Oct 18, 2019   2:11 p.m. Lukáš
Academic information system

Faculty of Informatics and Information Technologies - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 258

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Acquiring, processing and visualization of textual information based on analysis of similarity relations (1/0971/11)20112014VEGAD. ChudáIISE FIIT
Adaptácia metód predikcie pre prúdy dát20162016Mladý výskumníkP. VrablecováIISE FIIT
Adaptation of access to information and knowledge artifacts based on interaction and collaboration within web (1/0646/15)20152018VEGAM. BielikováIISE FIIT
Adaptive Recovery and Use of Spatially Visualized Software Knowledge (ICT-10-2016)20162017H2020: LEIT: Information and Communication TechnologiesV. VranićIISE FIIT
Adaptive social web and its services for information accessing and search (1/0508/09)20092011VEGAP. NávratIISE FIIT
Adaptive web-based portal for learning programming (3/5187/07)20072009KEGAM. BielikováIISE FIIT
Adaptívne metódy predikcie v energetike20172017Mladý výskumníkP. VrablecováIISE FIIT
Adaptívne spresňovanie predikcie spotreby elektrickej energie pomocou zhlukovania prúdov údajov20172017Mladý výskumníkP. LaurinecIISE FIIT
Advanced Methods in Software Evolution: Variants, Composition, and Integration (1/1221/12)20122015VEGAV. VranićIISE FIIT
Advanced Teaching and LeArning System (H2020-ICT-2015)20152015H2020: LEIT: Information and Communication TechnologiesM. BielikováIISE FIIT
Aktualizácia predmetov zameraných na výučbu počítačových sietí podľa špecifikácie praxe (011STU-4/2017)20172019KEGAP. ČičákUPAI FIIT
Analysis and proposal of methods and models for multilingual content generated by users in online big data space based on machine learning (1/0725/19)20192022VEGAM. BielikováIISE FIIT
Analýza EEG metódami matematickej štatistiky, umelých neurónových sietí a nelineárnej dynamiky (2/4026/04)20042005VEGAM. MarkošováIAI FIIT
Analýza správania používateľa s využitím vizuálnych stimulov20172017Mladý výskumníkP. GašparIISE FIIT
Application of neural networks with echo states to time series prediction (1/4053/07)20072009VEGAJ. PospíchalIAI FIIT
Applied research of measurement of physiological parameters of stress and of intelligent wireless bio-monitoring using on-chip technologies (APVV-0766-12)20132013APVV - Všeobecná výzvaK. JelemenskáICSN FIIT
Applied research on measurement of physiologic parameters of stress and smart wireless biomonitoring using on-chip technologies (APVV-14-0817)20152018APVV - Všeobecná výzvaK. JelemenskáICSN FIIT
Applied research on measurement of physiologic parameters of stress and smart wireless biomonitoring using on-chip technologies (APVV-15-0789)20162019APVV - Všeobecná výzvaK. JelemenskáICSN FIIT
Artificial Chemistry and Molecular Evolution (1/0062/03)20032005VEGAV. KvasničkaIAI FIIT
Artistic forms in communication design (3/3253/05)20052007KEGAM. ŠperkaIAI FIIT
Assessing immune-checkpoints in B cell malignancies (APVV-16-0622)20172021APVV - Všeobecná výzvaM. LuckáIISE FIIT
Assessment of immune checkpoints in B cell malignancies (APVV-18-0264)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. LuckáIISE FIIT
Assessment of immune checkpoints in B-cell malignancies (APVV-17-0427)20182022APVV - Všeobecná výzvaM. LuckáIISE FIIT
Atmosférická sonda merajúca veličiny (2015et10)20162016-- Iný domáci --P. PištekICSN FIIT
Automated Recognition of Antisocial Behaviour in Online Communities (APVV-17-0267)20182022APVV - Všeobecná výzvaP. NávratIISE FIIT
Automatická detekcia navigačnej zručnosti na Webe20192019Mladý výskumníkP. HlaváčIISE FIIT
Automatická sumarizácia používateľom vytvorených recenzií20182018Mladý výskumníkS. PecárIISE FIIT
Automatické generovanie architektúr samočinného testovania pamätí v systémoch na čipe20172018Mladý výskumníkM. LódererIISE FIIT
Better Utilization of Green Energy through Better Modelling (BFN16-ENV-010)20172018-- Iný medzinárodný --M. LuckáIISE FIIT
Bezdrôtový prístup do počítačovej siete pre zamestnancov a študentov v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU (Projekt WiFIIT) (5a-FIIT/2006)20062006-- Iný domáci --T. KrajčovičICSN FIIT
Bezpečnosť a spoľahlivosť prostriedkov heterogénnych sietí Internetu vecí (1/0550/18)20182021VEGAL. HudecUPAI FIIT
Bezpečnosť sietí v prostredí Internetu vecí20172017Mladý výskumníkR. GrežoUPAI FIIT
Bezpečnosť, spoľahlivosť a efektívnosť prostriedkov heterogénnych sietí Internetu vecí (1/0580/20)20202023VEGAI. KotuliakUPAI FIIT
Bezpečnostná architektúra pre mobilné ad-hoc siete20172017Mladý výskumníkJ. FilipekUPAI FIIT
Big Data Analysis (APVV-14-0413)20152019APVV - Všeobecná výzvaV. RozinajováIISE FIIT
Blockchain Lab (026STU-4/2020)20202022KEGAM. RiesUPAI FIIT
Center of the global network technologies (5d-FIIT/2006-3)20062006-- Iný domáci --P. ČičákICSN FIIT
Cognitive traveling in digital space of the Web and digital libraries supported by personalized services and social networks (APVV-0208-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaP. NávratIISE FIIT
Collaboration and Secure Software Engineering Using Spatial Visualization (H2020-ICT-2014-1)20142014-- Iný medzinárodný --V. VranićIISE FIIT
Collaboration network over heterogeneous micro grid infrastructures for an environmentally conscious society (EE–11–2015)20162018-- Iný medzinárodný --V. RozinajováIISE FIIT
Collaborative accessing, analysis and presentation of documents in internet environment using modern software tools (1/0162/03)20032005VEGAP. NávratIISE FIIT
Connectionist Computational Models for Computer Grid Environment (1/0848/08)20082010VEGAM. ČerňanskýIAI FIIT
Contextual information search and navigation in the social web (1/0675/11)20112014VEGAM. BielikováIISE FIIT
Creating a Hub for Environment-based Assessment of Livelihoods in the Tanzanian Health system for sustainable development (ICT-39-2016-2017)20182019H2020: LEIT: Information and Communication TechnologiesV. VranićIISE FIIT
Creating of comprehensive training materials and diversification of the study of human-computer interaction and information visualization (026STU-4/2014)20142014KEGAM. ČerňanskýIAI FIIT
Cubely - programovanie vo virtuálnej realite (Generácia 3.0 2018)20182018-- Iný domáci --J. VincúrIISE FIIT
Design of low-energy smart systems-on-chip in nanotechnology (APVV-0017-12)20132013APVV - Všeobecná výzvaE. GramatováICSN FIIT
Design of low-power smart systems-on-chip in nanotechnology (APVV-14-0091)20152018APVV - Všeobecná výzvaK. JelemenskáICSN FIIT
Design optimization of low-power digital and mixed integrated systems (1/1008/12)20122015VEGAE. GramatováICSN FIIT
Detekcia navigačnej zručnosti na Webe20182018Mladý výskumníkP. HlaváčIISE FIIT
Detekcia problémov s použiteľnosťou prostredníctvom sledovania pohľadu20182018Mladý výskumníkM. BlštákIISE FIIT
Detekcia útokov v softvérovo definovaných sieťach20192019Mladý výskumníkR. GrežoUPAI FIIT
Digital Economy and the Society of the Future (OC-2019-1-23687)2019--COSTM. BielikováIISE FIIT
Digital systems modeling, design and verification using formal specification languages (1/0502/13)20132013VEGAK. JelemenskáICSN FIIT
DNA puzzle: solving parallel optimization problem of de novo assembly (APVV-0721-12)20132013APVV - Všeobecná výzvaM. LuckáIISE FIIT
DriVR (2014et005)20152015-- Iný domáci --R. BronišICSN FIIT
Early diagnosis support of Alzheimer’s disease based on methods of artificial intelligence and computer vision20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovM. TamajkaUPAI FIIT
ECET - European Computing Education and Training (SOCRATES 213871-CP-2-2001-BG-ERASMUS-TN)20012004Academic and Structural NetworksP. NávratIISE FIIT
Efektívny vývoj softvéru ako súhra pokročilých prístupov k vývoju softvéru a organizácie ľudí (1/0734/16)20162019VEGAV. VranićIISE FIIT
Efficient exploratory data analysis using biology inspired algorithms (1/0596/13)20132013VEGAM. LuckáIISE FIIT
Efficient multimedia content delivery over IP networks (1/0667/15)20152017VEGAI. KotuliakICSN FIIT
Echo state neural networks (1/1047/04)20042006VEGAJ. PospíchalIAI FIIT
Energetická efektívnosť, testovateľnosť a zabezpečenie koncových zariadení v heterogénnych sieťach IoT (1/0690/17)20172020VEGAP. ČičákUPAI FIIT
Errors and Ambiguity in DNA Sequencing: Algorithms and Models (1/0458/18)20182021VEGAM. LuckáIISE FIIT
European network for Web-centred linguistic data science (COST CA18209)20192023COSTM. ŠimkoIISE FIIT
European Thematic Network for Doctoral Education in Computing (114046-CP-1-2004-1-BG-ERASMUS-TN)20042007Academic and Structural NetworksP. NávratIISE FIIT
European Thematic Network for Teaching, Research and Innovations in Computing Education (ETN TRICE) (ETN-142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW)20082011Academic and Structural NetworksP. NávratIISE FIIT
Expanding Horizons for Girls in STEM (H2020-GERI-2014-1)20142015-- Iný medzinárodný --I. KotuliakICSN FIIT
Extension of theory of multi-agent systems by collective memory (1/0458/13)20132015VEGAV. KvasničkaIAI FIIT
eyeBlink - detekcia frekvencie žmurknutí používateľa PC (2012et009)20132013-- Iný domáci --A. FogeltonIAI FIIT
Finance in the pocket (2012et006)20132013-- Iný domáci --T. KováčikICSN FIIT
Forest Guardian - Monitorovací Systém Lesa (2010et013)20112011-- Iný domáci --M. PohronskáICSN FIIT
Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere (539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW)20132016ErasmusD. ChudáIISE FIIT
Gem rozšírenie Karteziánskeho Genetického Programovania20182018Mladý výskumníkJ. LoeblIISE FIIT
Grid computing systems and its components (1/3104/06)20062008VEGAL. HudecICSN FIIT
High-sensitivity laser post-ionization mass spectrometry for analysis of micrometeorites extracted with stratospheric collector (APVV-17-0152)20182021APVV - Všeobecná výzvaT. KrajčovičUPAI FIIT
Holistic approaches to processing of Big Textual data (APVV-0251-12)20132013APVV - Všeobecná výzvaV. RozinajováIISE FIIT
HoloBanking (2015et07)20162016-- Iný domáci --J. VincúrIISE FIIT
Human Information Behavior in the Digital Space (APVV-14-0542)20152019APVV - Všeobecná výzvaM. BielikováIISE FIIT
Human Information Behavior in the Digital Space (APVV-15-0508)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. BielikováIISE FIIT
Implementácia FM-indexu zameraná na časovo efektívne mapovanie DNA sekvencií20192019Mladý výskumníkJ. SitarčíkIISE FIIT
Improving performance of machine learning by integrating data from various sources20172019Excelentné tímy mladých výskumníkovI. SrbaIISE FIIT
Improving Software Comprehension by Working with Intent Explicitly and Visually (APVV-18-0352)20192023APVV - Všeobecná výzvaV. VranićIISE FIIT
Increasing reliability of automotive buses20192019Mladý výskumníkS. ZemanUPAI FIIT
IndoorNav (2015et09)20162016-- Iný domáci --A. MartonováIISE FIIT
Informačný a zábavný systém pre spolucestujúcich v automobile s použitím nových metód interakcie, obohatenej reality a mobilných technológií (VW 89/13)20132014-- Iný domáci --V. BenešováIAI FIIT
Information infrastructure for embedded knowledge processing in distributed environment (1/3103/06)20062008VEGAV. VojtekIAI FIIT
Information Processing in Distributed Environment of Intelligent Agents. (1/0161/03)20032005VEGAV. VojtekFIIT
Innovative approaches for improvement of delivered Quality of Service in the Next Generation Networkks (NGN) (1/0243/10)20102011VEGAI. KotuliakICSN FIIT
Innovative communication technologies in metropolitan environement based on oprical and wireless technology with focus on converget architectures (1/4084/07b)20072009VEGAI. KotuliakICSN FIIT
Innovative teaching curricula, methods and infrastructures for computer science and software engineering (SCOPES JRP/IP, No. 160480/2015)20152018-- Iný medzinárodný --M. BielikováIISE FIIT
Inovácia odborných predmetov zameraných na problematiku počítačových sietí s ohľadom na potreby priemyselnej praxe (057TUKE-4/2016)20162018KEGAP. ČičákICSN FIIT
Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heterogénnych systémov IoT využívajúcich technológie Smart ActiveCloud s vysokou úrovňou bezpečnosti (NFP313010Q938)2019--OP VaIM. RiesFIIT
Inovatívne metódy výučby informatiky vo veľkých skupinách s podporou online vzdelávania (028STU-4/2017)20172019KEGAM. BielikováIISE FIIT
Inovatívne postupy v modelovaní ľudskej vizuálnej pozornosti20192019Mladý výskumníkM. LacoUPAI FIIT
Integrácia štúdia spracovania vizuálnej informácie a vytvorenie komplexných multimediálnych učebných materiálov (068UK-4/2011)20112013KEGAV. BenešováIAI FIIT
Integration Process to Mentoring and Coaching in Teaching Process at Technical Universities (019STU-4/2018)20182020KEGAV. RozinajováIISE FIIT
Intelligent analysis of big data by semantic-oriented and bio-inspired methods in a parallel environment (1/0752/14)20142017VEGAP. NávratIISE FIIT
Intelligent and personalized COaching services for people at risk of becoming frail as they Age to favour healthy lifestyles, lonGevity and wEllbeing20172018H2020: SC1 - Health, Demographic Change and Wellbeing M. BielikováIISE FIIT
Intelligent Embedded Systems (IVS) (1/0822/08)20082010VEGAŠ. KozákIAI FIIT
Interpretácia rozhodnutia umelej inteligencie pri diagnostike Alzheimerovej choroby20192019Mladý výskumníkM. TamajkaUPAI FIIT
Interpretácia spätnej väzby s využitím vizuálnych stimulov20182018Mladý výskumníkP. GašparIISE FIIT
Interpretovateľnosť a vysvetliteľnosť systémov hlbokých neurónových sietí v doméne medicínskych vizuálnych dát (1/0702/20)20202022VEGAV. BenešováUPAI FIIT
Interrelatedness, Visualization, and Recovery of Heterogeneous Software Knowledge (1/0759/19)20192022VEGAV. VranićIISE FIIT
Invisible Wi-Fi roaming in Software Defined Networking20182018Mladý výskumníkK. KošťálUPAI FIIT
Joint Degree in Media Development Engineering (29079-IC-1-2005-1-DK-ERASMUS-PROGUC-3)20062009-- Iný domáci --M. ŠperkaIAI FIIT
Klasifikácia odberných miest elektrickej energie a spresňovania predikcie spotreby pomocou analýzy zhlukov prúdov údajov20162016Mladý výskumníkP. LaurinecIISE FIIT
Knowledge-based approaches for intelligent analysis of big data (APVV-16-0213)20172021APVV - Všeobecná výzvaV. RozinajováIISE FIIT
Knowledge-based approaches to analysis of big data changing over time (APVV-15-0222)20162020APVV - Všeobecná výzvaV. RozinajováIISE FIIT
Kto napísal tento kód?20192019Mladý výskumníkJ. PetríkIISE FIIT
Laboratory of mobile networks and appications on FIIT STU20132013-- Iný domáci --M. NagyICSN FIIT
Laboratory of the advanced information-communication technologies (5d-FIIT/2006-4)20062006-- Iný domáci --V. VojtekIAI FIIT
Lasting and Adaptive Cultural Experience Settings20182020COSTM. BielikováIISE FIIT
Learning programming using adaptive hypermedia system on the Internet (3/2069/04)20042006KEGAM. BielikováIISE FIIT
Lok-me-IN - Audio navigácia v nákupnom centre (2014et014)20152015-- Iný domáci --T. KováčikICSN FIIT
Making Organizational Knowledge More Accessible and Comprehensible to Software Developers via Summary Level Organizational Patterns20172017Mladý výskumníkW. Sulaiman KhailIISE FIIT
Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale (COST Action IC 1103)20142015COSTE. GramatováICSN FIIT
Medzikulturálne aspekty súcitu, sebasúcitu a sebakritickosti a testovanie ich ovplyvňovania (1/0075/19)20192022VEGAR. MóroIISE FIIT
Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov (ITMS 26240120039)20142015OP VaVV. RozinajováIISE FIIT
Methods and algorithms for design of testable low-power digital systems-on-chip (1/0574/11)20112014VEGAK. JelemenskáICSN FIIT
Methods and algorithms for improving efficiency and multimedia content delivery in IP networks (1/0836/16)20162018VEGAI. KotuliakICSN FIIT
Methods and TOols for Development of the Secure Networked and Distributed Mobile Computer Systems and their Management II. (1/0157/03)20032005VEGAL. HudecICSN FIIT
Methods for the design and verification of digital systems with low power consumption using formal spefification languages (1/0616/14)20142016VEGAP. ČičákICSN FIIT
Metódy umelej inteligencie pre spracovanie radiologických dát. (2017et007)20182018-- Iný domáci --V. BenešováUPAI FIIT
Metódy vizuálnej detekcie a rozpoznávania objektov pomocou lokálnych deskriptorov a vizuálnych slov (1/0530/13)20132013VEGAV. BenešováIAI FIIT
Microgrid Optimization20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovM. LódererIISE FIIT
Misinformation Detection in Healthcare Domain (SK-IL-RD-18-0004)20182020APVV - Bilaterálna spolupráca M. BielikováIISE FIIT
Mobile Education Centre (HPTfT2007)20072009-- Iný medzinárodný --P. ČičákICSN FIIT
Model driven identification of the educational content with coalborative questions and answers creation support (028STU-4/2019)20192021KEGAJ. LangIISE FIIT
Modeling and acquisition, processing and employing knowledge about user activities in theInternet hyperspace (APVT-20-007104)20052008APVVM. BielikováIISE FIIT
Modelling, prediction and evaluation of user behavior based on the web interaction for adaptation and personalization (1/0667/18)20182021VEGAM. KompanIISE FIIT
Modelom riadená identifikácia vzdelávacieho obsahu s podporou kolaboratívnej tvorby otázok a úloh (049STU-4/2018)20182020KEGAJ. LangIISE FIIT
Modelom riadená identifikácia vzdelávacieho obsahu s podporou kolaboratívnej tvorby otázok a úloh (035STU-4/2020)20202022KEGAJ. LangIISE FIIT
Modelovanie činnosti, pohľadu a fyziológie softvérového vývojára20162016Mladý výskumníkM. KonôpkaIISE FIIT
Modelovanie hudobných štruktúr pomocou umelých neurónových sietí20182018Mladý výskumníkL. S. MartákUPAI FIIT
Modelovanie ľudskej vizuálnej pozornosti s využitím automatického vizuálneho rozpoznávania scény a objektov (1/0874/17)20172019VEGAV. BenešováUPAI FIIT
Modelovanie používateľa pre úlohu predikcie odchodu zo sedenia20162016Mladý výskumníkO. KaššákIISE FIIT
Modelovanie, predikcia a vyhodnocovanie správania človeka pri interakcii na webe pre adaptáciu a personalizáciu (1/0691/17)20172020VEGAM. KompanIISE FIIT
Models of software systems in the semantic web environment (1/3102/06)20062008VEGAP. NávratIISE FIIT
Morality and Emotions: Relation of Moral Reasoning, Compassion, Emotional Expressions and Identifications (APVV-16-0358)20172021APVV - Všeobecná výzvaV. BenešováUPAI FIIT
Multidimensional Software Knowledge for Software Defined Infrastructures (SEP-210506576)20182021H2020: LEIT: Information and Communication TechnologiesV. VranićIISE FIIT
Multi-disciplinary innovation for social change (COST Action CA18236 )20192022COSTV. VranićIISE FIIT
Multimodálna interakcia človek-robot s využitím cloudových prostriedkov (APVV-15-0731)20162020APVV - Všeobecná výzvaI. KotuliakUPAI FIIT
Multimodálna priebežná behaviorálna biometrická autentifikácia na mobilných zariadeniach20182018Mladý výskumníkK. BurdaIISE FIIT
Nástroj pre automatizované generovanie faktických otázok20172017Mladý výskumníkM. BlštákIISE FIIT
Návrh QoS pre HAN a PAN siete20182018Mladý výskumníkJ. ErdelyiUPAI FIIT
Network architectures for multimedia services delivery with QoS guarantee (1/0676/12)20122014VEGAI. KotuliakICSN FIIT
Network infrastructure improvement of the Faculty of Informatics and Information Technologies (5a-FIIT/2007)20072007-- Iný domáci --T. KrajčovičICSN FIIT
"Neviditeľný" Wi-Fi prechod stanice v Softvérovo riadených sieťach20162016Mladý výskumníkR. BencelUPAI FIIT
New forms of higher education in the "Artificial Intelligence" field of study in Slovakia (3/3135/05)20052007KEGAV. KvasničkaIAI FIIT
New methods of reinforcement learning for cooperative multiagent systems (1/0553/12)20122014VEGAJ. PospíchalIAI FIIT
Nízkoenergetický komunikačný protokol v sieti LoRa20172017Mladý výskumníkO. PerešíniUPAI FIIT
Nonlinear Methods in Theory of Neural Networks. (1/9046/02)20022004VEGAM. MarkošováIAI FIIT
Nová metóda presmerovania požiadaviek v distribučnej sieti pomocou presúvania aktívnych TCP spojení20192019Mladý výskumníkT. BorosUPAI FIIT
Nové adaptívne prístupy k získavaniu znalostí z dát veľkého rozsahu (1/0774/17)20172020VEGAV. RozinajováIISE FIIT
Nové technológie a formy vo vyučovaní počítačového videnia (047UK-4/2018)20182020KEGAV. BenešováUPAI FIIT
Nové technológie vo vyučovaní počítačového videnia (025UK-4/2017)20172019KEGAV. BenešováUPAI FIIT
Obohacovanie vektorových reprezentácií slov sémantickou informáciou20182018Mladý výskumníkM. FarkašIISE FIIT
Obohacovanie vektorových reprezentácií slov sémantickou informáciou 220192019Mladý výskumníkM. FarkašIISE FIIT
OneCard - Unique Security microSD Card with an Innovative NFC Solution for Access Control (H2020-DS-2014-1)20142014-- Iný medzinárodný --I. KotuliakICSN FIIT
Online laboratory for innovative types of interactive exercises in informatics (034STU-4/2015)20152017KEGAP. NávratIISE FIIT
Online platform for authoring and automatic judging innovative types of interactive exercises in informatics (013STU-4/2014)20142014KEGAP. NávratIISE FIIT
Optimálny smerovací algoritmus rešpektujúci požiadavky aplikácií internetu vecí v rámci heterogénnych sietí20162016Mladý výskumníkO. PerešíniUPAI FIIT
Optimizing network architecture for QoS enhancement of multimedia traffic (1/0460/13)20132013VEGAM. KotočováICSN FIIT
Osobnosť a profesijné videnie učiteľov a učiteliek vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe (1/0409/17)20172019VEGAM. BielikováIISE FIIT
Parallel computer system of the Grid type (5d-FIIT/2007-1)20072007-- Iný domáci --L. HudecICSN FIIT
PARSing and Multi-word Expressions: Towards linguistic precision and computational efficiency in natural language processing ( COST Action IC1207)20142017COSTM. ŠimkoIISE FIIT
Personalizácia na adaptívnom a sociálnom webe (2009et008)20102010-- Iný domáci --M. BielikováIISE FIIT
Personalizácia pohybovej aktivity pre boj s detskou obezitou (2010et018)20112011-- Iný domáci --M. BarlaIISE FIIT
Personalized and interactive web content for learning of software systems development (030STU-4/2013)20132013KEGAM. BielikováIISE FIIT
Pilot project for education of selected modern IT topics in lifelong education process using modern teaching methods (131201110125)20062008Európsky sociálny fondP. ČičákICSN FIIT
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby (ITMS 26240120005)20092011OP VaVR. RedhammerIISE FIIT
Podpora dobudovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a službyII (ITMS 26240120029)20102013OP VaVR. RedhammerIISE FIIT
Podpora procesu výučby mobilného počítania (042STU-4/2013)20132013KEGAM. ČerňanskýIAI FIIT
Pokročilé metódy zhlukovania mnohodimenzionálnych dát (1/0734/18)20182021VEGAV. RozinajováIISE FIIT
Prepájanie SDN domén20162016Mladý výskumníkP. HelebrandtUPAI FIIT
Prepojenie technológie blockchain na online platobné služby20192019Mladý výskumníkK. KošťálUPAI FIIT
Presegmentácia medicínskych dát pre ich ďalšie spracovanie20172017Mladý výskumníkM. TamajkaUPAI FIIT
Preserving Intent Comprehensibility in Software (APVV-15-0316)20162020APVV - Všeobecná výzvaV. VranićIISE FIIT
Preserving Intent Comprehensibility in Software (APVV-16-0151)20172021APVV - Všeobecná výzvaV. VranićIISE FIIT
Preserving Intent Comprehensibility in Software (APVV-17-0291)20182022APVV - Všeobecná výzvaV. VranićIISE FIIT
Preserving Intent Comprehension in Software (APVV-14-0648)20152019APVV - Všeobecná výzvaV. VranićIISE FIIT
Previazanie, vizualizácia a behaviorálne obnovovanie heterogénnych softvérových znalostí (1/0808/17)20172020VEGAV. VranićIISE FIIT
Previazanie, vizualizácia a obnovovanie heterogénnych softvérových znalostí (1/0696/18)20182021VEGAV. VranićIISE FIIT
Prípadová štúdia pre VoIP sieť (2009et004)20102010-- Iný domáci --F. BurdaICSN FIIT
Prípady použitia ako zdrojový kód20162016Mladý výskumníkM. BystrickýIISE FIIT
Project studio for bachelor projects in the area ob information technologies (5d-FIIT/2006-2)20062007-- Iný domáci --T. KrajčovičICSN FIIT
Projekt dátového informačného systému pre technické aspekty zachovania kultúrneho dedičstva (061-006STU-8/2008)20092009-- Iný domáci --V. RozinajováIISE FIIT
Projektové štúdio na výučbu tvorby softvéru pre mobilné zariadenia (5d-FIIT/2006-1)20062008-- Iný domáci --M. BielikováIISE FIIT
Promoting healthy nutritional habits to improve obesity and cancer management (H2020-MSCA-ITN-2017)2017--H2020: Excellence: Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)M. BielikováIISE FIIT
Reprezentácia sekvencií údajov pomocou obmedzenej abecedy symbolov20162016Mladý výskumníkJ. ŠevcechIISE FIIT
Research and development of a knowledge based system to support workflow management in organizations with administrative workflow processes (APVT-51-024604)20052007APVVP. NávratIISE FIIT
Research of deep convolutional neural networks20152015-- Iný medzinárodný --A. FogeltonIAI FIIT
Research of methods for acquisition, analysis and personalized conveying of information and knowledge (ITMS: 26240220039)20112015OP VaVM. BielikováFIIT
Research of the next generation of human-computer interaction (1/0409/11)20112014VEGAV. BenešováIAI FIIT
Research on advanced methods of computer vision and artificial intelligence supporting the diagnostics of Alzheimer's disease (APVV-18-0397)20192022APVV - Všeobecná výzvaV. BenešováUPAI FIIT
Roaming v konvergovaných komunikačných sieťach (2010et015)20112011-- Iný domáci --P. MagulaICSN FIIT
Rozpoznávanie objektov s využitím vizuálnej výraznosti20162016Mladý výskumníkM. JakabUPAI FIIT
Rozvoj výskumnej infraštruktúry STU (003STU-2-3/2016)20172017-- Iný domáci --M. BielikováFIIT
Security and Management in Mobile Networks (2012et011)20132013-- Iný domáci --M. NagyICSN FIIT
Security and reliability in distributed computer systems and mobile computer networks (1/0649/09)20092011VEGAL. HudecICSN FIIT
Security in distributed computer systems (1/0361/15)20152017VEGAL. HudecIAI FIIT
Security in distributed computer systems and mobile computer networks (1/0722/12)20122014VEGAL. HudecIAI FIIT
Segmentácia obrazu pomocou zhlukovania a Karteziánskeho Genetického Programovania20192019Mladý výskumníkJ. LoeblUPAI FIIT
Semantic Composition of Web and Grid Services (APVV-0391-06)20072009APVVV. RozinajováIISE FIIT
Semantic keyword-based search on structured data sources (COST Action IC1302)20142017COSTM. BielikováIISE FIIT
Servisný modul pre stratosférický balón (2016et023)20172017-- Iný domáci --M. ValičekUPAI FIIT
Sledovanie pohľadu vo vývoji softvéru20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. ŠimkoIISE FIIT
Smart History (2004-1375/001-001LT CA12)20042005-- Iný domáci --P. NávratIISE FIIT
Space-related Education and Collaboration of European Pupils and Students (H2020-COMPET-2014)20142014-- Iný medzinárodný --P. TrúchlyICSN FIIT
Spresnenie modelu predikcie pomocou súboru metód20162016Mladý výskumníkM. LódererIISE FIIT
Strategic partnership for joint research of IoT, 5G and beyond (H2020-TWINN-2015)20152015-- Iný medzinárodný --I. KotuliakICSN FIIT
Study in design of interactive digital media (3/3206/05)20052007KEGAM. ŠperkaIAI FIIT
Study of co-evolution between genes and memes using artificial life methods and replicator theory (1/0804/08)20082010VEGAV. KvasničkaIAI FIIT
Study of emergence of cognitive organ in multiagent systems by reinforcement learning (1/0801/11)20112013VEGAV. KvasničkaIAI FIIT
Study of emergence of strategies implemented by neural networks (1/0141/10)20102011VEGAJ. PospíchalIAI FIIT
Sumarizácia názorov z používateľských recenzií20192019Mladý výskumníkS. PecárIISE FIIT
Support avoid plagiarism in education and e-learning informatics (345-032STU-4/2010)20102011KEGAD. ChudáIISE FIIT
Support for education of computer graphics and creation of multimedia applications (046STU-4/2013)20132013KEGAP. DrahošIAI FIIT
Support for Parallel and Distributed Computing Education (244-022STU-4/2010)20102011KEGAM. ČerňanskýIAI FIIT
Support of learnig employing social relationships and intelligent (028-025STU-4/2010)20102011KEGAM. BielikováIISE FIIT
Support young research workers education with the aim to bring up inventive experts ? informatics professionals ? for modern society based on knowledgeSupport young research workers education with the (13120200021)20042007Európsky sociálny fondM. BielikováIISE FIIT
Syntéza textúr pomocou generatívnych modelov hlbokého učenia20192019Mladý výskumníkL. HudecUPAI FIIT
Teacher Induction: Supporting the Supporters of Novice Teachers in Europe (128825-CP-1-2006-UK-Comenius-C21-TISSNTE)20062009ComeniusV. RozinajováIISE FIIT
TECHNical and scientific NEws (H2020-ISSI-2015-1, 709506)20162016-- Iný medzinárodný --V. VranićIISE FIIT
Terapia detskej mozgovej obrny pomocou počítačových hier. (2013et029)20142014-- Iný domáci --M. NagyICSN FIIT
Testami riadená modularizácia20172017Mladý výskumníkM. BystrickýIISE FIIT
The Farm of virtual and terminal servers (5d-FIIT/2007-2)20072007-- Iný domáci --T. KrajčovičICSN FIIT
Theoretical studies and applications of neural networks with "echo states" in artificial intelligence and cognitive science (APVT-20-002504)20052008APVVV. KvasničkaIAI FIIT
Theoretical studies and practical applications of recurrent neural networks based on architectural bias (APVT-20-030204)20052007APVVM. ČerňanskýIAI FIIT
To Internet-of-Things from Ubiquitous Computing (H2020-ISSI-2015-1)20162016-- Iný medzinárodný --V. VranićIISE FIIT
Tools for acquisition, processing and employing knowledge about user activities in the Internet hyperspace (1025/2004)20042008Štátny programP. NávratIISE FIIT
Transparentné smerovanie požiadaviek v distribučnej sieti pomocou softvérovo definovaných sietí20182018Mladý výskumníkT. BorosUPAI FIIT
Tumor heterogeneity in multiple myeloma: evolution and clinical significance (APVV-16-0484)20172021APVV - Všeobecná výzvaM. LuckáIISE FIIT
Tvorba aplikácií pre mobilné zariadenia (2010et016)20112011-- Iný domáci --M. ČerňanskýIAI FIIT
Učenie s prenosom medzi jazykmi pre analýzu sentimentu20172017Mladý výskumníkM. PikuliakIISE FIIT
Učenie s prenosom medzi jazykmi pri použití hlbokých neurónových sietí20182018Mladý výskumníkM. PikuliakIISE FIIT
Univerzálny architektonický modul neurónovej siete na extrakciu kľúčových slov20162016Mladý výskumníkM. ŠajgalíkIISE FIIT
Univerzálny modulárny priemyselný počítač (VMSP-P-0059-09)20092010APVVŠ. KozákICSN FIIT
Update of computer networks curricula based on needs of practice (045STU-4/2015)20152017KEGAP. ČičákICSN FIIT
Určenie podobnosti textúr Siamskými neurónovými sieťami20182018Mladý výskumníkL. HudecUPAI FIIT
User Modeling Based on Mouse Usage20162016Mladý výskumníkP. KrátkyIISE FIIT
Verification and reliability of digital system design (SK-CZ-2013-0173)20152015Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoE. GramatováICSN FIIT
Víkendový hackathon (2012vs035)20132013-- Iný domáci --I. KotuliakICSN FIIT
Virtual and constructive modelling, training and simulation of crowd behaviour in urban environment (APVV-0233-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaP. LackoIISE FIIT
Virtual learning software lab for collaborative task solving (009STU-4/2014)20142016KEGAM. BielikováIISE FIIT
Visual object class recognition in video sequences using a linkage of information derived by a semantic local segmentation and a global segmentation of visual saliency (1/0625/14)20142016VEGAV. BenešováUPAI FIIT
Vnorený systém pre podporu rozhodovania na používateľskej úrovni (2009et010)20102010-- Iný domáci --M. PohronskáICSN FIIT
Výskum a inovácie v oblasti komplexných senzorových systémov v prostredí Smart Factory (NFP313010Q960)2019--OP VaII. KotuliakFIIT
Výskum a vývoj automatizovanej validácie dát pre podnikové a Big Data systémy podporené AI (2018/7838:1-26C0)20182021-- Iný domáci --I. KotuliakUPAI FIIT
Výučba základných prvkov procedurálneho programovania vo VR (2017vs070 )20182018-- Iný domáci --J. VincúrIISE FIIT
Využitie generatívnych modelov neurónových sietí pre zlepšovanie predikcie budúceho stavu20192019Mladý výskumníkM. MockoIISE FIIT
Využitie hlbokého učenia na automatickú diagnostiku vybraných chorôb20182018Mladý výskumníkT. JarábekIISE FIIT
Využitie masívneho paralelizmu pre mobilné cestovné poriadky (2009et007)20102010-- Iný domáci --M. ČerňanskýIAI FIIT
Wi-Fi prechod stanice v Softvérovo riadených sieťach20172018Mladý výskumníkR. BencelUPAI FIIT
XR@3D Lab (Nadácia EPH)20192019-- Iný domáci --J. VincúrIISE FIIT
Zaznamenávanie, analýza a modelovanie vzorov správania používateľa pre prispôsobovanie a personalizáciu (1/0774/16)20162019VEGAM. KompanIISE FIIT
Zvýšenie zabezpečenia odomykania dotykového mobilného zariadenia pomocou vzorov na základe behaviorálnych biometrických charakteristík20172017Mladý výskumníkK. BurdaIISE FIITKey:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed