21. 10. 2019  9:50 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 29

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Aplikácia probiotických a potenciálne probiotických mikroorganizmov vo výrobe nových cereálnych a pseudocereálnych fermentovaných produktov20162016Mladý výskumníkZ. MatejčekováOVHKP ÚPV FCHPT
APVV MVP 2019 Kreps (MVP-2019-0004)20192019APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)F. KrepsOPT ÚPV FCHPT
Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového a ich uplatnenie vo funkčných potravinách (APVV-17-0212)20182021APVV - Všeobecná výzvaF. KrepsOPT ÚPV FCHPT
Biologicky aktívne látky rakytníka rešetliakového a ich aplikácia v potravinách20192020Excelentné tímy mladých výskumníkovZ. BurčováOPT ÚPV FCHPT
Fermentované cereálne a pseudocereálne výrobky pre nutrične hendikepované skupiny konzumentov: optimalizácia podmienok fermentácie a zloženia zákysových a doplnkových kultúr s probiotickým potenciálom vo fermentovaných matriciach (1/0363/19)20192021VEGAĽ. ValíkOVHKP ÚPV FCHPT
Hodnotenie účinnosti chemických a mechanických ochranných pracovných prostriedkov voči kožnému prieniku postrekových pesticídov aplikovaných záhradkármi20172017Mladý výskumníkM. BeránkováOPT ÚPV FCHPT
Charakterizácia a fenotypizácia koliformných baktérií izolovaných z odpadových vôd20172017Mladý výskumníkK. LépesováOVHKP ÚPV FCHPT
Identifikácia a charakterizácia koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám izolovaných z odpadových vôd, kalov a črevného traktu človeka20162016Mladý výskumníkK. LépesováOVHKP ÚPV FCHPT
In vitro hodnotenie antioxidačnej a fotoprotektívnej účinnosti astaxantínu produkovaného biotechnologickou kultiváciou20192019Mladý výskumníkA. ÁcsováOPT ÚPV FCHPT
Komplexné využitie rastlinnej biomasy v biopotravinách s pridanou hodnotou (APVV-16-0088)20172021APVV - Všeobecná výzvaŠ. SchmidtOPT ÚPV FCHPT
Koncept potravinovej bezpečnosti - Fusarium poae20162016Mladý výskumníkM. KoňuchováOVHKP ÚPV FCHPT
Modernizácia výučby predmetu Potravinárska mikrobiológia (2015vs047)20152016-- Iný domáci --T. MančuškováOVHKP ÚPV FCHPT
Ochrana zdravia záhradkárov pred expozíciou pesticídom20162016Mladý výskumníkM. BeránkováOPT ÚPV FCHPT
Potraviny so zníženým obsahom cholesterolu (APVV-18-0061)20192023APVV - Všeobecná výzvaP. ŠimkoOPT ÚPV FCHPT
Problematika bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám v potravinách rastlinného pôvodu konzumovaných v surovom stave20192019Mladý výskumníkM. KrahulcováOVHKP ÚPV FCHPT
Problematika biogénnych amínov vo fermentovaných potravinách a použitie mikroorganizmov degradujúcich biogénne amíny ako možné riešenie pre zabezpečenie zdravotne bezpečných potravín (1/0569/16)20162019VEGAM. GreifováOPT ÚPV FCHPT
Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám (APVV-16-0171)20172020APVV - Všeobecná výzvaL. BírošováOVHKP ÚPV FCHPT
Štúdium chemických zmien zdraviu prospešných sprievodných látok jedlých tukov a olejov pri ich skladovaní a tepelnej úprave (1/0353/16)20162019VEGAŠ. SchmidtOPT ÚPV FCHPT
Štúdium získavania zdraviu prospešných látok z rastlinnej biomasy a ich implementácia do potravín (1/0012/19)20192022VEGAF. KrepsOPT ÚPV FCHPT
Termorezistencia mliečnych izolátov Escherichia coli a Staphylococcus aureus20172017Mladý výskumníkV. LehotováOVHKP ÚPV FCHPT
Vplyv faktorov prostredia na tvorbu biofilmu a produkciu toxických metabolitov potenciálne patogénnymi mikroorganizmami20182018Mladý výskumníkP. ŠipošováOVHKP ÚPV FCHPT
Vplyv fritovania na vznik toxických oxidačných produktov tokoferolov v jedlých rastlinných olejoch20162016Mladý výskumníkZ. BurčováOPT ÚPV FCHPT
Vplyv vyprážania na kvalitu poživatín20172017Mladý výskumníkZ. BurčováOPT ÚPV FCHPT
Výber a hodnotenie rastlinných substrátov vo vývoji nových funkčných potravín20172017Mladý výskumníkZ. MatejčekováOVHKP ÚPV FCHPT
Výskum a vývoj potravín s prospešným účinkom na zdravie spotrebiteľa (1/0487/16)20162019VEGAJ. KarovičováOPT ÚPV FCHPT
Výskyt, charakterizácia a porovnanie baktérií rezistentných voči antibiotikám od poľa až ku konzumentovi (1/0096/17)20172020VEGAL. BírošováOVHKP ÚPV FCHPT
Využitie princípov prediktívnej mikrobiológie pri zvyšovaní zdravotnej bezpečnosti, hygienickej bezchybnosti a kvality tradičných slovenských parených syrov zo surového mlieka. (1/0532/18)20182021VEGAA. MedveďováOVHKP ÚPV FCHPT
Znižovanie obsahu akrylamidu prídavkom prírodných protektívnych látok20192019Mladý výskumníkL. KolaričOPT ÚPV FCHPT
Zvýšenie bezpečnosti a kvality tradičných slovenských syrov na základe aplikácie moderných analytických, matematicko-modelovacích a molekulárno-biologických metód a identifikácia inovačného potenciálu (APVV-15-0006)20162019APVV - Všeobecná výzvaĽ. ValíkOVHKP ÚPV FCHPTLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne