21. 10. 2019  4:19 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 258

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Adaptácia metód predikcie pre prúdy dát20162016Mladý výskumníkP. VrablecováUISI FIIT
Adaptive Recovery and Use of Spatially Visualized Software Knowledge (ICT-10-2016)20162017H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológieV. VranićUISI FIIT
Adaptívne metódy predikcie v energetike20172017Mladý výskumníkP. VrablecováUISI FIIT
Adaptívne spresňovanie predikcie spotreby elektrickej energie pomocou zhlukovania prúdov údajov20172017Mladý výskumníkP. LaurinecUISI FIIT
Adaptívny sociálny web a jeho služby pre sprístupňovanie informácií (1/0508/09)20092011VEGAP. NávratUISI FIIT
Adaptívny webový portál pre výučbu programovania pomocou príkladov (3/5187/07)20072009KEGAM. BielikováUISI FIIT
Advanced Teaching and LeArning System (H2020-ICT-2015)20152015H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológieM. BielikováUISI FIIT
Aktualizácia predmetov zameraných na výučbu počítačových sietí podľa špecifikácie praxe (045STU-4/2015)20152017KEGAP. ČičákUPSS FIIT
Aktualizácia predmetov zameraných na výučbu počítačových sietí podľa špecifikácie praxe (011STU-4/2017)20172019KEGAP. ČičákUPAI FIIT
Analýza a návrh metód a modelov viacjazyčného obsahu generovanom používateľmi v online priestore rozsiahlych dát založených na strojovom učení (1/0725/19)20192022VEGAM. BielikováUISI FIIT
Analýza EEG metódami matematickej štatistiky, umelých neurónových sietí a nelineárnej dynamiky (2/4026/04)20042005VEGAM. MarkošováUAI FIIT
Analýza správania používateľa s využitím vizuálnych stimulov20172017Mladý výskumníkP. GašparUISI FIIT
Analýza veľkých dát (APVV-14-0413)20152019APVV - Všeobecná výzvaV. RozinajováUISI FIIT
Aplikovaný výskum merania fyziologických parametrov stresu a inteligentného bezdrôtového biomonitoringu s využitím technológií na čipe (APVV-0766-12)20132013APVV - Všeobecná výzvaK. JelemenskáUPSS FIIT
Aplikovaný výskum merania fyziologických parametrov stresu a inteligentného bezdrôtového biomonitoringu s využitím technológií na čipe (APVV-14-0817)20152018APVV - Všeobecná výzvaK. JelemenskáUPSS FIIT
Aplikovaný výskum merania fyziologických parametrov stresu a inteligentného bezdrôtového biomonitoringu s využitím technológií na čipe. (APVV-15-0789)20162019APVV - Všeobecná výzvaK. JelemenskáUPSS FIIT
Atmosférická sonda merajúca veličiny (2015et10)20162016-- Iný domáci --P. PištekUPSS FIIT
Automatická detekcia navigačnej zručnosti na Webe20192019Mladý výskumníkP. HlaváčUISI FIIT
Automatická sumarizácia používateľom vytvorených recenzií20182018Mladý výskumníkS. PecárUISI FIIT
Automatické generovanie architektúr samočinného testovania pamätí v systémoch na čipe20172018Mladý výskumníkM. LódererUISI FIIT
Automatizované rozpoznávanie antisociálneho správania v online komunitách (APVV-17-0267)20182022APVV - Všeobecná výzvaP. NávratUISI FIIT
Better Utilization of Green Energy through Better Modelling (BFN16-ENV-010)20172018-- Iný medzinárodný --M. LuckáUISI FIIT
Bezdrôtový prístup do počítačovej siete pre zamestnancov a študentov v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU (Projekt WiFIIT) (5a-FIIT/2006)20062006-- Iný domáci --T. KrajčovičUPSS FIIT
Bezpečnosť a spoľahlivosť prostriedkov heterogénnych sietí Internetu vecí (1/0550/18)20182021VEGAL. HudecUPAI FIIT
Bezpečnosť a spoľahlivosť v distribuovaných počítačových systémoch a mobilných sieťach (1/0649/09)20092011VEGAL. HudecUPSS FIIT
Bezpečnosť sietí v prostredí Internetu vecí20172017Mladý výskumníkR. GrežoUPAI FIIT
Bezpečnosť, spoľahlivosť a efektívnosť prostriedkov heterogénnych sietí Internetu vecí (1/0580/20)20202023VEGAI. KotuliakUPAI FIIT
Bezpečnosť v distribuovaných počítačových systémoch (1/0361/15)20152017VEGAL. HudecUAI FIIT
Bezpečnosť v distribuovaných počítačových systémoch a mobilných počítačových sieťach (1/0722/12)20122014VEGAL. HudecUAI FIIT
Bezpečnostná architektúra pre mobilné ad-hoc siete20172017Mladý výskumníkJ. FilipekUPAI FIIT
Blockchain Lab (026STU-4/2020)20202022KEGAM. RiesUPAI FIIT
Centrum globálnych sieťových technológií (5d-FIIT/2006-3)20062006-- Iný domáci --P. ČičákUPSS FIIT
Collaboration and Secure Software Engineering Using Spatial Visualization (H2020-ICT-2014-1)20142014-- Iný medzinárodný --V. VranićUISI FIIT
Collaboration network over heterogeneous micro grid infrastructures for an environmentally conscious society (EE–11–2015)20162018-- Iný medzinárodný --V. RozinajováUISI FIIT
Creating a Hub for Environment-based Assessment of Livelihoods in the Tanzanian Health system for sustainable development (ICT-39-2016-2017)20182019H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológieV. VranićUISI FIIT
Cubely - programovanie vo virtuálnej realite (Generácia 3.0 2018)20182018-- Iný domáci --J. VincúrUISI FIIT
Detekcia navigačnej zručnosti na Webe20182018Mladý výskumníkP. HlaváčUISI FIIT
Detekcia problémov s použiteľnosťou prostredníctvom sledovania pohľadu20182018Mladý výskumníkM. BlštákUISI FIIT
Detekcia útokov v softvérovo definovaných sieťach20192019Mladý výskumníkR. GrežoUPAI FIIT
Digital Economy and the Society of the Future (OC-2019-1-23687)2019--COSTM. BielikováUISI FIIT
DNA puzzle: riešenie paralelného optimalizačného problému de novo skladania (APVV-0721-12)20132013APVV - Všeobecná výzvaM. LuckáUISI FIIT
DriVR (2014et005)20152015-- Iný domáci --R. BronišUPSS FIIT
Efektívna exploratívna analýza dát s použitím biologicky inšpirovaných algoritmov (1/0596/13)20132013VEGAM. LuckáUISI FIIT
Efektívne doručovanie multimediálneho obsahu cez IP siete (1/0667/15)20152017VEGAI. KotuliakUPSS FIIT
Efektívny vývoj softvéru ako súhra pokročilých prístupov k vývoju softvéru a organizácie ľudí (1/0734/16)20162019VEGAV. VranićUISI FIIT
Energetická efektívnosť, testovateľnosť a zabezpečenie koncových zariadení v heterogénnych sieťach IoT (1/0690/17)20172020VEGAP. ČičákUPAI FIIT
European network for Web-centred linguistic data science (COST CA18209)20192023COSTM. ŠimkoUISI FIIT
Európska tematická sieť pre doktorandské štúdium v informatike (114046-CP-1-2004-1-BG-ERASMUS-TN)20042007Academic and Structural NetworksP. NávratUISI FIIT
Európska tematická sieť pre výuku, výskum a inovácie vo vzdelávaní v Informatike (ETN-142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW)20082011Academic and Structural NetworksP. NávratUISI FIIT
Európske vzdelávanie a školenie v informatike (SOCRATES 213871-CP-2-2001-BG-ERASMUS-TN)20012004Academic and Structural NetworksP. NávratUISI FIIT
Expanding Horizons for Girls in STEM (H2020-GERI-2014-1)20142015-- Iný medzinárodný --I. KotuliakUPSS FIIT
eyeBlink - detekcia frekvencie žmurknutí používateľa PC (2012et009)20132013-- Iný domáci --A. FogeltonUAI FIIT
Farma virtuálnych a terminálových serverov (5d-FIIT/2007-2)20072007-- Iný domáci --T. KrajčovičUPSS FIIT
FETCH - Budúcnosť vzdelávania a školenia v informatike: Ako podporiť učenie sa kedykoľvek, kdekoľvek (539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW)20132016ErasmusD. ChudáUISI FIIT
Financie vo vrecku (2012et006)20132013-- Iný domáci --T. KováčikUPSS FIIT
Forest Guardian - Monitorovací Systém Lesa (2010et013)20112011-- Iný domáci --M. PohronskáUPSS FIIT
Gem rozšírenie Karteziánskeho Genetického Programovania20182018Mladý výskumníkJ. LoeblUISI FIIT
História v kocke (2004-1375/001-001LT CA12)20042005-- Iný domáci --P. NávratUISI FIIT
Hmotnostná spektrometria vysokosenzitívnou laserovou postionizáciou na analýzu mikrometeoritov zozbieraných stratosférickým kolektorom (APVV-17-0152)20182021APVV - Všeobecná výzvaT. KrajčovičUPAI FIIT
Holistické prístupy pre spracovanie veľkých dát textového charakteru (APVV-0251-12)20132013APVV - Všeobecná výzvaV. RozinajováUISI FIIT
HoloBanking (2015et07)20162016-- Iný domáci --J. VincúrUISI FIIT
Chyby a neurčitosť v sekvenovaní DNA: Algoritmy a modely (1/0458/18)20182021VEGAM. LuckáUISI FIIT
Implementácia FM-indexu zameraná na časovo efektívne mapovanie DNA sekvencií20192019Mladý výskumníkJ. SitarčíkUISI FIIT
Increasing reliability of automotive buses20192019Mladý výskumníkS. ZemanUPAI FIIT
IndoorNav (2015et09)20162016-- Iný domáci --A. MartonováUISI FIIT
Informačná infraštruktúra pre spracovanie znalostí roztrúsených v distribuovanom prostredí (1/3103/06)20062008VEGAV. VojtekUAI FIIT
Informačné správanie sa človeka v digitálnom priestore (APVV-14-0542)20152019APVV - Všeobecná výzvaM. BielikováUISI FIIT
Informačné správanie sa človeka v digitálnom priestore (APVV-15-0508)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. BielikováUISI FIIT
Informačný a zábavný systém pre spolucestujúcich v autonobile s použitím nových metód interakcie, obohatenej reality a mobilných technológií (VW 89/13)20132014-- Iný domáci --V. BenešováUAI FIIT
Inovácia odborných predmetov zameraných na problematiku počítačových sietí s ohľadom na potreby priemyselnej praxe (057TUKE-4/2016)20162018KEGAP. ČičákUPSS FIIT
Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heterogénnych systémov IoT využívajúcich technológie Smart ActiveCloud s vysokou úrovňou bezpečnosti (NFP313010Q938)2019--OP VaIM. RiesFIIT
Inovatívne komunikačné technológie v metropolitnom prostredí na báze optických a bezdrôtových technológií s dôrazom na konvergované architektúry (1/4084/07b)20072009VEGAI. KotuliakUPSS FIIT
Inovatívne kurikulum, metódy a infraštruktúra pre výučbu informatiky a softvérového inžinierstva (SCOPES JRP/IP, No. 160480/2015)20152018-- Iný medzinárodný --M. BielikováUISI FIIT
Inovatívne metódy výučby informatiky vo veľkých skupinách s podporou online vzdelávania (028STU-4/2017)20172019KEGAM. BielikováUISI FIIT
Inovatívne postupy pre zvýšenie kvality služby pre používateľa v sieťach budúcich generácií (NGN) (1/0243/10)20102011VEGAI. KotuliakUPSS FIIT
Inovatívne postupy v modelovaní ľudskej vizuálnej pozornosti20192019Mladý výskumníkM. LacoUPAI FIIT
Integrácia štúdia spracovania vizuálnej informácie a vytvorenie komplexných multimediálnych učebných materiálov (068UK-4/2011)20112013KEGAV. BenešováUAI FIIT
Inteligentná analýza veľkých údajových korpusov sémanticky-orientovanými a bio-inšpirovanými metódami v paralelnom prostredí (1/0752/14)20142017VEGAP. NávratUISI FIIT
Inteligentné vnorené systémy (IVS) (1/0822/08)20082010VEGAŠ. KozákUAI FIIT
Intelligent and personalized COaching services for people at risk of becoming frail as they Age to favour healthy lifestyles, lonGevity and wEllbeing20172018H2020: SC1 - Zdravie, demografické zmeny a kvalita života M. BielikováUISI FIIT
Interpretácia rozhodnutia umelej inteligencie pri diagnostike Alzheimerovej choroby20192019Mladý výskumníkM. TamajkaUPAI FIIT
Interpretácia spätnej väzby s využitím vizuálnych stimulov20182018Mladý výskumníkP. GašparUISI FIIT
Interpretovateľnosť a vysvetliteľnosť systémov hlbokých neurónových sietí v doméne medicínskych vizuálnych dát (1/0702/20)20202022VEGAV. BenešováUPAI FIIT
Invisible Wi-Fi roaming in Software Defined Networking20182018Mladý výskumníkK. KošťálUPAI FIIT
K internetu vecí z všadeprítomného počítania (H2020-ISSI-2015-1)20162016-- Iný medzinárodný --V. VranićUISI FIIT
Klasifikácia odberných miest elektrickej energie a spresňovania predikcie spotreby pomocou analýzy zhlukov prúdov údajov20162016Mladý výskumníkP. LaurinecUISI FIIT
Kognitívne cestovanie po digitálnom svete webu a knižníc s podporou personalizovaných služieb a sociálnych sietí (APVV-0208-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaP. NávratUISI FIIT
Kolaboratívne sprístupňovanie, analýza a prezentácia dokumentov v internetovom prostredí pomocou moderných softvérových nástrojov (1/0162/03)20032005VEGAP. NávratUISI FIIT
Konekcionistické výpočtové modely pre prostredie počítačového gridu. (1/0848/08)20082010VEGAM. ČerňanskýUAI FIIT
Kontextové vyhľadávanie a prehliadanie informácií v sociálnom prostredí webu (1/0675/11)20112014VEGAM. BielikováUISI FIIT
Kto napísal tento kód?20192019Mladý výskumníkJ. PetríkUISI FIIT
Laboratórium mobilných technológií a aplikácií na FIIT STU20132013-- Iný domáci --M. NagyUPSS FIIT
Laboratórium pokročilých informačno-komunikačných technológií (5d-FIIT/2006-4)20062006-- Iný domáci --V. VojtekUAI FIIT
Lasting and Adaptive Cultural Experience Settings20182020COSTM. BielikováUISI FIIT
Lok-me-IN - Audio navigácia v nákupnom centre (2014et014)20152015-- Iný domáci --T. KováčikUPSS FIIT
Making Organizational Knowledge More Accessible and Comprehensible to Software Developers via Summary Level Organizational Patterns20172017Mladý výskumníkW. Sulaiman KhailUISI FIIT
Medzikulturálne aspekty súcitu, sebasúcitu a sebakritickosti a testovanie ich ovplyvňovania (1/0075/19)20192022VEGAR. MóroUISI FIIT
Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov (ITMS 26240120039)20142015OP VaVV. RozinajováUISI FIIT
Medziodborové štúdium dizajn interaktívnych digitálnych médií. (3/3206/05)20052007KEGAM. ŠperkaUAI FIIT
Metódy a algoritmy návrhu testovateľných digitálnych systémov na čipe s nízkou spotrebou (1/0574/11)20112014VEGAK. JelemenskáUPSS FIIT
Metódy a algoritmy zefektívnenia a spoľahlivosti doručovania multimediálneho obsahu v IP sieťach (1/0836/16)20162018VEGAI. KotuliakUPSS FIIT
Metódy a prostriedky tvorby bezpečnosti a správy sieťových a mobilných počítačových systémov II. (1/0157/03)20032005VEGAL. HudecUPSS FIIT
Metódy návrhu a verifikácie digitálnych systémov s nízkou spotrebou na báze formálnych špecifikačných jazykov (1/0616/14)20142016VEGAP. ČičákUPSS FIIT
Metódy umelej inteligencie pre spracovanie radiologických dát. (2017et007)20182018-- Iný domáci --V. BenešováUPAI FIIT
Metódy vizuálnej detekcie a rozpoznávania objektov pomocou lokálnych deskriptorov a vizuálnych slov (1/0530/13)20132013VEGAV. BenešováUAI FIIT
Misinformation Detection in Healthcare Domain (SK-IL-RD-18-0004)20182020APVV - Bilaterálna spolupráca M. BielikováUISI FIIT
Mobilné centrum vyučovania a učenia sa (HPTfT2007)20072009-- Iný medzinárodný --P. ČičákUPSS FIIT
Mobilné siete, ich bezpečnosť a manažment (2012et011)20132013-- Iný domáci --M. NagyUPSS FIIT
Modelom riadená identifikácia vzdelávacieho obsahu s podporou kolaboratívnej tvorby otázok a úloh (049STU-4/2018)20182020KEGAJ. LangUISI FIIT
Modelom riadená identifikácia vzdelávacieho obsahu s podporou kolaboratívnej tvorby otázok a úloh (028STU-4/2019)20192021KEGAJ. LangUISI FIIT
Modelom riadená identifikácia vzdelávacieho obsahu s podporou kolaboratívnej tvorby otázok a úloh (035STU-4/2020)20202022KEGAJ. LangUISI FIIT
Modelovanie a získavanie, spracovanie a využívanie znalostí o konaní používateľa v hyperpriestore Internetu (APVT-20-007104)20052008APVVM. BielikováUISI FIIT
Modelovanie činnosti, pohľadu a fyziológie softvérového vývojára20162016Mladý výskumníkM. KonôpkaUISI FIIT
Modelovanie hudobných štruktúr pomocou umelých neurónových sietí20182018Mladý výskumníkL. S. MartákUPAI FIIT
Modelovanie ľudskej vizuálnej pozornosti s využitím automatického vizuálneho rozpoznávania scény a objektov (1/0874/17)20172019VEGAV. BenešováUPAI FIIT
Modelovanie, návrh a verifikácia digitálnych systémov formálnymi špecifickými jazykmi (1/0502/13)20132013VEGAK. JelemenskáUPSS FIIT
Modelovanie používateľa pre úlohu predikcie odchodu zo sedenia20162016Mladý výskumníkO. KaššákUISI FIIT
Modelovanie, predikcia a vyhodnocovanie správania človeka pri interakcii na webe pre adaptáciu a personalizáciu (1/0691/17)20172020VEGAM. KompanUISI FIIT
Modelovanie, predikcia a vyhodnocovanie správania človeka pri interakcii na webe pre prispôsobovanie a personalizáciu (1/0667/18)20182021VEGAM. KompanUISI FIIT
Modely softvérových systémov v prostredí webu so sémantikou (1/3102/06)20062008VEGAP. NávratUISI FIIT
Morálka a emócie: vzťah morálneho usudzovania, súcitu, emocionálnych expresií a identifikácií (APVV-16-0358)20172021APVV - Všeobecná výzvaV. BenešováUPAI FIIT
Multidimensional Software Knowledge for Software Defined Infrastructures (SEP-210506576)20182021H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológieV. VranićUISI FIIT
Multi-disciplinary innovation for social change (COST Action CA18236 )20192022COSTV. VranićUISI FIIT
Multimodálna interakcia človek-robot s využitím cloudových prostriedkov (APVV-15-0731)20162020APVV - Všeobecná výzvaI. KotuliakUPAI FIIT
Multimodálna priebežná behaviorálna biometrická autentifikácia na mobilných zariadeniach20182018Mladý výskumníkK. BurdaUISI FIIT
Nádorová heterogenita v mnohopočetnom myelóme: evolúcia a klinická významnosť (APVV-16-0484)20172021APVV - Všeobecná výzvaM. LuckáUISI FIIT
Nástroj pre automatizované generovanie faktických otázok20172017Mladý výskumníkM. BlštákUISI FIIT
Nástroje pre získavanie, organizovanie, udržovanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov (1025/2004)20042008Štátny programP. NávratUISI FIIT
Návrh nízkoenergetických inteligentných systémov na čipe v nanotechnológiách (APVV-0017-12)20132013APVV - Všeobecná výzvaE. GramatováUPSS FIIT
Návrh nízkoenergetických inteligentných systémov na čipe v nanotechnológiách (APVV-14-0091)20152018APVV - Všeobecná výzvaK. JelemenskáUPSS FIIT
Návrh QoS pre HAN a PAN siete20182018Mladý výskumníkJ. ErdelyiUPAI FIIT
Nelineárne metódy v teórii neurónových sietí. (1/9046/02)20022004VEGAM. MarkošováUAI FIIT
Neurónové siete s "echo" stavmi (1/1047/04)20042006VEGAJ. PospíchalUAI FIIT
"Neviditeľný" Wi-Fi prechod stanice v Softvérovo riadených sieťach20162016Mladý výskumníkR. BencelUPAI FIIT
Nízkoenergetický komunikačný protokol v sieti LoRa20172017Mladý výskumníkO. PerešíniUPAI FIIT
Nová metóda presmerovania požiadaviek v distribučnej sieti pomocou presúvania aktívnych TCP spojení20192019Mladý výskumníkT. BorosUPAI FIIT
Nové adaptívne prístupy k získavaniu znalostí z dát veľkého rozsahu (1/0774/17)20172020VEGAV. RozinajováUISI FIIT
Nové formy vysokoškolského štúdia v odbore Umelá inteligencia v SR. (3/3135/05)20052007KEGAV. KvasničkaUAI FIIT
Nové metódy učenia s posilňovaním pre spolupracujúce multiagentové systémy (1/0553/12)20122014VEGAJ. PospíchalUAI FIIT
Nové technológie a formy vo vyučovaní počítačového videnia (047UK-4/2018)20182020KEGAV. BenešováUPAI FIIT
Nové technológie vo vyučovaní počítačového videnia (025UK-4/2017)20172019KEGAV. BenešováUPAI FIIT
Obohacovanie vektorových reprezentácií slov sémantickou informáciou20182018Mladý výskumníkM. FarkašUISI FIIT
Obohacovanie vektorových reprezentácií slov sémantickou informáciou 220192019Mladý výskumníkM. FarkašUISI FIIT
OneCard - Unique Security microSD Card with an Innovative NFC Solution for Access Control (H2020-DS-2014-1)20142014-- Iný medzinárodný --I. KotuliakUPSS FIIT
Online laboratórium pre inovatívne typy interaktívnych úloh v informatike (034STU-4/2015)20152017KEGAP. NávratUISI FIIT
Online platforma pre tvorbu a automatizované vyhodnotenie inovatívnych typov interaktívnych úloh v informatike (013STU-4/2014)20142014KEGAP. NávratUISI FIIT
Optimalizácia návrhu nízkopríkonových digitálnych a zmiešaných integrovaných systémov (1/1008/12)20122015VEGAE. GramatováUPSS FIIT
Optimalizácia sieťových architektúr pre zlepšenie kvality multimediálnych prenosov (1/0460/13)20132013VEGAM. KotočováUPSS FIIT
Optimalizácia v mikrogride20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovM. LódererUISI FIIT
Optimálny smerovací algoritmus rešpektujúci požiadavky aplikácií internetu vecí v rámci heterogénnych sietí20162016Mladý výskumníkO. PerešíniUPAI FIIT
Osobnosť a profesijné videnie učiteľov a učiteliek vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe (1/0409/17)20172019VEGAM. BielikováUISI FIIT
Paralelný počítačový systém typu Grid (5d-FIIT/2007-1)20072007-- Iný domáci --L. HudecUPSS FIIT
Parsovanie a viacslovné výrazy: Dosahovanie lingvistickej presnosti a výpočtovej efektivity v spracovaní prirodzeného jazyka ( COST Action IC1207)20142017COSTM. ŠimkoUISI FIIT
Personalizácia na adaptívnom a sociálnom webe (2009et008)20102010-- Iný domáci --M. BielikováUISI FIIT
Personalizácia pohybovej aktivity pre boj s detskou obezitou (2010et018)20112011-- Iný domáci --M. BarlaUISI FIIT
Personalizovaný a interaktívny webový obsah pre výučbu vývoja softvérových systémov (030STU-4/2013)20132013KEGAM. BielikováUISI FIIT
Pilotný projekt výučby vybraných moderných oblastí IT v procese celoživotného vzdelávania s využitím moderných vyučovacích metód (131201110125)20062008Európsky sociálny fondP. ČičákUPSS FIIT
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby (ITMS 26240120005)20092011OP VaVR. RedhammerUISI FIIT
Podpora dobudovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a službyII (ITMS 26240120029)20102013OP VaVR. RedhammerUISI FIIT
Podpora procesu výučby paralelného a distribuovaného spracovania údajov (244-022STU-4/2010)20102011KEGAM. ČerňanskýUAI FIIT
Podpora procesu výučby počítačovej grafiky a tvorby multimediálnych aplikácií (046STU-4/2013)20132013KEGAP. DrahošUAI FIIT
Podpora včasnej diagnostiky Alzheimerovej choroby s využitím metód umelej inteligencie a počítačového videnia20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovM. TamajkaUPAI FIIT
Podpora vzdelávania mladých vedeckých pracovníkov s cieľom vychovať tvorivých expertov - profesionálov informatikov pre modernú spoločnosť založenú na vedomostiach (13120200021)20042007Európsky sociálny fondM. BielikováUISI FIIT
Podpora vzdelávania využitím sociálnych vzťahov a inteligentného odporúčania (028-025STU-4/2010)20102011KEGAM. BielikováUISI FIIT
Podpora zamedzenia plagiátorstva vo vzdelávaní a e-vzdelávaní informatikov (345-032STU-4/2010)20102011KEGAD. ChudáUISI FIIT
Pokročilé metódy v evolúcii softvéru: varianty, kompozícia a integrácia (1/1221/12)20122015VEGAV. VranićUISI FIIT
Pokročilé metódy zhlukovania mnohodimenzionálnych dát (1/0734/18)20182021VEGAV. RozinajováUISI FIIT
Použitie neurónových sietí s Echo stavmi k predikcii časových radov (1/4053/07)20072009VEGAJ. PospíchalUAI FIIT
Prepájanie SDN domén20162016Mladý výskumníkP. HelebrandtUPAI FIIT
Prepojenie technológie blockchain na online platobné služby20192019Mladý výskumníkK. KošťálUPAI FIIT
Presegmentácia medicínskych dát pre ich ďalšie spracovanie20172017Mladý výskumníkM. TamajkaUPAI FIIT
Previazanie, vizualizácia a behaviorálne obnovovanie heterogénnych softvérových znalostí (1/0808/17)20172020VEGAV. VranićUISI FIIT
Previazanie, vizualizácia a obnovovanie heterogénnych softvérových znalostí (1/0696/18)20182021VEGAV. VranićUISI FIIT
Previazanie, vizualizácia a obnovovanie heterogénnych softvérových znalostí (1/0759/19)20192022VEGAV. VranićUISI FIIT
Prípadová štúdia pre VoIP sieť (2009et004)20102010-- Iný domáci --F. BurdaUPSS FIIT
Prípady použitia ako zdrojový kód20162016Mladý výskumníkM. BystrickýUISI FIIT
Prispôsobovanie prístupu k informačným a vedomostným artefaktom založené na interakciách a kolaborácii v prostredí webu (1/0646/15)20152018VEGAM. BielikováUISI FIIT
Proces integrácie mentoringu a koučingu do výučby na technických univerzitách (019STU-4/2018)20182020KEGAV. RozinajováUISI FIIT
Projekt dátového informačného systému pre technické aspekty zachovania kultúrneho dedičstva (061-006STU-8/2008)20092009-- Iný domáci --V. RozinajováUISI FIIT
Projektové štúdio na výučbu tvorby softvéru pre mobilné zariadenia (5d-FIIT/2006-1)20062008-- Iný domáci --M. BielikováUISI FIIT
Projektové štúdio pre bakalárske záverečné projekty v oblasti informačných technológií (5d-FIIT/2006-2)20062007-- Iný domáci --T. KrajčovičUPSS FIIT
Promoting healthy nutritional habits to improve obesity and cancer management (H2020-MSCA-ITN-2017)2017--H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)M. BielikováUISI FIIT
Reprezentácia sekvencií údajov pomocou obmedzenej abecedy symbolov20162016Mladý výskumníkJ. ŠevcechUISI FIIT
Roaming v konvergovaných komunikačných sieťach (2010et015)20112011-- Iný domáci --P. MagulaUPSS FIIT
Rozpoznávanie objektov s využitím vizuálnej výraznosti20162016Mladý výskumníkM. JakabUPAI FIIT
Rozšírenie teórie multiagentových systémov o kolektívnu pamäť (1/0458/13)20132015VEGAV. KvasničkaUAI FIIT
Rozvoj výskumnej infraštruktúry STU (003STU-2-3/2016)20172017-- Iný domáci --M. BielikováFIIT
Segmentácia obrazu pomocou zhlukovania a Karteziánskeho Genetického Programovania20192019Mladý výskumníkJ. LoeblUPAI FIIT
Sémantická kompozícia webových a gridových služieb (APVV-0391-06)20072009APVVV. RozinajováUISI FIIT
Servisný modul pre stratosférický balón (2016et023)20172017-- Iný domáci --M. ValičekUPAI FIIT
Sieťové architektúry pre doručovanie multimediánych služieb so zabezpečením kvality (1/0676/12)20122014VEGAI. KotuliakUPSS FIIT
Sledovanie pohľadu vo vývoji softvéru20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. ŠimkoUISI FIIT
Space-related Education and Collaboration of European Pupils and Students (H2020-COMPET-2014)20142014-- Iný medzinárodný --P. TrúchlyUPSS FIIT
Spracovanie informácií v distribuovanom prostredí inteligentných agentov. (1/0161/03)20032005VEGAV. VojtekFIIT
Spresnenie modelu predikcie pomocou súboru metód20162016Mladý výskumníkM. LódererUISI FIIT
Strategic partnership for joint research of IoT, 5G and beyond (H2020-TWINN-2015)20152015-- Iný medzinárodný --I. KotuliakUPSS FIIT
Sumarizácia názorov z používateľských recenzií20192019Mladý výskumníkS. PecárUISI FIIT
Support of education of mobile computing (042STU-4/2013)20132013KEGAM. ČerňanskýUAI FIIT
Syntéza textúr pomocou generatívnych modelov hlbokého učenia20192019Mladý výskumníkL. HudecUPAI FIIT
Systémy gridového počítania a jeho komponenty (1/3104/06)20062008VEGAL. HudecUPSS FIIT
Štúdium emergencie kognitívneho orgánu v multiagentových systémoch pomocou učenia s odmenou a trestom (reinforcement learning) (1/0801/11)20112013VEGAV. KvasničkaUAI FIIT
Štúdium emergencie stratégie pomocou neurónových sietí (1/0141/10)20102011VEGAJ. PospíchalUAI FIIT
Štúdium koevolúcie medzi génmi a mémami metódami umelého života a teórie replikátorov (1/0804/08)20082010VEGAV. KvasničkaUAI FIIT
Technické a vedecké správy (H2020-ISSI-2015-1, 709506)20162016-- Iný medzinárodný --V. VranićUISI FIIT
Technika návrhu digitálnych médií (29079-IC-1-2005-1-DK-ERASMUS-PROGUC-3)20062009-- Iný domáci --M. ŠperkaUAI FIIT
Teoretické štúdium a aplikácie neurónových sietí s "echo stavmi" v umelej inteligencii a kognitívnej vede (APVT-20-002504)20052008APVVV. KvasničkaUAI FIIT
Teoretické štúdium a praktické aplikácie rekurentných neurónových sietí založených na architekturálnom biase (APVT-20-030204)20052007APVVM. ČerňanskýUAI FIIT
Terapia detskej mozgovej obrny pomocou počítačových hier. (2013et029)20142014-- Iný domáci --M. NagyUPSS FIIT
Testami riadená modularizácia20172017Mladý výskumníkM. BystrickýUISI FIIT
Transparentné smerovanie požiadaviek v distribučnej sieti pomocou softvérovo definovaných sietí20182018Mladý výskumníkT. BorosUPAI FIIT
Tvorba aplikácií pre mobilné zariadenia (2010et016)20112011-- Iný domáci --M. ČerňanskýUAI FIIT
Učenie s prenosom medzi jazykmi pre analýzu sentimentu20172017Mladý výskumníkM. PikuliakUISI FIIT
Učenie s prenosom medzi jazykmi pri použití hlbokých neurónových sietí20182018Mladý výskumníkM. PikuliakUISI FIIT
Umelá chémia a molekulárna evolúcia in silico (1/0062/03)20032005VEGAV. KvasničkaUAI FIIT
Umelecké formy v komunikačnom dizajne (3/3253/05)20052007KEGAM. ŠperkaUAI FIIT
Univerzálny architektonický modul neurónovej siete na extrakciu kľúčových slov20162016Mladý výskumníkM. ŠajgalíkUISI FIIT
Univerzálny modulárny priemyselný počítač (VMSP-P-0059-09)20092010APVVŠ. KozákUPSS FIIT
Určenie podobnosti textúr Siamskými neurónovými sieťami20182018Mladý výskumníkL. HudecUPAI FIIT
User Modeling Based on Mouse Usage20162016Mladý výskumníkP. KrátkyUISI FIIT
Verifikácia a spoľahlivosť návrhu digitálnych systémov (SK-CZ-2013-0173)20152015Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoE. GramatováUPSS FIIT
Viacjadrové architektúry v nanometrových technológiách so zameraním sa na ich spoľahlivosť a výrobu. (COST Action IC 1103)20142015COSTE. GramatováUPSS FIIT
Víkendový hackathon (2012vs035)20132013-- Iný domáci --I. KotuliakUPSS FIIT
Virtuálne a konštruktívne modelovanie, tréning a simulácia správania davu v mestskom prostredí (APVV-0233-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaP. LackoUISI FIIT
Virtuálne softvérové laboratórium pre kolaboratívne riešenie úloh pri vzdelávaní (009STU-4/2014)20142016KEGAM. BielikováUISI FIIT
Vizuálne rozpoznávanie tried objektov vo videosekvenciách prepojením sémantickej segmentácie na lokálnej úrovni a globálnej segmentácie vizuálnej nápadnosti (saliency) (1/0625/14)20142016VEGAV. BenešováUPAI FIIT
Vnorený systém pre podporu rozhodovania na používateľskej úrovni (2009et010)20102010-- Iný domáci --M. PohronskáUPSS FIIT
Vyhľadávanie v štrukturovaných dátových zdrojoch založené na semantike kľúčových slov (COST Action IC1302)20142017COSTM. BielikováUISI FIIT
Výskum a inovácie v oblasti komplexných senzorových systémov v prostredí Smart Factory (NFP313010Q960)2019--OP VaII. KotuliakFIIT
Výskum a vývoj automatizovanej validácie dát pre podnikové a Big Data systémy podporené AI (2018/7838:1-26C0)20182021-- Iný domáci --I. KotuliakUPAI FIIT
Výskum a vývoj znalostného systému na podporu riadenia toku práce v organizáciách s administratívnymi typmi procseov (APVT-51-024604)20052007APVVP. NávratUISI FIIT
Výskum hlbokých konvolučných neurónových sietí20152015-- Iný medzinárodný --A. FogeltonUAI FIIT
Výskum metód získavania, analýzy a personalizovaného poskytovania informácií a znalostí (ITMS: 26240220039)20112015OP VaVM. BielikováFIIT
Výskum novej generácie interakcie človeka s počítačom (1/0409/11)20112014VEGAV. BenešováUAI FIIT
Výskum pokročilých metód počítačového videnia a umelej inteligencie pre podporu diagnostiky Alzheimerovej choroby (APVV-18-0397)20192022APVV - Všeobecná výzvaV. BenešováUPAI FIIT
Vytvorenie komplexných učebných materiálov a diverzifikácia štúdia interakcie človeka s počítačov a vizualizácie informácií (026STU-4/2014)20142014KEGAM. ČerňanskýUAI FIIT
Výučba programovania pomocou adaptívneho hypermediálneho systému na Internete (3/2069/04)20042006KEGAM. BielikováUISI FIIT
Výučba základných prvkov procedurálneho programovania vo VR (2017vs070 )20182018-- Iný domáci --J. VincúrUISI FIIT
Využitie generatívnych modelov neurónových sietí pre zlepšovanie predikcie budúceho stavu20192019Mladý výskumníkM. MockoUISI FIIT
Využitie hlbokého učenia na automatickú diagnostiku vybraných chorôb20182018Mladý výskumníkT. JarábekUISI FIIT
Využitie masívneho paralelizmu pre mobilné cestovné poriadky (2009et007)20102010-- Iný domáci --M. ČerňanskýUAI FIIT
Vzdelávanie učiteľov: podpora mentorov začínajúcich učiteľov v Európe (128825-CP-1-2006-UK-Comenius-C21-TISSNTE)20062009ComeniusV. RozinajováUISI FIIT
Wi-Fi prechod stanice v Softvérovo riadených sieťach20172018Mladý výskumníkR. BencelUPAI FIIT
XR@3D Lab (Nadácia EPH)20192019-- Iný domáci --J. VincúrUISI FIIT
Zachovanie zrozumiteľnosti zámeru v softvéri (APVV-14-0648)20152019APVV - Všeobecná výzvaV. VranićUISI FIIT
Zachovanie zrozumiteľnosti zámeru v softvéri (APVV-15-0316)20162020APVV - Všeobecná výzvaV. VranićUISI FIIT
Zachovanie zrozumiteľnosti zámeru v softvéri (APVV-16-0151)20172021APVV - Všeobecná výzvaV. VranićUISI FIIT
Zachovanie zrozumiteľnosti zámeru v softvéri (APVV-17-0291)20182022APVV - Všeobecná výzvaV. VranićUISI FIIT
Zaznamenávanie, analýza a modelovanie vzorov správania používateľa pre prispôsobovanie a personalizáciu (1/0774/16)20162019VEGAM. KompanUISI FIIT
Zhodnotenie imunitných kontrolných bodov u B bunkových malignít (APVV-16-0622)20172021APVV - Všeobecná výzvaM. LuckáUISI FIIT
Zhodnotenie imunitných kontrolných bodov u B-bunkových malignít (APVV-17-0427)20182022APVV - Všeobecná výzvaM. LuckáUISI FIIT
Zhodnotenie imunitných kontrolných bodov u B-bunkových malignít (APVV-18-0264)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. LuckáUISI FIIT
Získavanie, spracovanie, vizualizácia textových informácií na základe analýzy relácií podobnosti (1/0971/11)20112014VEGAD. ChudáUISI FIIT
Zlepšenie porozumenia softvéru explicitným a vizuálnym narábaním so zámerom (APVV-18-0352)20192023APVV - Všeobecná výzvaV. VranićUISI FIIT
Zlepšenie sieťovej infraštruktúry Fakulty informatiky a informačných technológií (5a-FIIT/2007)20072007-- Iný domáci --T. KrajčovičUPSS FIIT
Znalostné prístupy k analýze veľkých dát meniacich sa v čase (APVV-15-0222)20162020APVV - Všeobecná výzvaV. RozinajováUISI FIIT
Znalostné prístupy k inteligentnej analýze veľkých dát (APVV-16-0213)20172021APVV - Všeobecná výzvaV. RozinajováUISI FIIT
Zvýšenie zabezpečenia odomykania dotykového mobilného zariadenia pomocou vzorov na základe behaviorálnych biometrických charakteristík20172017Mladý výskumníkK. BurdaUISI FIIT
Zvyšovanie úspešnosti strojového učenia prepájaním rôznorodných zdrojov údajov20172019Excelentné tímy mladých výskumníkovI. SrbaUISI FIITLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne