21. 10. 2020  10:00 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 273

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Adaptácia metód predikcie pre prúdy dát
2016
2016
Mladý výskumník
P. Vrablecová
UISI FIIT
Adaptive Recovery and Use of Spatially Visualized Software Knowledge (ICT-10-2016)2016
2017
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
UISI FIIT
Adaptívne metódy predikcie v energetike20172017
Mladý výskumník
UISI FIIT
Adaptívne spresňovanie predikcie spotreby elektrickej energie pomocou zhlukovania prúdov údajov
2017
2017Mladý výskumníkP. LaurinecUISI FIIT
Adaptívny sociálny web a jeho služby pre sprístupňovanie informácií (1/0508/09)
2009
2011
VEGA
P. Návrat
UISI FIIT
2007
2009KEGAM. Bieliková
UISI FIIT
Advanced Teaching and LeArning System (H2020-ICT-2015)
2015
2015
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
UISI FIIT
Aktualizácia predmetov zameraných na výučbu počítačových sietí podľa špecifikácie praxe (045STU-4/2015)
2015
2017
KEGAP. ČičákUPSS FIIT
Aktualizácia predmetov zameraných na výučbu počítačových sietí podľa špecifikácie praxe (011STU-4/2017)
2017
2019
KEGAP. Čičák
UPAI FIIT
Analýza a návrh metód a modelov viacjazyčného obsahu generovanom používateľmi v online priestore rozsiahlych dát založených na strojovom učení (1/0725/19)
2019
2022
VEGA
UISI FIIT
Analýza EEG metódami matematickej štatistiky, umelých neurónových sietí a nelineárnej dynamiky (2/4026/04)2004
2005
VEGAUAI FIIT
Analýza správania používateľa s využitím vizuálnych stimulov
2017
2017
Mladý výskumník
P. Gašpar
UISI FIIT
Analýza veľkých dát (APVV-14-0413)20152019
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Aplikovaný výskum merania fyziologických parametrov stresu a inteligentného bezdrôtového biomonitoringu s využitím technológií na čipe (APVV-0766-12)
2013
2013
APVV - Všeobecná výzva
UPSS FIIT
Aplikovaný výskum merania fyziologických parametrov stresu a inteligentného bezdrôtového biomonitoringu s využitím technológií na čipe (APVV-14-0817)
2015
2018APVV - Všeobecná výzvaK. JelemenskáUPSS FIIT
Aplikovaný výskum merania fyziologických parametrov stresu a inteligentného bezdrôtového biomonitoringu s využitím technológií na čipe. (APVV-15-0789)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
UPSS FIIT
Atmosférická sonda merajúca veličiny (2015et10)
2016
2016
-- Iný domáci --
UPSS FIIT
Automatická detekcia navigačnej zručnosti na Webe2019
2019
Mladý výskumník
P. Hlaváč
UISI FIIT
Automatická sumarizácia používateľom vytvorených recenzií
2018
2018
Mladý výskumník
UISI FIIT
Automatické generovanie architektúr samočinného testovania pamätí v systémoch na čipe
2017
2018
Mladý výskumník
UISI FIIT
Automatizované rozpoznávanie antisociálneho správania v online komunitách (APVV-17-0267)
2018
2022APVV - Všeobecná výzvaUISI FIIT
Better Utilization of Green Energy through Better Modelling (BFN16-ENV-010)20172018
-- Iný medzinárodný --
M. Lucká
UISI FIIT
Bezdrôtový prístup do počítačovej siete pre zamestnancov a študentov v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU (Projekt WiFIIT) (5a-FIIT/2006)2006
2006
-- Iný domáci --
T. KrajčovičUPSS FIIT
Bezpečnosť a spoľahlivosť prostriedkov heterogénnych sietí Internetu vecí (1/0550/18)20182021VEGAL. Hudec
UPAI FIIT
Bezpečnosť a spoľahlivosť v distribuovaných počítačových systémoch a mobilných sieťach (1/0649/09)2009
2011
VEGA
UPSS FIIT
Bezpečnosť sietí v prostredí Internetu vecí
2017
2017Mladý výskumníkUPAI FIIT
Bezpečnosť, spoľahlivosť a efektívnosť prostriedkov heterogénnych sietí Internetu vecí (1/0580/20)
2020
2023
VEGA
UPAI FIIT
Bezpečnosť v distribuovaných počítačových systémoch (1/0361/15)
2015
2017VEGAUAI FIIT
Bezpečnosť v distribuovaných počítačových systémoch a mobilných počítačových sieťach (1/0722/12)
2012
2014
VEGAL. Hudec
UAI FIIT
Bezpečnostná architektúra pre mobilné ad-hoc siete20172017
Mladý výskumník
UPAI FIIT
Blockchain Lab (026STU-4/2020)20202022KEGAM. RiesUPAI FIIT
Blockchain Lab (047STU-4/2021)
2021
2023
KEGAUPAI FIIT
Centrum globálnych sieťových technológií (5d-FIIT/2006-3)20062006-- Iný domáci --UPSS FIIT
Collaboration and Secure Software Engineering Using Spatial Visualization (H2020-ICT-2014-1)
2014
2014-- Iný medzinárodný --V. VranićUISI FIIT
Collaboration network over heterogeneous micro grid infrastructures for an environmentally conscious society (EE–11–2015)2016
2018
-- Iný medzinárodný --
V. RozinajováUISI FIIT
Creating a Hub for Environment-based Assessment of Livelihoods in the Tanzanian Health system for sustainable development (ICT-39-2016-2017)
20182019
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
UISI FIIT
Cubely - programovanie vo virtuálnej realite (Generácia 3.0 2018)
2018
2018
-- Iný domáci --J. Vincúr
UISI FIIT
Detekcia navigačnej zručnosti na Webe2018
2018
Mladý výskumník
P. HlaváčUISI FIIT
Detekcia neurodegeneratívnych ochorení zmiešanou a virtuálnou realitou (2019et007)20192020
-- Iný domáci --
UPAI FIIT
Detekcia problémov s použiteľnosťou prostredníctvom sledovania pohľadu
2018
2018Mladý výskumníkM. BlštákUISI FIIT
Detekcia útokov v softvérovo definovaných sieťach
2019
2019
Mladý výskumník
R. Grežo
UPAI FIIT
Digital Economy and the Society of the Future (OC-2019-1-23687)2019--COSTM. Bieliková
UISI FIIT
Digitálne dvojča vozidla s podporou umelej inteligencie pre autonómne dopravné prostriedky (APVV-19-0401)2020
2023
APVV - Všeobecná výzvaI. KotuliakUPAI FIIT
DNA puzzle: riešenie paralelného optimalizačného problému de novo skladania (APVV-0721-12)
2013
2013
APVV - Všeobecná výzva
M. Lucká
UISI FIIT
DriVR (2014et005)
2015
2015
-- Iný domáci --
UPSS FIIT
Efektívna exploratívna analýza dát s použitím biologicky inšpirovaných algoritmov (1/0596/13)
2013
2013
VEGA
M. Lucká
UISI FIIT
Efektívne doručovanie multimediálneho obsahu cez IP siete (1/0667/15)
2015
2017
VEGAUPSS FIIT
Efektívny vývoj softvéru ako súhra pokročilých prístupov k vývoju softvéru a organizácie ľudí (1/0734/16)
2016
2019
VEGAV. VranićUISI FIIT
Elektronické metódy odhaľovania neobvyklých obchodných operácií v prostredí obchodného styku. (313022W057)
2020
2023
OP VaI
I. KotuliakUPAI FIIT
Energetická efektívnosť, testovateľnosť a zabezpečenie koncových zariadení v heterogénnych sieťach IoT (1/0690/17)
2017
2020
VEGAUPAI FIIT
European network for Web-centred linguistic data science (COST CA18209)
2019
2023
COST
M. Šimko
UISI FIIT
Európska tematická sieť pre doktorandské štúdium v informatike (114046-CP-1-2004-1-BG-ERASMUS-TN)
2004
2007
Academic and Structural Networks
UISI FIIT
2008
2011
Academic and Structural Networks
UISI FIIT
Európske vzdelávanie a školenie v informatike (SOCRATES 213871-CP-2-2001-BG-ERASMUS-TN)
2001
2004
Academic and Structural NetworksP. Návrat
UISI FIIT
Expanding Horizons for Girls in STEM (H2020-GERI-2014-1)
2014
2015
-- Iný medzinárodný --I. KotuliakUPSS FIIT
eyeBlink - detekcia frekvencie žmurknutí používateľa PC (2012et009)
2013
2013
-- Iný domáci --
A. Fogelton
UAI FIIT
2007
2007-- Iný domáci --
UPSS FIIT
FETCH - Budúcnosť vzdelávania a školenia v informatike: Ako podporiť učenie sa kedykoľvek, kdekoľvek (539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW)
2013
2016ErasmusUISI FIIT
Financie vo vrecku (2012et006)
2013
2013
-- Iný domáci --T. KováčikUPSS FIIT
Forest Guardian - Monitorovací Systém Lesa (2010et013)20112011
-- Iný domáci --
M. PohronskáUPSS FIIT
Gem rozšírenie Karteziánskeho Genetického Programovania
2018
2018Mladý výskumník
UISI FIIT
História v kocke (2004-1375/001-001LT CA12)
2004
2005
-- Iný domáci --
UISI FIIT
Hmotnostná spektrometria vysokosenzitívnou laserovou postionizáciou na analýzu mikrometeoritov zozbieraných stratosférickým kolektorom (APVV-17-0152)2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
UPAI FIIT
Holistické prístupy pre spracovanie veľkých dát textového charakteru (APVV-0251-12)
2013
2013
APVV - Všeobecná výzva
V. RozinajováUISI FIIT
HoloBanking (2015et07)
2016
2016-- Iný domáci --UISI FIIT
Chyby a neurčitosť v sekvenovaní DNA: Algoritmy a modely (1/0458/18)
2018
2021
VEGA
M. LuckáUISI FIIT
Implementácia FM-indexu zameraná na časovo efektívne mapovanie DNA sekvencií
20192019Mladý výskumníkJ. Sitarčík
UISI FIIT
Increasing reliability of automotive buses
2019
2019Mladý výskumníkS. ZemanUPAI FIIT
IndoorNav (2015et09)
2016
2016
-- Iný domáci --
UISI FIIT
Informačná infraštruktúra pre spracovanie znalostí roztrúsených v distribuovanom prostredí (1/3103/06)
2006
2008
VEGA
V. Vojtek
UAI FIIT
Informačné správanie sa človeka v digitálnom priestore (APVV-14-0542)20152019
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Informačné správanie sa človeka v digitálnom priestore (APVV-15-0508)2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Informačný a zábavný systém pre spolucestujúcich v autonobile s použitím nových metód interakcie, obohatenej reality a mobilných technológií (VW 89/13)
2013
2014
-- Iný domáci --
V. BenešováUAI FIIT
Inovácia odborných predmetov zameraných na problematiku počítačových sietí s ohľadom na potreby priemyselnej praxe (057TUKE-4/2016)
2016
2018
KEGA
P. Čičák
UPSS FIIT
Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heterogénnych systémov IoT využívajúcich technológie Smart ActiveCloud s vysokou úrovňou bezpečnosti (313012Q938)
2020
2023
OP VaID. MackoUPAI FIIT
20072009
VEGA
UPSS FIIT
Inovatívne kurikulum, metódy a infraštruktúra pre výučbu informatiky a softvérového inžinierstva (SCOPES JRP/IP, No. 160480/2015)
20152018-- Iný medzinárodný --M. Bieliková
UISI FIIT
Inovatívne metódy výučby informatiky vo veľkých skupinách s podporou online vzdelávania (028STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
UISI FIIT
Inovatívne postupy pre zvýšenie kvality služby pre používateľa v sieťach budúcich generácií (NGN) (1/0243/10)
2010
2011
VEGA
UPSS FIIT
Inovatívne postupy v modelovaní ľudskej vizuálnej pozornosti2019
2019
Mladý výskumník
UPAI FIIT
Integrácia štúdia spracovania vizuálnej informácie a vytvorenie komplexných multimediálnych učebných materiálov (068UK-4/2011)
2011
2013
KEGA
V. BenešováUAI FIIT
Inteligentná analýza veľkých údajových korpusov sémanticky-orientovanými a bio-inšpirovanými metódami v paralelnom prostredí (1/0752/14)
2014
2017VEGA
UISI FIIT
2008
2010VEGAŠ. Kozák
UAI FIIT
Intelligent and personalized COaching services for people at risk of becoming frail as they Age to favour healthy lifestyles, lonGevity and wEllbeing20172018
H2020: SC1 - Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
M. BielikováUISI FIIT
Interdisciplinárne krátke cykly programov v dátových vedách pre manažmentové systémy
2021
2024
ERASMUS+
UISI FIIT
Interpretácia rozhodnutia umelej inteligencie pri diagnostike Alzheimerovej choroby
2019
2019
Mladý výskumník
UPAI FIIT
Interpretácia spätnej väzby s využitím vizuálnych stimulov2018
2018
Mladý výskumník
UISI FIIT
Interpretovateľnosť a vysvetliteľnosť systémov hlbokých neurónových sietí v doméne medicínskych vizuálnych dát (1/0702/20)
2020
2022
VEGA
V. Benešová
UPAI FIIT
Invisible Wi-Fi roaming in Software Defined Networking
2018
2018
Mladý výskumníkK. KošťálUPAI FIIT
K internetu vecí z všadeprítomného počítania (H2020-ISSI-2015-1)
2016
2016
-- Iný medzinárodný --
V. VranićUISI FIIT
Klasifikácia odberných miest elektrickej energie a spresňovania predikcie spotreby pomocou analýzy zhlukov prúdov údajov
2016
2016
Mladý výskumník
UISI FIIT
Kognitívne cestovanie po digitálnom svete webu a knižníc s podporou personalizovaných služieb a sociálnych sietí (APVV-0208-10)
20112014
APVV - Všeobecná výzva
P. Návrat
UISI FIIT
2003
2005
VEGA
UISI FIIT
Konekcionistické výpočtové modely pre prostredie počítačového gridu. (1/0848/08)
2008
2010VEGA
UAI FIIT
Kontextové vyhľadávanie a prehliadanie informácií v sociálnom prostredí webu (1/0675/11)
2011
2014
VEGA
M. Bieliková
UISI FIIT
Kto napísal tento kód?20192019Mladý výskumník
UISI FIIT
Laboratórium mobilných technológií a aplikácií na FIIT STU20132013
-- Iný domáci --
M. NagyUPSS FIIT
2006
2006
-- Iný domáci --V. Vojtek
UAI FIIT
Lasting and Adaptive Cultural Experience Settings
20182020
COST
M. Bieliková
UISI FIIT
Lok-me-IN - Audio navigácia v nákupnom centre (2014et014)
2015
2015
-- Iný domáci --
T. KováčikUPSS FIIT
Making Organizational Knowledge More Accessible and Comprehensible to Software Developers via Summary Level Organizational Patterns
2017
2017
Mladý výskumník
UISI FIIT
Medzikulturálne aspekty súcitu, sebasúcitu a sebakritickosti a testovanie ich ovplyvňovania (1/0075/19)
2019
2022
VEGAUISI FIIT
Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov (ITMS 26240120039)20142015OP VaVUISI FIIT
Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa (313021W404)
2020
2023
OP VaI
UISI FIIT
Medziodborové štúdium dizajn interaktívnych digitálnych médií. (3/3206/05)
2005
2007
KEGA
UAI FIIT
Metodická a obsahová inovácia výučby vybraných predmetov z oblasti informačných a komunikačných technológií s orientáciou pre potreby praxe na báze využívania moderných videokonferenčných a kolaboračných nástrojov (026TUKE-4/2021)2021
2023
KEGA
UPAI FIIT
Metódy a algoritmy návrhu testovateľných digitálnych systémov na čipe s nízkou spotrebou (1/0574/11)2011
2014
VEGA
UPSS FIIT
Metódy a algoritmy zefektívnenia a spoľahlivosti doručovania multimediálneho obsahu v IP sieťach (1/0836/16)
2016
2018VEGAI. Kotuliak
UPSS FIIT
Metódy a prostriedky tvorby bezpečnosti a správy sieťových a mobilných počítačových systémov II. (1/0157/03)2003
2005
VEGAUPSS FIIT
Metódy interpretovateľnosti a vysvetliteľnosť systémov umelej inteligencie v doméne medicínskych vizuálnych dát z pohľadu používateľa (1/0802/21)
2021
2023
VEGAUPAI FIIT
Metódy návrhu a verifikácie digitálnych systémov s nízkou spotrebou na báze formálnych špecifikačných jazykov (1/0616/14)
2014
2016
VEGA
UPSS FIIT
Metódy umelej inteligencie pre spracovanie radiologických dát. (2017et007)
2018
2018
-- Iný domáci --UPAI FIIT
Metódy vizuálnej detekcie a rozpoznávania objektov pomocou lokálnych deskriptorov a vizuálnych slov (1/0530/13)
2013
2013
VEGA
V. Benešová
UAI FIIT
Misinformation Detection in Healthcare Domain (SK-IL-RD-18-0004)
20182020APVV - Bilaterálna spolupráca M. BielikováUISI FIIT
2007
2009
-- Iný medzinárodný --UPSS FIIT
Mobilné siete, ich bezpečnosť a manažment (2012et011)
20132013-- Iný domáci --M. Nagy
UPSS FIIT
Modelom riadená identifikácia vzdelávacieho obsahu s podporou kolaboratívnej tvorby otázok a úloh (049STU-4/2018)
2018
2020KEGAUISI FIIT
Modelom riadená identifikácia vzdelávacieho obsahu s podporou kolaboratívnej tvorby otázok a úloh (028STU-4/2019)2019
2021
KEGA
UISI FIIT
Modelom riadená identifikácia vzdelávacieho obsahu s podporou kolaboratívnej tvorby otázok a úloh (035STU-4/2020)20202022
KEGA
UISI FIIT
Modelom riadená identifikácia vzdelávacieho obsahu s podporou kolaboratívnej tvorby otázok a úloh (MoD2CIE) (026STU-4/2021)
2021
2023
KEGA
J. LangUISI FIIT
20052008
APVV
UISI FIIT
Modelovanie činnosti, pohľadu a fyziológie softvérového vývojára
20162016
Mladý výskumník
M. KonôpkaUISI FIIT
Modelovanie hudobných štruktúr pomocou umelých neurónových sietí
2018
2018
Mladý výskumník
UPAI FIIT
Modelovanie ľudskej vizuálnej pozornosti s využitím automatického vizuálneho rozpoznávania scény a objektov (1/0874/17)
2017
2019VEGA
UPAI FIIT
Modelovanie, návrh a verifikácia digitálnych systémov formálnymi špecifickými jazykmi (1/0502/13)
2013
2013
VEGA
K. JelemenskáUPSS FIIT
Modelovanie používateľa pre úlohu predikcie odchodu zo sedenia
2016
2016
Mladý výskumník
O. Kaššák
UISI FIIT
Modelovanie, predikcia a vyhodnocovanie správania človeka pri interakcii na webe pre adaptáciu a personalizáciu (1/0691/17)
2017
2020
VEGA
M. KompanUISI FIIT
Modelovanie, predikcia a vyhodnocovanie správania človeka pri interakcii na webe pre prispôsobovanie a personalizáciu (1/0667/18)
2018
2021
VEGA
M. KompanUISI FIIT
Modely softvérových systémov v prostredí webu so sémantikou (1/3102/06)
2006
2008VEGAP. Návrat
UISI FIIT
Morálka a emócie: vzťah morálneho usudzovania, súcitu, emocionálnych expresií a identifikácií (APVV-16-0358)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzvaUPAI FIIT
Multidimensional Software Knowledge for Software Defined Infrastructures (SEP-210506576)
2018
2021
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
UISI FIIT
Multi-disciplinary innovation for social change (COST Action CA18236 )
2019
2022
COST
UISI FIIT
Multimodálna interakcia človek-robot s využitím cloudových prostriedkov (APVV-15-0731)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
UPAI FIIT
Multimodálna priebežná behaviorálna biometrická autentifikácia na mobilných zariadeniach
2018
2018Mladý výskumníkK. BurdaUISI FIIT
Nádorová heterogenita v mnohopočetnom myelóme: evolúcia a klinická významnosť (APVV-16-0484)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Nástroj pre automatizované generovanie faktických otázok
20172017
Mladý výskumník
UISI FIIT
2004
2008
Štátny program
UISI FIIT
Návrh nízkoenergetických inteligentných systémov na čipe v nanotechnológiách (APVV-0017-12)2013
2013
APVV - Všeobecná výzva
E. GramatováUPSS FIIT
Návrh nízkoenergetických inteligentných systémov na čipe v nanotechnológiách (APVV-14-0091)2015
2018
APVV - Všeobecná výzvaK. JelemenskáUPSS FIIT
Návrh QoS pre HAN a PAN siete2018
2018
Mladý výskumníkJ. Erdelyi
UPAI FIIT
20022004
VEGA
M. Markošová
UAI FIIT
Neurónové siete s "echo" stavmi (1/1047/04)2004
2006
VEGA
J. PospíchalUAI FIIT
"Neviditeľný" Wi-Fi prechod stanice v Softvérovo riadených sieťach20162016Mladý výskumníkR. Bencel
UPAI FIIT
Nízkoenergetický komunikačný protokol v sieti LoRa2017
2017
Mladý výskumníkO. Perešíni
UPAI FIIT
Nová metóda presmerovania požiadaviek v distribučnej sieti pomocou presúvania aktívnych TCP spojení
2019
2019
Mladý výskumník
UPAI FIIT
Nové adaptívne prístupy k získavaniu znalostí z dát veľkého rozsahu (1/0774/17)
2017
2020
VEGAV. Rozinajová
UISI FIIT
2005
2007KEGAUAI FIIT
Nové metódy učenia s posilňovaním pre spolupracujúce multiagentové systémy (1/0553/12)
2012
2014
VEGAJ. PospíchalUAI FIIT
Nové technológie a formy vo vyučovaní počítačového videnia (047UK-4/2018)
2018
2020
KEGA
UPAI FIIT
Nové technológie vo vyučovaní počítačového videnia (025UK-4/2017)2017
2019
KEGAV. Benešová
UPAI FIIT
Obohacovanie vektorových reprezentácií slov sémantickou informáciou
2018
2018Mladý výskumníkM. Farkaš
UISI FIIT
Obohacovanie vektorových reprezentácií slov sémantickou informáciou 2
2019
2019Mladý výskumníkM. FarkašUISI FIIT
OneCard - Unique Security microSD Card with an Innovative NFC Solution for Access Control (H2020-DS-2014-1)
2014
2014-- Iný medzinárodný --UPSS FIIT
Online laboratórium pre inovatívne typy interaktívnych úloh v informatike (034STU-4/2015)
2015
2017
KEGAP. Návrat
UISI FIIT
Online platforma pre tvorbu a automatizované vyhodnotenie inovatívnych typov interaktívnych úloh v informatike (013STU-4/2014)20142014
KEGA
UISI FIIT
Optimalizácia návrhu nízkopríkonových digitálnych a zmiešaných integrovaných systémov (1/1008/12)
2012
2015
VEGAE. Gramatová
UPSS FIIT
Optimalizácia sieťových architektúr pre zlepšenie kvality multimediálnych prenosov (1/0460/13)2013
2013
VEGAUPSS FIIT
Optimalizácia v mikrogride
2019
2021
Excelentné tímy mladých výskumníkov
M. LódererUISI FIIT
Optimálny smerovací algoritmus rešpektujúci požiadavky aplikácií internetu vecí v rámci heterogénnych sietí
2016
2016
Mladý výskumníkO. PerešíniUPAI FIIT
Osobnosť a profesijné videnie učiteľov a učiteliek vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe (1/0409/17)20172019VEGA
UISI FIIT
2007
2007
-- Iný domáci --
L. Hudec
UPSS FIIT
Parsovanie a viacslovné výrazy: Dosahovanie lingvistickej presnosti a výpočtovej efektivity v spracovaní prirodzeného jazyka ( COST Action IC1207)
2014
2017
COST
UISI FIIT
Personalizácia na adaptívnom a sociálnom webe (2009et008)20102010
-- Iný domáci --
M. Bieliková
UISI FIIT
Personalizácia pohybovej aktivity pre boj s detskou obezitou (2010et018)2011
2011
-- Iný domáci --
UISI FIIT
Personalizovaný a interaktívny webový obsah pre výučbu vývoja softvérových systémov (030STU-4/2013)2013
2013
KEGA
M. BielikováUISI FIIT
Pilotný projekt výučby vybraných moderných oblastí IT v procese celoživotného vzdelávania s využitím moderných vyučovacích metód (131201110125)
2006
2008
Európsky sociálny fond
UPSS FIIT
20092011OP VaV
UISI FIIT
2010
2013
OP VaV
UISI FIIT
2010
2011
KEGA
M. Čerňanský
UAI FIIT
Podpora procesu výučby počítačovej grafiky a tvorby multimediálnych aplikácií (046STU-4/2013)
2013
2013
KEGA
UAI FIIT
Podpora včasnej diagnostiky Alzheimerovej choroby s využitím metód umelej inteligencie a počítačového videnia
2018
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
UPAI FIIT
20042007Európsky sociálny fondM. Bieliková
UISI FIIT
Podpora vzdelávania využitím sociálnych vzťahov a inteligentného odporúčania (028-025STU-4/2010)
2010
2011
KEGA
M. BielikováUISI FIIT
2010
2011KEGAD. ChudáUISI FIIT
Pokročilé metódy v evolúcii softvéru: varianty, kompozícia a integrácia (1/1221/12)20122015VEGAV. Vranić
UISI FIIT
Pokročilé metódy zhlukovania mnohodimenzionálnych dát (1/0734/18)
2018
2021VEGAV. RozinajováUISI FIIT
20072009VEGAJ. PospíchalUAI FIIT
Prediktívne modelovanie kardiovaskulárnych komplikácií pri diabetických ochoreniach (APVV-19-0364)
2020
2023
APVV - Všeobecná výzva
V. Rozinajová
UISI FIIT
Prepájanie SDN domén
2016
2016
Mladý výskumník
UPAI FIIT
Prepojenie technológie blockchain na online platobné služby
2019
2019
Mladý výskumníkK. KošťálUPAI FIIT
Presegmentácia medicínskych dát pre ich ďalšie spracovanie
2017
2017
Mladý výskumník
M. TamajkaUPAI FIIT
Previazanie, vizualizácia a behaviorálne obnovovanie heterogénnych softvérových znalostí (1/0808/17)
2017
2020VEGAV. VranićUISI FIIT
Previazanie, vizualizácia a obnovovanie heterogénnych softvérových znalostí (1/0696/18)20182021
VEGA
V. Vranić
UISI FIIT
Previazanie, vizualizácia a obnovovanie heterogénnych softvérových znalostí (1/0759/19)20192022VEGAV. Vranić
UISI FIIT
Prípadová štúdia pre VoIP sieť (2009et004)20102010
-- Iný domáci --
F. BurdaUPSS FIIT
Prípady použitia ako zdrojový kód2016
2016
Mladý výskumník
M. Bystrický
UISI FIIT
Prispôsobovanie prístupu k informačným a vedomostným artefaktom založené na interakciách a kolaborácii v prostredí webu (1/0646/15)
2015
2018
VEGA
UISI FIIT
Projekt dátového informačného systému pre technické aspekty zachovania kultúrneho dedičstva (061-006STU-8/2008)
2009
2009
-- Iný domáci --
V. RozinajováUISI FIIT
20062008-- Iný domáci --M. Bieliková
UISI FIIT
Projektové štúdio pre bakalárske záverečné projekty v oblasti informačných technológií (5d-FIIT/2006-2)20062007-- Iný domáci --T. KrajčovičUPSS FIIT
Promoting healthy nutritional habits to improve obesity and cancer management (H2020-MSCA-ITN-2017)2017
--
H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
UISI FIIT
Reprezentácia sekvencií údajov pomocou obmedzenej abecedy symbolov
2016
2016Mladý výskumníkJ. ŠevcechUISI FIIT
Roaming v konvergovaných komunikačných sieťach (2010et015)
2011
2011
-- Iný domáci --
P. MagulaUPSS FIIT
Rozpoznávanie objektov s využitím vizuálnej výraznosti20162016
Mladý výskumník
M. JakabUPAI FIIT
20132015
VEGA
V. Kvasnička
UAI FIIT
Rozvoj výskumnej infraštruktúry STU (003STU-2-3/2016)
2017
2017
-- Iný domáci --
FIIT
Segmentácia obrazu pomocou zhlukovania a Karteziánskeho Genetického Programovania20192019Mladý výskumníkJ. LoeblUPAI FIIT
2007
2009
APVV
UISI FIIT
Servisný modul pre stratosférický balón (2016et023)
2017
2017
-- Iný domáci --
UPAI FIIT
Sieťové architektúry pre doručovanie multimediánych služieb so zabezpečením kvality (1/0676/12)20122014
VEGA
UPSS FIIT
Sledovanie pohľadu vo vývoji softvéru
2015
2017Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. ŠimkoUISI FIIT
Space-related Education and Collaboration of European Pupils and Students (H2020-COMPET-2014)
2014
2014
-- Iný medzinárodný --
UPSS FIIT
Spracovanie informácií v distribuovanom prostredí inteligentných agentov. (1/0161/03)
2003
2005
VEGA
FIIT
Spresnenie modelu predikcie pomocou súboru metód
20162016
Mladý výskumník
UISI FIIT
Strategic partnership for joint research of IoT, 5G and beyond (H2020-TWINN-2015)
2015
2015-- Iný medzinárodný --I. Kotuliak
UPSS FIIT
Sumarizácia názorov z používateľských recenzií
2019
2019Mladý výskumníkS. Pecár
UISI FIIT
Support of education of mobile computing (042STU-4/2013)20132013KEGA
UAI FIIT
Syntéza textúr pomocou generatívnych modelov hlbokého učenia
2019
2019Mladý výskumníkUPAI FIIT
Systémy gridového počítania a jeho komponenty (1/3104/06)
2006
2008
VEGA
L. Hudec
UPSS FIIT
Štúdium emergencie kognitívneho orgánu v multiagentových systémoch pomocou učenia s odmenou a trestom (reinforcement learning) (1/0801/11)2011
2013
VEGA
V. Kvasnička
UAI FIIT
20102011VEGA
UAI FIIT
Štúdium koevolúcie medzi génmi a mémami metódami umelého života a teórie replikátorov (1/0804/08)2008
2010
VEGA
UAI FIIT
Technické a vedecké správy (H2020-ISSI-2015-1, 709506)
2016
2016
-- Iný medzinárodný --
V. VranićUISI FIIT
Technika návrhu digitálnych médií (29079-IC-1-2005-1-DK-ERASMUS-PROGUC-3)
2006
2009
-- Iný domáci --
UAI FIIT
Teoretické štúdium a aplikácie neurónových sietí s "echo stavmi" v umelej inteligencii a kognitívnej vede (APVT-20-002504)
2005
2008
APVVUAI FIIT
Teoretické štúdium a praktické aplikácie rekurentných neurónových sietí založených na architekturálnom biase (APVT-20-030204)2005
2007
APVVUAI FIIT
Terapia detskej mozgovej obrny pomocou počítačových hier. (2013et029)
2014
2014
-- Iný domáci --
M. NagyUPSS FIIT
Testami riadená modularizácia
2017
2017
Mladý výskumníkUISI FIIT
Transparentné smerovanie požiadaviek v distribučnej sieti pomocou softvérovo definovaných sietí
2018
2018Mladý výskumníkUPAI FIIT
Tvorba aplikácií pre mobilné zariadenia (2010et016)
20112011
-- Iný domáci --
M. Čerňanský
UAI FIIT
Učenie s prenosom medzi jazykmi pre analýzu sentimentu
2017
2017
Mladý výskumník
UISI FIIT
Učenie s prenosom medzi jazykmi pri použití hlbokých neurónových sietí
2018
2018
Mladý výskumníkUISI FIIT
Umelá chémia a molekulárna evolúcia in silico (1/0062/03)2003
2005
VEGA
V. Kvasnička
UAI FIIT
2005
2007
KEGAM. Šperka
UAI FIIT
Univerzálny architektonický modul neurónovej siete na extrakciu kľúčových slov
20162016Mladý výskumníkM. Šajgalík
UISI FIIT
Univerzálny modulárny priemyselný počítač (VMSP-P-0059-09)20092010
APVV
Š. KozákUPSS FIIT
Určenie podobnosti textúr Siamskými neurónovými sieťami20182018
Mladý výskumník
UPAI FIIT
User Modeling Based on Mouse Usage2016
2016
Mladý výskumník
P. Krátky
UISI FIIT
Verifikácia a spoľahlivosť návrhu digitálnych systémov (SK-CZ-2013-0173)
2015
2015Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoE. Gramatová
UPSS FIIT
Viacjadrové architektúry v nanometrových technológiách so zameraním sa na ich spoľahlivosť a výrobu. (COST Action IC 1103)
2014
2015
COSTUPSS FIIT
Víkendový hackathon (2012vs035)2013
2013
-- Iný domáci --
I. KotuliakUPSS FIIT
Virtuálne a konštruktívne modelovanie, tréning a simulácia správania davu v mestskom prostredí (APVV-0233-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Virtuálne softvérové laboratórium pre kolaboratívne riešenie úloh pri vzdelávaní (009STU-4/2014)20142016
KEGA
UISI FIIT
Vizuálne rozpoznávanie tried objektov vo videosekvenciách prepojením sémantickej segmentácie na lokálnej úrovni a globálnej segmentácie vizuálnej nápadnosti (saliency) (1/0625/14)
2014
2016
VEGA
UPAI FIIT
Vnorený systém pre podporu rozhodovania na používateľskej úrovni (2009et010)
2010
2010
-- Iný domáci --
UPSS FIIT
Vyhľadávanie v štrukturovaných dátových zdrojoch založené na semantike kľúčových slov (COST Action IC1302)
2014
2017
COST
UISI FIIT
Výskum a vývoj automatizovanej validácie dát pre podnikové a Big Data systémy podporené AI (2018/7838:1-26C0)2018
2021
-- Iný domáci --
I. KotuliakUPAI FIIT
Výskum a vývoj softvérového riešenia s aplikáciou technológie blockchain v oblasti medzinárodnej železničnej a kontajnerovej prepravy tovaru. (313022V816)
2020
2023OP VaIUISI FIIT
Výskum a vývoj technologického zariadenia na výrobu kompozitného keramického granulátu pre 3D tlač (APVV-19-0408)
2020
2023
APVV - Všeobecná výzvaUPAI FIIT
Výskum a vývoj znalostného systému na podporu riadenia toku práce v organizáciách s administratívnymi typmi procseov (APVT-51-024604)
2005
2007APVVUISI FIIT
Výskum efektívnych metód vývoja adaptívnych softvérových ekosystémov. (313012S803)
20202022OP VaIF. Lehocki
FIIT
Výskum hlbokých konvolučných neurónových sietí
2015
2015
-- Iný medzinárodný --
UAI FIIT
Výskum metód získavania, analýzy a personalizovaného poskytovania informácií a znalostí (ITMS: 26240220039)2011
2015
OP VaV
FIIT
Výskum novej generácie interakcie človeka s počítačom (1/0409/11)
2011
2014
VEGA
V. BenešováUAI FIIT
Výskum nových metód umelej inteligencie, hlbokých neurónových sietí, virtuálnej a rozšírenej reality na podporu diagnostiky Alzheimerovej choroby (APVV-19-0501)
2020
2023APVV - Všeobecná výzva
UPAI FIIT
Výskum pokročilých metód inteligentného spracovania informácií (313011T570)
2016
2019
OP VaIV. RozinajováFIIT
Výskum pokročilých metód počítačového videnia a umelej inteligencie pre podporu diagnostiky Alzheimerovej choroby (APVV-18-0397)20192022
APVV - Všeobecná výzva
UPAI FIIT
Výskum v oblasti technológie blockchain s prepojením na online platobné služby (313022U641)
2020
2023
OP VaIM. KováčUPAI FIIT
Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja (313011 W988)2020
2023
OP VaI
I. KotuliakUPAI FIIT
Vytvorenie komplexných učebných materiálov a diverzifikácia štúdia interakcie človeka s počítačov a vizualizácie informácií (026STU-4/2014)
2014
2014
KEGA
UAI FIIT
Výučba programovania pomocou adaptívneho hypermediálneho systému na Internete (3/2069/04)
2004
2006
KEGAUISI FIIT
Výučba základných prvkov procedurálneho programovania vo VR (2017vs070 )2018
2018
-- Iný domáci --
J. Vincúr
UISI FIIT
Využitie generatívnych modelov neurónových sietí pre zlepšovanie predikcie budúceho stavu
2019
2019
Mladý výskumníkM. MockoUISI FIIT
Využitie hlbokého učenia na automatickú diagnostiku vybraných chorôb20182018
Mladý výskumník
UISI FIIT
Využitie masívneho paralelizmu pre mobilné cestovné poriadky (2009et007)
2010
2010-- Iný domáci --
UAI FIIT
20062009ComeniusV. Rozinajová
UISI FIIT
Wi-Fi prechod stanice v Softvérovo riadených sieťach
2017
2018
Mladý výskumník
UPAI FIIT
XR@3D Lab (Nadácia EPH)
2019
2019-- Iný domáci --J. VincúrUISI FIIT
Zachovanie zrozumiteľnosti zámeru v softvéri (APVV-14-0648)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
V. Vranić
UISI FIIT
Zachovanie zrozumiteľnosti zámeru v softvéri (APVV-15-0316)20162020
APVV - Všeobecná výzva
V. VranićUISI FIIT
Zachovanie zrozumiteľnosti zámeru v softvéri (APVV-16-0151)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Zachovanie zrozumiteľnosti zámeru v softvéri (APVV-17-0291)20182022APVV - Všeobecná výzvaV. VranićUISI FIIT
Zaznamenávanie, analýza a modelovanie vzorov správania používateľa pre prispôsobovanie a personalizáciu (1/0774/16)
2016
2019
VEGA
UISI FIIT
Zhodnotenie imunitných kontrolných bodov u B bunkových malignít (APVV-16-0622)20172021APVV - Všeobecná výzvaM. Lucká
UISI FIIT
Zhodnotenie imunitných kontrolných bodov u B-bunkových malignít (APVV-17-0427)2018
2022
APVV - Všeobecná výzvaM. Lucká
UISI FIIT
Zhodnotenie imunitných kontrolných bodov u B-bunkových malignít (APVV-18-0264)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Získavanie, spracovanie, vizualizácia textových informácií na základe analýzy relácií podobnosti (1/0971/11)2011
2014
VEGA
UISI FIIT
Zlepšenie porozumenia softvéru explicitným a vizuálnym narábaním so zámerom (APVV-18-0352)
20192023APVV - Všeobecná výzvaUISI FIIT
Zlepšenie sieťovej infraštruktúry Fakulty informatiky a informačných technológií (5a-FIIT/2007)
2007
2007
-- Iný domáci --
UPSS FIIT
Znalostné prístupy k analýze veľkých dát meniacich sa v čase (APVV-15-0222)
20162020APVV - Všeobecná výzvaV. Rozinajová
UISI FIIT
Znalostné prístupy k inteligentnej analýze veľkých dát (APVV-16-0213)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Zvýšenie zabezpečenia odomykania dotykového mobilného zariadenia pomocou vzorov na základe behaviorálnych biometrických charakteristík2017
2017
Mladý výskumník
UISI FIIT
Zvyšovanie úspešnosti strojového učenia prepájaním rôznorodných zdrojov údajov2017
2019
Excelentné tímy mladých výskumníkov
UISI FIITLegenda:
Aktívne stavy:podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne