23. 1. 2020  8:29 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 43

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Aktualizácia predmetov zameraných na výučbu počítačových sietí podľa špecifikácie praxe (011STU-4/2017)20172019KEGAP. ČičákUPAI FIIT
Bezpečnosť a spoľahlivosť prostriedkov heterogénnych sietí Internetu vecí (1/0550/18)20182021VEGAL. HudecUPAI FIIT
Bezpečnosť sietí v prostredí Internetu vecí20172017Mladý výskumníkR. GrežoUPAI FIIT
Bezpečnosť, spoľahlivosť a efektívnosť prostriedkov heterogénnych sietí Internetu vecí (1/0580/20)20202023VEGAI. KotuliakUPAI FIIT
Bezpečnostná architektúra pre mobilné ad-hoc siete20172017Mladý výskumníkJ. FilipekUPAI FIIT
Blockchain Lab (026STU-4/2020)20202022KEGAM. RiesUPAI FIIT
Detekcia útokov v softvérovo definovaných sieťach20192019Mladý výskumníkR. GrežoUPAI FIIT
Digitálne dvojča vozidla s podporou umelej inteligencie pre autonómne dopravné prostriedky (APVV-19-0401)20202023APVV - Všeobecná výzvaI. KotuliakUPAI FIIT
Energetická efektívnosť, testovateľnosť a zabezpečenie koncových zariadení v heterogénnych sieťach IoT (1/0690/17)20172020VEGAP. ČičákUPAI FIIT
Hmotnostná spektrometria vysokosenzitívnou laserovou postionizáciou na analýzu mikrometeoritov zozbieraných stratosférickým kolektorom (APVV-17-0152)20182021APVV - Všeobecná výzvaT. KrajčovičUPAI FIIT
Increasing reliability of automotive buses20192019Mladý výskumníkS. ZemanUPAI FIIT
Inovatívne postupy v modelovaní ľudskej vizuálnej pozornosti20192019Mladý výskumníkM. LacoUPAI FIIT
Interpretácia rozhodnutia umelej inteligencie pri diagnostike Alzheimerovej choroby20192019Mladý výskumníkM. TamajkaUPAI FIIT
Interpretovateľnosť a vysvetliteľnosť systémov hlbokých neurónových sietí v doméne medicínskych vizuálnych dát (1/0702/20)20202022VEGAV. BenešováUPAI FIIT
Invisible Wi-Fi roaming in Software Defined Networking20182018Mladý výskumníkK. KošťálUPAI FIIT
Metódy umelej inteligencie pre spracovanie radiologických dát. (2017et007)20182018-- Iný domáci --V. BenešováUPAI FIIT
Modelovanie hudobných štruktúr pomocou umelých neurónových sietí20182018Mladý výskumníkL. S. MartákUPAI FIIT
Modelovanie ľudskej vizuálnej pozornosti s využitím automatického vizuálneho rozpoznávania scény a objektov (1/0874/17)20172019VEGAV. BenešováUPAI FIIT
Morálka a emócie: vzťah morálneho usudzovania, súcitu, emocionálnych expresií a identifikácií (APVV-16-0358)20172021APVV - Všeobecná výzvaV. BenešováUPAI FIIT
Multimodálna interakcia človek-robot s využitím cloudových prostriedkov (APVV-15-0731)20162020APVV - Všeobecná výzvaI. KotuliakUPAI FIIT
Návrh QoS pre HAN a PAN siete20182018Mladý výskumníkJ. ErdelyiUPAI FIIT
"Neviditeľný" Wi-Fi prechod stanice v Softvérovo riadených sieťach20162016Mladý výskumníkR. BencelUPAI FIIT
Nízkoenergetický komunikačný protokol v sieti LoRa20172017Mladý výskumníkO. PerešíniUPAI FIIT
Nová metóda presmerovania požiadaviek v distribučnej sieti pomocou presúvania aktívnych TCP spojení20192019Mladý výskumníkT. BorosUPAI FIIT
Nové technológie a formy vo vyučovaní počítačového videnia (047UK-4/2018)20182020KEGAV. BenešováUPAI FIIT
Nové technológie vo vyučovaní počítačového videnia (025UK-4/2017)20172019KEGAV. BenešováUPAI FIIT
Optimálny smerovací algoritmus rešpektujúci požiadavky aplikácií internetu vecí v rámci heterogénnych sietí20162016Mladý výskumníkO. PerešíniUPAI FIIT
Podpora včasnej diagnostiky Alzheimerovej choroby s využitím metód umelej inteligencie a počítačového videnia20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovM. TamajkaUPAI FIIT
Prepájanie SDN domén20162016Mladý výskumníkP. HelebrandtUPAI FIIT
Prepojenie technológie blockchain na online platobné služby20192019Mladý výskumníkK. KošťálUPAI FIIT
Presegmentácia medicínskych dát pre ich ďalšie spracovanie20172017Mladý výskumníkM. TamajkaUPAI FIIT
Rozpoznávanie objektov s využitím vizuálnej výraznosti20162016Mladý výskumníkM. JakabUPAI FIIT
Segmentácia obrazu pomocou zhlukovania a Karteziánskeho Genetického Programovania20192019Mladý výskumníkJ. LoeblUPAI FIIT
Servisný modul pre stratosférický balón (2016et023)20172017-- Iný domáci --M. ValičekUPAI FIIT
Syntéza textúr pomocou generatívnych modelov hlbokého učenia20192019Mladý výskumníkL. HudecUPAI FIIT
Transparentné smerovanie požiadaviek v distribučnej sieti pomocou softvérovo definovaných sietí20182018Mladý výskumníkT. BorosUPAI FIIT
Určenie podobnosti textúr Siamskými neurónovými sieťami20182018Mladý výskumníkL. HudecUPAI FIIT
Vizuálne rozpoznávanie tried objektov vo videosekvenciách prepojením sémantickej segmentácie na lokálnej úrovni a globálnej segmentácie vizuálnej nápadnosti (saliency) (1/0625/14)20142016VEGAV. BenešováUPAI FIIT
Výskum a vývoj automatizovanej validácie dát pre podnikové a Big Data systémy podporené AI (2018/7838:1-26C0)20182021-- Iný domáci --I. KotuliakUPAI FIIT
Výskum a vývoj technologického zariadenia na výrobu kompozitného keramického granulátu pre 3D tlač (APVV-19-0408)20202023APVV - Všeobecná výzvaT. KrajčovičUPAI FIIT
Výskum nových metód umelej inteligencie, hlbokých neurónových sietí, virtuálnej a rozšírenej reality na podporu diagnostiky Alzheimerovej choroby (APVV-19-0501)20202023APVV - Všeobecná výzvaV. BenešováUPAI FIIT
Výskum pokročilých metód počítačového videnia a umelej inteligencie pre podporu diagnostiky Alzheimerovej choroby (APVV-18-0397)20192022APVV - Všeobecná výzvaV. BenešováUPAI FIIT
Wi-Fi prechod stanice v Softvérovo riadených sieťach20172018Mladý výskumníkR. BencelUPAI FIITLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne