15. 8. 2020  10:26 Marcela
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 1108

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
A participatory open technology platform improving urbic planning through games and simulation (FP7_SST-2012-RTD-1)20142015
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
UPIM MTF
2008
2010
VEGA
UMAT MTF
Adaptačné vzdelávanie pedagógov pre ovládanie inovatívnych technológií (11230100073)
2005
2008
Európsky sociálny fond
P. TanuškaOPRO VPPT MTF
20122015
APVV - Všeobecná výzva
P. Jurči
UMAT MTF
2018
2018inštitucionálny projektUIBE MTF
Advanced Teaching and LeArning System (SEP-210249216, H2020-ICT-2015)
2016
2017
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
UVPT MTF
Advanced tools in mobility smart planning for hubs enhancement and raising efficiency (CIP-IEE-2012-Promo-P/PDA)20142015Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
20162016
-- Iný domáci --
K. RešetováOPOM MTF
Akvizičný program na podporu výskumu a vzdelávania (18-513-03975)
2018
2018-- Iný domáci --OPOM MTF
An integral process value chain based on Hybrid Manufacturing process for a flexible and reconfigurable production of high complexity tooling (S0104-Flex-Tool)2019
--
-- Iný medzinárodný --
P. ŠugárUVTE MTF
Analýza a evaluácia bezpečnostne-kritických systémov iónových a plazmových technológií20162016
Mladý výskumník
UIAM MTF
2018
2018
Mladý výskumník
Š. LeckýUVTE MTF
2016
2016
Mladý výskumník
UVTE MTF
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaR. VrábeľUIAM MTF
2015
2015
Mladý výskumník
UIAM MTF
Analýza dynamických vlastností vybraných mechatronických sústav s ozubeným prevodom (4/0102/06)
2006
2008
RAV MŠ SRKAM UVSM MTF
2008
2008
-- Iný domáci --
KEBI MTF
2008
2010
VEGAR. VrábeľUIAM MTF
2012
2014
VEGA
KTZS UVSM MTF
2018
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
M. Németh
UIAM MTF
20082010
VEGA
R. Moravčík
UMAT MTF
2011
2014
VEGAM. Behúlová
UVSM MTF
2010
2011
VEGA
UMAT MTF
Analýza pomocou iónových zväzkov archeometriu a pre materiálový výskum (SK-SRB-18-0051)
2019
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca UVPT MTF
20092009-- Iný domáci --
KMI UMAT MTF
Analýza presnosti softvérov na modelovanie požiarov na základe porovnania s údajmi získanými pre reálnych požiaroch (APVV-0582-11)
2012
2015APVV - Všeobecná výzva
UIBE MTF
Analýza príčin poškodenia formy Frame A58 (121/2008)2008
2008
-- Iný domáci --
KMI UMAT MTF
Analýza radiačného poškodenia materiálov pre termonukleárne fúzne reaktory (1/0608/12)
2012
2015
VEGAKMI UMAT MTF
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaM. SkarbaUMAT MTF
20162016
Mladý výskumník
M. BabinecUMAT MTF
Analýza súčasných trendov projektového manažmentu vo svete, výskum súčasného stavu na Slovensku a návrh prehĺbenia jeho využitia v podmienkach Slovenska (1/2578/05)2005
2007
VEGA
KPIM MTF
2016
2017
APVV - Bilaterálna spolupráca
M. Dománková
UMAT MTF
20182020VEGAH. MakyšováUPIM MTF
Analýza vplyvu mechanického zaťaženia vysokoteplotných supravodivých pások na degradáciu ich elektrických vlastností
2019
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkovŠ. VrtielUIAM MTF
Analýza vplyvu vybraných parametrov na oscilačné správanie nelineárneho dynamického systému2016
2016
Mladý výskumník
Z. Šutová
UIAM MTF
2009
2009
-- Iný domáci --J. Janovec
KMI UMAT MTF
2019
2020
inštitucionálny projektUVPT MTF
20192019
Mladý výskumník
UPIM MTF
2016
2018
KEGA
UIAM MTF
2016
2016
Mladý výskumník
UIAM MTF
Aplikácia metód kvantitatívnej analýzy štruktúry materiálu pre optimalizáciu technologického procesu vstrekovania plastov (1341)20152015
Mladý výskumník
L. LikavčanUVTE MTF
Aplikácia povrchovo textúrovaných tvárniacich nástrojov v praxi (APPLE2)
2018
2018
Mladý výskumník
B. Ludrovcová
UVTE MTF
2013
2017APVV - Všeobecná výzvaM. SoldánUIBE MTF
Aplikácia štruktúrnej dynamickej modifikácie v pohonových systémoch technologických zariadení2020
2021
Mladý výskumník
UIAM MTF
Aplikácia Web Learning System vo výučbe nového predmetu "Základy priemyselného inžinierstva" (038STU-4/2016)
2016
2018
KEGA
H. MakyšováUPIM MTF
Aplikácie inovatívnych vrstiev a povlakov pri rekonštrukcii tribologicky zaťažovaných povrchov. (1/0390/11)
2011
2013
VEGA
UVSM MTF
Applications of Rapid Manufacturing in Biomedical Fields (CIII-SI-0206-05-1112)
2011
2012
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
K. Velíšek
KTZS UVSM MTF
Austenitická chrómniklová oteruvzdorná liatina (1/2114/05)20052007VEGAUVTE MTF
Automatizácia montáže (A-0104-01/02)
2001
2005
CEEPUS
KTZS UVSM MTF
Automatizácia procesov konštruovania pomocou makier VBA v CAD/CAE (050STU-4/2018)20182020
KEGA
Š. HajduUIAM MTF
20202021Mladý výskumníkUVPT MTF
Automobilová Junior Akadémia (AJA) (PSA16_8)
2016
2021
-- Iný domáci --
UPIM MTF
Automómny mobilný monitorovací systém (APVV-14-0526)2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
Autonómne mikrosystémy pre biosenzoriku (DAAD - The German Academic Exchange Service)
2011
2014-- Iný medzinárodný --
UIAM MTF
Bezdeformačné zváranie halových nosníkov 4 horákmi (VMSP-P0008-07)20082008APVV - Program VMSPK. UlrichUVTE MTF
Beztavivové spájkovanie zliatin Ti laserovým lúčom za využitia ultrazvukovej aktivácie (SK-PT-18-0035)
2019
2020APVV - Bilaterálna spolupráca E. Hodúlová
UVTE MTF
20152018
H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
UIBE MTF
2018
2018
inštitucionálny projekt
K. GerulováUIBE MTF
Budovanie digitálneho marketingu v súlade s koncepciou Industry 4.0
2020
2021Mladý výskumník
UPIM MTF
20092011KEGA
UVSM MTF
Budovanie laboratória projektovania a údržby výrobných systémov s využitím virtuálnej reality (021STU-4/2018)
2018
2020
KEGA
UVTE MTF
2016
2018
KEGA
UVTE MTF
Budovanie spoločnej cezhraničnej inovačnej platformy20182018
Interreg VA: SR - Česká republika
UIAM MTF
Budovanie vedeckovýskumného a pedagogického centra Prevody a prenosy. (3/4154/06)20062008KEGA
UVSM MTF
Budovanie virtuálneho laboratória robotiky a manipulačnej techniky (027STU-4/2014)
2014
2016
KEGA
UVSM MTF
2017
2018
APVV - Bilaterálna spolupráca
UVPT MTF
Central European Knowledge Transfer and Higher Education Society (CE/4CE463P1)
2014
2015
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiM. Čambál
UPIM MTF
Centrum excelentnosti pre funkcionalizované viacfázové materiály (FUN-MAT) (FUN-MAT)2011
2015
-- Iný domáci --
UMAT MTF
20092011OP VaVJ. JanovecUMAT MTF
Centrum excelentnosti 5- osového obrábania (26220120013)
2009
2010
OP VaVUVTE MTF
Centrum excelentnosti 5-osového obrábania - experimentálna báza pre high-tech výskum (26220120045)
2010
2013
OP VaVJ. Peterka
UVTE MTF
2010
2012
OP VaVK. RešetováOPOM MTF
2012
2015
OP VaV
M. MarônekUVTE MTF
Centrum pre automatizované riadenie (7814)
2009
2008
-- Iný domáci --
P. Schreiber
KAIA MTF
2008
2008
-- Iný domáci --P. SchreiberKAIA MTF
Centrum pre rozvoj kompetencií v oblasti priemyselného inžinierstva a manažmentu (26110230115)
2013
2015
SOP Ľudské zdroje
UPIM MTF
Centrum pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov (26220120014)
2009
2011
OP VaV
J. Janovec
UMAT MTF
Cieľavedomý rozvoj osobnosti a kritického myslenia v rámci predmetu Základy komunikácie na STU (043STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
I. Novotná
CJHŠ MTF
2019
--
H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
UPIM MTF
Citizen Drivens Security in the large urban Environment (SEP-210199143, FCT 10)20152018
H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
UVPT MTF
2019
2020
International Visegrad Fund - Grant programsCJHŠ MTF
Computer Aided Design of automated systems for assembling (CIII-BG-0722-05-1617)
2015
2017
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
P. Košťál
UVTE MTF
Computer Aided Design of automated systems for assembling (CIII-BG-0722-06-1718)
2017
2018
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
2018
2020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
P. Košťál
UVTE MTF
Computer Aided Design of automated systems for assembling (CIII-BG-0722-07-1819)
2018
2019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Computer Systems of Manufacture and Measurement (PL-0001-2003/04)20042004CEEPUSA. JanáčKOPT UVTE MTF
Computer-Aided Systems for Manufacture and Measurement of Machine Elements - stage II (CII-PL-0007-06-1011)
2011
2011-- Iný domáci --L. Morovič
UVTE MTF
Contemporary manufacturing and measuring technologies in quality management systems (CIII-PL-0007-13-1718)2017
2018
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Contemporary manufacturing and measuring technologies in quality management systems (CIII-PL-0007-15-1920)2018
2020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
2016
2017International Visegrad Fund - ScholarshipsM. Kusý
UMAT MTF
CooperAtive Research for Logistics in Smart Cities (SEP-210278226, H2020-Twinn-2015: Twinning)
2016
2018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
UPIM MTF
2017
2020
H2020: LEIT: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológieUMAT MTF
Co-workingové centrum kreatívneho manažérstva kvality (Nadácia Volkswagen Slovakia Nováková)
2018
2019
-- Iný domáci --
R. Nováková
UPIM MTF
20162018
ERASMUS+
UPIM MTF
2015
2018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
O. Moravčík
UVPT MTF
2017
2019
-- Iný medzinárodný --
D. Cagáňová
UPIM MTF
20052007VEGA
KAIA MTF
DAC Danube Academic Confederation (STAR-Danube Region Project Fund)
2016
2018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
2013
2017
APVV - Všeobecná výzvaUIBE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CEEPUS)
20112012Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. Morovič
KOPT UVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-04-1112)
2011
2012Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
20122013Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-06-1314)20132014Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlUVTE MTF
2014
2015
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
L. MorovičUVTE MTF
2015
2016
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
L. Morovič
UVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-09-1617)
2016
2017
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-10-1718)
2017
2018
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
2018
2020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
L. MorovičUVTE MTF
2018
2019
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
2019
2021VEGAA. Dobrotka
UVPT MTF
Determinanty cieľovej a procesnej orientácie finančného riadenia v intenciách vývoja súčasného podnikateľského prostredia (1/0647/18 FM UK Bratislava)
2018
2020
VEGAUPIM MTF
2012
2014
VEGAKM UPIM MTF
Development of manufacturing technologies-new strategies and new challenges in education and research (CIII-BG-0614-01-1112)
2011
2012
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
P. Košťál
KTZS UVSM MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033)20152016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-12-1617)
2016
2017
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-13-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlUVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-15-1920)
2018
2020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-14-1819)2018
2019
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
20202022
-- Iný medzinárodný --
P. Cuninka
ZPZV MTF
20142015
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
J. Šujanová
UPIM MTF
Development of skill Ecosystem in Visegrad four countries
2020
2022
-- Iný medzinárodný --P. Cuninka
ZPZV MTF
2017
2019
VEGA
UMAT MTF
2012
2014VEGAM. Kubliha
KF UMAT MTF
2015
2015
Mladý výskumník
M. VyskočUVTE MTF
2020
2020
EIT Manufacturing: strengthening and increasing the competitiveness of Europe’s manufacturing industryP. Schreiber
UIAM MTF
Digitálne úložisko knižnice (18-511-03971)
2018
2018
-- Iný domáci --
OPOM MTF
Digitálny archív vedomostnej základne v oblasti riadenia kvality (045STU-4/2018)20182020KEGA
UPIM MTF
Dištančné vzdelávanie manažérov systémov kvality a pracovníkov útvarov riadenia kvality (G/276/02/61300)2002
2003
Open Society Foundation
KIK UPIM MTF
Dištančné vzdelávanie v oblasti metód zlepšovanie efektívnosti a účinnosti komplexného manažérstva kvality (3/3113/05)20052007
KEGA
I. PaulováUPIM MTF
Dizajn Al-TM zliatin pre on-board produkciu vodíka (1/0465/15)2015
2018
VEGA
M. ŠulkaUVPT MTF
Dizajn autonómneho kolaboračného systému (APVV-15-0634)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
Dizajn databázových aplikácií na modelovanie automatizácie mentálnych procesov (1/0221/18)
2018
2020
VEGA
Š. SvetskýVSDU MTF
2018
2018
inštitucionálny projektŠ. SvetskýUIAM MTF
20052005-- Iný domáci --KOPT UVTE MTF
20052007
VEGA
D. DrienskyCJHŠ MTF
Dynamická analýza a syntéza rotačných strojových agregátov (1/9102/02)
2002
2004
VEGA
UVSM MTF
Ekologické aspekty a prevencia závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (G/404/2000-2)
2000
2001
Open Society Foundation
KBI UIBE MTF
E-lab ako nová progresívna forma interdisciplinárneho vzdelávania a podpory rozvoja štúdia odborných predmetov v univerzitnom prostredí (027STU-4/2020)2020
2022
KEGAG. ChmelíkováCJHŠ MTF
E-learning vo forme príručky bezpečnosti a ochrany zdravia pri zváraní (028STU-4/2013)2013
2015
KEGA
Z. Szabová
UIBE MTF
2018
2019
KEGA
UPIM MTF
2008
2008
KEGA
P. Grgač
UMAT MTF
2009
2011APVV - Program VMSPUVTE MTF
Encouraging Social Entrepreneurship among European Youth - YounGO (Erasmus Plus Key Action 2-Call-Capacity Building in the field of youth -EAC/S11/13)
20162017
ERASMUS+
UPIM MTF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701)
2012
2016
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
K. Velíšek
UVTE MTF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-05-1617)
2016
2017
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlUVTE MTF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-06-1718)
2017
2018
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-08-1920)
2018
2020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
K. VelíšekUVTE MTF
2018
2019
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
20182019
Interreg Danube Transnational Programme (DTP)
D. Cagáňová
UPIM MTF
2008
2010
VEGA
UIBE MTF
Enviromentálne vhodné prídavné materiály a technológie na spájanie kovových, nekovových materiálov a ic kombinácií v pevnom stave (1/0122/03)
2003
2005
VEGA
UVTE MTF
2002
2004
VEGA
KPIM MTF
2015
2018
H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyE. HodúlováUVTE MTF
Erasmus Mundus Joint Master Degree (574487-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA1-JMD-MOB, EAC-A04-2015)
2016
2017
ERASMUS+
UPIM MTF
2019
2021
OP VaI
UIAM MTF
E-učebnica matematiky s využitím programu MATLAB (006STU-4/2016)2016
2018
KEGA
M. MišútováUIAM MTF
E-vedecká študovňa (18-514-04086)
2019
2019
-- Iný domáci --
K. Rešetová
OPOM MTF
20202022KEGA
UMAT MTF
Experimentálne a simulačné metódy dynamickej analýzy mechatronických subsystémov technologických zariadení (1/0256/09)
2009
2011
VEGA
UVSM MTF
Expertný posudok na využitie tiažovej sily pri generovaní horizontálneho pohybu mechanickej sústavy. (053-001STU-8/2008)20082009
-- Iný domáci --
UMAT MTF
20202020
Motivačný program STU
UPIM MTF
Fair Future - For Appreciating Intercultural Relations: A Policy Tool Kit for the Promotion of Intercultural Competence and Diversity Beliefs, Reduction of Discrimination and Integration of Migrants at the Labor Market2019
--
H2020: SC6 - Európa v meniacom sa svete - inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
UPIM MTF
Faktory podnikovej kultúry opvlyvňujúce výkonnosť priemyselných podnikov
2017
2017
Mladý výskumník
P. Urbanovičová
UPIM MTF
Faktory podnikovej kultúry ovlyvňujúce výkonnosť priemyselných podnikov (PKVyK)20182018Mladý výskumníkP. Urbanovičová
UPIM MTF
20042005
Bilaterálna spolupráca
M. Behúlová
KAM UVSM MTF
Festival vedy ako platforma pre posilnenie spolupráce medzi univerzitami regiónu V4 (V4, Grant No. 21310155)20132015
-- Iný medzinárodný --
D. Cagáňová
UPIM MTF
Flexible Job Creation and Entrepreneurship to Support Graduate Employability (573948-EPP-1-2016-1-TR-EPPKA2-CBHE-JP)20162019ERASMUS+V. Prajová
UPIM MTF
Fostering sustainable partnership between academia and industry in improving applicability of logistics thinking (FINALIST)
2018
2020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
H. FidlerováUPIM MTF
2016
2018
VEGAA. Antušek
UVPT MTF
20182020VEGAUMAT MTF
20082010
VEGA
UMAT MTF
2020
2022
VEGA
O. Bošák
UMAT MTF
2017
2018
APVV - Dunajská stratégia
UMAT MTF
2018
2018-- Iný domáci --UPIM MTF
Gender Equality Achievements in STEM Research (FP7_SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1 (FP7-CSA-A))
2014
2015
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
UPIM MTF
20082010VEGAUIAM MTF
2007
2008
-- Iný domáci --
L. MorovičUVTE MTF
2016
2018
Excelentné tímy mladých výskumníkov
J. Bohovičová
UVPT MTF
GROW-2000-7: Support to Research Infrastructures, GROW-2000-7.2: Setting up of Virtual Institutes (GTC1-2001-43020)
2002
2004
Competitive and sustainable growth (GROWTH)
KZSM UVTE MTF
Harmonizacia procesu vzdelavania v specializacii zvaranie-vytvorenie noveho studijneho zamerania v II. stupni vysokoskolskeho studia (3/106003)
2003
2005
KEGA
UVTE MTF
Hľadanie fyzikálnych zdrojov rýchlych stochastických oscilácií v akréčnych systémoch (1/0335/16)2016
2018
VEGAA. Dobrotka
UVPT MTF
Hľadanie multikomponentného charakteru flickeringu v akréčnych systémoch (1/0408/20)
2020
2022
VEGA
UVPT MTF
20202021Mladý výskumník
UVTE MTF
2020
2021
Mladý výskumník
UIAM MTF
2018
2018
Mladý výskumník
UIBE MTF
20152018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
UIAM MTF
20182021
VEGA
P. Tanuška
UIAM MTF
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
UIBE MTF
Hybridný elektrický zdroj pre technicko-poradenské laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie (26220220056)
2010
2010
-- Iný domáci --
A. BujdákováMTF
2010
2012
OP VaVK. Balog
UIBE MTF
Hybridný spôsob lokalizácie mobilných objektov v budovách (APVV-15-0398)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
UVPT MTF
2015
2018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiD. Cagáňová
UPIM MTF
20122013APVV - Bilaterálna spolupráca M. KublihaUMAT MTF
Charakteristika termofyzikálnych a mechanických vlastností polymérnych zliatin na báze PET a PBT (1345)
2015
2015Mladý výskumníkUMAT MTF
20182018
Mladý výskumník
UPIM MTF
20162016
Mladý výskumník
UMAT MTF
Charakterizácia kvázikryštálov a ich aproximantov v zliatinách Al-Pd-TM (TM=prechodný kov) (1/4107/07)20072009VEGAJ. JanovecUMAT MTF
2010
2011
VEGA
J. Janovec
UMAT MTF
Charakterizácia vybraných špeciálnych skiel (SK-FR-2013-0007)2015
2015
APVV - Bilaterálna spolupráca
V. LabašUMAT MTF
Chemická erózia: Počítačové modelovanie interakcií vo filmoch na báze uhlíka vystavených molekulovým iónom a vodíku (FU07-CT-2007-00051/P1c)2010
2016
EuratomUMAT MTF
20162016Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiD. Cagáňová
UPIM MTF
Identifikácia a vyhodnocovanie tvarov a povrchov materiálov snímaných laserovým konfokálnym mikroskopom (011STU-4/2012)
2012
2014KEGAT. Bezák
UIAM MTF
Identifikácia kľúčových parametrov udržateľnej výkonnosti priemyselných podnikov v podmienkach multikultúrneho prostredia. (1/0787/12)
2012
2014
VEGA
M. ČambálUPIM MTF
2020
2023VEGAM. ČambálUPIM MTF
II. etapa komplexnej modernizácie vzdelávacej hmotnej a informačno-komunikačnej infraštruktúry pracovísk STU (26250120045)20102013
OP VaV
OPRO VPPT MTF
2007
2009
VEGAZ. Lipa
UVTE MTF
Implantácia vysokých dávok prechodných kovov do polymérov (SK-SRB-18-0046)2019
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca
UVPT MTF
Implementácia edukačných pracovísk zameraných na bezpečnosť strojných zariadení v automatizácii (010STU-4/2021)
2021
2023
KEGA
E. NemlahaUIAM MTF
20212023KEGA
UPIM MTF
Implementácia konceptu Age manažmentu ako nástroja na dosiahnutie (súčinnosti) synergie rôznych generačných skupín v kontexte s USZP20172017
Mladý výskumník
N. VraňakováUPIM MTF
2006
2008
VEGA
UPIM MTF
20052007
APVV
UMAT MTF
2020
2021
Mladý výskumníkM. BartoňUIAM MTF
2014
2016
KEGA
O. BošákUMAT MTF
2009
2010
APVV - Bilaterálna spolupráca
UVSM MTF
Implementácia princípov Blended Learningu do výučby programovania CNC výrobných strojov a zariadení s pokrokovou kinematickou štruktúrou (032STU-/2014)2014
2016
KEGA
UVTE MTF
2020
2022
KEGA
J. Martinka
UIBE MTF
2021
2023KEGAUIAM MTF
Implementácia zdieľanej E-platformy založená na inovatívnom prístupe pre podporu dištančnej formy vzdelávania v oblasti CAD návrhu, robotiky a projektovania výrobných systémov (008STU-4/2021)20212023
KEGA
UVTE MTF
Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region (CIII-RO-0202)
2008
2016
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
K. Velíšek
UVTE MTF
2016
2017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlUVTE MTF
2017
2018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlUVTE MTF
2018
2020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region (CIII-RO-0202-12-1819)20182019
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Implementation of the Credit Transfer System into Technical Economical and Administrative Univesrity College of Technical University of Cluj Napoca (RO-0137-04/05)20042005CEEPUSM. Štefánek
KOPT UVTE MTF
2015
2018
H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
P. Bezák
UVPT MTF
Improving cooperation (SEP-210199058, FCT 14)
20152018Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
UVPT MTF
Indukčné spájkovanie vzoriek pre testovanie vlastností spájky, taviva a technologických parametrov spájkovania20162017inštitucionálny projektUMAT MTF
2018
2018
-- Iný domáci --
UPIM MTF
2017
2020
H2020: LEIT: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológie
M. StrémyUVPT MTF
Innovative Emergency Services (SEP-210200011, DRS 19 2014)20152018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
UVPT MTF
INNOVAT:Social Innovation for Youth Social Entrepreneurship (565888-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBY-ACPALA)
2015
2017
ERASMUS+
UPIM MTF
Inovácia a nové možnosti vzdelávania v oblasti riadenia priemyselných procesov pomocou PLC (005STU-4/2020)20202022
KEGA
UIAM MTF
Inovácia doplňujúceho pedagogického štúdia učiteľov odborných predmetov stredných škôl (3/0212/02)
2002
2004KEGAI. TurekCJHŠ MTF
2002
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
KMI UMAT MTF
2017
2019
KEGA
P. Sakál
UPIM MTF
Inovácia študijného programu Učiteľstvo technických profesijných predmetov na MTF STU (3/6026/08)
2008
2010
KEGA
CJHŠ MTF
20182020
KEGA
UIAM MTF
Inovácia výučby predmetu Inteligentné metódy riadenia na MTF STU (009STU-4/2018)20182020KEGA
UIAM MTF
2019
2021
KEGAUIAM MTF
Inovácie procesov výučby technických predmetov implementáciou rozšírenej a virtuálnej reality (009STU-4/2021)2021
2023
KEGA
UIAM MTF
Inovačné metódy úpravy povrchových vrstiev nástrojov na plošné tvárnenie -- výskum a vývoj (FormTool MANUNET-2014-11283)
2015
2017
Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies
UVTE MTF
Inovatívna výučba študentov na simulovanom pracovisku sériovej výroby s možnosťou časovej, priestorovej a výkonovej optimalizácie (Nadácia Volkswagen Slovakia Mesarosova)
2018
2019
-- Iný domáci --
UPIM MTF
Inovatívne metódy a formy vo výučbe predmetu Základy priemyselného inžinierstva (041STU-4/2017)
2017
2019KEGA
UPIM MTF
2018
2020
KEGAP. Bezák
UIAM MTF
2008
2010
KEGA
KZSM UVTE MTF
Inovatívne vzdelávacie metódy na zefektívnenie edukačného procesu ako nositeľa popularizácie vedy a techniky u žiakov na základných a stredných školách (019STU-4/2021)20212023
KEGA
UVTE MTF
2015
2017
KEGA
UPIM MTF
Integrácia obsahu a tvorba vysokoškolskej učebnice "Specializované robotické systémy" (3/7285/09)
2009
2011
KEGA
P. BožekUIAM MTF
Integrácia úrovne vedomostí v študijnom programe 5.5.57 Kvallita produkcie na základe princípu "problem-based-learning" (043STU-4/2018)20182020KEGAR. NovákováUPIM MTF
Integrácia výrobnej linky s platformou Wonderware (INTEGWON)20182018
Mladý výskumník
A. Václavová
UIAM MTF
Integrácia výrobnej linky s platformou Wonderware2019
2019
Mladý výskumníkA. VáclavováUIAM MTF
2012
2014
VEGA
UPIM MTF
Inteligentná montážna bunka (1/0206/09)20092012VEGAK. VelíšekUVSM MTF
20172020
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
Inteligentné uchopovacie systémy (1/0126/15)
2015
2017
VEGA
UVTE MTF
Inteligentný systém prediktívnej údržby v súlade s konceptom Industry 4.0 (1/0094/18)
2018
2020
VEGAUIAM MTF
interakcie v bio a nanosystémoch (APVV-0059-10)20112014
APVV - Všeobecná výzva
M. UrbanUMAT MTF
Interaktívny model praktických ukážok riešenia reálnych príkladov z praxe v oblasti kvalita-environment-bezpečnosť (050STU-4/2016)20162018KEGA
UIBE MTF
20182020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
H. FidlerováUPIM MTF
INTEREG: Medzinárodný projekt Slovensko/ Rakúsko: Výmena poznatkov v rámci alternatívnych ekonomických systémov za účelom rozvoja udržateľného regiónu
2013
2014-- Iný medzinárodný --
UPIM MTF
Internacionalizácia vzdelávania študentov VŠ technického zamerania s aspektom na zvýšenie ich flexibility, mobility a zručnosti (3/6140/08)
2008
2010
KEGA
UVTE MTF
2001
2002
Open Society Foundation
KHV UVPT MTF
Investigation of tribological processes of processing, exploitation and maintenance of gears in modern agricultural engineering
20122012CEEPUSL. MorovičUVTE MTF
Iónová syntéza a vplyv ožarovania na povrchy štruktúrne a konfiguračne komplexných zliatin a zlúčenín (1/0644/20)
2020
2022
VEGA
P. Noga
UVPT MTF
Iónová syntéza funkčných komplexných nanoštruktúr na báze prechodných kovov (1/0693/21)20212023VEGA
UVPT MTF
20202021APVV - Dunajská stratégiaP. Noga
UVPT MTF
IT podpora družicových pozorovaní Zeme20192020inštitucionálny projektA. DobrotkaUVPT MTF
20092012
-- Iný medzinárodný --
UPIM MTF
2002
2004
VEGA
CJHŠ MTF
Kauzálna analýza vplyvu kvality poskytovaných služieb na zmeny v zákazníckom správaní v osobnej doprave (APVV-14-0254)
2015
2017
APVV - Všeobecná výzva
UIBE MTF
Kľúčové kompetencie študentov technických študijných odborov v národnom a európskom kontexte (1/2533/05)2005
2007
VEGACJHŠ MTF
2008
2010
VEGA
UPIM MTF
Knowledge Alliance for Bussiness Opportunities
2019
2021
ERASMUS+
H. FidlerováUPIM MTF
Kognitívno-existenciálny profil a špecifiká posttraumatického rozvoja u odliečených onkologických pacientov (cancer survivors (1/0305/18)20182021
VEGA
CJHŠ MTF
20082008
-- Iný domáci --
KMI UMAT MTF
Komplexná metalografická a TEM analýza dodaných vzoriek (52/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --
J. JanovecKMI UMAT MTF
Komplexná modernizácia vzdelávacej hmotnej a informačno - komunikačnej infraštruktúry CAMPUS - u Bottova (26250120053)
2012
2015
OP VaV
UVTE MTF
2014
2015OP VaVVPPT MTF
Komplexná príprava nezamestnaných pre získanie vybraných profesných zručností a kvalifikácie (11210300266)20062007Európsky sociálny fondJ. JasenákOPRO VPPT MTF
Komplexné štúdium tepelne aktivovaných transportných a transformačných procesov v progresívnych kovových zliatinách so špecifickými vlastnosťami (APVV-0078-10)2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
2009
2010
DAAD
UMAT MTF
2009
2013
APVV - Program LPPP. Sakál
UPIM MTF
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
J. ŠujanováUPIM MTF
2009
2011
VEGAJ. ŠujanováUPIM MTF
Koordinácia integrovaných manažérskych systémov prostredníctvom vizualizácie na báze fenoménu bezškálových sietí a sietí Malého sveta (037STU-4/2019)20192021KEGAA. PaulikováUPIM MTF
Korešpondencia Jána Kvačalu 1860-1934 (1/0226/12)
2012
2014VEGA
CJHŠ MTF
2020
2024
APVV - Všeobecná výzva
M. PalcutUMAT MTF
Korózna odolnosť progresívnych kovových zliatin na báze zinku, hliníka a cínu (1/0068/14)
2014
2017
VEGAM. PalcutUMAT MTF
Kovmi dopované biochars s možnou regeneráciou AOP metódami pre odstraňovanie organických mikropolutantov z vôd (1/0494/21)
2021
2024
VEGAKBI UIBE MTF
Kreatívne manažérstvo kvality ako nástroj realizácie inovácií v strojárskom priemysle (1/0152/17)
2017
2019VEGA
UPIM MTF
Kryštalizácia a vlastnoti nových peritektických zliatin na báze TiAl (APVV-0434-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
S. DemianUMAT MTF
Kultúrny inžinier (29079-IC-1-2005-1-DK-ERASMUS-MOD)
2005
2007ErasmusKOJP UVPT MTF
Kvantifikácia radiačného poškodenia kompozitných materiálov pre termonukleárne fúzne reaktory. (1/0402/13)2013
2016
VEGA
M. Dománková
UMAT MTF
2008
2010
VEGAUVSM MTF
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
M. DubeckýUVPT MTF
Laboratórium mechatronických systémov, experimentálnych a diagnostických metód (050STU-4/2017)2017
2019
KEGAUIAM MTF
Laboratórium pre plánovanie a vyhodnocovanie činností údržbových prác vo výrobných systémoch (034STU-4/2016)2016
2018
KEGAF. PecháčekUVTE MTF
Laboratórium pružných výrobných systémov s robotizovanou obsluhou pre prostredie bezvýkresovej výroby (26220220055)20102010
-- Iný domáci --
A. BujdákováMTF
Laboratórium pružných výrobných systémov s robotizovanou obsluhou pre prostredie bezvýkresovej výroby (26220220055)2010
2013
OP VaVK. VelíšekUVSM MTF
20172017
Mladý výskumník
UVTE MTF
Laserové zvaro-spájkovanie hliníkovej zliatiny EN AW 5083 s titánom Grade 2
2016
2016Mladý výskumníkM. Vyskoč
UVTE MTF
Lead/ polymer bipolar baterry (SEP-210170612, LCE-10-2014)
2015
2018
H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
M. ŠulkaUVPT MTF
LEAD POLYMER BIPOLAR BATTERY (Horizon2020)2015
2017
Motivačný program STUM. Šulka
UVPT MTF
2009
2009-- Iný domáci --Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
2005
2007
VEGA
K. Balog
KEBI MTF
Manažment kvality informácií v projektovom riadení v priemyslených podnikoch v SR (1/1203/12)20122014
VEGA
J. ŠujanováUPIM MTF
2012
2014
VEGA
UPIM MTF
2018
2020
KEGAM. Bednáriková
ZPZV MTF
Matematické metódy v strojárskej metrológii (1/0303/03)
2003
2005
VEGA
UVSM MTF
Matematické modelovanie a simulácia robotických systémov (1/0214/17)20172019
VEGA
R. VrábeľUIAM MTF
2020
2024
APVV - Všeobecná výzvaP. Priputen
UMAT MTF
2017
2020
VEGAP. PriputenUMAT MTF
Materiálový dizajn vysokoentropických zliatin a ich charakterizácia (1/0330/18)
2018
2021
VEGA
UMAT MTF
2018
2022
APVV - Všeobecná výzvaUMAT MTF
2010
2011
KEGA
UIBE MTF
2004
2005CEEPUSA. JanáčKOPT UVTE MTF
20092012Juhovýchodná Európa (SEE)
UPIM MTF
MentorNET - Podpora malých a stredných podnikov v dunajskom regióne pri generačných zmenách a nedostatku zručností pomocou mentorovacej siete
2018
2021
-- Iný medzinárodný --
UPIM MTF
2009
2009
-- Iný domáci --
KEBI MTF
Meranie minimálnej iniciačnej energie plynov a prachov2017
2017
Mladý výskumníkD. Pangrácová
UIBE MTF
2017
2018
inštitucionálny projektUVPT MTF
Meranie tvrdosti HV10 na 3ks zvarových spojoch (27/2009)20092009-- Iný domáci --KMI UMAT MTF
Meranie tvrdosti zvarov (58/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --KMI UMAT MTF
Meranie zvyškového austenitu (123/2008)20082008
-- Iný domáci --
Ľ. Čaplovič
KMI UMAT MTF
Meranie zvyškového austenitu (129/2008)
2008
2008
-- Iný domáci --
Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
Meranie zvyškového austenitu (7/2009)
2009
2009-- Iný domáci --
KMI UMAT MTF
Meranie zvyškového austenitu (36/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --
KMI UMAT MTF
2009
2009
-- Iný domáci --
KMI UMAT MTF
2009
2009
-- Iný domáci --
M. Hazlinger
KMI UMAT MTF
Metalografický rozbor (42/2009)
2009
2009-- Iný domáci --M. HazlingerKMI UMAT MTF
20082010APVVS. Demian
UMAT MTF
Metodika preukázania jadrovej a radiačnej bezpečnosti kontajnerov na prepravu vyhoreného paliva pomocou experimentálne získaných údajov (APVV-0308-07)
2008
2010
APVV - Všeobecná výzvaP. SchreiberUIAM MTF
2012
2015
VEGA
UPIM MTF
Metódy analýzy a syntézy rotačných strojových agregátov s ozubeným prevodom (RF/ČR/SR/2)
1999
2002
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
J. Mudrik
KAM UVSM MTF
Metódy analýzy a syntézy rotačných strojových agregátov s ozubeným prevodom (RF/ČR/SR 2)20042004MVTSJ. MudrikKAM UVSM MTF
Metódy analýzy a syntézy rotačných strojových agregátov s ozubeným prevodom (RF/ČR/SR/2)20032003
-- Iný medzinárodný --
KAM UVSM MTF
20012003
VEGA
UVTE MTF
2008
2008
-- Iný domáci --
KMI UMAT MTF
mikroštruktúrna analýza dodaných vzoriek (12/2009)2009
2009
-- Iný domáci --
Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
20092009
-- Iný domáci --
Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
mikroštruktúrna analýza dodaných vzoriek (59/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --
Ľ. Čaplovič
KMI UMAT MTF
mikroštruktúrna analýza dodaných vzoriek (84/2009)20092009-- Iný domáci --Ľ. ČaplovičKMI UMAT MTF
2007
2008
VEGA
CJHŠ MTF
2019
2020
ERASMUS+
D. Cagáňová
UPIM MTF
20202024
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
Model expresnej diagnostiky inovatívnych malých a stredných podnikov (APVV-0561-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
UPIM MTF
Model hodnotenia kvality odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách v SR (026 STU-4/2011)
2011
2012KEGA
CJHŠ MTF
Model hodnotenia udržateľného manažmentu a konkurencieschopnosti priemyselných podnikov (APVV-0565-11)
2012
2014
APVV - Všeobecná výzva
M. ČambálUPIM MTF
2016
2018
VEGA
D. Baran
UPIM MTF
Model implementácie controllingu ako nástroja riadenia v skupine podnikov stredné podniky strojárskeho a elektrotechnického priemyslu_220162016inštitucionálny projektD. Baran
UPIM MTF
Model kreatívneho manažérstva kvality ako perspektíva efektívneho prepojenia interných a externých procesov v rámci zabezpečovania kvality produktov a služieb v priemyselných podnikoch (1/0210/18)
2018
2020
VEGA
UPIM MTF
2011
2012
KEGA
M. Mišútová
UIAM MTF
Modelovanie a numerická simulácia progresívnych metód zvárania koróziivzdorných ocelí a medi20192020inštitucionálny projektUIAM MTF
Modelovanie a simuláca robotického dynamického systému (1/0225/16)
2016
2018
VEGA
UIAM MTF
2016
2016
inštitucionálny projekt
R. VrábeľUIAM MTF
Modelovanie adaptačných mechanizmov vo vybraných športoch (1/2532/05)
2005
2007VEGA
CJHŠ MTF
2019
2022
VEGA
UVPT MTF
Modelovanie rozptylu emisií nebezpečných látok do ovzdušia pri závažných priemyselných haváriách (E!3266/STU/08)
2008
2008
EUREKA
UIBE MTF
20192020-- Iný domáci --UPIM MTF
Modely projektového vyučovania na SOŠ (031-035STU-4/2010)2010
2011
KEGACJHŠ MTF
Modern methods of the constitution and measurement of geometrical surface structure (CIII-PL-0007-07-1112)2011
2012
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlKOPT UVTE MTF
2012
2013
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
20062007-- Iný domáci --L. Morovič
UVTE MTF
2006
2006CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)
KOPT UVTE MTF
Moderné edukačné nástroje a metódy pre formovanie kreativity a zvýšenie praktických zručností a návykov absolventov technických odborov vysokých škôl (013TUKE-4/2019)
2019
2021
KEGA
UVTE MTF
2018
2019
-- Iný domáci --V. PrajováUPIM MTF
Modernizácia výučby v oblasti technológií spájania konštrukčných materiálov (001STU-4/2019)
2019
2021
KEGAUVTE MTF
Modifikácia povrchu polymérneho materiálu pomocou plazmovej a iónovej implantácie ako aj magnetrónového naprašovania2020--
inštitucionálny projekt
UVPT MTF
Modifikácia tribologických vlastností nástrojových materiálov aplikáciou laserového textúrovania20162016Mladý výskumníkUVTE MTF
Modifikácie vlastností skiel pre fotoniku implantáciou prvkov vzácnych zemín (SKLÁ PRE FOTONIKU)2018
2018
inštitucionálny projekt
UMAT MTF
Modulárny systém dištančného vzdelávania v projektovom manažmente s podporou e-learningu a informačných technológií. (11230220391)
2006
2008
Európsky sociálny fond
KPIM MTF
Modulárny virtuálny podnik (ESET)
2018
2018
-- Iný domáci --
V. PrajováUPIM MTF
Monitoring spokojnosti zákazníkov v manažérstve kvality a marketingu (1/0103/03)
2003
2005
VEGA
J. ŠalgovičováKIK UPIM MTF
2005
2007
Európsky sociálny fond
KEBI MTF
Možnosti dosahovania cieľov výroby s využitím metód multikriteriálnej optimalizácie v simulačnej optimalizácii (1/0236/17)
2017
2019
VEGA
UIAM MTF
Možnosti rozvoja kreatívneho potenciálu manažérov v malých a stredných podnikoch na Slovensku ako podpora tvorby podnikovej kultúry; (1/1244/04)20042006
VEGA
KPIM MTF
Možnosti využitia nebezpečných odpadov a nanočastíc pri inovácii progresívnych oxidačných metód čistenia odpadových vôd zo strojárenského priemyslu za účelom intenzifikácie ich biodegradability (1/0275/18)2018
2021
VEGAM. SoldánUIBE MTF
Multidisciplinary Approach to Education and Research in the Field of Digital Media Production20182020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Multidisciplinary Approach to Education and Research in the Field of Digital Media Production (CIII-RS-1311-01-1819)20182019
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
2006
2008
VEGA
KTZS UVSM MTF
2014
2016
VEGA
UMAT MTF
20072009
KEGA
UMAT MTF
Multimediálna podpora výučby technológie zlievarenstva a jej obsahová optimalizácia v rámci krajín V4 (007STU-4/2018)
2018
2020KEGAUVTE MTF
Multimediálna podpora výučby technológie zlievarenstva v rámci krajín V4 (023STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
Š. Podhorský
UVTE MTF
20082010KEGACJHŠ MTF
Nanomagnetit ako účinný nástroj pre pasívny zber rias s použitím magnetického poľa20192020
inštitucionálny projekt
A. KucmanováUIBE MTF
Nanomodifikácia štruktúr komplexných kovových povrchov iónovým zväzkom
2017
2018
inštitucionálny projektA. ZávackáUVPT MTF
Nanoskopické zdroje svetla a optické antény pre kontrolovaný prenos energie vo viditeľnej oblasti elektromagnetického žiarenia bez difrakčného limitu pre použitie v biomedicíne a pri prenose informácií (APVV-15-0500)2016
2019
APVV - Všeobecná výzvaM. Meško
UVPT MTF
2016
2018
KEGA
J. MartinkaUIBE MTF
20182020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
L. Rolník
UIAM MTF
Návrh a analýza poradcu pre riadiaci program v PLC založený na umelej inteligencii.20162016Mladý výskumník
UIAM MTF
Návrh a analýza technológií tvorby kombinovaných spojov progresívnych materiálov s podporou numerickej simulácie (PRO-MAT-ZVAR)
2015
2017
Excelentné tímy mladých výskumníkovUIAM MTF
Návrh a aplikácia modelovo-simulačnej tréningovej hry na podporu vzdelávania
2020
--
inštitucionálny projekt
UPIM MTF
20162019APVV - Všeobecná výzvaR. VrábeľUIAM MTF
Návrh a optimalizácia inovatítnych technológií tvárnenia a tepelného spracovania s podporou FEM simulácie (1/0837/08)20082010
VEGA
M. Behúlová
UVSM MTF
Návrh a optimalizácia výrobných technológií s podporou počítača (2009-10-150001)
2010
2010Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoM. BehúlováUVSM MTF
2017
2020
VEGA
M. PekarčíkováUMAT MTF
Návrh a realizácia adaptívnych regulátorov s neurčitou logikou pre riadenia distribuovaných procesov v prostredí PC7 (PCS7F)2018
2018
Mladý výskumník
UIAM MTF
Návrh a realizácia Smithovho regulátora pre distribuovaný riadiaci systém PCS720172017
Mladý výskumník
UIAM MTF
2018
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
UIAM MTF
2017
2019
KEGAŠ. HajduUIAM MTF
2016
2018
KEGA
UIBE MTF
20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovM. KritikosUVTE MTF
2018
2018
inštitucionálny projekt
UIAM MTF
Návrh alternatívneho postupu určovania veľkosti výrobnej dávky v pružných výrobných systémoch pomocou simulačnej optimalizácie (1/0170/08)20082010VEGA
UIAM MTF
Návrh, analýza a optimalizácia procesov metalurgického spájania progresívnych materiálov s využitím numerickej simulácie (1/1010/16)2016
2019
VEGAM. BehúlováUIAM MTF
Návrh, analýza a optimalizácia procesov metalurgického spájania progresívnych materiálov s využitím numerickej simulácie2016
2016
inštitucionálny projektUIAM MTF
Návrh ergonomických indikátorov pre hodnotenie dopadov používania výpočtovej techniky v 1. - 5. ročníku základných škôl (APVV-0801-11)20122015
APVV - Všeobecná výzva
UPIM MTF
Návrh inteligencie výrobnej prevádzky v podmienkach strojárskeho podniku (1/0228/16)2016
2019
VEGA
UVTE MTF
Návrh inteligentnej výrobnej prevádzky v podmienkach strojárskeho podniku2016
2016
inštitucionálny projektŠ. Václav
UVTE MTF
2018
2021
VEGA
UVTE MTF
2020
2023
VEGA
UVTE MTF
2018
2020
VEGAA. Pauliková
UPIM MTF
Návrh komplexnej metodiky pre tvorbu, zavádzanie a udržiavanie relevantných KPI organizácii.20202021
Mladý výskumník
T. Brlej
UPIM MTF
2002
2004
KEGACJHŠ MTF
2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
R. Vrábeľ
UIAM MTF
Návrh matematického modelu a spôsobu merania ako súčasť postupu pre určenie zostatkového výkonu vyhoreného jadrového paliva (APVV-0083-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
2017
2018
inštitucionálny projektUIBE MTF
Návrh metodiky finančno-ekonomickej analýzy Ex Ante v podmienkach Slovenskej republiky20162016Mladý výskumník
UPIM MTF
Návrh metodiky merania indexu pracovného komfortu priemyselnej prevádzky s orientáciou na kombináciu a rekombináciu faktorov (1/0947/17)
2017
2019
VEGAUPIM MTF
2012
2014
VEGA
UIAM MTF
2016
2018
APVV - Všeobecná výzvaA. PoliakováUIBE MTF
Návrh metodiky testovania sofvéru riadiacich systémov bezpečnostne kritických procesov (1/0976/12)2012
2014
VEGAP. TanuškaUIAM MTF
Návrh metodiky získavania znalostí pre potreby hierarchického riadenia technologických a výrobných procesov
2016
2016
Mladý výskumník
L. HrčkaUIAM MTF
Návrh modelu inžinierskeho štúdia s implementáciou princípov duálneho vzdelávania (045STU-4/2017)2017
2019
KEGAJ. Sablik
UPIM MTF
Návrh modelu súvislého päťročného štúdia s uplatnením princípov duálneho vzdelávania (042STU-4/2016)20162018KEGA
UPIM MTF
Návrh modelu systematického rozvoja argumentačnej schopnosti študentov s využitím softvérových programov v rámci vyuč (042STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
M. Bednáriková
CJHŠ MTF
20172017
Mladý výskumník
R. Jurenka
UPIM MTF
20172017Mladý výskumník
UPIM MTF
Návrh neurónovej siete na predikciu spotreby tepla
2020
2021Mladý výskumníkUIAM MTF
20172017Mladý výskumníkR. Petráš
UPIM MTF
Návrh paradigmy výroby - vízia výrobných systémov v koncepcii Industry 4.0 (APVV-17-0092)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzvaUVTE MTF
2016
2018
VEGAUPIM MTF
2020
2021Mladý výskumníkF. Rybanský
UPIM MTF
Návrh programu na zlepšenie spokojnosti a motivácie zamestnancov v priemyselných podnikoch na území Slovenskej republiky (NP-ZSM)
2018
2018Mladý výskumníkR. JurenkaUPIM MTF
Návrh riadiaceho systému pre inšpekčný stend vyhoretého jadrového paliva SVYP-440. (26/2009)20092009
-- Iný domáci --
KAIA MTF
20182018Mladý výskumník
UVTE MTF
20202021
Mladý výskumník
Š. ŠimonUIAM MTF
Návrh súboru hodnotovo orientovaných požiadaviek na vytváranie integrovaných bezpečných pracovísk s kolaboratívnymi robotmi v priemyselných prevádzkach (1/0141/21)
2021
2024
VEGAA. PaulikováUPIM MTF
Návrh technologických parametrov zvárania vysokopevných ocelí elektrónovým lúčom s využitím numerickej simulácie
2017
2017Mladý výskumníkUVTE MTF
Návrh tvorby nástrojov udržateľného riadenia ľudských zdrojov za účelom zvýšenia výkonnosti generácie Z v priemyselných podnikoch
2020
2021
Mladý výskumníkM. HaladováUPIM MTF
2019
2019
Mladý výskumník
UIAM MTF
Návrh vibračného systému pre ultrazvukom podporované technologické procesy Akronym (VS-UPTP)
2018
2018
Mladý výskumník
Š. ŠimonUIAM MTF
Návrh využitia technologických konceptov "Block chain" a "Tangle" v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním
2019
2019Mladý výskumníkUPIM MTF
2020
2023
APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
20052007VEGAA. Pokusa
KZPM UVTE MTF
20052007VEGAJ. Bílik
KTKP UVTE MTF
Nekovalentné interakcie v systémoch s rastúcou zložitosťou (APVV14-0476)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
UVPT MTF
Next Generation of Young Scientist: Towards a Contemporary Spirit of R&D (TN1301 Sci - Generation)2013
2017
COST
D. Cagáňová
UPIM MTF
20162019
OP VaI
UMAT MTF
2016
2019
OP VaI
UMAT MTF
2005
2007
VEGA
KTKP UVTE MTF
Nová paradigma výroby-výrobné systémy budúcnosti v koncepcii Industry 4.0 (APVV-14-0200)
2015
2019APVV - Všeobecná výzvaUVTE MTF
2005
2007
VEGA
KAIA MTF
2019
2023
APVV - Všeobecná výzvaM. DerzsiUVPT MTF
Nové formy vzdelávania pre potreby riešenia krízových situácií (napr. COVID-19) s využitím umelej inteligencie (016STU-4/2021)
2021
2023KEGAUIBE MTF
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
Ľ. Čaplovič
UMAT MTF
Nové materiály eutektického typu odolné proti opotrebeniu (1/0305/03)2003
2005
VEGAP. GrgačKMI UMAT MTF
Nové metódy výroby, kontroly a montáže súčiastok s tvarovo zložitými a presnými plochami (1/0302/03)2003
2005
VEGAJ. PeterkaKAM UVSM MTF
Nové prístupy ku geometrickej špecifikácii výrobku (ANNEX 3)2004
2005
Bilaterálna spolupráca
KOPT UVTE MTF
Nové trendy a ďalší rozvoj technológie superfinišovania (1/4108/07)20072009VEGAI. BaránekUVTE MTF
Nové trendy v marketingovom manažmente smerujúce k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku (1/2579/05)20052007
VEGA
KPIM MTF
20132014Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlUVTE MTF
Novel methods of manufacturing and measurement of machine parts - stage II (CIII-PL-0007-10-1415)
2014
2015
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlUVTE MTF
Numerická a experimentálna analýzy tvorby zvarových spojov vysokopevnej ocele L-IP a zliatiny AlMg4,5 pevnolátkovým laserom2017
2017
Mladý výskumníkM. Nagy
UIAM MTF
Numerická simulácia a analýza tvorby kombinovaných spojov Al-Ti zliatin metódou FSW (1334)
2015
2015Mladý výskumníkM. NagyUVTE MTF
20082010
VEGA
J. Bílik
UVTE MTF
Numerická simulácia procesov zvárania novovyvíjaných vysokopevných ocelí koncentrovanými zdrojmi energie2019
2019
Mladý výskumníkUIAM MTF
2011
2013VEGAT. Nánási
UVSM MTF
2017
2017
inštitucionálny projekt
M. Naď
UIAM MTF
Numeriská simulácia teplotných polí pri indukčnom ohreve (Az.: 4-7531.50-04-0380-03/6 SMWK)
2003
2003
-- Iný medzinárodný --M. BehúlováKAM UVSM MTF
2018
2020VEGAUIAM MTF
20152018
APVV - Všeobecná výzva
G. MichaľčonokUIAM MTF
Objektivizácia a optimalizácia rizík v technologických procesoch (1/2112/05)20052007VEGAI. TurekováKEBI MTF
2006
2008
VEGAJ. Peterka
KOPT UVTE MTF
2017
2019
VEGA
Š. Podhorský
UVTE MTF
Offending Risk Assessment Tools (O.R.A.T.) in Fighting Violent - Non Violent- Organised- Ecrime and Internet Threat (700603, H2020-FCT-2015)20162017
H2020: Excellence: Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
UVPT MTF
20162018KEGAUIAM MTF
2014
2015
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiD. Cagáňová
UPIM MTF
Optické 3D skenovanie výtvarkov tenkých plechov (85/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --
KOPT UVTE MTF
Optimalizácia geometrie rezného náradia a jej konečná úprava ako podklad pre nanovrstvy povlakov za účelom zvýšenia trvanlivosti a výkonu rezného náradia v procese vysokorýchlostného trieskového obrábania (ITMS2014+ : 313011C061 )2017
2023
OP VaIŠ. Václav
UVTE MTF
2019
2022VEGAUVTE MTF
Optimalizácia merania elektrických vlastností špeciálnych skiel pomocou neurónových sietí
2019
2020
inštitucionálny projekt
UMAT MTF
20202021APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
Optimalizácia okrúhleho kábla z vysokoteplotného supravodiča pre pulzné magnetické polia (APVV-19-0026)
2020
2024
APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
Optimalizácia pohybových programov ako predpoklad zlepšovania zdravia a zvyšovania telesnej zdatnosti a športovej výkonnosti. (1/0185/08)20082010
VEGA
M. MericaCJHŠ MTF
Optimalizácia procesných nákladov na zber plastového odpadu prostredníctvom automatizačných a regulačných prvkov v zberných nádobách ako súčasť implementácie konceptu Smart City (OPN-SC-UPIM)
2018
2018
Mladý výskumník
UPIM MTF
2007
2009
VEGA
A. Čaus
UVTE MTF
Optimalizácia technológie prípravy progresívnych materiálov s využitím numerického modelovania (1/1080/04)
2004
2006
VEGA
KNM UMAT MTF
2005
2007
APVVP. Blaškovitš
UVTE MTF
20082008
APVV - Program VMSP
J. JasenákUVTE MTF
20082010VEGA
UVSM MTF
Oxidačná odolnosť moderných typov PVD povlakov2016
2016
Mladý výskumníkP. Babincová
UMAT MTF
20152017
Excelentné tímy mladých výskumníkov
UMAT MTF
Pan-European Language Network 21+3 for designing the infrastructure of Human Processes - driven Systems of Machine Translation for specialised high-quality Translation (SEP-210159361, ICT-17-2014)20152018
H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
Š. Svetský
VSDU MTF
2016
2016
inštitucionálny projekt
Š. Svetský
VSDU MTF
Pan-európska jazyková sieť 21+3 pre dizajn infraštruktúry systému strojového prekladu, ktorý je hnaný procesmi vykonávanými človekom s orientáciou na špecializované high-tech preklady pre materiálovo-technologickú oblasť (Horizon 2020: H2020-ICT-2014-1)20152018Motivačný program STUŠ. SvetskýVSDU MTF
Pangram 2020 pre MtF STU2020--inštitucionálny projektI. Markechová
UIAM MTF
Pedagogické štúdium vysokoškolskch učiteľov (G/600/2000)20002002Open Society Foundation
KIPP UVPT MTF
2008
2010
VEGA
UPIM MTF
PHC-11-2015 (SEP-210220425 (668675-1), H2020-PHC-2015-two-stage)
2015
2018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
UVPT MTF
Pilotné riešenie pre rozšírenie spolupráce so strednými školami
2020
--
inštitucionálny projekt
UIAM MTF
Plazmonové rezonancie v 2D fotonických kryštáloch a uhlíkových nanorúrkach (APVV-18-0192)20192023
APVV - Všeobecná výzva
M. MeškoUVPT MTF
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
J. BohovičováUVPT MTF
2018
2020
VEGA
Š. Podhorský
UVTE MTF
2009
2009
-- Iný domáci --Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
2009
2009
-- Iný domáci --
KZPM UVTE MTF
Plazmové leštenie dodaných vzoriek (31/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --KZPM UVTE MTF
Plazmové leštenie dodaných vzoriek (33/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --
KZPM UVTE MTF
Plazmové leštenie dodaných vzoriek (47/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --
Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
2005
2007
VEGAB. Taraba
KAM UVSM MTF
Počítačové systémy pre výrobu a meranie (PL-0001-2001/02)20012003CEEPUSA. Janáč
KOPT UVTE MTF
Podniková kultúra ako nástroj podporujúci výkonnosť priemyselných podnikov v multikultúrnom prostredí20162016Mladý výskumníkUPIM MTF
2017
2019
KEGA
UMAT MTF
2010
2011
KEGA
UMAT MTF
Podpora transformácie existujúcich malých a stredných firiem ako prvo a druho líniových dodávateľov kompozitných materiálov do automobilového priemyslu2020
2020
European Institute of Innovation and Technology (EIT)
M. NaďUIAM MTF
Podstata a význam priemyselného a duševného vlastníctva podniku, jeho tvorba, udržiavanie, ochrana, ohodnocovanie a hlavný prínos pre maximalizáciu hodnoty podniku (1/2580/05)2005
2007
VEGA
J. Sablik
KPIM MTF
Pohybová aktivita ako súčasť zdravého životného štýlu vysokoškolských študentov (1/0088/12)
2012
2014
VEGA
KTVŠ UVPT MTF
20142015Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiO. Moravčík
UVPT MTF
2019
2021
KEGA
P. Pokorný
UVTE MTF
Porovnanie možností technických zariadení pre využitie hlbokých neurónových sietí určených na klasifikáciu obrazu (TECH-NN-KO)
2018
2019
Mladý výskumníkM. NikmonUIAM MTF
2017
2019
KEGAOPOM MTF
Posúdenie vplyvu extraktívnych látok na požiarne charakteristiky lignocelulóznych materiálov
20192020inštitucionálny projektP. RantuchUIBE MTF
2012
2013
APVV - Bilaterálna spolupráca
UIBE MTF
Použitie inteligentných upínačov vo výrobných a montážnych procesoch (1/3164/06)20062008
VEGA
P. Košťál
KTZS UVSM MTF
2012
2014
VEGAG. MichaľčonokUIAM MTF
2020
2022
VEGA
P. ŠugárUVTE MTF
2010
2012
SOP Ľudské zdroje
OPOM MTF
2016
2018
VEGAJ. MartinkaUIBE MTF
Požiarne riziko azeotropických zmesí horľavých kvapalín
2017
2017
Mladý výskumník
UIBE MTF
20192021VEGA
UPIM MTF
2016
2016
Mladý výskumník
M. NémethUIAM MTF
2019
2021
Excelentné tímy mladých výskumníkovM. NémethUIAM MTF
2019
2021
Excelentné tímy mladých výskumníkov
UIAM MTF
Prediktívne modelovanie nových funkčných materiálov pre technologické aplikácie (schéma Návraty) (Schéma Návraty)2018
2019
-- Iný domáci --
UVPT MTF
2005
2007
VEGA
KAM UVSM MTF
2010
2011
VEGA
UIAM MTF
2019
2023APVV - Všeobecná výzvaP. Božek
UVTE MTF
20202022VEGAP. BožekUVTE MTF
2008
2008
APVV - Bilaterálna spolupráca
A. GörögKOPT UVTE MTF
Presný ab-initio výpočet potenciálovej energetickej hyperplochy ozónu pre teoretickú molekulovú spektroskopiu (1/0648/10)
2010
2011
VEGA
F. Holka
UMAT MTF
20172021OP VaI
UIBE MTF
2011
2015
OP VaV
J. BílikUVTE MTF
2005
2007
VEGA
KZSM UVTE MTF
2011
2013
APVV - Všeobecná výzva
R. NovákováUPIM MTF
Príprava a fyzikálne vlastnosti bezolovnatých spájok (1/3032/06)20062008VEGAKMI UMAT MTF
2015
2017
VEGA
J. LokajUMAT MTF
Príprava a charakterizácia bezolovnatých spájok (MP0602 (COST))2008
2008
COST
J. JanovecUMAT MTF
2016
2016
Mladý výskumník
J. Bohovičová
UVPT MTF
Príprava a charakterizácia kompozitov s polymérnou matricou-elastomér, reaktoplast (SK-CZ--0168-11)20122013APVV - Bilaterálna spolupráca UMAT MTF
Príprava a charakterizácia neusporiadaných materiálov určených pre aplikácie v infračervenej oblasti spektra (DS-FR-19-0036)20202021
APVV - Dunajská stratégia
V. Labaš
UMAT MTF
Príprava a charakterizácia vlastnosti nových typov tvrdých povlakov pre nástrojové materiály (1/0876/15)2015
2018
VEGA
UMAT MTF
20142015
APVV - Bilaterálna spolupráca
UMAT MTF
20192021-- Iný medzinárodný --
UVPT MTF
2020
--
inštitucionálny projekt
UMAT MTF
20182018Mladý výskumník
UMAT MTF
Príprava väzobných vrstiev na titáne pre kostné a zubné implantáty využitím magnetrónového naprašovania a iónových implantačných metód
2019
2020
inštitucionálny projekt
UVPT MTF
Pripravenosť priemyselných podnikov na implementáciu požiadaviek noriem pre systémy manažérstva kvality ISO 9001:2015 a systémy environmentálneho manažérstva ISO 14001:2014 (1/0990/15)20152017
VEGA
UIBE MTF
2008
2011
APVV - Program LPPUIBE MTF
2021
2023VEGAP. Važan
UIAM MTF
2016
2019
Motivačný program STU
UIBE MTF
2003
2005VEGAJ. Vaský
KAIA MTF
Progresívna forma interdisciplinárneho vzdelávania a podpory rozvoja štúdia odborných predmetov v univerzitnom prostredí (006STU-4/2021)20212023
KEGA
VV OPOM MTF
2005
2007
VEGA
KEBI MTF
Progresívne materiály a technológie ich prípravy pre senzorické aplikácie v priemysle 21. storočia (313011T588 )
2016
2019
OP VaIR. Riedlmajer
UVPT MTF
Progresívne materiály, spracovanie a automatizácia (Bekaert, Zwevegem, Belgium)
2019
2022-- Iný medzinárodný --P. Gogola
UMAT MTF
2011
2018
-- Iný medzinárodný --M. KusýUMAT MTF
Progresívne metalurgické spájanie (a príbuzné procesy) špeciálnych a kombinovaných materiálov ekologicky vhodnými technológiami a prídavnými materiálmi (1/3191/06)
2006
2008
VEGAKZSM UVTE MTF
2018
2021
VEGA
UIBE MTF
20192023
APVV - Všeobecná výzva
UIBE MTF
2020
2023
VEGA
P. Rantuch
UIBE MTF
Progresívne metódy zisťovania požiarno-technických charakteristík materiálov v požiarnom inžinierstve (APVV-0057-12)2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
K. Balog
UIBE MTF
2017
2020
VEGA
UIBE MTF
2005
2007
EUREKA
M. HudákováUMAT MTF
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
J. Martinka
UIBE MTF
20032005Štátny programM. TurňaKZSM UVTE MTF
2015
2015
Mladý výskumník
M. Košík
UVTE MTF
2016
2020
APVV - Všeobecná výzvaP. Jurči
UMAT MTF
Projekt dištančného vzdelávania v oblasti manažérstva kvality (3/0216/02)
2002
2004
KEGA
UPIM MTF
Projekt dištančného vzdelávania v oblasti manažérstva kvality neštátnych zdravotníckych zariadení (3/3190/05)2005
2007
KEGAUPIM MTF
Projekt inovatívneho hand force-motion capture big data systému „ERGOVIA – DATALAB“ – vývoj informačného Big Data systému pre real-time vyhodnotenie pohybu prstov ruky digitálnej rukavice s prepojením na zber síl a EMG v rámci aplikovaného výskumu (APVV-17-0446)
2018
2020
APVV - Všeobecná výzva
P. VažanUIAM MTF
Projekt na podporu výskumných klastrov v strednej Európe (ERDC)200820107. rámcový program
KIK UPIM MTF
2002
2003Open Society Foundation
KPIM MTF
2016
2019
VEGA
UVTE MTF
Pružné výrobné systémy v prostredí bezvýkresovej výroby20162016inštitucionálny projektP. Košťál
UVTE MTF
2006
2008VEGAS. SawickiCJHŠ MTF
2006
2007
-- Iný medzinárodný --
K. Velíšek
UVSM MTF
Quasi solid-state lithium-chalcogenide bipolar battery20152017H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energiaUVPT MTF
Racionalizácia a skvalitnenie študijného programu Priemyselné manažérstvo s cieľom podpory kariérového poradenstva (021/2011/1.2/OPV)
2012
2013
SOP Ľudské zdroje
UPIM MTF
2020
2023
e-infrastructures
UVPT MTF
Realtimový systém pre diagnostiku porúch elektro-hydraulických pohonov (1/0624/12)2012
2014
VEGAM. StrémyUIAM MTF
2017
2019
-- Iný medzinárodný --
D. Cagáňová
UPIM MTF
Regionálne cezhraničné impulzné technologické centrum pre MSP - IMPTEC (14110100009)20062008
INTERREG IIIA
J. JasenákOPRO VPPT MTF
Research and development of advanced materials, processing and automation technologies for direct manufacturing and application (NV Bekaert SA)
2011
2018
-- Iný medzinárodný --UMAT MTF
Research and Innovation Sustainability for Europe in Slovakia (SEP-210211873, WIDESPREAD-2014-1)
2015
2018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
2017
2018
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Research of low tempereture packaging materials and laser soldering technology for advanced electronic manufacturing (SK-CN-RD-18-0019)2018
2021
APVV - Bilaterálna spolupráca R. Koleňák
UVTE MTF
Research on modern systems for manufacture and measurement of components of machines and devices (CIII-PL-0007-11-1516)2015
2016
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
20162017
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Riadenie pružného mechatronického systému s variabilnými parametrami. (1/0503/12)2012
2014
VEGAO. MoravčíkUIAM MTF
Riadenie robota v prostredí s pohyblivými prekážkami, použitím genetických algoritmov a fuzzy riadenia (1/0687/12)
2012
2014
VEGA
P. SchreiberUIAM MTF
2018
2020
VEGAR. VrábeľUIAM MTF
Riešenie nových trendov a ďalšieho rozvoja technológie zápustkového kovania (1/3192/06)2006
2008
VEGA
KTKP UVTE MTF
Riešenie technológie špeciálnach skiel s využitím fyzikálnach metód (SK-CZ-0143-09)20102011
APVV - Bilaterálna spolupráca
UMAT MTF
2016
2016
H2020: Excellence: Európska rada pre výskum (ERC)
D. CagáňováUPIM MTF
Robogami v zložených lineárnych transformáciách
2019
2020
inštitucionálny projekt
UIAM MTF
2016
2019
Motivačný program STU
K. Gerulová
UIBE MTF
20182020
KEGA
UIAM MTF
Rozšírenie laboratória riadiacich systémov a tvorba nových študijných materiálov (034STU-4/2020)2020
2022
KEGAD. HorváthUIAM MTF
Rozvoj a podpora podnikania v Trnavskom regióne cez návrh a realizáciu akademického inkubátora na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave
2019
2019
Mladý výskumník
N. CanetUPIM MTF
2016
2018
KEGA
CJHŠ MTF
Rozvoj argumentačnej schopnosti študentov s využitím softwérových programov v rámci vyučovania humanitných predmetov na STU.2016
2016
inštitucionálny projekt
M. BednárikováCJHŠ MTF
2013
2015
SOP Ľudské zdroje
VPPT MTF
2019
2020
ERASMUS+P. KošťálUVTE MTF
Rozvoj mimoškolských aktivít študentov v oblasti mechatroniky
2020
--
inštitucionálny projekt
UIAM MTF
Rozvoj pedagogických spôsobilostí doktorandov MTF STU (26110230023)
2010
2010
-- Iný domáci --
A. BujdákováMTF
2010
2014
SOP Ľudské zdrojeR. HrmoCJHŠ MTF
20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. Janovec
UMAT MTF
2017
2018
International Visegrad Fund - Grant programsD. CagáňováUPIM MTF
Rozvoj výskumnej infraštruktúry STU (20161209141117010)20172017
-- Iný domáci --
R. RiedlmajerUVPT MTF
2016
2019
OP VaI
UVTE MTF
2016
2017
APVV - Bilaterálna spolupráca H. MakyšováUPIM MTF
2020
2020
Motivačný program STUM. Strémy
UVPT MTF
Scientific Cross-Cultural Best Practice Exchange and Knowledge Transfer (V4_21220017)20142015-- Iný medzinárodný --D. Cagáňová
UPIM MTF
2014
2015
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
UVPT MTF
Sieťová vizualizácia spoločných a špecifických prvkov a zdokumentovaných informácií integrovaných manažérskych systémov s ohľadom na príslušné ISO normy (031STU-4/2020)20202022KEGAA. Pauliková
UPIM MTF
Signal acquisition, processing and interpretation in biological objects and technical systems (691979 SEP-210274887, H2020-Twinn-2015:Twinning)20162018H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyUIAM MTF
20172017Mladý výskumník
UIAM MTF
Simulácia procesov obrábania ťažkoobrobiteľných materiálov reálnym modelom rezného nástroja získaného postupmi reverzného inžinierstva20202021
Mladý výskumník
UVTE MTF
2020
--
inštitucionálny projekt
UIAM MTF
Simulačný model pre koncept inteligentného pracovného prostredia v priemyselnej výrobe (APVV-16-0437)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
UPIM MTF
2012
2013
APVV - Bilaterálna spolupráca
UMAT MTF
Skúmanie dynamických charakteristík rezného procesu pri 5-osovom frézovaní v podmienkach Centra excelentnosti 5-osového obrábania. (1/0250/11)
2011
2013
VEGA
UVTE MTF
Skúmanie možností využitia procesu plazmového výboja v elektrolyte k odhrotovaniu tvarovo zložitých obrobkov. (1/0191/16)2016
2018
VEGAUVTE MTF
2003
2005
VEGAA. Ulík
KTKP UVTE MTF
2019
2019
Mladý výskumník
UPIM MTF
2006
2007
APVV
J. Kalužný
UMAT MTF
Skúmanie špeciálnych skiel a vlákien vhodných pre prípravu aktívnych a pasívnych prvkov použiteľných v IČ oblasti (SK-FR 00106)2006
2007
APVV
J. Kalužný
UMAT MTF
2002
2004
VEGA
KZPM UVTE MTF
Skúmanie vplyvu CAM stratégií na dosahovanú presnosť rozmerov a drsnosť obrobených plôch v podmienkach univerzitného Hi-tech laboratória (1/0130/08)2008
2010
VEGAUVTE MTF
2003
2005VEGA
KZPM UVTE MTF
Skúmanie vplyvu kryogénneho spracovania na štruktúru a vlastnosti ledeburitickej nástrojovej ocele
2016
2018Excelentné tímy mladých výskumníkov
UMAT MTF
Skúmanie vplyvu nástrojov talent manažmentu na zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov v automobilovom priemysle v kontexte s princípmi cultural fit a udržateľného rozvoja (TALENT-CULTURAL-UR)2016
2018
Excelentné tímy mladých výskumníkov
P. Urbanovičová
UPIM MTF
Skúmanie vplyvu spracovateľských technológií vybraných materiálov s neusporiadanou štruktúrou (1/9096/02)20022004VEGA
KNM UMAT MTF
2014
2017
VEGAP. Pokorný
UVTE MTF
2005
2007
VEGA
J. KalužnýKNM UMAT MTF
Skvalitnenie a inovácia edukačného procesu vo výučbe predmetov zameraných na modelovanie a simuláciu technologických procesov (026STU-4/2017)
2017
2019
KEGAUVTE MTF
Sledovanie potenciálne nebezpečných sekundárnych produktov vznikajúcich pri likvidácii strojárskych odpadov progresívnymi metódami (APVV-0370-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaUIBE MTF
Sledovanie starnutia protipožiarneho náteru na overovacích vzorkách uložených v prevádzkovom prostredí EBO (67/2009)
2009
2011
-- Iný domáci --
UIBE MTF
Slovak Centre of Excellence in Ion Beam nd Plasma Technologies for Materials Engineering and Nanotechnology - Teaming 2 (857621)20202020
Motivačný program STU
M. StrémyUVPT MTF
Slovakion - Výskum klastrových štruktúr a nanomateriálov (FZD MTF STU)2007
2008
-- Iný medzinárodný --
UMAT MTF
Slovenské centrum excelencie v oblasti iónových a plazmových technológií pre materiálové inžinierstvo a nanotechnológie - SlovakION (Grant No. 664526)20152016Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiUVPT MTF
Smerové kompozity prostredníctvom výrobných inovácií
2018
2022
H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)UVTE MTF
2016
2017
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
M. Strémy
UVPT MTF
Sociálne inovácie pre všetkých (Erasmus+ - Key Action 2 - Knowledge Alliances)
2018
2019ERASMUS+
ZPZV MTF
Softvér pre automatizované preklady z EU jazykov do jazykov južnej a východnej Európy (Horizon 2020)20152019
Motivačný program STU
Š. Svetský
VSDU MTF
Software for automatic translation from EU to South-Eastern Europe (644697, ICT-17-2014)
2015
2018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiVSDU MTF
Sorpcia priemyselných kontaminantov v dynamických podmienkach
2019
2020
inštitucionálny projektUIBE MTF
Spájanie a testovanie supravodivých pások (1339)
2015
2015
Mladý výskumník
E. CuninkováUMAT MTF
Spájanie ľahkých zliatin technológiami využívajúcimi koncentrované zdroje energie (SK-SRB-2016-0010)2017
2018
APVV - Bilaterálna spolupráca J. BártaUVTE MTF
2011
2013
VEGA
UVTE MTF
2008
2011-- Iný medzinárodný --J. Peterka
UVTE MTF
Spolupráca pri meraní vibrácií a hluku plavidla (10/2009)2009
2009
-- Iný domáci --VSKN MTF
20162016
Mladý výskumník
UIAM MTF
2008
2010
KEGA
M. SoldánKEBI MTF
2017
2017Mladý výskumníkR. ZaujecUVTE MTF
2019
2023APVV - Všeobecná výzvaP. JurčiUMAT MTF
2020
2023VEGAP. Jurči
UMAT MTF
2020
--
inštitucionálny projekt
I. Wachter
UIBE MTF
2005
2007VEGAK. UlrichKZSM UVTE MTF
20102011VEGAUVTE MTF
Stanovenie zákonitostí formovania štruktúry a úžitkových vlastností povrchových vrstiev produktov vyrobených additívnymi technológiami s použitím termodifúzneho spevnenia a následného nanášania progresívnych ochranných povlakov (SK-BY-RD-19-0017)20192022
APVV - Bilaterálna spolupráca
A. ČausUVTE MTF
2015
2018VEGAUVTE MTF
Stanovenie zákonitostí tvorby štruktúry a vlastností vo vybraných rýchlorezných oceliach pri presnom odlievaní rezných nástrojov vo vákuu. (1/0418/12)
2012
2015VEGAA. ČausUVTE MTF
Stanovenie zostatkového výkonu vyhoretého jadrového paliva termomechanickým výpočtom (APVV-16-0050)2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
R. Vrábeľ
UIAM MTF
STEMina 12/15 - Pollinating science attractiveness for growing potent scientific STEM in order to initiate a glowing future
2016
2016
H2020: LEIT: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológie
O. MoravčíkUVPT MTF
2016
2019
-- Iný medzinárodný --
UPIM MTF
STU ako líder Digitálnej koalície2019
2019
-- Iný domáci --
O. Moravčík
UIAM MTF
20142015
H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
D. Cagáňová
UPIM MTF
Súčasné zvýšenie pevnosti a húževnatosti nástrojovej ocele pre prácu za studena kryogénnym spracovaním (APVV-17-0009)2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
2020--
inštitucionálny projekt
UMAT MTF
Syntéza SIC pomocou nízkoenergetickej iónovej implantácie2016
2016
Mladý výskumník
UVPT MTF
Systém energetickej kalibrácie 6 MV Tandetrónu2016
2016
Mladý výskumníkUVPT MTF
20182020VEGAM. StrémyUVPT MTF
2004
2004Dohoda STUKAIA MTF
Systém rozpoznávania a vyhodnocovania EKG signálu a jeho vzorov použitím metódy SVM (1344)20152015Mladý výskumníkUIAM MTF
Systémová analýza a hodnotenia hlavných manažérskych procesov priemyselných podnikov SR na podporu zavádzania cyklickej ekonomiky (APVV-14-0819)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
J. Šujanová
UPIM MTF
2016
2018
VEGA
UPIM MTF
20172019VEGAUPIM MTF
Systémová identifikácia komplexnejších predpokladov pre podporu priemyselných inovácií v menej rozvinutých regiónoch SR (APVV-15-0397)20162020
APVV - Všeobecná výzva
UPIM MTF
Systémová štúdia zameraná na podporu komplexnejších priemyselných inovácií v SR v kontexte trendov Industry 4.0 (APVV-16-0164)20172021APVV - Všeobecná výzvaUPIM MTF
Systémové implikácie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania vo funkčných stratégiách strategických podnikateľských jednotiek v kontexte so stratégiou "výhra-výhra" (1/0074/20)20202022VEGAUPIM MTF
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
J. ŠujanováUPIM MTF
2018
2020
KEGAUVTE MTF
2009
2011
VEGA
UVTE MTF
2017
2021
APVV - Všeobecná výzvaS. Minárik
UVPT MTF
Špeciálne sklá pre optoelektroniku, nelineárnu optiku a vláknovú optiku (SK-CZ-2013-0182)
2015
2015APVV - Bilaterálna spolupráca V. LabašUMAT MTF
2003
2003
Partnership for Tomorrow ProgramKAIA MTF
Štipendium (PL 0013 2004/2005)
2004
2005
CEEPUS
KMI UMAT MTF
Štipendium (PL 0013 2002/2003)
2003
2003
CEEPUS
KMI UMAT MTF
2018
2021
APVV - Všeobecná výzvaUVPT MTF
Štruktúra materiálov zblízka
2019
2019
-- Iný domáci --
UMAT MTF
Štruktúra, vlastnosti a procesy na povrchoch a rozhraniach materiálov: počítačové modelovanie (1/0770/13)
2013
2015
VEGA
A. Antušek
UVPT MTF
2012
2015
VEGA
A. AntušekKF UMAT MTF
2012
2014
KEGA
CJHŠ MTF
20152016
APVV - Bilaterálna spolupráca
CJHŠ MTF
2009
2009
-- Iný domáci --M. Šantavý
KEBI MTF
Štúdium využitia ozonizácie pre predĺženie životnosti procesných kvapalín a pre následné zvýšenie biologickej likvidácie na konci ich životného cyklu (APVV-0177-12)
2013
2017APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
Štúdium a numerická simulácia tepelných a napäťovo-deformačných stavov v progresívnych technologických a montážnych procesoch (1/9381/02)20022004VEGAKAM UVSM MTF
Štúdium a numerická simulácia tepelných a vlhkostných stavov meteriálov v podmienkach prenosu hmoty a energie pri konvektívnom prenose tepla (086/2004)2004
2005
MVTS
B. TarabaKAM UVSM MTF
20202021
Mladý výskumník
V. Kvorková
UIBE MTF
Štúdium aerosólov z vybraných technologických procesov a analýza prítomnosti zdraviu škodlivých prvkov z pohľadu bezpečnosti pracovného prostredia2016
2017
inštitucionálny projektM. Beňo
UVPT MTF
2021
2024
VEGAI. Černičková
UMAT MTF
2011
2013
VEGAUMAT MTF
Štúdium fázových transformácií a termodynamických vlastností štruktúrne komplexných fáz v zliatinách na báze Zn a Al
2016
2016
Mladý výskumník
UMAT MTF
Štúdium fyzikálnych a mechanických vlastnosti, obrobiteľnosti a povrchovej úpravy Ti a Ti kompozitov pripravených práškovou metalurgiou (2/0044/17)
2017
2019
VEGA
P. Šugár
UVTE MTF
Štúdium kľúčových environmentálnych parametrov stavebných materiálov vo väzbe na ich environmentálnu bezpečnos (1/0648/17)
2017
2020
VEGAA. Pauliková
UPIM MTF
2017
2017Mladý výskumníkUMAT MTF
2012
2014
VEGA
V. MagulaKMI UMAT MTF
Štúdium kryštálovej štruktúry a termodynamických vlastností komplexných kovových zliatin na báze hliníka respektíve zinku (APVV-0076-11)2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
Štúdium metalurgickej podstaty zmien štruktúry a vlastností Cr-V ledeburitickej ocele kryogénnym spracovaním (1/0735/14)
2014
2016
VEGA
UMAT MTF
Štúdium metód návrhu a zhotovenia cievok z vodiča s kruhovým prierezom na báze vysokoteplotného supravodiča (APVV-14-0438)2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
M. Pekarčíková
UMAT MTF
2018
2018Mladý výskumníkJ. Ďurica
UMAT MTF
2012
2014
VEGA
M. Sirotiak
KEI UIBE MTF
Štúdium možností súčasného zvýšenia tvrdosti, odolnosti proti opotrebeniu a húževnatosti Cr-V ledeburitickej ocele kryogénnym spracovaním (APVV-15-0350)20162019
APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
2018
2020
KEGAUVPT MTF
2016
2019
VEGA
UMAT MTF
Štúdium neusporiadaných štruktúr nekovových materiálov vybranými fyzikálnymi metódami (APVV-20-043505)2006
2009
APVV
M. Kubliha
UMAT MTF
2005
2007VEGA
KAM UVSM MTF
2015
2015Mladý výskumníkUMAT MTF
Štúdium odstraňovania vybraných pesticídov progresívnymi oxidačnými metódami2020
2021
Mladý výskumník
UIBE MTF
2011
2013
VEGA
UVTE MTF
Štúdium požiarno-technických charakteristík rozpustného a nerozpustného lignínu
2016
2016Mladý výskumníkH. Kobetičová
UIBE MTF
Štúdium procesnej úrovne hybridných výrobných systémov v rámci konceptu Industry 4.0
2017
2017Mladý výskumníkM. NeštickýUIAM MTF
Štúdium relaxačných mechanizmov v kompozitoch so špeciálnymi plnivami na báze uhlíka (1/0356/13)2013
2015
VEGAO. Bošák
UMAT MTF
Štúdium rozhrania bimetalov vyhotovených vysokorýchlostným zváraním explóziou2016
2016
Mladý výskumník
UMAT MTF
20182022APVV - Všeobecná výzva
UVPT MTF
Štúdium sorpčnej kapacity a fyzikálno-chemických vlastností materiálov pripravených hydrotermálnou karbonizáciou a pyrolýzou odpadovej biomasy (1/0253/17)20172020
VEGA
UIBE MTF
2019
2019Mladý výskumníkUIBE MTF
20162017inštitucionálny projektA. PastierováUIBE MTF
Štúdium šírenia plameňa v Hartmannovej trubici2017
2017
inštitucionálny projekt
R. Kuracina
UIBE MTF
Štúdium špeciálnych skiel metódami založenými na procesoch dielektrickej relaxácie ich štruktúry (APVV-0216-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
V. LabašUMAT MTF
Štúdium špeciálnych skiel modifikovaných pomocou iónovej výmeny alebo iónovej implantácie (SK-FR 2019)
2020
2021
Slovensko - FrancúzskoO. BošákUMAT MTF
20122014
VEGA
UMAT MTF
2006
2008
VEGA
P. Grgač
KMI UMAT MTF
Štúdium transportných vlastností skiel určených pre fotonické aplikácie (APVV-15-0359)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
V. LabašUMAT MTF
2013
2015
VEGA
UVPT MTF
Štúdium upravených sorpčných materiálov pre environmentálne aplikácie - odstraňovanie prioritných organických polutantov z vôd
2016
2016Mladý výskumníkM. LipovskýUIBE MTF
Štúdium vnútorného usporiadania materiálov na báze vulkanizátov kaučukových zmesí a kompozitov s polymérnou matricou pomocou fyzikálnych metód (1/0525/12)2012
2014
VEGA
O. BošákKF UMAT MTF
2017
2019
VEGA
P. JurčiUMAT MTF
Štúdium vplyvu urýchlených iónov na atomárnu a elektrónovú štruktúru ultratenkých 2D heterosystémov pre elektronické aplikácie (APVV-16-0500)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
UVPT MTF
2013
2015
VEGA
O. Moravčík
UIAM MTF
Štúdium vybraných vlastností zvarových spojov duplexných nehrdzavejúcich ocelí vyhotovených koncentrovanými zdrojmi energie (APVV-0697-11)2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
UVTE MTF
2016
2016
Mladý výskumník
UIBE MTF
Štúdium využitia magnetických nanočastíc pre jednoduchý, rýchly a ekonomický zber mikrorias (podpora výskumu a využívania palív 3. generácie) (1337)2015
2015
Mladý výskumník
A. Pastierová
UIBE MTF
Štúdium využitia progresívnych oxidačných metód pre predĺženie životnosti procesných kvapalín a pre následné urýchlenie biologickej likvidácie na konci ich životného cyklu (1/0640/14)20142017
VEGA
M. Soldán
UIBE MTF
Štúdium zvariteľnosti Al-Li zliatiny 2099-T83 elektrónovým lúčom2017
2017
Mladý výskumník
A. Kuhajdová
UVTE MTF
20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlUPIM MTF
Teaching and research in advanced manufacturing (CIII-PL-0901-06-1920)2018
2020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
D. CagáňováUPIM MTF
Teaching and research in advanced manufacturing (CIII-PL-0901-05-1819)20182019
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UPIM MTF
2018
2019
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
K. VelíšekUVTE MTF
Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing (CIII-RO-0013)20082016
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
2015
2016
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
L. MorovičUVTE MTF
Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing (CIII-RO-0013-12-1617)20162017
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing (CIII-RO-0013-013-1718)
2017
2018
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing (CIII-RO-0013-15-1920)
2018
2020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
K. VelíšekUVTE MTF
20092016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market (CIII-RS-0304-09-1617)20162017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market (CIII-RS-0304-10-1718)20172018
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market (CIII-RS-0304-12-1920)20182020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market (CIII-RS-0304-11-1819)2018
2019
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
2012
2015
OP VaVUVTE MTF
Technologická dedičnosť procesu mikroobrábania laserom a jej vplyv na technologické a úžitkové vlastnosti materiálu. (1/0254/11)2011
2014
VEGA
P. ŠugárUVTE MTF
Technologické a ekologické aspekty elektrolyticko-plazmového procesu pri leštení antikoróznych ocelí (1/0354/08)20082010
VEGA
UVTE MTF
2016
2018
VEGAM. BednárikováCJHŠ MTF
Teória dokončovacích procesov v obrábaní (1/1079/04)
2004
2006
VEGA
KOPT UVTE MTF
Tepelná stabilizácia vysokoteplotných supravodivých pások pre použitie v obmedzovačoch skratových prúdov (1/0205/21)2021
2024
VEGA
UMAT MTF
Tepelno-mechanické analýzy zváracieho procesu s využitím experimentu a modelovania pomocou metódy konečných prvkov (1/0832/08)
2008
2010
VEGAH. KravárikováUVSM MTF
2002
2003
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
KMI UMAT MTF
Termická stabilita kompozitných materiálov na báze dreva (APVV-19-0141)
2020
2024APVV - Všeobecná výzva
UIBE MTF
The CALIPER project: Linking research and innovation for gender equality2020
2023
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiD. Cagáňová
UPIM MTF
20162018
ERASMUS+
UPIM MTF
TiAlN povlaky pre rezné nástroje a lisovacie formy pripravené pomocou novej generácie PIII&D
2017
2019Excelentné tímy mladých výskumníkov
UMAT MTF
2018
2020
VEGA
J. LokajUMAT MTF
2013
2015
VEGAUPIM MTF
2004
2004
Bilaterálna spolupráca
K. HatiarKPIM MTF
20052006APVVK. HatiarUPIM MTF
Transformácia študijného programu 2. stupňa automatizácia a informatizácia procesov do anglického jazyka (11230100458)20072007
Európsky sociálny fond
P. SchreiberKAIA MTF
Transnational exchange of good CLIL practice among European Educational Institutions (2015-1-SK01-KA201-008937)20152017
ERASMUS+
CJHŠ MTF