16. 7. 2020  18:46 Drahomír
Akademický informačný systém

Ústav automobilovej mechatroniky (FEI) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 60

Stav
NázovOd
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Analýza energetickej bilancie PEM palivového článku a návrh potrieb na realizáciu experimentálnej kvantifikácie overovaných napäťových strát (APEM)
2019
2019
Mladý výskumník
ÚAM FEI
Analýza energetickej bilancie PEM palivového článku a návrh potrieb na realizáciu experimentálnej kvantifikácie overovaných napäťových strát. Časť 2. (APEM2)
2020
2021
Mladý výskumník
K. OndrejičkaÚAM FEI
Autonómne sledovanie pohyblivého cieľa (2017et012)
2018
2018
-- Iný domáci --
K. ŽákováÚAM FEI
BG-1103 Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management (CEEPUS III.)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlÚAM FEI
CAE laboratórium pre nový študijný program Aplikovaná mechatronika (015STU-4/2012)
2012
2014
KEGA
ÚAM FEI
Elektrický skúter s PEM palivovým článkom (184/16_RT)
2016
2017-- Iný domáci --M. BugárÚAM FEI
Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratóriá mechatroniky (011STU-4/2015)
2015
2017
KEGAP. Drahoš
ÚAM FEI
Holografická technológia a rozšírená realita v online experimentovaní (2018et016)
20192019
-- Iný domáci --
J. MatišákÚAM FEI
Informačný systém riadenia elektronického diferenciálu malého vozidla (2013et010)20142014-- Iný domáci --ÚAM FEI
Inteligentné mechatronické systémy (IMSYS) (1/0819/17)
2017
2019
VEGA
Š. KozákÚAM FEI
Internet vecí pre mechatronické systémy (025STU-4/2017)
2017
2019KEGAK. Žáková
ÚAM FEI
Kolaboratívne výučbové aplikácie v zmiešanej realite pre mechatroniku (2017vs022)
2018
2018
-- Iný domáci --
E. KučeraÚAM FEI
Kontrola kvality výrobných procesov s podporou rozšírenej reality v Industry 4.0 (KVPRI)2019
2019
Mladý výskumníkO. Haffner
ÚAM FEI
Konvergencia automatizácie a pokročilých IKT (038STU-4/2018)
20182020
KEGA
ÚAM FEI
Laboratórium digitálnych tovární s podporou loT (030STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
ÚAM FEI
Laboratórium smart štruktúr a dynamiky (011STU-4/2020)
2020
2022
KEGA
ÚAM FEI
Lietajúce zariadenie s jedným stupňom voľnosti
2016
2016
-- Iný domáci --
ÚAM FEI
Merania krútiaceho momentu bezkontaktnou detekciou deformácie pružného člena (MKMBDDPC)
2017
2017
Mladý výskumník
J. JakubecÚAM FEI
Meranie ergonómie pracoviska pre Industry 4.0
2018
2018
Mladý výskumník
O. Haffner
ÚAM FEI
Mobility project between higher education institutions (NIL SK06-II-01-004)
2015
2016
-- Iný medzinárodný --ÚAM FEI
Modelovanie a experimentálne vyšetrovanie piezoelektrických smart štruktúr (1/0081/18)
2018
2021VEGAÚAM FEI
Modelovanie termohydraulických a napätostných pomerov vo vybraných komponentoch tlakovodných jadrových reaktorov (1/0228/14)
2014
2016
VEGAV. KutišÚAM FEI
Moderné metódy riadenia s využitím FPGA štruktút (APVV-0772-12)
2013
2017APVV - Všeobecná výzva
ÚAM FEI
Modulárny systém pre zdielanie vzdialene riadených experimetov (MoSt4Exp)
20172017Mladý výskumníkM. RábekÚAM FEI
Multifyzikálne modelovanie, simulácia a meranie senzorov a aktuátorov z funkčne gradovaného a multifunkčného materiálu (1/0102)
2018
2020
VEGA
J. Murín
ÚAM FEI
Multimediálna podpora vzdelávania v mechatronike (030STU-4/2015)
2015
2017
KEGA
D. RosinováÚAM FEI
Návrh mechatronického systému pohonu s vektorovaním točivého momentu hnaných kolies (MESPOSVTOM)2014
2014
-- Iný domáci --M. Bugár
ÚAM FEI
Návrh virtuálneho laboratória pre implementáciu pokročilých metodík výučby v novom študijnom programe Elektromobilita (035STU-4/2014)20142016KEGAV. Ferencey
ÚAM FEI
Online laboratórium pre výučbu predmetov automatického riadenia (032STU-4/2013)2013
2015
KEGAK. ŽákováÚAM FEI
Ovládanie a diagnostika IoT zariadení pomocou zmiešanej reality (ODIZPZR)
2019
2019
Mladý výskumník
ÚAM FEI
PaaS pre podporu riadenia v reálnom čase v on-line laboratóriách (RRČ-PaaS)20142014-- Iný domáci --Z. Janík
ÚAM FEI
Platoon modeling and control for mixed autonomous and conventional vehicles: a laboratory experimental analysis (SK-IL-RD-18-0008)
2018
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca
ÚAM FEI
Počítačová podpora návrhu robustných nelineárnych regulátorov (APVV-0343-12)
20132017APVV - Všeobecná výzvaM. HubaÚAM FEI
Počítačové modelovanie a simulácia mechanických a mechatronických prvkov z nových kompozitných materiálov s premenlivými vlastnosťami (1/0534/12)
2012
2014
VEGAJ. MurínÚAM FEI
Podpora výučby mechatroniky prostredníctvom virtuálnej reality (2016vs046)
2017
2017
-- Iný domáci --
ÚAM FEI
Pokročilé metódy modelovania a simulácie SMART mechatronických systémov (APVV-0246-12)
2013
2016APVV - Všeobecná výzvaÚAM FEI
Pokročilé metódy nelineárneho modelovania a riadenia mechatronických systémov (1/0937/14)
2014
2017
VEGA
M. Huba
ÚAM FEI
Pracovisko pre identifikáciu parametrov elektromotorov
2016
2016
-- Iný domáci --
G. Gálik
ÚAM FEI
Príspevok k moderným metódam ovládania IoT zariadení v zmiešanej realite2018
2018
Mladý výskumník
E. StarkÚAM FEI
Realizovanie autonómnej lietajúcej platformy (2013et019)20142014
-- Iný domáci --
ÚAM FEI
REST platforma pre online riadenie experimentov (REST-PORE)
2015
2015
-- Iný domáci --
M. GulaÚAM FEI
Riadenie a modelovanie mechatronických systémov v emobilite (1/0745/19)20192022VEGAM. Huba
ÚAM FEI
Riadenie dvojspojkovej prevodovky
2016
2016-- Iný domáci --
ÚAM FEI
Robotics Education driven by Interregional Cooperation (V212 RoboCoop)
2018
2022
Interreg Central Europe
ÚAM FEI
Robustné a optimálne riadenie mechatronických systémov (1/0733/16)
2016
2019
VEGAÚAM FEI
Systém na výrobu nylonových aktuátorov (SNVNA)
2019
2019
Mladý výskumník
ÚAM FEI
Systém spracovania údajov akumulátorovej sústavy elektromobilu (2016et003)
2017
2017-- Iný domáci --M. Bugár
ÚAM FEI
Širokopásmový MEMS detektor terahertzového žiarenia (APVV-14-0613)
2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
ÚAM FEI
Testovanie absorpčných vlastností penových materiálov (TAVPM)
2014
2014-- Iný domáci --J. Paulech
ÚAM FEI
Virtuálna a zmiešaná realita pre Industry 4.0 (VZRI4)
20192019
Mladý výskumník
E. Kučera
ÚAM FEI
Virtuálna a zmiešaná realita vo výučbe pre Industry 4.0 (016STU-4/2020)
2020
2022
KEGAÚAM FEI
Virtuálny tréning operátorov výroby pre Industry 4.0 (VTOVI)
2019
2019
Mladý výskumníkR. Leskovský
ÚAM FEI
Výskum stiesneného krútenia uzatvorených prierezov (1/0453/15)
2015
2017VEGAJ. Murín
ÚAM FEI
Výučbové aplikácie vo virtuálnej a zmiešanej realite pre mechatroniku2018
2018
Mladý výskumník
ÚAM FEI
Využitie EEG na bezdrôtovú komunikáciu a riadenie (2016et014)20172017-- Iný domáci --
ÚAM FEI
Vývoj autonómneho vozidla na otvorenej platforme elektromobilu (APVV-17-0190)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
A. KozákováÚAM FEI
Vývoj autonómneho vozidla s využitím virtuálneho prostredia (VAVVVP)
2020
2021
Mladý výskumník
R. Leskovský
ÚAM FEI
Vzdialený experiment regulácie vertikálnej polohy loptičky (VertLev)20202021
Mladý výskumník
M. Rábek
ÚAM FEI
Zvyšovanie životnosti energetických zdrojových systémov elektromobilov20162016-- Iný domáci --M. BugárÚAM FEI
3D vizualizačné metódy v online experimentovaní (3DVinOE)
2020
2021
Mladý výskumník
J. MatišákÚAM FEILegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne