25. 5. 2020  3:59 Urban
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 265

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Adaptácia metód predikcie pre prúdy dát20162016Mladý výskumníkP. Vrablecová
UISI FIIT
Adaptive Recovery and Use of Spatially Visualized Software Knowledge (ICT-10-2016)
20162017
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
UISI FIIT
Adaptívne metódy predikcie v energetike20172017
Mladý výskumník
UISI FIIT
Adaptívne spresňovanie predikcie spotreby elektrickej energie pomocou zhlukovania prúdov údajov2017
2017
Mladý výskumník
UISI FIIT
2009
2011
VEGA
P. Návrat
UISI FIIT
Adaptívny webový portál pre výučbu programovania pomocou príkladov (3/5187/07)
2007
2009
KEGAM. BielikováUISI FIIT
Advanced Teaching and LeArning System (H2020-ICT-2015)2015
2015
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológieM. BielikováUISI FIIT
Aktualizácia predmetov zameraných na výučbu počítačových sietí podľa špecifikácie praxe (045STU-4/2015)
2015
2017
KEGA
UPSS FIIT
Aktualizácia predmetov zameraných na výučbu počítačových sietí podľa špecifikácie praxe (011STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
P. ČičákUPAI FIIT
Analýza a návrh metód a modelov viacjazyčného obsahu generovanom používateľmi v online priestore rozsiahlych dát založených na strojovom učení (1/0725/19)
2019
2022
VEGA
UISI FIIT
20042005VEGAM. MarkošováUAI FIIT
Analýza správania používateľa s využitím vizuálnych stimulov
2017
2017
Mladý výskumník
UISI FIIT
Analýza veľkých dát (APVV-14-0413)2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Aplikovaný výskum merania fyziologických parametrov stresu a inteligentného bezdrôtového biomonitoringu s využitím technológií na čipe (APVV-0766-12)2013
2013
APVV - Všeobecná výzvaK. JelemenskáUPSS FIIT
Aplikovaný výskum merania fyziologických parametrov stresu a inteligentného bezdrôtového biomonitoringu s využitím technológií na čipe (APVV-14-0817)
2015
2018
APVV - Všeobecná výzvaK. JelemenskáUPSS FIIT
Aplikovaný výskum merania fyziologických parametrov stresu a inteligentného bezdrôtového biomonitoringu s využitím technológií na čipe. (APVV-15-0789)2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
UPSS FIIT
Atmosférická sonda merajúca veličiny (2015et10)
2016
2016
-- Iný domáci --
UPSS FIIT
Automatická detekcia navigačnej zručnosti na Webe
2019
2019
Mladý výskumník
P. Hlaváč
UISI FIIT
Automatická sumarizácia používateľom vytvorených recenzií
20182018
Mladý výskumník
UISI FIIT
Automatické generovanie architektúr samočinného testovania pamätí v systémoch na čipe
2017
2018
Mladý výskumník
UISI FIIT
Automatizované rozpoznávanie antisociálneho správania v online komunitách (APVV-17-0267)
2018
2022APVV - Všeobecná výzvaUISI FIIT
Better Utilization of Green Energy through Better Modelling (BFN16-ENV-010)
2017
2018
-- Iný medzinárodný --
M. LuckáUISI FIIT
Bezdrôtový prístup do počítačovej siete pre zamestnancov a študentov v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU (Projekt WiFIIT) (5a-FIIT/2006)
2006
2006-- Iný domáci --T. Krajčovič
UPSS FIIT
Bezpečnosť a spoľahlivosť prostriedkov heterogénnych sietí Internetu vecí (1/0550/18)20182021VEGAUPAI FIIT
2009
2011
VEGA
UPSS FIIT
Bezpečnosť sietí v prostredí Internetu vecí
2017
2017
Mladý výskumník
UPAI FIIT
Bezpečnosť, spoľahlivosť a efektívnosť prostriedkov heterogénnych sietí Internetu vecí (1/0580/20)
2020
2023
VEGA
I. Kotuliak
UPAI FIIT
Bezpečnosť v distribuovaných počítačových systémoch (1/0361/15)
2015
2017
VEGAL. HudecUAI FIIT
Bezpečnosť v distribuovaných počítačových systémoch a mobilných počítačových sieťach (1/0722/12)
2012
2014VEGA
UAI FIIT
Bezpečnostná architektúra pre mobilné ad-hoc siete
20172017
Mladý výskumník
J. FilipekUPAI FIIT
Blockchain Lab (026STU-4/2020)
20202022KEGAUPAI FIIT
2006
2006
-- Iný domáci --
UPSS FIIT
Collaboration and Secure Software Engineering Using Spatial Visualization (H2020-ICT-2014-1)
20142014
-- Iný medzinárodný --
V. Vranić
UISI FIIT
Collaboration network over heterogeneous micro grid infrastructures for an environmentally conscious society (EE–11–2015)
2016
2018-- Iný medzinárodný --
UISI FIIT
Creating a Hub for Environment-based Assessment of Livelihoods in the Tanzanian Health system for sustainable development (ICT-39-2016-2017)
2018
2019
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
UISI FIIT
Cubely - programovanie vo virtuálnej realite (Generácia 3.0 2018)
2018
2018
-- Iný domáci --UISI FIIT
Detekcia navigačnej zručnosti na Webe20182018Mladý výskumníkP. HlaváčUISI FIIT
Detekcia neurodegeneratívnych ochorení zmiešanou a virtuálnou realitou (2019et007)
2019
2020
-- Iný domáci --M. TamajkaUPAI FIIT
Detekcia problémov s použiteľnosťou prostredníctvom sledovania pohľadu2018
2018
Mladý výskumník
UISI FIIT
Detekcia útokov v softvérovo definovaných sieťach
2019
2019
Mladý výskumník
UPAI FIIT
Digital Economy and the Society of the Future (OC-2019-1-23687)
2019
--
COSTM. BielikováUISI FIIT
Digitálne dvojča vozidla s podporou umelej inteligencie pre autonómne dopravné prostriedky (APVV-19-0401)
2020
2023
APVV - Všeobecná výzva
UPAI FIIT
DNA puzzle: riešenie paralelného optimalizačného problému de novo skladania (APVV-0721-12)
2013
2013
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
DriVR (2014et005)
2015
2015
-- Iný domáci --
R. Broniš
UPSS FIIT
Efektívna exploratívna analýza dát s použitím biologicky inšpirovaných algoritmov (1/0596/13)
2013
2013
VEGA
UISI FIIT
Efektívne doručovanie multimediálneho obsahu cez IP siete (1/0667/15)
20152017
VEGA
I. KotuliakUPSS FIIT
Efektívny vývoj softvéru ako súhra pokročilých prístupov k vývoju softvéru a organizácie ľudí (1/0734/16)
2016
2019VEGAUISI FIIT
Energetická efektívnosť, testovateľnosť a zabezpečenie koncových zariadení v heterogénnych sieťach IoT (1/0690/17)
2017
2020
VEGAP. ČičákUPAI FIIT
European network for Web-centred linguistic data science (COST CA18209)
20192023
COST
M. ŠimkoUISI FIIT
Európska tematická sieť pre doktorandské štúdium v informatike (114046-CP-1-2004-1-BG-ERASMUS-TN)
2004
2007Academic and Structural NetworksP. Návrat
UISI FIIT
2008
2011
Academic and Structural Networks
UISI FIIT
Európske vzdelávanie a školenie v informatike (SOCRATES 213871-CP-2-2001-BG-ERASMUS-TN)
2001
2004
Academic and Structural Networks
P. NávratUISI FIIT
Expanding Horizons for Girls in STEM (H2020-GERI-2014-1)
2014
2015
-- Iný medzinárodný --I. Kotuliak
UPSS FIIT
eyeBlink - detekcia frekvencie žmurknutí používateľa PC (2012et009)
2013
2013
-- Iný domáci --A. Fogelton
UAI FIIT
2007
2007
-- Iný domáci --
UPSS FIIT
FETCH - Budúcnosť vzdelávania a školenia v informatike: Ako podporiť učenie sa kedykoľvek, kdekoľvek (539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW)
2013
2016
Erasmus
D. Chudá
UISI FIIT
Financie vo vrecku (2012et006)
20132013-- Iný domáci --T. Kováčik
UPSS FIIT
Forest Guardian - Monitorovací Systém Lesa (2010et013)
2011
2011
-- Iný domáci --M. PohronskáUPSS FIIT
Gem rozšírenie Karteziánskeho Genetického Programovania
2018
2018
Mladý výskumníkUISI FIIT
História v kocke (2004-1375/001-001LT CA12)
2004
2005
-- Iný domáci --
UISI FIIT
Hmotnostná spektrometria vysokosenzitívnou laserovou postionizáciou na analýzu mikrometeoritov zozbieraných stratosférickým kolektorom (APVV-17-0152)2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
UPAI FIIT
Holistické prístupy pre spracovanie veľkých dát textového charakteru (APVV-0251-12)
2013
2013
APVV - Všeobecná výzvaUISI FIIT
HoloBanking (2015et07)
2016
2016
-- Iný domáci --J. VincúrUISI FIIT
Chyby a neurčitosť v sekvenovaní DNA: Algoritmy a modely (1/0458/18)
20182021
VEGA
M. LuckáUISI FIIT
Implementácia FM-indexu zameraná na časovo efektívne mapovanie DNA sekvencií
2019
2019
Mladý výskumník
J. Sitarčík
UISI FIIT
Increasing reliability of automotive buses
2019
2019
Mladý výskumník
UPAI FIIT
IndoorNav (2015et09)
2016
2016
-- Iný domáci --
A. Martonová
UISI FIIT
2006
2008
VEGA
V. Vojtek
UAI FIIT
Informačné správanie sa človeka v digitálnom priestore (APVV-14-0542)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
M. Bieliková
UISI FIIT
Informačné správanie sa človeka v digitálnom priestore (APVV-15-0508)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. KompanUISI FIIT
Informačný a zábavný systém pre spolucestujúcich v autonobile s použitím nových metód interakcie, obohatenej reality a mobilných technológií (VW 89/13)
20132014
-- Iný domáci --
V. BenešováUAI FIIT
Inovácia odborných predmetov zameraných na problematiku počítačových sietí s ohľadom na potreby priemyselnej praxe (057TUKE-4/2016)
2016
2018
KEGA
UPSS FIIT
Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heterogénnych systémov IoT využívajúcich technológie Smart ActiveCloud s vysokou úrovňou bezpečnosti (313012Q938)
2020
2023OP VaIM. RiesUPAI FIIT
2007
2009
VEGA
I. Kotuliak
UPSS FIIT
Inovatívne kurikulum, metódy a infraštruktúra pre výučbu informatiky a softvérového inžinierstva (SCOPES JRP/IP, No. 160480/2015)
20152018
-- Iný medzinárodný --
M. BielikováUISI FIIT
Inovatívne metódy výučby informatiky vo veľkých skupinách s podporou online vzdelávania (028STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
M. Bieliková
UISI FIIT
Inovatívne postupy pre zvýšenie kvality služby pre používateľa v sieťach budúcich generácií (NGN) (1/0243/10)20102011VEGAI. Kotuliak
UPSS FIIT
Inovatívne postupy v modelovaní ľudskej vizuálnej pozornosti
20192019
Mladý výskumník
M. Laco
UPAI FIIT
Integrácia štúdia spracovania vizuálnej informácie a vytvorenie komplexných multimediálnych učebných materiálov (068UK-4/2011)
2011
2013
KEGA
UAI FIIT
Inteligentná analýza veľkých údajových korpusov sémanticky-orientovanými a bio-inšpirovanými metódami v paralelnom prostredí (1/0752/14)20142017VEGAP. NávratUISI FIIT
20082010
VEGA
UAI FIIT
Intelligent and personalized COaching services for people at risk of becoming frail as they Age to favour healthy lifestyles, lonGevity and wEllbeing
2017
2018H2020: SC1 - Zdravie, demografické zmeny a kvalita života M. BielikováUISI FIIT
Interdisciplinárne krátke cykly programov v dátových vedách pre manažmentové systémy
2021
2024
ERASMUS+
UISI FIIT
Interpretácia rozhodnutia umelej inteligencie pri diagnostike Alzheimerovej choroby
2019
2019
Mladý výskumník
UPAI FIIT
Interpretácia spätnej väzby s využitím vizuálnych stimulov
2018
2018
Mladý výskumník
P. GašparUISI FIIT
Interpretovateľnosť a vysvetliteľnosť systémov hlbokých neurónových sietí v doméne medicínskych vizuálnych dát (1/0702/20)
2020
2022
VEGA
UPAI FIIT
Invisible Wi-Fi roaming in Software Defined Networking2018
2018
Mladý výskumník
UPAI FIIT
K internetu vecí z všadeprítomného počítania (H2020-ISSI-2015-1)2016
2016
-- Iný medzinárodný --
UISI FIIT
Klasifikácia odberných miest elektrickej energie a spresňovania predikcie spotreby pomocou analýzy zhlukov prúdov údajov
2016
2016
Mladý výskumník
P. Laurinec
UISI FIIT
Kognitívne cestovanie po digitálnom svete webu a knižníc s podporou personalizovaných služieb a sociálnych sietí (APVV-0208-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaP. NávratUISI FIIT
20032005
VEGA
P. NávratUISI FIIT
Konekcionistické výpočtové modely pre prostredie počítačového gridu. (1/0848/08)20082010
VEGA
M. Čerňanský
UAI FIIT
Kontextové vyhľadávanie a prehliadanie informácií v sociálnom prostredí webu (1/0675/11)
2011
2014
VEGA
M. Bieliková
UISI FIIT
Kto napísal tento kód?20192019Mladý výskumníkJ. Petrík
UISI FIIT
Laboratórium mobilných technológií a aplikácií na FIIT STU
2013
2013
-- Iný domáci --
M. Nagy
UPSS FIIT
2006
2006
-- Iný domáci --UAI FIIT
Lasting and Adaptive Cultural Experience Settings
20182020
COST
UISI FIIT
Lok-me-IN - Audio navigácia v nákupnom centre (2014et014)
2015
2015
-- Iný domáci --
UPSS FIIT
Making Organizational Knowledge More Accessible and Comprehensible to Software Developers via Summary Level Organizational Patterns
2017
2017
Mladý výskumník
W. Sulaiman KhailUISI FIIT
Medzikulturálne aspekty súcitu, sebasúcitu a sebakritickosti a testovanie ich ovplyvňovania (1/0075/19)
2019
2022
VEGAR. Móro
UISI FIIT
Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov (ITMS 26240120039)2014
2015
OP VaVV. RozinajováUISI FIIT
Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa (313021W404)20202023OP VaIUISI FIIT
20052007
KEGA
M. Šperka
UAI FIIT
Metódy a algoritmy návrhu testovateľných digitálnych systémov na čipe s nízkou spotrebou (1/0574/11)2011
2014
VEGA
UPSS FIIT
Metódy a algoritmy zefektívnenia a spoľahlivosti doručovania multimediálneho obsahu v IP sieťach (1/0836/16)
20162018
VEGA
UPSS FIIT
Metódy a prostriedky tvorby bezpečnosti a správy sieťových a mobilných počítačových systémov II. (1/0157/03)
2003
2005
VEGA
L. Hudec
UPSS FIIT
Metódy návrhu a verifikácie digitálnych systémov s nízkou spotrebou na báze formálnych špecifikačných jazykov (1/0616/14)
2014
2016
VEGA
UPSS FIIT
Metódy umelej inteligencie pre spracovanie radiologických dát. (2017et007)
20182018
-- Iný domáci --
V. BenešováUPAI FIIT
Metódy vizuálnej detekcie a rozpoznávania objektov pomocou lokálnych deskriptorov a vizuálnych slov (1/0530/13)
2013
2013
VEGA
UAI FIIT
Misinformation Detection in Healthcare Domain (SK-IL-RD-18-0004)2018
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca
UISI FIIT
Mobilné centrum vyučovania a učenia sa (HPTfT2007)
2007
2009
-- Iný medzinárodný --
UPSS FIIT
Mobilné siete, ich bezpečnosť a manažment (2012et011)
2013
2013
-- Iný domáci --
UPSS FIIT
Modelom riadená identifikácia vzdelávacieho obsahu s podporou kolaboratívnej tvorby otázok a úloh (049STU-4/2018)
2018
2020KEGAUISI FIIT
Modelom riadená identifikácia vzdelávacieho obsahu s podporou kolaboratívnej tvorby otázok a úloh (028STU-4/2019)
2019
2021
KEGA
UISI FIIT
Modelom riadená identifikácia vzdelávacieho obsahu s podporou kolaboratívnej tvorby otázok a úloh (035STU-4/2020)
2020
2022
KEGA
J. LangUISI FIIT
20052008
APVV
M. BielikováUISI FIIT
Modelovanie činnosti, pohľadu a fyziológie softvérového vývojára
20162016Mladý výskumníkUISI FIIT
Modelovanie hudobných štruktúr pomocou umelých neurónových sietí
2018
2018
Mladý výskumník
L. S. Marták
UPAI FIIT
Modelovanie ľudskej vizuálnej pozornosti s využitím automatického vizuálneho rozpoznávania scény a objektov (1/0874/17)
20172019VEGAV. Benešová
UPAI FIIT
Modelovanie, návrh a verifikácia digitálnych systémov formálnymi špecifickými jazykmi (1/0502/13)
2013
2013VEGAK. JelemenskáUPSS FIIT
Modelovanie používateľa pre úlohu predikcie odchodu zo sedenia
2016
2016
Mladý výskumník
UISI FIIT
Modelovanie, predikcia a vyhodnocovanie správania človeka pri interakcii na webe pre adaptáciu a personalizáciu (1/0691/17)
2017
2020
VEGA
UISI FIIT
Modelovanie, predikcia a vyhodnocovanie správania človeka pri interakcii na webe pre prispôsobovanie a personalizáciu (1/0667/18)
2018
2021
VEGA
UISI FIIT
Modely softvérových systémov v prostredí webu so sémantikou (1/3102/06)
2006
2008
VEGA
UISI FIIT
Morálka a emócie: vzťah morálneho usudzovania, súcitu, emocionálnych expresií a identifikácií (APVV-16-0358)20172021APVV - Všeobecná výzvaV. Benešová
UPAI FIIT
Multidimensional Software Knowledge for Software Defined Infrastructures (SEP-210506576)20182021
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
V. VranićUISI FIIT
Multi-disciplinary innovation for social change (COST Action CA18236 )20192022COSTV. Vranić
UISI FIIT
Multimodálna interakcia človek-robot s využitím cloudových prostriedkov (APVV-15-0731)
20162020APVV - Všeobecná výzvaI. KotuliakUPAI FIIT
Multimodálna priebežná behaviorálna biometrická autentifikácia na mobilných zariadeniach2018
2018
Mladý výskumník
K. BurdaUISI FIIT
Nádorová heterogenita v mnohopočetnom myelóme: evolúcia a klinická významnosť (APVV-16-0484)2017
2021
APVV - Všeobecná výzvaUISI FIIT
Nástroj pre automatizované generovanie faktických otázok
2017
2017Mladý výskumník
UISI FIIT
20042008
Štátny program
UISI FIIT
Návrh nízkoenergetických inteligentných systémov na čipe v nanotechnológiách (APVV-0017-12)
2013
2013APVV - Všeobecná výzva
UPSS FIIT
Návrh nízkoenergetických inteligentných systémov na čipe v nanotechnológiách (APVV-14-0091)
20152018APVV - Všeobecná výzvaUPSS FIIT
Návrh QoS pre HAN a PAN siete
20182018Mladý výskumníkUPAI FIIT
Nelineárne metódy v teórii neurónových sietí. (1/9046/02)
2002
2004
VEGA
M. MarkošováUAI FIIT
2004
2006
VEGA
UAI FIIT
"Neviditeľný" Wi-Fi prechod stanice v Softvérovo riadených sieťach
2016
2016Mladý výskumníkR. BencelUPAI FIIT
Nízkoenergetický komunikačný protokol v sieti LoRa
2017
2017
Mladý výskumník
UPAI FIIT
Nová metóda presmerovania požiadaviek v distribučnej sieti pomocou presúvania aktívnych TCP spojení
20192019
Mladý výskumník
T. BorosUPAI FIIT
Nové adaptívne prístupy k získavaniu znalostí z dát veľkého rozsahu (1/0774/17)20172020VEGA
UISI FIIT
Nové formy vysokoškolského štúdia v odbore Umelá inteligencia v SR. (3/3135/05)2005
2007
KEGAUAI FIIT
Nové metódy učenia s posilňovaním pre spolupracujúce multiagentové systémy (1/0553/12)
2012
2014
VEGA
J. Pospíchal
UAI FIIT
Nové technológie a formy vo vyučovaní počítačového videnia (047UK-4/2018)20182020
KEGA
UPAI FIIT
Nové technológie vo vyučovaní počítačového videnia (025UK-4/2017)
2017
2019KEGAV. Benešová
UPAI FIIT
Obohacovanie vektorových reprezentácií slov sémantickou informáciou
20182018Mladý výskumník
UISI FIIT
Obohacovanie vektorových reprezentácií slov sémantickou informáciou 2
2019
2019
Mladý výskumníkM. Farkaš
UISI FIIT
OneCard - Unique Security microSD Card with an Innovative NFC Solution for Access Control (H2020-DS-2014-1)
2014
2014
-- Iný medzinárodný --
I. KotuliakUPSS FIIT
Online laboratórium pre inovatívne typy interaktívnych úloh v informatike (034STU-4/2015)
2015
2017
KEGA
UISI FIIT
Online platforma pre tvorbu a automatizované vyhodnotenie inovatívnych typov interaktívnych úloh v informatike (013STU-4/2014)
2014
2014KEGA
UISI FIIT
Optimalizácia návrhu nízkopríkonových digitálnych a zmiešaných integrovaných systémov (1/1008/12)20122015VEGAUPSS FIIT
Optimalizácia sieťových architektúr pre zlepšenie kvality multimediálnych prenosov (1/0460/13)
2013
2013
VEGA
M. KotočováUPSS FIIT
Optimalizácia v mikrogride2019
2021
Excelentné tímy mladých výskumníkov
M. Lóderer
UISI FIIT
Optimálny smerovací algoritmus rešpektujúci požiadavky aplikácií internetu vecí v rámci heterogénnych sietí
2016
2016
Mladý výskumník
O. PerešíniUPAI FIIT
Osobnosť a profesijné videnie učiteľov a učiteliek vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe (1/0409/17)2017
2019
VEGAUISI FIIT
Paralelný počítačový systém typu Grid (5d-FIIT/2007-1)
2007
2007
-- Iný domáci --
UPSS FIIT
Parsovanie a viacslovné výrazy: Dosahovanie lingvistickej presnosti a výpočtovej efektivity v spracovaní prirodzeného jazyka ( COST Action IC1207)
2014
2017
COST
M. Šimko
UISI FIIT
Personalizácia na adaptívnom a sociálnom webe (2009et008)
2010
2010-- Iný domáci --M. Bieliková
UISI FIIT
Personalizácia pohybovej aktivity pre boj s detskou obezitou (2010et018)
2011
2011
-- Iný domáci --
UISI FIIT
Personalizovaný a interaktívny webový obsah pre výučbu vývoja softvérových systémov (030STU-4/2013)
2013
2013KEGAUISI FIIT
Pilotný projekt výučby vybraných moderných oblastí IT v procese celoživotného vzdelávania s využitím moderných vyučovacích metód (131201110125)2006
2008
Európsky sociálny fond
P. ČičákUPSS FIIT
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby (ITMS 26240120005)2009
2011
OP VaVR. RedhammerUISI FIIT
2010
2013
OP VaV
UISI FIIT
Podpora procesu výučby paralelného a distribuovaného spracovania údajov (244-022STU-4/2010)
2010
2011
KEGAM. ČerňanskýUAI FIIT
Podpora procesu výučby počítačovej grafiky a tvorby multimediálnych aplikácií (046STU-4/2013)
2013
2013KEGA
UAI FIIT
Podpora včasnej diagnostiky Alzheimerovej choroby s využitím metód umelej inteligencie a počítačového videnia
2018
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkovM. TamajkaUPAI FIIT
20042007Európsky sociálny fondUISI FIIT
2010
2011
KEGA
UISI FIIT
2010
2011
KEGA
D. Chudá
UISI FIIT
Pokročilé metódy v evolúcii softvéru: varianty, kompozícia a integrácia (1/1221/12)
2012
2015
VEGA
UISI FIIT
Pokročilé metódy zhlukovania mnohodimenzionálnych dát (1/0734/18)
2018
2021VEGAV. RozinajováUISI FIIT
Použitie neurónových sietí s Echo stavmi k predikcii časových radov (1/4053/07)20072009VEGAJ. Pospíchal
UAI FIIT
Prediktívne modelovanie kardiovaskulárnych komplikácií pri diabetických ochoreniach (APVV-19-0364)
2020
2023
APVV - Všeobecná výzvaV. Rozinajová
UISI FIIT
Prepájanie SDN domén
2016
2016Mladý výskumník
UPAI FIIT
Prepojenie technológie blockchain na online platobné služby
2019
2019
Mladý výskumníkK. Košťál
UPAI FIIT
Presegmentácia medicínskych dát pre ich ďalšie spracovanie
2017
2017Mladý výskumníkUPAI FIIT
Previazanie, vizualizácia a behaviorálne obnovovanie heterogénnych softvérových znalostí (1/0808/17)2017
2020
VEGA
V. VranićUISI FIIT
Previazanie, vizualizácia a obnovovanie heterogénnych softvérových znalostí (1/0696/18)
2018
2021
VEGA
UISI FIIT
Previazanie, vizualizácia a obnovovanie heterogénnych softvérových znalostí (1/0759/19)
2019
2022
VEGA
V. VranićUISI FIIT
Prípadová štúdia pre VoIP sieť (2009et004)
2010
2010
-- Iný domáci --F. Burda
UPSS FIIT
Prípady použitia ako zdrojový kód
2016
2016
Mladý výskumník
M. Bystrický
UISI FIIT
Prispôsobovanie prístupu k informačným a vedomostným artefaktom založené na interakciách a kolaborácii v prostredí webu (1/0646/15)20152018
VEGA
UISI FIIT
Projekt dátového informačného systému pre technické aspekty zachovania kultúrneho dedičstva (061-006STU-8/2008)2009
2009
-- Iný domáci --V. Rozinajová
UISI FIIT
Projektové štúdio na výučbu tvorby softvéru pre mobilné zariadenia (5d-FIIT/2006-1)20062008-- Iný domáci --M. BielikováUISI FIIT
2006
2007-- Iný domáci --
UPSS FIIT
Promoting healthy nutritional habits to improve obesity and cancer management (H2020-MSCA-ITN-2017)
2017
--
H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)M. Bieliková
UISI FIIT
Reprezentácia sekvencií údajov pomocou obmedzenej abecedy symbolov
2016
2016Mladý výskumník
UISI FIIT
Roaming v konvergovaných komunikačných sieťach (2010et015)
20112011
-- Iný domáci --
P. Magula
UPSS FIIT
Rozpoznávanie objektov s využitím vizuálnej výraznosti2016
2016
Mladý výskumník
UPAI FIIT
2013
2015
VEGA
UAI FIIT
Rozvoj výskumnej infraštruktúry STU (003STU-2-3/2016)
2017
2017
-- Iný domáci --
M. Bieliková
FIIT
Segmentácia obrazu pomocou zhlukovania a Karteziánskeho Genetického Programovania2019
2019
Mladý výskumník
J. LoeblUPAI FIIT
Sémantická kompozícia webových a gridových služieb (APVV-0391-06)20072009
APVV
V. Rozinajová
UISI FIIT
Servisný modul pre stratosférický balón (2016et023)
20172017
-- Iný domáci --
UPAI FIIT
Sieťové architektúry pre doručovanie multimediánych služieb so zabezpečením kvality (1/0676/12)
2012
2014
VEGA
UPSS FIIT
Sledovanie pohľadu vo vývoji softvéru2015
2017
Excelentné tímy mladých výskumníkovUISI FIIT
Space-related Education and Collaboration of European Pupils and Students (H2020-COMPET-2014)
2014
2014
-- Iný medzinárodný --
UPSS FIIT
Spracovanie informácií v distribuovanom prostredí inteligentných agentov. (1/0161/03)2003
2005
VEGA
V. VojtekFIIT
Spresnenie modelu predikcie pomocou súboru metód
2016
2016
Mladý výskumník
M. Lóderer
UISI FIIT
Strategic partnership for joint research of IoT, 5G and beyond (H2020-TWINN-2015)2015
2015
-- Iný medzinárodný --
UPSS FIIT
Sumarizácia názorov z používateľských recenzií2019
2019
Mladý výskumník
S. Pecár
UISI FIIT
Support of education of mobile computing (042STU-4/2013)2013
2013
KEGA
M. Čerňanský
UAI FIIT
Syntéza textúr pomocou generatívnych modelov hlbokého učenia
2019
2019
Mladý výskumník
L. HudecUPAI FIIT
20062008
VEGA
UPSS FIIT
Štúdium emergencie kognitívneho orgánu v multiagentových systémoch pomocou učenia s odmenou a trestom (reinforcement learning) (1/0801/11)
2011
2013VEGAV. KvasničkaUAI FIIT
Štúdium emergencie stratégie pomocou neurónových sietí (1/0141/10)
2010
2011
VEGA
UAI FIIT
Štúdium koevolúcie medzi génmi a mémami metódami umelého života a teórie replikátorov (1/0804/08)2008
2010
VEGAV. KvasničkaUAI FIIT
Technické a vedecké správy (H2020-ISSI-2015-1, 709506)
20162016-- Iný medzinárodný --
UISI FIIT
Technika návrhu digitálnych médií (29079-IC-1-2005-1-DK-ERASMUS-PROGUC-3)20062009
-- Iný domáci --
UAI FIIT
Teoretické štúdium a aplikácie neurónových sietí s "echo stavmi" v umelej inteligencii a kognitívnej vede (APVT-20-002504)
2005
2008
APVV
V. KvasničkaUAI FIIT
Teoretické štúdium a praktické aplikácie rekurentných neurónových sietí založených na architekturálnom biase (APVT-20-030204)2005
2007
APVVM. Čerňanský
UAI FIIT
Terapia detskej mozgovej obrny pomocou počítačových hier. (2013et029)
20142014-- Iný domáci --M. NagyUPSS FIIT
Testami riadená modularizácia
20172017Mladý výskumníkUISI FIIT
Transparentné smerovanie požiadaviek v distribučnej sieti pomocou softvérovo definovaných sietí2018
2018
Mladý výskumníkT. Boros
UPAI FIIT
Tvorba aplikácií pre mobilné zariadenia (2010et016)
2011
2011
-- Iný domáci --
UAI FIIT
Učenie s prenosom medzi jazykmi pre analýzu sentimentu
2017
2017
Mladý výskumník
UISI FIIT
Učenie s prenosom medzi jazykmi pri použití hlbokých neurónových sietí
20182018
Mladý výskumník
M. PikuliakUISI FIIT
2003
2005
VEGA
UAI FIIT
2005
2007
KEGA
UAI FIIT
Univerzálny architektonický modul neurónovej siete na extrakciu kľúčových slov
20162016
Mladý výskumník
UISI FIIT
2009
2010
APVV
Š. Kozák
UPSS FIIT
Určenie podobnosti textúr Siamskými neurónovými sieťami
20182018
Mladý výskumník
L. Hudec
UPAI FIIT
User Modeling Based on Mouse Usage2016
2016
Mladý výskumníkP. KrátkyUISI FIIT
Verifikácia a spoľahlivosť návrhu digitálnych systémov (SK-CZ-2013-0173)
2015
2015
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
E. Gramatová
UPSS FIIT
Viacjadrové architektúry v nanometrových technológiách so zameraním sa na ich spoľahlivosť a výrobu. (COST Action IC 1103)
2014
2015COSTE. GramatováUPSS FIIT
Víkendový hackathon (2012vs035)
2013
2013
-- Iný domáci --
UPSS FIIT
Virtuálne a konštruktívne modelovanie, tréning a simulácia správania davu v mestskom prostredí (APVV-0233-10)20112014APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Virtuálne softvérové laboratórium pre kolaboratívne riešenie úloh pri vzdelávaní (009STU-4/2014)
2014
2016
KEGA
UISI FIIT
Vizuálne rozpoznávanie tried objektov vo videosekvenciách prepojením sémantickej segmentácie na lokálnej úrovni a globálnej segmentácie vizuálnej nápadnosti (saliency) (1/0625/14)20142016VEGA
UPAI FIIT
Vnorený systém pre podporu rozhodovania na používateľskej úrovni (2009et010)
2010
2010
-- Iný domáci --M. PohronskáUPSS FIIT
Vyhľadávanie v štrukturovaných dátových zdrojoch založené na semantike kľúčových slov (COST Action IC1302)20142017COSTM. Bieliková
UISI FIIT
Výskum a vývoj automatizovanej validácie dát pre podnikové a Big Data systémy podporené AI (2018/7838:1-26C0)
2018
2021
-- Iný domáci --
UPAI FIIT
Výskum a vývoj technologického zariadenia na výrobu kompozitného keramického granulátu pre 3D tlač (APVV-19-0408)
2020
2023
APVV - Všeobecná výzva
T. KrajčovičUPAI FIIT
Výskum a vývoj znalostného systému na podporu riadenia toku práce v organizáciách s administratívnymi typmi procseov (APVT-51-024604)2005
2007
APVVUISI FIIT
Výskum efektívnych metód vývoja adaptívnych softvérových ekosystémov. (313012S803)
20202022OP VaI
FIIT
Výskum hlbokých konvolučných neurónových sietí
20152015
-- Iný medzinárodný --
A. FogeltonUAI FIIT
Výskum metód získavania, analýzy a personalizovaného poskytovania informácií a znalostí (ITMS: 26240220039)
2011
2015
OP VaV
FIIT
Výskum novej generácie interakcie človeka s počítačom (1/0409/11)
2011
2014
VEGA
V. Benešová
UAI FIIT
Výskum nových metód umelej inteligencie, hlbokých neurónových sietí, virtuálnej a rozšírenej reality na podporu diagnostiky Alzheimerovej choroby (APVV-19-0501)
20202023
APVV - Všeobecná výzva
UPAI FIIT
Výskum pokročilých metód inteligentného spracovania informácií (313011T570)
20162019
OP VaI
V. Rozinajová
FIIT
Výskum pokročilých metód počítačového videnia a umelej inteligencie pre podporu diagnostiky Alzheimerovej choroby (APVV-18-0397)2019
2022
APVV - Všeobecná výzva
V. Benešová
UPAI FIIT
Vytvorenie komplexných učebných materiálov a diverzifikácia štúdia interakcie človeka s počítačov a vizualizácie informácií (026STU-4/2014)
2014
2014
KEGA
M. Čerňanský
UAI FIIT
Výučba programovania pomocou adaptívneho hypermediálneho systému na Internete (3/2069/04)2004
2006
KEGAM. BielikováUISI FIIT
Výučba základných prvkov procedurálneho programovania vo VR (2017vs070 )
2018
2018
-- Iný domáci --
J. Vincúr
UISI FIIT
Využitie generatívnych modelov neurónových sietí pre zlepšovanie predikcie budúceho stavu
20192019Mladý výskumníkM. Mocko
UISI FIIT
Využitie hlbokého učenia na automatickú diagnostiku vybraných chorôb
2018
2018
Mladý výskumník
UISI FIIT
Využitie masívneho paralelizmu pre mobilné cestovné poriadky (2009et007)20102010-- Iný domáci --M. Čerňanský
UAI FIIT
2006
2009ComeniusV. Rozinajová
UISI FIIT
Wi-Fi prechod stanice v Softvérovo riadených sieťach
2017
2018Mladý výskumník
UPAI FIIT
XR@3D Lab (Nadácia EPH)
2019
2019
-- Iný domáci --J. Vincúr
UISI FIIT
Zachovanie zrozumiteľnosti zámeru v softvéri (APVV-14-0648)
20152019APVV - Všeobecná výzvaUISI FIIT
Zachovanie zrozumiteľnosti zámeru v softvéri (APVV-15-0316)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzvaV. VranićUISI FIIT
Zachovanie zrozumiteľnosti zámeru v softvéri (APVV-16-0151)
20172021APVV - Všeobecná výzvaUISI FIIT
Zachovanie zrozumiteľnosti zámeru v softvéri (APVV-17-0291)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzvaV. VranićUISI FIIT
Zaznamenávanie, analýza a modelovanie vzorov správania používateľa pre prispôsobovanie a personalizáciu (1/0774/16)
2016
2019
VEGAM. KompanUISI FIIT
Zhodnotenie imunitných kontrolných bodov u B bunkových malignít (APVV-16-0622)2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
M. LuckáUISI FIIT
Zhodnotenie imunitných kontrolných bodov u B-bunkových malignít (APVV-17-0427)20182022APVV - Všeobecná výzvaM. Lucká
UISI FIIT
Zhodnotenie imunitných kontrolných bodov u B-bunkových malignít (APVV-18-0264)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Získavanie, spracovanie, vizualizácia textových informácií na základe analýzy relácií podobnosti (1/0971/11)
2011
2014
VEGA
D. Chudá
UISI FIIT
Zlepšenie porozumenia softvéru explicitným a vizuálnym narábaním so zámerom (APVV-18-0352)
2019
2023APVV - Všeobecná výzvaV. VranićUISI FIIT
2007
2007
-- Iný domáci --
UPSS FIIT
Znalostné prístupy k analýze veľkých dát meniacich sa v čase (APVV-15-0222)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Znalostné prístupy k inteligentnej analýze veľkých dát (APVV-16-0213)
2017
2021APVV - Všeobecná výzvaUISI FIIT
Zvýšenie zabezpečenia odomykania dotykového mobilného zariadenia pomocou vzorov na základe behaviorálnych biometrických charakteristík
2017
2017
Mladý výskumník
UISI FIIT
Zvyšovanie úspešnosti strojového učenia prepájaním rôznorodných zdrojov údajov
2017
2019
Excelentné tímy mladých výskumníkov
UISI FIITLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešenýschválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne