Oct 14, 2019   6:48 p.m. Boris
Academic information system

Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 54

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Advanced Control Methods based on FPGA Structures (APVV-0772-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaA. KozákováÚAM FEEIT
Advanced Methods and Simulations of SMART Mechatronic Systems (APVV-0246-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaJ. MurínÚAM FEEIT
Advanced methods for nonlinear modeling and control of mechatronic systems (1/0937/14)20142017VEGAM. HubaÚAM FEEIT
Analýza energetickej bilancie PEM palivového článku a návrh potrieb na realizáciu experimentálnej kvantifikácie overovaných napäťových strát (APEM)20192019Mladý výskumníkK. OndrejičkaÚAM FEEIT
Autonómne sledovanie pohyblivého cieľa (2017et012)20182018-- Iný domáci --K. ŽákováÚAM FEEIT
BG-1103 Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management (CEEPUS III.)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlA. KozákováÚAM FEEIT
Broadband MEMS detector of terahertz radiaton (APVV-14-0613)20152018APVV - Všeobecná výzvaV. KutišÚAM FEEIT
CAE Laboratory for New Study Program Applied Mechatronics (015STU-4/2012)20122014KEGAV. KutišÚAM FEEIT
Computational modelling of mechanical and mechatronic parts made of new composites with varying properties (1/0534/12)20122014VEGAJ. MurínÚAM FEEIT
Computer aided robust nonlinear control design (APVV-0343-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. HubaÚAM FEEIT
Control and modelling of mechatronic systems in emobility (1/0745/19)20192022VEGAM. HubaÚAM FEEIT
Convergence of automation and advanced ICT (038STU-4/2018)20182020KEGAP. DrahošÚAM FEEIT
Development of an autonomous vehicle using open electric car platform (APVV-17-0190)20182022APVV - Všeobecná výzvaA. KozákováÚAM FEEIT
Development of virtual laboratory for implementation of advanced methods of teaching in the new study program Electromobility (035STU-4/2014)20142016KEGAV. FerenceyÚAM FEEIT
Electronic educational-experimental laboratories of Mechatronics (011STU-4/2015)20152017KEGAP. DrahošÚAM FEEIT
Elektrický skúter s PEM palivovým článkom (184/16_RT)20162017-- Iný domáci --M. BugárÚAM FEEIT
Holografická technológia a rozšírená realita v online experimentovaní (2018et016)20192019-- Iný domáci --J. MatišákÚAM FEEIT
Informačný systém riadenia elektronického diferenciálu malého vozidla (2013et010)20142014-- Iný domáci --M. BugárÚAM FEEIT
Intelligent mechatronics systems (IMSYS) (1/0819/17)20172019VEGAŠ. KozákÚAM FEEIT
Internet of Thnigs for Mechatronic Systems (025STU-4/2017)20172019KEGAK. ŽákováÚAM FEEIT
Kolaboratívne výučbové aplikácie v zmiešanej realite pre mechatroniku (2017vs022)20182018-- Iný domáci --E. KučeraÚAM FEEIT
Kontrola kvality výrobných procesov s podporou rozšírenej reality v Industry 4.0 (KVPRI)20192019Mladý výskumníkO. HaffnerÚAM FEEIT
Lietajúce zariadenie s jedným stupňom voľnosti20162016-- Iný domáci --P. BalkoÚAM FEEIT
Merania krútiaceho momentu bezkontaktnou detekciou deformácie pružného člena (MKMBDDPC)20172017Mladý výskumníkJ. JakubecÚAM FEEIT
Meranie ergonómie pracoviska pre Industry 4.020182018Mladý výskumníkO. HaffnerÚAM FEEIT
Mobility project between higher education institutions (NIL SK06-II-01-004)20152016-- Iný medzinárodný --M. HubaÚAM FEEIT
Modelling and experimental research of piezoelectric smart structures (1/0081/18)20182021VEGAV. KutišÚAM FEEIT
Modelling of thermohydraulic and stress conditions in selected components of NPP with pressurized water rea (1/0228/14)20142016VEGAV. KutišÚAM FEEIT
Modulárny systém pre zdielanie vzdialene riadených experimetov (MoSt4Exp)20172017Mladý výskumníkM. RábekÚAM FEEIT
Multimedial education in mechatronics (030STU-4/2015)20152017KEGAD. RosinováÚAM FEEIT
Multiphysical modeling, simulation and measurement of sensors and actuators made of the functionally graded and multifunctional material (1/0102)20182020VEGAJ. MurínÚAM FEEIT
Návrh mechatronického systému pohonu s vektorovaním točivého momentu hnaných kolies (MESPOSVTOM)20142014-- Iný domáci --M. BugárÚAM FEEIT
Online laboratory for teaching automation control subjects (032STU-4/2013)20132015KEGAK. ŽákováÚAM FEEIT
Ovládanie a diagnostika IoT zariadení pomocou zmiešanej reality (ODIZPZR)20192019Mladý výskumníkE. StarkÚAM FEEIT
PaaS pre podporu riadenia v reálnom čase v on-line laboratóriách (RRČ-PaaS)20142014-- Iný domáci --Z. JaníkÚAM FEEIT
Platoon modeling and control for mixed autonomous and conventional vehicles: a laboratory experimental analysis (SK-IL-RD-18-0008)20182020APVV - Bilaterálna spolupráca M. HubaÚAM FEEIT
Podpora výučby mechatroniky prostredníctvom virtuálnej reality (2016vs046)20172017-- Iný domáci --E. KučeraÚAM FEEIT
Pracovisko pre identifikáciu parametrov elektromotorov20162016-- Iný domáci --G. GálikÚAM FEEIT
Príspevok k moderným metódam ovládania IoT zariadení v zmiešanej realite20182018Mladý výskumníkE. StarkÚAM FEEIT
Realizovanie autonómnej lietajúcej platformy (2013et019)20142014-- Iný domáci --M. FlorekÚAM FEEIT
Research of nonuniform torsion of cross-sections (1/0453/15)20152017VEGAJ. MurínÚAM FEEIT
REST platforma pre online riadenie experimentov (REST-PORE)20152015-- Iný domáci --M. GulaÚAM FEEIT
Riadenie dvojspojkovej prevodovky20162016-- Iný domáci --M. KocúrÚAM FEEIT
Robotics Education driven by Interregional Cooperation (V212 RoboCoop)20182022Interreg Central EuropeR. BaloghÚAM FEEIT
Robust and optimal control of mechatronic systems (1/0733/16)20162019VEGAD. RosinováÚAM FEEIT
Systém na výrobu nylonových aktuátorov (SNVNA)20192019Mladý výskumníkM. MinárÚAM FEEIT
Systém spracovania údajov akumulátorovej sústavy elektromobilu (2016et003)20172017-- Iný domáci --M. BugárÚAM FEEIT
Testovanie absorpčných vlastností penových materiálov (TAVPM)20142014-- Iný domáci --J. PaulechÚAM FEEIT
The laboratory of the digital factory with loT support (030STU-4/2017)20172019KEGAŠ. KozákÚAM FEEIT
Virtuálna a zmiešaná realita pre Industry 4.0 (VZRI4)20192019Mladý výskumníkE. KučeraÚAM FEEIT
Virtuálny tréning operátorov výroby pre Industry 4.0 (VTOVI)20192019Mladý výskumníkR. LeskovskýÚAM FEEIT
Výučbové aplikácie vo virtuálnej a zmiešanej realite pre mechatroniku20182018Mladý výskumníkE. KučeraÚAM FEEIT
Využitie EEG na bezdrôtovú komunikáciu a riadenie (2016et014)20172017-- Iný domáci --M. RábekÚAM FEEIT
Zvyšovanie životnosti energetických zdrojových systémov elektromobilov20162016-- Iný domáci --M. BugárÚAM FEEITKey:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed