18. 11. 2019  2:39 Eugen
Akademický informační systém

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 46

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks (3CE278P3)20112014Central EuropeĽ. ŠoošÚSETM SjF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-07-1112)2011--CEEPUSM. TolnayÚSETM SjF
Dobudovanie národného centra pre výskum a aplikáciu obnoviteľných zdrojov energie (ITMS 26240120028)20102014OP VaVĽ. KolláthÚSETM SjF
Educational programs development for continuous professional training in CAx for mechanical engineering (0201/009/17)2017--ERASMUS+J. BeniakÚSETM SjF
E-Learningové a testovacie moduly pre vzdelávanie v oblasti počítačovej podpory výroby (026STU-4/2013)20132016KEGAJ. BeniakÚSETM SjF
Harmonised Curricula for Computer Aided Design, Manufacturing and Engineering Three Level Degree Programmes20162016ERASMUS+M. PokusováÚSETM SjF
Hodnotenie vplyvu rezného prostredia na energetickú bilanciu procesu obrábania (1/0670/15)20152017VEGAM. TolnayÚSETM SjF
Improving Innovativeness, Creativity and Proficiency of Youth through New technologies20162016ERASMUS+M. KrálikÚSETM SjF
Innovation and Commercialisation in the NMP thematic area (NMP-CA-2013-618103)20142018Coordination of Research ActivitiesŠ. ValčuhaÚSETM SjF
Inovatívne metódy pre skvalitňovanie procesu vzdelávania v oblasti aditívnej výroby a systémov počítačovej podpory (051STU-4/2018)20182020KEGAJ. BeniakÚSETM SjF
Integrovaná výskumná platforma zhodnocovania jednotlivých prúdov odpadov najmä z automobilového priemyslu20162017-- Iný domáci --Ľ. ŠoošÚSETM SjF
Knowledge Bridge for Students and Teachers in Manufacturing Technologies (CIII-CZ-0201-04-1112)2011--CEEPUSI. OnderováÚSETM SjF
Modulová stavba progresívnej konštrukcie zhutňovacieho stroja s rotačnou kinematikou (APVV-17-0660)20182021APVV - Všeobecná výzvaĽ. ŠoošÚSETM SjF
NANOTECHNOLOGIES, MATERIALS AND NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES - UNIVERSITY COOPERATION IN RESEARCH AND IMPLEMENTATION OF JOINT PROGRAMS IN STUDY BY STIMULATE ACADEMIC MOBILITY (CIII-BG-0613-01-1112)2011--CEEPUSM. TolnayÚSETM SjF
Návrh a konštrukcia zariadenia pre ohrev biomasy prostredníctvom mikrovĺn20112012Mladý výskumníkJ. OndruškaÚSETM SjF
Návrh a realizácia strojového videnia vo výrobných systémoch20122013Mladý výskumníkJ. BaďoÚSETM SjF
On-Line Learning Modules for Waste treatment, Waste disposal and Waste recycling (113101621)20112014Leonardo da VinciĽ. ŠoošÚSETM SjF
PRAXIS - European Center for Project/Internship Excellence (518811-LLP-1-2011-1-PT-ERASMUS-ENW, 2011-3819)20112014ErasmusĽ. ŠoošÚSETM SjF
Príprava akreditovaného študijného programu "Výrobné systémy a manažérstvo kvality" na EUR-ACE akreditované štúdium (027STU-4/2019)20192021KEGAM. KrálikÚSETM SjF
Research, Development and Education in Precision Machining (CIII-RS-0507-01-1112)2011--CEEPUSI. OnderováÚSETM SjF
RORETA - Aplikácia rozšírenej reality v procese výučby technológie obrábania (053STU-4/2018)20182020KEGAĽ. ŠoošÚSETM SjF
Rozšírenie aktuálnych metód výpočtu dynamickej nestability automobilových kotúčových bŕzd s uvažovaním termálno-štrukturálnych efektov (1/0227/19 )20192021VEGAJ. ÚradníčekÚSETM SjF
Rozšírenie možností virtuálneho laboratória pre podporu výučby technológií spracovania a energetického využívania obnoviteľných energonosičov (059STU-4/2013)20132016KEGAĽ. ŠoošÚSETM SjF
Stanovenie a výskum vplyvu parametrov v procese zhutňovania odpadovej biomasy na výslednú kvalitu výliskov (1/0420/16)20162018VEGAP. KrižanÚSETM SjF
Supporting SMEs towards a new phase to European Research Area on new processes, adaptive manufacturing systems and the factory of the future (NMP2-ER-2011-266549)20112015International cooperationŠ. ValčuhaÚSETM SjF
Viacdielny tréningový posilňovací systém trupu pre športovcov a netrénovaných jedincov s funkčnými bolesťami chrbta (APVV-15-0704)20162019APVV - Všeobecná výzvaĽ. ŠoošÚSETM SjF
Vplyv kvality biopaliva na emisie plynov a emisie tuhých častíc z domácich kotlov (SK-PT-2015-0033)20162017Bilaterálna spolupráca - SR - PortugalskoP. KrižanÚSETM SjF
Vyhľadávanie a možnosti aplikácie nových technológií v procese spracovávania odpadového skla nespracovateľného bežnými technológiami - stratégia výskumu a vývoja technológií a logistiky pracovania jednotlivých prúdov (1240/15/30)20152016-- Iný domáci --Ľ. ŠoošÚSETM SjF
Výskum a kvantifikácia vplyvu technologických a konštrukčných parametrov v procese lisovania rôznych druhov biomasy20132014Pokračujúci mladý výskumníkP. KrižanÚSETM SjF
Výskum a optimalizácia postupov zlepšovania úžitkových vlastností ložiskových materiálov s cieľom zvýšenia životnosti a trvanlivosti valivých ložísk pre koľajové vozidlá (APVV-18-0439)2019--APVV - Všeobecná výzvaĽ. ŠoošÚSETM SjF
Výskum dynamickej nestability a výskytu hluku automobilových kotúčových bŕzd a vybraných technológií obrábania. (1/0637/18)20182020VEGAM. KrálikÚSETM SjF
Výskum parametrov ovplyvňujúcich proces lisovania odpadovej biomasy do formy tuhých ušľachtilých biopalív20122013Mladý výskumníkP. KrižanÚSETM SjF
Výskum procesu lisovania biomasy do formy tuhých biopalív a experimentálna verifikácia matematického modelu ako algoritmu pre adaptívny riadiaci systém zhutňovacích strojov20132013Mladý výskumníkM. MatúšÚSETM SjF
Výskum progresívnych metód a prostriedkov v automatizácii výroby (1/1056/12)20132016VEGAM. KrálikÚSETM SjF
Výskum progresívnych metód a prostriedkov v automatizovanom procese zvárania karosérie20112012Mladý výskumníkM. HudecÚSETM SjF
Výskum silových pomerov počas zhutňovania biomasy a tvarová optimalizácia lisovacích nástrojov zhutňovacích strojov (1/0085/19 )20192021VEGAP. KrižanÚSETM SjF
Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami ( S3/2015)20152018-- Iný domáci --Ľ. ŠoošÚSETM SjF
Výskum technológií progresívneho zhodnocovania odpadov zo starých vozidiel (1103/11/10) (1103/11/10)20112014-- Iný domáci --Ľ. ŠoošÚSETM SjF
Výskum trvanlivosti nástrojov progresívnej konštrukcie zhutňovacieho stroja a vývoj adaptívneho riadenia procesu zhutňovania (APVV-0857-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaĽ. ŠoošÚSETM SjF
Vývoj a optimalizácia technológie aditívnej výroby a konštrukcie zariadenia pre výrobu súčiastok s optimalizovanou pevnosťou a výrobnými nákladmi (APVV-18-0527)2019--APVV - Všeobecná výzvaJ. BeniakÚSETM SjF
Vývoj nízkoemisných palív zo zvyškov biomasy (SK-PL-2015-0059)20162017Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoJ. OndruškaÚSETM SjF
Vývoj originálnej konštrukcie zhutňovacieho lisu s obrátenou kinematikou (APVV-18-0505)2019--APVV - Všeobecná výzvaĽ. ŠoošÚSETM SjF
Vývoj špeciálneho low friction tesnenia dvojradového ložiska pre vodné čerpadlá automobilu (APVV-18-0437)2019--APVV - Všeobecná výzvaĽ. ŠoošÚSETM SjF
Zavedenie progresívnych metód vzdelávania pre výrobné systémy zamerané na automobilovú produkciu (035STU-4/2017)20172018KEGAM. KrálikÚSETM SjF
Zvýšenie úrovne edukačného procesu v oblasti výrobných a environmentálnych technológií implementáciou inovatívnych nástrojov (061STU-4/2017)20172018KEGAP. KrižanÚSETM SjF
Zvyšovanie kvality produkcie vo vybraných aplikáciách (SK-AT-2015-0023)20162017Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoM. KrálikÚSETM SjFLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně