24. 8. 2019  23:12 Bartolomej
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 1028

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
A participatory open technology platform improving urbic planning through games and simulation (FP7_SST-2012-RTD-1)20142015H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
Ab initio výpočty NMR vlastnosti molekúl so zahrnutím korelačných a relativistických efektov a vibračných korekcií (1/0840/08)20082010VEGAA. AntušekUMAT MTF
Adaptačné vzdelávanie pedagógov pre ovládanie inovatívnych technológií (11230100073)20052008Európsky sociálny fondP. TanuškaOPRO VPPT MTF
Adaptívne povlaky pre konštrukčné a nástrojové ocele (APVV-0782-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaP. JurčiUMAT MTF
Aditívne technológie výroby súčiastok a ich environmentálny dopad (ATVAIED)20182018inštitucionálny projektE. BuranskáUIBE MTF
Advanced Teaching and LeArning System (SEP-210249216, H2020-ICT-2015)20162017H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiM. StrémyUVPT MTF
Advanced tools in mobility smart planning for hubs enhancement and raising efficiency (CIP-IEE-2012-Promo-P/PDA)20142015H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
Akvizičný program akademickej knižnice na podporu vzdelávania (16-613-02763)20162016-- Iný domáci --K. RešetováOPOM MTF
Akvizičný program na podporu výskumu a vzdelávania (18-513-03975)20182018-- Iný domáci --K. RešetováOPOM MTF
An integral process value chain based on Hybrid Manufacturing process for a flexible and reconfigurable production of high complexity tooling (S0104-Flex-Tool)2019---- Iný medzinárodný --P. ŠugárUVTE MTF
Analýza a evaluácia bezpečnostne-kritických systémov iónových a plazmových technológií20162016Mladý výskumníkP. CuninkaUIAM MTF
Analýza a plánovanie montážnych systémov a pracovísk pomocou diskrétnej simulácie v priemysle (AaPMSaPPDSvP)20182018Mladý výskumníkŠ. LeckýUVTE MTF
Analýza deformácií zvarkov optickým D skenovaním20162016Mladý výskumníkJ. UrminskýUVTE MTF
Analýza dynamických systémov s rýchlou spätnou väzbou (APVV-0084-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaR. VrábeľUIAM MTF
Analýza dynamických vlastností vlnovodov pre aplikáciu mechatronických princípov v ultrazvukom podporovanom obrábaní (1336)20152015Mladý výskumníkL. KolíkováUIAM MTF
Analýza dynamických vlastností vybraných mechatronických sústav s ozubeným prevodom (4/0102/06)20062008RAV MŠ SRJ. MudrikKAM UVSM MTF
Analýza environmentálnych vplyvov pre realizáciu projektu ?Nákup a modernizácia parku ŽKV ZSSK (15/2009)20082008-- Iný domáci --I. TurekováKEBI MTF
Analýza hraničných vrstiev trojbodových a štvorbodových okrajových úloh pre singulárne perturbované obyčajné diferenciálne rovnice 2. rádu (1/0068/08)20082010VEGAR. VrábeľUIAM MTF
Analýza kvalitatívnych parametrov obrobenej plochy pri 5-osovom ultrazvukovom obrábaní ťažkoobrobiteľných materiálov. (1/1127/12)20122014VEGAF. PecháčekKTZS UVSM MTF
Analýza náhodných porúch a ich predikcia v systémoch riadenia priemyselných procesov (ANPP)20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovM. NémethUIAM MTF
Analýza nástrojových materiálov produkovaných progresívnymi postupmi práškovej metalurgie (1/0148/08)20082010VEGAR. MoravčíkUMAT MTF
Analýza nerovnovážnych tepelno-metalurgických a napäťovo-deformačných procesov vo výrobných technológiách zahŕňajúcich rýchle ochladzovanie a tuhnutie kovových materiálov (1/1041/11)20112014VEGAM. BehúlováUVSM MTF
Analýza nevratných zmien v kondenzovaní nekryštalických štruktúrach (1/0645/10)20102011VEGAS. MinárikUMAT MTF
Analýza pomocou iónových zväzkov archeometriu a pre materiálový výskum (SK-SRB-18-0051)20192020APVV - Bilaterálna spolupráca J. DobrovodskýUVPT MTF
Analýza poškodenej ojnice /posudok/ (38/2009)20092009-- Iný domáci --M. HazlingerKMI UMAT MTF
Analýza presnosti softvérov na modelovanie požiarov na základe porovnania s údajmi získanými pre reálnych požiaroch (APVV-0582-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaK. BalogUIBE MTF
Analýza príčin poškodenia formy Frame A58 (121/2008)20082008-- Iný domáci --R. MoravčíkKMI UMAT MTF
Analýza radiačného poškodenia materiálov pre termonukleárne fúzne reaktory (1/0608/12)20122015VEGAM. KusýKMI UMAT MTF
Analýza radiačného poškodenia materiálov pre termonukleárne fúzne reaktory (APVV-0611-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. SkarbaUMAT MTF
Analýza rýchlo stuhnutých zliatin na báze Zn20162016Mladý výskumníkM. BabinecUMAT MTF
Analýza súčasných trendov projektového manažmentu vo svete, výskum súčasného stavu na Slovensku a návrh prehĺbenia jeho využitia v podmienkach Slovenska (1/2578/05)20052007VEGAP. OnčákKPIM MTF
Analýza štruktúrnych zmien a charakterizácia elektrických vlastností špeciálnych skiel určených pre optoelektronické aplikácie (SK-FR-2015-0006)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca M. DománkováUMAT MTF
Analýza veľkých objemov dát ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov a podpory tvorby informovaných rozhodnutí (1/373/18 FHI EU Bratislava)20182020VEGAH. MakyšováUPIM MTF
Analýza vplyvu mechanického zaťaženia vysokoteplotných supravodivých pások na degradáciu ich elektrických vlastností20192020Excelentné tímy mladých výskumníkovŠ. VrtielUIAM MTF
Analýza vplyvu vybraných parametrov na oscilačné správanie nelineárneho dynamického systému20162016Mladý výskumníkZ. ŠutováUIAM MTF
Analýza vzoriek (40/2009)20092009-- Iný domáci --J. JanovecKMI UMAT MTF
Aplikácia analytických metód PIXE a RBS pri štúdiu účinnosti záchytu ťažkých kovov z kvapalín prírodnými zeolitmi20192020inštitucionálny projektM. BeňoUVPT MTF
Aplikácia inteligentných senzorov na báze nízkofrekvenčného dátového prenosu pre monitorovanie operačných cyklov v priemyselnej výrobe20192019Mladý výskumníkR. HusovičUPIM MTF
Aplikácia konceptu Industry 4.0 v rámci modernizácie predmetu Technické prostriedky automatizovaného riadenia. (040STU-4/2016)20162018KEGAB. JuhásováUIAM MTF
Aplikácia mechatronických princípov a analýza dynamických vlastností navrhnutého sústružníckeho noža20162016Mladý výskumníkL. RolníkUIAM MTF
Aplikácia metód kvantitatívnej analýzy štruktúry materiálu pre optimalizáciu technologického procesu vstrekovania plastov (1341)20152015Mladý výskumníkL. LikavčanUVTE MTF
Aplikácia povrchovo textúrovaných tvárniacich nástrojov v praxi (APPLE2)20182018Mladý výskumníkB. LudrovcováUVTE MTF
Aplikácia progresívnych metód odstraňovania organických kontaminantov z pohľadu environmentálnej bezpečnosti (APVV-0213-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. SoldánUIBE MTF
Aplikácia Web Learning System vo výučbe nového predmetu "Základy priemyselného inžinierstva" (038STU-4/2016)20162018KEGAH. MakyšováUPIM MTF
Aplikácie inovatívnych vrstiev a povlakov pri rekonštrukcii tribologicky zaťažovaných povrchov. (1/0390/11)20112013VEGAE. LabašováUVSM MTF
Applications of Rapid Manufacturing in Biomedical Fields (CIII-SI-0206-05-1112)20112012Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekKTZS UVSM MTF
Austenitická chrómniklová oteruvzdorná liatina (1/2114/05)20052007VEGAM. MurgašUVTE MTF
Automatizácia montáže (A-0104-01/02)20012005CEEPUSK. VelíšekKTZS UVSM MTF
Automatizácia procesov konštruovania pomocou makier VBA v CAD/CAE (050STU-4/2018)20182020KEGAŠ. HajduUIAM MTF
Automobilová Junior Akadémia (AJA) (PSA16_8)20162019-- Iný domáci --D. CagáňováUPIM MTF
Automómny mobilný monitorovací systém (APVV-14-0526)20152018APVV - Všeobecná výzvaM. KopčekUIAM MTF
Autonómne mikrosystémy pre biosenzoriku (DAAD - The German Academic Exchange Service)20112014-- Iný medzinárodný --P. TanuškaUIAM MTF
Bezdeformačné zváranie halových nosníkov 4 horákmi (VMSP-P0008-07)20082008APVV - Program VMSPK. UlrichUVTE MTF
Beztavivové spájkovanie zliatin Ti laserovým lúčom za využitia ultrazvukovej aktivácie (SK-PT-18-0035)20192020APVV - Bilaterálna spolupráca E. HodúlováUVTE MTF
Biogas and Biofuel generation by an Efficient Low Carbon Process (654134-1 SEP-210197653, LCE-11-2015)20152018H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyK. GerulováUIBE MTF
Biolúhovanie vzácnych kovov z ťažko recyklovateľného elektronického odpadu pomocou baktérií Aciditiobacillus ferooxidans a Acidithiobacillus thiooxidans (BIOLEACHING)20182018inštitucionálny projektK. GerulováUIBE MTF
Budovanie laboratória programového riadenia výrobných systémov (3/7131/09)20092011KEGAP. KošťálUVSM MTF
Budovanie laboratória projektovania a údržby výrobných systémov s využitím virtuálnej reality (021STU-4/2018)20182020KEGAP. KošťálUVTE MTF
Budovanie laboratória 3D modelovania pre prostredie bezvýkresovej výroby (012STU-4/2016)20162018KEGAP. KošťálUVTE MTF
Budovanie vedeckovýskumného a pedagogického centra Prevody a prenosy. (3/4154/06)20062008KEGAJ. MudrikUVSM MTF
Budovanie virtuálneho laboratória robotiky a manipulačnej techniky (027STU-4/2014)20142016KEGAK. VelíšekUVSM MTF
C-Au chemická väzba v polyetyléne implantovanom iónmi zlata: DFT modelovanie a experiment (SK-SRB-2016-0002)20172018APVV - Bilaterálna spolupráca A. AntušekUVPT MTF
Central European Knowledge Transfer and Higher Education Society (CE/4CE463P1)20142015H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiM. ČambálUPIM MTF
Centrum excelentnosti pre funkcionalizované viacfázové materiály (FUN-MAT) (FUN-MAT)20112015-- Iný domáci --J. JanovecUMAT MTF
Centrum excelentnosti pre vývoj a aplikáciu diagnostických metód pri spracovaní kovových a nekovových materiálov (26220120048)20092011OP VaVJ. JanovecUMAT MTF
Centrum excelentnosti 5- osového obrábania (26220120013)20092010OP VaVJ. PeterkaUVTE MTF
Centrum excelentnosti 5-osového obrábania - experimentálna báza pre high-tech výskum (26220120045)20102013OP VaVJ. PeterkaUVTE MTF
Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva (26220220054)20102012OP VaVK. RešetováOPOM MTF
Centrum pre výskum a vývoj v oblasti elektrónovolúčových a progresívnych oblúkových technológií zvárania, navárania a povrchového spracovania (26210120017)20122015OP VaVM. MarônekUVTE MTF
Centrum pre automatizované riadenie (7814)20092008-- Iný domáci --P. SchreiberKAIA MTF
Centrum pre automatizované riadenie (7814/08)20082008-- Iný domáci --P. SchreiberKAIA MTF
Centrum pre rozvoj kompetencií v oblasti priemyselného inžinierstva a manažmentu (26110230115)20132015SOP Ľudské zdrojeJ. ŠujanováUPIM MTF
Centrum pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov (26220120014)20092011OP VaVJ. JanovecUMAT MTF
Cieľavedomý rozvoj osobnosti a kritického myslenia v rámci predmetu Základy komunikácie na STU (043STU-4/2017)20172019KEGAI. NovotnáCJHŠ MTF
Cities Society 4.02019--H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyD. CagáňováUPIM MTF
Citizen Drivens Security in the large urban Environment (SEP-210199143, FCT 10)20152018H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energiaM. StrémyUVPT MTF
CLIL - Vysokoškolský učiteľ20192020International Visegrad Fund - Grant programsĽ. HurajováCJHŠ MTF
Computer Aided Design of automated systems for assembling (CIII-BG-0722-05-1617)20152017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. KošťálUVTE MTF
Computer Aided Design of automated systems for assembling (CIII-BG-0722-06-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. KošťálUVTE MTF
Computer Aided Design of automated systems for assembling (CIII-BG-0722-08-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. KošťálUVTE MTF
Computer Aided Design of automated systems for assembling (CIII-BG-0722-07-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. KošťálUVTE MTF
Computer Systems of Manufacture and Measurement (PL-0001-2003/04)20042004CEEPUSA. JanáčKOPT UVTE MTF
Computer-Aided Systems for Manufacture and Measurement of Machine Elements - stage II (CII-PL-0007-06-1011)20112011-- Iný domáci --L. MorovičUVTE MTF
Contemporary manufacturing and measuring technologies in quality management systems (CIII-PL-0007-13-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Contemporary manufacturing and measuring technologies in quality management systems (CIII-PL-0007-15-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Contract on the Lump Sum related to the Visegrad/ V4EaP Scholarship for Krzysztof Labisz 51601052 concluded for study/ research project (Visegrad/V4EaP Scholarship 51601052)20162017International Visegrad Fund - ScholarshipsM. KusýUMAT MTF
CooperAtive Research for Logistics in Smart Cities (SEP-210278226, H2020-Twinn-2015: Twinning)20162018H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
Cost effective FCL using advanced superconducting tapes for future HVDC grids (Project ID: 721019)20172020H2020: LEIT: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológieM. PekarčíkováUMAT MTF
Co-workingové centrum kreatívneho manažérstva kvality (Nadácia Volkswagen Slovakia Nováková)20182019-- Iný domáci --R. NovákováUPIM MTF
Creative Europe: Innovative methodologies for Young Social Enterpreneuship (Erasmus+ KA2)20162018ERASMUS+D. CagáňováUPIM MTF
Cultivate Excellence in Micro- and NAnostructured materials Research at the Slovak University of Technology (SEP-210216084)20152018H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiO. MoravčíkUVPT MTF
CultOpen- rozmanitosť a interkultúrne kompetencie v kontexte prisťahovaleckej krízy (BMBF Funds - Bundesministerium fur Bildung und Forschung)20172019-- Iný medzinárodný --D. CagáňováUPIM MTF
Číslicové fázové systémy riadenia elektrických pohonov vysokej presnosti a ich imitácia prostriedkami počítačovej simulácie (1/2055/05)20052007VEGAG. MichaľčonokKAIA MTF
DAC Danube Academic Confederation (STAR-Danube Region Project Fund)20162018H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
Dátová podpora modelovania a simulácie lesných požiarov (APVV-0019-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. SirotiakUIBE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CEEPUS)20112012Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičKOPT UVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-04-1112)20112012Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-05-1213)20122013Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-06-1314)20132014Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-07-1415)20142015Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-08-1516)20152016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-09-1617)20162017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-10-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-12-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-11-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Detailné štúdium morfológie flickeringu akréčnych systémov a identifikácia zdroja (1/0230/19)20192021VEGAA. DobrotkaUVPT MTF
Determinanty cieľovej a procesnej orientácie finančného riadenia v intenciách vývoja súčasného podnikateľského prostredia (1/0647/18 FM UK Bratislava)20182020VEGAD. BaranUPIM MTF
Determinanty nerovnosti vyplývajúce z rozličných foriem pracovných vzťahov (1/0803/12)20122014VEGAZ. Gyurák BabeľováKM UPIM MTF
Development of manufacturing technologies-new strategies and new challenges in education and research (CIII-BG-0614-01-1112)20112012Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. KošťálKTZS UVSM MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033)20152016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-12-1617)20162017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-13-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-15-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-14-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Development of mechatronics skills and innovative learning methods for Industry 4.020192021ERASMUS+P. KošťálUVTE MTF
Development of process for encapsulation of ferrates in nature mined zeolite structure for rapid waste water treatment20202022-- Iný medzinárodný --P. CuninkaZPZV MTF
Development of SCM (sheet moulding compound) materials with improved mechanical properties (FP7_PEOPLE-2012-IAPP)20142015H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiJ. ŠujanováUPIM MTF
Development of skill Ecosystem in Visegrad four countries20202022-- Iný medzinárodný --P. CuninkaZPZV MTF
Diagnostika špeciálnych skiel s optimalizovanou iónovou vodivosťou (1/0238/17)20172019VEGAO. BošákUMAT MTF
Diagnostika špeciálnych skiel určených pre aplikácie v infračervenej oblastitspektra pomocou fyzikálnych metód (1/0410/12)20122014VEGAM. KublihaKF UMAT MTF
Difúzne spájanie kombinovaných ľahkých kovov (1338)20152015Mladý výskumníkM. VyskočUVTE MTF
Digitálne úložisko knižnice (18-511-03971)20182018-- Iný domáci --K. RešetováOPOM MTF
Digitálny archív vedomostnej základne v oblasti riadenia kvality (045STU-4/2018)20182020KEGAK. ČekanováUPIM MTF
Dištančné vzdelávanie manažérov systémov kvality a pracovníkov útvarov riadenia kvality (G/276/02/61300)20022003Open Society FoundationA. LinczényiKIK UPIM MTF
Dištančné vzdelávanie v oblasti metód zlepšovanie efektívnosti a účinnosti komplexného manažérstva kvality (3/3113/05)20052007KEGAI. PaulováUPIM MTF
Dizajn Al-TM zliatin pre on-board produkciu vodíka (1/0465/15)20152018VEGAM. ŠulkaUVPT MTF
Dizajn autonómneho kolaboračného systému (APVV-15-0634)20162019APVV - Všeobecná výzvaI. HalenárUIAM MTF
Dizajn databázových aplikácií na modelovanie automatizácie mentálnych procesov (1/0221/18)20182020VEGAŠ. SvetskýVSDU MTF
Dizajn databázových aplikácií na modelovanie automatizácie mentálnych procesov (EDU-BigDataDizajn)20182018inštitucionálny projektŠ. SvetskýUIAM MTF
Dobudovanie unikátneho pracoviska "Laboratórium tvorby a výroby tvarovo zložitých plôch" CA technologickým systémom 3D priestorového statického a mobilného scanovania (19)20052005-- Iný domáci --A. JanáčKOPT UVTE MTF
Dominantné determinanty inžinierskej pedagogiky a jej úlohy po vstupe Slovenska do EÚ (1/2531/05)20052007VEGAD. DrienskyCJHŠ MTF
Dynamická analýza a syntéza rotačných strojových agregátov (1/9102/02)20022004VEGAJ. MudrikUVSM MTF
Ekologické aspekty a prevencia závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (G/404/2000-2)20002001Open Society FoundationK. BalogKBI UIBE MTF
E-lab ako nová progresívna forma interdisciplinárneho vzdelávania a podpory rozvoja štúdia odborných predmetov v univerzitnom prostredí (027STU-4/2020)20202022KEGAG. ChmelíkováCJHŠ MTF
E-learning vo forme príručky bezpečnosti a ochrany zdravia pri zváraní (028STU-4/2013)20132015KEGAZ. SzabováUIBE MTF
Elektronická platforma na zefektívnenie spolupráce medzi vysokými školami a priemyselnými podnikmi v oblasti vzdelávania (030STU-4/2018)20182019KEGAD. CagáňováUPIM MTF
Elektronický interaktívny výkladový slovník materiálového inžinierstva (3/4057/06)20082008KEGAP. GrgačUMAT MTF
Elektrónovolúčový technologický komplex pre zváranie, naváranie a povrchové spracovanie materiálov (VMSP-P-0009-09)20092011APVV - Program VMSPK. UlrichUVTE MTF
Encouraging Social Entrepreneurship among European Youth - YounGO (Erasmus Plus Key Action 2-Call-Capacity Building in the field of youth -EAC/S11/13)20162017ERASMUS+D. CagáňováUPIM MTF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701)20122016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-05-1617)20162017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-06-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-08-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-07-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Enhance skills and competences to boost material innovations and eco innovations in automotive industry (SMF Project Code: DTP – SMF1-154)20182019Interreg Danube Transnational Programme (DTP)D. CagáňováUPIM MTF
Enviromentálne dopady hasiacich pien pri hasení požiarov v prírode (1/0488/08)20082010VEGAI. TurekováUIBE MTF
Enviromentálne vhodné prídavné materiály a technológie na spájanie kovových, nekovových materiálov a ic kombinácií v pevnom stave (1/0122/03)20032005VEGAM. TurňaUVTE MTF
Enviromntálne orientovaný manažment, marketing a logistika strategických podnikateľských jednotiek (1/9099/02)20022004VEGAP. SakálKPIM MTF
Environmentally-friendly, recyclable, lead-free and non-critical solder nanocomposites (685812-1, H2020-NMP-2015-two-stage)20152018H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyE. HodúlováUVTE MTF
Erasmus Mundus Joint Master Degree (574487-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA1-JMD-MOB, EAC-A04-2015)20162017ERASMUS+D. CagáňováUPIM MTF
ERGOVIA modul Kinematix - Big-data hand force-motion capture systém (NFP313010Q839 )20192021OP VaIP. TanuškaUIAM MTF
E-učebnica matematiky s využitím programu MATLAB (006STU-4/2016)20162018KEGAM. MišútováUIAM MTF
E-vedecká študovňa (18-514-04086)20192019-- Iný domáci --K. RešetováOPOM MTF
Experimentálne a simulačné metódy dynamickej analýzy mechatronických subsystémov technologických zariadení (1/0256/09)20092011VEGAM. NaďUVSM MTF
Expertný posudok na využitie tiažovej sily pri generovaní horizontálneho pohybu mechanickej sústavy. (053-001STU-8/2008)20082009-- Iný domáci --V. LabašUMAT MTF
Fair Future - For Appreciating Intercultural Relations: A Policy Tool Kit for the Promotion of Intercultural Competence and Diversity Beliefs, Reduction of Discrimination and Integration of Migrants at the Labor Market2019--H2020: SC6 - Európa v meniacom sa svete - inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnostiD. CagáňováUPIM MTF
Faktory podnikovej kultúry opvlyvňujúce výkonnosť priemyselných podnikov20172017Mladý výskumníkP. UrbanovičováUPIM MTF
Faktory podnikovej kultúry ovlyvňujúce výkonnosť priemyselných podnikov (PKVyK)20182018Mladý výskumníkP. UrbanovičováUPIM MTF
FEM analýza a optimalizácia dynamického a postupného ohrevu polotovarov pre inovačné procesy tvárnenia (DAAD)20042005Bilaterálna spoluprácaM. BehúlováKAM UVSM MTF
Festival vedy ako platforma pre posilnenie spolupráce medzi univerzitami regiónu V4 (V4, Grant No. 21310155)20132015-- Iný medzinárodný --D. CagáňováUPIM MTF
Flexible Job Creation and Entrepreneurship to Support Graduate Employability (573948-EPP-1-2016-1-TR-EPPKA2-CBHE-JP)20162019ERASMUS+V. PrajováUPIM MTF
Fostering sustainable partnership between academia and industry in improving applicability of logistics thinking (FINALIST)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlH. FidlerováUPIM MTF
Fyzikálne vlastnosti "confined"systémov (1/0279/16)20162018VEGAA. AntušekUVPT MTF
Fyzikálne vlastnosti neusporiadaných štruktúr ovplyvnených pôsobením urýchlených iónov (1/0235/18)20182020VEGAM. KublihaUMAT MTF
Fyzikálne vlastnosti optických kryštálov a skiel halogenidov, chalkogenidov a oxidov ťažkých kovov (1/0173/08)20082010VEGAV. TrnovcováUMAT MTF
Fyzikálne vlastnosti skiel na báze oxidov ťažkých kovov (1/0144/20)20202022VEGAO. BošákUMAT MTF
Fyzikálne vlastnosti skiel určených pre aplikácie v infračervenej oblasti spektra a pamäťové zariadenia (DS-2016-0038)20172018APVV - Dunajská stratégiaM. KublihaUMAT MTF
Games Learning vo výučbe "Základov priemyselného inžinierstva" (Nadácia Tatrabanka)20182018-- Iný domáci --M. KučerováUPIM MTF
Gender Equality Achievements in STEM Research (FP7_SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1 (FP7-CSA-A))20142015H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
Generovanie 3D modelu rekonštrukciou z ortogonálnych pohľadov technického výkresu súčiastky pre použitie v CAD systéme a vizualizáciu (1/0282/08)20082010VEGAJ. VaskýUIAM MTF
GEOMETRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV ? NOVÁ TENDENCIA V NÁVRHU A REALIZÁCII TECHNOLOGICKÝCH PROCESOV (CII-PL-0007-03-0708)20072008-- Iný domáci --L. MorovičUVTE MTF
Gradientné nanokompozitné TiC vrstvy pripravené pomocou novej generácie PIII&D pre aplikácie v automobiliovom priemysle (PlasmaNanoCoat)20162018Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. BohovičováUVPT MTF
GROW-2000-7: Support to Research Infrastructures, GROW-2000-7.2: Setting up of Virtual Institutes (GTC1-2001-43020)20022004Competitive and sustainable growth (GROWTH)P. BlaškovitšKZSM UVTE MTF
Harmonizacia procesu vzdelavania v specializacii zvaranie-vytvorenie noveho studijneho zamerania v II. stupni vysokoskolskeho studia (3/106003)20032005KEGAM. MarônekUVTE MTF
Hľadanie fyzikálnych zdrojov rýchlych stochastických oscilácií v akréčnych systémoch (1/0335/16)20162018VEGAA. DobrotkaUVPT MTF
Hľadanie multikomponentného charakteru flickeringu v akréčnych systémoch (1/0408/20)20202022VEGAA. DobrotkaUVPT MTF
Hodnotenie faktorov technologických operácií pri výrobe protipožiarnych dverí (AFTOPSD)20182018Mladý výskumníkM. PrachováUIBE MTF
Holistic approach for knowledge discovery from heterogonous control systems (680381, H2020-FoF-2015)20152018H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiP. TanuškaUIAM MTF
Holistický prístup získavania znalostí z výrobných dát pre potreby riadenia výrobných procesov v súlade s konceptom Industry 4.0 (1/0272/18)20182021VEGAP. TanuškaUIAM MTF
Horľavosť polyolefínov; hydroxidy kovov alkalických zemín modifikované organickými kyselinami ako nosiče antioxidačných a iných funkcií (APVV-0238-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. MartinkaUIBE MTF
Hybridný elektrický zdroj pre technicko-poradenské laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie (26220220056)20102010-- Iný domáci --A. BujdákováMTF
Hybridný elektrický zdroj pre technicko-poradenské laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie (26220220056)20102012OP VaVK. BalogUIBE MTF
Hybridný spôsob lokalizácie mobilných objektov v budovách (APVV-15-0398)20162019APVV - Všeobecná výzvaO. MoravčíkUVPT MTF
Changing structures and gender policies towards equality in universities and science system (SEP-210213601, GERI-2014)20152018H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
Charakteristika špeciálnych skiel s využitím fyzikálnych metód (SK-CZ-0195-11)20122013APVV - Bilaterálna spolupráca M. KublihaUMAT MTF
Charakteristika termofyzikálnych a mechanických vlastností polymérnych zliatin na báze PET a PBT (1345)20152015Mladý výskumníkF. PolakovičUMAT MTF
Charakteristika vybraných generačných skupín a implementácia konceptu AGE manažmentu v priemyselných podnikoch na Slovensku (GS-AM-PP-UPIM)20182018Mladý výskumníkN. VraňakováUPIM MTF
Charakteristika zliatin na báze Zn s prídavkom Sn a Ca20162016Mladý výskumníkJ. GondekUMAT MTF
Charakterizácia kvázikryštálov a ich aproximantov v zliatinách Al-Pd-TM (TM=prechodný kov) (1/4107/07)20072009VEGAJ. JanovecUMAT MTF
Charakterizácia štruktúrne komplexných materiálov so zámerom zvýšiť možnosti ich použitia (1/0011/10)20102011VEGAJ. JanovecUMAT MTF
Charakterizácia vybraných špeciálnych skiel (SK-FR-2013-0007)20152015APVV - Bilaterálna spolupráca V. LabašUMAT MTF
Chemická erózia: Počítačové modelovanie interakcií vo filmoch na báze uhlíka vystavených molekulovým iónom a vodíku (FU07-CT-2007-00051/P1c)20102016EuratomM. UrbanUMAT MTF
ICT WIN - Winning Young ICT entrepreneurs20162016H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
Identifikácia a vyhodnocovanie tvarov a povrchov materiálov snímaných laserovým konfokálnym mikroskopom (011STU-4/2012)20122014KEGAT. BezákUIAM MTF
Identifikácia kľúčových parametrov udržateľnej výkonnosti priemyselných podnikov v podmienkach multikultúrneho prostredia. (1/0787/12)20122014VEGAM. ČambálUPIM MTF
Identifikácia priorít udržateľného riadenia ľudských zdrojov s ohľadom na znevýhodnených zamestnancov v kontexte Industry 4.0 (1/0721/20)20202023VEGAM. ČambálUPIM MTF
II. etapa komplexnej modernizácie vzdelávacej hmotnej a informačno-komunikačnej infraštruktúry pracovísk STU (26250120045)20102013OP VaVJ. PeterkaOPRO VPPT MTF
Implantácia diferenciálnych a iných matematických metód do analytickej teórie obrábania (1/4111/07)20072009VEGAZ. LipaUVTE MTF
Implantácia vysokých dávok prechodných kovov do polymérov (SK-SRB-18-0046)20192020APVV - Bilaterálna spolupráca P. NogaUVPT MTF
Implementácia konceptu Age manažmentu ako nástroja na dosiahnutie (súčinnosti) synergie rôznych generačných skupín v kontexte s USZP20172017Mladý výskumníkN. VraňakováUPIM MTF
Implementácia manžérstva kvality v neštátnych zdravotníckych zariadeniach (1/3764/06)20062008VEGAJ. ŠalgovičováUPIM MTF
Implementácia merania elektrických veličín do procesu kontroly kvality úžitkových vlastností a technológie vybraných nekovových materiálov (APVT-20-011304)20052007APVVV. LabašUMAT MTF
Implementácia nedeštruktívnych metód určených pre popis fyzikálnych vlastností progresívnych tenkovrstvových materiálov (001STU-4/2014)20142016KEGAO. BošákUMAT MTF
Implementácia predmetu Výrobná logistika do vyučovacieho procesu (SK-HU-0011-08)20092010APVV - Bilaterálna spolupráca P. KošťálUVSM MTF
Implementácia princípov Blended Learningu do výučby programovania CNC výrobných strojov a zariadení s pokrokovou kinematickou štruktúrou (032STU-/2014)20142016KEGAP. ŠugárUVTE MTF
Implementácia progresívnych technológií, metód a foriem do vzdelávania v študijnom odbore Bezpečnostné vedy (001TU Z-4/2020)20202022KEGAJ. MartinkaUIBE MTF
Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region (CIII-RO-0202)20082016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region (CIII-RO-0202-10-1617)20162017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region (CIII-RO-0202-11-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region (CIII-RO-0202-13-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region (CIII-RO-0202-12-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Implementation of the Credit Transfer System into Technical Economical and Administrative Univesrity College of Technical University of Cluj Napoca (RO-0137-04/05)20042005CEEPUSM. ŠtefánekKOPT UVTE MTF
Improving cognitive skills of the industrial robot (645614, ICT-23-2014)20152018H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energiaP. BezákUVPT MTF
Improving cooperation (SEP-210199058, FCT 14)20152018H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiM. StrémyUVPT MTF
Indukčné spájkovanie vzoriek pre testovanie vlastností spájky, taviva a technologických parametrov spájkovania20162017inštitucionálny projektM. DrienovskýUMAT MTF
Industry 4.0 - transfer jeho princípov do výučby a priemyselnej praxe (Tatrabanka)20182018-- Iný domáci --H. MakyšováUPIM MTF
Innovative concept of food packing, using an active thin multifunctional layer on a polymer matrix recycled by water based delamination and deinking process, having antibacterial and functional barrier properties. (SFS-35-2017)20172020H2020: LEIT: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológieM. StrémyUVPT MTF
Innovative Emergency Services (SEP-210200011, DRS 19 2014)20152018H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiA. EliášUVPT MTF
INNOVAT:Social Innovation for Youth Social Entrepreneurship (565888-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBY-ACPALA)20152017ERASMUS+D. CagáňováUPIM MTF
Inovácia a nové možnosti vzdelávania v oblasti riadenia priemyselných procesov pomocou PLC (005STU-4/2020)20202022KEGAA. NémethováUIAM MTF
Inovácia doplňujúceho pedagogického štúdia učiteľov odborných predmetov stredných škôl (3/0212/02)20022004KEGAI. TurekCJHŠ MTF
Inovácia laboratórnej plazmovej pece s horizontálnym kryštalizátorom na plazmovú pec s vertikálnym kryštalizátorom (114/027)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. ŽitňanskýKMI UMAT MTF
Inovácia štruktúry, obsahu a spôsobu výučby predmetu "Strategický manažment" v kontexte nového modelu podnikania pre 21. storočie založeného na stratégii "výhra-výhra". (006STU-4/2017)20172019KEGAP. SakálUPIM MTF
Inovácia študijného programu Učiteľstvo technických profesijných predmetov na MTF STU (3/6026/08)20082010KEGAR. HrmoCJHŠ MTF
Inovácia výučby informatických, matematických a technologických predmetov s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania inžinierov, v súlade s požiadavkami Priemyslu 4.0 (010STU-4/2018)20182020KEGAM. MišútováUIAM MTF
Inovácia výučby predmetu Inteligentné metódy riadenia na MTF STU (009STU-4/2018)20182020KEGAP. SchreiberUIAM MTF
Inovácie procesov konštruovania pomocou makier VBA v CAD/CAE (032STU-4/2019)20192021KEGAŠ. HajduUIAM MTF
Inovačné metódy úpravy povrchových vrstiev nástrojov na plošné tvárnenie -- výskum a vývoj (FormTool MANUNET-2014-11283)20152017Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologiesP. ŠugárUVTE MTF
Inovatívna výučba študentov na simulovanom pracovisku sériovej výroby s možnosťou časovej, priestorovej a výkonovej optimalizácie (Nadácia Volkswagen Slovakia Mesarosova)20182019-- Iný domáci --J. MesárošováUPIM MTF
Inovatívne metódy a formy vo výučbe predmetu Základy priemyselného inžinierstva (041STU-4/2017)20172019KEGAM. KučerováUPIM MTF
Inovatívne metódy strojového učenia pri rozpoznávaní objektov v rámci modernizácie výučby predmetu "Počítačová grafika a číslicová spracovanie obrazu" (012STU-4/2018)20182020KEGAP. BezákUIAM MTF
Inovatívne postupy výučby výrobných technológií a materiálov na báze eletronického vzdelávania. (3/6370/08)20082010KEGAJ. ŠugárováKZSM UVTE MTF
Inovatívny prístup k legislatívnej koordinácii ochrany životného prostredia prostredníctvom vizualizácie na báze fenoménu sietí Malého sveta (074TUKE-4/2015)20152017KEGAA. PaulikováUPIM MTF
Integrácia obsahu a tvorba vysokoškolskej učebnice "Specializované robotické systémy" (3/7285/09)20092011KEGAP. BožekUIAM MTF
Integrácia úrovne vedomostí v študijnom programe 5.5.57 Kvallita produkcie na základe princípu "problem-based-learning" (043STU-4/2018)20182020KEGAR. NovákováUPIM MTF
Integrácia výrobnej linky s platformou Wonderware (INTEGWON)20182018Mladý výskumníkA. VáclavováUIAM MTF
Integrácia výrobnej linky s platformou Wonderware20192019Mladý výskumníkA. VáclavováUIAM MTF
Integrovaný manažment v systéme vzťahov človek - počítač. (1/0968/12)20122014VEGAK. HatiarUPIM MTF
Inteligentná montážna bunka (1/0206/09)20092012VEGAK. VelíšekUVSM MTF
Inteligentná rehabilitačná pomôcka (APVV-16-0081)20172020APVV - Všeobecná výzvaP. TanuškaUIAM MTF
Inteligentné uchopovacie systémy (1/0126/15)20152017VEGAK. VelíšekUVTE MTF
Inteligentný systém prediktívnej údržby v súlade s konceptom Industry 4.0 (1/0094/18)20182020VEGAM. KebísekUIAM MTF
interakcie v bio a nanosystémoch (APVV-0059-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. UrbanUMAT MTF
Interaktívny model praktických ukážok riešenia reálnych príkladov z praxe v oblasti kvalita-environment-bezpečnosť (050STU-4/2016)20162018KEGAK. ČekanováUIBE MTF
Interdisciplinary approach for enhancing knowledge in supply chain analytics (SCAN) (CIII-RS-1412-01-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlH. FidlerováUPIM MTF
INTEREG: Medzinárodný projekt Slovensko/ Rakúsko: Výmena poznatkov v rámci alternatívnych ekonomických systémov za účelom rozvoja udržateľného regiónu20132014-- Iný medzinárodný --D. CagáňováUPIM MTF
Internacionalizácia vzdelávania študentov VŠ technického zamerania s aspektom na zvýšenie ich flexibility, mobility a zručnosti (3/6140/08)20082010KEGAJ. PeterkaUVTE MTF
Internetový dištančný kurz sociálneho manažmentu (G/238/01/13901)20012002Open Society FoundationĽ. HolkovičKHV UVPT MTF
Investigation of tribological processes of processing, exploitation and maintenance of gears in modern agricultural engineering20122012CEEPUSL. MorovičUVTE MTF
Iónová syntéza a vplyv ožarovania na povrchy štruktúrne a konfiguračne komplexných zliatin a zlúčenín (1/0644/20)20202022VEGAP. NogaUVPT MTF
IT podpora družicových pozorovaní Zeme20192020inštitucionálny projektA. DobrotkaUVPT MTF
JV Európa: Medzinárodná kooperačná sieť vzdelávacích a výskumných inštitúcií so subdodávateľmi a iných organizáciami aktívnymi v automobilovom priemysle20092012-- Iný medzinárodný --D. CagáňováUPIM MTF
Kauzalita zmien športovej výkonnosti a obsahu športovej prípravy (1/9100/02)20022004VEGAM. MericaCJHŠ MTF
Kauzálna analýza vplyvu kvality poskytovaných služieb na zmeny v zákazníckom správaní v osobnej doprave (APVV-14-0254)20152017APVV - Všeobecná výzvaA. PoliakováUIBE MTF
Kľúčové kompetencie študentov technických študijných odborov v národnom a európskom kontexte (1/2533/05)20052007VEGAĽ. VaškováCJHŠ MTF
Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvoja (1/0156/08)20082010VEGAA. ChlpekováUPIM MTF
Knowledge Alliance for Bussiness Opportunities20192021ERASMUS+H. FidlerováUPIM MTF
Komplexná analýza úlomkov v ložisku (127/2008)20082008-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
Komplexná metalografická a TEM analýza dodaných vzoriek (52/2009)20092009-- Iný domáci --J. JanovecKMI UMAT MTF
Komplexná modernizácia vzdelávacej hmotnej a informačno - komunikačnej infraštruktúry CAMPUS - u Bottova (26250120053)20122015OP VaVJ. PeterkaUVTE MTF
Komplexná modernizácia vzdelávacej hmotnej a informačno - komunikačnej infraštruktúry CAMPUS-u Bottova II. a obnova učebno-výcvikového zariadenia Kočovce (26250120070)20142015OP VaVP. HaladaVPPT MTF
Komplexná príprava nezamestnaných pre získanie vybraných profesných zručností a kvalifikácie (11210300266)20062007Európsky sociálny fondJ. JasenákOPRO VPPT MTF
Komplexné štúdium tepelne aktivovaných transportných a transformačných procesov v progresívnych kovových zliatinách so špecifickými vlastnosťami (APVV-0078-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. JanovecUMAT MTF
Kompozity s kovovou matricou spevnené komplexnými kovovými zliatinami (DAAD 1)20092010DAADJ. JanovecUMAT MTF
Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Responsibility (CSR) (LPP-0384-09)20092013APVV - Program LPPP. SakálUPIM MTF
Koncept inteligentného pracovného prostredia v priemyselnej výrobe (APVV-15-0783)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠujanováUPIM MTF
Kontrola vyspelosti procesov projektového manažmentu ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti strojárskych priemyselných podnikov (1/0491/09)20092011VEGAJ. ŠujanováUPIM MTF
Koordinácia integrovaných manažérskych systémov prostredníctvom vizualizácie na báze fenoménu bezškálových sietí a sietí Malého sveta (037STU-4/2019)20192021KEGAA. PaulikováUPIM MTF
Korešpondencia Jána Kvačalu 1860-1934 (1/0226/12)20122014VEGAM. PetrášCJHŠ MTF
Korózna odolnosť progresívnych kovových zliatin na báze zinku, hliníka a cínu (1/0068/14)20142017VEGAM. PalcutUMAT MTF
Kreatívne manažérstvo kvality ako nástroj realizácie inovácií v strojárskom priemysle (1/0152/17)20172019VEGAR. NovákováUPIM MTF
Kryštalizácia a vlastnoti nových peritektických zliatin na báze TiAl (APVV-0434-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaS. DemianUMAT MTF
Kultúrny inžinier (29079-IC-1-2005-1-DK-ERASMUS-MOD)20052007ErasmusJ. MištinaKOJP UVPT MTF
Kvantifikácia radiačného poškodenia kompozitných materiálov pre termonukleárne fúzne reaktory. (1/0402/13)20132016VEGAM. DománkováUMAT MTF
Kvantifikovanie chladiacich vlastností ochladzovacích prostredí v oblasti tepelného spracovania s podporou počítačového modelovania dominantne termálnych technologických procesov (1/0721/08)20082010VEGAB. TarabaUVSM MTF
Kvantové Monte Carlo pre silne korelované elektrónové systémy (APVV-18-0161)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. DubeckýUVPT MTF
Laboratórium mechatronických systémov, experimentálnych a diagnostických metód (050STU-4/2017)20172019KEGAR. ĎurišUIAM MTF
Laboratórium pre plánovanie a vyhodnocovanie činností údržbových prác vo výrobných systémoch (034STU-4/2016)20162018KEGAF. PecháčekUVTE MTF
Laboratórium pružných výrobných systémov s robotizovanou obsluhou pre prostredie bezvýkresovej výroby (26220220055)20102010-- Iný domáci --A. BujdákováMTF
Laboratórium pružných výrobných systémov s robotizovanou obsluhou pre prostredie bezvýkresovej výroby (26220220055)20102013OP VaVK. VelíšekUVSM MTF
Laserom textúrované povrchy a ich aplikácia v procesoch tvárnenia20172017Mladý výskumníkM. FrnčíkUVTE MTF
Laserové zvaro-spájkovanie hliníkovej zliatiny EN AW 5083 s titánom Grade 220162016Mladý výskumníkM. VyskočUVTE MTF
Lead/ polymer bipolar baterry (SEP-210170612, LCE-10-2014)20152018H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energiaM. ŠulkaUVPT MTF
LEAD POLYMER BIPOLAR BATTERY (Horizon2020)20152017Motivačný program STUM. ŠulkaUVPT MTF
Leštenie odliatkov (16/2009)20092009-- Iný domáci --Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
Limitné podmienky bezplameňovej a plameňovej iniciácie a propagácie procesu horenia dreva a drevného prachu (1/2421/05)20052007VEGAK. BalogKEBI MTF
Manažment kvality informácií v projektovom riadení v priemyslených podnikoch v SR (1/1203/12)20122014VEGAJ. ŠujanováUPIM MTF
Manažment zisku v priemyselnom podniku a holdingu. (1/0767/12)20122014VEGAJ. ŠnircováUPIM MTF
Manuál inovatívnych pedagogických metód zameraných na rozvoj divergentných (kreatívnych) a konvergentných (logicko-kriteriálnych)aspektov kognitívnych schopností študentov (034STU-4/2018)20182020KEGAM. BednárikováZPZV MTF
Matematické metódy v strojárskej metrológii (1/0303/03)20032005VEGAA. JanáčUVSM MTF
Matematické modelovanie a simulácia robotických systémov (1/0214/17)20172019VEGAR. VrábeľUIAM MTF
Materiálový dizajn vysokoentropických zliatin a ich charakterizácia (1/0224/17)20172020VEGAP. PriputenUMAT MTF
Materiálový dizajn vysokoentropických zliatin a ich charakterizácia (1/0330/18)20182021VEGAP. PriputenUMAT MTF
Materiály s neusporiadanou štruktúrou určené pre optoelektroniku a energetiku (APVV-17-0040)20182022APVV - Všeobecná výzvaM. KublihaUMAT MTF
Materiály v ochrane pred požiarmi-vysokoškolská učebnica a moderné učebné pomôcky v odbore Ochrana osôb a majetku a v príbuzných odboroch. (015-002TUZVO-4/2010)20102011KEGAK. BalogUIBE MTF
Measuring Technology in Advanced Machine Manufacturing Systems (PL-0127-04/05)20042005CEEPUSA. JanáčKOPT UVTE MTF
Medzinárodná spolupráca vzdelávacích a výskumných inštitúcií s dodávateľmi ako aj s ostatnými aktérmi pôsobiacimi v automobilovom priemysle (SEE/A/594/1.2/X)20092012Juhovýchodná Európa (SEE)J. PeterkaUPIM MTF
MentorNET - Podpora malých a stredných podnikov v dunajskom regióne pri generačných zmenách a nedostatku zručností pomocou mentorovacej siete20182021-- Iný medzinárodný --D. CagáňováUPIM MTF
Meranie hlučnosti v miestnosti čistenia (73/2009)20092009-- Iný domáci --R. ŠantaváKEBI MTF
Meranie minimálnej iniciačnej energie plynov a prachov20172017Mladý výskumníkD. PangrácováUIBE MTF
Meranie stopových množstiev prímesných prvkov na UVPT metódami PIXE a NRA20172018inštitucionálny projektM. BeňoUVPT MTF
Meranie tvrdosti HV10 na 3ks zvarových spojoch (27/2009)20092009-- Iný domáci --M. HudákováKMI UMAT MTF
Meranie tvrdosti zvarov (58/2009)20092009-- Iný domáci --M. HudákováKMI UMAT MTF
Meranie zvyškového austenitu (123/2008)20082008-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
Meranie zvyškového austenitu (129/2008)20082008-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
Meranie zvyškového austenitu (7/2009)20092009-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
Meranie zvyškového austenitu (36/2009)20092009-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
Metalografické rozbory a mechanické skúšky materiálov (2/2009)20092009-- Iný domáci --M. HazlingerKMI UMAT MTF
Metalografické rozbory a mechanické skúšky materiálov (3/2009)20092009-- Iný domáci --M. HazlingerKMI UMAT MTF
Metalografický rozbor (42/2009)20092009-- Iný domáci --M. HazlingerKMI UMAT MTF
Metalurgická príprava a výskum nových intermetalických materiálov pre extrémne podmienky namáhania (APVV-0009-07)20082010APVVS. DemianUMAT MTF
Metodika preukázania jadrovej a radiačnej bezpečnosti kontajnerov na prepravu vyhoreného paliva pomocou experimentálne získaných údajov (APVV-0308-07)20082010APVV - Všeobecná výzvaP. SchreiberUIAM MTF
Metódy a technológie predikcie a optimalizácie zefektívnňovania procesov integrovaných dodávateľských reťazcov ako nástroje zabezpečovania trvalej udržateľnosti podniku. (1/0647/12)20122015VEGAV. CibulkaUPIM MTF
Metódy analýzy a syntézy rotačných strojových agregátov s ozubeným prevodom (RF/ČR/SR/2)19992002Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoJ. MudrikKAM UVSM MTF
Metódy analýzy a syntézy rotačných strojových agregátov s ozubeným prevodom (RF/ČR/SR 2)20042004MVTSJ. MudrikKAM UVSM MTF
Metódy analýzy a syntézy rotačných strojových agregátov s ozubeným prevodom (RF/ČR/SR/2)20032003-- Iný medzinárodný --J. MudrikKAM UVSM MTF
Mikroobrobiteľnosť a obrobiteľnosť dokončovacími spôsobmi obrábania (1/8267/01)20012003VEGAZ. LipaUVTE MTF
mikroštruktúrna analýza dodaných vzoriek (113/2008)20082008-- Iný domáci --M. DománkováKMI UMAT MTF
mikroštruktúrna analýza dodaných vzoriek (12/2009)20092009-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
mikroštruktúrna analýza dodaných vzoriek (13/2009)20092009-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
mikroštruktúrna analýza dodaných vzoriek (59/2009)20092009-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
mikroštruktúrna analýza dodaných vzoriek (84/2009)20092009-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
MIkuláš Drábik - "prorok", mystik a chiliasta (1/4547/07)20072008VEGAL. BernátCJHŠ MTF
Mladí ľudia aktívne podporujú sociálnu inklúziu a migráciu (Erasmus+KA1)20192020ERASMUS+D. CagáňováUPIM MTF
Model expresnej diagnostiky inovatívnych malých a stredných podnikov (APVV-0561-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaM. JakábováUPIM MTF
Model hodnotenia kvality odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách v SR (026 STU-4/2011)20112012KEGAR. HrmoCJHŠ MTF
Model hodnotenia udržateľného manažmentu a konkurencieschopnosti priemyselných podnikov (APVV-0565-11)20122014APVV - Všeobecná výzvaM. ČambálUPIM MTF
Model implementácie controllingu ako nástroja riadenia v skupine podnikov stredné podniky strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (1/0218/16)20162018VEGAD. BaranUPIM MTF
Model implementácie controllingu ako nástroja riadenia v skupine podnikov stredné podniky strojárskeho a elektrotechnického priemyslu_220162016inštitucionálny projektD. BaranUPIM MTF
Model kreatívneho manažérstva kvality ako perspektíva efektívneho prepojenia interných a externých procesov v rámci zabezpečovania kvality produktov a služieb v priemyselných podnikoch (1/0210/18)20182020VEGAR. NovákováUPIM MTF
Model vyučovania matematiky s využitím nových technológií (021STU-4/2011)20112012KEGAM. MišútováUIAM MTF
Modelovanie a numerická simulácia progresívnych metód zvárania koróziivzdorných ocelí a medi20192020inštitucionálny projektH. KravárikováUIAM MTF
Modelovanie a simuláca robotického dynamického systému (1/0225/16)20162018VEGAR. VrábeľUIAM MTF
Modelovanie a simuláca robotického dynamického systému20162016inštitucionálny projektR. VrábeľUIAM MTF
Modelovanie adaptačných mechanizmov vo vybraných športoch (1/2532/05)20052007VEGAM. MericaCJHŠ MTF
Modelovanie nových funkčných materiálov z prvých princípov (1/0223/19)20192022VEGAM. DerzsiUVPT MTF
Modelovanie rozptylu emisií nebezpečných látok do ovzdušia pri závažných priemyselných haváriách (E!3266/STU/08)20082008EUREKAI. TurekováUIBE MTF
Modelovo-simulačná tréningová hra20192020-- Iný domáci --P. SzabóUPIM MTF
Modely projektového vyučovania na SOŠ (031-035STU-4/2010)20102011KEGAK. TinákováCJHŠ MTF
Modern methods of the constitution and measurement of geometrical surface structure (CIII-PL-0007-07-1112)20112012Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičKOPT UVTE MTF
Modern Methods of the Constitution and Measurement of Geometrical Surface Structure - stage II (CIII-PL-0007-08-1213)20122013Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Modern metrology in quality management systems - stageII (CII-PL-0007-02-0607)20062007-- Iný domáci --L. MorovičUVTE MTF
Moderná metrológia v systémoch manažmentu kvality (CII-PL-007-01-0506)20062006CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)M. ŠtefánekKOPT UVTE MTF
Moderné edukačné nástroje a metódy pre formovanie kreativity a zvýšenie praktických zručností a návykov absolventov technických odborov vysokých škôl (013TUKE-4/2019)20192021KEGAP. BožekUVTE MTF
Modernizácia výučby študijných programov Priemyselné manažérstvo a Personálna práca formou modulárneho virtuálneho priemyselného podniku (Nadácia Volkswagen Slovakia Prajová)20182019-- Iný domáci --V. PrajováUPIM MTF
Modernizácia výučby v oblasti technológií spájania konštrukčných materiálov (001STU-4/2019)20192021KEGAM. MarônekUVTE MTF
Modifikácia tribologických vlastností nástrojových materiálov aplikáciou laserového textúrovania20162016Mladý výskumníkM. FrnčíkUVTE MTF
Modifikácie vlastností skiel pre fotoniku implantáciou prvkov vzácnych zemín (SKLÁ PRE FOTONIKU)20182018inštitucionálny projektV. LabašUMAT MTF
Modulárny systém dištančného vzdelávania v projektovom manažmente s podporou e-learningu a informačných technológií. (11230220391)20062008Európsky sociálny fondP. OnčákKPIM MTF
Modulárny virtuálny podnik (ESET)20182018-- Iný domáci --V. PrajováUPIM MTF
Monitoring spokojnosti zákazníkov v manažérstve kvality a marketingu (1/0103/03)20032005VEGAJ. ŠalgovičováKIK UPIM MTF
Motivačné centrum transferu vzdelávania pre adaptabilitu v strojárstve (Equal) (15130100006 s číslom 47/04-I/33-3 .1.)20052007Európsky sociálny fondI. TurekováKEBI MTF
Možnosti dosahovania cieľov výroby s využitím metód multikriteriálnej optimalizácie v simulačnej optimalizácii (1/0236/17)20172019VEGAP. VažanUIAM MTF
Možnosti rozvoja kreatívneho potenciálu manažérov v malých a stredných podnikoch na Slovensku ako podpora tvorby podnikovej kultúry; (1/1244/04)20042006VEGAF. HorňákKPIM MTF
Možnosti využitia nebezpečných odpadov a nanočastíc pri inovácii progresívnych oxidačných metód čistenia odpadových vôd zo strojárenského priemyslu za účelom intenzifikácie ich biodegradability (1/0275/18)20182021VEGAM. SoldánUIBE MTF
Multidisciplinary Approach to Education and Research in the Field of Digital Media Production20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. KošťálUVTE MTF
Multidisciplinary Approach to Education and Research in the Field of Digital Media Production (CIII-RS-1311-01-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. KošťálUVTE MTF
Multifunkčná výrobno-montážna bunka (1/3193/06)20062008VEGAK. VelíšekKTZS UVSM MTF
Multikomponentné špeciálne sklá pre optoelektroniku, nelineárnu optiku a vláknovú optiku. (1/0184/14)20142016VEGAV. LabašUMAT MTF
Multimediálna podpora a koncepcia predmetu Diagnostické metódy v materiálovom inžinierstve (3/5178/07)20072009KEGAV. LabašUMAT MTF
Multimediálna podpora výučby technológie zlievarenstva a jej obsahová optimalizácia v rámci krajín V4 (007STU-4/2018)20182020KEGAŠ. PodhorskýUVTE MTF
Multimediálna podpora výučby technológie zlievarenstva v rámci krajín V4 (023STU-4/2017)20172019KEGAŠ. PodhorskýUVTE MTF
Najväčší z veľkých. Korešpondencia Prof. Ing. Aurela Boleslava Stodolu /1859-1942/ (3/6253/08)20082010KEGAM. PetrášCJHŠ MTF
Nanomagnetit ako účinný nástroj pre pasívny zber rias s použitím magnetického poľa20192020inštitucionálny projektA. KucmanováUIBE MTF
Nanomodifikácia štruktúr komplexných kovových povrchov iónovým zväzkom20172018inštitucionálny projektA. ZávackáUVPT MTF
Nanoskopické zdroje svetla a optické antény pre kontrolovaný prenos energie vo viditeľnej oblasti elektromagnetického žiarenia bez difrakčného limitu pre použitie v biomedicíne a pri prenose informácií (APVV-15-0500)20162019APVV - Všeobecná výzvaM. MeškoUVPT MTF
Národné vzdelávacie centrum pre zisťovanie príčin vzniku požiarov (018STU-4/2016)20162018KEGAJ. MartinkaUIBE MTF
Návrh a analýza mechatronického systému pre elimináciu nežiaduceho kmitania nosníkovej štruktúry (SBS)20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovL. RolníkUIAM MTF
Návrh a analýza poradcu pre riadiaci program v PLC založený na umelej inteligencii.20162016Mladý výskumníkM. NeštickýUIAM MTF
Návrh a analýza technológií tvorby kombinovaných spojov progresívnych materiálov s podporou numerickej simulácie (PRO-MAT-ZVAR)20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovE. BabalováUIAM MTF
Návrh a implementácia matematického modelu ako alternatívnej metodiky pre výpočet zostatkového výkonu vyhoreného jadrového paliva (APVV-15-0028)20162019APVV - Všeobecná výzvaR. VrábeľUIAM MTF
Návrh a optimalizácia inovatítnych technológií tvárnenia a tepelného spracovania s podporou FEM simulácie (1/0837/08)20082010VEGAM. BehúlováUVSM MTF
Návrh a optimalizácia výrobných technológií s podporou počítača (2009-10-150001)20102010Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoM. BehúlováUVSM MTF
Návrh a príprava spojov vysokoteplotných supravodivých pásov bezolovnatými spájkami a charakterizácia ich vlastností (1/0151/17)20172020VEGAM. PekarčíkováUMAT MTF
Návrh a realizácia adaptívnych regulátorov s neurčitou logikou pre riadenia distribuovaných procesov v prostredí PC7 (PCS7F)20182018Mladý výskumníkG. SamsonovUIAM MTF
Návrh a realizácia Smithovho regulátora pre distribuovaný riadiaci systém PCS720172017Mladý výskumníkG. SamsonovUIAM MTF
Návrh a realizácia systému predikcie vhodnosti vybraného typu liečby u pacientov s ischemickou chorobou srdca. (ISCHYS)20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovA. NémethováUIAM MTF
Návrh a tvorba súčiastok vhodných pre výučbu a automatizácia procesov konštruovania pomocou makier v CAD/CAE systémoch (020STU-4/2017)20172019KEGAŠ. HajduUIAM MTF
Návrh a tvorba výukového softvéru a vypracovanie komplexných učebných materiálov k predmetom Metódy analýzy rizika a Metódy riadenia rizík (030STU-4/2016)20162018KEGAR. KuracinaUIBE MTF
Návrh a výroba segmentov pre tvorbu prípravkov na upínanie tvarovo zložitých súčiastok pri súradnicovom a optickom meraní. (NVSP)20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovM. KritikosUVTE MTF
Návrh algoritmov spracovania bezpečnostne-kritických funkcií integrovaných distribuovaných mechatronických systémov riadenia v prostredí PCS 7. (DMSR)20182018inštitucionálny projektG. MichaľčonokUIAM MTF
Návrh alternatívneho postupu určovania veľkosti výrobnej dávky v pružných výrobných systémoch pomocou simulačnej optimalizácie (1/0170/08)20082010VEGAP. VažanUIAM MTF
Návrh, analýza a optimalizácia procesov metalurgického spájania progresívnych materiálov s využitím numerickej simulácie (1/1010/16)20162019VEGAM. BehúlováUIAM MTF
Návrh, analýza a optimalizácia procesov metalurgického spájania progresívnych materiálov s využitím numerickej simulácie20162016inštitucionálny projektM. BehúlováUIAM MTF
Návrh ergonomických indikátorov pre hodnotenie dopadov používania výpočtovej techniky v 1. - 5. ročníku základných škôl (APVV-0801-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaK. HatiarUPIM MTF
Návrh inteligencie výrobnej prevádzky v podmienkach strojárskeho podniku (1/0228/16)20162019VEGAŠ. VáclavUVTE MTF
Návrh inteligentnej výrobnej prevádzky v podmienkach strojárskeho podniku20162016inštitucionálny projektŠ. VáclavUVTE MTF
Návrh inteligentnej výrobnej prevádzky v podmienkach strojárskeho priemyslu (1/0297/18)20182021VEGAŠ. VáclavUVTE MTF
Návrh inteligentnej výrobnej prevádzky v podmienkach strojárskeho priemyslu (1/0744/20)20202023VEGAŠ. VáclavUVTE MTF
Návrh kombinačného a rekombinačného postupu indexovania faktorov pracovného komfortu v strojárskych prevádzkach (1/0101/18)20182020VEGAA. PaulikováUPIM MTF
Návrh kurikula a experimentálne overenie výučby predmetu Úvod do štúdia na vysokej škole (3/0213/02)20022004KEGAM. KundrátováCJHŠ MTF
Návrh matematického modelu a spôsobu merania ako súčasť postupu pre určenie zostatkového výkonu vyhoreného jadrového paliva (APVV-14-0095)20152018APVV - Všeobecná výzvaR. VrábeľUIAM MTF
Návrh matematického modelu a spôsobu merania ako súčasť postupu pre určenie zostatkového výkonu vyhoreného jadrového paliva (APVV-0028-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaR. VrábeľUIAM MTF
Návrh matematického modelu a spôsobu merania ako súčasť postupu pre určenie zostatkového výkonu vyhoreného jadrového paliva (APVV-0083-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaP. SchreiberUIAM MTF
Návrh meracieho systému pre komplexné posúdenie procesov horenia zvírených a usadených priemyselných prachov20172018inštitucionálny projektP. RantuchUIBE MTF
Návrh metodiky finančno-ekonomickej analýzy Ex Ante v podmienkach Slovenskej republiky20162016Mladý výskumníkA. PastýrUPIM MTF
Návrh metodiky merania indexu pracovného komfortu priemyselnej prevádzky s orientáciou na kombináciu a rekombináciu faktorov (1/0947/17)20172019VEGAA. PaulikováUPIM MTF
Návrh metodiky na posúdenie vplyvu prioritných pravidiel v rozvrhovaní výroby (1/0482/12)20122014VEGAM. IringováUIAM MTF
Návrh metodiky posudzovania obmedzení prepráv nebezpečných látok a vecí ako súčasť zvyšovania kvality služieb v cestnej nákladnej doprave (APVV-15-0407)20162018APVV - Všeobecná výzvaA. PoliakováUIBE MTF
Návrh metodiky testovania sofvéru riadiacich systémov bezpečnostne kritických procesov (1/0976/12)20122014VEGAP. TanuškaUIAM MTF
Návrh metodiky získavania znalostí pre potreby hierarchického riadenia technologických a výrobných procesov20162016Mladý výskumníkL. HrčkaUIAM MTF
Návrh modelu inžinierskeho štúdia s implementáciou princípov duálneho vzdelávania (045STU-4/2017)20172019KEGAJ. SablikUPIM MTF
Návrh modelu súvislého päťročného štúdia s uplatnením princípov duálneho vzdelávania (042STU-4/2016)20162018KEGAJ. SablikUPIM MTF
Návrh modelu systematického rozvoja argumentačnej schopnosti študentov s využitím softvérových programov v rámci vyuč (042STU-4/2017)20172019KEGAM. BednárikováCJHŠ MTF
Návrh na zavedenie bodovo-motivačného systému v podmienkach vybraných priemyselných podnikov na Slovensku v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním20172017Mladý výskumníkR. JurenkaUPIM MTF
Návrh na zefektívnenie vybraných procesov výrobného systému v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním20172017Mladý výskumníkĽ. PechanováUPIM MTF
Návrh odporúčaní pre tvorbu equity based crowdfundingovej kampane20172017Mladý výskumníkR. PetrášUPIM MTF
Návrh paradigmy výroby - vízia výrobných systémov v koncepcii Industry 4.0 (APVV-17-0092)20182022APVV - Všeobecná výzvaP. BožekUVTE MTF
"Návrh postupu tvorby optimálneho energetického mixu podniku v intenciách stratégie EU 2020" (1/0252/16)20162018VEGAJ. SablikUPIM MTF
Návrh programu na zlepšenie spokojnosti a motivácie zamestnancov v priemyselných podnikoch na území Slovenskej republiky (NP-ZSM)20182018Mladý výskumníkR. JurenkaUPIM MTF
Návrh riadiaceho systému pre inšpekčný stend vyhoretého jadrového paliva SVYP-440. (26/2009)20092009-- Iný domáci --P. TanuškaKAIA MTF
Návrh SMART zariadenia pre zber a vyhodnocovanie vybraných parametrov procesnej kvapaliny (SMART UVTE)20182018Mladý výskumníkF. JurinaUVTE MTF
Návrh technologických parametrov zvárania vysokopevných ocelí elektrónovým lúčom s využitím numerickej simulácie20172017Mladý výskumníkŠ. VrtielUVTE MTF
Návrh vibračného systému pre ultrazvukom podporované technologické procesy20192019Mladý výskumníkŠ. ŠimonUIAM MTF
Návrh vibračného systému pre ultrazvukom podporované technologické procesy Akronym (VS-UPTP)20182018Mladý výskumníkŠ. ŠimonUIAM MTF
Návrh využitia technologických konceptov "Block chain" a "Tangle" v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním20192019Mladý výskumníkM. ŠarmírUPIM MTF
Nekonvenčná technológia výroby povlakov pre odliatky (1/2074/05)20052007VEGAA. PokusaKZPM UVTE MTF
Nekonvenčné vysokoparametrické kovanie (1/2070/05)20052007VEGAJ. BílikKTKP UVTE MTF
Nekovalentné interakcie v systémoch s rastúcou zložitosťou (APVV14-0476)20152019APVV - Všeobecná výzvaA. AntušekUMAT MTF
Nekovalentné interakcie v systémoch s rastúcou zložitosťou (APVV-15-0105)20162020APVV - Všeobecná výzvaA. AntušekUVPT MTF
Next Generation of Young Scientist: Towards a Contemporary Spirit of R&D (TN1301 Sci - Generation)20132017COSTD. CagáňováUPIM MTF
Nezávislý výskum a vývoj nových progresívnych materiálov so širokým spektrom využitia (NFP313010T606 )20162019OP VaIP. JurčiUMAT MTF
Nezávislý výskum a vývoj nových vysokotvrdých povlakov a ich charakterizácia pokročilými experimentálnymi technikami (NFP313010T598)20162019OP VaIĽ. ČaplovičUMAT MTF
Nitrooxidácia oceľových plechova a jej vplyv na pevnostné charakteristiky výliskov (1/2102/05)20052007VEGAR. LazarKTKP UVTE MTF
Nová paradigma výroby-výrobné systémy budúcnosti v koncepcii Industry 4.0 (APVV-14-0200)20152019APVV - Všeobecná výzvaK. VelíšekUVTE MTF
Nové algoritmy riadenia elektrizačnej sústavy v primárnej a sekundárnej regulácii (1/2056/05)20052007VEGAD. MudrončíkKAIA MTF
Nové anorganické zlúčeniny s niklom, paládiom, meďou a striebrom: od DFT modelovania k syntéze pomocou iónových technológií (APVV-18-0168)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. DerzsiUVPT MTF
Nové funkčné povrchy pre konštrukčné časti v petrochemickom a chemickom priemysle (APVV-0514-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaĽ. ČaplovičUMAT MTF
Nové materiály eutektického typu odolné proti opotrebeniu (1/0305/03)20032005VEGAP. GrgačKMI UMAT MTF
Nové metódy výroby, kontroly a montáže súčiastok s tvarovo zložitými a presnými plochami (1/0302/03)20032005VEGAJ. PeterkaKAM UVSM MTF
Nové prístupy ku geometrickej špecifikácii výrobku (ANNEX 3)20042005Bilaterálna spoluprácaM. ŠtefánekKOPT UVTE MTF
Nové trendy a ďalší rozvoj technológie superfinišovania (1/4108/07)20072009VEGAI. BaránekUVTE MTF
Nové trendy v marketingovom manažmente smerujúce k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku (1/2579/05)20052007VEGAM. JedličkaKPIM MTF
Novel methods of manufacturing and measurement of machine parts (CIII-PL-0007-09-1314)20132014Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Novel methods of manufacturing and measurement of machine parts - stage II (CIII-PL-0007-10-1415)20142015Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Numerická a experimentálna analýzy tvorby zvarových spojov vysokopevnej ocele L-IP a zliatiny AlMg4,5 pevnolátkovým laserom20172017Mladý výskumníkM. NagyUIAM MTF
Numerická simulácia a analýza tvorby kombinovaných spojov Al-Ti zliatin metódou FSW (1334)20152015Mladý výskumníkM. NagyUVTE MTF
Numerická simulácia a experimentálna verifikácia tvárniteľnosti laserovo zváraných prístrihov pre automobilový priemysel (1/0060/08)20082010VEGAJ. BílikUVTE MTF
Numerická simulácia procesov zvárania novovyvíjaných vysokopevných ocelí koncentrovanými zdrojmi energie20192019Mladý výskumníkŠ. VrtielUIAM MTF
Numerická, symbolická a experimentálna analýza nekonzervatívnych mechanických sústav. (1/0389/11)20112013VEGAT. NánásiUVSM MTF
Numerické simulácie špecifických technologických procesov20172017inštitucionálny projektM. NaďUIAM MTF
Numeriská simulácia teplotných polí pri indukčnom ohreve (Az.: 4-7531.50-04-0380-03/6 SMWK)20032003-- Iný medzinárodný --M. BehúlováKAM UVSM MTF
O stabilite riešení istých tried obyčajných nelineárnych diferenciálnych rovníc s kvázideriváciami. (1/0180/18)20182020VEGAO. PalumbínyUIAM MTF
Občanmi iniciovaná bezpečnosť prostredníctvom inovatívnych nástrojov v podmienkach Slovenskej republiky (APVV-14-0593)20152018APVV - Všeobecná výzvaG. MichaľčonokUIAM MTF
Objektivizácia a optimalizácia rizík v technologických procesoch (1/2112/05)20052007VEGAI. TurekováKEBI MTF
Objektívna metóda návrhu montovaného výrobku a montážneho systému. (1/3163/06)20062008VEGAJ. PeterkaKOPT UVTE MTF
Odhrotovanie tvarovo členitých obrobkov plazmovým výbojom v elektrolyte. (1/0070/17)20172019VEGAŠ. PodhorskýUVTE MTF
Offending Risk Assessment Tools (O.R.A.T.) in Fighting Violent - Non Violent- Organised- Ecrime and Internet Threat (700603, H2020-FCT-2015)20162017H2020: Excellence: Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)M. StrémyUVPT MTF
Online zbierka riešených úloh z algoritmov počítačovej grafiky a číslicového spravovania obrazu pre dištančno vzdelávanie (044STU-4/2016)20162018KEGAJ. VaskýUIAM MTF
Open policies enhancing networking empowerment for sustainable strategies (FP7_IC56T-2013-10)20142015H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
Optické 3D skenovanie výtvarkov tenkých plechov (85/2009)20092009-- Iný domáci --L. MorovičKOPT UVTE MTF
Optimalizácia geometrie rezného náradia a jej konečná úprava ako podklad pre nanovrstvy povlakov za účelom zvýšenia trvanlivosti a výkonu rezného náradia v procese vysokorýchlostného trieskového obrábania (ITMS2014+ : 313011C061 )20172023OP VaIŠ. VáclavUVTE MTF
Optimalizácia geometrie rezných nástrojov vyrábaných zlievarenskou technológiou a práškovou metalurgiou za účelom zvýšenia trvanlivosti. (1/0747/19)20192022VEGAA. ČausUVTE MTF
Optimalizácia merania elektrických vlastností špeciálnych skiel pomocou neurónových sietí20192020inštitucionálny projektV. LabašUMAT MTF
Optimalizácia pohybových programov ako predpoklad zlepšovania zdravia a zvyšovania telesnej zdatnosti a športovej výkonnosti. (1/0185/08)20082010VEGAM. MericaCJHŠ MTF
Optimalizácia procesných nákladov na zber plastového odpadu prostredníctvom automatizačných a regulačných prvkov v zberných nádobách ako súčasť implementácie konceptu Smart City (OPN-SC-UPIM)20182018Mladý výskumníkR. HusovičUPIM MTF
Optimalizácia režimov tepelného spracovania ocelí na odlievané rezné a kovacie nástroje (1/4109/07)20072009VEGAA. ČausUVTE MTF
Optimalizácia technológie prípravy progresívnych materiálov s využitím numerického modelovania (1/1080/04)20042006VEGAS. MinárikKNM UMAT MTF
Optimalizácia technológie zvárania pri výrobe modulárnych prvkov progresívnych agrotechnických zariadení (20-011004)20052007APVVP. BlaškovitšUVTE MTF
Optimalizácia výskumu komponentov paliet progresívnymi technológiami (VMSP-P-0054-07)20082008APVV - Program VMSPJ. JasenákUVTE MTF
Optimalizované systémy a procesy výkonového ultrazvuku (1/0090/08)20082010VEGAF. PecháčekUVSM MTF
Oxidačná odolnosť moderných typov PVD povlakov20162016Mladý výskumníkP. BabincováUMAT MTF
Oxidačná odolnosť moderných typov PVD povlakov20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovP. BabincováUMAT MTF
Pan-European Language Network 21+3 for designing the infrastructure of Human Processes - driven Systems of Machine Translation for specialised high-quality Translation (SEP-210159361, ICT-17-2014)20152018H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energiaŠ. SvetskýVSDU MTF
Pan-European Language Network 21+3 for designing the infrastructure of Human Processes - driven Systems of Machine Translation for specialised high-quality Translation20162016inštitucionálny projektŠ. SvetskýVSDU MTF
Pan-európska jazyková sieť 21+3 pre dizajn infraštruktúry systému strojového prekladu, ktorý je hnaný procesmi vykonávanými človekom s orientáciou na špecializované high-tech preklady pre materiálovo-technologickú oblasť (Horizon 2020: H2020-ICT-2014-1)20152018Motivačný program STUŠ. SvetskýVSDU MTF
Pedagogické štúdium vysokoškolskch učiteľov (G/600/2000)20002002Open Society FoundationM. KundrátováKIPP UVPT MTF
Perspektívy rozvoja manažérstva kvality v súvislosti s požiadavkami trhu Slovenskej republiky (1/0229/08)20082010VEGAI. PaulováUPIM MTF
PHC-11-2015 (SEP-210220425 (668675-1), H2020-PHC-2015-two-stage)20152018H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiM. StrémyUVPT MTF
Plazmonové rezonancie v 2D fotonických kryštáloch a uhlíkových nanorúrkach (APVV-18-0192)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. MeškoUVPT MTF
Plazmonové rezonancie vo fotonických kryštáloch a uhlíkových nanorúrkach (APVV-17-0343)20182022APVV - Všeobecná výzvaJ. BohovičováUVPT MTF
Plazmové čistenie kovového povrchu v elektrolyte za účelom zvýšenia adhézie systému povlak – substrát so zníženou ekologickou záťažou. (1/0164/18)20182020VEGAŠ. PodhorskýUVTE MTF
Plazmové leštenie dodaných vzoriek (63/2009)20092009-- Iný domáci --Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
Plazmové leštenie dodaných vzoriek (25/2009)20092009-- Iný domáci --Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
Plazmové leštenie dodaných vzoriek (31/2009)20092009-- Iný domáci --Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
Plazmové leštenie dodaných vzoriek (33/2009)20092009-- Iný domáci --Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
Plazmové leštenie dodaných vzoriek (47/2009)20092009-- Iný domáci --Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
Počítačové modelovanie prenosových javov aplikovaných na vybrané technologické a montážne procesy a procesy tepelného spracovania (1/2101/05)20052007VEGAB. TarabaKAM UVSM MTF
Počítačové systémy pre výrobu a meranie (PL-0001-2001/02)20012003CEEPUSA. JanáčKOPT UVTE MTF
Podniková kultúra ako nástroj podporujúci výkonnosť priemyselných podnikov v multikultúrnom prostredí20162016Mladý výskumníkJ. MikuláškováUPIM MTF
Podpora implementácie experimentálnych metód aplikovanej fyziky v materiálovom výskume a vzdelávaní. (044STU-4/2017)20172019KEGAV. LabašUMAT MTF
Podpora nových kompetencií pre uplatňovanie IT v materiálovom výskume a vzdelávaní (327-010STU-4/2010)20102011KEGAM. KublihaUMAT MTF
Podstata a význam priemyselného a duševného vlastníctva podniku, jeho tvorba, udržiavanie, ochrana, ohodnocovanie a hlavný prínos pre maximalizáciu hodnoty podniku (1/2580/05)20052007VEGAJ. SablikKPIM MTF
Pohybová aktivita ako súčasť zdravého životného štýlu vysokoškolských študentov (1/0088/12)20122014VEGAM. MericaKTVŠ UVPT MTF
Pollinating science attractiveness for growing potent scientific STEM in order to initiate a glowing future (664731, H2020-SEAC-2014-1)20142015H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiO. MoravčíkUVPT MTF
Popora vzdelávania v oblasti inovatívnych technológií pre materské a základné školy za účelom zvýšenia záujmu o technické smery. (009STU-4/2019)20192021KEGAP. PokornýUVTE MTF
Porovnanie možností technických zariadení pre využitie hlbokých neurónových sietí určených na klasifikáciu obrazu (TECH-NN-KO)20182019Mladý výskumníkM. NikmonUIAM MTF
Portál publikovania kapitol vedeckých monografií (009STU-4/2017)20172019KEGAK. RešetováOPOM MTF
Posúdenie vplyvu extraktívnych látok na požiarne charakteristiky lignocelulóznych materiálov20192020inštitucionálny projektP. RantuchUIBE MTF
Posúdenie životného cyklu plastových obalov z obchodných reťazcov (SK-CZ-0181-11)20122013APVV - Bilaterálna spolupráca M. RuskoUIBE MTF
Použitie inteligentných upínačov vo výrobných a montážnych procesoch (1/3164/06)20062008VEGAP. KošťálKTZS UVSM MTF
Použitie techník dolovania dát pri identifikácii systémov riadenia reálneho času. (1/0442/12)20122014VEGAG. MichaľčonokUIAM MTF
Povlakovanie povrchu práškovo metalurgického titánu pôsobením elektromagnetického žiarenia a pracovnej atmosféry, štúdium mikroštruktúry a vybraných vlastností povlakov (1/0047/20)20202023VEGAM. MartinkovičUVTE MTF
Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ (26110230024)20102012SOP Ľudské zdrojeK. RešetováOPOM MTF
Požiarne bezpečné zatepľovacie systémy na báze prírodných materiálov (1/0222/16 FŠI ŽU)20162018VEGAJ. MartinkaUIBE MTF
Požiarne riziko azeotropických zmesí horľavých kvapalín20172017Mladý výskumníkD. BenkoUIBE MTF
Pracovné kompetencie v kontexte rozvoja priemyslu 4.0 (2/0077/19)20192021VEGAD. CagáňováUPIM MTF
Predikcia porúch výrobného procesu s využitím metód dolovania dát20162016Mladý výskumníkM. NémethUIAM MTF
Predikcie neočakávaných udalostí v rámci systémov riadenia procesov s využitím metód umelej inteligencie20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovM. NémethUIAM MTF
Predikcie srdcových arytmií na základe dát z EKG a iných pridružených vyšetrení s využitím metód umelej inteligencie20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovA. NémethováUIAM MTF
Prediktívne modelovanie nových funkčných materiálov pre technologické aplikácie (schéma Návraty) (Schéma Návraty)20182019-- Iný domáci --M. StrémyUVPT MTF
Prenos vibroakustickej energie v nehomogénnych systémoch (1/2076/05)20052007VEGAM. NaďKAM UVSM MTF
Presné výpočty a predpovede vlastností čoraz väčších molekúl. (1/0520/10)20102011VEGAM. UrbanUIAM MTF
Presné výpočty, modelovanie a simulácia drsnosti obrobeného povrchu na základe fyzikálnych príčin vzniku obrobených povrchov v podmienkach strojného a robotického obrábania (APVV-18-0127)20192023APVV - Všeobecná výzvaP. BožekUVTE MTF
Presné výpočty, modelovanie a simulácia vznikajúcich povrchov na základe fyzikálnych príčin vzniku obrobených povrchov a povrchov vznikajúcich aditívnymi technológiami v podmienkach strojového a robotického obrábania. (1/0019/20)20202022VEGAP. BožekUVTE MTF
Presnosť obrábania a obrábacích strojov (SK-SRB-00407)20082008APVV - Bilaterálna spolupráca A. GörögKOPT UVTE MTF
Presný ab-initio výpočet potenciálovej energetickej hyperplochy ozónu pre teoretickú molekulovú spektroskopiu (1/0648/10)20102011VEGAF. HolkaUMAT MTF
Priemyselné výskumno-vývojové centrum na zhodnocovanie problémových druhov plastových odpadov (ITMS2014+ : 313011B647)20172021OP VaIK. BalogUIBE MTF
Priemyselný výskum silenblokov pre nadmerné zaťaženie pri extrémnych teplotách v oblasti priemyselného využitia (26220220137)20112015OP VaVJ. BílikUVTE MTF
Prieskum metód merania tribologických veličín v oblasti stojárstva a hutníctva v SR (1/2099/05)20052007VEGAP. BlaškovitšKZSM UVTE MTF
Prínosy z kvality-zabezpečovanie, meranie a sledovanie vplyvu kvality výrobkov na rentabilitu podniku (APVV-0622-10)20112013APVV - Všeobecná výzvaR. NovákováUPIM MTF
Príprava a fyzikálne vlastnosti bezolovnatých spájok (1/3032/06)20062008VEGAM. OžvoldKMI UMAT MTF
Príprava a charakteristika TiC nanokompozitných vrstiev metódou HiPIMS pre využitie v automobilovom priemysle (1/0503/15)20152017VEGAJ. LokajUMAT MTF
Príprava a charakterizácia bezolovnatých spájok (MP0602 (COST))20082008COSTJ. JanovecUMAT MTF
Príprava a charakterizácia gradientných nanokompozitných a oteruvzdorných TiC vrstiev pomocou HiPIMS20162016Mladý výskumníkJ. BohovičováUVPT MTF
Príprava a charakterizácia kompozitov s polymérnou matricou-elastomér, reaktoplast (SK-CZ--0168-11)20122013APVV - Bilaterálna spolupráca O. BošákUMAT MTF
Príprava a charakterizácia vlastnosti nových typov tvrdých povlakov pre nástrojové materiály (1/0876/15)20152018VEGAĽ. ČaplovičUMAT MTF
Príprava a výskum neorganických skiel: perspektívnych materiálov pre fotonické aplikácie (SK-BG-2013-0001)20142015APVV - Bilaterálna spolupráca O. BošákUMAT MTF
Príprava na misiu ATHENA založením slovenského výskumného tímu orientovaného na existujúce rontgenove misie a štúdium aktívnych galaktických jadier20192021-- Iný medzinárodný --A. DobrotkaUVPT MTF
Príprava polymérnych kompozitov so spevňujúcou zložkou vo forme kvázikryštalických častíc a štúdium ich vlastností (QCPAPC)20182018Mladý výskumníkL. ĎuriškaUMAT MTF
Príprava väzobných vrstiev na titáne pre kostné a zubné implantáty využitím magnetrónového naprašovania a iónových implantačných metód20192020inštitucionálny projektR. HalgašUVPT MTF
Pripravenosť priemyselných podnikov na implementáciu požiadaviek noriem pre systémy manažérstva kvality ISO 9001:2015 a systémy environmentálneho manažérstva ISO 14001:2014 (1/0990/15)20152017VEGAM. RuskoUIBE MTF
Prírodné javy v experimentoch pre malých aj veľkých (LPP-0171-07)20082011APVV - Program LPPA. MichalíkováUIBE MTF
Produkcia bioplynu a biopalív efektívnym nízkouhlíkovým procesom (horizon 2020)20162019Motivačný program STUK. GerulováUIBE MTF
Programový systém generovania 3D modelu z technického výkresu súčiastky (1/0304/03)20032005VEGAJ. VaskýKAIA MTF
Progresívne, enviromentálne vhodné metódy zhodnocovania a zneškodňovania materiálov strojárenského priemyslu (1/2069/05)20052007VEGAB. ŠkárkaKEBI MTF
Progresívne materiály a technológie ich prípravy pre senzorické aplikácie v priemysle 21. storočia (NFP313010T588 )20162019OP VaIM. StrémyUVPT MTF
Progresívne materiály, spracovanie a automatizácia (Bekaert, Zwevegem, Belgium)20082011-- Iný medzinárodný --M. KusýUMAT MTF
Progresívne metalurgické spájanie (a príbuzné procesy) špeciálnych a kombinovaných materiálov ekologicky vhodnými technológiami a prídavnými materiálmi (1/3191/06)20062008VEGAM. TurňaKZSM UVTE MTF
Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík horľavých poľnohospodárskych a potravinárskych produktov (1/0184/18)20182021VEGAR. KuracinaUIBE MTF
Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík horľavých prachov prostredníctvom svetovo unikátnych zariadení (APVV-18-0063)20192023APVV - Všeobecná výzvaR. KuracinaUIBE MTF
Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík kovových a priemyselných prachov (1/0620/20)20202023VEGAP. RantuchUIBE MTF
Progresívne metódy zisťovania požiarno-technických charakteristík materiálov v požiarnom inžinierstve (APVV-0057-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaK. BalogUIBE MTF
Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charaktetistík priemyselných prachov a horľavých plynov (1/0306/17)20172020VEGAR. KuracinaUIBE MTF
Progresívne povlakovanie kovových materiálov (E!3437)20052007EUREKAM. HudákováUMAT MTF
Progresívne svetovo unikátne metódy testovania elektrických káblov pre potreby posudzovania zhody a overovania nemennosti ich parametrov ako stavebných výrobkov (APVV-16-0223)20172021APVV - Všeobecná výzvaJ. MartinkaUIBE MTF
Progresívne technológie a automatizované komplexy podporujúce rozvoj strojárstva pre konkurencieschopnú priemyselnú výrobu (2003 SP 26 028 0A 05)20032005Štátny programM. TurňaKZSM UVTE MTF
Progresívne technológie vstrekovania termoplastov s asistenciou plynov (1342)20152015Mladý výskumníkM. KošíkUVTE MTF
Progresívne tepelné spracovanie nástrojových ocelí pre prácu za studena (APVV-16-0085)20162020APVV - Všeobecná výzvaP. JurčiUMAT MTF
Projekt dištančného vzdelávania v oblasti manažérstva kvality (3/0216/02)20022004KEGAA. LinczényiUPIM MTF
Projekt dištančného vzdelávania v oblasti manažérstva kvality neštátnych zdravotníckych zariadení (3/3190/05)20052007KEGAJ. ŠalgovičováUPIM MTF
Projekt inovatívneho hand force-motion capture big data systému „ERGOVIA – DATALAB“ – vývoj informačného Big Data systému pre real-time vyhodnotenie pohybu prstov ruky digitálnej rukavice s prepojením na zber síl a EMG v rámci aplikovaného výskumu (APVV-17-0446)20182020APVV - Všeobecná výzvaP. VažanUIAM MTF
Projekt na podporu výskumných klastrov v strednej Európe (ERDC)200820107. rámcový programR. NovákováKIK UPIM MTF
Projektový manažment - kurz projektový manažér (G/357/02/61300)20022003Open Society FoundationP. OnčákKPIM MTF
Pružné výrobné systémy v prostredí bezvýkresovej výroby (1/0170/16)20162019VEGAP. KošťálUVTE MTF
Pružné výrobné systémy v prostredí bezvýkresovej výroby20162016inštitucionálny projektP. KošťálUVTE MTF
Psychologické, pedagogické a spirituálne metódy diagnostikovania psychospirituálnej krízy a možnosti jej rámcového ovplyvňovania (1/3640/06)20062008VEGAS. SawickiCJHŠ MTF
QICK-NET,Kvalita založená na inovatívnej splupráci - Vedomostná sieť. (QUICK-NET )20062007-- Iný medzinárodný --K. VelíšekUVSM MTF
Quasi solid-state lithium-chalcogenide bipolar battery20152017H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energiaM. MeškoUVPT MTF
Racionalizácia a skvalitnenie študijného programu Priemyselné manažérstvo s cieľom podpory kariérového poradenstva (021/2011/1.2/OPV)20122013SOP Ľudské zdrojeJ. ŠujanováUPIM MTF
Realtimový systém pre diagnostiku porúch elektro-hydraulických pohonov (1/0624/12)20122014VEGAM. StrémyUIAM MTF
Re-enhancining Entrepreneurship through Social innovative Training and Awareness Raising of Training needs20172019-- Iný medzinárodný --D. CagáňováUPIM MTF
Regionálne cezhraničné impulzné technologické centrum pre MSP - IMPTEC (14110100009)20062008INTERREG IIIAJ. JasenákOPRO VPPT MTF
Research and development of advanced materials, processing and automation technologies for direct manufacturing and application (NV Bekaert SA)20112018-- Iný medzinárodný --M. KusýUMAT MTF
Research and Innovation Sustainability for Europe in Slovakia (SEP-210211873, WIDESPREAD-2014-1)20152018H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
Research, Development and Education in Nonconventional processes (CIII-RS-0813-05-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. ŠugárUVTE MTF
Research of low tempereture packaging materials and laser soldering technology for advanced electronic manufacturing (SK-CN-RD-18-0019)20182021APVV - Bilaterálna spolupráca R. KoleňákUVTE MTF
Research on modern systems for manufacture and measurement of components of machines and devices (CIII-PL-0007-11-1516)20152016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Research on modern systems for manufacture and measurement of components of machines and devices - stage II (CIII-PL-0007-12-1617)20162017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Riadenie pružného mechatronického systému s variabilnými parametrami. (1/0503/12)20122014VEGAO. MoravčíkUIAM MTF
Riadenie robota v prostredí s pohyblivými prekážkami, použitím genetických algoritmov a fuzzy riadenia (1/0687/12)20122014VEGAP. SchreiberUIAM MTF
Riaditeľnosť dynamických systémov (1/0127/18)20182020VEGAR. VrábeľUIAM MTF
Riešenie nových trendov a ďalšieho rozvoja technológie zápustkového kovania (1/3192/06)20062008VEGAM. KapustováKTKP UVTE MTF
Riešenie technológie špeciálnach skiel s využitím fyzikálnach metód (SK-CZ-0143-09)20102011APVV - Bilaterálna spolupráca V. LabašUMAT MTF
RISE-SK Research and Innovation Sustainability for Europe20162016H2020: Excellence: Európska rada pre výskum (ERC)D. CagáňováUPIM MTF
Robogami v zložených lineárnych transformáciách20192020inštitucionálny projektI. MarkechováUIAM MTF
Rozkľúčenie potenciálu využitia rias ako zdroja biopalív (HORIZON 2020)20162019Motivačný program STUK. GerulováUIBE MTF
Rozšírenie laboratória mechatronických systémov a tvorba nových študijných materiálov (029STU-4/2018)20182020KEGAR. ĎurišUIAM MTF
Rozšírenie laboratória riadiacich systémov a tvorba nových študijných materiálov (034STU-4/2020)20202022KEGAD. HorváthUIAM MTF
Rozvoj a podpora podnikania v Trnavskom regióne cez návrh a realizáciu akademického inkubátora na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave20192019Mladý výskumníkN. NovákováUPIM MTF
Rozvoj argumentačnej schopnosti študentov s využitím softwérových programov v rámci vyučovania humanitných predmetov na STU. (009STU-4/2016)20162018KEGAM. BednárikováCJHŠ MTF
Rozvoj argumentačnej schopnosti študentov s využitím softwérových programov v rámci vyučovania humanitných predmetov na STU.20162016inštitucionálny projektM. BednárikováCJHŠ MTF
Rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja pre Pracovisko materiálového výskumu UVP-CAMBO (26110230116)20132015SOP Ľudské zdrojeO. MoravčíkVPPT MTF
Rozvoj pedagogických spôsobilostí doktorandov MTF STU (26110230023)20102010-- Iný domáci --A. BujdákováMTF
Rozvoj pedagogických spôsobilostí doktorandov MTF STU (26110230023)20102014SOP Ľudské zdrojeR. HrmoCJHŠ MTF
Rozvoj poznatkovej bázy v oblasti pokročilých kovových materiálov s využitím moderných teoretických, experimentálnych a technologických postupov (APVV-15-0049)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. JanovecUMAT MTF
Rozvoj prípadových štúdií pre pilotné projekty V4 Smart City20172018International Visegrad Fund - Grant programsD. CagáňováUPIM MTF
Rozvoj výskumnej infraštruktúry STU (20161209141117010)20172017-- Iný domáci --R. RiedlmajerUVPT MTF
Rozvoj výskumno-vývojových kapacít pre zabezpečenie stabilnej dodávky elektrickej energie sledujúcej trendy vývoja moderných dopravných prostriedkov 21. storočia (NFP313010T596)20162019OP VaIP. PokornýUVTE MTF
Rozvoj zručností a transfer vedomostí do praxe ako predpoklad úspešnej adaptability vysokoškolských absolventov na trhu práce (SK-PL-2015-0052)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca H. MakyšováUPIM MTF
Scientific Cross-Cultural Best Practice Exchange and Knowledge Transfer (V4_21220017)20142015-- Iný medzinárodný --D. CagáňováUPIM MTF
Security powered by society (653924)20142015H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológieM. StrémyUVPT MTF
Sieťová vizualizácia spoločných a špecifických prvkov a zdokumentovaných informácií integrovaných manažérskych systémov s ohľadom na príslušné ISO normy (031STU-4/2020)20202022KEGAA. PaulikováUPIM MTF
Signal acquisition, processing and interpretation in biological objects and technical systems (691979 SEP-210274887, H2020-Twinn-2015:Twinning)20162018H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyP. SchreiberUIAM MTF
Simulácia ako efektívny nástroj pre návrh a zlepšenie parametrov zvárania metódou FSW20172017Mladý výskumníkP. BerčíkUIAM MTF
Simulačný model pre koncept inteligentného pracovného prostredia v priemyselnej výrobe (APVV-16-0437)20172021APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠujanováUPIM MTF
Sklá a keramiky pre fotoniku pripravené konvenčnými metódami a sol-gel metódou (SK-FR-0040-11)20122013APVV - Bilaterálna spolupráca V. LabašUMAT MTF
Skúmanie dynamických charakteristík rezného procesu pri 5-osovom frézovaní v podmienkach Centra excelentnosti 5-osového obrábania. (1/0250/11)20112013VEGAP. PokornýUVTE MTF
Skúmanie možností využitia procesu plazmového výboja v elektrolyte k odhrotovaniu tvarovo zložitých obrobkov. (1/0191/16)20162018VEGAŠ. PodhorskýUVTE MTF
Skúmanie pastických vlastností neželezných zliatin a ich využitie pri prenosnom tvárnení (1/0301/03)20032005VEGAA. UlíkKTKP UVTE MTF
Skúmanie riadenia ľudských zdrojov v multikultúrnych priemyselných podnikoch za účelom zvýšenia výkonnosti zamestnancov rôznych generačných skupín20192019Mladý výskumníkA. StarečekUPIM MTF
Skúmanie špeciálnych skiel a vlákien vhodných pre prípravu aktívnych a pasívnych prvkov použiteľných v IČ oblasti (SKFR-00106)20062007APVVJ. KalužnýUMAT MTF
Skúmanie špeciálnych skiel a vlákien vhodných pre prípravu aktívnych a pasívnych prvkov použiteľných v IČ oblasti (SK-FR 00106)20062007APVVJ. KalužnýUMAT MTF
Skúmanie vplyvu aditívnej aplikácie fyzikálno-metalurgických metodík a elektromagnetického spracovania na vlastnosti liatych kovových materiálov (1/9104/02)20022004VEGAM. PokusováKZPM UVTE MTF
Skúmanie vplyvu CAM stratégií na dosahovanú presnosť rozmerov a drsnosť obrobených plôch v podmienkach univerzitného Hi-tech laboratória (1/0130/08)20082010VEGAP. PokornýUVTE MTF
Skúmanie vplyvu disperzných látok s vysokou teplotou tavenia na tvorbu štruktúry a úžitkové vlastnosti liatych rýchlorezných ocelí (1/0306/03)20032005VEGAA. ČausKZPM UVTE MTF
Skúmanie vplyvu kryogénneho spracovania na štruktúru a vlastnosti ledeburitickej nástrojovej ocele20162018Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. PtačinováUMAT MTF
Skúmanie vplyvu nástrojov talent manažmentu na zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov v automobilovom priemysle v kontexte s princípmi cultural fit a udržateľného rozvoja (TALENT-CULTURAL-UR)20162018Excelentné tímy mladých výskumníkovP. UrbanovičováUPIM MTF
Skúmanie vplyvu spracovateľských technológií vybraných materiálov s neusporiadanou štruktúrou (1/9096/02)20022004VEGAJ. KalužnýKNM UMAT MTF
Skúmanie vplyvu vybraných charakteristík procesu obrábania s využitím HI-technológií obrábania na výslednú kvalitu obrábaných plôch a bezproblémovú záťaž (1/0477/14)20142017VEGAP. PokornýUVTE MTF
Skúmanie vplyvu zloženia a spôsobu prípravy vybraných systémov s neusporiadanou štruktúrou (1/2077/05)20052007VEGAJ. KalužnýKNM UMAT MTF
Skvalitnenie a inovácia edukačného procesu vo výučbe predmetov zameraných na modelovanie a simuláciu technologických procesov (026STU-4/2017)20172019KEGAM. KapustováUVTE MTF
Sledovanie potenciálne nebezpečných sekundárnych produktov vznikajúcich pri likvidácii strojárskych odpadov progresívnymi metódami (APVV-0370-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaM. SoldánUIBE MTF
Sledovanie starnutia protipožiarneho náteru na overovacích vzorkách uložených v prevádzkovom prostredí EBO (67/2009)20092011-- Iný domáci --I. TurekováUIBE MTF
Slovakion - Výskum klastrových štruktúr a nanomateriálov (FZD MTF STU)20072008-- Iný medzinárodný --J. JanovecUMAT MTF
Slovenská technická univerzita v Bratislave E-vzdelávanie a implementácia informačných technológií vo výučbe materiálovo-technologických predmetov (006STU-4/2020)20202022KEGAR. MoravčíkUMAT MTF
Slovenské centrum excelencie v oblasti iónových a plazmových technológií pre materiálové inžinierstvo a nanotechnológie - SlovakION (Grant No. 664526)20152016H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiM. StrémyUVPT MTF
Social media as a risk and opportunity for public security and law enforcement (700655, H2020-FCT-2015)20162017H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológieM. StrémyUVPT MTF
Sociálne inovácie pre všetkých (Erasmus+ - Key Action 2 - Knowledge Alliances)20182019ERASMUS+D. CagáňováZPZV MTF
Softvér pre automatizované preklady z EU jazykov do jazykov južnej a východnej Európy (Horizon 2020)20152019Motivačný program STUŠ. SvetskýVSDU MTF
Software for automatic translation from EU to South-Eastern Europe (644697, ICT-17-2014)20152018H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiŠ. SvetskýVSDU MTF
Sorpcia priemyselných kontaminantov v dynamických podmienkach20192020inštitucionálny projektM. SirotiakUIBE MTF
Spájanie a testovanie supravodivých pások (1339)20152015Mladý výskumníkE. CuninkováUMAT MTF
Spájanie ľahkých zliatin technológiami využívajúcimi koncentrované zdroje energie (SK-SRB-2016-0010)20172018APVV - Bilaterálna spolupráca J. BártaUVTE MTF
Spájanie povrchovo upravených tenkých oceľových plechov modernými technológiami (1/0203/11)20112013VEGAM. MarônekUVTE MTF
Spoločný vedecký projekt v oblasti CA technológií obrábania (TOWARDS COMMON RESEARCH PROJECT )20082011-- Iný medzinárodný --J. PeterkaUVTE MTF
Spolupráca pri meraní vibrácií a hluku plavidla (10/2009)20092009-- Iný domáci --J. SztankayVSKN MTF
Spracovanie a vyhodnocovanie EKG signálu s využitím prediktívneho modelu neurónovej siete20162016Mladý výskumníkA. NémethováUIAM MTF
Stanovenie charakteristík kvantifikácie emisií a indikátorov kvality ovzdušia v podmienkach európskej legislatívy (3/6431/08)20082010KEGAM. SoldánKEBI MTF
Stanovenie kriteriálneho opotrebovania polguľových fréz20172017Mladý výskumníkR. ZaujecUVTE MTF
Stanovenie optimálneho režimu kryogénneho spracovania pre nástrojové ocele (APVV-18-0072)20192023APVV - Všeobecná výzvaP. JurčiUMAT MTF
Stanovenie optimálneho režimu kryogénneho spracovania pre nástrojové ocele (1/0112/20)20202023VEGAP. JurčiUMAT MTF
Stanovenie prípustnosti defektov v tavných zvarových spojov (1/2068/05)20052007VEGAK. UlrichKZSM UVTE MTF
Stanovenie vhodných parametrov pre výrobu presných odliatkov metódou nepravého odstredivého liatia do silikónových foriem. (1/0383/10)20102011VEGAM. BeznákUVTE MTF
Stanovenie zákonitostí formovania štruktúry a úžitkových vlastností povrchových vrstiev produktov vyrobených additívnymi technológiami s použitím termodifúzneho spevnenia a následného nanášania progresívnych ochranných povlakov (SK-BY-RD-19-0017)20192022APVV - Bilaterálna spolupráca A. ČausUVTE MTF
Stanovenie zákonitostí tvorby štruktúry vlastností rýchlorezných ocelí pri pretavovaní a odlievaní vo vákuu. (1/0520/15)20152018VEGAA. ČausUVTE MTF
Stanovenie zákonitostí tvorby štruktúry a vlastností vo vybraných rýchlorezných oceliach pri presnom odlievaní rezných nástrojov vo vákuu. (1/0418/12)20122015VEGAA. ČausUVTE MTF
Stanovenie zostatkového výkonu vyhoretého jadrového paliva termomechanickým výpočtom (APVV-16-0050)20172020APVV - Všeobecná výzvaR. VrábeľUIAM MTF
STEMina 12/15 - Pollinating science attractiveness for growing potent scientific STEM in order to initiate a glowing future20162016H2020: LEIT: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológieO. MoravčíkUVPT MTF
Stimulating innovative interconnection of university education and research activities with automotive sector companies in Danube region (http://www.interreg-danube.eu)20162019-- Iný medzinárodný --D. CagáňováUPIM MTF
STU ako líder Digitálnej koalície20192019-- Iný domáci --O. MoravčíkUIAM MTF
Substitution of future's critical raw material: carbon and glass fibers (FP7_NMP-2012-CSA-6)20142015H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyD. CagáňováUPIM MTF
Súčasné zvýšenie pevnosti a húževnatosti nástrojovej ocele pre prácu za studena kryogénnym spracovaním (APVV-17-0009)20182021APVV - Všeobecná výzvaP. JurčiUMAT MTF
Syntéza SIC pomocou nízkoenergetickej iónovej implantácie20162016Mladý výskumníkA. ZávackáUVPT MTF
Systém energetickej kalibrácie 6 MV Tandetrónu20162016Mladý výskumníkD. VaňaUVPT MTF
Systém na meranie doby preletu (ToF) pre analýzu pružne vyrazených iónov (ERDA) prostredníctvom digitálnej jadrovej elektroniky (1/0418/18)20182020VEGAM. StrémyUVPT MTF
Systém riadenia kvality pre STU Bratislava (PTP II)20042004Dohoda STUO. MoravčíkKAIA MTF
Systém rozpoznávania a vyhodnocovania EKG signálu a jeho vzorov použitím metódy SVM (1344)20152015Mladý výskumníkA. NémethováUIAM MTF
Systémová analýza a hodnotenia hlavných manažérskych procesov priemyselných podnikov SR na podporu zavádzania cyklickej ekonomiky (APVV-14-0819)20152019APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠujanováUPIM MTF
Systémová identifikácia hlavných faktorov a procesov komplexnejšej úspešnosti inovácií priemyselne orientovaných malých a stredných podnikov v SR. (1/0418/16)20162018VEGAM. JemalaUPIM MTF
Systémová identifikácia komplexnejších predpokladov pre podporu priemyselných inovácií a zamestnanosti v menej rozvinutých regiónoch SR (1/0235/17)20172019VEGAM. JemalaUPIM MTF
Systémová identifikácia komplexnejších predpokladov pre podporu priemyselných inovácií v menej rozvinutých regiónoch SR (APVV-15-0397)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. JemalaUPIM MTF
Systémová štúdia zameraná na podporu komplexnejších priemyselných inovácií v SR v kontexte trendov Industry 4.0 (APVV-16-0164)20172021APVV - Všeobecná výzvaM. JemalaUPIM MTF
Systémové implikácie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania vo funkčných stratégiách strategických podnikateľských jednotiek v kontexte so stratégiou "výhra-výhra" (1/0074/20)20202022VEGAP. SakálUPIM MTF
Systémové nástroje pre návrh a simuláciu inteligentného pracovného prostredia v priemyselných podnikoch (APVV-17-0325)20182022APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠujanováUPIM MTF
Špecializované laboratórium s podporou MM učebnice pre výučbu predmetu "Projektovanie a prevádzkovanie výrobných systémov" pre STU Bratislava (015STU-4/2018)20182020KEGAP. BožekUVTE MTF
Špeciálne metódy metalurgického spájania ťažko zvariteľných materiálov a ich aplikácia na výrobu nových materiálov vysokých technických parametrov (1/0842/09)20092011VEGAM. TurňaUVTE MTF
Špeciálne sklá pre optoelektroniku, energetiku a pamäťové zariadenia (APVV-16-0086)20172021APVV - Všeobecná výzvaS. MinárikUVPT MTF
Špeciálne sklá pre optoelektroniku, nelineárnu optiku a vláknovú optiku (SK-CZ-2013-0182)20152015APVV - Bilaterálna spolupráca V. LabašUMAT MTF
Štart novej spolupráce (CEE - PTP)20032003Partnership for Tomorrow ProgramO. MoravčíkKAIA MTF
Štipendium (PL 0013 2004/2005)20042005CEEPUSM. ŽitňanskýKMI UMAT MTF
Štipendium (PL 0013 2002/2003)20032003CEEPUSM. ŽitňanskýKMI UMAT MTF
Štruktúra fermiónových vlnových funkcií a jej vplyv na presnosť metódy fixed-node diffusion Monte Carlo (APVV-17-0283)20182021APVV - Všeobecná výzvaM. DubeckýUVPT MTF
Štruktúra materiálov zblízka20192019-- Iný domáci --M. KublihaUMAT MTF
Štruktúra, vlastnosti a procesy na povrchoch a rozhraniach materiálov: počítačové modelovanie (1/0770/13)20132015VEGAA. AntušekUVPT MTF
Štruktúra, vlastnosti a procesy na povrchoch a rozhraniach materiálov z prvých princípov. (1/0868/12)20122015VEGAA. AntušekKF UMAT MTF
Študenti zo Slovenska na pražských a brnianskych technických školách v medzivojnovom období (026STU-4/2012)20122014KEGAM. PetrášCJHŠ MTF
Študentské on-line konferencie medzi MTF STU (Slovensko) a FEE, Univerzita v NIši (Srbsko) na účely rozvoja špecifických jazykových a iných zručností (SK-SRB-2013-0034)20152016APVV - Bilaterálna spolupráca G. ChmelíkováCJHŠ MTF
Štúdia zauhlovacích trás ENO (29/2009)20092009-- Iný domáci --M. ŠantavýKEBI MTF
Štúdium využitia ozonizácie pre predĺženie životnosti procesných kvapalín a pre následné zvýšenie biologickej likvidácie na konci ich životného cyklu (APVV-0177-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. LokajUMAT MTF
Štúdium a numerická simulácia tepelných a napäťovo-deformačných stavov v progresívnych technologických a montážnych procesoch (1/9381/02)20022004VEGAB. TarabaKAM UVSM MTF
Štúdium a numerická simulácia tepelných a vlhkostných stavov meteriálov v podmienkach prenosu hmoty a energie pri konvektívnom prenose tepla (086/2004)20042005MVTSB. TarabaKAM UVSM MTF
Štúdium aerosólov z vybraných technologických procesov a analýza prítomnosti zdraviu škodlivých prvkov z pohľadu bezpečnosti pracovného prostredia20162017inštitucionálny projektM. BeňoUVPT MTF
Štúdium fázových rovnováh v progresívnych materiálových systémoch s využitím riadeného exerimentu a výpočtovej termodynamiky. (1/0339/11)20112013VEGAR. ČičkaUMAT MTF
Štúdium fázových transformácií a termodynamických vlastností štruktúrne komplexných fáz v zliatinách na báze Zn a Al20162016Mladý výskumníkM. AdamechUMAT MTF
Štúdium fyzikálnych a mechanických vlastnosti, obrobiteľnosti a povrchovej úpravy Ti a Ti kompozitov pripravených práškovou metalurgiou (2/0044/17)20172019VEGAP. ŠugárUVTE MTF
Štúdium konceptu TORT káblov na báze vysokoteplotného supravodiča20172017Mladý výskumníkE. CuninkováUMAT MTF
Štúdium koróznej odolnosti vysokolegovaných ocelí po dlhodobej expozícií. (1/0639/12)20122014VEGAV. MagulaKMI UMAT MTF
Štúdium kryštálovej štruktúry a termodynamických vlastností komplexných kovových zliatin na báze hliníka respektíve zinku (APVV-0076-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaJ. JanovecUMAT MTF
Štúdium metalurgickej podstaty zmien štruktúry a vlastností Cr-V ledeburitickej ocele kryogénnym spracovaním (1/0735/14)20142016VEGAP. JurčiUMAT MTF
Štúdium metód návrhu a zhotovenia cievok z vodiča s kruhovým prierezom na báze vysokoteplotného supravodiča (APVV-14-0438)20152018APVV - Všeobecná výzvaM. PekarčíkováUMAT MTF
Štúdium mikromechanizmu lomu kryogénne spracovanej nástrojovej ocele Vanadis 6 (FRACTUREMICROMECHANISM)20182018Mladý výskumníkJ. ĎuricaUMAT MTF
Štúdium mobility vybraných herbicídov po ich aplikácii na zhoreniskách - zhodnotenie ohrozenia pôd, vôd a možností ich remediácie. (1/0302/12)20122014VEGAM. SirotiakKEI UIBE MTF
Štúdium možností súčasného zvýšenia tvrdosti, odolnosti proti opotrebeniu a húževnatosti Cr-V ledeburitickej ocele kryogénnym spracovaním (APVV-15-0350)20162019APVV - Všeobecná výzvaP. JurčiUMAT MTF
Štúdium možností využitia inovatívnych technológií na elimináciu súčasných problémov vyučovania spojených so stratou pozornosti (013STU-4/2018)20182020KEGAI. BajčičákováUVPT MTF
Štúdium možností zlepšenia vlastností pások na báze vysokoteplotných supravodičov (1/0155/16)20162019VEGAM. SkarbaUMAT MTF
Štúdium neusporiadaných štruktúr nekovových materiálov vybranými fyzikálnymi metódami (APVV-20-043505)20062009APVVM. KublihaUMAT MTF
Štúdium, numerická simulácia a optimalizácia rýchloohrevov pre progresívne technológie tvárnenia a tepelného spracovania (1/2073/05)20052007VEGAM. BehúlováKAM UVSM MTF
Štúdium odolnosti proti iniciácii a šíreniu porušenia ledeburitickej nástrojovej ocelel po rôznych režimoch tepelného spracovania (1335)20152015Mladý výskumníkJ. PtačinováUMAT MTF
Štúdium použitia ekologických spojív na biologickej báze pre formovacie zmesi. (1/0117/11)20112013VEGAR. ŠubaUVTE MTF
Štúdium požiarno-technických charakteristík rozpustného a nerozpustného lignínu20162016Mladý výskumníkH. KobetičováUIBE MTF
Štúdium procesnej úrovne hybridných výrobných systémov v rámci konceptu Industry 4.020172017Mladý výskumníkM. NeštickýUIAM MTF
Štúdium relaxačných mechanizmov v kompozitoch so špeciálnymi plnivami na báze uhlíka (1/0356/13)20132015VEGAO. BošákUMAT MTF
Štúdium rozhrania bimetalov vyhotovených vysokorýchlostným zváraním explóziou20162016Mladý výskumníkM. SahulUMAT MTF
Štúdium rýchlych stochastických oscilácií akréčnych systémov pomocou misií Kepler, XMM-Newton a Swift (APVV-17-0176)20182022APVV - Všeobecná výzvaA. DobrotkaUVPT MTF
Štúdium sorpčnej kapacity a fyzikálno-chemických vlastností materiálov pripravených hydrotermálnou karbonizáciou a pyrolýzou odpadovej biomasy (1/0253/17)20172020VEGAM. SirotiakUIBE MTF
Štúdium spektrálnych vlastností vybraných chemických látok v oblasti UV-VIS a ich kvantitatívne stanovenie20192019Mladý výskumníkM. HladováUIBE MTF
Štúdium syntézy a následného využitia rôznych druhov nanokompozitov20162017inštitucionálny projektA. BartošováUIBE MTF
Štúdium šírenia plameňa v Hartmannovej trubici20172017inštitucionálny projektR. KuracinaUIBE MTF
Štúdium špeciálnych skiel metódami založenými na procesoch dielektrickej relaxácie ich štruktúry (APVV-0216-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaV. LabašUMAT MTF
Štúdium štruktúrnej a mechanickej stability nových vysokotvrdých povlakov na konštrukčných a nástrojových materiáloch. (1/1035/12)20122014VEGAĽ. ČaplovičUMAT MTF
Štúdium transformačných procesov v rýchlo stuhnutých polykomponentných viacfázových zliatinách (1/3190/06)20062008VEGAP. GrgačKMI UMAT MTF
Štúdium transportných vlastností skiel určených pre fotonické aplikácie (APVV-15-0359)20162020APVV - Všeobecná výzvaV. LabašUMAT MTF
Štúdium turbulentného akréčneho procesu v dvojhviezdnych akréčnych systémoch prostredníctvom flickeringu (1/0511/13)20132015VEGAA. DobrotkaUVPT MTF
Štúdium upravených sorpčných materiálov pre environmentálne aplikácie - odstraňovanie prioritných organických polutantov z vôd20162016Mladý výskumníkM. LipovskýUIBE MTF
Štúdium vnútorného usporiadania materiálov na báze vulkanizátov kaučukových zmesí a kompozitov s polymérnou matricou pomocou fyzikálnych metód (1/0525/12)20122014VEGAO. BošákKF UMAT MTF
Štúdium vplyvu teploty a doby kryogénneho spracovania na mikroštruktúru a vlastnosti CR-V nástrojovej ocele (1/0264/17)20172019VEGAP. JurčiUMAT MTF
Štúdium vplyvu urýchlených iónov na atomárnu a elektrónovú štruktúru ultratenkých 2D heterosystémov pre elektronické aplikácie (APVV-16-0500)20172020APVV - Všeobecná výzvaJ. DobrovodskýUVPT MTF
Štúdium vplyvu variabilných parametrov pružného mechatronického systému na jeho riadenie (1/0463/13)20132015VEGAO. MoravčíkUIAM MTF
Štúdium vybraných vlastností zvarových spojov duplexných nehrdzavejúcich ocelí vyhotovených koncentrovanými zdrojmi energie (APVV-0697-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaK. UlrichUVTE MTF
Štúdium výbuchových charakteristík organických prachov20162016Mladý výskumníkM. MenčíkUIBE MTF
Štúdium využitia magnetických nanočastíc pre jednoduchý, rýchly a ekonomický zber mikrorias (podpora výskumu a využívania palív 3. generácie) (1337)20152015Mladý výskumníkA. BartošováUIBE MTF
Štúdium využitia progresívnych oxidačných metód pre predĺženie životnosti procesných kvapalín a pre následné urýchlenie biologickej likvidácie na konci ich životného cyklu (1/0640/14)20142017VEGAM. SoldánUIBE MTF
Štúdium zvariteľnosti Al-Li zliatiny 2099-T83 elektrónovým lúčom20172017Mladý výskumníkA. KuhajdováUVTE MTF
Teaching and research in advanced manufacturing (CIII-PL-0901-04-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlD. CagáňováUPIM MTF
Teaching and research in advanced manufacturing (CIII-PL-0901-06-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlD. CagáňováUPIM MTF
Teaching and research in advanced manufacturing (CIII-PL-0901-05-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlD. CagáňováUPIM MTF
Teaching and research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing (CIII-RO-0013-14-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing (CIII-RO-0013)20082016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing (CIII-RO-0013-11-1516)20152016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing (CIII-RO-0013-12-1617)20162017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing (CIII-RO-0013-013-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing (CIII-RO-0013-15-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market (CIII-RS-0304)20092016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market (CIII-RS-0304-09-1617)20162017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market (CIII-RS-0304-10-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market (CIII-RS-0304-12-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market (CIII-RS-0304-11-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Technická infraštruktúra výskumu a vývoja pre oblasť kontaktných a bezkontaktných metód merania (26210120020)20122015OP VaVA. GörögUVTE MTF
Technologická dedičnosť procesu mikroobrábania laserom a jej vplyv na technologické a úžitkové vlastnosti materiálu. (1/0254/11)20112014VEGAP. ŠugárUVTE MTF
Technologické a ekologické aspekty elektrolyticko-plazmového procesu pri leštení antikoróznych ocelí (1/0354/08)20082010VEGAŠ. PodhorskýUVTE MTF
Teoretická analýza a návrh modelu konceptu kritického myslenia v rámci neformálnej logiky a v kontexte argumentačných schém (1/0317/16)20162018VEGAM. BednárikováCJHŠ MTF
Teória dokončovacích procesov v obrábaní (1/1079/04)20042006VEGAZ. LipaKOPT UVTE MTF
Tepelno-mechanické analýzy zváracieho procesu s využitím experimentu a modelovania pomocou metódy konečných prvkov (1/0832/08)20082010VEGAH. KravárikováUVSM MTF
Teplotné správanie mikroštruktúr a segregácia v nanometrovej oblasti (FZ/11/2003 - 284/2002)20022003Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/D. HrivňákováKMI UMAT MTF
The CALIPER project: Linking research and innovation for gender equality20192021H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
The Pilot Centre for Science and Technology Support20162018ERASMUS+D. CagáňováUPIM MTF
TiAlN povlaky pre rezné nástroje a lisovacie formy pripravené pomocou novej generácie PIII&D20172019Excelentné tímy mladých výskumníkovP. BabincováUMAT MTF
TiAlN povlaky pre rezné nástroje a lisovacie formy pripravené pomocou novej generácie PIII&D. (1/0157/18)20182020VEGAJ. LokajUMAT MTF
Transformácia ergonomického programu do štruktúry manažérstva podniku integráciou a využitím modulov QMS, EMS, HSMS (1/0448/13)20132015VEGAJ. SablikUPIM MTF
Transformácia priemyslu na Slovensku s uplatnením účastníckej ergonómie (019/2001)20042004Bilaterálna spoluprácaK. HatiarKPIM MTF
Transformácia priemyslu na Slovensku s uplatnením účastníckej ergonómie (019/2001)20052006APVVK. HatiarUPIM MTF
Transformácia študijného programu 2. stupňa automatizácia a informatizácia procesov do anglického jazyka (11230100458)20072007Európsky sociálny fondP. SchreiberKAIA MTF
Transnational exchange of good CLIL practice among European Educational Institutions (2015-1-SK01-KA201-008937)20152017ERASMUS+Ľ. HurajováCJHŠ MTF
Tvorba a budovanie virtuálneho laboratória pneumatických a elektropneumatických systémov riadenia (3/5211/07)20072009KEGAK. VelíšekUVSM MTF
Tvorba a diagnostika textúry materiálov pomocou fyzikálnych metód (003STU-4/2018)20182020KEGAM. KublihaUMAT MTF
Tvorba a realizácia inovatívnych nástrojov pre zvyšovanie kompetencií študentov v oblati strojárskej metrológie so zameraním na požiadavky praxe (031STU-4/2017)20172019KEGAA. GörögUVTE MTF
Tvorba edukačnej aplikácie pre študentov STU MTF na zvýšenie úrovne odborného anglického jazyka v rámci riadeného samoštúdia so zameraním sa na študijný odbor Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle. (033STU-4/2016)20162017KEGAG. ChmelíkováCJHŠ MTF
Tvorba inovatívnych vysokoškolských učebníc a pomôcok pre študijné programy Protipožiarna ochrana a bezpečnosť a Integrovaná bezpečnosť (012STU Z-4/2016)20162018KEGAK. BalogMTF
Tvorba interaktívneho multimediálneho programu metodického vzdelávania učiteľov v oblasti cudzích jazykov na profesijné účely (3/107803)20032005KEGAJ. MištinaCJHŠ MTF
Tvorba interaktívnej multimediálnej učebnice "Mechatronika" pre stredné odborné školy. (003STU-4/2012)20122014KEGAI. HalenárUIAM MTF
Tvorba komplexného robotizovaného pracoviska so zdieľaným pracovným priestorom na báze konceptu Industry 4.0 (008STU-4/2017)20172018KEGAM. JuhásUIAM MTF
Tvorba metodiky hodnotenia rizík manipulácie z hľadiska bezpečnosti a ergonómie technologických procesov20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovR. BeňoUPIM MTF
Tvorba metodiky testovania dátových skladov v procese validácie. (1/4078/07)20072009VEGAP. TanuškaKAIA MTF
Tvorba multimediálnych programov pre výchovu zváračských odborníkov (3/4157/06)20062008KEGAK. UlrichUVTE MTF
Tvorba nových študijných materiálov vrátane multimediálnej učebnice pre oblasť technickej prípravy výroby vo zváraní a spájaní materiálov (013STU-4/2020)20202022KEGAR. KoleňákUVTE MTF
Tvorba učebných materiálov stredoškolského predmetu "Zabezpečovacia technika" s využitím interaktivity MM výučbového softvéru a e-learningu. (144-039STU-4/2010)20102011KEGAR. RybanskýUPIM MTF
Tvorba virtuálneho robotizovaného laboratória pre podporu výučby predmetu "Roboty a manipulátory" v novoakreditovanom študijnom programe (3/3111/5)20052007KEGAP. BožekKAIA MTF
Tvorba vysoko anizotorpných, transparentných a chemicky retardovaných kompozitov20192019Mladý výskumníkI. WachterUIBE MTF
TWINN 2018 - CooperAtive Research for Logistics in Smart Cities20162016H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiJ. ŠujanováUPIM MTF
Twinning for Excellence in Ion Beam and Plasma Technologies at the STU (SEP-210273494 (692375), H2020_TWINN-2015)20162016H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiO. MoravčíkUVPT MTF
Udržateľná a vysokovýkonná výroba založená na redukovaní komplexnosti (SK-PT-2015-0035)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca D. CagáňováUPIM MTF
Udržateľná a vysokovýkonná výroba založená na redukovaní komplexnosti20162016inštitucionálny projektD. CagáňováUPIM MTF
Udržateľný strategický manažment. Návody na cvičenia - prípadové štúdie. (027STU-4/2016)20162018KEGAP. SakálUPIM MTF
U-Change GERI - Changing structures and gender policies towards equality in universities and science system20162016H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
Univerzitný vedecký park "CAMPUS MTF STU" - CAMBO (26220220179)20132015OP VaVO. MoravčíkVPPT MTF
Unlocking the potential of algae as a resource for biofuels (654493-1-SEP-210200215, LCE-11-2015)20152018H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyK. GerulováUIBE MTF
Upínacie zariadenia v inteligentných výrobných systémoch (1/0163/10)20102011VEGAP. KošťálUVSM MTF
Upínanie skriňovitých obrobkov v stavebnicových sústavách (1/0307/03)20032005VEGAK. VelíšekKTZS UVSM MTF
Uplatnenie exaktných metód v rozhodovacích procesoch v podmienkach priemyselných podnikov na Slovensku (UEM-RP-UPIM)20182018Mladý výskumníkL. JuríkUPIM MTF
Uplatnenie metód multikriteriálnej simulačnej optimalizácie v riadení výrobných procesov (1/0232/18)20182020VEGAP. VažanUIAM MTF
Uplatnenie nástrojov gejmifikácie v projektovom manažmente (028STU-4/2018)20182020KEGAJ. ŠujanováUPIM MTF
Určenie vplyvu procesu zvárania na veľkosť výsledných rozmerov tvarovo zložitých plôch zvarkov20172017Mladý výskumníkJ. UrminskýUVTE MTF
Určenie významných parametrov pre identifikáciu aterosklerózy s využitím metód dolovania dát. (VIPA)20182018Mladý výskumníkM. NémethUIAM MTF
Určovanie charakteristík presnosti výrobných zariadení, ich produktov a neistoty ich merania. (1/3162/06)20062008VEGAA. GörögKOPT UVTE MTF
Včasná detekcia a identifikácia anomálií v chemickom režime vody v JE s využitím metód umelej inteligencie (APVV-14-0117)20152019APVV - Všeobecná výzvaO. MoravčíkUVPT MTF
Veda bližšie k študentom (LPP-0202-06)20062009APVV - Program LPPO. MoravčíkUIAM MTF
Vedecká literatúra ako nástroj kvality vzdelávania (Nadácia Tatrabanky)20162016-- Iný domáci --K. RešetováOPOM MTF
Vedomostná fakulta pre hospodársku prax (26110230113)20132015SOP Ľudské zdrojeK. RešetováOPOM MTF
Vektorizácia digitalizovaných technických výkresov20162016Mladý výskumníkM. GrambličkaUIAM MTF
Verejný portál na podporu prepojenia procesu vzdelávania na vysokých školách s požiadavkami priemyselnej praxe (056STU-4/2016)20162017KEGAD. CagáňováUPIM MTF
Verejný portál na podporu prepojenia procesu vzdelávania na vysokých školách s požiadavkami priemyselnej praxe20162016inštitucionálny projektD. CagáňováUPIM MTF
Verifikácia CAE simulačného programu Moldex3D v sklenej vstrekovacej forme pomocou vysokorýchlostnej kamery20162016Mladý výskumníkL. SatinUVTE MTF
Verifikácia metódy posudzovania jadrovej a radiačnej bezpečnosti transportných kontajnerov (APVV-0403-10)20112013APVV - Všeobecná výzvaO. MoravčíkUVPT MTF
Viacbodové okrajové úlohy pre nelineárne singulárne perturbované a informatické vedy a fyzikálne vedy. (1/0151/12)20122014VEGAR. VrábeľUIAM MTF
Viackriteriálna optimalizácia výroby osovo-symetrických rotačných súčiastok z tenkých plechov združeným ohýbaním za rotácie - výskum a vývoj (6. RP EÚ)20092011-- Iný medzinárodný --P. ŠugárUVTE MTF
Viacparametrické translačné objekty na báze elitptických kriviek (1/0092/16)20162018VEGAM. MišútováUIAM MTF
Virtuálna realita ako nástroj odhalenia kolíznych stavov v simulovaní pohybov priemyselného robota20172017Mladý výskumníkD. MichalUVTE MTF
Virtuálne dvojča – Virtuálne uvedenie výrobných systémov do prevádzky vo virtuálnej realite20192020inštitucionálny projektR. RužarovskýUVTE MTF
Virtuálne laboratórium priemyselných programovateľných regulátorov na riadenie spojitých technologických procesov (3/3131/05)20052007KEGAP. TanuškaKAIA MTF
Virtuálne laboratórium programovateľných logických automatov LOGO!12/24 RC a vybratých objektov riadenia. (3/4110/06)20062008KEGAM. StrémyKAIA MTF
Virtuálne laboratórium projektovania výrobných systémov a údržby (032STU-4/2017)20172019KEGAK. VelíšekUVTE MTF
Virtuálne laboratórium riadenia výrobných systémov (3/2348/04)20042006KEGAP. VažanKAIA MTF
Višegrádske štipendium - Štruktúra a vlastnosti ocele X40CrMoV5-1 pre prácu za tepla pretavenej a legovanej karbidom volfrámu WC pôsobením výkonného diódového lasera typ (HPDL). (No. S-13-2005)20052006International Visegrad Fund - ScholarshipsM. KusýKMI UMAT MTF
Vizualizácia jednotlivých oblastí integrovaných systémov manažérstva prostredníctvom fenoménu sietí Malého sveta a bezškálových sietí (036STU-4/2018)20182020KEGAA. PaulikováUPIM MTF
Vlastnosti mäkkých bezolovnatých spájok a ich reakcie na rozhraní so substrátom v kvapalnom a tuhom stave. (1/1000/09)20092012VEGAM. OžvoldUMAT MTF
Vlastnosti špeciálnych skiel modifikovaných pomocou iónovej implantácie (SK-FR-2017-0006)20182019APVV - Bilaterálna spolupráca S. MinárikUIAM MTF
Vplyv CAM stratégií na opotrebenie frézovacích nástrojov pri viacosovom obrábaní20162016Mladý výskumníkR. ZaujecUVTE MTF
Vplyv depozičných parametrov na mikroštruktruktúru a elektromagnetické vlastnosti supravodivej (RE)BCO vrstvy20162016Mladý výskumníkJ. MišíkUMAT MTF
Vplyv expozičných podmienok na vývoj binárnych a ternárnych fáz v komplexných kovových zliatinách na báze hliníka. (1/0143/12)20122014VEGAJ. JanovecUMAT MTF
Vplyv fokusácie a oscilácie elektrónového lúča na kvalitatívne a kvantitatívne vlastnosti metalurgických spojov20192019Mladý výskumníkJ. UrminskýUVTE MTF
Vplyv koexistencie rôznych generácií zamestnancov na udržateľnú výkonnosť organizácií (1/0348/17)20172019VEGAM. ČambálUPIM MTF
Vplyv kvality produktov na rentabilitu podniku-monitoring, meranie a zabezpečovanie ekonomickej efektívnosti pri podpore urdžateľnej konkurencieschopnosti (APVV-15-0382)20162020APVV - Všeobecná výzvaR. NovákováUIBE MTF
Vplyv mikroštruktúrnych parametrov na vlastnosti zliatin na báze Zn pre žiarové zinkovanie20172017Mladý výskumníkM. BabinecUMAT MTF
Vplyv mikroštruktúry a fázového zloženia na koróznu odolnosť zliatin pre žiarové pokovovanie (1/0490/18)20182021VEGAM. KusýUMAT MTF
Vplyv nehomogenít na úžitkové vlastnosti pások na báze vysokoteplotných supravodivých materiálov (1/0162/11)20112014VEGAM. SkarbaUMAT MTF
Vplyv parametrov 5-osového brúsenia na geometrickú presnosť stopkových rezných nástrojov (1/0615/12)20122014VEGAŠ. VáclavUVTE MTF
Vplyv vybraných atribútov projektovania výrobných systémov a podsystémov v digitálnom prostredí20172017Mladý výskumníkŠ. LeckýUVTE MTF
Vplyv zloženia ochranného plynu na vlastnosti laserom vyhotovených zvarových spojov superduplexných ocelí (1346)20152015Mladý výskumníkJ. ErtelUVTE MTF
Vstrekovanie termoplastov s asistenciou vody20162016Mladý výskumníkM. KošíkUVTE MTF
Vybudovanie On-line učebne pre dynamické vzdelávanie študentov stredných avysokých škôl z oblasti návrhu a výroby tvarovo zložitých súčiastok (047STU-4/2012)20122014KEGAJ. PeterkaUVTE MTF
Vybudovanie výučbového laboratória pre rekonštrukciu požiarov v laboratórnej mierke (002STU-4/2013)20132015KEGAJ. MartinkaUIBE MTF
Vyhodnotenie meraní korózneho poškodenia (56/2009)20092009-- Iný domáci --P. TanuškaKAIA MTF
Vyhodnotenie mikroštruktúry (62/2009)20092009-- Iný domáci --M. HazlingerKMI UMAT MTF
Vyhodnotenie mikroštruktúry a tvrdosti odliatku (22/2009)20092009-- Iný domáci --M. HazlingerKMI UMAT MTF
Východiská hodnotenia a vhodné metódy pre prax pri vyučovaní manažérskych predmetov. (3/4155/06)20062008KEGAA. ChlpekováKPIM MTF
Vykresľovanie tvárí geometrickými algoritmami (1/0221/16)20162018VEGAP. SchreiberUIAM MTF
Vymedzenie kľúčových atribútov podnikovej kultúry ovplyvňujúcich výkonnosť organizácií pôsobiacich v špecifických podmienkach SR (APVV-0631-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. ČambálUPIM MTF
Vymeniteľnosť a nanotechnológie (36s6)20012002Akcia Rakúsko - SlovenskoA. JanáčKOPT UVTE MTF
Výsku progresívnych laserových zváracích technológií a systémov pre priemyselné využitie (99-002502)20022005APVVM. TurňaKZSM UVTE MTF
Výskum a aplikácia inovatívnych metód získavania energie z odpadov na báze dreva a inej lignocelulózy (APVV-16-0377)20172020APVV - Všeobecná výzvaK. BalogUIBE MTF
Výskum a aplikácia mechatronických princípov vo výkonových systémoch technologických zariadení pre vibráciami podporované výrobné technológie (1/0520/16)20162018VEGAM. NaďUIAM MTF
Výskum a aplikácia mechatronických princípov vo výkonových systémoch technologických zariadení pre vibráciami podporované výrobné technológie20162016inštitucionálny projektM. NaďUIAM MTF
Výskum a aplikácie metód štrukturálnej dynamickej modifikácie štrukturálnych prvkov technologických zariadení (SDM-SP)20182018inštitucionálny projektM. NaďUIAM MTF
Výskum a implementácia mechatronických princípov v technologických zariadeniach a procesoch (1/0238/18)20182021VEGAM. NaďUIAM MTF
Výskum a meranie 3D súčiastok (65/2009)20092009-- Iný domáci --L. MorovičKOPT UVTE MTF
Výskum a odskúšanie montážnych prípravkov (14/2009)20092009-- Iný domáci --P. PokornýKOPT UVTE MTF
Výskum a odskúšanie montážnych prípravkov (28/2009)20092009-- Iný domáci --P. PokornýKOPT UVTE MTF
Výskum a odskúšanie výroby domcov pre dopravníky (122/2008)20082008-- Iný domáci --P. PokornýKOPT UVTE MTF
Výskum a odskúšanie výroby dosiek testerov (11/2009)20092009-- Iný domáci --P. PokornýKOPT UVTE MTF
Výskum a odskúšanie výroby polohovacích prípravkov a špár.mierok (124/2008)20082008-- Iný domáci --P. PokornýKOPT UVTE MTF
Výskum a odskúšanie vytvorenia digitalizovaného 3D modelu (66/2009)20092009-- Iný domáci --L. MorovičKOPT UVTE MTF
Výskum a odskúšanie zvarových dielov (49/2009)20092009-- Iný domáci --L. MorovičKOPT UVTE MTF
Výskum a realizácia inžinierskeho diela-montážne prípravky (32/2009)20092009-- Iný domáci --P. PokornýKOPT UVTE MTF
Výskum a realizácia inžinierskeho diela-montážne prípravky (51/2009)20092009-- Iný domáci --P. PokornýKOPT UVTE MTF
Výskum a vývoj kombinovaných konštrukčných materiálov pre stavebné účely prostredníctvom progresívnych metód zisťovania akustických a tepelnoizolačných parametrov, protipožiarnej odolnosti a tieneniu voči elektromagnetickému žiareniu (1/0232/17)20172019VEGAP. ČekanUIBE MTF
Výskum a vývoj nového systému autonómnej kontroly trajektórie robota (1/0367/15)20152017VEGAP. BožekUIAM MTF
Výskum a vývoj nových kovacích nástrojov s cieľom inovovať proces výroby výkovkov v spoločnosti HKS Forge, s.r.o. (NFP313010Q940)20192021OP VaIP. ŠugárUVTE MTF
Výskum a vývoj pokročilých technologických zariadení aplikujúcich ultrazvuk pre vykonávanie hybridných technologických procesov (1/0699/20)20202023VEGAM. NaďUIAM MTF
Výskum a vývoj vylepšení lietadla SHARK UL a ich implementácia (NFP313010S871)20192022OP VaIŠ. VáclavUVTE MTF
Výskum a vývoj vysoko tvrdých povlakov so zvýšenou teplotnou stabilitou a oxidačnou odolnosťou pripravených metódami ARC a HiPIMS (APVV-18-0323)20192022APVV - Všeobecná výzvaĽ. ČaplovičUMAT MTF
Výskum aplikácie prírodných kremičitanov v elastomérnych zmesiach pre priemyselné aplikácie (APVV-18-0111)20192022APVV - Všeobecná výzvaM. KublihaUMAT MTF
Výskum bezolovnatej spájky pre vyššie aplikačné teploty (APVV-0452-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaR. KoleňákUVTE MTF
Výskum beztavivového spájkovania kovoieamických kompozitov s využitím ultrazvukovej energie20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovI. KostolnýUVTE MTF
Výskum beztavivového spájkovania kovokeramických kompozitov s využitím ultrazvukovej energie (KOMPOZIT)20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovI. KostolnýUVTE MTF
Výskum diagnostiky chýb zvarových spojov pomocou moderných NDT metód (1/0481/14)20142016VEGAK. UlrichUVTE MTF
Výskum faktorov ovplyvňujúcich selekciu a implementáciu nástrojov integrovanej marketingovej komunikácie s ohľadom na bezpečnosť informácií a ochranu zákazníka (1/0558/12)20122013VEGAJ. ŠalgovičováUPIM MTF
Výskum "Grain Boundary Serration" ako nástroja na efektívne dosiahnutie kvalitatívne nových technologických vlastností vytvrditeľných Ni-superzliatin (APVV-0750-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaM. DománkováUMAT MTF
Výskum hybridnej výroby súčiastok progresívnymi metódami navárania (1/0417/20)20202023VEGAM. SahulUVTE MTF
Výskum indikátorov udržateľnej vysokovýkonnej výroby (SK-PL-2015-0041)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca D. CagáňováUPIM MTF
Výskum jemných štruktúr kovových materiálov pomocou TEM (IFW MTF STU)20082015Bilaterálna spoluprácaJ. JanovecUMAT MTF
Výskum laserových návarov odolných voči abrazívnemu opotrebeniu a ich hodnotenie využitím stereologických metód kvantitatívnej analýzy štruktúry materiálu (1/0314/12)20122014VEGAI. KovaříkováUVTE MTF
Výskum metalurgického spájania a ďalších technologických procesov spracovania horčíkových a iných ľahkých zlliatin progresívnymi a ekologicky vhodnými technológiami. (1/2594/12)20122014VEGAM. SahulUVTE MTF
Výskum, modelovanie a simulácie procesov priemyselnej výroby s využitím progresívnych technológií20162019OP VaIR. KoleňákUVTE MTF
Výskum modifikácie fázových rozhraní v systéme povlak/ podložka na zvýšenie adhézie tvrdých povlakov (APVV-14-0411)20152018APVV - Všeobecná výzvaĽ. ČaplovičUMAT MTF
Výskum modifikácie fázových rozhraní v systéme povlak/ podložka na zvýšenie adhézie tvrdých povlakov (APVV-15-0168)20162019APVV - Všeobecná výzvaĽ. ČaplovičUMAT MTF
Výskum modifikovaných spájkovacích zliatin pre beztavivové spájkovanie kovových a keramických materiálov (1/0455/14)20142016VEGAR. KoleňákUVTE MTF
Výskum monitorovania a vyhodnocovania neštandardných stavov v okolí jadrovej elektrárne (26220220159)20122015OP VaVP. TanuškaUIAM MTF
Výskum možností implementácie "inteligencie" do montážnych procesov. (1/0285/12)20122014VEGAP. KošťálUVSM MTF
Výskum možnosti zníženia energetickej náročnosti priemyselného robota20192019Mladý výskumníkD. MichalUVTE MTF
Výskum možností zvýšenia efektivity výrobného systému priemyselnej výroby (VMZEVSPV)20182018Mladý výskumníkD. MichalUVTE MTF
Výskum možnostií zvýšenia termickej a oxidačnej stability tvrdých povlakov na báze Al-Ti-N (1/0540/19)20192021VEGAĽ. ČaplovičUMAT MTF
Výskum novej aktívnej bezolovnatej spájkovacej zliatiny pre aplikácie v kozmickom priemysle (SPAJKA)20182018inštitucionálny projektI. KostolnýUVTE MTF
Výskum novej generácie elektrónovolúčových komplexov určených na vákuové zváranie hliníkových a horčíkových zliatin (STIMULY Req-00048-0005)20152018-- Iný domáci --K. UlrichUVTE MTF