26. 10. 2020  3:30 Demeter
Akademický informační systém

Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 8

Stav
Název
Od
Do
DruhGarant
Pracoviště
Fotochemicky indukovaná meďou sprostredkovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu (APVV-15-0545)
2016
2020APVV - Všeobecná výzva
CL FCHPT
Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. (APVV-15-0119)2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
T. Liptaj
CL FCHPT
Moderné interaktívne vzdelávanie v NMR spektroskopii (037STU-4/2020)
2020
2022
KEGA
CL FCHPT
Pokročilá fotochemicky indukovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu tolerantná k prítomnosti kyslíka (APVV-19-0338)
2020
2024
APVV - Všeobecná výzva
CL FCHPT
Traktografia a magnetická rezonančná spektroskopia na animálnych modeloch hľadá nové biomarkery skorých štádií demencie Alzheimerovho typu (1/0415/16)20162018
VEGA
S. KašparováCL FCHPT
Učenie a nervová plasticita spevavcov (APVV-15-0077)20162020APVV - Všeobecná výzvaS. KašparováCL FCHPT
Všestranná NMR spektroskopia (2019vs068)20192020
-- Iný domáci --
M. KaliňákCL FCHPT
Výskum komparatívnych zobrazovacích metód na báze magnetickej rezonancie na diagnostiku neurologických a muskuloskeletálnych ochorení (APVV-15-0029)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
CL FCHPTLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšněukončený úspěšně