4. 6. 2020  14:25 Lenka
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 269

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Adaptácia metód predikcie pre prúdy dát
2016
2016
Mladý výskumník
UISI FIIT
Adaptive Recovery and Use of Spatially Visualized Software Knowledge (ICT-10-2016)
2016
2017
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
V. VranićUISI FIIT
Adaptívne metódy predikcie v energetike
20172017Mladý výskumníkP. Vrablecová
UISI FIIT
Adaptívne spresňovanie predikcie spotreby elektrickej energie pomocou zhlukovania prúdov údajov20172017Mladý výskumník
UISI FIIT
Adaptívny sociálny web a jeho služby pre sprístupňovanie informácií (1/0508/09)
2009
2011
VEGAP. NávratUISI FIIT
Adaptívny webový portál pre výučbu programovania pomocou príkladov (3/5187/07)20072009KEGA
UISI FIIT
Advanced Teaching and LeArning System (H2020-ICT-2015)
20152015H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológieUISI FIIT
Aktualizácia predmetov zameraných na výučbu počítačových sietí podľa špecifikácie praxe (045STU-4/2015)
2015
2017
KEGA
UPSS FIIT
Aktualizácia predmetov zameraných na výučbu počítačových sietí podľa špecifikácie praxe (011STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
P. ČičákUPAI FIIT
Analýza a návrh metód a modelov viacjazyčného obsahu generovanom používateľmi v online priestore rozsiahlych dát založených na strojovom učení (1/0725/19)20192022VEGA
UISI FIIT
2004
2005VEGAM. Markošová
UAI FIIT
Analýza správania používateľa s využitím vizuálnych stimulov
2017
2017
Mladý výskumníkP. GašparUISI FIIT
Analýza veľkých dát (APVV-14-0413)2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
V. Rozinajová
UISI FIIT
Aplikovaný výskum merania fyziologických parametrov stresu a inteligentného bezdrôtového biomonitoringu s využitím technológií na čipe (APVV-0766-12)
2013
2013
APVV - Všeobecná výzva
UPSS FIIT
Aplikovaný výskum merania fyziologických parametrov stresu a inteligentného bezdrôtového biomonitoringu s využitím technológií na čipe (APVV-14-0817)
20152018APVV - Všeobecná výzva
UPSS FIIT
Aplikovaný výskum merania fyziologických parametrov stresu a inteligentného bezdrôtového biomonitoringu s využitím technológií na čipe. (APVV-15-0789)20162019
APVV - Všeobecná výzva
K. Jelemenská
UPSS FIIT
Atmosférická sonda merajúca veličiny (2015et10)20162016-- Iný domáci --P. Pištek
UPSS FIIT
Automatická detekcia navigačnej zručnosti na Webe
2019
2019
Mladý výskumník
P. Hlaváč
UISI FIIT
Automatická sumarizácia používateľom vytvorených recenzií2018
2018
Mladý výskumník
S. PecárUISI FIIT
Automatické generovanie architektúr samočinného testovania pamätí v systémoch na čipe
2017
2018
Mladý výskumníkUISI FIIT
Automatizované rozpoznávanie antisociálneho správania v online komunitách (APVV-17-0267)
20182022
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Better Utilization of Green Energy through Better Modelling (BFN16-ENV-010)
2017
2018
-- Iný medzinárodný --M. Lucká
UISI FIIT
2006
2006-- Iný domáci --T. KrajčovičUPSS FIIT
Bezpečnosť a spoľahlivosť prostriedkov heterogénnych sietí Internetu vecí (1/0550/18)
2018
2021
VEGA
UPAI FIIT
2009
2011
VEGA
L. HudecUPSS FIIT
Bezpečnosť sietí v prostredí Internetu vecí
2017
2017
Mladý výskumník
R. Grežo
UPAI FIIT
Bezpečnosť, spoľahlivosť a efektívnosť prostriedkov heterogénnych sietí Internetu vecí (1/0580/20)2020
2023
VEGA
UPAI FIIT
Bezpečnosť v distribuovaných počítačových systémoch (1/0361/15)20152017
VEGA
L. Hudec
UAI FIIT
Bezpečnosť v distribuovaných počítačových systémoch a mobilných počítačových sieťach (1/0722/12)20122014VEGAUAI FIIT
Bezpečnostná architektúra pre mobilné ad-hoc siete
2017
2017
Mladý výskumník
J. Filipek
UPAI FIIT
Blockchain Lab (026STU-4/2020)
2020
2022
KEGA
M. Ries
UPAI FIIT
Blockchain Lab (047STU-4/2021)
2021
2023KEGAM. RiesUPAI FIIT
Centrum globálnych sieťových technológií (5d-FIIT/2006-3)
2006
2006
-- Iný domáci --
UPSS FIIT
Collaboration and Secure Software Engineering Using Spatial Visualization (H2020-ICT-2014-1)
2014
2014
-- Iný medzinárodný --
V. VranićUISI FIIT
Collaboration network over heterogeneous micro grid infrastructures for an environmentally conscious society (EE–11–2015)
2016
2018
-- Iný medzinárodný --
UISI FIIT
Creating a Hub for Environment-based Assessment of Livelihoods in the Tanzanian Health system for sustainable development (ICT-39-2016-2017)
2018
2019
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
V. VranićUISI FIIT
Cubely - programovanie vo virtuálnej realite (Generácia 3.0 2018)
20182018
-- Iný domáci --
J. Vincúr
UISI FIIT
Detekcia navigačnej zručnosti na Webe20182018Mladý výskumníkUISI FIIT
Detekcia neurodegeneratívnych ochorení zmiešanou a virtuálnou realitou (2019et007)
2019
2020
-- Iný domáci --M. Tamajka
UPAI FIIT
Detekcia problémov s použiteľnosťou prostredníctvom sledovania pohľadu
20182018Mladý výskumníkUISI FIIT
Detekcia útokov v softvérovo definovaných sieťach2019
2019
Mladý výskumník
UPAI FIIT
Digital Economy and the Society of the Future (OC-2019-1-23687)2019--
COST
UISI FIIT
Digitálne dvojča vozidla s podporou umelej inteligencie pre autonómne dopravné prostriedky (APVV-19-0401)
2020
2023
APVV - Všeobecná výzva
I. Kotuliak
UPAI FIIT
DNA puzzle: riešenie paralelného optimalizačného problému de novo skladania (APVV-0721-12)
20132013APVV - Všeobecná výzvaM. Lucká
UISI FIIT
DriVR (2014et005)
2015
2015
-- Iný domáci --R. Broniš
UPSS FIIT
ECET - European Computing Education and Training (SOCRATES 213871-CP-2-2001-BG-ERASMUS-TN)
2001
2004
Academic and Structural Networks
P. Návrat
UISI FIIT
Efektívna exploratívna analýza dát s použitím biologicky inšpirovaných algoritmov (1/0596/13)
2013
2013
VEGA
UISI FIIT
Efektívne doručovanie multimediálneho obsahu cez IP siete (1/0667/15)
2015
2017
VEGA
UPSS FIIT
Efektívny vývoj softvéru ako súhra pokročilých prístupov k vývoju softvéru a organizácie ľudí (1/0734/16)
2016
2019
VEGA
UISI FIIT
Energetická efektívnosť, testovateľnosť a zabezpečenie koncových zariadení v heterogénnych sieťach IoT (1/0690/17)
2017
2020VEGA
UPAI FIIT
European network for Web-centred linguistic data science (COST CA18209)
20192023
COST
UISI FIIT
European Thematic Network for Doctoral Education in Computing (114046-CP-1-2004-1-BG-ERASMUS-TN)20042007Academic and Structural NetworksP. Návrat
UISI FIIT
European Thematic Network for Teaching, Research and Innovations in Computing Education (ETN TRICE) (ETN-142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW)
2008
2011
Academic and Structural Networks
UISI FIIT
Expanding Horizons for Girls in STEM (H2020-GERI-2014-1)
2014
2015-- Iný medzinárodný --UPSS FIIT
eyeBlink - detekcia frekvencie žmurknutí používateľa PC (2012et009)
2013
2013-- Iný domáci --A. FogeltonUAI FIIT
20072007-- Iný domáci --
UPSS FIIT
Financie vo vrecku (2012et006)
2013
2013
-- Iný domáci --
UPSS FIIT
Forest Guardian - Monitorovací Systém Lesa (2010et013)
2011
2011
-- Iný domáci --UPSS FIIT
Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere (539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW)20132016
Erasmus
D. Chudá
UISI FIIT
Gem rozšírenie Karteziánskeho Genetického Programovania2018
2018
Mladý výskumníkUISI FIIT
Hmotnostná spektrometria vysokosenzitívnou laserovou postionizáciou na analýzu mikrometeoritov zozbieraných stratosférickým kolektorom (APVV-17-0152)
2018
2021APVV - Všeobecná výzva
UPAI FIIT
Holistické prístupy pre spracovanie veľkých dát textového charakteru (APVV-0251-12)2013
2013
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
HoloBanking (2015et07)
2016
2016
-- Iný domáci --J. VincúrUISI FIIT
Chyby a neurčitosť v sekvenovaní DNA: Algoritmy a modely (1/0458/18)
2018
2021
VEGA
M. LuckáUISI FIIT
Implementácia FM-indexu zameraná na časovo efektívne mapovanie DNA sekvencií
2019
2019
Mladý výskumníkJ. SitarčíkUISI FIIT
Increasing reliability of automotive buses
2019
2019
Mladý výskumník
UPAI FIIT
IndoorNav (2015et09)
20162016
-- Iný domáci --
UISI FIIT
20062008
VEGA
V. Vojtek
UAI FIIT
Informačné správanie sa človeka v digitálnom priestore (APVV-14-0542)20152019
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Informačné správanie sa človeka v digitálnom priestore (APVV-15-0508)
20162020APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Informačný a zábavný systém pre spolucestujúcich v automobile s použitím nových metód interakcie, obohatenej reality a mobilných technológií (VW 89/13)
2013
2014
-- Iný domáci --
V. BenešováUAI FIIT
Innovative teaching curricula, methods and infrastructures for computer science and software engineering (SCOPES JRP/IP, No. 160480/2015)
2015
2018
-- Iný medzinárodný --
M. Bieliková
UISI FIIT
Inovácia odborných predmetov zameraných na problematiku počítačových sietí s ohľadom na potreby priemyselnej praxe (057TUKE-4/2016)2016
2018
KEGA
P. Čičák
UPSS FIIT
Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heterogénnych systémov IoT využívajúcich technológie Smart ActiveCloud s vysokou úrovňou bezpečnosti (313012Q938)
2020
2023
OP VaIM. Ries
UPAI FIIT
2007
2009
VEGA
UPSS FIIT
Inovatívne metódy výučby informatiky vo veľkých skupinách s podporou online vzdelávania (028STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
UISI FIIT
20102011
VEGA
I. KotuliakUPSS FIIT
Inovatívne postupy v modelovaní ľudskej vizuálnej pozornosti
2019
2019
Mladý výskumník
M. Laco
UPAI FIIT
Integrácia štúdia spracovania vizuálnej informácie a vytvorenie komplexných multimediálnych učebných materiálov (068UK-4/2011)2011
2013
KEGA
V. BenešováUAI FIIT
Inteligentná analýza veľkých údajových korpusov sémanticky-orientovanými a bio-inšpirovanými metódami v paralelnom prostredí (1/0752/14)
2014
2017
VEGA
P. NávratUISI FIIT
Inteligentné vnorené systémy (IVS) (1/0822/08)
2008
2010
VEGA
UAI FIIT
Intelligent and personalized COaching services for people at risk of becoming frail as they Age to favour healthy lifestyles, lonGevity and wEllbeing
2017
2018H2020: SC1 - Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
UISI FIIT
Interdisciplinary short cycle programs in data science for business intelligence
2021
2024
ERASMUS+
V. Janiš
UISI FIIT
International Center of Excellence for Research on Intelligent and Secure Information and Communications Technologies and Systems (ITMS 26240120039)
2014
2015
OP VaV
V. Rozinajová
UISI FIIT
Interpretácia rozhodnutia umelej inteligencie pri diagnostike Alzheimerovej choroby2019
2019
Mladý výskumníkM. TamajkaUPAI FIIT
Interpretácia spätnej väzby s využitím vizuálnych stimulov
20182018
Mladý výskumník
UISI FIIT
Interpretovateľnosť a vysvetliteľnosť systémov hlbokých neurónových sietí v doméne medicínskych vizuálnych dát (1/0702/20)2020
2022
VEGAUPAI FIIT
Invisible Wi-Fi roaming in Software Defined Networking
20182018Mladý výskumníkK. KošťálUPAI FIIT
Joint Degree in Media Development Engineering (29079-IC-1-2005-1-DK-ERASMUS-PROGUC-3)
2006
2009
-- Iný domáci --M. ŠperkaUAI FIIT
Klasifikácia odberných miest elektrickej energie a spresňovania predikcie spotreby pomocou analýzy zhlukov prúdov údajov
20162016
Mladý výskumník
UISI FIIT
Kognitívne cestovanie po digitálnom svete webu a knižníc s podporou personalizovaných služieb a sociálnych sietí (APVV-0208-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
P. NávratUISI FIIT
2003
2005
VEGAP. Návrat
UISI FIIT
Konekcionistické výpočtové modely pre prostredie počítačového gridu. (1/0848/08)
2008
2010
VEGA
UAI FIIT
Kontextové vyhľadávanie a prehliadanie informácií v sociálnom prostredí webu (1/0675/11)
20112014
VEGA
M. BielikováUISI FIIT
Kto napísal tento kód?20192019Mladý výskumník
UISI FIIT
Laboratórium mobilných technológií a aplikácií na FIIT STU
20132013
-- Iný domáci --
M. Nagy
UPSS FIIT
Laboratórium pokročilých informačno-komunikačných technológií (5d-FIIT/2006-4)
2006
2006-- Iný domáci --UAI FIIT
Lasting and Adaptive Cultural Experience Settings
20182020
COST
UISI FIIT
Lok-me-IN - Audio navigácia v nákupnom centre (2014et014)
2015
2015
-- Iný domáci --
UPSS FIIT
Making Organizational Knowledge More Accessible and Comprehensible to Software Developers via Summary Level Organizational Patterns2017
2017
Mladý výskumník
UISI FIIT
Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale (COST Action IC 1103)
2014
2015
COST
E. Gramatová
UPSS FIIT
Medzikulturálne aspekty súcitu, sebasúcitu a sebakritickosti a testovanie ich ovplyvňovania (1/0075/19)2019
2022
VEGA
R. Móro
UISI FIIT
Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa (313021W404)
2020
2023
OP VaI
UISI FIIT
Medziodborové štúdium dizajn interaktívnych digitálnych médií. (3/3206/05)2005
2007
KEGAM. Šperka
UAI FIIT
Metodická a obsahová inovácia výučby vybraných predmetov z oblasti informačných a komunikačných technológií s orientáciou pre potreby praxe na báze využívania moderných videokonferenčných a kolaboračných nástrojov (026TUKE-4/2021)2021
2023
KEGA
UPAI FIIT
Metódy a algoritmy návrhu testovateľných digitálnych systémov na čipe s nízkou spotrebou (1/0574/11)
20112014VEGA
UPSS FIIT
Metódy a algoritmy zefektívnenia a spoľahlivosti doručovania multimediálneho obsahu v IP sieťach (1/0836/16)20162018VEGAI. Kotuliak
UPSS FIIT
Metódy a prostriedky tvorby bezpečnosti a správy sieťových a mobilných počítačových systémov II. (1/0157/03)2003
2005
VEGA
UPSS FIIT
Metódy interpretovateľnosti a vysvetliteľnosť systémov umelej inteligencie v doméne medicínskych vizuálnych dát z pohľadu používateľa (1/0802/21)
2021
2023
VEGAV. Benešová
UPAI FIIT
Metódy návrhu a verifikácie digitálnych systémov s nízkou spotrebou na báze formálnych špecifikačných jazykov (1/0616/14)20142016
VEGA
P. Čičák
UPSS FIIT
Metódy umelej inteligencie pre spracovanie radiologických dát. (2017et007)2018
2018
-- Iný domáci --
V. BenešováUPAI FIIT
Metódy vizuálnej detekcie a rozpoznávania objektov pomocou lokálnych deskriptorov a vizuálnych slov (1/0530/13)2013
2013
VEGA
UAI FIIT
Misinformation Detection in Healthcare Domain (SK-IL-RD-18-0004)2018
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca
M. BielikováUISI FIIT
2007
2009
-- Iný medzinárodný --
P. Čičák
UPSS FIIT
Mobilné siete, ich bezpečnosť a manažment (2012et011)
2013
2013
-- Iný domáci --M. NagyUPSS FIIT
Modelom riadená identifikácia vzdelávacieho obsahu s podporou kolaboratívnej tvorby otázok a úloh (049STU-4/2018)
2018
2020
KEGA
J. LangUISI FIIT
Modelom riadená identifikácia vzdelávacieho obsahu s podporou kolaboratívnej tvorby otázok a úloh (028STU-4/2019)
2019
2021
KEGAJ. LangUISI FIIT
Modelom riadená identifikácia vzdelávacieho obsahu s podporou kolaboratívnej tvorby otázok a úloh (035STU-4/2020)
2020
2022
KEGAUISI FIIT
Modelom riadená identifikácia vzdelávacieho obsahu s podporou kolaboratívnej tvorby otázok a úloh (MoD2CIE) (026STU-4/2021)
2021
2023
KEGA
UISI FIIT
2005
2008
APVVM. Bieliková
UISI FIIT
Modelovanie činnosti, pohľadu a fyziológie softvérového vývojára20162016Mladý výskumník
UISI FIIT
Modelovanie hudobných štruktúr pomocou umelých neurónových sietí20182018Mladý výskumníkL. S. Marták
UPAI FIIT
Modelovanie ľudskej vizuálnej pozornosti s využitím automatického vizuálneho rozpoznávania scény a objektov (1/0874/17)
2017
2019VEGAV. BenešováUPAI FIIT
Modelovanie, návrh a verifikácia digitálnych systémov formálnymi špecifickými jazykmi (1/0502/13)
20132013
VEGA
K. JelemenskáUPSS FIIT
Modelovanie používateľa pre úlohu predikcie odchodu zo sedenia
2016
2016
Mladý výskumník
UISI FIIT
Modelovanie, predikcia a vyhodnocovanie správania človeka pri interakcii na webe pre adaptáciu a personalizáciu (1/0691/17)
2017
2020
VEGA
UISI FIIT
Modelovanie, predikcia a vyhodnocovanie správania človeka pri interakcii na webe pre prispôsobovanie a personalizáciu (1/0667/18)
2018
2021
VEGA
UISI FIIT
2006
2008
VEGA
P. NávratUISI FIIT
Morálka a emócie: vzťah morálneho usudzovania, súcitu, emocionálnych expresií a identifikácií (APVV-16-0358)
20172021APVV - Všeobecná výzvaV. BenešováUPAI FIIT
Multidimensional Software Knowledge for Software Defined Infrastructures (SEP-210506576)
20182021H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológieV. Vranić
UISI FIIT
Multi-disciplinary innovation for social change (COST Action CA18236 )
2019
2022
COST
UISI FIIT
Multimodálna interakcia človek-robot s využitím cloudových prostriedkov (APVV-15-0731)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzvaI. KotuliakUPAI FIIT
Multimodálna priebežná behaviorálna biometrická autentifikácia na mobilných zariadeniach2018
2018
Mladý výskumníkK. Burda
UISI FIIT
Nádorová heterogenita v mnohopočetnom myelóme: evolúcia a klinická významnosť (APVV-16-0484)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
M. Lucká
UISI FIIT
Nástroj pre automatizované generovanie faktických otázok
2017
2017Mladý výskumníkM. Blšták
UISI FIIT
2004
2008
Štátny program
P. NávratUISI FIIT
Návrh nízkoenergetických inteligentných systémov na čipe v nanotechnológiách (APVV-0017-12)
2013
2013
APVV - Všeobecná výzvaE. GramatováUPSS FIIT
Návrh nízkoenergetických inteligentných systémov na čipe v nanotechnológiách (APVV-14-0091)
20152018APVV - Všeobecná výzva
UPSS FIIT
Návrh QoS pre HAN a PAN siete2018
2018
Mladý výskumníkUPAI FIIT
2002
2004
VEGA
UAI FIIT
Neurónové siete s "echo" stavmi (1/1047/04)2004
2006
VEGA
J. Pospíchal
UAI FIIT
"Neviditeľný" Wi-Fi prechod stanice v Softvérovo riadených sieťach
2016
2016
Mladý výskumníkR. BencelUPAI FIIT
Nízkoenergetický komunikačný protokol v sieti LoRa
20172017
Mladý výskumník
O. PerešíniUPAI FIIT
Nová metóda presmerovania požiadaviek v distribučnej sieti pomocou presúvania aktívnych TCP spojení
2019
2019
Mladý výskumníkUPAI FIIT
Nové adaptívne prístupy k získavaniu znalostí z dát veľkého rozsahu (1/0774/17)
2017
2020VEGAUISI FIIT
Nové formy vysokoškolského štúdia v odbore Umelá inteligencia v SR. (3/3135/05)20052007
KEGA
V. KvasničkaUAI FIIT
Nové metódy učenia s posilňovaním pre spolupracujúce multiagentové systémy (1/0553/12)20122014
VEGA
J. PospíchalUAI FIIT
Nové technológie a formy vo vyučovaní počítačového videnia (047UK-4/2018)20182020
KEGA
V. BenešováUPAI FIIT
Nové technológie vo vyučovaní počítačového videnia (025UK-4/2017)20172019
KEGA
UPAI FIIT
Obohacovanie vektorových reprezentácií slov sémantickou informáciou2018
2018
Mladý výskumníkUISI FIIT
Obohacovanie vektorových reprezentácií slov sémantickou informáciou 2
2019
2019Mladý výskumníkM. Farkaš
UISI FIIT
OneCard - Unique Security microSD Card with an Innovative NFC Solution for Access Control (H2020-DS-2014-1)
2014
2014
-- Iný medzinárodný --
I. KotuliakUPSS FIIT
Online laboratórium pre inovatívne typy interaktívnych úloh v informatike (034STU-4/2015)
2015
2017KEGAUISI FIIT
Online platforma pre tvorbu a automatizované vyhodnotenie inovatívnych typov interaktívnych úloh v informatike (013STU-4/2014)20142014
KEGA
UISI FIIT
Optimalizácia návrhu nízkopríkonových digitálnych a zmiešaných integrovaných systémov (1/1008/12)
2012
2015VEGA
UPSS FIIT
Optimalizácia sieťových architektúr pre zlepšenie kvality multimediálnych prenosov (1/0460/13)
20132013VEGAM. KotočováUPSS FIIT
Optimalizácia v mikrogride
2019
2021
Excelentné tímy mladých výskumníkovUISI FIIT
Optimálny smerovací algoritmus rešpektujúci požiadavky aplikácií internetu vecí v rámci heterogénnych sietí
2016
2016Mladý výskumníkO. Perešíni
UPAI FIIT
Osobnosť a profesijné videnie učiteľov a učiteliek vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe (1/0409/17)
2017
2019
VEGA
M. Bieliková
UISI FIIT
2007
2007
-- Iný domáci --
UPSS FIIT
PARSing and Multi-word Expressions: Towards linguistic precision and computational efficiency in natural language processing (PARSEME) ( COST Action IC1207)
2014
2017
COSTM. Šimko
UISI FIIT
Personalizácia na adaptívnom a sociálnom webe (2009et008)
2010
2010
-- Iný domáci --
UISI FIIT
Personalizácia pohybovej aktivity pre boj s detskou obezitou (2010et018)2011
2011
-- Iný domáci --
UISI FIIT
Personalizovaný a interaktívny webový obsah pre výučbu vývoja softvérových systémov (030STU-4/2013)
2013
2013
KEGA
UISI FIIT
Pilot project for education of selected modern IT topics in lifelong education process using modern teaching methods (131201110125)
2006
2008
Európsky sociálny fond
UPSS FIIT
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby (ITMS 26240120005)20092011
OP VaV
UISI FIIT
Podpora dobudovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a službyII (ITMS 26240120029)
2010
2013
OP VaV
UISI FIIT
Podpora procesu výučby mobilného počítania (042STU-4/2013)
2013
2013
KEGAUAI FIIT
2010
2011
KEGA
M. Čerňanský
UAI FIIT
Podpora procesu výučby počítačovej grafiky a tvorby multimediálnych aplikácií (046STU-4/2013)20132013KEGAUAI FIIT
Podpora včasnej diagnostiky Alzheimerovej choroby s využitím metód umelej inteligencie a počítačového videnia
20182020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
UPAI FIIT
Podpora vzdelávania využitím sociálnych vzťahov a inteligentného odporúčania (028-025STU-4/2010)
2010
2011KEGAM. Bieliková
UISI FIIT
Podpora zamedzenia plagiátorstva vo vzdelávaní a e-vzdelávaní informatikov (345-032STU-4/2010)
2010
2011
KEGAD. Chudá
UISI FIIT
Pokročilé metódy v evolúcii softvéru: varianty, kompozícia a integrácia (1/1221/12)
20122015
VEGA
V. VranićUISI FIIT
Pokročilé metódy zhlukovania mnohodimenzionálnych dát (1/0734/18)
2018
2021
VEGA
V. Rozinajová
UISI FIIT
2007
2009VEGA
UAI FIIT
Prediktívne modelovanie kardiovaskulárnych komplikácií pri diabetických ochoreniach (APVV-19-0364)
2020
2023
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Prepájanie SDN domén
2016
2016
Mladý výskumník
P. Helebrandt
UPAI FIIT
Prepojenie technológie blockchain na online platobné služby20192019Mladý výskumníkK. Košťál
UPAI FIIT
Presegmentácia medicínskych dát pre ich ďalšie spracovanie
2017
2017
Mladý výskumníkM. Tamajka
UPAI FIIT
Previazanie, vizualizácia a behaviorálne obnovovanie heterogénnych softvérových znalostí (1/0808/17)
2017
2020
VEGA
UISI FIIT
Previazanie, vizualizácia a obnovovanie heterogénnych softvérových znalostí (1/0696/18)2018
2021
VEGA
V. VranićUISI FIIT
Previazanie, vizualizácia a obnovovanie heterogénnych softvérových znalostí (1/0759/19)20192022VEGAV. VranićUISI FIIT
Prípadová štúdia pre VoIP sieť (2009et004)
20102010-- Iný domáci --
UPSS FIIT
Prípady použitia ako zdrojový kód
2016
2016
Mladý výskumníkM. BystrickýUISI FIIT
Prispôsobovanie prístupu k informačným a vedomostným artefaktom založené na interakciách a kolaborácii v prostredí webu (1/0646/15)
2015
2018
VEGAM. BielikováUISI FIIT
Projekt dátového informačného systému pre technické aspekty zachovania kultúrneho dedičstva (061-006STU-8/2008)
2009
2009
-- Iný domáci --
UISI FIIT
Projektové štúdio na výučbu tvorby softvéru pre mobilné zariadenia (5d-FIIT/2006-1)2006
2008
-- Iný domáci --
UISI FIIT
Projektové štúdio pre bakalárske záverečné projekty v oblasti informačných technológií (5d-FIIT/2006-2)
2006
2007
-- Iný domáci --
UPSS FIIT
Promoting healthy nutritional habits to improve obesity and cancer management (H2020-MSCA-ITN-2017)
2017
--
H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
M. BielikováUISI FIIT
Reprezentácia sekvencií údajov pomocou obmedzenej abecedy symbolov20162016
Mladý výskumník
J. Ševcech
UISI FIIT
Research of deep convolutional neural networks
20152015
-- Iný medzinárodný --
UAI FIIT
Roaming v konvergovaných komunikačných sieťach (2010et015)
2011
2011
-- Iný domáci --
UPSS FIIT
Rozpoznávanie objektov s využitím vizuálnej výraznosti
2016
2016
Mladý výskumník
UPAI FIIT
Rozšírenie teórie multiagentových systémov o kolektívnu pamäť (1/0458/13)20132015
VEGA
UAI FIIT
Rozvoj výskumnej infraštruktúry STU (003STU-2-3/2016)2017
2017
-- Iný domáci --
FIIT
Segmentácia obrazu pomocou zhlukovania a Karteziánskeho Genetického Programovania
2019
2019
Mladý výskumník
J. LoeblUPAI FIIT
Semantic keyword-based search on structured data sources (COST Action IC1302)
2014
2017
COSTM. Bieliková
UISI FIIT
Sémantická kompozícia webových a gridových služieb (APVV-0391-06)
2007
2009APVV
UISI FIIT
Servisný modul pre stratosférický balón (2016et023)
2017
2017
-- Iný domáci --M. ValičekUPAI FIIT
Sieťové architektúry pre doručovanie multimediánych služieb so zabezpečením kvality (1/0676/12)
2012
2014
VEGA
I. KotuliakUPSS FIIT
Sledovanie pohľadu vo vývoji softvéru
2015
2017Excelentné tímy mladých výskumníkov
UISI FIIT
Smart History (2004-1375/001-001LT CA12)
2004
2005
-- Iný domáci --
P. NávratUISI FIIT
Space-related Education and Collaboration of European Pupils and Students (H2020-COMPET-2014)20142014
-- Iný medzinárodný --
P. Trúchly
UPSS FIIT
2003
2005
VEGAV. VojtekFIIT
Spresnenie modelu predikcie pomocou súboru metód
2016
2016
Mladý výskumník
UISI FIIT
Strategic partnership for joint research of IoT, 5G and beyond (H2020-TWINN-2015)
2015
2015
-- Iný medzinárodný --
UPSS FIIT
Sumarizácia názorov z používateľských recenzií
2019
2019
Mladý výskumník
S. PecárUISI FIIT
2004
2007
Európsky sociálny fond
UISI FIIT
Syntéza textúr pomocou generatívnych modelov hlbokého učenia
2019
2019Mladý výskumníkUPAI FIIT
2006
2008VEGAUPSS FIIT
Štúdium emergencie kognitívneho orgánu v multiagentových systémoch pomocou učenia s odmenou a trestom (reinforcement learning) (1/0801/11)
2011
2013
VEGA
V. Kvasnička
UAI FIIT
Štúdium emergencie stratégie pomocou neurónových sietí (1/0141/10)2010
2011
VEGA
UAI FIIT
2008
2010
VEGA
UAI FIIT
Teacher Induction: Supporting the Supporters of Novice Teachers in Europe (128825-CP-1-2006-UK-Comenius-C21-TISSNTE)
2006
2009
Comenius
UISI FIIT
TECHNical and scientific NEws (H2020-ISSI-2015-1, 709506)
2016
2016-- Iný medzinárodný --V. VranićUISI FIIT
20052008
APVV
UAI FIIT
2005
2007
APVV
UAI FIIT
Terapia detskej mozgovej obrny pomocou počítačových hier. (2013et029)
2014
2014
-- Iný domáci --
M. Nagy
UPSS FIIT
Testami riadená modularizácia20172017Mladý výskumníkUISI FIIT
To Internet-of-Things from Ubiquitous Computing (H2020-ISSI-2015-1)
2016
2016
-- Iný medzinárodný --UISI FIIT
Transparentné smerovanie požiadaviek v distribučnej sieti pomocou softvérovo definovaných sietí
2018
2018Mladý výskumníkUPAI FIIT
Tvorba aplikácií pre mobilné zariadenia (2010et016)2011
2011
-- Iný domáci --
M. Čerňanský
UAI FIIT
Učenie s prenosom medzi jazykmi pre analýzu sentimentu
20172017
Mladý výskumník
UISI FIIT
Učenie s prenosom medzi jazykmi pri použití hlbokých neurónových sietí
2018
2018
Mladý výskumníkM. Pikuliak
UISI FIIT
2003
2005
VEGAV. Kvasnička
UAI FIIT
20052007KEGAM. Šperka
UAI FIIT
Univerzálny architektonický modul neurónovej siete na extrakciu kľúčových slov
2016
2016Mladý výskumník
UISI FIIT
Univerzálny modulárny priemyselný počítač (VMSP-P-0059-09)20092010APVV
UPSS FIIT
Určenie podobnosti textúr Siamskými neurónovými sieťami20182018
Mladý výskumník
L. Hudec
UPAI FIIT
User Modeling Based on Mouse Usage20162016
Mladý výskumník
UISI FIIT
Verifikácia a spoľahlivosť návrhu digitálnych systémov (SK-CZ-2013-0173)
2015
2015
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
UPSS FIIT
Víkendový hackathon (2012vs035)
20132013-- Iný domáci --I. KotuliakUPSS FIIT
Virtuálne a konštruktívne modelovanie, tréning a simulácia správania davu v mestskom prostredí (APVV-0233-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
P. Lacko
UISI FIIT
Virtuálne softvérové laboratórium pre kolaboratívne riešenie úloh pri vzdelávaní (009STU-4/2014)
2014
2016
KEGA
M. BielikováUISI FIIT
Vizuálne rozpoznávanie tried objektov vo videosekvenciách prepojením sémantickej segmentácie na lokálnej úrovni a globálnej segmentácie vizuálnej nápadnosti (saliency) (1/0625/14)
2014
2016
VEGA
V. Benešová
UPAI FIIT
Vnorený systém pre podporu rozhodovania na používateľskej úrovni (2009et010)
2010
2010
-- Iný domáci --
UPSS FIIT
Výskum a vývoj automatizovanej validácie dát pre podnikové a Big Data systémy podporené AI (2018/7838:1-26C0)
2018
2021
-- Iný domáci --
I. KotuliakUPAI FIIT
Výskum a vývoj technologického zariadenia na výrobu kompozitného keramického granulátu pre 3D tlač (APVV-19-0408)
20202023APVV - Všeobecná výzvaT. KrajčovičUPAI FIIT
Výskum a vývoj znalostného systému na podporu riadenia toku práce v organizáciách s administratívnymi typmi procseov (APVT-51-024604)2005
2007
APVV
P. Návrat
UISI FIIT
Výskum efektívnych metód vývoja adaptívnych softvérových ekosystémov. (313012S803)
20202022
OP VaI
FIIT
Výskum metód získavania, analýzy a personalizovaného poskytovania informácií a znalostí (ITMS: 26240220039)2011
2015
OP VaV
M. BielikováFIIT
Výskum novej generácie interakcie človeka s počítačom (1/0409/11)
2011
2014VEGAV. Benešová
UAI FIIT
Výskum nových metód umelej inteligencie, hlbokých neurónových sietí, virtuálnej a rozšírenej reality na podporu diagnostiky Alzheimerovej choroby (APVV-19-0501)
2020
2023APVV - Všeobecná výzvaV. Benešová
UPAI FIIT
Výskum pokročilých metód inteligentného spracovania informácií (313011T570)20162019OP VaI
FIIT
Výskum pokročilých metód počítačového videnia a umelej inteligencie pre podporu diagnostiky Alzheimerovej choroby (APVV-18-0397)2019
2022
APVV - Všeobecná výzva
V. BenešováUPAI FIIT
Vytvorenie komplexných učebných materiálov a diverzifikácia štúdia interakcie človeka s počítačov a vizualizácie informácií (026STU-4/2014)
2014
2014
KEGAM. Čerňanský
UAI FIIT
Výučba programovania pomocou adaptívneho hypermediálneho systému na Internete (3/2069/04)
2004
2006
KEGA
UISI FIIT
Výučba základných prvkov procedurálneho programovania vo VR (2017vs070 )
2018
2018
-- Iný domáci --J. Vincúr
UISI FIIT
Využitie generatívnych modelov neurónových sietí pre zlepšovanie predikcie budúceho stavu
2019
2019
Mladý výskumníkM. Mocko
UISI FIIT
Využitie hlbokého učenia na automatickú diagnostiku vybraných chorôb
2018
2018
Mladý výskumníkT. Jarábek
UISI FIIT
Využitie masívneho paralelizmu pre mobilné cestovné poriadky (2009et007)
2010
2010
-- Iný domáci --
UAI FIIT
Wi-Fi prechod stanice v Softvérovo riadených sieťach
2017
2018
Mladý výskumníkR. BencelUPAI FIIT
XR@3D Lab (Nadácia EPH)
2019
2019
-- Iný domáci --
J. Vincúr
UISI FIIT
Zachovanie zrozumiteľnosti zámeru v softvéri (APVV-14-0648)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Zachovanie zrozumiteľnosti zámeru v softvéri (APVV-15-0316)2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Zachovanie zrozumiteľnosti zámeru v softvéri (APVV-16-0151)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzvaV. VranićUISI FIIT
Zachovanie zrozumiteľnosti zámeru v softvéri (APVV-17-0291)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Zaznamenávanie, analýza a modelovanie vzorov správania používateľa pre prispôsobovanie a personalizáciu (1/0774/16)2016
2019
VEGAM. KompanUISI FIIT
Zhodnotenie imunitných kontrolných bodov u B bunkových malignít (APVV-16-0622)20172021
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Zhodnotenie imunitných kontrolných bodov u B-bunkových malignít (APVV-17-0427)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Zhodnotenie imunitných kontrolných bodov u B-bunkových malignít (APVV-18-0264)
20192023APVV - Všeobecná výzvaUISI FIIT
Získavanie, spracovanie, vizualizácia textových informácií na základe analýzy relácií podobnosti (1/0971/11)
2011
2014VEGA
UISI FIIT
Zlepšenie porozumenia softvéru explicitným a vizuálnym narábaním so zámerom (APVV-18-0352)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
2007
2007
-- Iný domáci --
T. Krajčovič
UPSS FIIT
Znalostné prístupy k analýze veľkých dát meniacich sa v čase (APVV-15-0222)
2016
2020APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Znalostné prístupy k inteligentnej analýze veľkých dát (APVV-16-0213)20172021
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Zvýšenie zabezpečenia odomykania dotykového mobilného zariadenia pomocou vzorov na základe behaviorálnych biometrických charakteristík
2017
2017
Mladý výskumník
K. BurdaUISI FIIT
Zvyšovanie úspešnosti strojového učenia prepájaním rôznorodných zdrojov údajov
2017
2019Excelentné tímy mladých výskumníkovI. Srba
UISI FIITLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšně
ukončený úspěšně