Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME) - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 46

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
obhájený Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks (3CE278P3)20112014Central EuropeĽ. ŠoošÚSETM FME
obhájený Development of low-emission solids fuel from biomass residues (SK-PL-2015-0059)20162017Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoJ. OndruškaÚSETM FME
řešený Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-07-1112)2011--CEEPUSM. TolnayÚSETM FME
neobhájený Dobudovanie národného centra pre výskum a aplikáciu obnoviteľných zdrojov energie (ITMS 26240120028)20102014OP VaVĽ. KolláthÚSETM FME
podaný Educational programs development for continuous professional training in CAx for mechanical engineering (0201/009/17)2017--ERASMUS+J. BeniakÚSETM FME
obhájený E-Learningové a testovacie moduly pre vzdelávanie v oblasti počítačovej podpory výroby (026STU-4/2013)20132016KEGAJ. BeniakÚSETM FME
podaný Extension of current prediction methods for car disc brake dynamic instability including thermal-structural effects (1/0227/19 )20192021VEGAJ. ÚradníčekÚSETM FME
zamítnutý Harmonised Curricula for Computer Aided Design, Manufacturing and Engineering Three Level Degree Programmes20162016ERASMUS+M. PokusováÚSETM FME
obhájený Hodnotenie vplyvu rezného prostredia na energetickú bilanciu procesu obrábania (1/0670/15)20152017VEGAM. TolnayÚSETM FME
obhájený Impovement of production quality in selected application (SK-AT-2015-0023)20162017Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoM. KrálikÚSETM FME
zamítnutý Improving Innovativeness, Creativity and Proficiency of Youth through New technologies20162016ERASMUS+M. KrálikÚSETM FME
obhájený Influence of biofuel quality in gaseous and particulate matter emission from a domestic boiler (SK-PT-2015-0033)20162017Bilaterálna spolupráca - SR - PortugalskoP. KrižanÚSETM FME
řešený Innovation and Commercialisation in the NMP thematic area (NMP-CA-2013-618103)20142018Coordination of Research ActivitiesŠ. ValčuhaÚSETM FME
řešený Innovative methods for education process improving in the field of additive manufacturing and computer-aided systems (051STU-4/2018)20182020KEGAJ. BeniakÚSETM FME
řešený Integrovaná výskumná platforma zhodnocovania jednotlivých prúdov odpadov najmä z automobilového priemyslu20162017-- Iný domáci --Ľ. ŠoošÚSETM FME
řešený Knowledge Bridge for Students and Teachers in Manufacturing Technologies (CIII-CZ-0201-04-1112)2011--CEEPUSI. OnderováÚSETM FME
zamítnutý Modulová stavba progresívnej konštrukcie zhutňovacieho stroja s rotačnou kinematikou (APVV-17-0660)20182021APVV - Všeobecná výzvaĽ. ŠoošÚSETM FME
řešený NANOTECHNOLOGIES, MATERIALS AND NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES - UNIVERSITY COOPERATION IN RESEARCH AND IMPLEMENTATION OF JOINT PROGRAMS IN STUDY BY STIMULATE ACADEMIC MOBILITY (CIII-BG-0613-01-1112)2011--CEEPUSM. TolnayÚSETM FME
obhájený Návrh a konštrukcia zariadenia pre ohrev biomasy prostredníctvom mikrovĺn20112012Mladý výskumníkJ. OndruškaÚSETM FME
obhájený Návrh a realizácia strojového videnia vo výrobných systémoch20122013Mladý výskumníkJ. BaďoÚSETM FME
obhájený On-Line Learning Modules for Waste treatment, Waste disposal and Waste recycling (113101621)20112014Leonardo da VinciĽ. ŠoošÚSETM FME
obhájený PRAXIS - European Center for Project/Internship Excellence (518811-LLP-1-2011-1-PT-ERASMUS-ENW, 2011-3819)20112014ErasmusĽ. ŠoošÚSETM FME
podaný Preparation of an accredited study program "Production Systems and Quality Management" on EUR-ACE accredited study (027STU-4/2019)20192021KEGAM. KrálikÚSETM FME
řešený Research, Development and Education in Precision Machining (CIII-RS-0507-01-1112)2011--CEEPUSI. OnderováÚSETM FME
podaný Research of dynamical instability and noise effects of automotive disc brakes and chosen machining technologies. (1/0637/18)20182020VEGAM. KrálikÚSETM FME
řešený RORETA - Application of ugmented reality (AR) in the education process of production processes (053STU-4/2018)20182020KEGAĽ. ŠoošÚSETM FME
obhájený Rozšírenie možností virtuálneho laboratória pre podporu výučby technológií spracovania a energetického využívania obnoviteľných energonosičov (059STU-4/2013)20132016KEGAĽ. ŠoošÚSETM FME
přijatý Split-Core Trainer Strenghthening System for athletes and untrained individuals with functional back pain (APVV-15-0704)20162019APVV - Všeobecná výzvaĽ. ŠoošÚSETM FME
řešený Stanovenie a výskum vplyvu parametrov v procese zhutňovania odpadovej biomasy na výslednú kvalitu výliskov (1/0420/16)20162018VEGAP. KrižanÚSETM FME
řešený Supporting SMEs towards a new phase to European Research Area on new processes, adaptive manufacturing systems and the factory of the future (NMP2-ER-2011-266549)20112015International cooperationŠ. ValčuhaÚSETM FME
řešený Vyhľadávanie a možnosti aplikácie nových technológií v procese spracovávania odpadového skla nespracovateľného bežnými technológiami - stratégia výskumu a vývoja technológií a logistiky pracovania jednotlivých prúdov (1240/15/30)20152016-- Iný domáci --Ľ. ŠoošÚSETM FME
obhájený Výskum a kvantifikácia vplyvu technologických a konštrukčných parametrov v procese lisovania rôznych druhov biomasy20132014Pokračujúci mladý výskumníkP. KrižanÚSETM FME
podaný Výskum a optimalizácia postupov zlepšovania úžitkových vlastností ložiskových materiálov s cieľom zvýšenia životnosti a trvanlivosti valivých ložísk pre koľajové vozidlá (APVV-18-0439)2019--APVV - Všeobecná výzvaĽ. ŠoošÚSETM FME
obhájený Výskum parametrov ovplyvňujúcich proces lisovania odpadovej biomasy do formy tuhých ušľachtilých biopalív20122013Mladý výskumníkP. KrižanÚSETM FME
obhájený Výskum procesu lisovania biomasy do formy tuhých biopalív a experimentálna verifikácia matematického modelu ako algoritmu pre adaptívny riadiaci systém zhutňovacích strojov20132013Mladý výskumníkM. MatúšÚSETM FME
řešený Výskum progresívnych metód a prostriedkov v automatizácii výroby (1/1056/12)20132016VEGAM. KrálikÚSETM FME
obhájený Výskum progresívnych metód a prostriedkov v automatizovanom procese zvárania karosérie20112012Mladý výskumníkM. HudecÚSETM FME
podaný Výskum silových pomerov počas zhutňovania biomasy a tvarová optimalizácia lisovacích nástrojov zhutňovacích strojov (1/0085/19 )20192021VEGAP. KrižanÚSETM FME
řešený Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami ( S3/2015)20152018-- Iný domáci --Ľ. ŠoošÚSETM FME
řešený Výskum technológií progresívneho zhodnocovania odpadov zo starých vozidiel (1103/11/10) (1103/11/10)20112014-- Iný domáci --Ľ. ŠoošÚSETM FME
obhájený Výskum trvanlivosti nástrojov progresívnej konštrukcie zhutňovacieho stroja a vývoj adaptívneho riadenia procesu zhutňovania (APVV-0857-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaĽ. ŠoošÚSETM FME
podaný Vývoj a optimalizácia technológie aditívnej výroby a konštrukcie zariadenia pre výrobu súčiastok s optimalizovanou pevnosťou a výrobnými nákladmi (APVV-18-0527)2019--APVV - Všeobecná výzvaJ. BeniakÚSETM FME
podaný Vývoj originálnej konštrukcie zhutňovacieho lisu s obrátenou kinematikou (APVV-18-0505)2019--APVV - Všeobecná výzvaĽ. ŠoošÚSETM FME
podaný Vývoj špeciálneho low friction tesnenia dvojradového ložiska pre vodné čerpadlá automobilu (APVV-18-0437)2019--APVV - Všeobecná výzvaĽ. ŠoošÚSETM FME
řešený Zavedenie progresívnych metód vzdelávania pre výrobné systémy zamerané na automobilovú produkciu (035STU-4/2017)20172018KEGAM. KrálikÚSETM FME
řešený Zvýšenie úrovne edukačného procesu v oblasti výrobných a environmentálnych technológií implementáciou inovatívnych nástrojov (061STU-4/2017)20172018KEGAP. KrižanÚSETM FMEKey:
Active states:přijatýapprovedřešenýin process of executionpodanýsubmitted
Inactive states:neobhájenýfailedzamítnutýnot approvedobhájenýsuccessfully completed