Sep 30, 2020   4:59 p.m. Jarolím
Academic information system

Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 46

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks (3CE278P3)
2011
2014
Central Europe
Ľ. Šooš
ÚSETM FME
Development of low-emission solids fuel from biomass residues (SK-PL-2015-0059)
2016
2017Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoJ. Ondruška
ÚSETM FME
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-07-1112)2011
--
CEEPUS
ÚSETM FME
Dobudovanie národného centra pre výskum a aplikáciu obnoviteľných zdrojov energie (ITMS 26240120028)
2010
2014OP VaVĽ. Kolláth
ÚSETM FME
Educational programs development for continuous professional training in CAx for mechanical engineering (0201/009/17)2017
--
ERASMUS+
J. Beniak
ÚSETM FME
E-Learningové a testovacie moduly pre vzdelávanie v oblasti počítačovej podpory výroby (026STU-4/2013)
2013
2016
KEGAÚSETM FME
Extension of current prediction methods for car disc brake dynamic instability including thermal-structural effects (1/0227/19 )
2019
2021
VEGA
ÚSETM FME
Harmonised Curricula for Computer Aided Design, Manufacturing and Engineering Three Level Degree Programmes
2016
2016
ERASMUS+
ÚSETM FME
Hodnotenie vplyvu rezného prostredia na energetickú bilanciu procesu obrábania (1/0670/15)20152017VEGAÚSETM FME
Impovement of production quality in selected application (SK-AT-2015-0023)
2016
2017Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
ÚSETM FME
Improving Innovativeness, Creativity and Proficiency of Youth through New technologies
2016
2016
ERASMUS+
M. Králik
ÚSETM FME
Influence of biofuel quality in gaseous and particulate matter emission from a domestic boiler (SK-PT-2015-0033)
2016
2017Bilaterálna spolupráca - SR - PortugalskoP. KrižanÚSETM FME
Innovation and Commercialisation in the NMP thematic area (NMP-CA-2013-618103)
2014
2018
Coordination of Research Activities
Š. ValčuhaÚSETM FME
Innovative methods for education process improving in the field of additive manufacturing and computer-aided systems (051STU-4/2018)2018
2020
KEGA
ÚSETM FME
Integrovaná výskumná platforma zhodnocovania jednotlivých prúdov odpadov najmä z automobilového priemyslu
20162017
-- Iný domáci --
ÚSETM FME
Knowledge Bridge for Students and Teachers in Manufacturing Technologies (CIII-CZ-0201-04-1112)2011
--
CEEPUSI. Onderová
ÚSETM FME
Modulová stavba progresívnej konštrukcie zhutňovacieho stroja s rotačnou kinematikou (APVV-17-0660)
2018
2021APVV - Všeobecná výzva
ÚSETM FME
NANOTECHNOLOGIES, MATERIALS AND NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES - UNIVERSITY COOPERATION IN RESEARCH AND IMPLEMENTATION OF JOINT PROGRAMS IN STUDY BY STIMULATE ACADEMIC MOBILITY (CIII-BG-0613-01-1112)
2011
--
CEEPUS
M. TolnayÚSETM FME
Návrh a konštrukcia zariadenia pre ohrev biomasy prostredníctvom mikrovĺn
2011
2012
Mladý výskumník
ÚSETM FME
Návrh a realizácia strojového videnia vo výrobných systémoch
2012
2013Mladý výskumníkJ. BaďoÚSETM FME
2011
2014
Leonardo da VinciÚSETM FME
PRAXIS - European Center for Project/Internship Excellence (518811-LLP-1-2011-1-PT-ERASMUS-ENW, 2011-3819)
20112014
Erasmus
Ľ. ŠoošÚSETM FME
Preparation of an accredited study program "Production Systems and Quality Management" on EUR-ACE accredited study (027STU-4/2019)
2019
2021KEGA
ÚSETM FME
Research, Development and Education in Precision Machining (CIII-RS-0507-01-1112)
2011
--
CEEPUS
I. Onderová
ÚSETM FME
Research of dynamical instability and noise effects of automotive disc brakes and chosen machining technologies. (1/0637/18)
2018
2020
VEGAÚSETM FME
RORETA - Application of ugmented reality (AR) in the education process of production processes (053STU-4/2018)
20182020
KEGA
Ľ. ŠoošÚSETM FME
Rozšírenie možností virtuálneho laboratória pre podporu výučby technológií spracovania a energetického využívania obnoviteľných energonosičov (059STU-4/2013)
2013
2016
KEGA
Ľ. ŠoošÚSETM FME
Split-Core Trainer Strenghthening System for athletes and untrained individuals with functional back pain (APVV-15-0704)20162019APVV - Všeobecná výzva
ÚSETM FME
Stanovenie a výskum vplyvu parametrov v procese zhutňovania odpadovej biomasy na výslednú kvalitu výliskov (1/0420/16)20162018
VEGA
P. Križan
ÚSETM FME
Supporting SMEs towards a new phase to European Research Area on new processes, adaptive manufacturing systems and the factory of the future (NMP2-ER-2011-266549)
20112015
International cooperation
Š. ValčuhaÚSETM FME
Vyhľadávanie a možnosti aplikácie nových technológií v procese spracovávania odpadového skla nespracovateľného bežnými technológiami - stratégia výskumu a vývoja technológií a logistiky pracovania jednotlivých prúdov (1240/15/30)
2015
2016
-- Iný domáci --
Ľ. ŠoošÚSETM FME
Výskum a kvantifikácia vplyvu technologických a konštrukčných parametrov v procese lisovania rôznych druhov biomasy
2013
2014
Pokračujúci mladý výskumník
ÚSETM FME
Výskum a optimalizácia postupov zlepšovania úžitkových vlastností ložiskových materiálov s cieľom zvýšenia životnosti a trvanlivosti valivých ložísk pre koľajové vozidlá (APVV-18-0439)
2019--
APVV - Všeobecná výzva
Ľ. Šooš
ÚSETM FME
Výskum parametrov ovplyvňujúcich proces lisovania odpadovej biomasy do formy tuhých ušľachtilých biopalív
2012
2013
Mladý výskumník
ÚSETM FME
Výskum procesu lisovania biomasy do formy tuhých biopalív a experimentálna verifikácia matematického modelu ako algoritmu pre adaptívny riadiaci systém zhutňovacích strojov
20132013
Mladý výskumník
M. Matúš
ÚSETM FME
Výskum progresívnych metód a prostriedkov v automatizácii výroby (1/1056/12)
2013
2016
VEGA
M. Králik
ÚSETM FME
Výskum progresívnych metód a prostriedkov v automatizovanom procese zvárania karosérie20112012
Mladý výskumník
M. HudecÚSETM FME
Výskum silových pomerov počas zhutňovania biomasy a tvarová optimalizácia lisovacích nástrojov zhutňovacích strojov (1/0085/19 )2019
2021
VEGAP. Križan
ÚSETM FME
Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami ( S3/2015)
2015
2018
-- Iný domáci --Ľ. ŠoošÚSETM FME
Výskum technológií progresívneho zhodnocovania odpadov zo starých vozidiel (1103/11/10) (1103/11/10)20112014-- Iný domáci --Ľ. Šooš
ÚSETM FME
Výskum trvanlivosti nástrojov progresívnej konštrukcie zhutňovacieho stroja a vývoj adaptívneho riadenia procesu zhutňovania (APVV-0857-12)
20132017
APVV - Všeobecná výzva
ÚSETM FME
Vývoj a optimalizácia technológie aditívnej výroby a konštrukcie zariadenia pre výrobu súčiastok s optimalizovanou pevnosťou a výrobnými nákladmi (APVV-18-0527)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
ÚSETM FME
Vývoj originálnej konštrukcie zhutňovacieho lisu s obrátenou kinematikou (APVV-18-0505)2019
--
APVV - Všeobecná výzva
ÚSETM FME
Vývoj špeciálneho low friction tesnenia dvojradového ložiska pre vodné čerpadlá automobilu (APVV-18-0437)
2019--
APVV - Všeobecná výzva
Ľ. Šooš
ÚSETM FME
Zavedenie progresívnych metód vzdelávania pre výrobné systémy zamerané na automobilovú produkciu (035STU-4/2017)
2017
2018
KEGA
M. KrálikÚSETM FME
Zvýšenie úrovne edukačného procesu v oblasti výrobných a environmentálnych technológií implementáciou inovatívnych nástrojov (061STU-4/2017)
2017
2018KEGAP. Križan
ÚSETM FMEKey:
Active states:approved
in progress
submitted
Inactive states:
failed
not approved
successfully completed