Ústav energetických strojov a zariadení (FME) - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 24

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
obhájený Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej technológie pre ultra hlboké vrty (26240120042)20102013OP VaVM. MasarykÚESZ FME
obhájený Efektívne zhodnotenie syntéznych plynov v spaľovacom motore určenom pre mikrogeneračnú jednotku20142014Mladý výskumníkA. ChríbikÚESZ FME
řešený Fyzikálny model palivovej kazety jadrového reaktora VVER 44020162016Mladý výskumníkZ. ZávodnýÚESZ FME
zamítnutý Hlbinný geotermálny výmenník vybudovaný plazmovým vŕtaním a jeho využitie pre energetiku (APVV-17-0407)20182020APVV - Všeobecná výzvaM. MasarykÚESZ FME
podaný Characterization of the cavitation damage on the solid materials (1/0116/19)20192021VEGAM. MlkvikÚESZ FME
obhájený Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku (ITMS 26240220073)20112015OP VaVĽ. ŠoošÚESZ FME
obhájený Návrh a konštrukčné spracovanie experimentálneho zariadenia na SUPERkritickú vodu pre ENERGetické využitie organických odpadov20132013Mladý výskumníkM. GajdošÚESZ FME
podaný Reduction of thermal load of buildings, above all roofs2018---- Iný domáci --M. MasarykÚESZ FME
obhájený Riadiaci systém magnetického ložiska pre pokročilé aplikácie v energetike20152015Mladý výskumníkR. KozakovičÚESZ FME
podaný Solar air-conditioning of larger buildings2018---- Iný domáci --M. MasarykÚESZ FME
obhájený Tlakové straty pri prúdení chladiva CO2 cez výtlačnú časť ventilovej dosky kompresora20132013Mladý výskumníkJ. ŠustekÚESZ FME
obhájený Tlakové straty sacieho filtra kompresora pre chladivo R74420132013Mladý výskumníkR. RumanÚESZ FME
obhájený Validácia počítačových simulácií z meraní v aerodynamickom tuneli20142014Mladý výskumníkJ. BereznaiÚESZ FME
zamítnutý Validácia termohydraulických výpočtových nástrojov pre vysokoteplotné aplikácie (APVV-17-0349)20182021APVV - Všeobecná výzvaR. OlšiakÚESZ FME
podaný Výpočtové nástroje pre vysokoteplotné termohydraulické aplikácie a ich experimentálna validácia (APVV-18-0009)2019--APVV - Všeobecná výzvaR. OlšiakÚESZ FME
zamítnutý Výskum a analýza zvýšenia energetickej efektívnosti tepelného čerpadla (APVV-17-0670)20182021APVV - Všeobecná výzvaF. UrbanÚESZ FME
podaný Výskum experimentálnych viacotvorových tlakových sond (1/0835/18)20182020VEGAJ. BereznaiÚESZ FME
přijatý Výskum hydraulických vlastností jednolopatkového čerpadla20192019Mladý výskumníkM. KurillaÚESZ FME
řešený Výskum javov prebiehajúcich v termohydraulických okruhoch s prirodzenou cirkuláciou inertných plynov (1/0743/18)20182020VEGAF. UrbanÚESZ FME
obhájený Výskumné centrum ALLEGRO (26220220198)20142015OP VaVF. UrbanÚESZ FME
obhájený Vytvorenie meracieho okruhu pre výskum prúdenia vo výtokovom kanáli plavebnej komory SVD Gabčíkovo20112012Mladý výskumníkJ. PodlesnýÚESZ FME
obhájený V4 Green energy platform (31110027)20112013-- Iný medzinárodný --M. MasarykÚESZ FME
řešený Znižovanie energetickej náročnosti plynárenských sústav aplikáciou nových modelov tvorby hydrátov (563/PG04/2011)20122015-- Iný domáci --J. RajzingerÚESZ FME
řešený Zvyšovanie účinnosti fotovoltaických kolektorov konvektívnym solárnym chladením (1/0178/12)20132016VEGAM. MasarykÚESZ FMEKey:
Active states:přijatýapprovedřešenýin process of executionpodanýsubmitted
Inactive states:neobhájenýfailedzamítnutýnot approvedobhájenýsuccessfully completed