Jun 1, 2020   7:14 p.m. Žaneta
Academic information system

Faculty of Materials Science and Technology in Trnava - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 1069

StateName
From
UntilType
Supervisor
Department
Plasma polishing of samples (33/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
2012
2015
OP VaV
UVTE MTF
A participatory open technology platform improving urbic planning through games and simulation (FP7_SST-2012-RTD-1)2014
2015
Spreading excellence and widening participation
D. Cagáňová
UPIM MTF
A Quality Management System for STU Bratislava (PTP II)
2004
2004
Dohoda STU
DITA MTF
20082010
VEGA
A. AntušekUMAT MTF
2008
2008
APVV - Bilaterálna spolupráca
A. GörögKOPT UVTE MTF
Accurate ab-initio calculation of the potential energy hypersurface of ozone for the theoretical molecular (1/0648/10)
2010
2011VEGAF. HolkaUMAT MTF
Accurate calculations and predictions of properties of increasingly complex molecules. (1/0520/10)
2010
2011
VEGA
UIAM MTF
Accurate calculations, modeling and simulation of new surfaces based on physical causes of machined surfaces and additive technology surfaces in machinery and robotical machining conditions (1/0019/20)
2020
2022
VEGA
P. Božek
UVTE MTF
2005
2008
Európsky sociálny fondP. Tanuška
OPRO VPPT MTF
Adaptive coatings for structural and tool steels (APVV-0782-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
Advanced heat treatment of cold work tool steels (APVV-16-0085)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzvaP. JurčiUMAT MTF
Advanced materials, processing and automation technologies (Bekaert, Zwevegem, Belgium)
2019
2022-- Iný medzinárodný --P. Gogola
UMAT MTF
2011
2018
-- Iný medzinárodný --
M. Kusý
UMAT MTF
Advanced Teaching and LeArning System (SEP-210249216, H2020-ICT-2015)
20162017
Spreading excellence and widening participation
M. Strémy
UVPT MTF
2014
2015
Spreading excellence and widening participationD. Cagáňová
UPIM MTF
Advancement of knowledge in area of advanced metallic materials by use of up-to-date theoretical, experimental, and technological procedures (APVV-15-0049)2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
Akvizičný program akademickej knižnice na podporu vzdelávania (16-613-02763)2016
2016
-- Iný domáci --
K. RešetováOPOM MTF
Akvizičný program na podporu výskumu a vzdelávania (18-513-03975)20182018-- Iný domáci --K. Rešetová
OPOM MTF
2008
2010
VEGA
R. MasárováUIAM MTF
2015
2017
KEGA
A. PaulikováUPIM MTF
An integral process value chain based on Hybrid Manufacturing process for a flexible and reconfigurable production of high complexity tooling (S0104-Flex-Tool)
2019
--
-- Iný medzinárodný --
UVTE MTF
2008
2008
-- Iný domáci --DME UMAT MTF
2006
2008
RAV MŠ SR
DAM UVSM MTF
Analysis of dynamical systems with high-speed feedback (APVV-0084-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaR. Vrábeľ
UIAM MTF
Analysis of environmental impacts of railway engines for the buying and modernization of engines park of Slovak railway (15/2009)
2008
2008-- Iný domáci --I. Tureková
DESE MTF
2005
2007
VEGA
DIEM MTF
Analysis of irreversible changes in condensed non-crystalline structures. (1/0645/10)
2010
2011
VEGAS. Minárik
UMAT MTF
Analysis of non-equilibrium thermal, metallurgical and stress-strain processes in production technologies involving rapid cooling and solidification of metallic materials. (1/1041/11)20112014
VEGA
UVSM MTF
2011
2014APVV - Všeobecná výzvaM. Skarba
UMAT MTF
20182020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
UIAM MTF
2009
2009
-- Iný domáci --
DME UMAT MTF
Analysis of structural changes and characterization of electric properties of special glasses designed for optoelectronic applications (SK-FR-2015-0006)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca
UMAT MTF
20082010VEGAR. VrábeľUIAM MTF
2019
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
UIAM MTF
2008
2010
VEGAUMAT MTF
2016
2016Mladý výskumníkP. Cuninka
UIAM MTF
Analýza a plánovanie montážnych systémov a pracovísk pomocou diskrétnej simulácie v priemysle (AaPMSaPPDSvP)20182018
Mladý výskumník
Š. Lecký
UVTE MTF
Analýza deformácií zvarkov optickým D skenovaním2016
2016
Mladý výskumníkJ. UrminskýUVTE MTF
2015
2015
Mladý výskumníkL. KolíkováUIAM MTF
Analýza kvalitatívnych parametrov obrobenej plochy pri 5-osovom ultrazvukovom obrábaní ťažkoobrobiteľných materiálov. (1/1127/12)2012
2014
VEGAF. Pecháček
DTDS UVSM MTF
Analýza presnosti softvérov na modelovanie požiarov na základe porovnania s údajmi získanými pre reálnych požiaroch (APVV-0582-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
UIBE MTF
Analýza radiačného poškodenia materiálov pre termonukleárne fúzne reaktory (1/0608/12)
2012
2015
VEGAM. KusýDME UMAT MTF
20162016
Mladý výskumník
M. Babinec
UMAT MTF
20162016Mladý výskumníkZ. Šutová
UIAM MTF
2006
2008
VEGA
P. Košťál
DTDS UVSM MTF
Aplikácia inteligentných senzorov na báze nízkofrekvenčného dátového prenosu pre monitorovanie operačných cyklov v priemyselnej výrobe20192019Mladý výskumníkUPIM MTF
Aplikácia mechatronických princípov a analýza dynamických vlastností navrhnutého sústružníckeho noža2016
2016
Mladý výskumníkL. RolníkUIAM MTF
Aplikácia metód kvantitatívnej analýzy štruktúry materiálu pre optimalizáciu technologického procesu vstrekovania plastov (1341)
2015
2015
Mladý výskumníkL. Likavčan
UVTE MTF
2018
2018
Mladý výskumník
B. Ludrovcová
UVTE MTF
2020
2021
Mladý výskumník
UIAM MTF
Application of advanced methods for organinic contaminants removing in terms of environmental safety (APVV-0213-12)2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
UIBE MTF
Application of complex thermal analysis and computational thermodynamics at investigation of processes in advanced materials systems (1/0811/14)20142017VEGAR. ČičkaUMAT MTF
Application of innovative layers and coatings for reconstruction of tribologicaly loaded surfaces. (1/0390/11)
2011
2013
VEGA
E. Labašová
UVSM MTF
20192020inštitucionálny projektM. BeňoUVPT MTF
Application of the subject "Guide to the enterprise" to the study program teaching of technical professions subjects II. level on MTF in Trnava (3/6216/08)2008
2010
KEGA
CJHŠ MTF
Applications of Rapid Manufacturing in Biomedical Fields (CIII-SI-0206-05-1112)
2011
2012Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekDTDS UVSM MTF
Applying Gamification in project management (028STU-4/2018)2018
2020
KEGAJ. ŠujanováUPIM MTF
Artifical intelligence in flexible manufacturing systems control (1/0368/08)
2008
2010
VEGAP. SchreiberUIAM MTF
Assembly Automation (A-0104-01/02)
20012005CEEPUSK. Velíšek
DTDS UVSM MTF
2001
2002
Akcia Rakúsko - Slovensko
KOPT UVTE MTF
Austenitic chromium-nickel abrasion resistant cast iron (1/2114/05)2005
2007
VEGA
UVTE MTF
Automatizácia spracovania dát z monitora MAXI2020
2021
Mladý výskumník
UVPT MTF
2018
2020
KEGA
UIAM MTF
2016
2021
-- Iný domáci --UPIM MTF
Autonome Mikrosysteme fur die Biosensorik (DAAD - The German Academic Exchange Service)
2011
2014
-- Iný medzinárodný --
P. TanuškaUIAM MTF
2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
Big data analytics as a tool for increasing the competitiveness of enterprises and supporting informed decisions (1/373/18 FHI EU Bratislava)2018
2020
VEGAH. Makyšová
UPIM MTF
2016
2019
Motivačný program STU
UIBE MTF
2015
2018
H2020: SC5 - Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
UIBE MTF
Biolúhovanie vzácnych kovov z ťažko recyklovateľného elektronického odpadu pomocou baktérií Aciditiobacillus ferooxidans a Acidithiobacillus thiooxidans (BIOLEACHING)20182018inštitucionálny projekt
UIBE MTF
Blended Learning principles implementation into teaching of programming of CNC machine tools with advanced kinematic structure (032STU-/2014)2014
2016
KEGAP. Šugár
UVTE MTF
Box shaped workpieces fixturingt by modular systems (1/0307/03)20032005VEGADTDS UVSM MTF
Budovanie digitálneho marketingu v súlade s koncepciou Industry 4.0
2020
2021
Mladý výskumník
UPIM MTF
Budovanie spoločnej cezhraničnej inovačnej platformy20182018Interreg VA: SR - Česká republikaUIAM MTF
Building of pneumatics and electro pneumatics system controling virtual laboratory (3/5211/07)2007
2009
KEGAK. Velíšek
UVSM MTF
2006
2008
KEGA
UVSM MTF
2016
2018VEGA
UIBE MTF
2009
2009
-- Iný domáci --
DESE MTF
2017
2018APVV - Bilaterálna spolupráca
UVPT MTF
20152017APVV - Všeobecná výzvaUIBE MTF
2009
2011OP VaVJ. Janovec
UMAT MTF
Central European Knowledge Transfer and Higher Education Society (CE/4CE463P1)
2014
2015
Spreading excellence and widening participation
M. ČambálUPIM MTF
Centre for development of the competencies in the field of industrial engineering and management (26110230115)
2013
2015
SOP Ľudské zdroje
J. ŠujanováUPIM MTF
Centre for research and development in the field of the electron-beam and progressive arc technologies of welding, cladding and surface-finishing (WeldCenter) (26210120017)
2012
2015
OP VaV
M. Marônek
UVTE MTF
2009
2011
OP VaVJ. Janovec
UMAT MTF
Centre of excellence for functionalized multi-phase materials (FUN-MAT)
2011
2015
-- Iný domáci --
J. JanovecUMAT MTF
2010
2012
OP VaV
OPOM MTF
2009
2008
-- Iný domáci --
DITA MTF
Centrum pre automatizované riadenie (7814/08)2008
2008
-- Iný domáci --DITA MTF
2019
--
H2020: SC5 - Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
D. Cagáňová
UPIM MTF
2015
2018
H2020: SC3 - Secure, clean and efficient energy
M. StrémyUVPT MTF
20152018
APVV - Všeobecná výzva
G. MichaľčonokUIAM MTF
20102011
VEGA
P. Košťál
UVSM MTF
CLIL - Higher Education Teacher
2019
2020
International Visegrad Fund - Grant programs
Ľ. HurajováCJHŠ MTF
Coating of powder metallurgical Titanium using electromagnetic radiation under working atmosphere, study of microstructure and coatings properties (2/0135/20)
2020
2022
VEGA
UVTE MTF
Complex metallographic and TEM analyses of delivered samples (52/2009)20092009
-- Iný domáci --
DME UMAT MTF
2014
2015
OP VaV
VPPT MTF
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaUMAT MTF
Computational design of novel functional materials (1/0223/19)
2019
2022
VEGA
M. DerzsiUVPT MTF
2010
2010Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoUVSM MTF
Computer Aided Design of automated systems for assembling (CIII-BG-0722-05-1617)20152017
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Computer Aided Design of automated systems for assembling (CIII-BG-0722-06-1718)20172018
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
P. Košťál
UVTE MTF
Computer Aided Design of automated systems for assembling (CIII-BG-0722-08-1920)
2018
2020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlUVTE MTF
2018
2019
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. Košťál
UVTE MTF
Computer modelling of transfer phenomena applied for chosen technological and assembly processes and processes of heat treatment (1/2101/05)2005
2007
VEGAB. Taraba
DAM UVSM MTF
2001
2003
CEEPUSA. Janáč
KOPT UVTE MTF
Computer Systems of Manufacture and Measurement (PL-0001-2003/04)2004
2004
CEEPUS
KOPT UVTE MTF
Computer-Aided Systems for Manufacture and Measurement of Machine Elements - stage II (CII-PL-0007-06-1011)2011
2011
-- Iný domáci --L. Morovič
UVTE MTF
2009
2013
APVV - Program LPP
P. SakálUPIM MTF
Confocal microscopy application in mini and microbody metrology (1/0130/16)2016
2018
VEGA
UIAM MTF
2017
2019VEGA
UIAM MTF
Constract on the Lump Sum Related to the Visegrad Scholarship (S-041-2003)
2003
2005
International Visegrad Fund - ScholarshipsM. KusýDME UMAT MTF
2013
2015
KEGA
UIBE MTF
Contemporary manufacturing and measuring technologies in quality management systems (CIII-PL-0007-13-1718)2017
2018
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Contemporary manufacturing and measuring technologies in quality management systems (CIII-PL-0007-15-1920)
2018
2020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Contens Integration and Design of University Textbook "Specialized Robotic Systems" in Print and Interactive Modules for University of Technology in Zvolen, Trenčín University and Slovak University of Technology in Bratislava. (3/7285/09)
2009
2011
KEGA
P. Božek
UIAM MTF
2016
2017
International Visegrad Fund - Scholarships
M. Kusý
UMAT MTF
Controllability of the dynamical systems (1/0127/18)20182020VEGAUIAM MTF
Conventional and sol-gel derived glasses/ ceramics for photonics (SK-FR-0040-11)20122013
APVV - Bilaterálna spolupráca
V. LabašUMAT MTF
2009
2009
-- Iný domáci --
VSKN MTF
CooperAtive Research for Logistics in Smart Cities (SEP-210278226, H2020-Twinn-2015: Twinning)
2016
2018
Spreading excellence and widening participation
UPIM MTF
2012
2014VEGACJHŠ MTF
2020
2024
APVV - Všeobecná výzva
M. PalcutUMAT MTF
Corrosion stability of advanced zinc, aluminium and tin alloys (1/0068/14)
2014
2017
VEGA
M. Palcut
UMAT MTF
Cost effective FCL using advanced superconducting tapes for future HVDC grids (Project ID: 721019)
2017
2020
H2020: LEIT: Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and BiotechnologyM. PekarčíkováUMAT MTF
Co-workingové centrum kreatívneho manažérstva kvality (Nadácia Volkswagen Slovakia Nováková)
2018
2019
-- Iný domáci --
UPIM MTF
Creating virtual robotized laboratory for teaching support of subject "Robots and manipulators" in new acredited educational program (3/3111/5)20052007KEGAP. Božek
DITA MTF
2016
2018
KEGA
K. Balog
MTF
Creation of new study materials including multimedia textbook in field of technical preparation of production in welding and joining (013STU-4/2020)2020
2022
KEGA
UVTE MTF
20102011KEGAUPIM MTF
Creative Europe: Innovative methodologies for Young Social Enterpreneuship (Erasmus+ KA2)2016
2018
ERASMUS+
D. CagáňováUPIM MTF
Creative quality management as tool for implementation of innovations in engineering industry (1/0152/17)
2017
2019
VEGAUPIM MTF
20152018
Spreading excellence and widening participation
O. MoravčíkUVPT MTF
Cultural Opening- diversity and intercultural competences in the context of the refugee crisis (BMBF Funds - Bundesministerium fur Bildung und Forschung)20172019
-- Iný medzinárodný --
D. Cagáňová
UPIM MTF
DAC Danube Academic Confederation (STAR-Danube Region Project Fund)
2016
2018
Spreading excellence and widening participationD. CagáňováUPIM MTF
Damage analysis of broken conrod /expertise/ (38/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --M. HazlingerDME UMAT MTF
Damage causes analysis of tool for plastic moulding Frame A58 (121/2008)2008
2008
-- Iný domáci --
R. MoravčíkDME UMAT MTF
Data support of wildland fires modelling and simulation (APVV-0019-12)2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
M. Sirotiak
UIBE MTF
Deburring complexly shaped workpieces by plasma discharges in electrolyte. (1/0070/17)2017
2019
VEGA
Š. Podhorský
UVTE MTF
Design, analysis and optimization of processes of metallurgical joining for progressive materials using numerical simulation (1/1010/16)2016
2019
VEGA
UIAM MTF
Design and Analysis of Mechatronical System for Elimination of Harmful Beam Structure Vibration (SBS)
2018
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
L. Rolník
UIAM MTF
Design and creation of parts suitable for teaching and automation of design process using macros in CAD/CAE systems (020STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
UIAM MTF
2016
2018
KEGA
R. KuracinaUIBE MTF
Design and implementation of a system of prediction of the suitability of the selected type of treatment in patients with ischemic heart disease (ISCHYS)
2018
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
A. NémethováUIAM MTF
2008
2010
VEGAUVSM MTF
Design and preparation of high-temperature superconducting tapes joints using lead-free solders and characterization of their properties (1/0151/17)20172020
VEGA
UMAT MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CEEPUS)
2011
2012Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
KOPT UVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-04-1112)
2011
2012
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
L. Morovič
UVTE MTF
2012
2013
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
L. Morovič
UVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-06-1314)20132014
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
L. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-07-1415)
2014
2015
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
L. Morovič
UVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-08-1516)2015
2016
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-09-1617)
2016
2017
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
2017
2018
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
L. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-12-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
2018
2019
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
2015
2018
VEGAM. ŠulkaUVPT MTF
Design of autonomic colaboration system (APVV-15-0634)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzvaUIAM MTF
Design of intelligent manufacturing system in conditions of machine industry (1/0297/18)20182021VEGAUVTE MTF
2020
2023
VEGA
Š. Václav
UVTE MTF
20172018
KEGA
M. JuhásUIAM MTF
Design of the online accesible virtual laboratory for use in e-learning education, based on VLCP protocol. (019STU-4/2016)20162018KEGA
UIAM MTF
2016
2017
KEGA
G. Chmelíková
CJHŠ MTF
Detailed study of the morphology of flickering in accreting systems and identification of the source (1/0230/19)20192021VEGAUVPT MTF
Determinanty cieľovej a procesnej orientácie finančného riadenia v intenciách vývoja súčasného podnikateľského prostredia (1/0647/18 FM UK Bratislava)20182020
VEGA
UPIM MTF
Determinanty nerovnosti vyplývajúce z rozličných foriem pracovných vzťahov (1/0803/12)2012
2014
VEGAZ. Gyurák Babeľová
KM UPIM MTF
Determination of defect admissibility in fusion welded joints. (1/2068/05)2005
2007
VEGAK. Ulrich
KZSM UVTE MTF
2008
2010KEGADESE MTF
Determination of optimal cryogenic treatment regime for tool steels. (1/0112/20)
2020
2023
VEGA
UMAT MTF
Determination of optimal cryotreatment regime for tool steels (APVV-18-0072)
2019
2023APVV - Všeobecná výzvaUMAT MTF
20172020
APVV - Všeobecná výzva
R. Vrábeľ
UIAM MTF
Determining of the accurate characteristics of production equipment, of their products and uncertainty of their measurement. (1/3162/06)
2006
2008VEGAKOPT UVTE MTF
2006
2008
KEGAUVTE MTF
Developing the pedagogical competencies of the STU MTF PhD students (26110230023)
2010
2014SOP Ľudské zdrojeCJHŠ MTF
Development of manufacturing technologies-new strategies and new challenges in education and research (CIII-BG-0614-01-1112)
2011
2012
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
DTDS UVSM MTF
20192020
inštitucionálny projekt
UIBE MTF
2005
2008
6. rámcový program
A. Linczényi
DQE UPIM MTF
20082010VEGAK. Gerulová
UIBE MTF
20182020KEGAUVTE MTF
2020
2023VEGAUIAM MTF
Development of argumentation skills of students using the software programs under the teaching of humanities courses at STU (009STU-4/2016)2016
2018
KEGA
M. BednárikováCJHŠ MTF
Development of argumentation skills of students using the software programs under the teaching of humanities courses at STU2016
2016
inštitucionálny projekt
M. Bednáriková
CJHŠ MTF
Development of Autonomous Measuring and Archiving System (AMAS) for measuring manufacturing and assembly line productivity (AMAS (Projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry pri MH SR))
2014
2015
-- Iný domáci --
VV OPOM MTF
Development of impedance tube and measurement of acoustic attenuation properties of layered materials on higher frequencies
2019
2020inštitucionálny projekt
UIAM MTF
2011
2013
VEGA
R. KoleňákUVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033)
2015
2016
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-12-1617)20162017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
2017
2018
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-15-1920)
2018
2020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. Velíšek
UVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-14-1819)20182019
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
2019
2020
ERASMUS+
P. KošťálUVTE MTF
20082010-- Iný domáci --S. Demian
UMAT MTF
20102011
APVV - Bilaterálna spolupráca
M. Behúlová
UVSM MTF
Development of new multicomponent environmentally- friendly lead-free solder for low-cost electronic assembly (SK-CN-2015-0012)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca E. Hodúlová
UVTE MTF
Development of process for encapsulation of ferrates in nature mined zeolite structure for rapid waste water treatment
2020
2022
-- Iný medzinárodný --
ZPZV MTF
20142015Spreading excellence and widening participation
UPIM MTF
Development of skill Ecosystem in Visegrad four countries2020
2022
-- Iný medzinárodný --P. CuninkaZPZV MTF
20202022
European Institute of Innovation and Technology (EIT)
UVPT MTF
Development of Smart Aid for innovative Rehabilitation and Physiotherapy Procedures Using Artificial intelligence Methods (APVV-17-0084)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
Development of Smart Devices for Innovative Procedures in Rehabilitation and Physiotherapy (APVV-18-0097)
2019
2022
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
Development of software solution for innovative measuring system - EMAS (EMAS (Projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry pri MH SR))
2015
2015
-- Iný domáci --
P. TanuškaUIAM MTF
Development of STU research infrastructure (20161209141117010)
2017
2017-- Iný domáci --
UVPT MTF
Development of the Fe based PM components with increased fatigue strength. (APVV-18-0508)
2019
2022
APVV - Všeobecná výzvaM. Kusý
UMAT MTF
Development of the leadfree active solder and research of material solderability of metallic and ceramic materials with the utilization of ultrasonic activation (APVT-20-010804)
2005
2007APVVR. Koleňák
UVTE MTF
1999
2002
Competitive and sustainable growth (GROWTH)
DTDS UVSM MTF
2017
2018
International Visegrad Fund - Grant programsD. CagáňováUPIM MTF
Developnent and fabrication of physical model od device for dynamic forming (1/9103/02)2002
2004
VEGA
KTKP UVTE MTF
2017
2019
VEGA
O. Bošák
UMAT MTF
Diagnostika špeciálnych skiel určených pre aplikácie v infračervenej oblastitspektra pomocou fyzikálnych metód (1/0410/12)2012
2014
VEGA
DPH UMAT MTF
Difúzne spájanie kombinovaných ľahkých kovov (1338)2015
2015
Mladý výskumníkM. Vyskoč
UVTE MTF
2018
2020KEGA
UPIM MTF
2005
2007
VEGA
DITA MTF
2020
2020
EIT Manufacturing: strengthening and increasing the competitiveness of Europe’s manufacturing industry
UIAM MTF
20182018-- Iný domáci --OPOM MTF
20182022
H2020: Excellence: Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
L. MorovičUVTE MTF
Distance Education for Quality System Managers and Quality Control Staff (G/276/02/61300)
2002
2003
Open Society Foundation
A. Linczényi
DQE UPIM MTF
2005
2007
KEGA
UPIM MTF
2018
2018
inštitucionálny projektUIAM MTF
2005
2005
-- Iný domáci --
KOPT UVTE MTF
Dynamical analysis and synthesis of a rotational machine aggregates (1/9102/02)
2002
2004
VEGA
UVSM MTF
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
O. Moravčík
UVPT MTF
E-book of mathematics using program MATLAB (006STU-4/2016)
2016
2018
KEGA
UIAM MTF
E-book study room (18-514-04086)
20192019-- Iný domáci --
OPOM MTF
2000
2001
Open Society Foundation
K. Balog
KBI UIBE MTF
20142015-- Iný domáci --R. Ružarovský
UVTE MTF
2017
2019
KEGA
UIBE MTF
efektivity edukačného procesu študentov v študijnom programe Mechatronika v technologických zariadeniach 2/22 Identifikátor: 20150428071013110 Slovenská technická univerzita v Bratislave Zvyšovanie efektivity edukačného procesu študentov v študijnom programe Mechatronika v technologických zariadeniach Improving the effectiveness of the educational process of students in the study program Mechatronics in technological equipment (048STU-4/2016)2016
2018
KEGAR. ĎurišUIAM MTF
Effects of inhomogeneities on functional properties of high-temperature superconducting wires (1/0162/11)20112014
VEGA
UMAT MTF
2020
2023
APVV - Všeobecná výzva
M. Dománková
UMAT MTF
20202022
KEGA
CJHŠ MTF
Elaboration of interactive multimedia textbook "Mechatronics" for secondary vocational schools (003STU-4/2012)20122014KEGA
UIAM MTF
E-learning and implementation of information technologies in teaching of materials-technology courses (006STU-4/2020)
2020
2022
KEGA
UMAT MTF
E-learning as a Handbook of Health and Safety in Welding (028STU-4/2013)2013
2015
KEGAZ. Szabová
UIBE MTF
2005
2007
KEGAR. RybanskýDIEM MTF
Electronic packaging of transparent titanium dioxide nanotube arrays and their photo-voltaic properties (SK-CN-2017-0019)20182019APVV - Bilaterálna spolupráca E. Hodúlová
UVTE MTF
Elektronický interaktívny výkladový slovník materiálového inžinierstva (3/4057/06)2008
2008
KEGAUMAT MTF
2008
2010
7th Framework Programme
R. NovákováDQE UPIM MTF
Encouraging Social Entrepreneurship among European Youth - YounGO (Erasmus Plus Key Action 2-Call-Capacity Building in the field of youth -EAC/S11/13)
2016
2017ERASMUS+D. CagáňováUPIM MTF
2005
2007
VEGA
CJHŠ MTF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701)
2012
2016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlUVTE MTF
20162017
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-06-1718)
2017
2018
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlUVTE MTF
2018
2020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
K. VelíšekUVTE MTF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-07-1819)2018
2019
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
K. Velíšek
UVTE MTF
Enhance skills and competences to boost material innovations and eco innovations in automotive industry (SMF Project Code: DTP – SMF1-154)
2018
2019
Interreg Danube Transnational Programme (DTP)
UPIM MTF
2008
2010
VEGA
UIBE MTF
Enviromentally oriented management, marketing and logistics in strategic business units (1/9099/02)
2002
2004
VEGA
P. Sakál
DIEM MTF
20032005VEGAM. Turňa
UVTE MTF
20152018
H2020: SC5 - Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
E. Hodúlová
UVTE MTF
2018
2019KEGA
UPIM MTF
Erasmus Mundus Joint Master Degree (574487-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA1-JMD-MOB, EAC-A04-2015)
2016
2017
ERASMUS+D. Cagáňová
UPIM MTF
2019
2021
OP VaI
UIAM MTF
2015
2018
VEGA
UVTE MTF
Establishment of robotics and (027STU-4/2014)
2014
2016
KEGAK. VelíšekUVSM MTF
Establishment of the technical-consulting laboratory for the utilisation and consequent promotion of solar energy. (14150100019)
2006
2008INTERREG IIIA
DESE MTF
Evaluation of the effect of extractives on fire characteristics of lignocellulosic materials2019
2020
inštitucionálny projektP. RantuchUIBE MTF
Exact calculations, modeling and simulation of the roughness of the machined surface based on physical causes of machining surfaces under the conditions of mechanical and robotic machining (APVV-18-0127)2019
2023
APVV - Všeobecná výzvaP. BožekUVTE MTF
Examination of the possibilities of utilisation of the process of plasma discharges in electrolyte for deburring complexy shaped workpieces. (1/0191/16)
2016
2018
VEGAŠ. PodhorskýUVTE MTF
2009
2010
OP VaV
UVTE MTF
Excellence Centre of 5-axis machining - experimental basis of high-tech research (26220120045)20102013
OP VaV
J. PeterkaUVTE MTF
20202022KEGAD. HorváthUIAM MTF
Experimental and simulation methods of dynamical analysis of mechatronic subsystems of technological equipments . (1/0256/09)2009
2011
VEGA
UVSM MTF
Expertný posudok na využitie tiažovej sily pri generovaní horizontálneho pohybu mechanickej sústavy. (053-001STU-8/2008)
2008
2009
-- Iný domáci --
V. LabašUMAT MTF
Exploitation of personnel indicators at human resource management in business practice in connection with slovak republic´s entry to the EU (1/2586/05)
2005
2007VEGADIEM MTF
Extension of the laboratory of mechatronic systems and creation of new study supports (029STU-4/2018)2018
2020
KEGA
R. ĎurišUIAM MTF
Facial composite system using genetic algorithm (1/0221/16)
2016
2018
VEGA
P. SchreiberUIAM MTF
2019
--
H2020: SC6 - Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies
UPIM MTF
2017
2017
Mladý výskumník
UPIM MTF
2018
2018Mladý výskumníkP. UrbanovičováUPIM MTF
20162019VEGA
UMAT MTF
FEM Analyse und Optimierung dynamischer und partieller Halbzeugerwarmung fur innovative Umformprozesse (DAAD)
2004
2005Bilaterálna spolupráca
DAM UVSM MTF
Festival of Science as a platform for intensifying cooperation between V4 region universities (V4, Grant No. 21310155)
2013
2015
-- Iný medzinárodný --
UPIM MTF
Fibroacoustical Energy Transfer in Nonhomogeneous Systems (1/2076/05)2005
2007
VEGA
M. NaďDAM UVSM MTF
Fire safe insulation systems based on natural materials (1/0222/16 FŠI ŽU)2016
2018
VEGA
J. Martinka
UIBE MTF
2016
2019
ERASMUS+
V. Prajová
UPIM MTF
Flexible manufacturing systems in drawingless production (1/0170/16)20162019VEGA
UVTE MTF
Follow the aging process of fire resistance coat on testing samples deposited in operations environment of nuclear power plants Bohunice (67/2009)20092011
-- Iný domáci --
UIBE MTF
2018
2020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlUPIM MTF
Games Learning in Teaching "Basics of Industrial Engineering" (Nadácia Tatrabanka)
2018
2018-- Iný domáci --UPIM MTF
Gender Equality Achievements in STEM Research (FP7_SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1 (FP7-CSA-A))
2014
2015
Spreading excellence and widening participation
D. Cagáňová
UPIM MTF
Geometrical Product Specifications - a new tendency in the design and realization of technological processes (CII-PL-0007-03-0708)20072008-- Iný domáci --L. MorovičUVTE MTF
2008
2010
KEGA
UVTE MTF
Go 4 it! Young people active agents for the social inclusion of migrants (Erasmus+KA1)
2019
2020ERASMUS+D. Cagáňová
UPIM MTF
2016
2018
Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. Bohovičová
UVPT MTF
2002
2004
Competitive and sustainable growth (GROWTH)
P. Blaškovitš
KZSM UVTE MTF
Harmonizacia procesu vzdelavania v specializacii zvaranie-vytvorenie noveho studijneho zamerania v II. stupni vysokoskolskeho studia (3/106003)2003
2005
KEGA
M. MarônekUVTE MTF
20162018
VEGA
UVPT MTF
2017
2018
H2020: Excellence: Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)UPIM MTF
2020
2024
COST
UMAT MTF
2020
2021
Mladý výskumník
M. JaníčekUVTE MTF
Hlboké učenie na zariadeniach s obmedzeným výpočtovým výkonom.20202021Mladý výskumníkR. BudjačUIAM MTF
20182018
Mladý výskumník
M. Prachová
UIBE MTF
Holistic approach for knowledge discovery from heterogonous control systems (680381, H2020-FoF-2015)
2015
2018Spreading excellence and widening participationUIAM MTF
Holistic approach of knowledge discovery from production data in compliance with Industry 4.0 concept (1/0272/18)2018
2021
VEGA
P. Tanuška
UIAM MTF
2013
2015
SOP Ľudské zdroje
O. MoravčíkVPPT MTF
2010
2012OP VaV
UIBE MTF
Hybridný elektrický zdroj pre technicko-poradenské laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie (26220220056)
2010
2010
-- Iný domáci --
MTF
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
O. Moravčík
UVPT MTF
2016
2017
APVV - Bilaterálna spolupráca
UVTE MTF
Changing structures and gender policies towards equality in universities and science system (SEP-210213601, GERI-2014)
2015
2018
Spreading excellence and widening participation
D. CagáňováUPIM MTF
Characterisation of quasicrystals and quasicrystals and quasicrystalline approximants in Al-Pd-TM alloys (TM=transition metal) (1/4107/07)
2007
2009
VEGA
J. Janovec
UMAT MTF
2015
2015
APVV - Bilaterálna spolupráca
V. Labaš
UMAT MTF
2012
2013
APVV - Bilaterálna spolupráca
M. KublihaUMAT MTF
Characterization of structurally complex materials to improve their application possibilities. (1/0011/10)
2010
2011
VEGA
UMAT MTF
2015
2015
Mladý výskumník
UMAT MTF
2018
2018
Mladý výskumníkN. VraňakováUPIM MTF
20162016
Mladý výskumník
J. Gondek
UMAT MTF
20102016EuratomM. UrbanUMAT MTF
2016
2016
Spreading excellence and widening participation
UPIM MTF
Identification and evaluation of shapes and surfaces of materials scanned by laser confocal microscope (011STU-4/2012)
2012
2014
KEGA
UIAM MTF
Identification of methods for measuring tribological parameters in mechanical engineering and metallurgy (1/2099/05)2005
2007
VEGA
KZSM UVTE MTF
Identification of priorities for sustainable human resources management with respect to disadvantaged employees in the context of Industry 4.0 (1/0721/20)2020
2023
VEGAM. ČambálUPIM MTF
2007
2009VEGAUVTE MTF
Implementácia konceptu Age manažmentu ako nástroja na dosiahnutie (súčinnosti) synergie rôznych generačných skupín v kontexte s USZP20172017Mladý výskumníkN. VraňakováUPIM MTF
2020
2021
Mladý výskumník
M. Bartoň
UIAM MTF
Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region (CIII-RO-0202)2008
2016
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
20162017
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
K. VelíšekUVTE MTF
Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region (CIII-RO-0202-11-1718)
2017
2018
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
K. VelíšekUVTE MTF
Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region (CIII-RO-0202-13-1920)2018
2020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. Velíšek
UVTE MTF
20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. Velíšek
UVTE MTF
Implementation of measuring electrical parameters in to quality control and technology of non-metallic materials (APVT-20-011304)
2005
2007
APVV
V. Labaš
UMAT MTF
Implementation of non-destructive methods for the description of the physical characteristics of advanced thin-layered materials (001STU-4/2014)20142016
KEGA
O. Bošák
UMAT MTF
Implementation of Production logistics in to learning system (SK-HU-0011-08)20092010
APVV - Bilaterálna spolupráca
UVSM MTF
2020
2022
KEGA
UIBE MTF
2006
2008
VEGA
J. Šalgovičová
UPIM MTF
Implementation of subject "Quality of School" into curriculum of Complementary Teacher Training and experimental verification of teaching the subject (3/2380/04)
2004
2006
KEGA
I. Turek
CJHŠ MTF
Implementation of the Credit Transfer System into Technical Economical and Administrative Univesrity College of Technical University of Cluj Napoca (RO-0137-04/05)
2004
2005
CEEPUS
KOPT UVTE MTF
Implementation of the Elements of Personal Development in the Subject Communicational Rudiments for MTF STU Students (017STU-4/2016)2016
2018
KEGAI. Novotná
CJHŠ MTF
Implementation of the internal system of quality assurance in education (26110230042)20122014SOP Ľudské zdrojeM. MišútováUIAM MTF
2012
2014
KEGAP. SakálUPIM MTF
Improvement and modernisation of the educational technical, information and communication infrastructure of the STU workplaces (26250120019)20092011OP VaV
UVTE MTF
Improvement of microstructural stability and corrosion resistance of stainless steels controlled by precipitation of secondary phases. (1/0126/08)
2008
2010
VEGA
M. DománkováUMAT MTF
2015
2018
Motivačný program STU
P. Bezák
UVPT MTF
20152018H2020: SC3 - Secure, clean and efficient energyP. BezákUVPT MTF
Improving cooperation (SEP-210199058, FCT 14)
2015
2018
Spreading excellence and widening participation
M. Strémy
UVPT MTF
Improving knowledge level of university students studying at bachelor and master degree at program of Integrated Safety in the core subjects of the study field of OSH by the implementation of innovative virtual laboratories in the education process (056STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
M. Soldán
UIBE MTF
Improving profesional competences of the university graduates of the branch Manufacturing Technology by applying dual education principles (023STU-4/2018)
2018
2020
KEGAP. ŠugárUVTE MTF
2019
2021
KEGAP. ŠugárUVTE MTF
Improving the effectiveness of ultrasonic assisted technological processes (1/0296/17)20172020
VEGA
M. NaďUIAM MTF
2009
20117th Framework ProgrammeUIAM MTF
Increase of adaptability and practical readiness of graduates study program forming for actual praxis (3/416/06)20062008
KEGA
J. BílikUVTE MTF
Increasing of the Technical Knowledge Base and Practical Skills of Teachers and Students in the Institute of Industrial Engineering and Management within the concept of "Digital Factory" (043/13RT)
2013
2014
-- Iný domáci --
R. Beňo
UPIM MTF
Increasing the competencies and education of PhD students (11230100437)
2007
2007
Európsky sociálny fondJ. Jasenák
DESE MTF
2010
2013OP VaVUMAT MTF
2016
2017inštitucionálny projektUMAT MTF
Industrial Research and Development Center to the recovery of problematic plastics waste (ITMS2014+ : 313011B647)
2017
2021OP VaIK. BalogUIBE MTF
Industrial research into silent blocks for excessive load in extreme temperatures in the field of industrial application (26220220137)
2011
2015
OP VaV
J. BílikUVTE MTF
Industry 4.0 - transfer jeho princípov do výučby a priemyselnej praxe (Tatrabanka)
2018
2018
-- Iný domáci --
UPIM MTF
20122014VEGAUMAT MTF
20122014VEGAŠ. Václav
UVTE MTF
Informatics, Mathematics and Technological Courses Teaching innovation to increase quality of education in accordance with the requirements Industry 4.0 (010STU-4/2018)2018
2020
KEGA
UIAM MTF
Information Quality Management in Project Management within the Industrial Enterprises in the Slovak Republic (1/1203/12)
2012
2014
VEGA
UPIM MTF
2020
2022
KEGA
UIAM MTF
Innovation of the structure, content and teaching methods for the subject "Strategic Management" in the context of new business model for the 21th century based on "win-win" strategy. (006STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
UPIM MTF
2008
2010KEGACJHŠ MTF
Innovative concept of food packing, using an active thin multifunctional layer on a polymer matrix recycled by water based delamination and deinking process, having antibacterial and functional barrier properties. (SFS-35-2017)20172020H2020: LEIT: Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and BiotechnologyM. StrémyUVPT MTF
Innovative Emergency Services (SEP-210200011, DRS 19 2014)
20152018
Spreading excellence and widening participation
UVPT MTF
20182020KEGAUIAM MTF
2017
2019
KEGAM. Kučerová
UPIM MTF
20152017Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologiesUVTE MTF
INNOVAT:Social Innovation for Youth participation. Entre-& Intrapreneurship education to foster business-oriented thinking (565888-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBY-ACPALA)2015
2017
ERASMUS+
UPIM MTF
Inovace laboratórní plazmové pece s horizontálním kryštalizátorem na plazmovou pěc s vertikálním kryštalizátorem (114/027)20022003
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
DME UMAT MTF
Inovácia doplňujúceho pedagogického štúdia učiteľov odborných predmetov stredných škôl (3/0212/02)20022004
KEGA
I. TurekCJHŠ MTF
Inovation in design processes using VBA macros in CAD/CAE (032STU-4/2019)
2019
2021
KEGA
UIAM MTF
Inovatívna výučba študentov na simulovanom pracovisku sériovej výroby s možnosťou časovej, priestorovej a výkonovej optimalizácie (Nadácia Volkswagen Slovakia Mesarosova)
2018
2019
-- Iný domáci --
UPIM MTF
2008
2010
KEGA
KZSM UVTE MTF
2018
2018Mladý výskumníkA. VáclavováUIAM MTF
Integrácia výrobnej linky s platformou Wonderware
2019
2019
Mladý výskumník
A. VáclavováUIAM MTF
Integrating the level of knowledge in the study program 5.2.57 Quality of production based on the principle "problem-based-learning" (043STU-4/2018)
2018
2020
KEGA
UPIM MTF
2012
2014
VEGA
UPIM MTF
2018
2020
VEGA
M. KebísekUIAM MTF
Inteligentné uchopovacie systémy (1/0126/15)
2015
2017VEGAUVTE MTF
Intelligent assembly cell (1/0206/09)2009
2012
VEGA
K. Velíšek
UVSM MTF
20172020APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
M. UrbanUMAT MTF
Interactive model of practical presentations of real practicle solutions examples of quality-environment--safety (050STU-4/2016)
2016
2018
KEGAK. ČekanováUIBE MTF
2018
2020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UPIM MTF
International project SK-AT: The Exchange of Knowledge within Alternative Economic Systems with Aim of Sustainable Regional Development
2013
2014
-- Iný medzinárodný --
UPIM MTF
2001
2002Open Society FoundationĽ. HolkovičDHS UVPT MTF
Introduce a subject "Management of Quality" on Secondary schools (3/3016/05)
2005
2007
KEGA
UPIM MTF
Introduction of innovative technologies into learning process and studying of their use to eliminate the current problems of teaching associated to loss of attention (045STU-4/2016)20162018
KEGA
I. Bajčičáková
UIAM MTF
2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
2016
2017
APVV - Bilaterálna spolupráca
UVTE MTF
20112013VEGA
UVTE MTF
2008
2015
Bilaterálna spolupráca
UMAT MTF
2018
2020Excelentné tímy mladých výskumníkovI. Kostolný
UVTE MTF
2019
2021
Excelentné tímy mladých výskumníkov
I. KostolnýUVTE MTF
20142016VEGAP. Jurči
UMAT MTF
Investigation of new active lead-free solder alloy for space industry applications (ATVAIED)2018
2018
inštitucionálny projekt
UIBE MTF
20182018
inštitucionálny projekt
I. Kostolný
UVTE MTF
Investigation of new active solder alloys for higher application temperatures (APVV-19-0071)
2020
2024
APVV - Všeobecná výzvaI. Kostolný
UVTE MTF
20102011APVV - Bilaterálna spolupráca UMAT MTF
20062007
APVV
J. Kalužný
UMAT MTF
Investigation of special glasses and fibres suitable for preparation of active and passive elements exploiting in IR range. (SK-FR 00106)2006
2007
APVVJ. KalužnýUMAT MTF
Investigation of the effect of sub-zero treatment in liquid (SZTHE)20182020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
UMAT MTF
2003
2005
VEGAKZPM UVTE MTF
2020
2022
VEGAUVPT MTF
20182021APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
Investigation of the next generation implantation and deposition processes to obtain dynamically atomic clean surfaces for increased adhesion and the preparation of TiAlN and TiAlSiN coatings with reduced internal stress. (HARDCO)
2018
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
UMAT MTF
Investigation of the temperature and duration of sub-zero treatment on the microstructure and properties of Cr-V tool steel (1/0264/17)2017
2019
VEGA
P. Jurči
UMAT MTF
Investigation of tribological processes of processing, exploitation and maintenance of gears in modern agricultural engineering
2012
2012
CEEPUS
UVTE MTF
2019
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca
J. Dobrovodský
UVPT MTF
Ion beam synthesis and ion irradiation effects on structurally and configurationally complex alloys and compounds (1/0644/20)
2020
2022
VEGA
UVPT MTF
20202021
APVV - Dunajská stratégia
P. NogaUVPT MTF
IT support of satellite observations of the Earth
20192020
inštitucionálny projekt
UVPT MTF
Joining of light metal alloys by technologies utilizing concentrated energy sources (SK-SRB-2016-0010)20172018
APVV - Bilaterálna spolupráca
UVTE MTF
Joining of surface treated thin steel sheets by modern joining methods (1/0203/11)
2011
2013
VEGA
UVTE MTF
2002
2004
VEGAM. Merica
CJHŠ MTF
Key manager competence in the range of specific functional management areas and their applicable development concept. (1/0156/08)20082010
VEGA
UPIM MTF
Knowledge Alliance for Bussiness Opportunities
20192021
ERASMUS+
H. FidlerováUPIM MTF
2015
2017
VEGAP. TanuškaUIAM MTF
Knowledge Management system of tools for monitoring the graduates' employability in the process of EU integration (26110230024)2010
2012
SOP Ľudské zdroje
OPOM MTF
Knowledge-based Faculty for economic practice (26110230113)2013
2015
SOP Ľudské zdrojeK. Rešetová
OPOM MTF
2018
2021
VEGACJHŠ MTF
20062007Európsky sociálny fondJ. Jasenák
OPRO VPPT MTF
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
J. Šujanová
UPIM MTF
2019
2021KEGA
UPIM MTF
Laboratórium pružných výrobných systémov s robotizovanou obsluhou pre prostredie bezvýkresovej výroby (26220220055)2010
2010
-- Iný domáci --MTF
Laboratory for planning and evaluating of the maintenaince activities in production systems (034STU-4/2016)20162018KEGA
UVTE MTF
Laboratory of Production System program Controll (3/7131/09)
2009
2011
KEGA
P. KošťálUVSM MTF
2010
2013
OP VaV
K. VelíšekUVSM MTF
2017
2019KEGAUIAM MTF
2019
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca
UVTE MTF
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaP. Šugár
UVTE MTF
Laserom textúrované povrchy a ich aplikácia v procesoch tvárnenia2017
2017
Mladý výskumník
M. FrnčíkUVTE MTF
Laserové zvaro-spájkovanie hliníkovej zliatiny EN AW 5083 s titánom Grade 22016
2016
Mladý výskumníkUVTE MTF
Lead/ polymer bipolar baterry (SEP-210170612, LCE-10-2014)2015
2018
H2020: SC3 - Secure, clean and efficient energyM. Šulka
UVPT MTF
20152017Motivačný program STU
UVPT MTF
20122013APVV - Bilaterálna spolupráca UIBE MTF
Limiting Condition of Nonflaming and Flaming Initiation and Propagation of Burning Process of Wood and Wood Sawdust (1/2421/05)
2005
2007VEGAK. Balog
DESE MTF
Manažment zisku v priemyselnom podniku a holdingu. (1/0767/12)
2012
2014
VEGA
J. Šnircová
UPIM MTF
Manual of innovative pedagogical methods aimed at developing divergent (creative) and convergent (logical-critical) aspects of students' cognitive abilities (034STU-4/2018)2018
2020
KEGAZPZV MTF
Materials design of high-entropy alloys and their characterization (1/0224/17)
2017
2020VEGAP. Priputen
UMAT MTF
2018
2021
VEGA
P. PriputenUMAT MTF
2020
2024
APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
2018
2022APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
2010
2011
KEGA
UIBE MTF
20032005
VEGA
A. JanáčUVSM MTF
2017
2019VEGAR. Vrábeľ
UIAM MTF
Measurement noise in the cleaning room (73/2009)20092009-- Iný domáci --
DESE MTF
Measurement of hardness HV10 of 3pcs of welded joints (27/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --
M. Hudáková
DME UMAT MTF
Measuring Technology in Advanced Machine Manufacturing Systems (PL-0127-04/05)20042005
CEEPUS
KOPT UVTE MTF
Measuring the hardness of the welds (58/2009)20092009
-- Iný domáci --
DME UMAT MTF
2018
2021-- Iný medzinárodný --UPIM MTF
2017
2017
Mladý výskumník
D. Pangrácová
UIBE MTF
Meranie stopových množstiev prímesných prvkov na UVPT metódami PIXE a NRA
2017
2018inštitucionálny projekt
UVPT MTF
2009
2010
DAAD
UMAT MTF
Metallographic analyses and mechanical tests of materials (2/2009)2009
2009
-- Iný domáci --
DME UMAT MTF
20092009
-- Iný domáci --
M. HazlingerDME UMAT MTF
Metallurgy and development of novel intermetallic materials for extreme loading conditions (APVV-0009-07)
2008
2010
APVV
UMAT MTF
2009
2009-- Iný domáci --M. Hazlinger
DME UMAT MTF
2004
2004
MVTS
DAM UVSM MTF
Methods of Analysis and Systhesis of Rotational Machine Aggregates with Gear Box (RF/ČR/SR/2)1999
2002
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
DAM UVSM MTF
20032003-- Iný medzinárodný --
DAM UVSM MTF
20122015
VEGA
V. CibulkaUPIM MTF
Microstructure analysis (62/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --DME UMAT MTF
Microstructure analysis of bearing steels (12/2009)2009
2009
-- Iný domáci --
Ľ. Čaplovič
DME UMAT MTF
Microstructure analysis of bearing steels (13/2009)20092009
-- Iný domáci --
Ľ. ČaplovičDME UMAT MTF
20092009
-- Iný domáci --
DME UMAT MTF
Microstructure analysis of bearing steels (84/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --
Ľ. Čaplovič
DME UMAT MTF
2008
2008
-- Iný domáci --
DME UMAT MTF
2009
2009
-- Iný domáci --
DME UMAT MTF
Mikroobrobiteľnosť a obrobiteľnosť dokončovacími spôsobmi obrábania (1/8267/01)2001
2003
VEGA
UVTE MTF
MIkuláš Drábik - "prorok", mystik a chiliasta (1/4547/07)
2007
2008
VEGA
L. BernátCJHŠ MTF
2020
2024
APVV - Všeobecná výzva
P. VažanUIAM MTF
Model implementácie controllingu ako nástroja riadenia v skupine podnikov stredné podniky strojárskeho a elektrotechnického priemyslu_2
2016
2016
inštitucionálny projektD. BaranUPIM MTF
2018
2020
VEGA
UPIM MTF
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
UPIM MTF
Model of quality assessment of vocational education and training at secondary vocational schools in Slovakia (026 STU-4/2011)20112012
KEGA
R. HrmoCJHŠ MTF
2012
2014
APVV - Všeobecná výzva
UPIM MTF
20082008EUREKA
UIBE MTF
Modelling and numerical simulation of progressive methods for welding corrosion-resistant steels and copper2019
2020
inštitucionálny projekt
UIAM MTF
2016
2018
VEGA
UIAM MTF
Modelovanie a simuláca robotického dynamického systému
2016
2016inštitucionálny projekt
UIAM MTF
Modelovo-simulačná tréningová hra2019
2020
-- Iný domáci --
UPIM MTF
Models of projekt-based learning at secondary vocational schools (031-035STU-4/2010)
2010
2011
KEGA
K. Tináková
CJHŠ MTF
Modern educational tools and methods for forming creativity and increasing practical skills and habits for graduates of technical university study programmes (013TUKE-4/2019)
2019
2021KEGA
UVTE MTF
Modern methods of the constitution and measurement of geometrical surface structure (CIII-PL-0007-07-1112)
2011
2012
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
L. MorovičKOPT UVTE MTF
2012
2013Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Modern metrology in quality management systems - stageII (CII-PL-0007-02-0607)20062007
-- Iný domáci --
UVTE MTF
2006
2006
CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)
M. ŠtefánekKOPT UVTE MTF
2019
2021KEGA
UVTE MTF
Modernizácia výučby študijných programov Priemyselné manažérstvo a Personálna práca formou modulárneho virtuálneho priemyselného podniku (Nadácia Volkswagen Slovakia Prajová)2018
2019
-- Iný domáci --
UPIM MTF
20162018
KEGA
B. JuhásováUIAM MTF
Modifikácia tribologických vlastností nástrojových materiálov aplikáciou laserového textúrovania2016
2016
Mladý výskumníkM. FrnčíkUVTE MTF
2018
2018
inštitucionálny projekt
UMAT MTF
Modular system of distance education in project management with e-learning and information technologies support (11230220391)20062008Európsky sociálny fond
DIEM MTF
Modulárny virtuálny podnik (ESET)2018
2018
-- Iný domáci --V. Prajová
UPIM MTF
20032005VEGAJ. ŠalgovičováDQE UPIM MTF
2016
2018
VEGA
UIAM MTF
Motivačné centrum transferu vzdelávania pre adaptabilitu v strojárstve (Equal) (15130100006 s číslom 47/04-I/33-3 .1.)
2005
2007Európsky sociálny fondDESE MTF
Mulltimedia tools for teaching of foundry technology in the Visegrad group countries (023STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
UVTE MTF
Multicomponent special glasses for optoelectronics, non-linear optics and fiber optics. (1/0184/14)
2014
2016VEGAV. LabašUMAT MTF
Multidisciplinary Approach to Education and Research in the Field of Digital Media Production2018
2020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Multidisciplinary Approach to Education and Research in the Field of Digital Media Production (CIII-RS-1311-01-1819)
2018
2019
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Multifunkction manufacturing-assembly cell (1/3193/06)20062008VEGADTDS UVSM MTF
Multimedia tools for teaching foundry technology and its content optimization in the countries of the Visegrad group (007STU-4/2018)2018
2020
KEGA
UVTE MTF
2007
2009
KEGA
UMAT MTF
2009
2011-- Iný medzinárodný --UVTE MTF
Nanomagnetit as a high efficient tool for magnetic harvesting of algae
2019
2020
inštitucionálny projekt
A. KucmanováUIBE MTF
2017
2018
inštitucionálny projekt
UVPT MTF
20162019
APVV - Všeobecná výzva
UVPT MTF
Nanostructural changes induced by heavy ion irradiation with energies up to 50 MeV (APVV-14-0355)
2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
UVPT MTF
National Training Centre for Fire Investigation (018STU-4/2016)2016
2018
KEGAUIBE MTF
2008
2011
APVV - Program LPPA. Michalíková
UIBE MTF
Návrh a analýza poradcu pre riadiaci program v PLC založený na umelej inteligencii.2016
2016
Mladý výskumník
UIAM MTF
20152017Excelentné tímy mladých výskumníkov
UIAM MTF
20162019APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
Návrh a realizácia adaptívnych regulátorov s neurčitou logikou pre riadenia distribuovaných procesov v prostredí PC7 (PCS7F)
2018
2018
Mladý výskumník
UIAM MTF
Návrh a realizácia Smithovho regulátora pre distribuovaný riadiaci systém PCS7
2017
2017
Mladý výskumníkUIAM MTF
20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovUVTE MTF
Návrh algoritmov spracovania bezpečnostne-kritických funkcií integrovaných distribuovaných mechatronických systémov riadenia v prostredí PCS 7. (DMSR)
2018
2018
inštitucionálny projekt
G. MichaľčonokUIAM MTF
Návrh, analýza a optimalizácia procesov metalurgického spájania progresívnych materiálov s využitím numerickej simulácie20162016inštitucionálny projektM. Behúlová
UIAM MTF
2016
2016
inštitucionálny projekt
Š. VáclavUVTE MTF
20202021
Mladý výskumník
T. BrlejUPIM MTF
2002
2004
KEGA
CJHŠ MTF
Návrh meracieho systému pre komplexné posúdenie procesov horenia zvírených a usadených priemyselných prachov
2017
2018inštitucionálny projektP. Rantuch
UIBE MTF
2016
2016
Mladý výskumník
UPIM MTF
Návrh metodiky na posúdenie vplyvu prioritných pravidiel v rozvrhovaní výroby (1/0482/12)20122014
VEGA
UIAM MTF
Návrh metodiky posudzovania obmedzení prepráv nebezpečných látok a vecí ako súčasť zvyšovania kvality služieb v cestnej nákladnej doprave (APVV-15-0407)2016
2018
APVV - Všeobecná výzva
UIBE MTF
Návrh metodiky testovania sofvéru riadiacich systémov bezpečnostne kritických procesov (1/0976/12)2012
2014
VEGA
UIAM MTF
Návrh metodiky získavania znalostí pre potreby hierarchického riadenia technologických a výrobných procesov
2016
2016Mladý výskumníkL. Hrčka
UIAM MTF
Návrh na zavedenie bodovo-motivačného systému v podmienkach vybraných priemyselných podnikov na Slovensku v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním
2017
2017Mladý výskumníkUPIM MTF
Návrh na zefektívnenie vybraných procesov výrobného systému v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním
2017
2017
Mladý výskumník
UPIM MTF
2020
2021
Mladý výskumník
UIAM MTF
2017
2017
Mladý výskumník
UPIM MTF
Návrh postupu zavádzania kruhovej ekonomiky do inovačných procesov v priemyselných podnikoch
2020
2021
Mladý výskumníkF. RybanskýUPIM MTF
2018
2018
Mladý výskumník
R. JurenkaUPIM MTF
2018
2018
Mladý výskumník
UVTE MTF
2020
2021Mladý výskumník
UIAM MTF
20172017Mladý výskumníkŠ. Vrtiel
UVTE MTF
Návrh tvorby nástrojov udržateľného riadenia ľudských zdrojov za účelom zvýšenia výkonnosti generácie Z v priemyselných podnikoch2020
2021
Mladý výskumník
UPIM MTF
20192019Mladý výskumník
UIAM MTF
Návrh vibračného systému pre ultrazvukom podporované technologické procesy Akronym (VS-UPTP)20182018Mladý výskumník
UIAM MTF
Návrh využitia technologických konceptov "Block chain" a "Tangle" v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním
20192019Mladý výskumník
UPIM MTF
20202022KEGAA. Pauliková
UPIM MTF
New algorithms of power system control in primary and secondary control (1/2056/05)
2005
2007VEGAD. MudrončíkDITA MTF
New Approaches to Geometrical Product Specification GSP (ANNEX 3)20042005
Bilaterálna spolupráca
M. Štefánek
KOPT UVTE MTF
New functional surfaces for structural parts in petrochemical and chemical industry (APVV-0514-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaĽ. Čaplovič
UMAT MTF
2005
2007
VEGADIEM MTF
2015
2019APVV - Všeobecná výzvaK. Velíšek
UVTE MTF
2007
2009
VEGAI. BaránekUVTE MTF
New trends solving and other development of die forging technology. (1/3192/06)20062008VEGAKTKP UVTE MTF
Next Generation of Young Scientist: Towards a Contemporary Spirit of R&D (TN1301 Sci - Generation)
2013
2017
COSTD. CagáňováUPIM MTF
2016
2019OP VaI
UMAT MTF
2016
2019
OP VaI
Ľ. Čaplovič
UMAT MTF
2005
2007
VEGA
R. Lazar
KTKP UVTE MTF
20052007
VEGA
A. PokusaKZPM UVTE MTF
Noncovalent interactions in systems of increasing complexity (APVV14-0476)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
A. AntušekUMAT MTF
Noncovalent interactions in systems of increasing complexity (APVV-15-0105)20162020APVV - Všeobecná výzva
UVPT MTF
Non-deformation welding of indoor beams by four torches (VMSP-P0008-07)
2008
2008
APVV - Program VMSP
K. UlrichUVTE MTF
2020
2023
APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
Nové materiály eutektického typu odolné proti opotrebeniu (1/0305/03)
2003
2005
VEGA
P. GrgačDME UMAT MTF
Nové metódy výroby, kontroly a montáže súčiastok s tvarovo zložitými a presnými plochami (1/0302/03)2003
2005
VEGA
J. Peterka
DAM UVSM MTF
Novel methods of manufacturing and measurement of machine parts (CIII-PL-0007-09-1314)
2013
2014
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlUVTE MTF
Novel methods of manufacturing and measurement of machine parts - stage II (CIII-PL-0007-10-1415)
2014
2015
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Nuclear and radiation safety demonstration methodology of containers for spent fuel transportation based on experimental achieved data (APVV-0308-07)2008
2010
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
2008
2010
VEGAUVTE MTF
20112013
VEGA
UVSM MTF
2017
2017Mladý výskumníkM. NagyUIAM MTF
2015
2015
Mladý výskumníkM. Nagy
UVTE MTF
20192019
Mladý výskumník
Š. Vrtiel
UIAM MTF
2017
2017
inštitucionálny projektM. NaďUIAM MTF
Numerische simulacion der Temperaturfelder under der induktiven Erwarmung (Az.: 4-7531.50-04-0380-03/6 SMWK)20032003
-- Iný medzinárodný --
DAM UVSM MTF
Objective method of design of assembled product and assembly system (1/3163/06)20062008
VEGA
KOPT UVTE MTF
Objectivization and optimalization of the risks valuation in technological processes (1/2112/05)2005
2007
VEGA
DESE MTF
Offending Risk Assessment Tools (O.R.A.T.) in Fighting Violent - Non Violent- Organised- Ecrime and Internet Threat (700603, H2020-FCT-2015)2016
2017
H2020: Excellence: Future and Emerging Technologies (FET)UVPT MTF
On stability of solutions of certain classes of ordinary nonlinear differential equations with quasiderivatives (1/0180/18)2018
2020
VEGAO. PalumbínyUIAM MTF
Online collection of solved tasks from computer graphics algorithms and digital image processing for distance education (044STU-4/2016)
2016
2018KEGAUIAM MTF
20142015
Spreading excellence and widening participation
UPIM MTF
2009
2009
-- Iný domáci --
KOPT UVTE MTF
Optimalizácia procesných nákladov na zber plastového odpadu prostredníctvom automatizačných a regulačných prvkov v zberných nádobách ako súčasť implementácie konceptu Smart City (OPN-SC-UPIM)2018
2018
Mladý výskumníkR. Husovič
UPIM MTF
Optimalizácia výskumu komponentov paliet progresívnymi technológiami (VMSP-P-0054-07)20082008
APVV - Program VMSP
J. Jasenák
UVTE MTF
Optimalization of advanced materials preparation technology by means of numerical modelling (1/1080/04)
2004
2006
VEGA
S. Minárik
DNM UMAT MTF
Optimalization of electrical properties measurement of glasses by neuron network20192020
inštitucionálny projekt
UMAT MTF
2008
2010
VEGAM. MericaCJHŠ MTF
2005
2007
APVV
P. BlaškovitšUVTE MTF
Optimalized systems and processes of performance ultrasound (1/0090/08)20082010VEGA
UVSM MTF
Optimisation of heat treatment conditions of steels for cast cutting and forging tools. (1/4109/07)
2007
2009
VEGA
A. Čaus
UVTE MTF
20172023
OP VaI
UVTE MTF
Optimization of geometry of cutting tools produced by foundry technology and powder metallurgy to increase durability (1/0747/19)2019
2022
VEGA
UVTE MTF
Optimization of round high-temperature superconducting cable for pulse magnetic fields (APVV-19-0026)2020
2024
APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
2007
2009
VEGA
M. Kips
CJHŠ MTF
Oxidačná odolnosť moderných typov PVD povlakov
2016
2016
Mladý výskumník
UMAT MTF
2015
2017
Excelentné tímy mladých výskumníkov
P. BabincováUMAT MTF
20152018
Motivačný program STU
Š. Svetský
VSDU MTF
20152018H2020: SC3 - Secure, clean and efficient energy
VSDU MTF
2016
2016
inštitucionálny projekt
Š. Svetský
VSDU MTF
Pedagogical study of higher education teachers (G/600/2000)20002002
Open Society Foundation
DEPP UVPT MTF
Perspectives of quality management development in coherence with requirements of Slovak republic market (1/0229/08)
2008
2010
VEGA
UPIM MTF
PHC-11-2015 (SEP-210220425 (668675-1), H2020-PHC-2015-two-stage)
2015
2018Spreading excellence and widening participationUVPT MTF
2016
2018
VEGAUVPT MTF
2017
2018
APVV - Dunajská stratégiaM. Kubliha
UMAT MTF
Physical properties of heavy metal oxide glasses (1/0144/20)
2020
2022
VEGAO. Bošák
UMAT MTF
2008
2010
VEGA
UMAT MTF
Plasma cleaning of metallic surfaces in electrolyte used for adhesion improvement in the system coating–substrate with low environmental load. (1/0164/18)2018
2020
VEGAUVTE MTF
2009
2009
-- Iný domáci --
Š. Podhorský
KZPM UVTE MTF
Plasma polishing of samples (25/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --
KZPM UVTE MTF
Plasma polishing of samples (31/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
Plasma polishing of samples (47/2009)2009
2009
-- Iný domáci --
Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
Plasmonic Resonances in Photonic Crystals and Carbon Nanotubes (APVV-17-0343)20182022APVV - Všeobecná výzvaJ. Bohovičová
UVPT MTF
Plasmonic Resonances in 2D Photonic Crystals and Carbon Nanotubes (APVV-18-0192)
2019
2023APVV - Všeobecná výzva
UVPT MTF
2016
2016
Mladý výskumník
J. MikuláškováUPIM MTF
Pohybová aktivita ako súčasť zdravého životného štýlu vysokoškolských študentov (1/0088/12)2012
2014
VEGA
DS UVPT MTF
20142015Spreading excellence and widening participation
UVPT MTF
Porovnanie možností technických zariadení pre využitie hlbokých neurónových sietí určených na klasifikáciu obrazu (TECH-NN-KO)
2018
2019
Mladý výskumník
M. Nikmon
UIAM MTF
Possibilities of production goals achievement by using multiobjective optimization methods applied in simulation optimization (1/0236/17)
2017
2019
VEGAUIAM MTF
Possibilities of using hazardous waste and nanoparticles to innovate progressive oxidation methods of wastewater treatment from the engineering industry in order to intensify their biodegradability (1/0275/18)20182021VEGAM. Soldán
UIBE MTF
2012
2014
VEGA
UIAM MTF
Požiarne riziko azeotropických zmesí horľavých kvapalín
2017
2017Mladý výskumníkUIBE MTF
Prediction of arrhythmiabased on EKG data and other examinations with the use of machine learning methods20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovA. NémethováUIAM MTF
2019
2021
Excelentné tímy mladých výskumníkov
UIAM MTF
20182019-- Iný domáci --UVPT MTF
2016
2016
Mladý výskumník
UIAM MTF
Preparation and diagnosis of textured materials using physical methods (003STU-4/2018)
2018
2020KEGAM. Kubliha
UMAT MTF
Preparation and characterization of composites with the polymer matrix-elastomer, reactoplast (SK-CZ--0168-11)
2012
2013
APVV - Bilaterálna spolupráca
O. Bošák
UMAT MTF
Preparation and characterization of the properties of new types of hard coatings for tool materials (1/0876/15)
2015
2018
VEGA
UMAT MTF
Preparation and characterization TiC nanocomposite coatings by HiPIMS method for automotive applications (1/0503/15)
2015
2017
VEGA
UMAT MTF
Preparation and chracterisation of disordered materials for aplication in infrared spectra (DS-FR-19-0036)
2020
2021
APVV - Dunajská stratégia
V. LabašUMAT MTF
Preparation and investigation of inorganic glasses: perspective materials for photonic applications (SK-BG-2013-0001)20142015APVV - Bilaterálna spolupráca O. BošákUMAT MTF
2006
2008
VEGA
DME UMAT MTF
2019
2021
-- Iný medzinárodný --
UVPT MTF
Príprava a charakterizácia gradientných nanokompozitných a oteruvzdorných TiC vrstiev pomocou HiPIMS
2016
2016
Mladý výskumník
J. Bohovičová
UVPT MTF
Príprava polymérnych kompozitov so spevňujúcou zložkou vo forme kvázikryštalických častíc a štúdium ich vlastností (QCPAPC)
2018
2018
Mladý výskumník
L. ĎuriškaUMAT MTF
Processing and Characterisation of Lead-Free Solders (MP0602 (COST))
2008
2008
COST
UMAT MTF
Programový systém generovania 3D modelu z technického výkresu súčiastky (1/0304/03)2003
2005
VEGA
DITA MTF
Progresive metalurgical joining (and allied processes) of special and combined materials by ecologically friendly technologies and consumables (1/3191/06)
2006
2008VEGAM. Turňa
KZSM UVTE MTF
20162019
OP VaI
R. RiedlmajerUVPT MTF
2003
2005
Štátny programM. TurňaKZSM UVTE MTF
2015
2015Mladý výskumník
UVTE MTF
Progressive methods for determination fire-technical characteristics of industrial dusts and flammable gases (1/0306/17)2017
2020
VEGAR. Kuracina
UIBE MTF
2018
2021
VEGAR. Kuracina
UIBE MTF
20192023
APVV - Všeobecná výzva
R. Kuracina
UIBE MTF
Progressive methods for measuring fire characteristics of metallic and industrial dusts (1/0620/20)20202023VEGA
UIBE MTF
2013
2017APVV - Všeobecná výzvaK. Balog
UIBE MTF
Progressive surfacing of metals (E!3437)20052007EUREKA
UMAT MTF
Project management - course project manager (G/357/02/61300)
2002
2003
Open Society Foundation
P. OnčákDIEM MTF
2009
2011
VEGA
UPIM MTF
Project of distance education in quality management of non-governmental health-service institutions field (3/3190/05)20052007
KEGA
UPIM MTF
Project of inovative hand force-motion capture big data system ERGOVIA-DATALAB – Big Data Information System for real-time assessment of fingers movement using a digital grip with a link to the collection of forces and EMG – applied research (APVV-17-0446)
2018
2020
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
20022004
KEGA
UPIM MTF
2010
2011KEGAM. Kubliha
UMAT MTF
20092012VEGA
UMAT MTF
Properties of special glasses modified using by ion implantation (SK-FR-2017-0006)
2018
2019
APVV - Bilaterálna spolupráca
S. MinárikUIAM MTF
2016
2019
VEGA
Š. Václav
UVTE MTF
2017
2019
KEGA
CJHŠ MTF
20162018VEGA
UPIM MTF
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
P. BožekUVTE MTF
2018
2020
VEGA
UPIM MTF
20172019
VEGA
A. Pauliková
UPIM MTF
Proposal of the model continual five-year study with application of the principles of dual education (042STU-4/2016)
2016
2018
KEGA
UPIM MTF
2017
2019
KEGA
J. SablikUPIM MTF
Pružné výrobné systémy v prostredí bezvýkresovej výroby
2016
2016inštitucionálny projektUVTE MTF
20062008VEGACJHŠ MTF
2016
2017
KEGAUPIM MTF
2016
2016
inštitucionálny projektD. Cagáňová
UPIM MTF
Qualification of regional profession structure fulfilment by increasing of selection of subject Physics in secondary schools (3/2346/04)
2004
2006
KEGA
J. Kalužný
UMAT MTF
2017
2019KEGAM. Kapustová
UVTE MTF
Quantification of cooling properties of coolants in the field of heat thermal treatment processes supported by computer modeling suport of dominantly thermal technological processes. (1/0721/08)2008
2010
VEGAB. Taraba
UVSM MTF
2013
2016VEGAUMAT MTF
2019
2023APVV - Všeobecná výzvaM. Dubecký
UVPT MTF
2015
2017
H2020: SC3 - Secure, clean and efficient energy
UVPT MTF
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
UVPT MTF
2006
2007
-- Iný medzinárodný --UVSM MTF
2012
2013
SOP Ľudské zdroje
UPIM MTF
Realisation of On-line classroom for dynamic education of secondary technical school and university students focused on design and manufacturing of freeform surfaces. (047STU-4/2012)
2012
2014
KEGA
J. Peterka
UVTE MTF
2012
2014
VEGA
UIAM MTF
Re-enhancining Entrepreneurship through Social innovative Training and Awareness Raising of Training needs
2017
2019-- Iný medzinárodný --
UPIM MTF
Regionálne cezhraničné impulzné technologické centrum pre MSP - IMPTEC (14110100009)
2006
2008
INTERREG IIIA
OPRO VPPT MTF
Regularities of formation and thermodynamic stability of structurally complex phases in aluminium - or zinc-base alloys (1/0018/15)
2015
2018
VEGA
J. JanovecSTU
2017
2020
APVV - Všeobecná výzvaK. Balog
UIBE MTF
2016
2018
VEGA
UIAM MTF
Research and development of a new autontomous systom for checking a trajectory of a robot (1/0367/15)
2015
2017
VEGA
UIAM MTF
2011
2018-- Iný medzinárodný --UMAT MTF
Research and development of advanced technological equipment applying ultrasound for performing of hybrid technology processes (1/0699/20)
2020
2023VEGA
UIAM MTF
Research and development of composite structural materials for construction purposes through progressive methods for the detection of acoustic and thermal insulating parameters for fire protection and shielding against electromagnetic radiation (1/0232/17)
2017
2019
VEGA
P. Čekan
UIBE MTF
Research and development of superhard coatings with increased thermal stability and oxidation resistance prepared by ARC and HiPIMS (APVV-18-0323)
2019
2022
APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
20202024APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
Research and examining of achieving of digitized 3D model (66/2009)2009
2009
-- Iný domáci --L. Morovič
KOPT UVTE MTF
Research and examining of welded parts (49/2009)2009
2009
-- Iný domáci --
KOPT UVTE MTF
Research and implementation of engineering work-assembly plant (32/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --P. PokornýKOPT UVTE MTF
Research and implementation of engineering work-assembly plant (51/2009)2009
2009
-- Iný domáci --
KOPT UVTE MTF
Research and implementation of mechatronical principles in technological equipment and processes (1/0238/18)
2018
2021VEGAM. NaďUIAM MTF
2015
2018
Spreading excellence and widening participation
D. CagáňováUPIM MTF
Research and measuring of 3D parts (65/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --
KOPT UVTE MTF
2009
2009-- Iný domáci --P. Pokorný
KOPT UVTE MTF
Research and testing of the assembly plant (28/2009)20092009-- Iný domáci --P. Pokorný
KOPT UVTE MTF
Research and testing of the production of bearings for conveyors deposit (122/2008)20082008
-- Iný domáci --
P. PokornýKOPT UVTE MTF
20082008
-- Iný domáci --
KOPT UVTE MTF
2009
2009-- Iný domáci --
KOPT UVTE MTF
2017
2018
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. Šugár
UVTE MTF
20032005
VEGA
J. Turza
VSDU MTF
Research into monitoring and assessing the non-standard states in the vicinity of a nuclear power plant (26220220159)
2012
2015
OP VaV
UIAM MTF
2017
2021APVV - Všeobecná výzvaUVTE MTF
Research of properties of the lead-free solder for higher application temperatures (APVV-0194-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
R. Koleňák
UVTE MTF
2019
2021Excelentné tímy mladých výskumníkovUVTE MTF
Research of application of the progressive ecological cooling cutting medium in maching (20-003302)2002
2004
APVV
A. JanáčKOPT UVTE MTF
2010
2011
VEGAE. HodúlováUVTE MTF
Research of defect diagnostic of welded joint by using of modern NDT methods (1/0481/14)
2014
2016
VEGA
UVTE MTF
20162019VEGA
UVTE MTF
Research of direct bonding of the ceramic and metallic materials by use of active soldering alloys (APVV-16-0046)20172021
APVV - Všeobecná výzva
R. Koleňák
UVTE MTF
Research of direct bonding of the ceramic and metallic materials by use of active soldering alloys (APVV-17-0025)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzvaR. Koleňák
UVTE MTF
Research of environmental quality improvement for atypical biomass and sewage sludge pyrolysis in original discontinuous reactor (APVV-0723-12)
2013
2017APVV - Všeobecná výzvaUIBE MTF
2013
2016APVV - Všeobecná výzvaM. Dománková
UMAT MTF
2008
2010VEGAP. Pokorný
UVTE MTF
Research of influence of selected characteristics of machining process on achieved quality of machined surface and problem free assembly using high Technologies. (1/0477/14)
2014
2017
VEGAP. Pokorný
UVTE MTF
Research of joining the metallic and ceramic materials in production of power semiconductor (1/0303/20)20202023VEGAR. Koleňák
UVTE MTF
2015
2018VEGAUVTE MTF
Research of lead-free solder for higher application temperatures (APVV-0452-10)2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
UVTE MTF
2018
2021
APVV - Bilaterálna spolupráca
R. Koleňák
UVTE MTF
20142016VEGAUVTE MTF
Research of new alloys for direct soldering of metallic and ceramic materials. (1/0089/17)2017
2019
VEGA
UVTE MTF
2017
2019
VEGA
UVTE MTF
2018
2020
VEGAUVTE MTF
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
UVTE MTF
2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
K. Balog
UIBE MTF
2019
2021
VEGA
Ľ. ČaplovičUMAT MTF
Research of progressive laser beam welging technologies and systems to use in industry (99-002502)
2002
2005
APVVM. Turňa
KZSM UVTE MTF
Research of progressive methods of welding and soldering of corrosion-resistant steels and copper (APVV-18-0116)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
E. HodúlováUVTE MTF
2020
2023
VEGAUVTE MTF
Research of technological and mechanical properties of forms materials for plastics in the automotive industry (APVV-14-0469)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
UVTE MTF
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
M. Kapustová
UVTE MTF
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
M. MartinkovičUVTE MTF
20192022
APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
20162019APVV - Všeobecná výzvaĽ. Čaplovič
UMAT MTF
Research of the coating/substrate interphase modification to increase hard coating adhesion (APVV-14-0411)
2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
Ľ. ČaplovičUMAT MTF
2020
2023
VEGA
M. SahulUVTE MTF
20052007
VEGA
J. Kalužný
DNM UMAT MTF
Research of the influence of the long-term operation on thermal aging of the nuclear power materials VVER-440 (APVV-14-0143)
2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
Research of weld joints properties of duplex and superduplex steels (APVV-0248-12)2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
K. UlrichUVTE MTF
2017
2021
APVV - Všeobecná výzvaK. UlrichUVTE MTF
20112013VEGAUVTE MTF
2011
2014APVV - Všeobecná výzvaK. UlrichUVTE MTF
Research of welding and Forming of Nitrooxidatively Treated Steel Sheets (APVV-0057-07)
2008
2011
APVV - Všeobecná výzva
M. Marônek
UVTE MTF
Research on causes of geometrical deviations in the production of seamless tubes and their technological inheritance with emphasis on the shape stability of precision cold drawn tubes using metrological systems (APVV-18-0418)20192023
APVV - Všeobecná výzva
L. MorovičUVTE MTF
Research on increasing the combustion efficiency of pyrolysis oils (APVV-14-0313)20152019APVV - Všeobecná výzvaUIBE MTF
2015
2016
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
20162017
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
20122015APVV - Všeobecná výzva
UVTE MTF
20162017
APVV - Bilaterálna spolupráca
UIBE MTF
Research on the influence of technological parameters of progressive overlay welding methods on the components fabrication by additive manufacturing process (APVV-19-0062)2020
2024
APVV - Všeobecná výzva
UVTE MTF
Research on the possibilities of "intelligence" implementation into the assembly process. (1/0285/12)
2012
2014
VEGA
UVSM MTF
Research on the possibilities of using industrial robots programming methods for production devices and systems in the frame of the Industry 4.0 developing strategy (SK-SRB-18-0026)
2019
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca
P. Božek
UVTE MTF
2016
2019
VEGA
UVTE MTF
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
UVTE MTF
2017
2019
VEGAUIAM MTF
2008
2008
-- Iný domáci --DME UMAT MTF
2008
2008-- Iný domáci --
DME UMAT MTF
Retained austenite measurement (7/2009)20092009
-- Iný domáci --
Ľ. ČaplovičDME UMAT MTF
Retained austenite measurement (36/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --
Ľ. ČaplovičDME UMAT MTF
2011
2013APVV - Všeobecná výzvaR. NovákováUPIM MTF
20122014VEGAUIAM MTF
2012
2014
VEGA
UIAM MTF
2016
2016
H2020: Excellence: European Research Council (ERC)
D. CagáňováUPIM MTF
Robogami in compounded linear transformations2019
2020
inštitucionálny projektUIAM MTF
Rozvoj a podpora podnikania v Trnavskom regióne cez návrh a realizáciu akademického inkubátora na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave20192019Mladý výskumník
UPIM MTF
Rozvoj pedagogických spôsobilostí doktorandov MTF STU (26110230023)
2010
2010
-- Iný domáci --
A. Bujdáková
MTF
20162019
OP VaI
UVTE MTF
Science closer to students (LPP-0202-06)
2006
2009
APVV - Program LPP
UIAM MTF
2019
2023
OP VaI
UVPT MTF
Scientific Cross-Cultural Best Practice Exchange and Knowledge Transfer (V4_21220017)20142015-- Iný medzinárodný --UPIM MTF
Scientific monograph chapter publishing portal (009STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
OPOM MTF
Searching for multicomponent character of the flickering in accreting systems (1/0408/20)
2020
2022
VEGAUVPT MTF
Searching for physical sources of the fast stochastic oscillations in accreating systems. (1/0335/16)20162018VEGAA. DobrotkaUVPT MTF
Security powered by society (653924)2014
2015
H2020: LEIT: Information and Communication TechnologiesM. Strémy
UVPT MTF
Scholarship (PL 0013 2004/2005)
2004
2005
CEEPUS
DME UMAT MTF
Scholarship (PL 0013 2002/2003)
2003
2003
CEEPUS
M. ŽitňanskýDME UMAT MTF
2016
2018
H2020: SC5 - Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
P. Schreiber
UIAM MTF
2017
2017
Mladý výskumníkP. BerčíkUIAM MTF
Simulácia procesov obrábania ťažkoobrobiteľných materiálov reálnym modelom rezného nástroja získaného postupmi reverzného inžinierstva
2020
2021Mladý výskumníkJ. HrbálUVTE MTF
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
J. ŠujanováUPIM MTF
Simultaneous enhancement of strength and toughness of cold work tool steel by sub-zero treatment (APVV-17-0009)20182021APVV - Všeobecná výzvaP. JurčiUMAT MTF
20032005
VEGA
KTKP UVTE MTF
2019
2019
Mladý výskumníkA. StarečekUPIM MTF
Skúmanie vplyvu kryogénneho spracovania na štruktúru a vlastnosti ledeburitickej nástrojovej ocele2016
2018
Excelentné tímy mladých výskumníkov
UMAT MTF
Skúmanie vplyvu nástrojov talent manažmentu na zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov v automobilovom priemysle v kontexte s princípmi cultural fit a udržateľného rozvoja (TALENT-CULTURAL-UR)20162018Excelentné tímy mladých výskumníkovP. UrbanovičováUPIM MTF
Skúmanie vplyvu spracovateľských technológií vybraných materiálov s neusporiadanou štruktúrou (1/9096/02)
2002
2004
VEGA
DNM UMAT MTF
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
UIBE MTF
Slovak Centre of Excellence in Ion Beam and Plasma Technologies for Materials Engineering and Nanotechnology-SlovakION (Grant No. 664526)
2015
2016
Spreading excellence and widening participationM. StrémyUVPT MTF
Slovakion - Research of cluster structures and nanomaterials (FZD MTF STU)20072008
-- Iný medzinárodný --
UMAT MTF
Social Innovation for All (Erasmus+ - Key Action 2 - Knowledge Alliances)
2018
2019ERASMUS+
ZPZV MTF
20162017H2020: LEIT: Information and Communication TechnologiesUVPT MTF
Software for automatic translation from EU to South-Eastern Europe (644697, ICT-17-2014)2015
2018
Spreading excellence and widening participation
Š. SvetskýVSDU MTF
Software for automatic translation from EU to South-Eastern Europe languages (Horizon 2020)2015
2019
Motivačný program STU
VSDU MTF
Solidification and properties of novel peritectic TiAl-based alloys (APVV-0434-10)
20112014
APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
Sorption of industrial contaminants under dynamic conditions2019
2020
inštitucionálny projektUIBE MTF
Spájanie a testovanie supravodivých pások (1339)20152015Mladý výskumníkE. CuninkováUMAT MTF
20172021APVV - Všeobecná výzvaS. Minárik
UVPT MTF
Special glasses for optoelectronics, non-linear optics and fiber optics (SK-CZ-2013-0182)20152015
APVV - Bilaterálna spolupráca
V. Labaš
UMAT MTF
Special methods for metallurgical bonding of hard-to-weld materials and their application in manufacture of new materials with high technical parameters. (1/0842/09)
2009
2011
VEGA
M. Turňa
UVTE MTF
2018
2020
KEGA
UVTE MTF
2016
2016
Mladý výskumníkUIAM MTF
Stablishing patterns of formation of the structure and operational properties of the surface layers of products obtained by additive technologies with thermochemical treatment and subsequent application of highly effective protective coatings (SK-BY-RD-19-0017)
20192022
APVV - Bilaterálna spolupráca
A. ČausUVTE MTF
Stage II of the complex modernisation of educational tangible hmotnej, information and communication infrastructure of the STU workplaces (26250120045)
2010
2013OP VaV
OPRO VPPT MTF
2017
2017
Mladý výskumník
UVTE MTF