF
Progresive metalurgical joining (and allied processes) of special and combined materials by ecologically friendly technologies and consumables (1/3191/06)20062008VEGAM. TurňaKZSM UVTE MTF
Progresívne materiály a technológie ich prípravy pre senzorické aplikácie v priemysle 21. storočia (NFP313010T588 )20162019OP VaIM. StrémyUVPT MTF
Progresívne technológie a automatizované komplexy podporujúce rozvoj strojárstva pre konkurencieschopnú priemyselnú výrobu (2003 SP 26 028 0A 05)20032005Štátny programM. TurňaKZSM UVTE MTF
Progresívne technológie vstrekovania termoplastov s asistenciou plynov (1342)20152015Mladý výskumníkM. KošíkUVTE MTF
Progressive methods for determination fire-technical characteristics of industrial dusts and flammable gases (1/0306/17)20172020VEGAR. KuracinaUIBE MTF
Progressive methods for determination the fire characteristics of flammable agricultural and food products (1/0184/18)20182021VEGAR. KuracinaUIBE MTF
Progressive methods for determining the fire characteristics of flammable dusts using unique devices (APVV-18-0063)20192023APVV - Všeobecná výzvaR. KuracinaUIBE MTF
Progressive methods for measuring fire characteristics of metallic and industrial dusts (1/0620/20)20202023VEGAP. RantuchUIBE MTF
Progressive methods of material fire-technical charakteristics determination in fire engineering (APVV-0057-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaK. BalogUIBE MTF
Progressive surfacing of metals (E!3437)20052007EUREKAM. HudákováUMAT MTF
Project management - course project manager (G/357/02/61300)20022003Open Society FoundationP. OnčákDIEM MTF
Project Management Processes Maturity Control as a Tool for the improvement of the mechanical engineering enterprisses competitiveness (1/0491/09)20092011VEGAJ. ŠujanováUPIM MTF
Project of distance education in quality management of non-governmental health-service institutions field (3/3190/05)20052007KEGAJ. ŠalgovičováUPIM MTF
Project of inovative hand force-motion capture big data system ERGOVIA-DATALAB – Big Data Information System for real-time assessment of fingers movement using a digital grip with a link to the collection of forces and EMG – applied research (APVV-17-0446)20182020APVV - Všeobecná výzvaP. VažanUIAM MTF
Projekt dištančného vzdelávania v oblasti manažérstva kvality (3/0216/02)20022004KEGAA. LinczényiUPIM MTF
Promotion of new responsibilities for IT application in materials research and education. (327-010STU-4/2010)20102011KEGAM. KublihaUMAT MTF
Properties of lead-free solders and their liquid-state and solid-state interfacial reaction with substrates (1/1000/09)20092012VEGAM. OžvoldUMAT MTF
Properties of special glasses modified using by ion implantation (SK-FR-2017-0006)20182019APVV - Bilaterálna spolupráca S. MinárikUIAM MTF
Proposal for intelligent manufacturing operation in terms of the engineering industry (1/0228/16)20162019VEGAŠ. VáclavUVTE MTF
Proposal of a model for systemtic developing students` argumentation skills by intefrating argument mapping software into Humanities courses at STU (042STU-4/2017)20172019KEGAM. BednárikováCJHŠ MTF
"Proposal of procedure for developing the optimum energy mix for a company within the intentions of the EU 2020 strategy " (1/0252/16)20162018VEGAJ. SablikUPIM MTF
Proposal of production paradigms - A Vision of production systems in the context of Industry 4.0 (APVV-17-0092)20182022APVV - Všeobecná výzvaP. BožekUVTE MTF
Proposal of the combination and recombination methodology for the work comfort index in mechanical engineering industrial plants (1/0101/18)20182020VEGAA. PaulikováUPIM MTF
Proposal of the methodology for the measurement of the work comfort index in industrial planes with the orientation on the combination and recombination of the factors. (1/0947/17)20172019VEGAA. PaulikováUPIM MTF
Proposal of the model continual five-year study with application of the principles of dual education (042STU-4/2016)20162018KEGAJ. SablikUPIM MTF
Proposal of the model master study with implementation of dual education principles (045STU-4/2017)20172019KEGAJ. SablikUPIM MTF
Pružné výrobné systémy v prostredí bezvýkresovej výroby20162016inštitucionálny projektP. KošťálUVTE MTF
Psychological, pedagogical and psychospiritual methods of diagnosis psychospiritual crisis and ways of impact on it (1/3640/06)20062008VEGAS. SawickiCJHŠ MTF
Public portal for the support of the connection between the education process at the high schools and requirements of the industrial practice (056STU-4/2016)20162017KEGAD. CagáňováUPIM MTF
Public portal for the support of the connection between the education process at the high schools and requirements of the industrial practice20162016inštitucionálny projektD. CagáňováUPIM MTF
Qualification of regional profession structure fulfilment by increasing of selection of subject Physics in secondary schools (3/2346/04)20042006KEGAJ. KalužnýUMAT MTF
Quality improving and innovation of education process in teaching of subjects aimed at modeling and simulation of technological processes (026STU-4/2017)20172019KEGAM. KapustováUVTE MTF
Quantification of cooling properties of coolants in the field of heat thermal treatment processes supported by computer modeling suport of dominantly thermal technological processes. (1/0721/08)20082010VEGAB. TarabaUVSM MTF
Quantification of radiation damage in composite materials for thermonuclear fusion reactors. (1/0402/13)20132016VEGAM. DománkováUMAT MTF
Quantum Monte Carlo for strongly correlated electronic systems (APVV-18-0161)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. DubeckýUVPT MTF
Quasi solid-state lithium-chalcogenide bipolar battery20152017H2020: SC3 - Secure, clean and efficient energyM. MeškoUVPT MTF
Quest for novel inorganic compounds with nickel, palladium, copper and silver by DFT modelling and ion beam synthesis (APVV-18-0168)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. DerzsiUVPT MTF
QUICK-NET, NETWORK FOR INNOVATIVE COOPERATION (QUICK-NET )20062007-- Iný medzinárodný --K. VelíšekUVSM MTF
Rationalisation and improvement of the of Industrial Management study programme to support career consultancy (021/2011/1.2/OPV)20122013SOP Ľudské zdrojeJ. ŠujanováUPIM MTF
Realisation of On-line classroom for dynamic education of secondary technical school and university students focused on design and manufacturing of freeform surfaces. (047STU-4/2012)20122014KEGAJ. PeterkaUVTE MTF
Realtimový systém pre diagnostiku porúch elektro-hydraulických pohonov (1/0624/12)20122014VEGAM. StrémyUIAM MTF
Re-enhancining Entrepreneurship through Social innovative Training and Awareness Raising of Training needs20172019-- Iný medzinárodný --D. CagáňováUPIM MTF
Regionálne cezhraničné impulzné technologické centrum pre MSP - IMPTEC (14110100009)20062008INTERREG IIIAJ. JasenákOPRO VPPT MTF
Regularities of formation and thermodynamic stability of structurally complex phases in aluminium - or zinc-base alloys (1/0018/15)20152018VEGAJ. JanovecSTU
Research and application of innovative methods of obtaining energy from wood-based waste and other lignocelluloses (APVV-16-0377)20172020APVV - Všeobecná výzvaK. BalogUIBE MTF
Research and application of mechatronic principles in executive systems of technological equipment for the vibration assisted production technologies (1/0520/16)20162018VEGAM. NaďUIAM MTF
Research and development of a new autontomous systom for checking a trajectory of a robot (1/0367/15)20152017VEGAP. BožekUIAM MTF
Research and development of advanced materials, processing and automation technologies for direct manufacturing and application (NV Bekaert SA)20112018-- Iný medzinárodný --M. KusýUMAT MTF
Research and development of advanced technological equipment applying ultrasound for performing of hybrid technology processes (1/0699/20)20202023VEGAM. NaďUIAM MTF
Research and development of composite structural materials for construction purposes through progressive methods for the detection of acoustic and thermal insulating parameters for fire protection and shielding against electromagnetic radiation (1/0232/17)20172019VEGAP. ČekanUIBE MTF
Research and development of superhard coatings with increased thermal stability and oxidation resistance prepared by ARC and HiPIMS (APVV-18-0323)20192022APVV - Všeobecná výzvaĽ. ČaplovičUMAT MTF
Research and examining of achieving of digitized 3D model (66/2009)20092009-- Iný domáci --L. MorovičKOPT UVTE MTF
Research and examining of welded parts (49/2009)20092009-- Iný domáci --L. MorovičKOPT UVTE MTF
Research and implementation of engineering work-assembly plant (32/2009)20092009-- Iný domáci --P. PokornýKOPT UVTE MTF
Research and implementation of engineering work-assembly plant (51/2009)20092009-- Iný domáci --P. PokornýKOPT UVTE MTF
Research and implementation of mechatronical principles in technological equipment and processes (1/0238/18)20182021VEGAM. NaďUIAM MTF
Research and Innovation Sustainability for Europe in Slovakia (SEP-210211873, WIDESPREAD-2014-1)20152018H2020: Spreading excellence and widening participationD. CagáňováUPIM MTF
Research and measuring of 3D parts (65/2009)20092009-- Iný domáci --L. MorovičKOPT UVTE MTF
Research and testing of the assembly plant (14/2009)20092009-- Iný domáci --P. PokornýKOPT UVTE MTF
Research and testing of the assembly plant (28/2009)20092009-- Iný domáci --P. PokornýKOPT UVTE MTF
Research and testing of the production of bearings for conveyors deposit (122/2008)20082008-- Iný domáci --P. PokornýKOPT UVTE MTF
Research and testing of the production plant location and cavity scales (124/2008)20082008-- Iný domáci --P. PokornýKOPT UVTE MTF
Research and testing production boards testers (11/2009)20092009-- Iný domáci --P. PokornýKOPT UVTE MTF
Research, Development and Education in Nonconventional processes (CIII-RS-0813-05-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. ŠugárUVTE MTF
Research focileties follow-uparrangement hydrostatic piston convertor for pressure 70 MPa (1/0300/03)20032005VEGAJ. TurzaVSDU MTF
Research into monitoring and assessing the non-standard states in the vicinity of a nuclear power plant (26220220159)20122015OP VaVP. TanuškaUIAM MTF
Research into the Unique Method for Treatment of Cutting Edge Microgeometry by Plasma Discharges in Electrolyte to Increase the Tool Life of Cutting Tools in Machining of Difficult-to-Machine Materials (APVV-16-0057)20172021APVV - Všeobecná výzvaA. ČausUVTE MTF
Research of properties of the lead-free solder for higher application temperatures (APVV-0194-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaR. KoleňákUVTE MTF
Research of advanced ceramics materials prepared with the additive manufacturing and inspection geometrical characteristics and tolerances by industrial computed tomography20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. MildeUVTE MTF
Research of application of the progressive ecological cooling cutting medium in maching (20-003302)20022004APVVA. JanáčKOPT UVTE MTF
Research of creation and growth of the reaction products in the area of interface solder joints produce by the environmentally suitable alloys in consideration of lifetime and reliability (1/0111/10)20102011VEGAE. HodúlováUVTE MTF
Research of defect diagnostic of welded joint by using of modern NDT methods (1/0481/14)20142016VEGAK. UlrichUVTE MTF
Research of deformation processes using spatial reconstruction of microstructure and shape of formed parts. (1/0122/16)20162019VEGAM. MartinkovičUVTE MTF
Research of direct bonding of the ceramic and metallic materials by use of active soldering alloys (APVV-16-0046)20172021APVV - Všeobecná výzvaR. KoleňákUVTE MTF
Research of direct bonding of the ceramic and metallic materials by use of active soldering alloys (APVV-17-0025)20182022APVV - Všeobecná výzvaR. KoleňákUVTE MTF
Research of environmental quality improvement for atypical biomass and sewage sludge pyrolysis in original discontinuous reactor (APVV-0723-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. MartinkaUIBE MTF
Research of Grain Boundary Serration as a tool for effective achievement of new technological properties of hardenable Ni-based superalloys (APVV-0750-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaM. DománkováUMAT MTF
Research of influence of CAM strategies on achieved dimension accuracy and roughness of machined surface in conditions of university Hi-tech laboratory (1/0130/08)20082010VEGAP. PokornýUVTE MTF
Research of influence of selected characteristics of machining process on achieved quality of machined surface and problem free assembly using high Technologies. (1/0477/14)20142017VEGAP. PokornýUVTE MTF
Research of joining the metallic and ceramic materials in production of power semiconductor (1/0303/20)20202023VEGAR. KoleňákUVTE MTF
Research of laser surface texturing and its application in the sheet metal forming processes tribological conditions optimization (1/0669/15)20152018VEGAP. ŠugárUVTE MTF
Research of lead-free solder for higher application temperatures (APVV-0452-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaR. KoleňákUVTE MTF
Research of low tempereture packaging materials and laser soldering technology for advanced electronic manufacturing (SK-CN-RD-18-0019)20182021APVV - Bilaterálna spolupráca R. KoleňákUVTE MTF
Research of modified solders for fluxless soldering of metallic and ceramic materials (1/0455/14)20142016VEGAR. KoleňákUVTE MTF
Research of new alloys for direct soldering of metallic and ceramic materials. (1/0089/17)20172019VEGAR. KoleňákUVTE MTF
Research of new methods of simulation, design and development of production systems in frame of the digital factory within the concept of Industry 4.0 (1/0088/17)20172019VEGAP. KošťálUVTE MTF
Research of new methods of simulation, design and development of production systems within the concept of Industry 4.0 (1/0165/18)20182020VEGAP. KošťálUVTE MTF
Research of new soldering alloys for fluxless soldering with application of beam technologies and ultrasound (APVV-0023-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaR. KoleňákUVTE MTF
Research of optimum recovery of wood products after the period of use (APVV-14-0019)20152018APVV - Všeobecná výzvaK. BalogUIBE MTF
Research of possibilities of Al-Ti-N based hard coatings thermal oxidation stability enhancement (1/0540/19)20192021VEGAĽ. ČaplovičUMAT MTF
Research of progressive laser beam welging technologies and systems to use in industry (99-002502)20022005APVVM. TurňaKZSM UVTE MTF
Research of progressive methods of welding and soldering of corrosion-resistant steels and copper (APVV-18-0116)20192023APVV - Všeobecná výzvaE. HodúlováUVTE MTF
Research of relations of geometrical deviations of the external shape and inner microstructure of the cold formed pieces. (1/0047/20)20202023VEGAM. MartinkovičUVTE MTF
Research of technological and mechanical properties of forms materials for plastics in the automotive industry (APVV-14-0469)20152019APVV - Všeobecná výzvaA. GörögUVTE MTF
Research of technological forming processes and optimizing of their parameters using numerical simulation (APVV-0219-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. KapustováUVTE MTF
Research of technological process of forming at production of tubes with contoured internal surface (APVV-15-0319)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. MartinkovičUVTE MTF
Research of the application of natural silicates in elastomeric compounds for industrial applications (APVV-18-0111)20192022APVV - Všeobecná výzvaM. KublihaUMAT MTF
Research of the coating/ substrate interphase modification to increase hard coating adhesion (APVV-15-0168)20162019APVV - Všeobecná výzvaĽ. ČaplovičUMAT MTF
Research of the coating/substrate interphase modification to increase hard coating adhesion (APVV-14-0411)20152018APVV - Všeobecná výzvaĽ. ČaplovičUMAT MTF
Research of the hybrid manufacturing of the components by means of progressive overlay welding methods (1/0417/20)20202023VEGAM. SahulUVTE MTF
Research of the impact of the composition and the preparation process of chosen systems with non-ordering structure. (1/2077/05)20052007VEGAJ. KalužnýDNM UMAT MTF
Research of the influence of the long-term operation on thermal aging of the nuclear power materials VVER-440 (APVV-14-0143)20152018APVV - Všeobecná výzvaM. DománkováUMAT MTF
Research of weld joints properties of duplex and superduplex steels (APVV-0248-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaK. UlrichUVTE MTF
Research of weldability and solderability of stainless steels with Cu alloys by technologies utilizing concentrated energy sources (APVV-16-0118)20172021APVV - Všeobecná výzvaK. UlrichUVTE MTF
Research of weldability of duplex and superduplex stainless steels by concentrated energy sources (1/0222/11)20112013VEGAK. UlrichUVTE MTF
Research of welded joints properties of duplex stainless steels made by high concentrated sources (APVV-0478-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaK. UlrichUVTE MTF
Research of welding and Forming of Nitrooxidatively Treated Steel Sheets (APVV-0057-07)20082011APVV - Všeobecná výzvaM. MarônekUVTE MTF
Research on causes of geometrical deviations in the production of seamless tubes and their technological inheritance with emphasis on the shape stability of precision cold drawn tubes using metrological systems (APVV-18-0418)20192023APVV - Všeobecná výzvaL. MorovičUVTE MTF
Research on increasing the combustion efficiency of pyrolysis oils (APVV-14-0313)20152019APVV - Všeobecná výzvaJ. MartinkaUIBE MTF
Research on modern systems for manufacture and measurement of components of machines and devices (CIII-PL-0007-11-1516)20152016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Research on modern systems for manufacture and measurement of components of machines and devices - stage II (CIII-PL-0007-12-1617)20162017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Research on properties of selected types of hybrid joints (APVV-0075-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaM. MarônekUVTE MTF
Research on the fire safety of insulation materials based on natural fibers (SK-CN-2015-0002)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca J. MartinkaUIBE MTF
Research on the possibilities of "intelligence" implementation into the assembly process. (1/0285/12)20122014VEGAP. KošťálUVSM MTF
Research on the possibilities of using industrial robots programming methods for production devices and systems in the frame of the Industry 4.0 developing strategy (SK-SRB-18-0026)20192020APVV - Bilaterálna spolupráca P. BožekUVTE MTF
Research on the simulation methods design and implementation possibilities for the improvement/optimization of manufacturing systems supported by the Virtual Commissioning tool in the context of the Digital Factory. (1/0190/16)20162019VEGAR. RužarovskýUVTE MTF
Research on welding of progressive light alloys by beam welding methods (APVV-15-0337)20162019APVV - Všeobecná výzvaM. MarônekUVTE MTF
Reserach the imact of priority rules of determined objectives in production scheduling process (1/0209/17)20172019VEGAM. IringováUIAM MTF
Retained austenite measurement (123/2008)20082008-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičDME UMAT MTF
Retained austenite measurement (129/2008)20082008-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičDME UMAT MTF
Retained austenite measurement (7/2009)20092009-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičDME UMAT MTF
Retained austenite measurement (36/2009)20092009-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičDME UMAT MTF
Returns on Quality- Quality Assurance, Measurement and Monitoring of the Impact of Product Quality on the Company Profitability (APVV-0622-10)20112013APVV - Všeobecná výzvaR. NovákováUPIM MTF
Riadenie pružného mechatronického systému s variabilnými parametrami. (1/0503/12)20122014VEGAO. MoravčíkUIAM MTF
Riadenie robota v prostredí s pohyblivými prekážkami, použitím genetických algoritmov a fuzzy riadenia (1/0687/12)20122014VEGAP. SchreiberUIAM MTF
RISE-SK Research and Innovation Sustainability for Europe20162016H2020: Excellence: European Research Council (ERC)D. CagáňováUPIM MTF
Robogami in compounded linear transformations20192020inštitucionálny projektI. MarkechováUIAM MTF
Rozvoj a podpora podnikania v Trnavskom regióne cez návrh a realizáciu akademického inkubátora na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave20192019Mladý výskumníkN. NovákováUPIM MTF
Rozvoj pedagogických spôsobilostí doktorandov MTF STU (26110230023)20102010-- Iný domáci --A. BujdákováMTF
Rozvoj výskumno-vývojových kapacít pre zabezpečenie stabilnej dodávky elektrickej energie sledujúcej trendy vývoja moderných dopravných prostriedkov 21. storočia (NFP313010T596)20162019OP VaIP. PokornýUVTE MTF
Science closer to students (LPP-0202-06)20062009APVV - Program LPPO. MoravčíkUIAM MTF
Scientific and Research Centre of Excellence SlovakION for Material and Interdisciplinary Research (313011W085)20192023OP VaIR. RiedlmajerUVPT MTF
Scientific Cross-Cultural Best Practice Exchange and Knowledge Transfer (V4_21220017)20142015-- Iný medzinárodný --D. CagáňováUPIM MTF
Scientific monograph chapter publishing portal (009STU-4/2017)20172019KEGAK. RešetováOPOM MTF
Searching for multicomponent character of the flickering in accreting systems (1/0408/20)20202022VEGAA. DobrotkaUVPT MTF
Searching for physical sources of the fast stochastic oscillations in accreating systems. (1/0335/16)20162018VEGAA. DobrotkaUVPT MTF
Security powered by society (653924)20142015H2020: LEIT: Information and Communication TechnologiesM. StrémyUVPT MTF
Scholarship (PL 0013 2004/2005)20042005CEEPUSM. ŽitňanskýDME UMAT MTF
Scholarship (PL 0013 2002/2003)20032003CEEPUSM. ŽitňanskýDME UMAT MTF
Signal acquisition, processing and interpretation in biological objects and technical systems (691979 SEP-210274887, H2020-Twinn-2015:Twinning)20162018H2020: SC5 - Climate action, environment, resource efficiency and raw materialsP. SchreiberUIAM MTF
Simulácia ako efektívny nástroj pre návrh a zlepšenie parametrov zvárania metódou FSW20172017Mladý výskumníkP. BerčíkUIAM MTF
Simulation model for the concept of the smart working environment in industrial production (APVV-16-0437)20172021APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠujanováUPIM MTF
Simultaneous enhancement of strength and toughness of cold work tool steel by sub-zero treatment (APVV-17-0009)20182021APVV - Všeobecná výzvaP. JurčiUMAT MTF
Skúmanie pastických vlastností neželezných zliatin a ich využitie pri prenosnom tvárnení (1/0301/03)20032005VEGAA. UlíkKTKP UVTE MTF
Skúmanie riadenia ľudských zdrojov v multikultúrnych priemyselných podnikoch za účelom zvýšenia výkonnosti zamestnancov rôznych generačných skupín20192019Mladý výskumníkA. StarečekUPIM MTF
Skúmanie vplyvu kryogénneho spracovania na štruktúru a vlastnosti ledeburitickej nástrojovej ocele20162018Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. PtačinováUMAT MTF
Skúmanie vplyvu nástrojov talent manažmentu na zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov v automobilovom priemysle v kontexte s princípmi cultural fit a udržateľného rozvoja (TALENT-CULTURAL-UR)20162018Excelentné tímy mladých výskumníkovP. UrbanovičováUPIM MTF
Skúmanie vplyvu spracovateľských technológií vybraných materiálov s neusporiadanou štruktúrou (1/9096/02)20022004VEGAJ. KalužnýDNM UMAT MTF
Sledovanie potenciálne nebezpečných sekundárnych produktov vznikajúcich pri likvidácii strojárskych odpadov progresívnymi metódami (APVV-0370-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaM. SoldánUIBE MTF
Slovak Centre of Excellence in Ion Beam and Plasma Technologies for Materials Engineering and Nanotechnology-SlovakION (Grant No. 664526)20152016H2020: Spreading excellence and widening participationM. StrémyUVPT MTF
Slovakion - Research of cluster structures and nanomaterials (FZD MTF STU)20072008-- Iný medzinárodný --J. JanovecUMAT MTF
Social Innovation for All (Erasmus+ - Key Action 2 - Knowledge Alliances)20182019ERASMUS+D. CagáňováZPZV MTF
Social media as a risk and opportunity for public security and law enforcement (700655, H2020-FCT-2015)20162017H2020: LEIT: Information and Communication TechnologiesM. StrémyUVPT MTF
Software for automatic translation from EU to South-Eastern Europe (644697, ICT-17-2014)20152018H2020: Spreading excellence and widening participationŠ. SvetskýVSDU MTF
Software for automatic translation from EU to South-Eastern Europe languages (Horizon 2020)20152019Motivačný program STUŠ. SvetskýVSDU MTF
Solidification and properties of novel peritectic TiAl-based alloys (APVV-0434-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaS. DemianUMAT MTF
Sorption of industrial contaminants under dynamic conditions20192020inštitucionálny projektM. SirotiakUIBE MTF
Spájanie a testovanie supravodivých pások (1339)20152015Mladý výskumníkE. CuninkováUMAT MTF
Special glasses designed for applications in the optoelectronics, power engineering and memory devices (APVV-16-0086)20172021APVV - Všeobecná výzvaS. MinárikUVPT MTF
Special glasses for optoelectronics, non-linear optics and fiber optics (SK-CZ-2013-0182)20152015APVV - Bilaterálna spolupráca V. LabašUMAT MTF
Special methods for metallurgical bonding of hard-to-weld materials and their application in manufacture of new materials with high technical parameters. (1/0842/09)20092011VEGAM. TurňaUVTE MTF
Specialised laboratory supported by multimedia textbook for subject "Production systems design and operation" for STU Bratislava. (015STU-4/2018)20182020KEGAP. BožekUVTE MTF
Spracovanie a vyhodnocovanie EKG signálu s využitím prediktívneho modelu neurónovej siete20162016Mladý výskumníkA. NémethováUIAM MTF
Stablishing patterns of formation of the structure and operational properties of the surface layers of products obtained by additive technologies with thermochemical treatment and subsequent application of highly effective protective coatings (SK-BY-RD-19-0017)20192022APVV - Bilaterálna spolupráca A. ČausUVTE MTF
Stage II of the complex modernisation of educational tangible hmotnej, information and communication infrastructure of the STU workplaces (26250120045)20102013OP VaVJ. PeterkaOPRO VPPT MTF
Stanovenie kriteriálneho opotrebovania polguľových fréz20172017Mladý výskumníkR. ZaujecUVTE MTF
Stanovenie zákonitostí tvorby štruktúry a vlastností vo vybraných rýchlorezných oceliach pri presnom odlievaní rezných nástrojov vo vákuu. (1/0418/12)20122015VEGAA. ČausUVTE MTF
Staring New Co - operation (CEE - PTP)20032003Partnership for Tomorrow ProgramO. MoravčíkDITA MTF
STEMina 12/15 - Pollinating science attractiveness for growing potent scientific STEM in order to initiate a glowing future20162016H2020: LEIT: Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and BiotechnologyO. MoravčíkUVPT MTF
Stimulating innovative interconnection of university education and research activities with automotive sector companies in Danube region (http://www.interreg-danube.eu)20162019-- Iný medzinárodný --D. CagáňováUPIM MTF
Structure of fermionic wave functions and its influence on accuracy of fixed-node diffusion Monte Carlo method (APVV-17-0283)20182021APVV - Všeobecná výzvaM. DubeckýUVPT MTF
Structure, properties and processes at surfaces and interfaces of materials from first pinciples calculations. (1/0868/12)20122015VEGAA. AntušekDPH UMAT MTF
Structure, propeties and processes at surfaces and interfaces of materials: computational modeling. (1/0770/13)20132015VEGAA. AntušekUVPT MTF
STU ako líder Digitálnej koalície20192019-- Iný domáci --O. MoravčíkUIAM MTF
Student online conferences of STU MTF (Slovakia) and University of Niš, Faculty of Electronic Engineering (Serbia) for the purposes of specific English language and other skills development (SK-SRB-2013-0034)20152016APVV - Bilaterálna spolupráca G. ChmelíkováCJHŠ MTF
Students from Slovakia at the Universities of Technology in Prague and Brno between the Wars (026STU-4/2012)20122014KEGAM. PetrášCJHŠ MTF
Studium a numerická simulace tepelných a vlhkostních stavu materiálu v podmínkách přenosu hmoty a energie při konvektivním přenosu tepla (086/2004)20042005MVTSB. TarabaDAM UVSM MTF
Study and numerical simulation of the thermal and stress-strain states in the progressive technological and assembly processes (1/9381/02)20022004VEGAB. TarabaDAM UVSM MTF
Study, numerical simulation and optimisation of high-speed heating for progressive technologies of forming and heat treatment. (1/2073/05)20052007VEGAM. BehúlováDAM UVSM MTF
Study of crystal structure and thermodynamic properties of aluminium-base and zinc-base complex metallic alloys (APVV-0076-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaJ. JanovecUMAT MTF
Study of disordered structures of non-metalllic by chosen physical methods. (APVV-20-043505)20062009APVVM. KublihaUMAT MTF
Study of effect of physico-metallurgical aspect of high-temperature brazing on the structure of joints in metallic and ceramic materials (1/0381/08)20082010VEGAR. KoleňákUVTE MTF
Study of energetic ion effects on atomic and electronic structures of ultrathin 2D hetero-systems for electronics (APVV-16-0500)20172020APVV - Všeobecná výzvaJ. DobrovodskýUVPT MTF
Study of environmental friendly binder on biological base for moulding sands (1/0117/11)20112013VEGAR. ŠubaUVTE MTF
Study of fast stochastic variability of accretion systems using Kepler, XMM-Newton and Swift satellites (APVV-17-0176)20182022APVV - Všeobecná výzvaA. DobrotkaUVPT MTF
Study of flexible mechatronics system variable parameters influence on its control (1/0463/13)20132015VEGAO. MoravčíkUIAM MTF
Study of metallurgical joining and other technological processes applied for processing the magnesium and other light alloys by progressive and ecologixally friendly technologies (1/2594/12)20122014VEGAM. SahulUVTE MTF
Study of non-conventional glasses modified by ion exchange or ion implantation (SK-FR 2019)20202021Slovensko - FrancúzskoO. BošákUMAT MTF
Study of phase equilibria in advanced materials using aimed experiments and computational thermodynamics. (1/0339/11)20112013VEGAR. ČičkaUMAT MTF
Study of relaxation mechanism in composites with special carbon-based fillers (1/0356/13)20132015VEGAO. BošákUMAT MTF
Study of selected herbidides mobility after their application on burn-off areas: risk assessment for soil, water and possibilities of their remediation. (1/0302/12)20122014VEGAM. SirotiakKEI UIBE MTF
Study of selected properties of duplex stainelss weld joints produced by concentrated energy sources (APVV-0697-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaK. UlrichUVTE MTF
Study of sorption capacity and physico-chemical properties of biochars from hydrothermal carbonization and pyrolysis of biomass wastes (1/0253/17)20172020VEGAM. SirotiakUIBE MTF
Study of special glasses by methods based on dielectrical relaxation of their structure (APVV-0216-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaV. LabašUMAT MTF
Study of structural and mechanical stability of new superhard coatings for structural and tool materials (1/1035/12)20122014VEGAĽ. ČaplovičUMAT MTF
Study of the internal arrangement of materils based on vulcanizate rubber compounds and composites with polymer matrix by physical methods. (1/0525/12)20122014VEGAO. BošákDPH UMAT MTF
Study of the transformations processes in the rapidly solidified polycomponent multiphase alloys (1/3190/06)20062008VEGAP. GrgačDME UMAT MTF
Study of turbulent accretion process in accreating binary systems through flickering activity (1/0511/13)20132015VEGAA. DobrotkaUVPT MTF
Studying the use of advance oxidative processes for metalworking fluids lifetime extension and for their following acceleration of biological disposal at the end of the life cycle (1/0640/14)20142017VEGAM. SoldánUIBE MTF
Studying the use of ozonation for metalworking fluids lifetime extension and for their following enhanced biological disposal at the end of the life cycle (APVV-0177-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. LokajUMAT MTF
Substance and value of firm industrial and intellectual property, its creation, maintenance, protection, valuation and its main contribution to the firm value maximalization (1/2580/05)20052007VEGAJ. SablikDIEM MTF
Substitution of future's critical raw material: carbon and glass fibers (FP7_NMP-2012-CSA-6)20142015H2020: SC5 - Climate action, environment, resource efficiency and raw materialsD. CagáňováUPIM MTF
Support for innovative technology education for kindergarten and elementary schools in order to increase interest in technical towards. (009STU-4/2019)20192021KEGAP. PokornýUVTE MTF
Support of implementation of experimental methods used in applied physics to materials research and education (044STU-4/2017)20172019KEGAV. LabašUMAT MTF
Survey on the prerequisites of enhancing the internationalisation of the STU MTF educational environment internationalisation with focus on students20192020inštitucionálny projektĽ. HurajováCJHŠ MTF
Sustainable and High Performance Manufacturing Based on Complexity Reduction (SK-PT-2015-0035)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca D. CagáňováUPIM MTF
Sustainable strategic management. Instructions exercises - case studies. (027STU-4/2016)20162018KEGAP. SakálUPIM MTF
Syntéza SIC pomocou nízkoenergetickej iónovej implantácie20162016Mladý výskumníkA. ZávackáUVPT MTF
Systém energetickej kalibrácie 6 MV Tandetrónu20162016Mladý výskumníkD. VaňaUVPT MTF
System identification of complex preconditions for supporting innovation and employment in the less developed regions of Slovakia (1/0235/17)20172019VEGAM. JemalaUPIM MTF
Systém rozpoznávania a vyhodnocovania EKG signálu a jeho vzorov použitím metódy SVM (1344)20152015Mladý výskumníkA. NémethováUIAM MTF
Systematic Development of Personality and Critical Thinking within Basics of Communication Subject at STU (043STU-4/2017)20172019KEGAI. NovotnáCJHŠ MTF
Systemic analysis and assessment of pre-production processes management of industrial enterprises in SR. (1/0418/16)20162018VEGAM. JemalaUPIM MTF
Systemic implications of a sustainable corporate social responsibility in the functional strategies of strategic business units in the context of the win-win strategy. (1/0074/20)20202022VEGAP. SakálUPIM MTF
Systemic study to support complex industrial innovation in Slovak Republic in context of Industry 4.0 trends (APVV-16-0164)20172021APVV - Všeobecná výzvaM. JemalaUPIM MTF
Systémová analýza a hodnotenia hlavných manažérskych procesov priemyselných podnikov SR na podporu zavádzania cyklickej ekonomiky (APVV-14-0819)20152019APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠujanováUPIM MTF
Systémová identifikácia komplexnejších predpokladov pre podporu priemyselných inovácií v menej rozvinutých regiónoch SR (APVV-15-0397)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. JemalaUPIM MTF
Systems Tools for the Design and Simulation of the Smart Working Environment in Industrial Enterprises (APVV-17-0325)20182022APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠujanováUPIM MTF
Štruktúra materiálov zblízka20192019-- Iný domáci --M. KublihaUMAT MTF
Štúdium aerosólov z vybraných technologických procesov a analýza prítomnosti zdraviu škodlivých prvkov z pohľadu bezpečnosti pracovného prostredia20162017inštitucionálny projektM. BeňoUVPT MTF
Štúdium fázových transformácií a termodynamických vlastností štruktúrne komplexných fáz v zliatinách na báze Zn a Al20162016Mladý výskumníkM. AdamechUMAT MTF
Štúdium konceptu TORT káblov na báze vysokoteplotného supravodiča20172017Mladý výskumníkE. CuninkováUMAT MTF
Štúdium koróznej odolnosti vysokolegovaných ocelí po dlhodobej expozícií. (1/0639/12)20122014VEGAV. MagulaDME UMAT MTF
Štúdium mikromechanizmu lomu kryogénne spracovanej nástrojovej ocele Vanadis 6 (FRACTUREMICROMECHANISM)20182018Mladý výskumníkJ. ĎuricaUMAT MTF
Štúdium možností súčasného zvýšenia tvrdosti, odolnosti proti opotrebeniu a húževnatosti Cr-V ledeburitickej ocele kryogénnym spracovaním (APVV-15-0350)20162019APVV - Všeobecná výzvaP. JurčiUMAT MTF
Štúdium odolnosti proti iniciácii a šíreniu porušenia ledeburitickej nástrojovej ocelel po rôznych režimoch tepelného spracovania (1335)20152015Mladý výskumníkJ. PtačinováUMAT MTF
Štúdium požiarno-technických charakteristík rozpustného a nerozpustného lignínu20162016Mladý výskumníkH. KobetičováUIBE MTF
Štúdium procesnej úrovne hybridných výrobných systémov v rámci konceptu Industry 4.020172017Mladý výskumníkM. NeštickýUIAM MTF
Štúdium rozhrania bimetalov vyhotovených vysokorýchlostným zváraním explóziou20162016Mladý výskumníkM. SahulUMAT MTF
Štúdium spektrálnych vlastností vybraných chemických látok v oblasti UV-VIS a ich kvantitatívne stanovenie20192019Mladý výskumníkM. HladováUIBE MTF
Štúdium syntézy a následného využitia rôznych druhov nanokompozitov20162017inštitucionálny projektA. PastierováUIBE MTF
Štúdium šírenia plameňa v Hartmannovej trubici20172017inštitucionálny projektR. KuracinaUIBE MTF
Štúdium transportných vlastností skiel určených pre fotonické aplikácie (APVV-15-0359)20162020APVV - Všeobecná výzvaV. LabašUMAT MTF
Štúdium upravených sorpčných materiálov pre environmentálne aplikácie - odstraňovanie prioritných organických polutantov z vôd20162016Mladý výskumníkM. LipovskýUIBE MTF
Štúdium výbuchových charakteristík organických prachov20162016Mladý výskumníkM. MenčíkUIBE MTF
Štúdium využitia magnetických nanočastíc pre jednoduchý, rýchly a ekonomický zber mikrorias (podpora výskumu a využívania palív 3. generácie) (1337)20152015Mladý výskumníkA. PastierováUIBE MTF
Štúdium zvariteľnosti Al-Li zliatiny 2099-T83 elektrónovým lúčom20172017Mladý výskumníkA. KuhajdováUVTE MTF
Teaching and research in advanced manufacturing (CIII-PL-0901-04-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlD. CagáňováUPIM MTF
Teaching and research in advanced manufacturing (CIII-PL-0901-06-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlD. CagáňováUPIM MTF
Teaching and research in advanced manufacturing (CIII-PL-0901-05-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlD. CagáňováUPIM MTF
Teaching and research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing (CIII-RO-0013-14-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing (CIII-RO-0013)20082016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing (CIII-RO-0013-11-1516)20152016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing (CIII-RO-0013-12-1617)20162017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing (CIII-RO-0013-013-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing (CIII-RO-0013-15-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market (CIII-RS-0304)20092016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market (CIII-RS-0304-09-1617)20162017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market (CIII-RS-0304-10-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market (CIII-RS-0304-12-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market (CIII-RS-0304-11-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Technical infrastructure of research and development for the field of the contact and contact-free methods of measurement (26210120020)20122015OP VaVA. GörögUVTE MTF
Technological heritability of laser micromachining process and its influence on technological and exploatation properties of material. (1/0254/11)20112014VEGAP. ŠugárUVTE MTF
The best among the greatest (Aurel B. Stodola) - The translation of correspondence (3/6253/08)20082010KEGAM. PetrášCJHŠ MTF
The CALIPER project: Linking research and innovation for gender equality20192021H2020: Spreading excellence and widening participationD. CagáňováUPIM MTF
The creation and implementation of innovative tools for enhancing competencies of students in area of engineering metrology focused to requirements of practice (031STU-4/2017)20172019KEGAA. GörögUVTE MTF
The creation of the scientific monograph in world language focused on advanced machining methods for the purpose of international education at universities (017STU-4/2020)20202021KEGAM. KurucUVTE MTF
The creation of 3D modeling laboratory for environment of dawing-free production (012STU-4/2016)20162018KEGAP. KošťálUVTE MTF
The Cultured engineering (29079-IC-1-2005-1-DK-ERASMUS-MOD)20052007ErasmusJ. MištinaDLA UVPT MTF
The data minig usage in manufacturing systems control (1/0214/11)20112013VEGAP. VažanUIAM MTF
The Database Applications Design for Modelling Mental Processes Automation (1/0221/18)20182020VEGAŠ. SvetskýVSDU MTF
The determination of key attributes of corporate culture with impact on performance of organizations operating in specific conditions of the SR (APVV-0631-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. ČambálUPIM MTF
The determination of suitable parameters for precision castings production by centrifugal spin casting into silicon moulds. (1/0383/10)20102011VEGAM. BeznákUVTE MTF
The development of integrated hierarchical mechatronic systems including functional, reliability and safety aspects according "Industry 4.0" concept. (1/0173/18)20182020VEGAG. MichaľčonokUIAM MTF
The development of skills and transfer of knowledge into the practice as an assumption of the successful adaptability of the unversity graduates in the labour market (SK-PL-2015-0052)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca H. MakyšováUPIM MTF
The effect of microstructure and phase composition on corrosion resistance of hot dip alloys (1/0490/18)20182021VEGAM. KusýUMAT MTF
The electron beam technological complex for welding, deposition welding and material surfacing (VMSP-P-0009-09)20092011APVV - Program VMSPK. UlrichUVTE MTF
The evaluating resources and the applicable methods for management objects teaching practice (3/4155/06)20062008KEGAA. ChlpekováDIEM MTF
The evaluation of acoustic emission measuring (56/2009)20092009-- Iný domáci --P. TanuškaDITA MTF
The expositation of advanced oxidation processes in removal of organic pollutants from machine industry wastewaters by the use of wastes from production and treatment of metals as catalysts (1/0352/09)20092011VEGAM. SoldánUIBE MTF
The flammability of polyolefins; hydroxides of alkaline earth metals modified by organic acids as carriers of antioxidant and other functions (APVV-0238-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. MartinkaUIBE MTF
The identification of sustainable performance key parameters in industrial enterprises within multicultural environment. (1/0787/12)20122014VEGAM. ČambálUPIM MTF
The impact of the coexistence of different generations of employees on the sustainable performance of organisations (1/0348/17)20172019VEGAM. ČambálUPIM MTF
The implementation of critical thinking standards within invation of the subject Introduction to Scientific Work at STU (052STU-4/2013)20132015KEGAM. BednárikováCJHŠ MTF
The implementation of European Credit Transfer System into the short time higher education within Bologna process at Technical University of Cluj Napoca (CII-RO-0058-02-0607)20062007CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)M. ŠtefánekKOPT UVTE MTF
THE IMPLEMENTATION OF EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM INTO THE SHORT TIME HIGHER EDUCATION WITHIN BOLOGNA PROCESS AT TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ NAPOCA (CII-RO-0058-03-0708)20072008-- Iný domáci --L. MorovičUVTE MTF
The innovation of the subject Intelligent Control Methods at the Faculty of Materials Science and Technology of Slovak University of Technology (009STU-4/2018)20182020KEGAP. SchreiberUIAM MTF
The International Cooperation Network of educational and research institution with subcontractors and other bodies active in Automotive Industry20092012-- Iný medzinárodný --D. CagáňováUPIM MTF