22. 11. 2019  16:36 Cecília
Akademický informačný systém

Ústav technológií a materiálov (SjF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 13

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Keramické kompozitné materiály na báze Si3N4 a B4C odolné abrazívnemu opotrebeniu (1/0298/18)20182021VEGAP. ŠvecÚTM SjF
Laserové zváranie vysokopevných oceľových prístrihov pre súčiastky v automobilovom priemysle (1/0149/13)20132016VEGAP. ŠvecÚTM SjF
Možnosti prípravy a aplikácie časticových kompozitov s odpadových materiálov20192021VEGAE. GondárÚTM SjF
Povrchovo modifikovaná elektróda pre zváranie pozinkovaných plechov20142014Mladý výskumníkP. BaksaÚTM SjF
Riadenie parametrov liatia s kryštalizáciou pod tlakom na zmenu štruktúry a vlastností odliatkov z hliníkovej zliatiny na tvárnenie20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovB. VankoÚTM SjF
Sonotródne nástrojové materiály (1/0189/12)20132016VEGAŠ. EmmerÚTM SjF
Štúdium možností prípravy a aplikácie kompozitných materiálov z odpadového dreva a plastov. (1/0394/16)20162018VEGAE. GondárÚTM SjF
Štúdium vlastností zvarových spojov vysokopevných oceľových plechov zhotovených laserom20112012Mladý výskumníkP. ŠevčíkÚTM SjF
Štúdium vplyvu parametrov laserového zvárania na mikroštruktúru a mechanické vlastnosti polotovarov zložených z oceľových plechov HCT600X a HX220BD20152015Mladý výskumníkT. CsicsóÚTM SjF
Tvárnenie a REW spájanie kombinovaných výťažkov z vysokopevných mikrolegovaných plechov a plechov z Al-zliatin (1/0405/19 )20192022VEGAA. SchrekÚTM SjF
Výskum a vývoj nových typov povlakov vhod-ných pre elektródy určené na odparové bodové zváranie pozinkovaných oceľových plechov (1/0385/15)20152017VEGAP. SejčÚTM SjF
Výskum tvárnenia a REW spájania výliskov z vysokopevných oceľových plechov a plechov z hliníkových zliatin (1/0469/18)20182021VEGAA. SchrekÚTM SjF
Výskum vlastností zvarových spojov vybraných kovových sústav zhotovených pevnolátkovým laserom (APVV-0281-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaP. ŠvecÚTM SjFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne