3. 8. 2020  22:57 Jerguš
Akademický informační systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 18

Stav
Název
OdDo
Druh
Garant
Pracoviště
APVV MVP 2019 Kreps (MVP-2019-0004)
20192019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
OPT ÚPV FCHPT
Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového a ich uplatnenie vo funkčných potravinách (APVV-17-0212)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
F. Kreps
OPT ÚPV FCHPT
Biologicky aktívne látky rakytníka rešetliakového a ich aplikácia v potravinách
2019
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
OPT ÚPV FCHPT
Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. (2/0136/20)
2020
2023
VEGA
OPT ÚPV FCHPT
Hodnotenie potenciálu alternatívnych surovín pri výrobe cereálnych výrobkov s pridanou hodnotou (1/0583/20)
20202023VEGAZ. KohajdováOPT ÚPV FCHPT
Hodnotenie účinnosti chemických a mechanických ochranných pracovných prostriedkov voči kožnému prieniku postrekových pesticídov aplikovaných záhradkármi20172017Mladý výskumníkOPT ÚPV FCHPT
In vitro hodnotenie antioxidačnej a fotoprotektívnej účinnosti astaxantínu produkovaného biotechnologickou kultiváciou
2019
2019
Mladý výskumník
A. Ácsová
OPT ÚPV FCHPT
Komplexné využitie rastlinnej biomasy v biopotravinách s pridanou hodnotou (APVV-16-0088)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
OPT ÚPV FCHPT
Ochrana zdravia záhradkárov pred expozíciou pesticídom
2016
2016
Mladý výskumník
M. Beránková
OPT ÚPV FCHPT
Potraviny so zníženým obsahom cholesterolu (APVV-18-0061)
20192023
APVV - Všeobecná výzva
OPT ÚPV FCHPT
Problematika biogénnych amínov vo fermentovaných potravinách a použitie mikroorganizmov degradujúcich biogénne amíny ako možné riešenie pre zabezpečenie zdravotne bezpečných potravín (1/0569/16)
2016
2019VEGAM. Greifová
OPT ÚPV FCHPT
Štúdium chemických zmien zdraviu prospešných sprievodných látok jedlých tukov a olejov pri ich skladovaní a tepelnej úprave (1/0353/16)
20162019VEGA
OPT ÚPV FCHPT
Štúdium získavania zdraviu prospešných látok z rastlinnej biomasy a ich implementácia do potravín (1/0012/19)2019
2022
VEGA
OPT ÚPV FCHPT
Verifikácia fotoprotektívnych a antioxidačných účinkov rastlinných olejov ako možnej náhrady za rizikové syntetické látky
2020
2021
Mladý výskumník
OPT ÚPV FCHPT
Vplyv fritovania na vznik toxických oxidačných produktov tokoferolov v jedlých rastlinných olejoch
2016
2016
Mladý výskumníkZ. Burčová
OPT ÚPV FCHPT
Vplyv vyprážania na kvalitu poživatín
2017
2017
Mladý výskumník
Z. BurčováOPT ÚPV FCHPT
Výskum a vývoj potravín s prospešným účinkom na zdravie spotrebiteľa (1/0487/16)
20162019VEGA
OPT ÚPV FCHPT
Znižovanie obsahu akrylamidu prídavkom prírodných protektívnych látok20192019Mladý výskumníkOPT ÚPV FCHPTLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšně
ukončený úspěšně