23. 9. 2020  2:21 Zdenka
Akademický informační systém

Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 35

Stav
Název
Od
Do
DruhGarant
Pracoviště
Aplikácia probiotických a potenciálne probiotických mikroorganizmov vo výrobe nových cereálnych a pseudocereálnych fermentovaných produktov
2016
2016
Mladý výskumník
Z. Matejčeková
OVHKP ÚPV FCHPT
APVV MVP 2019 Kreps (MVP-2019-0004)
2019
2019APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)F. KrepsOPT ÚPV FCHPT
Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového a ich uplatnenie vo funkčných potravinách (APVV-17-0212)
20182021APVV - Všeobecná výzvaOPT ÚPV FCHPT
Biologicky aktívne látky rakytníka rešetliakového a ich aplikácia v potravinách
2019
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
OPT ÚPV FCHPT
European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial Treatment (CA18217)
2019
2023
COST
L. BírošováOVHKP ÚPV FCHPT
Fermentované cereálne a pseudocereálne výrobky pre nutrične hendikepované skupiny konzumentov: optimalizácia podmienok fermentácie a zloženia zákysových a doplnkových kultúr s probiotickým potenciálom vo fermentovaných matriciach (1/0363/19)
20192021VEGAĽ. Valík
OVHKP ÚPV FCHPT
Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. (2/0136/20)
20202023
VEGA
S. Martiniaková
OPT ÚPV FCHPT
Hodnotenie potenciálu alternatívnych surovín pri výrobe cereálnych výrobkov s pridanou hodnotou (1/0583/20)
20202023VEGAZ. Kohajdová
OPT ÚPV FCHPT
Hodnotenie účinnosti chemických a mechanických ochranných pracovných prostriedkov voči kožnému prieniku postrekových pesticídov aplikovaných záhradkármi
2017
2017Mladý výskumníkM. Beránková
OPT ÚPV FCHPT
Charakterizácia a fenotypizácia koliformných baktérií izolovaných z odpadových vôd20172017
Mladý výskumník
K. LépesováOVHKP ÚPV FCHPT
Identifikácia a charakterizácia koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám izolovaných z odpadových vôd, kalov a črevného traktu človeka
2016
2016
Mladý výskumník
OVHKP ÚPV FCHPT
In vitro hodnotenie antioxidačnej a fotoprotektívnej účinnosti astaxantínu produkovaného biotechnologickou kultiváciou
2019
2019
Mladý výskumníkA. Ácsová
OPT ÚPV FCHPT
Komplexné využitie rastlinnej biomasy v biopotravinách s pridanou hodnotou (APVV-16-0088)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
OPT ÚPV FCHPT
Koncept potravinovej bezpečnosti - Fusarium poae20162016
Mladý výskumník
M. KoňuchováOVHKP ÚPV FCHPT
Mikrobiálne kontaminanty v tradičných slovenských syroch: ich eliminácia vedeckými nástrojmi založenými na kvantitatívnej analýze a matematickom modelovaní (APVV-19-0031)
2020
2023
APVV - Všeobecná výzvaĽ. Valík
OVHKP ÚPV FCHPT
Modernizácia výučby predmetu Potravinárska mikrobiológia (2015vs047)
2015
2016
-- Iný domáci --
OVHKP ÚPV FCHPT
Ochrana zdravia záhradkárov pred expozíciou pesticídom
20162016
Mladý výskumník
M. BeránkováOPT ÚPV FCHPT
Potraviny so zníženým obsahom cholesterolu (APVV-18-0061)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzvaOPT ÚPV FCHPT
Problematika bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám v potravinách rastlinného pôvodu konzumovaných v surovom stave
2019
2019
Mladý výskumníkM. KrahulcováOVHKP ÚPV FCHPT
Problematika bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám v potravinách typu „sushi“ a u rýb určených na konzumáciu, ako aj možnosti eliminácie rezistentných baktérií
2020
2021
Mladý výskumník
OVHKP ÚPV FCHPT
Problematika biogénnych amínov vo fermentovaných potravinách a použitie mikroorganizmov degradujúcich biogénne amíny ako možné riešenie pre zabezpečenie zdravotne bezpečných potravín (1/0569/16)20162019VEGA
OPT ÚPV FCHPT
Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám (APVV-16-0171)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzvaL. BírošováOVHKP ÚPV FCHPT
Štúdium chemických zmien zdraviu prospešných sprievodných látok jedlých tukov a olejov pri ich skladovaní a tepelnej úprave (1/0353/16)
2016
2019
VEGA
OPT ÚPV FCHPT
Štúdium získavania zdraviu prospešných látok z rastlinnej biomasy a ich implementácia do potravín (1/0012/19)
2019
2022
VEGA
F. Kreps
OPT ÚPV FCHPT
Termorezistencia mliečnych izolátov Escherichia coli a Staphylococcus aureus
2017
2017Mladý výskumníkV. Lehotová
OVHKP ÚPV FCHPT
Verifikácia fotoprotektívnych a antioxidačných účinkov rastlinných olejov ako možnej náhrady za rizikové syntetické látky
2020
2021
Mladý výskumník
A. ÁcsováOPT ÚPV FCHPT
Vplyv faktorov prostredia na tvorbu biofilmu a produkciu toxických metabolitov potenciálne patogénnymi mikroorganizmami
20182018Mladý výskumníkP. ŠipošováOVHKP ÚPV FCHPT
Vplyv fritovania na vznik toxických oxidačných produktov tokoferolov v jedlých rastlinných olejoch
2016
2016
Mladý výskumník
Z. KrepsováOPT ÚPV FCHPT
Vplyv vyprážania na kvalitu poživatín
2017
2017
Mladý výskumníkZ. KrepsováOPT ÚPV FCHPT
Výber a hodnotenie rastlinných substrátov vo vývoji nových funkčných potravín
2017
2017
Mladý výskumník
Z. MatejčekováOVHKP ÚPV FCHPT
Výskum a vývoj potravín s prospešným účinkom na zdravie spotrebiteľa (1/0487/16)
2016
2019
VEGAJ. Karovičová
OPT ÚPV FCHPT
Výskyt, charakterizácia a porovnanie baktérií rezistentných voči antibiotikám od poľa až ku konzumentovi (1/0096/17)
2017
2020VEGAOVHKP ÚPV FCHPT
Využitie princípov prediktívnej mikrobiológie pri zvyšovaní zdravotnej bezpečnosti, hygienickej bezchybnosti a kvality tradičných slovenských parených syrov zo surového mlieka. (1/0532/18)
20182021VEGAA. MedveďováOVHKP ÚPV FCHPT
Znižovanie obsahu akrylamidu prídavkom prírodných protektívnych látok
2019
2019
Mladý výskumník
OPT ÚPV FCHPT
Zvýšenie bezpečnosti a kvality tradičných slovenských syrov na základe aplikácie moderných analytických, matematicko-modelovacích a molekulárno-biologických metód a identifikácia inovačného potenciálu (APVV-15-0006)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
OVHKP ÚPV FCHPTLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšně
ukončený úspěšně