Dec 15, 2019   3:55 a.m. Ivica
Academic information system

Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 43

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Aktualizácia predmetov zameraných na výučbu počítačových sietí podľa špecifikácie praxe (011STU-4/2017)20172019KEGAP. ČičákUPAI FIIT
Bezpečnosť a spoľahlivosť prostriedkov heterogénnych sietí Internetu vecí (1/0550/18)20182021VEGAL. HudecUPAI FIIT
Bezpečnosť sietí v prostredí Internetu vecí20172017Mladý výskumníkR. GrežoUPAI FIIT
Bezpečnosť, spoľahlivosť a efektívnosť prostriedkov heterogénnych sietí Internetu vecí (1/0580/20)20202023VEGAI. KotuliakUPAI FIIT
Bezpečnostná architektúra pre mobilné ad-hoc siete20172017Mladý výskumníkJ. FilipekUPAI FIIT
Blockchain Lab (026STU-4/2020)20202022KEGAM. RiesUPAI FIIT
Detekcia útokov v softvérovo definovaných sieťach20192019Mladý výskumníkR. GrežoUPAI FIIT
Digital Twins of Vehicles with Artificial Inteligence for Autonomus Vehicles (APVV-19-0401)20202023APVV - Všeobecná výzvaI. KotuliakUPAI FIIT
Early diagnosis support of Alzheimer’s disease based on methods of artificial intelligence and computer vision20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovM. TamajkaUPAI FIIT
Energetická efektívnosť, testovateľnosť a zabezpečenie koncových zariadení v heterogénnych sieťach IoT (1/0690/17)20172020VEGAP. ČičákUPAI FIIT
High-sensitivity laser post-ionization mass spectrometry for analysis of micrometeorites extracted with stratospheric collector (APVV-17-0152)20182021APVV - Všeobecná výzvaT. KrajčovičUPAI FIIT
Increasing reliability of automotive buses20192019Mladý výskumníkS. ZemanUPAI FIIT
Inovatívne postupy v modelovaní ľudskej vizuálnej pozornosti20192019Mladý výskumníkM. LacoUPAI FIIT
Interpretácia rozhodnutia umelej inteligencie pri diagnostike Alzheimerovej choroby20192019Mladý výskumníkM. TamajkaUPAI FIIT
Interpretovateľnosť a vysvetliteľnosť systémov hlbokých neurónových sietí v doméne medicínskych vizuálnych dát (1/0702/20)20202022VEGAV. BenešováUPAI FIIT
Invisible Wi-Fi roaming in Software Defined Networking20182018Mladý výskumníkK. KošťálUPAI FIIT
Metódy umelej inteligencie pre spracovanie radiologických dát. (2017et007)20182018-- Iný domáci --V. BenešováUPAI FIIT
Modelovanie hudobných štruktúr pomocou umelých neurónových sietí20182018Mladý výskumníkL. S. MartákUPAI FIIT
Modelovanie ľudskej vizuálnej pozornosti s využitím automatického vizuálneho rozpoznávania scény a objektov (1/0874/17)20172019VEGAV. BenešováUPAI FIIT
Morality and Emotions: Relation of Moral Reasoning, Compassion, Emotional Expressions and Identifications (APVV-16-0358)20172021APVV - Všeobecná výzvaV. BenešováUPAI FIIT
Multimodálna interakcia človek-robot s využitím cloudových prostriedkov (APVV-15-0731)20162020APVV - Všeobecná výzvaI. KotuliakUPAI FIIT
Návrh QoS pre HAN a PAN siete20182018Mladý výskumníkJ. ErdelyiUPAI FIIT
"Neviditeľný" Wi-Fi prechod stanice v Softvérovo riadených sieťach20162016Mladý výskumníkR. BencelUPAI FIIT
Nízkoenergetický komunikačný protokol v sieti LoRa20172017Mladý výskumníkO. PerešíniUPAI FIIT
Nová metóda presmerovania požiadaviek v distribučnej sieti pomocou presúvania aktívnych TCP spojení20192019Mladý výskumníkT. BorosUPAI FIIT
Nové technológie a formy vo vyučovaní počítačového videnia (047UK-4/2018)20182020KEGAV. BenešováUPAI FIIT
Nové technológie vo vyučovaní počítačového videnia (025UK-4/2017)20172019KEGAV. BenešováUPAI FIIT
Optimálny smerovací algoritmus rešpektujúci požiadavky aplikácií internetu vecí v rámci heterogénnych sietí20162016Mladý výskumníkO. PerešíniUPAI FIIT
Prepájanie SDN domén20162016Mladý výskumníkP. HelebrandtUPAI FIIT
Prepojenie technológie blockchain na online platobné služby20192019Mladý výskumníkK. KošťálUPAI FIIT
Presegmentácia medicínskych dát pre ich ďalšie spracovanie20172017Mladý výskumníkM. TamajkaUPAI FIIT
Research and development of the equipment for production of composite ceramic materials for 3D printing applications (APVV-19-0408)20202023APVV - Všeobecná výzvaT. KrajčovičUPAI FIIT
Research on advanced methods of computer vision and artificial intelligence supporting the diagnostics of Alzheimer's disease (APVV-18-0397)20192022APVV - Všeobecná výzvaV. BenešováUPAI FIIT
Research on new methods of artificial intelligence, deep neural networks, virtual and augmented reality to support the diagnostics of Alzheimer's disease (APVV-19-0501)20202023APVV - Všeobecná výzvaV. BenešováUPAI FIIT
Rozpoznávanie objektov s využitím vizuálnej výraznosti20162016Mladý výskumníkM. JakabUPAI FIIT
Segmentácia obrazu pomocou zhlukovania a Karteziánskeho Genetického Programovania20192019Mladý výskumníkJ. LoeblUPAI FIIT
Servisný modul pre stratosférický balón (2016et023)20172017-- Iný domáci --M. ValičekUPAI FIIT
Syntéza textúr pomocou generatívnych modelov hlbokého učenia20192019Mladý výskumníkL. HudecUPAI FIIT
Transparentné smerovanie požiadaviek v distribučnej sieti pomocou softvérovo definovaných sietí20182018Mladý výskumníkT. BorosUPAI FIIT
Určenie podobnosti textúr Siamskými neurónovými sieťami20182018Mladý výskumníkL. HudecUPAI FIIT
Visual object class recognition in video sequences using a linkage of information derived by a semantic local segmentation and a global segmentation of visual saliency (1/0625/14)20142016VEGAV. BenešováUPAI FIIT
Výskum a vývoj automatizovanej validácie dát pre podnikové a Big Data systémy podporené AI (2018/7838:1-26C0)20182021-- Iný domáci --I. KotuliakUPAI FIIT
Wi-Fi prechod stanice v Softvérovo riadených sieťach20172018Mladý výskumníkR. BencelUPAI FIITKey:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed