3. 6. 2020  15:55 Karolína
Akademický informačný systém

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 46

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks (3CE278P3)
2011
2014
Central Europe
ÚSETM SjF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-07-1112)
2011
--
CEEPUS
M. Tolnay
ÚSETM SjF
Dobudovanie národného centra pre výskum a aplikáciu obnoviteľných zdrojov energie (ITMS 26240120028)
2010
2014OP VaV
ÚSETM SjF
Educational programs development for continuous professional training in CAx for mechanical engineering (0201/009/17)
2017
--
ERASMUS+
ÚSETM SjF
E-Learningové a testovacie moduly pre vzdelávanie v oblasti počítačovej podpory výroby (026STU-4/2013)
20132016KEGAJ. BeniakÚSETM SjF
Harmonised Curricula for Computer Aided Design, Manufacturing and Engineering Three Level Degree Programmes
20162016
ERASMUS+
ÚSETM SjF
Hodnotenie vplyvu rezného prostredia na energetickú bilanciu procesu obrábania (1/0670/15)
2015
2017VEGAÚSETM SjF
Improving Innovativeness, Creativity and Proficiency of Youth through New technologies20162016
ERASMUS+
ÚSETM SjF
Innovation and Commercialisation in the NMP thematic area (NMP-CA-2013-618103)20142018
Coordination of Research Activities
Š. Valčuha
ÚSETM SjF
Inovatívne metódy pre skvalitňovanie procesu vzdelávania v oblasti aditívnej výroby a systémov počítačovej podpory (051STU-4/2018)
2018
2020
KEGA
J. Beniak
ÚSETM SjF
Integrovaná výskumná platforma zhodnocovania jednotlivých prúdov odpadov najmä z automobilového priemyslu
2016
2017
-- Iný domáci --Ľ. Šooš
ÚSETM SjF
Knowledge Bridge for Students and Teachers in Manufacturing Technologies (CIII-CZ-0201-04-1112)
2011
--
CEEPUS
I. OnderováÚSETM SjF
Modulová stavba progresívnej konštrukcie zhutňovacieho stroja s rotačnou kinematikou (APVV-17-0660)
20182021APVV - Všeobecná výzvaÚSETM SjF
NANOTECHNOLÓGIE, MATERIÁLY A NOVÉ VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE - Univerzitná spolupráca vo výskume a implementácii spoločných študijných programov podporovaním akademických mobilít (CIII-BG-0613-01-1112)
2011
--
CEEPUSM. TolnayÚSETM SjF
Návrh a konštrukcia zariadenia pre ohrev biomasy prostredníctvom mikrovĺn
2011
2012
Mladý výskumníkÚSETM SjF
Návrh a realizácia strojového videnia vo výrobných systémoch20122013
Mladý výskumník
J. Baďo
ÚSETM SjF
2011
2014
Leonardo da Vinci
Ľ. ŠoošÚSETM SjF
PRAXIS - European Center for Project/Internship Excellence (518811-LLP-1-2011-1-PT-ERASMUS-ENW, 2011-3819)
20112014ErasmusĽ. Šooš
ÚSETM SjF
Príprava akreditovaného študijného programu "Výrobné systémy a manažérstvo kvality" na EUR-ACE akreditované štúdium (027STU-4/2019)
2019
2021
KEGA
M. Králik
ÚSETM SjF
Research, Development and Education in Precision Machining (CIII-RS-0507-01-1112)2011
--
CEEPUSÚSETM SjF
RORETA - Aplikácia rozšírenej reality v procese výučby technológie obrábania (053STU-4/2018)
2018
2020
KEGA
Ľ. Šooš
ÚSETM SjF
Rozšírenie aktuálnych metód výpočtu dynamickej nestability automobilových kotúčových bŕzd s uvažovaním termálno-štrukturálnych efektov (1/0227/19 )
20192021VEGAJ. ÚradníčekÚSETM SjF
Rozšírenie možností virtuálneho laboratória pre podporu výučby technológií spracovania a energetického využívania obnoviteľných energonosičov (059STU-4/2013)
2013
2016
KEGA
ÚSETM SjF
Stanovenie a výskum vplyvu parametrov v procese zhutňovania odpadovej biomasy na výslednú kvalitu výliskov (1/0420/16)
2016
2018VEGAÚSETM SjF
Supporting SMEs towards a new phase to European Research Area on new processes, adaptive manufacturing systems and the factory of the future (NMP2-ER-2011-266549)
20112015International cooperationŠ. ValčuhaÚSETM SjF
Viacdielny tréningový posilňovací systém trupu pre športovcov a netrénovaných jedincov s funkčnými bolesťami chrbta (APVV-15-0704)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzvaĽ. ŠoošÚSETM SjF
Vplyv kvality biopaliva na emisie plynov a emisie tuhých častíc z domácich kotlov (SK-PT-2015-0033)
2016
2017
Bilaterálna spolupráca - SR - Portugalsko
P. Križan
ÚSETM SjF
Vyhľadávanie a možnosti aplikácie nových technológií v procese spracovávania odpadového skla nespracovateľného bežnými technológiami - stratégia výskumu a vývoja technológií a logistiky pracovania jednotlivých prúdov (1240/15/30)
2015
2016
-- Iný domáci --
Ľ. Šooš
ÚSETM SjF
Výskum a kvantifikácia vplyvu technologických a konštrukčných parametrov v procese lisovania rôznych druhov biomasy20132014Pokračujúci mladý výskumník
ÚSETM SjF
Výskum a optimalizácia postupov zlepšovania úžitkových vlastností ložiskových materiálov s cieľom zvýšenia životnosti a trvanlivosti valivých ložísk pre koľajové vozidlá (APVV-18-0439)
2019
--APVV - Všeobecná výzvaÚSETM SjF
Výskum dynamickej nestability a výskytu hluku automobilových kotúčových bŕzd a vybraných technológií obrábania. (1/0637/18)2018
2020
VEGA
ÚSETM SjF
Výskum parametrov ovplyvňujúcich proces lisovania odpadovej biomasy do formy tuhých ušľachtilých biopalív
2012
2013
Mladý výskumníkP. KrižanÚSETM SjF
Výskum procesu lisovania biomasy do formy tuhých biopalív a experimentálna verifikácia matematického modelu ako algoritmu pre adaptívny riadiaci systém zhutňovacích strojov
2013
2013
Mladý výskumníkÚSETM SjF
Výskum progresívnych metód a prostriedkov v automatizácii výroby (1/1056/12)
20132016VEGAÚSETM SjF
Výskum progresívnych metód a prostriedkov v automatizovanom procese zvárania karosérie
2011
2012
Mladý výskumník
M. Hudec
ÚSETM SjF
Výskum silových pomerov počas zhutňovania biomasy a tvarová optimalizácia lisovacích nástrojov zhutňovacích strojov (1/0085/19 )
20192021VEGAP. KrižanÚSETM SjF
Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami ( S3/2015)
2015
2018
-- Iný domáci --Ľ. ŠoošÚSETM SjF
Výskum technológií progresívneho zhodnocovania odpadov zo starých vozidiel (1103/11/10) (1103/11/10)
2011
2014
-- Iný domáci --
ÚSETM SjF
Výskum trvanlivosti nástrojov progresívnej konštrukcie zhutňovacieho stroja a vývoj adaptívneho riadenia procesu zhutňovania (APVV-0857-12)
2013
2017APVV - Všeobecná výzvaĽ. ŠoošÚSETM SjF
Vývoj a optimalizácia technológie aditívnej výroby a konštrukcie zariadenia pre výrobu súčiastok s optimalizovanou pevnosťou a výrobnými nákladmi (APVV-18-0527)2019
--
APVV - Všeobecná výzva
J. Beniak
ÚSETM SjF
Vývoj nízkoemisných palív zo zvyškov biomasy (SK-PL-2015-0059)
2016
2017
Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoÚSETM SjF
Vývoj originálnej konštrukcie zhutňovacieho lisu s obrátenou kinematikou (APVV-18-0505)
2019--
APVV - Všeobecná výzva
ÚSETM SjF
Vývoj špeciálneho low friction tesnenia dvojradového ložiska pre vodné čerpadlá automobilu (APVV-18-0437)2019
--
APVV - Všeobecná výzva
Ľ. ŠoošÚSETM SjF
Zavedenie progresívnych metód vzdelávania pre výrobné systémy zamerané na automobilovú produkciu (035STU-4/2017)20172018KEGAM. Králik
ÚSETM SjF
Zvýšenie úrovne edukačného procesu v oblasti výrobných a environmentálnych technológií implementáciou inovatívnych nástrojov (061STU-4/2017)20172018
KEGA
ÚSETM SjF
Zvyšovanie kvality produkcie vo vybraných aplikáciách (SK-AT-2015-0023)2016
2017
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
ÚSETM SjFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne