20. 7. 2019  18:04 Iľja
Akademický informační systém

Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 14

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Aplikácia probiotických a potenciálne probiotických mikroorganizmov vo výrobe nových cereálnych a pseudocereálnych fermentovaných produktov20162016Mladý výskumníkZ. MatejčekováOVHKP ÚPV FCHPT
Fermentované cereálne a pseudocereálne výrobky pre nutrične hendikepované skupiny konzumentov: optimalizácia podmienok fermentácie a zloženia zákysových a doplnkových kultúr s probiotickým potenciálom vo fermentovaných matriciach (1/0363/19)20192021VEGAĽ. ValíkOVHKP ÚPV FCHPT
Charakterizácia a fenotypizácia koliformných baktérií izolovaných z odpadových vôd20172017Mladý výskumníkK. LépesováOVHKP ÚPV FCHPT
Identifikácia a charakterizácia koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám izolovaných z odpadových vôd, kalov a črevného traktu človeka20162016Mladý výskumníkK. LépesováOVHKP ÚPV FCHPT
Koncept potravinovej bezpečnosti - Fusarium poae20162016Mladý výskumníkM. KoňuchováOVHKP ÚPV FCHPT
Modernizácia výučby predmetu Potravinárska mikrobiológia (2015vs047)20152016-- Iný domáci --T. MančuškováOVHKP ÚPV FCHPT
Problematika bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám v potravinách rastlinného pôvodu konzumovaných v surovom stave20192019Mladý výskumníkM. KrahulcováOVHKP ÚPV FCHPT
Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám (APVV-16-0171)20172020APVV - Všeobecná výzvaL. BírošováOVHKP ÚPV FCHPT
Termorezistencia mliečnych izolátov Escherichia coli a Staphylococcus aureus20172017Mladý výskumníkV. LehotováOVHKP ÚPV FCHPT
Vplyv faktorov prostredia na tvorbu biofilmu a produkciu toxických metabolitov potenciálne patogénnymi mikroorganizmami20182018Mladý výskumníkP. ŠipošováOVHKP ÚPV FCHPT
Výber a hodnotenie rastlinných substrátov vo vývoji nových funkčných potravín20172017Mladý výskumníkZ. MatejčekováOVHKP ÚPV FCHPT
Výskyt, charakterizácia a porovnanie baktérií rezistentných voči antibiotikám od poľa až ku konzumentovi (1/0096/17)20172020VEGAL. BírošováOVHKP ÚPV FCHPT
Využitie princípov prediktívnej mikrobiológie pri zvyšovaní zdravotnej bezpečnosti, hygienickej bezchybnosti a kvality tradičných slovenských parených syrov zo surového mlieka. (1/0532/18)20182021VEGAA. MedveďováOVHKP ÚPV FCHPT
Zvýšenie bezpečnosti a kvality tradičných slovenských syrov na základe aplikácie moderných analytických, matematicko-modelovacích a molekulárno-biologických metód a identifikácia inovačného potenciálu (APVV-15-0006)20162019APVV - Všeobecná výzvaĽ. ValíkOVHKP ÚPV FCHPTLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně