20. 9. 2019  7:44 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Ústav automobilovej mechatroniky (FEI) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 54

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Analýza energetickej bilancie PEM palivového článku a návrh potrieb na realizáciu experimentálnej kvantifikácie overovaných napäťových strát (APEM)20192019Mladý výskumníkK. OndrejičkaÚAM FEI
Autonómne sledovanie pohyblivého cieľa (2017et012)20182018-- Iný domáci --K. ŽákováÚAM FEI
BG-1103 Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management (CEEPUS III.)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlA. KozákováÚAM FEI
CAE laboratórium pre nový študijný program Aplikovaná mechatronika (015STU-4/2012)20122014KEGAV. KutišÚAM FEI
Elektrický skúter s PEM palivovým článkom (184/16_RT)20162017-- Iný domáci --M. BugárÚAM FEI
Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratóriá mechatroniky (011STU-4/2015)20152017KEGAP. DrahošÚAM FEI
Holografická technológia a rozšírená realita v online experimentovaní (2018et016)20192019-- Iný domáci --J. MatišákÚAM FEI
Informačný systém riadenia elektronického diferenciálu malého vozidla (2013et010)20142014-- Iný domáci --M. BugárÚAM FEI
Inteligentné mechatronické systémy (IMSYS) (1/0819/17)20172019VEGAŠ. KozákÚAM FEI
Internet vecí pre mechatronické systémy (025STU-4/2017)20172019KEGAK. ŽákováÚAM FEI
Kolaboratívne výučbové aplikácie v zmiešanej realite pre mechatroniku (2017vs022)20182018-- Iný domáci --E. KučeraÚAM FEI
Kontrola kvality výrobných procesov s podporou rozšírenej reality v Industry 4.0 (KVPRI)20192019Mladý výskumníkO. HaffnerÚAM FEI
Konvergencia automatizácie a pokročilých IKT (038STU-4/2018)20182020KEGAP. DrahošÚAM FEI
Laboratórium digitálnych tovární s podporou loT (030STU-4/2017)20172019KEGAŠ. KozákÚAM FEI
Lietajúce zariadenie s jedným stupňom voľnosti20162016-- Iný domáci --P. BalkoÚAM FEI
Merania krútiaceho momentu bezkontaktnou detekciou deformácie pružného člena (MKMBDDPC)20172017Mladý výskumníkJ. JakubecÚAM FEI
Meranie ergonómie pracoviska pre Industry 4.020182018Mladý výskumníkO. HaffnerÚAM FEI
Mobility project between higher education institutions (NIL SK06-II-01-004)20152016-- Iný medzinárodný --M. HubaÚAM FEI
Modelovanie a experimentálne vyšetrovanie piezoelektrických smart štruktúr (1/0081/18)20182021VEGAV. KutišÚAM FEI
Modelovanie termohydraulických a napätostných pomerov vo vybraných komponentoch tlakovodných jadrových reaktorov (1/0228/14)20142016VEGAV. KutišÚAM FEI
Moderné metódy riadenia s využitím FPGA štruktút (APVV-0772-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaA. KozákováÚAM FEI
Modulárny systém pre zdielanie vzdialene riadených experimetov (MoSt4Exp)20172017Mladý výskumníkM. RábekÚAM FEI
Multifyzikálne modelovanie, simulácia a meranie senzorov a aktuátorov z funkčne gradovaného a multifunkčného materiálu (1/0102)20182020VEGAJ. MurínÚAM FEI
Multimediálna podpora vzdelávania v mechatronike (030STU-4/2015)20152017KEGAD. RosinováÚAM FEI
Návrh mechatronického systému pohonu s vektorovaním točivého momentu hnaných kolies (MESPOSVTOM)20142014-- Iný domáci --M. BugárÚAM FEI
Návrh virtuálneho laboratória pre implementáciu pokročilých metodík výučby v novom študijnom programe Elektromobilita (035STU-4/2014)20142016KEGAV. FerenceyÚAM FEI
Online laboratórium pre výučbu predmetov automatického riadenia (032STU-4/2013)20132015KEGAK. ŽákováÚAM FEI
Ovládanie a diagnostika IoT zariadení pomocou zmiešanej reality (ODIZPZR)20192019Mladý výskumníkE. StarkÚAM FEI
PaaS pre podporu riadenia v reálnom čase v on-line laboratóriách (RRČ-PaaS)20142014-- Iný domáci --Z. JaníkÚAM FEI
Platoon modeling and control for mixed autonomous and conventional vehicles: a laboratory experimental analysis (SK-IL-RD-18-0008)20182020APVV - Bilaterálna spolupráca M. HubaÚAM FEI
Počítačová podpora návrhu robustných nelineárnych regulátorov (APVV-0343-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. HubaÚAM FEI
Počítačové modelovanie a simulácia mechanických a mechatronických prvkov z nových kompozitných materiálov s premenlivými vlastnosťami (1/0534/12)20122014VEGAJ. MurínÚAM FEI
Podpora výučby mechatroniky prostredníctvom virtuálnej reality (2016vs046)20172017-- Iný domáci --E. KučeraÚAM FEI
Pokročilé metódy modelovania a simulácie SMART mechatronických systémov (APVV-0246-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaJ. MurínÚAM FEI
Pokročilé metódy nelineárneho modelovania a riadenia mechatronických systémov (1/0937/14)20142017VEGAM. HubaÚAM FEI
Pracovisko pre identifikáciu parametrov elektromotorov20162016-- Iný domáci --G. GálikÚAM FEI
Príspevok k moderným metódam ovládania IoT zariadení v zmiešanej realite20182018Mladý výskumníkE. StarkÚAM FEI
Realizovanie autonómnej lietajúcej platformy (2013et019)20142014-- Iný domáci --M. FlorekÚAM FEI
REST platforma pre online riadenie experimentov (REST-PORE)20152015-- Iný domáci --M. GulaÚAM FEI
Riadenie a modelovanie mechatronických systémov v emobilite (1/0745/19)20192022VEGAM. HubaÚAM FEI
Riadenie dvojspojkovej prevodovky20162016-- Iný domáci --M. KocúrÚAM FEI
Robotics Education driven by Interregional Cooperation (V212 RoboCoop)20182022Interreg Central EuropeR. BaloghÚAM FEI
Robustné a optimálne riadenie mechatronických systémov (1/0733/16)20162019VEGAD. RosinováÚAM FEI
Systém na výrobu nylonových aktuátorov (SNVNA)20192019Mladý výskumníkM. MinárÚAM FEI
Systém spracovania údajov akumulátorovej sústavy elektromobilu (2016et003)20172017-- Iný domáci --M. BugárÚAM FEI
Širokopásmový MEMS detektor terahertzového žiarenia (APVV-14-0613)20152018APVV - Všeobecná výzvaV. KutišÚAM FEI
Testovanie absorpčných vlastností penových materiálov (TAVPM)20142014-- Iný domáci --J. PaulechÚAM FEI
Virtuálna a zmiešaná realita pre Industry 4.0 (VZRI4)20192019Mladý výskumníkE. KučeraÚAM FEI
Virtuálny tréning operátorov výroby pre Industry 4.0 (VTOVI)20192019Mladý výskumníkR. LeskovskýÚAM FEI
Výskum stiesneného krútenia uzatvorených prierezov (1/0453/15)20152017VEGAJ. MurínÚAM FEI
Výučbové aplikácie vo virtuálnej a zmiešanej realite pre mechatroniku20182018Mladý výskumníkE. KučeraÚAM FEI
Využitie EEG na bezdrôtovú komunikáciu a riadenie (2016et014)20172017-- Iný domáci --M. RábekÚAM FEI
Vývoj autonómneho vozidla na otvorenej platforme elektromobilu (APVV-17-0190)20182022APVV - Všeobecná výzvaA. KozákováÚAM FEI
Zvyšovanie životnosti energetických zdrojových systémov elektromobilov20162016-- Iný domáci --M. BugárÚAM FEILegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně