4. 6. 2020  13:41 Lenka
Akademický informační systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 1070

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
A participatory open technology platform improving urbic planning through games and simulation (FP7_SST-2012-RTD-1)20142015Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiD. Cagáňová
UPIM MTF
A Quality Management System for STU Bratislava (PTP II)
2004
2004
Dohoda STU
KAIA MTF
2008
2010
VEGAA. Antušek
UMAT MTF
2005
2008
Európsky sociálny fond
OPRO VPPT MTF
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaUMAT MTF
20182018inštitucionálny projekt
UIBE MTF
Advanced materials, processing and automation technologies (zmluva)
2011
2018
-- Iný medzinárodný --
M. Kusý
UMAT MTF
Advanced Teaching and LeArning System (SEP-210249216, H2020-ICT-2015)
2016
2017
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
M. StrémyUVPT MTF
Advanced tools in mobility smart planning for hubs enhancement and raising efficiency (CIP-IEE-2012-Promo-P/PDA)
2014
2015
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
2016
2016
-- Iný domáci --
OPOM MTF
2018
2018-- Iný domáci --
OPOM MTF
An integral process value chain based on Hybrid Manufacturing process for a flexible and reconfigurable production of high complexity tooling (S0104-Flex-Tool)
2019
---- Iný medzinárodný --P. ŠugárUVTE MTF
Analýza a evaluácia bezpečnostne-kritických systémov iónových a plazmových technológií
2016
2016
Mladý výskumníkP. CuninkaUIAM MTF
Analýza a plánovanie montážnych systémov a pracovísk pomocou diskrétnej simulácie v priemysle (AaPMSaPPDSvP)20182018Mladý výskumníkUVTE MTF
20162016
Mladý výskumník
J. Urminský
UVTE MTF
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
20152015Mladý výskumníkUIAM MTF
Analýza dynamických vlastností vybraných mechatronických sústav s ozubeným prevodom (4/0102/06)
2006
2008
RAV MŠ SRJ. Mudrik
KAM UVSM MTF
2008
2008
-- Iný domáci --I. Tureková
KEBI MTF
Analýza hraničných vrstiev trojbodových a štvorbodových okrajových úloh pre singulárne perturbované obyčajné diferenciálne rovnice 2. rádu (1/0068/08)
2008
2010VEGAR. VrábeľUIAM MTF
20122014VEGAF. Pecháček
KTZS UVSM MTF
Analýza náhodných porúch a ich predikcia v systémoch riadenia priemyselných procesov (ANPP)20182020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
M. Németh
UIAM MTF
Analýza nástrojových materiálov produkovaných progresívnymi postupmi práškovej metalurgie (1/0148/08)
2008
2010
VEGA
R. MoravčíkUMAT MTF
Analýza nerovnovážnych tepelno-metalurgických a napäťovo-deformačných procesov vo výrobných technológiách zahŕňajúcich rýchle ochladzovanie a tuhnutie kovových materiálov (1/1041/11)20112014VEGAM. BehúlováUVSM MTF
Analýza nevratných zmien v kondenzovaní nekryštalických štruktúrach (1/0645/10)
2010
2011VEGAUMAT MTF
Analýza pomocou iónových zväzkov archeometriu a pre materiálový výskum (SK-SRB-18-0051)
2019
2020APVV - Bilaterálna spolupráca J. DobrovodskýUVPT MTF
2009
2009
-- Iný domáci --M. HazlingerKMI UMAT MTF
2012
2015APVV - Všeobecná výzvaUIBE MTF
2008
2008
-- Iný domáci --
R. Moravčík
KMI UMAT MTF
2012
2015
VEGAM. Kusý
KMI UMAT MTF
Analýza radiačného poškodenia materiálov pre termonukleárne fúzne reaktory (APVV-0611-10)
2011
2014APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
Analýza rýchlo stuhnutých zliatin na báze Zn2016
2016
Mladý výskumník
UMAT MTF
2005
2007
VEGA
P. Ončák
KPIM MTF
20162017APVV - Bilaterálna spolupráca M. DománkováUMAT MTF
Analýza veľkých objemov dát ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov a podpory tvorby informovaných rozhodnutí (1/373/18 FHI EU Bratislava)
2018
2020
VEGA
H. MakyšováUPIM MTF
Analýza vplyvu mechanického zaťaženia vysokoteplotných supravodivých pások na degradáciu ich elektrických vlastností
2019
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
Š. Vrtiel
UIAM MTF
2016
2016
Mladý výskumníkUIAM MTF
Analýza vzoriek (40/2009)20092009-- Iný domáci --KMI UMAT MTF
Aplikácia analytických metód PIXE a RBS pri štúdiu účinnosti záchytu ťažkých kovov z kvapalín prírodnými zeolitmi
2019
2020
inštitucionálny projekt
UVPT MTF
Aplikácia inteligentných senzorov na báze nízkofrekvenčného dátového prenosu pre monitorovanie operačných cyklov v priemyselnej výrobe
2019
2019
Mladý výskumník
UPIM MTF
Aplikácia konceptu Industry 4.0 v rámci modernizácie predmetu Technické prostriedky automatizovaného riadenia. (040STU-4/2016)
2016
2018
KEGA
UIAM MTF
Aplikácia mechatronických princípov a analýza dynamických vlastností navrhnutého sústružníckeho noža
2016
2016
Mladý výskumník
UIAM MTF
Aplikácia metód kvantitatívnej analýzy štruktúry materiálu pre optimalizáciu technologického procesu vstrekovania plastov (1341)2015
2015
Mladý výskumník
UVTE MTF
20182018Mladý výskumníkB. Ludrovcová
UVTE MTF
Aplikácia progresívnych metód odstraňovania organických kontaminantov z pohľadu environmentálnej bezpečnosti (APVV-0213-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
M. SoldánUIBE MTF
2020
2021
Mladý výskumníkP. BuchaUIAM MTF
2016
2018KEGA
UPIM MTF
2011
2013
VEGA
E. LabašováUVSM MTF
Applications of Rapid Manufacturing in Biomedical Fields (CIII-SI-0206-05-1112)
2011
2012Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekKTZS UVSM MTF
Assembly Automation (A-0104-01/02)
2001
2005
CEEPUS
KTZS UVSM MTF
Austauschbau und Nanotechnologien (36s6)20012002
Akcia Rakúsko - Slovensko
KOPT UVTE MTF
Austenitická chrómniklová oteruvzdorná liatina (1/2114/05)20052007
VEGA
M. MurgašUVTE MTF
20182020KEGAŠ. HajduUIAM MTF
2020
2021
Mladý výskumník
J. Magdolen
UVPT MTF
Automobilová Junior Akadémia (AJA) (PSA16_8)
2016
2021
-- Iný domáci --
UPIM MTF
2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
Autonome Mikrosysteme fur die Biosensorik (DAAD - The German Academic Exchange Service)
2011
2014-- Iný medzinárodný --P. Tanuška
UIAM MTF
2008
2008
APVV - Program VMSP
UVTE MTF
2019
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca
UVTE MTF
Biogas and Biofuel generation by an Efficient Low Carbon Process (horizon 2020)20162019Motivačný program STU
UIBE MTF
20152018
H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
K. Gerulová
UIBE MTF
Biolúhovanie vzácnych kovov z ťažko recyklovateľného elektronického odpadu pomocou baktérií Aciditiobacillus ferooxidans a Acidithiobacillus thiooxidans (BIOLEACHING)
2018
2018
inštitucionálny projekt
UIBE MTF
Budování společné přeshraniční inovační platformy2018
2018
Interreg VA: SR - Česká republika
M. BehúlováUIAM MTF
Budovanie digitálneho marketingu v súlade s koncepciou Industry 4.02020
2021
Mladý výskumník
L. Stupavská
UPIM MTF
2009
2011
KEGA
UVSM MTF
2018
2020
KEGA
P. Košťál
UVTE MTF
Budovanie laboratória 3D modelovania pre prostredie bezvýkresovej výroby (012STU-4/2016)20162018
KEGA
P. KošťálUVTE MTF
Budovanie vedeckovýskumného a pedagogického centra Prevody a prenosy. (3/4154/06)
2006
2008
KEGAUVSM MTF
Budovanie virtuálneho laboratória robotiky a manipulačnej techniky (027STU-4/2014)
2014
2016
KEGA
UVSM MTF
C-Au chemická väzba v polyetyléne implantovanom iónmi zlata: DFT modelovanie a experiment (SK-SRB-2016-0002)
2017
2018
APVV - Bilaterálna spolupráca
UVPT MTF
Central European Knowledge Transfer and Higher Education Society (CE/4CE463P1)20142015
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
UPIM MTF
Centrum excelentnosti pre funkcionalizované viacfázové materiály (FUN-MAT) (FUN-MAT)2011
2015
-- Iný domáci --
UMAT MTF
Centrum excelentnosti pre vývoj a aplikáciu diagnostických metód pri spracovaní kovových a nekovových materiálov (26220120048)20092011OP VaV
UMAT MTF
Centrum excelentnosti 5- osového obrábania (26220120013)
2009
2010OP VaV
UVTE MTF
2010
2013
OP VaV
J. PeterkaUVTE MTF
Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva (26220220054)
2010
2012
OP VaVK. RešetováOPOM MTF
Centrum pre výskum a vývoj v oblasti elektrónovolúčových a progresívnych oblúkových technológií zvárania, navárania a povrchového spracovania (26210120017)
2012
2015
OP VaVM. MarônekUVTE MTF
Centrum pre automatizované riadenie (7814)
2009
2008
-- Iný domáci --P. Schreiber
KAIA MTF
20082008-- Iný domáci --P. Schreiber
KAIA MTF
2013
2015
SOP Ľudské zdroje
J. ŠujanováUPIM MTF
2009
2011
OP VaV
J. JanovecUMAT MTF
Cieľavedomý rozvoj osobnosti a kritického myslenia v rámci predmetu Základy komunikácie na STU (043STU-4/2017)20172019KEGA
CJHŠ MTF
Cities Society 4.02019
--
H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyD. CagáňováUPIM MTF
2015
2018H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energiaUVPT MTF
CLIL - Higher Education Teacher2019
2020
International Visegrad Fund - Grant programs
Ľ. Hurajová
CJHŠ MTF
2010
2010
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
M. Behúlová
UVSM MTF
Computer Aided Design of automated systems for assembling (CIII-BG-0722-05-1617)
2015
2017
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Computer Aided Design of automated systems for assembling (CIII-BG-0722-06-1718)20172018
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
P. KošťálUVTE MTF
Computer Aided Design of automated systems for assembling (CIII-BG-0722-08-1920)
2018
2020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. Košťál
UVTE MTF
Computer Aided Design of automated systems for assembling (CIII-BG-0722-07-1819)2018
2019
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. Košťál
UVTE MTF
20012003
CEEPUS
A. Janáč
KOPT UVTE MTF
Computer Systems of Manufacture and Measurement (PL-0001-2003/04)2004
2004
CEEPUS
KOPT UVTE MTF
Computer-Aided Systems for Manufacture and Measurement of Machine Elements - stage II (CII-PL-0007-06-1011)
2011
2011-- Iný domáci --
UVTE MTF
2003
2005
International Visegrad Fund - ScholarshipsM. Kusý
KMI UMAT MTF
Contemporary manufacturing and measuring technologies in quality management systems (CIII-PL-0007-13-1718)2017
2018
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
L. MorovičUVTE MTF
Contemporary manufacturing and measuring technologies in quality management systems (CIII-PL-0007-15-1920)2018
2020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
2016
2017
International Visegrad Fund - Scholarships
UMAT MTF
CooperAtive Research for Logistics in Smart Cities (SEP-210278226, H2020-Twinn-2015: Twinning)
2016
2018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
UPIM MTF
2017
2020H2020: LEIT: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológieM. PekarčíkováUMAT MTF
Co-workingové centrum kreatívneho manažérstva kvality (Nadácia Volkswagen Slovakia Nováková)
20182019
-- Iný domáci --
R. Nováková
UPIM MTF
2016
2018
ERASMUS+
UPIM MTF
Cultivate Excellence in Micro- and NAnostructured materials Research at the Slovak University of Technology (SEP-210216084)
2015
2018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
UVPT MTF
Cultural Opening- diversity and intercultural competences in the context of the refugee crisis (BMBF Funds - Bundesministerium fur Bildung und Forschung)20172019
-- Iný medzinárodný --
D. Cagáňová
UPIM MTF
Číslicové fázové systémy riadenia elektrických pohonov vysokej presnosti a ich imitácia prostriedkami počítačovej simulácie (1/2055/05)20052007VEGA
KAIA MTF
DAC Danube Academic Confederation (STAR-Danube Region Project Fund)2016
2018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiUPIM MTF
Dátová podpora modelovania a simulácie lesných požiarov (APVV-0019-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
M. Sirotiak
UIBE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CEEPUS)
2011
2012Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. Morovič
KOPT UVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-04-1112)
2011
2012
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-05-1213)20122013Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. Morovič
UVTE MTF
2013
2014
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-07-1415)
2014
2015
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
L. Morovič
UVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-08-1516)
2015
2016
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
2016
2017
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-10-1718)2017
2018
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-12-1920)
2018
2020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
L. MorovičUVTE MTF
2018
2019
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. Morovič
UVTE MTF
2019
2021
VEGAA. Dobrotka
UVPT MTF
2018
2020
VEGAUPIM MTF
Determinanty nerovnosti vyplývajúce z rozličných foriem pracovných vzťahov (1/0803/12)20122014VEGA
KM UPIM MTF
2005
2008
6. rámcový programA. Linczényi
KIK UPIM MTF
Development of manufacturing technologies - new strategies and new challenges in education and research (CIII-BG-0614-01-1112)
2011
2012
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
KTZS UVSM MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033)2015
2016
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
2016
2017
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. Velíšek
UVTE MTF
2017
2018
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
K. Velíšek
UVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-15-1920)
2018
2020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
K. VelíšekUVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-14-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Development of mechatronics skills and innovative learning methods for Industry 4.02019
2020
ERASMUS+
UVTE MTF
20202022
-- Iný medzinárodný --
P. CuninkaZPZV MTF
2014
2015
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
J. Šujanová
UPIM MTF
Development of skill Ecosystem in Visegrad four countries
2020
2022
-- Iný medzinárodný --P. CuninkaZPZV MTF
Development of Skill Ecosystem in Visegrad Four Countries
2020
2022
European Institute of Innovation and Technology (EIT)
M. Strémy
UVPT MTF
1999
2002
Competitive and sustainable growth (GROWTH)
KTZS UVSM MTF
2017
2018
International Visegrad Fund - Grant programsUPIM MTF
2017
2019
VEGA
O. BošákUMAT MTF
2012
2014
VEGAKF UMAT MTF
Difúzne spájanie kombinovaných ľahkých kovov (1338)
2015
2015
Mladý výskumník
UVTE MTF
20202020EIT Manufacturing: strengthening and increasing the competitiveness of Europe’s manufacturing industryUIAM MTF
2018
2018
-- Iný domáci --
OPOM MTF
Digitálny archív vedomostnej základne v oblasti riadenia kvality (045STU-4/2018)2018
2020
KEGA
UPIM MTF
2018
2022
H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
UVTE MTF
20022003Open Society FoundationA. Linczényi
KIK UPIM MTF
2005
2007KEGA
UPIM MTF
Dizajn Al-TM zliatin pre on-board produkciu vodíka (1/0465/15)
2015
2018
VEGA
UVPT MTF
20162019
APVV - Všeobecná výzva
I. HalenárUIAM MTF
2018
2020VEGAVSDU MTF
2018
2018
inštitucionálny projekt
Š. Svetský
UIAM MTF
2005
2005
-- Iný domáci --
KOPT UVTE MTF
20052007
VEGA
CJHŠ MTF
Dynamická analýza a syntéza rotačných strojových agregátov (1/9102/02)2002
2004
VEGA
UVSM MTF
Ecological aspects and control of major-accident hazards involving dangenerous substances (G/404/2000-2)2000
2001
Open Society Foundation
KBI UIBE MTF
E-lab ako nová progresívna forma interdisciplinárneho vzdelávania a podpory rozvoja štúdia odborných predmetov v univerzitnom prostredí (027STU-4/2020)2020
2022
KEGACJHŠ MTF
E-learning vo forme príručky bezpečnosti a ochrany zdravia pri zváraní (028STU-4/2013)2013
2015
KEGAZ. Szabová
UIBE MTF
2018
2019
KEGA
D. Cagáňová
UPIM MTF
20082008
KEGA
UMAT MTF
Elektrónovolúčový technologický komplex pre zváranie, naváranie a povrchové spracovanie materiálov (VMSP-P-0009-09)20092011APVV - Program VMSP
UVTE MTF
2008
2010
7. rámcový program
KIK UPIM MTF
Encouraging Social Entrepreneurship among European Youth - YounGO (Erasmus Plus Key Action 2-Call-Capacity Building in the field of youth -EAC/S11/13)
2016
2017
ERASMUS+
UPIM MTF
2012
2016
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
2016
2017
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
K. VelíšekUVTE MTF
2017
2018
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
K. Velíšek
UVTE MTF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-08-1920)20182020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
K. Velíšek
UVTE MTF
2018
2019
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
K. Velíšek
UVTE MTF
2018
2019
Interreg Danube Transnational Programme (DTP)UPIM MTF
2008
2010
VEGA
UIBE MTF
Enviromentálne vhodné prídavné materiály a technológie na spájanie kovových, nekovových materiálov a ic kombinácií v pevnom stave (1/0122/03)
2003
2005
VEGA
UVTE MTF
Enviromntálne orientovaný manažment, marketing a logistika strategických podnikateľských jednotiek (1/9099/02)
2002
2004
VEGA
KPIM MTF
Environmentally-friendly, recyclable, lead-free and non-critical solder nanocomposites (685812-1, H2020-NMP-2015-two-stage)20152018H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
UVTE MTF
Erasmus Mundus Joint Master Degree (574487-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA1-JMD-MOB, EAC-A04-2015)
2016
2017ERASMUS+D. Cagáňová
UPIM MTF
2019
2021
OP VaI
UIAM MTF
Establishment of the technical-consulting laboratory for the utilisation and consequent promotion of solar energy. (14150100019)20062008INTERREG IIIAK. Balog
KEBI MTF
2016
2018
KEGA
UIAM MTF
E-vedecká študovňa (18-514-04086)
2019
2019
-- Iný domáci --
K. Rešetová
OPOM MTF
2020
2022
KEGA
UMAT MTF
Experimentálne a simulačné metódy dynamickej analýzy mechatronických subsystémov technologických zariadení (1/0256/09)
2009
2011VEGA
UVSM MTF
20082009
-- Iný domáci --
UMAT MTF
2019
--H2020: SC6 - Európa v meniacom sa svete - inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnostiUPIM MTF
2017
2017
Mladý výskumníkP. UrbanovičováUPIM MTF
Faktory podnikovej kultúry ovlyvňujúce výkonnosť priemyselných podnikov (PKVyK)
2018
2018Mladý výskumník
UPIM MTF
2004
2005
Bilaterálna spolupráca
KAM UVSM MTF
Festival of Science as a platform for intensifying cooperation between V4 region universities (V4, Grant No. 21310155)
2013
2015
-- Iný medzinárodný --D. CagáňováUPIM MTF
Flexible Job Creation and Entrepreneurship to Support Graduate Employability (573948-EPP-1-2016-1-TR-EPPKA2-CBHE-JP)2016
2019
ERASMUS+UPIM MTF
2018
2020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UPIM MTF
Fyzikálne vlastnosti "confined"systémov (1/0279/16)20162018
VEGA
A. AntušekUVPT MTF
20182020VEGAM. Kubliha
UMAT MTF
20082010
VEGA
UMAT MTF
Fyzikálne vlastnosti skiel na báze oxidov ťažkých kovov (1/0144/20)
2020
2022
VEGA
UMAT MTF
20172018APVV - Dunajská stratégia
UMAT MTF
Games Learning vo výučbe "Základov priemyselného inžinierstva" (Nadácia Tatrabanka)2018
2018
-- Iný domáci --
M. KučerováUPIM MTF
Gender Equality Achievements in STEM Research (FP7_SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1 (FP7-CSA-A))
20142015
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
D. CagáňováUPIM MTF
Generovanie 3D modelu rekonštrukciou z ortogonálnych pohľadov technického výkresu súčiastky pre použitie v CAD systéme a vizualizáciu (1/0282/08)
2008
2010
VEGAUIAM MTF
Geometrical Product Specifications - a new tendency in the design and realization of technological processes (CII-PL-0007-03-0708)
2007
2008-- Iný domáci --L. MorovičUVTE MTF
Go 4 it! Young people active agents for the social inclusion of migrants (Erasmus+KA1)2019
2020
ERASMUS+
UPIM MTF
20162018Excelentné tímy mladých výskumníkovUVPT MTF
GROW-2000-7: Support to Research Infrastructures, GROW-2000-7.2: Setting up of Virtual Institutes (GTC1-2001-43020)
2002
2004
Competitive and sustainable growth (GROWTH)KZSM UVTE MTF
2003
2005
KEGAM. Marônek
UVTE MTF
2017
2018H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)D. CagáňováUPIM MTF
2020
2024
COST
UMAT MTF
2016
2018
VEGA
A. DobrotkaUVPT MTF
Hľadanie multikomponentného charakteru flickeringu v akréčnych systémoch (1/0408/20)20202022VEGAA. Dobrotka
UVPT MTF
Hlasové ovládanie kolaboratívnych robotov20202021Mladý výskumníkM. Janíček
UVTE MTF
2020
2021
Mladý výskumník
R. Budjač
UIAM MTF
2018
2018
Mladý výskumník
UIBE MTF
2015
2018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
UIAM MTF
Holistický prístup získavania znalostí z výrobných dát pre potreby riadenia výrobných procesov v súlade s konceptom Industry 4.0Holistický (1/0272/18)
2018
2021VEGAP. Tanuška
UIAM MTF
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
UIBE MTF
Hybridný elektrický zdroj pre technicko-poradenské laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie (26220220056)
2010
2010
-- Iný domáci --
A. Bujdáková
MTF
Hybridný elektrický zdroj pre technicko-poradenské laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie (26220220056)2010
2012
OP VaVK. BalogUIBE MTF
Hybridný spôsob lokalizácie mobilných objektov v budovách (APVV-15-0398)20162019APVV - Všeobecná výzvaO. MoravčíkUVPT MTF
Changing structures and gender policies towards equality in universities and science system (SEP-210213601, GERI-2014)
2015
2018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
UPIM MTF
20122013APVV - Bilaterálna spolupráca M. KublihaUMAT MTF
Charakteristika termofyzikálnych a mechanických vlastností polymérnych zliatin na báze PET a PBT (1345)
2015
2015Mladý výskumníkUMAT MTF
2018
2018Mladý výskumník
UPIM MTF
2016
2016
Mladý výskumníkUMAT MTF
Charakterizácia kvázikryštálov a ich aproximantov v zliatinách Al-Pd-TM (TM=prechodný kov) (1/4107/07)
2007
2009
VEGA
J. Janovec
UMAT MTF
Charakterizácia štruktúrne komplexných materiálov so zámerom zvýšiť možnosti ich použitia (1/0011/10)
2010
2011
VEGA
UMAT MTF
2015
2015
APVV - Bilaterálna spolupráca
UMAT MTF
Chemical sputtering: Computational modelling of interactions in the carbon-containing films exposed to molecular ions and hydrogen EUROATOM CU (FU07-CT-2007-00051/P1c)
2010
2016
Euratom
UMAT MTF
2016
2016
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
UPIM MTF
2012
2014
KEGA
T. Bezák
UIAM MTF
Identifikácia kľúčových parametrov udržateľnej výkonnosti priemyselných podnikov v podmienkach multikultúrneho prostredia. (1/0787/12)2012
2014
VEGA
M. Čambál
UPIM MTF
2020
2023VEGAM. ČambálUPIM MTF
2010
2013
OP VaV
J. Peterka
OPRO VPPT MTF
2007
2009
VEGAUVTE MTF
Implantácia vysokých dávok prechodných kovov do polymérov (SK-SRB-18-0046)
2019
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca P. Noga
UVPT MTF
Implementácia konceptu Age manažmentu ako nástroja na dosiahnutie (súčinnosti) synergie rôznych generačných skupín v kontexte s USZP20172017Mladý výskumníkN. Vraňaková
UPIM MTF
Implementácia manžérstva kvality v neštátnych zdravotníckych zariadeniach (1/3764/06)20062008VEGAJ. Šalgovičová
UPIM MTF
2005
2007
APVV
UMAT MTF
2020
2021
Mladý výskumník
M. Bartoň
UIAM MTF
Implementácia nedeštruktívnych metód určených pre popis fyzikálnych vlastností progresívnych tenkovrstvových materiálov (001STU-4/2014)20142016
KEGA
O. BošákUMAT MTF
Implementácia predmetu Výrobná logistika do vyučovacieho procesu (SK-HU-0011-08)20092010APVV - Bilaterálna spolupráca P. Košťál
UVSM MTF
Implementácia princípov Blended Learningu do výučby programovania CNC výrobných strojov a zariadení s pokrokovou kinematickou štruktúrou (032STU-/2014)
2014
2016
KEGA
UVTE MTF
Implementácia progresívnych technológií, metód a foriem do vzdelávania v študijnom odbore Bezpečnostné vedy (001TU Z-4/2020)
2020
2022
KEGA
J. Martinka
UIBE MTF
Implementácia zdieľanej E-platformy založená na inovatívnom prístupe pre podporu dištančnej formy vzdelávania v oblasti CAD návrhu, robotiky a projektovania výrobných systémov (008STU-4/2021)
2021
2023
KEGA
R. HolubekUVTE MTF
20082016
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
K. VelíšekUVTE MTF
Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region (CIII-RO-0202-10-1617)
2016
2017
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region (CIII-RO-0202-11-1718)
2017
2018
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region (CIII-RO-0202-13-1920)
2018
2020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
2018
2019
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
2004
2005
CEEPUSM. ŠtefánekKOPT UVTE MTF
2015
2018Motivačný program STU
UVPT MTF
20152018H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
UVPT MTF
Improving cooperation (SEP-210199058, FCT 14)
2015
2018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiUVPT MTF
Improving the gender diversity management in materials research institutions (Diversity)
2009
2011
7. rámcový program
UIAM MTF
2007
2007
Európsky sociálny fond
KEBI MTF
Indukčné spájkovanie vzoriek pre testovanie vlastností spájky, taviva a technologických parametrov spájkovania2016
2017
inštitucionálny projektUMAT MTF
2018
2018
-- Iný domáci --H. MakyšováUPIM MTF
INNOVAT: Social Innovation for Youth Social Entrepreneurship (565888-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBY-ACPALA)
2015
2017
ERASMUS+
D. Cagáňová
UPIM MTF
Innovative concept of food packing, using an active thin multifunctional layer on a polymer matrix recycled by water based delamination and deinking process, having antibacterial and functional barrier properties. (SFS-35-2017)
2017
2020H2020: LEIT: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológieM. StrémyUVPT MTF
Innovative Emergency Services (SEP-210200011, DRS 19 2014)
2015
2018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
A. Eliáš
UVPT MTF
Innovative methods of sheet metal forming tools surfaces improvement - R&D (FormTool MANUNET-2014-11283)20152017
Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies
P. Šugár
UVTE MTF
2002
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
KMI UMAT MTF
2020
2022KEGAA. NémethováUIAM MTF
2002
2004
KEGA
I. Turek
CJHŠ MTF
Inovácia štruktúry, obsahu a spôsobu výučby predmetu "Strategický manažment" v kontexte nového modelu podnikania pre 21. storočie založeného na stratégii "výhra-výhra". (006STU-4/2017)
2017
2019KEGAUPIM MTF
Inovácia študijného programu Učiteľstvo technických profesijných predmetov na MTF STU (3/6026/08)
2008
2010
KEGA
CJHŠ MTF
20182020KEGA
UIAM MTF
2018
2020
KEGA
UIAM MTF
20192021
KEGA
Š. HajduUIAM MTF
2018
2019-- Iný domáci --J. Mesárošová
UPIM MTF
Inovatívne metódy a formy vo výučbe predmetu Základy priemyselného inžinierstva (041STU-4/2017)20172019KEGAM. KučerováUPIM MTF
2018
2020
KEGAUIAM MTF
2008
2010
KEGA
KZSM UVTE MTF
20152017KEGA
UPIM MTF
Integrácia obsahu a tvorba vysokoškolskej učebnice "Specializované robotické systémy" (3/7285/09)
2009
2011
KEGAP. BožekUIAM MTF
Integrácia úrovne vedomostí v študijnom programe 5.5.57 Kvallita produkcie na základe princípu "problem-based-learning" (043STU-4/2018)
2018
2020KEGAUPIM MTF
2018
2018
Mladý výskumníkUIAM MTF
Integrácia výrobnej linky s platformou Wonderware
2019
2019
Mladý výskumník
UIAM MTF
2012
2014VEGA
UPIM MTF
20092012
VEGA
K. Velíšek
UVSM MTF
20172020APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
2015
2017
VEGA
UVTE MTF
Inteligentný systém prediktívnej údržby v súlade s konceptom Industry 4.0 (1/0094/18)2018
2020
VEGA
M. KebísekUIAM MTF
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
Interaktívny model praktických ukážok riešenia reálnych príkladov z praxe v oblasti kvalita-environment-bezpečnosť (050STU-4/2016)
2016
2018
KEGA
UIBE MTF
Interdisciplinary approach for enhancing knowledge in supply chain analytics (SCAN) (CIII-RS-1412-01-1920)20182020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UPIM MTF
INTEREG: Medzinárodný projekt Slovensko/ Rakúsko: Výmena poznatkov v rámci alternatívnych ekonomických systémov za účelom rozvoja udržateľného regiónu20132014-- Iný medzinárodný --
UPIM MTF
2008
2010
KEGA
UVTE MTF
2001
2002
Open Society Foundation
Ľ. Holkovič
KHV UVPT MTF
Investigation of fine structures in metallic materials using TEM (IFW MTF STU)2008
2015
Bilaterálna spolupráca
UMAT MTF
20062007
APVV
J. KalužnýUMAT MTF
Investigation of tribological processes of processing, exploitation and maintenance of gears in modern agricultural engineering
2012
2012
CEEPUSL. MorovičUVTE MTF
2020
2022
VEGAP. Noga
UVPT MTF
Iónová syntéza funkčných nanočastíc na báze prechodných kovov: ab initio modelovanie a experimentálna syntéza (DS-FR-19-0021)
2020
2021APVV - Dunajská stratégia
UVPT MTF
IT podpora družicových pozorovaní Zeme
20192020
inštitucionálny projekt
UVPT MTF
Kauzalita zmien športovej výkonnosti a obsahu športovej prípravy (1/9100/02)2002
2004
VEGA
CJHŠ MTF
20152017APVV - Všeobecná výzvaA. Poliaková
UIBE MTF
20052007
VEGA
CJHŠ MTF
20082010VEGAA. ChlpekováUPIM MTF
Knowledge Alliance for Bussiness Opportunities
2019
2021
ERASMUS+
UPIM MTF
2018
2021
VEGA
Ľ. Hurajová
CJHŠ MTF
Komplexná analýza úlomkov v ložisku (127/2008)
2008
2008
-- Iný domáci --KMI UMAT MTF
2009
2009-- Iný domáci --KMI UMAT MTF
2012
2015
OP VaV
J. PeterkaUVTE MTF
20142015OP VaVP. Halada
VPPT MTF
2006
2007
Európsky sociálny fondOPRO VPPT MTF
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
2009
2013
APVV - Program LPPUPIM MTF
Koncept inteligentného pracovného prostredia v priemyselnej výrobe (APVV-15-0783)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
J. ŠujanováUPIM MTF
KOntrola vyspelosti procesov projektového manažmentu ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti strojárskych priemyselných podnikov (1/0491/09)2009
2011
VEGA
UPIM MTF
2019
2021
KEGA
UPIM MTF
Korešpondencia Jána Kvačalu 1860-1934 (1/0226/12)
2012
2014
VEGA
CJHŠ MTF
2020
2024APVV - Všeobecná výzvaM. PalcutUMAT MTF
Korózna odolnosť progresívnych kovových zliatin na báze zinku, hliníka a cínu (1/0068/14)20142017
VEGA
M. PalcutUMAT MTF
Kreatívne manažérstvo kvality ako nástroj realizácie inovácií v strojárskom priemysle (1/0152/17)
2017
2019VEGAR. NovákováUPIM MTF
Kryštalizácia a vlastnosti nových peritektických zliatin na báze TiAl (APVV-0434-10)2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
S. DemianUMAT MTF
Kvantifikácia radiačného poškodenia kompozitných materiálov pre termonukleárne fúzne reaktory. (1/0402/13)
2013
2016
VEGA
UMAT MTF
20082010
VEGA
UVSM MTF
Kvantové Monte Carlo pre silne korelované elektrónové systémy (APVV-18-0161)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. Dubecký
UVPT MTF
Laboratórium mechatronických systémov, experimentálnych a diagnostických metód (050STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
UIAM MTF
2016
2018KEGAF. PecháčekUVTE MTF
Laboratórium pružných výrobných systémov s robotizovanou obsluhou pre prostredie bezvýkresovej výroby (26220220055)2010
2010
-- Iný domáci --
MTF
20102013OP VaVUVSM MTF
Laserom textúrované povrchy a ich aplikácia v procesoch tvárnenia
2017
2017
Mladý výskumníkM. FrnčíkUVTE MTF
2016
2016
Mladý výskumník
UVTE MTF
Lead/ polymer bipolar baterry (SEP-210170612, LCE-10-2014)2015
2018
H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energiaUVPT MTF
20152017Motivačný program STU
UVPT MTF
Leštenie odliatkov (16/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --
KZPM UVTE MTF
Limitné podmienky bezplameňovej a plameňovej iniciácie a propagácie procesu horenia dreva a drevného prachu (1/2421/05)20052007VEGAKEBI MTF
2012
2014VEGAUPIM MTF
Manažment zisku v priemyselnom podniku a holdingu. (1/0767/12)
2012
2014
VEGA
J. Šnircová
UPIM MTF
Manuál inovatívnych pedagogických metód zameraných na rozvoj divergentných (kreatívnych) a konvergentných (logicko-kriteriálnych)aspektov kognitívnych schopností študentov (034STU-4/2018)20182020KEGAZPZV MTF
2003
2005
VEGA
A. JanáčUVSM MTF
2017
2019
VEGA
R. Vrábeľ
UIAM MTF
2020
2024
APVV - Všeobecná výzvaP. PriputenUMAT MTF
2017
2020
VEGA
P. PriputenUMAT MTF
Materiálový dizajn vysokoentropických zliatin a ich charakterizácia (1/0330/18)20182021
VEGA
P. PriputenUMAT MTF
2018
2022APVV - Všeobecná výzvaM. Kubliha
UMAT MTF
2010
2011
KEGA
K. Balog
UIBE MTF
2004
2005
CEEPUS
KOPT UVTE MTF
"MentorNET" Supporting SMEs in the Danube region facing generation change, brain drain and lacking skills through dedicated mentoring network
2018
2021
-- Iný medzinárodný --
UPIM MTF
Meranie hlučnosti v miestnosti čistenia (73/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --
R. ŠantaváKEBI MTF
2017
2017
Mladý výskumník
D. Pangrácová
UIBE MTF
2017
2018inštitucionálny projektM. Beňo
UVPT MTF
20092009
-- Iný domáci --
M. Hudáková
KMI UMAT MTF
2009
2009
-- Iný domáci --M. Hudáková
KMI UMAT MTF
Meranie zvyškového austenitu (123/2008)
2008
2008
-- Iný domáci --
KMI UMAT MTF
2008
2008-- Iný domáci --Ľ. Čaplovič
KMI UMAT MTF
2009
2009
-- Iný domáci --Ľ. Čaplovič
KMI UMAT MTF
2009
2009
-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
Metal matrix composites reinforced with compelx metallic alloys (DAAD 1)
2009
2010
DAAD
J. Janovec
UMAT MTF
Metalografické rozbory a mechanické skúšky materiálov (2/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --
M. Hazlinger
KMI UMAT MTF
2009
2009
-- Iný domáci --
M. HazlingerKMI UMAT MTF
Metalografický rozbor (42/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --M. Hazlinger
KMI UMAT MTF
Metalurgická príprava a výskum nových intermetalických materiálov pre extrémne podmienky namáhania (APVV-0009-07)2008
2010
APVV
UMAT MTF
2004
2004
MVTS
KAM UVSM MTF
1999
2002
Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoJ. Mudrik
KAM UVSM MTF
2003
2003
-- Iný medzinárodný --KAM UVSM MTF
2008
2010
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
2012
2015
VEGA
V. CibulkaUPIM MTF
Mikroobrobiteľnosť a obrobiteľnosť dokončovacími spôsobmi obrábania (1/8267/01)20012003
VEGA
Z. Lipa
UVTE MTF
mikroštruktúrna analýza dodaných vzoriek (113/2008)
2008
2008
-- Iný domáci --
KMI UMAT MTF
mikroštruktúrna analýza dodaných vzoriek (12/2009)
2009
2009-- Iný domáci --
KMI UMAT MTF
20092009
-- Iný domáci --
Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
mikroštruktúrna analýza dodaných vzoriek (59/2009)20092009-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
mikroštruktúrna analýza dodaných vzoriek (84/2009)
2009
2009-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
MIkuláš Drábik - "prorok", mystik a chiliasta (1/4547/07)20072008
VEGA
L. Bernát
CJHŠ MTF
20202024
APVV - Všeobecná výzva
P. Važan
UIAM MTF
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
UPIM MTF
Model hodnotenia kvality odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách v SR (026 STU-4/2011)20112012
KEGA
CJHŠ MTF
Model hodnotenia udržateľného manažmentu a konkurencieschopnosti priemyselných podnikov (APVV-0565-11)2012
2014
APVV - Všeobecná výzva
UPIM MTF
2016
2018
VEGA
UPIM MTF
20162016
inštitucionálny projekt
UPIM MTF
Model kreatívneho manažérstva kvality ako perspektíva efektívneho prepojenia interných a externých procesov v rámci zabezpečovania kvality produktov a služieb v priemyselných podnikoch (1/0210/18)
2018
2020
VEGAR. NovákováUPIM MTF
Model vyučovania matematiky s využitím nových technológií (021STU-4/2011)2011
2012
KEGA
UIAM MTF
2008
2008EUREKAUIBE MTF
Modelovanie a numerická simulácia progresívnych metód zvárania koróziivzdorných ocelí a medi20192020
inštitucionálny projekt
UIAM MTF
2016
2018
VEGAR. Vrábeľ
UIAM MTF
2016
2016
inštitucionálny projekt
R. Vrábeľ
UIAM MTF
Modelovanie adaptačných mechanizmov vo vybraných športoch (1/2532/05)2005
2007
VEGAM. Merica
CJHŠ MTF
2019
2022
VEGA
M. Derzsi
UVPT MTF
Modelovo-simulačná tréningová hra
2019
2020-- Iný domáci --
UPIM MTF
Modely projektového vyučovania na SOŠ (031-035STU-4/2010)
2010
2011KEGA
CJHŠ MTF
Modern methods of the constitution and measurement of geometrical surface structure (CIII-PL-0007-07-1112)
2011
2012
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
KOPT UVTE MTF
20122013Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. Morovič
UVTE MTF
20062007-- Iný domáci --L. MorovičUVTE MTF
Modern Metrology in Quality Management Systems (CII-PL-007-01-0506)20062006
CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)
KOPT UVTE MTF
2019
2021
KEGA
UVTE MTF
Modernizácia výučby študijných programov Priemyselné manažérstvo a Personálna práca formou modulárneho virtuálneho priemyselného podniku (Nadácia Volkswagen Slovakia Prajová)
2018
2019
-- Iný domáci --
UPIM MTF
2019
2021
KEGAM. Marônek
UVTE MTF
Modifikácia tribologických vlastností nástrojových materiálov aplikáciou laserového textúrovania20162016
Mladý výskumník
M. FrnčíkUVTE MTF
Modifikácie vlastností skiel pre fotoniku implantáciou prvkov vzácnych zemín (SKLÁ PRE FOTONIKU)20182018inštitucionálny projektV. Labaš
UMAT MTF
Modular system of distance education in project management with e-learning and information technologies support (11230220391)20062008Európsky sociálny fondP. OnčákKPIM MTF
2018
2018
-- Iný domáci --
V. PrajováUPIM MTF
20032005VEGAJ. Šalgovičová
KIK UPIM MTF
2005
2007
Európsky sociálny fond
KEBI MTF
Možnosti dosahovania cieľov výroby s využitím metód multikriteriálnej optimalizácie v simulačnej optimalizácii (1/0236/17)
2017
2019VEGA
UIAM MTF
2004
2006
VEGAF. Horňák
KPIM MTF
2018
2021VEGAM. SoldánUIBE MTF
2018
2020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. KošťálUVTE MTF
Multidisciplinary Approach to Education and Research in the Field of Digital Media Production (CIII-RS-1311-01-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlUVTE MTF
2006
2008
VEGAK. Velíšek
KTZS UVSM MTF
Multikomponentné špeciálne sklá pre optoelektroniku, nelineárnu optiku a vláknovú optiku. (1/0184/14)2014
2016
VEGA
UMAT MTF
Multimediálna podpora a koncepcia predmetu Diagnostické metódy v materiálovom inžinierstve (3/5178/07)
2007
2009KEGAUMAT MTF
Multimediálna podpora výučby technológie zlievarenstva a jej obsahová optimalizácia v rámci krajín V4 (007STU-4/2018)2018
2020
KEGA
UVTE MTF
2017
2019KEGAŠ. PodhorskýUVTE MTF
Multivariete optimization of the metal spinning processes-research and development (6. RP EÚ)
2009
2011
-- Iný medzinárodný --
UVTE MTF
Najväčší z veľkých. Korešpondencia Prof. Ing. Aurela Boleslava Stodolu /1859-1942/ (3/6253/08)
2008
2010
KEGA
CJHŠ MTF
Nanomagnetit ako účinný nástroj pre pasívny zber rias s použitím magnetického poľa20192020
inštitucionálny projekt
UIBE MTF
Nanomodifikácia štruktúr komplexných kovových povrchov iónovým zväzkom
2017
2018
inštitucionálny projektUVPT MTF
Nanoskopické zdroje svetla a optické antény pre kontrolovaný prenos energie vo viditeľnej oblasti elektromagnetického žiarenia bez difrakčného limitu pre použitie v biomedicíne a pri prenose informácií (APVV-15-0500)2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
M. MeškoUVPT MTF
Národné vzdelávacie centrum pre zisťovanie príčin vzniku požiarov (018STU-4/2016)20162018KEGA
UIBE MTF
Návrh a analýza mechatronického systému pre elimináciu nežiaduceho kmitania nosníkovej štruktúry (SBS)20182020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
L. RolníkUIAM MTF
Návrh a analýza poradcu pre riadiaci program v PLC založený na umelej inteligencii.
2016
2016
Mladý výskumník
M. NeštickýUIAM MTF
Návrh a analýza technológií tvorby kombinovaných spojov progresívnych materiálov s podporou numerickej simulácie (PRO-MAT-ZVAR)2015
2017
Excelentné tímy mladých výskumníkovE. BabalováUIAM MTF
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
2008
2010
VEGA
UVSM MTF
20172020
VEGA
M. PekarčíkováUMAT MTF
20182018
Mladý výskumník
UIAM MTF
Návrh a realizácia Smithovho regulátora pre distribuovaný riadiaci systém PCS72017
2017
Mladý výskumník
UIAM MTF
2018
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkovUIAM MTF
2017
2019
KEGA
UIAM MTF
Návrh a tvorba výukového softvéru a vypracovanie komplexných učebných materiálov k predmetom Metódy analýzy rizika a Metódy riadenia rizík (030STU-4/2016)2016
2018
KEGAR. KuracinaUIBE MTF
Návrh a výroba segmentov pre tvorbu prípravkov na upínanie tvarovo zložitých súčiastok pri súradnicovom a optickom meraní. (NVSP)
2015
2017
Excelentné tímy mladých výskumníkovM. Kritikos
UVTE MTF
2018
2018
inštitucionálny projekt
UIAM MTF
Návrh alternatívneho postupu určovania veľkosti výrobnej dávky v pružných výrobných systémoch pomocou simulačnej optimalizácie (1/0170/08)20082010
VEGA
P. VažanUIAM MTF
Návrh, analýza a optimalizácia procesov metalurgického spájania progresívnych materiálov s využitím numerickej simulácie
2016
2016
inštitucionálny projekt
M. Behúlová
UIAM MTF
Návrh, analýza a optimalizácia procesov metalurgického spájania progresívnych materiálov s využitím numerickej simulácie. (1/1010/16)
2016
2019
VEGA
UIAM MTF
Návrh ergonomických indikátorov pre hodnotenie dopadov používania výpočtovej techniky v 1. - 5. ročníku základných škôl (APVV-0801-11)2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaUPIM MTF
Návrh inteligencie výrobnej prevádzky v podmienkach strojárskeho podniku (1/0228/16)
2016
2019VEGAŠ. VáclavUVTE MTF
2016
2016
inštitucionálny projektŠ. Václav
UVTE MTF
Návrh inteligentnej výrobnej prevádzky v podmienkach strojárskeho priemyslu (1/0297/18)
2018
2021
VEGA
UVTE MTF
Návrh inteligentnej výrobnej prevádzky v podmienkach strojárskeho priemyslu (1/0744/20)
2020
2023VEGAUVTE MTF
2018
2020
VEGA
A. PaulikováUPIM MTF
Návrh komplexnej metodiky pre tvorbu, zavádzanie a udržiavanie relevantných KPI organizácii.2020
2021
Mladý výskumník
UPIM MTF
Návrh kurikula a experimentálne overenie výučby predmetu Úvod do štúdia na vysokej škole (3/0213/02)2002
2004
KEGACJHŠ MTF
Návrh matematického modelu a spôsobu merania ako súčasť postupu pre určenie zostatkového výkonu vyhoreného jadrového paliva (APVV-14-0095)20152018APVV - Všeobecná výzvaR. VrábeľUIAM MTF
Návrh matematického modelu a spôsobu merania ako súčasť postupu pre určenie zostatkového výkonu vyhoreného jadrového paliva (APVV-0028-12)
2013
2016APVV - Všeobecná výzvaR. Vrábeľ
UIAM MTF
Návrh matematického modelu a spôsobu merania ako súčasť postupu pre určenie zostatkového výkonu vyhoreného jadrového paliva (APVV-0083-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
2017
2018
inštitucionálny projektUIBE MTF
Návrh metodiky finančno-ekonomickej analýzy Ex Ante v podmienkach Slovenskej republiky
2016
2016Mladý výskumníkA. Pastýr
UPIM MTF
2017
2019VEGAA. PaulikováUPIM MTF
Návrh metodiky na posúdenie vplyvu prioritných pravidiel v rozvrhovaní výroby (1/0482/12)
2012
2014
VEGA
M. IringováUIAM MTF
2016
2018
APVV - Všeobecná výzva
UIBE MTF
Návrh metodiky testovania sofvéru riadiacich systémov bezpečnostne kritických procesov (1/0976/12)2012
2014
VEGA
UIAM MTF
Návrh metodiky získavania znalostí pre potreby hierarchického riadenia technologických a výrobných procesov
2016
2016
Mladý výskumníkUIAM MTF
2017
2019
KEGA
UPIM MTF
2016
2018
KEGA
UPIM MTF
Návrh modelu systematického rozvoja argumentačnej schopnosti študentov s využitím softvérových programov v rámci vyučovania humanitných predmetov na STU (042STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
M. BednárikováCJHŠ MTF
2017
2017
Mladý výskumník
R. Jurenka
UPIM MTF
2017
2017
Mladý výskumníkĽ. Pechanová
UPIM MTF
Návrh neurónovej siete na predikciu spotreby tepla20202021
Mladý výskumník
S. Kováč
UIAM MTF
Návrh odporúčaní pre tvorbu equity based crowdfundingovej kampane
2017
2017
Mladý výskumník
R. Petráš
UPIM MTF
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
P. Božek
UVTE MTF
"Návrh postupu tvorby optimálneho energetického mixu podniku v intenciách stratégie EU 2020" (1/0252/16)
2016
2018
VEGA
J. Sablik
UPIM MTF
Návrh postupu zavádzania kruhovej ekonomiky do inovačných procesov v priemyselných podnikoch2020
2021
Mladý výskumník
UPIM MTF
Návrh programu na zlepšenie spokojnosti a motivácie zamestnancov v priemyselných podnikoch na území Slovenskej republiky (NP-ZSM)20182018Mladý výskumníkUPIM MTF
Návrh riadiaceho systému pre inšpekčný stend vyhoretého jadrového paliva SVYP-440. (26/2009)20092009
-- Iný domáci --
KAIA MTF
Návrh SMART zariadenia pre zber a vyhodnocovanie vybraných parametrov procesnej kvapaliny (SMART UVTE)20182018Mladý výskumníkF. JurinaUVTE MTF
Návrh „sonotrode“ s plynulým riadením jeho modálnych vlastností pre ultrazvukom podporované technologické procesy20202021Mladý výskumníkŠ. Šimon
UIAM MTF
Návrh technologických parametrov zvárania vysokopevných ocelí elektrónovým lúčom s využitím numerickej simulácie2017
2017
Mladý výskumník
UVTE MTF
2020
2021
Mladý výskumník
M. HaladováUPIM MTF
Návrh vibračného systému pre ultrazvukom podporované technologické procesy20192019Mladý výskumníkUIAM MTF
2018
2018
Mladý výskumníkŠ. ŠimonUIAM MTF
Návrh využitia technologických konceptov "Block chain" a "Tangle" v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním
2019
2019Mladý výskumník
UPIM MTF
Nedeštruktívna diagnostika elastomérnych zmesí modifikovaných oxidmi kremíka elektrickými metódami (APVV-19-0128)
2020
2023
APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
Nekonvenčná technológia výroby povlakov pre odliatky (1/2074/05)
2005
2007
VEGA
A. Pokusa
KZPM UVTE MTF
2005
2007
VEGA
KTKP UVTE MTF
Nekovalentné interakcie v systémoch s rastúcou zložitosťou (APVV14-0476)
2015
2019APVV - Všeobecná výzvaA. Antušek
UMAT MTF
20162020
APVV - Všeobecná výzva
A. AntušekUVPT MTF
New Approaches to Geometrical Product Specification GSP (ANNEX 3)20042005
Bilaterálna spolupráca
KOPT UVTE MTF
Next Generation of Young Scientist: Towards a Contemporary Spirit of R&D (TN1301 Sci - Generation)
2013
2017
COST
UPIM MTF
2016
2019
OP VaIM. Dománková
UMAT MTF
20162019OP VaIĽ. Čaplovič
UMAT MTF
Nitrooxidácia oceľových plechova a jej vplyv na pevnostné charakteristiky výliskov (1/2102/05)
2005
2007
VEGAR. LazarKTKP UVTE MTF
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
UVTE MTF
Nové algoritmy riadenia elektrizačnej sústavy v primárnej a sekundárnej regulácii (1/2056/05)
2005
2007
VEGA
D. Mudrončík
KAIA MTF
Nové anorganické zlúčeniny s niklom, paládiom, meďou a striebrom: od DFT modelovania k syntéze pomocou iónových technológií (APVV-18-0168)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
UVPT MTF
Nové funkčné povrchy pre konštrukčné časti v petrochemickom a chemickom priemysle (APVV-0514-10)20112014
APVV - Všeobecná výzva
Ľ. Čaplovič
UMAT MTF
Nové materiály eutektického typu odolné proti opotrebeniu (1/0305/03)20032005VEGA
KMI UMAT MTF
Nové metódy výroby, kontroly a montáže súčiastok s tvarovo zložitými a presnými plochami (1/0302/03)
2003
2005
VEGAKAM UVSM MTF
2007
2009
VEGAI. BaránekUVTE MTF
Nové trendy v marketingovom manažmente smerujúce k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku (1/2579/05)2005
2007
VEGAM. Jedlička
KPIM MTF
Novel methods of manufacturing and measurement of machine parts (CIII-PL-0007-09-1314)
2013
2014Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
2014
2015
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Numerická a experimentálna analýzy tvorby zvarových spojov vysokopevnej ocele L-IP a zliatiny AlMg4,5 pevnolátkovým laserom
2017
2017
Mladý výskumník
M. Nagy
UIAM MTF
Numerická simulácia a analýza tvorby kombinovaných spojov Al-Ti zliatin metódou FSW (1334)
2015
2015
Mladý výskumník
UVTE MTF
20082010VEGAUVTE MTF
2019
2019
Mladý výskumník
UIAM MTF
2011
2013
VEGA
UVSM MTF
2017
2017
inštitucionálny projektUIAM MTF
Numerische simulacion der Temperaturfelder under der induktiven Erwarmung (Az.: 4-7531.50-04-0380-03/6 SMWK)
2003
2003
-- Iný medzinárodný --
KAM UVSM MTF
O stabilite riešení istých tried obyčajných nelineárnych diferenciálnych rovníc s kvázideriváciami. (1/0180/18)
2018
2020
VEGA
O. Palumbíny
UIAM MTF
20152018APVV - Všeobecná výzvaG. MichaľčonokUIAM MTF
Objektivizácia a optimalizácia rizík v technologických procesoch (1/2112/05)2005
2007
VEGAI. TurekováKEBI MTF
Objektívna metóda návrhu montovaného výrobku a montážneho systému. (1/3163/06)2006
2008
VEGAJ. Peterka
KOPT UVTE MTF
Odhrotovanie tvarovo členitých obrobkov plazmovým výbojom v elektrolyte. (1/0070/17)20172019VEGAUVTE MTF
Offending Risk Assessment Tools (O.R.A.T.) in Fighting Violent - Non Violent- Organised- Ecrime and Internet Threat (700603, H2020-FCT-2015)20162017H2020: Excellence: Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)M. Strémy
UVPT MTF
20162018KEGAUIAM MTF
Open policies enhancing networking empowerment for sustainable strategies (FP7_IC56T-2013-10)2014
2015
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
D. Cagáňová
UPIM MTF
Optické 3D skenovanie výtvarkov tenkých plechov (85/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --L. Morovič
KOPT UVTE MTF
Optimalizácia geometrie rezného náradia a jej konečná úprava ako podklad pre nanovrstvy povlakov za účelom zvýšenia trvanlivosti a výkonu rezného náradia v procese vysokorýchlostného trieskového obrábania (ITMS2014+ : 313011C061 )
2017
2023OP VaIŠ. VáclavUVTE MTF
Optimalizácia geometrie rezných nástrojov vyrábaných zlievarenskou technológiou a práškovou metalurgiou za účelom zvýšenia trvanlivosti. (1/0747/19)
2019
2022
VEGAA. Čaus
UVTE MTF
Optimalizácia merania elektrických vlastností špeciálnych skiel pomocou neurónových sietí
2019
2020inštitucionálny projekt
UMAT MTF
2020
2024
APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
Optimalizácia pohybových programov ako predpoklad zlepšovania zdravia a zvyšovania telesnej zdatnosti a športovej výkonnosti. (1/0185/08)
2008
2010
VEGA
CJHŠ MTF
Optimalizácia procesných nákladov na zber plastového odpadu prostredníctvom automatizačných a regulačných prvkov v zberných nádobách ako súčasť implementácie konceptu Smart City (OPN-SC-UPIM)
2018
2018Mladý výskumníkR. HusovičUPIM MTF
Optimalizácia režimov tepelného spracovania ocelí na odlievané rezné a kovacie nástroje (1/4109/07)
2007
2009
VEGAUVTE MTF
2004
2006VEGAS. Minárik
KNM UMAT MTF
Optimalizácia technológie zvárania pri výrobe modulárnych prvkov progresívnych agrotechnických zariadení (20-011004)2005
2007
APVV
P. Blaškovitš
UVTE MTF
2008
2008
APVV - Program VMSP
J. JasenákUVTE MTF
Optimalizované systémy a procesy výkonového ultrazvuku (1/0090/08)
2008
2010
VEGA
UVSM MTF
Oxidačná odolnosť moderných typov PVD povlakov
2016
2016
Mladý výskumník
UMAT MTF
20152017Excelentné tímy mladých výskumníkov
UMAT MTF
20152018
Motivačný program STU
Š. SvetskýVSDU MTF
Pan-European Language Network 21+3 for designing the infrastructure of Human Processes - driven Systems of Machine Translation for specialised high-quality Translation (SEP-210159361, ICT-17-2014)20152018H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energiaŠ. SvetskýVSDU MTF
2016
2016
inštitucionálny projekt
VSDU MTF
20002002Open Society Foundation
KIPP UVPT MTF
20082010
VEGA
I. PaulováUPIM MTF
PHC-11-2015 (SEP-210220425 (668675-1), H2020-PHC-2015-two-stage)20152018Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiM. StrémyUVPT MTF
20192023
APVV - Všeobecná výzva
M. MeškoUVPT MTF
2018
2022APVV - Všeobecná výzvaJ. Bohovičová
UVPT MTF
Plazmové čistenie kovového povrchu v elektrolyte za účelom zvýšenia adhézie systému povlak – substrát so zníženou ekologickou záťažou. (1/0164/18)20182020
VEGA
Š. PodhorskýUVTE MTF
2009
2009
-- Iný domáci --KZPM UVTE MTF
20092009
-- Iný domáci --
Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
2009
2009
-- Iný domáci --
KZPM UVTE MTF
Plazmové leštenie dodaných vzoriek (33/2009)
2009
2009-- Iný domáci --KZPM UVTE MTF
Plazmové leštenie dodaných vzoriek (47/2009)20092009-- Iný domáci --KZPM UVTE MTF
Počítačové modelovanie prenosových javov aplikovaných na vybrané technologické a montážne procesy a procesy tepelného spracovania (1/2101/05)20052007VEGA
KAM UVSM MTF
20162016
Mladý výskumník
UPIM MTF
Podpora implementácie experimentálnych metód aplikovanej fyziky v materiálovom výskume a vzdelávaní. (044STU-4/2017)20172019KEGAV. LabašUMAT MTF
2010
2011
KEGA
UMAT MTF
Podstata a význam priemyselného a duševného vlastníctva podniku, jeho tvorba, udržiavanie, ochrana, ohodnocovanie a hlavný prínos pre maximalizáciu hodnoty podniku (1/2580/05)
2005
2007
VEGA
KPIM MTF
Pohybová aktivita ako súčasť zdravého životného štýlu vysokoškolských študentov (1/0088/12)
2012
2014
VEGAKTVŠ UVPT MTF
20142015Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiO. Moravčík
UVPT MTF
20192021KEGA
UVTE MTF
2018
2019
Mladý výskumníkUIAM MTF
Portál publikovania kapitol vedeckých monografií (009STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
OPOM MTF
Posúdenie vplyvu extraktívnych látok na požiarne charakteristiky lignocelulóznych materiálov
20192020
inštitucionálny projekt
P. RantuchUIBE MTF
2012
2013
APVV - Bilaterálna spolupráca
UIBE MTF
Použitie inteligentných upínačov vo výrobných a montážnych procesoch (1/3164/06)2006
2008
VEGA
P. Košťál
KTZS UVSM MTF
2012
2014
VEGAG. MichaľčonokUIAM MTF
Povlakovanie povrchu práškovo metalurgického titánu pôsobením elektromagnetického žiarenia a pracovnej atmosféry, štúdium mikroštruktúry a vybraných vlastností povlakov (2/0135/20)2020
2022
VEGAP. ŠugárUVTE MTF
20102012SOP Ľudské zdrojeK. Rešetová
OPOM MTF
2016
2018VEGAUIBE MTF
Požiarne riziko azeotropických zmesí horľavých kvapalín2017
2017
Mladý výskumník
UIBE MTF
Pracovné kompetencie v kontexte rozvoja priemyslu 4.0 (2/0077/19)
2019
2021
VEGA
UPIM MTF
Predikcia porúch výrobného procesu s využitím metód dolovania dát20162016Mladý výskumník
UIAM MTF
Predikcie neočakávaných udalostí v rámci systémov riadenia procesov s využitím metód umelej inteligencie20192021
Excelentné tímy mladých výskumníkov
M. NémethUIAM MTF
2019
2021
Excelentné tímy mladých výskumníkov
UIAM MTF
Prediktívne modelovanie nových funkčných materiálov pre technologické aplikácie (schéma Návraty) (Schéma Návraty)2018
2019
-- Iný domáci --M. StrémyUVPT MTF
20052007VEGA
KAM UVSM MTF
2019
2021
-- Iný medzinárodný --UVPT MTF
Presné výpočty a predpovede vlastností čoraz väčších molekúl. (1/0520/10)20102011VEGA
UIAM MTF
2019
2023
APVV - Všeobecná výzvaP. BožekUVTE MTF
2020
2022VEGAP. BožekUVTE MTF
Presnosť obrábania a obrábacích strojov (SK-SRB-00407)20082008
APVV - Bilaterálna spolupráca
A. Görög
KOPT UVTE MTF
Presný ab-initio výpočet potenciálovej energetickej hyperplochy ozónu pre teoretickú molekulovú spektroskopiu (1/0648/10)2010
2011
VEGA
UMAT MTF
2017
2021
OP VaI
UIBE MTF
Priemyselný výskum silenblokov pre nadmerné zaťaženie pri extrémnych teplotách v oblasti priemyselného využitia (26220220137)
2011
2015
OP VaV
UVTE MTF
Prieskum metód merania tribologických veličín v oblasti stojárstva a hutníctva v SR (1/2099/05)
2005
2007
VEGAP. BlaškovitšKZSM UVTE MTF
2011
2013
APVV - Všeobecná výzvaR. Nováková
UPIM MTF
2006
2008
VEGA
KMI UMAT MTF
Príprava a charakteristika TiC nanokompozitných vrstiev metódou HiPIMS pre využitie v automobilovom priemysle (1/0503/15)2015
2017
VEGA
J. Lokaj
UMAT MTF
Príprava a charakterizácia gradientných nanokompozitných a oteruvzdorných TiC vrstiev pomocou HiPIMS
2016
2016Mladý výskumník
UVPT MTF
20122013
APVV - Bilaterálna spolupráca
O. BošákUMAT MTF
Príprava a charakterizácia neusporiadaných materiálov určených pre aplikácie v infračervenej oblasti spektra (DS-FR-19-0036)
2020
2021APVV - Dunajská stratégiaV. Labaš
UMAT MTF
2015
2018
VEGA
UMAT MTF
Príprava a výskum neorganických skiel: perspektívnych materiálov pre fotonické aplikácie (SK-BG-2013-0001)
2014
2015
APVV - Bilaterálna spolupráca
UMAT MTF
Príprava polymérnych kompozitov so spevňujúcou zložkou vo forme kvázikryštalických častíc a štúdium ich vlastností (QCPAPC)
2018
2018
Mladý výskumník
UMAT MTF
Príprava väzobných vrstiev na titáne pre kostné a zubné implantáty využitím magnetrónového naprašovania a iónových implantačných metód2019
2020
inštitucionálny projekt
UVPT MTF
Pripravenosť priemyselných podnikov na implementáciu požiadaviek noriem pre systémy manažérstva kvality ISO 9001:2015 a systémy environmentálneho manažérstva ISO 14001:2014 (1/0990/15)
2015
2017VEGAM. Rusko
UIBE MTF
Prírodné javy v experimentoch pre malých aj veľkých (LPP-0171-07)
2008
2011
APVV - Program LPP
A. Michalíková
UIBE MTF
2008
2008
COST
UMAT MTF
2003
2005VEGAJ. VaskýKAIA MTF
Progresívne, enviromentálne vhodné metódy zhodnocovania a zneškodňovania materiálov strojárenského priemyslu (1/2069/05)20052007
VEGA
B. Škárka
KEBI MTF
Progresívne materiály a technológie ich prípravy pre senzorické aplikácie v priemysle 21. storočia (313011T588 )
2016
2019
OP VaI
UVPT MTF
20192022
-- Iný medzinárodný --
P. GogolaUMAT MTF
Progresívne metalurgické spájanie (a príbuzné procesy) špeciálnych a kombinovaných materiálov ekologicky vhodnými technológiami a prídavnými materiálmi (1/3191/06)20062008
VEGA
KZSM UVTE MTF
Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík horľavých poľnohospodárskych a potravinárskych produktov (1/0184/18)2018
2021
VEGA
UIBE MTF
Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík horľavých prachov prostredníctvom svetovo unikátnych zariadení (APVV-18-0063)20192023
APVV - Všeobecná výzva
R. Kuracina
UIBE MTF
20202023
VEGA
UIBE MTF
2013
2017APVV - Všeobecná výzvaK. BalogUIBE MTF
2017
2020
VEGA
UIBE MTF
2017
2021
APVV - Všeobecná výzvaJ. Martinka
UIBE MTF
Progresívne technológie a automatizované komplexy podporujúce rozvoj strojárstva pre konkurencieschopnú priemyselnú výrobu (2003 SP 26 028 0A 05)
2003
2005Štátny programM. Turňa
KZSM UVTE MTF
2015
2015
Mladý výskumníkM. KošíkUVTE MTF
20162020
APVV - Všeobecná výzva
P. Jurči
UMAT MTF
20052007
EUREKA
UMAT MTF
2002
2003
Open Society Foundation
KPIM MTF
20022004
KEGA
A. LinczényiUPIM MTF
2005
2007
KEGAJ. ŠalgovičováUPIM MTF
Projekt inovatívneho hand force-motion capture big data systému „ERGOVIA – DATALAB“ – vývoj informačného Big Data systému pre real-time vyhodnotenie pohybu prstov ruky digitálnej rukavice s prepojením na zber síl a EMG v rámci aplikovaného výskumu (APVV-17-0446)
2018
2020
APVV - Všeobecná výzva
P. Važan
UIAM MTF
20162019
VEGA
UVTE MTF
Pružné výrobné systémy v prostredí bezvýkresovej výroby
2016
2016
inštitucionálny projekt
UVTE MTF
Psychologické, pedagogické a spirituálne metódy diagnostikovania psychospirituálnej krízy a možnosti jej rámcového ovplyvňovania (1/3640/06)
2006
2008
VEGA
CJHŠ MTF
Quasi solid-state lithium-chalcogenide bipolar battery
2015
2017H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
UVPT MTF
QUICK-NET, NETWORK FOR INNOVATIVE COOPERATION (QUICK-NET )2006
2007
-- Iný medzinárodný --K. VelíšekUVSM MTF
Racionalizácia a skvalitnenie študijného programu Priemyselné manažérstvo s cieľom podpory kariérového poradenstva (021/2011/1.2/OPV)2012
2013
SOP Ľudské zdroje
UPIM MTF
Realtimový systém pre diagnostiku porúch elektro-hydraulických pohonov (1/0624/12)
2012
2014
VEGA
M. StrémyUIAM MTF
Re-enhancining Entrepreneurship through Social innovative Training and Awareness Raising of Training needs
2017
2019-- Iný medzinárodný --D. CagáňováUPIM MTF
Regionálne cezhraničné impulzné technologické centrum pre MSP - IMPTEC (14110100009)
2006
2008INTERREG IIIAJ. JasenákOPRO VPPT MTF
Research and development of advanced materials, processing and automation technologies for direct manufacturing and application (NV Bekaert SA)
2011
2018
-- Iný medzinárodný --
UMAT MTF
Research and Innovation Sustainability for Europe in Slovakia (SEP-210211873, WIDESPREAD-2014-1)20152018Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
2017
2018
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
P. ŠugárUVTE MTF
Research of low tempereture packaging materials and laser soldering technology for advanced electronic manufacturing (SK-CN-RD-18-0019)2018
2021
APVV - Bilaterálna spolupráca R. Koleňák
UVTE MTF
2015
2016
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Research on modern systems for manufacture and measurement of components of machines and devices - stage II (CIII-PL-0007-12-1617)20162017
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
L. MorovičUVTE MTF
2012
2014
VEGA
UIAM MTF
2012
2014
VEGAUIAM MTF
Riaditeľnosť dynamických systémov (1/0127/18)
2018
2020
VEGAUIAM MTF
2006
2008
VEGA
M. KapustováKTKP UVTE MTF
2010
2011
APVV - Bilaterálna spolupráca UMAT MTF
RISE-SK Research and Innovation Sustainability for Europe
2016
2016
H2020: Excellence: Európska rada pre výskum (ERC)
D. CagáňováUPIM MTF
Robogami v zložených lineárnych transformáciách
2019
2020
inštitucionálny projektI. Markechová
UIAM MTF
Rozšírenie laboratória mechatronických systémov a tvorba nových študijných materiálov (029STU-4/2018)
2018
2020
KEGA
UIAM MTF
2020
2022
KEGAD. HorváthUIAM MTF
Rozvoj a podpora podnikania v Trnavskom regióne cez návrh a realizáciu akademického inkubátora na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave
2019
2019Mladý výskumníkUPIM MTF
Rozvoj argumentačnej schopnosti študentov s využitím softwérových programov v rámci vyučovania humanitných predmetov na STU. (009STU-4/2016)20162018KEGA
CJHŠ MTF
2016
2016
inštitucionálny projektM. BednárikováCJHŠ MTF
20132015SOP Ľudské zdrojeVPPT MTF
Rozvoj pedagogických spôsobilostí doktorandov MTF STU (26110230023)
2010
2010
-- Iný domáci --
A. Bujdáková
MTF
Rozvoj pedagogických spôsobilostí doktorandov MTF STU (26110230023)
2010
2014SOP Ľudské zdrojeCJHŠ MTF
Rozvoj poznatkovej bázy v oblasti pokročilých kovových materiálov s využitím moderných teoretických, experimentálnych a technologických postupov (APVV-15-0049)
2016
2020APVV - Všeobecná výzvaJ. JanovecUMAT MTF
2017
2017
-- Iný domáci --
R. Riedlmajer
UVPT MTF
2016
2019OP VaIP. Pokorný
UVTE MTF
Rozvoj zručností a transfer vedomostí do praxe ako predpoklad úspešnej adaptability vysokoškolských absolventov na trhu práce (SK-PL-2015-0052)2016
2017
APVV - Bilaterálna spolupráca
H. Makyšová
UPIM MTF
Scientific Cross-Cultural Best Practice Exchange and Knowledge Transfer (V4_21220017)2014
2015
-- Iný medzinárodný --D. Cagáňová
UPIM MTF
20142015
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
UVPT MTF
Scholarship (PL 0013 2004/2005)
2004
2005
CEEPUS
M. ŽitňanskýKMI UMAT MTF
Scholarship (PL 0013 2002/2003)
20032003
CEEPUS
M. Žitňanský
KMI UMAT MTF
Sieťová vizualizácia spoločných a špecifických prvkov a zdokumentovaných informácií integrovaných manažérskych systémov s ohľadom na príslušné ISO normy (031STU-4/2020)2020
2022
KEGAUPIM MTF
2016
2018
H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
UIAM MTF
2017
2017
Mladý výskumník
UIAM MTF
Simulácia procesov obrábania ťažkoobrobiteľných materiálov reálnym modelom rezného nástroja získaného postupmi reverzného inžinierstva
2020
2021Mladý výskumníkJ. Hrbál
UVTE MTF
Simulačný model pre koncept inteligentného pracovného prostredia v priemyselnej výrobe (APVV-16-0437)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
UPIM MTF
Sklá a keramiky pre fotoniku pripravené konvenčnými metódami a sol-gel metódou (SK-FR-0040-11)
2012
2013
APVV - Bilaterálna spolupráca
V. LabašUMAT MTF
20112013VEGAP. Pokorný
UVTE MTF
2016
2018
VEGA
UVTE MTF
Skúmanie pastických vlastností neželezných zliatin a ich využitie pri prenosnom tvárnení (1/0301/03)
2003
2005VEGAA. UlíkKTKP UVTE MTF
2019
2019
Mladý výskumník
A. StarečekUPIM MTF
20062007APVVJ. KalužnýUMAT MTF
2002
2004
VEGA
KZPM UVTE MTF
Skúmanie vplyvu CAM stratégií na dosahovanú presnosť rozmerov a drsnosť obrobených plôch v podmienkach univerzitného Hi-tech laboratória (1/0130/08)2008
2010
VEGAUVTE MTF
20032005VEGAA. ČausKZPM UVTE MTF
Skúmanie vplyvu kryogénneho spracovania na štruktúru a vlastnosti ledeburitickej nástrojovej ocele2016
2018
Excelentné tímy mladých výskumníkov
J. Ptačinová
UMAT MTF
Skúmanie vplyvu nástrojov talent manažmentu na zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov v automobilovom priemysle v kontexte s princípmi cultural fit a udržateľného rozvoja (TALENT-CULTURAL-UR)
2016
2018Excelentné tímy mladých výskumníkov
UPIM MTF
Skúmanie vplyvu spracovateľských technológií vybraných materiálov s neusporiadanou štruktúrou (1/9096/02)20022004VEGAJ. Kalužný
KNM UMAT MTF
Skúmanie vplyvu vybraných charakteristík procesu obrábania s využitím HI-technológií obrábania na výslednú kvalitu obrábaných plôch a bezproblémovú záťaž (1/0477/14)
2014
2017
VEGA
UVTE MTF
2005
2007VEGAJ. Kalužný
KNM UMAT MTF
2017
2019
KEGA
M. Kapustová
UVTE MTF
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaM. SoldánUIBE MTF
Sledovanie starnutia protipožiarneho náteru na overovacích vzorkách uložených v prevádzkovom prostredí EBO (67/2009)
2009
2011
-- Iný domáci --I. Tureková
UIBE MTF
2015
2016
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
M. Strémy
UVPT MTF
2007
2008-- Iný medzinárodný --UMAT MTF
Social Innovation for All (Erasmus+ - Key Action 2 - Knowledge Alliances)
2018
2019
ERASMUS+
D. CagáňováZPZV MTF
Social media as a risk and opportunity for public security and law enforcement (700655, H2020-FCT-2015)
2016
2017
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
M. Strémy
UVPT MTF
Software for automatic translation from EU to South-Eastern Europe (644697, ICT-17-2014)
2015
2018Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiŠ. Svetský
VSDU MTF
Software for automatic translation from EU to South-Eastern Europe languages (Horizon 2020)
2015
2019
Motivačný program STU
Š. SvetskýVSDU MTF
Sorpcia priemyselných kontaminantov v dynamických podmienkach
20192020inštitucionálny projekt
UIBE MTF
2015
2015
Mladý výskumník
E. Cuninková
UMAT MTF
Spájanie ľahkých zliatin technológiami využívajúcimi koncentrované zdroje energie (SK-SRB-2016-0010)20172018
APVV - Bilaterálna spolupráca
J. BártaUVTE MTF
20112013
VEGA
M. Marônek
UVTE MTF
20092009-- Iný domáci --J. SztankayVSKN MTF
2016
2016Mladý výskumník
UIAM MTF
Stanovenie charakteristík kvantifikácie emisií a indikátorov kvality ovzdušia v podmienkach európskej legislatívy (3/6431/08)2008
2010
KEGA
KEBI MTF
Stanovenie kriteriálneho opotrebovania polguľových fréz
2017
2017
Mladý výskumníkUVTE MTF
2019
2023
APVV - Všeobecná výzvaP. Jurči
UMAT MTF
2020
2023
VEGAUMAT MTF
2005
2007
VEGAK. Ulrich
KZSM UVTE MTF
Stanovenie vhodných parametrov pre výrobu presných odliatkov metódou nepravého odstredivého liatia do silikónových foriem. (1/0383/10)2010
2011
VEGAM. Beznák
UVTE MTF
Stanovenie zákonitostí formovania štruktúry a úžitkových vlastností povrchových vrstiev produktov vyrobených additívnymi technológiami s použitím termodifúzneho spevnenia a následného nanášania progresívnych ochranných povlakov (SK-BY-RD-19-0017)2019
2022
APVV - Bilaterálna spolupráca A. Čaus
UVTE MTF
20152018VEGAA. ČausUVTE MTF
Stanovenie zákonitostí tvorby štruktúry a vlastností vo vybraných rýchlorezných oceliach pri presnom odlievaní rezných nástrojov vo vákuu. (1/0418/12)2012
2015
VEGA
UVTE MTF
Stanovenie zostatkového výkonu vyhoretého jadrového paliva termomechanickým výpočtom (APVV-16-0050)2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
Staring New Co - operation (CEE - PTP)
2003
2003
Partnership for Tomorrow ProgramO. Moravčík
KAIA MTF
STEMina 12/15 - Pollinating science attractiveness for growing potent scientific STEM in order to initiate a glowing future20162016
H2020: LEIT: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológie
UVPT MTF
2016
2019-- Iný medzinárodný --UPIM MTF
20192019-- Iný domáci --O. MoravčíkUIAM MTF
2004
2005MVTSKAM UVSM MTF
2014
2015
H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
UPIM MTF
Súčasné zvýšenie pevnosti a húževnatosti nástrojovej ocele pre prácu za studena kryogénnym spracovaním (APVV-17-0009)20182021APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
Syntéza SIC pomocou nízkoenergetickej iónovej implantácie
2016
2016Mladý výskumníkA. ZávackáUVPT MTF
2016
2016
Mladý výskumník
D. Vaňa
UVPT MTF
Systém na meranie doby preletu (ToF) pre analýzu pružne vyrazených iónov (ERDA) prostredníctvom digitálnej jadrovej elektroniky (1/0418/18)2018
2020
VEGA
UVPT MTF
Systém rozpoznávania a vyhodnocovania EKG signálu a jeho vzorov použitím metódy SVM (1344)
2015
2015
Mladý výskumník
A. Némethová
UIAM MTF
Systémová analýza a hodnotenia hlavných manažérskych procesov priemyselných podnikov SR na podporu zavádzania cyklickej ekonomiky (APVV-14-0819)
2015
2019APVV - Všeobecná výzvaUPIM MTF
20162018
VEGA
UPIM MTF
Systémová identifikácia komplexnejších predpokladov pre podporu priemyselných inovácií a zamestnanosti v menej rozvinutých regiónoch SR (1/0235/17)
2017
2019VEGAM. Jemala
UPIM MTF
Systémová identifikácia komplexnejších predpokladov pre podporu priemyselných inovácií v menej rozvinutých regiónoch SR (APVV-15-0397)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
M. JemalaUPIM MTF
20172021APVV - Všeobecná výzvaUPIM MTF
Systémové implikácie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania vo funkčných stratégiách strategických podnikateľských jednotiek v kontexte so stratégiou "výhra-výhra" (1/0074/20)
2020
2022
VEGAP. Sakál
UPIM MTF
Systémové nástroje pre návrh a simuláciu inteligentného pracovného prostredia v priemyselných podnikoch (APVV-17-0325)20182022APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠujanováUPIM MTF
2018
2020KEGAP. Božek
UVTE MTF
Špeciálne metódy metalurgického spájania ťažko zvariteľných materiálov ai ch aplikácia na výrobu nových materiálov vysokých technických parametrov (1/0842/09)
2009
2011
VEGA
UVTE MTF
20172021APVV - Všeobecná výzvaS. Minárik
UVPT MTF
20152015APVV - Bilaterálna spolupráca V. Labaš
UMAT MTF
Štruktúra , vlastnosti a procesy na povrchoch a rozhraniach materiálov: počítačové modelovanie (1/0770/13)
2013
2015
VEGA
A. Antušek
UVPT MTF
2018
2021
APVV - Všeobecná výzvaM. Dubecký
UVPT MTF
Štruktúra materiálov zblízka
2019
2019
-- Iný domáci --
UMAT MTF
Štruktúra, vlastnosti a procesy na povrchoch a rozhraniach materiálov z prvých princípov. (1/0868/12)
2012
2015
VEGA
A. AntušekKF UMAT MTF
Študenti zo Slovenska na pražských a brnianskych technických školách v medzivojnovom období (026STU-4/2012)
2012
2014
KEGA
CJHŠ MTF
Študentské on-line konferencie medzi MTF STU (Slovensko) a FEE, Univerzita v Niši (Srbsko) na účely rozvoja špecifických jazykových a iných zručností (SK-SRB-2013-0034)2015
2016
APVV - Bilaterálna spolupráca
CJHŠ MTF
2009
2009-- Iný domáci --KEBI MTF
2013
2017
APVV - Všeobecná výzvaJ. Lokaj
UMAT MTF
Štúdium a numerická simulácia tepelných a napäťovo-deformačných stavov v progresívnych technologických a montážnych procesoch (1/9381/02)
2002
2004
VEGA
KAM UVSM MTF
Štúdium adsorpcie vybraných kontaminantov alternatívnymi adsorbentmi2020
2021
Mladý výskumníkV. KvorkováUIBE MTF
2016
2017
inštitucionálny projekt
UVPT MTF
Štúdium fázových rovnováh v progresívnych materiálových systémoch s využitím riadeného experimentu a výpočtovej termodynamiky. (1/0339/11)
2011
2013
VEGA
UMAT MTF
20162016
Mladý výskumník
M. AdamechUMAT MTF
Štúdium fyzikálnych a mechanických vlastnosti, obrobiteľnosti a povrchovej úpravy Ti a Ti kompozitov pripravených práškovou metalurgiou (2/0044/17)2017
2019
VEGAP. ŠugárUVTE MTF
Štúdium kľúčových environmentálnych parametrov stavebných materiálov vo väzbe na ich environmentálnu bezpečnosť (1/0648/17)20172020VEGA
UPIM MTF
2017
2017Mladý výskumníkUMAT MTF
20122014VEGAKMI UMAT MTF
Štúdium kryštálovej štruktúry a termodynamických vlastností komplexných kovových zliatin na báze hliníka respektíve zinku (APVV-0076-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
Štúdium metalurgickej podstaty zmien štruktúry a vlastností Cr-V ledeburitickej ocele kryogénnym spracovaním (1/0735/14)20142016
VEGA
P. JurčiUMAT MTF
Štúdium metód návrhu a zhotovenia cievok z vodiča s kruhovým prierezom na báze vysokoteplotného supravodiča (APVV-14-0438)
2015
2018
APVV - Všeobecná výzvaM. PekarčíkováUMAT MTF
Štúdium mikromechanizmu lomu kryogénne spracovanej nástrojovej ocele Vanadis 6 (FRACTUREMICROMECHANISM)20182018
Mladý výskumník
UMAT MTF
20122014
VEGA
KEI UIBE MTF
20162019APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
2018
2020
KEGA
UVPT MTF
2016
2019
VEGAM. Skarba
UMAT MTF
Štúdium neusporiadaných štruktúr nekovových materiálov vybranými fyzikálnymi metódami (APVV-20-043505)20062009APVVM. Kubliha
UMAT MTF
Štúdium, numerická simulácia a optimalizácia rýchloohrevov pre progresívne technológie tvárnenia a tepelného spracovania (1/2073/05)20052007
VEGA
KAM UVSM MTF
Štúdium odolnosti proti iniciácii a šíreniu porušenia ledeburitickej nástrojovej ocelel po rôznych režimoch tepelného spracovania (1335)
2015
2015
Mladý výskumník
UMAT MTF
Štúdium odstraňovania vybraných pesticídov progresívnymi oxidačnými metódami20202021Mladý výskumník
UIBE MTF
Štúdium použitia ekologických spojív na biologickej báze pre formovacie zmesi. (1/0117/11)
2011
2013
VEGA
R. Šuba
UVTE MTF
20162016Mladý výskumníkUIBE MTF
2017
2017Mladý výskumník
UIAM MTF
2013
2015
VEGA
O. Bošák
UMAT MTF
2016
2016Mladý výskumníkM. SahulUMAT MTF
Štúdium rýchlych stochastických oscilácií akréčnych systémov pomocou misií Kepler, XMM-Newton a Swift (APVV-17-0176)2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
UVPT MTF
Štúdium sorpčnej kapacity a fyzikálno-chemických vlastností materiálov pripravených hydrotermálnou karbonizáciou a pyrolýzou odpadovej biomasy (1/0253/17)
2017
2020VEGAM. Sirotiak
UIBE MTF
Štúdium spektrálnych vlastností vybraných chemických látok v oblasti UV-VIS a ich kvantitatívne stanovenie20192019
Mladý výskumník
M. HladováUIBE MTF
Štúdium syntézy a následného využitia rôznych druhov nanokompozitov2016
2017
inštitucionálny projekt
A. PastierováUIBE MTF
Štúdium šírenia plameňa v Hartmannovej trubici2017
2017
inštitucionálny projekt
UIBE MTF
20112014
APVV - Všeobecná výzva
V. LabašUMAT MTF
Štúdium špeciálnych skiel modifikovaných pomocou iónovej výmeny alebo iónovej implantácie (SK-FR 2019)
2020
2021
Slovensko - Francúzsko
UMAT MTF
Štúdium štruktúrnej a mechanickej stability nových vysokotvrdých povlakov na konštrukčných a nástrojových materiáloch. (1/1035/12)
2012
2014VEGAĽ. Čaplovič
UMAT MTF
2006
2008
VEGA
KMI UMAT MTF
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
V. Labaš
UMAT MTF
2013
2015
VEGA
UVPT MTF
2016
2016
Mladý výskumník
M. LipovskýUIBE MTF
Štúdium vnútorného usporiadania materiálov na báze vulkanizátov kaučukových zmesí a kompozitov s polymérnou matricou pomocou fyzikálnych metód (1/0525/12)
2012
2014
VEGAKF UMAT MTF
2017
2019
VEGA
UMAT MTF
20172020APVV - Všeobecná výzva
UVPT MTF
20132015
VEGA
UIAM MTF
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaK. Ulrich
UVTE MTF
Štúdium výbuchových charakteristík organických prachov
2016
2016Mladý výskumníkM. MenčíkUIBE MTF
2015
2015Mladý výskumníkUIBE MTF
20142017
VEGA
UIBE MTF
Štúdium zvariteľnosti Al-Li zliatiny 2099-T83 elektrónovým lúčom
2017
2017
Mladý výskumník
A. Kuhajdová
UVTE MTF
Teaching and research in advanced manufacturing (CIII-PL-0901-04-1718)
2017
2018
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UPIM MTF
2018
2020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UPIM MTF
2018
2019
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UPIM MTF
Teaching and research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing (CIII-RO-0013-14-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. Velíšek
UVTE MTF
Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing (CIII-RO-0013)
20082016
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
2015
2016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlUVTE MTF
20162017
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing (CIII-RO-0013-013-1718)
2017
2018
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing (CIII-RO-0013-15-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlUVTE MTF
2009
2016
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market (CIII-RS-0304-09-1617)
2016
2017
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
20182020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
2018
2019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. Velíšek
UVTE MTF
20122015OP VaV
UVTE MTF
2011
2014
VEGA
P. Šugár
UVTE MTF
2008
2010
VEGAŠ. PodhorskýUVTE MTF
2016
2018
VEGAM. BednárikováCJHŠ MTF
Teória dokončovacích procesov v obrábaní (1/1079/04)20042006VEGAZ. Lipa
KOPT UVTE MTF
2008
2010
VEGA
H. KravárikováUVSM MTF
Termická stabilita kompozitných materiálov na báze dreva (APVV-19-0141)
2020
2024
APVV - Všeobecná výzvaR. Kuracina
UIBE MTF
The CALIPER project: Linking research and innovation for gender equality
2020
2023
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiUPIM MTF
The Cultured engineering (29079-IC-1-2005-1-DK-ERASMUS-MOD)
2005
2007
ErasmusJ. MištinaKOJP UVPT MTF
The implementation of European Credit Transfer System into the short time higher education within Bologna process at Technical University of Cluj Napoca (CII-RO-0058-02-0607)2006
2007
CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)
KOPT UVTE MTF
THE IMPLEMENTATION OF EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM INTO THE SHORT TIME HIGHER EDUCATION WITHIN BOLOGNA PROCESS AT TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ NAPOCA (CII-RO-0058-03-0708)
2007
2008
-- Iný domáci --
L. Morovič
UVTE MTF
20092012
-- Iný medzinárodný --
UPIM MTF
The international cooperative network of educational and research institution with subcontractors and other bodies active in Automotive Industry (SEE/A/594/1.2/X)
2009
2012
Juhovýchodná Európa (SEE)
UPIM MTF
2016
2018
ERASMUS+
D. Cagáňová
UPIM MTF
2002
2003
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/D. HrivňákováKMI UMAT MTF
TiAlN povlaky pre rezné nástroje a lisovacie formy pripravené pomocou novej generácie PIII&D
2017
2019
Excelentné tímy mladých výskumníkov
P. Babincová
UMAT MTF
TiAlN povlaky pre rezné nástroje a lisovacie formy pripravené pomocou novej generácie PIII&D. (1/0157/18)
2018
2020
VEGAUMAT MTF
2020
2020
European Institute of Innovation and Technology (EIT)
M. NaďUIAM MTF
Towards common research project in area CA technologies in machining (TOWARDS COMMON RESEARCH PROJECT )20082011
-- Iný medzinárodný --
UVTE MTF
2020
2023e-infrastructuresM. DubeckýUVPT MTF
Transformácia ergonomického programu do štruktúry manažérstva podniku integráciou a využitím modulov QMS, EMS, HSMS (1/0448/13)
2013
2015
VEGA
UPIM MTF
20072007
Európsky sociálny fond
KAIA MTF
2005
2006
APVVUPIM MTF
2004
2004
Bilaterálna spolupráca
K. HatiarKPIM MTF
2015
2017ERASMUS+
CJHŠ MTF
2020
2021
Mladý výskumník
V. Johanesová
UPIM MTF
20072009KEGAK. Velíšek
UVSM MTF
Tvorba a diagnostika textúry materiálov pomocou fyzikálnych metód (003STU-4/2018)2018
2020
KEGA
M. KublihaUMAT MTF
20172019
KEGA
A. GörögUVTE MTF
20162017
KEGA
CJHŠ MTF
Tvorba inovatívnych vysokoškolských učebníc a pomôcok pre študijné programy Protipožiarna ochrana a bezpečnosť a Integrovaná bezpečnosť (012STU Z-4/2016)
2016
2018
KEGA
MTF
2003
2005
KEGA
CJHŠ MTF
2012
2014
KEGA
I. HalenárUIAM MTF
Tvorba komplexného robotizovaného pracoviska so zdieľaným pracovným priestorom na báze konceptu Industry 4.0 (008STU-4/2017)
2017
2018
KEGA
UIAM MTF
Tvorba metodiky hodnotenia rizík manipulácie z hľadiska bezpečnosti a ergonómie technologických procesov2015
2017
Excelentné tímy mladých výskumníkovR. BeňoUPIM MTF
2007
2009
VEGA
KAIA MTF
2006
2008KEGAK. Ulrich
UVTE MTF